Software på IVS. Oversikt Programvare Programvare Stakken Egen utviklet programvare IGVAC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Software på IVS. Oversikt Programvare Programvare Stakken Egen utviklet programvare IGVAC"

Transkript

1 Software på IVS Oversikt Programvare Programvare Stakken Egen utviklet programvare IGVAC

2 OpenTracker (studierstube.org/opentracker) Objekt orientert graf struktur implementert i C++. Generisk dataflyt nettverk hvor dataflyten er styrt ved hjelp av Sink/Source noder. Moduler implementerer funksjonalitet. Transparent nettverksaksess ved hjelp av ACE. Fleksibelt XML basert tracking rammeverk. XERCES benyttes for å parse XML filer. Pluss: Minus: Merging av tracking informasjon. Lett å utvide med nye noder. Enkel sluttbruker rekonfigurasjon. Abstraherer complekse hardware interface. Kan bare tracke romlig posisjon, retning og knappe status

3 OpenTracker Eksempel <?xml version="1.0" encoding="utf 8"?> <!DOCTYPE OpenTracker SYSTEM "opentracker.dtd"> <OpenTracker> <configuration> <ConsoleConfig headerline="sample Output"/> </configuration> <ConsoleSink comment="test Source 1"> <Merge> <MergeDefault> <NetworkSource number="2".../> </MergeDefault> <MergePosition> <EventTransform translation="1 1 1"> <TestSource/> </EventTransform> </MergePosition> <MergeButton> <ConsoleSource number="0"/> </MergeButton> </Merge> </ConsoleSink> </OpenTracker>

4 OpenTracker Eksempel <?xml version="1.0" encoding="utf 8"?> <!DOCTYPE OpenTracker SYSTEM "../data/ivs_opentracker.dtd"> <OpenTracker> <configuration> <ConsoleConfig interval="1" headerline="test Server active display of individual tests in file"/> <MRFlashpointConfig maxbodies="2" host="localhost" port="10001" sdelay="1"/> <FlashpointConfig maxbodies="2" serial_port="/dev/ttys0"/> </configuration> <ConsoleSink comment="nettest probe 0"> <NetworkSink port="12345" name="player 0" multicast address=" " number="0"> <MRFlashpointSource number="0"/> </NetworkSink> </ConsoleSink> <ConsoleSink> <FlashpointSource number="0" tool="sp1drf"/> </ConsoleSink> </OpenTracker>

5 IVS utviklete OpenTracker Noder MRFlashPointModule Muliggjør tracking inne i MR magneten. FlashPointModule Grensesnitt mot portabel FlashPoint enhet. AesopDSModule Brukes for å styre Aesop robot. HeadTrackingModule En source som muliggjør intertial tracking av hode. PlayerModule En modul for å kunne spille av events fra en fil.

6 ARToolKit (www.hitl.washington.edu/artoolkit) Optisk tracking. Tracker firkantede markører. Kalkulerer kamera posisjonen utifra posisjon og retning til firkanten. Sanntids bilde prosessering. Kan overlegge datagrafikk på markøren. OpenTracker har modul til ARToolKit.

7 Coin (Open Inventor) SGI Open Inventor klone. Plattform uavhengig C++ API. Høy nivå 3D grafikk bibliotek. Bruker scene graf data strukturer for å rendre sann tid grafikk. Scene grafer kan scriptes i Inventor fil formatet. Vel egnet for teknologiske og vitenskapelige applikasjoner. Enkelt å utvide funksjonalitet med noder og nodekits. Bra bøker: The Inventor Mentor The Inventor Toolmaker

8 Coin Terminologi Node: Elementær byggesten for å lage 3D modeller. Scene graf: En ordnet samling av noder blir kalt en scene graf (DAG). NodeKits:En samling av noder i en spesifikk ordning. Fungerer som en mal. Sensor: Detekterer når noe i scenen forandres. Engines: Kan koble sammen objekter i scene grafen for å muliggjøre f.eks. animasjoner. Actions: Actions foretar operasjoner slik som rendering, søking eller serialisere. Elements: Noder kommuniserer med hverandre ved hjelp av elementer. State: Inneholder traverserings tilstanden (elementer). Blir modifisert av noder. Inventor fil format: Scenegrafen er serialiserbar og kan skrives ut til fil.

9 Qt og SoQt (www.trolltech.no) Qt er et plattform uavhengig C++ rammeverk for 2D bruker grensesnitt utvikling. SoQt limer sammen Coin og Qt.

10 SimVoleon (doc.coin3d.org/simvoleon) Add on bibliotek til Coin. Klone av TGS VolumeViz Brukes for å visualisere volumetriske data (CT, MR etc). Kompilerings kommando for eksempler fra Inventor Mentor/SimVoleon eksempler: g++ I/ivs/lib/Coin 2/include L/ivs/lib/Coin 2/lib/ I/usr/lib/qt 3.3/include/ lsoqt lsimvoleon lcoin o <output fil> <kildekode fil> Husk å definer LD_LIBRARY_PATH riktig! (Alternativt editer /etc/ld.so.conf)

11 Insight Toolkit (www.itk.org) Rammeverk for segmentering og registrering av medisinske bilder. Multi threaded parallell prosessering er støttet. Organisert rundt en data flyt arkitektur, mye likt OpenTracker. Bruker generisk programmerings prinsipper (templates). Utviklet for å støtte the Visible Human Project og fikk finansiell støtte fra NIH. Har et meget stort utvalg av algoritmer implementert: Registrering: Rigid (MI, LSQ, ICP etc.). Ikke rigid (Demoner, FEM etc.) Segmentering: Watershed, LevelSet, Region utvidelse etc. Stort utvalg av bilde forbedrings algoritmer.

12 Studierstube (www.studierstube.org) Rammeverk bygd opp av C++ klasser bygd oppå Open Inventor. Egenskaper ved Studierstube: Virtuell virkelighet: Kan granske objekter som ikke finnes i den virkelige verden. Utvidet virkerlighet: Den reelle verden kan bli utvidet med virtuell romlig informasjon. Multi bruker support: Flere brukere kan jobbe sammen i den utvidete verden (CSCW). Uavhengighet mellom brukere. En PIP (personal interaction panel) og en penn er brukt for å utforske de visualiserte dataene. Stereo rendering på HMD eller vha andre metoder (shutter briller, polarisering etc)..

13 Studierstube, forts... Avhenger av OpenTracker for 6DOF tracking. Tracking data blir kjørt inn i scenegrafen som 3D events (se StbSink). Forskjellig tracking data (pen, pip) blir tildelt forskjellige stasjons nummer av OpenTracker. Ferdig implementerte 3D widgets (knapper, sliders etc) kan plasseres på PIP'en for å kontrollere en applikasjon. Workspace er et eksekverbart miljø for å kjøre multiple parallelle applikasjoner. Multiple brukere kan være tilsede i dette miljøet på samme tid og samhandle.

14 DIV (Distributed Open Inventor) Utvidelse av Open Inventor. Finnes patch til Coin. Brukes for å distribuere en scene graf. Monitorerer forandringer i scene grafen. Forandringer blir distribuert over nettverk. Blir brukt i Studierstube for å muliggjør kooperativt samarbeid. Kan bli brukt for å muliggjøre stereo rendering. Transparent for brukeren.

15 Programvare Stakken /ivs/ inneholder software stakken som Igvac avhenger av. Source koden til de fleste bibliotekene ligger i /ivs/src/ Bibliotekene er kompilert opp og ligger i katalogen /ivs/lib/ Programvare stakkens avhengighets graf: MIGA Demo App1 App 1...X IGVAC Studierstube ACE OpenTracker XERCES ARToolKit DIV Coin,Qt, SoQt, SimVoleon ITK

16 IGVAC (Image Guidance Video and Control) Programvare rammeverk som blir utviklet på IVS Har fokus på utvidet virkelighet i en medisinsk setting. Utvider Open Inventor (Coin) med Noder og NodeKits. Utvider Studierstube med Noder og NodeKits Videobakgrunner Forskjellige tracking noder (video texturer, volumslicer etc.) Utvider SimVoleon med Noder og NodeKits: TransferFunction manipulatorer Lesere for volumetrisk bildedata. Registrering av volumetriske bilder. Integrerer ITK med Coin/SimVoleon. Inneholder et generelt grensesnitt for styring av avbildnings maskiner. Modul for Signa MR maskin er implementert Enkelt å utvide for kommunikasjon med andre modaliteter.

17 IGVAC Strukturen./src/igvac/ar: Utvidelser til Studierstube../src/igvac/gfx: Utvidelses noder for Coin../src/igvac/volgfx: Utvidelsesnoder for SimVoleon./src/igvac/imageproc: Utvidelsesnoder for ITK/bildeprosessering../src/igvac/robotics: Utvidelsesnoder som integrerer robotikk styring og visualisering../src/igvac/utils: Error klasser, matte funksjonalitetet etc../src/igvac/workspace: Fork av stb workspace../src/igvac/misc: Alt annet../applications: Applikasjoner som blir utviklet på IVS. (MIGA, CryoDemo)./patches: Her ligger patcher til OpenTracker, div patch etc../bin: Her kjøres workspace'en fra../doc: Doxygen dokumentasjon av kildekode.

18 Ditt Prosjekt i IGVAC? All generell kode skal inn i./src/igvac/. Alle studenter utvikler en applikasjon i./applications/ som drar nytte av kode basen i IGVAC, Studierstube, SimVoleon etc. Se på eksempel applikasjonene i./applications/ og bruk dette som mal for din applikasjon. Spesifikke noder som ikke passer inn i IGVAC kan kompileres som en.so fil og lastes med SoClassLoader (Se på eksempel applikasjonene). Studenter ved IVS kan dermed dra nytte av hverandres innovasjoner. Lettere for deres arvtagere å sette seg inn i hva dere har gjort. Deres innovasjoner vil bli brukt!

19 Morgendagens IGVAC Implementere et grensesnitt for styring og kommunikasjon med roboter. Utvikle funksjonalitet for visualisering av roboter. Utvikle grensesnitt mot ultralyd, CT etc. Integrere bilde prosessering +++

20 SVN Repos av IGVAC IGVAC ligger på en sentral SVN (subversion) server. Last ned kildekoden på følgende måte: svn co https://ariser.uio.no/svn/ivs/igvac/trunk igvac <enter> Hver student vil få tildelt sitt eget område på svn serveren hvor viktige filer som rapporten og slikt kan ligge. svn co https://ariser.uio.no/svn/ivs/<brukernavn>/trunk <lokal katalog> <enter>

21 Lykke til med oppgave!

Kandidatnummer(e): Kristoffer Strøm Bergset (1709), Terje Nilsson Wallem, Johan Alexander de Lima Hessen

Kandidatnummer(e): Kristoffer Strøm Bergset (1709), Terje Nilsson Wallem, Johan Alexander de Lima Hessen Hovedprosjekt Tittel: D1304: Mobil-app til støtte av kurs og undervisning Kandidatnummer(e): Kristoffer Strøm Bergset (1709), Terje Nilsson Wallem, Johan Alexander de Lima Hessen Dato: Fagkode: Fagnavn:

Detaljer

Bruk av spillmotor for utvikling av undervisningsspill

Bruk av spillmotor for utvikling av undervisningsspill Bruk av spillmotor for utvikling av undervisningsspill Lars Vråle Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: August 2009 Hovedveileder: Geir Mathisen, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015 2015 Miniprosjekt Gruppe 3 2EA 20.03.2015 1 Innhold 2 Forord [HBR]... 1 3 Sammendrag [HBR]... 2 4 Prosjektoppgave [HBR]... 3 4.1 Kommunikasjonsoversikt [GMS]... 3 5 Forklaringer [NY]... 4 6 Informasjon

Detaljer

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES HOVEDPROSJEKT: TITTEL APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES FORFATTERE: Kjell Gunnar Apalvik Tommy Egeberg Teodor Helgesen Dato: 26.mai

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Aksesskontroll og sikkerhet i Active Directory

Aksesskontroll og sikkerhet i Active Directory IMT4161 Information Security and Security Architecture Autumn Term 2004 MSc in Information Security Aksesskontroll og sikkerhet i Active Directory Håvard Hasli, haa_hasl@hig.no Vidar Grønland, vid_groe@hig.no

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner. Prosedyre

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner. Prosedyre atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.1 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 36 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Tom side til prosjekt beskrivelse.

Tom side til prosjekt beskrivelse. Tom side til prosjekt beskrivelse. 2 Hovedprosjekt datateknikk, Våren 2003. Tittel: Deltakere: Veileder: Ip-telefoni. Robert Rinnan, Morten Sundstrøm, Vegard Slettedahl. Hans Jørgen Alker. Sammendrag Som

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

Nettverksover -våkning med Snort

Nettverksover -våkning med Snort Nettverksover -våkning med Snort Nettverksovervåkning med Snort av Geir Solli og Dag Atle Isene HiVE Sammendrag I dette prosjektet har vi tatt for oss Snort, som er en programvarepakke for overvåkning

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener

Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Steffen S. Hellestøl Grimstad, mai 2000 Forord Hovedoppgaven

Detaljer

INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001

INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001 INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001 av Christian K Haraldseid, Mikal Svendsen Forprosjektrapport for DAT 304 våren 2015 Veileder: Christian Auby Fakultet for teknologi og realfag Universitetet i Agder Grimstad,

Detaljer

Fjernstyring av Legorobot

Fjernstyring av Legorobot Fjernstyring av Legorobot Trond Kåre Homestad Master i teknisk kybernetikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Kommunikasjon mellom bakkestasjon og ubemannet luftfarkost

Kommunikasjon mellom bakkestasjon og ubemannet luftfarkost Kommunikasjon mellom bakkestasjon og ubemannet luftfarkost Jostein Austvik Jacobsen Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Sverre Hendseth, ITK Biveileder(e): Jon Bernhard

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: FORFATTER(E): Rune Hammersland Trond Viggo Sørbakk Håpnes John Arvid Johnskareng. Dato: 2006-05-22

HOVEDPROSJEKT: FORFATTER(E): Rune Hammersland Trond Viggo Sørbakk Håpnes John Arvid Johnskareng. Dato: 2006-05-22 HOVEDPROSJEKT: FORFATTER(E): Rune Hammersland Trond Viggo Sørbakk Håpnes John Arvid Johnskareng Dato: 2006-05-22 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: SLUT Lab Usage Tracking Nr. : 5 Dato : 2006-05-22 Deltaker(e):

Detaljer

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM HMILØSNING MEDWONDERWARE FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM ITF32012BacheloroppgaveB014-106 NilsMikalLerøy KarzanSalihi TorArneTorgersen AjwanMamshi InnlevertJuni2014 HØGSKOLEN I

Detaljer

Infotainment System HPR/D-2015/001

Infotainment System HPR/D-2015/001 Infotainment System HPR/D-2015/001 av Christian K Haraldseid, Mikal Svendsen Bachelorrapport for DAT 304 våren 2015 Veileder: Christian Auby, Halvard Øysæd Fakultet for teknologi og realfag Universitetet

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN BACHELOROPPGAVE: SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN FORFATTERE: ERIK BRENDEN LARS IHLER MAGNUS LARSEN MUSTORP ROBERT RØSTEN DATO: 20.05.2009 II SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Sikkerhet i Virtuelle

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

SmartHjem - Et strømstyringssystem

SmartHjem - Et strømstyringssystem SmartHjem - Et strømstyringssystem Maja Charlotte Otnes Carl Joachim Rørvik Master i datateknologi Innlevert: mai 2014 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport Eirik Marthinsen Geir-Arne Fuglstad Jørn Skogsrud Magnus Botnan Sindre Hansen 5. mai 2010 TODO: Bør skrive noe her Sammendrag

Detaljer

Bookingsystem for Making Waves

Bookingsystem for Making Waves Bookingsystem for Making Waves Gruppe 31 Mathias Faanes Olsen s188066 Snorri Hansson Engen s188094 Hovedprosjekt våren 2015 26.05.2015 1 PROSJEKT NR. Gruppe 31 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM. FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman

BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM. FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman DATO: 23.05.2012 SKYHIGH iii Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: SkyHiGh ADM Nr: - Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ]

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] 1. Forord 1 2009 Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] Av : Elkem Bacon Terje Hognestad, Arvid Ranestad, Nawar George Wisam, Ronny Eldor Karlsen og Maria Kuznetsova-Tønnessen. En Batchelor-Prosjekt

Detaljer