Brukerveiledning InTouch HMI fra Wonderware

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning InTouch HMI fra Wonderware"

Transkript

1 Brukerveiledning InTouch HMI fra Wonderware Bachelorprosjekt, BO14-G21 Vedlegg - HMI løsning med Wonderware Side 1 av 106

2 Innledning Denne brukerveiledningen vil gi deg en innføring i InTouch HMI. Den vil vise deg hvordan man konfigurerer en OPC Server mot en PLS, hente ut data fra OPC fra en annen klient, og bruke disse dataene i Wonderware plattformen. Deretter vil du kunne koble HMI og PLS sammen, slik at du kan styre modellbyen, eller andre prosesser, fra InTouch HMI. Side 2 av 106

3 Innhold Del 1 : Installasjon VmWare og Windows Server Installasjon VmWare (valgfritt): Installasjon Windows Server 2008 R2: Installasjon SQL Server Windows Server Roles and Features Installasjon WonderWare Gjøre klar PLS PC Oppsett System Management Console for OPC Server, eventuelt Matrikon Explorer for test Lage en Galaxy for InTouch Del 2 - Konfigurere tagger i InTouch Konfigurere tagger i InTouch Lage en enkel InTouch applikasjon med grafikk og tilknytte til I/O Lage et HMI som viser et oversiktsbilde av prosessen med IO og grafikk...37 Del 3 - Lage vinduer og knapper Lage Vinduer Lage knapper...46 Del 4 - Egenlagd grafikk og grafer Egen grafikk og bakgrunn Trend Del 5 - Vannpumpe og fotgjengerteller med skript Vannpumpe Skript og teller for fotgjenger Del 6 - Oppretting av databaselogging med Historian Del 7 Infoknapper til hvert vindu Del 8 Lage historisk trend Del 9 Eksportering, importering og deployment Side 3 av 106

4 Del 1 : Installasjon VmWare og Windows Server 2008 Side 4 av 106

5 Del 1 : Installasjon VmWare og Windows Server 2008 (VmWare valgfritt) Det første man må gjøre er å gjøre klar pc ene som skal brukes. I vårt tilfelle brukte vi VmWare player til å lage virtuelle maskiner, slik at vi enklere kan sette opp nye klienter ved behov. Det er ikke nødvendig, men kan være en fordel. 1.1 Installasjon VmWare (valgfritt): Vi valgte å bruke VmWare Player, en programvare som lar deg lage enkle virtuelle maskiner. Vi hentet den via høgskolen sin egen OnTheHub, på følgende adresse: Videre kjørte vi installasjonen, og valgte en standard installasjon. Det som er viktig for å bruke virtuelle maskiner, er å aktivere VT-X i BIOS. Dette er en funksjon som aktiverer støtte for virtuelle maskiner i prosessoren. Finner den under Security på mange maskiner. Vi lagde så en maskin med 2 prosessorer, 100 GB Disk og 4 GB RAM. Lurt å ha godt med RAM for store grafiske HMI, og WonderWare generelt. Under Network Adapter på virtuell pc, velger man Bridged,dette gjør at den virtuelle pcen får sitt eget virtuelle nettverkskort, slik at den blir som en egen enhet, og kan sette egne IP innstillinger. Vi brukte Windows Server 2008 R2 64-bit som OS. Vi prøvde først Windows 7 Pro, men fant ut at server 2008 må brukes for å få til alle funksjoner, som f eks HMI på nettbrett. Side 5 av 106

6 1.2 Installasjon Windows Server 2008 R2: Man burde bruke Windows Server 2008 R2, men vi har også brukt Windows 7 tidligere i vårt testmiljø. Grunnen til at vi valgte dette operativsystemet er fordi det støtter alle funksjoner i Wonderware. Man kan også bruke Windows 7, men får da ikke med alt, men HMI skal dog fungere. Det er testet. Her er det bare å legger inn operativsystemet på en ny virtuell maskin, eventuelt på hoved pc en. Bare å kjøre en standard hurtiginstallasjon. Kode kan hentes fra Microsoft OnTheHub (DreamSpark), som har avtale med høgskolen. Link: https://e5.onthehub.com/webstore/security/signin.aspx?ws=6ceddd8a-999b-e d d8897&vsro=8&rurl=%2fwebstore%2fproductsbymajorversionlist.aspx%3fcmi_mnumain %3dbdba23cf-e05e-e f d8897%26ws%3d6ceddd8a-999b-e d d8897&JSEnabled=1 Sett opp disse brukere, og sett passord på Administrator kontoen. Passord kan variere på administrator kontoen, men på opc konto er det viktig å bruke passord som fås fra faglærer. (Dette fordi det kan være nødvendig å bruke samme bruker på PLS pc som på HMI pc. Noe med sikkerhet). opc pio*** Side 6 av 106

7 Administrator gru**** Når det er installert må eventuelle drivere legges inn. Dette er jo forskjellig fra maskin til maskin, så mer detaljert blir det ikke. Angående IP innstillinger bruker vi det samme subnettet som PLS pc en, som ligger på et eget VLAN. Setter en annen klient IP adresse som ikke er i bruk fra før, men på samme subnett. IP til PLS pc er Sett et unikt navn på klienten dere bruker. Vi brukte SERVER-HMI Setter disse innstillinger for vår maskin, hvor IP kan variere så lenge den er i subnett området, og unik: IP: Subnett: Gateway: DNS1: DNS2: IP kan variere, men du må bruke en som er i samme nett. Subnett forteller noe om hvor mange IP som er på dette VLAN = ca 30 IP adresser. Side 7 av 106

8 Når du har satt innstillinger, gå i cmd og se at du får kontakt med pls pc og internett: ping profinet (for å sjekke om det blir opprettet kontakt med PLS) ping vg.no (for å sjekke om internett fungerer) 1.3 Installasjon SQL Server 2008 For at Historian skal fungere, slik at man kan logge data, må Microsoft SQL Server 2008 R2 m/sp1 legges inn. Denne kan lastes ned fra samme sted som Windows OS, Dreamspark siden. Start så denne installasjonen. Velg en New installation Kan hende Brannmur må konfigureres for fjerntilgang Kjør en All features with defaults Instance ID: MSSQLSERVER På SQL Server Agent og Server Analysis, brukes: Administrator gru***** Dette er en innebygd konto i OS-et (Windows Authentication) Side 8 av 106

9 Setter Mixed Mode, legger til passord for SQL admin: sa gru***** Legg til alle adminkontoene i OS-et også Legg til alle Windows Admins på Account Provisioning også Side 9 av 106

10 Resten standard 1.4 Windows Server Roles and Features Vi må legge til diverse roller i operativsystemet for at ting skal fungerere. Det viktigste er Remote Desktop Service for nettbrett HMI over HTML 5, og IIS for Information Server. NB! Må legge inn Intouch Access Anywhere Secure Gateway før alt annet. Må legge til IIS fra Server Roles and Features for Information Server. Vi gjør dette før installasjon. Legger også inn her Remote Desktop Services for fjerntilgang senere. Følg guiden gitt i vedlegg fra Wonderware. Guiden heter InstallingRemoteDesktopServices.., og ligger som vedlegg til rapporten. De siste stegene som omhandler WindowViewer må gjøres etter installasjon av Wonderware, da et av programmene der skal konfigureres som i guiden. For IIS, Velger Standard og i tillegg ASP.NET og det den pakken trenger. Side 10 av 106

11 1.5 Installasjon WonderWare Først må man få tak i installasjonsfilene. Dette får man ved å kontakte læreren for produkt og kode. Vi begynner med å legge inn de nødvendige.net og C++ filene fra pakken. Velg og legg inn prerequisite files når du blir bedt om det. (dette er filer som kreves for å kjøre WonderWare) Videre velger vi Product Based Selection. Her legge vi til alle komponenter. NB: Må legge inn Access Anywhere Secure Gateway først, da denne må installeres alene. Side 11 av 106

12 Hvis du får opp melding om at noe mangler, kan det være greit å sjekke ut dette. Men hvis guiden er fulgt, og Remote Desktop Services, IIS og SQL Server er lagt inn, burde det gå greit. Side 12 av 106

13 Oppretter en bruker når vi blir bedt om det: superuser grup***** eventuelt admin grup***** Resten kjører vi med default innstillinger. Legge inn lisensfiler Man må også legge inn lisensfiler som kan fås fra faglærer. Åpne startmenyen og velg Archestra License Manager. Side 13 av 106

14 Når du blir spurt om maskinen skal konfigureres for Remote License Management, velg No. Her inne høyreklikker man på klient navnet ( feks SERVER-HMI ) og velger "install license file". Finne så lisensfilene, og legg inn en fil om gangen. Det skal da se ut som under. Når du får opp et vindu som har masse tekst og blir spurt om du vil kopiere innholdet, velg bare Close. Hvis du blir bedt om å starte License Server lokalt, velg Yes. Wonderware er nå installert på Server 2008 R2. Får opp et konfigurasjonsvindu etter installasjon, prøver her Information Server. Skriv brukernavn og passord, og trykk Configure. Det kan senere testet ved å skrive IP til maskin, og /Wonderware, som er den virtuelle mappen. F eks /Wonderware. Side 14 av 106

15 Intouch Access Anywhere MERK: Det går an å sette opp dette nå, men da får man bare prøvd de innebygde testapplikasjonene på nettbrett. For å få opp sitt eget HMI på nettbrett, må det lages og deployes først, slik at det kommer opp i Intouch Videre for konfigurasjon av Intouch Access Anywhere Server. Denne må settes opp for at det skal være mulig å få opp et HMI på nettbrett. Les Getting started in 5 minutes, på side 10 i dokumentet Intouch Access Anywhere Manual. Gjør som beskrevet. Denne ligger i startmenyen. Fortsett med guiden fra tidligere, InstallingRemoteDesktopServices.., og følg de siste stegene Kjør opp Intouch Access Anywhere ved å følge guiden for Remote Desktop, og gjøre som beskrevet i 5 minutters opp å gå metoden i manualen til Access Anywhere (ligger i startmenyen) Side 15 av 106

16 Tester med IP:Port til klient, :8080 i vårt tifelle, med bruker som vi alt har lagd. Må ha en nettleser som støtter HTML 5. Nå skal det være mulig å få opp HMI som ble laget direkte i Intouch. Test dette. Når HMI først er åpnet ved bruk av Remote Desktop, skal det være mulig å benytte HTML løsningen. Vinduet som kommer opp ved riktig konfigurasjon er som vist under. Merk at kun Demo applikasjoner er tilgjengelige foreløpig. Ditt eget HMI vil komme opp i listen senere. Vi har testet, og vi har fått det til å fungere. Side 16 av 106

17 1.6 Gjøre klar PLS PC PLS PCen må konfigureres før den kan brukes med InTouch. Det første er å åpne en mal gitt av lærer som har I/O koblet til variabler. PLS pc en er nå satt opp med et funksjonsblokkdiagram. Installasjon AX OPC Server PcWorx klienten er satt opp på et VLAN som bare er for dette PLS systemet. Den har to nettverkskort, et for VLAN XX, og ett PLS lan med XX. Sett klienten på samme VLAN, ved å sette statisk IP lik og maske og gateway DNS: og Installer OPC server fra PCWorx DVD på maskinen som er koblet direkte til PLS, hvis den ikke alt er installert og satt opp. DVD fås fra faglærer. Husk å kryss av for OPC i variable properties i blokk programmet på PCWorx, hvis dette ikke alt er gjort. Må også endre i OPC server konfigurator slik at IP der sto på LIC 3.XX for PLS en, og velge IP som er adresse til PLS. Side 17 av 106

18 Viktig med likt navn på PLS prosjekt og selve PLS. Navnet som brukes nå og som skal brukes på PLS prosjektet er : ilc-350-pn b Dette skal stå under DNS name i Bus Configuration i PCWorx, Klikk på ILC en i venstre meny. Valgte så connect i OPC Server og under Group -> Add all items. Man kan så bruke OPC Test Client til å se at variablene dukker opp, og har verdier (bad vil si at den ikke får kontakt, 0 eller -1 er OK). Programmet ligger i startmenyen Hvis det ikke fungerer ved testing: Kan være mulig man må endre DCOM innstillinger på OPC pc pga sikkerhet. Se punkter under. For å få det til å fungere måtte vi også kjøre et verktøy som heter OSConfigurationUtility.exe. Dette kan finnes på nett, men er inkludert i rapporten på en CD. Dette programmet åpner systemet for tilgang fra InTouch. For å endre OPC server DCOM innstillinger 1. Fra Windows start menyen, velg kjør 2. Skriv dcomcnfg og trykk OK 3. Finn OPCserver. 4 Følg beskrivelse I t pdf» Hvis det ikke går, kjør OSConfigurationUtility.exe på PLS pc en Det er også mulig at brannmur må være avslått for å få kontakt, muligens på begge maskiner. NB! Sjekk nå at det er mulig å overstyre I/O via OPC. Hvis dette ikke er mulig, sjekk at bryteren på PLS er stilt i riktig posisjon. 1.7 Oppsett System Management Console for OPC Server, eventuelt Matrikon Explorer for test Det første vi må gjøre fra Wonderware PC, er å opprette en kobling mot OPC serveren. Dette gjøres fra Wonderware sin egen System Management Console. Det går også an å teste OPC fra Matrikon Explorer, som kan være lurt. Dette kan lastes ned gratis for å teste OPC funksjonaliteten til en maskin. Matrikon Explorer er et program for å teste OPC funksjonalitet. - Last ned Matrikon Explorer - Installer programmet følg veiledningen - Start programmet, MatrikonOPC, Explorer, MatriconOPC Explorer - Velg Server - Add/Connect Server Side 18 av 106

19 Gjør da som vist på bildet når du blir bedt om å taste inn data: Velg Yes i popup vinduet. Velg Other Network Computers - PROFINET - PhoenixContact.AX-Server.21 Trykk så Connect, og så Add Tags Velg TestResource eller det som er tilgjengelig. Available Items in Server På bildet under finner man da aktuelle tagger, og velger å legge de til i gruppen. Side 19 av 106

20 Marker så noen taggen og trykk Add, eventuelt høyreklikk og velg Add all items to tag list. Klikk OK. Nå kan du prøve de forskjellige taggene du har fått tilgang til. Høyreklikk og velg Write Values, Sette f eks et trafikklys lik true. Når du er ferdig med testingen så stenger du ned programmet. Videre SMC Wonderware: Åpne WonderWare System Management Console i startmenyen til WonderWare. Åpne mappestrukturen som vist på bilde under. Side 20 av 106

21 Aktiver FSGateway ved å høyreklikk på ArchestrA.FSGateway.3 og velg Activate Server Høyreklikk og velg AutoStart/Configure as Service -> Auto Start Service Da vil den starte automatisk med systemet Velg Archestra FSGateway, klikk og så høyreklikk på Configuration og legg til et nytt OPC Object. Kall det Modellby Side 21 av 106

22 Koble så til Server node PROFINET ved å velge PROFINET fra browseren. OPC serveren vi bruker ligger på PROFINET, og heter PhoenixContact AX Server. Lagre ved å klikke på disketten.. Side 22 av 106

23 Høyreklikk på Modellby og så legge til et nytt OPC Group Object, for å legge til nye tagger. Gi det et enkelt navn, f eks modellby_group, eventuelt et eget navn. Dette navnet skal brukes senere. Side 23 av 106

24 Navnet på Device Group er viktig, det skal nemlig brukes senere i Intouch. Velg Browse OPC items, og legg til alle tagger du skal bruke ved å merke taggene og lagre ved å klikke på det grønne plusstegnet oppe til høyre. Side 24 av 106

25 Side 25 av 106

26 Aktiver FSGateway ved å høyreklikk på ArchestrA.FSGateway.3 og velg Activate Server Velg så modellby_group, og Åpne fanen Device Items på Node Type vinduet. Hvis du nå ser taggene er det nå klart til å sette opp InTouch. 1.8 Lage en Galaxy for InTouch Åpne Archestra IDE under Wonderware menymappe. Du får da opp et bilde hvor du blir bedt om å koble til en galaxy. GR node skal være standard. (samme navn som pcn bruker). Velg så New Galaxy for å lage en ny galakse. Gi den et navn, f eks "myintouchgalaxy", og sett GR Node til samme navn som pc en du bruker. Vår pc het WW-PC1 på vår Windows 7 maskin, og derfor satt vi dette navnet her også. Merk: Vi satt opp senere med Server 2008 R2, og den kalte vi SERVER-HMI. Velg så under Galaxy type, Base_Intouch.cab, for en ren Intouch galakse. Hvis man setter opp et stort system med mange noder, kan man heller velge Base_application_server, men dette er ikke nødvendig for dette oppsettet, da dette ikke er så avansert. Velg create Side 26 av 106

27 Åpne så Archestra IDE, og åpne galaksen du akkurat laget. Velg Connect. Du skal få opp noe sånt som dette, hvor du må opprette en Derived Template av IntouchViewApp, for å lage en InTouch applikasjon.: Side 27 av 106

28 Gi den et passende navn, feks MyIntouchApp. Dobbeltklikk så på MyIntouchApp. Videre velger du å lage en ny Intouch applikasjon, og åpne den. Side 28 av 106

29 Del 2 - Konfigurere tagger i InTouch Side 29 av 106

30 2.1 Konfigurere tagger i InTouch Det neste steget vil være og sette opp tagger i Intouch ved hjelp av OPC serveren. Vi må lage tagger i Intouch og knytte de til elementene i System Management Console, som vi satt opp tidligere. Først, åpne Intouch applikasjonen fra Archestra IDE.. Gå så til Special menyen og så til Access Names. Velg så Add, for å lage et nytt access name og kall det modellby Side 30 av 106

31 Det er viktig her at Application Name er FSGateway og Topic_Name er likt det som sto i System Management Console, som ble satt opp tidligere for OPC serveren, som f eks sett under. Det under er et eksempel. Bruk det du lagde selv tidligere. Kopier fra din egen SMC og lim inn i Topic_Name. Klikk ok, og steng vinduet. Nå skal vi lage en ny variabel som er knyttet opp mot et OPC element. Åpne Tagname Dictionary under special, og lag en ny tag. Gi den et passende navn som beskriver en IO, og knytt den opp mot riktig Access Name med riktig element. Vi må velge I/O Discrete under Type før vi får opp hvilket element vi skal knytte den mot. Et eksempel på dette er vist under. Her kaller vi den ene taggen green_e, velger at den skal være I/O Diskret (dvs boolean 0 og 1). Velger så Access Name, velg modellby, og close. Knytter den mot I/O taggen TestResource.gr6_green_E. Item navn må samsvare med en tag i OPC koblingen fra SMC. Gå inn i OPC gruppen i SMC og kopier riktig tagname. Lim dette inn i Item på Tagname Dictonary vinduet. Lagre så med Save. Side 31 av 106

32 Vi har nå laget en tag og koblet den mot I/O gjennom OPC. På deres system kan variablene hete noe annet, men i vårt oppsett heter gruppen TestResource, og tagname velgs fritt av bruker vi bruker gr6_green_e Item navn skal hentes fra System Management Console Side 32 av 106

33 Legg inn slike tagger her i Dictionary slik at du har det røde og grønne lyset på et av trafikklysene. Dette skal brukes til å teste kommunikasjonen senere. Følg anvisningen ovenfor, for alle tagger du skal legge til. Følg nå anvisningen for å legge til en variabel til. Side 33 av 106

34 2.2 Lage en enkel InTouch applikasjon med grafikk og tilknytte til I/O Høreklikk et sted under Windows & Scripts og velg New Window, kall den main. Bruk standard innstillinger. Utvid den litt slik at den blir passe stor. Trykk på Embed Archestra Graphics, som vist på bildet under. Velg så disse elementene som vist på bildet under, ett trafikklys og en rød og grønn knapp. Dobbelklikk og klikk så på main vinduet for å legge grafikken til. Repeter til du har fått lagt inn all grafikk. Side 34 av 106

35 Det skal se ut som noe slikt, teksten blir lagt til senere: Dobbeltklikk på trafikklyset, og sett det opp mot de variablene som er blitt laget for trafikklys.i vårt eksempel ser det slik ut: Side 35 av 106

36 Lagre og lukk. Åpne så de to knappene, og sett det opp mot brytere som skrur et lys av og på. Det går så an å legge til tekstfelt som viser om I/O prosessen er på eller av, og kan vise en melding utifra dette. Legg gjerne dette til for å teste. Velg dette ved å trykke på T ikonet til høyre i WindowMaker. og trykk f eks over knappen, og skrive noe tekst, f eks grønn knapp som tekst. Dobbeltklikk så på denne teksten, og gjør som bildet under, men erstatt med dine egne tagger. Huk av for Discrete, og trykk på knappen Discrete. Side 36 av 106

37 Du har nå fått en liten innføring i bruk av Intouch og koble opp IO mot dette systemet. Nå er det bare å videreutvikle HMI et, legge til mer grafikk og IO, og se på mulightene det byr på. Trykk på Runtime for å teste HMI et. Knappen er i øverste høyre hjørne. 2.3 Lage et HMI som viser et oversiktsbilde av prosessen med IO og grafikk Vi starter med å lage en ny Intouch applikasjon, eventuelt bruke testapplikasjonen fra tidligere. Vi har selv laget et overview bilde av modellbyen, med veiene og gress. Det er viktig å gjøre det enkelt. Dette Side 37 av 106

38 for at operatøren kun skal ha fokus på det viktigste. Det er selve IO som skal frem, ikke masse fancy grafikk. Utvid Intouch vinduet slik at det dekker mye av skjermen dere bruker. Sjekk i WindowViewer at det har passende størrelse. Med bildet vi har laget, eller deres eget. Klikk på BMP ikonet til høyre i WindowMaker. Klikk og dra musen over et område i vinduet. Gjør det så større slik at det dekker mye av hovedvinduet. Åpne så bildet som dere laget eller det vi brukte i paint eller tilsvarende, og kopier bildet. Høyreklikk så et sted i dette nye (hvite) området og velg paste bitmap for å legge det inn i Intouch. Dette blir da hovedoversikten over modellbyen. Dra så bildet slik at det fyller mye av hovedvinduet. Det går nå an å legge til f eks trafikklys inne i bildet der hvor gatekryssene er. Side 38 av 106

39 Del 3 - Lage vinduer og knapper Side 39 av 106

40 Lage vinduer og knapper 3.1 Lage Vinduer Første man skal gjøre er å komme seg til InTouch START-> Alle program Wonderware InTouch WindowMaker Eventuelt : START-> Alle program Wonderware Archestra IDE Åpne så ditt HMI. Hvis Windows to Open kommer opp så velger du Cancel Når InTouch er åpnet skal vinduet som heter Classic View stenges før man begynner å lage noe Neste steg er å lage et vindu Gå til File menu så klikker du på New Window Side 40 av 106

41 Når Windows properties dialog kommer opp så skal du skrive Main på Name feltet Windows Type skal være Overlay Title Bar viser vindusnavnet når man åpner main senere, vi ønsker ikke å se tittel navn så derfor velger vi ikke dette. Frame Style skal være None Size Controls gjør det slik at man kan dra vinduet og minske og forstørre vinduet Close Button skal være krysset av slik at man kan stenge main. Dimensions skal vise vindues størrelse men det er avhengig av hvor stor man ønsker at vinduet skal se ut. Kan være lurt å fjern krysset for Size Controls, eller så kan det bli problemer senere, ved at grafikken flyter rundt i bildet ved forstørring/forminsking. Side 41 av 106

42 Når du har fylt ut dette klikker du OK Neste vi skal gjøre er å lage en navigation som skal legges til venstre over dette tomme vinduet. Går inn på File menu klikker deretter på New Window Name skal være Navigation Windows Type skal velges Overlay Size Controls skal velges hvis man ønsker å endre vinduet manuelt f.eks ved å dra den til side eller endre størrelse på. Dimensions skal være slik at den skal tilpasse Main vinduet. Vi velger å sette X Location 0, Y Location 0, Window Width 140 og Window Height 650. Før du klikker ok Windows Properties skal se slik ut. Side 42 av 106

43 Neste Steg er å lage de vinduene man ønsker i et HMI. Vi skal lage House. Overview Vinduet vi lager nå skal kalles Overview Først går vi til File menu så New Window Name skal være Overview Windows type skal være Overlay Frame Style skal være Single Title Bar krysset av for at tittel på vindu skal synes. Close Button krysset for at man kan stenge vindu. Dimensions skal bestemmes etter ønsket størrelse. Vi brukte Width 868 og Height 506 Klikk OK. House Først går vi til File menu så New Window Name skal være House Windows type skal være Overlay Frame Style skal være Single Title Bar krysset av for at tittel på vindu skal syns. Close Button krysset for at man kan stenge vindu. Dimensions skal bestemmes etter ønkset størrelse, gjør alle disse vinduene like store. Klikk OK. Side 43 av 106

44 Street light Nå skal vi lage et nytt vindu som har samme innstillinger som HOUSE Inne i InTouch - WindowMaker Først skal vi høyre klikke på House i Windows & Scrips som er til venstre på vinduet, deretter Save AS. Vi kaller det nye vinduet for Street light. Vinduene du har lagd skal se sånt ut. Side 44 av 106

45 Det er mulig å lage flere vinduer ved å klikke på Street light og følge samme fremgang som du gjorde med house Høyre klikk på Street light så Save As. Så kan du kalle det du ønsker. Vi har vinduer for Overview, Traffic light 1, Traffic light 2, House, Water Pump, og Street lights. Disse er like, og har samme plassering i vårt HMI. Da er det enkelt og man kan bare velge et tidligere vindu som vist ovenfor og velge Save as Side 45 av 106

46 3.2 Lage knapper Nå skal vi lage knapper som skal åpner de forskjellig vinduene som vi lagde. Inne i InTouch - WindowMaker klikker du på Embed ArchestrA Graphic Inne på InTouch_Galaxy så velger du Buttons helt nederst på buttons vinduet finner du ButtonText. Etter at du valgte denne knappen så skal du klikke øverst på Navigation vinduet. Neste vi skal gjøre er å bytte navnet på knappen og koble den med riktig vindu. Side 46 av 106

47 Høyre klikk på LABEL så skal du velge Substitute så Substitute String. Kaller den nye Substitute String navnet Overview så klikk OK. Nå har du endret navnet fra Label til Overview så ska du koble den til overview. Det du skal gjøre nå er å høyre klikke på Overview knappen så velger du Animation Links. Side 47 av 106

48 Så klikker du på Show Windows knappen så skal du få en slik vindu som dette her Nå skal du krysse Overview så klikker du ok. Da har du koblet Overview knappen mot selve overview vinduet. Neste steg blir å lage knapper til de andre vinduet du lagde. De vinduene vi skal lage knapper for er: House Street light Du skal bruke samme fremgang som du gjorde for Overview. Knappen for House InTouch - WindowMaker klikker du på Embed ArchestrA Graphic InTouch_Galaxy så velger du Buttons Inne på InTouch_Galaxy så velger du Buttons helt nederst på buttons vinduet finner du ButtonText. Etter at du valgte denne knappen så skal du klikke et sted under Navigation vinduet. Høyre klikk på LABEL så skal du velge Substitute så Substitute String. Kaller den nye Substitute String navnet House så klikk OK. Det du skal gjøre nå er å høyre klikke på House knappen så velger du Animation Links. Så klikker du på Show Windows knappen. Nå skal du krysse House så klikker du OK. Da har du koblet House knappen mot selve House vinduet. Knappen for Street light InTouch - WindowMaker klikker du på Embed ArchestrA Graphic Side 48 av 106

49 InTouch_Galaxy så velger du Buttons Inne på InTouch_Galaxy så velger du Buttons helt nederst på buttons vinduet finner du ButtonText. Etter at du valgte denne knappen så skal du klikke et sted under Navigation vinduet. Høyre klikk på LABEL så skal du velge Substitute så Substitute String. Kaller den nye Substitute String navnet Street light så klikk OK. Det du skal gjøre nå er å høyre klikke på Street light knappen så velger du Animation Links. Så klikker du på Show Windows knappen. Nå skal du krysse Street light så klikker du OK. Da har du koblet Street light knappen mot selve Street light vinduet. Når du har lagd disse knappene og vinduene så skal du klikke på Runtime øverst til høyre på InTouch vinduet. Side 49 av 106

50 Tips Hvis man ønsker at et bestemt vindu skal komme opp så kan du gjøre på denne måten. For å få et bilde vist først, høyreklikk på Navigation menu eller Main og velg Windows Properties. Velg Windows Scripts. Gjør som på bildet: Side 50 av 106

51 Del 4 - Egenlagd grafikk og grafer Side 51 av 106

52 Egenlagd grafikk og grafer 4.1 Egen grafikk og bakgrunn Høyre klikk på InTouch_Galaxy så velger du New Graphic Toolset kaller den nye mappen for HMI Høyre klikk på HMI New-->Graphic Toolset Dette skal gjøre fem ganger. her lager vi traffic light 1 her lager vi enda en mappe som kaller Drive og Walk, traffic light 2 her lager vi enda en mappe som kaller Drive og Walk, house, street light og waterpump mapper. Under hver mappe så kan vi lage det vi ønsker som knapp, bilde, temperatur måler osv. Neste steg er å lage trafikk lys som skal være en rektangel Grunnen til et rektangel er for at det skal være mer oversiktlig å ha mange trafikklys på bildet samtidig, og fordi vi så at dette var en måte andre HMI utviklere gjorde det. Høyre klikk på Traffic light 1-->Drive-->New-->Symbol kaller den første TL1_Drive_Green_EastWest. Dobbel klikk TL1_Drive_Green_EastWest Neste du skal gjøre er å tegne noe du ønsker vi tegner rektangel. Side 52 av 106

53 Dobbel klikk på den rektangelen du lagde så skal du får et vindu. klikk på + tegnet så deretter % Fill Vertical Da skal du få et vindu som skal se slik ut. Side 53 av 106

54 Klikk på den merkerte området. Nå skal vi koble mot den IO vi ønsker. Siden jeg kaller TL1_Drive_Green_EastWest så kobler vi den mot den som vi lagde på InTouch-WindowMaker. NB Se under på hvordan du lager variabler tager og henter riktig IO navn. Side 54 av 106

55 Når du har koblet den så skal du klikke på Save and Close. Side 55 av 106

56 Neste Steg vi skal gjøre er å gå tilbake til Start All program Wonderware InTouch- WindowsMaker Embed ArchestrA Graphic HMI-->Traffic light 1 TL 1 -->Drive-->TL1_Drive_Green_EastWest Du skal lime inn på ønsket område. Side 56 av 106

57 For å få de andre trafikk lysene så skal du følge samme fremgang men husk å endre navn på hver variabel du knytter noe til. Viktig å lage ny grafikk for hvert element, eller kopiere og lagre under nytt navn. Dette pga hvis du bruker samme grafikkelement flere steder, vil samme tag være på alle stedene. Det vi gjorde på vårt HMI var at vi lagde flere like grafikkelementer, med gul rød og grønn farge. Vi la de så oppå hverandre, slik at et lys hadde alle farger oppå hverandre. Så satt vi slik at en av de var synlig om gangen, slik at når grønn var på, lyste bare det grønne grafikkelement. Vi anbefaler at du lager variabler først og knytter dem mot riktig Item. 4.2 Trend som du ser i vinduet tidligere så er det noen grafer som vi kaller trend disse viser live data. vi har en trend koblet mot lys nivå måler i rommet og den andre er temperatur måler. For å få til trend må du lage variabler og knytte dem mot riktig IO. Klikke på TagName Dictionary New Side 57 av 106

58 Du skal hente Item fra System Management Console se NB for å få riktig Item navn. Etter du har fylt ut alle felter så skal vi klikke på Save og Close. Selve Trend skal hentes fra InTouch-WindowMaker Side 58 av 106

59 Du skal lime inn der du ønsker og dobbel klikker du på den trend du ønsker å koble. Vi fyller ut som følger: light_percent så klikker vi OK. Når vi er ferdig med dette så skal vi klikke på Runtime. Under ser man at trending på lys føler er ganske nøykatig. Vi slo lyset av og på og sto i veien for lysføleren for å se om den fungerer. Det er ganske klart at grafen varierer. Side 59 av 106

60 Side 60 av 106

61 NB! Legge til varibel navn og knytte dem mot riktig IO navn. Disse variabel navnene må du har lagd på forhånd under InTouch-WindowMaker Dobbel klikk på Tag names. se bilde under. Item navn skal hentes fra System Management Console se på bilde nummer 2. (Bilde 1) Klikk på start så System Management Console. Side 61 av 106

62 Følg som det har blitt gjort tidligere for å få riktig item. Side 62 av 106

63 Del 5 - Vannpumpe og fotgjengerteller med skript Side 63 av 106

64 Vannpumpe og fotgjengerteller med skript 5.1 Vannpumpe Innføring på hvordan man lager knapper og kobler pumpe mot hmi-et. Vi har tre programmer som regulerer mellom tre nivåer. Side 64 av 106

65 Klikk Start All programs Wonderware Archestra IDE dobbelklikk på $ModellByHMI, eventuelt ditt eget HMI med annet navn. Når du InTouch - WindowMaker er åpent da kan du klikke på Water pump vinduet. Klikk på Embed AchestrA Graphic Klikk på AchestrA Symbol Library Buttons ButtonChromeMomentaryGreen (Valg fritt) klikk OK etter du har valgt knappen. Du kan lime inn den knappen på ønsket område på water pump vinduet. Side 65 av 106

66 Høyre klikk på knappen og velg Achestra Graphic ButtonChromeMomentaryGreen Edit Symbol Vi klikker på label og endre navn til LOW (gjøres ved høyre meny Text ) Neste vi skal gjøre er å koble den til nivået på selve pumpe og det kan gjøres ved å klikke på den grønne sirkelen på knappen. Høyre klikk på grønn sirkelen Edit Animations Side 66 av 106

67 klikk på InTouch Tag Browser SetLow (Dette er tag navnet du lagde i InTouch i starten) Side 67 av 106

68 Det blir samme fremgangsmåte på de to andre knappene som er medium og high. Høyreklikk på de nye knappene du har laget, og velg Animation Links. Legg så riktig tag under Touch PushButtons -> Discrete Value Legg inn tag for lavt nivå på Low knappen, tag for medium nivå på Medium knappen, og til slutt, høyt nivå til High knappen. Dette gjør at når man trykker på knappene, vil variabelen til hver av knappene skifte bitverdi (0/1). Dette setter da nivået på pumpa utifra de taggene vi har opprettet. Side 68 av 106

69 Vi skal lage start og stopp knapp. Klikk på Embed AchestrA Graphic inni InTouch - WindowMaker. Side 69 av 106

70 Klikk på Buttons ButtonTextLight OK lim inn under ønsket området på water pump området. Høyre klikk på Label knappen du limet inn i stad. AchestrA Graphic Label --> endre navnet til Start klikk Save and close. knappen din skal se slik ut. Høyre klikk på Start knappen Animation Links.. Side 70 av 106

71 Klikk på Discrete Value Side 71 av 106

72 Skriv tag navnet du opprettet under Tagnames Dictionary. (Se oppretting av tag navn) Hvis du ikke husker riktig tag navn (Tagname) dobbel klikk på det tomme felt der det står startpump MERK: Taggen du skal bruke er den som er koblet mot pumpens IO for start/stopp Så får du dette vinduet opp og kan ta med tag navnet. Du kan lage deg nye tagname ved å klikke på New Item (Skal hentes fra OPC/system management console) Tagname kan du skrive ønsket navn på. men Item må være den som som står i OPC eller System Management Console. For å starte SMC klikke Start All programs Wonderware System managent console Her ser du at start_pump er merket for å vise at den samsvarer med Item i Tagname Dictionary. Side 72 av 106

73 Lage Intouch skript som setter høyden på vanntanken i HMI utifra Sensor: Det som nå skal gjøres er å sette opp grafikk for pumpa, slik at pumpenivået vises grafisk i vinduet. Dette gjøres ved hjelp av et skript, som setter en analog verdi etter hvor høyt nivået er. Denne analog verdien vil da brukes som en animator til selve tanken i sylinderen på det grafiske elementet. Begynn med å lage en variabel. Denne skal være analog, og være en Memory Integer. Dette sier at den skal være i minnet til HMI, og at den skal ikke skal være tilknyttet noen IO. Gi den passende navn. Vi kalte vår waterpump_analog Gå så inn i grafikken til selve pumpa. Der høyreklikker du på liquid og velger Edit Animations. Gjør som på bildet under, nemlig å knytte variabelen du akkurat lagde mot Height animasjonen. Da vil nivået på sylinderen øke i takt med variabelen. Følg det som på bildet, med maks min verdier og prosent osv. Side 73 av 106

74 Dette er elementet som skal redigeres Når dette er gjort, skal et skript programmeres slik at variabelen settes etter hvilke sensorer som er utløst på sylinderen i modellbyen. Høyreklikk, og trykk på Window Scripts, på Navigation vinduet for å få skriptet til å kjøre over alt, eller vinduet til bare pumpa, Water Pump for å få skriptet til å bare kjøre i pumpevinduet. Den første er hvis du vil vise nivået på Overview også, men tar litt mer ressurser. Gjør som nedenfor når du har kommet til skript editoren, og velg While Showing Side 74 av 106

75 Skriptet sier enkelt at : hvis : høyeste nivå, variabel lik 3, maks ellers hvis : middels nivå, variabel lik 2 ellers hvis : lavt nivå, variabel lik 1 ellers : variabel lik 0 Den øverste delen hvor en verdi blir satt til 80, er bare noe vi gjorde for intern testing av væskenivå. Sett skriptet til å kjøre den tiden som synes best, vi satt 1000 millisekunder, nemlig 1 sekund. Har du gjort alt riktig skal du nå se at væsken i sylinderen øker i takt med pumpa på bordet. Pga få sensorer er det ikke så nøyaktig, men det klarer å vise hvor høyt det er. Side 75 av 106

76 5.2 Skript og teller for fotgjenger Vi kan også lage et skript i HMI som teller hvor mange ganger en verdi er satt høy, nemlig 1. For å demonstrere det har vi laget en teller, som vist under. Denne teller antall ganger en fotgjenger vil passere. Denne finnes i Archestra Graphics, bare å se gjennom til man finner denne, eventuelt en annen passende teller. Vi lager en variabel for denne, en Memory Integer, som er selve telleren. Vi lager så et Data Change skript som finnes i menyen til venstre i WindowMaker. Legger til et nytt skript her. Koden under kjøres: Side 76 av 106

77 Denne sier at når dataene i variabelen PedestrianTraffic1, som leser av IO-en for bryterne, er endret, vil den kjøre dette skriptet. Skriptet sier: Hvis brytervariabel er 1 Teller øker med 1 Start fotgjengerprogram Slutt I tillegg til da å oppdatere telleren, ser man at program3 kjøres i tillegg. Dette er programmet for å gi fotgjengere grønt. Gjennom HMI-et vil da fotgjengerlysene bli grønne hver gang bryteren for fotgjenger trykkes. Dette er en fin demonstrasjon på hvordan man kan lage logikk også i HMI, ikke bare på PLS. Man kan faktisk programmere hele systemet ved hjelp av logikk og skripting i HMI, uten å bruke funksjonsblokker eller strukturert tekst. Det anbefales dog å ha mest mulig på PLS, da dette er tryggere. PLS er nemlig mye mer stabil, og skulle HMI gå ned, kan det bli trøbbel. Side 77 av 106

78 For å knytte variabelen som ble laget til tellergrafikken, kan man bare dobbeltklikke på elementet å legge til om vist under: Side 78 av 106

79 Del 6 - Oppretting av databaselogging med Historian Side 79 av 106

80 Oppretting av databaselogging med Historian For å opprette databaser for InTouch skal trykkes på 1. Start All programs Wonderware Common ( ) Configurator Du skal nå konfigurere Historian Merk at det er med utropestegn første gang på den Hist. Når databasen skal lages første gang så skal det stå som vist på figuren under. Ta en Refresh Configure Viktig å bruke samme bruker og passord her som på Logon skjermen du får opp når du skal bruke Trend og query for første gang Side 80 av 106

81 Side 81 av 106

82 Etter at dette er fullført da skal man til System management Console. Side 82 av 106

83 2. Start All programs Wonderware System management Console. Side 83 av 106

84 Configuration Editor Import Tags I det nye vinduet skal du importere tagen til databasen. NB: Man må finne riktig Intouch applikasjon å importere fra. En checked out applikasjon er bare for utvikling, men en Deployed applikasjon vil være mer riktig å bruke. Nedenfor er eksempel sti til begge. Side 84 av 106

85 Etter å ha trykket next fra forige vindu, vil du blitt bedt om legge til tagene fra InTouch. Du skal finne tagmane.x under C:\Program Files (x86)\archestra\framework\filerepository\hmi2\ ObjectFileStorage\$ModellByHMI\CheckedOut. Hvis du ikke finner tagname.x fra denne pathen, kan du søke på tagmane.x i C-disken og finne den riktige path-en. Denne er nyere, en deployed applikasjon: C:\Program Files (x86)\archestra\framework\bin\myintouchgalaxy-modellbyhmi_1 Trykk på next. Side 85 av 106

86 Her skal du hukke av Bypass Uniqueness String og trykke next. Trykk ok. Side 86 av 106

87 Kjør en Commit for å oppdatere. Side 87 av 106

88 Se at taggene er der. Side 88 av 106

89 Åpne så Trend for grafer, eller Query for tabeller. Side 89 av 106

90 Heller bruke sa brukeren her, samme som i configurator Viktig: For at data skal overføres mellom Historian og OPC Server, er det viktig at klokkene på begge maskiner er synkronisert. Dette pga av at Historian sjekker tidsstempelet på PLS pc, og hvis det er flere minutter forskjell, vil Historian tro disse data er gamle, og vil ikke bruke de Vi har testet Historian med diverse data, se bildene under for hvert program. Data kan også legges inn i HMI Side 90 av 106

91 Query Trend Side 91 av 106

92 Del 7 Infoknapper til hvert vindu Side 92 av 106

93 Infoknapper til hvert vindu Det er satt opp info ikoner på hvert vindu. Hvis man trykker på den så vil det dukke opp et vindu med informasjon om alt som er i vinduet. Hvorfor valgte vi det? Det er valgt for at det skal være enkelt for brukeren å få frem informasjon over de enkelte knappene og hva som skjer hvis de blir trykket på. Hvordan er det laget? Det er opprettet 2 ikoner i ArchestrA IDE Graphic Toolbox. Den ene er info ikon og den andre er et tavle der selve informasjonen blir vist i. - Hvordan det er opprettet: 1. Det opprettes et nytt vindu der tavla skal dukke opp. Dette gjøres ved å legge til nytt vindu i Project view -> Window & scripts menyen på InTouch Window Maker. høyreklikk og trykk på New Window. Side 93 av 106

94 Det skal settes et navn på vinduet. Window type skal være på Popup. Frame Style settes på Single. Title bar og Close Button skal være huket av. På Dimensions velges X- og Y-Location etter eget ønske og, høyde og lengde velges gjerne like stor som tavle. 2. Da legger man info-ikonet til i et ønsket plass på vinduet. Vi valgte å ha det i nederst på venstre hjørne. Høyreklikk på info-ikonet og trykk på Animation Links. I det nye vinduet krykkes på Action og da dukker det opp nytt vindu med navnet Touch-> Action Script. På Condition Type velges On Left Click/Key Down og på tekstfeltet skriver man Show og navnet på det aktuelle vinduet som skal dukke opp. Husk vindunavnet skal skrives inne i hakeparenteser og semikolon til slutt. Se bildet nedenfor. Side 94 av 106

95 3. Da har vi laget et vindu som dukker opp når brukeren trykker på et ikon. Side 95 av 106

96 Del 8 Lage historisk trend Side 96 av 106

97 Lage Historisk Trend Når databasen er opprettet kan vi lage en historisk trend, som viser data logget med Historian. 1. Åpne programmet ArchestrA IDE. 2. Trykk på view -> Graphic Toolbox. 3. Her får du opp mappestrukturen i Graphic Toolbox. Inne på ArchestrA Symbol Library ligger alle ferdige symboler. 4. I dette tilfelle vil vi lage et eget symbol i HMI mappa vår, som skal være selv trenden. Høyre klikke på HMI og New -> Symbol. Side 97 av 106

98 Vi oppretter ny symbol og gir den et passende navn, f eks trend_historic 5. Da skal vi dobbelklikke på det nye symbolet og får opp ny vindu. På det nye vinduet skal vi lage vår trend. Finn frem til symbolet TrendClient i menyen, og legg det i grafikkdelen. Dobbeltklikk så på denne trenden du akkurat har laget, for å konfigurere den. I starten ser den Side 98 av 106

99 annerledes ut enn bildet over, men etter redigering vil den ligner mer på det vi har satt opp på bildet. Sett opp slik som på bildene under for å koble den til Historian, og få den til å logge 2 verdier, temperatur og gatelys. Under Historical Sources velger vi maskinen som har Historian databasen. I dette tilfellet er det samme pc, som vi skriver det. Bruker sa brukeren for SQL Authentication. Velg Test Connection for test. Fortsett så med å konfigurere de datakildene du vil ha, som i vårt tilfelle er light_percent og temp_real2 Side 99 av 106

100 Videre kan oppdateringstiden settes. Til slutt litt ekstra konfigurasjon, som farge på grafer og om pekere skal benyttes med mer. Side 100 av 106

101 Lagre så objektet til slutt, slik at det er klart til bruk. Videre kan man gå inn i WindowMaker, og velge Embed Archestra Graphic. Finn frem til det elementet du akkurat lagde, og legg det inn i HMI. Test med Runtime. Side 101 av 106

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM HMILØSNING MEDWONDERWARE FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM ITF32012BacheloroppgaveB014-106 NilsMikalLerøy KarzanSalihi TorArneTorgersen AjwanMamshi InnlevertJuni2014 HØGSKOLEN I

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN Gyldendal Norsk Forlag AS 2009 Redaktør: Øystein Falch Design og layout: Kevin Sommer-Mathiesen Omslagsdesign:? Datagrafikk/illustrasjoner: Kevin Sommer-Mathiesen Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik... 1 1 Innledning... 2 1.1 Hva skal jeg med dette?... 2 1.2 Hva blir sikret?... 2 1.3 Hva fungerer ikke?... 2 2 Hvorfor to løsninger?... 3 3 Hvordan begynner jeg

Detaljer

STUDENTER & LÆRERE. Høst 2015. Guide for. i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT

STUDENTER & LÆRERE. Høst 2015. Guide for. i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT Guide for STUDENTER & LÆRERE i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT Dette er en guide som er beregnet for studenter og lærere i OmniJoin web og videokonferanse. OmniJoin lar PC og Macbrukere møtes på

Detaljer

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015 2015 Miniprosjekt Gruppe 3 2EA 20.03.2015 1 Innhold 2 Forord [HBR]... 1 3 Sammendrag [HBR]... 2 4 Prosjektoppgave [HBR]... 3 4.1 Kommunikasjonsoversikt [GMS]... 3 5 Forklaringer [NY]... 4 6 Informasjon

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE DEL PÅ ALT I denne artikkelserien lærer du de beste og enkleste metodene for å dele filer, printere og internettforbindelsen med andre både i hjemmenettverket ditt og på internett. Del filene hjemme NY

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner. Prosedyre

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner. Prosedyre atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.1 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 36 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer