NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering"

Transkript

1 1 NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering STYRETS ÅRSMELDING Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) er fusjonen av Norsk Misjonsråd, Lausanne Norge og Norges Evangeliske Allianse. Årsrapporten for dekker NORMEs virksomhet i arbeidsåret høsten 2015 og våren Vedlagte regnskap og revisjon gjelder kalenderåret Styret har i perioden (1. august 2015 til 31. juni 2016) hatt seks møter og behandlet 73 saker. Referatene sendes til medlemsorganisasjonene i forbindelse med innkallingen til årsmøtet. Styret i NORME har hatt følgende sammensetting: Terje Bjørkås (styreleder), Marianne Synnes Braseth (nestleder), Roar G. Fotland, Ruth Burch Skree, Agnes Lid, Anne Birgitta Langmoen Kvelland og Morten Egeland. Varamedlemmer: Erik Furnes, Sven Ebbell Skjold og Inger Marie Andersen Oppegård. Styrets årsmelding for inneholder følgende deler 1. Årsmøtet Økonomi 2015 A. Inntekter B. Utgifter 3. Administrasjon og informasjon 4. Virksomheter i NORME- regi A. Missiologisk Forum B. Lederdagen C. Link D. UFAB E. Medlems- og Misjonsstatistikken F. MBB- nettverket G. Ungdomsledernettverk H. Sosiopolistisk arbeid I. Kontingentutvalget 5. Andre prosjekter A. Liv i ledelse B. ELF, European Leadership Forum C. Fagdag for kristne mediearbeidere 6. Organisasjoner og nettverk som NORME har relasjoner til A. Norske organisasjoner og nettverk B. Internasjonale organisasjoner og nettverk

2 2 1. Årsmøtet 2015 Årsmøtet 2015 ble avholdt 8. september på Fjellhaug, Oslo, i forbindelse med Link- konferansen. Valg på årsmøtet: - Styreleder valgt for to år: Terje Bjørkås - Følgende personer ble valgt som styremedlemmer for to år: Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Morten Egeland og Marianne Synnes Braseth - Følgende personer ble valgt som varamedlemmer for ett år: Erik Furnes, Sven Ebbell Skjold og Inger Marie Andersen Oppegård - De øvrige styremedlemmene, som ble valgt av årsmøtet i 2014, sitter til årsmøtet i 2016: - Agnes Lid, Ruth Burch Skree og Roar G. Fotland Revisor Øystein Gunnerød ble valgt som revisor. 2. Økonomi 2015 Regnskapet for 2015 viser et overskudd på NOK. A. INNTEKTER i ) Medlemskap og kontingenter fra kirkesamfunn/organisasjoner og enkeltmedlemmer Kontingenten fra kirkesamfunn og organisasjoner er NORMEs økonomiske bærebjelke. Oversikten over kontingenter for 2014 finnes nedenfor: Medlemsoversikt fra 2014 Kategori 5 3 stk NOK (NMS, NLM, Normisjon) Kategori 4 3 stk NOK (Misjonsalliansen, Frelsesarmeen, PYM) Kategori 3 14 stk NOK (MUG, Frikirken, IMF, Bibelselskapet, Stefanusalliansen, UiO, Misjonsforbundet, Israelsmisjonen, Baptistsamfunnet, Åpne Dører, DFEF, NKSS, Kristent Nettverk og Areopagos) Kategori 2 13 stk NOK (Metodistkirken, DELK, HimalPartner, AsiaLink, EO, Wycliffe, Navigatørene, KIA, Samemisjon, NMS U, Guds m.het Vegårds, MAF og Compassion) Kategori 1 10 stk NOK (Tent, Frontiers, LMF, OM, SMR, Bibelleseringen, Damaris, Litteraturmisjonen, KMM og Kristkirken) Totalt 43 medlemmer har betalt; sum kontingenter NOK. Endringer i medlemskap 2015: Norges Samemisjon meldte seg ut av NORME- fellesskapet i 2015 (gjeldende fra ). Refuge Aliance ble tatt opp som medlemmer på Årsmøtet i 2015, men betaler først kontingent i Personlige medlemmer og menigheter Personlige medlemmer: I 2015 betalte 54 enkeltmedlemmer kontingent (á kr 300), mot 43 i ) Andre inntekter NORMEs øvrige inntekter består hovedsakelig i konferansegebyr som betales inn ved Missiologisk Forum, Link og Lederdagen. Det budsjetteres ikke med overskudd for disse arrangementene. I tillegg har det blitt samlet inn NOK til Misjonsledernettverket på European Leadership Forum. B. UTGIFTER i ) Administrasjon og lønn NORMEs største utgiftspost er lønn til daglig leder. På grunn av fødselspermisjon har det vært vikar i stillingen fra januar til mai 2015, noe som har gitt økte lønnsutgifter i gjeldende periode. De samme utgiftene ble refundert av NAV for den aktuelle perioden.

3 3 2) Medlemskontingenter og internasjonale gaver Styret har bestemt at European Evangelical Alliance og Lausannebevegelsen årlig skal tilgodeses med omtrent det samme beløpet. I 2015 har European Evangelical Alliance (EEA) mottatt NOK, mens Lausanne- bevegelsen har mottatt NOK. I tillegg hadde vi flere Lausanne- gjester på besøk i forbindelse med Link 2015, med en kostnad på cirka NOK. Til EEMA har vi betalt en kontingent på 600 (ca NOK). Det er også verdt å nevne en kostnad på $ som NORME har forpliktet seg på ved å arrangere et programspor for misjonsledere på den europeiske lederkonferansen ELF (European Leadership Forum). Kostnaden er dekket ved NOK over NORME- budsjettet og NOK samlet inn blant medlemsorganisasjonene (5000$ $). Andre kostnader Leiekostnadene hos Digni er på NOK. Bjørge Aass, har ført NORMEs regnskap med en godtgjørelse på 4000 NOK. Vi har også en rimelig revisor Øystein Gunnerød i Ernst & Young i Porsgrunn (7000 NOK). Daglig leder i NORME har pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse (SPK). Disse tingene gir en økonomisk innsparing på administrasjonskostnader. Øvrige utgifter kommer frem i regnskapet. 3. Administrasjon og informasjon Daglig leder, Anne Lise Søvde, var ute i foreldrepermisjon frem til 18. mai I den samme tiden har Bård Rebbestad Løkken, vært fungerende daglig leder i NORME. Det har vært noe overlapping i forbindelse med permisjonen (knyttet til opplæring). Daglig leder tar det meste av de administrative oppgavene. Hun er sekretær for, og følger opp vedtak gjort av styret, samt arbeidet i Missiologisk Forum, LINK, Statistikk- komiteen, Lederdagskomiteen, UFAB, MBB- nettverket og øvrige komiteer og prosjekter under NORME. Daglig leder har tett kontakt med styret gjennom styreleder. Gjennom følgende kanaler sprer daglig leder informasjon i NORME- nettverket NORME- nytt: En epostbasert nyhetsbrev sendes ut hver måned til alle medlemmene. Dette er et viktig kontaktledd og synlighetsskapende medium for NORME. NORME- brev til hovedledere: Et månedlig brev til generalsekretærer og hovedledere som inneholder tilpasset informasjon som ikke gjelder hele organisasjonen. Disse har enten kommet en gang per måned eller i form av flere mailer per måned. NORMEs nettsider: Siden oppdateres jevnlig med stoff om NORME- aktiviteter og annet aktuelt stoff. Misjonsblogg.no: Daglig leder har opprettet en blogg for innlegg om misjon og kirkeliv. NORME på Facebook: NORME har også en egen side på Facebook. De som liker siden vår, vil få oppdateringer når det legges ut noen nytt på siden. Media: NORME er godt kjent innen det evangelikale Norge hvor vi skal være en serviceorganisasjon. Daglig leders faste Globalt Perspektiv spalte i Dagen i tillegg til jevnlige småsaker i kristen media bidrar til synliggjøringen. 4. Virksomhet i NORME- regi NORME har flere arbeidsfelt hvor komiteer/styringsgrupper jobber på vegne av medlemmene og styret. Det er ulikt aktivitetsnivå innen NORMEs komiteer og arbeidsfelt. Her følger en oversikt: A. Missiologisk Forum Missiologisk Forum er trolig det viktigste forumet for en akademisk diskurs rundt missiologiske tema i Norge. Det arrangeres to eller tre Missiologiske Fora hvert år, hovedsakelig på Menighetsfakultetet.

4 4 Styringsgruppen for Missiologisk Forum har i perioden hatt følgende medlemmer: Hans Aage Gravaas (leder), Knud Jørgensen, Knut Edvard Larsen, Maicon Steuernagel, Roar G. Fotland, Marion Grau og daglig leder. Heidi Westborg Steel og Vija Esenberga Herefoss har avsluttet sin tjeneste i styringsgruppa i perioden. NORME har arrangert følgende fagdager i perioden: 19. november 2015 var temaet Omvendelse. Sverre Bøe (Dr. Theol og lærer på Fjellhaug) underviste om Omvendelse i NT. Greg Livingstone, som blant annet startet organisasjonen Frontiers, delte erfaringer med omvendelse blant muslimer. Terje Hegertun og Harald Hegstad gav perspektiver på frikirkelig- pentekostal og folkekirkelig fokus på omvendelse. Maite Celeti og Dawit Olika Tefassa delte erfaringer fra misjon og diaspora. Fagdagen fikk veldig gode tilbakemeldinger og flere har bedt om presentasjonen fra Sverre Bøes undervisning i etterkant. 27. januar 2016, Misjon og konflikt: I samarbeid med misjonsuken på MF, arrangerte Missiologisk forum et seminar med tittelen Hva kan messianske jøder bidra til i kirken, og hva kan vi lære av hverandre? Elisabeth Levy, direktør ved Caspari- senteret innledet i temaet. I tillegg fikk vi høre om jødisk- kristen dialog i oldkirken av Oskar Skarsaune (MF- professor) og om jødisk spiritualitet som en berikelse, av Ole Christian Kvarme (Oslo- biskop). 10. mars 2016 arrangerte Missiologisk Forum fagdagen Bibel og misjon i samarbeid med Bibelselskapet, som i år feirer 200- årsjubileums- år. Hovedforedragsholder var kanadieren Bill Mitchell (United Bible Societies) med mange års erfaring fra Latin Amerika. I tillegg sto navn som Ingeborg Mongstad- Kvammen (generalsekretær i Bibelselskapet), Ole- Christian Kvarme (Oslo- biskop) og Sigmund Evensen (seniorrådgiver i Wycliffe Norge) på plakaten. Bibeloversetterne Konstanse Raen, Anne Lise Matre og Bierna Leine Bientie delte noen perspektiver på bibeloversettelse, mens Runar Byberg (UIO) og Hans Sagrusten (Bibelselskapet) aktualiserte bibelspredning i Norge og i misjon. Også denne fagdagen fikk spesielt gode tilbakemeldinger, og flere saker i media knyttet til bibeloversettelse og bibelspredning. B. Lederdagen NORMEs Lederdag er en viktig møteplass for medlemsorganisasjonenes ledere og andre evangelikale kirkeledere som inviteres spesielt. I Lederdagskomiteen sitter Ole Magnus Olafsrud, Jorunn Andestad Langmoen, Marit Landrø og daglig leder. I 2015 ble Lederdagen lagt til 3. desember. Tema for Lederdagen i 2015 var Bønn. Ingar Bø fra Lia Gård delte om bønneliv og retreat. Anne Birgitta Langmoen Kvelland og Ole Christian Kvarme delte erfaringer med bønn i lederskap og tjeneste. Lars Petter Berg ledet i lovsang sammen med musikere fra NLA- høyskolen avd. Staffeldtsgate. Lederdagen fikk svært gode tilbakemeldinger, og oppleves som en viktig møteplass for nettverkets hovedledere. C. Link 2015 I 2015 ble det igjen arrangert Link- konferanse i Oslo. LINK- komiteen har i perioden bestått av Ragnhild Kristensen Bøhler (Normisjon/GUS), Lars Kristian Redse (Frelsesarmeen), Vija E. Herefoss, Vidar Børjesson (Pinsebevegelsen) og Håvard Maurstad (Israelsmisjonen). Vidar Børjesson avsluttet arbeidet i komiteen etter Link. Hovedtema på Link var The future of global mission. Vi startet allikevel tirsdagskvelden med et fokus på forsoning i misjonsarbeidet. Tirsdagen hørte vi Kjell Magne Bondevik dele erfaringer om forsoningsarbeid fra sin politiske erfaring, i tillegg til et utvalg yngre ledere som ble intervjuet om forsoning og misjon (Jaimie Hildsen fra USA/Israel, Ermal Bijal fra Albania, Thor Håkon Lindstad og Kjetil Klungland fra Norge).

5 5 Onsdagen hørte vi Lindsay Brown snakke om dagens og fremtidens Europa. Brown har ledet Lagsbevegelsen i Europa i en årrekke og er nå internasjonal leder i Lausannebevegelsen. Stefan Gustavsson i den svenske evangeliske alliansen (SEA) gav et skandinavisk perspektiv, mens Rune Edvardsen (Troens Bevis), Hjalmar Bø (NLM) og Dag Håkon Eriksen (Normisjon) delte sine tanker om fremtidens misjon for sine organisasjoner. I forlengelsen av Link- konferansen samlet Ole- Magnus Olafsrud og Justin Schell (fra Lausanne- staben) 15 yngre ledere fra Europa, som alle er delegater til Lausannebevegelsens Younger Leaders Gathering i august Evalueringene fra Link 2015 var positive, til tross for at flere av konferansens talere meldte avbud kort tid i forveien. D. UFAB, Utstasjonerte familier med barn UFAB- komiteen (Komiteen for arbeid med Utestasjonerte Familier med Barn) arbeider for å ivareta misjonærfamilier og barnas situasjon i utlandet. Komiteen består av Kari Margrethe Solvang og Eli Gjøra (NLM), Else Kari Bjerva (Normisjon), Heidi Westborg Steel (HimalPartner), Ingjerd Grimstad Bandak (frikirken), Yngvild Hofstad (UIO), Jan Ove Larssen (NMS), Marie Djupedal og Ingun Brustugun (RoB- teamet på Modum). Sistnevnte ble tatt opp i UFAB komiteen for spesielt å styrke samarbeidet mellom NORMEs UFAB- komité og RoB- teamet. Ingun Yri Øystese (Frikirken), Ellen- Marie Suther- Backer (PYM), Eva Luoise Hansen (Normisjon) og Bente Auestad har avsluttet sitt engasjement i komiteen ila perioden. Komiteen leverte i 2014 et policy- dokument for Utestasjonerte familier med barn på felt, som har blitt oversatt til engelsk og spansk. Våren 2016 har UFAB- komiteen ferdigstilt et forslag til læreplan (med viktige temaer og anbefalt litteratur) som en forberedelse for familier som skal reise ut i misjon. E. Misjons- og medlemsstatistikken NORMEs misjonsstatistikk har gjennom mange år gitt viktig informasjon om arbeidet i medlemsorganisasjonene. Statistikken gjennomføres nå i samarbeid med Digni og Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Statistikk- komitéen har i perioden bestått av Frank- Ole Thoresen (Fjellhaug), Knut Edvard Larsen (Egede- instituttet), Sigbjørn Kiserud (Digni) og daglig leder i NORME. Våren 2016 har Knut Edvard Larsen blitt erstattet av Ingebjørg Hauge fra Fjellhaug. Rapporten fra Misjons- og medlemsstatistikken for 2014 var klar i november Den viser en forsiktig nedgang i antall misjonærer på felt, men også en moderat økning i innsamlede midler og total omsetning. Misjons- og medlemsstatistikken fra 2015 vil legges frem på NORMEs Årsmøte. Per 1. juni er tallene ikke ferdig bearbeidet. F. MBB- nettverket NORME- styret bestemte i juni 2015 å starte opp av et nettverk for folk som jobber med MBB (muslim background believers) for å utruste konvertitter til å kunne leve som aktive kristne inn i sin egen kultur, enten i Norge eller andre steder. Nettverket hadde oppstartsmøte i oktober 2015 og ønsker å være en ressurs i disippelgjøring av konvertittene. Det består av mennesker som har erfaring med arbeid blant muslimer. Styringsgruppen for arbeidet består av Per Kr. Rønning (leder), Steinar Opheim (Tent), Janet Seierstad (NLM), Magnus Ledang Husøy (Mahabba) og daglig leder. G. Ungdomsledernettverket En gruppe hovedledere har jobbet med å samle Ung- ledere på nasjonalt plan under visjonen om å nå norske ungdommer med evangeliet. Gruppen har bestått av Tor Erling Fagermoen (IFES Europe), Hans Kristian Skaar (NLM Ung), Roal Zeiffert (Ung Baptist og Frikirkelig Barne- og ungdomsutvalg, FBU), Andreas Nordli (UIO) og daglig leder. 28. januar møttes 23 Ung- ledere, som alle leder nasjonale bevegelser eller organisasjoner for ungdomsarbeid. Lederne representerte en medlemsmasse på omkring ungdommer. Dagen ble innledet av Tor Erling Fagermoen (IFES Europe). Lovsang ble ledet av Espen Gilsvik (Ny

6 6 Generasjon). Øystein Gjerme delte sitt hjerte for ungdomsarbeid i Norge og Øivind Augland fasiliterte gruppesamtaler om drømmer og visjoner, lærdommer og erfaringer hos Ung- lederne. Tilbakemeldingene fra dagen var gode, og det planlegges en ny samling i januar Internasjonalt har NORME en rolle i Lausannes Younger Leaders Gathering som arrangeres i Den norske delegasjonen har hatt et par møtepunkter i perioden (Les mer under punk 6 B om Lausannebevegelsen) H. Sosiopolitisk arbeid Det har ikke vært noe eget utvalg for det sosiopolitiske arbeidet i perioden, men NORME- styret har vært informert om aktuelle saker. NORME- leder har en fast spalte i avisen Dagen. I tillegg har NORME levert høringsuttalelse i følgende saker; forslaget om søndagsåpne butikker og forslaget om innstramninger i asylpolitikken. Den siste høringsuttalelsen vekket noe oppmerksomhet i media. Daglig leder har også uttalt seg i media om utviklingen i Den norske kirke med tanke på vigsel av likekjønnede par, om utvidelsen av abortloven til også å gjelde fosterreduksjon og i debatten om sunt lederskap. Etter uttalelsen om Dnks arbeid med vigsel av likekjønnede har styret fått en skriftlig reaksjon fra en av medlemsorganisasjonene, som beklager at NORME har uttalt seg. I. Kontingentutvalget NORMEs årsmøte vedtok i 2015 å gjøre en endring i kategoriene for medlemskontingent fom Kontingentutvalget har hatt en rådgivende funksjon i endringsprosessen. 5. Andre prosjekter 2015/2016 Den årlige handlingsplanen er et viktig arbeidsdokument når vurderer egen måloppnåelse. I tillegg vil styret evaluere de siste års arbeid mot NORMEs femårs strategiplan for perioden A. Ledertreningsprogrammet Liv i Ledelse (eng: Arrow) Liv i Ledelse er et Lausanne- initiert ledertreningsprogram, med stort fokus på mentoring. Frode Randgaard er prosjektleder for det norske programmet. Sammen med en styringsgruppe bestående av Anne Mari Schiager Topland (Normisjon/Frikirken), Siri Telstø Skeie (Laget), Leif Jacobsen (Metodistkikren), Kari Margrethe Solvang (NLM) og daglig leder, leder han programmet som startet i mai 2014 og avsluttes i august Programmet har 13 deltagere. I perioden har det vært to samlinger; en på Lia gård (Koppang) i august 2015 og en på Strand leirsted (Sandefjord) i januar Avsluttende samling er på Lia i august B. European Leadership Forum (ELF) European Leadership Forum samler hvert år 750 europeiske ledere i Wisla, Polen. NORME har de to siste årene stått i spissen for å samle europeiske misjonsledere til et nettverksprogram på konferansen. Leder for nettverksarbeidet har vært Rolf Kjøde (NLA), som sammen med daglig leder i NORME og Øst- Europa- leder i Reach Global, James Launderdale, har sydd sammen programsporet for misjonslederne. I mai 25 samlet nettverket 25 ledere, mens det i mai 2016 samlet 35. I 2016 bidro Reach Globals Europaleder, Todd Hiltibran, istedenfor Launderdale. Bidragsytere på misjonsleder- nettverket var blant annet missiolog Scott Moreau (Wheaton College), Hans Aage Gravaas (Stefanusalliansen), Steinar Opheim (TENT), Evi Rodeman (Mission- net) og Christel Ngnambi (EEA). C. Fagdag for kristne mediearbeidere I samarbeid med Familie & Medier og tankesmien Skaperkraft arrangerte NORME en felles fagdag for kristne mediearbeidere på Litteraturhuset i Oslo 21. november. Fagdagen samlet

7 7 omkring 30 journalister og andre medieansatte til et fokus omkring tro og livssyn i det offentlige rom. Jenny Tailor fra Lapido Media, Øyvind Gustavsson fra VG og Lars Dahle var blant bidragsyterne. En slik fagdag vil, etter gode evalueringer, arrangeres årlig. 6. Organisasjoner og nettverk i Norge, som NORME har en relasjon til A. NORSKE ORGANISASJONER OG NETTVERK Digni NORME leier kontorplass av Digni og er dermed en del av Dignis kontorfellesskap. Generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik, møter i NORME- styre som observatør, og daglig leder i NORME inviteres gjensidig til Dignis styremøter. I tillegg har Digni og NORME de siste årene, samlet inn en felles Misjons- og medlemsstatistikk. Egede Det er god kontakt mellom NORME og Egede Instituttet. NORME inviteres til Egedes representantskapsmøte og Egedes instituttleder inviteres til NORMEs generalforsamling. Egedes instituttleder Marion Grau sitter også i styringsgruppen for Missiologisk Forum. Norges Kristne Råd (NKR) NORMEs daglige leder er observatør i Norges Kristne Råds styre, og Knut Refsdal i NKR har samme status i NORME- styret. Det planlegges et felles misjonsseminar med styret i Norges Kristne Råd i november DAWN/SENDT DAWN er et nettverk for menighetsplanting som ledes av Øyvind Augland. NORME har kun en informasjonsfunksjon i forhold til DAWN- nettverket, som i 2015 endret navn til SENDT. (Ny leder fra 1. Juni 2016 er Øystein Gjerme.) Nasjonalt bønneråd Nasjonalt bønneråd arrangerer den norske delen av Global Bønnedag 1. pinsedag (Global Day of Prayer). NORME anbefaler norske menigheter og organisasjoner å følge bønneopplegget til Global Bønnedag. Skaperkraft Daglig leder er med i Skaperkrafts fagråd. Kirkens Nødhjelp NORME er observatør i Kirkens Nødhjelps representantskap. B. INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG NETTVERK EEA European Evangelical Alliance Som Norges kontor for den Evangeliske Allianse i Norge er NORME medlem i European Evangelical Alliance (EEA) og World Evangelical Alliance (WEA). Daglig leder var med på EEAs generalforsamling i oktober 2015 i Tyskland. Hovedtema for konferansen var flyktningestrømmen til Europa, og alliansen igangsatte en stor innsats for å møte behov og nå flyktningene med evangeliet om Jesus. Norges kontaktperson på Task force for refugees er Erik Lølandsmo i KIA. Mission- net er både en nyttårskonferanse for ungdom og en misjonal ungdomsbevegelse under paraplyen av European Evangelical Alliance (EEA). Kjetil Spilde er kontaktperson i Norge for Mission-

8 8 net. Ved konferansen var IFES Europa- leder Tor- Erling Fagermoen bibeltimeholder, men det var ellers liten norsk representativitet på konferansen. Lausannebevegelsen The Lausanne Movement for World Evangelization er vår andre viktige internasjonale relasjon. Lausannes hovedleder, Dr. Michael Oh måtte dessverre melde avbud ved Link 2015, men konferansen fikk allikevel et Lausanne- stempel da Justin Schell fra Lausanne- staben, internasjonal leder Lindsay Brown og 14 yngre ledere fra YLG- delegasjonen i Europa deltok på Link. Ole- Magnus Olafsrud har en ledende rolle i planleggingen av Younger Leaders Gathering i august Den norske delegasjonen til YLG består ellers av Ole Martin Glomvik (Navigatørene), Jostein Haugen (NLM Ung), Silje Helene Kristin Jøssang (Psykologi student), Kristian Sveinall Øgård (Acta Normisjon), Camilla Osnes (Sokneprest Hemsedal), Åsne Ramfjord (Siviløkonom), Tone Julseth Ydstebø (NMS Ung), Maicon Steuernagel (Oslo International Church) og Daniel Overskott (KIA Ung). Lausannebevegelsen har også gjennomført en konsultasjon om God in the working place i april 2016 i Budapest. Senior Associate for Tentmaking, Berit Helgøy Kloster, var med der, sammen med Steinar Opheim (TENT), Anders Torvill Bjorvann (Hellig hverdag) og fire personer fra skoleskipet Gann. EEMA NORME er også en av støttepartnerne i European Evangelical Mission Association, EEMA. NORME har ikke deltatt på konferanser i regi av EEMA i , men betaler en årlig kontingent på 600. I tillegg til generalforsamlingen, er EEMA partner i årlige konferanser for Member Care, samt andre missiologiske arrangementer. European Leadership Forum, ELF ELF er et sentralt møtested for evangelikale ledere i Europa. Konferansen har 24 ulike nettverksspor, hvorav flere ledes av norske aktører; Medianettverket ledes av Margunn og Lars Dahle, tre Menighetsplantingsnettverk ledes av Øivind Augland og Misjonsledernettverket av Rolf Kjøde og daglig leder. Se mer informasjon om NORMEs engasjement på ELF under Andre prosjekter, p. 5 B. EEMC European Evangelical Mission Councils samler Nordeuropeiske Misjonsråd en gang i året. I mars 2016 ble EEMC- møtet avholdt i Hamburg. Fra Norge deltok styreleder Terje Bjørkås. Eurochurch Eurochurch er et misjonalt forum, ledet av Martin Roberson, som ønsker å legge til rette for misjonal refleksjon og kirkeplanting i Europa. Det har ikke vært noe samling i Eurochurch i denne perioden. Oslo juni 2016 Terje Bjørkås Anne Lise Søvde Marianne Synnes Braseth Styreleder Daglig leder nestleder i styret

Medlemsstatistikk for Digni og NORME, 2012

Medlemsstatistikk for Digni og NORME, 2012 Medlemsstatistikk for Digni og NORME, 2012 2 Innledning Rapporten er utarbeidet av førsteamanuensis Frank-Ole Thoresen/ Fjellhaug Internasjonale Høgskole på bestilling fra og i samråd med Digni og Norme.

Detaljer

Medlemsstatistikk for Digni og NORME

Medlemsstatistikk for Digni og NORME Medlemsstatistikk for Digni og NORME 2014 2 Fakta på bordet Rapporten er utarbeidet av førsteamanuensis Frank-Ole Thoresen/ Fjellhaug Internasjonale Høgskole på bestilling fra, og i samråd med, Digni og

Detaljer

DIGNI FELLES MEDLEMMER. Blå Kors Kristen Idrettskontakt (KRIK) Kristen Muslimmisjon

DIGNI FELLES MEDLEMMER. Blå Kors Kristen Idrettskontakt (KRIK) Kristen Muslimmisjon Medlemsstatistikk DIGNI og NORME 2015 DIGNI Blå Kors Kristen Idrettskontakt (KRIK) Kristen Muslimmisjon FELLES MEDLEMMER Areopagos Bibelselskapet De Frie Evangeliske Forsamlinger De Norske Pinsemenigheters

Detaljer

Årsrapport for DAWN Norge 2014

Årsrapport for DAWN Norge 2014 Årsrapport for DAWN Norge 2014 Viktig informasjon: Da det ikke ble avholdt årsmøte for 2013 vil denne årsrapporten inneholde informasjon om utviklingen av DAWN Norges arbeid både i 2013 og 2014. I følge

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

Innledning 6. Om organisasjonene 3. Sammendrag 4. Innledning 5. Organisasjonene i Norge 6. Antall ansatte totalt 7. Organisasjonenes økonomi 8

Innledning 6. Om organisasjonene 3. Sammendrag 4. Innledning 5. Organisasjonene i Norge 6. Antall ansatte totalt 7. Organisasjonenes økonomi 8 MEDLEMSSTATISTIKK FOR DIGNI OG NORME 2014 Innledning 6 Om organisasjonene 3 Sammendrag 4 Innledning 5 Organisasjonene i Norge 6 Antall ansatte totalt 7 Organisasjonenes økonomi 8 Institusjonsdrift 11 Økonomi

Detaljer

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke.

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 3.-4.2. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide Forfall: Reidar

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal (ikke Sak LS 601A, Sak LS 601B, Sak LS 601D, Sak LS 601E1, Sak LS 601F), Ragnhild Gravem (møteleder

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

NORME s misjonsstatistikk for 2004 Ressurssenter for misjon

NORME s misjonsstatistikk for 2004 Ressurssenter for misjon Norsk misjon 2004 NORME s misjonsstatistikk for 2004 Ressurssenter for misjon Statistikken omfatter 32 organisasjoner i NORMEN 13 andre organisasjoner arbeid i ca. 120 land 356 registreringer (ulike org./land)

Detaljer

Protokoll Frikirkens synodestyre

Protokoll Frikirkens synodestyre Protokoll Frikirkens synodestyre Tid: Fredag 04.09.2015 kl. 17-22 lørdag 05.09.2015 kl. 08.30-15 Sted: Best Western hotell, Gardermoen Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.12. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Dato: 19.12.14 Vår ref: KHA Deres ref: Referat fra SMM-rådsmøte 10.12.2014 Sted: Kirkens hus Til stede: Jeffrey Huseby, NMS Sverre Vik,

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyret Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Håvard Losvik, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen, Geir

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Forum: Til stede: Fra adm: Landsstyret Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre, Pål- Rune Winther Jørgensen,

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen,

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Gunnar Indrebø åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Gunnar Indrebø åpnet samlingen fredag med andakt og bønn. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 20.-22.10. Sted: Salem, Bergen Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide Varamedlem:

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 trening av menighetsplantingsteam Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 Arrangeres av: Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikirken, Pinsebevegelsen, Kristent

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen Vi vil arbeide med disse spørsmål og metoder og tips som kan være nyttig i det daglige arbeidet blant barn og unge. Vi vil skape samtale og refleksjon om hva dette betyr akkurat der du arbeider. Ta gjerne

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010

Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010 Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm.: Andre: Landsstyret Kurt Hjemdal, Geir I Mykletun, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn- Marit Lygre, Hanne Tufthaug,

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 25.-26.10. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane, Pål-Rune Winther Jørgensen, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Tufthaug,

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte april 2012

Normisjon Landsstyrets møte april 2012 Normisjon Landsstyrets møte 26.-27.april 2012 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyrets møte Kurt Hjemdal, Berit Synøve Danielsen, Marit Elisebet Totland, Kåre Skråmestø, Pål Rune Winther Jørgensen,

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010:

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Tilstede: Per Øvergaard (leder), Gunnar Krunenes, Anton Sinnathamby, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, Thang

Detaljer

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke.

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke. DEN NORSKE KIRKE Skåre menighet Til Medlemmer av Skåre menighetsråd Varamedlemmer Prost Kirkeverge Ansatte i Skåre mandag, 14. desember 2015 Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Vara-medlemmer som møtte:

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Vara-medlemmer som møtte: Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: 22.06.2017 Tid: Kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Jan Helge Nordby Marius Olaussen Jostein Dahle

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 7. mars 2013 Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 Tilstede: Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken Marit Vågen Siri Myklebust

Detaljer

Forfall: Magnus Mjelstad (fra NLM ung) og Knut Espeland. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland

Forfall: Magnus Mjelstad (fra NLM ung) og Knut Espeland. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 12.-13.05. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Håvard Måseide Thor Fremmegård Reidar Bøe Raymond Bjuland Gunnar Indrebø (bare fredag) Kjartan

Detaljer

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 5.-6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Roald Gulbrandsen

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte torsdag 24.april - lørdag 26.april 2014

Normisjon Landsstyrets møte torsdag 24.april - lørdag 26.april 2014 Normisjon Landsstyrets møte torsdag 24.april - lørdag 26.april 2014 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Gjester: Sted: Landsstyret Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane (ikke Sak 201E; 206; 207A; 209A.C),

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM. Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: 16/ Styret for Norsk legevaktforum

STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM. Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: 16/ Styret for Norsk legevaktforum STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: Styret for Norsk legevaktforum 16/ 17 28.9.2017 Årsmøtet 4 / 17 29.9.2017 Forslag til vedtak: Styrets årsberetning

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide (deler av fredag)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 08.3/13 Dato: 12.12.2012 Vår ref: Deres ref: SMM-rådet 12. desember 2012 Kl. 08.45: Andakt i «hjørnesteinen»/kapellet i Kirkens hus Møte

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes Referat fra styremøte 23.-24. oktober 2015 Collettsgate 43, Oslo REFERAT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 08.-09.09. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan

Detaljer

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I SPAREBANKEN ØST 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 4. VALGKOMITE FOR INNSKYTERE 5. VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 Tid: Onsdag 28. januar 2015. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Finn Jarle Sørli Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE Til kommunestyret i Kragerø kommune ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Dato: 6.-7.12.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide

Dato: 6.-7.12.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.-7.12. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Fravær: Roald Gulbrandsen, Gunnar Indrebø

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen. Forfall meldes

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING. den 2. april 2014, kl

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING. den 2. april 2014, kl Til aksjonærene, styret, kontrollkomité og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 19. mars 2014 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 2. april 2014,

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 PROTOKOLL LS 15.04 DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 Til stede: Fra adm.: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen,

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013) Tid: 18. september 2013 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan, Per Morten

Detaljer

Protokoll FRIKIRKENS SYNODESTYRE

Protokoll FRIKIRKENS SYNODESTYRE Protokoll FRIKIRKENS SYNODESTYRE Møte 29. 30. januar 2015 Til stede: Synodeformann: Forstandere: Eldste: Daglig leder: Jarle Skullerud Arvid Hunemo og Geir Langen Heidi Aarmo Lund, Ole Johnny Møyholm,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 15.06.2017 kl. 9:30 Sted: Kaldnes Arkivsak: 17/01375 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Kjellfred

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Hovedtrekk fra 2010 Vi står sammen skulder ved skulder! Norkirken Bergen er velsignet med en trofast kjerne av medlemmer og frivillige som bærer visjonen, deltar i

Detaljer

Vedtekter. for. Hald Internasjonale Senter (HIS) SA. Dato

Vedtekter. for. Hald Internasjonale Senter (HIS) SA. Dato Vedtekter for Hald Internasjonale Senter (HIS) SA Dato 13.03.17 1 Organisasjon og eiere Hald Internasjonale Senter er stiftet og eies av: Det Norske Misjonsselskap (NMS), Boks 226, Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008 Forum: Til stede: Landsstyret Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad, Espen Andreas Hasle, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Norsk ytremisjon 2009

Norsk ytremisjon 2009 NORME Norsk ytremisjon 2009 Tallene og trendene utarbeidet av Ressurssenter for misjon - www.misjon.info Side 1 Vi lever i en spennende tid! For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 3.- 4. mai Til stede: Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Terje Eggebø Fra administrasjonen

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer