Datasikkerhet INNFØRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datasikkerhet INNFØRING"

Transkript

1 Datasikkerhet INNFØRING Trådløse lokale nettverk er i rask vekst. Et forretningsmiljø som er i stadig endring krever større fleksibilitet fra menneskene og arbeidsverktøyene deres. Selskaper i alle størrelser begynner derfor å forstå viktigheten av trådløs forbindelse innen kontorlokalene. Samtidig har IEEE og IEEE b-industristandardene for trådløse LAN gitt nye muligheter for implementering av løsninger for trådløst LAN. Med nye interoperable produkter for trådløst LAN på markedet, kan alle selskaper og organisasjoner benytte seg av fordelene ved trådløse LAN. Mange av disse selskapene håndterer svært konfidensielle data, og sikkerhetsspørsmål blir derfor ofte vurdert som svært viktige. Et trådløst LAN er et fleksibelt datakommunikasjonssystem implementert som en utvidelse av et koplet LAN i en bygning eller på et skoleområde. Trådløse LAN bruker radiofrekvensteknologi (RF-teknologi) til å overføre og motta data gjennom luften. Dette minimerer behovet for koplete LAN. Trådløst LAN gir brukere mobil tilgang til et trådløst LAN i dekningsområdet. Trådløst LAN har i den senere tid blitt populært i en rekke vertikale markeder, blant annet innen helse, salg, produksjon, lagervirksomhet og universiteter. Disse bransjene har hatt stort utbytte av produktiviteten som kommer av å bruke håndholdte enheter og bærbare datamaskiner til å overføre sanntidsinformasjon til sentraliserte vertsmaskiner for behandling. Behovet for å bruke LAN-mulighetene uavhengig av hvor du er, og kunne arbeide uten kompliserte installeringer og kabler, øker også i det daglige kontormiljøet. Standardisering av teknologi for trådløst LAN gjør det mer attraktivt å utvide eller erstatte en del av et tradisjonelt LAN med en trådløs løsning. Ved planlegging av nettverksarkitektur bør sikkerhetsspørsmål vurderes nøye, og alle nødvendige sikkerhetstiltak bør utføres for å sikre konfidensialitet og integritet for data i både koplede og trådløse lokale nettverk. I motsetning til telekommunikasjonsnettverk, gir ikke LAN-nettverk med IP-trafikk og tilgang til Internett høy pålitelighet og sikkerhetsgarantier. Uten tilstrekkelige forholdsregler kan alle LAN, koplede og trådløse, være sårbare og skape sikkerhetsrisikoer og problemer. Nettverksdata kan for eksempel åpnes og til og med endres av en fiendtlig utenforstående som ønsker å gjøre penger på å selge konfidensiell forretningsinformasjon til konkurrenter. De senere årene har disse risikoene gjort full bruk av trådløse LAN som inneholder konfidensielle data komplisert, fordi brukere vanligvis har strenge krav og retningslinjer for sikkerhet og dataintegritet. 1

2 OVERSIKT OVER DATASIKKERHET Sikkerhetstrusler Datamaskinsystemer og nettverk står overfor alvorlige sikkerhetstrusler som kan føre til alvorlig skade på et system og dets tjenester eller informasjon. Et sikkerhetsangrep er en handling som kompromitterer sikkerheten til informasjonen som et selskap eier, mens en sikkerhetstrussel er muligheten til å utføre et slikt angrep. Noen vanlige trusler er nekting av tjeneste, oppsnapping, manipulering, maskerade og avvisning. Nekting av tjeneste (Denial of service) betyr at et system eller nettverk blir utilgjengelig for autoriserte brukere, eller at kommunikasjonen forstyrres eller forsinkes. Denne situasjonen kan for eksempel oppstå hvis et nettverk overbelastes med ulovlige pakker. Hvis det er et trådløst LAN, kan dette gjøres ved bevisst å forstyrre radiofrekvenser som er i bruk. Dette forstyrrer det trådløse nettverket. Oppsnapping (Interception) kan bety identitetsoppsnapping, der identiteten til en kommunikasjonspart overvåkes for senere misbruk, eller det kan bety dataoppsnapping, der en uautorisert bruker overvåker brukerdata i en kommunikasjonsøkt. Dette er et angrep på konfidensialitet, og et eksempel kan være en utenforstående som tyvlytter på et trådløst eller koplet medium og får tak i de overførte dataene. Manipulering (Manipulation) betyr at data erstattes, settes inn eller slettes på et system. Dette er et angrep på dataintegritet og kan være enten utilsiktet (på grunn av en maskinvarefeil) eller bevisst, der en utenforstående tyvlytter på datakommunikasjon og endrer brukerdata. Maskerade (Masquerading) er når en utenforstående framstår som en autorisert bruker for å få tilgang til informasjon eller et system. Et eksempel på dette i et trådløst LAN er når en uautorisert bruker forsøker å få tilgang til det trådløse nettverket. Avvisning (Repudiation) betyr at en bruker nekter for å ha gjort noe som kan skade systemet eller kommunikasjonen. Brukere kan for eksempel nekte for at de har sendt bestemte meldinger eller brukt et trådløst LAN-system. Sikkerhetstjenester og metoder Hvis man skal beskytte seg mot de ovennevnte sikkerhetstruslene, er det nødvendig å bruke forskjellige sikkerhetstjenester og -metoder. Sikkerhetstjenester forsterker sikkerheten for informasjonssystemer og dataoverføringer. Sikkerhetsmetoder er på den annen side aktive tiltak som brukes for å gi sikkerhetstjenester. Chiffrering er et eksempel på en metode som kan brukes med forskjellige sikkerhetstjenester. Godkjenning (Authentication) er en tjeneste som bekrefter identiteten til en entitet, for eksempel en bruker eller en enhet, eller bekrefter opprinnelsen til en overført melding. Godkjenning brukes vanligvis for å beskytte mot maskerade eller endringer. I eksisterende trådløse systemer for eksempel, må tilgangspunkter godkjenne trådløse enheter for å forhindre uautorisert tilgang til nettverket. Nært knyttet til godkjenning er tilgangskontrolltjenesten, som begrenser og kontrollerer tilgangen til nettverkssystemer og programmer. Entiteter må først identifiseres, eller godkjennes, før de får tilgang til et system. 2

3 Datakonfidensialitet (Data confidentiality) er beskyttelse av overførte data mot oppsnapping. I trådløs kommunikasjon kan dette bety at data som overføres mellom en trådløs enhet og et tilgangspunkt forblir privat i luftoverføringsfasen. Selvfølgelig vurderes ikke alle data som konfidensielle, men viktig informasjon bør ikke overføres med mindre sikkerhetstiltak iverksettes. Dataintegritet (Data integrity) er en viktig sikkerhetstjeneste som bekrefter at overførte data ikke er blitt tuklet med. Godkjenning av kommunikasjonspartene er ikke nok hvis systemet ikke kan garantere at en melding ikke er blitt endret under overføringen. Dataintegritet kan brukes til å avsløre og beskytte mot data manipulasjon. Ikke-avvisning (Non-repudiation) forhindrer at en entitet benekter noe som faktisk har skjedd. Dette betegner vanligvis en situasjon der en entitet har brukt en tjeneste eller overført en melding og senere hevder at dette ikke stemmer. SIKKERHET OG IEEE Det finnes forskjellige sikkerhetsprotokoller og løsninger som gjør det mulig å beskytte overføringer i datanettverk. Disse kan også brukes på trådløse LAN, der trafikken må beskyttes mot tyvlytting. Dette avsnittet presenterer løsningene som kan brukes til å løse sikkerhetsproblemer i trådløse LAN. IEEE standarden for trådløst LAN ble ratifisert i Standarden ble utviklet for å maksimere interoperabiliteten mellom forskjellige merker av produkter for trådløst LAN samt introdusere en rekke ytelsesforbedringer og fordeler. IEEE standarden definerer tre PHY-nivåvalg: FHSS, DSSS og IR. DSSS har noen fordeler sammenlignet med de to andre PHY-nivåvalgene. DSSS har den høyeste potensielle datahastigheten (opptil 11 Mb/s), og gir et større dekningsområde enn FH- og IRvalget. DSSS-systemene ble opprinnelig brukt i militær kommunikasjon. DSSSbaserte radiosystemer er også veldig sikre mot forstyrrelse. Den eksisterende IEEE standarden for trådløst LAN definerer to godkjenningstjenester: WEP (Wired equivalent privacy - koplet ekvivalent fortrolighet) basert på godkjenning av delt nøkkel Åpen systemgodkjenning (kunngjør ganske enkelt at en trådløs enhet ønsker forbindelse med en annen trådløs enhet eller et tilgangspunkt) WEP Wired equivalent privacy Stasjonene i et IEEE trådløst LAN kan forhindre tyvlytting ved å implementere den valgfrie WEP-algoritmen, som også brukes i godkjenningsprosessen med en delt nøkkel. WEP-algoritmen benytter RC4-algoritmen med en opptil 128-biters hemmelig nøkkel. Når de trådløse enhetene i et trådløst LAN vil kommunisere ved hjelp av WEP, må de ha tilgang til den samme hemmelige nøkkelen. Standarden angir ikke hvordan nøklene distribueres til de trådløse enhetene. Sett fra et kryptografisk synspunkt er nøkkellengden og beskyttelsen som algoritmen gir, viktige. Men fra et systemarkitektonisk synspunkt er det måten WEP-nøklene distribueres på som er viktig, fordi sikkerheten er basert på at 3

4 nøklene holdes hemmelig. WEP forutsetter at den delte, hemmelige nøkkelen leveres til alle trådløse enheter på forhånd på en sikker måte. Nøklene kan for eksempel lastes inn i behandlingsbasene sine når tilgangspunkter og trådløse enheter settes opp. Fordelen ved å bruke WEP er at trafikken krypteres allerede på koplingsnivået mellom de trådløse enhetene. Det er dermed ikke behov for krypteringsmekanismer på høyere nivåer. Algoritmen kan bygges inn i maskinvarekortet, slik at krypteringen går raskere enn med programvareløsninger. Åpen systemgodkjenning De fleste leverandører av produkter for trådløst LAN har implementert en tilgangskontrollmetode som begrenser adgangen til et trådløst nettverk uten WEP. Dette er basert på å blokkere forbindelsen til uønskede MAC-adresser ved tilgangspunktene. Kort for trådløst LAN har en 48-biters MAC-adresse som unikt identifiserer dem som angitt i IEEE 802. I tilgangspunktene kan du definere en liste som inneholder MAC-adressene til gyldige kort for trådløst LAN, og enhver trådløs enhet som forsøker å få forbindelse med et kort for trådløst LAN, og som har en MAC-adresse som ikke finnes i listen, nektes forbindelse og kan derfor ikke bruke grensesnittet for trådløst LAN. Hvis det ikke brukes en godkjennings- eller krypteringsmetode, kan et trådløst LAN skape en sikkerhetsrisiko hvis radiosignalene kommer utenfor kontorbygningen. En inntrenger som kjenner SSIDen (Service Set Identifier - identifisering for tjenestesett) som identifiserer det trådløse LAN-nettverket, kan konfigurere en trådløs enhet til å fungere på samme nettverk og frekvens som tilgangspunktene og få tilgang til nettverket hvis det ikke brukes MAC-adresseblokkering. Med de riktige verktøyene kan inntrengere tyvlytte til data som legitime brukere overfører. Det er også mulig å forfalske MAC-adresser som brukes på kortene for trådløst LAN, slik at en inntrenger som har fått kjennskap til en godkjent MAC-adresse, kan programmere et kort for trådløst LAN til å ha samme MAC-adresse og få tilgang til et trådløst LAN. Samtidig bruk av kortet for trådløst LAN, vil selvfølgelig føre til nettverksproblemer. VIRTUELLE PRIVATE NETTVERK VPN-teknologien (Virtual private network - virtuelt privat nettverk) kan utnyttes i trådløse LAN-nettverk til å opprette virtuelle tunneler for sikker kommunikasjon. Hvis et VPN er riktig konfigurert, sikrer disse virtuelle tunnelene at bare godkjente brukere kan få tilgang til firmanettverket, og at ingen utenforstående kan lese eller endre dataene. Det finnes flere tekniske metoder og standarder for å implementere virtuelle private nettverk. I alle metodene kjennetegnes sikkerhetsaspektet generelt ved to hovedelementer: brukergodkjenning og datakryptering. Brukergodkjenning Pålitelige brukergodkjenningsmetoder er viktige i miljøet for trådløst LAN. Fram til nylig har godkjenningen ofte blitt basert å en bruker-id og et passord, kontroll av tilbakemelding eller en sentral database for brukervilkår. Et eksempel på en sentral database for brukervilkår er RADIUS-protokollen (Remote Authentication Dial-in User Service ekstern oppringingsbrukertjeneste for godkjenning), som brukes til å overføre godkjenningsforespørsler ved hjelp av en fast bruker-id og et passord. RSA Securitys SecurID-kort gir en annen godkjenningsmetode. SecurID er maskinvare som oppretter en unik og tilfeldig engangskode for tilgang. Tilgangskoden kan bare brukes sammen med en hemmelig, personlig PIN-kode for 4

5 å gi sikker godkjenning. Det finnes også mange nye og moderne metoder for brukergodkjenning. Smartkort med en mikrokontroller og minne kan inneholde et sett med programmer, fra en enkel godkjenningsalgoritme til elektronisk betaling. Smartkort gjør det enkelt for brukerne å ha med seg sin egen godkjenningsenhet. Datakryptering Datakryptering brukes til å beskytte data mot uautoriserte brukere ved å kode innholdet. Det finnes mange krypteringsmetoder som kan brukes. Den viktigste forskjellen på dem er krypteringsalgoritmene. Algoritmer for felles nøkler, for eksempel RSA, bruker forskjellige matematisk beslektede nøkler til kryptering og dekryptering. Algoritmer for hemmelige nøkler, for eksempel RC4, DES og 3DES, bruker samme nøkkel for både kryptering og dekryptering. Metodene med hemmelige nøkler er raske, men fordi den samme nøkkelen brukes både til kryptering og dekryptering, kan datasikkerheten settes i fare hvis nøkkeladministreringen ikke er pålitelig. Hvor effektiv krypteringen er, avhenger hovedsakelig av nøkkeladministreringen og nøkkellengden. Nøkkelen må være lang nok, og i moderne løsninger bør den gå utover minstekravet på 56 biter. IPSEC - Sikkerhetsstandarden for Internett-protokoller IPSEC er en ny sikkerhetsstandard som består av komponenter som gir flere sikkerhetstjenester på IP-nivå, for eksempel godkjenning og kryptering. IPSECstandarden ble introdusert i 1998 av IETF (Internet Engineering Taskforce arbeidsgruppe for bygging på Internett). IPSEC kan fungere på to forskjellige måter. I transportmodusen inkorporeres de opprinnelige IP-adressene i datapakkene, og det er bare nyttelasten som krypteres. I tunnelmodusen innarbeides også de opprinnelige IP-adressene, og et nytt hode legges til pakken. SA (Security association sikkerhetsforbindelse) er grunnlaget for IPSEC-standarden. SA opprettes mellom kommunikasjonsverter og angir for eksempel algoritmene som brukes til kryptering og godkjenning, egenskaper for nøkkeladministrering og levetiden til krypteringsnøkler og sikkerhetsforbindelsen. Ett av hovedemnene i IPSEC er IKEprotokollen (Internet key exchange utveksling av Internett-nøkkel) for nøkkeladministrering, som etablerer nøkler for kryptering. IPSEC- og IKEsikkerhetsstandardene bruker par av private og felles nøkler. Hver enkelt klient/ bruker har en privat nøkkel, og nettverket lagrer den tilsvarende felles nøkkelen. Det er også støtte for en metode basert på forhåndsdelt nøkkel. Klienten/brukeren og nettverket deler den samme hemmelige nøkkelen, som er blitt levert til dem før kommunikasjonen starter. I framtiden vil IPSEC standardisere metoden for å utføre databeskyttelse, og det ventes at alle store maskin- og programvareprodusentene vil lansere IPSEC-kompatible produkter i IPSEC forventes å bli den faktiske standarden for sikkerhetsløsninger på Internett. Den kan også brukes på den måten i trådløse LAN. Alle sikkerhetsløsninger og systemer vil da bli interoperable. Sikre tilkoplinger til intranett med VPN En alternativ måte å bygge et trådløst LAN med tilgang til intranett på, er å bygge et reservert LAN-segment der tilgangspunktene koples til. Det trådløse LANsegmentet kan deretter skilles fra intranettet med en sikkerhetsportner som kontrollerer tilgangen til intranettressursene. 5

6 Selskap Trådløst LAN Sikkerhetsportner (brannmur/vpn-portner) Selskap- DBer Tilgangspunkter Godkjenningsserver VPNtunneler Arbeidsstasjon Brannmur Arbeidsstasjon INTERNETT Trådløse enheter med VPN-klient Figur 1. Et trådløst LAN-segment i et selskap Det opprettes en tunnel mellom den trådløse enheten og sikkerhetsportneren, og dataene som overføres i denne tunnelen godkjennes og krypteres. Når det gjelder implementering, kan denne installeringen baseres på en VPN-konfigurasjon. Det er mulig å integrere sikkerhetsportneren og hovedbrannmuren slik at trådløst LANsegmentet er koplet til den samme enheten som også er koplet til Internett. På grunn av administrative forhold (og det faktum at brannmuren fysisk sett kan plasseres langt unna trådløst LAN-segmentet), er det imidlertid bedre å ha separate enheter som vist i figuren over. Fordelen med denne løsningen er at den beskytter informasjonen som overføres til og fra intranettet, og at uautorisert tilgang forhindres. Noe som er viktig å være oppmerksom på, er at fordi trafikken i denne modellen krypteres mellom de trådløse enhetene og portneren, krypteres ikke trafikken mellom to trådløse enheter i segmentet for trådløst LAN med mindre de begge bruker andre metoder, for eksempel IPSEC (Internet Protocol Security sikkerhet for Internettprotokoll), TLS (Transport Layer Security sikkerhet for transportnivå) eller krypteringsmetoder på programnivå. Videre etableres den sikre tunnelen når den trådløse enheten koples til sikkerhetsportneren, slik at bare de trådløse enhetene kan initiere forbindelse med intranettvertene intranettvertene kan ikke kople seg til de trådløse enhetene direkte. SIKKERHET OG NOKIAS PRODUKTER FOR TRÅDLØST LAN Dette avsnittet hjelper deg med å definere et egnet sikkerhetsnivå for Nokias produkter for trådløst LAN. 6

7 Nokias 2 Mb/s trådløst LAN Nokia C020/C021-kortet for trådløst LAN og Nokia A020-tilgangspunktet for trådløst LAN gir ingen ekstra sikkerhetsvalg, for eksempel WEP-funksjoner. Av denne grunn bør en fullstendig VPN-løsning med høyt nivå for godkjenning og datakryptering brukes med Nokias 2Mb/s-produkter for trådløst LAN i installasjoner som krever et høyt sikkerhetsnivå, for eksempel i banker. VPN-godkjenning og datakryptering Bedrifts-LAN Trådløse enheter 10 Mb/s koplet LAN Nokia A020- tilgangspunkt for trådløst LAN Hub eller bryter VPNserver Figur 2. Eksempel på VPN-godkjenning i et trådløst LAN Du kan øke sikkerheten ved å bruke NID-lister (Network Identifier nettverksidentifisering) i noen eller i alle tilgangspunktene. Dette forhindrer uautoriserte brukere, utenforstående og interne, fra å bruke enkelte tilgangspunkter. Tilgangspunktkonfigurering og overvåking kan blokkeres ved å bruke låsefunksjonen til tilgangspunktet, og også ved å begrense antall administratorer som kan konfigurere og overvåke tilgangspunktet (maksimalt 4 administratorer). Det er også mulig å angi hvilke IP-adressser som skal ha tilgang. Det finnes også valg for å endre porter og begrense bruken av Telnet, Web og TFTP. Nokias nye 11 Mb/s trådløst LAN Det nye Nokia C110/C111-kortet for trådløst LAN inneholder flere funksjoner for å øke sikkerheten i trådløse nettverk. Det har blant annet en innebygd smartkortleser, som er et svært pålitelig og effektivt verktøy for administrering av brukeridentiteter. I tillegg omfatter løsningen WEP-godkjenning og radiokoplingskryptering for trådløst LAN. I bankinstallasjoner der sikkerheten er svært viktig, anbefales det likevel at det trådløst LAN-nettverket integreres med en VPNløsning. Det integrerte smartkortet kan imidlertid brukes til å lagre brukeridentiteter på VPN-nivå på, og til og med nettverkspåloggingspassord. Hvorfor bruke WEP? WEP kan brukes til å øke sikkerhetsnivået i nettverket. Radiogrensesnittsikkerheten økes blant annet både for godkjenningen og krypteringen. I tillegg muliggjør det kostnadseffektive løsninger som er enkle å sette opp. WEP tillater sikker overføring av data mellom trådløse enheter. WEP tilbyr et ekstra verktøy for godkjenning og datakryptering, som kan brukes til dette formålet i mange installasjoner. 7

8 Bedrifts-LAN WEP VPN-godkjenning og datakryptering WEP-godkjenning og datakryptering Nokia A032- tilgangspunkt for trådløst LAN 10 Mb/s koplet LAN Hub eller bryter VPNserver Figur 3. Eksempel på VPN og WEP i et trådløst LAN Hva med smartkortene? Nokias integrerte smartkortleser for trådløst LAN er et effektivt verktøy for administrering av brukeridentiteter og brukergodkjenning i det trådløse nettverket. Nokias kort for trådløst LAN tilbyr et standard Windowsgrensesnitt for smartkortleser med ID000-størrelse, som støtter en rekke kommersielle smartkortløsninger i forbindelse med firmanettverk og tjenestegodkjenning. Nokia C110/C111 har et åpent grensesnitt for smartkortleser som støtter de fleste VPN-løsningene på markedet, og som til og med tillater utvikling av tilpassede smartkortløsninger for mobile brukere. Den innebygde smartkortleseren støtter standard Microsoft -smartkort-api (Application Program Interface programgrensesnitt). Den innebygde smartkortleseren gir også en effektiv måte for å begynne å bruke elektroniske signaturer på. Med Nokia C110/C111 kan du begynne å bruke PKIbaserte (Public Key Infrastructure - infrastruktur for felles nøkkel), kraftige godkjenningsprodukter sammen med andre sikkerhetsløsninger. Det er et stadig økende antall finansinstitusjoner og andre som begynner å bruke PKI. I denne forbindelse tilbyr Nokia C110 en solid løsning for økte sikkerhetskrav. Hovedfordelene ved smartkortløsningen er: Et smartkort gir en håndgripelig, pålitelig måte for å distribuere nettverksgodkjenningsnøkler til mobile brukere på. I tillegg gir det et PIN-beskyttet lager for passord. Et smartkort kan effektivt integreres med nettverksgodkjenning ved hjelp av eksisterende godkjenningsprodukter for firmanettverk. I framtiden vil det integrerte smartkortet tillate digitale signaturer og PKItjenester, som blir mer og mer vanlige, spesielt i bankbransjen. Den integrerte smartkortleseren tillater en kostnadseffektiv løsning for å gi smartkorttjenester til bærbare datamaskiner. SPØRSMÅL OG SVAR S1: Hvordan blir brukeren godkjent, og hvordan krypteres data mellom en enhet for et trådløst LAN og et tilgangspunkt? Den eksisterende IEEE standarden for trådløst LAN definerer to godkjenningstjenester: 8

9 Åpen systemgodkjenning (kunngjør ganske enkelt at en trådløs enhet ønsker forbindelse med en annen trådløs enhet eller et tilgangspunkt) WEP (Wired equivalent privacy - koplet ekvivalent fortrolighet) basert på godkjenning av en delt nøkkel I åpen systemgodkjenning er det bare kort for trådløst LAN som kan få forbindelse med tilgangspunkter. Åpen systemgodkjenning gir ikke en pakkebasert godkjenning eller noen form for databeskyttelse. IEEE definerer valgfri WEP for å tilby fortrolig rammeoverføring. WEP er symmetrisk kryptering og hjelper til med å unngå avsløringer til utenforstående. Med Nokias 11 Mb/s produkter for trådløst LAN er det mulig med nøkkellengder på opptil 128 biter og WEP-mekanismen krypterer alle brukerdatapakker ved hjelp av RC4-algoritmen. Det nye Nokia C110/C111-kortet for trådløst LAN med WEP-godkjenning og WEP-kryptering forhindrer uønskede brukere fra å bruke nettverkstjenester og gir omkasting av brukerdata i luften. I installasjoner som krever et høyt sikkerhetsnivå, kan fortroligheten for nettverk og brukerdata forbedres ved å bruke sikkerhetsmekanismer på IP-nivå, for eksempel VPN-produkter. I dette tilfellet isoleres det trådløse LAN-nettverkssegmentet fra firmanettverket ved hjelp av en VPN-enhet. VPN-enheten utfører brukergodkjenning og datakryptering mellom den trådløse terminalen og nettverket ved hjelp av kraftige krypteringsalgoritmer, for eksempel DES eller 3DES. Nokias løsning for trådløst LAN støtter ledende VPN-løsninger som er transparente for trådløse LAN. S2: Er radioforbindelsen sårbar overfor spektrumangrep? Den direkte sekvensspredte spektrumversjonen av IEEE standarden er utformet på en slik måte at den er robust mot forstyrrelse. Man bør imidlertid være oppmerksom på at ingen kommersielle, trådløse LAN-systemer håndterer bevisst forstyrrelse særlig godt. S3: Hvordan kan vi være sikre på at hver trådløs enhet har et oppstartspassord og avlogging ved inaktivitet? Tilgangspunktet avslutter godkjenningen etter en bestemt tidsperiode hvis den trådløse enheten slås av eller er utenfor dekningsområdet. Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN tilbyr WEP-godkjenning, som benytter en WEP-nøkkel som oppstartspassord. Et trådløst LAN alene gir ingen garanti for tidsbasert avlogging, men oppfattes heller som et vanlig LAN-nettverk for den typen programmer. Hvis det kreves et pålitelig passord for inaktivitet og oppstart, anbefales det å integrere det trådløse LAN med et VPN-produkt som vanligvis har disse funksjonene. S4: Er det mulig å nekte tilgang til et trådløst LAN på et node til node-grunnlag? Ja. Det finnes to komplementære valg: Det er mulig å utnytte NID-lister i tilgangspunkter for trådløst LAN. I slike tilfeller gir tilgangspunktene bare tilgang til nettverket til kortene for trådløst LAN som finnes i listen (MAC-adresser). NIDer begrenser bruken av radionettverk basert på MAC-adressen til kortet for trådløst LAN. I installasjoner der et høyt sikkerhetsnivå er nødvendig, anbefaler vi at det brukes en kraftigere godkjenningsmetode basert på en VPN-løsning for å minimere risikoen for nettverksinntrenging. I kritiske løsninger er det imidlertid mulig å bruke både godkjenning for trådløst LAN og godkjenning på VPN-nivå. I 9

10 denne løsningen er godkjenningen for trådløst LAN det første hinderet som må overkommes før man får tilgang til å hacke VPN-brannmuren. S5: Hvordan påvirker et trådløst LAN sikkerhetsspørsmålene i selskaper? Dette er helt avhengig av selskapets retningslinjer. Radionettverket for trådløst LAN vil definitivt medføre en ny dimensjon innen sikkerhet, men som alltid vil riktig planlegging kunne hjelpe til med å unngå mulige problemer. I sikkerhetskritiske programmer anbefaler vi på det sterkeste at det trådløse LAN-nettverket isoleres fra de kritiske nettverkskomponentene ved hjelp av en VPN-brannmurløsning. I motsetning til de fleste konkurrerende produkter har imidlertid Nokias 11 Mb/s-kort for trådløst LAN to avanserte sikkerhetsverktøy som kan integreres med eksisterende sikkerhetssystemer i firmanettverk: smartkortbasert brukergodkjenning og WEP-godkjenning og datakryptering for trådløst LAN. WEP-beskyttelse gir tilleggsbeskyttelse mot inntrengere. Den integrerte smartkortleseren gjør det mulig for nettverksansvarlige å distribuere håndgripelige brukeridentiteter og sikre nøkler til terminaler for trådløst LAN på en enkel måte. Smartkortet gir også et PIN-beskyttet passordlager og tillater beregning av engangspassord, som er en betydelig sikrere løsning enn den utbredte bruken av statiske passord. Hvis du vil ha oppdatert informasjon om Nokias produkter for trådløst LAN og datasikkerhet, kan du besøke hjemmesiden vår på med jevne mellomrom. 10

DATASIKKERHET 1/1. Copyright Nokia Corporation 2002. All rights reserved. Ver. 1.0

DATASIKKERHET 1/1. Copyright Nokia Corporation 2002. All rights reserved. Ver. 1.0 DATASIKKERHET 1/1 Copyright Nokia Corporation 2002. All rights reserved. Ver. 1.0 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARKITEKTUR FOR EKSTERN TILGANG... 3 2.1 PÅLOGGINGSTILGANG FOR MODEM... 3 2.2 SIKKER INTERNETT-TILGANG

Detaljer

Sikkerhet i trådløse nett

Sikkerhet i trådløse nett temahefte Sikkerhet i trådløse nett Uninett ABC SIKKERHET i E nett Innhold 1. Om trådløse nettverk...5 1.1. Hva er trådløse nettverk?...5 1.2. Hvordan virker trådløse nettverk?...5 1.3. Hvorfor sikkerhet?...5

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Betraktninger omkring sikkerhet for mobil IT-bruk i DNV

Betraktninger omkring sikkerhet for mobil IT-bruk i DNV Betraktninger omkring sikkerhet for mobil IT-bruk i DNV Jan Roger Sandbakken September 1998 IMEDIA/09/98 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Betraktninger omkring sikkerhet for mobil IT-bruk i DNV Dato/Date:

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. utgave

Brukerhåndbok. 2. utgave Brukerhåndbok 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktet DTE-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):1999/5/EC.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trusler og trender juni 2003

Trusler og trender juni 2003 Trusler og trender juni 2003 Senter for informasjonssikring (SIS) SINTEF, 7465 Trondheim Tel: (+47) 73 59 29 40 Fax: (+47) 73 59 29 77 E-post: post@norsis.no Web: http://www.norsis.no Forord Senter for

Detaljer

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Trusselvurderinger, sikkerhetsvurderinger og anbefalinger Versjon 1.0 24. juni 2002 KITH Rapport 11/02 ISBN 82-7846-136-8 KITH-rapport Tittel Informasjonssikkerhet

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sikker informasjonsoverføring over trådløse nettverk i NbF Christine Huseby Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-5-01 Innledning 1 Hovedoppgave 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2

Detaljer

ios-utrulling Teknisk veiledning

ios-utrulling Teknisk veiledning ios-utrulling Teknisk veiledning ios 7.1 Mai 2014 Innhold Side 3 Side 4 Side 4 Side 6 Side 6 Side 7 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 16 Side 18 Side 20 Side 20 Side 21 Side 23 Side 23 Side

Detaljer

Sikkerhet i Blåtann. Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi. av Stian Hartviksen

Sikkerhet i Blåtann. Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi. av Stian Hartviksen Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Stian Hartviksen Grimstad, mai 2000 Sammendrag Denne diplomoppgaven tar for seg sikkerhetsaspekter til trådløs kommunikasjon

Detaljer

FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren

FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren Alf Hansen (UNINETT FAS) Anund Lie Jon Ølnes (NR) Copyright Norsk Regnesentral Rapport/Report Tittel/Title: FEIDE: FElles elektronisk ID for UoH-sektoren Forfatter/Author:

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4 "!#$ &% '()%*!"+,#' -. / /0 '12 3-0 - "!4'0 57698;:=83?A@CB D=69EC@CFHG#?JIK8L?M@N?M8KOPECQL

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004 Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections Versjon 3.3x Dato: 4 november 2004 Tredje utgave (oktober 2004) Originalens tittel: IBM Access Connections Deployment Guide Version 3.3x (29R8493) Copyright

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge for Norge Senter for informasjonssikring (SIS) SINTEF, 7465 Trondheim Tlf: (+47) 73 59 29 40 Fax: (+47) 73 59 43 02 E-post: post@norsis.no Web: http://www.norsis.no Sist oppdatert: 4. Innledning Bakgrunn

Detaljer

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling Daglige driftsaktiviteter Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon."

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

ios Håndbok for utrulling

ios Håndbok for utrulling ios Håndbok for utrulling KKApple Inc. 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, AirDrop, AirPlay, Apple TV, Bonjour, FaceTime, FileVault, ibooks, ilife, imessage, ipad, ipad Air,

Detaljer

Informasjonssikkerhet i pasientrettede informasjonssystemer basert på åpen kildekode-komponenter

Informasjonssikkerhet i pasientrettede informasjonssystemer basert på åpen kildekode-komponenter Informasjonssikkerhet i pasientrettede informasjonssystemer basert på åpen kildekode-komponenter Ørjan Dowerdock Johansen Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Dag Svanæs, IDI

Detaljer

Sikkerhet i bredbåndsnettverk

Sikkerhet i bredbåndsnettverk Sikkerhet i bredbåndsnettverk Prosjektrapport fra HØYSIKK et Høykom prosjekt Versjon 1.0 18. januar 2002 KITH Rapport 2/02 ISBN 82-7846-126-0 KITH-rapport Tittel Sikkerhet i bredbåndsnettverk Prosjektrapport

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket rukerhåndbok for nettverket TD-serien Denne brukerhåndboken for nettverk tilbyr nyttig informasjon om innstillinger for kablede og trådløse nettverk du bruker sammen med rother-skriveren din. Du vil også

Detaljer

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFIE/780/113 Godkjent Kjeller 13 March 2002 Torleiv Maseng Forskningssjef

Detaljer