Digital fotoskriver Digital fotoprinter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital fotoskriver Digital fotoprinter"

Transkript

1 Digital fotoskriver Digital fotoprinter DPP-FPHD1 NO Bruksanvisning Før du bruker denne skriveren, bør du lese denne bruksanvisningen nøye og ta godt vare på den til fremtidig bruk. Betjeningsvejledning Inden du tager denne printer i brug, skal du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem og gemme den til senere brug. DK 2007 Sony Corporation (1)

2 Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) For kunder i Europa Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten. Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter. Kompatibelt tilbehør: Fjernkontroll 2

3 Duplisering, redigering eller utskrift av en CD, TV-programmer, opphavsrettslig beskyttet materiale som for eksempel bilder eller publikasjoner, eller alt annet materiale, bortsett fra for din egen lagring eller opprettelse, er begrenset utelukkende til privat bruk. Med mindre du har opphavsrett til eller tillatelse fra opphavsrettseiere for materialet som dupliseres, kan bruk av dette materialet utenom disse grensene krenke bestemmelsene i Åndsverkloven og gi grunnlag for krav om skadeserstatning fra den som har opphavsretten. Når du bruker fotografier med denne skriveren, må du være spesielt oppmerksom på ikke å krenke bestemmelsene i åndsverksloven. All uautorisert bruk eller endring av andres portretter kan også krenke rettighetene deres. Fotografering kan være forbudt ved enkelte demonstrasjoner, forestillinger eller utstillinger. Anbefalinger om sikkerhetskopiering Vi anbefaler at du lagrer en sikkerhetskopi av dataene for å unngå potensielt datatap som skyldes uhell eller feil ved skriveren. NO Informasjon IKKE I NOEN TILFELLER SKAL SELGEREN VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELELR FØLGESKADER AV NOE SLAG, ELLER FOR TAP ELLER UTGIFTER SOM SKYLDES ET DEFEKT PRODUKT ELLER BRUKEN AV ETHVERT PRODUKT. Varemerker Cyber-shot er et varemerke for Sony Corporation. Alle andre selskaper og produktnavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine selskaper. Merkene og brukes heller ikke i alle tilfeller i denne håndboken. Denne programvaren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group. 3

4 Kontrollere innholdet i pakken Kontroller at følgende tilbehør leveres med skriveren: A/V-tilkoblingskabel (1) Vekselstrømadapter (AC-S2422) (1) Komponentvideokabel (1) Strømledning * (1) Papirbeskytter (1) * Strømledningen som illustreres, er bare for 120 V. Formen på pluggen og spesifikasjonene for strømledningen varierer i henhold til regionen der du kjøpte skriveren. Rensekassett (1) / Renseark (1) Prøvepakke for fargeutskrift (Postkortstørrelse) Bruksanvisning (denne håndboken, 1) Fjernkontroll (1) Feste for loddrett sokkel (2) 4

5 Innhold Kontrollere innholdet i pakken...4 Hva du kan gjøre med denne skriveren...6 Identifisere delene...8 Klargjøring...11 Klargjøre utskriftspakken Sette inn fargebåndet Legge inn utskriftspapiret Koble til Vise bilder på TV...17 Skrive ut bilder...18 Lade batteripakken...20 Feilsøking...21 Hvis det oppstår problemer Papirstopp Rengjøre innsiden av skriveren Forholdsregler...27 Spesifikasjoner...29 Visningsområde for bilder NO 5

6 Hva du kan gjøre med denne skriveren Du kan vise bilder på en HD-TV (High Definition) og umiddelbart skrive ut ønsket bilde ved hjelp av den digitale fotoskriveren DPP-FPHD1. Opptak Ta bilder ved hjelp av DSC-T20. Du finner informasjon om hvordan du bruker DSC-T20 i Bruksanvisningen som ble levert med kameraet samt i Brukerhåndboken for Cyber-shot (PDF). Innstilling Plasser kameraet på kameraadapteren. 6

7 Avspilling Lading Du kan vise kamerabildene på en HD-TV ved hjelp av den medfølgende komponentvideokabelen (inkludert). t side 17 Når du slår av strømmen til kameraet, kan kameraadapteren lade batteripakken i kameraet. Kameraadapteren kan lade batteriet raskere enn batteriladeren som ble levert med kameraet. t side 20 NO Du kan spille av en serie bilder med ønsket effekt og musikk (lysbildevisning). t side 17 f Utskrift Du kan enkelt skrive ut ønsket bilde ved å trykke på PRINT-knappen på fjernkontrollen. t side 18 Du kan skrive ut opptil 20 ark papir om gangen. Funksjonen Super Coat 2 gir lang varighet og mostandsdyktighet mot fuktighet eller fingeravtrykk, noe som holder utskriftene i god stand ekstra lenge. 7

8 Identifisere delene Du finner mer informasjon på sidene som er angitt i parentes. Skriver F A B C D E A Spor for sokkelfeste (side 16) B 1-indikator (på/standby) Lyser rødt: Skriveren er i standby-modus. Lyser gulgrønt: Skriveren er på. Blinker gulgrønt: Utskrift pågår. Blinker også ved feil. C ACCESS-indikator (side 19) Lyser: Kameraet er koblet til skriveren. Blinker: Bildet som skal skrives ut, er skadet. D ERROR-indikator (side 12, 25) Lyser: Papirskuffen er ikke satt inn. Det er ikke papir i papirskuffen. Det er papir igjen i skriveren. Blinker sakte: Det er slutt på fargebåndet. Det er ikke satt i fargebånd. Blinker raskt: Papirstopp. E Papirskuff (side 13) F Papirutløserspor Ikke la det ligge igjen mer enn 20 ark utløst papir. 8

9 G H I J M G Ventilasjonshull H DC IN 24 V-kontakt (side 15) Sett inn den medfølgende vekselstrømadapteren her, og koble deretter vekseltrømadapteren til strømuttaket i veggen ved hjelp av strømledningen som er inkludert. I A/V OUT-kontakt (side 16) J COMPONENT OUT-kontakt (side 16) K Fargebåndspor (side 12) L Fargebåndutløser (side 12) M Deksel for fargebåndrom (side 12) K L Papirskuff A Lokk til papirskuff (side 13) NO A Kameraadapter A B C E D A Bryter for modellvelger Når du bruker denne skriveren, må bryteren for modellvelger være satt til B. B CHARGE-indikator (side 20) C HD OUTPUT-indikator Lyser når innstillingen er satt til "HD(1080i)" på kameraet. D Fjernkontrollsensor E Multikontakt 9

10 Fjernkontroll A B D E PMerk Fjern beskyttelsesarket før du bruker fjernkontrollen. Beskyttelsesark C F A SLIDE SHOW-knapp (side 17) B PRINT-knapp (side 18) C MENU-knapp* Funksjonene fungerer på samme måte som MENU-knappene på kameraet. Funksjonen "Retusjere" i visningsmenyen kan imidlertid ikke brukes. D 1 (på/standby)-knapp (side 17) Du slår skriveren på ved å trykke på 1 slik at indikatoren 1 lyser gulgrønt. Du slår skriveren av ved å trykke på 1 på nytt slik at indikatoren 1 lyser rødt. E (indeks)-knapp Trykk på siden for å veksle til indeksskjermen. Trykk på siden igjen for å veksle til indeksskjermen med mindre miniatyrbilder. Trykk på den andre siden for å gå tilbake til forrige indeksskjerm. F Kontrollknapper (v/v/b/b/ )* Trykk på v/v/b/b for å velge bildene eller MENU-elementene. Trykk på for å bekrefte valget. Styr kameraet ved å peke fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på kameraadapteren. Slik endrer du batteriet i fjernkontrollen 1 Trekk ut batteriholderen ved å trykke på tappen og sette fingerneglen inn i sporet. 2 Sett inn et nytt batteri med +-siden opp. 3 Skyv batteriholderen inn i fjernkontrollen igjen til den klikker på plass. Tapp Advarsel Eksplosjonsfare kan oppstå hvis du setter inn et batteri av feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene. ADVARSEL! Batteriet kan eksplodere hvis du bruker det feil. Ikke lad, demonter eller brenn det. Fjernkontrollen har et innebygd litium-batteri av knappetypen (CR2025). Ikke bruk andre typer batterier enn CR2025. * Du finner mer informasjon i Bruksanvisningen som ble levert med kameraet og i Brukerhåndboken for Cyber-shot. 10

