PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir. 1.0 Formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir. 1.0 Formål"

Transkript

1 PARAPLYPROSJEKTET Paraplyprosjektet skal gi: 1. En samlet oversikt over PACS og RIS i Norge 2. Gi nasjonale føringer for den videre utviklingen Prosjektet er finansiert av SHDir og NFR v/høykom og med KITH som utførende part Paraplyprosjektet 1.0 Formål SHDir Prosjektet skal konkretisere problemstillinger og løsningsstrategier knyttet til utveksling av digital røntgeninformasjon (PACS/RIS) mellom sykehus i Norge, og med primærhelsetjenesten. Dette skal relateres til pågående arbeid med etablering av regionale og et nasjonalt helsenett. Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 1

2 Innhold Formål Sammendrag Bakgrunn 1.0 Formål 2.0 Sammendrag Standardisering, samhandling og integrasjon 2.2 Sikkerhet 2.3 Organisering og gevinstrealisering 2.4 Utforming 2.5 Kost-/nytteanalyse 3.0 Bakgrunn Bredbånd 3.2 Alle innfører PACS 3.3 Fra regionale løsninger til foretaksløsninger 3.4 Status og planer 3.5 Leverandørvalg 3.6 Undersøkelsestyper 3.7 Utviklingstrekk Teknologipriser Et økende antall røntgenbilder Røntgenfagets betydning 3.8. Nettverksteknologi og global samhandling Granskningen Demonstrasjon Teleradiologi Digitale lagre Vaktsamarbeid Hjemmevakt/bakvakt Virtuelle røntgenavdelinger Tilgjengeligheten til bildene Leting etter bilder 3.9 Røntgenundersøkelsene Antall Regional fordeling Undersøkelsestyper Eksempler fra 7 sykehus Fordeling mellom poliklinikk og inneliggende Ansatte og undersøkelser pr ansatt 3.10 Erfaringer Kost-/nytte og gevinstrealisering, erfaringer fra utlandet Konklusjoner fra utenlandske erfaringer Klinikerne Radiologen Behovet for omtaking av bilder Erfaringer fra ulike sykehus Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 2

3 fortsettelse innhold 3.11 PACS/RIS i Norge og Europa Bruk av standarder Implementasjon 3.12 Relevante prosjekter i Norge 3.13 Arbeidsform i prosjektet Konferanse Arbeidsseminarer Møter Problemstillinger 4. 0 Problemstillinger Nasjonale strategier Behov og brukermønstre Trafikkvolum og mønstre Problemstillinger mellom sykehus Sykehus/primærhelsetjeneste Problemstillinger helsenett Sikkerhetsproblematikk Integrasjons og informasjonsutveksling Løsningsstrategi investeringer og samarbeid Tekniske og organisatoriske modeller Kost-/nytteanalyse Standardisering og samhandling IHE Arbeidsflyt Gevinstrealisering Situasjons og mulighetsanalyse Anbefalinger og hovedkonklusjoner 5.0 Anbefalinger og hovedkonklusjoner Problemstillinger både av regional og nasjonal karakter Standardisering, samhandling og integrasjon Organisering og gevinstrealisering Sikkerhet Utforming Evaluering og analyse av effekten ved innføring av PACS/RIS Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 3

4 2.0 Sammendrag Røntgen står for en stor del av investeringene i norsk helsevesen. Det er en rivende utvikling både teknisk med innføring av digital røntgen og PACS/RIS og ikke minst organisatorisk med nye måter for samhandling og måter å løse oppgaver på. Paraplyprosjektet har avdekket at det haster med å komme i gang med nasjonale samordningstiltak både for å løse konkrete problemer mht samordning og sikkerhet og for å kunne sette i gang organisatoriske endringer slik at det norske helsevesenet får en gevinst av de investeringer som gjøres. Behovet for nasjonale samordningstiltak er 3 delt: A: Løse konkete problemer mht samordning og sikkerhet, j.før punkt 1 og 3 i sammendraget B: Utrede og sette i ang prosesser for å kunne ta ut organisatoriske gevinster, j.før punkt 2 og 4 i sammendraget C: Kost-/nytteanalyse for å undersøke og evaluere virkningen av PACS/RIS på helsevesenet KITH vil anbefale at SHDir støtter et nasjonalt arbeid innen PACS hvor alle Helseforetakene blir involvert.. Arbeidet er omfattende og vil måtte gå over flere år og vil omfatte samarbeid og koordinering med mange aktører i helsevesenet inklusive sykehus/foretak, leverandører, departement/direktorat og involverte profesjoner. KITH anbefaler at Paraplyprosjektet videreføres og at det blir satt i gang et arbeid innen følgende felter: (Prosjektene er nærmere beskrevet i hovedkonklusjonene og anbefalingene i det siste kapitlet) 2.1. Standardisering, samhandling og integrasjon: Standardisering, samhandling, harmonisering og integrasjon: Nasjonale registre for røntgentjenestene. Standardisering og samhandling (IHE-etablering) Samhandling primærhelsetjeneste/sykehus 2.2. Organisering og gevinstrealisering Utrede om røntgentjenestene kan organiseres på andre måter: Mulig framtidig organisering av røntgentjenestene Hvilke gevinster vil innføringen av PACS og RIS gi Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 4

5 2.3. Sikkerhet Samhandling mellom ulike virksomheter gjennom PACS forutsetter en stor grad av sikkerhet (konfidensialitet, kvalitet, tilgjengelighet) Utveksling mellom sykehus i regioner og mellom regioner/foretak Regionale datalagerløsninger og/eller datalagernettverk? 2.4. Utforming: PACS vil føre til at framtidens røntgenavdelinger og sykehus vil endres: Hvordan kan fremtidens røntgenavdeling utformes 2.5. Kost-/nytte Det bør settes i gang et arbeid med en kost-/nytteanalyse av virkningen av PCS/RIS på sykehuset i Helsevesenet. Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 5

6 3.0 Bakgrunn 3.1 Bredbånd Utveksling av digital røntgeninformasjon krever bredbånd, og vil være en svært viktig anvendelse i regionale helsenett og i et fremtidig nasjonalt helsenett. Bredbåndet vil kunne åpne for nye måter å organiserer både PACSsystemene og røntgentjenestene på: PACS-systemene, spesielt lagringen av røntgenbilder, kan løses med større grad av sentral lagring og/eller bildene tilgjengelige i datalagringsnett. Tjenesten kan organiseres på nye måter gjennom virtuelle røntgenavdelinger og/eller større grad av utveksling av røntgenbilder mellom helseaktører. Sykehusene vil i de nærmeste årene få ny teknologi som vil være med på å endre hele vår måte å drive helsevesenet på Mye av den nye teknologien vil være standard teknologi = billig teknologi. Eksempel: Bluetoothteknologien for trådløs overføring koster ned i 20 kr pr enhet! Det er ingen tvil om at framtidens kommunikasjon mellom enheter vil bli trådløs. Hvordan skal helsevesenet kunne utnytte den nye teknologien slik at vi får et bedre og mer kostnadseffektivt helsevesen? Ny teknologi med bl.a. 3Drekonstruksjon av røntgenbilder stiller økt krav til båndbredde ved utveksling av informasjon Høyhastighetsnettes betydning for PACS Bildekilde Mbytes pr Bilder pr Overføring Ethernet, Høyhastighetsnett bilde undersøkelse over ISDN 3Mb/s effektivt 95Mb/s ef- i gjennomsnitt 64Kb/s fektivt Isotopbilder 0, s 1,1 s 0,04 s MR 0, s 17,9 s 0,56 s Ultralyd 0, s 24,6 s 0,78 s CT 0, s 41,0 s 1,29 s Angio 1, s 54,6 s 1,72 s Digital film 8, s 87,4 s 2,78 s Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 6

7 3.2 Alle innfører PACS De fleste av landets sykehus er i gang med eller har planer for digitalisering av røntgenavdelinger, anskaffelse av utstyr og systemer for digital lagring og kommunikasjon av røntgenbilder. Av hensyn til innføringstakt og potensialet for gevinstrealisering i denne utviklingen er det noen sentrale problemstillinger som bør avklares og belyses. ARA Austin Radiological Asociation ARA er en privatpraktiserende gruppe bestående av 51 radiologer som tilbyr radiologitjenester til 10 sykehus og 15 legesentre i Texas. Hvert år gransker de over røntgenundersøkelser, årlig vekst er over 20%. For å kunne møte den sterke veksten, og for å kunne ha et marked ut over de sykehusene de i dag betjener, har ARA innført PACS. Målsettingen var å øke radiologens produktivitet med 5 til 10 %, radiografens produktivitet med 10 til 15 % og reduksjon av rekvisita som andre kostnader med 4 til 5%.. Resultatene har overgått forventningene og etter 1 års drift viser resultatene over 20 % produktivitetsøking. Røntgen står for en stor del av investeringene i norsk helsevesen. 2/3- deler av landets sykehus har innført eller er i ferd med å innføre digital lagring, distribusjon og gransking av røntgen (PACS og RIS) og de resterende 1/3-deler av sykehusene har nesten alle konkrete planer om overgang til PACS. Denne rapporten trekker opp en del av problemstilingen for videre diskusjon, utredninger og iverksettelse. Elementer i et PACS-system Examination Demonstration Server Modality Net Clinician Storage Print RIS Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 7

8 Helse Nord, Helse Midt- Norge, Helse Vest, Helse Sør, Helse Øst Helse Nord Helse Finnmark HF, 9600 Hammerfest Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9019 Tromsø Helse NorTro HF, 9406 Harstad Helse NSS HF, 8005 Bodø Helse Helgeland HF, 8613 Selfors Helse Midt-Norge Helse Sunnmøre HF, 6017 Ålesund Helse Nordmøre og Romsdal HF, 6407 Molde Helse Nord Trøndelag HF, 7600 Levanger St Olavs Hospital HF, 7030 Trondheim Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF, \7300 Orkanger Psykisk helsevern i Sør Trøndelag HF, 7040 Trondheim 3.3 Fra regionale løsninger til foretaksløsninger Fra regionale løsninger basert på Fylkesgrenser: eks: Vestfold Aust-Agder Buskerud Hordaland Oppland Hedemark Østfold Helse Vest Helse Stavanger HF, 4011 Stavanger Helse Fonna HF, 5528 Haugesund Helse Bergen HF, 5021 Bergen Helse Førde HF, 6800 Førde Helse Sør Helse Blefjell HF, 3675 Notodden Det norske radiumhospital HF, 0310 Oslo Rikshospitalet HF, 0027 Oslo Aust-Agder sykehus HF, 4838 Arendal Spesialsykehuset for epilepsi HF, 1337 Sandvika Lister sykehus HF, 4400 Flekkefjord Vest-Agder sykehus HF, 4604 Kristiansand Sykehuset i Vestfold HF, 3116 Tønsberg Sykehuset Telemark HF, 3710 Skien Spesialsykehuset for rehabilitering HF, 3290 Stavern Psykiatrien i Vestfold HF, 3125 Tønsberg Sykehuset Buskerud HF, 3019 Drammen Ringerike sykehus HF, 3511 Hønefoss Til nye løsninger basert på Helseforetak: eks: Midt-Norge Helse Øst Aker universitetssykehus HF, 0514 Oslo Akershus universitetssykehus HF, 1474 Nordbyhagen Barne- og ungdomspsykiatri Oslo HF, 0165 Oslo Blakstad sykehus HF, 1392 Vettre Bærum sykehus HF, 1346 Gjettum Kongsvinger sjukehus HF, Kongsvinger Oppland Sentralsykehus HF, 2609 Lillehammer Psykisk helsevern Østfold HF, 1612 Fredrikstad Sanderud sykehus HF, 2312 Ottestad Sentralsjukehuset i Hedmark HF, 2418 Elverum Ski sykehus HF, 1400 Ski Sunnaas sykehus HF, 1450 Nesoddtangen Sykehuset Østfold HF, 1603 Fredrikstad Tynset Sjukehus HF, 2500 Tynset Ullevål universitetssykehus HF, 0450 Oslo Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 8

9 3.4 Status og planer Status og planer for PACS/RIS i helseregionene og sykehus Pionerene Pionerene har hatt PACS-planer i 15 år! Vi fikk de første installasjonen for 5 år siden: Telemark Tønsberg Lofoten Tromsø PACS: Picture Archive and Communication System: Digitale systemer for lagring, granskning og distribusjon av røntgenbilder. RIS: Roentgen Information System: Røntgen informasjonssystem inkl. beskrivelse, adm., arbeidsflyt m.m. Høykom: Høykom er et prosjekt innenfor Norges Forskningsråd som skal stimulere offentlige etater til å anvende moderne høyhastighets informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Høykom støtter også et prosjekt om integrasjon mellom PACS/ RIS-systemer i Helseregion Øst og et i Helseregion Sør. Teleradiologien ledet veien Teleradiologien kom i gang først Tromsø Nordland Midt-Norge 2/3-deler har planer 2/3-deler av norske sykehus har installert PACS/RIS eller vil gjøre det i løpet av de nærmeste 3 årene Dette tilsvarer 2,2 mill undersøkelser pr år 1/3-del gjenstår 1/3-del av norske sykehus gjenstår Dette tilsvarer 1,1 mill undersøkelser pr år For at pasientene ikke skal engste seg for røntgen har dette sykehuset i USA utformet røntgenavdelingen som en stillehavsoase med palmer og bølgesus! Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 9

10 3.5 Leverandørvalg Oversikt over leverandørvalg. Helse Nord: Hammerfest: Sigma Kirkenes: Agfa Harstad: Agfa Tromsø: Agfa Rana: Sectra Lofoten: Agfa Helse Midt-Norge: Namsos: Sectra Levanger Sectra Trondheim: Sectra Orkdal: Sectra Kristiansund: Sectra Molde: Sectra Ålesund Sectra Volda: Sectra Helse Øst: Oslo, Aker: Siemens Lillehammer: Siemens Gjøvik: Siemens Fredrikstad: Sectra Moss Sectra Halden Sectra Sarpsborg Sectra Askim Sectra Oslo, Ullevål: Eterra Helse Vest: Stavanger: Haugesund: Bergen: Stord Odda: Voss: Førde: Kodak Siemens Agfa Agfa Agfa Agfa Siemens Helse Sør: Rikshospitalet: Sectra Arendal: Sectra Tønsberg Sectra Larvik Sectra Sandefjord Sectra Horten Sectra Skien: Agfa Porsgrunn Agfa Drammen: Kodak Hønefoss: Kodak Kongsberg: Kodak DiakonhjemmetSectra Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 10

11 3.6 Undersøkelsestyper Andre Bildebeskriv Teleradiologi Isotop MR CT Ultralyd Årlig blir det gjennomført 3,2 mill røntgenundersøkelser i Norge. Blodåre Mammografi Nervesystem Urogential Fordøyelse Hals/Bryst n kombinasjoner På det norske markedet er det i dag 4 større leverandører av PACS og et tilsvarende antall for RIS. I tillegg kommer noen leverandører som er representert i mindre omfang. Dette, sammen med at vi også har mange ulike leverandører av HIS/PAS og EPJ-systemer, gjør at sykehusene, med noen unntak, fremstår med hver sine ulike løsninger. For å kunne være sikker på at samhandling og bildeutveksling mellom sykehusene skal kunne fungere på en god måte må dette ivaretas gjennom standardisering og samarbeid innad i regionene og mellom regionene. Skjelett Røntgenundersøkelser i Norge fordelt på undersøkelsestyper Verdens helse/indeks for tilstanden fra WHO Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 11

12 Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Miljø Lagring Filmbasert Miljøkostnader Digital Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Lagringskostnader Filmbasert Digital Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Personellkostnader Personell Filmbasert 3.7 Utviklingstrekk Teknologipriser er synkende Særlig innenfor høyhastighetsnett, lagringsteknologi og arbeidsstasjoner. Dess mer standard teknologi vi kan bruke i våre PACS-løsninger, dess billigere vil løsningene bli. Mens en arbeidsstasjon for PACS for kort tid siden var en høyt spesialisert grafisk arbeidsstasjon med høy pris til et lite marked, er utviklingen nå kommet så langt at maskiner av denne kategori snart er innenfor det som er det vanlige forbrukermarkedet. Prisutviklingen på maskinvare er raskt fallende, men det vil enda ta noen tid før vi får et tilsvarende fall i programvarekostnadene. Teknologipriser er synkende Tjenestepriser er økende Digital Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Aralbesparelse Areal Filmbasert Kapasitet Digital Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Kapasitetsutvikling Kostnader Digital Filmbasert Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Kostnadsutvikling Kostnader Filmbasert Digital Utviklingstrekk ved en filmbasert avdeling versus en digital avdeling Filmbasert Digital Et økende antall røntgenbilder Antall røntgenundersøkelser og antall bilder for hver undersøkelse øker i enda sterkere grad. Det er en stor årlig vekst i antall røntgenundersøkelser i den vestlige verden MultisliceCT-er tar over 1000 bilde i en undersøkelse. Det er vist prototyper på nye MR-maskner som tar bilder på en undersøkelse Vil røntgenfaget få økt betydning? Røntgen ser ut til å få økt betydning, for eksempel ved intervensjonsrøntgen, men også ved økt bruk av røntgenbilder som aktivt støtteverktøy ved annen type medisinsk behandling. Mange har vært redd for at den nye teknologien vil rasjonalisere bort deler av røntgenfaget, men det ser ut til at dette er en ubegrunnet frykt. Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 12

13 3.8. Nettverksteknologi og global samhandling Nettverksteknologien vil åpne for nye måter å samhandle på Granskningen Røntgenbildene kan granskes av den enkelte spesialist på granskingsstasjoner avsatt til dette formålet, eller/og granskes av den enkelte spesialist på sitt kontor Demonstrasjon Vil nettverksteknologien vil kunne føre til helt nye samhandlingsmønstre? Sykehusenes nye bildediagnostiske enheter vil kunne distribuere røntgenbildene ut til hver enkelt kliniker i stedet for dagens ordning hvor klinikerne kommer til røntgenavdelingen for å få bildene demonstrert. Vil granskningen av røntgenbilden bli flyttet til radiologens kontor? Vil klinikerne i større grad overta granskningen av røntgenbildene? Vil PACS med tilknyting til Nasjonalt Helsenett erstatte dagens teleradiologiløsninger? Vil vi få en sterk økning i bruk av medisinske bilder i framtiden? Vil røntgen få redusert eller økt betydning i årene framover? Teleradiologi Bilder må kunne sendes mellom sykehus for vurdering av spesialist eller subspesialist Det må være lett tilgang til bildearkiv med gamle bilder Etter hvert som sykehusene får digital røntgen går behovet for spesielle teleradiologisystemer bort: Dvs PACS-systemene kan også kommunisere mellom sykehusene Digitale lagre Sykehusene lagrer store mengder data elektronisk. Fram til i dag har disse dataene blitt lagret på samme maskinplattform som systemet som generer dataene. I framtiden vil behovet for elektronisk lagerplass bli større og brukerne vil forlange at alle data er tilgjengelig til enhver tid. Bruken av passive lagringsformer som arkivering på tape, CD, DVD etc blir mindre aktuelt. Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 13

14 3.8.5 Vaktsamarbeid Mangelen på fagpersoner innen radiologi gjør at sykehusene i dag har vanskeligheter med å opprettholde et tilstrekkelig tjenestetilbud med vakt og beredskap innen radiologifaget. Samarbeid gjennom utveksling av bilder vil kunne avhjelpe noe av spesialistmangelen ved at røntgenbilder kan distribueres og granskes der hvor spesialisten er tilgjengelig Hjemmevakt/bakvakt Røntgenbilder vil kunne hentes opp og granskes på en arbeidsstasjon som er plassert heime hos den enkelte Virtuelle røntgenavdelinger Framtidas bildediagnostiske virtuelle røntgenavdeling kan være en tjeneste i et framtidig Helsenettverk. Den "Virtuell Bildediagnostisk Enheten" er en tjeneste hvor flere sykehus kan arbeide sammen som om de er en felles enhet. Dette vil føre til helt nye løsninger for bildediagnose, arbeidsflyt og samspill i sykehus og mellom sykehusene og primærhelsetjenesten. Kan vaktsamarbeid avhjelpe radiologmangelen? Skal bildene kunne granskes heime? Kan vi få sykehus uten egen radiolog? Skal røntgenbildene i framtida være tilgjengelige overalt Vil den digitale PACSløsningen eliminere all leting etter bilder? Skal røntgenbildene være tilgjengelige overalt? Teknologikostnadene er synkende, særlig innenfor høyhastighetsnett, lagringsteknologi og arbeidsstasjoner. Dess mer standard teknologi vi kan bruke i våre PACS-løsninger, dess billigere vil løsningene bli. I framtida vil informasjon (kunnskap, også røntgen bilder) være tilgjengelig overalt og til enhver tid Leting etter bilder I henhold til en amerikansk undersøkelse referert på annet sted i rapporten så er så mange som 8% av tradisjonelle filmbasert røntgenbilder borte når bildet etterspørres. I de fleste tilffeler skyldes dette at bildet ligger på et elt annet sted enn der det skulle ha vært. Leting etter bilder på film og/eller tekstdokumenter er kostbart. I en annen undersøkelse fra USA er det beregnet følgende kostnader: Lagring eller henting av et dokument: 280 kr Finne et dokument som er lagret på feil sted: 1500 kr Gjenskape et tapt dokument: 3500 kr Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 14

15 3.9 Røntgenundersøkelsene 8 mill bilder borte? Ved filmbasert røntgen blir 8% av bildene borte, dvs dersom røntgen fortsatt hadde vært analog, ville 8 mill bilder komme bort hvert år! Produksjon over årets 12 mnd, refusjoner fra Rikstrygdeverket i Sammenligning mellom privat og offentlig radiologi. Røde stolper viser offentlig radiolog og grønne stolper privat radiologi Antall Antallet røntgenundersøkelser øker: Fra 1983 til 1993 økte antallet fra 641 pr tusen innbygger til 710 pr tusen innbygger Dersom vi framskriver med den samme veksten blir tallet i 2003: 780 røntgenundersøkelser pr tusen innbygger Regional fordeling 3,2 mill røntgenundersøkelser i 2001 (eksklusive tannhelse) Dette tilsvarer 100 mill røntgenbilder årlig (gjennomsnitt 30 pr undersøkelse), eller over 1 milliard i løpet av 10 år JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Helseregion Nord: OFFENTLIG RADIOLOGI PRIVAT RADIOLOGI Sverige Sverige har fått sin første kommersielle private digitale røntgeninstitutt. Instituttet, som ligger i Linköping, kan ta imot digitale røntgenbilder fra hvor som helst i verden, granske disse og gi et elektronisk svar tilbake til rekvirenten. Helseregion Midt: Andre: Helseregion Øst: Helseregion Vest: Helseregion Sør: Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 15

16 Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal befolkning: Fylkessjukehuset i Kristiansund befolkning: km + 73 km ferge 35 min. Fylkessjukehuset i M olde befolkning: km + ferge 35 min. 66 km + fer ge 20 min. Fylkessjukehuset i Volda befolkning : km Regionsykehuset i 43 km Trondheim befolkning: Orkdal Sanitetsforenings sjukehus befolkning: km 118 km Namdal sykehus befolkning: Innherred sykehus befolkning: km Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Eksempler fra 7 sykehus i Midt-Norge A vstander m ellom sykehusene i H elseregion M idt-n orge 195 km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sykehuset Levanger Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan 1300 Urogentialorgan 750 Nervesystem 100 Mammografi 2100 Blodåresystem 4100 Ultralyd 4200 CT 5600 Totalt: Sykehuset Namsos Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan 650 Urogentialorgan 490 Nervesystem 90 Mammografi 1500 Blodåresystem 350 Ultralyd 2700 CT 3500 Andre 800 Totalt: Undersøkelsestyper St Olav Hospital Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan Urogentialorgan Nervesystem 400 Mammografi Blodåresystem Ultralyd CT MR Andre 80 Bildebeskrivelser 4300 Teleradiologi 130 Doseplan 230 Isotop 3800 Hjertekardiologi 2300 Totalt: Sykehuset Molde Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan Urogentialorgan 550 Mammografi Blodåresystem 500 Ultralyd 6200 CT 4700 Andre Totalt: Sykehuset Kristiansund Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan 600 Urogentialorgan 420 Blodåresystem 100 Ultralyd 2000 CT 1830 Andre 60 Totalt: Sykehuset Ålesund Skjelett Hals/bryst Mammografi 2800 Ultralyd 8000 CT 5500 MR Angio/intervensjon 700 Andre 1800 Totalt: Sykehuset Volda Skjelett Hals/bryst Fordøyelsesorgan 730 Urogentialorgan 300 Nervesystem 20 Blodåresystem 250 Ultralyd 3400 CT 2600 Andre 10 Totalt: Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 16

17 X-DESK Utdrag av X-DESK, en rapport fra KITH i forbindelse med et Høykomprosjekt om primærhelsetjenestene behov for røntgentjenester I Midt-Norge er det sju kommuner som benytter eget røntgenapparat. Kun to kommuner har en produksjon på over tusen undersøkelser årlig. En overslagberegning basert på situasjonen for kommunene Oppdal og Ørlandet, viser at kostnaden ved å drive lokalt røntgenapparat blir balansert av kommunens inntekter og sparte transportutgifter for Folketrygden ved 1000 årlige undersøkelser. Overslaget forutsetter en reisetid på to timer til sykehus. Oppgradering eller skifte av kommunenes røntgenutstyr vil gjøre dem i stand til å produsere digitale røntgenbilder. Bildene kan overføres over helsenett med standardiserte overføringsprotokoller som DICOM, eller sendes med epost eller andre filoverføringsprotokoller/webgrensesnitt. Pasientinformasjon er sensitiv og må beskyttes mot ikke-autorisert innsyn. Eksempler på hvilke undersøkelser som gjøres og fordeling mellom polikliniske og inneliggende Avstander mellom sykehusene i Hels eregion Midt-Norge Hovedundersøkelser % St Olav Røntgen 82% Ultralyd 8,5% MR 6,8% Bildebeskrivelser 2,4% Teleradiologi 0,07% Sykehuset Kristiansund Røntgen 91,9% Ultralyd 8,1% Sykehuset Molde Røntgen 86,4% Ultralyd 13,6% Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal befolkning: Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal befolkning: Sykehuset Levanger Røntgen 92,1% Ultralyd 7,9% Fylkessjukehuset i Kristians und befolkning: km + fe rg e 3 5 min. Fylkes sjukehuset i Molde befolkning: km + Møre og Romsdal fe rge 35 m in. 66 km + ferge 20 min. Fylke s s jukehus et i Volda befolkning: km 195 km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. Sykehuset Volda Røntgen 86,2% Ultralyd 13,8% Avstander mellom sykehusene i Hels eregion Midt-Norge Fylkessjukehuset i Kristians und befolkning: Fylkes sjukehuset i Molde befolkning: km + Møre og Romsdal fe rge 35 m in. 66 km + ferge 20 min. Fylke s s jukehus et i Volda befolkning: Sykehuset Namsos Inneliggende 23,5 Poliklinisk 76,5% Sykehuset Levanger Inneliggende 25,7% Poliklinisk 74,3& St Olav Inneliggende 34,2% Poliklinisk 65,8% Sykehuset Kristiansund Inneliggende 13% Poliklinisk 87,0% Sykehuset Molde Inneliggende 31,3% Poliklinisk 68,7% 143 km + fe rge 35 min. 73 km 195 km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. 197 km 79 km Namdal sykehus befolkning: Sykehuset Namsos Røntgen 91,2% 118 km Ultralyd 8,8% Innherred sykehus befolkning: Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Regionsykehus et i 43 km Tro ndh e im befolkning: Orkdal S anitets fo re ning s s jukehus befolkning: km S ør-trønde la g Midt-Norge utgjør et Norge i miniatyr Midt-Norge utgjør 14,4% av Norge Norge = Midt-Norge x 7 Nord-Trøndelag Sykehuset Ålesund Røntgen 81,4% Ultralyd 12,9% MR 5,8% Fordeling mellom poliklinisk og inneliggende i % 197 km 79 km 118 km Namdal sykehus befolkning: Innherred sykehus befolkning: Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Regionsykehus et i 43 km Trondheim befolkning: Orkdal Sanitets forenings s jukehus befolkning: km S ør-trønde la g Sykehuset Volda Inneliggende 17% Poliklinisk 83% Nord-Trøndelag Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 17

18 Ansatte og fordeling av undersøkelser pr ansatt Det presiseres at undersøkelsen pr ansatt baserer seg på opplysninger som er innehentet fra sykehusene, men at det kan være unøyaktigheter i tallmaterialet (innleide leger/ sykdom mm som det ikke er tatt hensyn til) som gjør at bilde ikke trenger å være helt korrekt. Tendensen, om at det kan være store individuelle forskjeller mellom røntgenavdelingene/sykehusene, er også den samme i en større undersøkelse som er gjennomført i Danmark Ansatte Sykehuset Kristiansund Leger 2 Radiograf/sykepl 9 Assistenter 1 Kontor 5 Hjelpepleier 1 Totalt: 18 Sykehuset Molde Leger 7 Radiograf/sykepl 14 Assistenter 3 Kontor 6 Portør 1 Hjelpleier 2 Totalt: 36 Avstander mellom sykehusene i Hels e region Sykehuset Midt-Norge Levanger Leger 7 Radiograf/sykepl 21 Assistenter 4 Kontor 8 Portør 1 Hjelpepleier 2 Totalt: 36 Sentrals jukehus et i Mø re o g Ro m s da l befolkning: St Olav Leger 21 Radiograf/sykepl 64 Assistenter 18 Kontor 42 Hjelpepleier 17 Teknisk 1 Totalt: 163 Fylkessjukehuset i Kris tia ns un d befolkning: km + fe rge 3 5 m in. Fylkessjukeh us e t i Mo lde befolkning: km + Møre og Romsdal ferge 35 min. 66 km + ferge 20 min. Fylkessjukehuset i Volda befolkning: km 195 km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. Sykehuset Volda Leger 2 Radiograf/sykepl 7 Assistenter 1,5 Kontor 3 Hjelpepleier 1,5 Totalt: 15 Avstander mellom sykehusene i He ls e re gion Midt-Norge Sykehuset Namsos Leger 2 Radiograf/sykepl 12 Assistenter km 79 km 118 km Namdal sykehus befolkning: Kontor 5 Hjelpepleier 1 Totalt: 23 Nord-Trøndelag Sykehuset Orkdal Leger Innherred sykehus 3 befolkning: Radiograf/sykepl 7,5 Assistenter 4,5 Totalt: 15 Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Regionsykehuset i 43 km Tro ndh e im befolkning: Orkdal S anite ts fo rening s s juke hus befolkning: km Sykehuset Sør-Trøndelag Ålesund Leger 9 Radiograf/sykepl 22 Assistenter 2 Kontor 9 Portør 1 Hjelpepleier 9 Totalt: Namsos Levanger St. Olav Orkdal Kristiandsund Molde Volda Ålesund Leger Radiograf Kontor Alle Undersøkelser pr ansatt: Gult: Leger/radiologer Blått: Radiografer Grønt: Kontor Rødt: Alle Undersøkelser pr ansatt, alle kategorier Sykehuset Molde 1270 Sentralsjukehuset i Mø re o g Ro m s da l befolkning: St Olav 1086 Sykehuset Orkdal 1900 Sykehuset Kristiansund 1367 Sykehuset Volda 1647 Fylkessjukehuset i Kris tians und befolkning: km + fe rg e 35 m in. Fylkessjukehus e t i Mo lde befolkning: km + Møre og Roms dal ferge 35 min. 66 km + ferge 20 min. Fylke s s juke - hus et i Vo lda befolkning: km Sykehuset Namsos 1335 Sykehuset Levanger km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. Sykehuset Ålesund km 79 km 118 km Namdal sykehus befolkning: In n h e rre d s y ke h u s befolkning: Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Regionsykehuset i 43 km Tro ndhe im befolkning: Orkdal S anite ts fo re ning s s juke hus befolkning: km Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 18

19 Maryland VA Health Care Økonomiske virkninger av PACS for hele sykehuset * Klinikene mener at de gjennomsnittlig sparer 50 til 70 minutter pr dag fordi PACS har gitt lettere tilgang til bildene * 98% av de som svarte på spørreundersøkelsen sier at PACS førte til bedre utnytelse av tiden. * Etter at PACS ble innført har volumet for undersøkelser økt med 76% uten at det har vært nødvendig å øke bemanningen; dvs en kraftig øking av produktiviteten pr radiolog. 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Figure 1: Reduction in Unread Exams 1993 (Before PACS) Før PACS ble 8% av undersøkelsene ikke beskrevet. Etter PACS har dette sunket til 0,3% 3.10 Erfaringer Kost-/nytte og gevinstrealisering, erfaringer fra utlandet Viborg, Danmark Nedgang i liggedøgn fra 6,6 til 6,2 døgn Baltimore, USA Økt effektivitet med lettere tilgang til medisinske bilder både for radiologer og klinikere. Det tidligere behovet for 8% omtaking av bilder pga eksponering eller bortkomne filmer, ble helt eliminert. 15% økt effektivitet for radiologene ved gjennomføring av CTundersøkelser 50% økt effektivitet for radiografene ved gjennomføring av CTundersøkelser 5-10% økt effektivitet for radiologene ved gjennomføring av digital gjennomlysningsrøntgen i forhold til filmbasert røntgen Cape Fear Valley Health System 6 % 4 % 2 % 0 % Figure 2: Reduction in Image Retake Rate Pre-PACS PACS PACS og virkningen på pasientopphold Intensiv-pasienter Reduksjon i 0,75 liggedøgn Fra 10,09 til 9,34 Før PACS måtte 5% av bildene taes om igjen. Etter PACS har dette sunket til 0,8%, dvs en redusjon på 84% Øvrige pasienter Økning med 0,1 liggedøgn Fra 5,51 til 5,61 Figure 3: Report Turnaround Times (hours) John Hopkins University Pre-PACS PACS En studie utført ved John Hopkin University viste at utstyrkostnadene pr undersøkelse ble redusert med 20-25% Tidsdifferansen fra undersøkelsen er gjennomført til bekrivelsen foreligger er redusert fra mange timer (dager) til under 30 minutter Dersom bare kostnadene ved røntgenavdelingen ble tatt med i betraktningen, ble lønnsomhetspunktet for PACS beregnet til mellom og undersøkelser pr år. Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 19

20 Talegjenkjenning Innenfor de store språkgrupper finnes det nå gode løsninger for talegjenkjenning spesielt beregnet for radiologi og medisinsk vokabular. En godt fungerende talegjenkjenning på norsk vil bli et vesentlig hjelpemiddel for radiologene når beskrivelsen skal lages. De første løsningene for talegjenkjenning på norsk innen radiologi vil foreligge høsten 2002 fra både Phillips og NST. Resultater fra andre språkgrupper (engelsk og tysk) viser opp til 95 % gjenkjennelse automatisk fra tale til tekst og et innsparingspotensial på mellom 130 og 400%. GP Virtual Radiology-prosjektet: Formålet med dette prosjektet var å etablere en virtuell radiologisk avdeling som kunne betjene 10 sykehus i 7 ulike stater. (Militære sykehus innenfor United States Army Medical Treatment Facilities/GPRMC Forutsetninger i forretningsplanen: Redusere røntgenkostnadene for de deltagende sykehus med 20 % Funksjonelle krav: Muligheten for Global arbeidsliste som gjør de mulig med sentralisert tilgang til undersøkelsene fra alle sykehusene Muligheten for samtidig tilgang til både bilde og beskrivelsen på den samme arbeidsstasjonen System oppetid på minst 99% Implementasjon av støtteteknologi for den virtuelle enheten Implementasjon av PACS og teleradiologi Infrastruktur for nettilknyting mellom enhetene Nødvendig infrastruktur på sykehusene Utvikling av et tilpassingsdyktig teleradiologisystem Implementasjon av talegjenkjenning Bruk av CAD-system (computer-aided diagnosis) Performance Measure Current Performance Level Six to Ten Year Target Provider and Customer Satisfaction 47% of radiology depts. utilize Provider Surveys; 100% use for each 1 Cost per RVU Average an 8.6% increase per year over the past 6 years. Do not exceed the rate of medical inflation Diagnostic Accuracy $24.1M in diagnosis-related claims since 1990, $3.86M due to a delay in diagnosis Eliminate claims due to a delay in diagnosis; cut all others in half Technologists and Support 5.3 to 6.4 Technologists and Support Personnel per Radiologist 4.5 Tech/Support per Radiologist GP Virtual Radiology -prosjektet: Technical Repeats Report Turnaround Image File Availability / Accountability Radiation Exposure 4.3% days 7.3% unavailable 2.9% unaccountable 2 Not captured <1% One hour 99.9% availability and accountability Decrease by the reduction in repeats Unread Examinations Approximately 4.4% of exams are never read at 2 months 2 All exams should be read (diagnosed) Fetch Time 2-20 minutes per search 2 to 3 seconds per retrieval Paraplyprosjektet: Digital røntgen, PACS og RIS. SHDir og Høykom. KITH rapport v1.0/rb-02. Side 20

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir PARAPLYPROSJEKTET Paraplyprosjektet skal gi: 1. En samlet oversikt over PACS og RIS i Norge 2. Gi nasjonale føringer for den videre utviklingen SHDir Paraplyprosjektet Digital røntgen og kommunikasjon

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Samhandling mellom foretak i Helse Øst

Samhandling mellom foretak i Helse Øst Inter Hospital Communication Får vi det til? Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS UUS Samhandling mellom foretak i Helse Øst Det enkle er ofte det beste Hva har skjedd så langt? Helse Øst inngikk rammeavtale

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv 09.00 Registrering og kaffe 10:00 Velkommen 10.00: Radiologi i et samhandlingsperspektiv Samhandlingsreformen kan medføre at en

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Prekonferanse HelsIT 22.09.2009 Håvard Roterud, Radiograf, OUS, enhet Rikshospitalet havard.roterud@rikshospitalet.no Åge Sjåfjell, Seniorrådgiver, HSØ IKT aagsja@sykehuspartner.no

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Nasjonale og regionale planer/rapporter : Lokalsykehusenes akuttfunksjon i en samlet behandlingskjede

Detaljer

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006 Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH 15. Mai 2006 Kilder for denne presentasjonen Telefonrunde til utvalgte kontaktpersoner i alle RHF Hovedfokus i spørreundersøkelsen var status

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen?

Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen? Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen? av Nils Stangeland, Spesialrådgiver IKT STHF 15.02.2005 Innlegg PACS seminar,trondheim 1 Disposisjon: Sykehuset

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF

Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF Gevinstrealisering og PACS Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF PACS/RIS i Helse Midt-Norge Alle sykehus i Helse Midt-Norge vil ha PACS/RIS

Detaljer

Her er din nye arbeidsgiver:

Her er din nye arbeidsgiver: Design: z:design, Gazette, tekst og produkssjon: Gazette. Her er din nye arbeidsgiver: MER INFORMASJON Generell informasjon om sykehusreformen finner du på følgende nettadresse: www.dep.no/shd/sykehusreformen

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim 26.09.07 Status omstilling i Helse Midt-Norge Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF 20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst skal tilby rett behandling på rett sted og dette krever en sikker og effektiv

Detaljer

Hvordan gikk det med Rikshospitalet og

Hvordan gikk det med Rikshospitalet og 6 av 10 fusjoner er dokumentert t mislykket Hvordan gikk det med Rikshospitalet og Radiumhospitalet? Arne Karlsen, avdelingsleder Avdeling for Teknologi og Drift Bilde- og Intervensjonsklinikken Rikshospitalet

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Utveksling av radiologisk informasjon i praksis. RisCo AS

Utveksling av radiologisk informasjon i praksis. RisCo AS Utveksling av radiologisk informasjon i praksis Svein-Harald Utgård Daglig leder RisCo AS HelsIT/Trondheim, 22.09.2009 Teleradiologi Teleradiologi i dag Vår definisjon: Flytting av relevant informasjon

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Utfordringer og erfaringer underveis med å etablere teleradiologiløsninger

Utfordringer og erfaringer underveis med å etablere teleradiologiløsninger Utfordringer og erfaringer underveis med å etablere teleradiologiløsninger Aslak Aslaksen Avd. direktør, Radiologisk avdeling Haukeland universitetssjukehus Bergen Utfordringer Teknologiske Organisatoriske

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Behovet for leverandørenes samarbeid om standardering av utveksling av data

Behovet for leverandørenes samarbeid om standardering av utveksling av data Behovet for leverandørenes samarbeid om standardering av utveksling av data Petter H. Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Innhold Utfordringen Hvordan komme videre Løsning? Utfordringen Pasienten skal ha

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH Agenda IHE Integrating the Healthcare Enterprise IHE teknisk rammeverk og IHE-profiler XDS-profilen for

Detaljer

Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN

Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN Digital roentgen, PACS and RIS in Norway Roald Bergstrøm senior advisor KITH Norwegian Centre for Health Informatics Trondheim,

Detaljer

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Eivind Reitan, avdelingssjef Radiologisk avdeling Før X-ray Røntgenfilm Lyskasser Mørkerom Demonstrasjoner Papir og penn Nå Digitalisering

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien?

PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien? PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien? Mette Vestli, adm.direktør Norsk Helsenett AS mette.vestli@nhn.no Norsk helsenett - informasjon

Detaljer

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner.

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Kjell Borthne, Ronny Kristiansen Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Michael 2005; 2: 137 43. Sammendrag De fleste helseforetak i Norge har innført, eller er i ferd med å innføre

Detaljer

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Stein Sundstrøm St. Olav Hospital Min bakgrunn Onkolog siden 1983 DNR, UNN, St Olav Jobbet på «tvers» innen eget

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen IHE i Norge Petter Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen Doc. No/Page 1(xx) Innhold Introduksjon Føringer innenfor informasjonsutveksling Utfordringen

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 055-2013 INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Styret slutter seg til planen for

Detaljer

Tre RIS/PACS-kombinasjoner i samme HF - Utfordringer, mulighetsrom og mulige løsninger

Tre RIS/PACS-kombinasjoner i samme HF - Utfordringer, mulighetsrom og mulige løsninger Tre RIS/PACS-kombinasjoner i samme HF - Utfordringer, mulighetsrom og mulige løsninger Vårmøte, 19. april 2012 Håvard Roterud, OUS HF John Roar Berger, Sykehuspartner Utgangspunktet ved fusjon #2 Fem RIS/PACS

Detaljer

rav til resultater v PACS-prosjekter

rav til resultater v PACS-prosjekter PACS 2005 i Trondheim www.hoykom.n www.hoykom.no 1 rav til resultater v PACS-prosjekter Thor Mogen HØYKOM-sekretariatet Bakteppe For mye pilotering, for lite fokus på resultater og på erfaringsoverføring

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Heldigitalisert radiologi. Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering

Heldigitalisert radiologi. Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Heldigitalisert radiologi Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Statens strålevern HelsIT 2012 Trondheim, torsdag 20.

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

eaccessibility Checker

eaccessibility Checker eaccessibility Checker egovmon Prosjektmøte Morten Goodwin Olsen and Mandana Eibegger Tønsberg, 2009-01-21 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Project no.:

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Utfordringer. ved teleradiologisk samarbeid mellom offentlige og private aktører. Erfaringer etter ett års drift

Utfordringer. ved teleradiologisk samarbeid mellom offentlige og private aktører. Erfaringer etter ett års drift Utfordringer ved teleradiologisk samarbeid mellom offentlige og private aktører Erfaringer etter ett års drift Norsk Teleradiologisk Senter (NTRS) Etablert januar 2004 Vidreføring av egen privat konsulentvirksomhet

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Helsenett Sør o Helse sør RHF dannet vinteren 2003 Helsenett sør som er et ledd i den nasjonale satsing for å få i stand et landsdekkende informasjonsnettverk

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer