Online-spill. Knut Augedal og Jo Singstad. Internett i endring 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Online-spill. Knut Augedal og Jo Singstad. Internett i endring 1999"

Transkript

1 Online-spill Knut Augedal og Jo Singstad Internett i endring

2 Innhold Innledning Begrepsavklaring og presiseringer Distinksjoner/skillelinjer mellom online-spill 1. Kommunikasjon a) Ingen å kommuniser med b) Ingen mulighet for kommunikasjon c) Fri tekstlig kommunikasjon, men underordnet d) Fri tekstlig kommunikasjon (ikke underordnet) e) Ulike former for tekstlig kommunikasjon f) Andre former for kommunikasjon 2. Varighet 3. Spillets mål 4. Handlingsalternativer/interaktivitet Nye kategorier for online-spill 1. Nettformidlende spill 2. Senderstyrte spill 3. Spill med åpen styring 4. Brukerstyrte spill Litteratur 2

3 Innledning Online-spill er et forholdsvis nytt fenomen. Sporadiske forsøk med slike spill har blitt gjort, 1 men det er først etter at Internett ble tilgjengelig for allmennheten at utviklingen av onlinespill har skutt fart. I tillegg har utviklingen av kraftigere maskiner og bedre nett-oppkobling medført at spillprodusentene kan tilby slike spill til et stort marked. Teknologiutviklingen har gjort spillene mer avanserte og utfordrende å spille. I løpet av de siste tre årene har mange av de store spillprodusentene enten lansert online-spill eller er i ferd med å gjøre det. Grunnen til denne oppblomstringen av online-spill er bl.a. spillprodusentenes problemer med dataspill og kunstig intelligens. Datamaskiner av i dag blottlegger raskt sin mangelfullt utviklede kunstige intelligens, og en av spillprodusentenes viktigste oppgaver er å tilsløre dette forholdet. Det de i praksis søker, er en mest mulig troverdig kommunikasjon og samhandling mellom spillerens og maskinens representasjoner. Sagt annerledes må spilleren få lyst til å delta i spillet. For å omgå problemet med kunstig intelligens har mange spillprodusenter kastet seg på online-bølgen. Det er lettere å la folk spille mot hverandre enn å utvikle den perfekte kunstige intelligens (Nguyen, 1997). Slike spill har til nå falt under sekkebetegnelsen online-spill. Det vil si at alle spill som på en eller annen måte blir spilt via et nettverk, har havnet i denne kategorien. I tillegg blir spillene som regel kategorisert ved hjelp av sjangerbetegnelser hentet fra vanlige dataspill, slik som Action, Adventure, Role-playing og Sport. Dette er sjangre som fokuserer på spillets innhold og ligner mye på de sjanger-kategoriene vi har fra film. Dataspill skiller seg imidlertid klart fra film på flere områder. Bl.a. krever dataspill deltakelse fra brukeren på en helt annen måte enn hva film gjør, samtidig som en gjerne også må forholde seg til andre mennesker i form av spillere som til samme tid befinner seg i spillet. Denne eksisterende kategoriseringen sier lite om hva brukeren opplever i spillet i form av miljøtype, kommunikasjon og måte å spille på, så vi ønsker å lage en kategorisering av online-spill som tar hensyn til nettopp dette. Et problem er å definere hva som utgjør online-spill. Man må på den ene side skille dem fra vanlige single-spill, og på den annen side fra andre nettaktiviteter som MUDs, IRC og grafiske chats. 1 F.eks ble LucasFilms Habitat lansert i

4 Målet for denne rapporten blir å se på hva fenomenet online-spill er i forhold til andre aktiviteter i cyberspace, nyansere benevnelsen av dem og opprette en ny kategorisering som er mer nøyaktig og informativ enn den vi opererer med i dag. Bergrepsavklaring og presiseringer Dataspill er et forholdsvis nytt kulturfenomen, og det er først de siste årene akademikere har begynt å vise interesse for dette området. Forskningen på dataspill har vært ganske begrenset, og man mangler derfor definisjoner på dette og beslektede fenomener. Følgende begreper er sentrale i denne sammenheng: Spill er en form for lek med klart definerte regler og mål (Aarseth, 1998). Dataspill er digitalt spill, dvs. spill som bruker datamaskinen som kanal. Begrepet spill forblir ikke uendret, men påvirkes og endres kulturelt av dataspillenes inntog (Ibid). Online-spill er spill som ligger på en nettoppkoblet server, og hvor spilldata sendes til spillerens/spillerenes klienter eller utveksles mellom spillerenes maskiner over Internett. Det finnes selvsagt mange typer nett, men det vi ser på, er altså spill man spiller via Internett. Spill som er lastet ned fra Internett, og som ikke tar i bruk nettet for å sende data under selve spillingen, er derfor ikke online-spill. MUDs (Multi-User-Dungeon/Dimesions) er programvare som gjør det mulig for brukeren å navigere og snakke med andre mennesker gjennom Internett. Stedet hvor denne aktiviteten skjer, har blitt kalt virtuelle "rom" eller cyberspace. I dette ligger det at det ikke finnes noen fysisk representasjon av disse stedene. Aktiviteten skjer ved at data blir utvekslet mellom hver brukers maskin over Internett. Det finnes mange typer MUDs. Forskjellene ligger først og fremst i programvaren og i hvilket tema som behandles i MUDen. Det finnes alt fra rene prate-muds til mer oppgaveorienterte MUDs i Dungeons & Dragons 2 -stil. Det som er felles for alle MUDs, er måten å kommunisere 2 Dungeons & Dragons: Et brett- og terningbasert fantasi- og rollespill som kom på markedet på 60-tallet. En "dungeonmaster" lager en fantasiverden som deltagerne utforsker med sine fantasikarakterer. 4

5 på: skriftlig dialog i sanntid. Dette gjør det mulig å bygge små samfunn der mennesker møtes og kommuniserer. MUDs er per sé ikke et dataspill, da det ikke nødvendigvis foreligger noen klart definerte regler og mål. Det finnes som nevnt flere sorter MUDs, og disse er ulik i grad konstruert med tanke på spill. En programmerbar MUD kan brukes til å lage spill. På en måte blir MUDs derfor et metamedium som kan romme ulike former for spill. Med andre ord et metaspill. IRC (Internet Relay Chat) er en Internett-formidlet pratekanal hvor brukerne kan kommunisere med hverandre via tastaturet. Hovedbeskjeftigelsen er uformelle samtaler mellom brukerne. Dette mediet brukes sjelden til spilling på grunn av dens statiske karakter. Som nevnt kan MUDs brukes som en IRC. Grafisk chat er i bunnen en IRC, men den er modifisert med et grafisk grensesnitt. Brukerne kan med andre ord se en grafisk representasjon av hverandre enten i 2D eller 3D. Det gis mer rom for spill her enn i tekstbaserte IRCs, fordi rammen brukerne opererer innenfor, er mye mindre statisk. Man har et grafisk grensesnitt, gjerne i 3D. I forhold til en IRC som består av kun en side med tekst, vil et grafisk miljø gi mye mindre føringer på spilleraktiviteten. Dette er fordi rommet man opererer i, er mye løsere definert. Eventuelle spill må initieres av brukerne selv. Slik sett kan grafiske chats ses på som metamedier på samme måte som MUDs. Vi vil i denne rapporten konsentrere oss om dataspill og ikke de tre siste fenomenene. Distinksjoner/skillelinjer mellom online-spill Vi vil i denne delen presentere forskjellige distinksjoner som kan brukes til å skille mellom online-spill. 1 Kommunikasjon Denne distinksjonen dreier seg om mulighetene for kommunikasjon mellom ulike spillere i et online-spill. Med kommunikasjon mener vi her både informasjonsutveksling og mer eller mindre uformelle samtaler mellom spillerne. 5

6 Kommunikasjon på nettet har gått fra statisk e-postkorrespondanse til dynamisk tekstlig kommunikasjon i 3D-miljø. Likevel er det stor forskjell på online-spill når det gjelder hvorvidt man kan kommunisere, eller i hvilken grad dette skjer. Vi avgrenser oss her til de former for kommunikasjon som forekommer i spillet mens det pågår. Spillrelaterte diskusjoner på IRC, nyhetsgrupper og nettet for øvrig ligger derfor utenfor vårt definisjonsområde. a) Ingen å kommunisere med I den siste tiden har det vært en sterk økning i tallet på singleplayer-online-spill som er blitt gjort tilgjengelig på forskjellige nettsteder. Dette er gjerne spill som er programmert i Java, som ikke lastes ned til spillerens datamaskin men som spilles gjennom en WebBrowser. De fleste spillene er gratis og krever kun en datamaskin med nettoppkobling og en WebBrowser. Likevel er de gjerne kommersielle i en forstand. Selve spillet kan inneholde reklame for produkter/firmaer, eller nettstedet de ligger på, kan gjøre det. Det er gjerne en konkurranse tilknyttet spillet. En highscore-liste ligger på det samme nettstedet, og kanskje vanker det premier til de som topper lista på angitte datoer. Spillenes intenderte funksjon er derfor også å lokke folk til nettstedene de ligger på. Slike spill er vanligvis singleplayerspill, og det er naturlig nok ikke lagt inn noen mulighet for kommunikasjon da det ikke er noen å kommunisere med. I Norge finnes det flere bedrifter som utvikler slike spill. New Media Science har bl.a. spesialisert seg på reklamespill, og har utviklet spill for storbedrifter som Aftenposten og NSB. 6

7 Bilde 1: På sporet. Et spill for NSB utviklet av Eyeone (en underavdeling av New Media Science). Andre bedrifter, som f.eks. Games AS, utvikler singleplayer online-spill for sin egen webside for å lokke folk dit. Bilde 2: Minigolfspill fra Games AS. b) Ingen mulighet for kommunikasjon Dette punktet tar for seg spill med alt fra to til mange deltakere, hvor de forskjellige spillerne ikke har noen mulighet for å kommunisere med hverandre. Flere typer spill faller inn under dette punktet. En type er tradisjonelle spill som har blitt overført til datamediet, slik som sjakk og ulike typer kortspill. De spilldata som utveksles er spillernes trekk/utspill, og den 7

8 kommunikasjon som er nødvendig for å kunne avtale/starte opp et spill, finner sted før spillet starter. 3 En annen type er spill som minner om de under punkt a), men som er designet for flere spillere. Disse finnes det foreløpig ikke så mange av, og de som finnes, er ofte enkle m.h.t. design og kompleksitet da all spilldata må overføres gjennom spillerenes Webbrowsere. Et eksempel på et slikt spill er Burning Metal, utviklet av New Media Science. 4 En tredje type, som kanskje er den (kommersielt sett) mest vellykkede, er spill som tv-kanaler holder utenfor vanlig sendetid. Spesielt TV 2 og TVNorge har i den senere tid sendt slike spill. 5 Her behøver ikke spillerne egen datamaskin, da spillet ligger på en server hos tvkanalen. Spillerene angir sine 'kommandoer' pr. telefon, mens selve spillet kan sees på tvskjermen. Dette medfører at andre fjernsynsseere som ikke deltar i spillet likevel kan følge med på spillets gang. tvkanalenes inntekter på spillet kommer i form av tellerskrittene spillerene bruker, og vanlig pris å betale for å spille ligger på rundt ti kroner pr. minutt. Eksempler på slike spill er Tanks og Starwars, begge fra TVNorge, som egentlig er ganske like. I Tanks styrer hver spiller en liten tankslignende figur rundt på et brett som ikke er større enn at hele brettet er synlig på skjermen til enhver tid. Spillet er todimensjonalt, og spillerne kan styre tanksen til venstre, høyre, opp og ned. I tillegg kan de skyte i kjøreretningen, og målet med spillet er å skyte ned flest mulig av de andre spillerne. Det er ingen tidsbegrensning bortsett fra den tid en selv velger å være inne i spillet. Opptil 32 spillere skal kunne spille spillet samtidig, men spilldesigneren innrømmer at om dette skulle skje, ville det bli ganske kaotisk. Fire retningsbevegelser samt skyting er de eneste valgmulighetene en spiller har i Tanks. Det er m.a.o. ikke lagt opp for noen muligheter for kommunikasjon mellom forskjellige spillere. I Starwars styrer spillerene sine romskip over en bakgrunn av planeter, stjerner og kometer. Prinsippene er de samme som for Tanks, men romskipene kan også rotere rundt sin egen akse. 3 Det finnes imidlertid slike typer spill der det er mulig å kommunisere med tekstlige meldinger under spillets gang, men de vil falle inn under en annen kategori. 4 Sistnevnte er i skrivende stund ikke lansert for spill over Internett. Denne delen er fremdeles under utvikling. 5 De nevnte kanaler opererer også med singleplayerspill alá Tetris. De vil imidlertid falle inn under kategori a). 8

9 c) Fri tekstlig kommunikasjon, men underordnet I de fleste nye online-spill har spillerne muligheter for å sende hverandre tekstlige meldinger. En spiller skriver en tekst som sammen med navnet til avsenderen blir synlig på de andre spillernes monitorer. Det finnes også varianter der en kan velge hvilke spillere som skal motta ens melding. En tredje variant er at kun de spillere som befinner seg i den umiddelbare nærhet av ens karakter, vil kunne motta meldingen. I noen spill kan en også velge mellom to eller flere av de nevnte varianter når en skal sende en melding. At muligheten for tekstlig kommunikasjon foreligger, betyr ikke nødvendigvis at den blir benyttet i særlig grad av spillerene. Quake er et eksempel på et slikt spill. Quake er et actionspill fra idsoftware der poenget er å utslette andre og overleve selv. Spillet følger tradisjonen fra spillene Wolfenstein3D og Doom 1 og 2. Disse er det nærmeste man kommer klassikere innen sjangeren actionspill. Spilleren har førstepersonsperspektiv til en figur som går rundt i en labyrint hvor han skal drepe andre som befinner seg i veien. Spilleren kan benytte seg av våpen, ammunisjon og rustninger som han/hun finner i labyrinten. Bilde 3: Grensesnittet i Quake. Eventuelle meldinger fra andre spillere vil komme opp som tekst øverst til venstre på bildet. 9

10 Det finnes to hovedtyper for spill: singelspill, der man spiller mot datastyrte monstre og multispill der man spiller mot andre spillere over Internett, via direkte kabel, eller over lokalt nettverk. Det finnes flere varianter av multispill. De mest populære er en-mot-en (head 2 head), to-motto, alle-mot-alle (frag-feast) og lagspill. I lagspill slår flere spillere seg sammen til et lag og spiller mot et annet lag. I Quake går alt veldig fort for seg, og selv om en skulle ønske det, har en neppe tid til å sende meldinger til de andre spillerene. Et unntak er lagspill, der det ofte vil være nødvendig å kommunisere med de andre på laget for å kunne koordinere samhandlingen. Knapphet på tid er imidlertid et problem også her, så kommunikasjonen foregår gjerne gjennom egendefinerte tekstmakroer og dreier seg som oftest om å opplyse om hvor i labyrinten en selv og andre spillere befinner seg. At mulighetene for tekstlig kommunikasjon stort sett ikke benyttes i spill en-mot-en og allemot-alle, betyr ikke at Quakespillere ikke prater sammen. Det gjør de derimot før og etter et spill, gjennom andre kanaler slik som f.eks. IRC (Augedal, Lüders & Singstad, 1998). d) Fri tekstlig kommunikasjon (ikke underordnet) Noen spill har muligheter for tekstlig kommunikasjon, men til forskjell fra Quake blir disse mulighetene benyttet i mye større grad. Det kan være flere grunner til dette. Deler av spillet kan foregå i et roligere tempo, noe som gjør det enklere å ta seg tid til å kommunisere. Samarbeid kan være mer utbredt enn i Quake, eller andre forhold som gjør kommunikasjon mer nødvendig eller naturlig, kan være til stede. Diablo er et eksempel på et slikt spill. Diablo er et spill fra Blizzard og er i sjanger en hybrid mellom rollespill, som Dungeons & Dragons, og skytespill à la Quake og Doom. Spilleren spiller en av tre karaktertyper, 6 men det åpnes for en viss grad av personlig preg, f.eks. med tanke på hvilke egenskaper man vil vektlegge, hvilke våpen man foretrekker, og hvordan man interagerer med andre spillere i multispill. Dette er rollespillelementer, mens den store vekten på vold, og at vold er det eneste som gir poeng, er trekk fra skytespill. Det at flere spillere kan spille i det samme spillet, sammen og samtidig, åpner for kommunikasjon spillerne imellom. Blizzards uttalte mål med multispill-opsjonen er å oppmuntre til samarbeid spillerne imellom (GDR-juni 1997). 10

11 Bilde 4: Fra landsbyen i Diablo. Det er flere måter å spille Diablo på. Man kan velge å samarbeide med, ignorere, eller bekjempe de andre spillerne. Man kan opptre som en omreisende handelsmann, en tyv som stjeler andres utstyr, en snylter som plukker opp penger og utstyr fra monstre andre spillere har drept, en «Playerkiller» (PK) som dreper andre spillere for å få utstyret deres eller bare fordi spilleren synes det er gøy - mulighetene er mange. En overveldende del av kommunikasjonen spillerne imellom, både under spill og ellers, dreier seg om fusk. Så snart noen logger seg inn på et spill, blir det gjerne spurt om vedkommendes forhold til ulike grader av uhederlig oppførsel. Viktigst av alt er selvsagt å få brakt på det rene om vedkommende er en PK. En del har heller ikke lyst til å delta i spill der det finnes karakterer som ikke er bygd gjennom ærlig arbeid. Disse avslører seg ofte ved å være i besittelse av mistenkelig stor styrke, uten å kunne vise til en erfaringsgrad som rimer med denne. Noen lar andre gjøre grovarbeidet, mens de selv forsyner seg med objektene fra døde 6 Vi skiller mellom «spiller» og «karakter». Spilleren er personen ved datamaskinen, og karakteren er hans representasjon på skjermen. Disse begrepene tilsvarer Befrings begreper spillersubjekt og spillsubjekt. 11

12 monstre uten risiko. Heller ikke disse er det særlig interessant å spille med, selv om de ikke direkte har jukset. For den ærlige og iherdige spiller finnes det altså en mengde spillere han godt kunne klart seg foruten. Klarest blir den følelsen når man treffer medspillere som har samme innstilling. Et spill vi deltok i, illustrerer dette: Etter først å ha deltatt i ett spill der det finnes såvel PKer som fuskere av ulike slag, blir vi etter kort tid temmelig lei. Vi logger derfor av, og går inn i et nytt spill omtrent samtidig som den som opprettet spillet, logger av. Vi er alene et par minutter før en ny spiller logger på. Han fusker ikke. Vi blir enige om å gå til første brett. Etter litt kommer to til, som heller ikke fusker. En stund holder hver av spillerne på med sitt, men etter hvert blir det gradvis mer samarbeid, uten at noen legger for mye vekt på det. Tonen er tørr og knapp: «Anyone let the Butcher out yet?», «No» kommer svarene fra oss andre. Slakteren er brettets hovedfiende, og lei å få has på. Etter at de andre monstrene er ryddet av veien, samarbeider spillerne om å ta knekken på ham. Etter dette blir tonen stadig lettere. Det blir litt småprat, og vi får rede på at våre medspillere sitter i henholdsvis Australia, USA og England, og at de alle er gutter rett over 20. «4?» spør en, «K» svarer vi, og går sammen til fjerde nivå. Kommunikasjonen får her en mye større betydning enn i f.eks. Quake. Ikke bare fordi det finnes roligere perioder som gjør kommunikasjon enklere, men også fordi spillerene står friere i forhold til spillets mål og derfor gjerne er interessert i å avklare om medspillerenes holdninger er kompatible med deres egne. Samarbeid er også mye mer utbredt i Diablo. I tillegg forekommer mye kjøp, salg og bytting av våpen og annet utstyr som ens karakter kan bruke i spillet. Alle disse momentene gjør at kommunikasjon blir langt viktigere i Diablo enn i spill som Quake og Unreal, og dermed også at det er langt mer vanlig å kommunisere med andre spillere. Det finnes også egne IRC-kanaler for Diablo, men til forskjell fra Quake foregår mye av kommunikasjonen i selve spillet i stedet. IRC-kanalene benyttes mer til prat om andre ting enn selve spillet (Augedal, Lüders, Mykland, Singstad & Sverdrup, 1997). e) Ulike former for tekstlig kommunikasjon De former for tekstlig kommunikasjon som hittil er nevnt, er kommunikasjon mellom forskjellige spillere i sanntid. Med dette menes at de tekstlige meldingene oppfattes og leses umiddelbart etter at de sendes. Etter hvert har det dukket opp spill som opererer med flere former for tekstlig kommunikasjon. Ultima Online fra Origin er et eksempel på et slikt spill. 12

13 På mange måter er UO en videreføring av Dungeons & Dragons-spillene som har eksistert i mange år. Men ulikt tradisjonelle Dungeons & Dragons-spill, hvor den enkelte spilleren er i sentrum, blir en deltager i UO bare en av tusen. Spillet ligger på rundt ti servere plassert i USA. På hver server er opptil 3000 mennesker logget på samtidig, og de kan kommunisere med hverandre via tastaturet. I tillegg til de vanlige spillerne befolkes Britannia, som landet heter, av datastyrte mennesker, dyr og monstre. Britannia er stort. Det tar seks-syv timer å gå fra sør til nord. Mye av spillet foregår i de tolv-tretten byene. Her finnes det butikker hvor man kan kjøpe eller selge forskjellige ting. Det er også her mye av den sosiale interaksjonen foregår. Her finnes det vertshus, torg og parker hvor folk møtes og prater sammen. Byene bindes sammen av et veisystem som går gjennom villmarken utenfor byene. For å kunne overleve i spillet er man nødt til å samarbeide med andre spillere. På grunn av spesialiseringen som skjer i begynnelsen av spillet, vil man måtte basere seg på å henvende seg til andre spillere for råd eller konkrete arbeidsoppdrag. En smed kan be en skredder om å sy en fin kappe til ham mot at skredderen får en rustning. Et annet utslag av spillets sosiale side er gruppedannelse. Spillere har gått sammen og dannet klaner hvor de samarbeider om ulike ting. Man står sterkere sammen enn alene (Augedal & Singstad, 1998). Britannias størrelse er imidlertid med på å vanskeliggjøre kommunikasjonen mellom spillerne i Ultima Online. Spillprodusentene har lagt vekt på å lage en realistisk ramme rundt kommunikasjonen. Dette betyr at tekstlige meldinger fra en spiller kun blir sett av andre spillere om de befinner seg i den umiddelbare nærhet. Dette kan en selvfølgelig omgå ved å bruke ICQ ved siden av spillet, noe som også gjøres i stor skala. For de hardbarka rollespillerne vil nok bruk av ICQ legge en demper på spillopplevelsen, så produsenten har lagt inn oppslagstavler inne i selve spillet. I vertshusene i hver by i Britannia finnes slike oppslagstavler. Her kan en spiller legge igjen beskjeder som andre spillere kan lese når de senere stikker innom det samme vertshuset. Kommunikasjonen er fremdeles tekstlig, men ikke lenger i sanntid. I Ultima Online blir også informasjon formidlet fra spillprodusenten til spillerne gjennom tekstlig kommunikasjon. De store byene i Britannia har såkalte Town Criers, som er datastyrte karakterer som roper ut budskap til de spillere som befinner seg i nærheten. Dette er ikke det første spillet som har datastyrte karakterer en kan kommunisere med, men i de fleste spill vil disse karakterenes meldinger være statiske. Ultima Onlines Town Criers informerer om 13

14 aktuelle hendelser i spillet, som f.eks. at byen er i ferd med å bli angrepet av monstre, eller at en ond spiller herjer områdene utenfor byen. Dette er meldinger som er aktuelle der og da, og neste gang en møter en Town Crier, kan det være andre ting han har å formidle. Kommunikasjon i Ultima Online er m.a.o. minst like essensielt som spill under punkt e), men mulighetene for tekstlig kommunikasjon er flere. f) Andre former for kommunikasjon Som et siste punkt må det nevnes spill hvor det kan benyttes andre former for kommunikasjon enn tekstlig. De mest aktuelle formene er henholdsvis visuell og auditiv kommunikasjon. I mange spill styrer spilleren en karakter rundt i spillet. Denne karakteren er synlig for andre spillere, og kan sies å være den grafiske representasjonen av spilleren i spillet. Det at karakteren kan sees av andre spillere, åpner for visuell kommunikasjon, selv om bare et fåtall spill har benyttet seg av dette. Ultima Online, som nevnes under forrige punkt, er et eksempel på et slikt spill. Karakterer i Ultima Online vises i skrått fugleperspektiv som vist i bildet under. Bilde 5: Ultima Online. En spiller (i blå kappe midt på bildet) slåss mot et troll 14

15 I tillegg til de vanlige retningsbevegelsene er det også lagt inn muligheter for å vise ulike former for kroppsspråk. Blant annet er det mulig for en karakter i Ultima Online å sette seg ned, å bukke og å stå i giv akt. Dette gir flere muligheter til å formidle budskap til andre spillere enn i spill der tekstlig kommunikasjon er det eneste alternativet. Spill med andre spillerperspektiver enn Ultima Onlines fugleperspektiv vil igjen kunne benytte seg av andre former for visuell kommunikasjon. Bl.a. foreligger det planer om spill med førstepersonsperspektiv der det skal være mulig å formidle forskjellige ansiktsuttrykk. Et annen form for kommunikasjon som er aktuell i dagens spill, er den auditive. Så vidt vites er ikke dette gjennomført i noe spill til dags dato, men flere spillprodusenter har vært inne på tanken. Blizzard har utredet mulighetene for å legge inn muligheter for sanntidsstemmekommunikasjon i Diablos oppfølger, DiabloII (DiabloII Newsletter, 1998). En spiller skal på denne måten kunne prate i en mikrofon tilknyttet sin PC, og lyden vil bli overført til de andre spillernes maskiner. Ny VoxWare-teknologi skal kunne komprimere lydfiler såpass mye at overføringshastigheten minimeres i forhold til de komprimeringsteknikker som har vært benyttet til nå. DiabloII forventes lansert sommeren 1999, og i skrivende stund har ikke Blizzard vedtatt om auditiv kommunikasjon vil bli en del av spillet. Uansett er nok dette noe som vil bli utbredt innen online-spill i fremtiden. Innføring av visuell og auditiv kommunikasjon i online-spill tydeliggjør at parallelt med den økende grafiske realismen som preger dagens spill, forsøkes realismen økt også på andre områder. 2 Varighet For å skille online-spill fra hverandre er det viktige å se på spillets varighet/bestandighet. Med bestandighet menes det at miljøet eksisterer uavhengig av om noen spillere er der eller ikke, med andre ord slutter spillet aldri å eksistere. Om en f.eks. legger igjen en gjenstand et sted, skal en neste gang en spiller, kunne finne igjen gjenstanden på det samme stedet, om da ingen andre har plukket den opp i mellomtiden. Bestandigheten gjør derfor at deltakerne har mulighet til å skape en personlighet som de andre deltakerne kan kjenne igjen og bli kjent med over en lengre tid. Ikke-bestandige spill vil nullstilles hvis man logger seg av spillet og går inn igjen. Foreløpig er det svært få spill som kan tilby et bestandig miljø. Ultima Online er et eksempel på spill som har denne egenskapen. Her vil den virtuelle verdenen rulle og gå uavhengig av 15

16 om man er i spillet eller ikke. Ultima kan sees på som et stort spill der spillerne kommer og går uten at spillet på noen måte avsluttes. I tillegg får brukerne anledning til å konstruere en karakter som vil kunne utvikles over en lengre periode. Et bestandig spill får derfor et mer kontinuerlig preg, der spillerne blir en del av en helhetlig historie. Dette åpner for byggevirksomhet, samt drift av virksomheter med et langsiktig nytteperspektiv. Dette har man vært vitne til i Ultima, der butikker drevet av spillere har grodd opp som paddehatter. På den andre siden har vi spill som ikke er bestandige. Her finner vi de fleste online-spillene fra NMS og Games, Quake og Diablo. Spillene starter når man logger seg på og forsvinner når spillet er ferdigspilt. I de helt enkle spillene fra Eyeone har man ikke mulighet til å utvikle seg i det hele tatt, utenom å bli bedre rent motorisk. Navnet til spillerne blir kanskje lagret på en highscore-liste, men det er også alt. I spill som Quake kan man derimot forbedre sin karakter i hvert enkelt spill. Utviklingen omfatter først og fremst tilegnelsen av bedre våpen eller rustning. Man kan ikke spare seg opp en god karakter over f.eks. et par uker. Karakteren vil nullstilles hver gang man blir drept eller logger av. Diablo har noenlunde lik plattform som Quake, hvor hver spiller har en karakter med ulike egenskaper. Men i dette spillet kan man utvikle karakteren sin over tid, man kan bli sterkere, få bedre magiske evner osv. Selve spillet forsvinner ved avlogging, men karakteren blir lagret. På den måten kan man si at Diablo er noe mer bestandig enn Quake. Dette har nødvendigvis noe å gjøre med at karakteren blir lagret på maskinen etter hvert spill. I Quake skjer ikke dette. Selv om Diablo har denne skinnbestandigheten mangler det mye i forhold til f.eks. Ultima Online og EverQuest. En kan si at TVNorge-spill som Tanks og Starwars også har en form for skinnbestandighet. Disse spillene fortsetter å eksistere selv om ingen spillere befinner seg i spillet, og opphører først når dagens TV-sendinger tar til. Dette er imidlertid spill der det ikke finnes andre objekter enn spillerne selv, og det forekommer ingen utvikling av karakterenes egenskaper underveis i spillet utover ferdigheter hos spilleren selv. Dette betyr at spillet til enhver tid er nullstilt, og om det hadde vært bestandig, ville det ikke gjort noe fra eller til for spillerne. 3 Spillets mål Spill varierer i hvilke mål som er lagt inn i det. Med mål menes hva produsenten mener brukerne skal gjøre i spillet, altså å føye seg etter fiksjonuniverset som blir presentert. Vi 16

17 velger her å skille mellom spill som har et klart mål, spill der målet er mer diffust, og spill som ikke har noe bestemt mål. I den første kategorien finner vi de fleste online-spillene, alt fra de helt enkle java-spillene fra Eyeone, til de mer avanserte som Quake, Diablo, Unreal og Halflife. 7 For å få noe ut av spillene må man følge føringene som produsenten har lagt for bruk av spillet. Man må bruke spillet i henhold til den fiksjonsverdenen som blir presentert. I et enkelt java-spill som På sporet blir det meningsløst å gjøre noe annet enn å få brusen fra den ene siden av skjermen til den andre. Veien gjennom spillet er definert svært nøyaktig, og må følges for å gi spillaktiviteten merverdi. Det samme gjelder også Quake. Spillet får kun hensikt hvis det spilles på en bestemt måte, dvs. drep motstanderen flere ganger enn han dreper deg. Spillet er laget som en stor gladiatorarena, med rask og forholdsvis dårlig grafikk. Quakes grensesnitt er designet for best mulig formidling av opptil 32 spilleres kamp på liv og død. Til dette er Quake overlegen. Men hvis noen skulle finne på å starte et rollespill i D&D-stil her, ville det fortonet seg underlig, nær sagt umulig. I Diablo er målet å bane seg vei til sjefmonsteret på level 16. Produsenten har lagt vekt på at spillerne skal samarbeide i større grad enn i Quake. Brukeren står noe friere til å regulere sin spillaktivitet etter hva han er interessert i. Spilleren kan stå i byen og prate med andre spillere, han kan dra ned i katakombene sammen med noen eller alene. Noen spillere definerer seg egne mål for spillet og arrangerer konkurranser i henhold til egne regler. Dette kan være slik som å overleve lengst mulig uten å kjøpe hjelpemidler i butikken i spillet, og å samle utstyr til en viss verdi på kortest mulig tid. 8 Likevel spiller de aller fleste på den vanlige måten : å komme seg ned til level 16 for å drepe Diablo. Likevel skjønner man etter hvert at spillet blir best hvis det spilles på en bestemt måte. Implisitt i spillet ligger produsentens ønske om at spillerne skal samle sin krefter om en felles sak. En head-to-head-match (duell mann mot mann) som i Quake, derimot, vil bli ganske så kjedelig pga. grensesnitt og spillerposisjon. Rommet man beveger seg i i Diablo, er like begrenset som i Quake, og handlingsalternativene er alt i alt ganske få. 7 Unreal og Halflife er såkalte Quake-kloner. Spillene bygger på samme prinsipp som Quake, men er mer avanserte (bedre grafikk, lyd osv.) 8 Blizzard tok konsekvensen av dette, og i deres neste spill, Starcraft, er det fra produsentsiden lagt opp til mange forskjellige måter å spille spillet på. 17

18 Spill som Ultima Online, Underlight og EverQuest 9 har ikke så strenge rammer som tidligere nevnte spill. Brukeren blir satt inn i et miljø eller en verden der han kan velge mellom en rekke forskjellige veier gjennom spillet. Spillprodusenten har gjerne lagt noen føringer på hvordan spilleren skal opptre i spillet. Det nye er at spilleren til en viss grad står fritt til å følge disse. Rommet for egendefinert aktivitet blir mye større enn i spill som Quake, Unreal eller Halflife. I Ultima Online kan man drepe drager og troll i henhold til gammel rollespilltradisjon, eller man kan f.eks. starte en butikk og leve som kjøpmann. Rommet spilleren befinner seg i, er også betydelig større enn i de mer enkle online-spillene. Slik får spilleren muligheten til å sette sine egne mål. Dette gir spillet et mer ikke-lineært preg, der følelsen av å bli styrt virker mindre. I Ultima Online har dette ført en rik oppblomstring av spillerstyrt aktivitet. Spillere har gått sammen om å danne teatertropper, handelslaug og spillerstyrte byer. Det har også vært vanlig å bruke spillet som et medium for andre typer spill. Bl.a. arrangeres det ofte sjakkog backgammonturneringer i Britannia. Samarbeid og sosialisering får i slike spill mye bedre vilkår enn i Quake og Starcraft, fordi brukerne ikke er så bundet som i mer lineære spill der fiksjonen styrer det meste av spillaktiviteten. Som en forlengelse av IRC og grafiske MUDs har man i de siste årene sett oppkomme av såkalte grafiske chats. Et eksempel på dette er ActiveWorlds (AW). AW er ikke et spill som Ultima Online, som er et rollespill med tradisjonell fantasysetting hvor det vektlegges å utvikle sin egen unike karakter, som skal dyktiggjøre seg. I AW er det derimot ingen spesielle målsettinger spilleren skal oppnå, foruten dem man selv måtte lage når man er inne i verdenen. Spilleren er (som oftest) ikke en fantasy-figur, men en representant for den personen som karakteren blir styrt av (Antonsen, Barth, Bilden, Flo & Grønli, 1998). Samtalene omhandler som oftest hverdagslige temaer og problemer. En sentral aktivitet i AW er konstruksjon av egne bygninger. Det er lov å bygge i de fleste verdenene. Active Worlds er et univers av virtuelle verdener, eller planeter, som noen velger å kalle dem. Bruker-infoen til dette universet ligger på en universe server i USA, mens de ulike verdenene kjører på forskjellige servere rundt omkring i verden. AW kan vel neppe kalles et dataspill i henhold til vår definisjon, da det mangler klart definerte regler og mål. Vi velger likevel å ta det med som en utviklingstendens. 3D-animasjon tas i bruk på mange forskjellige måter, ikke bare i 9 Underlight og EverQuest er avanserte online-spill som har kommet etter Ultima Online. 18

19 underholdningsøyemed, men også som kommunikasjonsbærer. AW og dets like kan ses på, i likhet med MUDs, som datamedier der det gis rom til mange typer aktivitet, deriblant spilling. Bilde: Grensesnittet i ActiveWorlds Det spesielle med et slikt fenomen som AW er som tidligere nevnt det totale fraværet av retningslinjer for hva man skal gjøre. Atferden til brukerne blir styrt av et sett med uttalte og uuttalte normer og regler som brukerne selv har kommet frem til over tid. AW har en høyere grad av brukerstyring en f.eks. Ultima Online og lignende. Dette legger også mer ansvar over på brukeren, som ikke blir ledet rundt i den virtuelle verdenen, men er avhengig av å samhandle med andre for at oppholdet i cyberspace skal bli meningsfylt. 4 Handlingsalternativer/interaktivitet Hensikten med dette punktet er å se på rommet for handling i de forskjellige online-spillene. Det er stor forskjell fra spill til spill på hvor mange handlingsalternativer brukeren rår over. Handlingsalternativer dreier seg om interaktivitet. Våre andre distinksjoner sier også noe omhandlingsalternativer. Denne siste distinksjonen kan derfor sies å være overordnet. For å se på nærmere på dette vi vil trekke inn Laurels tanker om interaktivitet (Laurel 1993). Hennes utgangspunkt er å se på strukturen i dataspill som en parallell til hva som foregår på en teaterscene. Mens Laurel ser på all databehandling, er vår fremstilling naturlig nok konsentrert om dataspilling. Dataspill åpner muligheten til å representere en handling som mennesket kan ta del i. Både dataspillet og teaterscenen presenterer objekter og miljø som en kontekst til handling. Scenen i dataspill er en virtuell verden der både mennesket og dataspillet er elementer, og som danner 19

20 basisen for den handlingen som skal utspille seg. Stikkordet er hele veien den interaktiviteten som foregår mellom mennesket og maskinen. Laurel setter dataspill i båsen eksperimentell dataaktivitet, til forskjell fra produktiv aktivitet. Produktiv aktivitet har til hensikt å skape et resultat som kan benyttes i virkeligheten. Eksempler er ordbehandling og bruk av regneark. Dataspill er derimot motivert av den opplevelsen man oppnår under selve spillingen. Det er forholdet til den virtuelle verden som betyr noe, og som spilleren lever seg inn i. Spillerens valg og handlinger skal få umiddelbare konsekvenser for spillets videre utvikling. Laurel har også påpekt hvor viktig det er at interaktiviteten skjer på «felles grunn»; at spillets og spillerens representasjoner fremstår som likeverdige i dramaet. I tillegg «måler» hun graden av interaktivitet etter visse begreper: «frekvens», «omfang» og «signifikans» (Laurel, 1993:s 20). Med «frekvens» menes hyppigheten av interaksjoner. Med «omfang» menes det antall alternativer man kan velge mellom. «Signifikans» uttrykker den innvirkning de valgene man foretar, har på spillets utvikling. De enkle java-baserte online-spillene, som På sporet og Carpet Golf, har forholdsvis dårlig interaktivitet. Hyppigheten av interaksjoner er lav. I På sporet kan man interagere forholdsvis lite; man kan velge hvor man skal plassere skinnene, men det er også alt. Antall valg man står overfor, er også få. Spilleren kan starte spillet, spille det og avslutte det. Utenom dette er det lite man kan gjøre. Signifikansen er også lav. Man kan jo si at feilplasserte skinner vil avslutte spillet. På den måten har valgene man gjør en innvirkning, men den innvirkningen har bare å gjøre med om spillet avsluttes eller ikke. Ser vi på spill som Burning Metal, og TVNorges Tanks, noterer vi at disse har et noe høyere interaktivitetsnivå. Man kan bevege seg i alle retninger, og man kan velge å skyte/ikke skyte. På tross av dette velger vi å behandle disse spillene under denne delen. De gir ikke spillerne noen mulighet til å kommunisere seg i mellom. De andre spillerrepresentasjonene i spillene kunne like gjerne ha vært styrt av en datamaskin uten at man hadde merket noen særlig forskjell. Ser vi på spill som Quake, vil vi se at graden av interaktivitet er betydelig høyere enn i tidligere nevnte spill. Frekvensen er forholdsvis høy i og med at man kan skyte andre spillere, prate med dem eller plukke opp objekter fra bakken. Når det gjelder omfanget er den også noenlunde høy. Man kan gå hvor man vil i labyrinten, og man kan velge hvilke objekter man ønsker å plukke opp eller nyttegjøre seg. Det du gjør i spillet, får også konsekvenser. Er du ikke kjapp nok til å skyte eller bevege deg, vil du bli drept og måtte starte på bar bakke igjen. 20

MMORPG Massive Multiplayer Online Role Playing Game

MMORPG Massive Multiplayer Online Role Playing Game MUD og MMORPG Forklar hva MUDs og MMORPG er? Hva har disse til felles som kan kjennetegne denne spillsjangeren? Nevn noen av de mest kjente eksemplene innen disse. Hvordan/hvorfor har denne sjangeren utviklet

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag IRC Geir Maribu (revidert av Stein Meisingseth og Lene Hoff) 1.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Hvordan regulere dataspillinga? Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst obo@sykehuset-innlandet.no www.rus-ost.no

Hvordan regulere dataspillinga? Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst obo@sykehuset-innlandet.no www.rus-ost.no Hvordan regulere dataspillinga? Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst obo@sykehuset-innlandet.no www.rus-ost.no Levanger 5. juni 2013 Barna nå for tiden er tyranner. De trosser sine foreldre,

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8 Innhold Innhold Tryll bort heksa Introduksjon Steg 1: Lag en flyvende heks Steg 2: Få heksa til å dukke opp og forsvinne Steg 3: Tryll bort heksa med et klikk! Steg 4: Legg til tid og poeng En ekstra utfordring:

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Denne teksten skal omhandle bruk av internett i skolen, og informasjon om internett og nyere utvikling av nettstudier. Hva som er positivt og negativt, og om

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Lær mer om Wii. Hva er Wii? Hvordan spiller du? Hva trenger du for å spille? (Om Wii-konsollen) Hvordan kobler du til Wii-konsollen?

Lær mer om Wii. Hva er Wii? Hvordan spiller du? Hva trenger du for å spille? (Om Wii-konsollen) Hvordan kobler du til Wii-konsollen? Lær mer om Wii Hva er Wii? Hvordan spiller du? Hva trenger du for å spille? (Om Wii-konsollen) Hvordan kobler du til Wii-konsollen? Hvordan er Wii-spill? Hva betyr egentlig online? Hva slags spill finnes

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet

L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet L.A.R.S. er et universelt rollespillsystem som er designet for å være enkelt og raskt å bruke. Reglene er få og fleksible, og

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

INNHOLD. Innledning...2. Trådløs fangtaniumportal...2. Spillkontroller...3. Menyer... 4. Slik spiller du...5. Lagringsfunksjoner...

INNHOLD. Innledning...2. Trådløs fangtaniumportal...2. Spillkontroller...3. Menyer... 4. Slik spiller du...5. Lagringsfunksjoner... INNHOLD Innledning...2 Trådløs fangtaniumportal...2 Spillkontroller...3 Menyer... 4 Slik spiller du...5 Lagringsfunksjoner...8 Programvarelisensavtale...8 Kundestøtte...Bakside 1 INNLEDNING Kaos har sprengt

Detaljer

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Hva er Geocaching? Hvordan starter man? Hvor finnes det geocacher?

Hva er Geocaching? Hvordan starter man? Hvor finnes det geocacher? Hva er Geocaching? Geocaching er en internasjonal fritidsaktivitet som innebærer bruk av GPS koordinater for å finne skjulte skatter i byer, skog og mark. Du kommer til å bli overrasket over hvor ofte

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Bruk av sosiale media - avhengighetsatferd og konsekvenser i utdanning og arbeidsliv

Bruk av sosiale media - avhengighetsatferd og konsekvenser i utdanning og arbeidsliv Bruk av sosiale media - avhengighetsatferd og konsekvenser i utdanning og arbeidsliv Målfrid Todal Klinisk sosionom Psykiatrisk Ungdomsteam i Sør-Trøndelag Rusfaglig forum 12.11.14 Situasjonelle faktorer

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

LIKESTILLING OG LIKEVERD

LIKESTILLING OG LIKEVERD LIKESTILLING OG LIKEVERD Oppsummering Kroppanmarka barnehagers Interne prosjekter 2009 2011 Resultatene er basert på egne observasjoner som utgangspunkt for våre antagelser Er det forskjeller i samspill

Detaljer

Be kind whenever possible. It is always possible. - Dalai Lama

Be kind whenever possible. It is always possible. - Dalai Lama Be kind whenever possible. It is always possible. - Dalai Lama Dalai Lama er en smarting. Han vet hvor viktig det er at vi viser omtanke og er greie mot hverandre. Det er lett å glemme dette. Spesielt

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk

Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk Reidar Mosvold Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk Matematikk i dagliglivet kom inn som eget emne i norske læreplaner med L97. En undersøkelse av tidligere læreplaner viser at en praktisk tilknytning

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5 Forord Da jeg startet arbeidet med denne artikkelen tenkte jeg først gjennom hva jeg kunne tenke meg å skrive om. Jeg tok utgangspunkt i at jeg ønskte å skrive om et sosialt medium jeg var kjent med fra

Detaljer

storemore Stor lagringskapasitet

storemore Stor lagringskapasitet storemore Stor lagringskapasitet Finn ut hvordan du kan bli mer produktiv og bedre underholdt når du er på farten. Hva er StoreMore? Toshibas StoreMore er løsningen med stor lagringskapasitet for tilgang

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Semiotisk analyse av Facebook

Semiotisk analyse av Facebook av Facebook Jeg har i denne oppgaven valgt å gjøre en semiotisk analyse av det sosiale nettstedet Facebook som opprinnelig ble laget for universitetsstudenter og ansatte i USA. Facebook er et sosialt verktøy

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Spilleavhengighet med vekt på Gaming

Spilleavhengighet med vekt på Gaming Spilleavhengighet med vekt på Gaming -Kom gjerne med innspill & spørsmål underveis Finnes det en diagnose? ICD klassifiserer ikke overdreven gaming som en psykiatrisk diagnose. Hva er det da? Hvis gaming

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Hva er lek? Boltrelek og lekeslåssing i barnehagen. MiB, Skei 2015 27.01.2015. Rune Storli

Hva er lek? Boltrelek og lekeslåssing i barnehagen. MiB, Skei 2015 27.01.2015. Rune Storli Boltrelek og lekeslåssing i barnehagen MiB, Skei 2015 Rune Storli Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Barns kroppslighet Små barn er i en fase i livet hvor utforsking av omgivelsene, andre mennesker

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse

Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse Hva er mediekompetanse? Mediekompetanse kan forstås som den evnen vi har til å bruke mediene og samtidig forstå og kritisk evaluere innholdet i digitale og

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Spill - lidenskap eller avhengighet?

Spill - lidenskap eller avhengighet? Spill - lidenskap eller avhengighet? Rune A. Mentzoni KoRus-Øst / Akan @tapeten HVA ER DET EGENTLIG JEG SKAL SNAKKE OM? 1. Hvorfor vi spiller 2. Kan man bli avhengig av noe som ikke er en kjemisk substans?

Detaljer

Robotinvasjon Introduksjon ComputerCraft PDF

Robotinvasjon Introduksjon ComputerCraft PDF Robotinvasjon Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi har sett enkle datamaskiner. Nå skal vi leke oss med roboter, og finne ut hvordan vi kan få dem til å gjøre forskjellige ting for oss. Steg

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Introduksjon Vi skal lage et enkelt fotballspill, hvor du skal prøve å score på så mange straffespark som mulig. Steg 1: Katten og fotballbanen Vi begynner

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte Gjennomføre et møte MeetAt Datamøte MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen, slik at det

Detaljer

Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF

Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF Introduksjon Nå skal vi lære hvordan vi kan koble en skjerm til datamaskinen. Med en ekstra skjerm kan vi bruke datamaskinen til å kommunisere med verden rundt oss.

Detaljer

(informasjon til gymnastikklærere)

(informasjon til gymnastikklærere) (informasjon til gymnastikklærere) Badminton er det rette valget for den som vil prøve en enkel, morsom idrett som hele tiden byr på nye utfordringer. Badminton er ikke bare en hurtig, krevende konkurranseidrett,

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Lottotrekningen i Excel

Lottotrekningen i Excel Peer Andersen Lottotrekningen i Excel Mange leverer ukentlig inn sin lottokupong i håp om å vinne den store gevinsten. Men for de aller fleste blir den store gevinsten bare en uoppnåelig drøm. En kan regne

Detaljer

Hva gjør at man blir hekta?

Hva gjør at man blir hekta? Hva gjør at man blir hekta? Levanger 5. juni 2013 Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst obo@sykehuset-innlandet.no www.rus-ost.no Er overdreven bruk av dataspill en avhengighet? ICD-10 F 63.0

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder.

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder. Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 1 Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår i primærlageret når et Javaprogram utføres.

Detaljer

Laget. Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2.

Laget. Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2. Laget Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2. år. På fritiden liker han å utfordre seg selv ved blant annet dronebygging og prosjekter som sprenger egne grenser. Eksempel

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Fakta, forståelse, intervensjon - nettspill

Fakta, forståelse, intervensjon - nettspill Fakta, forståelse, intervensjon - nettspill Hélène Fellman www.16-23.no fakta forståelse intervensjon - nettspill x Er verden blitt et mindre sted? internett tilgang 1996: 61 millioner 2001: 513 millioner

Detaljer

Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også

Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også Høve Støtt Hallingdal AS På Geilo finner du Høve Støtt Hallingdal. Høve Støtt Hallingdal glemmer du ikke med det første. Vi

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Minigolf moro for store og små

Minigolf moro for store og små Minigolf moro for store og små Alle kan spille minigolf, ung som gammel. Minigolf - en sport for alle. Sandefjord Banegolfklubb har som mål å utvikle minigolfsporten i Sandefjord og omegn. Sandefjord Banegolfklubb

Detaljer

ONLINE ROLLESPILL. Helge Halvorsen Blå Kors Senter Oslo

ONLINE ROLLESPILL. Helge Halvorsen Blå Kors Senter Oslo ONLINE ROLLESPILL Helge Halvorsen Blå Kors Senter Oslo HVA ER FORNUFTIG BRUK AV FRITID? DATASPILL Stand Alone Games Solitaire, SuperMario, LAN Local Area Network Diablo II, CounterStrike Online spill -

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

Kjønn uten kropp. Grenseoppløsning. - gutter og jenter på nett. konvergens gir muligheter også for kjønn?

Kjønn uten kropp. Grenseoppløsning. - gutter og jenter på nett. konvergens gir muligheter også for kjønn? Kjønn uten kropp - gutter og jenter på nett MEVIT2336 Kjønn og medier UiO, IMK Ragnhild Fjellro Grenseoppløsning konvergens gir muligheter også for kjønn? Unges internettbruk 7 av 10 gutter og 5 av 10

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

RÅD FOR KOMMUNIKASJON I KLUBB

RÅD FOR KOMMUNIKASJON I KLUBB RÅD FOR KOMMUNIKASJON I KLUBB Trenere og ledere bruker mye tid på å kommunisere i sin klubbhverdag. Informasjon, beskjeder, møteinnkallinger, endring av kamptider listen er lang og krevende. Kommunikasjonsformer

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Tirsdag 12. juni 2012 Tid for eksamen: 9:00 15:00 Oppgavesettet er

Detaljer

Oppgave: FIL File Paths

Oppgave: FIL File Paths Oppgave: FIL File Paths norwegian BOI 2015, dag 2. Tilgjengelig minne: 256 MB. 1.05.2015 Byteasar liker å leve farlig. Han løper med saks, leverer løsninger til konkurranseproblemer uten å teste med testdata,

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer