Rhapsody/Primo P200. Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rhapsody/Primo P200. Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold"

Transkript

1 Rhapsody/Primo P200 Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold!? 04.AR.09/1 NO January 2000

2 Arjo Hospital Equipment AB 2000 Arjo-produkter er patentbeskyttet eller patentanmeldt. Opplysninger om patent kan fås ved å kontakte Arjo Hospital Equipment AB. Vår politikk går ut på kontinuerlig utvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å gjøre tekniske endringer uten å gjøre oppmerksom på dette. Innholdet i denne trykksaken må ikke kopieres, verken helt eller delvis, uten samtykke fra Arjo Hospital Equipment AB.

3 Forord Takk for at du valgte utstyr fra Arjo! Badesystemet fra Arjo inngår i en verdensomspennende serie med kvalitetsprodukter som er utformet spesielt for effektiv beboerhygiene og god ergonomi for pleieren. Vi ønsker å oppfylle dine behov og tilby deg de beste produktene på markedet, samt gi opplæring som gjør at helsepersonell kan få best mulig utbytte av alle produktene til Arjo. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål i forbindelse med bruk eller vedlikehold av Arjo Rhapsody Bath. Les denne bruksanvisningen nøye! Du bør lese denne bruksanvisningen nøye før badesystemet tas i bruk. Opplysningene du finner her, er avgjørende for riktig bruk og vedlikehold av utstyret. De vil bidra til å beskytte produktet og sikre at det virker tilfredsstillende. Noen av opplysningene i denne bruksanvisningen er viktige med hensyn til sikkerhet, og de må være lest og forstått slik at du lettere kan forebygge mulige skader. Hvis bruksanvisningen inneholder noe som er uklart eller vanskelig å forstå, kan du ringe din Arjo-forhandler (telefonnummeret står på siste side i denne bruksanvisningen) hvis du vil ha svar på eventuelle spørsmål før du installerer eller tar i bruk utstyret. Ta kontakt med din Arjo-forhandler hvis du trenger reservedeler til badesystemet. Forhandleren lagerfører alle delene. Du kan få veiledning og ytterligere tekniske opplysninger hvis du ringer din Arjo-forhandler. Telefonnummeret står oppført på siste side i denne bruksanvisningen. Se videoen for badesystemet! Sammen med denne bruksanvisningen følger det en instruksjonsvideo. Du bør imidlertid merke deg at videoen ikke inneholder alle opplysningene som du finner i bruksanvisningen, ettersom bruksanvisningen også inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner. Symboler i bruksanvisningen: Betyr: Sikkerhetsadvarsel. Hvis du ikke forstår hva denne advarselen betyr og ikke tar hensyn til den, kan det medføre skade på deg selv eller andre. MERK! Betyr: Dette er viktige opplysninger om riktig bruk av systemet eller utstyret. FORSIKTIG Betyr: Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til skade på systemet eller deler av systemet. 3

4 Sikkerhetsinstruksjoner Utstyret må brukes i samsvar med disse sikkerhetsinstruksjonene. Alle som bruker utstyret, må ha lest og forstått instruksjonene i denne bruksanvisningen. Spør din Arjo-forhandler hvis det er noe du er usikker på. Hvis utstyret endres uten at Arjo har gitt uttrykkelig godkjenning, eller hvis produktet ikke kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til kapitlet Stell og vedlikehold i denne bruksanvisningen, bortfaller produktansvaret til Arjo. Sørg alltid for at utstyret betjenes av opplært personale. temperaturen på vannet/dusjen kontrolleres med hånden før badet. Tilsiktet bruk Dette utstyret er beregnet på bading og dusjing av pasienter på sykehus og beboere i pleieinstitusjoner under tilsyn av faglært pleiepersonale i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. All annen bruk må unngås. Utstyr som er levert med en rengjøringsenhet for badekar, må rengjøres i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen. Rengjøringsenheten må ikke brukes på annen måte. Utstyret skal bare brukes til ovennevnte formål, og må installeres i henhold til monterings- og installeringsinstruksjonene, som bare kan overstyres av nasjonal lovgivning. Hvis ikke noe annet er angitt, er normal levetid for dette utstyret ti (10) år, forutsatt at nødvendig forebyggende vedlikehold utføres som angitt i denne bruksanvisningen, monterings- og installeringsinstruksjonene og reservedelskatalogen. utstyret rengjøres grundig etter hvert bad. badekaret heves når vannet tappes ut. hud og øyne er beskyttet mot sprut fra rengjøringsmiddelet. Følg instruksjonene på flasken nøye! alt utstyr til løft/forflytning er i god stand. Følg instruksjonene for alt utstyr som brukes. det ikke er skarpe kanter på deler som kommer i kontakt med beboerne. liggeplater, stolseter, madrasser og lignende er festet og alle skruer strammet. Kontroller også om det finnes sprekker eller rifter som kan føre til at det kommer vann i madrasstopningen. Hvis det finnes slik skade, må den skadede enheten byttes ut! hjul på løfteanordninger er låst, unntatt under transport. beboeren sitter stødig og er ordentlig festet, slik at skader unngås. løfteanordninger flyttes forsiktig, særlig i smale passasjer, over humper osv. beboerens hender og føtter er plassert på passende støtteanordninger. alle sikkerhetsremmer er i god stand og ordentlig festet. utstyret ikke slås av ved hjelp av hovedstrømbryteren! Hovedstrømbryteren skal kun brukes i nødssituasjoner og ved service. 4

