BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon"

Transkript

1 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

2 Gratulerer med ditt val av breibandsleverandør! Vår målsetnad er å vere blant dei aller beste breibandsleverandørane. Med gode produkt, samt konkurransedyktige prisar, vil vi driste oss til å hevde at dette absolutt er ein realitet! Innbakt i dette ligg det eit ynskje om å ha flest mogleg tilfredse kundar. Som lokal breibandsleverandør har vi det fortrinnet at vi er tilgjengelege. Hugs at treng du hjelp kan du, når du måtte ynskje, komme innom vårt kundesenter i Førde eller på Sandane og slå av ein prat. Vi vonar du vert nøgd med val av produkt, samt Enivest som leverandør. Vi er her i og for fylket. 2 Produksjon: Inform Media, 6800 Førde Trykk: Grafisk Trykk, 5353 Straume Vi tek vare på miljøet og brukar svanegodkjent trykkeri MILJØMERKET

3 Innhald ENIVEST KUNDESERVICE Kva hjelper vi deg med? 4 Korleis får du kontakt med vår kundeservice? 4 Andre spørsmål 4 FAKTURA... 4 TEKNISK INFORMASJON ADSL MODEM... 5 Gode råd 6 Verv kundar 7 Flytting av abonnement 7 Oppseiing av abonnement 7 Enivest Webmail 8 Enivest Trådlaus Sone 8 Antivirus 8 Barnepornofilter 8 OPPSETT AV MODEM... 9 Før du byrjar 9 Sjekkliste innhaldet i pakken 9 Trådlaust nettverk 10 Når må du ha montør? 10 Når anbefalar vi montør? 10 Tre-pola telefonkontakt 10 Installasjonsrettleiing abonnentar med ISDN 11 Installasjonsrettleiing abonnentar med ein enkelt analog telefon (ikkje ISDN) 12 Installasjonsrettleiing abonnentar med fleire analoge telefonar (ikkje ISDN) 13 Installasjonsrettleiing abonnentar utan fasttelefon 14 LAPENE PÅ ADSL-MODEMET...15 Lampene på ADSL/breibandstelefonmodemet 16 BREIBANDSTELEFONI...17 Korleis fungerer breibandstelefoni 17 Tenester tilgjengeleg for breibandstelefoni 17 OPPSETT AV BREIBANDSTELEFON...17 Tilkopling av analog telefon 17 OPPSETT AV DI DATAMASKIN...18 Innstillingar i Internet Explorer 18 Windows Vista 20 Windows XP 22 Windows Mac OS X 24 OPPKOPLING AV TRÅDLAUST NETTVERK...26 Trådlaust oppsett i Windows XP 26 SENDE OG MOTTA E-POST...28 Oppsett av Enivest e-postkonto for Windows Mail (Vista) 28 Oppsett av Enivest e-postkonto for Microsoft Outlook 30 Oppsett av Mail på Mac OS X 32 Anna informasjon...34 Kontaktinformasjon

4 Enivest kundeservice Enivest kundeservice er tilgjengeleg på telefon og e-post. E-post: Web: Telefon: Opningstider: måndag, tysdag, torsdag, fredag kl Onsdag kl Kva hjelper vi deg med? Enivest vil hjelpe deg med følgjande: Installering av ADSL-modem Tilkopling til Internett Oppsett av e-postkonto Fakturaspørsmål Informasjon om våre produkt og tenester Andre spørsmål Dersom du treng hjelp til å løyse vanlege dataproblem anbefalar vi deg å ta kontakt med din PC-leverandør. Dette kan vere problem med eige utstyr som: Antivirus og brannmur Nettverk Trådlaust Skjerm Skrivarar Skanner Programvare med meir Dette er ting Enivest kundeservice normalt ikkje kan hjelpe deg med, men som våre forhandlarar i mange tilfeller kan bistå med. Oversikt over forhandlarar finn du på våre nettsider: 4 Utanom opningstida har vi døgnbemanna vakt for feil i nettet. Dersom feilen gjeld større delar av nettet, vert feilretting iverksatt så snart den er registrert. Feil som gjeld enkeltsamband i nettet vert handsama av kundeservice påfylgjande arbeidsdag. For å melde feil på tilkoplinga di kan du ringe og legge att ein telefonbeskjed om feilen. Faktura Abonnement vert fakturert på førehand for 3 månadar med fast fakturering i januar, april, juli og oktober. Endring i abonnementet som medfører endring i fakturering vil kome med på neste faktura. Enivest tilbyr også AvtaleGiro, faktura vert då sendt til e-postadressa som er tildelt frå Enivest. Du kan også få faktura på e-post sjølv om du ikkje har AvtaleGiro, eller få faktura til annan e-postadresse. Melding om at du ynskjer faktura på e-post og til kva e-postadresse sender du til Kundar med faktura på e-post med eller utan AvtaleGiro slepp papirgebyr for faktura som vert innført

5 Teknisk informasjon ADSL modem ADSL-modemet kjem ferdig konfigurert slik at det ikkje er naudsynt å gjere endringar på modemet. Ditt modem er konfigurert med følgjande IP-adresse og brukarnamn/passord: ADSL modem: IP: Nettverksmaske: Brukarnamn: admin Passord: 1234 Dersom du vil gjere endringar på modemet kan du logge deg inn på med brukarnamn og passord. Dersom du her gjer endringar som medfører at internettilkoplinga di ikkje fungerer lenger, så vil Enivest fakturere deg for konfigurasjon og utsending av nytt modem. Sjå Enivest sine sals- og leveringsvilkår for prisar. ADSL modem med breibandstelefoni: IP: Nettverksmaske: Brukarnavn: Utilgjengeleg Passord: Utilgjengeleg Du har ikkje tilgang til å gjere endringar i dette modemet. Dersom du har behov for å opne portar i dette modemet kan du legge inn som fast ip-adresse på neste nettverkspunkt. Alle portar er opne på denne ip-adressa til td. trådlaus router, brannmur, PC eller liknande. OBS! Det er viktig at du ikkje trykker inn reset-knappen på modemet. Du vil då miste kontakta med Internett. Du vil også miste summetonen på telefonen dersom du har breibandstelefon frå Enivest. Dersom du har problem med modemet eller med ADSL linja, prøv først å slå av og på modemet, og la modemet kvile eit minutt. Dersom dette ikkje hjelper så ta kontakt med Enivest. DNS-tenarar (namnetenarar) vert tildelt automatisk. Adressene til desse er som følgjer: 5 DNS 1: DNS 2:

6 Gode råd 6 Dersom du har hatt Internett frå ein annan leverandør tidlegare er det viktig å fjerne programvare som blei installert i samband med den tilkoplinga (eks.: PPPoE klienten som nokre breibandsleverandørar brukar). Når du skal bruke Internett frå Enivest treng du ikkje noko brukarnamn eller passord, alt går gjennom modemet. Om du har trådlaust modem frå Enivest finn du passord for trådlaus tilkopling på undersida av modemet (sjå s.27). Har du problem å kople deg på nett, hugs å kople opp utstyret korrekt, sjå beskriving på side sidene 11 til 14. Sett maskina di til å motta IP-adresse automatisk (sjå side 20 til 25). Modemet du har fått tilsendt har DHCP-server innebygd. Dette betyr at modemet deler ut IPadresser til alle maskinene som er tilkopla så lenge dei er sett opp til å motta IPadresse automatisk. Dersom du ynskjer å setje statiske lokale IP-adresser på dine maskiner så kan du gjere dette, men hugs at dei må vere i same logiske nettverk som modemet ( xxx). Dersom du nyttar eit anna modem enn det du får frå Enivest kan vi ikkje garantere at du vil få kontakt med internett og heller ikkje gje deg kundestøtte på eventuelle problem du får med internett-tilkoplinga. Det er sjølvsagt ikkje noko i vegen for å nytte ein trådlaus eller annan nettverksruter dersom du ønskjer det, men denne må i så fall koplast etter modemet frå Enivest (dvs. koplas til LANporten på vårt modem). Ruteren din kan heller ikkje ha same LAN-IP som modemet frå Enivest. Treng du hjelp med å setje opp dette må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren av ruteren din, ikkje Enivest. Dersom du har bestilt ADSL på ei linje der det ligg fasttelefon, og seinare seier opp abonnementet på fasttelefon så vil du få ein ekstra kostnad pr. mnd. for linjeleige. Dette er ei ekstra linjeleige som Telenor tar for bruk av telefonkabelen når det ikkje er fasttelefon på linja. Denne kan bli tilbakefakturert for inntil 3 år. Dersom du har bestilt ADSL på ei linje utan fasttelefon og seinare bestiller deg eit abonnement på fasttelefon, bør du gje oss melding om dette telefonnummeret. Vi kan då sjå på høve for å kople desse på same linje slik at du slepp å betale linjeleige. Dersom ikkje telefonileverandøren har kopla med tanke på at du har breiband frå før, kan det tilkome ein kostnad på kr. 995,- for å kople saman abonnementa. Viktig! Alt utstyr du har fått i samband med ADSL er ømfintleg for lynnedslag. Vi oppfordrar deg til å trekkje ut alle leidningar frå veggkontaktar når det er fare for lyn og torden, og også når du reiser bort for ein lengre periode. Hugs at utstyret du låner av Enivest er ditt ansvar, og vert det øydelagt grunna aktløyse, lyt du sjølv dekkje kostnad ved erstatning av utstyr.

7 Verv kundar Kanskje kjenner du nokon som lurer på å skaffe seg breiband, men dei treng hjelp til å bestemme seg? Vi gir deg som eksisterande kunde moglegheit til å verve nye kundar for oss og slik få nedsett pris på din neste faktura. For dei første 10 kundane du vervar får du kr. 200,- per kunde. Deretter får du kr. 500,- per kunde. Vi tek atterhald om at kundar som blir verva faktisk kan få levert breiband frå Enivest. Bestilling som du tek i mot frå ny kunde må leggjast på bestillingsskjemaet på Enivest sine nettsider. I feltet for tilleggsopplysningar skriv du «verva av» og namnet ditt. Denne opplysninga MÅ følgje bestillinga og kan ikkje meldast inn etterpå. Kundar som er verva lyt ha fått breiband frå Enivest før du som vervar får fråtrekk på faktura. Flytting av abonnement Skal du flytte og ynskjer å ta med deg abonnementet ditt er det viktig at du melder frå i god tid. Vi treng korrekt informasjon om ny bustadadresse, evt. fasttelefon og dato for innflytting/oppkopling. Ta gjerne med dato for seinaste nedkopling på noverande adresse. Vi må rekne om lag 4 veker på å flytte eit abonnement, og dess tidlegare ein melder frå om flytting, dess større er sjansen for at ein får ned- og oppkopling på ynskt dato. Dersom du skal ha fasttelefon på di nye adresse må du sjølv bestille flytting/ oppkopling av denne. Vi må så få melding om kva tid telefonen vert levert og kva for nummer du er blitt lova på denne. Levering av breibandet er avhengig av at telefonen er korrekt levert først. For flytting må du betale eit flyttegebyr på kr 995,-, men dersom du ynskjer kan du velje å få gratis flytting mot ny bindingstid. Dersom du ikkje skal ha fasttelefon på di nye adresse (eller breibandet vert levert før telefonen), må du også betale for ekstraarbeid som må utførast på ein slik leveranse kr 650,-. Dersom den nye adressa ligg utanfor Enivest sitt dekningsområde vil det bli sett på som ei oppseiing. 7 Oppseiing av abonnement Abonnementsavtalen kan seiast opp med 30 dagars skriftleg varsel. Enivest tar ingen oppseiingsgebyr, men ved brot på binding vil du bli fakturert, jf våre vilkår 6 og 14. Ved oppseiing skal alt kundeutstyr returnerast til Enivest og du vil motta sluttfaktura eller kreditnota for evt. uteståande eller for mykje betalt beløp.

8 8 Enivest Webmail Du kan lese og sende e-post via heimesidene til Enivest. Ved å gå inn på adressa: får du tilgang til din innboks på vår e-postserver. Du kan også gå inn på heimesida til Enivest, og følg linken til Enivest Webmail under menyen «Privat». Her skriv du inn brukarnamnet og passordet ditt. Dette er oppgitt i informasjonsbrevet som du har fått tilsendt. Første gong du loggar inn må du fylle inn fullt namn og e-postadresse. For oppsett av e-postkonto i Outlook, sjå side 30. Dersom du ynskjer fleire e-postadresser på abonnementet ditt, er det berre å sende ein e-post til med namn på dei som skal ha e-postadresse. Enivest vil opprette adressene og sende informasjonen tilbake. Enivest Trådlaus Sone Enivest Trådlaus Sone gir alle Enivest kundar gratis tilgong til trådlaust breiband på utvalde offentlege møteplassar. Vi jobbar med å byggje ut våre trådlause soner fleire stader i fylket for å tilby våre kundar internett også utanfor heimen. Skal du ut på reis i fylket, kan det altså vere lurt å undersøke om det kanskje er tilgjengeleg trådlaust nett frå Enivest i området. Du finn ei oversikt over kva områder vi til ei kvar tid har bygd ut med trådlaus sone på våre nettsider Her vil du også kunne lese meir om framgangsmåten for å logge på nettet. For å ta tenesta i bruk nyttar du same brukarnamn og passord som du nyttar til e-postkontoen din hjå Enivest. Antivirus Enivest har inngått eit samarbeid med ALWIL Software og tilbyr alle privatkundar gratis antivirusprogramvare som inkluderer jamnlege oppdateringar. Du finn lenkje til Avast! Antivirus på heimesida til Enivest, Her kan du laste ned programmet som heiter «avast! 4 Home Editition Free Download». Andre versjonar enn denne vert ikkje dekka av Enivest. Alle epost-adresser som vert levert saman med internettabonnementet frå Enivest AS vert filtrert gjennom vår eigen anti-spamløysing. Spamfilteret fjernar det meste av spam og virus, og ligg mellom internett og din PC. Dette betyr at du som kunde ikkje treng å gjere noko for å aktivere dette på eiga hand. Skulle e-post feilaktig verte stoppa i filteret, vil avsendar få melding om dette. Barnepornofilter Enivest har i samarbeid med KRIPOS eit filter mot barneporno på Internett. Filteret hindrar tilgang til Internettsider som tilbyr materiale som viser seksuelle overgrep mot born. Enivest står ansvarleg for den tekniske løysinga, og KRIPOS gir Enivest oppdatert oversikt over nettstadar som formidlar barnepornografisk materiale. Filteret gjeld for alle Enivest-kundar. Prøver ein å besøke ei side med barnepornografisk innhald, kjem det opp ei sperreside med informasjon om filteret, samt ei lenkje til KRIPOS. Til no har KRIPOS registrert fleire hundre nettstadar med ulovleg barnepornografi.

9 Oppkopling av modem Før du byrjar For å få ADSL til å fungere treng du eit nettverkskort eller adapter i PC en din. Spør PC-leverandøren din dersom du er i tvil. Tilkoplinga til ADSL skjer gjennom den same (telefon)kontakta som du i dag brukar til telefonen. Det må gjerast ei endring i telefonsentralen for at du skal få ADSL. Vedlagt modemet ditt følgjer det med informasjon om dato for oppkopling. ADSL vil først fungere etter dette tidspunktet, men du kan godt montere opp modemet på førehand. Telefonen skal fungere så lenge innhaldet i pakken er korrekt installert. Kabelen mellom splittaren og ADSL-modemet bør vere så kort som mogleg og aldri overstige 10 meter. Kabelen mellom modem og PC må ikkje overstige 100 meter. Sjekkliste innhaldet i pakken ADSL-modem eller breibandstelefoni-modem. eller Straumforsyning. Splittar. (Denne blir berre sendt ut til dei som har bestilt ADSL på linje med fasttelefon.) 9 Nokre nettverkskablar lengde 1-4 meter. NB: Nettverkskablane kan brukast om kvarandre, uavhengig av kor lange dei er. Dersom du treng kablar med andre lengder kan du få kjøpt slike i forretningar som sel tele- og dataprodukt.

10 Trådlaust nettverk Om du har trådlaust nettverk, ver klar over at dette kan gjere deg meir utsett for at andre, til dømes naboar, kan bruke breibandslinja di. Dette kan føre til at farten i nettet ditt går ned, fordi fleire brukar det. Verre konsekvens er at du ikkje kan kontrollere kva andre brukar nettet til (ref. side 8). Difor er det viktig at du sikrar ditt trådlause nett med passord, slik at du får kontroll over kven som nyttar internettilgongen på ditt abonnement. Klarar du det ikkje sjølv, sjå i brukarmanualen for ruteren, eller kontakt utstyrsleverandøren din. For å få hjelp til å kople opp trådlaust, sjå side 26. Når må du ha montør? Dersom du ikkje har fasttelefon (analog eller ISDN) i det heile tatt. Det er ikkje sikkert at denne montøren må inn i huset ditt, men berre må utføre ekstraarbeid i sentralen og i linjenettet. Det er denne montørjobben du må betale ekstra for ved ein leveranse på linje utan fasttelefon. Dersom ledningen mellom ISDN-boksen og veggen ikkje har ein plugg som kan trekkast ut frå veggen eller frå ISDN-boksen. Dersom du har analog telefonlinje og skal bruke fleire enn ei veggkontakt, må kontaktane koplast om. Tenk over om du bør skaffe deg trådlause telefonar. Då kan du klare deg med ei veggkontakt og du slepp å kople om veggkontaktane. Når anbefalar vi montør? Dersom du har alarm kopla til ei analog telefonlinje. Dersom PC-en skal stå i eit anna rom enn modemet. Då må du sørgje for kabling mellom romma. Eventuelt kan du installere ein trådlaus ruter. Ta kontakt med nærmaste dataleverandør for informasjon om dette. 10 For å bestille montør kan du ta kontakt med ein lokal entreprenør eller Enivest kundeservice. Tre-pola telefonkontakt Har du tre-pola telefonkontakt av den gamle typen? Då treng du ei overgangskontakt slik at du får kopla til kablane som følgjer med denne pakken. Overgangskontakter får du kjøpt i forretningar som sel tele- og dataprodukt. Pluggane på dei medfølgjande kablane er typen RJ-45.

11 Installasjonsrettleiing abonnentar med ISDN 1. Ta kabelen som går mellom telefonkontakta i veggen og ISDN boksen ut av veggkontakta og sett denne inn i «PHONE» på splittaren. 2. Kopl ein nettverkskabel frå veggkontakta til kontakta merka «LINE» på splittaren. 3. MERK! Dersom leidningen mellom ISDN-boksen og telefonlinja ikkje har ein plugg som kan trekkast ut av ISDN-boksen eller frå veggkontakta, må du ha montør. Kontroller at du har summetone i telefonen. Dersom du ikkje har summetone må du sjekke at du har kopla riktig. 4. Kopl ein nettverkskabel frå kontakta merka «MODEM» på splittaren til kontakta merka «DSL» eller «ADSL» på modemet. 5. Kopl straumforsyninga til kontakta merka «POWER» på ADSL modemet, og sett stikkontakta i veggen. 6. Når du har kopla på straumen på modemet vil du få lys i lampa som er merka «PWR» eller «POWER». Når ADSL forbindelsen er i orden vil lampa merka «DSL» eller «ADSL» lyse grønt eller oransje. 7. Kopl ein nettverkskabel mellom ein av kontaktane merka «LAN» på modemet og kontakta i nettverkskortet i PC'en. 11 Dersom du har fulgt rettleiinga er det no tid for å stille inn PC en din for å kople seg til internett med Enivest ADSL. Korleis dette skal gjerast kan du sjå under seksjonen Innstillingar på din PC. Sjå side 18 til 25.

12 Installasjonsrettleiing abonnentar med ein enkelt analog telefon (ikkje ISDN) 1. Ta ut telefonkabelen frå kontakta i veggen og sett denne inn i «PHONE» på splittaren. 2. Kopl ein nettverkskabel frå veggkontakta til kontakta merka «LINE» på splittaren. Dersom du har ei tre-pola telefonkontakt (grisetryne) må du bruke ei overganskontakt for å få kabelen til å passe. 12 Kontroller at du har summetone i telefonen. Dersom du ikkje har summetone må du sjekke at du har kopla riktig. 3. Kopl ein nettverkskabel frå kontakta merka «MODEM» på splittaren til kontakta merka «DSL» eller «ADSL» på modemet. 4. Kopl straumforsyninga til kontakta merka «POWER» på ADSL modemet, og sett stikkontakta i veggen. 5. Når du har kopla på straumen vil du få lys i lampa som er merka «PWR» eller «POWER». Når ADSL forbindelsen er i orden vil lampa merka «DSL» eller «ADSL» lyse grønt. 6. Kopl ein nettverkskabel mellom kontakta merka «LAN» på modemet og kontakta i nettverkskortet i PC en. Dersom du har fulgt rettleiinga er det no tid for å stille inn PC en din for å kople seg til internett med Enivest ADSL. Korleis dette skal gjerast kan du sjå under seksjonen Innstillingar på din PC. Sjå side 18 til 23.

13 Installasjonsrettleiing abonnentar med fleire analoge telefonar (ikkje ISDN) Det anbefalast at du installerer ADSL-utstyret på den telefonkontakta som er nærmast telefonlinja inn til huset (hovudkontakta). Grunnen til dette er at kontaktar før den kontakta du installerer ADSL-utstyret på, ikkje kan brukast lenger. Kontaktane som kjem etter ADSL-kontakta kan kun nyttast til analoge telefonar, og dette krev også at du fysisk kuttar forbindinga mellom kontakta du installerer ADSL-utstyret på og den neste kontakta i rekka. Enivest anbefalar deg å bruke montør til denne jobben. Det er viktig at linja til alle telefonane du har i huset går gjennom splittaren. Dersom dette ikkje blir gjort så kan du oppleve susing i telefonen, redusert hastigheit mot internet, samt at internettforbindelsen kan bryte når telefonen er i bruk Ta ut telefonkabelen frå kontakta i veggen og sett denne i «PHONE» på splittaren. 2. Kopl ein nettverkskabel frå veggkontakta til kontakta merka «LINE» på splittaren. Dersom du har ei tre-pola telefonkontakt (gammal type) må du bruke ei overgangskontakt for å få kabelen til å passe. Kontroller at du har summetone i telefonen. Dersom du ikkje har summetone må du sjekke at du har kopla riktig. 3. Kopl ein nettverkskabel frå kontakta merka «DSL» på splittaren til kontakta merka «DSL» på ADSL-modemet. 4. Dersom du har fleire telefonkontaktar etter hovudinntaket og du ønskjer å bruke desse til fleire telefonapparat, er det veldig viktig at du kuttar kabelen mellom hovudkontakta og neste telefonkontakt. Vert ikkje dette gjort kan hastigheita på breibandet verte dårleg, og breibandet kan bryte kvar gong telefonen er i bruk. Du

14 vil og kunne oppleve dårlegare lyd i telefonen. 5. Kopl straumforsyninga til kontakta merka «POWER» på ADSL modemet, og sett stikkontakta i veggen. 6. Når du har kopla på straumen vil du få lys i lampa som er merka «PWR» eller «POWER». Når ADSL forbindelsen er i orden vil lampa merka «DSL» eller «ADSL» lyse grønt. 7. Kopl ein nettverkskabel mellom kontakta merka «LAN» på modemet og kontakta i nettverkskortet i PC en. 8. MERK! Dersom du vil bruke resten av veggkontaktane etter installeringa av ADSL bør veggkontaktane koplast om av montør. Dersom du vil sleppe å kople om kontaktane, kan ei løysing vere å kople til trådlause telefonar, der basen vert plugga i splittaren. Dersom du har fylgt rettleiinga er det no tid for å stille inn PC en din for å kople seg til internett med Enivest ADSL. Korleis dette skal gjerast kan du sjå under seksjonen Innstillingar på din PC. Sjå side 18 til 25. Installasjonsrettleiing abonnentar utan fasttelefon Kopl ein nettverkskabel ifrå veggkontakta til kontakta merka «DSL» på modemet. 2. Kopl straumforsyninga til kontakta merka «POWER» på ADSL modemet, og sett stikkontakta i veggen. 3. Når du har kopla på straumen vil du få lys i lampa som er merka «PWR» eller «POWER». Når ADSL forbindelsen er i orden vil lampa merka «DSL» eller «ADSL» lyse grønt. 4. Kopl ein nettverkskabel mellom kontakta merka «LAN» på modemet og kontakta i nettverkskortet i PC en. 5. Det kan vere ein fordel å ha splitter mellom veggkontakt og modem for å redusere støy på linja. Dersom du har fulgt rettleiinga er det no tid for å stille inn PC en din for å kople seg til internett med Enivest ADSL. Korleis dette skal gjerast kan du sjå under seksjonen Innstillingar på din PC. Sjå side 18 til 23.

15 Lampene på ADSL-modemet OBS! Enivest har nytta ulike modem grunna at produsenten har lansert nye modellar. Uavhengig av modell vil dei omtalte lampene på modema fungere bortimot likt. For å vite om modemet fungerer slik det skal, kan ein ta ein kikk på lampene på modemet. Merk at det tek litt tid frå du koplar utstyret første gongen, til lampene kjem på og stabiliserer seg. LAMPE PWR/SYS DSL LAN (10/100M) INTERNET (ACT) WLAN FORKLARING Denne lampa skal lyse fast og indikerer at det er straum på modemet. Sluttar ikkje lampa å blinke etter oppstart, tyder dette på at det kan vere ein feil på modemet. Denne lampa syner status på breibandslina, og fast lys indikerer at lina er oppkopla. Viss det ikkje er lys tyder det at modemet ikkje har kontakt med sentralen. Blinkande lys indikerer at modemet har kontakt med sentralen, men at lina ikkje er kopla opp endå. Denne lampa (ei eller fleire) indikerer kontakt med det utstyret du koplar til modemet. Det kan vere datamaskin, trådlaus ruter eller liknande. Lampa lyser fast når det ikkje er aktivitet, og blinkar når det går trafikk mellom modem og utstyret ditt. Fast lys tyder at modemet er tilkopla internett. Blinkar denne lampa syner det at det går trafikk mot internett. Fast lys tyder at det trådlause nettet er aktivert. Blinkande lys tyder at det går traffikk over det trådlause nettet. 15

16 ADSL/breibandstelefon-modemet 16 LAMPE POWER SYSTEM INTERNET ADSL PSTN TEL 1 (VOIP) TEL 2 LAN WLAN FORKLARING Denne lampa blinkar i byrjinga, men skal etter kvart lyse fast. Lampa indikerer at det er straum på modemet. Lampa blinkar raudt i byrjinga, men lampa skal deretter slå seg av. Ved oransje lys er spenninga på modemet for låg og du må sjekke straumtilføringa. Ved raudt lys indikerer dette at det er noko feil med modemet. Fast lys tyder at modemet er tilkopla internett. Blinkar denne lampa syner det at det går trafikk mot internett. Denne lampa syner status på breibandslina, og fast lys syner at lina er oppkopla. Raskt blinkande lys indikerer at modemet har kontakt med sentralen, men at lina ikkje er kopla opp endå. Er det ikkje lys i det heile eller lyset blinkar sakte, indikerer dette at kontakten med sentralen er nede. Denne lampa er ikkje i bruk i basis oppsettet og skal difor ikkje ha lys. Det er fast lys i TEL 1 når telefonen er tilkopla. Når lampa blinkar indikerer dette at telefonsamtale føregår og datatrafikk går over linja. (Fungerer som TEL 1, men lampa er berre lys i dersom ei sekundær linje er installert). Denne lampa (ei eller fleire) er på baksida av modemet og indikerer kontakt med det utstyret du koplar til modemet. Det kan vere datamaskin, trådlaus ruter eller liknande. Lampa lyser fast når det ikkje er aktivitet, og blinkar når det går trafikk mellom modem og utstyret ditt. Fast lys tyder at det trådlause nettet er aktivert. Blinkande lys tyder at det går trafikk over det trådlause nettet. Dersom du finn at lampene på modemet ikkje er som dei skal, bør du gå gjennom oppsett av utstyret beskrive på dei føregåande sidene for å kontrollere at utstyret er riktig tilkopla. Dersom du er sikker på at du har kopla utstyret riktig, ta kontakt med kundeservice då det kan indikere at modemet ikkje fungerer som det skal.

17 Breibandstelefoni Stadig fleire finn fordelar ved å gå over til breibandstelefoni. Det kan løne seg å bruke breibandslinja også til telefoni. Enivest har skreddarsydd to løysingar for å imøtekome ulike ringemønster. Ring utan teljarsteg til alle fasttelefonar i Noreg, eller ring utan abonnementskostnad. Du finn meir om dei to alternativa på våre heimesider eller du kan ringe oss for å få vite meir om desse produkta. Korleis fungerer breibandstelefoni? Breibandstelefoni fungerer i praksis lik ein vanleg fasttelefon, men teknologien som ligg bak er svært forskjellig. Ein bør forvente ein kvalitet som ligg mellom vanleg fasttelefon og mobil. Dersom ein køyrer store mengder med datatrafikk over internett samstundes kan dette føre til at telefonikvaliteten vert påverka. Då breibandstelefoni er ei teneste som vert levert over breibandet er den sjølvsagt avhengig av at internettforbindelsen fungerer som den skal, og dersom det vert straumbrot eller linjeutfall på ADSL vil ikkje telefonen fungere. Tenester tilgjengeleg for breibandstelefoni Ynskjer ein sperring av telefonoppringing til mobil, utland, spesialnummer eller 8xx xxxxx-nummer kan ein få dette ved å gi beskjed til Enivest kundeservice. Ein kan òg reservere seg mot nummervisning og oppføring i katalog-tenestane. Nummervisning av innkomande anrop vil fungere dersom telefonen din har støtte for dette. Det er også ein del funksjonar ein med få tastetrykk kan styre sjølv: Skjult nummer på ein samtale: #31#<destinasjons-telefonnr.> Kople av skjult nummer for ein samtale: #30#<destinasjons-telefonnr.> Vidarekopling av alle innkomande anrop: *21*nummer# Kople av vidarekopling av alle innkomande anrop: #21# Vidarekopling ved opptatt: *67*nummer# Kople av vidarekopling ved opptatt: #67# Vidarekopling ved ikkje svar: *61*nummer*tid# Kople av vidarekopling ved ikkje svar: #61# Oppsett av breibandstelefon Modemet du mottar for breibandstelefoni er ferdig konfigurert for bruk av internett. Du koplar opp modemet på same måten som vist for vanlege ADSL modem. Konfigurasjonen for telefoni vil Enivest legge inn når det nærmar seg dato for portering/ oppkopling av telefonnummeret ditt. Etter at du er tilkopla internett vil du motta eit brev med meir informasjon angåande dato for oppkopling av telefon. Modemet må vere tilkopla internett for at Enivest skal kunne legge inn konfigurasjonen. Tilkopling av analog telefon Når modemet er konfigurert for telefoni vil du sjå at VOIP/TEL 1-lampa byrjar å blinke og du kan begynne å ringe med breibandstelefon. Du koplar då din analoge telefon inn i utgangen merka «Tel 1» på modemet og ringer på vanleg måte. Sjå oppkopling s

18 Oppsett av di datamaskin For å ta i bruk ADSL frå Enivest treng du ikkje å installere noko program på PC en din. Sidan du får levert di internettoppkopling som ein lokal nettverkstilknytning (LAN), skal du heller ikkje bruke noko brukarnamn eller passord for å kople deg til. Når du koplar til breiband frå Enivest vha. nettverkskabel direkte frå modemet til datamaskina di, vil som regel datamaskina kople seg til Internett automatisk. Du kan følge med på ikonet med to datamaskiner i oppgåvelinja (i høgre hjørne på skrivebordet) for å sjå status på tilkoplinga di. Er det raudt kryss på ikonet vil det indikere at tilkoplinga ikkje er oppretta endå. Når datamaskina arbeidar med å finne nett vil du sjå at krysset endrar seg og det bevegar og blinkar i ikonet. Gi det nokre minutt før du forsøker å opne nettlesaren din. Skulle du ikkje kome automatisk på internett, kan du sjå kva instillingar du må gjere for å kome på nett på dei påfølgande sidene. Innstillingar i Internet Explorer Dersom du har hatt ein Internettilkopling frå ein annan leverandør tidlegare så bør denne tilkoplinga slettast. Start opp Internet Explorer. Trykk på Verktøy -> Alternativer for Internett. 18

19 Vel «Tilkoblinger». Dersom det ligg nokre tidlegare oppkoplingar i feltet «Innstillinger for oppringing og virtuelt privat nettverk» så markerer du desse og trykkjer på knappen fjern. Når dette feltet er tomt for oppkoplingar så trykkjer du på knappen «LAN-innstillinger» Her skal det vere tomt i alle boksane. Trykk «OK» og «OK» igjen. No er Internet Explorer ferdig konfigurert for ADSL frå Enivest. Du kan prøve å gå inn på ei internettside, for eksempel 19 Dersom du ikkje kjem på internett så må du sannsynlegvis stille inn nettverkskortet til å motta IP-adresse automatisk, korleis ein gjer dette vert vist på dei påfølgjande sidene. Her blir det vist framgangsmåte for nokre av dei vanlegaste operativsystema. Dersom du ikkje finn ei rettleiing som passar til ditt system så ta kontakt med din PC leverandør som kan fortelje deg korleis du går fram. Ei slik rettleiing følgjer også med nettverkskort og nyare Pc ar.

20 Windows Vista Denne delen viser korleis du stiller inn PC en din til å motta IP-adresse automatisk dersom du brukar Windows Vista. Når du skrur på modemet og koplar det til datamaskina, skal Windows Vista automatisk oppdage at eit nettverk er innanfor rekkevidde. Følg med på ikonet med to datamaskiner nede i høgre hjørnet på skrivebordet. Tilkopla Internett Ikkje tilkopla internett Dersom du ikkje automatisk kjem på internett lyt du sjekke nokre instillingar på pc-en. Ved å klikke med musepeikaren på ikonet med datamaskiner og jordklode, kjem du inn i eit lite dialogvindauge som syner status på tilkoplinga, samt gir deg valet å kikke nærmare på tilkoplinga di. Trykk deg då inn på «Nettverks- og delingssenter» og eit nytt dialog-vindauge vert opna. Her kan du sjå nærare på blant anna tilgongen til internett. Vi skal gå vidare inn i eit anna vindauget, klikk med musepeikaren på «Administrer nettverkstilkoblinger» dette valet finn du i venstre marg. 20

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390 FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER FRITZ Box 7360/7390 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i

Detaljer

tussa Breiband Monteringsrettleiing for breiband og breibandstelefoni tussa.no

tussa Breiband Monteringsrettleiing for breiband og breibandstelefoni tussa.no tussa Breiband Monteringsrettleiing for breiband og breibandstelefoni tussa.no Velkomen til Tussa Breiband Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med breiband frå Tussa. Vi tilrår

Detaljer

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med internett og telefoni. Vi tilrår at du les

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR ZHONE FIBERMODEM FRÅ TUSSA

VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR ZHONE FIBERMODEM FRÅ TUSSA VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR ZHONE FIBERMODEM FRÅ TUSSA 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT, DIGITAL-TV OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast!

Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast! Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast! Programmet Avast! Home Edition kan lastast ned via Enivest sine heimesider. Alternativt kan ein gå direkte til www.avast.com. Vel menyen Products og

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Har du mistet tilgangen til internett, kan du følge dette dokumentet for å prøve å løse problemet. Dette dokumentet forutsetter at du har norsk versjon av Windows

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2601HN ADSL2+ Modem Oppdatert 09.10.2013 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i esken... 2 Aktivere/deaktivere trådløs tilkobling... 3 Kode - til trådløst

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Brukerveiledning. for 3nets tjenester

Brukerveiledning. for 3nets tjenester Brukerveiledning for 3nets tjenester Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av Internett...side 4 Oppsett internett på ruter...side 4 Oppsett av epost- Outlook...side 7 Get TV App...side 8 Kanalvalg

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2601HN ADSL2+ Modem Oppdatert 11.6.2012-jt Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i eske... 2 Oversikt over bakside av modem... 3 Oversikt over forside av modem...

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2812HNU ADSL2+/VDSL/Ethernet IAD Modem - DSL VERSJON Oppdatert 2.3.2012-jt Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i eske... 2 Oversikt over bakside av modem...

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye modem

Hurtigguide for ditt nye modem Hurtigguide for ditt nye modem ZyXEL P-870H-53A VDSL Modem Oppdatert 2.3.2012-jt Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i eske... 2 Oversikt over bakside av modem... 3 Oversikt over forside av modem...

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2812HNU ADSL2+/VDSL/Ethernet IAD Modem - DSL VERSJON Oppdatert 10.10.2013 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i esken... 2 Trådløst... 3 Aktivere/deaktivere

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.sognefrukt.no sine heimesider, du finn programmet under "Programvare" menyen på venstre side Installasjon: Last

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0

871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0 Xplorer 871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0 GB N The features described in this manual are published with reservation to modifications. Funksjoner beskrevet i denne manualen

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Oppkobling av modem Zhone 1512 Innholdsfortegnelse Velkommen som HomeNet-kunde! Takk for at du har valgt HomeNet. Denne installasjonsveiledning gir deg en innføring i hvordan du

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Installasjonsrettleiing

Installasjonsrettleiing Installasjonsrettleiing Legg mappa «RomRes» på server. Mappa «RomRes» skal innehalda filene: RomRes.exe Timer_RomRes.exe RomRes.exe er reservasjonsprogrammet. Timer_RomRes.exe er eit program som vert køyrt

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Internett

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Internett Januar 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Internett Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Internett 1 1 Koble til hjemmesentral S 3 2 Oppsett

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2612HNU ADSL2+/Ethernet IAD Modem - ETHERNET VERSJON Oppdatert 30.4.2012-jt Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i eske... 2 Oversikt over bakside av modem...

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Brukarrettleiing. For bruk av datamaskin/projektor i undervisningsrom

Brukarrettleiing. For bruk av datamaskin/projektor i undervisningsrom Brukarrettleiing For bruk av datamaskin/projektor i undervisningsrom Auditorium 1:... 2 Auditorium 2... 4 Auditorium 3... 5 Auditorium 4... 6 371 (Glassburet)... 7 405 (Praktikum)... 8 Alle andre rom...

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Når du har gjort dette vil et vindu som indikert i figuren på neste side vises.

Når du har gjort dette vil et vindu som indikert i figuren på neste side vises. Oppsett av din e-postkonto fra Firmanett AS i e-postleseren Microsoft Outlook Express 6 Dette oppsettet gjelder kun for Microsoft Outlook Express 6. Har du en eldre eller nyere versjon av programmet vil

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem TECHNICOLOR TC7200 Docsis 3.0 IAD multimodem Oppdatert 29.10.2013 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i esken... 2 Trådløst... 3 Aktivere/deaktivere trådløs tilkobling...

Detaljer

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Bredbånd PRODUKTDEMONSTRASJON: BERGEN 26.04 OG STAVANGER 28.04 TIDSPUNKTER BEGGE PLASSER ER 12.00-16.00 Skattefradrag ved leie av bredbånd etter

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL VMG8924 ADSL2+/VDSL/Ethernet IAD Modem - ETH VERSJON Oppdatert 06.10.2014 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Innhold i esken... 2 Trådløst... 3 Aktivere/deaktivere

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT Kom i gang med SKYLAGRING Frå Serit Fjordane IT 1 Innhald 1. Innhald... 2 2. Kom i gang - sjekkliste... 3 3. Kontaktinformasjon... 5 4. Konto... 4 2 2 Kom i gang - sjekkliste Opprette brukarkonto Logg

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Multimodem ZyXEL VMG8924

Multimodem ZyXEL VMG8924 Multimodem ZyXEL VMG8924 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd...3 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

ADSL m/ telefoni. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Zyxel 650R-33 og telefoni.

ADSL m/ telefoni. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Zyxel 650R-33 og telefoni. ADSL m/ telefoni Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Zyxel 650R-33 og telefoni. Trollfjord Bredbånd AS Side 2 Innholdsfortegnelse: Velkommen som abonnent hos Trollfjord Bredbånd...

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

Installasjon av SK Admin 6.11

Installasjon av SK Admin 6.11 Installasjon av SK Admin 6.11 1. Lag ei mappe på c-disken på server. 2. Kopier fila SK_Admin.exe til denne mappa. 3. Start programmet SK_Admin.exe Tre nye mapper blir oppretta i mappa som programmet SK_Admin.exe

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Brukerveiledning Get fiberboks

Brukerveiledning Get fiberboks Brukerveiledning Get fiberboks Innhold Installasjon av Get fiberboks i nybygg hvor Get fiberboks er plassert i IKT-skap...3 Koble til trådløst nettverk...4 med MS Windows XP...4 med MS Windows 7...6 med

Detaljer

Når du har gjort dette vil et vindu som indikert i figuren på neste side vises.

Når du har gjort dette vil et vindu som indikert i figuren på neste side vises. Oppsett av din e-postkonto fra Firmanett AS i e-postleseren Microsoft Office Outlook 2003 Dette oppsettet gjelder kun for Microsoft Office Outlook 2003. Har du en eldre eller nyere versjon av programmet

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice. Kapittel 14 Tilpass LibreOffice

Kom i gang med LibreOffice. Kapittel 14 Tilpass LibreOffice Kom i gang med LibreOffice Kapittel 14 Tilpass LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere det vidare

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer