Bestillerrollen kompetanse, modenhet og kapasitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestillerrollen kompetanse, modenhet og kapasitet"

Transkript

1 Kommunesektoren og cloud-teknolog Bestillerrollen kompetanse, modenhet og kapasitet Kjell Ø. Arntzen Rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

2 Kommunesektoren og Cloud-teknologi En tidsreise i teknologiutvikling & kommuners dataløsninger. Begreper; standarder, grensesnitt, datakraft, datasikkerhet, tilganger Modenhet? Hvor modne er det offentlige Norge for å ta i bruk Sky-teknologien? Utfordringene? Prisgitt andres makt (dataleverandører)? Hva med eierskap til egne data? Hvordan sikre egne data, sensitive opplysninger? Hvem har roller til å gjøre hva? Muligheter i ny teknologi Integrasjoner,, webservices, +++ Begrensninger - Lovverk, forskrifter, anskaffelser mm.

3 På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram og tiltak: Norge har forbedret seg på alle punkter, men utviklingen av elektroniske tjenester skjer raskere i EU enn i Norge. Derfor sakker vi relativt sett akterut. Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk i det offentlige Digitaliserte selvbetjeningstjenester for innbyggerne Informasjonssikkerhet; Konfidensialitet Integritet Tilgjengelighet - Lovverk Felles infrastruktur for digital kommunikasjon

4 En tidsreise fra Introdusering av TCP/IP medførte kommunikasjon utover landegrenser mellom bedrifter og mennesker networking ble essentiell strategi Behovet for samhandling, samordning og styring er nødvendig. Investeringer må kvalitetssikres både mht: IKT-arkitekturer, forvaltningsstandarder, informasjonssikkerhet og samfunnsøkonomi. Eksemplifiseres med utfordringer og føringer i forbindelse med St.mld 36 Det gode innkjøp Difi ga prosjekttilskudd for EHOS Fra bestilling til betaling

5 Cloud computing Sky-tjenester Er en tjeneste som gir tilgang til datakraft og lagringsplass. Tilgang til servere via apps eller browsere hvor servere er geografisk plassert off-site Gir en ressursdeling, storvolumfordel og tilgang på tjenester, når behovet er der og kun da. Drukner vi i tilbud og nye tjenester? Sky-tjenester fikk sin første vekst i studentmiljøer, hvor studentene kun betaler for hva de har benyttet (dataprosessering og datalagring).

6 Kilde: Wikipedia

7 Sky-tjenester - Fra nasjonal til global samordning av IKT, fremtidig noe også kommunesektoren allerede nå må ta inn over seg DIGITAL AGENDA : Mange løse ender; antall LOGIN/PW, Synkronisering, Autentisering, Rolle, Regelverk, Arkiver, Sporbarhet, ++

8 Begreper ulike operativsystemer & konkurranse i markedet Trend: uavhengighet, fleksibilitet og samarbeidskonstellasjoner. Effektiviseringskrav: IKS-samarbeid, færre kommuner, outsourcing Nettsky-løsninger : IaaS Infrastructure as a Service SaaS Software as a Service Private Skyer eget bedriftsnett med begrenset antall brukere bak en brannmur. Google App Engines tjeneste for å kunne kjøre web-applikasjoner basert på Google infrastruktur. Sharepoint samordning av data for å ivareta versjonsutfordringer, for arkivering og med integrerte data med fagsystemer. Webservices en kommunikasjonstjeneste mellom to elektroniske enheter via web/internet. Ulike aktører benytter ulike begrepstermer på samme tjeneste/app. Hva om samme term kunne bli beskrevet likt, for eksempel ved å benytte CERES? Dette må få en viktig rolle i samordningsarbeidet også mht. Sky-tjenester.

9 Informasjonssikkerhet Autentisering:.Login/pw Rolle. Jfr. Også bruk av modulus i forbindelse med KID etc. Konfidensialitet: egenskapen å ikke røpe informasjon for uvedkommende parter. Knyttes opp mot kryptering. Sikre protokoller. Integritet: Uendret informasjon. Sikkerhet for at informasjonen faktisk er den samme som en part har sendt fra seg eller som er avtalt mellom flere parter. Eks. er elektronisk handelsformat (EHF) og hvorvidt dette kan endres og manipuleres med. Tilgjengelighet: Vissheten om at kommunikasjon mellom to eller flere parter faktisk er mulig. Graden av tilgjengelighet som er ønsket eller nødvendig varierer fra system til system. Blokkering av domener, proxyoppsett, applikasjonstilganger, activex,

10 Modenhet Små kommuner IKS og/eller outsourcing Mellomstore kommuner mye outsourcing Store kommuner kombinasjon Nb! I norske kommuner finnes ca Norge har forbedret ulike fagsystemer! seg på alle punkter, men utviklingen av elektroniske tjenester skjer raskere i EU enn i Norge. Derfor sakker vi relativt sett akterut.

11 Utfordringer i offentlig sektor Finansiering, ressurser og tidsaspekt Kompetanse hos kommunene Korrespondanse og arkivkrav, digital postkasse Samordnet tilgang og autentisering, Min ID => Rolle Samtrafikk og infrastruktur; Meldingsformidling, Aksesspunkt, Peppol. Protokoller, syntaks og innhold; Hvilke tjenester egner seg, egner seg mindre? Hva med informasjonssikkerhet og personvern? Konkurranselovgivning og anbudsprosesser Regjeringen må stimulere til endringsvillighet og utviklingsprosjekter for offentlig sektor, finansiering større enn kun 20%

12 I Risikomatriser under er følgende skala benyttet; høy=4, Middels=3, Lav=1, Ingen=0. Konsekvensvurdering; overgang fra papirfaktura til e-faktura Risiko=Sannsynlighet*konsekvens Risikovurdering sikkerhet Papir efaktura Kommentar Svindelfaktura 1 1 Internkontroll Faktura forsvinner 1 1 Internkontroll Mottak av faktura 2 1 Samhandling leverandør og TK Tilgang og behandling 3 1 Enhetsleder ansvarlig Godkjenningsrutiner 1 1 Anvisningsreglementet Fakturamanipulering 2 1 Fanges opp av bestiller/anviser Arkivering 1 0 Utsteders ansvar Avvikshåndtering 1 1 Behov for kontaktinformasjon leverandør TK organisasjonsdata 2 1 krever ajourhold oppimot avtaler Personsensitive opplysninger 2 1 Skjules i automatisert prosess Totalt (ikke vektet) risikofaktorer 16 9 halvert risiko med efaktura e-faktura utfordringer og gevinstpotensiale 12

13 Risiko-områder et eksempel 1 Bruker med mailtilgang Svært stor Alvorlig 2 FTP / SFTP Svært stor Alvorlig 3 Båndbredde Stor Moderat 4 Egne organisasjonsdata Moderat Moderat 5 Avtaleajourhold Liten Moderat 6 Endringsprosesser internt Liten Liten 7 Endringsprosesser eksternt Liten Moderat 8 Nettverk Liten Liten Nb! Ved distribuering av nytt PC-image overskrives C-disken, inkl. tabeller og oppsett i oppsettet vs. Webservices. 13

14 Modenhetstrappa ehandel-efaktura Hvor står kommunene? Produksjon Aktivisering Kontering OrdreMatch St.Mld 36 Ordrematching med katalog Fase 3 ehandel vs.erp Kontering og godkjenning Fase 2 Mottak& Fakturaflyt Aktivisering Status (noen) Tilpasninger hos (system)leverandører, EHF Status Oppfyller dette St.mld.36 godt nok? Ja, med e2b Trondheim kommune har en fleksibel løsning fra A-Z, for mottak av e- Faktura fra store, mellomstore og små leverandører! 14

15 Muligheter med Sky-tjenester Forbedret tilgang til nyeste teknologi Fleksibilitet i valg av løsninger Forbedret stabilitet, oppetid, responstid og ytelse gjennom omforent SLA Certifisering av leverandører, avtalerevisjon. Forventet prisreduksjon Inhouse kompetanseutfording reduseres? Forbedrede tjenesteleveranser til innbyggerne Sikkerhet ivaretatt; arkivering, personvern, kryptering, dmz, autentisering, ++ Fjerne redundans og replisering data (masterdata er kilde). Informasjonssikkerhet og personvern ivareta digitale signaturer, overvåkning, forebygging, logging, sporbarhet bedre internkontroll

16 Krever forankring og gjennomføringsvilje hos kommunale ledere Utvikling av elektroniske tjenester ekommune-strategier og handlingsplaner Bruk av IKT som strategisk virkemiddel Gevinstrealisering og endringsledelse gjennom IKT Vilje til å bidra og nyttiggjøre seg i nettverk og fagsamarbeid mellom kommunene lokalt og regionalt - med IKT som det bærende og strategiske virkemiddelet

17 Potensiale: Endre dagens situasjon i kommunesektoren Totalt finnes 4000 ulike fagsystemer i kommunesektoren IKT viktig bidrag for kvaliteten på tjenestene Systemene «snakker sammen» bare i begrenset grad Leverandørene selger «sine» systemer, kostbart å få tilpasset systemene til hverandre (Konkurranseproteksjonisme) Nye versjoner og oppgraderingsbehov må finansieres Store utfordringer i forhold til samhandling med statlig sektor Store forskjeller mellom kommunene hva gjelder; kompetanse, ressurser og endringsvillighet

18 Behov nå og fremover Mer samordning fra staten Bedre kommunikasjon i offentlig sektor (Stat-fylker-kommuner) om IKT Samtidig har kommunesektoren forbedrings-potensiale på: Systemer og tjenester som «snakker sammen», Standardisering! Felles krav mot leverandørerj. jfr. Difi og Samhandlingsavtalen må regulere dette når bedrifter fusjoneres, event. legger ned. Tydeligere felles IKT-faglig stemme, jfr. Digital agenda Informasjonssikkerhet må inngå som et eget kapittel i avtaler Informasjonssikkerhet må forankres hos ledelsen Organisasjonsdata stamdata må ajourholdes i samspillende systemer, også sky-tjenester Leverandørers forståelse for kundens behov stamdata Lover, forskrifter og rundskriv må avstemmes teknologi, jfr. Datatilsynet. Handel og vandel over landegrenser etikk, normer og habilitet

19 Oppsummering Sky-tjenester kommunesektoren Sky-tjenester er allerede ibruk hos noen kommuner Nye løsningsalternativer er tilgjengelig Erfaringsutveksling må ivaretas og deles Lovkravene utover personvernloven må følges; Bokføringsloven (Dokumentasjon og sporbarhet) Arkivloven Open source freeware er tilgjengelig Systemer samhandler via sky-tjenester, uavhengighet med fagsystemer som ivaretar åpne standarder & grensesnitt Sky-tjenester og gevinstrealisering Hva med kostnadssiden?

20 Spørsmål? Takk no! Kontaktinfo:

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim Olav Sataslåtten Riksarkivet 1 Utfordringene Arkivloven pålegger offentlige organer å ha

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Sikkerhet, kommuner og helsenett.

Sikkerhet, kommuner og helsenett. Sikkerhet, kommuner og helsenett. Forprosjekt for løsningsspesifikasjon for tilkobling av Alta og Bærum kommuner til helsenett Versjon 2.0 Dato (21. juni 2002) KITH Rapport 10/2002 ISBN 82-7846-134-1 KITH-rapport

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no

Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no André Hoddevik prosjektleder Program for elektronisk handel i det offentlige Agenda Modernisering av offentlig sektor Hvorfor

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 Introduksjon... 2 Visjon... 3 Digitale tjenester... 3 Infrastruktur... 4 Digital forvaltning... 5 IKT og lokaldemokratiet... 8 Styring... 9 Referanseliste...

Detaljer