NOTICE TO APPLICANTS APPLICATION FOR VARIATION TO A MARKETING AUTHORISATION

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTICE TO APPLICANTS APPLICATION FOR VARIATION TO A MARKETING AUTHORISATION"

Transkript

1 EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATEGENERAL Health Systems and products June 2014 NOTICE TO APPLICANTS APPLICATION FOR VARIATION TO A MARKETING AUTHORISATION Page 1 of 23

2 TABLE OF CONTENTS 1. APPLICATION FOR VARIATION TO A MARKETING AUTHORISATION 2. PRODUCTS CONCERNED BY THIS APPLICATION 7 3. TYPES OF CHANGE(S) 4.a Type varatons new ndcatons orphan medcnal product nformaton 4.b Type varatons Paedatrc requrements 4.c Type varatons Extended data/market exclusvty ANNEXED DOCUMENTS (WHERE APPROPRIATE) DECLARATION OF THE APPLICANT SIGNATURE NOTES FORM VALIDATION Page 2 of 23

3 1. APPLICATION FOR VARIATION TO A MARKETING AUTHORISATION Human Veternary Natonal Authorsaton n MRP EU Authorsaton Natonal Authorsaton Type of Applcaton (tck all applcable optons) Sngle varaton Type IA IN Groupng of varatons Type IA Includng a lne extenson 3 Type IB unforeseen 2 Worksharng Type IB Type Type Art Change(s) concern(s) (for Type IB and Type varatons only, tck all changes applcable) Indcaton Paedatrc requrements Safety Followng Urgent Safety Restrcton Qualty Annual varaton for human nfluenza vaccnes Nonfood producng target speces Other Name and address of the Applcant/MA Holder 5 Company Name Address Cty Postcode Country Norway Name and address of contact person 6 Member State(s) Norway Ttle RA offcer Frst name Surname Company Name Page 3 of 23

4 Address Cty Postcode Country Norway Telephone Telefax Emal Page 4 of 23

5 2. PRODUCTS CONCERNED BY THIS APPLICATION 7 (Invented) Name Pharmaceutcal Form: Tablet 100 mg Strength: Actve Substance(s): Add Actve Substance(s) MA Holder Name MA Number 8 see Annex A see Annex B (Invented) Name Pharmaceutcal Form: Tablet 200 mg Strength: Actve Substance(s): Add Actve Substance(s) Page 5 of 23

6 MA Holder Name MA Number 8 see Annex A see Annex B (Invented) Name Pharmaceutcal Form: Soluton for njecton 50 mg/ml Strength: Actve Substance(s): Add Actve Substance(s) MA Holder Name MA Number 8 see Annex A see Annex B Page 6 of 23

7 3. TYPES OF CHANGE(S) Copy of the relevant page(s) from the Gudelne for ths/these change(s) s attached and the relevant boxes for condtons and documentaton (both for Type IA and Type IB) are tcked. Varaton ncluded n ths applcaton: Please follow nstructons below to add varaton To add a varaton Item, Clck Show All Types and select check boxes for the requred varaton tems. When all tems have been selected clck Show only Selected. Show All Types Varaton Selected 14 Procedure type Page 7 of 23

8 PRECISE SCOPE AND BACKGROUND FOR CHANGE, AND JUSTIFICATION FOR GROUPING, WORKSHARING AND CLASSIFICATION OF UNFORESEEN CHANGES (f applcable) (nclude a descrpton and background of all the proposed changes. In case of groupng and worksharng a justfcaton should be provded n a separate paragraph. If a varaton concerns an unforeseen change, nclude a justfcaton for ts proposed classfcaton). Denne grupperte type endrngssøknaden gjelder oppdaterng av SPC og PIL for tabletter 100 mg og 200 mg og njeksjonsvæske 50 mg/ml henhold tl ny versjon av Company Core Data Sheet (CCDS) versjon 16. Oppdaterngene er gjort punkt 4.4 og 4.8 SPC, og paknngsvedlegget er tlsvarende oppdatert. Sste QRDtemplat er brukt. I pkt. 4.4 er det lagt tl en ny forsktghetsregel om alvorlge bulløse reaksjoner. Det samme er lagt tl pkt. 4.8 Bvrknnger, Hud og underhudssykdommer, frekvens kke kjent. Dette stammer fra samme datagrunnlag og er regnet som én endrng. Severe bullous reactons Clncal Overvew: all formulatons and severe skn reactons notably toxc epdermal necrolyss (TEN) and Stevens Johnson Syndrome (SJS); Pkt. 4.8 er tllegg oppdatert med nye bvrknnger som stammer fra 13 ulke datagrunnlag, og som dermed regnes som 13 endrnger (kke regnet med Clncal Overvew: all formulatons and severe skn reactons notably toxc epdermal necrolyss (TEN) and Stevens Johnson Syndrome (SJS); på nytt): Neutropena, agranulocytoss Clncal Overvew: all formulatons and whte blood cell dsorders (neutropena & agranulocytoss); Pancreatts/acute pancreatts, dry mouth, constpaton Clncal Overvew: all formulatons and pancreatts Clncal Overvew: all formulatons and salvaton dsorders ncludng dry mouth; Clncal Overvew: all formulatons and constpaton Anaphylactc/anaphylactod reacton ncludng shock Clncal Overvew: oral formulaton and anaphylaxs; Decreased appette Clncal Overvew: all formulatons and appette decreased; Parknsonsm, parosma Clncal Overvew: all formulatons and parknsonan symptoms; Clncal Overvew: all formulatons and abnormal smell; Confusonal state/delrum, hallucnaton Clncal Overvew: all formulatons and confuson/delrum; Clncal Overvew: Lbdo decreased Clncal Overvew: all formulatons and hallucnatons all formulatons and decreased lbdo Eczema, severe skn reactons sometmes fatal ncludng toxc epdermal necrolyss/stevens Johnson syndrome, Bullous dermatts and Drug reacton wth eosnophla and systematc symptoms Clncal Overvew: all formulatons and eczema Clncal Overvew: all formulatons and severe skn reactons notably toxc epdermal necrolyss (TEN) and Stevens Johnson Syndrome (SJS); Clncal Overvew: all formulatons and Drug Reacton wth Eosnophla and Systemc Symptoms (DRESS); Punkt 4.8 Bvrknnger er omarbedet slk at bvrknngene nå er lstet opp henhold tl organklassesystemet og deretter henhold tl frekvensklassfserng, og kke etter frekvens slk det er nåværende SPC. Dette gr en bedre overskt. V har hatt en grundg gjennomgang av SPC, og har lagt tl ett avsntt pkt. 4.4 og en bvrknng pkt. 4.8 som har vært godkjent og nkludert SPC tdlgere, men som dessverre har bltt fjernet ved feltakelser. V håper at Legemddelverket Page 8 of 23

9 godtar at v nå har lagt de tl gjen. Detaljerte forklarnger for hvert punkt følger under. I SPC for tablettene er følgende lagt tl pkt. 4.4, Forstyrrelser lungefunksjon: Svært sjeldne tlfeller av alvorlge respratorske komplkasjoner, noen fatale, er observert, vanlgvs peroden umddelbart etter krurg ( respratory dstress syndrome hos voksne). En mulg nteraksjon med høy oksygenkonsentrasjon blodet kan være medvrkende (se pkt. 4.5 og 4.8). Dette avsnttet, som var godkjent for lenge sden, ble ved en fel utelatt fra pkt. 4.4 forbndelse med en endrngssøknad som ble sendt nn november 2003 og godkjent jun SPCen ble da oppdatert henhold tl SPC Gudelne fra desember 1999, noe som nnebar flyttng og koperng av tekst, f.eks. fra 4.8 tl 4.4/4.5. Dette ble gjort rktg SPC for njeksjonsvæske (teksten ble kopert og nkludert både pkt. 4.4 og 4.5), men ble kun kopert nn pkt. 4.5 under overskrften Narkose for tablettene. I denne overskrften henvses det tl pkt. 4.4 og 4.8, men teksten har altså ved en feltakelse manglet pkt. 4.4 tl nå. Håper at Legemddelverket godtar at v nå har lagt det tl gjen. I SPC for tablettene er hypertyreose lagt tl pkt. 4.8, Endokrne sykdommer: Vanlge: Hypotyreose, hypertyreose noen ganger dødelg (se pkt. 4.4). (nåværende: Hypotyreose, noen ganger dødelg (se pkt. 4.4).) Denne bvrknngen ble slettet fra SPCen ved en feltakelse forbndelse med en endrngssøknad sendt nn februar 2007 (CCDSv9) og felen har kke bltt oppdaget før nå. Håper at Legemddelverket godtar at v nå har lagt det tl gjen. Tl sst er paknngsvedlegget oppdatert med de samme nye bvrknngene som SPC, men bvrknngsavsnttet er tllegg utvdet noe med bvrknnger som allerede er med den nåværende SPCen, men som har vært ltt for lte presst formulert paknngsvedlegget. PRESENT 9,10 PROPOSED 9,10 SPC tabletter: 4.4 Advarsler og forsktghetsregler Forstyrrelser lungefunksjon (se pkt. 4.8): Dyspné eller kkeproduktv hoste kan være relatert tl lungetoksstet, som f.eks. ntersttell pneumontt. Røntgenundersøkelse av lungene bør derfor utføres på pasenter med anstrengelsesutløst dyspné enten dette opptrer solert eller er assosert med nedgang generell allmenntlstand (slapphet, vekttap og feber). behandlngen bør revurderes, da ntersttell pneumontt vanlgvs er reversbel ved tdlg seponerng av (klnske symptomer forsvnner vanlgvs nnen 34 uker, etterfulgt av en langsommere forbedrng av røntgenfunn og lungefunksjon som tar flere måneder). Kortkosterodterap bør vurderes. SPC tabletter: 4.4 Advarsler og forsktghetsregler Forstyrrelser lungefunksjon (se pkt. 4.8): Dyspné eller kkeproduktv hoste kan være relatert tl lungetoksstet, som f.eks. ntersttell pneumontt. Røntgenundersøkelse av lungene bør derfor utføres på pasenter med anstrengelsesutløst dyspné enten dette opptrer solert eller er assosert med nedgang generell allmenntlstand (slapphet, vekttap og feber). behandlngen bør revurderes, da ntersttell pneumontt vanlgvs er reversbel ved tdlg seponerng av (klnske symptomer forsvnner vanlgvs nnen 34 uker, etterfulgt av en langsommere forbedrng av røntgenfunn og lungefunksjon som tar flere måneder). Kortkosterodterap bør vurderes. Svært sjeldne tlfeller av alvorlge respratorske komplkasjoner, noen fatale, er observert, vanlgvs peroden umddelbart etter krurg ( respratory dstress syndrome hos voksne). En mulg nteraksjon med høy oksygenkonsentrasjon blodet kan være medvrkende (se pkt. 4.5 og 4.8). Nytt avsntt: Alvorlge bulløse reaksjoner Lvstruende eller fatale kutane reaksjoner, Stevens Johnson syndrom (SJS), tokssk epdermal nekrolyse (TEN) (se pkt. 4.8). Ved tegn eller symptomer på SJS, TEN (dvs. progressvt hudutslett ofte med blemmer eller slmhnnelesjoner) skal behandlng med avsluttes straks. 4.8 Bvrknnger Svært vanlge (>1/10) Gastrontestnale sykdommer: Mlde gastrontestnale forstyrrelser (kvalme, breknnger, smaksforstyrrelser) som vanlgvs opptrer 4.8 Bvrknnger Sykdommer blod og lymfatske organer Svært sjeldne: Trombocytopen, hemolytsk anem, aplastsk anem. Ikke kjent: Nøytropen, agranulocytose. Page 9 of 23

10 PRESENT 9,10 PROPOSED 9,10 oppladnngsfasen av behandlngen og går tlbake ved dosereduksjon. Hud og underhudssykdommer: Fotosenstvtet (se pkt. 4.4). Sykdommer lever og galleveer: Isolert øknng serumtransamnaser, vanlgvs moderat (1,5 tl 3 ganger normalområdet) kan ses begynnelsen av behandlngen. Verdene normalseres vanlgvs ved dosereduksjon eller kan også være spontant forbgående. Øyesykdommer: Mkroavlernger cornea vanlgvs begrenset tl området under pupllen. De kan være assosert med en farget halo blendende lys eller tåkesyn. Avlerngene består av komplekse lpdavlernger og de er reversble etter seponerng. Vanlge (>1/100 tl <1/10) Generelle ldelser og reaksjoner på admnstrasjonsstedet: Tretthet, ørhet, anoreks. Stoffskfte og ernærngsbetngede sykdommer: Hypotyreose, noen ganger dødelg (se pkt. 4.4). Hud og underhudssykdommer: Skfergrå eller blålg pgmenterng av huden kan skje ved langtdsbruk med høy daglg dose. En slk pgmenterng vl sakte forsvnne etter seponerng. Sykdommer lever og galleveer: Akutt leverskade med høy serumtransamnase og/eller kterus, nkludert leversvkt, noen ganger med letal utgang (se pkt. 4.4). Sykdommer resprasjonsorganer, thorax og medastnum: Pulmonær toksstet (alveolær/ ntersttell pneumontt eller fbrose, pleurtt, broncholts oblterans/ bronchlts oblterans organsert pneumon (BOOP)), noen ganger dødelg (se pkt. 4.4). Nevrologske sykdommer: Ekstrapyramdal tremor, marertt og søvnforstyrrelser. Sykdommer muskler, bndevev og skjelett: Proksmal muskelsvakhet. Hjertesykdommer: Bradykard, vanlgvs moderat og doserelatert. Mndre vanlge (>1/1000 tl <1/100) Nevrologske sykdommer: Perfer sensormotor nevropat og/eller myopat, vanlgvs reversble etter seponerng (se pkt. 4.4). Hjertesykdommer: Nye arytmer eller forverrng av ekssterende arytm, som kan føre tl hjertestans (se pkt. 4.4 og 4.5). Overlednngsforstyrrelser (SAblokk, AVblokk av ulke grader) (se pkt. 4.4). Svært sjeldne (<1/10000) Sykdommer blod og lymfatske organer: Trombocytopen, hemolytsk anem, aplastsk anem. Hud og underhudssykdommer: Alopes, erytem ved Forstyrrelser mmunsystemet Ikke kjent: Angonevrotsk ødem (Quncke's ødem), anafylaktsk/anafylaktod reaksjon nkl. sjokk. Endokrne sykdommer Vanlge: Hypotyreose, hypertyreose noen ganger dødelg (se pkt. 4.4). Svært sjeldne: Syndrome of napproprate antduretc secreton (SIADH). Stoffskfte og ernærngsbetngede sykdommer Ikke kjent: Redusert appettt. Psykatrske ldelser Ikke kjent: Forvrrng/delrum, hallusnasjon. Nevrologske sykdommer Vanlge: Ekstrapyramdal tremor, marertt og søvnforstyrrelser. Mndre vanlge: Perfer sensormotor nevropat og/ eller myopat, vanlgvs reversble etter seponerng (se pkt. 4.4). Svært sjeldne: Cerebellar ataks, forhøyet bengnt ntrakranelt trykk (pseudotumor cerebr), hodepne. Ikke kjent: Parknsonsme, parosm. Øyesykdommer Svært vanlge: Mkroavlernger cornea vanlgvs begrenset tl området under pupllen. De kan være assosert med en farget halo blendende lys eller tåkesyn. Avlerngene består av komplekse lpdavlernger og de er reversble etter seponerng. Svært sjeldne: Optsk nevropat/nevrtt som kan utvkle seg tl blndhet (se pkt. 4.4). Hjertesykdommer Vanlge: Bradykard, vanlgvs moderat og doserelatert. Mndre vanlge: Nye arytmer eller forverrng av ekssterende arytm, som kan føre tl hjertestans (se pkt. 4.4 og 4.5). Overlednngsforstyrrelser (SAblokk, AVblokk av ulke grader) (se pkt. 4.4). Svært sjeldne: Markert bradykard eller snusarrest hos pasenter med snusknutedysfunksjon og/eller hos eldre pasenter. Ikke kjent: Torsade de pontes. Karsykdommer Svært sjeldne: Vaskultt. Sykdommer resprasjonsorganer, thorax og medastnum Vanlge: Pulmonær toksstet (alveolær/ntersttell pneumontt eller fbrose, pleurtt, broncholts oblterans/ bronchlts oblterans organsert pneumon (BOOP)), noen ganger dødelg (se pkt. 4.4). Svært sjeldne: Bronkospasmer hos pasenter med alvorlg resprasjonssvkt, speselt astmapasenter. ARDS, hvorav noen fatale, vanlgvs peroden umddelbart etter krurg (mulg nteraksjon med høy oksygenkonsentrasjon, se pkt. 4.4 og 4.5). Ikke kjent: Lungeblødnng. Gastrontestnale sykdommer Page 10 of 23

11 PRESENT 9,10 PROPOSED 9,10 strålebehandlng, hudutslett vanlgvs uspesfkt, eksfolatv dermattt. Sykdommer lever og galleveer: Kronsk leversykdom (pseudoalkoholhepattt og crrhose), noen ganger dødelg (se pkt. 4.4). Sykdommer resprasjonsorganer, thorax og medastnum: Bronkospasmer hos pasenter med alvorlg resprasjonssvkt, speselt astmapasenter. ARDS, hvorav noen fatale, vanlgvs peroden umddelbart etter krurg (mulg nteraksjon med høy oksygenkonsentrasjon, se pkt. 4.4 og 4.5). Nevrologske sykdommer: Cerebellar ataks, forhøyet bengnt ntrakranelt trykk (pseudotumor cerebr), hodepne. Endokrne sykdommer: Syndrome of napproprate antduretc secreton (SIADH). Hjertesykdommer: Markert bradykard eller snusarrest hos pasenter med snusknutedysfunksjon og/eller hos eldre pasenter. Ldelser kjønnsorganer og brystsykdommer: Epddymtt, mpotens. Øyesykdommer: Optsk nevropat/nevrtt som kan utvkle seg tl blndhet (se pkt. 4.4). Karsykdommer: Vaskultt. Undersøkelser: Forhøyet kreatnn. Ikke kjent Sykdommer resprasjonsorganer, thorax og medastnum: Lungeblødnng. Forstyrrelser mmunsystemet: Angonevrotsk ødem (Quncke's ødem). Hud og underhudssykdommer:urtcara. Hjertesykdommer: Torsade de pontes Svært vanlge: Mlde gastrontestnale forstyrrelser (kvalme, breknnger, smaksforstyrrelser) som vanlgvs opptrer oppladnngsfasen av behandlngen og går tlbake ved dosereduksjon. Ikke kjent: Pankreattt/akutt pankreattt, tørr munn, forstoppelse. Sykdommer lever og galleveer Svært vanlge: Isolert øknng serumtransamnaser, vanlgvs moderat (1,5 tl 3 ganger normalområdet) kan ses begynnelsen av behandlngen. Verdene normalseres vanlgvs ved dosereduksjon eller kan også være spontant forbgående. Vanlge: Akutt leverskade med høy serumtransamnase og/eller kterus, nkludert leversvkt, noen ganger med letal utgang (se pkt. 4.4). Svært sjeldne: Kronsk leversykdom (pseudoalkoholhepattt og crrhose), noen ganger dødelg (se pkt. 4.4). Hud og underhudssykdommer Svært vanlge: Fotosenstvtet (se pkt. 4.4). Vanlge: Skfergrå eller blålg pgmenterng av huden kan skje ved langtdsbruk med høy daglg dose. En slk pgmenterng vl sakte forsvnne etter seponerng. Svært sjeldne: Alopes, erytem ved strålebehandlng, hudutslett vanlgvs uspesfkt, eksfolatv dermattt. Ikke kjent: Eksem, urtcara, alvorlge, noen ganger fatale hudsykdommer nkl. tokssk epdermal nekrolyse/stevensjohnson syndrom, bulløs dermattt og legemddelutslett med eosnofl og systemske symptomer (DRESS). Sykdommer muskler, bndevev og skjelett Vanlge: Proksmal muskelsvakhet. Ldelser kjønnsorganer og brystsykdommer Svært sjeldne: Epddymtt, mpotens. Ikke kjent: Nedsatt lbdo. Generelle ldelser og reaksjoner på admnstrasjonsstedet Vanlge: Tretthet, ørhet, anoreks. Undersøkelser Svært sjeldne: Forhøyet kreatnn. SPC njeksjonsvæske 4.4 Advarsler og forsktghetsregler Meldng av mstenkte bvrknnger Meldng av mstenkte bvrknnger etter godkjennng av legemdlet er vktg. Det gjør det mulg å overvåke forholdet mellom nytte og rsko for legemdlet kontnuerlg. Helsepersonell oppfordres tl å melde enhver mstenkt bvrknng. Dette gjøres va meldeskjema som fnnes på nettsden tl Statens legemddelverk: meldeskjema. SPC njeksjonsvæske 4.4 Advarsler og forsktghetsregler Nytt avsntt: Alvorlge bulløse reaksjoner Lvstruende eller fatale kutane reaksjoner Stevens Page 11 of 23

12 PRESENT 9,10 PROPOSED 9, Bvrknnger Vanlge (>1/100 tl <1/10): Hjertesykdommer: Bradykard (vanlgvs moderat). Karsykdommer: Blodtrykksfall (vanlgvs moderat og forbgående). Alvorlg hypotensjon eller srkulatorsk kollaps kan oppstå ved overdoserng eller for rask njeksjon. Generelle ldelser og reaksjoner på admnstrasjonsstedet: Reaksjoner ved njeksjonsstedet som smerte, erytem, ødem, nekrose, ekstravasasjon, nfltrasjon, nflammasjon, ndurasjon, tromboflebtt, flebtt, cellultt, nfeksjon, pgmentforandrnger (se pkt. 4.4). Svært sjeldne (<1/10 000): Hjertesykdommer: Uttalt bradykard, snusarrest som krever avbrytelse av behandlngen, speselt hos pasenter med snusknutedysfunksjon og/eller eldre pasenter. Opptreden av nye arytmer, eller forverrng av ekssterende arytmer, noen ganger etterfulgt av hjertestans (se pkt og 4.5). Nevrologske sykdommer: Forhøyet bengnt ntrakranelt trykk (pseudotumor cerebr), hodepne. Sykdommer resprasjonsorganer, thorax og medastnum: Johnson syndrom (SJS), tokssk epdermal nekrolyse (TEN) (se pkt. 4.8). Ved tegn eller symptomer på SJS, TEN (dvs. progressvt hudutslett ofte med blemmer eller slmhnnelesjoner) skal behandlng med avsluttes straks. 4.8 Bvrknnger Sykdommer blod og lymfatske organer Ikke kjent: Nøytropen, agranulocytose. Forstyrrelser mmunsystemet Ikke kjent: Angonevrotsk ødem (Quncke's ødem). Endokrne sykdommer Ikke kjent: Hypertyreodsme. Stoffskfte og ernærngsbetngede sykdommer Ikke kjent: Redusert appettt. Psykatrske ldelser Ikke kjent: Forvrrng/delrum, hallusnasjon. Nevrologske sykdommer Svært sjeldne: Forhøyet bengnt ntrakranelt trykk (pseudotumor cerebr), hodepne. Ikke kjent: Parknsonsme. Hjertesykdommer Vanlge: Bradykard (vanlgvs moderat). Svært sjeldne: Uttalt bradykard, snusarrest som krever avbrytelse av behandlngen, speselt hos pasenter med snusknutedysfunksjon og/eller eldre Page 12 of 23

13 PRESENT 9,10 PROPOSED 9,10 Intersttell pneumontt (se pkt. 4.4), alvorlge respratorske komplkasjoner (ARDS), noen ganger fatale, bronkospasmer og/eller apné hos pasenter med alvorlg resprasjonssvkt, speselt astmapasenter. Generelle ldelser og reaksjoner på admnstrasjonsstedet: Rødmng/ varmefølelse, svettng, kvalme, anafylaktsk sjokk. Sykdommer lever og galleveer: Isolert øknng av serumtransamnaser, vanlgvs moderat (1,5 tl 3 ganger normalverder) ved begynnelsen av behandlngen. Verdene kan normalseres spontant eller ved dosereduksjon. Akutt leverskade med høy serumtransamnase og/eller kterus, nkludert leversvkt, noen ganger med letal utgang (se pkt. 4.4). Ikke kjent: Endokrne sykdommer: Hypertyreodsme. Sykdommer muskler, bndevev og skjelett: Ryggsmerter. Forstyrrelser mmunsystemet: Angonevrotsk ødem (Quncke's ødem). Hud og underhudssykdommer: Urtcara. Hjertesykdommer: Torsade de pontes pasenter. Opptreden av nye arytmer, eller forverrng av ekssterende arytmer, noen ganger etterfulgt av hjertestans (se pkt og 4.5). Ikke kjent: Torsade de pontes. Karsykdommer Vanlge: Blodtrykksfall (vanlgvs moderat og forbgående). Alvorlg hypotensjon eller srkulatorsk kollaps kan oppstå ved overdoserng eller for rask njeksjon. Sykdommer resprasjonsorganer, thorax og medastnum Svært sjeldne: Intersttell pneumontt (se pkt. 4.4), alvorlge respratorske komplkasjoner (ARDS), noen ganger fatale, bronkospasmer og/eller apné hos pasenter med alvorlg resprasjonssvkt, speselt astmapasenter. Gastrontestnale sykdommer Ikke kjent: Pankreattt/akutt pankreattt. Sykdommer lever og galleveer Svært sjeldne: Isolert øknng av serumtransamnaser, vanlgvs moderat (1,5 tl 3 ganger normalverder) ved begynnelsen av behandlngen. Verdene kan normalseres spontant eller ved dosereduksjon. Akutt leverskade med høy serumtransamnase og/eller kterus, nkludert leversvkt, noen ganger med letal utgang (se pkt. 4.4). Hud og underhudssykdommer Ikke kjent: Eksem, urtcara, alvorlge, noen ganger fatale hudsykdommer nkl. tokssk epdermal nekrolyse/stevensjohnson syndrom, bulløs dermattt og legemddelutslett med eosnofl og systemske symptomer (DRESS). Sykdommer muskler, bndevev og skjelett Ikke kjent: Ryggsmerter. Ldelser kjønnsorganer og brystsykdommer Ikke kjent: Nedsatt lbdo. Generelle ldelser og reaksjoner på admnstrasjonsstedet Vanlge: Reaksjoner ved njeksjonsstedet som smerte, erytem, ødem, nekrose, ekstravasasjon, nfltrasjon, nflammasjon, ndurasjon, tromboflebtt, flebtt, cellultt, nfeksjon, pgmentforandrnger (se pkt. 4.4). Svært sjeldne: Rødmng/varmefølelse, svettng, kvalme, anafylaktsk sjokk. Meldng av mstenkte bvrknnger Meldng av mstenkte bvrknnger etter godkjennng Page 13 of 23

14 PRESENT 9,10 PROPOSED 9,10 av legemdlet er vktg. Det gjør det mulg å overvåke forholdet mellom nytte og rsko for legemdlet kontnuerlg. Helsepersonell oppfordres tl å melde enhver mstenkt bvrknng. Dette gjøres va meldeskjema som fnnes på nettsden tl Statens legemddelverk: meldeskjema. Paknngsvedlegg tabletter 4. Mulge bvrknnger Som alle legemdler kan dette legemdlet forårsake bvrknnger, men kke alle får det. Rsko for bvrknng øker med behandlngstdens lengde og ved høy doserng. Ford forsvnner langsomt ut av kroppen, kan bvrknnger forekomme flere måneder etter avbrutt medsnerng. Svært vanlge (rapportert hos mer enn 10 % av pasentene): Ufarlge opphopnnger av fettstoffer øyets hornhnne og eventuelt endrede synsopplevelser (halofenomen, tåkesyn). Kvalme, breknnger, smaksforstyrrelser. Overfølsomhet for lys. Vanlge (rapportert hos 110 % av pasentene): Ufarlg lav hjerterytme (bradykard). Forstyrrelser skjoldbruskkjertelfunksjon. Paknngsvedlegg tabletter 4. Mulge bvrknnger Som alle legemdler kan dette legemdlet forårsake bvrknnger, men kke alle får det. Rsko for bvrknng øker med behandlngstdens lengde og ved høy doserng. Ford forsvnner langsomt ut av kroppen, kan bvrknnger forekomme flere måneder etter avbrutt medsnerng. Svært vanlge (kan nntreffe hos flere enn 1 av 10 personer): Ufarlge avlernger av fettstoffer øyets hornhnne, eventuelt assosert med endrede synsopplevelser (halofenomen, tåkesyn). Avlerngene går tlbake hvs man slutter med. Kvalme, breknnger, smaksforstyrrelser, vanlgst starten av behandlngen. Overfølsomhet huden for lys, nkludert sol. Økte leverenzymer blodet starten av behandlngen. Text Page 14 of 23

15 PRESENT 9,10 PROPOSED 9,10 Trøtthet, svmmelhet, avmagrng. Leverpåvrknng, Muskelsvakhet. Skjelvnger, marertt og søvnforstyrrelse. Symptomer som økt åndenød og hoste, samt feber og vektreduksjon kan skyldes lungepåvrknng. Gråblå msfargng av huden som forsvnner etter behandlngsstopp. Mndre vanlge (rapportert hos mellom 10,1 % av pasentene): Rytmeforstyrrelser. Nervesykdom/muskelsykdom. Svært sjeldne (rapportert hos mndre enn 0,01 % av pasentene): Blodpåvrknnger (blodbldeforandrnger). Alvorlge synsforstyrrelser som kan føre tl blndhet. Leverskade. Vanskelghet med å koordnere bevegelser, hodepne. Inflammasjon (betennelse) btestkler, mpotens. Kramper luftrørenes muskulatur. Hudreaksjoner, håravfall. Betennelse åreveggen. Uttalt lav hjerterytme (bradykard). For stor utskllelse av antduretsk hormon, som kan føre tl at man drkker for mye forhold tl mengden urn som sklles ut. Frekvens kke kjent: Kortvarge noe dyptlggende hevelser hud og slmhnner (angonevrotsk ødem). Lungeblødnng. Torsade de pontes (en alvorlg hjerterytmeforstyrrelse). Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bvrknnger, nkludert mulge bvrknnger som kke er nevnt dette paknngsvedlegget. Vanlge (kan nntreffe hos opptl 1 av 10 personer): Ufarlg lav hjerterytme (bradykard). Forstyrrelser skjoldbruskkjertelens funksjon (utskllelse av for mye eller for lte hormon). Trøtthet, svmmelhet, avmagrng. Leverskade, gulsott, leversvkt som kan være dødelg. Proksmal muskelsvakhet. Skjelvnger, marertt og søvnforstyrrelse. Lungebvrknnger som kan g symptomer som økt åndenød, hoste, feber og vektreduksjon. Gråblå msfargng av huden som forsvnner sakte etter behandlngsstopp. Mndre vanlge (kan nntreffe hos opptl 1 av 100 personer): Forstyrrelser av hjerterytmen. Sykdom perfere nerver eller muskler som vanlgvs går over hvs man slutter med. Svært sjeldne (kan nntreffe hos opptl 1 av personer): Forandrnger blodet (trombocytopen, hemolytsk anem, aplastsk anem, forhøyet kreatnn). Betennelse synsnerven som kan føre tl blndhet (optsk nevropat/nevrtt). Kronsk leversykdom som kan være dødelg. Vanskelghet med å utføre koordnerte bevegelser, godartet (bengnt) forhøyet trykk hjernen, hodepne. Betennelse btestklene, mpotens. Kramper luftrørenes muskulatur hos pasenter med alvorlge pusteproblemer, akutte pusteproblemer (kalt ARDS) rett etter krurg og narkose. Hudreaksjoner som utslett, flassng og rødhet, håravfall. Betennelse åreveggen. Markert lav hjerterytme (bradykard) eller snusarrest hos pasenter med snusknutesykdom og/ eller hos eldre. For stor utskllelse av antduretsk hormon som kan føre tl at man skller ut for lte urn. Frekvens kke kjent: Hevelser hud og slmhnner (angonevrotsk ødem). Anafylaktsk/anafylaktod reaksjon nkl. sjokk. Lungeblødnng. Torsade de pontes (en alvorlg hjerterytmeforstyrrelse). Forandrnger blodet (nøytropen, agranulocytose). Redusert appettt. Forvrrng, hallusnasjoner. Parknsonsme. Forvrengte luktnntrykk. Betennelse bukspyttkjertelen. Tørr munn, forstoppelse. Eksem, elveblest. Alvorlge hudsykdommer som kan være dødelge (kalt TEN, SJS, DRESS). Nedsatt lbdo. Meldng av bvrknnger Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bvrknnger, nkludert mulge bvrknnger som kke er nevnt dette paknngsvedlegget. Du kan også melde fra om bvrknnger drekte va meldeskjema som fnnes på nettsden tl Statens legemddelverk: www. legemddelverket.no/pasentmeldng. Ved å melde fra om bvrknnger bdrar du med nformasjon om Page 15 of 23

16 PRESENT 9,10 PROPOSED 9,10 skkerheten ved bruk av dette legemdlet. Text Paknngsvedlegg njeksjonsvæske Som alle legemdler kan dette legemdlet forårsake bvrknnger, men kke alle får det. Rsko for bvrknng øker med behandlngstdens lengde og ved høy doserng. Ford forsvnner langsomt ut av kroppen, kan bvrknnger forekomme etter avbrutt medsnerng. Vanlge (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasenter): Langsom hjertefrekvens. Blodtrykksfall. Reaksjoner ved njeksjonsstedet som smerte, rødme, hevelse og fargeforandrnger. Alvorlg hypotensjon eller srkulatorsk kollaps ved overdoserng eller for rask njeksjon. Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av ): Hodepne. Leverskade. Betennelse lungene. Kramper luftrørenes muskulatur. Hjerterytmeforstyrrelser. Rødmng, varmefølelse, svettng, kvalme, allergske reaksjoner. Frekvens kke kjent: Kortvarge noe dyptlggende hevelser hud og slmhnner (angonevrotsk ødem). Forhøyet stoffskfte (hypertyreodsme). Ryggsmerter. Torsade de pontes (en alvorlg hjerterytmeforstyrrelse). Kontakt lege, apotek eller sykepleer dersom dersom du opplever bvrknnger, nkludert mulge bvrknnger som kke er nevnt dette paknngsvedlegget. Paknngsvedlegg njeksjonsvæske Som alle legemdler kan dette legemdlet forårsake bvrknnger, men kke alle får det. Rsko for bvrknng øker med behandlngstdens lengde og ved høy doserng. Ford forsvnner langsomt ut av kroppen, kan bvrknnger forekomme etter avbrutt medsnerng. Vanlge (kan nntreffe hos opptl 1 av 10 personer): Langsom hjertefrekvens (bradykard). Blodtrykksfall. Reaksjoner ved njeksjonsstedet som smerte, rødme, hevelse, vevsdød, betennelser, nfeksjon, nntrengnng av legemdlet omkrnglggende vev, fortykkelse, betennelse åreveggen som kan føre tl dannelse av blodpropp, betennelse bndevev og pgmentforandrnger. Alvorlg hypotensjon eller srkulatorsk kollaps ved overdoserng eller for rask njeksjon. Svært sjeldne (kan nntreffe hos opptl 1 av personer): Hodepne, godartet (bengnt) forhøyet trykk hjernen. Akutt leverskade nkl. leversvkt og/eller gulsott, kan være dødelg. Øknng av leverenzymer blodet ved starten av behandlngen. Betennelse lungene. Alvorlge pusteproblemer (kalt ARDS) som kan være dødelg, Kramper luftrørenes muskulatur og/ eller pustestans hos pasenter med alvorlg resprasjonssvkt. Uttalt bradykard, snusarrest, speselt hos pasenter med snusknutedysfunksjon og/eller hos eldre. Nyoppståtte arytmer, eller forverrng av ekssterende arytmer, noen ganger fulgt av hjertestans. Rødmng, varmefølelse, svettng, kvalme, anafylaktsk sjokk. Frekvens kke kjent: Hevelser hud og slmhnner (angonevrotsk ødem). Forhøyet stoffskfte (hypertyreodsme). Ryggsmerter. Torsade de pontes (en alvorlg hjerterytmeforstyrrelse). Forandrnger blodet (nøytropen, agranulocytose). Redusert appettt. Forvrrng, hallusnasjoner. Parknsonsme. Betennelse bukspyttkjertelen. Eksem, elveblest. Alvorlge hudsykdommer som kan være dødelge kalt TEN, SJS, DRESS. Nedsatt lbdo. Meldng av bvrknnger Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bvrknnger, nkludert mulge bvrknnger som kke er nevnt dette paknngsvedlegget. Du kan også melde Page 16 of 23

17 PRESENT 9,10 PROPOSED 9,10 fra om bvrknnger drekte va meldeskjema som fnnes på nettsden tl Statens legemddelverk: www. legemddelverket.no/pasentmeldng. Ved å melde fra om bvrknnger bdrar du med nformasjon om skkerheten ved bruk av dette legemdlet. Text Image DUNS number 11 EU or Natonal ASMF reference number 12 DUNS number 11 EU or Natonal ASMF reference number 12 OTHER APPLICATIONS 13 Page 17 of 23

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Generell. beskrivelse

Generell. beskrivelse Techncal Svces: Tel: (00) - / Fax: (00) 7-00 http://wwwtyco-freproductscom Model AV--00 Alarm Valve, DN00, DN0 & DN00 Model Alarmventl RC- Retard modell AV--00, Chamb DN00, DN0 & DN00 European modell RC-

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter simvastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN IntronA 3 millioner IE/0,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett hetteglass med injeksjonsvæske

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SOMAC Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver enterotablett inneholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen Cateno E-post oppsett Cateno AS Gjerdrums vei 14 0484 Oslo Support: Tlf: 23 00 78 80, Faks: 23 00 78 99 Internett: www.cateno.no E-mail: support@cateno.no

Detaljer

Duodopa. 16 - timers behandling. lommeguide til pasient

Duodopa. 16 - timers behandling. lommeguide til pasient Duodopa 16 - timers behandling lommeguide til pasient 1 Innhold Duodopa Lommeguide til pasient Introduksjon til lommeguiden 5 Duodopa systemet 6 Dagbehandling (16-timers behandling) 8 Stell av stomi 12

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011

Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011 Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011 Rapport Tid Tirsdag 2. august 2011 Innhold Bakgrunnsinformasjon og foreløpige vurderinger om antatt sammenheng mellom Pandemrix-vaksinering

Detaljer