Årsmelding Enkelt for alle å reise kollektivt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Enkelt for alle å reise kollektivt"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Enkelt for alle å reise kollektivt

2 Trykk og lay-out: Oppland fylkeskommune Foto: Opplandstrafikk, Oppland fylkeskommune 2

3 Innhold Fakta om kollektivtrafikken Flere og mer fornøyde kunder Miljø Rutetilbudet Gjøvik Lillehammer Hadeland Valdres Nord-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal Langruter En trygg, sikker og trivelig skoleskyss Skyssweb Skolekyss med drosje Transporttjenesten for forflytningshemmede Løyver Skysstasjoner i Oppland Enkelt for alle - informasjon og markedsføring Markedsarbeid og -kampanjer Kundehenvendelser og Ruteopplysningen Beredskap Universell utforming KID - Kollektivtransport i distriktene Utvikling av nye løsninger for den reisende Kontraktsarbeid Samarbeid Organisering og ansatte Årsregnskap

4 Forord Opplandstrafikk sitt overordnede mål er å utvikle og drive et kollektivt transporttilbud som oppfyller vår visjon Enkelt for alle å reise kollektivt. Arbeidet i 2012 var nok et skritt i riktig retning for å nå visjonen. Veksten i reiser er på beskjedne 1 %, men tallet er positivt i dobbelt forstand. I et år med store utfordringer innen økonomien - som både krevde tilpasninger i rutetilbudet og ekstraordinær økning av billettprisene - var veksten i reiser av stor betydning. Det er flott å se at vi får til vekst i Ottadalen, Ringebu, Gjøvik-Lillehammer samt bybussen på Lillehammer, til tross for at vi kjører færre kilometer enn før. Dette vitner om gode og riktige grep i planleggingen, men også at sjåfører og selskaper bidrar med positiv stå-på vilje. Samarbeidsprosjektet 5+ hvor både rutebilselskapene, sjåførorganisasjonene og Opplandstrafikk engasjerer seg for å øke antall reisende og billettinntektene, er et tiltak for å nå visjonen vår. Dette er et vinn-vinn-prosjekt som skaper entusiasme og kundefokus hos alle som deltar i produksjon av kollektivtrafikktjenester. Videreutvikling og stabil drift av billettsystemet har vært et prioritert tiltak. Vi har slitt med driftsstabiliteten i forbindelse med innføring av nye typer maskiner, betalingsterminaler, sanntid og informasjonsløsning i bussen. Det er krevende å holde motivasjonen oppe for alle involverte, men jeg mener at vi har hatt en åpen og konstruktiv dialog. Kundene setter pris på de nye mulighetene til betaling, sanntid på mobil og nett, og bedre informasjon om holdeplasser inne i bussen. Setebelter i alle våre busser ble en realitet fra august De resterende 20 bussene ble byttet ut eller fikk ettermontert setebelter med tilskudd fra fylkeskommunen. Dette gir økt sikkerhet i skoleskyssen, men det er potensial i enda mer bruk. Vi jobber for å få det til sammen med sjåfører, selskaper, skoler, foreldre og Trygg Trafikk. Fylkestinget vedtok i planstrategien for at samferdsel skulle være ett av tre satsingsområder. Denne prioriteringen er Opplandstrafikk svært fornøyd med. Planen blir fulgt opp med årlige vedtak i Regionalt handlingsprogram. Nå er samarbeidet med Hedmark innen Mjøsnett-konseptet og tiltak for å øke antall kollektivbrukere den politiske bestillingen. Opplandstrafikk har gjennomført anbudsprosess for kollektivtrafikken i Ottadalen og Lillehammer-regionen. Anbudsfristen var 17. januar Når dette skrives ser det ut til at vi får to nye samarbeidspartnere, Unibuss og Gauldal-Østerdal buss, fra 1. januar Dette er det største anbudet Opplandstrafikk noen gang har gjennomført. Aktiviteten innen KID-prosjektet (Kollektivtrafikk i distriktene) ble mindre enn ønsket i Prosjektet på Lillehammer er i hovedsak ferdig, mens arbeidet på Gjøvik har tatt noe lengre tid enn planlagt. Årets rapport fra Opplandstrafikk vitner om høyt aktivitetsnivå med stor innsats fra alle ansatte. Det absolutte sosiale høydepunktet var årets julebord med Opplandstrafikk som kveldens vertskap. Arrangementet viser til fulle kreativiteten, samholdet og innsatsen som preger fagenheten. Opplandstrafikk vil være kundeorientert og videreutvikle pågående prosjekter for å synliggjøre Opplandstrafikk. Vi skal legge til rette for at det skal være enkelt for alle å reise kollektivt. Det viktigste for oss i Opplandstrafikk er å fokusere på hva vi kan gjøre for å utvikle tilbudet best mulig. Vi skal sammen med våre samarbeidspartnere sikre kollektivtrafikken et godt omdømme i Oppland! Samarbeidet med kommunene om skoleskyssen er godt. Sammen har vi tatt i bruk et felles web-basert planleggingssystem som sikrer god datakvalitet og som gjør det administrative arbeidet mer effektivt. Dessverre klarte vi ikke å komme fram til en omforent avtale om betaling for skoleskyssen. Dette medførte den ekstraordinære økningen i billettprisene for alle reisende fra 1. august Eirik Strand Leder for Opplandstrafikk 4

5 Fakta om kollektivtrafikken Antall reiser Kategori Bybuss Langruter Regionruter Skoleskyss Totalt Ruteproduksjon i kilometer Kategori Bybuss Langruter Regionruter/skoleskyss Totalt Bussene Bussparken i Oppland består av 314 busser, hvorav: z 148 busser har alkolås z 136 busser er universelt utformet z 300 busser har setebelte z 112 busser har ryggekamera z 81 busser har holdeplassoppropsanlegg z 131 busser har integrerte barneseter eller pute z 7 busser har overvåkingskamera z 101 busser med feste for sykkelstativ Snittalder på bussparken er på 5,83 år. 5

6 1. Flere og mer fornøyde kunder prosjektet er et viktig tiltak i en bedre og mer målrettet dialog med arbeidstakerorganisasjonene og selskapene. Alle busselskaper inngikk prosjektavtale for Det ble igangsatt tiltak innen billettering, betaling, ruteplanlegging, samt med rekruttering og opplæring av sjåfører i samarbeid med videregående opplæring. Det ble gjennomført 4 regionale møter med medarbeidere i selskapene, salgskontorene og Opplandstrafikk. Prosjektet var også nominert til Norsk forening for kollektivtrafikks Kollektivpris og oppnådde hederlig omtale på den nasjonale konferansen i november. Bybanen i Bergen ble imidlertid for sterke og vant årets pris. Reiser og inntekter ble målt hver måned. Målet var 3 % vekst i reiser og inntekter. Resultatet for 2012 ble 1 % vekst i reiser, mens inntektene økte med 3 %. Det er da flott å se at vi får til vekst i Ottadalen, Ringebu, Gjøvik Lillehammer samt bybussen på Lillehammer, til tross for at vi kjører færre kilometer enn før. Dette vitner om gode og riktige grep i planleggingen, men også om at sjåfører og selskaper bidrar med positiv stå-på vilje. Billettsalg inkl. mva Antall reiser Selskap Avtaleområde i % av i % av 2011 AS Torpa Bilruter Torpa Bilruter % % Etnedal Bilruter AS Etnedal Bilruter % % Jotunheimen og Valdresruten Hov-Dokka % % Bilselskap AS Valdres % % Landekspressen JVB % % Lesja Bilruter AS Lesja Bilruter % % Nettbuss Øst AS. Gjøvik by % % Gjøvik-Toten % % Hadeland % % Landekspressen NB % % Rute % % Ringruta % % Nettbuss Nordfjord Ottadalen AS Rute % % Nord-Gudbrandsdal % % Sør-Gudbrandsdal % % Ringebu Bilruter AS Ringebu Bilruter % % Snertingdal Auto AS Snertingdal Auto % % Boreal Transport Norge AS Lillehammer by % % Øyer, Gausdal, Lhmr % % Sum % % 6

7 1.2 Miljø Opplandstrafikks miljøengasjement og -satsing fortsetter å gi positive resultater både lokalt og globalt. Vi jobber for å få overgang fra bil til kollektivtrafikk, for det gir et bedre miljø. Deretter er det vesentlig å arbeide for at kollektivtrafikken i seg selv er mest mulig miljøvennlig i utslipp og støy. Opplandstrafikk stiller derfor krav til drivstoff og standarder på motorer for å minimere lokal luftforurensning, klimautslipp, støy og energiforbruk. CO 2 -utslippet for 2012 var tonn. Alle nye kontrakter medfører en fornyelse av vognparken. Opplandstrafikk hadde ved utgangen av % busser i Euro 5-klasse. For å redusere klimagassutslipp benyttes generelt diesel med 7 % biodieselinnblanding (B7). Opplandstrafikk har i 2012 hatt 60 busser som benytter 100 % biodiesel (B100) i sommerhalvåret Beregnet CO 2 utslipp tonn Dieselandeler totalt Busser Euro-klasser Forbruk biodiesel totalt (liter) 6 % 6 % Forbruk "diesel uten biodiesel" totalt (liter) 34 % 31 % For 2012 var andelen biodiesel 16 %. Nye dieselkjøretøy må i dag tilfredsstille Euro 5 eller 5 EEV. 23 % Euro 2 / 6% Euro 3 / 31% Euro 4 / 23 % Euro 5 / 34% Euro 5 EEV / 6% 7

8 2 Rutetilbudet Kollektivtrafikken i Oppland har i 2012 vært gjennomført forskriftsmessig og kundevennlig. Skoleskyssen utgjør fortsatt den største delen av reisene, selv om elevtallet har gått noe ned og privatbetalte reiser har økt. De få uhellene og ulykkene som har skjedd har blitt taklet på en god måte i henhold til beredskapsplanverket til selskapene. Dette gir trygghet for de reisende. Også i 2012 vært det vært en gjennomgang av ruteproduksjonen for å optimalisere og tilpasse den etter kravene vi setter for rutetrafikken. Dette har medført at bussen er erstattet med bestillingsbusser, kjørt av drosjer, i noen områder. Antall passasjerer: Rute/område Endring Bybuss Lillehammer % Bybuss Gjøvik % Langruter % Gjøvik % Valdres % Hadeland % Lillehammer % Nord-Gudbrandsdal % Midt-Gudbrandsdal % Totalt % 8

9 2.1 Gjøvik Gjøvikregionen består av Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Antall passasjerreiser fra 2011 til 2012 hadde en positiv utvikling som omfatter region- og lokalruter i Gjøvik, Land og Toten. Aksetittel Region- og lokalruter Gjøvik Antall reiser Bybuss Gjøvik Passasjerutviklingen for bybussen fra 2011 til 2012 hadde en oppgang på 2 %. Dette resultatet er langt fra målsetningen om vekst på 8 % etter anbudsoppstart. z Holdeplassannonsering på by-/ringruter og på rute 150 Hønefoss-Gjøvik-Lillehammer og 151 Gjøvik- Lillehammer z Ny type billettmaskin i nye busser z Betalingsterminaler (EMV) z Internradio Bybusstilbudet ble utvidet og forbedret for å styrke kollektivtilbudet i Gjøvik. To nye områder fikk nytt busstilbud; linje 36 Bondelia-Øverbymarka og linje 32 Østbyhøgda-Kallerud-Sykehuset. Det ble gjennomgående linjer via Gjøvik skysstasjon på de fleste strekninger. Hunndalen og Kallerud fikk flere perioder med 3 avganger i timen morgen og ettermiddag. Et annet vesentlig moment med det nye tilbudet var korrespondanse med busser fra Østbyhøgda, Øverby og Hunndalen med morgentog til Oslo. Ringruta ble forsterket på strekningen Gjøvik-Raufoss med 16 nye avganger morgen og ettermiddag. Denne strekningen har en positiv utvikling i Totalt har Ringruta, rute 301 og 302, vekst på 3 % sammenlignet med Bybuss Gjøvik Passasjerer Nytt og utvidet busstilbud Oppstart nytt rutetilbud var for kollektivtilbudet i Gjøvik og omegn. Til tross for kalde dager og mye nytt for både sjåfører og de reisende gikk oppstarten relativt smertefritt. Opplandstrafikk hadde representanter på Gjøvik skysstasjon for å hjelpe de reisende. Det nye busstilbudet med 55 nye busser ble satt i drift med blant annet følgende nyheter: z Biodrivstoff, alkolås og setebelter i alle busser z Gratis trådløst internett på rutene Lillehammer- Gjøvik-Hønefoss z Flere seter, bedre kapasitet og komfort z Universell utforming z Elektroniske skiltkasser 9

10 2.2 Lillehammer Lillehammer-regionen består av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner. Passasjerutviklingen fra 2011 til 2012 hadde en oppgang på 3 % på regionruter. Antallet reiser var i overkant av Totalt med bybuss var antallet reiser, en økning på 2 %. Billettinntekten var på over 15 millioner kroner. Bybuss Lillehammer Bybuss Lillehammer har holdt seg stabil i flere år og er et viktig kollektivtilbud som står for 30 % av passasjerene i fylket. Passasjerstatistikken for bybuss Lillehammer viser 2 % økning fra 2011 til Antallet reiser var da over 1 million. Passasjerer Bybuss Lillehammer Passasjerer Bybusstilbudet ble redusert med km fra På utvalgte linjer med lav trafikk ble første og siste tur kuttet, samt noe helgetilbud. Dette gjaldt linje 3 Ekromskogen-Skysstasjonen-Vingnes, linje 6 Nyby-Skysstasjonen og linje 7 Balbergskaret. Antallet passasjerer på disse avgangene varierte fra 0,1-4,7. Samtidig ble det opprettet en ny linje 6, Nybu-Skyssstasjonen-Strandtorget-Øyresvika. Hovedårsaken til dette var at linje 151 Gjøvik-Lillehammer fra samme dato sluttet å kjøre lokalvegen om Øyresvika. I tillegg ga ruta nye avganger mellom Lillehammer skysstasjon og Strandtorget. Fra desember 2012 ble det opprettet to nye morgenavganger på linje 4 Vårsetegrenda for å tilpasse til nye togtider. Rutene korresponderer med tog til Oslo kl og Regionruter Linje 242 Øyer/Hafjell og Tretten I forbindelse med åpning av ny veg og Skarsmotunnelen ble traséen lagt om. Det ble valgt å kjøre tunnelen for å få rask fremføring mellom Tretten og Lillehammer. Reisetida ble redusert med 5 minutter. Samtidig ble rutetilbudet til og fra Tretten forsterket med fokus på å få flere arbeidsreisende til å velge bussen. Markedskampanje ble kjørt på Tretten i desember, se kapittel 7.1 om markedskampanjer. Linje 260 Nordseter og linje 262 Sjusjøen Sommeren 2012 ble rutetraséer til Nordseter og Sjusjøen endret. Før har linjene kjørt enkelte avganger over fjellet, om Melsjøen og Reina. Nå kjøres linje 260 Nordsetervegen opp og ned, og linje 262 Sjusjøvegen. Dette fører til et bedre busstilbud for lokalbefolkningen, som bor langs hovedvegene. Reiselivsruter Skibusser til Hafjell alpinsenter Skibussen mellom Lillehammer og Hafjell er et viktig tilbud for lokalbefolkning og tilreisende. Opplandstrafikk har i 2012 opprettholdt det gode samarbeidet med Hafjell alpinsenter, Birkebeineren Hotel og Lillehammer Turist. Fra desember 2012 ble Skibussen også markedsført fra Gjøvik med gjennomgående avganger på helg. Skitoget Hamar-Hafjell alpinsenter I samarbeid med NSB og Hafjell alpinsenter ble det i mars 2012 startet markedsføring av Skitoget mellom Hamar og Hafjell. Prisen på kr 400,- inkluderte tog tur-retur Hamar-Lillehammer, skibuss tur-retur Hafjell og heiskort i Hafjell alpinsenter. Visjonen for tilbudet var: Sammen for gode opplevelser! Hovedmålgruppen var studenter på Hamar og markedskanalene var plakater og nettannonsering. Skibuss til Skeikampen Skibuss til Skeikampen kjøres på helg, samt hverdager i jul, vinterferie og påske. I tillegg er to avganger på hverdager forlenget, som resten av året kjøres til/fra Svingvoll. Antallet passasjerer har vært stabilt, og hovedmengden kjører mellom Segalstad bru og Skei. I tillegg er det laget et bestillingsbusstilbud torsdag, fredag og søndag. Hovedmålgruppen for bestillingsbussen er turister på Skei som ønsker seg en tur til Lillehammer på kveldstid. Tilbudet markedsføres i Skibusstabellen. 10

11 2.3 Hadeland Sommerbussen til Hunderfossen familiepark Sommerbussen til Hunderfossen kjøres mellom Lillehammer og Hunderfossen Familiepark, via Hafjell alpinsenter. Den fungerer som transportmiddel både for ansatte og gjester. Rutetilbudet er godt tilrettelagt for vaktskifter og åpningstider. Sommeren 2012 ble tilbudet redusert med en kveldsavgang, i tråd med nye åpningstider i parken. Antallet passasjerer var 6047 og antallet sykler 99, en nedgang fra Hunderfossen Familiepark og Lillehammer Turist er med og finansierer tilbudet. Bestillingsruter Følgende bestillingsruter er i drift: z Lillehammer (Nordsetervegen, Mosodden/ Busmoen, Sorgendal/Berget, Suttestad og Balbergskaret) z Hovslia z Saksumdal z Vingrom z Øyer (Musdal, Nord- og Sør-Tretten, Nordbygda/ Midtbygda, Vestsida, Sørbygda og Nordmedlia) z Gausdal (Øverbygda Follebu, Øverbygda Østre, Baksida Østre, Baksida Follebu, Vestre Gausdal, Lillehammer-Segalstad bru) Alle tilbud ble opprettholdt i I tillegg fikk Balbergskaret en ny avgang fra sentrum kl med begrunnelse i at bybusstilbudet ble redusert fra Balbergskaret har nå 3 avganger i hver retning på dagtid, mandag til fredag. Hadeland består av Jevnaker, Lunner og Gran kommune, men berører også nord i Akershus med Hakadal og Buskerud rundt Hønefoss by. Lokal- og regiontrafikken I 2012 har ikke veksten på rute 703 Brandbu-Harestua vært like stor som foregående år, men den viser fortsatt fine takter. Året har hatt betydelig utfordringer i skoleskyssen med ny videregående skole på Gran og tilpassinger av rutene til denne. I år hadde vi av denne grunn rutetermin 9. desember sammen med endringene til NSB. Det har også i år vært variasjon på rutene. Hadeland generelt har omtrent like mange ordinære reiser i 2012 som i 2011 og en økning i inntekter. På Landekspressen rute 153 er det nedgang i reiser, men en liten oppgang i inntekter. På rute 150 Lillehammer-Hønefoss ser vi nok en nedgang med unntak av et par turer. Randsfjordferga Oppland fylkeskommune fikk i 2010 ansvar for ferga som trafikkerer Randsfjorden mellom Horn og Tangen. Målsetningen er å innlemme denne som en del av det totale rutetilbudet på Hadeland. Arbeidet med bedret korrespondanse med bussrutene fortsetter og det jobbes med tider og synkronisering på helligdager. Rutetider er søkbare på eksterne reiseplanleggere. Bestillingsruter blir også benyttet på enkeltavganger som har for få passasjerer til å forsvare bruk av buss. I 2012 ble enkeltavganger på linje 201, 212 og 272 gjort om til bestillingsrute. 11

12 2.4 Valdres Valdresregionen består av Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal kommune. Det ble registrert ordinære reiser i disse kommunene i Passasjerutviklingen fra 2011 til 2012 viser en nedgang på 6 %. Skyssmøter ble gjennomført med transportører og skolekontorer i de enkelte kommuner. Møtene ble gjennomført med aktiv deltakelse fra alle involverte. Gjennom skoleåret er det ellers en tett dialog og godt samarbeid rundt de ulike utfordringene og problemstillingene i skoleskyssen. Det har vært endringer i skolestrukturen i Leira og Aurdal skole ble nedlagt høsten Elever herfra fikk Nord-Aurdal barneskole og Nord-Aurdal ungdomsskole på Fagernes som nytt skolested. Dette medførte at flere elever oppfylte kravet til skoleskyss, og det ble behov for flere busser i skoleskyssen her. Servicebuss/bestillingsbuss I 2012 er bestillingsruten i Sør-Aurdal kommune, som kjøres i forbindelse med Valdresekspressen, videreført. Bestillingsrute har man også i Vang. Denne ruta hadde 616 reiser i 2012, som er en økning fra I Nord-Aurdal har det blitt kjørt servicerute til Fagernes sentrum fra ulike bygder i kommunen på bestemte dager. Flydrosje til Leirin har også blitt kjørt som bestillingsrute. I forbindelse med at Valdres Taxi fra høsten 2012 i enda større grad ble benyttet i skoleskyssen i Sør-Aurdal, ble det etablert bestillingsruter på noen strekninger. Også i Etnedal ble det etablert bestillingsrute på noen strekninger. 2.5 Nord-Gudbrandsdal Region Nord-Gudbrandsdal består av kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå og Sel. Lokalruter Trafikktallene viste en hyggelig oppgang med 7 % i Ottadalen/Heidal, mens det var en nedgang på 4 % i Lesja og Dovre. Sistnevnte område hadde for øvrig en vekst på 37 % i Totalt var det reiser i Nord- Gudbrandsdal i Rutemessig ble det noen endringer 9. desember grunnet nye rutetider på tog. Rute 501 Otta-Lom-Bismo har fått enda bedre korrespondanse til/fra tog, noe vi tror vil gi flere passasjerer. På grunn av svake passasjertall tidligere år ble Sommerruta i Heidal endret fra faste avganger med buss til bestillingsrute med drosje. På Lesja og Dovre var det også rutereduksjoner i sommerperioden grunnet få passasjerer. Region- og lokalruter Nord-Gudbrandsdal Antall reiser

13 2.6 Midt-Gudbrandsdal Fjellruter Vintersesongen ga marginalt flere passasjerer enn i 2011, men er fortsatt en del svakere enn 2009 og Rutene i Rondane hadde en vekst på 14 %, mens det var en nedgang på 38 % i Jotunheimen. Sommeren bød på varierende vær, men vi fikk likevel for tredje året på rad, en vekst i trafikken. Det var spesielt ruta til Mysusæter/Spranget i Rondane som hadde gode tall, med en økning på 38 %. Rutene til Juvasshytta og over Sognefjellet er fortsatt de klart største rutene. Skoleskyss Gjennomføringen av skoleskyssen gikk fint også i Sjårdalen skule i Vågå ble nedlagt høsten 2012 og elevene overført til Vågåmo skule. Dette medførte kun små driftsendringer i skoleskyssen. Region Midt-Gudbrandsdal består av Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune. Passasjerutviklingen fra 2011 til 2012 viser en økning på 13 %. Skyssmøter ble gjennomført med transportører og skolekontorer i de enkelte kommuner. Disse ble gjennomført med aktiv deltakelse fra kommune og transportør. Gjennom skoleåret er det ellers en tett dialog og godt samarbeid rundt de ulike utfordringene og problemstillingene i skoleskyssen. Når det gjelder infrastrukturmessige forhold, så har Skåbuvegen vært stengt deler av 2012 i forbindelse med anleggsarbeid mellom Grosberg og Høberget. Omkjøring har vært via den kommunale Åsanevegen. Servicebuss/bestillingsbuss I 2012 er ordningen med bestillingsbuss i Sør-Fron kommune blitt videreført. Denne kjøres i korrespondanse med ruter til og fra Lillehammer som Opplandstrafikk har ansvaret for. 13

14 2.7 Langruter Landekspressen rute 153 I løpet av 2012 er det ikke fortatt noen justeringer av rutetilbudet til Landekspressen. Fra 2011 til 2012 har det vært en nedgang på antall reisende på 3,4 %. Det er ulike årsaker til variasjon i antall reisende og en del av dette kan være mobilitet mellom lokaltrafikk og Landekspressen. Driftsmessig har det også vært en del vegarbeid og forsinkelser i Oslo. Når det gjelder antall reisende i helg, så har det på enkelte turer vært en positiv utvikling. Rute 142 og GDX Bismo Lillehammer Oslo Det er foretatt noen mindre justeringer på kjøretid for å tilpasse avganger mot tog på Otta. I tillegg ble det satt opp en ny avgang kl fra Lillehammer til Ringebu på skoledager. Bussene som brukes har god standard. For hele ruta har det fra 2011 til 2012 vært en nedgang på 2,5 %. Rute 150 Hønefoss Gjøvik Lillehammer I forbindelse med anbudsoppstart ble det gjort rutetilpasninger på rute 150. Rute 151 Gjøvik Lillehammer Ved anbudsoppstart ble det satt inn nye komfortable busser med gratis trådløst nett. Dette har gitt resultater, for i løpet av 2012 har antall reisende økt med 11,5 %. Økningen er svært gledelig, siden dette er en rute som i flere år har hatt en nedgang i antall reisende. Rute 161 Fagernes Dokka Gjøvik Det er ikke gjort noen endringer i rutetilbudet på denne strekningen. Passasjertallet har vært omtrent uendret de tre siste årene Langruter - utvikling antall reiser Antall reiser Lillehammer - Dokka 142 GDX Bismo - Lillehammer - Oslo 150 Lillehammer - Hønefoss 151 Lillehammer - Gjøvik 153 Landekspressen 161 Gjøvik - Dokka - Fagernes

15 3. En trygg, sikker og trivelig skoleskyss Skoleskyssen utgjør for mange elever en vesentlig del av skoledagen, og for Opplandstrafikk er det en målsetting å tilrettelegge en skoleskyss som er trygg, sikker og trivelig! Man kan med god grunn kalle Oppland for et skoleskyssfylke. Grunnen til den høye andelen av skysselever er at det er få byer i fylket, spredt bosetting og en skolestruktur i kommunene/fylket som utløser skyss. En del av elevene har skyss til to bopeler på gunn av delt omsorg. Skyssopplegget kan i noen av disse tilfellene være meget ressurskrevende - det må settes opp drosjer fordi det ikke fins noe kollektivtilbud eller fordi bruk av kollektivtilbudet medfører svært lang reisetid og/eller et vanskelig bytte av skyssmiddel. Antall klagesaker i skoleskyssen er lavt. Klagene kommer fra foreldre som i hovedsak klager på skyssopplegget og trafikkfarlig vei. Klager som går til Fylkesmannen til endelig avgjørelse, er også lavt. Skoleår 2010/ / / 2013 Grunnskole elever Videregående elever Herav skoleskyss med drosje I skoleåret var det en reduksjon i antall skysselever fra foregående år. Dette skyldes blant annet lavere antall 1. klassinger, flere som mister skyssretten i overgangen fra 1. til 2. klasse og andelen 10.klassinger med skyss som gikk ut av ungdomstrinnet. Også i videregående skole var det en liten nedgang på elever som hadde skyssrett. Fylkeskommunen og kommunene samarbeider godt om skoleskyssen. Det er en balansegang å få til et skyssopplegg som imøtekommer skolenes hverdag og behov og som ivaretar Opplandstrafikk sitt ønske om en rasjonell, effektiv og økonomisk skoleskyss. Rollefordelingen i skoleskyssen er blitt klarere - kommunene bestiller skoleskyssen og fylkeskommunen tilrettelegger. Erfaringene med de elektroniske skysskortene er stadig bedre. Teknisk fungerer kortene bra. Godt over halvparten av skoleskyssturene blir registrert. Grunnen til andelen ikke er høyere, kan være flere; Elevene får reise uten å registrere turen i billettsystemet, sjåførene kjenner elevene og vet at de har skyssrett/kort, og en del av de yngste elevene benytter ikke skysstilbudet da de er i SFO og blir fulgt av foreldrene. I Oppland har 100 % av bussene som benyttes i skoleskyssen setebelter. Fortsatt er det en del elever som ikke benytter beltene under transporten. Opplæring i bruk av belter må prioriteres. Arbeidet med å revidere håndboka for grunnskoleskyssen i Oppland startet i Revidert utgave trer i kraft fra skoleåret

16 3.1 Skyssweb Skyssweb er et planleggingsverktøy for skoleskyss. For skoleåret 2012/13 har flere og flere kommuner valgt å legge Skyssweb ut på skolene. Vi jobber fortsatt med tilpasninger i systemet, og det har gjennom året kommet flere nye versjoner. For ruteplanleggerne er Skyssweb en god hjelp, og de får inn hver minste detalj på elevene. Hedmark Trafikk er i ferd med å ta i bruk Skyssweb fra og med skoleåret 2013/14. Her har vi hatt et samarbeid om tilpasninger for begge fylkene. 3.2 Skoleskyss med drosje Det er 2456 elever som har innvilget skoleskyss med drosje. Disse elevene har ikke nødvendigvis drosjeskyss hver dag, men har minst en drosjetur per 14 dager. Antallet elever har økt fra 2011, og fordeler seg på 2100 grunnskoleelever og 356 videregående elever. Dette er elever som bor i utkantstrøk uten bussforbindelse, elever som har farlig skolevei og elever som har spesialskyss. Total kostnad på drosje i 2012 er kr Opplandstrafikk formidler skoleskyss til drosjesentraler i 26 kommuner. Transporten i 13 av disse kommunene blir planlagt av Opplandstrafikk i Trapeze PASS. Trapeze PASS er et planleggingsverktøy som foreslår et oppsett på drosje/minibuss ut i fra hvor mange elever som skal til/fra det området de bor, samt at det planlegger vognløp utover dagen. Drosjen blir utnyttet maksimalt på lengre ruter og det blir flere elever i bilen, noe som er besparende. Kostnaden per elev er nærmest uforandret siden

17 4. Transporttjenesten for forflytningshemmede Nytt regelverk for TT-ordningen gjelder fra Transporttjenesten for forflytningshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Oppland, som på grunn av forflytningshemming har store vanskeligheter med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig forflytningshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. Transporttjenesten for forflytningshemmede er et knapphetsgode, og er ingen rettighet iht. til lovverket. En intensjon med de nye retningslinjene er å få en bedre ressursutnyttelse, samt å øke ressursene til den enkelte TT-bruker. Men fortsatt er det kommuner som har et underforbruk - det vil si at det er TT-brukere som ikke benytter tildelte reisekuponger. Det nye regelverket prioriterer yngre TT-brukere. Taket på antall brukere er redusert fra i 2011 til i Det utgjør 1,3 % av innbyggertallet i Oppland. Totalt ble det kjørt TT-turer. Kommunene behandler TT-klager. Det gjelder både godkjenning av TT-brukere og fordeling av ressurser. Noen få kommuner har mange klager, mens de fleste har få eller ingen. Det er i regelverket åpnet for at godkjente TT-brukere kan reise gratis på bussen i regi av Opplandstrafikk. I 2012 har det vært TT-reiser med buss. 5. Løyver Yrkestransportlova med forskrift er styrende for utstedelse av løyver. Drosjeløyve Vi opplever at løyver som sies opp i distriktene er vanskelig å besette. I byer og tettsteder er det flere søkere når løyver blir utlyst. I tillegg er det en diskusjon om behovet for å utlyse løyver som sies opp, kontra å utstede reserveløyve. Oppland fylkeskommune prioriterer å tildele nye løyver til nye løyvesøkere som tilfredsstiller kravene fremfor til søkere som har løyve fra før. Søknadene om drosjeløyver er dessverre ofte mangelfulle, dokumentasjon mangler og saksbehandlingen blir forsinket. Samarbeid med løyvehavere/sentraler er godt. I 2012 er det tildelt 26 løyver fordelt på 17 ordinære løyver og 9 reserveløyver. 19 løyver er oppsagt. 9 har endret vilkår, dette er endring av bilstørrelse og stasjoneringssted. Godstransport- og turvognløyver I 2012 er det utstedt 123 nye godstransportløyver og 49 løyver er oppsagt. Det er utstedt 5 turvognløyver mens 8 er oppsagt. Løyveutvikling Kategori Drosje herav 85 reserveløyver 253 herav 87 reserveløyver Turbil Gods TT-ordningen vil bli evaluert i

18 6. Skysstasjoner i Oppland Skysstasjonene er viktige knutepunkt for mange av våre bussreisende. Her foregår bussbytter, her fås informasjon om rutetider og billettpriser, og på noen skysstasjoner tilbys salg av Innlandskortet. Pr har Opplandstrafikk avtale på følgende skysstasjoner om venterom, informasjon og salg: z Lillehammer skysstasjon / Lillehammer turist z Otta Skysstasjon z Gjøvik skysstasjon / Gjøvikregionen Turistkontor z Dokka Skysstasjon z Fagernes Skysstasjon I tillegg er det ruteinformasjon og venterom på Ringebu skysstasjon. Avtalen med ROM eiendom om leie og bruk av venterom på Vinstra skysstasjon ble sagt opp i Begrunnelsen for dette var det lave antallet påstigende passasjerer i forhold til en forholdsvis høy kostnad for leie. I 2012 startet utbygging og utbedring av Gjøvik skyssstasjon. Jernbanesvingen ble hevet, og det øvrige arbeidet ble konkurranseutsatt mot slutten av året. Oppstart byggearbeid for nytt bygg og restaurering av gammel togstasjon starter primo februar Opplandstrafikk konkurranseutsatte driften av publikums- og informasjonstjenesten på Lillehammer skysstasjon, samt bussgodsekspedisjonene i både Lillehammer og Gjøvik. Lillehammer Turist fikk kontrakt på videre drift av publikums- og informasjonstjenesten på Lillehammer skysstasjon. Selskapene som drev bussgodsekspedisjonene, Servicealliansen Lillehammer AS og O. Bergh Transport, vant sine anbudskonkurranser og fikk kontrakt på videre drift i sine respektive byer. Alle kontraktene hadde driftsstart 1. januar Salg av Innlandskort Salgskontor Salg 2011 Salg 2012 Lillehammer skysstasjon Gjøvikregionen Turistkontor Fagernes skysstasjon Otta skysstasjon Studiestart august - HIL SUM SALG Gjøvik skysstasjon 18

19 7. Enkelt for alle - Informasjon og markedsføring Opplandstrafikk har som visjon at det skal være enkelt for alle å reise kollektivt. Målrettet arbeid mot denne visjonen er vesentlig for markedsarbeidet, for jo enklere og tydeligere tilbudet, informasjonen og budskapet er, desto lettere er det for folk å reise kollektivt. 7.1 Markedsarbeid og -kampanjer Opplandstrafikk ønsker å bygge merkevaren Opplandstrafikk gjennom en synlig og attraktiv markedsføring av kollektivtilbudet. For å oppnå dette blir det kjørt kampanjer gjennom hele året. I 2012 har blant annet følgende markedsføringstiltak blitt gjennomført: Innlandskortet Innlandskortet er viktig for å få trofaste bussbrukere. Det jobbes derfor kontinuerlig med informasjon og markedsaktiviteter som viser fordelene ved å ha et Innlandskort - periodekort eller verdikort, alt etter hvor ofte du kjører buss. Figuren under viser andel reiser per produkt i billettsystemet. I 2012 var det 35 % som benyttet enkeltbillett, og omtrent 20 % av disse betalte med Innlandskortet verdi. 25 % benyttet periodekort, 19 % Ungdomskort og 9 % Barnekort. Gjennomføring: z En liten brosjyre (format som Innlandskortet) med opplisting av fordeler for hver enkelt passasjerkategori - voksen, barn, student og ungdom, ble delt ut av sjåførene til passasjerer som kjøpte enkeltbillett. z I tillegg var brosjyren tilgjengelig på salgskontorene. Budskap: Kort og enkelt Nytt rutetilbud Gjøvik I januar var det oppstart av nytt rutetilbud for bybuss Gjøvik og lokal- og regionruter på Gjøvik, Land og Toten. I markedsføringen ble det fokusert på det nye bybusstilbudet og Ringruta, som fikk ekstra avganger mellom Raufoss og Gjøvik. Bybuss Gjøvik fikk nye traseer og nye områder; Bondelia og Øverbymarka. Markedsføringen ble spisset mot de nye områdende. Følgende tiltak ble gjennomført: annonser, plakater, bussdekor, kino, stand med informasjon på aktuelle knutepunkt og husstandsdistribuert informasjon. Det kan også nevnes at Opplandstrafikk hadde representanter med refleksvest på Gjøvik skysstasjon de første dagene - både for å hjelpe de reisende og for å servere boller og kaffe. Andelen som betaler kontant går tilbake med 5 % i forhold til i 2011, og det er 9 % økning i bruk av periodekort. Det er også en økning i bruk av Innlandskortet verdi som betalingsmiddel. I mars ble det kjørt en kampanje på bussene for å få flere over fra enkeltbillett til Innlandskort. 19

20 Mange muligheter til å rekke skolen Høgskolene i Lillehammer (HiL) og i Gjøvik (HiG) er med sine studenter og ansatte viktige målgrupper for bussen. Administrasjonen på HiL er gode ambassadører og markedsfører bussen mye på grunn av begrensede parkeringsmuligheter. For andre år på rad stod Opplandstrafikk på stand på HiL to dager ved semesterstart. Dette ble svært godt mottatt og det ble solgt Innlandskort for kr I samme periode ble det kjørt en markedskampanje med fokus på bybusstilbudet mellom skysstasjonen og HiL/HiG. Pendlerkampanje La bilen hvile. Prøv bussen til jobben! Kampanjen rettet seg direkte til arbeidsreisende for å få dem til å velge bussen fremfor bilen til jobb. Kampanjen ble først gjennomført i Oppland fylkeskommune - både for å starte i eget hus, men samtidig for å teste konseptet. Deretter ble kampanjen gjennomført i oktober og november på Sykehuset Innlandet, både Lillehammer og Gjøvik. Kampanjen foregikk i nært samarbeid med arbeidsplassen, som i forkant av kampanjen sendte ut informasjon til alle ansatte pr e-post og på intranettet. Gjennomføring: z Gratis bybuss til HiL mandag og tirsdag kl z Representanter fra Opplandstrafikk og sjåfører fra Boreal Transport AS stod på stand på HiL de samme dagene og informerte om rutetilbud og priser, og solgte Innlandskort z Brosjyre med morgen- og ettermiddagsruter, samt priser, ble delt ut på HiL z Nettannonser i GD.no og OA.no z Kinoannonse på Lillehammer og Gjøvik kino z Informasjon på nettsidene våre, og z Ekstrabusser satt opp fra HiL til sentrum etter konsert, fra kl Budskap: Mange muligheter til å rekke skolen enkelt raskt og billig! Gjennomføring: z Representanter fra Opplandstrafikk stod på stand 1-2 dager og informerte om busstilbud og kampanjen, samt svarte på spørsmål. z Postkassestativ med informasjon stod i resepsjonen/ kantina i 1 uke. z Ved å fylle ut et postkort, eller registrere seg på internett, mottok den ansatte et Innlandskort med en periode på 14 dager (elektronisk busskort), på sin jobbstrekning, sammen med aktuell rutetabell, gratis. Budskap: La bilen hvile. Prøv bussen til jobben gratis buss i 14 dager! Resultat: Antall kort utlevert: Oppland fylkeskommune 34 Sykehuset Innlandet, avd. Lillehammer 84 Sykehuset Innlandet, avd. Gjøvik 102 Totalt antall reiser på kortene var 1391 per De var fordelt på ulike ruter, med hovedvekt på bybuss Gjøvik og bybuss Lillehammer. Kampanjen er planlagt videreført til kommunehusene i Øyer, Gausdal, Lillehammer og Gjøvik i

Årsmelding 2013 Enkelt for alle å reise kollektivt

Årsmelding 2013 Enkelt for alle å reise kollektivt Årsmelding 2013 Enkelt for alle å reise kollektivt opplands Trykk og layout: Servicesenteret, Oppland fylkeskommune Foto: Oppland fylkeskommune opplands 2 Innhold Fakta om kollektivtrafikken...5 1. Flere

Detaljer

Årsrapport 2015 Enkelt for alle å reise kollektivt

Årsrapport 2015 Enkelt for alle å reise kollektivt Årsrapport 2015 Enkelt for alle å reise kollektivt Innhold Forord... 4 Nøkkeltall... 6 1. Enkelt Moderne Pålitelig... 8 1.1 5+ prosjektet... 8 1.2 Billettpriser... 10 1.3 Fordeling billettyper... 11 2.

Detaljer

Årsmelding 2011 Enkelt for alle å reise kollektivt

Årsmelding 2011 Enkelt for alle å reise kollektivt Årsmelding 2011 Enkelt for alle å reise kollektivt Trykk og lay-out: Oppland fylkeskommune Foto: Opplandstrafikk, Oppland fylkeskommune, Rune Støstad, Sam Hughes 2 Innhold 1. Fakta om kollektivtrafikken...5

Detaljer

Årsrapport 2014 Enkelt for alle å reise kollektivt

Årsrapport 2014 Enkelt for alle å reise kollektivt Årsrapport 2014 Enkelt for alle å reise kollektivt 2 Innhold Fakta om kollektivtrafikken...4 1. Flere og mer fornøyde kunder... 5 1.1 5+...5 1.2. Billettpriser...7 2. Miljø bedre lokalt og globalt klima...8

Detaljer

Årsmelding 2010. Enkelt for alle å reise kollektivt

Årsmelding 2010. Enkelt for alle å reise kollektivt Årsmelding 2010 Enkelt for alle å reise kollektivt Trykk og lay-out: Oppland fylkeskommune 2 Innhold 1. Fakta om kollektivtrafikken... 5 2. Kollektivtrafikk... 6 2.2 Hadeland... 7 2.3 Valdres... 7 2.4

Detaljer

Endringer i kollektivtilbudet i Valdres Hva betyr det for kundene? Valdresrådet 11. mai 2016 Eirik Strand, Opplandstrafikk

Endringer i kollektivtilbudet i Valdres Hva betyr det for kundene? Valdresrådet 11. mai 2016 Eirik Strand, Opplandstrafikk Endringer i kollektivtilbudet i Valdres Hva betyr det for kundene? Valdresrådet 11. mai 2016 Eirik Strand, Opplandstrafikk Kunden i sentrum Enkelt Moderne Pålitelig Enkelt for alle å reise kollektivt Visjon

Detaljer

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni 2018 Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Kunden i sentrum Opplandstrafikks løfte til passasjerene er at vårt tilbud skal være Enkelt

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3.

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3. Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 FR sak 231/15, 25.3.2015 Gjelder fra 01.01.2012 1. Formål Transporttjenesten for

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Vårt nyttårsløfte: Nytt og bedre bybusstilbud i Lillehammer

Vårt nyttårsløfte: Nytt og bedre bybusstilbud i Lillehammer Vårt nyttårsløfte: Nytt og bedre bybusstilbud i Lillehammer Fra 1.1.2008 Ikke alt var bedre før Noe er bedre nå, og vi har gleden av å gi deg et bedre bybusstilbud i Lillehammer. Vi ønsker at flere skal

Detaljer

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Saknr. 14/10888-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Bussruter 20.08.12-31.12.13 ferskvann.no Bybuss Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon:

Detaljer

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Trond Myhre Markedsdirektør 932 39 400 trondm@vkt.no Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 Fagernes Gjøvik Lillehammer Fagernes-Aurdal-Klossbøle Fagernes - Beitostølen (Gjendesheim - Otta 27/6-7/9) Fagernes Tyinkrysset Lærdal - Årdal Sogndal Tyinkrysset - Tyin - Eidsbugarden

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

KID Lillehammerregionen

KID Lillehammerregionen KID Lillehammerregionen Miljøvennlig bytransport Formidlingsseminar Lillehammer 03.02 2009 Magne Flø magne.flo@oppland.org Oppland fylkeskommune Kollektivtransport i distriktene KID Lillehammerregionen

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

Bybuss Lillehammer BUSSRUTER 18.08.08-16.08.09 1.1.08-17.8.08. www.177.no Ruteopplysning for hele landet.

Bybuss Lillehammer BUSSRUTER 18.08.08-16.08.09 1.1.08-17.8.08. www.177.no Ruteopplysning for hele landet. BUSSRUTER www.sandbeck.no www.sandbeck.no.08.08-16.08. 1.1.08-.8.08 Ruteopplysning 7 Åpningstider : - Lørdag: - Søndag: - Ringer du fra mobiltelefon eller utenfor Oppland fylke, bruk telefonnr. 8 1 E-post:

Detaljer

Bybuss Lillehammer. App. deg til bussen! BUSSRUTER 18.08.14-16.08.15. Der du er! Dit du skal! Når du vil!

Bybuss Lillehammer. App. deg til bussen! BUSSRUTER 18.08.14-16.08.15. Der du er! Dit du skal! Når du vil! BUSSRUTER 18.08.14-16.08.15 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon: 61 28 98 00 info@lillehammer.com ferskvann.no Bybuss Lillehammer App deg til bussen! Åpningstider Man-fre: 08.00-16.00 Lørdag:

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

BUSSRUTER 13.12.15 14.08.16. Bybuss Lillehammer SJEKK UT VÅRE NYHETER

BUSSRUTER 13.12.15 14.08.16. Bybuss Lillehammer SJEKK UT VÅRE NYHETER BUSSRUTER 13.12.15 14.08.16 Bybuss Lillehammer SJEKK UT VÅRE ER 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Nyheter! 1 2 3 4 5 6 Utvidet lørdagstilbud Utvidet tilbud til HiL Morgenavganger om Speiderhuset Nattbusstilbud Nye avgangstider

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

Skibussen Lillehammer

Skibussen Lillehammer BUSSRUTER 20.12.14-06.04.15 Ferskvann Foto: Jens Haugen Skibussen Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Utenfor Oppland fylke, ring

Detaljer

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger:

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger: Rolleavklaring og innhold i kollektivknutepunkter 5.2 Knutepunkter ved jernbane Ansvar og finansiering ved knutepunkter tog/buss omfatter ofte mange aktører og kan dermed bli mer komplisert. Dette gjelder

Detaljer

BUSSRUTER 17.08.15 13.12.15. Bybuss Lillehammer

BUSSRUTER 17.08.15 13.12.15. Bybuss Lillehammer BUSSRUTER 17.08.15 13.12.15 Bybuss Lillehammer 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Onsumvegen Hauklivegen Jørstadmoen Jorekstad 1 Baklivegen Jørstadmoen leir Moavegen Gudbrandsdalsvegen Fåberg 4 2 Storhove/HiL Ekrom Nedre

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Kollektivtransport i distriktene Samferdselsdepartementet 26.06.07 Samferdselssjef Arild Bøhn Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Reisevaner Lillehammer 2005 Reisemiddelfordeling

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

Nordseter. Lillehammer - Skihytta - Nordseter. Nordseter - Skihytta - Lillehammer

Nordseter. Lillehammer - Skihytta - Nordseter. Nordseter - Skihytta - Lillehammer Nordseter Nordseter Nordseter og Lillehammerfjellet er egnet for alle uansett om det gjelder turstier eller sykkelruter. Her har du alle muligheter uansett årstid, om du skal på familietur eller du vil

Detaljer

Bussruter 01.01.12-19.08.12. Bybuss Gjøvik. nye ruter og tider

Bussruter 01.01.12-19.08.12. Bybuss Gjøvik. nye ruter og tider Bussruter 01.01.12-19.08.12 Bybuss Gjøvik nye ruter og tider 31 32 33 34 35 36 37 1 Bjørnsveen 34 Bybusser i Gjøvik Bjørnsvelia 31 32 Åslundmarka - Kopperud Østbyhøgda - Kallerud - Sykehuset Ny linje Øverby/Tranberg

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

06.05.2009 Tekna konferanse, Kristiansand. «Lillehammer, best på buss i Norden?» 1 f f /f r"; I Z:, :.:)/ ,, ; f L/ /T ; f' "i '..

06.05.2009 Tekna konferanse, Kristiansand. «Lillehammer, best på buss i Norden?» 1 f f /f r; I Z:, :.:)/ ,, ; f L/ /T ; f' i '.. 06.05.2009 Tekna konferanse, Kristiansand. «Lillehammer, best på buss i Norden?» 1 f f /f r"; I Z:, :.:)/ K/ 'KQ//fit» n a),, ; /T ; f' "i '.. J. `. `. f,, _ (I v' f L/ Tekna Kristiansand 6. mai 2009 Samf

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

11.11.2009. Ar/e,WA?/Aa/0oofi <2<í>=fíf)#1 <10O)

11.11.2009. Ar/e,WA?/Aa/0oofi <2<í>=fíf)#1 <10O) 11.11.2009 Kollektivkonferansen «Bedre kollektivtilbud 2009. Samferdselssjef Arild Bøhn. i distriktene» Ar/e,WA?/Aa/0oofi

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

Møtet Orkdalsregionen 4. april

Møtet Orkdalsregionen 4. april Møtet Orkdalsregionen 4. april Innledende om ruteproduksjon, økonomi og fakta. Rutetilbudet per i dag og bruken av tilbudet. Kollektivsatsingen. Justeringer fra 18.08.14. Fremdriftsplan. Åpen post. AtBs

Detaljer

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016 Info fra Troms fylkestrafikk Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer»

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 1 MILJØ OL-94 - TRANSPORT OG SAMFERDSEL Hamar 4. sept. 1991 Samferdselssjef Arild Bøhn Oppland fylkeskommune

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Vedlegg til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland utkast 27.10.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. REGIONALE SENTRE... 4 2.1 GRAN I

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer.

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. Travet i Oppland Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. 387 starthester i 2009. 293 starthesteeiere. 1 starthesteeier per 624 innbyggere. Kr

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Skibussen Lillehammer

Skibussen Lillehammer BUSSRUTER 17.12.16-17.04.17 Skibussen Lillehammer 211 Skeikampen 242 Hafjell 245 Hunderfossen-Hafjell 260 Nordseter 262 Sjusjøen Bestillingsrute Skeikampen 2 211 Lillehammer - Segalstad Bru - Skeikampen

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 01.11.12 hedmark-trafikk.no Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum Indseth Valsåa Rena... 4

Detaljer

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 50959/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.08.2014 Eldrerådet 29.08.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Gjelder fra 01.01.2012 Reglementet er godkjent av fylkestinget 27.09.2011, og

Detaljer

Bussruter / Bus schedule. 242 Hafjell. 262 Sjusjøen. 260 Nordseter. 265 Skeikampen 1.12.08-26.04.09 BUSSRUTER

Bussruter / Bus schedule. 242 Hafjell. 262 Sjusjøen. 260 Nordseter. 265 Skeikampen 1.12.08-26.04.09 BUSSRUTER BUSSRUTER 1.12.08-26.04.09 Bussruter / Bus schedule Vinterbussen 242 Hafjell 265 Skeikampen 260 Nordseter 262 Sjusjøen Informasjon/Information Lillehammer Turist tlf 61 28 98 00, www.lillehammerturist.no

Detaljer

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014 Hedmark Trafikk Samferdselskomiteen 2. juni 2014 3 i foretaketsvedtekter HedmarkTrafikker et foretaksomskalha ansvarfor overordnetruteplanleggingog markedsføringavkollektivtilbudet,samtsamordningavdrift

Detaljer

Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS

Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS Boligutredning Oppland fylkeskommune «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» PROGNOSESENTERET AS Oslo, 9. februar 2015 Utførende konsulenter: Bjørn Helge Nygaard Kåre Elnan Bjørn Mangor Birkeland

Detaljer

Utvidelse av skysskort i videregående opplæring og noen adre billettjusteringer

Utvidelse av skysskort i videregående opplæring og noen adre billettjusteringer Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 83669/2015 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 11.11.2015 Fylkesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Vedlegg 5 : Reisegaranti

Vedlegg 5 : Reisegaranti Vedlegg 5 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 5 21.10.2010 Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG RUTETABELL GYLDIG FRA 1. MAI 2013 Fagernes - Dokka - Gjøvik/Lillehammer Fagernes - Aurdal - Bjørgo Fagernes - Beitostølen - Gjendesheim Fagernes - Rogndokken - Moane Fagernes - Gol Fagernes - Vaset Fagernes

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016 Hedmark Trafikk FKF Kontrollutvalget 10. Mai 2016 2015 2025 Trønderbilene Nøkkeltall 2015 Ca. 6,6 mill. reiser Ca. 2,1 mill. ord.reiser Ca. 4,5 mill. skolereiser Ca. 700 sjåfører Ca. 300 busser i daglig

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 17.10.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4

Detaljer

FRA 8. DESEMBER 2013

FRA 8. DESEMBER 2013 RUTETABELL GYLDIG FRA 8. DESEMBER 2013 Fagernes-Dokka-Gjøvik/Lillehammer Fagernes-Aurdal-Bjørgo Fagernes-Beitostølen-Gjendesheim Fagernes-Rogndokken-Moane Fagernes-Gol Leine-Høre-Fagernes Fagernes-Tyinkrysset-Lærdal/Årdal-Sogndal

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute

Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Saknr. 12/11816-4 Ark.nr. N11 &18 Saksbehandler: Per Olav Bakken/Grethe Blystad Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Paul Chaffey, Statssekretær Fylkesmannen i Oppland, Fagernes, 01.11.17 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Versjon 1.0 Persontransport i rute 2012 AVTALE OM DRIFT AV BILLETTERINGSSYSTEM

Detaljer

Velkommen til skoleskyssen

Velkommen til skoleskyssen Velkommen til skoleskyssen [ 1 ] Innhold Side Velkommen til skoleskyssen 03 Grunnskole 04 Retten til skoleskyss 04 Skysskort 05 Videregående skole 08 Retten til skoleskyss 08 Skolekort 09 Tilrettelagt

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OG VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS Avtalen fastsetter rammebetingelser og retningslinjer for samarbeidet mellom partene i forbindelse med kjøp av definerte oppgaver

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vedlegg 6 Reisegaranti Reisegaranti Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune SAMARBEIDSAVTALE Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune Oppgaver Følgende oppgaver legges til fylkesarkivet: Fjernarkiv/arkivdepot. Fylkesarkivet delegeres oppgaver som

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Lillehammer den 12. mars 2014 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16. Bybuss Gjøvik

BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16. Bybuss Gjøvik BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16 Bybuss Gjøvik 31 33 34 35 36 37 32 Bjørnsveen 34 Bjørnsvelia Ruteendringer 2015 24.12.15 Julaften Hverdagsruter med siste avgang kl 14:00 25.12.15 1. juledag Innstilt 26.12.15

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker om skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

Handlingsprogram for Samferdsel AFK

Handlingsprogram for Samferdsel AFK Handlingsprogram for Samferdsel AFK Framtidige ruteendringer og andre endringer Bernt Reitan Jenssen Adm. direktør Ruter AS Omstrukturering i Bærum 3 Kollektivtransportmidlene fortsetter å ta markedsandeler

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 24.06.2013 18.08.2013 Sommerruter_Hamar_2013_170x150.indd 1 06.06.13 13:46 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud

Detaljer