BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon"

Transkript

1 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

2 Gratulerer med ditt val av breibandsleverandør! Vår målsetnad er å vere blant dei aller beste breibandsleverandørane. Med gode produkt, samt konkurransedyktige prisar, vil vi driste oss til å hevde at dette absolutt er ein realitet! Innbakt i dette ligg det eit ynskje om å ha flest mogleg tilfredse kundar. Som lokal breibandsleverandør har vi det fortrinnet at vi er tilgjengelege. Hugs at treng du hjelp kan du, når du måtte ynskje, komme innom vårt kundesenter i Førde eller på Sandane og slå av ein prat. Vi vonar du vert nøgd med val av produkt, samt Enivest som leverandør. Vi er her i og for fylket. 2 Produksjon: Inform Media, 6800 Førde Trykk: Grafisk Trykk, 5353 Straume Vi tek vare på miljøet og brukar svanegodkjent trykkeri MILJØMERKET

3 Innhald ENIVEST KUNDESERVICE Kva hjelper vi deg med? 4 Korleis får du kontakt med vår kundeservice? 4 Andre spørsmål 4 FAKTURA... 4 TEKNISK INFORMASJON ADSL MODEM... 5 Gode råd 6 Verv kundar 7 Flytting av abonnement 7 Oppseiing av abonnement 7 Enivest Webmail 8 Enivest Trådlaus Sone 8 Antivirus 8 Barnepornofilter 8 OPPSETT AV MODEM... 9 Før du byrjar 9 Sjekkliste innhaldet i pakken 9 Trådlaust nettverk 10 Når må du ha montør? 10 Når anbefalar vi montør? 10 Tre-pola telefonkontakt 10 Installasjonsrettleiing abonnentar med ISDN 11 Installasjonsrettleiing abonnentar med ein enkelt analog telefon (ikkje ISDN) 12 Installasjonsrettleiing abonnentar med fleire analoge telefonar (ikkje ISDN) 13 Installasjonsrettleiing abonnentar utan fasttelefon 14 LAPENE PÅ ADSL-MODEMET...15 Lampene på ADSL/breibandstelefonmodemet 16 BREIBANDSTELEFONI...17 Korleis fungerer breibandstelefoni 17 Tenester tilgjengeleg for breibandstelefoni 17 OPPSETT AV BREIBANDSTELEFON...17 Tilkopling av analog telefon 17 OPPSETT AV DI DATAMASKIN...18 Innstillingar i Internet Explorer 18 Windows Vista 20 Windows XP 22 Windows Mac OS X 24 OPPKOPLING AV TRÅDLAUST NETTVERK...26 Trådlaust oppsett i Windows XP 26 SENDE OG MOTTA E-POST...28 Oppsett av Enivest e-postkonto for Windows Mail (Vista) 28 Oppsett av Enivest e-postkonto for Microsoft Outlook 30 Oppsett av Mail på Mac OS X 32 Anna informasjon...34 Kontaktinformasjon

4 Enivest kundeservice Enivest kundeservice er tilgjengeleg på telefon og e-post. E-post: Web: Telefon: Opningstider: måndag, tysdag, torsdag, fredag kl Onsdag kl Kva hjelper vi deg med? Enivest vil hjelpe deg med følgjande: Installering av ADSL-modem Tilkopling til Internett Oppsett av e-postkonto Fakturaspørsmål Informasjon om våre produkt og tenester Andre spørsmål Dersom du treng hjelp til å løyse vanlege dataproblem anbefalar vi deg å ta kontakt med din PC-leverandør. Dette kan vere problem med eige utstyr som: Antivirus og brannmur Nettverk Trådlaust Skjerm Skrivarar Skanner Programvare med meir Dette er ting Enivest kundeservice normalt ikkje kan hjelpe deg med, men som våre forhandlarar i mange tilfeller kan bistå med. Oversikt over forhandlarar finn du på våre nettsider: 4 Utanom opningstida har vi døgnbemanna vakt for feil i nettet. Dersom feilen gjeld større delar av nettet, vert feilretting iverksatt så snart den er registrert. Feil som gjeld enkeltsamband i nettet vert handsama av kundeservice påfylgjande arbeidsdag. For å melde feil på tilkoplinga di kan du ringe og legge att ein telefonbeskjed om feilen. Faktura Abonnement vert fakturert på førehand for 3 månadar med fast fakturering i januar, april, juli og oktober. Endring i abonnementet som medfører endring i fakturering vil kome med på neste faktura. Enivest tilbyr også AvtaleGiro, faktura vert då sendt til e-postadressa som er tildelt frå Enivest. Du kan også få faktura på e-post sjølv om du ikkje har AvtaleGiro, eller få faktura til annan e-postadresse. Melding om at du ynskjer faktura på e-post og til kva e-postadresse sender du til Kundar med faktura på e-post med eller utan AvtaleGiro slepp papirgebyr for faktura som vert innført

5 Teknisk informasjon ADSL modem ADSL-modemet kjem ferdig konfigurert slik at det ikkje er naudsynt å gjere endringar på modemet. Ditt modem er konfigurert med følgjande IP-adresse og brukarnamn/passord: ADSL modem: IP: Nettverksmaske: Brukarnamn: admin Passord: 1234 Dersom du vil gjere endringar på modemet kan du logge deg inn på med brukarnamn og passord. Dersom du her gjer endringar som medfører at internettilkoplinga di ikkje fungerer lenger, så vil Enivest fakturere deg for konfigurasjon og utsending av nytt modem. Sjå Enivest sine sals- og leveringsvilkår for prisar. ADSL modem med breibandstelefoni: IP: Nettverksmaske: Brukarnavn: Utilgjengeleg Passord: Utilgjengeleg Du har ikkje tilgang til å gjere endringar i dette modemet. Dersom du har behov for å opne portar i dette modemet kan du legge inn som fast ip-adresse på neste nettverkspunkt. Alle portar er opne på denne ip-adressa til td. trådlaus router, brannmur, PC eller liknande. OBS! Det er viktig at du ikkje trykker inn reset-knappen på modemet. Du vil då miste kontakta med Internett. Du vil også miste summetonen på telefonen dersom du har breibandstelefon frå Enivest. Dersom du har problem med modemet eller med ADSL linja, prøv først å slå av og på modemet, og la modemet kvile eit minutt. Dersom dette ikkje hjelper så ta kontakt med Enivest. DNS-tenarar (namnetenarar) vert tildelt automatisk. Adressene til desse er som følgjer: 5 DNS 1: DNS 2:

6 Gode råd 6 Dersom du har hatt Internett frå ein annan leverandør tidlegare er det viktig å fjerne programvare som blei installert i samband med den tilkoplinga (eks.: PPPoE klienten som nokre breibandsleverandørar brukar). Når du skal bruke Internett frå Enivest treng du ikkje noko brukarnamn eller passord, alt går gjennom modemet. Om du har trådlaust modem frå Enivest finn du passord for trådlaus tilkopling på undersida av modemet (sjå s.27). Har du problem å kople deg på nett, hugs å kople opp utstyret korrekt, sjå beskriving på side sidene 11 til 14. Sett maskina di til å motta IP-adresse automatisk (sjå side 20 til 25). Modemet du har fått tilsendt har DHCP-server innebygd. Dette betyr at modemet deler ut IPadresser til alle maskinene som er tilkopla så lenge dei er sett opp til å motta IPadresse automatisk. Dersom du ynskjer å setje statiske lokale IP-adresser på dine maskiner så kan du gjere dette, men hugs at dei må vere i same logiske nettverk som modemet ( xxx). Dersom du nyttar eit anna modem enn det du får frå Enivest kan vi ikkje garantere at du vil få kontakt med internett og heller ikkje gje deg kundestøtte på eventuelle problem du får med internett-tilkoplinga. Det er sjølvsagt ikkje noko i vegen for å nytte ein trådlaus eller annan nettverksruter dersom du ønskjer det, men denne må i så fall koplast etter modemet frå Enivest (dvs. koplas til LANporten på vårt modem). Ruteren din kan heller ikkje ha same LAN-IP som modemet frå Enivest. Treng du hjelp med å setje opp dette må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren av ruteren din, ikkje Enivest. Dersom du har bestilt ADSL på ei linje der det ligg fasttelefon, og seinare seier opp abonnementet på fasttelefon så vil du få ein ekstra kostnad pr. mnd. for linjeleige. Dette er ei ekstra linjeleige som Telenor tar for bruk av telefonkabelen når det ikkje er fasttelefon på linja. Denne kan bli tilbakefakturert for inntil 3 år. Dersom du har bestilt ADSL på ei linje utan fasttelefon og seinare bestiller deg eit abonnement på fasttelefon, bør du gje oss melding om dette telefonnummeret. Vi kan då sjå på høve for å kople desse på same linje slik at du slepp å betale linjeleige. Dersom ikkje telefonileverandøren har kopla med tanke på at du har breiband frå før, kan det tilkome ein kostnad på kr. 995,- for å kople saman abonnementa. Viktig! Alt utstyr du har fått i samband med ADSL er ømfintleg for lynnedslag. Vi oppfordrar deg til å trekkje ut alle leidningar frå veggkontaktar når det er fare for lyn og torden, og også når du reiser bort for ein lengre periode. Hugs at utstyret du låner av Enivest er ditt ansvar, og vert det øydelagt grunna aktløyse, lyt du sjølv dekkje kostnad ved erstatning av utstyr.

7 Verv kundar Kanskje kjenner du nokon som lurer på å skaffe seg breiband, men dei treng hjelp til å bestemme seg? Vi gir deg som eksisterande kunde moglegheit til å verve nye kundar for oss og slik få nedsett pris på din neste faktura. For dei første 10 kundane du vervar får du kr. 200,- per kunde. Deretter får du kr. 500,- per kunde. Vi tek atterhald om at kundar som blir verva faktisk kan få levert breiband frå Enivest. Bestilling som du tek i mot frå ny kunde må leggjast på bestillingsskjemaet på Enivest sine nettsider. I feltet for tilleggsopplysningar skriv du «verva av» og namnet ditt. Denne opplysninga MÅ følgje bestillinga og kan ikkje meldast inn etterpå. Kundar som er verva lyt ha fått breiband frå Enivest før du som vervar får fråtrekk på faktura. Flytting av abonnement Skal du flytte og ynskjer å ta med deg abonnementet ditt er det viktig at du melder frå i god tid. Vi treng korrekt informasjon om ny bustadadresse, evt. fasttelefon og dato for innflytting/oppkopling. Ta gjerne med dato for seinaste nedkopling på noverande adresse. Vi må rekne om lag 4 veker på å flytte eit abonnement, og dess tidlegare ein melder frå om flytting, dess større er sjansen for at ein får ned- og oppkopling på ynskt dato. Dersom du skal ha fasttelefon på di nye adresse må du sjølv bestille flytting/ oppkopling av denne. Vi må så få melding om kva tid telefonen vert levert og kva for nummer du er blitt lova på denne. Levering av breibandet er avhengig av at telefonen er korrekt levert først. For flytting må du betale eit flyttegebyr på kr 995,-, men dersom du ynskjer kan du velje å få gratis flytting mot ny bindingstid. Dersom du ikkje skal ha fasttelefon på di nye adresse (eller breibandet vert levert før telefonen), må du også betale for ekstraarbeid som må utførast på ein slik leveranse kr 650,-. Dersom den nye adressa ligg utanfor Enivest sitt dekningsområde vil det bli sett på som ei oppseiing. 7 Oppseiing av abonnement Abonnementsavtalen kan seiast opp med 30 dagars skriftleg varsel. Enivest tar ingen oppseiingsgebyr, men ved brot på binding vil du bli fakturert, jf våre vilkår 6 og 14. Ved oppseiing skal alt kundeutstyr returnerast til Enivest og du vil motta sluttfaktura eller kreditnota for evt. uteståande eller for mykje betalt beløp.

8 8 Enivest Webmail Du kan lese og sende e-post via heimesidene til Enivest. Ved å gå inn på adressa: https://webmail.enivest.net får du tilgang til din innboks på vår e-postserver. Du kan også gå inn på heimesida til Enivest, og følg linken til Enivest Webmail under menyen «Privat». Her skriv du inn brukarnamnet og passordet ditt. Dette er oppgitt i informasjonsbrevet som du har fått tilsendt. Første gong du loggar inn må du fylle inn fullt namn og e-postadresse. For oppsett av e-postkonto i Outlook, sjå side 30. Dersom du ynskjer fleire e-postadresser på abonnementet ditt, er det berre å sende ein e-post til med namn på dei som skal ha e-postadresse. Enivest vil opprette adressene og sende informasjonen tilbake. Enivest Trådlaus Sone Enivest Trådlaus Sone gir alle Enivest kundar gratis tilgong til trådlaust breiband på utvalde offentlege møteplassar. Vi jobbar med å byggje ut våre trådlause soner fleire stader i fylket for å tilby våre kundar internett også utanfor heimen. Skal du ut på reis i fylket, kan det altså vere lurt å undersøke om det kanskje er tilgjengeleg trådlaust nett frå Enivest i området. Du finn ei oversikt over kva områder vi til ei kvar tid har bygd ut med trådlaus sone på våre nettsider Her vil du også kunne lese meir om framgangsmåten for å logge på nettet. For å ta tenesta i bruk nyttar du same brukarnamn og passord som du nyttar til e-postkontoen din hjå Enivest. Antivirus Enivest har inngått eit samarbeid med ALWIL Software og tilbyr alle privatkundar gratis antivirusprogramvare som inkluderer jamnlege oppdateringar. Du finn lenkje til Avast! Antivirus på heimesida til Enivest, Her kan du laste ned programmet som heiter «avast! 4 Home Editition Free Download». Andre versjonar enn denne vert ikkje dekka av Enivest. Alle epost-adresser som vert levert saman med internettabonnementet frå Enivest AS vert filtrert gjennom vår eigen anti-spamløysing. Spamfilteret fjernar det meste av spam og virus, og ligg mellom internett og din PC. Dette betyr at du som kunde ikkje treng å gjere noko for å aktivere dette på eiga hand. Skulle e-post feilaktig verte stoppa i filteret, vil avsendar få melding om dette. Barnepornofilter Enivest har i samarbeid med KRIPOS eit filter mot barneporno på Internett. Filteret hindrar tilgang til Internettsider som tilbyr materiale som viser seksuelle overgrep mot born. Enivest står ansvarleg for den tekniske løysinga, og KRIPOS gir Enivest oppdatert oversikt over nettstadar som formidlar barnepornografisk materiale. Filteret gjeld for alle Enivest-kundar. Prøver ein å besøke ei side med barnepornografisk innhald, kjem det opp ei sperreside med informasjon om filteret, samt ei lenkje til KRIPOS. Til no har KRIPOS registrert fleire hundre nettstadar med ulovleg barnepornografi.

9 Oppkopling av modem Før du byrjar For å få ADSL til å fungere treng du eit nettverkskort eller adapter i PC en din. Spør PC-leverandøren din dersom du er i tvil. Tilkoplinga til ADSL skjer gjennom den same (telefon)kontakta som du i dag brukar til telefonen. Det må gjerast ei endring i telefonsentralen for at du skal få ADSL. Vedlagt modemet ditt følgjer det med informasjon om dato for oppkopling. ADSL vil først fungere etter dette tidspunktet, men du kan godt montere opp modemet på førehand. Telefonen skal fungere så lenge innhaldet i pakken er korrekt installert. Kabelen mellom splittaren og ADSL-modemet bør vere så kort som mogleg og aldri overstige 10 meter. Kabelen mellom modem og PC må ikkje overstige 100 meter. Sjekkliste innhaldet i pakken ADSL-modem eller breibandstelefoni-modem. eller Straumforsyning. Splittar. (Denne blir berre sendt ut til dei som har bestilt ADSL på linje med fasttelefon.) 9 Nokre nettverkskablar lengde 1-4 meter. NB: Nettverkskablane kan brukast om kvarandre, uavhengig av kor lange dei er. Dersom du treng kablar med andre lengder kan du få kjøpt slike i forretningar som sel tele- og dataprodukt.

10 Trådlaust nettverk Om du har trådlaust nettverk, ver klar over at dette kan gjere deg meir utsett for at andre, til dømes naboar, kan bruke breibandslinja di. Dette kan føre til at farten i nettet ditt går ned, fordi fleire brukar det. Verre konsekvens er at du ikkje kan kontrollere kva andre brukar nettet til (ref. side 8). Difor er det viktig at du sikrar ditt trådlause nett med passord, slik at du får kontroll over kven som nyttar internettilgongen på ditt abonnement. Klarar du det ikkje sjølv, sjå i brukarmanualen for ruteren, eller kontakt utstyrsleverandøren din. For å få hjelp til å kople opp trådlaust, sjå side 26. Når må du ha montør? Dersom du ikkje har fasttelefon (analog eller ISDN) i det heile tatt. Det er ikkje sikkert at denne montøren må inn i huset ditt, men berre må utføre ekstraarbeid i sentralen og i linjenettet. Det er denne montørjobben du må betale ekstra for ved ein leveranse på linje utan fasttelefon. Dersom ledningen mellom ISDN-boksen og veggen ikkje har ein plugg som kan trekkast ut frå veggen eller frå ISDN-boksen. Dersom du har analog telefonlinje og skal bruke fleire enn ei veggkontakt, må kontaktane koplast om. Tenk over om du bør skaffe deg trådlause telefonar. Då kan du klare deg med ei veggkontakt og du slepp å kople om veggkontaktane. Når anbefalar vi montør? Dersom du har alarm kopla til ei analog telefonlinje. Dersom PC-en skal stå i eit anna rom enn modemet. Då må du sørgje for kabling mellom romma. Eventuelt kan du installere ein trådlaus ruter. Ta kontakt med nærmaste dataleverandør for informasjon om dette. 10 For å bestille montør kan du ta kontakt med ein lokal entreprenør eller Enivest kundeservice. Tre-pola telefonkontakt Har du tre-pola telefonkontakt av den gamle typen? Då treng du ei overgangskontakt slik at du får kopla til kablane som følgjer med denne pakken. Overgangskontakter får du kjøpt i forretningar som sel tele- og dataprodukt. Pluggane på dei medfølgjande kablane er typen RJ-45.

11 Installasjonsrettleiing abonnentar med ISDN 1. Ta kabelen som går mellom telefonkontakta i veggen og ISDN boksen ut av veggkontakta og sett denne inn i «PHONE» på splittaren. 2. Kopl ein nettverkskabel frå veggkontakta til kontakta merka «LINE» på splittaren. 3. MERK! Dersom leidningen mellom ISDN-boksen og telefonlinja ikkje har ein plugg som kan trekkast ut av ISDN-boksen eller frå veggkontakta, må du ha montør. Kontroller at du har summetone i telefonen. Dersom du ikkje har summetone må du sjekke at du har kopla riktig. 4. Kopl ein nettverkskabel frå kontakta merka «MODEM» på splittaren til kontakta merka «DSL» eller «ADSL» på modemet. 5. Kopl straumforsyninga til kontakta merka «POWER» på ADSL modemet, og sett stikkontakta i veggen. 6. Når du har kopla på straumen på modemet vil du få lys i lampa som er merka «PWR» eller «POWER». Når ADSL forbindelsen er i orden vil lampa merka «DSL» eller «ADSL» lyse grønt eller oransje. 7. Kopl ein nettverkskabel mellom ein av kontaktane merka «LAN» på modemet og kontakta i nettverkskortet i PC'en. 11 Dersom du har fulgt rettleiinga er det no tid for å stille inn PC en din for å kople seg til internett med Enivest ADSL. Korleis dette skal gjerast kan du sjå under seksjonen Innstillingar på din PC. Sjå side 18 til 25.

12 Installasjonsrettleiing abonnentar med ein enkelt analog telefon (ikkje ISDN) 1. Ta ut telefonkabelen frå kontakta i veggen og sett denne inn i «PHONE» på splittaren. 2. Kopl ein nettverkskabel frå veggkontakta til kontakta merka «LINE» på splittaren. Dersom du har ei tre-pola telefonkontakt (grisetryne) må du bruke ei overganskontakt for å få kabelen til å passe. 12 Kontroller at du har summetone i telefonen. Dersom du ikkje har summetone må du sjekke at du har kopla riktig. 3. Kopl ein nettverkskabel frå kontakta merka «MODEM» på splittaren til kontakta merka «DSL» eller «ADSL» på modemet. 4. Kopl straumforsyninga til kontakta merka «POWER» på ADSL modemet, og sett stikkontakta i veggen. 5. Når du har kopla på straumen vil du få lys i lampa som er merka «PWR» eller «POWER». Når ADSL forbindelsen er i orden vil lampa merka «DSL» eller «ADSL» lyse grønt. 6. Kopl ein nettverkskabel mellom kontakta merka «LAN» på modemet og kontakta i nettverkskortet i PC en. Dersom du har fulgt rettleiinga er det no tid for å stille inn PC en din for å kople seg til internett med Enivest ADSL. Korleis dette skal gjerast kan du sjå under seksjonen Innstillingar på din PC. Sjå side 18 til 23.

13 Installasjonsrettleiing abonnentar med fleire analoge telefonar (ikkje ISDN) Det anbefalast at du installerer ADSL-utstyret på den telefonkontakta som er nærmast telefonlinja inn til huset (hovudkontakta). Grunnen til dette er at kontaktar før den kontakta du installerer ADSL-utstyret på, ikkje kan brukast lenger. Kontaktane som kjem etter ADSL-kontakta kan kun nyttast til analoge telefonar, og dette krev også at du fysisk kuttar forbindinga mellom kontakta du installerer ADSL-utstyret på og den neste kontakta i rekka. Enivest anbefalar deg å bruke montør til denne jobben. Det er viktig at linja til alle telefonane du har i huset går gjennom splittaren. Dersom dette ikkje blir gjort så kan du oppleve susing i telefonen, redusert hastigheit mot internet, samt at internettforbindelsen kan bryte når telefonen er i bruk Ta ut telefonkabelen frå kontakta i veggen og sett denne i «PHONE» på splittaren. 2. Kopl ein nettverkskabel frå veggkontakta til kontakta merka «LINE» på splittaren. Dersom du har ei tre-pola telefonkontakt (gammal type) må du bruke ei overgangskontakt for å få kabelen til å passe. Kontroller at du har summetone i telefonen. Dersom du ikkje har summetone må du sjekke at du har kopla riktig. 3. Kopl ein nettverkskabel frå kontakta merka «DSL» på splittaren til kontakta merka «DSL» på ADSL-modemet. 4. Dersom du har fleire telefonkontaktar etter hovudinntaket og du ønskjer å bruke desse til fleire telefonapparat, er det veldig viktig at du kuttar kabelen mellom hovudkontakta og neste telefonkontakt. Vert ikkje dette gjort kan hastigheita på breibandet verte dårleg, og breibandet kan bryte kvar gong telefonen er i bruk. Du

14 vil og kunne oppleve dårlegare lyd i telefonen. 5. Kopl straumforsyninga til kontakta merka «POWER» på ADSL modemet, og sett stikkontakta i veggen. 6. Når du har kopla på straumen vil du få lys i lampa som er merka «PWR» eller «POWER». Når ADSL forbindelsen er i orden vil lampa merka «DSL» eller «ADSL» lyse grønt. 7. Kopl ein nettverkskabel mellom kontakta merka «LAN» på modemet og kontakta i nettverkskortet i PC en. 8. MERK! Dersom du vil bruke resten av veggkontaktane etter installeringa av ADSL bør veggkontaktane koplast om av montør. Dersom du vil sleppe å kople om kontaktane, kan ei løysing vere å kople til trådlause telefonar, der basen vert plugga i splittaren. Dersom du har fylgt rettleiinga er det no tid for å stille inn PC en din for å kople seg til internett med Enivest ADSL. Korleis dette skal gjerast kan du sjå under seksjonen Innstillingar på din PC. Sjå side 18 til 25. Installasjonsrettleiing abonnentar utan fasttelefon Kopl ein nettverkskabel ifrå veggkontakta til kontakta merka «DSL» på modemet. 2. Kopl straumforsyninga til kontakta merka «POWER» på ADSL modemet, og sett stikkontakta i veggen. 3. Når du har kopla på straumen vil du få lys i lampa som er merka «PWR» eller «POWER». Når ADSL forbindelsen er i orden vil lampa merka «DSL» eller «ADSL» lyse grønt. 4. Kopl ein nettverkskabel mellom kontakta merka «LAN» på modemet og kontakta i nettverkskortet i PC en. 5. Det kan vere ein fordel å ha splitter mellom veggkontakt og modem for å redusere støy på linja. Dersom du har fulgt rettleiinga er det no tid for å stille inn PC en din for å kople seg til internett med Enivest ADSL. Korleis dette skal gjerast kan du sjå under seksjonen Innstillingar på din PC. Sjå side 18 til 23.

15 Lampene på ADSL-modemet OBS! Enivest har nytta ulike modem grunna at produsenten har lansert nye modellar. Uavhengig av modell vil dei omtalte lampene på modema fungere bortimot likt. For å vite om modemet fungerer slik det skal, kan ein ta ein kikk på lampene på modemet. Merk at det tek litt tid frå du koplar utstyret første gongen, til lampene kjem på og stabiliserer seg. LAMPE PWR/SYS DSL LAN (10/100M) INTERNET (ACT) WLAN FORKLARING Denne lampa skal lyse fast og indikerer at det er straum på modemet. Sluttar ikkje lampa å blinke etter oppstart, tyder dette på at det kan vere ein feil på modemet. Denne lampa syner status på breibandslina, og fast lys indikerer at lina er oppkopla. Viss det ikkje er lys tyder det at modemet ikkje har kontakt med sentralen. Blinkande lys indikerer at modemet har kontakt med sentralen, men at lina ikkje er kopla opp endå. Denne lampa (ei eller fleire) indikerer kontakt med det utstyret du koplar til modemet. Det kan vere datamaskin, trådlaus ruter eller liknande. Lampa lyser fast når det ikkje er aktivitet, og blinkar når det går trafikk mellom modem og utstyret ditt. Fast lys tyder at modemet er tilkopla internett. Blinkar denne lampa syner det at det går trafikk mot internett. Fast lys tyder at det trådlause nettet er aktivert. Blinkande lys tyder at det går traffikk over det trådlause nettet. 15

16 ADSL/breibandstelefon-modemet 16 LAMPE POWER SYSTEM INTERNET ADSL PSTN TEL 1 (VOIP) TEL 2 LAN WLAN FORKLARING Denne lampa blinkar i byrjinga, men skal etter kvart lyse fast. Lampa indikerer at det er straum på modemet. Lampa blinkar raudt i byrjinga, men lampa skal deretter slå seg av. Ved oransje lys er spenninga på modemet for låg og du må sjekke straumtilføringa. Ved raudt lys indikerer dette at det er noko feil med modemet. Fast lys tyder at modemet er tilkopla internett. Blinkar denne lampa syner det at det går trafikk mot internett. Denne lampa syner status på breibandslina, og fast lys syner at lina er oppkopla. Raskt blinkande lys indikerer at modemet har kontakt med sentralen, men at lina ikkje er kopla opp endå. Er det ikkje lys i det heile eller lyset blinkar sakte, indikerer dette at kontakten med sentralen er nede. Denne lampa er ikkje i bruk i basis oppsettet og skal difor ikkje ha lys. Det er fast lys i TEL 1 når telefonen er tilkopla. Når lampa blinkar indikerer dette at telefonsamtale føregår og datatrafikk går over linja. (Fungerer som TEL 1, men lampa er berre lys i dersom ei sekundær linje er installert). Denne lampa (ei eller fleire) er på baksida av modemet og indikerer kontakt med det utstyret du koplar til modemet. Det kan vere datamaskin, trådlaus ruter eller liknande. Lampa lyser fast når det ikkje er aktivitet, og blinkar når det går trafikk mellom modem og utstyret ditt. Fast lys tyder at det trådlause nettet er aktivert. Blinkande lys tyder at det går trafikk over det trådlause nettet. Dersom du finn at lampene på modemet ikkje er som dei skal, bør du gå gjennom oppsett av utstyret beskrive på dei føregåande sidene for å kontrollere at utstyret er riktig tilkopla. Dersom du er sikker på at du har kopla utstyret riktig, ta kontakt med kundeservice då det kan indikere at modemet ikkje fungerer som det skal.

17 Breibandstelefoni Stadig fleire finn fordelar ved å gå over til breibandstelefoni. Det kan løne seg å bruke breibandslinja også til telefoni. Enivest har skreddarsydd to løysingar for å imøtekome ulike ringemønster. Ring utan teljarsteg til alle fasttelefonar i Noreg, eller ring utan abonnementskostnad. Du finn meir om dei to alternativa på våre heimesider eller du kan ringe oss for å få vite meir om desse produkta. Korleis fungerer breibandstelefoni? Breibandstelefoni fungerer i praksis lik ein vanleg fasttelefon, men teknologien som ligg bak er svært forskjellig. Ein bør forvente ein kvalitet som ligg mellom vanleg fasttelefon og mobil. Dersom ein køyrer store mengder med datatrafikk over internett samstundes kan dette føre til at telefonikvaliteten vert påverka. Då breibandstelefoni er ei teneste som vert levert over breibandet er den sjølvsagt avhengig av at internettforbindelsen fungerer som den skal, og dersom det vert straumbrot eller linjeutfall på ADSL vil ikkje telefonen fungere. Tenester tilgjengeleg for breibandstelefoni Ynskjer ein sperring av telefonoppringing til mobil, utland, spesialnummer eller 8xx xxxxx-nummer kan ein få dette ved å gi beskjed til Enivest kundeservice. Ein kan òg reservere seg mot nummervisning og oppføring i katalog-tenestane. Nummervisning av innkomande anrop vil fungere dersom telefonen din har støtte for dette. Det er også ein del funksjonar ein med få tastetrykk kan styre sjølv: Skjult nummer på ein samtale: #31#<destinasjons-telefonnr.> Kople av skjult nummer for ein samtale: #30#<destinasjons-telefonnr.> Vidarekopling av alle innkomande anrop: *21*nummer# Kople av vidarekopling av alle innkomande anrop: #21# Vidarekopling ved opptatt: *67*nummer# Kople av vidarekopling ved opptatt: #67# Vidarekopling ved ikkje svar: *61*nummer*tid# Kople av vidarekopling ved ikkje svar: #61# Oppsett av breibandstelefon Modemet du mottar for breibandstelefoni er ferdig konfigurert for bruk av internett. Du koplar opp modemet på same måten som vist for vanlege ADSL modem. Konfigurasjonen for telefoni vil Enivest legge inn når det nærmar seg dato for portering/ oppkopling av telefonnummeret ditt. Etter at du er tilkopla internett vil du motta eit brev med meir informasjon angåande dato for oppkopling av telefon. Modemet må vere tilkopla internett for at Enivest skal kunne legge inn konfigurasjonen. Tilkopling av analog telefon Når modemet er konfigurert for telefoni vil du sjå at VOIP/TEL 1-lampa byrjar å blinke og du kan begynne å ringe med breibandstelefon. Du koplar då din analoge telefon inn i utgangen merka «Tel 1» på modemet og ringer på vanleg måte. Sjå oppkopling s

18 Oppsett av di datamaskin For å ta i bruk ADSL frå Enivest treng du ikkje å installere noko program på PC en din. Sidan du får levert di internettoppkopling som ein lokal nettverkstilknytning (LAN), skal du heller ikkje bruke noko brukarnamn eller passord for å kople deg til. Når du koplar til breiband frå Enivest vha. nettverkskabel direkte frå modemet til datamaskina di, vil som regel datamaskina kople seg til Internett automatisk. Du kan følge med på ikonet med to datamaskiner i oppgåvelinja (i høgre hjørne på skrivebordet) for å sjå status på tilkoplinga di. Er det raudt kryss på ikonet vil det indikere at tilkoplinga ikkje er oppretta endå. Når datamaskina arbeidar med å finne nett vil du sjå at krysset endrar seg og det bevegar og blinkar i ikonet. Gi det nokre minutt før du forsøker å opne nettlesaren din. Skulle du ikkje kome automatisk på internett, kan du sjå kva instillingar du må gjere for å kome på nett på dei påfølgande sidene. Innstillingar i Internet Explorer Dersom du har hatt ein Internettilkopling frå ein annan leverandør tidlegare så bør denne tilkoplinga slettast. Start opp Internet Explorer. Trykk på Verktøy -> Alternativer for Internett. 18

19 Vel «Tilkoblinger». Dersom det ligg nokre tidlegare oppkoplingar i feltet «Innstillinger for oppringing og virtuelt privat nettverk» så markerer du desse og trykkjer på knappen fjern. Når dette feltet er tomt for oppkoplingar så trykkjer du på knappen «LAN-innstillinger» Her skal det vere tomt i alle boksane. Trykk «OK» og «OK» igjen. No er Internet Explorer ferdig konfigurert for ADSL frå Enivest. Du kan prøve å gå inn på ei internettside, for eksempel 19 Dersom du ikkje kjem på internett så må du sannsynlegvis stille inn nettverkskortet til å motta IP-adresse automatisk, korleis ein gjer dette vert vist på dei påfølgjande sidene. Her blir det vist framgangsmåte for nokre av dei vanlegaste operativsystema. Dersom du ikkje finn ei rettleiing som passar til ditt system så ta kontakt med din PC leverandør som kan fortelje deg korleis du går fram. Ei slik rettleiing følgjer også med nettverkskort og nyare Pc ar.

20 Windows Vista Denne delen viser korleis du stiller inn PC en din til å motta IP-adresse automatisk dersom du brukar Windows Vista. Når du skrur på modemet og koplar det til datamaskina, skal Windows Vista automatisk oppdage at eit nettverk er innanfor rekkevidde. Følg med på ikonet med to datamaskiner nede i høgre hjørnet på skrivebordet. Tilkopla Internett Ikkje tilkopla internett Dersom du ikkje automatisk kjem på internett lyt du sjekke nokre instillingar på pc-en. Ved å klikke med musepeikaren på ikonet med datamaskiner og jordklode, kjem du inn i eit lite dialogvindauge som syner status på tilkoplinga, samt gir deg valet å kikke nærmare på tilkoplinga di. Trykk deg då inn på «Nettverks- og delingssenter» og eit nytt dialog-vindauge vert opna. Her kan du sjå nærare på blant anna tilgongen til internett. Vi skal gå vidare inn i eit anna vindauget, klikk med musepeikaren på «Administrer nettverkstilkoblinger» dette valet finn du i venstre marg. 20

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

ADSL m/ telefoni. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Zyxel 650R-33 og telefoni.

ADSL m/ telefoni. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Zyxel 650R-33 og telefoni. ADSL m/ telefoni Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Zyxel 650R-33 og telefoni. Trollfjord Bredbånd AS Side 2 Innholdsfortegnelse: Velkommen som abonnent hos Trollfjord Bredbånd...

Detaljer

FIBER. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH. Trollfjord Bredbånd AS Side 1

FIBER. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH. Trollfjord Bredbånd AS Side 1 Trollfjord Bredbånd AS Side 1 FIBER Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH Trollfjord Bredbånd AS Side 2 Innholdsfortegnelse: Velkommen som abonnent hos Trollfjord

Detaljer

PC-ordninga 2011/2012

PC-ordninga 2011/2012 PC-ordninga 2011/2012 Gratulerer med ny PC. I dette heftet finn du nyttig informasjon om til dømes: TEKNISKE SPESIFIKASJONAR KONTRAKT OG KOSTNAD NETTVETT TIPS FOR GOD PC-BRUK HP ProBook 4330s 1,96 kg CPU

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

Xplorer 874B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0

Xplorer 874B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0 Xplorer 874B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0 GB N The features described in this manual are published with reservation to modifications. Funksjoner beskrevet i denne manualen

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel

Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel NOREGS TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK Fordjupningsoppgåve TDT4730 Informasjonssystemer, haust 2004 Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database Kom i gang med LibreOffice Innføring Kapittel 8 Kom i gang med Base Lag ein innebygd flat database Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor.

Detaljer

Internet Explorer med JAWS 15 og 16

Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Statped Telefon: 02196 Utgave 2015. (Tidlegare utg. 2010 med tittel: Internet Explorer og JAWS 10 og 11) ISBN elektronisk utgåve:

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Oppkobling av modem Zhone 1512 Innholdsfortegnelse Velkommen som HomeNet-kunde! Takk for at du har valgt HomeNet. Denne installasjonsveiledning gir deg en innføring i hvordan du

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement. Gjør det selv. Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1

Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement. Gjør det selv. Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1 Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement Gjør det selv 16 1 Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1 01.03.12 11.50 Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 2 01.03.12

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE DEL PÅ ALT I denne artikkelserien lærer du de beste og enkleste metodene for å dele filer, printere og internettforbindelsen med andre både i hjemmenettverket ditt og på internett. Del filene hjemme NY

Detaljer

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Gratulerer med ny ipad! Du har nå ein ipad 2, 32Gb Wi-Fi + 3G. Maskina har standardoppsett med programmet iannotate som tillegg. Utstyret er klar til bruk i trådlaust

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

Linux-bok. Mi vesle. Svein Lund: Norskspråklig utgåve 0.5N - 07.09.2005

Linux-bok. Mi vesle. Svein Lund: Norskspråklig utgåve 0.5N - 07.09.2005 Svein Lund: Mi vesle Linux-bok Norskspråklig utgåve 0.5N - 07.09.2005 1 Innhold FORORD...5 1. MASKINVARE...7 1.1. Mange slags datamaskinar...7 1.2. Mange slags maskinvare...7 1.3. Prosessor...9 1.4. Minne...............9

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0

871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0 Xplorer 871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0 GB N The features described in this manual are published with reservation to modifications. Funksjoner beskrevet i denne manualen

Detaljer

Systemansvarleg John Helge Grevstad har kontor i administrasjonen. E-post: john.helge.grevstad@mrfylke.no Telefon: 70 01 83 10 // Mobil: 970 84 265

Systemansvarleg John Helge Grevstad har kontor i administrasjonen. E-post: john.helge.grevstad@mrfylke.no Telefon: 70 01 83 10 // Mobil: 970 84 265 Frå IT-avdelinga Innleiing Velkomen til Ulstein Vidaregåande Skule. Eller velkomen attende, om du har vore her tidlegare. I dette skrivet vil du finne informasjon frå IT-avdelinga som kan være med på å

Detaljer