Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Målgruppen er både nyutdannede og erfarne.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Målgruppen er både nyutdannede og erfarne."

Transkript

1

2 ENERGIAKADEMIET EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibransjen. Vårt mål er å dekke de behov våre medlemmer og bransjen har for faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Målgruppen er både nyutdannede og erfarne. EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibedriftene. BEDRIFTSTILPASSEDE KURS Vi fokuserer Vårt mål er å på dekke brukervennlige de behov våre medlemmer har kurs for faglig og som et ledd i dette oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging. tilbyr vi også å holde skreddersydde kurs hos bedriftene. Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Våre arrangement er tilpasset både nyutdannede og de mer erfarne og ett av våre fokusområder er tilby kompetansesikring for bedriftens kritiske kjernekompetanse. NETTBUTIKK I vår nettbutikk har vi en stor portefølje bestående av forskrifter, publikasjoner, normer, guider og håndbøker, tilgjengelig for løssalg og abonnementsordninger. Les mer om våre tilbud på vår hjemmeside: Bedriftstilpassede kurs EnergiAkademiet fokuserer på brukervennlige kurs og som et ledd i dette tilbyr vi å holde relevante kurs ute hos bedriftene. Nettbutikk Tekst må komplementeres her Les mer om våre tilbud på vår hjemmeside: EnergiAkademiet Middelthunsgate 27 Postboks 7184, Majorstuen 0307 Oslo Tlf: Faks:

3 NETTKONFERANSEN november - 1. desember, tromsø Bransjenettverk med hyggelige kolleger og leverandører Faglig påfyll og inspirasjon Nord-norsk julebord på sitt beste! Sponsorenes aften 29. november

4 Velkommen til Nettkonferansen 2010! PROGRAMOVERSIKT Sjelden har kraftnett, og ikke minst master, blitt debattert i lunchpauser, festlige lag, media og i politikken som siste halvår. På mange måter kan man si at kraftnettet er ryggraden i norsk verdiskapning og samfunnsutvikling, og nå som norske myndigheter har gitt tydelige signaler om at de ønsker økt satsning på Norge som energinasjon innenfor fornybar, må nettet utvikles i tråd med ambisjonene. Nettkonferansen belyser både det store bildet med fokus på nettutvikling i et forsyningssikkerhets-, miljø- og klimaperspektiv og mer operative praktiske utfordringer som for eksempel vilkår i veigrunn og stengeprosessen. Et annet hett tema innenfor nett er fremtidens smarte nett som tåler toveis energiflyt, har automatiske måleravlesninger og er tett integrert med IKT systemer. På nettkonferansen får du høre at toveiskommunikasjon gir et hav av muligheter, og kanskje får du oppskriften på hva dere skal gjøre? I tillegg til dagsaktuelle nett-temaer og gode diskusjoner, får du på nettkonferansen en unik mulighet til erfaringsutveksling med kollegaer fra andre energiselskaper, myndigheter, forsknings- og utdanningsmiljøer og leverandørselskaper. Vi tilbyr også et godt utvalg av sponsorer og utstillere! Nettkonferansen har også bransjens store julebord! Julebordet danner den sosiale rammen rundt konferansen. Et bugnende nordnorsk julebord, vel krydret med god stemning, håper vi faller i smak for kropp og sjel. Mandag 29. november Sponsorenes aften Tirsdag 30. november Registrering Åpningssesjon Lunsj Parallellsesjoner Pause og besøk av utstillinger Parallellsesjoner forts Pause og besøk av utstillinger Parallellsesjoner forts Avslutning Julebord Onsdag 1. desember Parallellsesjoner Lunsj Vel møtt! Vi sees på Nettkonferansen! mandag 29. november Mona Askmann Sponsorenes aften Kveldens vert: Tom Wigdahl, Energi Norge Korte presentasjoner, god mat og drikke og deretter underholdning. Direktør Energi Norge AS, EnergiAkademiet Velkommen Sponsorene presenterer seg Buffet Sponsorene presenterer seg Underholdning

5 praktiske opplysninger Tid og sted 30. november - 1. desember 2010 Radisson BLU Tromsø Pris Medlemmer kr mva. Ikke medlemmer kr mva. Faktura vil bli sendt *I tillegg kommer reise og oppholdsutgifter Innkvartering Vi tilbyr innkvartering på Radisson BLU Tromsø. Overnatting pr. person/pr. natt, enk.rom desember. kr eksl. mva. - i tillegg kommer bevertning pr. dag à kr. 545 inkl. mva og evt. deltakelse på middager. Ikke-boende deltakere blir belastet med bevertning à kr. 545 pr dag inkl. mva (eksklusiv middager) sammen med deltakeravgiften. Påmelding sponsorenes aften 29. nov. og julebuffet 30. nov. gjøres samtidig med påmelding til konferansen. Pris sponsorenes aften kr. 450 pr. person Pris julebuffet kr. 615 pr. person Påmeldingsfrist Avbestilling Følgende avbestillingsregler gjelder: Ved avbestilling 10-4 arbeidsdager før konferansens begynnelse refunderes halve beløpet. Ved avbestilling 3 arbeidsdager før konferansens begynnelse gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon for enkeltmåltider som ikke benyttes. Nærmere opplysninger Praktiske opplysninger Cecilie Lillehagen Welo / Faglige spørsmål Tom Wigdahl / UTSTILLING Bedrifter ønskes velkommen som utstillere under konferansen! Konferansen egner seg meget godt som arena for bedrifts- og produktprofilering i tillegg til nettverksbygging. Ta kontakt med Cecilie Lillehagen Welo, / Pris pr. utstiller er kr + mva.

6 tirsdag 30. november Åpningssesjon Samfunnets viktigste infrastruktur behov og utfordringer Sesjon 1 Nettregulering - hva skjer? Sesjon 2 Kraftsystem nødvendig nettutvikling Ordstyrer: Mona Askmann, adm. dir. Energi Norge AS, EnergiAkademiet 11:00 Velkommen til Nettkonferansen Mona Askmann, adm. dir. EnergiAkademiet 11:05 Velkommen til Tromsø og nettutfordringer i nord Oddbjørn Schei, konsernsjef i Troms Kraft AS 11:35 Videre utvikling av norsk nettvirksomhet og tariffutjevning Ketil Solvik Olsen, stortingsrepresentant, FrP 12:05 Klimautfordringene og energibransjens rolle 12:35 Lunsj Hans Erik Horn, konst. adm. dir. Energi Norge Ordstyrer: Trond Svartsund, Energi Norge Bransjen går inn i et taktskift når det gjelder investeringer. Dette skyldes økte ny- og reinvesteringer som følge av tilknytning av ny produksjon, investeringer i ny teknologi som AMS, elektrifisering av transport, aldrende nett med mer. Bransjen mener at dagens regulering må endres mens NVE holder fast ved dagens regulering. 13:30 Nettregulering hva vil drive utviklingen i årene som kommer og hvilke modellkonsept er aktuelle? Kjell Sand, Sintef Energi 14:00 Klarer bransjen å dokumentere hva vi må gjøre på en troverdig måte? Kjetil Storset, Powell 14:30 Pause med besøk av utstillinger 15:00 Investeringsutfordringer og sunn økonomisk drift i AE Nett AS Erik Boysen, Agder Energi 15:20 Distribuert produksjon og nettreguleringen. Hvilke incentiver fins i NVE s reguleringsregime? Endre Bjørndal, NHH 15:40 Ekstern evaluering gir ny kurs for NVE s regulering? Ketil Ingeberg, Xergia 16:00 Pause med besøk av utstillinger 16:30 Hva skjer med nettreguleringen fra 2012? Tore Langset, NVE 17:00 Rettslige krav til reguleringen Gunnar Martinsen, Thommessen 17:30 Ny intäktsreglering fastställd för Sverige gällande f.o.m Ronald Liljegren, Fortum 18:00 Slutt for dagen Ordstyrer: Hans Olav Ween, Energi Norge Det norske kraftsystemet står ovenfor store utfordringer. Etter mange år med få investeringer og et jevnt økende kraftforbruk, er utnyttelsesgraden i ferd med å nå de fysiske grensene. Høye energi-, klima-, og miljøpolitisk ambisjoner skaper i tillegg nye utfordringer ift. nettinvesteringer og utvikling av kraftsystemet. Realisering av ytterligere verdiskaping i norsk vannkraft stiller krav til utvikling av kabler til utlandet, interne nettforsterkninger og driften av kraftsystemet. Delsesjonen søker å sette fokus på flere av de sentrale utfordringene for fremtidens kraftsystem. 13:30 Systemansvarligs syn på de drifts tekniske utfordringer i dagens nett. Dagens virkemidler for å sikre en pålitelig og effektiv drift av kraftsystemet Tom Tellefsen, Statnett 13:50 Prisområdemodellen et effektivt virkemiddel eller en sovepute ift. nødvendige nettinvesteringer Tor Arnt Johnsen, NVE 14:10 Har vi et robust kraftsystem og hvordan måler vi det (Sintefs sårberhetsprosjekt)? Gerd Kjølle, Sintef Energiforskning 14:30 Pause 15:00 Nettutvikling - erfaringer fra håndtering av forsyningssituasjonen i Bergensområdet Thor Andre Berg, BKK 15:20 Erfaringer fra linjeutbygging valg av ulike informasjonsstrategier Åshild Helland, Lyse Elnett AS 15:40 Forutsetninger for sikker strømforsyning i distriktene strømutfallet i Lofoten Arnt Winther, Lofotkraft 16:00 Pause 16:30 Nødvendige nettinvesteringer som underlag for å nå energipolitiske målsettinger med et felles svensk norsk sertifikatmarked Nils Martin Espegren, NVE 16:50 Kabler til utlandet muligheter og utfordringer. Hva er mulig å etablere innen 2030 og hva må på plass av interne nettforsterkninger? Bård Ek, Statnett 17:10 Hvordan øke verdiskaping i norsk vannkraft og hvilken rolle spiller det fremtidige nettet? Steinar Bysveen, Statkraft 17:30 Paneldebatt Hva er de største utfordringene for det norske kraftsystemet i tiden fremover og hva må til for å løse dem? Kristian Pladsen, Energi Norge 18:00 Slutt for dagen

7 onsdag 1. desember Sesjon 3 A Utfordringer i Nord-Norge Sesjon 3B HMS undervurdert gevinstområde Delsesjon 4 Aktuelle saker Ordstyrer: Ketil Sagen, Energi Norge Fra balanse til grønn leveranse. Dette er visjonen i den nasjonale strategien for energisektoren, Energi21. Visjonen signaliserer en ambisjon om en bærekraftig verdiskaping basert på fornybare energiressurser. Nord-Norge har et betydelig potensial i både vind- og vannkraft. Vi drøfter derfor hvilken regional verdiskaping dette potensialet kan utløse og sentrale forutsetninger for det. Ordstyrer: Tom Wigdahl, Energi Norge Tiltak innen HMS området kan gi betydelige gevinster for energiselskapene. Vi løfter her fram ulike aspekter og får innspill fra andre samfunnssektorer. Byggherrens rolle er sentral her. Vi viser også hvordan Nordkraft utvikles i helsefremmende retning! Ordstyrer: StigJ. Børresen, Energi Norge Det er stadig nye utfordringer et nettselskap må forholde seg til. Det være seg handlinger fra myndigheter, regulatorer eller media. Hva er siste nytt, og hvordan påvirker nettselskapenes handlinger folks syn på bransjen? 09:00 Hva bestemmer fremdriften i nettutviklingen? Arvid Åsmo, direktør Troms Kraftnett 09:30 Hva skal til for å etablere et velfungerende entreprenørmarked i Nord-Norge, sett fra en entreprenørs synspunkt? Hans Normann, salgssjef Infratek Entreprenør 10:00 Pause med utsjekking og besøk av utstilling 10:30 Hva må til for et godt samarbeid mellom reindriftseiere og kraftbransjen? Repr. for styret i Norske Reindriftsamers Landsforbund 11:00 Fornybar kraft i nord et nytt industrieventyr? John Masvik, adm.dir. Finnmark Kraft 11:30 Benstrekk som overgang til sesjon 3B (HMS) 11:45 Hva forventes av dagens ledere innen HMS området? Hvordan påvirke arbeidsmiljøet positivt via HMS? Kurt Sverre Knudtsen, Nordnorsk Lederutvikling 12:15 Byggherrens rolle og HMS i prosjekter Eirin Anne Blix, Statens vegvesen, Troms 12:45 Nordkraft en helsefremmende arbeidsplass! Karin R. Mellem, Nordkraft 13:15 Lunsj 09:00 Vilkår i veigrunn. Forskriftsforslag til 32 i vegloven, lokale graveinstrukser og erfaringer Steinar Karlsrud, Hafslund Nett 09:30 Kart- og geodata, nye muligheter, men også nye krav til nett selskapene. Norge digitalt, ny geodatalov, INSPIRE-direktivet, matrikkelen, Norge i 3D? Svein Arne Rakstang, Eidsiva Nett 10:00 Pause med utsjekking og besøk av utstillinger 10:30 Merking av luftfartshinder. GPS prosjekt i regi av SINTEF Repr. for SINTEF Transportforskning 11:00 Når stikkontaktene erstatter bensin stasjoner. Hvorfor skal nettselskapet ta ansvaret for utbygging av ladeinfrastrukturen og hvordan utvikles markedet? Runar Johnsen, EB Kontakt 11:30 Pause med utsjekking og besøk av utstillinger 11:45 AMS - et hav av muligheter Jon Birger Ellingsen, EB Kontakt 12:15 Stengeprosessen - Hva må nettselskapene ta stilling til? Anita Smedstuen, Fortum Distribusjon 12:45 Omdømmeutfordringer og muligheter for gevinster Kristian Pladsen, Energi Norge 13:15 Lunsj

8 Infratek er et av Nordens ledende selskaper innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Vi henvender oss til det profesjonelle markedet, med et betydelig antall kunder innen både offentlig og privat sektor. Vårt marked kjennetegnes av et betydelig behov for vedlikehold og utbygging av infrastruktur for elektrisitet, fiber, nye energiformer samt offentlig kommunikasjon. Med tekniske høysikkerhetsløsninger er vi også tilstede i en internasjonal vekstbransje. VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRASTRUKTUR. infratek.no internett infratek.no Foto: NOR AS Totalleverandør av tjenester innenfor fibernett og energianlegg opp til 145 kv. BE Energimontasje AS er registert i Sellicha basen for energisektoren, og er medlem i Elinorgruppen. Kontakt oss for uforpliktende tilbud, anbudstilbud eller bistand med anbudsunderlag. Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø Telefon: Epost:

9 Innen 2030 vil verden bruke 55 prosent mer energi enn i dag Vi har løsninger som gjør dette mulig Økningen i produksjon fra fornybare energikilder alene er ikke nok for å løse verdens klimautfordringer. Vi må også bli smartere i vår bruk av strøm, og utnytte tilgjengelig energi mer effektivt. For å ivareta en robust og sikker energiforsyning, er det nødvendig å bygge smartere nett som takler ere ulike typer energikilder hvor også forbrukere vil mate energi tilbake til nettet. Dessuten er det behov for løsninger som kan møte de økte kravene til overvåkning og styring av distribusjon og forbruk. Ta kontakt med oss, så forteller vi deg om mulighetene. Kontaktperson: Markedssjef Andreas Lien, tlf / Divisjon Power Transmission & Distribution er en ledende leverandør av elektro- og automatiseringsanlegg, utstyr og tjenester for energiforsyningen i Norge. Divisjonen har salgs- og serviceavdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen. Investeringene innen norsk energiforsyning er sterkt økende og i Siemens har vi innovative løsninger og store ambisjoner.

8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen

8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen Produksjonsteknisk konferansen (PTK) 8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen ENERGIAKADEMIET EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibransjen. Vårt mål er å dekke de behov våre

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen

Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen Vinterkonferansen 2013 Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen 13.-15. mars, Budapest Parliament Palace, Budapest, Hungary Velkommen til vinterkonferansen 2013 Norsk og europeisk energipolitikk er i

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

ItEnergi 2002. www.itenergi.com. IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! 23.-24. september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge.

ItEnergi 2002. www.itenergi.com. IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! 23.-24. september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge. ItEnergi 2002 IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! 23.-24. september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge www.itenergi.com Arrangører: MANDAG 23. SEPTEMBER Vi tar i stadig økende grad i bruk

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE

ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE ELEKTRIFISERING Strøm som klimaløsning i Europa SIDE 6-7 EU SETTER RAMMENE Brussel påvirker utviklingen av norsk kraftnæring SIDE 12-13 Nordisk

Detaljer

Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014. Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett. www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1

Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014. Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett. www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1 Quality Hotel Expo, Fornebu 10. - 11. sept. 2014 Smart strøm (AMS) og IKT for fremtidens nett www.energinorge.no/smartgrid2014 l 1 Bedre rustet til å møte en komplisert fremtid voice.as Quant er vår komplette

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner

Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner www.voltmag.no Juli nr. 4 11 årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner Les også: Flommen fører til utfordringer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Vassdrag 4 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 7 Elsertifikatinvesteringer og rammevilkår

Detaljer

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 FJERNVARME MAI 2009 Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 Foto: ELIN HØYLAND/DN 24 sider fjernvarme Fjernvarme Politikk - Myndighetene tenker for snevert Energi i stort omfang og til store miljøkostnader

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen Nr. 4 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Tradisjonell kraft, energi og miljø Fornybar energi Kraftkvinnen Kristin H Lind sitter sentralt i norsk kraftbransje som leder av energigruppen til

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006)

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innst. S. nr. 152 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet FSN er bygd på, sammen

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

ENERGIFORUM. Vannkraft. - kilden til fornybarsamfunnet BYGGER OMDØMME INNENFRA NORSK VANNKRAFT. Strømbassadørene strømmer på SIDE 10

ENERGIFORUM. Vannkraft. - kilden til fornybarsamfunnet BYGGER OMDØMME INNENFRA NORSK VANNKRAFT. Strømbassadørene strømmer på SIDE 10 ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2014 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE NORSK VANNKRAFT Fra industrieventyr til klimaløsning SIDE 3 Vannkraft BYGGER OMDØMME INNENFRA Strømbassadørene strømmer på SIDE 10 - kilden til

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 6 Elsertifikatinvesteringer og grønne avskrivninger

Detaljer

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi Landsmøtebladet utgave. 1-08 Velkommen til Bergen 6.-7. juni 2008 Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt Gå ikke glipp av årets landsmøte Tema: Vannskader Energi nergieffektive filter 2003 Statens Energimyndighet

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer

Proffseminaret 2008 - en verden i endring

Proffseminaret 2008 - en verden i endring Proffseminaret 2008 - en verden i endring Proffseminaret 2008 Quality Spa & Resort Strömstad, 5. 7. november Proffseminaret er årets høydepunkt for alle som arbeider med kreditt, inkasso, jus og økonomi.

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer