MANUAL. Automatisk rengjører VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANUAL. Automatisk rengjører VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet."

Transkript

1 0---A0-07 EN.pdf /0/0 0. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. 00 MANUAL Automatisk rengjører Bildet er bare til veiledning. Glem ikke å prøve disse andre flotte produktene fra Intex: bassenger, bassengtilbehør, oppblåsbare bassenger og inneleker, luftmadrasser og båter kan fås hos utvalgte forhandlere eller på vårt nettsted. w w w. i n t e x n o r d i c. c o m 00 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/tous droits réservés/todos los derechos reservados/alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China. Trademarks used in some countries of world under license from/ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 0, Long Beach, CA 00 Distributed in European Union by/distribué dans l Union Européenne par/distribuido en la unión Europea por/vertrieb in der Europäischen Union durch/intex Trading B.V., P.O. Box nr BB Roosendaal The Nerlands 00_NO 00.indd 0//0 0.

2 00 Advarsler Oversikt over deler Monteringsinstrukser Bruksanvisning Rengjøring av avfallsnett Langtidslagring Feilsøking Generelt om sikkerhet og vann Intex servicesentre Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

3 00 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instrukser nøye før dette produktet installeres og tas i bruk. LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE ADVARSEL For å redusere risikoen for skader må du ikke la barn bruke dette produktet. Bruk ikke filterpumpen når det er personer i bassenget. Fjern produktet fra bassenget når det er personer i bassenget. Slå av eller koble fra filterpumpen før du utfører justeringer, rengjøring eller vedlikehold. Fjern produktet fra bassenget før du dekker til bassenget. Oppbevar produktet og tilbehøret på et tørt og sikkert sted innendørs. Hvis du har problemer med bassenget eller filterpumpen, kan du få hjelp i de respektive brukerveiledningene. DERSOM DISSE ADVARSLENE IKKE BLIR FULGT, KAN DET FØRE TIL MATERIELLE SKADER, ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØD. Dette filterpumpesystemet er kun beregnet på bruk i henhold til formålet angitt i denne veiledningen! Dersom du ikke følger alle sikkerhets- og installasjonsanvisninger angitt på produktet, emballasjen og pakningsvedlegget, kan dette føre til elektrisk støt, sammenfiltringer, alvorlige skader eller død. Krav til strømningsmengde for filterpumpen: 0 0 liter/time Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

4 00 00 OVERSIKT OVER DELER Bruk et par minutter til å sjekke innholdet og bli kjent med alle delene før produktet monteres MERK: Bilder er bare til veiledning. Det kan være de ikke speiler det virkelige produktet. Produktet vises ikke i virkelig målestokk. HENV. NO. HENV. NO BESKRIVELSE BESKRIVELSE OVERDEL, RENGJØRER OVERDEL, RENGJØRER SKRUE SKRUE STØTFANGER STØTFANGER AVFALLSNETT AVFALLSNETT UNDERDEL, RENGJØRER UNDERDEL, RENGJØRER SLANGEKLEMME SLANGEKLEMME SLANGEADAPTER (EKSTRAUTSTYR) SLANGEADAPTER (EKSTRAUTSTYR) SLANGE A SLANGE A SLANGE B SLANGE B SLANGE C SLANGE C SLANGE D SLANGE D SLANGEADAPTER TIL LITE BASSENG SLANGEADAPTER (EKSTRAUTSTYR) TIL LITE BASSENG (EKSTRAUTSTYR) ANTALL ANTALL RESERVEDELSNR. RESERVEDELSNR Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

5 (00) AUTO CLEANER ENGLISH SIZE:.7 X 7. PANTONE U 07/7/00 English MONTERINGSINSTRUKSER SETUP INSTRUCTNS. Hvis du bruker en filterpumpe på. liter ~. liter, må du. If you use filter pump which is 000 gal ~ 000 gal, add dead weight også bruke dødvektblokken () i bunnen. Se fig.. Det er imidlertid block () at base. See Fig.. But no need it when your filter pump ikke nødvendig hvis filterpumpen er på.0 liter ~ 0.77 liter. is 00 gal ~ 00 gal.. Koble støtfangerne () til rengjøringsmaskinen på begge sider ved. With screws (), connect bumpers () to cleaner at both ends. hjelp av skruene (). Se figur. See Fig.. 00 SETUP INSTRUCTNS 00.. Fra From inside of pool, unscrew ut nozzle from water return innsiden av bassenget skrur du dysen fra vannreturslangen connector (upper hose connection). See. Fig.. (den øverste slangekoblingen). Se figur LowerNedre Hose Connection slangekobling ØvreHose Upper Connection slangekobling Gjenget Threaded Strainer 7 Connector silkobling Innsiden Inside of av Pool bassengveggen Wall SAVE THESE INSTRUCTNS Dyse nozzle Page Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

6 SETUP INSTRUCTNS (continued) MONTERINGSINSTRUKSER (fortsettelse). slangeadapteren (7) på(7) slange. Skru Screw hose adaptor to hose A (). Se figur. A (). See Fig... Skru enden slange A (). Screw av end of hose A med () with adapteren til silkoblingen med adaptor to threaded strainer gjenger fra innsiden av bassenget. connector, from inside of pool. SeSee figurfig.. (D) 7 (D) Gjenget Threaded Strainer silkobling Connector dererer. Forbind resten slangestykkerne uden foroutside poolen i den rækkefølge,. resten av af slangene utenfor bassenget i pool, rekkefølgen som. Koble Connect rest of sammen hoses toger in order of angivet på fig., dvs. B-C-B-C-B-D eller B-C-B-D. beskrevet for slangene (fig. ), B-C-B-C-B-D eller B-C-B-D. hose description (Fig. ), B-C-B-C-B-D or B-C-B-D. For pool size above ': (D) eller For pool size ' and below: 7. slangeklemmen () fasten til å feste 7. Bruk With hose clamp (), enden av slange D () til den øverend of hose D () to top steconnection kobling en på rengjøreren. Du kan of cleaner. A small bruke en liten mynt til å stramme coin can be used to tighten slangeklemmen. Se figur 7. hose clamp. See Fig. 7. (D) 00 SETUP INSTRUCTNS 00 English 77. Plasser den automatiske rengjøre. renplace autofyll cleaner into water. i vannet. opp slangeenheten Fillvann up assembly with med vedhose å senke slangen ned i vannet, all luften presses ut av waterslik by at submerging hose slangen. into water to remove all of entrapped air from hose. SAVE THESE INSTRUCTNS Page Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

7 (00) AUTO CLEANER ENGLISH SIZE:.7 X 7. PANTONE U 07/7/00 SETUPBRUKSANVISNING INSTRUCTNS (continued). slangehose B ()Bfra() slangeenheten slange A () somhose ble montert i trinn.koble Connect from hosetilassembly to A () which. Se fig.. was already installed in step. See Fig.. 0. Installer filterpumpen som angitt i filterpumpens brukerveiledning. 0. Set up Filter Pump following Filter Pump owner's manual. The Den automatiske rengjøreren er nå klar til bruk. auto cleaner is now ready to use. OPERATING INSTRUCTNS BRUKSANVISNING. Filterpumpen er et lufttett system. Drei den øverste lufteventilen.omdreininger The filter pump is an airtight system. mot klokken for å åpne den.in a counter-clockwise motion turn top air release valve turns to open it.. vannetwater kommer ut flowing av hulletout til of lufteventilen, skrurvalve du lufteventilen. NårWhen starts air release hole, screwpå in plass i filterhuslokket. Ikke stram ventilen for hardt. air release valve back into filter housing cover. Do not over tighten filterpumpen valve.. Koble til strømuttaket og slå på pumpen. automatiske skifter retning, en af.. Den Connect filterpoolrenser pump to power outlethver and gang turn ON stødfangerne pump.. Hold denpoolvæggen. automatiske rengjøreren opp ned under at vannoverflaten for å få ut rører Denne handling medfører, hele bunden renses..vannet. HoldSe fig. auto cleaner upside down below water surface to jet out. Dette tømmer slangen og den automatiske rengjøreren for See Fig.synker. Thistilwill evacuate all bassenget air in rent. hose and luft, slikwater. at rengjøreren bunnen og holder auto cleaner, so cleaner will sink to bottom and keep pool clean.. automatiske rengjøreren vil endre retning hver gang støt fangerne.denthe auto cleaner will change direction each time oneenofav bumpers kommer bort i en av veggene i bassenget. Dette gjør at hele bassengbunnen touches pool sidewall. blir rengjort. SAVE THESE INSTRUCTNS 00_NO 00.indd 7 00 SETUP INSTRUCTNS & OPERATING INSTRUCTNS 00 English Page 7 Side 7 0//0 0.

8 00 RENGJØRING AV AVFALLSNETT. Kontroller at filterpumpen er slått av, og trekk strømledningen ut av stikkontakten. Fjern den automatiske rengjøreren fra bassenget.. Åpne de spennene som er plassert på hver av de fire sidene.. Se figur Ta av avfallsnettet () fra rengjørerens underdel (). Hvis det er avfall på avfallsnettet og rengjørerens underdel, bruker du en hageslange til å spyle av avfallet. Bruk børsten ved behov. Se figur. 0. Monter den automatiske rengjøreren igjen ved å utføre trinn, og i motsatt rekkefølge. LANGTIDSLAGRING. Kontroller at filterpumpen er slått av, og trekk strømledningen ut av stikkontakten.. Utfør installasjonstrinnene i motsatt rekkefølge for å demontere den automatiske rengjøreren.. Rengjør og tørk alt tilbehøret og delene grundig.. Påse at slangene er rettet ut under lagring.. Bruk gjerne originalemballasjen til oppbevaring. Oppbevar basseng brettet på et tørt og kjølig sted. Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

9 00 FEILSØKING Sp: Hva gjør jeg hvis den automatiske rengjøreren ikke beveger seg eller beveger seg veldig sakte? Sv:. Trekk i slangen til rengjøreren og løft den automatiske rengjøreren vekk fra foldene i bassenget.. Kontroller sirkulasjonsslangen: i. Påse at filterpumpen er slått på. ii. Påse at stempelventilene er åpne. iii. Rengjør eller skift patron. Sp: Hva gjør jeg hvis den automatiske rengjøreren løfter seg fra bassenggulvet? Sv: Slipp ut luft fra den automatiske rengjøreren. Følg anvisningene i brukerveiledningen. Sp: Hva er enkleste måte å løfte den automatiske rengjøreren ut av bassenget på etter bruk? Sv: Slipp ut vannet inni den automatiske rengjøreren ved å følge trinnene nedenfor:. Kontroller at filterpumpen er slått av, og trekk strømledningen ut av stikkontakten.. Trekk sakte i slangen til rengjøreren og løft den automatiske rengjøreren opp til rett under vannoverflaten.. Hold i slangen med den ene hånden og løft den automatiske rengjøreren sakte opp i vinkel (enten med toppen eller bunnen vendt oppover) ved å løfte bunnen av rengjøreren med den andre hånden.. Etter at den automatiske rengjøreren er fullstendig tømt for vann, kan du løfte den ut av bassenget. Bruk begge hender. IKKE løft rengjøreren etter slangen eller støtfangeren. Disse kan ta skade. VIKTIG Kontakt kundeservice for å få hjelp hvis du fortsatt har problemer. Se kontaktopplysninger på baksiden. Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

10 00 GENERELT OM SIKKERHET OG VANN Å slappe av i vann er både morsomt og legende. Men vær oppmerksom på at det også innebærer en skade- og dødsrisiko. Les og følg alle advarsler og instrukser på produktet, emballasjen og pakningsvedlegget. Da minsker du faren for skader. Husk at produktadvarsler, instrukser og sikkerhetsregler bare dekker noen av de vanlige risikoene forbundet med vann. De kan ikke dekke alle mulige farer. For ytterligere beskyttelse bør du også gjøre deg kjent med følgende generelle retningslinjer i tillegg til retningslinjer fra nasjonale sikkerhetsorganisasjoner: Krev konstant tilsyn. Lær deg å svømme. Lær deg hjerte- og lungeredning samt førstehjelp. Opplys alle som passer på barna om potensielle farer ved bassenget og om bruken av sikkerhetsanordninger som sperredører, hindre osv. Lær barna hva de skal gjøre i en nødssituasjon. Bruk sunn fornuft og god dømmekraft når du holder på med fritidsaktiviteter som omfatter vann. Følg med hele tiden. Side 0 00_NO 00.indd 0 0//0 0.

11 0---A A0-07 EN.pdf EN.pdf /0/0 /0/ Kontakt det aktuelle servicekontoret angitt nedenfor hvis du har servicespørsmål eller vil bestille reservedeler, eller besøk oss på for å få en oversikt over ofte stilte spørsmål. OMRÅDE STED OMRÅDE STED ASIA ASIA INTEX DEVELOPMENT INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. CO. LTD. ARGENTINA ARGENTINA JARSE INDUSTRIAL JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y COMERCIAL S.A S.A TH FLOOR, TH FLOOR, MANUEL GARCIA MANUEL Nº, GARCIA PARQUE Nº, PATRICO, PARQUE PATRICO, DAH SING FINANCIAL DAH SING FINANCIAL CENTRE, CENTRE, BUENOS AIRES, BUENOS ARGENTINA AIRES, ARGENTINA 0 GLOUCESTER 0 GLOUCESTER ROAD, ROAD, TEL: - TEL: (interno - 0); (interno 0); WANCHAI, HONG WANCHAI, KONGHONG KONG TEL: -( TEL: interno -( ) interno ) TEL: TEL: Martín Cosoleto: Martín Cosoleto: Daniel Centurion: Daniel Centurion: FAX: -00 FAX: -00 Website: Website: PERU PERU COMEXA S.A. COMEXA S.A. Website: Website: AVENIDA COMANDANTE AVENIDA COMANDANTE ESPINAR, ESPINAR, EUROPE EUROPE INTEX TRADING INTEX B.V. TRADING B.V. MIRAFLORES, MIRAFLORES, LIMA, PERÚLIMA, PERÚ POSTBUS 07, POSTBUS 700 BB 07, ROOSENDAAL, 700 BB ROOSENDAAL, TEL: -0 TEL: -0 THE NETHERLANDS NETHERLANDS TEL: -(0)- TEL: -(0)- FAX: -(0)- FAX: -(0)- SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN SAUDI MARKETING ARABIAN MARKETING & & AGENCIES CO. AGENCIES LTD. CO. LTD. PRINCE AMIR PRINCE MAJED AMIR STREET, MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT. AL-SAFA JEDDAH, DISTRICT. JEDDAH, Website: Website: KINGDOM OF KINGDOM SAUDI ARABIA OF SAUDI ARABIA FRANCE FRANCE UNITEX / INTEX UNITEX SERVICE / INTEX FRANCE SERVICE S.A.S FRANCE S.A.S TEL: -- TEL: --, ROUTE NATNALE,, ROUTE NATNALE, FAX: --7 FAX: BEAUFORT, 0 BEAUFORT, FRANCE FRANCE Website: Website: TEL: TEL: 0 0 (0, /min) (0, /min) AUSTRIA AUSTRIA STEINBACH STEINBACH VERTRIEBSGMBH VERTRIEBSGMBH FAX: 0 FAX: 00 0 AISTINGERSTRAßE AISTINGERSTRAßE Website: Website: SCHWERTBERG SCHWERTBERG GERMANY GERMANY STEINBACH STEINBACH VERTRIEBSGMBH VERTRIEBSGMBH TEL: TEL: C/O WEBOPAC C/O LOGISTICS WEBOPAC LOGISTICS GMBH GMBH INTER-LOGISTIK-PARK INTER-LOGISTIK-PARK KAUFBEUREN 700 KAUFBEUREN TEL: 00 0 TEL: (0, /min aus (0, /min allen Netzen) aus allen Netzen) FAX: + (7) FAX: + (7) Website: Website: ITALY ITALY (0, /min aus (0, /min dem Festnetz, aus dem Mobilfunk Festnetz, max. Mobilfunk 0, /min) max. 0, /min) CZECH REPUBLIC CZECH / REPUBLIC / INTEX TRADING INTEX S.R.O. TRADING S.R.O. FAX: + (7) FAX: + (7) EASTERN EUROPE EASTERN EUROPE BENESOVSKA BENESOVSKA,, PRAHA 00, 00 PRAHA 0, Website: Website: CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC A & A MARKETING A & A MARKETING SERVICE SERVICE TEL: +0-7 TEL: +0-7 FAX: +0-7 FAX: +0-7 VIA RAFFAELLO VIA RAFFAELLO SANZ SANZ VILLASANTA 00 VILLASANTA (MI) (MI) BELGIUM BELGIUM N.V. SIMBA-DICKIE N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A. BELGIUM S.A. TEL: TEL: 7 7 MOESKROENSESTEENWEG MOESKROENSESTEENWEG C, C, FAX: + 0 FAX: AALBEKE, BELGIUM AALBEKE, BELGIUM Website: Website: TEL: TEL: FAX: FAX: UK UK TOY BROKERS TOY LTD BROKERS LTD MARKETING MARKETING HOUSE, HOUSE, BLACKSTONE BLACKSTONE ROAD, ROAD, Website: Website: HUNTINGDON, HUNTINGDON, CAMBS. CAMBS. DENMARK DENMARK K.E. MATHIASEN K.E. MATHIASEN A/S A/S PE EF. UKPE EF. UK SINTRUPVEJ SINTRUPVEJ, DK-0, DK-0 TEL: 0 TEL: 70 7 BRABRAND, BRABRAND, DENMARK DENMARK FAX: 00 7 FAX: 00 7 TEL: + TEL: FAX: + FAX: Website: Website: SWITZERLAND SWITZERLAND GWM AGENCY GWM AGENCY SWEDEN SWEDEN LEKSAM ABLEKSAM AB GARTEN-U. GARTEN-U. WOHNMÖBEL, WOHNMÖBEL, BRANDSVIGSGATAN BRANDSVIGSGATAN,, RÄFFELSTRASSE RÄFFELSTRASSE,, S- 7 ÄNGELHOLM, S- 7 ÄNGELHOLM, POSTFACH, POSTFACH, SWEDEN SWEDEN CH-0 ZURICH/SWITZERLAND CH-0 ZURICH/SWITZERLAND TEL: 000 TEL: or or FAX: + FAX: TEL: + TEL: FAX: + FAX: Website: Website: NORWAY NORWAY NORSTAR AS NORSTAR AS SPAIN / PORTUGAL SPAIN / PORTUGALNostrum Iberian Nostrum Market Iberian S.A. Market S.A. PINDSLEVEIEN PINDSLEVEIEN,, Av. de la Albufera, Av. de la Albufera, N- SANDEFJORD, N- SANDEFJORD, NORWAY NORWAY 0 Madrid, 0 SpainMadrid, Spain TEL: +7 TEL: TEL: + 00 TEL: + 00 FAX: +7 FAX: FAX for Spain: FAX + for 0 Spain: for Spain: for Spain: FAX for Portugal: FAX for + Portugal: for Portugal: for Portugal: Website: Website: FINLAND FINLAND NORSTAR OY NORSTAR OY SUOMALAISTENTIE SUOMALAISTENTIE 7, 7, FIN-070 ESPOO, FIN-070 ESPOO, AUSTRALIA AUSTRALIA HUNTER PRODUCTS HUNTER PRODUCTS PTY LTD PTY LTD FINLAND FINLAND LEVEL, LEVEL BAY STREET,, BAY STREET, TEL: + TEL: BRIGHTON, BRIGHTON, VICTORIA, VICTORIA, FAX: + 0 FAX: + 0 AUSTRALIA AUSTRALIA TEL: --- TEL: --- or or FAX: --- FAX: --- RUSSIA RUSSIA LLC BAUERLLC BAUER KIEVSKAYA KIEVSKAYA STR., 0, STR., 0, MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIA Website: Website: TEL: 0--00//0 TEL: 0--00//0 NEW ZEALAND NEW ZEALAND HAKA NEW HAKA ZEALAND NEW LIMITED ZEALAND LIMITED FAX: 0-7- FAX: 0-7- UNIT, ORBIT UNIT DIVE,, ORBIT ALBANY, DIVE, ALBANY, AUCKLAND AUCKLAND 077, NEW ZEALAND 077, NEW ZEALAND Website: Website: TEL: - TEL: / / 000 FAX: - FAX: Website: Website: POLAND POLAND KATHAY HASTER KATHAY HASTER UL. LUTYCKA UL., LUTYCKA 0- POZNAN, 0- POZNAN TEL: + TEL: + FAX: + 7 FAX: MIDDLE EAST MIDDLE EAST FIRST GROUP FIRST INTERNATNAL GROUP INTERNATNAL REGN REGN AL MOOSA GROUP AL MOOSA BUILDING, GROUP ST BUILDING, ST Website: Website: FLOOR, OFFICE FLOOR, 0 OFFICE & 0, UMM 0 & HURAIR 0, UMM HURAIR HUNGARY HUNGARY RECONTRA RECONTRA LTD./RICKI LTD./RICKI LTD. ROAD, KARAMA, ROAD, DUBAI, KARAMA, UAEDUBAI, UAE H- BUDAPEST, H- BUDAPEST, DARÓCZI ÚT DARÓCZI -, ÚT -, HUNGARY HUNGARY TEL: INTEX() TEL: INTEX() / / TEL: + 7 TEL: 00/ / FAX: FAX: FAX: + 0 FAX: Website: Website: BRASIL BRASIL KONESUL MARKETING KONESUL MARKETING & SALES LTDA & SALES LTDA SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA WOOD & HYDE WOOD & HYDE RUA ANTON RUA DAS ANTON CHAGAS, DAS CHAGAS, -7 PACKER -7 AVENUE, PACKER INDUSTRIA AVENUE, INDUSTRIA,, CAPE TOWN, CAPE SOUTH TOWN, AFRICA SOUTH 70AFRICA 70 TEL: TEL: FAX: FAX: CEP ,. - CEP , CHÁCARA SANTO CHÁCARA ANTON SANTO - SÃO ANTON - SÃO PAULO - SP - PAULO BRASIL- SP - BRASIL TEL: () TEL: () FAX: () FAX: () CHILE / URUGUAY CHILE / URUGUAY COMEXA S.A. COMEXA S.A. EL JUNCAL EL 00, JUNCAL PARQUE 00, INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, PORTEZUELO, ISRAEL ISRAEL ALFIT TOYS ALFIT LTD TOYS LTD QUILICURA, QUILICURA, SANTIAGO, SANTIAGO, CHILE. CHILE. MOSHAV NEHALIM, MOSHAV NEHALIM, TEL: TEL: MESHEK, MESHEK 0, ISRAEL, 0, ISRAEL TEL: TEL: FAX: FAX: HESE HESE INSTRUCTNS Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

MANUAL. Krystal Clear VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER. vandtemperatur:3535 C C. Max vandtemperatur. detteogproduktet.

MANUAL. Krystal Clear VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER. vandtemperatur:3535 C C. Max vandtemperatur. detteogproduktet. MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING ()MODEL MODELFP6 FP6FILTER FILTERPUMP PUMPNORWAY DANISH 7.5 () 7.5 X X 0.5 0.5 PANTONE PANTONE 95U 95U 07/7/007 07/7/007 N VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER

Detaljer

28 www.intexnordic.com. Side 28

28 www.intexnordic.com. Side 28 28 www.intexnordic.com Side 28 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Manual Krystal Clean Poolwater system Modell 6220 220 240 V~,

Detaljer

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning AQUA SPA NORDIC Bruksanvisning Produsent: Model: PH050006/PH050010, 220-240V~, 50Hz, 1800W, Class II Shanghai Qinxu Plastic Products Co., Ltd. 5151, Dongchuan Road, Heqing Town, Pudong New Area, Shanghai,

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Hovedside. Sikkerhetsinstruksjoner Notasjon

Hovedside. Sikkerhetsinstruksjoner Notasjon Hovedside Sikkerhetsinstruksjoner Notasjon Strøm Installasjon Rengjøring Annet Introduksjon Pakke ut Front Bakside Oppsett Koble til skjermen Installere skjermdriveren Automatisk Manuell Installere VESA-fot

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk.

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PG.15 LEX

Detaljer

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian

powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax380 Driftshåndbok IM-398 Norsk / Norwegian Revisjon

Detaljer

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED ROTATIVO TIVO DE GASOLINA A RUEDAS TOSAERBA A SCOPPIO CON RUOTE BENZINE WIELMAAIER HJULGÅENDE, BENSINDREVET

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions um_attix9-hm_en_2008-05-15 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse

Detaljer

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SIDE- POWER. Hekk truster innstalasjon manual. manualen ombord! Behold denne

SIDE- POWER. Hekk truster innstalasjon manual. manualen ombord! Behold denne SIDE- POWER Hekk truster innstalasjon manual VIKTIG Denne manualen er tenkt brukt sammen med manualen for SidePower trusteren. Manualen er beregnet for profesjonelle innstalatører, og inneholder ikke all

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning icountlcm0 icountlcm0 håndbok for tilstandsovervåkning B.8.90_CM0_NO_VerA 00, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5mW-laser. Demontering

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer