Forslag til tiltaksplan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til tiltaksplan:"

Transkript

1 Forslag til tiltaksplan: Reiseliv, handel og kreative næringer Vedlegg til Næringspolitisk strategi NORDREISA KOMMUNE

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Bakgrunnsmateriale... 3 Reiseliv... 4 Potensialer... 4 LAKS:... 4 NORDKAPP:... 4 FISKE I HAV:... 4 NORDLYS:... 4 NASJONALPARK:... 5 Tiltaksplan- Reiseliv... 6 Handel... 7 Potensialer... 7 ØKE BEDRIFTSTILFREDSHET... 7 BESØKSATTRAKSJONSUTVIKLING... 8 NETTHANDEL... 8 Tiltaksplan - Handel... 9 Kreative næringer Potensial KULTUROPPLÆRINGEN MARKEDSFORHOLDENE ARENAER Tiltaksplan -Kreative næringer OPPSUMMERING... 13

3 Innledning Dette dokumentet er en oppfølging av Næringspolitisk strategi for Nordreisa kommune Vedtatt i Nærings og kulturutvalget mars 2014 og Nordreisa kommunestyre juni Dokumentet skal gi politiske retningslinjer for prioriteringer og visualisering av ønsket utvikling. Dokumentet blir et arbeidsdokument for administrasjon og for prioritering av virkemidlene; Plan for bruk av kommunalt utviklingsfond. Bakgrunnsmateriale Som bakgrunn for denne tiltaksplanen ligger følgende dokumenter: Næringspolitisk strategi for Merkevarestrategi for Norges Nasjonalparker Reiselivsstrategien Kunnskapsinnhenting i reiselivet, NTSS 2014 Seminar Kreative næringer, 16. juni Nasjonale- og regionale transportplaner RUP, Troms fylkeskommune Rapport Best på Service-prosjektet NOU Kulturutredningen

4 Reiseliv har vært et attraktivt reisemål for både engelske lorder, masseturisme fra Tyskland og fisketurisme. Generelt sett så har kommunen overnattinger om sommeren og om vinteren. Vi holder ikke tritt med utviklingen i bransjen i Nord-Norge, der vinteren nå har blitt større enn sommeren. Potensialer LAKS: Det gjøres lokale forsøk på å utvikle Reisaelva til kommersielt reisemål, men motstanden fra lokalbefolkninga har vist seg å være sterk. Reisaelva og forvaltningen av denne kan på sikt føre til både lønnsomhet og sysselsetting i sesong. Mye av prissettingen og interessen rundt elva avhenger av flere faktorer, tilgjengelighet, tilgang på laks, naturopplevelsen og om fisker har mulighet til å fiske alene. De omkringliggende vertskapet har også noe å si for prissettingen, og dermed også lønnsomheten innen bransjen. Generelt sett så kan engelske lorder fortsatt nås. Reisaelvas posisjon i markedet pd er; +: Storlaks, stor naturopplevelse, relativt billig, både overnatting og fiskekort, grei tilgang på fiskekort (per 2014) -: Middels fangstmuligheter, nedbørsfølsom elv, ikke tilgang på egne strekninger, NORDKAPP: Masseturismen, E6 trafikken til Nordkapp, nådde sitt høydepunkt i Nordreisa på midten av 90-tallet. Turistinformasjonens besøkstall lå da på omkring 2500, ca 400 personer per uke i sommersesongen. Hovedattraksjonen da var Reisadalen og hovedproduktet var elvebåttur til Mollisfossen. For 2014 hadde turistinformasjonen ca 100 besøkende i gjennomsnitt i de 6 ukene det var bemannet, og den uka med flest besøkende var det 250 personer innom. Det er observert at busselskapene i større grad enn før ønsker å komme frem til Nordlysplattået, heller fremfor å oppleve attraksjoner langs E6. Noen av tilbakemeldingene som har kommet er at det ønskes flere produkter i nærheten av sentrum. Gjerne kortvarige med lav pris. Generell oppfatning av årsakene til disse synkende besøkstallene er raskere bussreise til Nordkapp (Comfort i bussene, antall dager på reise etc), manglende kontakt mellom turoperatør og tilbyder av produkt, eller mellom hotell og produkttilbyder. I stor grad påvirkes den manglende skriftligheten av produkter reiselivssituasjonen i Nordreisa i dag. Mollisfossen og elvebåtturens posisjon i markedet i dag: +: Flott opplevelse, spektakulært, ok infrastruktur -: Pris, tilgjengelighet, tidskrevende, synlighet, samarbeid FISKE I HAV: Bedrifter som har satset på fisketurisme har fremdeles en svært positiv utvikling. Det er flere som utvider virksomheten for å nå flere markeder. Bedriftene her har hatt god nytte av turoperatøren DinTur som har gode systemer og tilgang til markedet. Fisketurisme i Nordreisa utgjør 3-4 bedrifter som drives på i sesong. Posisjonen i markedet er ikke knyttet spesielt til Nordreisa, men landsdelen Nord- Norge, som har både høy status og er ettertraktet i flere land. NORDLYS: Nordlysturisme er noe nytt som spesielt Tromsø har blitt eksperter på. Nordreisa har til dels hatt produkter innen dette segmentet, men vi kan vel med sikkerhet si at vi ikke har 4

5 lyktes med å få posisjon i markedet. Dette er det flere grunner til. Manglende tilknytning til destinasjonsselskapet Visit Tromsø Manglende kontakter med turoperatører Manglende produkter og aktører i segmentet Transportutfordringer, jfr. Markedspreferanser om å unngå transfer (Flybytte.) Hvis Nordreisa skulle ta posisjon i markedet vil dette være hvis man kunne knytte det til natur og kulturopplevelsene for øvrig i området. Innen segmentet har vi 2-3 aktører som tilbyr produkter; snøscooterturer, hundesledeturer og Lyngen lodge i Kåfjord, som er sterk på området, og bruker kommunens næringsliv aktivt. NASJONALPARK: Nordreisa har siden 2008 vært nasjonalparkkommune og Storslett har status som nasjonalparklandsby. Det er gjennom Merkevarestrategien for Norges Nasjonalparker at landsbyenes og kommunenes rolle som tilrettelegger for natur og kulturbaserte opplevelser blir konkretisert. Merkevarestrategien legger til rette for bedre synlighet og økt besøk fra utenlandske turister. Det er viktig å presisere at kommunen legger til rette for implementeringen av merkevaren, kompetanse og til dels informasjon. Den økonomiske verdiskapningen er helt og holdent privat næringsliv sitt ansvar. har forpliktet seg til en 50 % bemanning på statusen som Nasjonalparklandsby, og vi har en turistinformasjon som bemannes opp i høysesong. For øvrig utvikling av næringsgrenen er det Næringsutvikler som bistår med. Næringsutvikler har ansvaret for bransjekontakt for Nasjonalparkarbeidet, avtaler og til dels infrastruktur og samferdsel. Det overordnede, nasjonale systemet for ivaretakelse av reiselivets markedsføring og salg(destinasjonsselskapene), har over tid blitt en kasteball i det politiske systemet. Troms fylkeskommune har i 2013 lansert en ny reiselivsstrategi, uten å ta høyde for destinasjonsendringene. har ikke meldt seg inn i noen destinasjonsselskap i Dette skaper ikke problemer for bedriftene, da disse kan melde seg inn i destinasjoner som de selv ønsker. Det skaper derimot problemer med reisemålsutviklingen (stedsutvikling, profil, med mer). Dette er viktig å jobbe videre med i strategisk næringsplan. Kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord har tett samarbeid på reiseliv og har ytret at resterende Nord-Troms kommuner kan delta mot likelydende investering. Opprettelse av destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord er et av tiltakene i samarbeidet. Nordreisa næringsog kulturutvalg vedtok i 2013 å ikke inngå noen avtale med Visit Lyngenfjord, på bakgrunn av flere faktorer, men først og fremst av økonomiske grunner. Visit Tromsø er kun et alternativ for bedrifter som har aktiviteter og tilbud i og fra Tromsø by. I utgangspunktet må aktører i Nordreisa da produsere ferdigpakkede løsninger som støtter opp om destinasjonens merkevare. 5

6 Tiltaksplan- Reiseliv R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 skal jobbe med tilretteleggingsprosjekter i henhold til forventninger som i legges det å besøke en Nasjonalpark. skal bidra til at private (næring eller frivillig) initiativ til tilrettelegging i natur realiseres. Storslett Nasjonalparklandsby skal utvikles til å bli et hyggelig landsbysentrum med lokale produkter, korte aktivitetstilbud og god infrastruktur for myke trafikanter. skal bidra til gode, kvalitetsopplevelser i nye Halti, gjennom for formidlingsplan. skal jobbe politisk for bedre kommunikasjon til og fra Tromsø. skal bidra gjennom virkemidlene til kompetanseheving og markedsrettet arbeid. skal ha turistinformasjon hele året skal ha et eget vertskap for Landsbyen. 50 % stilling innen 2016 skal politisk fremme forslag om omorganisering av destinasjonsordningene, på en slik måte at distriktene kan ta del i reiselivsutviklingen i Nord. Ansvar: Politikere, Administrasjon Nordreisasamfunnet sammen Nordreisasamfunnet sammen Politikere og næringsliv sammen Nordreisasamfunnet sammen 6

7 Handel Detaljhandelen utsettes for hard konkurranse fra nærliggende byer og netthandelen. Dette gir utfordringer for bransjen å tilfredsstille kundenes behov. I tredjekvartal 2014 viste statistikkene en nedgang på omsetning i dagligvarebutikker i Nordreisa på 1,5 %, mens det på landsbasis viste en økning til 3 %. Det er viktig å påpeke at handelsmønstret til befolkningen er endret, og derfor vil en viktig del av å sikre omsetningen, og dermed sysselsettingen, å øke tilveksten i besøksnæringen. Reiselivsplan og stedsutviklingsplan vil være viktige tiltak for å bevare denne næringen som er en av kommunens viktigste og største sysselsetter. Potensialer er regionsenter for Nord- Troms. Næringslivet her er i stor grad basert på dette markedet. Med endrede handelsmønstre, og stor konkurranse fra nærliggende bysentre/ kjøpesentre og nett, står kommunens handelsstand i krise. Tiltak for å bedre situasjonen og styrke handelssentret for framtiden krever raske tiltak og langsiktige strategier. Nordreisa kommune har som mål, jfr. kommuneplanens samfunnsdel, å utvikle Storslett sentrum til en levende landsbykjerne med fokus på handel og aktiviteter som bygger opp om reiseliv og bolyst i henhold til stedsutviklingsplanen. skal også, iflg. Strategien, satse på lokale produkter, gjennom å aktivt støtte nisjeprodukter og festivaler. Det er også viktig at kommunen ser på sin anbudspolitikk, og gir lokale bedrifter mulighet å konkurrere på anbud. I denne strategien ligger det tilgrunn tre hovedprinsipper for stedsattraktivitet (Kilde: Telemarksforskning); - Bedriftsattraktivitet- Attraktivt for bedrifter å være og etablere seg i. - Bostedsattraktivitet- Attraktivt for mennesker å leve og bo i. - Besøksattraktivitet- Attraktivt for andre å besøke. har jfr. Tiltakssonerapporten høy bostedsattraktivitet. Målinger for bedriftsattraktivitet er gjort lokalt i 2011, men etter dette har vi kun statistikk å basere våre antakelser på. Det etableres i dag ganske mange bedrifter (i forhold til innbyggertall), men få oppnår omsetning som gir lønnsom drift. Kommunen har tilrettelagt for mer næringsliv gjennom ny arealplan, men der er fortsatt vanskelig for etablerere å få gode lokaler til ok pris, reguleringsplaner mangler og gir lange ventetider for utbygninger. Næringsinitiativ er ferskvare, og med de aktiviteter som skjer i Nord-Troms for tiden, vil initiativ legges på is. Det er mange som sliter med høye priser på lokaler, og enorme lokaler, ikke tilpasset behov. Det er behov for flere «kjøpesentre» der våre små nisjebedrifter og etablerere kan leie lokaler til oppstartpris. Reiselivet som er besøksattraktivitet, har blitt nevnt i eget kapittel. ØKE BEDRIFTSTILFREDSHET En viktig del av å øke bedriftstilfredshet i må være å få til god stedsutvikling av Nasjonalparklandsbyen (Sørkjosen og Storslett). Prioriteringer som vil øke bedriftstilfredshet er: - Klare byggeområder for forretningsbygg. Dette betyr igangsette reguleringsplan og kommunale grunnlagsinvesteringer. - Gode løsninger for parkering og trygg ferdsel mellom butikkene, langs E6 og 7

8 i landsbyen for øvrig. Dette betyr stedsutviklingsprosjekter - Flere butikksentre med små tilpassede lokaler for enmanns nisjebutikker på Storslett sentrum. Dette betyr at man politisk må trykke på eiere av næringsbygg på Storslett til å være med på dugnaden om å ha god bedriftstilfredshet. BESØKSATTRAKSJONSUTVIKLING Som del av utviklingen av bedrifter, lokaler og nye forretningsområder, må innsatsen også rettes mot «trekkplastre» eller kundepreferanser. Det er ikke gjort noen helhetlig analyse av mulighetsrommet for Nordreisa/ Storslett/ Sørkjosen, men det er besluttet at kommunen skal satse på sin status som Nasjonalparklandsby og kommune. I denne forbindelse har Halti vært et viktig virkemiddel, og vil i framtiden være en viktig attraksjonskraft for besøkende. Det er derfor viktig å skape aktiviteter på bygget, gjerne i regi av privat næringsliv eller frivillig sektor. Miljødirektoratet (MD) skal satse på Nordreisa og Reisa nasjonalpark i årene som kommer (frem til 2017). MD har høye kvalitetskrav og stimulerer gjennom tilskudd til tiltak. Kommunen kan nå skape en attraksjon i Storslett sentrum. Det behøves kreative krefter og politisk vilje til å skape noe som kan skape oppmerksomhet i inn og utland. Et kreativt/ operativt omdømmeteam, bestående av kreative representanter fra næring/kultur/ frivillig og offentlig sektor kan bidra til en framoverlent utvikling, tross kommunens økonomi. (Kreativt omdømme team) NETTHANDEL kan gjennom de statlige næringsmidlene fremme kompetanseheving hos bedriftene. Det er derimot et fåtall av handelsstanden som søker om kompetansehevingstilskudd. Midlene bør i større grad informeres om, og sterkere kontakt mellom politikere og handelsstanden må opprettes. har en egen næringsforening og denne har en egen butikkgruppe. Utfordringer som forretninger har ift. Netthandel er; Fraktkostnader, hard konkurranse og stort globalt marked. Det er i tillegg slik, at kjeder med egne nettbutikker (eks MX sport) sentraliserer fortjenesten. Det er klart at butikker i stor grad kan utvikle egne nettbutikker, men det er butikker med egenart/nisjer som har muligheter på det globale markedet. Det er derfor viktig å satse på kompetanseheving innenfor innovasjon i tjenesteleddene. En viktig medspiller vil være Halti Næringshage. 8

9 Tiltaksplan - Handel H1 skal prioritere stedsutviklingsprosjekter i Storslett og Sørkjosen. H2 Reguleringsplan for nye Sørkjosen igangsettes H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Reguleringsplan for nye Storslett nasjonalparklandsby igangsettes. Det skal jobbes for igangsetting av et hovedprosjekt for stedsutvikling i Sentrumsområdene fra skal prioritere å legge til rette for gode trafikk og parkeringsforhold i sentrumsområdene Politikere skal sette press på eiere av næringseiendommer i sentrum for en dugnad for å slippe flere små entreprenører inn i leiemarkedet for forretningsarealer. skal jobbe for å skape flere attraksjoner i landsbyen, ved hjelp av et kreativt frivillig forum. skal gjennom virkemidlene fremme kompetanseheving og markedstilgang via digitale kanaler. skal gjennom virkemidlene satse på lokale produkter, gjennom å aktivt støtte nisjeprodukter og festivaler som understøtter dette skal selv legge opp til en anbudspolitikk som gir lokale bedrifter mulighet å konkurrere på anbud. Politikere Kreativt forum; oppstartsansvar; Ordfører Administrasjon 9

10 Kreative næringer Kulturell og kreativ næring er en samlebetegnelse for bransjene musikk, film, foto og spill, tv og radio, arkitektur, design, trykte medier, annonse og reklame, kulturarv og kunstnerisk virksomhet. Hvordan kan vi best styrke verdikjedene og sørge for at norsk kunstnerisk innhold når ut til publikum, og hvordan inntektene kan gå tilbake til norske bransjer og investeres i morgendagens talenter? har i dag et voksende kulturnæringsmiljø. Flere jobber innen produksjon av opplevelser, for reiseliv eller i form av kunst. Nye Halti har blitt en viktig arena for unge kunnskapsrike mennesker, og med tett tilknytning til museum, forvaltningsknutepunkt og kulturinstitusjoner. Haltimiljøet vil bli en viktig arena for entreprenørskap og synliggjøring av vår kommune. har i samarbeid med Nord-Troms kommunene, Troms fylkeskommune og Halti næringshage utviklet en egen plan for entreprenørskap som vil ivareta denne gruppen i forhold til forretningsdrift. Potensial Entreprenørskap og kulturnæringer for unge er viktig. Vi mangler i stor grad målgruppen år i vår kommune. Mange i denne gruppen tar utdanning andre steder, og er viktige bidragsytere innen kultur og idrett ved skolestedene. Det er enighet om at man må satse på å få styrket entreprenørskap i barne- og ungdomsskoler, videregående skoler. Lærerne må støtte og lære seg entreprenørskapsmetodikker og brenne for det. Det var et politisk ønske at nordreisasamfunnet sammen, skal satse mer på kultur for barn, slik at de er aktive kulturentreprenører og kulturmedarbeidere før 12 års alder. På kulturnæringsseminar sommeren 2015 kom det opp forslag fra politikere om at kommune og næringsliv må bidra til å stimulere unge til å skape elevbedrifter med de temaer vi ønsker. Det må oppfordres til aktivitet gjennom å opprette stipend, premiering, oppdrag med lønn etc. Kommuner og næringsliv må bidra til å lage problemer og oppgaver som ungdomsskolene kan løse. I kommuneplanens samfunnsdel står det følgende; Kommunen skal ha prioritere barn og unge, fordi de er en viktig del av Nordreisasamfunnets framtid. Det er barn og unge som skal skape vår arbeidskraft og våre arbeidsplasser i framtiden. Derfor må næringsutvikling, entreprenørskap og innovasjon forankres i skolen. Halt næringshage holder i dag på med et sterkere fokus på kulturnæringer og har i egen strategi satset på nisjen kortfilm. har i flere år kjempet for å få bygget et kulturhus. Halti er nå realisert og legger til rette for god infrastruktur for kulturlivet. Det antas likevel at det i dag er et svakt produktmangfold i kommunen. Dette beror i stor grad på kommunens prioritering og fokus på den kulturelle grunnmuren. Det ble poengtert i møte juni 2015 av politikere at vi bør satse på unge, slik at de tidlig kan være kulturentreprenører. Dette er i stor grad del av løsningen på produktmangfoldet. 1. Kommunen må styrke kulturopplæringen i skolen, kulturskolen, UKM og kulturelle skolesekken og kulturelle arenaer for ungdom (fritidsklubbene.) 2. Kommunen må styrke markedsforholdene. Foruten et marked kan kulturaktører ikke få til lønnsom drift. 10

11 3. Kommunen må sikre drift og være pådriver for de kulturelle arenaene som er Halti kulturhus, Biblioteket, ungdomsklubben og kirken KULTUROPPLÆRINGEN har muligheter til å gå foran som kulturkommune. Vi har ny administrativ organisering og politisk organisering som har flyttet kultur til en høyere politisk prioritering. Utfordringene i dag er å få til gode samarbeidsarenaer og god ressursutnyttelse mellom skole og kulturskole. Storfjord-modellen er forbilledlig og kan tas i bruk. Det er også muligheter til at kommunen og andre i samarbeid, kan opprette ett kulturstipend, som skal ivareta unge talenter fra kommunen. MARKEDSFORHOLDENE I kommuner i Sverige så utnyttes de statlige og kommunale investeringer som en markedsforbedrende tiltak for kunstnere. Kiruna kommune bruker 1 % av investeringsbudsjettet til oppføring av nybygg, til kjøp av kunst, kultur fra lokale produsenter. Dette gjør at man stimulerer til kunstproduksjon. Det er et viktig poeng at byene kanskje har et fortrinn i forhold til kulturentreprenører, fordi at markedet for slike tjenester er større. Det er et ønske, utfra analyser om tilflytting og vekst, å tiltrekke seg kreative mennesker. Kreative mennesker bidrar i stor grad til positiv utvikling og positivt omdømme. ARENAER har i kraft av nye Halti fått et praktbygg med store muligheter. Det er viktig at disse mulighetene blir satt ut i livet, og vi må alle bidra til at huset blir et bygg fylt av kulturelle opplevelser. Første prioritet må være å ha en ansatt som ivaretar samordning og drift av kulturarrangementene der. NOU Kulturutredningen legger vekt på de kulturelle hjørnesteinene; estetiske fag i grunnskolen, kulturskolen, fritidsklubbene, kirken og biblioteket. Disse arenaene er viktige hjørnesteiner i den kulturelle grunnmuren. Tiltaksplan -Kreative næringer K1 K2 skal ha kulturskole som del av skolehverdagen for alle barn. Nordreisaskolene skal sterkere knytte til seg kulturskolelærerne for å øke deltakelse og engasjement omkring UKM. 11

12 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 skal ha eget opplegg for talenter i kulturskolen, som skal være et tilbud utenom det som tilbys på skolene. skal bidra til å bedre markedet for opplevelser og begivenheter, gjennom å selv legge av midler i egne budsjetter. 1 % av investeringsbudsjettet til oppføring av bygg skal gå til kjøp av kunst, kultur fra lokale produsenter. Alle gaver som kommunen kjøper skal være lokalproduserte. skal oppfordre næringslivet til å i større grad benytte seg av lokale talenter innen kunst og kultur. skal opprette et kulturstipend Kommunen skal årlig bruke kr på lokalproduserte varer som skal selges gjennom butikken på Halti skal gjeninnføre samordningsstillingen som del av å utvikle et godt tilbud til kulturlivet, og gi arena for kulturentreprenører. Nordreisasamfunnet sammen., turistinformasjonen 12

13 OPPSUMMERING sitt hovedmål med strategisk næringsplan er å næringsplan fastsette retning, rammer og prioriteringer for videreutvikling av alle grenene av næringslivet i kommunen. Den skal gi et best mulig grunnlag for beslutninger i den enkelte bedrift, for grunneiere og offentlige prioriteringer. Planen søker å realisere kommuneplanens samfunnsdel sitt hovedmål for næring; Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvalting av arealer, gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Tiltaksplanen kan ikke i sin helhet bli gjennomført av administrasjonen i kommunen alene. Mange av oppgavene må forankres i næringsliv og hos politikere for at de skal kunne bli realisert. 13

Storslett Nasjonalparklandsby

Storslett Nasjonalparklandsby Storslett Nasjonalparklandsby Veien hit og veien videre Beate Brostrøm 24.06.2015 1 Bakgrunn Stedsutviklingsplan 2006-2007 Engasjert medarbeider NPLB og NPK i 2008 Tilretteleggings-, vertskaps-, kompetanse-

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Innledning: Kåfjord kommune startet prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden?

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? 10.02.2015 1 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14 Status Drammen sentrum Formannskapsmøtet 11.03.14 Medlemmer i BVD Handel: Servering/hotell: Eiendom/gårdeiere: Annen næring: 55 frittstående butikker + 100 i Magasinet/Torget Vest 27 serveringssteder,

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune

Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune www.oksnes.kommune.no Copyright Øksnes kommune Telefon 76 18 50 00 Hva holder liv i Nyksund? Stedets lange historie gjennom 1000

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Konkrete tiltak: BOLYSTPROSJEKTET

Konkrete tiltak: BOLYSTPROSJEKTET Erfaringer fra prosjektet Velkommen til oss.(bare bygd på noen få personers innspill) Mange gode ideer og satsningsområder Ikke blitt så høyt prioritert/dårlig forankring i ledelsen. Mange av de gamle

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

bærekraftig reisemålsutvikling

bærekraftig reisemålsutvikling BÆREKRAFTIG REISEMÅL VI ER I GANG Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Bostedsattraktivitet. Sälen 19. Januar 2015

Bostedsattraktivitet. Sälen 19. Januar 2015 Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Sälen 19. Januar 2015 105 100 95 Säter Trysil 90 85 Vansbro Smedjebacken Rendalen 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Synkende befolkning i alle kommunene

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Årsmelding 2013. Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2013

Årsmelding 2013. Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2013 Årsmelding 2013 Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2013 Oppsummering og rapportering av Nordreisa kommunes arbeid med næring og næringsutvikling i 2013. 29.04.2014 Innhold Nærings- og

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Næringsmonitor for Øst- Telemark Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Nei, tror ikke det. 3,2 % Nei, dette har vi ikke behov for! 1,3 % Vet ikke 5,1 % Nei, synes

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Lyngdal Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste tre timen 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Kultur og næring i Møre og Romsdal

Kultur og næring i Møre og Romsdal Kultur og næring i Møre og Romsdal Seminar Molde 26 mars 2008 Av Arild Hervik Kulturmomsutvalget Enstemmig utvalg foreslår bred modell for idrett og kulturområdet med 8% moms og fullt fradrag inngående

Detaljer

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Bosteds- attraktivitet

Bosteds- attraktivitet Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Utgangspunktet- et behov for å samordne innsatsen Mange utviklingsprosjekter og tiltak Mangler kontinuitet Mangler helhetlig plan/regi for forvaltning

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Årsmelding 2012. Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2012

Årsmelding 2012. Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2012 Årsmelding 2012 Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2012 Oppsummering og rapportering av Nordreisa kommunes arbeid med næring og næringsutvikling i 2012. 01.01.2013 Innhold Nærings- og

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 Nordreisa Næringsutvalg

ÅRSMELDING 2011 Nordreisa Næringsutvalg ÅRSMELDING 2011 Nordreisa Næringsutvalg Innhold Næringsutvalgets virksomhet... 1 Næringskonsulentens virksomhet... 2 Nasjonalparklandsbyer... Feil! Bokmerke er ikke definert. Omdømmeprosjektet... Feil!

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019. Gruppeleder Randi Sætres (A) hovedinnlegg

BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019. Gruppeleder Randi Sætres (A) hovedinnlegg BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Gruppeleder Randi Sætres (A) hovedinnlegg Ordfører, det er relativt bred enighet om en stor del av hva vi bør prioritere neste og kommende år. Vi er enige om å skjerme

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Vinje Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to og en halv timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Attraktivitetsmodellen:

Attraktivitetsmodellen: Grenseløs Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Omdømmebygging i Nord-Troms 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Nord-Troms Regionråd DA org. nr 979470452 3. Søknadsbeløp: 2.577.000 kroner

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-U64 12/810 12/4552 Hilde Dalen 10.07.12 Reisemålsutvikling, fase 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Rådmannens

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner KULTURNÆRINGER Kulturnæringer blir definert som de næringene som framstiller produkt

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer