DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG"

Transkript

1 DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato endret: Side 1 av 18

2 Innhold Desentral registrering av inngående faktura... 3 Registrere Faktura/kreditnota... 3 Registrere Fakturakonteringer... 6 Lagre... 7 Avslutte registrering... 7 Registrering av Kreditnota...8 Spørring hente frem faktura... 9 Avbryte spørring... 9 Nullstill post... 9 Endre registrert faktura...10 Rapporter Standardrapporter AP (leverandør) Registreringsrapport Standardrapporter GL (hovedbok) Standardrapporter AR (kunde) Se rapport TILLEGG Desentral registrering av fakturaer Informasjonsflyten Unntak Forenklet Navigatormeny Endre passord Nye hurtigtaster Mapping Endret av: ncm Dato endret: Side 2 av 18

3 Desentral registrering av inngående faktura Registrere Faktura/kreditnota Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: NTNU_DS Fakturabehandling Lev Registrering Faktura Fakturaer (NTNU) Ankomstfunksjonen på alle kontorer Motta inngående faktura/kreditnota! Motta faktura/rentenota/kreditnota! Kontroller at faktura/rente-/kreditnota er et originalbilag og inneholder tilstrekkelige opplysninger.! Fyll ut konteringsstempel. Naviger Registrering Faktura Du kommer til skjermbildet Fakturaer (NTNU) Endret av: ncm Dato endret: Side 3 av 18

4 1. Registrer følgende opplysninger: Type Valg (bruk kun en av disse to): Standard - for faktura Kreditnota - for kreditnota [ ] Sted: Skriv inn rett kostnadssted, evt søk med [Ctrl + L] KID dersom slik finnes Husk ALLE nullene i KID, også innledende. Andre felt skal ikke røres. NB Dersom KID-nummeret har > eller eller lignende bakerst, skal KID-nummeret IKKE skrives inn. KID skal ikke skrives inn på Kreditnota Resten av feltene benyttes foreløpig ikke ved NTNU Gå videre med OK Leverandør Velg leverandør fra liste [Ctrl + L]. Skjermbildet Leverandørnavn kommer opp. Oppgi en delverdi for å begrense listen, eller %-tegnet for å se alle verdier. Trykk på knappen Finn eller trykk [Enter]. Velg riktig Leverandør og trykk OK. Alternativt avgrense søket ved å skrive inn deler av leverandørnavnet og trykk [Tab]. Velg riktig leverandør. Leverandørnummer kommer opp automatisk. Dersom leverandøren IKKE er registrert, sendes fakturaen til Regnskasseksjonen. Leverandørnr. Som alternativ til leverandørnavn kan leverandørnummer angis direkte, eller man kan velge fra liste [Ctrl + L]. Leverandørnavnet kommer opp automatisk. Endret av: ncm Dato endret: Side 4 av 18

5 Bankkonto Velg riktig leverandørsted i form av bank-kontonummer. Hvis det er registrert kun ett sted kommer dette opp som standardverdi. Hvis det er registrert flere steder velger man fra liste med [Ctrl + L]. Du skal alltid sjekke at bankkonto på Faktura stemmer med bankkonto i systemet. Hvis den ikke gjør det, skal fakturaen sendes Regnskapsseksjonen Fakturadato Angi fakturadato på formatet dd.mm.åå. Alternativt kan man velge dato fra kalender ved å trykke [Ctrl + L]. Dagens dato kommer opp som standardverdi dersom man går forbi feltet ved hjelp av [TAB]. Fakturanr. Skriv inn Fakturanummer (ikke skriv innledende nuller, se eks nedenfor) Fakturanr: Du skriver: (sløyf innledende null) F04111 F04111 (ikke sløyf denne nullen) NB Dersom fakturanr mangler, må annen tekst/tall som sier noe om fakturaen legges inn, eks: TV-lisens: Lisensnr og periode, Abonnementsnr og periode, ved medl.kontingent, legg inn navn på inst. eller person osv. Innlegging av dagens dato forteller ingenting!! Fakturabeløp Angi totalbeløp på fakturaen (inkl avgifter, frakt og div gebyr): Positivt beløp ved Standard faktura (eks. 100,00) Negativt beløp ved Kreditnota (eks. 100,00) NB Sjekk at fakturabeløpet er det samme på faktura, giro og i Fakturabeløp-feltet. Valuta NOK er standard. Faktura med utenlandsk valuta sendes Regnskapsseksjonen Betingelser Når du har valgt leverandør vil systemet automatisk legge inn korrekte betingelser. Du kan overstyre den automatiske ved å legge inn en annen betingelse. Utfør Trykk [Enter] eller klikk på knappen [Konteringer] får å få tildelt midlertidig bilagsnummer og for å gå videre til konteringsbildet Bilagsnummer Midlertidig bilagsnummer tildeles automatisk for fakturaen (endelig bilagsnummer tildeles ved godkjenning) Skriv midlertidig bilagsnummer oppe i venstre hjørne på fakturaen Utfør Lagre med [Ctrl+S] eller diskettsymbol i menylinjen Endret av: ncm Dato endret: Side 5 av 18

6 Registrere Fakturakonteringer (Fordeling av kostnader/inntekter) Konteringer I dette skjermbildet (utsnitt) har du to muligheter: Hvis du på konteringsstempelet kun har én linje, føres denne på linje 1. Hvis du på stempelet har flere linjer, vil du føre en ny linje i skjermbildet for hver linje på konteringen (bruk pil ned for å ta i bruk ny linje). Du skal kun fylle ut Beløp, Kontostreng og Avgiftskode Skriv inn Beløp og trykk [Tab] Trykk [Ctrl + L] når markøren kommer til Kontosreng-feltet. Du får da opp dette bildet: Her skal du kun fylle ut: Art (alltid) Sted (alltid) Prosjekt (evt) Analyse (evt) Firma (evt) Avslutt med OK / [Enter] Når du har lagt inn ett eller flere beløp må du sjekke at de to beløpene oppe til høyre er like. Fakturasum = Konteringssum Dersom du har gjort noe feil eller hvis Fakturasum er forskjellig fra Konteringssum, blir fakturaen sperret. Konteringssum vil da stå med rød skrift. Endret av: ncm Dato endret: Side 6 av 18

7 Avgiftskode Trykk [Ctrl + L] for å se aktuelle valg. Velg riktig kode og trykk [Enter] Lagre Du er nå ferdig med registreringen og kan trykke [Ctrl + S] for å lagre, eller du kan velge kommando Fil " Lagre og fortsett Tips: Kommandoen Fil " Lagre og fortsett kan du iverksette med [Alt + F] og deretter R Send fakturaen snarest til Regnskapsseksjonen Du kan nå fortsette med faktura nr to osv. Avslutte registrering Når du er ferdig med registreringen og har lagret, kan du avslutte med kommando Fil Avslutt Oracle Applications Endret av: ncm Dato endret: Side 7 av 18

8 Registrering av Kreditnota Når du mottar en kreditnota, har det vært en faktura tidligere vedr. samme vare/tjeneste. Hvis fakturaen er betalt, og du vet at det ikke kommer en ny faktura i umiddelbar fremtid, kan du kontakte leverandøren og be om å få fakturabeløpet utbetalt til NTNUs konto. Dersom du har både faktura og kreditnota, kan du legge inn begge to: 1. Registrer faktura på ordinær måte. I rubrikken Betal alene står det en hake. Fjern haken før du trykker [Enter] og får midlertidig bilagsnummer. Bokfør kontering på ordinær måte. 2. Når Kreditnotaen føres, velges Kreditnota i feltet Type. Du får en melding (Notat), som du klikker [OK] på. Resten legges inn som ordinær faktura. Husk at betingelsene må være like på faktura og kreditnota (helst Kontant) NB Beløp legges inn med (minus) foran. 3. I Konteringen gjøres likedan med beløpet. Husk (minus) foran beløpet. Endret av: ncm Dato endret: Side 8 av 18

9 Spørring hente frem faktura Du kan hente frem registrerte fakturaer f.eks for å se om den er betalt. Ansvarsområde NTNU_DS Fakturabehandling Lev Fra Navigatormenyen velger du Registrering " Faktura Du kommer inn i det vanlige registreringsbildet Trykk [F11] for å gjøre klar til spørring Skriv inn ønskede søkekriterier: Maske% - alle som begynner med Maske (med STOR forbokstav) %aske% - alle med aske inni navnet %ulius%aske% - alle med både ulius og aske inni navnet %2000 alle fakturaer fra år 2000 Fra dette skjermbildet kan du spørre om f.eks Leverandør Navn (Husk STOR/liten bokstav) Leverandørnr Faktura Nummer Faktura Beløp Faktura Dato Kombinasjoner av navn, nummer osv Trykk [Ctrl + F11] for å utføre spørring Avbryte spørring En spørring kan avbrytes (før den er startet med [Ctrl + F11]) med [F4] Nullstill post Før du starter en spørring kan det være greit å nullstille posten (fjerne alt på linja). Plasser markør på ønsket linje Bruk ikon for Nullstill post : Endret av: ncm Dato endret: Side 9 av 18

10 Endre detalj(er) i faktura som ikke er godkjent En faktura som er registrert (lagt inn), men som ikke er godkjent, kan endres. Dette kan du gjøre selv om du har fått midlertidig bilagsnummer. Dersom fakturaen er godkjent vil den være sperret for endring, så her er det ingen fare for feil! Du kan endre en eller flere enkeltdetaljer som beløp, kontering osv, eller du kan legge en helt ny faktura oppå den gamle hvis denne ikke skal benyttes. Hvis du gjør dette må du huske å påføre det midlertidige bilagsnummeret på den nye fakturaen, og slette det på den gamle. Søk opp aktuell faktura (se Spørring hente frem faktura på forrige side) Vi har to aktuelle vinduer: 1. Det første er Fakturaer 2. Det andre er Konteringer Hvis du kun skal endre i ett av skjermbildene bildet, gjør du slik: Hent frem faktura Endre detalj(er) Lagre med [Ctrl + S] Hvis du skal endre beløpet som står i begge skjermbildene må du utføre alle disse trinnene: Hent første skjermbilde (Fakturaer) Endre detalj(er) Lagre med [Ctrl + S] Hent andre skjermbilde (Konteringer) Endre detalj(er) Lagre med [Ctrl + S] Rapporter Pr i dag er det tre muligheter for å ta ut regnskapsrapporter fra Oracle: Discoverer Via Discoverer (hjelpeprogram) kan en hente posterings- og total(saldo)-rapporter for art, sted, prosjekt eller analyse. Kurshefte er tilgjengelig på Internett. Standardrapporter Standardrapporter kan (for desentrale brukere) hentes ut fra regnskapshovedbok, leverandørmodulen eller kundemodulen. Disse har et standard oppsett fra Oracleleverandøren og tilbudet er omfattende. Endret av: ncm Dato endret: Side 10 av 18

11 FSG-rapporter FSG-rapporter (Finacial Statement Generator) er skreddersydde saldo-rapporter fra regnskapshovedboka. Disse omtales ikke her. Standardrapporter AP (leverandør) Det finnes en rekke standardrapporter i leverandørreskontroen der du kan definere forskjellige utvalgskriterier og hva rapporten skal omfatte. Rapportene kan kjøres ut på skjerm eller papir. Når du er pålogget som fakturabehandler kan du fra Navigatormenyen velge Annet Prosessforespørsler Kjør Velg En enkelt prosessforespørsel Flytt markøren til feltet Navn og trykk [Ctrl + L] for å se aktuelle rapporter. Velg ønsket rapport Klikk på [Start]-knappen Når du har valgt en rapport må denne genereres av programmet. Dette kan ta litt tid. Registreringsrapport Rapport som viser hvilke registreringer du har gjort i løpet av en dag eller periode (dag, dager, uke, måned osv) Når du er pålogget som fakturabehandler kan du fra Navigatormenyen velge Annet Prosessforespørsler Kjør Flytt markøren til feltet Navn og trykk [Ctrl + L] for å se hvilke rapporter du kan velge mellom. Velg Faktura - register Klikk på [Start]-knappen Nytt parameterbilde kommer frem: Endret av: ncm Dato endret: Side 11 av 18

12 Fyll ut kun disse feltene: Registrert av Fra registrert dato Til registrert dato Regnskapsperiode De andre feltene skal ikke røres Trykk [Ctrl + L] og velg ditt eget brukernavn Første dato i perioden du vil undersøke Siste dato i perioden du vil undersøke Trykk [Ctrl + L] og velg aktuell periode Klikk [OK] for å starte Nytt vindu (Start prosessforespørsler) kommer på skjermen Klikk [Start] for å starte Nytt vindu (Prosessforespørsler) kommer på skjermen. Du kan se hvor langt forespørselen din har kommet Klikk [Oppdater data] av og til inntil du får meldingen Ferdigmeldt Når rapporten er fullført, velger du [Vis utdata] Endret av: ncm Dato endret: Side 12 av 18

13 Standardrapporter GL (hovedbok) Det finnes en rekke standardrapporter i hovedboka der du kan definere forskjellige utvalgskriterier og hva rapporten skal omfatte. Rapportene kan kjøres ut på skjerm eller papir Når du er pålogget som saksbehandler kan du fra Navigatormenyen velge Annet " Prosessforespørsler " [Start en ny prosessforespørsel] " [OK] Følg samme prosedyre som i Standardrapporter Leverandør En nyttig rapport heter Kontoanalyse (180 tegn). Den kan gi opplysninger fra Regnskapshovedboka. I Regnskapshovedboka får du oversikt over samtlige inn- og utgående fakturaer. Fyll ut som vist nedenfor. Pass på at feltet Valgte kontokombinasjoner er tomt. I dette eksempelet søker vi etter alle arter (0000-ZZZZ) for k.stedet med samtlige prosjekt ( ZZZZZZ) osv. Standardrapporter AR (kunde) Det finnes en rekke standardrapporter i kundereskontroen der du kan definere forskjellige utvalgskriterier og hva rapporten skal omfatte. Rapportene kan kjøres ut på skjerm eller papir Når du er pålogget som saksbehandler kan du fra Navigatormenyen velge Kontroll Prosessforespørsler Kjør Følg samme prosedyre som i Standardrapporter Leverandør Se rapport Når du har bedt om en/flere rapporter, kan du be om å få se den/de. Endret av: ncm Dato endret: Side 13 av 18

14 Velg Vis på hovedmenyen Velg Prosessforespørsler Trykk [Søk etter] for å be om å se rapportene. Velg aktuell rapport og klikk [Vis utdata]. Rapporten vil deretter vises i Word eller en annen tekstbehandler. Når rapporten kommer frem i tekstbehandleren kan det ofte lønne seg å velge skrifttype Courier med 8 pkt. skriftstørrelse og liggende utskrift: (Fremgangsmåten gjelder i WordPad) 1. Trykk [Ctrl] + A for å merke hele rapporten 2. Velg Format Skrift Skrift=Courier og Størrelse=8 OK 3. Velg Fil Utskriftsformat Liggende OK Rapporten kan kopieres til Word eller Excel for videre bearbeiding. Du kan også lagre den for videre bearbeiding eller senere fremhenting Endret av: ncm Dato endret: Side 14 av 18

15 TILLEGG Desentral registrering av fakturaer Fra 2001 har alle enheter ved NTNU ankomstregistrert grunnleggende opplysninger vedr. egne innkommende fakturaer i regnskapssystemet. Den attesterte/kontrollerte, anviste og ankomstregistrerte fakturaen skal etter ankomstregistrering sendes Regnskapsseksjonen sentralt for fremhenting, tildeling av endelig bilagsnummer og postering. Informasjonsflyten Norsk faktura m/registr. leverandør Registrerer Leverandørreskontro AP Discovererrapporter Kundereskontro AR Regnskaphovedbok GL Pers/lønn SLP FSGrapporter Standardrapporter Unntak 1. Faktura med utenlandsk valuta skal sendes Regnskapsseksjonen 2. Faktura med ikke-registrert eller utenlandsk leverandør skal sendes Regnskapsseksjonen 3. Faktura der leverandørens bankkonto ikke stemmer med systemets bankkonto, skal sendes Regnskapsseksjonen 4. Arter under 4000, 9xxx-arter samt en del lønns/reisearter skal ikke benyttes Endret av: ncm Dato endret: Side 15 av 18

16 Forenklet Navigatormeny Ved oppstart har du en Navigator-meny med ett felt. Før musepilen til nederste høyre hjørne av menyen Klikk venstre mustast Dra mot høyre Still markøren på den kommandoen du bruker ofte (Registrering Faktura i eksemplet nedenfor) Klikk på [Legg til] Menyvalget legges nå inn i høyre menybilde og du kan taste tallet foran menyvalget, 1, for å starte arbeidet med fakturaer i stedet for å bruke mus. NB Ikke trykk [Enter] etter at du trykket 1-tallet. Endre passord Benytt kommando Rediger # Preferanser # Endre passord Nytt passord må - ha minst 8 tegn - ha både bokstav(er) og tall - ikke ha to like tegn etter hverandre Når du siden evt skifter passord kan du ikke bruke et passord som er benyttet de siste 700 dagene. Endret av: ncm Dato endret: Side 16 av 18

17 Nye hurtigtaster NB Merk at: Tidligere [F7] (start spørring) nå er [F11] Tidligere [F8] (utfør spørring) nå er [Ctrl + F11] Endret av: ncm Dato endret: Side 17 av 18

18 Mapping For at du skal få ønsket skjermbilde må du ha riktig mappe. Mappen avgjør bl.a. rekkefølge og bredde på de feltene du skal se på skjermen. Når du har startet opp programmet skal du ha dette skjermbildet: Hvis rekkefølgen på feltene (Type [ ] Leverandør Leverandørnr. osv) ikke er som ovenfor, klikker du på mappesymbolet (til venstre i ringen ovenfor) og velger DS Fakturabehandling Lev MELANDN Gjør tilsvarende i vinduet for konteringer. Der skal du velge mappen Desentral MELANDN Endret av: ncm Dato endret: Side 18 av 18

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

VisBook 6.0 - Minimanual

VisBook 6.0 - Minimanual VERDEN RUNDT DØGNET RUNDT VisBook 6.0 - Minimanual For online hjelp i programmet tast F1 Her meldes inn supportspørsmål hele døgnet. Svar fra VisBook AS vil bli gitt i vanlig arbeidstid og leses her. Supporttelefon

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2009.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto...

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto... Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1 Generelt...3 1.1 Søk i tabeller...3 1.2 Sortering av rader...3 1.3 Hurtignavigering...3 1.4 Sidenavigering...4 1.5 Brukerkonto...4 1.5.1 Endre brukeropplysninger...4

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer