Husdyrvelferd, årsstudium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husdyrvelferd, årsstudium"

Transkript

1 NO EN Husdyrvelferd, årsstudium Er du interessert i husdyr og dyrehelse? Dyrevelferd får stadig større oppmerksomhet hos husdyreiere, veiledere i husdyrbruket, myndigheter og forbrukere. Du lærer om velferd,atferd, foring, helse og miljø hos produksjonsdyr, sports- og familiedyr. ÅRSSTUDIUM I HUSDYRVELFERD Studiepoeng 60,0 Type studium Årsstudium Startsemester Høst 2016 Språk Fakultet Studiested Avdeling for næring, samfunn og natur Steinkjer Søknadsfrist HÅVARD OKKENHAUG Studieprogramansvarlig Førstelektor Tlf: E-post: ANITA SUNDET Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post: YRKESMULIGHETER Studiet gir et faglig grunnlag for arbeid med dyr og dyrevelferd. Ved kombinasjon med annen utdanning vil du være kvalifisert til arbeid innen landbruk og landbruksorganisasjoner. VIDERE UTDANNING Studiet er et godt grunnlag for videre studier med relasjon til husdyrhold, for eksempel bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon, veterinærmedisin eller dyrepleie. OPPTAKSKRAV Side 1 av 18

2 Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Side 2 av 18

3 Programoversikt 1. STUDIEÅR OVERSIKT Høst 2016 Fysiologi og anatomi HUS SP Husdyrmiljø HUS SP Innføring i husdyrhold HUS SP Vår 2017 Genetikk, atferd og evolusjon BIO SP Dyrehelse og dyrevelferd HUS SP VELG EMNE Kjemi, miljø og forurensing - Valgfri del Zoologi - Valgfri del Side 3 av 18

4 Studieplan ÅRSSTUDIUM I HUSDYRVELFERD Dyrevelferd er et viktig og etterspurt kunnskapsområde. Velferd for alle husdyr er nå forankret i loven om dyrevelferd. Dette årsstudiet skal gi et teoretisk fundament for å kunne analysere og forstå husdyrenes velferd i praktiske situasjoner. Studiet er delt inn i emner som på ulike måter berører husdyrenes velferd, som f.eks husdyrmiljø, fysiologi, dyrevelferd, dyrehelse og etologi (atferd). Utdanningsplanen har 10 studiepoeng valgfrie emner. I tillegg til de to timeplansikrede valgemnene finnes flere emner du kan velge blant. Kontakt studieveileder for mer informasjon. Studenter som vil gå videre på bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon må velge Kjemi, miljø og forurensning (BIO101) som valgemne, siden dette emnet er obligatorisk i bachelorgradsstudiet. OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse. BESKRIVELSE AV STUDIET Du får en grunnleggende innføring i husdyrhold og dyrevelferd. Studiet har fokus på husdyrmiljø, dyrehelse og etologi. Du lærer å forstå og analysere husdyrenes velferd i praktiske situasjoner. En del av studiet er basert på valgfrie emne. Du kan velge zoologi eller kjemi, miljø og forurensning. Vi har gode laboratorier til øvinger og undersøkelser, og vi samarbeider både med Mære landbruksskole og husdyrprodusenter i distriktet for at studentene skal få nær kontakt med praktisk husdyrhold. Studiet tilfredsstiller myndighetenes kompetansekrav til husdyrhold. LÆRINGSUTBYTTE Etter å ha gjennomført årsstudiet i husdyrvelferd har studentene fått grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i vanlig norsk husdyrhold der etikk, husdyrmiljø og velferd vektlegges kunnskaper innen grunnleggende biologiske emner som fysiologi, anatomi og etologi et godt grunnlag for videre studier med relasjon til husdyrhold KOSTNADER Semester- og kopinoravgift. Behov for egen bærbar PC. PROGRAMEVALUERING Evaluering gjennomføres i alle emner. Side 4 av 18

5 Emnebeskrivelser (7) Fysiologi og anatomi HUS120 Emnet gir en gjennomgang av normale kroppsfunksjoner hos husdyra og hovedtrekka i hvordan kroppen er oppbygd. Ingen kostnader utover semesteravgift. FYSIOLOGI OG ANATOMI HUS120 Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Steinkjer Avdeling for næring, samfunn og natur Norsk LÆRINGSUTBYTTE Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha grunnleggende kunnskap om husdyras fysiologi og anatomi og kunne gjøre rede for enkle problemstillinger innen disse fagområdene. Denne kunnskapen vil også være nødvendige for å følge andre emner i studiet. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Pensumlitteratur Sand, Olav et al. (2006). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Detaljert leseveiledning ligger på Fronter LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Undervisningen består av forelesninger og demonstrasjoner, samt obligatoriske øvinger der det skal skrives rapporter. Øvingene vil av praktiske årsaker finne sted på Mære landbruksskole. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2008 høst). Skriftlig eksamen, 4 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2008 høst). Side 5 av 18

6 HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Ingen. EMNEEVALUERING Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet. Side 6 av 18

7 Husdyrmiljø HUS111 Emnet innholder følgende hovedtema: Dyrevelferd og normer for utforming av husdyrrom. Motivasjon og læring. Husdyras atferd og rangorden. Husdyras tilpasning til ulike termiske omgivelser. Varme- og fuktbalanse i et husdyrrom. Gasser, støv, lys og lyd i husdyrrom. Golvets egenskaper og virkning på husdyr. Innredningsløsninger og gruppeinndeling for ulike husdyrslag. Plassbehov for ulike dyreslag - forskrifter og anbefalinger. Ingen kostnader utover semesteravgift. HUSDYRMILJØ HUS111 Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Steinkjer Avdeling for næring, samfunn og natur Norsk LÆRINGSUTBYTTE Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha kunnskaper i grunnleggende og anvendt husdyrmiljø. Dette omfatter husdyras atferdsbehov og deres sosiale relasjoner, termiske forhold for dyra i bygningen, romklimaet med luftas innhold av gasser, støv og bakterier samt betydningen av lyd (støy) og lys for dyra.gjennom øvinger ute i husdyrrom får studentene kunnskap om hvordan faktorer som påvirker og bestemmer det sosiale og fysiske miljøet til dyra kan registreres og vurderes, og hvordan plasstildeling, golv og innredning virker inn på husdyras produksjon, helse og velferd. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. Side 7 av 18

8 PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Pensumlitteratur Giersing, Mette (2007). Husdyrhold: adfærd, velfærd og etik. (3. udg.). Århus: Landbrugsforlaget. ISBN Informasjon på forlagets hjemmeside pr. juni 2016: "Bogen er udsolgt. SEGES Forlag arbejder på at få en ny udgave klar hurtigst muligt." Poulsen, Holger og Pedersen, Søren (2007). Klimateknik: ventilation, isolering og opvarmning. (4. rev. udg.). Århus: Landbrugsforlaget. ISBN Ruud, Lars Erik et al. (2015). Hus for storfe : norske anbefalinger. (4. utg.). [Ås]: Helsetjenesten for storfe. ISBN Tilleggsinformasjon En del materiale som deles ut i forbindelse med undervisningen regnes som pensum. Det blir opprettet en mappe i fronter kalt "Pensumstoff" hvor dette blir tilgjengelig. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Forelesninger og øvinger. En individuell øving og to gruppeøvinger. Øvingene foregår på gårdsbruk i nærområdet og på Mære landbruksskole i tillegg til de vanlige undervisningsrommene. VURDERINGSORDNING Skriftlig eksamen, 4 Timer (første gang 2015 høst). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst). HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Kalkulator. EMNEEVALUERING Studentene får evaluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet. Side 8 av 18

9 Innføring i husdyrhold HUS130 Emnet innholder følgende hovedtema: Fôring og stell av de vanligste produksjonsdyr, sports- og familiedyr.næringsbehov, fôrmidler og fôrmiddelvurdering. Produksjon av melk, kjøtt, egg og honning. Husdyravl og avlsopplegg. Landbruksstatistikk og landbrukspolitikk. Det legges spesiell vekt på storfe og svin, men både sau, geit, fjørfe, pelsdyr, hest, rein, bier, hund, katt, små familiedyr og oppdrettsfisk vil bli tatt opp. Ingen kostnader utover semesteravgift. INNFØRING I HUSDYRHOLD HUS130 Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Steinkjer Avdeling for næring, samfunn og natur Norsk LÆRINGSUTBYTTE Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha grunnleggende kunnskap om de ulike husdyra våre, både produksjonsdyr, sports- og familiedyr. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Pensumlitteratur Gjefsen, Torger (2007). Fôringslære. (3. utg.). Oslo: Tun. ISBN utgaven finnes elektronisk. Tilleggsinformasjon Undervisningsmateriell som deles ut underveis, eller legges ut på Fronter, regnes som pensum. Side 9 av 18

10 LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Forelesninger, oppgaver og praktiske øvinger. VURDERINGSORDNING Skriftlig eksamen, 4 Timer (første gang 2015 høst). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst). HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Kalkulator. EMNEEVALUERING Studentene får evaluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet. Side 10 av 18

11 Genetikk, atferd og evolusjon BIO140 Emnet gir en innføring i strukturen og funksjonen til eukaryote og prokayote celler. Det fokuseres spesielt på hvordan genetiske egenskaper overføres fra foreldre til avkom, oppbygningen av DNA og hvordan DNA blir overført til RNA og proteiner. Studentene får en innføring i evolusjonsteori, artsdannelse og utviklingen av populasjoner. Det gis også en grundig innføring i sentrale etologiske prinsipper. Sentrale tema er blant annet instinkt og læring, kommunikasjon, gruppeadferd, seksuell seleksjon og hjelperadferd. Ingen kostnader utover semesteravgift. GENETIKK, ATFERD OG EVOLUSJON BIO140 Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Steinkjer Avdeling for næring, samfunn og natur Norsk LÆRINGSUTBYTTE Etter fullført emne skal studentene kunne beskrive strukturen til prokaryote og eukaryote celler og de viktigste molekylære byggesteinene beskrive oppbygningen av plasmamembranen og prinsippene for transport av stoffer forklare mitose, meiose, Mendels lover og det molekylære grunnlaget for genetisk arv og proteinsyntese forklare de viktigste prinsippene for evolusjonsteori og utviklingen av arter og populasjoner vise grunnleggende ferdigheter i praktisk laboratoriearbeid og sikkerhetsrutiner i laboratoriet forklare mekanismene omkring instinkt og læring beskrive mekanismene som styrer interaksjonene mellom byttedyr og predator beskrive mekanismene i forhold til ressurskonkurranse, gruppeatferd, naturlig og seksuell seleksjon gjøre rede for de ulike parbindingssystemene forklare utviklingen av statussignaler og dominansforhold beskrive mekanismene omkring altruisme og hjelperfunksjoner FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. Side 11 av 18

12 PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Pensumlitteratur Davies, Nicholas B., John R. Krebs, Stuart A. West (2012). An introduction to behavioural ecology. (4th ed.). Chichester: Wiely-Blackwell. ISBN Reece, Jane B. et al. (2016). Campbell biology : concepts & connections. (8th ed.). Boston, Mass.: Pearson. ISBN LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Forelesninger, laboratorieøvinger og oppgaveløsning. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2010 høst). Skriftlig eksamen, 5 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2010 høst). HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Ingen. EMNEEVALUERING Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet. Side 12 av 18

13 Dyrehelse og dyrevelferd HUS141 Delen av emnet med fokus på dyrehelse: Sentrale spørsmål vedrørende helse/sjukdom, sjukdomsforebyggende arbeid, aktuelle offentlige lover, forskrifter og avtaler, mattrygghet, zoonoser mm. Innføring i sjukdommer relatert til husdyras produksjon, fôring og omgivelser. De viktigste smittsomme husdyrsjukdommene, først og fremst de vi har her i landet, men også noen av sjukdommene som finnes i andre land som vi bør kjenne til. Delen av emnet med fokus på dyrevelferd: Dyrevelferd som begrep og fagområde i både biologisk, etologisk, etisk og moralsk perspektiv. Dyra sine rettigheter til velferd i relasjon til forvaltning, lover og forskrifter. Karaktergivende innleveringsoppgave over selvvalgt tema med tilknytning til dyrevelferd. Ingen kostnader utover semesteravgift. DYREHELSE OG DYREVELFERD HUS141 Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Steinkjer Avdeling for næring, samfunn og natur Norsk LÆRINGSUTBYTTE Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha grunnleggende kunnskap knyttet til helse- og sjukdom i husdyrholdet vårt. I dette ligger kunnskap om generelle dyrehelsespørsmål, sentrale sjukdommer hos de vanligste husdyra våre og kunnskap som grunnlag for flere andre emner i husdyrstudiene.i emnet blir videre en del grunnleggende og aktuelle problemstillinger innen dyrevelferd både i biologisk, etisk, kulturelt og forvaltningsmessig perspektiv behandlet. Gjennom arbeidet med en semesteroppgave med tema tilknyttet dyrevelferd får studentene økte kunnskaper om dyrevelferdsspørsmål sammen med trening i å skrive større oppgaver. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER HUS120 Fysiologi og anatomi eller tilsvarende kunnskaper. Side 13 av 18

14 PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Pensumlitteratur Vatn, Synnøve, Lisbeth Hektoen og Ola Nafstad (2009 (2. opplag)). Helse og velferd hos sau. Oslo: Tun. ISBN Simensen, Egil (1998). Forebyggende helsearbeid i husdyrproduksjonen. Oslo: Landbruksforlaget. ISBN Grønstøl, Hallstein og Stig Anders Ødegaard (red.) (2003). Storfesjukdommer. (2. utg.). Oslo: Landbruksforlaget. ISBN Gjein, Harald (red.) (2007 [Nytt opplag.]). Helse og sjukdom i grisehuset. Oslo: Landbruksforlaget. ISBN Anbefalt tilleggslitteratur Giersing, Mette... [et. al...] (2007). Husdyrhold : adfærd, velfærd og etik. (3. udg.). Århus: Landbrugsforlaget. ISBN LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER I hovedsak er det forelesninger, men også gruppearbeid og studentpresentasjoner. Det er lagt inn utferd med obligatorisk deltakelse og rapportering. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2014 vår). Skriftlig eksamen, 4 Timer. Teller 70/100 av karakteren (første gang 2014 vår). Innleveringsoppgave, teller 30/100 av karakteren (første gang 2014 vår). HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Skriftlig eksamen: Ingen. EMNEEVALUERING Studentene får evaluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet. Side 14 av 18

15 Kjemi, miljø og forurensing BIO101 Generell kjemi: Atomstruktur og oppbyggingen av det periodiske system. Bindingsforhold, nomenklatur og støkiometri. Vannløsninger og gasser. Syrer, baser og buffere, salter og oksider i vann. Reduksjon og oksidasjon, spenningsrekka. Organisk kjemi, funksjonelle grupper og nomenklatur. Miljøkunnskap: Effekter av forurensning på biologiske systemer. Sentrale tema som miljøgifter, klimagasser, sur nedbør, oljeforurensning og radioaktivitet vil bli belyst. Ingen kostnader utover semesteravgift. KJEMI, MILJØ OG FORURENSING BIO101 Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Steinkjer Avdeling for næring, samfunn og natur Norsk LÆRINGSUTBYTTE Etter fullført emne skal studenten kunne gjøre rede for grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper som bakgrunn for å forstå mange av de kjemiske prosessene i levende organismer. Det legges vekt på problemer knyttet til forurensning av luft og vann, samt virkning av miljøgifter på dyr, planter og økosystemer. FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. Side 15 av 18

16 PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Pensumlitteratur Boye, Nils Chr. (2009). Kjemi og miljølære. (4. utg.). Oslo: Gyldendal. ISBN Shaw, Ian C et al. (1998). Principles of environmental toxicology. London: Taylor & Francis. ISBN Anbefalt tilleggslitteratur Boye, Nils Chr. (2009). Fasit med kommentarer til Kjemi og miljølære og Kjemi for ingeniører 1 - grunnlag. (5. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning. ISBN LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Forelesninger, oppgaveløsning og laboratorieøvinger. VURDERINGSORDNING Samla vurdering (første gang 2008 høst). Individuell skriftlig eksamen, 5 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2008 høst). HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Kalkulator (kun Casio FX-82ES PLUS, Hewlett-Packard HP30 eller Texas instruments TI-30 er godkjent i BIO101). EMNEEVALUERING Studentene får evaluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet. Side 16 av 18

17 Zoologi BIO207 Det sentrale innholdet i emnet er å gi en systematisk oversikt over de dyregruppene som karakteriserer norsk fauna. Emnet omfatter dyreriket fra encellete dyr til pattedyr. Ingen kostnader utover semesteravgift. ZOOLOGI BIO207 Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Steinkjer Avdeling for næring, samfunn og natur Norsk LÆRINGSUTBYTTE Etter fullført emne skal studenten kunne beskrive utviklingen fra encellete til flercellete dyr beskrive utviklingen fra enkle til avanserte flercellete dyr analysere morfologiske karakteristika og plassere virvelløse dyr i riktige familier gjennomføre artsbestemmelser for amfibier, fisk, fugler og pattedyr FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Pensumlitteratur Hågvar, Eline Benestad (2010). Det zoologiske mangfoldet : dyregruppenes systematikk, bygning og levevis. (3. utg.). Oslo: Universitetsforlget. ISBN Altin, Dag et al. (2011). Systematisk oversikt i faunistikk : hvirvelløse dyr. (2. utg.). LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Forelesninger, laboratorieundervisning, og åtte dagsekskursjoner. Ekskursjonene gjennomføres i april, mai og juni. Det må påregnes en liten utgift til dekning av transport på utferdene. Side 17 av 18

18 VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2005 vår). Individuell skriftlig eksamen, artsprøve, 5 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2005 vår). HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Alle hjelpemidler tillatt utenom referansesamling. EMNEEVALUERING Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner. Side 18 av 18

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Husdyrvelferd Velferd hos husdyra våre er et fagområde som får mer og mer oppmerksomhet i dagens samfunn. I årsstudiet i husdyrvelferd kombineres fag som gir grunnleggende innføring i husdyrfag og

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Utmarksforvaltning Hvis du er interessert i natur, jakt, fiske og friluftsliv kan årsstudiet i utmarksforvaltning gi deg god innsikt i forvaltning av utmarksressursene. Du kan også gå videre med

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Naturforvaltning Er du naturinteressert? Vil du være med å forvalte naturen? Da trenger du kunnskap om dyr og planter, landskapet, økologien, klima, jakt og fiske. Vil du lære mer om naturen og liker

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Utmarksforvaltning Hvis du er interessert i natur, jakt, fiske og friluftsliv kan årsstudiet i utmarksforvaltning gi deg god innsikt i forvaltning av utmarksressursene. Du kan også gå videre med

Detaljer

Basiskurs i naturoppsyn

Basiskurs i naturoppsyn NO EN Basiskurs i naturoppsyn Er du på jakt etter formell kompetanse for å kunne tildeles begrenset politimyndighet? Kanskje du allerede har politimyndighet, men savner naturfaglig kompetanse? Da er basiskurs

Detaljer

Basiskurs i naturoppsyn

Basiskurs i naturoppsyn NO EN Basiskurs i naturoppsyn Er du på jakt etter formell kompetanse for å kunne tildeles begrenset politimyndighet? Kanskje du allerede har politimyndighet, men savner naturfaglig kompetanse? Da er basiskurs

Detaljer

Husdyrfag - velferd og produksjon

Husdyrfag - velferd og produksjon NO EN Husdyrfag - velferd og produksjon Framtidas husdyrhold trenger dyktige fagfolk som ser muligheter og har evne til nytenkning. Studiet i husdyrfag passer for deg som er interessert i husdyr og dyrevelferd.

Detaljer

BirdID Western Palearctic

BirdID Western Palearctic BirdID Western Palearctic Gjennom studiet BirdID Western Palearctic kan du kvalifisere deg for feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Det vil også være personlig verdifullt

Detaljer

Husdyrfag - velferd og produksjon

Husdyrfag - velferd og produksjon NO EN Husdyrfag - velferd og produksjon Landbruket og husdyrproduksjonene står overfor store og interessante utfordringer der god og relevant kompetanse blir svært viktig. Studiet passer for deg som er

Detaljer

Geografiske informasjonssystemer

Geografiske informasjonssystemer NO EN Geografiske informasjonssystemer GIS er et studium for deg som ønsker basiskunnskap innen digitale kart, geografiske informasjonssystem (GIS) og geomatikk. Studiet gir en teoretisk forståelse for

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Naturfaglig kunnskap er vesentlig for å forstå kompleksiteten i naturen og i samfunnet. Det er i dag et stort behov for lærere med kompetanse i

Detaljer

Geografiske informasjonssystemer

Geografiske informasjonssystemer NO EN Geografiske informasjonssystemer GIS er et studium for deg som ønsker basiskunnskap innen digitale kart, geografiske informasjonssystem (GIS) og geomatikk. Studiet gir en teoretisk forståelse for

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Kommunal økonomi og ledelse

Kommunal økonomi og ledelse NO EN Kommunal økonomi og ledelse Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning:

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

SAMLINGSDATOER: Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

SAMLINGSDATOER: Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN IKT for lærere 1 Digital kompetanse etterspørres hos lærere. Gjennom dette studiet vil du lære mye om det å bruke IKT i undervisning og læring. Du får erfaring med utvikling av læringsressurser for

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN IKT for lærere 1 Digital kompetanse etterspørres hos lærere. Gjennom dette studiet vil du lære mye om det å bruke IKT i undervisning og læring. Du får erfaring med utvikling av læringsressurser for

Detaljer

Økologi med vekt på nordlig fauna

Økologi med vekt på nordlig fauna NO EN Økologi med vekt på nordlig fauna Vår semesterpakke i økologi med vekt på nordlig fauna er perfekt for internasjonale biologistudenter som er interessert i økologi og marin biologi og som ønsker

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Økologi med vekt på nordlig fauna

Økologi med vekt på nordlig fauna NO EN Økologi med vekt på nordlig fauna Vår semesterpakke i økologi med vekt på nordlig fauna er perfekt for internasjonale biologistudenter som er interessert i økologi og marin biologi og som ønsker

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som ønsker å være trafikklærer i førerkortklasse T. Utdanningen setter primært fokus på opplæring

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Grovfôrstudiet. Side 1 av 6 GROVFÔRSTUDIET. ANITA SUNDET Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post:

Grovfôrstudiet. Side 1 av 6 GROVFÔRSTUDIET. ANITA SUNDET Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post: NO EN Grovfôrstudiet NORD universitet tilbyr, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, OPUS Sortland og Troms landbruksfaglige senter et deltidsstudium på 15 studiepoeng. Studiet går over 3 semestre.

Detaljer

Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences

Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences NO EN Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences SEMESTERPACKAGE AQUACULTURE AND MARINE BIOSCIENCES Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2016 Språk Fakultet Studiested

Detaljer

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger UTEOMRÅDET SOM LÆRINGSARENA - "UTOLA" er et studium som går over to semester og tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon EUs virkemidler for forskning og innovasjon Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Målgruppe er FoU-personell fra

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger

Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger NO EN Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger Fuglekjennskap er et samlingsbasert studium med hovedvekt på bestemmelse av fugl ved hjelp av utseende og lyd. Dessuten er det noe teori, blant annet om takseringsmetodikk.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium

Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium NO EN Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium Studiet er et tilbud til personer som ønsker innsikt i ledelse under forhold med stadige og tildels store endringer, slik vi ser det i offentlig sektor.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Spesialutdanning for lærere i grunn- og videregående skole. Studiet kvalifiserer for undervisning i "Trafikalt grunnkurs" i offentlig

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Grunnleggende emner i lulesamisk språk

Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk er på til sammen på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner som gir en elementær innføring i lulesamisk språk og egner seg

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Natur- og kulturminneoppsyn

Natur- og kulturminneoppsyn NO EN Natur- og kulturminneoppsyn Har du lyst til å arbeide med naturoppsyn? Da må du gripe denne sjansen til å lære mer om natur- og kulturminner! Studiet er samlingsbasert. ÅRSSTUDIUM I NATUR- OG KULTURMINNEOPPSYN

Detaljer

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen NO EN Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen DELTIDSSTUDIER VED PROFESJONSHØGSKOLEN Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2015 Språk Fakultet Søknadsfrist Bodø YRKESMULIGHETER

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon EUs virkemidler for forskning og innovasjon Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Målgruppe er FoU-personell fra

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Friluftsliv 1 Studiet er vinklet mot didaktisk arbeid med barn i uteaktivitet og friluftsliv i barnehage, skole og SFO. Studiet bygger både på det tradisjonelle norske friluftslivet, og på de mulighetene

Detaljer

Aquaculture and Marine Biosciences

Aquaculture and Marine Biosciences NO EN Aquaculture and Marine Biosciences Denne semesterpakken er spesielt tiltenkt utvekslingsstudenter som ønsker å oppnå kunnskap om akvakultur i Nord-Norge og andre områder innenfor marinbiologi. AQUACULTURE

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig

Detaljer

Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen

Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen NO EN Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen Kurset retter seg mot assistentgruppen i barnehagen og skal bidra til å styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Veiledningspedagogikk 2

Veiledningspedagogikk 2 NO EN Veiledningspedagogikk 2 Studiet bygger på Veiledningspedagogikk 1, og handler om egenutvikling, faglige kunnskaper og å skape gode relasjoner med den profesjonelle samtalen som verktøy. Veileders

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium,

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, Helgeland Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat

Detaljer

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap NO EN Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap DELTIDSSTUDIER VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2016 Språk Fakultet Studiested

Detaljer

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap NO EN Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap DELTIDSSTUDIER VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2016 Språk Fakultet Studiested

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 8 Studieplan 2012/2013 Årsstudium i økologisk landbruk Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som går over to år på deltid. Innledning Stortinget

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN IKT og læring 1 IKT og læring 1 skal være med på å øke den formelle og reelle digitale kompetanse innen utdanning, skole og hos den enkelte student. Det legges hovedvekt på bruk av IKT i undervisnings-

Detaljer

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON NO EN Rus og kommunikasjon Videreutdanningen i rus og kommunikasjonskompetanse tar for seg perspektiver og innsatser relevante for forebyggende arbeid og individuell behandling. RUS OG KOMMUNIKASJON Studiepoeng

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Sosiologi Sosiologien er vitenskapen om menneskelig samliv, slik det arter seg på det globale plan, det nasjonale plan, eller i samfunnsenheter av varierende størrelser, helt ned til smågrupper og

Detaljer

Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences

Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences NO EN Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences SEMESTERPACKAGE AQUACULTURE AND MARINE BIOSCIENCES Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2017 Språk Fakultet Studiested

Detaljer

Aquaculture and Marine Biosciences

Aquaculture and Marine Biosciences NO EN Aquaculture and Marine Biosciences Denne semesterpakken er spesielt tiltenkt utvekslingsstudenter som ønsker å oppnå kunnskap om akvakultur i Nord-Norge og andre områder innenfor marinbiologi. AQUACULTURE

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, videreutdanning

Kompetanse for kvalitet: Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Kompetanse for kvalitet: Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, videreutdanning Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling

Personalledelse og kompetanseutvikling NO EN Personalledelse og kompetanseutvikling Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor,

Detaljer

Ledelse og personalarbeid

Ledelse og personalarbeid NO EN Ledelse og personalarbeid Arbeidslivet har i senere år gjennomgått en rekke omstillinger. Arbeidsorganisasjoner og arbeidsforholdene endres for å bli mer fleksible og dynamiske. I takt med denne

Detaljer

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng NO EN Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng Studiet er tverrfaglig og gir grunnleggende kompetanse i arbeidsinkludering på masternivå. Studiet gir en innføring i forskningsbasert kunnskap om arbeidslivets

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling

Personalledelse og kompetanseutvikling NO EN Personalledelse og kompetanseutvikling Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor,

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Veilederutdanning for profesjonsutøvere

Veilederutdanning for profesjonsutøvere NO EN Veilederutdanning for profesjonsutøvere Studiet retter seg mot fagpersoner som i sitt arbeid veileder studenter og/eller andre fagpersoner. Studiet er en samlings- og nettbasert videreutdanning på

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Friluftsliv 2 Friluftsliv ved Nord universitet Nesna bygger både på det tradisjonelle norske friluftslivet, og på dagens friluftsliv i den unike Helgelandsnaturen. Studiet er praktisk rettet og fokuserer

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Utmarksforvaltning Er du naturinteressert? Vil du være med å forvalte naturen? Da trenger du kunnskap om dyr og planter, landskapet, økologien, klima, jakt og fiske. Vil du lære mer om naturen og

Detaljer