5 ADVARSEL: Når badekaret senkes, må operatøren forsikre seg om at det ikke er hindringer i veien for senkingen. Hvis eventuelle hindringer ikke fjernes, kan operatøren/beboeren bli skadet og badekaret kan bli ødelagt. Når badekaret heves, må ingen del av løfteanordningen eller liggeplaten komme i kontakt med bunnen eller kanten på badekaret. Beboeren eller operatøren må ikke sitte på noen av kantene på badekaret. ADVARSEL: Hydrosound-utstyret må ikke brukes i mer enn 15 minutter om gangen, og det må gå 15 minutter før det brukes på nytt. ADVARSEL: Det må foretas en profesjonell vurdering av beboerne for å finne ut om de kan bruke dette produktet. MERK! Hvis det foretas endring av utstyret uten at Arjo har gitt uttrykkelig godkjenning, bortfaller produktansvaret til Arjo. 5

6 6

7 Innhold Forord Sikkerhetsinstruksjoner Tilsiktet bruk Merking Kontrollpanel Grunnleggende funksjoner Fotstøtte Pute Sjampo og badeolje Automatisk fylling (valgfritt) Forberedelser til bading Hydromassasje Hydrosound Instruksjoner for rengjøring Standard badekar og Hydrosound Hydromassasje Stell og vedlikehold Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning Vanntilførsel Forhold ved transport og lagring Tilbehør

8 Merking Datamerking Datamerkingen viser følgende informasjon: Matespenning og AC-frekvens 230/240V ~ 50 Hz, (EU-modeller) 120V ~ 60 Hz, (USA-modeller) Maksimal effekt 1200 VA Beskyttelseskode IPX4 (IEC 529), dvs. at produktet er beskyttet mot vannsprut. Type B Aktuell del: Beskyttelse mot elektrisk støt i henhold til IEC Badekaret har elektronisk funksjon for høydejustering (HI-LO SYSTEM) Klasse I-utstyr. Identifikasjonsmerking Identifikasjonsmerkingen angir type utstyr, serienummer og kontrollnummer (se figur). Godkjenningsmerking CE-merking (EU-modeller 230/240 V - 50 Hz) CE-merking i samsvar med Rådsdirektiv 93/42/ EØF (direktivet for medisinsk utstyr). Utstyret er EMC-testet og oppfyller alle krav angitt i IEC UL-merking (USA-modeller 120 V - 60 Hz) Klassifisert av Underwriters Laboratories Inc. bare med hensyn til elektrisk støt, brann, mekanisk risiko og andre angitte risikoer ifølge UL US og CAN/CSA - C 22.2 nr M90. Kontinuerlig drift med intermitterende lasting av Hydrosound. Maksimalt 15 minutter PÅ og 15 minutter AV. Maks. 500 kg Største belastning 500 kg (vekt på beboer + vanninnhold) Slaglengde 565 mm Les bruksanvisningen før bruk. Varselmerking Varselmerking er plassert på håndtaket til rengjøringsdusjen og betyr: Se medfølgende dokumentasjon. Merking for vanntilkobling Maksimums- og minimumstemperatur for kaldt og varmt vann og maksimalt/minimalt vanntrykk. 8

9 Varselmerking plassert på håndtaket til rengjøringsdusjen 230/240V~50 Hz MAX 1200 VA IPX4 TYPE ED MAX 10% Nødsenkingsmerking HI-LO System CLASS I Continuous operation with hyrosound intermittent loading: Max 15 min "ON" 15 min "OFF"! MAX 500 kg (1100 lb.) 500 mm Read the operating instructions before use Merci de prendre connaissance de la notice d'utilisation Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung durch Eksempel på datamerking Jordingspunkt Adressemerking Godkjenningsmerking Produksjonsland SE=Sverige SE Product no AR33311-EU Serienummer Kontrollnummer - unikt per produkt COLD FROIDE KALT MAX 25 C (77 F) MIN 200 kpa (29 psi) MAX 600 kpa (87 psi) Eksempel på merke for vanntilkobling HOT CHAUDE WARM MIN 38 C (100 F) MAX 80 C (175 F) Batch no SE Control no: This product was tested by Nisse Nilsson Made by Arjo in Eslov Sweden Eksempel på Identifikasjonsmerking Eksempel på identifikasjons-/ kontrollmerking 9

10 1 Nødsenkingsventil (baksiden av panel), valgfritt 2 Avløp 3 Avløpspropp 4 Overflomsavløp og avløpskontrollbryter 5 Blanderegulator 6 Rengjøringsdusj 7 Plassering av beholdere (rengjøringsmiddel) 8 Kontrollpanel 9 Deksel 10 Beboerdusj 11 Doseringsbeholder for sjampo 12 Doseringsbeholder for badeolje eller hvis Hydrosound: ArjoSound 13 Utløpsåpning for karfylling 14 Fotstøtte, justerbar 15 Pute 16 Rhapsody- eller eventuelt Primo-kar 17 Avløpsslange 18 Understell 19 Ben (for kar på 1900 mm) 20 Ben (for kar på 1600 mm og 2150 mm) Hydromassasje 21 Filter 22 Behandlingsslange med munnstykke 23 Utløpsåpning for hydromassasje 24 Kontroll for vanntilførsel og luftblanding Hydrosound 25 Transduktorplate for Hydrosound 10

11

12 12

13 Kontrollpanel Hydromassasje/ Hydrosound På/Av Temperaturkontroll Badeolje eller ArjoSound tilsetningsmiddel Temperaturvisning Rengjøring Sjampo og kroppsvask Heving av kar Senking av kar Beboerdusj Karfylling 13

14 Grunnleggende funksjoner Fotstøtte Fotstøtten er justerbar og kan plasseres i fire forskjellige stillinger (tre i 1600 mm-kar), avhengig av beboerens lengde. Slik plasserer du fotstøtten i riktig stilling: Hold fotstøtten med fordypningen vendt oppover, og la den gli ned i sporene. Pass på at den krumme siden av fotstøtten vender mot panelet. Ved bruk av Arjo Miranti/badevogn må fotstøtten fjernes. Pute Puten er justerbar og festes til badekaret med de fire sugekoppene på baksiden av puten. Fukt sugekoppene for å få bedre feste. Plasser puten så den gir beboeren best mulig støtte og komfort (se figur). Etter rengjøring av puten: La puten tørke i bunnen av badekaret med sugekoppene vendt oppover. Ved bruk av Arjo Miranti/badevogn må puten fjernes. Sjampo og badeolje FORSIKTIG FORSIKTIG 1 Flaskene med badeolje og sjampo er plassert under paneldekselet. Flaskene må være tilstrekkelig fylt og koblet til de riktige slangene og flasketilkoblingene. 2 Badeolje og sjampo doseres ved at du trykker på den tilhørende knappen på kontrollpanelet. Hold hånden under sjampoåpningen når du trykker på doseringsknappen. Når badesystemet er utstyrt med Hydrosound, erstattes badeoljen med ArjoSound. Automatisk fylling (valgfritt) Badesystemet er utstyrt med en funksjon for automatisk fylling, som er forhåndsinnstillt til et nivå. Hvis du ønsker justeringer, kan du kontakte din Arjo-forhandler for å få hjelp. 14

15 1 2 15

16 Beboerdusj Det er enten en beboerdusj på én side av panelet, eller en på hver side. 1 Trykk på knappen for beboerdusj på kontrollpanelet. Kontroller at det kommer vann i slangen, ved å lytte. Beboerdusjen kan ikke startes mens karet fylles. 2 Løft dusjhåndtaket, hold det over badekaret og trykk på utløseren. 3 Vent noen sekunder til vannet har fått ønsket temperatur. Rett vannstrålen bort fra beboeren og kontroller temperaturen på displayet. Vanntemperaturen kan eventuelt justeres med kontrollknappen på panelet. 4 Kontroller også temperaturen med hånden før du retter vannstrålen mot beboeren. Forberedelser til bading Slik gjør du klart til bading: 1 Sett proppen i avløpet og fest fotstøtten og puten. 2 a) Trykk på knappen for karfylling for å fylle karet med vann. Når ønsket vannmengde er nådd, trykker du på knappen for å stoppe fyllingen. Displayet viser temperaturen på vannet. 2 b) Funksjon for automatisk fylling, valgfritt: Trykk på knappen for karfylling for å fylle karet med vann. (Vannmengden er forhåndsinnstilt.) Du kan fylle karet ytterligere ved å trykke inn knappen for karfylling og holde den inne. Displayet viser temperaturen på vannet. 3 Hjelp beboeren opp i badekaret ifølge instruksjonene i Beboerbehandling (eget hefte). 16

17

18 Hydromassasje ADVARSEL! Beboerens hode må aldri komme under vannflaten. 1 Før hydromassasjen starter, må karet fylles med vann med ønsket temperatur. Vannet må overstige utløpsåpningen for hydromassasje (A). 2 Hydromassasje fra det innebygde munnstykket starter når du trykker på knappen for hydromassasje på kontrollpanelet. 3 Etter 15 minutter avsluttes behandlingen automatisk. Hvis det er ønskelig å stoppe behandlingen før det er gått 15 minutter, kan du trykke på knappen for hydromassasje igjen. 4 Vanntilførselen justeres med knappen på høyre side av badekaret. 5 Du kan justere retningen på vannstrålen ved å dreie på utløpsåpningen for hydromassasje. Ta ut det justerbare hydromassasjemunnstykket hvis du ønsker å dekke et større område. (Dra det ut.) 6 Når hydromassasjen er ferdig, trykker du på hydromassasjeknappen på kontrollpanelet. 18

19 1 A

20 Behandlingsslange 1 Hvis hydromassasjen er aktivert, stopper du den ved å trykke på hydromassasjeknappen før behandlingsslangen kobles til. Ta ut munnstykket for hydromassasjen (dra det ut). 2 Koble behandlingsslangen til hurtigkoblingen i badekaret. (Behandlingsslangen og det innebygde munnstykket i karet kan ikke brukes samtidig.) 3 Plasser munnstykket på behandlingsslangen ned i vannet. Pass på at luftinntaket (A) er over vannoverflaten. 4 Hydromassasje fra behandlingsslangen starter når du trykker på knappen for hydromassasje på kontrollpanelet. (Etter 15 minutter avsluttes behandlingen automatisk. Hvis du vil stoppe behandlingen før det er gått 15 minutter, kan du trykke på knappen for hydromassasje igjen.) 5 Slik justerer du styrken på strålen: Vri rundt den ytterste delen av munnstykket på behandlingsslangen. 6 Når de to prikkene på munnstykket står overfor hverandre, er strålen på det sterkeste. Når du dreier munnstykket 90, avtar strålestyrken. Når du dreier munnstykket ytterligere 90, øker strålestyrken, osv. (se figur). 7 Når den lokale behandlingen er ferdig, trykker du på hydromassasjeknappen på kontrollpanelet. 8 Ta ut behandlingsslangen fra hurtigkoblingen ved å skyve på slangen mens du drar i slangefestet. 20

21 2 3 A 5 6 Max. Min. Min. Max. 8 21

22 Hydrosound ADVARSEL! Hydrosound må ikke brukes på gravide kvinner ettersom fosteret kan være spesielt følsomt for lydbølgene. Arjo Hydrosound er en metode for vasking av beboere ved hjelp av ultralyd med lav frekvens og lav intensitet. I kombinasjon med vann er dette den mest effektive og hudvennlige måten å rengjøre huden på. Tids- og intensitetsinnstillingen for vasking med Hydrosound angis valgfritt etter hvor grundig vask det er behov for, og hva som gir mest velvære for beboeren. Vaskingen blir mer effektiv jo lengre behandlingen varer og jo kraftigere intensitet som er angitt. For beboere som behandles med Hydrosound for første gang, bør det brukes lav intensitet før høyere intensitetsinnstillinger prøves. 5 Bad beboeren når Hydrosound er aktivert. ADVARSEL! Beboerens hode må ikke komme under vannflaten eller i nærheten av transduktorplaten for Hydrosound. 6 Trykk på Hydrosound-knappen på kontrollpanelet for å stoppe Hydrosound. 7 Bruk løfteanordningen for å løfte beboeren opp av vannet. Skyll beboeren grundig med dusjen for å fjerne løse hudpartikler. Bruke Hydrosound-systemet Forbered badet slik det står beskrevet i avsnittet Forberedelser til bading. 1 Tilføy ArjoSound tilsetningsmiddel når fyllingen av karet er påbegynt. Trykk på doseringsknappen for ArjoSound på kontrollpanelet. Kontroller at væsken blander seg med vannet. ADVARSEL! Ikke bruk andre badeoljer og hudpleiemidler enn ArjoSound tilsetningsmiddel sammen med Hydrosound. De kan hindre trykkbølgene fra ultralyden. 2 Kontroller at vannivået dekker toppen av transduktorplaten for Hydrosound (A). 3 Start Hydrosound ved å trykke på Hydrosoundknappen på kontrollpanelet. Etter 15 minutter avsluttes behandlingen automatisk. Hvis du vil stoppe behandlingen før det er gått 15 minutter, kan du trykke på knappen for Hydrosound igjen. 4 Det er mulig å velge ulike intensitetsnivåer (20, 40, 60, 80, 100 mw/cm 2 ) ved å vri på knappen på siden av badekaret. 22

23 12 A

24 Instruksjoner for rengjøring ArjoClean For best mulig resultat bør bare ArjoClean benyttes. Har du spørsmål om rengjøringsprosedyrer eller ønsker informasjon om bestilling av væske, kan du kontakte vår konsulent for væskeprodukter på kontoret som er angitt på baksiden av omslaget. Rengjøringsmiddel Rengjøringsdusjen er plassert under dekselet på panelet, og er utstyrt med en utløser. Forberedelser ADVARSEL: Bruk alltid beskyttelseshansker og øyebeskyttelse ved behandling av konsentrert rengjøringsmiddel. Unngå å få middelet på huden eller i øynene. Dersom dette skjer, skyll grundig med rikelige mengder vann. Kontakt lege hvis hud eller øyne blir irritert. Følg instruksjonene på ArjoClean-flasken nøye. 1 Åpne paneldekselet og plasser en flaske med ArjoClean i bunnen av fordypningen og koble til flasken. 2 Ta opp rengjøringsdusjen og vend den mot bunnen av badekaret. 3 Trykk på rengjøringsknappen på kontrollpanelet. 4 Kontroller væskeverdien på blanderegulatoren og sørg for at den er i samsvar med de anbefalte innstillingene. 5 Juster skruen på flasken hvis det er nødvendig. Hvis badesystemet er utstyrt med hydromassasje, går du til side

25 1a 1b 4 (%) Anbefalt blanding Blanderegulator ArjoClean (1.6 % 60) 5 25

26 Standard badekar og Hydrosound Prosedyre som må utføres ved dagens begynnelse og etter hvert bad. MERK! Kontroller at vannet er tilsatt rengjøringsvæske ved å sjekke blanderegulatoren eller vannet (for eksempel lukt, skum). 1 Hev badekaret til passende arbeidshøyde ved å trykke på pil opp-knappen på kontrollpanelet. 2 Sett i avløpsproppen. 3 Rett rengjøringsdusjen mot bunnen av badekaret. 4 Trykk på rengjøringsknappen. 5 Dusj rengjøringsvæske over hele badekaret, fotstøtten, puten og løfteanordningen med eventuelle madrasser. 6 Dusj inn i overflomsavløpet. 7 Trykk på rengjøringsknappen og plasser rengjøringsdusjen under dekselet. 8 Skrubb karet med rengjøringsvæsken i bunnen av karet. 9 La ArjoClean virke i henhold til anbefalingen på flasken. 10 Ta ut avløpsproppen. 11 Trykk på knappen for beboerdusj på kontrollpanelet og skyll badekar og tilbehør med beboerdusjen. 12 Trykk på knappen for beboerdusj på kontrollpanelet. 13 La puten tørke i bunnen av badekaret med sugekoppene vendt oppover. Etter dagens siste rengjøring: Tørk karet og tilbehøret. 26

27

28 Hydromassasje Prosedyre som må utføres ved dagens begynnelse og etter hvert bad. Behandlingsslangen er tilleggsutstyr. Hvis du ikke har en behandlingsslange, hopper du over instruksjonene vedrørende bruk av denne. Les nøye gjennom instruksjonene nedenfor før du starter. MERK! Kontroller at vannet er tilsatt rengjøringsvæske ved å sjekke blanderegulatoren eller vannet (for eksempel lukt, skum). 1 Hev badekaret til passende arbeidshøyde ved å trykke på pil opp-knappen på kontrollpanelet. 2 Lukk avløpsproppen. 3 Ta av inntaksfilteret og rengjør det. 4 Ta ut munnstykket for hydromassasjen (dra det ut). 5 Sett behandlingsslangen inn i utløpsåpningen for hydromassasje. Forsikre deg om at vanntilførselen er satt på høyeste innstilling. 6 Sett håndtaket til rengjøringsdusjen inn i inntaket for hydromassasje. 7 Trykk på rengjøringsknappen på kontrollpanelet og start dusjingen. Trykk på utløseren til det kommer vann ut av behandlingsslangen/utløpsåpningen for hydromassasje. 8 Ta opp rengjøringsdusjen og vend den mot bunnen av badekaret. 9 Dusj rengjøringsvæske over hele badekaret, fotstøtten, puten og løfteanordningen med eventuelle madrasser. 10 Dusj inn i overflomsavløpet og i hullene der filteret og hydromassasjemunnstykket var festet. (Når behandlingsslangen brukes, dusjer du utsiden også.) 11 Trykk på rengjøringsknappen og plasser rengjøringsdusjen under dekselet. 12 Skrubb karet med rengjøringsvæsken i bunnen av karet. 13 La ArjoClean virke i henhold til anbefalingen på flasken. 14 Åpne avløpsproppen. 15 Sett håndtaket til beboerdusjen inn i inntaket for hydromassasje. 16 Trykk på knappen for beboerdusj på kontrollpanelet og dusj til det kommer rent vann ut av behandlingsslangen/utløpsåpningen for hydromassasje. 17 Ta opp beboerdusjslangen og rett den mot bunnen av badekaret. 18 Skyll badekar og tilbehør godt med beboerdusjen. 19 Ta ut behandlingsslangen fra hurtigkoblingen ved å skyve på slangen mens du drar i slangefestet. 20 Dusj inn i utløpsåpningen for hydromassasje. 21 Trykk på knappen for beboerdusj på kontrollpanelet. 22 Sett inn det rengjorte filteret (området uten huller skal vende ned). 23 La puten tørke i bunnen av badekaret med sugekoppene vendt oppover. Etter dagens siste rengjøring: Tørk karet og tilbehøret. 28

29

30 Stell og vedlikehold Generelt Vi anbefaler at du følger instruksjonene for rengjøring når du rengjør badekaret. Dersom du er usikker på hvilken virkning visse rengjøringsmidler/væsker har på karet, kan du kontakte nærmeste Arjo-forhandler for å få flere opplysninger. Når du bruker tilsetninger i badevannet, må du passe på at disse er fullstendig oppløst i vann før de helles i det fylte karet. Etter badet må karet skylles grundig med rent vann. For daglig rengjøring anbefaler vi ArjoClean, spesielt utviklet for bruk med badesystemer fra Arjo, for å unngå riper i plastoverflaten. I doseringssystemet anbefales kun bruk av: ArjoCare, ArjoOil eller hvis Hydrosound: ArjoSound. FORSIKTIG Følgende stoffer må ikke brukes i badekaret: Jod, bromid, metylenblått, kalium-permanganat o.l. (misfarging). Klor, tungmetallklorider, oljebaserte løsningsmidler, trikloretylen, fenolbaserte rengjøringsmidler eller lignende løsningsmidler (skader plastoverflaten). Madrasser og puter med PVC-belegg Etter hver bruk bør madrasser og puter rengjøres med ArjoClean, eller med såpe eller et syntetisk rengjøringsmiddel og vann. Temperaturen må ikke overstige romtemperatur. Bruk en klut. Skyll grundig med rent vann. Hvis vannet er hardt, bør madrasser og puter tørkes med en litt fuktig klut for å unngå kalkflekker. La lufttørke. Dersom tørking skjer med varmluft, må ikke temperaturen overstige 80 C. Daglig Kontroller væskenivået i flaskene med ArjoClean, ArjoCare og ArjoOil eller hvis Hydrosound: ArjoSound. Ukentlig Kontroller at karet ikke har sprekker eller andre skader. Se etter lekkasje. 30

31 Månedlig Ta ut og rengjør silene i begge dusjhodene. Se etter lekkasjer i dusjslangene og slangene i panelet. (Bytt slanger minst hvert femte år.) Kontroller at alle skruer, bolter og andre koblinger er strammet helt til. Årlig Smør rørene til løfteanordningen i panelet med Klüber synth VR (eller tilsvarende). For å sikre problemfri og sikker drift bør regelmessig service med kalibrering av termostatblandere utføres av en kvalifisert tekniker. Betydelige endringer i den lokale vannforsyningen kan gjøre det nødvendig med omkalibrering av den termostatiske blandingsventilen. Kontakt den lokale Arjo-representanten hvis du ønsker en serviceavtale. Intervall i henhold til lokale rørleggerforskrifter Kontroll av inntaksventiler og tilbakespylingsbeskyttelse (må utføres av kvalifisert personell). 31

32 32

33 Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning Modell Marked Matespenning Frekvens Strømforbruk Standard badekar Europa USA 230/240 V enfaset vekselstrøm 120 V enfaset vekselstrøm 50 Hz 60 Hz maks VA Hydrosound Europa USA, modell 001E 230/240 V enfaset vekselstrøm 120 V enfaset vekselstrøm 50 Hz 60 Hz maks VA Hydromassasje Europa USA 230/240 V enfaset vekselstrøm 120 V enfaset vekselstrøm 50 Hz 60 Hz maks VA Enheten må ha kontinuerlig strømtilførsel og være koblet til en egen sikring med jordfeilsbryter. Enheten må være permanent koblet til strømnettet når den brukes i USA og Canada. Alle elektriske installasjoner må være i overensstemmelse med nasjonal lovgivning for elektrisitet i henholdsvis USA og Canada. Vanntilførsel Kaldt vann...g3/4 hann (brukers kobling) Varmt vann...g3/4 hann (brukers kobling) Tilkobling med stengeventiler mellom enhet og forsyningsnett, min. gjennom 16 mm Maks. statisk trykk...6 bar (600 kpa, 87 psi) Min. driftstrykk Canada, Japan, UK og USA...1 bar (100 kpa, 15 psi) Min. driftstrykk Alle andre land...2 bar (200 kpa, 29 psi) Min. tilførselsmengde...25 l/min. (50 l/min. kaldt+varmt) Temperatur, kaldt vann C Temperatur, varmt vann C Vannavløp Min. avløpskapasitet l/min. Belastning Maks. totalvekt (beboer + vann) kg Max. gulvbelastning (1600 mm) N/ ben Maks. gulvbelastning (1900 mm) N/ ben Maks. gulvbelastning (2150 mm) N/ ben Maks. gulvbelastning (1600 mm)..54 N/cm 2 (78 psi) Maks. gulvbelastning (1900 mm)..60 N/cm 2 (87 psi) Maks. gulvbelastning (2150mm)...65 N/cm 2 (94 psi) Forhold ved transport og lagring Maks. romtemperatur...40 C Maks. relativ fuktighet...90 % (ikke kondensert) Atmosfærisk trykk hpa til 1060 hpa ADVARSEL! Det avmerkede jordingspunktet på enheten må kobles til rommets tilsvarende jordingspunkt. Bena må boltes til gulvet når det brukes faste rørforbindelser. 33

34 Tilbehør Hygienestol Arjo hygienestol kan justeres vertikalt, og er spesielt tilpasset bade- og dusjsystemene fra Arjo. Ved bruk av Arjo hygienestol kan beboerne flyttes fra seng til bad og tilbake igjen uten anstrengelse eller uønskede bevegelser. Alenti Arjo Alenti har de samme funksjonene som hygienestolen Calypso, men i tillegg er den utstyrt med sentralbremsesystem. Det helstøpte setet av polyuretan sikrer både beboerkomfort og rask rengjøring. Badevogn Arjo badevogn kan justeres vertikalt, og er spesielt tilpasset bade- og dusjsystemene fra Arjo. Ved hjelp av Arjo badevogn kan en liggende beboer flyttes fra sengen, bades og flyttes tilbake igjen uten anstrengelser og problemer. Miranti Takket være den elektriske fremdriften på badevognen Arjo Miranti, kan pleieren kjøre vognen uten anstrengelser. Den elektriske ryggstøtten gjør det enkelt å flytte beboeren fra sengen. Liggeplaten av polyuretan sikrer beboerkomfort og rask rengjøring. ArjoClean ArjoCare ArjoOil Hvis Hydrosound: ArjoSound 34

35 Alenti Hygienestol Miranti Badevogn 35

36 AUSTRALIA Arjo Hospital Equipment Pty Ltd 154 Lytton Road BULIMBA Brisbane QLD 4171 Australien Tel.nr Faxnr AUSTRIA Arjo-Sic GmbH Föhrenweg THAUR Tel.nr Faxnr BELGIUM Arjo Hospital Equipment nv/sa Twaalf Apostelenstraat SINT-DENIJS-WESTREM Tel Fax CANADA Arjo Canada Inc South Gateway Road Unit "C" MISSISSAUGA, ON, L4W 5JI Tel: Fax: Web page: CZECH REPUBLIC Arjo Hospital Equipment s.r.o. Strmà BRNO Tel Telefax DENMARK Getinge-Arjo A/S Firskovvej Lyngby Tel Telefax FAR EAST Arjo Far East Limited APEC Plaza 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon HONG KONG Tel Telefax FINLAND OY Vestek AB Martinkuja ESPOO Tel Telefax FRANCE Arjo Equipements Hospitaliers S.A. Central Parc, 4 Allée du Sanglier VILLEPINTE CEDEX Tel Telefax GERMANY Arjo Systeme für Rehabilitation GmbH Rudolf Diesel-Strasse HOFHEIM Tel Telefax GREECE C. Psimitis Co Ltd 59, Dimitrion Str KAISARIANI Tel Telefax ITALY Arjo Italia S.p.A. Via Della Marcigliana, ROMA Tel Telefax THE NETHERLANDS Arjo Nederland B.V. De Blomboogerd BX TIEL Postbus HC TIEL Tel: Fax: NORWAY Getinge-Arjo AS Ole Deviks vei 4, 4. etasje 0666 OSLO Tel Telefax POLAND Arjo Poland Ltd. Ul.Walecznych WARSZAWA Tel Telefax PORTUGAL RTL R. Prof. Bento de Jesus Caraca, PORTO Tel Telefax SPAIN Arjo Spain, S.A Vallespir, SANT JOAN DESPI - BARCELONA Tel Telefax SWEDEN Arjo Sverige AB Verkstadsvägen 5 Box ESLÖV Tel Telefax SWITZERLAND Arjo-SIC AG Wartenbergstrasse 15 Postfach 4020 BASEL Tel Telefax UNITED KINGDOM Arjo Ltd St Catherine Street GLOUCESTER GL1 2SL Tel Telefax USA Arjo Inc. 50 North Gary Avenue ROSELLE, IL Tel Telefax If your country is not listed here, please contact your local distributor or: Arjo International AB, Box 61, S ESLÖV, Sweden, Tel , Telefax Subject to alterations - Rätt till ändringar förbehålles - Recht auf technische Änderungen vorbehalten - Sujet à modification

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

28 www.intexnordic.com. Side 28

28 www.intexnordic.com. Side 28 28 www.intexnordic.com Side 28 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Manual Krystal Clean Poolwater system Modell 6220 220 240 V~,

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17)

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) VASKEMASKIN BRUKSANVISNING GWN 58672 58470 WB NO Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

97050806 Rev. 00 15.01 NORSKE

97050806 Rev. 00 15.01 NORSKE 97050806 Rev. 00 15.01 2015 L6 NO NORSKE SAMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER... 4 1.1. SYMBOLER...4 1.2. RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE...4 1.2.1. KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER...5 1.2.2. MILJØFORHOLD...5

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer