DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG"

Transkript

1 DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato endret: Side 1 av 18

2 Innhold Desentral registrering av inngående faktura... 3 Registrere Faktura/kreditnota... 3 Registrere Fakturakonteringer... 6 Lagre... 7 Avslutte registrering... 7 Registrering av Kreditnota...8 Spørring hente frem faktura... 9 Avbryte spørring... 9 Nullstill post... 9 Endre registrert faktura...10 Rapporter Standardrapporter AP (leverandør) Registreringsrapport Standardrapporter GL (hovedbok) Standardrapporter AR (kunde) Se rapport TILLEGG Desentral registrering av fakturaer Informasjonsflyten Unntak Forenklet Navigatormeny Endre passord Nye hurtigtaster Mapping Endret av: ncm Dato endret: Side 2 av 18

3 Desentral registrering av inngående faktura Registrere Faktura/kreditnota Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: NTNU_DS Fakturabehandling Lev Registrering Faktura Fakturaer (NTNU) Ankomstfunksjonen på alle kontorer Motta inngående faktura/kreditnota! Motta faktura/rentenota/kreditnota! Kontroller at faktura/rente-/kreditnota er et originalbilag og inneholder tilstrekkelige opplysninger.! Fyll ut konteringsstempel. Naviger Registrering Faktura Du kommer til skjermbildet Fakturaer (NTNU) Endret av: ncm Dato endret: Side 3 av 18

4 1. Registrer følgende opplysninger: Type Valg (bruk kun en av disse to): Standard - for faktura Kreditnota - for kreditnota [ ] Sted: Skriv inn rett kostnadssted, evt søk med [Ctrl + L] KID dersom slik finnes Husk ALLE nullene i KID, også innledende. Andre felt skal ikke røres. NB Dersom KID-nummeret har > eller eller lignende bakerst, skal KID-nummeret IKKE skrives inn. KID skal ikke skrives inn på Kreditnota Resten av feltene benyttes foreløpig ikke ved NTNU Gå videre med OK Leverandør Velg leverandør fra liste [Ctrl + L]. Skjermbildet Leverandørnavn kommer opp. Oppgi en delverdi for å begrense listen, eller %-tegnet for å se alle verdier. Trykk på knappen Finn eller trykk [Enter]. Velg riktig Leverandør og trykk OK. Alternativt avgrense søket ved å skrive inn deler av leverandørnavnet og trykk [Tab]. Velg riktig leverandør. Leverandørnummer kommer opp automatisk. Dersom leverandøren IKKE er registrert, sendes fakturaen til Regnskasseksjonen. Leverandørnr. Som alternativ til leverandørnavn kan leverandørnummer angis direkte, eller man kan velge fra liste [Ctrl + L]. Leverandørnavnet kommer opp automatisk. Endret av: ncm Dato endret: Side 4 av 18

5 Bankkonto Velg riktig leverandørsted i form av bank-kontonummer. Hvis det er registrert kun ett sted kommer dette opp som standardverdi. Hvis det er registrert flere steder velger man fra liste med [Ctrl + L]. Du skal alltid sjekke at bankkonto på Faktura stemmer med bankkonto i systemet. Hvis den ikke gjør det, skal fakturaen sendes Regnskapsseksjonen Fakturadato Angi fakturadato på formatet dd.mm.åå. Alternativt kan man velge dato fra kalender ved å trykke [Ctrl + L]. Dagens dato kommer opp som standardverdi dersom man går forbi feltet ved hjelp av [TAB]. Fakturanr. Skriv inn Fakturanummer (ikke skriv innledende nuller, se eks nedenfor) Fakturanr: Du skriver: (sløyf innledende null) F04111 F04111 (ikke sløyf denne nullen) NB Dersom fakturanr mangler, må annen tekst/tall som sier noe om fakturaen legges inn, eks: TV-lisens: Lisensnr og periode, Abonnementsnr og periode, ved medl.kontingent, legg inn navn på inst. eller person osv. Innlegging av dagens dato forteller ingenting!! Fakturabeløp Angi totalbeløp på fakturaen (inkl avgifter, frakt og div gebyr): Positivt beløp ved Standard faktura (eks. 100,00) Negativt beløp ved Kreditnota (eks. 100,00) NB Sjekk at fakturabeløpet er det samme på faktura, giro og i Fakturabeløp-feltet. Valuta NOK er standard. Faktura med utenlandsk valuta sendes Regnskapsseksjonen Betingelser Når du har valgt leverandør vil systemet automatisk legge inn korrekte betingelser. Du kan overstyre den automatiske ved å legge inn en annen betingelse. Utfør Trykk [Enter] eller klikk på knappen [Konteringer] får å få tildelt midlertidig bilagsnummer og for å gå videre til konteringsbildet Bilagsnummer Midlertidig bilagsnummer tildeles automatisk for fakturaen (endelig bilagsnummer tildeles ved godkjenning) Skriv midlertidig bilagsnummer oppe i venstre hjørne på fakturaen Utfør Lagre med [Ctrl+S] eller diskettsymbol i menylinjen Endret av: ncm Dato endret: Side 5 av 18

6 Registrere Fakturakonteringer (Fordeling av kostnader/inntekter) Konteringer I dette skjermbildet (utsnitt) har du to muligheter: Hvis du på konteringsstempelet kun har én linje, føres denne på linje 1. Hvis du på stempelet har flere linjer, vil du føre en ny linje i skjermbildet for hver linje på konteringen (bruk pil ned for å ta i bruk ny linje). Du skal kun fylle ut Beløp, Kontostreng og Avgiftskode Skriv inn Beløp og trykk [Tab] Trykk [Ctrl + L] når markøren kommer til Kontosreng-feltet. Du får da opp dette bildet: Her skal du kun fylle ut: Art (alltid) Sted (alltid) Prosjekt (evt) Analyse (evt) Firma (evt) Avslutt med OK / [Enter] Når du har lagt inn ett eller flere beløp må du sjekke at de to beløpene oppe til høyre er like. Fakturasum = Konteringssum Dersom du har gjort noe feil eller hvis Fakturasum er forskjellig fra Konteringssum, blir fakturaen sperret. Konteringssum vil da stå med rød skrift. Endret av: ncm Dato endret: Side 6 av 18

7 Avgiftskode Trykk [Ctrl + L] for å se aktuelle valg. Velg riktig kode og trykk [Enter] Lagre Du er nå ferdig med registreringen og kan trykke [Ctrl + S] for å lagre, eller du kan velge kommando Fil " Lagre og fortsett Tips: Kommandoen Fil " Lagre og fortsett kan du iverksette med [Alt + F] og deretter R Send fakturaen snarest til Regnskapsseksjonen Du kan nå fortsette med faktura nr to osv. Avslutte registrering Når du er ferdig med registreringen og har lagret, kan du avslutte med kommando Fil Avslutt Oracle Applications Endret av: ncm Dato endret: Side 7 av 18

8 Registrering av Kreditnota Når du mottar en kreditnota, har det vært en faktura tidligere vedr. samme vare/tjeneste. Hvis fakturaen er betalt, og du vet at det ikke kommer en ny faktura i umiddelbar fremtid, kan du kontakte leverandøren og be om å få fakturabeløpet utbetalt til NTNUs konto. Dersom du har både faktura og kreditnota, kan du legge inn begge to: 1. Registrer faktura på ordinær måte. I rubrikken Betal alene står det en hake. Fjern haken før du trykker [Enter] og får midlertidig bilagsnummer. Bokfør kontering på ordinær måte. 2. Når Kreditnotaen føres, velges Kreditnota i feltet Type. Du får en melding (Notat), som du klikker [OK] på. Resten legges inn som ordinær faktura. Husk at betingelsene må være like på faktura og kreditnota (helst Kontant) NB Beløp legges inn med (minus) foran. 3. I Konteringen gjøres likedan med beløpet. Husk (minus) foran beløpet. Endret av: ncm Dato endret: Side 8 av 18

9 Spørring hente frem faktura Du kan hente frem registrerte fakturaer f.eks for å se om den er betalt. Ansvarsområde NTNU_DS Fakturabehandling Lev Fra Navigatormenyen velger du Registrering " Faktura Du kommer inn i det vanlige registreringsbildet Trykk [F11] for å gjøre klar til spørring Skriv inn ønskede søkekriterier: Maske% - alle som begynner med Maske (med STOR forbokstav) %aske% - alle med aske inni navnet %ulius%aske% - alle med både ulius og aske inni navnet %2000 alle fakturaer fra år 2000 Fra dette skjermbildet kan du spørre om f.eks Leverandør Navn (Husk STOR/liten bokstav) Leverandørnr Faktura Nummer Faktura Beløp Faktura Dato Kombinasjoner av navn, nummer osv Trykk [Ctrl + F11] for å utføre spørring Avbryte spørring En spørring kan avbrytes (før den er startet med [Ctrl + F11]) med [F4] Nullstill post Før du starter en spørring kan det være greit å nullstille posten (fjerne alt på linja). Plasser markør på ønsket linje Bruk ikon for Nullstill post : Endret av: ncm Dato endret: Side 9 av 18

10 Endre detalj(er) i faktura som ikke er godkjent En faktura som er registrert (lagt inn), men som ikke er godkjent, kan endres. Dette kan du gjøre selv om du har fått midlertidig bilagsnummer. Dersom fakturaen er godkjent vil den være sperret for endring, så her er det ingen fare for feil! Du kan endre en eller flere enkeltdetaljer som beløp, kontering osv, eller du kan legge en helt ny faktura oppå den gamle hvis denne ikke skal benyttes. Hvis du gjør dette må du huske å påføre det midlertidige bilagsnummeret på den nye fakturaen, og slette det på den gamle. Søk opp aktuell faktura (se Spørring hente frem faktura på forrige side) Vi har to aktuelle vinduer: 1. Det første er Fakturaer 2. Det andre er Konteringer Hvis du kun skal endre i ett av skjermbildene bildet, gjør du slik: Hent frem faktura Endre detalj(er) Lagre med [Ctrl + S] Hvis du skal endre beløpet som står i begge skjermbildene må du utføre alle disse trinnene: Hent første skjermbilde (Fakturaer) Endre detalj(er) Lagre med [Ctrl + S] Hent andre skjermbilde (Konteringer) Endre detalj(er) Lagre med [Ctrl + S] Rapporter Pr i dag er det tre muligheter for å ta ut regnskapsrapporter fra Oracle: Discoverer Via Discoverer (hjelpeprogram) kan en hente posterings- og total(saldo)-rapporter for art, sted, prosjekt eller analyse. Kurshefte er tilgjengelig på Internett. Standardrapporter Standardrapporter kan (for desentrale brukere) hentes ut fra regnskapshovedbok, leverandørmodulen eller kundemodulen. Disse har et standard oppsett fra Oracleleverandøren og tilbudet er omfattende. Endret av: ncm Dato endret: Side 10 av 18

11 FSG-rapporter FSG-rapporter (Finacial Statement Generator) er skreddersydde saldo-rapporter fra regnskapshovedboka. Disse omtales ikke her. Standardrapporter AP (leverandør) Det finnes en rekke standardrapporter i leverandørreskontroen der du kan definere forskjellige utvalgskriterier og hva rapporten skal omfatte. Rapportene kan kjøres ut på skjerm eller papir. Når du er pålogget som fakturabehandler kan du fra Navigatormenyen velge Annet Prosessforespørsler Kjør Velg En enkelt prosessforespørsel Flytt markøren til feltet Navn og trykk [Ctrl + L] for å se aktuelle rapporter. Velg ønsket rapport Klikk på [Start]-knappen Når du har valgt en rapport må denne genereres av programmet. Dette kan ta litt tid. Registreringsrapport Rapport som viser hvilke registreringer du har gjort i løpet av en dag eller periode (dag, dager, uke, måned osv) Når du er pålogget som fakturabehandler kan du fra Navigatormenyen velge Annet Prosessforespørsler Kjør Flytt markøren til feltet Navn og trykk [Ctrl + L] for å se hvilke rapporter du kan velge mellom. Velg Faktura - register Klikk på [Start]-knappen Nytt parameterbilde kommer frem: Endret av: ncm Dato endret: Side 11 av 18

12 Fyll ut kun disse feltene: Registrert av Fra registrert dato Til registrert dato Regnskapsperiode De andre feltene skal ikke røres Trykk [Ctrl + L] og velg ditt eget brukernavn Første dato i perioden du vil undersøke Siste dato i perioden du vil undersøke Trykk [Ctrl + L] og velg aktuell periode Klikk [OK] for å starte Nytt vindu (Start prosessforespørsler) kommer på skjermen Klikk [Start] for å starte Nytt vindu (Prosessforespørsler) kommer på skjermen. Du kan se hvor langt forespørselen din har kommet Klikk [Oppdater data] av og til inntil du får meldingen Ferdigmeldt Når rapporten er fullført, velger du [Vis utdata] Endret av: ncm Dato endret: Side 12 av 18

13 Standardrapporter GL (hovedbok) Det finnes en rekke standardrapporter i hovedboka der du kan definere forskjellige utvalgskriterier og hva rapporten skal omfatte. Rapportene kan kjøres ut på skjerm eller papir Når du er pålogget som saksbehandler kan du fra Navigatormenyen velge Annet " Prosessforespørsler " [Start en ny prosessforespørsel] " [OK] Følg samme prosedyre som i Standardrapporter Leverandør En nyttig rapport heter Kontoanalyse (180 tegn). Den kan gi opplysninger fra Regnskapshovedboka. I Regnskapshovedboka får du oversikt over samtlige inn- og utgående fakturaer. Fyll ut som vist nedenfor. Pass på at feltet Valgte kontokombinasjoner er tomt. I dette eksempelet søker vi etter alle arter (0000-ZZZZ) for k.stedet med samtlige prosjekt ( ZZZZZZ) osv. Standardrapporter AR (kunde) Det finnes en rekke standardrapporter i kundereskontroen der du kan definere forskjellige utvalgskriterier og hva rapporten skal omfatte. Rapportene kan kjøres ut på skjerm eller papir Når du er pålogget som saksbehandler kan du fra Navigatormenyen velge Kontroll Prosessforespørsler Kjør Følg samme prosedyre som i Standardrapporter Leverandør Se rapport Når du har bedt om en/flere rapporter, kan du be om å få se den/de. Endret av: ncm Dato endret: Side 13 av 18

14 Velg Vis på hovedmenyen Velg Prosessforespørsler Trykk [Søk etter] for å be om å se rapportene. Velg aktuell rapport og klikk [Vis utdata]. Rapporten vil deretter vises i Word eller en annen tekstbehandler. Når rapporten kommer frem i tekstbehandleren kan det ofte lønne seg å velge skrifttype Courier med 8 pkt. skriftstørrelse og liggende utskrift: (Fremgangsmåten gjelder i WordPad) 1. Trykk [Ctrl] + A for å merke hele rapporten 2. Velg Format Skrift Skrift=Courier og Størrelse=8 OK 3. Velg Fil Utskriftsformat Liggende OK Rapporten kan kopieres til Word eller Excel for videre bearbeiding. Du kan også lagre den for videre bearbeiding eller senere fremhenting Endret av: ncm Dato endret: Side 14 av 18

15 TILLEGG Desentral registrering av fakturaer Fra 2001 har alle enheter ved NTNU ankomstregistrert grunnleggende opplysninger vedr. egne innkommende fakturaer i regnskapssystemet. Den attesterte/kontrollerte, anviste og ankomstregistrerte fakturaen skal etter ankomstregistrering sendes Regnskapsseksjonen sentralt for fremhenting, tildeling av endelig bilagsnummer og postering. Informasjonsflyten Norsk faktura m/registr. leverandør Registrerer Leverandørreskontro AP Discovererrapporter Kundereskontro AR Regnskaphovedbok GL Pers/lønn SLP FSGrapporter Standardrapporter Unntak 1. Faktura med utenlandsk valuta skal sendes Regnskapsseksjonen 2. Faktura med ikke-registrert eller utenlandsk leverandør skal sendes Regnskapsseksjonen 3. Faktura der leverandørens bankkonto ikke stemmer med systemets bankkonto, skal sendes Regnskapsseksjonen 4. Arter under 4000, 9xxx-arter samt en del lønns/reisearter skal ikke benyttes Endret av: ncm Dato endret: Side 15 av 18

16 Forenklet Navigatormeny Ved oppstart har du en Navigator-meny med ett felt. Før musepilen til nederste høyre hjørne av menyen Klikk venstre mustast Dra mot høyre Still markøren på den kommandoen du bruker ofte (Registrering Faktura i eksemplet nedenfor) Klikk på [Legg til] Menyvalget legges nå inn i høyre menybilde og du kan taste tallet foran menyvalget, 1, for å starte arbeidet med fakturaer i stedet for å bruke mus. NB Ikke trykk [Enter] etter at du trykket 1-tallet. Endre passord Benytt kommando Rediger # Preferanser # Endre passord Nytt passord må - ha minst 8 tegn - ha både bokstav(er) og tall - ikke ha to like tegn etter hverandre Når du siden evt skifter passord kan du ikke bruke et passord som er benyttet de siste 700 dagene. Endret av: ncm Dato endret: Side 16 av 18

17 Nye hurtigtaster NB Merk at: Tidligere [F7] (start spørring) nå er [F11] Tidligere [F8] (utfør spørring) nå er [Ctrl + F11] Endret av: ncm Dato endret: Side 17 av 18

18 Mapping For at du skal få ønsket skjermbilde må du ha riktig mappe. Mappen avgjør bl.a. rekkefølge og bredde på de feltene du skal se på skjermen. Når du har startet opp programmet skal du ha dette skjermbildet: Hvis rekkefølgen på feltene (Type [ ] Leverandør Leverandørnr. osv) ikke er som ovenfor, klikker du på mappesymbolet (til venstre i ringen ovenfor) og velger DS Fakturabehandling Lev MELANDN Gjør tilsvarende i vinduet for konteringer. Der skal du velge mappen Desentral MELANDN Endret av: ncm Dato endret: Side 18 av 18

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Brukerveiledning for fakturering i AR

Brukerveiledning for fakturering i AR Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr 11.02.2014 KAH Side 1 av 13

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Brukerveiledning for fakturering i AR

Brukerveiledning for fakturering i AR Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr. 04.07.2016 KAH Side 1 av

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Kurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables)

Kurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables) Kurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables) Opplæring i kundereskontro praktisk trening Knut Are Haveland Seksjon for regnskap Økonomiavdelingen (OKA) Oppdatert 26. oktober 2017 Pålogging til Kundemodulen

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Sauekontrollen kurs i Hordaland

Sauekontrollen kurs i Hordaland Sauekontrollen kurs i Hordaland Innlogging Innlogging via www.animalia.no/husdyrproduksjon/sauekontrollen/ Felles brukernavn og passord i landbruket, administeres via Produsentregisterert. Er du ny medlem

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer

Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer Økonomisenteret, august 2017 Innhold Starte web-applikasjonen... 2 Menyruten... 3 Arbeidsflytoppgaver... 3 Attestasjon/godkjenning av fakturaer...

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Kurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables)

Kurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables) Kurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables) Opplæring i kundereskontro praktisk trening Knut Are Haveland Atle Alden Regnskapskontoret Økonomiavdelingen (OKA) Oppdatert 9. april 2014 Kursinnhold Praktisk

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift.

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. Innhold 1. Sjekk at alle medlemmer er knyttet til riktig klasse.... 2 2. Sjekk at prislisten er korrekt... 3 3. Innstillinger for kontingentkrav... 3 1.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Rapportuttak konteringsliste refusjon

Rapportuttak konteringsliste refusjon Troms fylkeskommune brukerveiledning Visma HRM rapport kontering refusjon Rapportuttak konteringsliste refusjon Rapporten tas ut for å få spesifisert oversikt over inntektsføringer på kontoene 17101 og

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE Pålogging Du logger deg på Unique FAKTURABEHANDLING (web applikasjonen) ved å skrive initialer eller fullt navn i feltet Brukernavn. Initialer vil fungere dersom dette

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Regelverk Innsending av bilag Registrere dagsreise innenlands Vedlegg Fradrag for måltider Registrere kilometer Registrere utgiftsbilag Lagre og sende til godkjenning

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Budsjettering av PA prosjekter i Excel Budsjett Mal

Budsjettering av PA prosjekter i Excel Budsjett Mal BRUKERDOKUMENTASJON PA Budsjettering av PA prosjekter i Excel Budsjett Mal Bruksområde: Brukere: Innhold: Generelt: Hvor finner man Excel malen? Opprette nye budsjett, eller rebudsjettere budsjett i PA

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Basware CM - Brukerveildning

Basware CM - Brukerveildning Basware CM - Brukerveildning En veiledning for superbruker som oppretter og vedlikeholder kontrakter i Admin Basware Matching Opprettet 22.02.16 1 Velg Ny, deretter Planbasert for å lage en kontrakt En

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Unit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer

Unit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Unit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret, august 2017 Innhold Innledning - massesalgsordre... 2 Registrering massesalgsordre... 2 Behandling

Detaljer

ENDRING AV VALUTA PÅ AVTALE I PA FORMS

ENDRING AV VALUTA PÅ AVTALE I PA FORMS ENDRING AV VALUTA PÅ AVTALE I PA FORMS Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: Fokus: PA Økonomikonsulent EU prosjekter UiB PA Superbruker UiB > Fakturering > Avtale PA Superbruker

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer