Transforming Water. Tillat deg å nyte det å være avbalansert, få påfyll eller avspenning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transforming Water. Tillat deg å nyte det å være avbalansert, få påfyll eller avspenning."

Transkript

1 etool Manual

2 Transforming Water Velkommen til en helt ny dusjopplevelse. Scenarioegnede AMBIANCE TUNING TECHNIQUE med sin sentrale etool-komponent kombinerer ulike stråletyper med høyeste brukerkomfort, innovativ reguleringsteknologi, estetisk arkitektur og minimalistisk design. Dermed gir den en helt ny definisjon av hva det betyr å dusje. Tillat deg å nyte det å være avbalansert, få påfyll eller avspenning. VANN De tre scenariene BALANCING, ENERGIZING og DE-STRESSING har en energigivende virkning på menneskets tre dimensjoner, kropp, ånd og sjel. Hvert enkelt av disse scenariene håndterer på helt individuelt vis den kraften som ligger i vann, slik at det er helt opp til deg selv hvordan du vil la det påvirke ditt velvære. Gjennom en regelmessig bruk av scenariene utvikler disse seg til et personlig rituale og gir dermed din dusjopplevelse en ny kvalitet. LYS AMBIANCE TUNING TECHNIQUE gjør det mulig å integrere et harmonisk lysscenario i dusjopplevelsen. 3

3 Balancing VANN BLIR TIL KILDEN FOR SPIRITUELL KRAFT Scenariet BALANCING sørger for avbalansering og gir dermed likevekt og trygghet. Det sørger for å harmonisere alle sanser. Vannstrålenes behagelige økning og minskning har samme virkning på kroppen som en mykt kjærtegnende hånd. Man føler seg omfavnet av vannet, beskyttet, og ønsker å hylle seg fullstendig inn i denne behagelige kåpen, som gir en følelse av trygghet, uten å stenge inne. Og den avvekslende variasjonen blir igjen til fasthet. Balancing Energizing De-Stressing 5

4 Energizing VANN SOM ENERGILEVERANDØR Scenariet ENERGIZING gir ny energi, lader opp batteriene, leverer kraft. Alle sanser stimuleres. Hele organismen vekkes til live. En stadig veksel av behagelig varmt regn og kalde skurer aktiverer blodsirkulasjonen og kretsløpets mikrosirkulasjon. Man begynner nesten uunngåelig å vippe opp og ned i stimuleringens skiftende rytme, begynner å pruste mot kulden, for i neste øyeblikk på nytt helt å gi seg hen til varmen. Balancing Energizing De-Stressing 7

5 De-Stressing VANN TIL RENGJØRING AV ÅNDEN Scenariet DE-STRESSING sørger for avspenning, beroliger, henter organismen ut og ned på jorda igjen, betjener bokstavelig talt AV-bryteren. En sakte, målrettet oppvarming av vannet løser opp stress i musklene, gjør dem løse og ledige igjen, og åpner på den måten også opp for at du kan slippe løs mentalt. Gradvis avtar tankestormen i styrke og forandrer seg til en klar og rolig strøm av tanker. Hode og kropp er på nytt renset og klar. Balancing Energizing De-Stressing 9

6 Prinsipp TASTER Ved hjelp av tastene slår man de enkelte utløpspunktene for vannet på og av. Lysaura rundt tasten: den er slått på. Ingen aura: den er slått av. Hver tast er tilordnet minst ett utløpspunkt for vann, men det kan være flere (f.eks. to WATER BAR). Tilordningen av tastene utføres av den spesialiserte installatøren i rammen av idriftsettingen av anlegget. DREIEKNAPP Dreieknappen fungerer som temperatur- og mengderegulering. Ved å trykke kort på knappen kan man skifte mellom innstillingene for temperatur og mengde. Rød/blå aura rundt dreieknappen: Temperaturreguleringen er aktiv. Hvit aura rundt dreieknappen: Mengdereguleringen er aktiv. Når knappen dreies mot høyre, økes den innstillingen som i øyeblikket er aktivert (f.eks. stilles en høyere vanntemperatur inn). Når knappen dreies mot venstre, reduseres innstillingen (f.eks. stilles det inn en lavere vanntemperatur). etool med fire taster og dreieknapp. 11

7 Temperaturinnstilling Mengdeinnstilling AKTIVERING Den røde/blå auraen rundt dreieknappen indikerer at temperaturreguleringen er aktiv. Temperaturen endres ved å vri på dreieknappen. Når knappen vris mot høyre, økes temperaturen. Når knappen vris mot venstre, reduseres temperaturen. Ved hjelp av den røde/blå auraen fremstilles den aktuelle temperaturen med farger. Temperaturen kan reguleres mellom tilførselstemperaturen på det kalde vannet og maks. 43 C (beskyttelse mot skolding). Når disse grensene nås, begynner auraen å blinke for å gjøre oppmerksom på dette. I denne forbindelse er temperaturreguleringen med etool tilpasset menneskenes følsomhet overfor varme og kulde. AKTIVERING Den hvite auraen rundt dreieknappen indikerer at mengdereguleringen er aktiv. Mengden endres ved å vri på dreieknappen. Når knappen vris mot høyre, økes vannmengden til en forhåndsinnstilt maksimalverdi. Når dreieknappen vris mot venstre, reduseres vannmengden til en forhåndsinnstilt minimumsverdi. Intensiteten på auraens lys viser optisk den aktuelle mengden. Når maksimal eller minimal gjennomstrømning er nådd, indikeres dette ved at auraen blinker. Auraen viser en temperatur på ca. 25 C. Auraen viser en temperatur på ca. 43 C. Auraen viser en lav gjennomstrømningsmengde. Auraen viser en høy gjennomstrømningsmengde

8 Komfortfunksjon Scenarier Komfortfunksjonen gjør det mulig å begynne dusjopplevelsen med en forvalgt temperatur som stilles automatisk inn. AKTIVERING Det er bare mulig å velge komfortfunksjonen før man har aktivert et av utløpspunktene for vann. 1. TRINN. Trykk kort på dreieknappen. Auraen viser den forhåndsinnstilte temperaturen på 38 C. 2. TRINN. Still inn din personlige komforttemperatur med dreieknappen. Når knappen vris mot høyre, økes temperaturen. Når knappen vris mot venstre, reduseres temperaturen. Dersom det ikke utføres noen innstilling med dreieknappen inne tre sekunder etter at den ble trykket, deaktiveres komfortfunksjonen igjen. 3. TRINN. Aktiver de(t) ønskede utløpspunktet/-punktene ved hjelp av tastene. De tre forprogrammerte scenariene virker alternativt avbalanserende, stimulerende eller avspennende, og dermed beriker de dine individuelle baderitualer. OBS: etool er bare scenarioegnet i kombinasjon med utløpspunktene JUST RAIN, WATER SHEET og WATER BAR (2). Scenariofunksjonen må frigis i rammen av den idriftsettingen av anlegget som utføres av den spesialiserte installatøren. AKTIVERING Det ønskede scenariet kan bare startes før man har aktivert et av utløpspunktene for vann. Hold tasten trykket i to sekunder. Auraen skifter fra grønt til hvitt. Scenariet startes. Så lenge et scenario utspiller seg, er det ikke mulig å utføre innstillinger med dreieknappen og de aktiverte tastene. Når scenariet er avsluttet, slukkes den hvite auraen, og etool går over til standby-modus. DEAKTIVERING Scenariet kan avsluttes før tiden ved at du trykker en gang til på tasten

9 Rengjøring Vedlikehold Denne modusen gjør det mulig med en komfortabel rengjøring av etools, uten at det er fare for å betjene et utløpspunkt for vann under denne prosessen. AKTIVERING Det er bare mulig å starte rengjøringen når etool befinner seg i avslått tilstand. 1. TRINN. Trykk inn og hold dreieknappen trykket. Alle typer reparasjoner skal kun utføres av en spesialisert installatør. Vi anbefaler at du får en spesialisert installatør til å kontrollere og vedlikeholde alle komponenter av AMBIANCE TUNING TECHNIQUE en gang i året. I tillegg til rengjøring og tetthetskontroll kontrolleres i rammen av et vedlikehold alle funksjonsforløp, og den nyeste programvaren spilles inn. Dersom du inngår en vedlikeholdsavtale med en spesialisert installatør, er du garantert en regelmessig kontroll. Etter to sekunder begynner auraene rundt tastene å lyse blått i tur og orden. Når alle auraene lyser blått, kan rengjøringsprosessen startes. Deretter ignoreres alle videre innstillinger med tastene og med dreieknappen i de neste 20 sekundene. 2. TRINN. Dreieknappen kan slippes løs når rengjøringsprosessen starter. Auraene rundt tastene går ut igjen i tur og orden i løpet av rengjøringen. Når den siste auraen er slukket, er rengjøringsmodus avsluttet, og da forlates modusen igjen. En blå aura rundt dreieknappen signaliserer at rengjøringsmodus er avsluttet. DEAKTIVERING Rengjøringsprosessen kan avbrytes fram til alle blå auraer er tent. Dette gjøres helt enkelt ved å slippe løs dreieknappen

10 Feil 1. Rød aura rundt en tast: Feil på forbindelsen til det aktuelle utløpspunktet for vann. Dersom denne feilindikeringen vedvarer, må du henvende deg til en autorisert fagmann. 2. Gul aura rundt en tast i tre sekunder: Det aktuelle utløpsstedet for vann har aktivert beskyttelsesmodus og stanset vannstrømmen for å beskytte brukeren mot skolding (temperatur over 43 C). Den gule auraen slukkes igjen etter tre sekunder. Utløpspunktet for vann befinner seg på nytt i driftsmodus. Ved gjentatte feil må du vennligst henvende deg til en autorisert fagmann. 18

11 Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik Köbbingser Mühle 6 D Iserlohn Telefon +49 (0) Faks +49 (0)

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN ROMLUFTKDISJERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk...

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

User manual SC1992 SC1991

User manual SC1992 SC1991 User manual SC1992 SC1991 5 SC1992, SC1991 NORSK 63 NORSK 63 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet

Detaljer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Generelle opplysninger Kjære Webasto-kunde! Takk for at du har kjøpt den nye Thermo Call TC3. Med dette produktet har du en komfortabel og innovativ betjeningsmulighet til

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Installasjon og Bruk

Installasjon og Bruk Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 www.spanordic.no Jacuzzi 8020 E 8020 A Installasjon og Bruk 8020 E 8020 A Utendørs Jacuzzi Meny Innhold I. Sikkerhet II. Introduksjon av moduser, display, kontroll

Detaljer

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460 Brukermanual Romcontroller komfort Tebis TX460 N 253 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1. Presentasjon........................ 255 2. Installasjon.......................... 256 2.1 Tilkobling..........................

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER Bruksanvisning INNHOLD SKRU AV OVERSIKT OPPSETT AV S3 SUPPORT SIKKERHETSINFORMASJON SCAN MED S3 TIPS & TRIKS VIKTIG Å VITE SYNKRONISER S3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER OVERSIKT bluetooth LOKK AV/PÅ-BRYTER S3

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem Gulvvarmesystem Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem GvN-32 260901 Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tlf. +47 67 15 44 90 Fax. +47 67 15 44 99 www.roth-scandinavia.com

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer