MANUAL. Automatisk rengjører VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANUAL. Automatisk rengjører VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet."

Transkript

1 0---A0-07 EN.pdf /0/0 0. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. 00 MANUAL Automatisk rengjører Bildet er bare til veiledning. Glem ikke å prøve disse andre flotte produktene fra Intex: bassenger, bassengtilbehør, oppblåsbare bassenger og inneleker, luftmadrasser og båter kan fås hos utvalgte forhandlere eller på vårt nettsted. w w w. i n t e x n o r d i c. c o m 00 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/tous droits réservés/todos los derechos reservados/alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China. Trademarks used in some countries of world under license from/ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 0, Long Beach, CA 00 Distributed in European Union by/distribué dans l Union Européenne par/distribuido en la unión Europea por/vertrieb in der Europäischen Union durch/intex Trading B.V., P.O. Box nr BB Roosendaal The Nerlands 00_NO 00.indd 0//0 0.

2 00 Advarsler Oversikt over deler Monteringsinstrukser Bruksanvisning Rengjøring av avfallsnett Langtidslagring Feilsøking Generelt om sikkerhet og vann Intex servicesentre Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

3 00 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instrukser nøye før dette produktet installeres og tas i bruk. LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE ADVARSEL For å redusere risikoen for skader må du ikke la barn bruke dette produktet. Bruk ikke filterpumpen når det er personer i bassenget. Fjern produktet fra bassenget når det er personer i bassenget. Slå av eller koble fra filterpumpen før du utfører justeringer, rengjøring eller vedlikehold. Fjern produktet fra bassenget før du dekker til bassenget. Oppbevar produktet og tilbehøret på et tørt og sikkert sted innendørs. Hvis du har problemer med bassenget eller filterpumpen, kan du få hjelp i de respektive brukerveiledningene. DERSOM DISSE ADVARSLENE IKKE BLIR FULGT, KAN DET FØRE TIL MATERIELLE SKADER, ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØD. Dette filterpumpesystemet er kun beregnet på bruk i henhold til formålet angitt i denne veiledningen! Dersom du ikke følger alle sikkerhets- og installasjonsanvisninger angitt på produktet, emballasjen og pakningsvedlegget, kan dette føre til elektrisk støt, sammenfiltringer, alvorlige skader eller død. Krav til strømningsmengde for filterpumpen: 0 0 liter/time Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

4 00 00 OVERSIKT OVER DELER Bruk et par minutter til å sjekke innholdet og bli kjent med alle delene før produktet monteres MERK: Bilder er bare til veiledning. Det kan være de ikke speiler det virkelige produktet. Produktet vises ikke i virkelig målestokk. HENV. NO. HENV. NO BESKRIVELSE BESKRIVELSE OVERDEL, RENGJØRER OVERDEL, RENGJØRER SKRUE SKRUE STØTFANGER STØTFANGER AVFALLSNETT AVFALLSNETT UNDERDEL, RENGJØRER UNDERDEL, RENGJØRER SLANGEKLEMME SLANGEKLEMME SLANGEADAPTER (EKSTRAUTSTYR) SLANGEADAPTER (EKSTRAUTSTYR) SLANGE A SLANGE A SLANGE B SLANGE B SLANGE C SLANGE C SLANGE D SLANGE D SLANGEADAPTER TIL LITE BASSENG SLANGEADAPTER (EKSTRAUTSTYR) TIL LITE BASSENG (EKSTRAUTSTYR) ANTALL ANTALL RESERVEDELSNR. RESERVEDELSNR Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

5 (00) AUTO CLEANER ENGLISH SIZE:.7 X 7. PANTONE U 07/7/00 English MONTERINGSINSTRUKSER SETUP INSTRUCTNS. Hvis du bruker en filterpumpe på. liter ~. liter, må du. If you use filter pump which is 000 gal ~ 000 gal, add dead weight også bruke dødvektblokken () i bunnen. Se fig.. Det er imidlertid block () at base. See Fig.. But no need it when your filter pump ikke nødvendig hvis filterpumpen er på.0 liter ~ 0.77 liter. is 00 gal ~ 00 gal.. Koble støtfangerne () til rengjøringsmaskinen på begge sider ved. With screws (), connect bumpers () to cleaner at both ends. hjelp av skruene (). Se figur. See Fig.. 00 SETUP INSTRUCTNS 00.. Fra From inside of pool, unscrew ut nozzle from water return innsiden av bassenget skrur du dysen fra vannreturslangen connector (upper hose connection). See. Fig.. (den øverste slangekoblingen). Se figur LowerNedre Hose Connection slangekobling ØvreHose Upper Connection slangekobling Gjenget Threaded Strainer 7 Connector silkobling Innsiden Inside of av Pool bassengveggen Wall SAVE THESE INSTRUCTNS Dyse nozzle Page Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

6 SETUP INSTRUCTNS (continued) MONTERINGSINSTRUKSER (fortsettelse). slangeadapteren (7) på(7) slange. Skru Screw hose adaptor to hose A (). Se figur. A (). See Fig... Skru enden slange A (). Screw av end of hose A med () with adapteren til silkoblingen med adaptor to threaded strainer gjenger fra innsiden av bassenget. connector, from inside of pool. SeSee figurfig.. (D) 7 (D) Gjenget Threaded Strainer silkobling Connector dererer. Forbind resten slangestykkerne uden foroutside poolen i den rækkefølge,. resten av af slangene utenfor bassenget i pool, rekkefølgen som. Koble Connect rest of sammen hoses toger in order of angivet på fig., dvs. B-C-B-C-B-D eller B-C-B-D. beskrevet for slangene (fig. ), B-C-B-C-B-D eller B-C-B-D. hose description (Fig. ), B-C-B-C-B-D or B-C-B-D. For pool size above ': (D) eller For pool size ' and below: 7. slangeklemmen () fasten til å feste 7. Bruk With hose clamp (), enden av slange D () til den øverend of hose D () to top steconnection kobling en på rengjøreren. Du kan of cleaner. A small bruke en liten mynt til å stramme coin can be used to tighten slangeklemmen. Se figur 7. hose clamp. See Fig. 7. (D) 00 SETUP INSTRUCTNS 00 English 77. Plasser den automatiske rengjøre. renplace autofyll cleaner into water. i vannet. opp slangeenheten Fillvann up assembly with med vedhose å senke slangen ned i vannet, all luften presses ut av waterslik by at submerging hose slangen. into water to remove all of entrapped air from hose. SAVE THESE INSTRUCTNS Page Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

7 (00) AUTO CLEANER ENGLISH SIZE:.7 X 7. PANTONE U 07/7/00 SETUPBRUKSANVISNING INSTRUCTNS (continued). slangehose B ()Bfra() slangeenheten slange A () somhose ble montert i trinn.koble Connect from hosetilassembly to A () which. Se fig.. was already installed in step. See Fig.. 0. Installer filterpumpen som angitt i filterpumpens brukerveiledning. 0. Set up Filter Pump following Filter Pump owner's manual. The Den automatiske rengjøreren er nå klar til bruk. auto cleaner is now ready to use. OPERATING INSTRUCTNS BRUKSANVISNING. Filterpumpen er et lufttett system. Drei den øverste lufteventilen.omdreininger The filter pump is an airtight system. mot klokken for å åpne den.in a counter-clockwise motion turn top air release valve turns to open it.. vannetwater kommer ut flowing av hulletout til of lufteventilen, skrurvalve du lufteventilen. NårWhen starts air release hole, screwpå in plass i filterhuslokket. Ikke stram ventilen for hardt. air release valve back into filter housing cover. Do not over tighten filterpumpen valve.. Koble til strømuttaket og slå på pumpen. automatiske skifter retning, en af.. Den Connect filterpoolrenser pump to power outlethver and gang turn ON stødfangerne pump.. Hold denpoolvæggen. automatiske rengjøreren opp ned under at vannoverflaten for å få ut rører Denne handling medfører, hele bunden renses..vannet. HoldSe fig. auto cleaner upside down below water surface to jet out. Dette tømmer slangen og den automatiske rengjøreren for See Fig.synker. Thistilwill evacuate all bassenget air in rent. hose and luft, slikwater. at rengjøreren bunnen og holder auto cleaner, so cleaner will sink to bottom and keep pool clean.. automatiske rengjøreren vil endre retning hver gang støt fangerne.denthe auto cleaner will change direction each time oneenofav bumpers kommer bort i en av veggene i bassenget. Dette gjør at hele bassengbunnen touches pool sidewall. blir rengjort. SAVE THESE INSTRUCTNS 00_NO 00.indd 7 00 SETUP INSTRUCTNS & OPERATING INSTRUCTNS 00 English Page 7 Side 7 0//0 0.

8 00 RENGJØRING AV AVFALLSNETT. Kontroller at filterpumpen er slått av, og trekk strømledningen ut av stikkontakten. Fjern den automatiske rengjøreren fra bassenget.. Åpne de spennene som er plassert på hver av de fire sidene.. Se figur Ta av avfallsnettet () fra rengjørerens underdel (). Hvis det er avfall på avfallsnettet og rengjørerens underdel, bruker du en hageslange til å spyle av avfallet. Bruk børsten ved behov. Se figur. 0. Monter den automatiske rengjøreren igjen ved å utføre trinn, og i motsatt rekkefølge. LANGTIDSLAGRING. Kontroller at filterpumpen er slått av, og trekk strømledningen ut av stikkontakten.. Utfør installasjonstrinnene i motsatt rekkefølge for å demontere den automatiske rengjøreren.. Rengjør og tørk alt tilbehøret og delene grundig.. Påse at slangene er rettet ut under lagring.. Bruk gjerne originalemballasjen til oppbevaring. Oppbevar basseng brettet på et tørt og kjølig sted. Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

9 00 FEILSØKING Sp: Hva gjør jeg hvis den automatiske rengjøreren ikke beveger seg eller beveger seg veldig sakte? Sv:. Trekk i slangen til rengjøreren og løft den automatiske rengjøreren vekk fra foldene i bassenget.. Kontroller sirkulasjonsslangen: i. Påse at filterpumpen er slått på. ii. Påse at stempelventilene er åpne. iii. Rengjør eller skift patron. Sp: Hva gjør jeg hvis den automatiske rengjøreren løfter seg fra bassenggulvet? Sv: Slipp ut luft fra den automatiske rengjøreren. Følg anvisningene i brukerveiledningen. Sp: Hva er enkleste måte å løfte den automatiske rengjøreren ut av bassenget på etter bruk? Sv: Slipp ut vannet inni den automatiske rengjøreren ved å følge trinnene nedenfor:. Kontroller at filterpumpen er slått av, og trekk strømledningen ut av stikkontakten.. Trekk sakte i slangen til rengjøreren og løft den automatiske rengjøreren opp til rett under vannoverflaten.. Hold i slangen med den ene hånden og løft den automatiske rengjøreren sakte opp i vinkel (enten med toppen eller bunnen vendt oppover) ved å løfte bunnen av rengjøreren med den andre hånden.. Etter at den automatiske rengjøreren er fullstendig tømt for vann, kan du løfte den ut av bassenget. Bruk begge hender. IKKE løft rengjøreren etter slangen eller støtfangeren. Disse kan ta skade. VIKTIG Kontakt kundeservice for å få hjelp hvis du fortsatt har problemer. Se kontaktopplysninger på baksiden. Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

10 00 GENERELT OM SIKKERHET OG VANN Å slappe av i vann er både morsomt og legende. Men vær oppmerksom på at det også innebærer en skade- og dødsrisiko. Les og følg alle advarsler og instrukser på produktet, emballasjen og pakningsvedlegget. Da minsker du faren for skader. Husk at produktadvarsler, instrukser og sikkerhetsregler bare dekker noen av de vanlige risikoene forbundet med vann. De kan ikke dekke alle mulige farer. For ytterligere beskyttelse bør du også gjøre deg kjent med følgende generelle retningslinjer i tillegg til retningslinjer fra nasjonale sikkerhetsorganisasjoner: Krev konstant tilsyn. Lær deg å svømme. Lær deg hjerte- og lungeredning samt førstehjelp. Opplys alle som passer på barna om potensielle farer ved bassenget og om bruken av sikkerhetsanordninger som sperredører, hindre osv. Lær barna hva de skal gjøre i en nødssituasjon. Bruk sunn fornuft og god dømmekraft når du holder på med fritidsaktiviteter som omfatter vann. Følg med hele tiden. Side 0 00_NO 00.indd 0 0//0 0.

11 0---A A0-07 EN.pdf EN.pdf /0/0 /0/ Kontakt det aktuelle servicekontoret angitt nedenfor hvis du har servicespørsmål eller vil bestille reservedeler, eller besøk oss på for å få en oversikt over ofte stilte spørsmål. OMRÅDE STED OMRÅDE STED ASIA ASIA INTEX DEVELOPMENT INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. CO. LTD. ARGENTINA ARGENTINA JARSE INDUSTRIAL JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y COMERCIAL S.A S.A TH FLOOR, TH FLOOR, MANUEL GARCIA MANUEL Nº, GARCIA PARQUE Nº, PATRICO, PARQUE PATRICO, DAH SING FINANCIAL DAH SING FINANCIAL CENTRE, CENTRE, BUENOS AIRES, BUENOS ARGENTINA AIRES, ARGENTINA 0 GLOUCESTER 0 GLOUCESTER ROAD, ROAD, TEL: - TEL: (interno - 0); (interno 0); WANCHAI, HONG WANCHAI, KONGHONG KONG TEL: -( TEL: interno -( ) interno ) TEL: TEL: Martín Cosoleto: Martín Cosoleto: Daniel Centurion: Daniel Centurion: FAX: -00 FAX: -00 Website: Website: PERU PERU COMEXA S.A. COMEXA S.A. Website: Website: AVENIDA COMANDANTE AVENIDA COMANDANTE ESPINAR, ESPINAR, EUROPE EUROPE INTEX TRADING INTEX B.V. TRADING B.V. MIRAFLORES, MIRAFLORES, LIMA, PERÚLIMA, PERÚ POSTBUS 07, POSTBUS 700 BB 07, ROOSENDAAL, 700 BB ROOSENDAAL, TEL: -0 TEL: -0 THE NETHERLANDS NETHERLANDS TEL: -(0)- TEL: -(0)- FAX: -(0)- FAX: -(0)- SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN SAUDI MARKETING ARABIAN MARKETING & & AGENCIES CO. AGENCIES LTD. CO. LTD. PRINCE AMIR PRINCE MAJED AMIR STREET, MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT. AL-SAFA JEDDAH, DISTRICT. JEDDAH, Website: Website: KINGDOM OF KINGDOM SAUDI ARABIA OF SAUDI ARABIA FRANCE FRANCE UNITEX / INTEX UNITEX SERVICE / INTEX FRANCE SERVICE S.A.S FRANCE S.A.S TEL: -- TEL: --, ROUTE NATNALE,, ROUTE NATNALE, FAX: --7 FAX: BEAUFORT, 0 BEAUFORT, FRANCE FRANCE Website: Website: TEL: TEL: 0 0 (0, /min) (0, /min) AUSTRIA AUSTRIA STEINBACH STEINBACH VERTRIEBSGMBH VERTRIEBSGMBH FAX: 0 FAX: 00 0 AISTINGERSTRAßE AISTINGERSTRAßE Website: Website: SCHWERTBERG SCHWERTBERG GERMANY GERMANY STEINBACH STEINBACH VERTRIEBSGMBH VERTRIEBSGMBH TEL: TEL: C/O WEBOPAC C/O LOGISTICS WEBOPAC LOGISTICS GMBH GMBH INTER-LOGISTIK-PARK INTER-LOGISTIK-PARK KAUFBEUREN 700 KAUFBEUREN TEL: 00 0 TEL: (0, /min aus (0, /min allen Netzen) aus allen Netzen) FAX: + (7) FAX: + (7) Website: Website: ITALY ITALY (0, /min aus (0, /min dem Festnetz, aus dem Mobilfunk Festnetz, max. Mobilfunk 0, /min) max. 0, /min) CZECH REPUBLIC CZECH / REPUBLIC / INTEX TRADING INTEX S.R.O. TRADING S.R.O. FAX: + (7) FAX: + (7) EASTERN EUROPE EASTERN EUROPE BENESOVSKA BENESOVSKA,, PRAHA 00, 00 PRAHA 0, Website: Website: CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC A & A MARKETING A & A MARKETING SERVICE SERVICE TEL: +0-7 TEL: +0-7 FAX: +0-7 FAX: +0-7 VIA RAFFAELLO VIA RAFFAELLO SANZ SANZ VILLASANTA 00 VILLASANTA (MI) (MI) BELGIUM BELGIUM N.V. SIMBA-DICKIE N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A. BELGIUM S.A. TEL: TEL: 7 7 MOESKROENSESTEENWEG MOESKROENSESTEENWEG C, C, FAX: + 0 FAX: AALBEKE, BELGIUM AALBEKE, BELGIUM Website: Website: TEL: TEL: FAX: FAX: UK UK TOY BROKERS TOY LTD BROKERS LTD MARKETING MARKETING HOUSE, HOUSE, BLACKSTONE BLACKSTONE ROAD, ROAD, Website: Website: HUNTINGDON, HUNTINGDON, CAMBS. CAMBS. DENMARK DENMARK K.E. MATHIASEN K.E. MATHIASEN A/S A/S PE EF. UKPE EF. UK SINTRUPVEJ SINTRUPVEJ, DK-0, DK-0 TEL: 0 TEL: 70 7 BRABRAND, BRABRAND, DENMARK DENMARK FAX: 00 7 FAX: 00 7 TEL: + TEL: FAX: + FAX: Website: Website: SWITZERLAND SWITZERLAND GWM AGENCY GWM AGENCY SWEDEN SWEDEN LEKSAM ABLEKSAM AB GARTEN-U. GARTEN-U. WOHNMÖBEL, WOHNMÖBEL, BRANDSVIGSGATAN BRANDSVIGSGATAN,, RÄFFELSTRASSE RÄFFELSTRASSE,, S- 7 ÄNGELHOLM, S- 7 ÄNGELHOLM, POSTFACH, POSTFACH, SWEDEN SWEDEN CH-0 ZURICH/SWITZERLAND CH-0 ZURICH/SWITZERLAND TEL: 000 TEL: or or FAX: + FAX: TEL: + TEL: FAX: + FAX: Website: Website: NORWAY NORWAY NORSTAR AS NORSTAR AS SPAIN / PORTUGAL SPAIN / PORTUGALNostrum Iberian Nostrum Market Iberian S.A. Market S.A. PINDSLEVEIEN PINDSLEVEIEN,, Av. de la Albufera, Av. de la Albufera, N- SANDEFJORD, N- SANDEFJORD, NORWAY NORWAY 0 Madrid, 0 SpainMadrid, Spain TEL: +7 TEL: TEL: + 00 TEL: + 00 FAX: +7 FAX: FAX for Spain: FAX + for 0 Spain: for Spain: for Spain: FAX for Portugal: FAX for + Portugal: for Portugal: for Portugal: Website: Website: FINLAND FINLAND NORSTAR OY NORSTAR OY SUOMALAISTENTIE SUOMALAISTENTIE 7, 7, FIN-070 ESPOO, FIN-070 ESPOO, AUSTRALIA AUSTRALIA HUNTER PRODUCTS HUNTER PRODUCTS PTY LTD PTY LTD FINLAND FINLAND LEVEL, LEVEL BAY STREET,, BAY STREET, TEL: + TEL: BRIGHTON, BRIGHTON, VICTORIA, VICTORIA, FAX: + 0 FAX: + 0 AUSTRALIA AUSTRALIA TEL: --- TEL: --- or or FAX: --- FAX: --- RUSSIA RUSSIA LLC BAUERLLC BAUER KIEVSKAYA KIEVSKAYA STR., 0, STR., 0, MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIA Website: Website: TEL: 0--00//0 TEL: 0--00//0 NEW ZEALAND NEW ZEALAND HAKA NEW HAKA ZEALAND NEW LIMITED ZEALAND LIMITED FAX: 0-7- FAX: 0-7- UNIT, ORBIT UNIT DIVE,, ORBIT ALBANY, DIVE, ALBANY, AUCKLAND AUCKLAND 077, NEW ZEALAND 077, NEW ZEALAND Website: Website: TEL: - TEL: / / 000 FAX: - FAX: Website: Website: POLAND POLAND KATHAY HASTER KATHAY HASTER UL. LUTYCKA UL., LUTYCKA 0- POZNAN, 0- POZNAN TEL: + TEL: + FAX: + 7 FAX: MIDDLE EAST MIDDLE EAST FIRST GROUP FIRST INTERNATNAL GROUP INTERNATNAL REGN REGN AL MOOSA GROUP AL MOOSA BUILDING, GROUP ST BUILDING, ST Website: Website: FLOOR, OFFICE FLOOR, 0 OFFICE & 0, UMM 0 & HURAIR 0, UMM HURAIR HUNGARY HUNGARY RECONTRA RECONTRA LTD./RICKI LTD./RICKI LTD. ROAD, KARAMA, ROAD, DUBAI, KARAMA, UAEDUBAI, UAE H- BUDAPEST, H- BUDAPEST, DARÓCZI ÚT DARÓCZI -, ÚT -, HUNGARY HUNGARY TEL: INTEX() TEL: INTEX() / / TEL: + 7 TEL: 00/ / FAX: FAX: FAX: + 0 FAX: Website: Website: BRASIL BRASIL KONESUL MARKETING KONESUL MARKETING & SALES LTDA & SALES LTDA SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA WOOD & HYDE WOOD & HYDE RUA ANTON RUA DAS ANTON CHAGAS, DAS CHAGAS, -7 PACKER -7 AVENUE, PACKER INDUSTRIA AVENUE, INDUSTRIA,, CAPE TOWN, CAPE SOUTH TOWN, AFRICA SOUTH 70AFRICA 70 TEL: TEL: FAX: FAX: CEP ,. - CEP , CHÁCARA SANTO CHÁCARA ANTON SANTO - SÃO ANTON - SÃO PAULO - SP - PAULO BRASIL- SP - BRASIL TEL: () TEL: () FAX: () FAX: () CHILE / URUGUAY CHILE / URUGUAY COMEXA S.A. COMEXA S.A. EL JUNCAL EL 00, JUNCAL PARQUE 00, INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, PORTEZUELO, ISRAEL ISRAEL ALFIT TOYS ALFIT LTD TOYS LTD QUILICURA, QUILICURA, SANTIAGO, SANTIAGO, CHILE. CHILE. MOSHAV NEHALIM, MOSHAV NEHALIM, TEL: TEL: MESHEK, MESHEK 0, ISRAEL, 0, ISRAEL TEL: TEL: FAX: FAX: HESE HESE INSTRUCTNS Side 00_NO 00.indd 0//0 0.

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Automatisk rengjører Bildet er bare til veiledning. Glem ikke å prøve disse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Bassengvolleyballsett for ovale basseng fra Intex VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Norsk

BRUKERVEILEDNING. Bassengvolleyballsett for ovale basseng fra Intex VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Norsk O Norsk BRUKERVEILEDNING Bassengvolleyballsett for ovale basseng fra Intex Bildet er bare til veiledning. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende bassenglys. Modell FL7220 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Oppladbart batteri: 9,6 volt Vekselstrømadapter: 220 240 V ~ 50 Hz

BRUKERVEILEDNING. Flytende bassenglys. Modell FL7220 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Oppladbart batteri: 9,6 volt Vekselstrømadapter: 220 240 V ~ 50 Hz BETJENINGSVEJLEDNING BRUKERVEILEDNING Flytende bassenglys Modell FL7220 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker produktet. Oppladbart batteri:

Detaljer

97IO. Side 20. 97io_no_2008.indd 20 19/12/07 9:58:43

97IO. Side 20. 97io_no_2008.indd 20 19/12/07 9:58:43 97IO Side 0 97io_no_008.indd 0 9//07 9:58:4 7IO 97IO VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Deluxe vedlikeholdssett Manual Bildet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Ovalt Rammebasseng VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

BRUKERVEILEDNING. Ovalt Rammebasseng VIKTIGE SIKKERHETSREGLER () OVAL FRAME POOL DANISH 7.5 X 0.3 PANTONE 95U 06//00 BRUKERVEILEDNING Norsk Dansk VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker produktet. Ovalt Rammebasseng

Detaljer

Manual. Easy Set -basseng 244 og 549 cm-modellene TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. www.intexnordic.com

Manual. Easy Set -basseng 244 og 549 cm-modellene TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. www.intexnordic.com N VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Manual Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Easy Set -basseng 44 og 549 cm-modellene Bildet er bare til veiledning. Tilbehør

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Krystal Clear Modell 638G Filterpumpe 12V~, 50 Hz, 8A Hmax 1,0 m, H min 0,19 m, IPX7 Maks. vanntemperatur 35 C

BRUKERVEILEDNING. Krystal Clear Modell 638G Filterpumpe 12V~, 50 Hz, 8A Hmax 1,0 m, H min 0,19 m, IPX7 Maks. vanntemperatur 35 C () MODEL 38R FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5 X 0.3 PANTONE 295U 08/22/2008 BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker produktet. Krystal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Sequoia Spirit. Basseng med trefiberramme VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. 16 8 x 49 (508 cm x 124 cm) & 18 8 x 53 (569 cm x 135 cm) Norsk

BRUKERVEILEDNING. Sequoia Spirit. Basseng med trefiberramme VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. 16 8 x 49 (508 cm x 124 cm) & 18 8 x 53 (569 cm x 135 cm) Norsk BETJENINGSVEJLEDNING BRUKERVEILEDNING Norsk VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker produktet. Sequoia Spirit Basseng med trefiberramme 16 8 x

Detaljer

ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. SOUTH AFRICA WOOD & HYDE

ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. SOUTH AFRICA WOOD & HYDE For servicespørsmål eller bestilling av reservedeler ber vi deg kontakte ditt aktuelle servicekontor som angitt nedenfor, eller besøk vår hjemmeside på www.intexcorp.com.hk for å se en oversikt over ofte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Veggmontert luksusoverflateskimmer VIKTIGE SIKKEHETSREGLER 122 IO

BRUKERVEILEDNING. Veggmontert luksusoverflateskimmer VIKTIGE SIKKEHETSREGLER 122 IO BRUKERVEILEDNING 122 VIKTIGE SIKKEHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Veggmontert luksusoverflateskimmer Advarsler...39 Liste over

Detaljer

28 www.intexnordic.com. Side 28

28 www.intexnordic.com. Side 28 28 www.intexnordic.com Side 28 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Manual Krystal Clean Poolwater system Modell 6220 220 240 V~,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Krystal Clear Saltvannspoolsystem (salt i basseng) Modell CS8220 220-230 V~, Modell CS8230 230-240 V~

BRUKERVEILEDNING. Krystal Clear Saltvannspoolsystem (salt i basseng) Modell CS8220 220-230 V~, Modell CS8230 230-240 V~ () MODEL CS0/0 Saltwater System ENGLISH 7. X 0. PANTONE 9U 0//009 BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Krystal

Detaljer

MANUAL. Krystal Clear VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER. vandtemperatur:3535 C C. Max vandtemperatur. detteogproduktet.

MANUAL. Krystal Clear VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER. vandtemperatur:3535 C C. Max vandtemperatur. detteogproduktet. MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING ()MODEL MODELFP6 FP6FILTER FILTERPUMP PUMPNORWAY DANISH 7.5 () 7.5 X X 0.5 0.5 PANTONE PANTONE 95U 95U 07/7/007 07/7/007 N VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER

Detaljer

M a n u a l. Elektrisk bassengvarmer Modell HT30220 230 V ~ 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. vanntemperatur 35 C

M a n u a l. Elektrisk bassengvarmer Modell HT30220 230 V ~ 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. vanntemperatur 35 C N 114 108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. M a n u a l Elektrisk bassengvarmer Modell HT30220

Detaljer

Manual. Bassengstige. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle instrukser nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

Manual. Bassengstige. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle instrukser nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. 108---0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.1 () 36", 4" & 48" -SECTIONS POOL LDDER DNISH 7.5 X 10.3 PNTONE 95U 05/06/008 N VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle instrukser nøye før du begynner å montere og

Detaljer

Tema Fusion Monteringsanvisning

Tema Fusion Monteringsanvisning Monteringsanvisning Assembly instruction N-6230 SYKKYLVEN - NORWAY TLF. 70 25 59 00 - TELEFAX. 70 25 59 01 E-POST: post@tema.no Målsetting Dimensions Monter fast skrogene på veggen før du monterer skuffer,

Detaljer

ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. SOUTH AFRICA WOOD & HYDE

ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. SOUTH AFRICA WOOD & HYDE 8 IO Kontakt det aktuelle servicekontoret angitt nedenfor hvis du har servicespørsmål eller vil bestille reservedeler, eller besøk oss på www.intexnordic.com for å få en oversikt over ofte stilte spørsmål.

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

Global leader in hospitality consulting. Norwegian Hotel Market Sentiment Survey

Global leader in hospitality consulting. Norwegian Hotel Market Sentiment Survey Global leader in hospitality consulting Norwegian Hotel Market Sentiment Survey INTRODUKSJON Horwath HTL s Global Hotel Market Sentiment Survey gir en kort vurdering av markedsutsiktene for den globale

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Monteringsanvisning Assembly instructions Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Beskrivelse/Description Art. nr / Item no. 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 22 Flexel/Compact

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life Velkommen til «Hot i Ålesund»! 12:00 Registrering 12:30 Velkommen 12:40 Kontoret ditt blir et #SMARTkontor 13:00 Mulighetene

Detaljer

Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten

Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten Bildekilde: dagbladet.no «Den nordiske fattigdommen er utryddet» Oddvar Nordli, Nordisk ministerråd 1979

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Luftservo. Innhold Monteringsanvisning...1 Service - vedlikehold...5 Førerinstruksjon...6 Reservedelsliste...8. Montering av servo. ca.

Luftservo. Innhold Monteringsanvisning...1 Service - vedlikehold...5 Førerinstruksjon...6 Reservedelsliste...8. Montering av servo. ca. Luftservo 005-04-9 38-55303b ca. 5 Generelt Ventilbokssats, delnr.: 07-08000 Servosats, delnr.: 07-07000 Servosats VBG 575V/590V, delnr.: 07-08500 Konsoll, delnr.: 07-06500 Konsoll VBG 575V/590V, delnr.:

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde Verktøy Verktøy MFF Verktøy U-form - MFFU Verktøy for montering på benk - MFFV Se side 4 Se side 5 Se side 5 Verktøy Skinne verktøy Klemme

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

TROX Auranor Innkjøpspolicy

TROX Auranor Innkjøpspolicy TROX Auranor Innkjøpspolicy 1. Innkjøpsfunksjonens rolle 2. TROX Auranors «kjøpe-lage»-policy 3. TROX Auranors forhold til leverandøren 4. Valg av leverandør 5. TROX Auranors krav til leverandørene 6.

Detaljer

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktopplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 monteringsanvisning

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktopplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 monteringsanvisning somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktopplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 monteringsanvisning Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 p r o d u k t o p p l y s n i n g

Detaljer

Komfort-dørlukker DORMA TS 83

Komfort-dørlukker DORMA TS 83 Komfort-dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Komfort-dørlukker Komfort dørlukker med selvregulerende åpningsbrems Rask montering og enda raskere innstilling. En dørlukker for nesten alle dørdimensjoner og

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer

Bruksanvisning. Ultra Frame -basseng VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 118 IO. modeller på 488 cm 549 cm (14 24 )

Bruksanvisning. Ultra Frame -basseng VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 118 IO. modeller på 488 cm 549 cm (14 24 ) Bruksanvisning 118 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjonene nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Ultra Frame -basseng modeller på 488 cm 549 cm (14 24 ) 118-*A*-R0-12-

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

Dørlukker DORMA TS73V

Dørlukker DORMA TS73V Dørlukker DORMA TS73V DORMA TS 73 V Dørlukker Enkel å montere, økonomisk og trinnløst stillbar lukkekraft Lett og hurtig montering, testet og og kvalitetskontrollert iht. EN 1154. DORMA TS 73 V er godt

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse CPWO M o n t a s j e b e s k r i v e l s e Utarbeidet i samarbeide med Telenor Hybrid veggboks Innholdsfortegnelse 1 Hybrid veggboks, sett. 2 Montering av hybridkabel i påveggsramme direkte på vegg. 3

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner Geir L. Eriksen Formann NK9 Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 45 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen. Dagens elektrifiserte jernbane

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

AUTHORIZED SERVICE CENTERS / AUTORISEREDE SERVICECENTRE / AUKTORISERADE SERVICECENTER / AUTORISERTE SERVICESENTER / VALTUUTETUT HUOLTOPISTEET

AUTHORIZED SERVICE CENTERS / AUTORISEREDE SERVICECENTRE / AUKTORISERADE SERVICECENTER / AUTORISERTE SERVICESENTER / VALTUUTETUT HUOLTOPISTEET (200) SERVICE CENTER LIST 7.5 X 0.3 05/23/204 AUTHORIZED SERVICE CENTERS / AUTORISEREDE SERVICECENTRE / AUKTORISERADE SERVICECENTER / AUTORISERTE SERVICESENTER / VALTUUTETUT HUOLTOPISTEET 200 For service

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Uponor Pro 1" Manifold Installation instructions UK. Fördelare Installationsanvisningar SE. Fordeler Monteringsanvisning NO

Uponor Pro 1 Manifold Installation instructions UK. Fördelare Installationsanvisningar SE. Fordeler Monteringsanvisning NO UPONOR VVS UNDERFLOOR HEATING UPONOR PRO " Uponor Pro " Manifold Installation instructions UK Fördelare Installationsanvisningar SE Fordeler Monteringsanvisning NO Fordeler Installationsvejledning DK Jakotukki

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES?

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Agenda 1. Mepex 2. Norge vs Europe 3. Tanker om måling 4. EU forslaget 5. Drøfting

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukermanual. 1 Generelt

Brukermanual. 1 Generelt Brukermanual Forhandler: Denne brukermanualen må gis til brukeren av produktet. Bruker: før du bruker produktet, les denne manualen og behold den for fremtidig referanse. Invacare Bedco Backrest Support

Detaljer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L STRØMADAPTER ADAPTER ETHERNETKABEL (CAT5 UTP) KOBLE KANERAET TIL RUTEREN

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris

Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris 637804-01 Ratt f/mengdeside, Nautic 434 26 35 GB41637804 01 636479-01 Avstengningsratt, krom, Nordic 434 30 61 GB41636479

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten

Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten 1870 1901 3 1930 Bildekilde: lokalhistoriewiki.no 4 2012 1. Norge 2. Australia 3. New

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Komfort-dørlukker DORMA TS83

Komfort-dørlukker DORMA TS83 Komfort-dørlukker DORMA TS83 DORMA TS 83 Komfort-dørlukker Komfort dørlukker med selvregulerende åpningsbrems Rask montering og enda raskere innstilling. En dørlukker for nesten alle dørdimensjoner og

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Detaljer

G-Tech. Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d'instructions. Instrukcja obs³ugi Ïóçãßåò ñþóåùò

G-Tech. Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d'instructions. Instrukcja obs³ugi Ïóçãßåò ñþóåùò G-Tech Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kätyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d'instructions Gerbruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l'uso Manual de instruções

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

EKORNES NIRF Årskonferanse 2012

EKORNES NIRF Årskonferanse 2012 EKORNES NIRF Årskonferanse 2012 3. juni 2012 Øyvind Tørlen, CEO Forretningsidè Ekornes skal utvikle, produsere, markedsføre og selge møbler under egne merkenavn for et globalt marked Ekornes Langsiktige

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

SMG Effektive stroppeautomater for plastbånd

SMG Effektive stroppeautomater for plastbånd SMG Effektive stroppeautomater for plastbånd SMG 10 /15 SMG 25 / 20S / 25S SMG 50 / 55 SMG 65 SMG 65i / 75i Den nye SMG-generasjon Fra frittstående maskin til helautomatisk pakkelinje 5 Fordeler Brukervennlig,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

M7493. www.fisherprice.no

M7493. www.fisherprice.no M7493 Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre C-batterier (medfølger). Batterier må settes i av en voksen. Verktøy til skifting av

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør 20. januar 2015 Monica Larsen Seniorrådgiver R&D and Innovation Kilde: SLV Kliniske studier i Norge vs Europa Kilde: SLV 2. Results: Overview of results

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Monterings- og brukermanual for. Sidemarkise

Monterings- og brukermanual for. Sidemarkise Monterings- og brukermanual for Sidemarkise SP206 SP206 series series Innhold Pakkliste... 2 2Pr Produktbeskrivelse... 3 3Sa Sikkerhetsinstruksjoner... 3 3Pr Forberedelser... 4 4M Montering... 4 5Us Bruk...

Detaljer

Combisafe byggtrapp den sikre midlertidige adkomstløsningen

Combisafe byggtrapp den sikre midlertidige adkomstløsningen Combisafe byggtrapp den sikre midlertidige adkomstløsningen Combisafe byggtrapp den sikre midlertidige adkomstløsningen Regelverk og standarder Det har skjedd en endring i regelverket i retning av å fremme

Detaljer

500W/1000W. www.defa.com. Monteringsanvisning Installation guide TRANSFORMATOR - TRANSFORMER

500W/1000W. www.defa.com. Monteringsanvisning Installation guide TRANSFORMATOR - TRANSFORMER 500W/1000W TRANSFORMATOR - TRANSFORMER Monteringsanvisning Installation guide www.defa.com 500W N 42VAC L 10A* 42VAC 2 10A* = Sikring - Fuse 1000W 360mm 340mm N L L1 L2 42 42 250mm 270mm N 42VAC 250V 230V

Detaljer