11 Klargjøring Klargjøre utskriftspakken Når du skal skrive ut et bilde, må du ha en utskriftspakke som er utformet for skriveren. Prøvepakken for utskrift inneholder fem ark med utskriftspapir i postkortsstørrelse samt et fargebånd for fem utskrifter. Størrelse på utskriftspapiret Størrelsen på utskriftspapiret i postkortstørrelse er som følger: Postkortstørrelse (10 15 cm) (101,6 152,4 mm) (maksimal utskriftsstørrelse for kantløs utskrift) Ekstra utskriftspakker Du kan bruke følgende utskriftspakker til skriveren: Utskriftspakke i postkortstørrelse SVM-F40P 40 ark cm utskriftspapir (20-arkspakke 2) Fargebånd for 40 utskrifter SVM-F120P 120 ark cm utskriftspapir (20-arkspakke 6) 3 fargebånd for 40 utskrifter hver PMerk Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land eller regioner. PMerknader om bruk av utskriftspakker Bruk bare utskriftspakker som er laget til denne skriveren. Hvis du bruker andre typer utskriftspakker, kan det hende at du ikke kan skrive ut eller at det oppstår feil. Siden uten trykk er utskriftsoverflaten. Utskriftskvaliteten kan bli dårligere hvis utskriftsoverflaten er tilsmusset av støv eller fingeravtrykk. Pass på at du ikke berører utskriftsoverflaten. Ikke bøy papiret eller riv det av ved perforeringen før utskrift. Ikke skriv ut på brukte utskriftsark og ikke prøv å spole fargebåndet tilbake. Dette kan føre til skade på skriveren. PMerknader om oppbevaring av utskriftspakker (for kvalitetsutskrifter) Hvis du skal oppbevare en delvis brukt pakke med fargebånd og utskriftspapir over en lengre periode, bør du oppbevare den i originalposen eller en lignende beholder. Ikke legg utskriftspakken på steder som er utsatt for høy temperatur, høy fuktighet, mye støv eller direkte sollys. Bruk utskriftspakken innen to år fra produksjonsdatoen. PMerknad om oppbevaring av utskrifter Ikke fest cellofanbånd eller legg plastviskelær på utskrifter. Legg heller ikke utskrifter under skriveunderlag i plast. NO 11

12 Sette inn fargebåndet 1 Trekk ut og åpne dekselet for fargebåndrommet. Fjerne fargebåndet Når det er slutt på fargebåndet, blinker ERROR-indikatoren sakte. Åpne dekselet for fargebåndrommet, trykk opp utløserhendelen og fjern det brukte fargebåndet. Utløserhendel 2 Sett inn fargebåndet i pilens retning til det kommer på plass med et klikk. PMerk Bruk fargebåndet som kommer i samme pakke som utskriftspapiret. Ikke berør fargebåndet eller plasser det på et støvete sted. Fingeravtrykk eller støv på fargebåndet kan føre til utskrifter av dårligere kvalitet. Fargebånd 12 3 Lukk dekselet for fargebåndrommet.

13 Stikk aldri hånden inn i fargebåndrommet. Det termiske hodet blir svært varmt, særlig etter gjentatte utskrifter. Ikke spol tilbake fargebåndet eller bruk det tilbakespolte fargebåndet til utskrift. Dette kan føre til dårlig utskriftsresultat eller til og med feil. Hvis fargebåndet ikke kommer på plass med et klikk, fjerner du det og setter det deretter inn på nytt. Hvis fargebåndet er for slakt til å settes inn, strammer du det ved å vinde det opp i pilens retning. Legge inn utskriftspapiret 1 Åpne papirskuffen. 2 Løft opp lokket til papirskuffen. Ikke ta ut fargebåndet under utskrift. NO 13

14 3 Legg utskriftspapiret i skuffen. Du kan legge i opptil 20 ark papir. Luft papiret grundig. Legg papiret i skuffen med beskyttelsesarket øverst. Hvis det ikke er noe beskyttelsesark: Luft papiret grundig. Legg deretter i utskriftspapiret med utskriftsoverflaten (siden uten trykk) vendt oppover. 4 Fjern beskyttelsesarket. Utskriftsoverflate 5 Lukk lokket til papirskuffen. Papirmateretning Legg utskriftspapiret i papirmateretningen med baksiden av papiret (siden med SONYlogo) vendt ned. Baksiden av utskriftspapiret PMerk Ikke berør utskriftsoverflaten. Fingeravtrykk på utskriftsoverflaten kan gi utskrifter av dårligere kvalitet. 14

15 6 Sett papirskuffen inn i skriveren. Sett papirskuffen rett inn til den når enden. Koble til 1 Sett inn pluggen til vekselstrømadapteren (inkludert) i DC IN 24 V-kontakten på skriveren. PMerk Ikke ta ut papirskuffen under utskrift. Pass på følgende før utskrift for å unngå papirstopp eller skriverfeil: Ikke skriv på utskriftspapiret. Bruk oljeblekkpennen til å skrive på papiret etter utskrift. Du kan ikke bruke en blekkskriver e.l. til å skrive ut på utskriftspapiret. Ikke sett klistremerker eller stempler på utskriftspapiret. Ikke brett eller bøy utskriftspapiret. Totalt antall ark utskriftspapir må ikke overskride 20. Ikke skriv ut på brukt utskriftspapir. Det blir ikke bedre kvalitet på bildet om du skriver ut to ganger på samme papir. Bruk bare utskriftspapiret til denne skriveren. Ikke bruk utskriftspapir som er løst ut uten at det er skrevet ut på. PMerknad om oppbevaring av utskriftspapiret Unngå å oppbevare papiret med utskriftssiden mot hverandre eller i kontakt med gummi- eller plastprodukter, inkludert vinylklorid eller plastifiseringsmiddel, i en lengre periode. Det kan oppstå fargeforandringer eller reduksjon i kvaliteten på bildet. 2 Sett inn en plugg på strømledningen i den medfølgende vekselstrømadapteren og den andre pluggen på strømledningen i et vegguttak i nærheten. Indikatoren 1 (på/standby) lyser rødt. Vekselstrømadapter Til vegguttak Strømkabel DC-plugg PMerk Vegguttaket skal være installert nær utstyret og være lett tilgjengelig. NO 15

16 3 Koble skriveren til en TV. Koble skriveren til HD-TVen med komponentvideokabelen og A/Vtilkoblingskabelen. Slik installerer du skriveren loddrett Du kan sette på sokkelfestene på skriveren og installere den loddrett. Sikt inn v-merkene på sporet for sokkelfestet og sokkelfestet. Komponentvideokabel Rød Hvit Komponent Lyd (mono) A/V-tilkoblingskabel Når både komponentvideokabelen og A/Vtilkoblingskabelen er koblet til, går bildene ikke ut via A/V OUT-kontakten, men via COMPONENT OUT-kontakten. Sett innstillingen for "COMPONENT" i kameraet til "HD(1080i)" på forhånd. Koble skriveren til HD-TVen med A/V-tilkoblingskabelen. Til A/V OUT-kontakten Rød Hvit Gul A/V-tilkoblingskabel Lyd (mono) Du finner informasjon om hvordan du spiller av på en TV, på side 17. Ved bruk av papirbeskytteren (inkludert) Utskriftspapiret kommer ut på baksiden noen få ganger i løpet av utskriften. Du kan beskytte papiret som kommer ut av skriveren, ved å bruke papirbeskytteren. Beskytteren hindrer også at ventilasjonshullene blokkeres. PForholdsregler Skriveren er ikke koblet fra vekselstrømkilden så lenge den er koblet til vegguttaket, selv om selve skriveren er slått av. Koble vekselstrømadapteren til et lett tilgjengelig vegguttak i nærheten. Hvis du får problemer når du bruker adapteren, må du umiddelbart slå av strømmen ved å koble pluggen fra vegguttaket. Når du er ferdig med å bruke vekselstrømadapteren, kobler du den fra DC IN 24 V-kontakten på skriveren. Ikke kortslutt DC-pluggen på vekselstrømadapteren med en metallisk gjenstand, da dette kan føre til feil. Ikke bruk vekselstrømadapteren på et trangt sted, for eksempel mellom skriveren og veggen. 16

17 Vise bilder på TV PMerk Kontroller at kameraets innstilling for "USBtilk." er satt til "PictBridge" eller "Auto". Du finner mer informasjon i Bruksanvisningen som ble levert med kameraet og i Brukerhåndboken for Cyber-shot. 3 Trykk på 1 på fjernkontrollen for å slå på kameraet. Utskriftsmenyen vises på skjermen. Du kan spille av bilder ved å koble til TVen med A/V-tilkoblingskabelen (inkludert) eller komponentvideokabelen (inkludert) sammen med A/V-tilkoblingskabelen. 1 Plasser kameraet på kameraadapteren. 4 Velg "Avslutt" ved å trykke på V på fjernkontrollen og å trykke på i midten. Avspillingsskjermbildet vises. 5 Velg ønsket bilde ved å trykke på b/b. Du kan ikke spille av filmer. Når du kobler til med komponentvideokabelen, setter du innstillingen "COMPONENT" i kameraet til "HD(1080i)" på forhånd. NO Denne skriveren er konstruert kun for DSC- T20. 2 Slå på TVen og still inn TV/Videobryteren på "Video". Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TVen. Vise bilder med lysbildevisning Du kan spille av en serie med stillbilder som du har tatt med kameraet, ved ganske enkelt å trykke på knappen SLIDE SHOW på fjernkontrollen. Du kan endre innstillingene for lysbildevisningen med innstillingene på kameraet. 17

18 Skrive ut bilder Du kan skrive ut bilder ved å trykke på kontrollknappene enten på fjernkontrollen eller på kameraet. 1 Plasser kameraet på kameraadapteren og slå på kameraet. Utskriftsmenyen vises på skjermen. 4 Velg ønskede bilder med kontrollknappene. 1 Velg bildene med b/b, og trykk på på midten. 2 Trykk på MENU-knappen. 3 Velg "OK" og trykk på på midten. 5 Angi utskriftsmodus. Du kan velge blant følgende utskriftsmodi: Skrive ut bildet som for øyeblikket vises på skjermen t Gå til trinn 2 Skrive ut flere valgte bilder t Gå til trinn 3 2 Velg "Dette bildet" med knappen PRINT eller med kontrollknappene på fjernkontrollen, og trykk på på midten. Gå videre til trinn 5. 3 Velg "Flere bilder" med kontrollknappene på fjernkontrollen, og trykk på midten når du velger bilder. på Du kan velge blant følgende utskriftsmodi: Indeksutskrift Utskrift med ramme/uten ramme* Datoutskrift * Når du angir utskrift med ramme for bilder med størrelsen 16:9, kan du skrive ut hele bildet uten at margene blir kuttet av. (side 30) 6 Velg "OK" med kontrollknappene og trykk på på midten. Bildet blir skrevet ut. Skjermbildet "Skriver ut..." forsvinner når utskriften er fullført. Mer informasjon om å skrive ut finner du i Brukerhåndbok for Cyber-shot. Du kan spille av og vise bilder på TV-skjermen mens du skriver ut bilder. (t side 17) POm utskrift Du må aldri flytte eller slå av skriveren under utskrift. Fargebåndet eller papiret kan komme til å sitte fast. Hvis du slår av strømmen, må du la papirskuffen stå i og deretter slå på skriveren. Hvis papiret som skrives ut, ligger igjen i skriveren, fjerner du papiret som kom ut automatisk og fortsetter utskriften fra trinn 1. 18

19 Utskriftspapiret kommer ut på baksiden et par ganger i løpet av utskriftsperioden. Ikke rør eller trekk i papiret som vises. Pass på at det er plass bak skriveren ved å bruke papirbeskytteren under utskrift. Hvis du slipper opp for papir under kontinuerlig utskrift, eller hvis du skriver ut uten papir i papirskuffen, vil ERROR-indikatoren lyse. Legg mer papir i skriveren uten å slå skriveren av og gjenoppta deretter utskriften. Om indikatoren ACCESS Indikatoren ACCESS viser tilkoblingsstatusen mellom skriveren og kameraet på følgende måte: Når indikatoren lyser: Tilkoblingen mellom skriveren og kameraet er opprettet. Når indikatoren blinker: Bildet som skal skrives ut, er skadet. NO 19

20 Lade batteripakken Slå av kameraet og plasser det med batteripakken på plass, på kameraadapteren. Ladingen starter automatisk. Indikatoren CHARGE i kameraadapteren lyser. Når kameraet slås på, stopper kameraadapteren å lade batteripakken. Når ladingen når normalt ladenivå*, slås indikatoren CHARGE av. * Innspillings- og avspillingstid med vanlig ladenivå er omkring 90 % av komplett lading. Det tar omkring 230 minutter å utføre en komplett lading av et fullstendig utladet batteri når temperaturen ligger på 25 C. Det kan hende at ladingen tar lengre tid, avhengig av ladeforholdene og omgivelsene. Hvis motoren i skriveren fremdeles kjører, slår du av kameraet når motoren er stoppet. Du kan ikke lade batteriet mens motoren kjører. Hvis indikatoren CHARGE ikke lyser eller blinker i mer enn 10 sekunder, kan du se delen om "feilsøking". Når du har koblet kameraet til kameraadapteren, kan det hende at indikatoren CHARGE blinker i 3 til 10 sekunder. Dette angir at kameraet og kameraadapteren kommuniserer, og det er ikke en feil. Ladetemperatur Ladetemperaturen kan ligge mellom 0 C til 40 C. Hvis du imidlertid ønsker å oppnå maksimal effektivitet i batteriet, er den anbefalte temperaturen fra 10 C til 30 C. 20

21 Feilsøking Hvis det oppstår problemer Hvis du får problemer ved bruk av skriveren, bruker du følgende veiledning for å løse problemet. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du ta kontakt med Sony-forhandleren. x Slå på/av og lading Kan ikke slå på skriveren. Kontroller om strømkabelen er ordentlig tilkoblet veggkontakten. Kan ikke lade batteripakken (når CHARGE-indikatoren ikke lyser). Slå av kameraet. Kontroller om vekselstrømadapteren er ordentlig koblet til. Kontroller om kameraet er ordentlig plassert på kameraadapteren. Kontroller om batteripakken er korrekt installert. Batteripakken er fullstendig ladet. Batteripakken som er installert i kameraet, er ikke kompatibel. Installer batteripakken som er kompatibel med kameraet. Motoren i skriveren kjører fremdeles. Slå av kameraet når motoren er stoppet. NO CHARGE-indikatoren blinker hurtig, eller blinker i mer enn 10 sekunder. Batteripakken som er installert i kameraet, er ikke kompatibel. Installer batteripakken som er kompatibel med kameraet. Kontroller om kameraet er ordentlig plassert på kameraadapteren. Kan ikke slå av kameraet, eller kameraet slår seg plutselig av. Kontroller om kameraet er ordentlig plassert på kameraadapteren. Kontroller om vekselstrømadapteren er ordentlig koblet til. x Koble til et kamera ACCESS-indikatoren på skriveren lyser ikke. Kontroller om kabelen er ordentlig koblet til. Kontroller om skriveren er slått på. Når ACCESS-indikatoren på skriveren blinker, følger du et av alternativene nedenfor. Koble fra kameraet og skriveren og koble dem deretter til igjen. Eventuelt kan du slå av og deretter slå på skriveren og kameraet. Kameraet er innstilt til "Mass Storage". Endre innstillingene til "PictBridge" eller "Auto". 21

22 x Skrive ut Det vises en feilmelding på kameraet, og du kan ikke skrive ut bilder. Fargebåndet samsvarer ikke med papirtypen. Sett inn korrekt papirtype som passer til fargebåndet som er satt inn i skriveren. For å bytte fargebånd må du stoppe utskriften, bytte ut fargebåndet og deretter gjenoppta utskriften. Papiret mates ikke. Skriveren kan mates med flere ark. Skriveren kan mates diagonalt. Hvis papiret ikke er ordentlig lagt i skriveren, kan dette føre til funksjonsfeil. Kontroller følgende: Kontroller om det er brukt korrekt type papir og fargebånd. (tside 11) Kontroller at papiret er lagt i i riktig retning. (tside 14) Kontroller om det er mer enn 20 ark i papirskuffen. (tside 14) Kontroller om papiret er luftet skikkelig. Kontroller om papiret er bøyd eller brettet før utskrift. Hvis du slipper opp for papir under kontinuerlig utskrift, eller hvis du skriver ut uten papir i papirskuffen, vil ERROR-indikatoren lyse. Legg mer papir i skriveren uten å slå av skriveren, og gjenoppta deretter utskriften. Utskriftspapiret du brukte, er ikke kompatibelt med skriveren. Bruk papir som er kompatibelt med skriveren. Hvis du bruker utskriftspapir som ikke er kompatibelt med skriveren, kan det oppstå funksjonsfeil. (tside 11) Når skriveren ikke kan mate papir, vil ERROR-indikatoren blinke hurtig. Fjern papirskuffen og kontroller om det er papirstopp. (tside 25) Utskriftspapiret kommer ut før utskriften er ferdig. Utskriftspapiret kan komme ut noen få ganger i løpet av utskriften. Ikke rør eller trekk i papiret som vises. Vent til papiret er løst helt ut og utskriften er ferdig. Utskriftspapiret kommer ut på baksiden et par ganger i løpet av utskriftsperioden, så pass på at det er plass bak skriveren ved å bruke papirbeskytteren under utskrift. Kan ikke skrive ut. Du kan ikke skrive ut filmer. 22

23 x Utskriftsresultater De utskrevne bildene har dårlig kvalitet. Det er støv på fargebåndet. Tørk plastdelen av fargebåndet for å fjerne støv. Det er støv eller fingeravtrykk på utskriftsoverflaten. Ikke berør utskriftsoverflaten (den glansede siden uten trykk). Fingeravtrykk på utskriftsoverflaten kan føre til utskrifter av dårligere kvalitet. Du bruker utskriftspapir eller fargebånd som er brukt tidligere. Ikke anvend brukt utskriftspapir. Det blir ikke bedre kvalitet på bildet om du skriver ut to ganger på samme papir. Du risikerer også at skriveren ikke fungerer som den skal. Bildekvalitet og farger på det bildet som forhåndsvises på kameraets skjerm, er forskjellig fra utskriftsresultatet. Farger og kvalitet på et bilde varierer avhengig av skjermen eller LCD-skjermen. Bildet som vises på skjermen, er kun for referanse. Bildet skrives ikke ut i full størrelse innenfor utskriftsområdet. Utskriftsområdet varierer avhengig av bildestørrelsen. Se side 30. NO Det trykte bildet er skjevt. Papirskuffen er ikke skikkelig satt inn. Sett inn papirskuffen på nytt. Bruk en bestemt bevegelse, og pass på at skuffen står bent og når helt inn. Et rotert bilde på kameraet vises ikke som det skal på utskriften. Når du prøver å skrive ut et rotert bilde, vil skriveren skrive ut bildet slik det var før roteringen. x Vise bilder på TV Bilder/lyd kan ikke spilles av på en TV. Lyden kan ikke høres når bare komponentvideokabelen er koblet til. Koble A/Vtilkoblingskabelen til lydkontakten som samsvarer med komponentvideokabelen. Det er mulig at innstillingen for HD-komponentvideo ut på kameraet ikke er korrekt. Sjekk brukerveiledningen for kameraet og angi korrekt innstilling for "COMPONENT". Bilder kan ikke vises via A/V-tilkoblingskabelen. Hvis komponentvideokabelen er koblet til skriveren og TVen, kobler du komponentvideokabelen fra skriveren. 23

24 x Annet Har problemer med å sette inn fargebåndet. Ta ut fargebåndet og sett det deretter tilbake igjen. Hvis fargebåndet er for slakt til å settes inn, kan du stramme båndet ved å vinde det opp i pilens retning. (tside 13) Fargebåndet kan ikke tas ut. La papirskuffen stå i og slå av ved å trykke på knappen 1 (på/standby). Deretter slår du på igjen. Når den første bevegelsen er over, tar du ut fargebåndet. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du Sony-servicesenteret eller Sony-forhandleren. Utskriftspapiret kommer ikke ut. Hvis ERROR-indikatoren blinker hurtig, er det papirstopp. Se "Papirstopp" (tside 25) og fjern det fastkjørte papiret fra skriveren. Hvis det fastkjørte papiret ikke kan fjernes, kontakter du Sony-servicesenteret. Hvis ERROR-indikatoren lyser, starter du utskriften på nytt etter at utskriftspapiret er fjernet. Se "Papirstopp" (tside 25) og fjern det fastkjørte papiret fra skriveren. Hvis det fastkjørte papiret ikke kan fjernes, kontakter du Sony-servicesenteret. Skrivingen stopper underveis. Hvis ERROR-indikatoren blinker hurtig, er papiret fastkjørt. Se "Papirstopp" (tside 25) og fjern det fastkjørte papiret fra skriveren. Hvis det fastkjørte papiret ikke kan fjernes, kontakter du Sony-servicesenteret. Knappene på fjernkontrollen virker ikke, og ingen funksjoner fungerer. Kontroller om kameraet er korrekt tilkoblet kameraadapteren. Kontroller om vekselstrømadapteren er ordentlig koblet til. Batteriet i fjernkontrollen er helt utladet. Bytt det ut med et nytt. Kan ikke feste kameraet på kameraadapteren. Kontroller om bryteren for modellvalg er satt til "B". (tside 9) 24

25 Papirstopp Ved papirstopp vil ERROR-indikatoren lyse eller blinke hurtig og utskriften stopper. Hvis ERROR-indikatoren lyser, fjerner du utskriftspapiret og gjenopptar utskriften. Når ERROR-indikatoren blinker hurtig, kobler du strømkabelen fra vegguttaket og plugger den deretter i igjen. Når skriverens innledende innlastingsprosess er avsluttet, fjerner du papirskuffen fra skriveren. Kontroller om det er fastkjørt papir i papiruttaket eller papirinntaket og fjern eventuelt fastkjørt papir. Rengjøre innsiden av skriveren Hvis det er hvite streker eller prikker med jevne mellomrom på bildene, bruker du rensekassetten og rensearket som ble levert med utskriftspakken, for å rense skriveren innvendig. 1 Åpne dekselet for fargebåndrommet. Hvis det er et fargebånd der, fjerner du det (side 12). 2 Sett den medfølgende rensekassetten inn i skriveren og lukk dekselet for fargebåndrommet. NO ERROR-indikatoren PMerk Hvis du ikke klarer å fjerne det fastkjørte papiret, kontakter du Sony-forhandleren eller servicesenteret. 3 Fjern papirskuffen fra skriveren. Hvis det er utskriftspapir i skuffen, så fjerner du det. 25

26 4 Legg rensearket i papirskuffen. Legg rensearket inn slik at den blanke siden uten trykk vender opp. overflate uten trykk Når rengjøringen er ferdig Sett fargebåndet og utskriftspapiret inn i skriveren. PMerk Du skal bare rengjøre hvis det er hvite streker eller prikker på utskriften. Hvis du oppnår vanlig kvalitet på utskriftene, vil ikke rengjøring forbedre bildekvaliteten på utskriftene. Ikke plasser rensearket øverst i papirskuffen når du utfører rengjøringen. Dette kan føre til papirstopp og andre problemer. Hvis du ikke synes at bildekvaliteten er blitt bra nok etter én rengjøringsomgang, kan du gjenta prosessen et par ganger. 5 Sett papirskuffen inn i skriveren. Skriveren starter rengjøringen automatisk. Indikatoren 1 (på/standby) blinker sakte i grønt. Etter at rensingen er ferdig, blir rensearket automatisk løst ut via papiruttaket. 6 Fjern rensekassetten og rensearket fra skriveren. Oppbevar rensekassetten og rensearket sammen slik at du kan bruke dem ved fremtidig rengjøring. 26

27 Forholdsregler Om sikkerhet Pass på at du ikke plasserer eller mister tunge gjenstander på strømledningen eller skader den på noen måte. Du må aldri bruke skriveren hvis strømledningen er skadet. Hvis en gjenstand eller væske kommer inn i kabinettet, må du plugge ut kontakten og få skriveren sjekket av kvalifisert personell før den brukes igjen. Du må aldri demontere skriveren. Når du skal koble fra strømledningen, må du trekke den ut ved å holde i pluggen. Trekk aldri i selve strømledningen. Når skriveren ikke skal brukes over en lengre periode, bør du koble strømledningen fra vegguttaket. Behandle skriveren forsiktig. For å redusere risikoen for elektrisk støt må du alltid koble skriveren fra strømuttaket før rengjøring og vedlikehold. Ved installasjon Sørg for å installere skriveren vannrett eller loddrett som beskrevet. Ellers kan det oppstå feil. Ikke oppbevar skriveren på et sted som er utsatt for: vibrasjon høy fuktighet mye støv direkte sollys ekstremt høye eller lave temperaturer Ikke bruk elektrisk utstyr nær skriveren. Skriveren vil ikke fungere på riktig måte i elektromagnetiske felt. Ikke plasser tunge gjenstander på enheten. La det være nok rom rundt skriveren, slik at ventilasjonshullene ikke blokkeres. Hvis disse hullene blokkeres, kan det oppstå varmedannelse inne i enheten. Om vekselstrømadapteren Pass på å bruke vekselstrømadapteren som følger med skriveren. Ikke bruk andre vekselstrømadaptere, da dette kan føre til feil. Ikke koble den medfølgende vekselstrømadapteren til andre enheter. Elektrisk transformator (reiseomformer) må ikke brukes, siden disse kan føre til overoppheting eller funksjonsfeil. Hvis ledningen på vekselstrømadapteren er skadet, må den ikke brukes, da dette kan være farlig. Om kondens Hvis skriveren blir fraktet direkte fra et kaldt til et varmt sted, eller hvis den blir plassert i et svært varmt eller fuktig rom, kan fuktighet kondensere inne i enheten. I slike tilfeller vil skriveren sannsynligvis ikke fungere på korrekt måte, og den kan til og med bli ødelagt hvis du fortsetter å bruke den. Hvis det dannes kondens, må du koble fra strømkabelen til skriveren og ikke bruke skriveren i minst én time. Om transport Når du transporterer skriveren, må du fjerne fargebåndet, papirskuffen og vekselstrømadapteren fra skriveren og legge skriveren og tilleggsutstyret i originalesken med den beskyttende innpakningen. Hvis du ikke lenger har originalesken og innpakningsdelene, må du bruke lignende materiale slik at skriveren ikke blir skadet under transporten. Om rengjøring Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene med en tørr, myk klut eller en myk klut som er fuktet lett med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk løsemidler, som for eksempel alkohol eller rensebensin, da dette kan skade overflaten. NO 27

Digital fotoskriver Digital fotoprinter

Digital fotoskriver Digital fotoprinter Digital fotoskriver Digital fotoprinter DPP-FPHD1 NO Bruksanvisning Før du bruker denne skriveren, bør du lese denne bruksanvisningen nøye og ta godt vare på den til fremtidig bruk. Betjeningsvejledning

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Digital fotoskriver Digital fotoprinter

Digital fotoskriver Digital fotoprinter Digital fotoskriver Digital fotoprinter DPP-FPHD1 NO DK Bruksanvisning Før du bruker denne skriveren, bør du lese denne bruksanvisningen nøye og ta godt vare på den til fremtidig bruk. Betjeningsvejledning

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave Nokia ladeplate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. utgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokias ladeplate DT-600 kan du lade batteriet i fem kompatible enheter samtidig. DT-600-enheten

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 TELEVIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom denne

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer