Digital fotoskriver Digital fotoprinter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital fotoskriver Digital fotoprinter"

Transkript

1 Digital fotoskriver Digital fotoprinter DPP-FPHD1 NO Bruksanvisning Før du bruker denne skriveren, bør du lese denne bruksanvisningen nøye og ta godt vare på den til fremtidig bruk. Betjeningsvejledning Inden du tager denne printer i brug, skal du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem og gemme den til senere brug. DK 2007 Sony Corporation (1)

2 Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) For kunder i Europa Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten. Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter. Kompatibelt tilbehør: Fjernkontroll 2

3 Duplisering, redigering eller utskrift av en CD, TV-programmer, opphavsrettslig beskyttet materiale som for eksempel bilder eller publikasjoner, eller alt annet materiale, bortsett fra for din egen lagring eller opprettelse, er begrenset utelukkende til privat bruk. Med mindre du har opphavsrett til eller tillatelse fra opphavsrettseiere for materialet som dupliseres, kan bruk av dette materialet utenom disse grensene krenke bestemmelsene i Åndsverkloven og gi grunnlag for krav om skadeserstatning fra den som har opphavsretten. Når du bruker fotografier med denne skriveren, må du være spesielt oppmerksom på ikke å krenke bestemmelsene i åndsverksloven. All uautorisert bruk eller endring av andres portretter kan også krenke rettighetene deres. Fotografering kan være forbudt ved enkelte demonstrasjoner, forestillinger eller utstillinger. Anbefalinger om sikkerhetskopiering Vi anbefaler at du lagrer en sikkerhetskopi av dataene for å unngå potensielt datatap som skyldes uhell eller feil ved skriveren. NO Informasjon IKKE I NOEN TILFELLER SKAL SELGEREN VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELELR FØLGESKADER AV NOE SLAG, ELLER FOR TAP ELLER UTGIFTER SOM SKYLDES ET DEFEKT PRODUKT ELLER BRUKEN AV ETHVERT PRODUKT. Varemerker Cyber-shot er et varemerke for Sony Corporation. Alle andre selskaper og produktnavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine selskaper. Merkene og brukes heller ikke i alle tilfeller i denne håndboken. Denne programvaren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group. 3

4 Kontrollere innholdet i pakken Kontroller at følgende tilbehør leveres med skriveren: A/V-tilkoblingskabel (1) Vekselstrømadapter (AC-S2422) (1) Komponentvideokabel (1) Strømledning * (1) Papirbeskytter (1) * Strømledningen som illustreres, er bare for 120 V. Formen på pluggen og spesifikasjonene for strømledningen varierer i henhold til regionen der du kjøpte skriveren. Rensekassett (1) / Renseark (1) Prøvepakke for fargeutskrift (Postkortstørrelse) Bruksanvisning (denne håndboken, 1) Fjernkontroll (1) Feste for loddrett sokkel (2) 4

5 Innhold Kontrollere innholdet i pakken...4 Hva du kan gjøre med denne skriveren...6 Identifisere delene...8 Klargjøring...11 Klargjøre utskriftspakken Sette inn fargebåndet Legge inn utskriftspapiret Koble til Vise bilder på TV...17 Skrive ut bilder...18 Lade batteripakken...20 Feilsøking...21 Hvis det oppstår problemer Papirstopp Rengjøre innsiden av skriveren Forholdsregler...27 Spesifikasjoner...29 Visningsområde for bilder NO 5

6 Hva du kan gjøre med denne skriveren Du kan vise bilder på en HD-TV (High Definition) og umiddelbart skrive ut ønsket bilde ved hjelp av den digitale fotoskriveren DPP-FPHD1. Opptak Ta bilder ved hjelp av DSC-T20. Du finner informasjon om hvordan du bruker DSC-T20 i Bruksanvisningen som ble levert med kameraet samt i Brukerhåndboken for Cyber-shot (PDF). Innstilling Plasser kameraet på kameraadapteren. 6

7 Avspilling Lading Du kan vise kamerabildene på en HD-TV ved hjelp av den medfølgende komponentvideokabelen (inkludert). t side 17 Når du slår av strømmen til kameraet, kan kameraadapteren lade batteripakken i kameraet. Kameraadapteren kan lade batteriet raskere enn batteriladeren som ble levert med kameraet. t side 20 NO Du kan spille av en serie bilder med ønsket effekt og musikk (lysbildevisning). t side 17 f Utskrift Du kan enkelt skrive ut ønsket bilde ved å trykke på PRINT-knappen på fjernkontrollen. t side 18 Du kan skrive ut opptil 20 ark papir om gangen. Funksjonen Super Coat 2 gir lang varighet og mostandsdyktighet mot fuktighet eller fingeravtrykk, noe som holder utskriftene i god stand ekstra lenge. 7

8 Identifisere delene Du finner mer informasjon på sidene som er angitt i parentes. Skriver F A B C D E A Spor for sokkelfeste (side 16) B 1-indikator (på/standby) Lyser rødt: Skriveren er i standby-modus. Lyser gulgrønt: Skriveren er på. Blinker gulgrønt: Utskrift pågår. Blinker også ved feil. C ACCESS-indikator (side 19) Lyser: Kameraet er koblet til skriveren. Blinker: Bildet som skal skrives ut, er skadet. D ERROR-indikator (side 12, 25) Lyser: Papirskuffen er ikke satt inn. Det er ikke papir i papirskuffen. Det er papir igjen i skriveren. Blinker sakte: Det er slutt på fargebåndet. Det er ikke satt i fargebånd. Blinker raskt: Papirstopp. E Papirskuff (side 13) F Papirutløserspor Ikke la det ligge igjen mer enn 20 ark utløst papir. 8

9 G H I J M G Ventilasjonshull H DC IN 24 V-kontakt (side 15) Sett inn den medfølgende vekselstrømadapteren her, og koble deretter vekseltrømadapteren til strømuttaket i veggen ved hjelp av strømledningen som er inkludert. I A/V OUT-kontakt (side 16) J COMPONENT OUT-kontakt (side 16) K Fargebåndspor (side 12) L Fargebåndutløser (side 12) M Deksel for fargebåndrom (side 12) K L Papirskuff A Lokk til papirskuff (side 13) NO A Kameraadapter A B C E D A Bryter for modellvelger Når du bruker denne skriveren, må bryteren for modellvelger være satt til B. B CHARGE-indikator (side 20) C HD OUTPUT-indikator Lyser når innstillingen er satt til "HD(1080i)" på kameraet. D Fjernkontrollsensor E Multikontakt 9

10 Fjernkontroll A B D E PMerk Fjern beskyttelsesarket før du bruker fjernkontrollen. Beskyttelsesark C F A SLIDE SHOW-knapp (side 17) B PRINT-knapp (side 18) C MENU-knapp* Funksjonene fungerer på samme måte som MENU-knappene på kameraet. Funksjonen "Retusjere" i visningsmenyen kan imidlertid ikke brukes. D 1 (på/standby)-knapp (side 17) Du slår skriveren på ved å trykke på 1 slik at indikatoren 1 lyser gulgrønt. Du slår skriveren av ved å trykke på 1 på nytt slik at indikatoren 1 lyser rødt. E (indeks)-knapp Trykk på siden for å veksle til indeksskjermen. Trykk på siden igjen for å veksle til indeksskjermen med mindre miniatyrbilder. Trykk på den andre siden for å gå tilbake til forrige indeksskjerm. F Kontrollknapper (v/v/b/b/ )* Trykk på v/v/b/b for å velge bildene eller MENU-elementene. Trykk på for å bekrefte valget. Styr kameraet ved å peke fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på kameraadapteren. Slik endrer du batteriet i fjernkontrollen 1 Trekk ut batteriholderen ved å trykke på tappen og sette fingerneglen inn i sporet. 2 Sett inn et nytt batteri med +-siden opp. 3 Skyv batteriholderen inn i fjernkontrollen igjen til den klikker på plass. Tapp Advarsel Eksplosjonsfare kan oppstå hvis du setter inn et batteri av feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene. ADVARSEL! Batteriet kan eksplodere hvis du bruker det feil. Ikke lad, demonter eller brenn det. Fjernkontrollen har et innebygd litium-batteri av knappetypen (CR2025). Ikke bruk andre typer batterier enn CR2025. * Du finner mer informasjon i Bruksanvisningen som ble levert med kameraet og i Brukerhåndboken for Cyber-shot. 10

11 Klargjøring Klargjøre utskriftspakken Når du skal skrive ut et bilde, må du ha en utskriftspakke som er utformet for skriveren. Prøvepakken for utskrift inneholder fem ark med utskriftspapir i postkortsstørrelse samt et fargebånd for fem utskrifter. Størrelse på utskriftspapiret Størrelsen på utskriftspapiret i postkortstørrelse er som følger: Postkortstørrelse (10 15 cm) (101,6 152,4 mm) (maksimal utskriftsstørrelse for kantløs utskrift) Ekstra utskriftspakker Du kan bruke følgende utskriftspakker til skriveren: Utskriftspakke i postkortstørrelse SVM-F40P 40 ark cm utskriftspapir (20-arkspakke 2) Fargebånd for 40 utskrifter SVM-F120P 120 ark cm utskriftspapir (20-arkspakke 6) 3 fargebånd for 40 utskrifter hver PMerk Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land eller regioner. PMerknader om bruk av utskriftspakker Bruk bare utskriftspakker som er laget til denne skriveren. Hvis du bruker andre typer utskriftspakker, kan det hende at du ikke kan skrive ut eller at det oppstår feil. Siden uten trykk er utskriftsoverflaten. Utskriftskvaliteten kan bli dårligere hvis utskriftsoverflaten er tilsmusset av støv eller fingeravtrykk. Pass på at du ikke berører utskriftsoverflaten. Ikke bøy papiret eller riv det av ved perforeringen før utskrift. Ikke skriv ut på brukte utskriftsark og ikke prøv å spole fargebåndet tilbake. Dette kan føre til skade på skriveren. PMerknader om oppbevaring av utskriftspakker (for kvalitetsutskrifter) Hvis du skal oppbevare en delvis brukt pakke med fargebånd og utskriftspapir over en lengre periode, bør du oppbevare den i originalposen eller en lignende beholder. Ikke legg utskriftspakken på steder som er utsatt for høy temperatur, høy fuktighet, mye støv eller direkte sollys. Bruk utskriftspakken innen to år fra produksjonsdatoen. PMerknad om oppbevaring av utskrifter Ikke fest cellofanbånd eller legg plastviskelær på utskrifter. Legg heller ikke utskrifter under skriveunderlag i plast. NO 11

12 Sette inn fargebåndet 1 Trekk ut og åpne dekselet for fargebåndrommet. Fjerne fargebåndet Når det er slutt på fargebåndet, blinker ERROR-indikatoren sakte. Åpne dekselet for fargebåndrommet, trykk opp utløserhendelen og fjern det brukte fargebåndet. Utløserhendel 2 Sett inn fargebåndet i pilens retning til det kommer på plass med et klikk. PMerk Bruk fargebåndet som kommer i samme pakke som utskriftspapiret. Ikke berør fargebåndet eller plasser det på et støvete sted. Fingeravtrykk eller støv på fargebåndet kan føre til utskrifter av dårligere kvalitet. Fargebånd 12 3 Lukk dekselet for fargebåndrommet.

13 Stikk aldri hånden inn i fargebåndrommet. Det termiske hodet blir svært varmt, særlig etter gjentatte utskrifter. Ikke spol tilbake fargebåndet eller bruk det tilbakespolte fargebåndet til utskrift. Dette kan føre til dårlig utskriftsresultat eller til og med feil. Hvis fargebåndet ikke kommer på plass med et klikk, fjerner du det og setter det deretter inn på nytt. Hvis fargebåndet er for slakt til å settes inn, strammer du det ved å vinde det opp i pilens retning. Legge inn utskriftspapiret 1 Åpne papirskuffen. 2 Løft opp lokket til papirskuffen. Ikke ta ut fargebåndet under utskrift. NO 13

14 3 Legg utskriftspapiret i skuffen. Du kan legge i opptil 20 ark papir. Luft papiret grundig. Legg papiret i skuffen med beskyttelsesarket øverst. Hvis det ikke er noe beskyttelsesark: Luft papiret grundig. Legg deretter i utskriftspapiret med utskriftsoverflaten (siden uten trykk) vendt oppover. 4 Fjern beskyttelsesarket. Utskriftsoverflate 5 Lukk lokket til papirskuffen. Papirmateretning Legg utskriftspapiret i papirmateretningen med baksiden av papiret (siden med SONYlogo) vendt ned. Baksiden av utskriftspapiret PMerk Ikke berør utskriftsoverflaten. Fingeravtrykk på utskriftsoverflaten kan gi utskrifter av dårligere kvalitet. 14

15 6 Sett papirskuffen inn i skriveren. Sett papirskuffen rett inn til den når enden. Koble til 1 Sett inn pluggen til vekselstrømadapteren (inkludert) i DC IN 24 V-kontakten på skriveren. PMerk Ikke ta ut papirskuffen under utskrift. Pass på følgende før utskrift for å unngå papirstopp eller skriverfeil: Ikke skriv på utskriftspapiret. Bruk oljeblekkpennen til å skrive på papiret etter utskrift. Du kan ikke bruke en blekkskriver e.l. til å skrive ut på utskriftspapiret. Ikke sett klistremerker eller stempler på utskriftspapiret. Ikke brett eller bøy utskriftspapiret. Totalt antall ark utskriftspapir må ikke overskride 20. Ikke skriv ut på brukt utskriftspapir. Det blir ikke bedre kvalitet på bildet om du skriver ut to ganger på samme papir. Bruk bare utskriftspapiret til denne skriveren. Ikke bruk utskriftspapir som er løst ut uten at det er skrevet ut på. PMerknad om oppbevaring av utskriftspapiret Unngå å oppbevare papiret med utskriftssiden mot hverandre eller i kontakt med gummi- eller plastprodukter, inkludert vinylklorid eller plastifiseringsmiddel, i en lengre periode. Det kan oppstå fargeforandringer eller reduksjon i kvaliteten på bildet. 2 Sett inn en plugg på strømledningen i den medfølgende vekselstrømadapteren og den andre pluggen på strømledningen i et vegguttak i nærheten. Indikatoren 1 (på/standby) lyser rødt. Vekselstrømadapter Til vegguttak Strømkabel DC-plugg PMerk Vegguttaket skal være installert nær utstyret og være lett tilgjengelig. NO 15

16 3 Koble skriveren til en TV. Koble skriveren til HD-TVen med komponentvideokabelen og A/Vtilkoblingskabelen. Slik installerer du skriveren loddrett Du kan sette på sokkelfestene på skriveren og installere den loddrett. Sikt inn v-merkene på sporet for sokkelfestet og sokkelfestet. Komponentvideokabel Rød Hvit Komponent Lyd (mono) A/V-tilkoblingskabel Når både komponentvideokabelen og A/Vtilkoblingskabelen er koblet til, går bildene ikke ut via A/V OUT-kontakten, men via COMPONENT OUT-kontakten. Sett innstillingen for "COMPONENT" i kameraet til "HD(1080i)" på forhånd. Koble skriveren til HD-TVen med A/V-tilkoblingskabelen. Til A/V OUT-kontakten Rød Hvit Gul A/V-tilkoblingskabel Lyd (mono) Du finner informasjon om hvordan du spiller av på en TV, på side 17. Ved bruk av papirbeskytteren (inkludert) Utskriftspapiret kommer ut på baksiden noen få ganger i løpet av utskriften. Du kan beskytte papiret som kommer ut av skriveren, ved å bruke papirbeskytteren. Beskytteren hindrer også at ventilasjonshullene blokkeres. PForholdsregler Skriveren er ikke koblet fra vekselstrømkilden så lenge den er koblet til vegguttaket, selv om selve skriveren er slått av. Koble vekselstrømadapteren til et lett tilgjengelig vegguttak i nærheten. Hvis du får problemer når du bruker adapteren, må du umiddelbart slå av strømmen ved å koble pluggen fra vegguttaket. Når du er ferdig med å bruke vekselstrømadapteren, kobler du den fra DC IN 24 V-kontakten på skriveren. Ikke kortslutt DC-pluggen på vekselstrømadapteren med en metallisk gjenstand, da dette kan føre til feil. Ikke bruk vekselstrømadapteren på et trangt sted, for eksempel mellom skriveren og veggen. 16

17 Vise bilder på TV PMerk Kontroller at kameraets innstilling for "USBtilk." er satt til "PictBridge" eller "Auto". Du finner mer informasjon i Bruksanvisningen som ble levert med kameraet og i Brukerhåndboken for Cyber-shot. 3 Trykk på 1 på fjernkontrollen for å slå på kameraet. Utskriftsmenyen vises på skjermen. Du kan spille av bilder ved å koble til TVen med A/V-tilkoblingskabelen (inkludert) eller komponentvideokabelen (inkludert) sammen med A/V-tilkoblingskabelen. 1 Plasser kameraet på kameraadapteren. 4 Velg "Avslutt" ved å trykke på V på fjernkontrollen og å trykke på i midten. Avspillingsskjermbildet vises. 5 Velg ønsket bilde ved å trykke på b/b. Du kan ikke spille av filmer. Når du kobler til med komponentvideokabelen, setter du innstillingen "COMPONENT" i kameraet til "HD(1080i)" på forhånd. NO Denne skriveren er konstruert kun for DSC- T20. 2 Slå på TVen og still inn TV/Videobryteren på "Video". Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TVen. Vise bilder med lysbildevisning Du kan spille av en serie med stillbilder som du har tatt med kameraet, ved ganske enkelt å trykke på knappen SLIDE SHOW på fjernkontrollen. Du kan endre innstillingene for lysbildevisningen med innstillingene på kameraet. 17

18 Skrive ut bilder Du kan skrive ut bilder ved å trykke på kontrollknappene enten på fjernkontrollen eller på kameraet. 1 Plasser kameraet på kameraadapteren og slå på kameraet. Utskriftsmenyen vises på skjermen. 4 Velg ønskede bilder med kontrollknappene. 1 Velg bildene med b/b, og trykk på på midten. 2 Trykk på MENU-knappen. 3 Velg "OK" og trykk på på midten. 5 Angi utskriftsmodus. Du kan velge blant følgende utskriftsmodi: Skrive ut bildet som for øyeblikket vises på skjermen t Gå til trinn 2 Skrive ut flere valgte bilder t Gå til trinn 3 2 Velg "Dette bildet" med knappen PRINT eller med kontrollknappene på fjernkontrollen, og trykk på på midten. Gå videre til trinn 5. 3 Velg "Flere bilder" med kontrollknappene på fjernkontrollen, og trykk på midten når du velger bilder. på Du kan velge blant følgende utskriftsmodi: Indeksutskrift Utskrift med ramme/uten ramme* Datoutskrift * Når du angir utskrift med ramme for bilder med størrelsen 16:9, kan du skrive ut hele bildet uten at margene blir kuttet av. (side 30) 6 Velg "OK" med kontrollknappene og trykk på på midten. Bildet blir skrevet ut. Skjermbildet "Skriver ut..." forsvinner når utskriften er fullført. Mer informasjon om å skrive ut finner du i Brukerhåndbok for Cyber-shot. Du kan spille av og vise bilder på TV-skjermen mens du skriver ut bilder. (t side 17) POm utskrift Du må aldri flytte eller slå av skriveren under utskrift. Fargebåndet eller papiret kan komme til å sitte fast. Hvis du slår av strømmen, må du la papirskuffen stå i og deretter slå på skriveren. Hvis papiret som skrives ut, ligger igjen i skriveren, fjerner du papiret som kom ut automatisk og fortsetter utskriften fra trinn 1. 18

19 Utskriftspapiret kommer ut på baksiden et par ganger i løpet av utskriftsperioden. Ikke rør eller trekk i papiret som vises. Pass på at det er plass bak skriveren ved å bruke papirbeskytteren under utskrift. Hvis du slipper opp for papir under kontinuerlig utskrift, eller hvis du skriver ut uten papir i papirskuffen, vil ERROR-indikatoren lyse. Legg mer papir i skriveren uten å slå skriveren av og gjenoppta deretter utskriften. Om indikatoren ACCESS Indikatoren ACCESS viser tilkoblingsstatusen mellom skriveren og kameraet på følgende måte: Når indikatoren lyser: Tilkoblingen mellom skriveren og kameraet er opprettet. Når indikatoren blinker: Bildet som skal skrives ut, er skadet. NO 19

20 Lade batteripakken Slå av kameraet og plasser det med batteripakken på plass, på kameraadapteren. Ladingen starter automatisk. Indikatoren CHARGE i kameraadapteren lyser. Når kameraet slås på, stopper kameraadapteren å lade batteripakken. Når ladingen når normalt ladenivå*, slås indikatoren CHARGE av. * Innspillings- og avspillingstid med vanlig ladenivå er omkring 90 % av komplett lading. Det tar omkring 230 minutter å utføre en komplett lading av et fullstendig utladet batteri når temperaturen ligger på 25 C. Det kan hende at ladingen tar lengre tid, avhengig av ladeforholdene og omgivelsene. Hvis motoren i skriveren fremdeles kjører, slår du av kameraet når motoren er stoppet. Du kan ikke lade batteriet mens motoren kjører. Hvis indikatoren CHARGE ikke lyser eller blinker i mer enn 10 sekunder, kan du se delen om "feilsøking". Når du har koblet kameraet til kameraadapteren, kan det hende at indikatoren CHARGE blinker i 3 til 10 sekunder. Dette angir at kameraet og kameraadapteren kommuniserer, og det er ikke en feil. Ladetemperatur Ladetemperaturen kan ligge mellom 0 C til 40 C. Hvis du imidlertid ønsker å oppnå maksimal effektivitet i batteriet, er den anbefalte temperaturen fra 10 C til 30 C. 20

21 Feilsøking Hvis det oppstår problemer Hvis du får problemer ved bruk av skriveren, bruker du følgende veiledning for å løse problemet. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du ta kontakt med Sony-forhandleren. x Slå på/av og lading Kan ikke slå på skriveren. Kontroller om strømkabelen er ordentlig tilkoblet veggkontakten. Kan ikke lade batteripakken (når CHARGE-indikatoren ikke lyser). Slå av kameraet. Kontroller om vekselstrømadapteren er ordentlig koblet til. Kontroller om kameraet er ordentlig plassert på kameraadapteren. Kontroller om batteripakken er korrekt installert. Batteripakken er fullstendig ladet. Batteripakken som er installert i kameraet, er ikke kompatibel. Installer batteripakken som er kompatibel med kameraet. Motoren i skriveren kjører fremdeles. Slå av kameraet når motoren er stoppet. NO CHARGE-indikatoren blinker hurtig, eller blinker i mer enn 10 sekunder. Batteripakken som er installert i kameraet, er ikke kompatibel. Installer batteripakken som er kompatibel med kameraet. Kontroller om kameraet er ordentlig plassert på kameraadapteren. Kan ikke slå av kameraet, eller kameraet slår seg plutselig av. Kontroller om kameraet er ordentlig plassert på kameraadapteren. Kontroller om vekselstrømadapteren er ordentlig koblet til. x Koble til et kamera ACCESS-indikatoren på skriveren lyser ikke. Kontroller om kabelen er ordentlig koblet til. Kontroller om skriveren er slått på. Når ACCESS-indikatoren på skriveren blinker, følger du et av alternativene nedenfor. Koble fra kameraet og skriveren og koble dem deretter til igjen. Eventuelt kan du slå av og deretter slå på skriveren og kameraet. Kameraet er innstilt til "Mass Storage". Endre innstillingene til "PictBridge" eller "Auto". 21

22 x Skrive ut Det vises en feilmelding på kameraet, og du kan ikke skrive ut bilder. Fargebåndet samsvarer ikke med papirtypen. Sett inn korrekt papirtype som passer til fargebåndet som er satt inn i skriveren. For å bytte fargebånd må du stoppe utskriften, bytte ut fargebåndet og deretter gjenoppta utskriften. Papiret mates ikke. Skriveren kan mates med flere ark. Skriveren kan mates diagonalt. Hvis papiret ikke er ordentlig lagt i skriveren, kan dette føre til funksjonsfeil. Kontroller følgende: Kontroller om det er brukt korrekt type papir og fargebånd. (tside 11) Kontroller at papiret er lagt i i riktig retning. (tside 14) Kontroller om det er mer enn 20 ark i papirskuffen. (tside 14) Kontroller om papiret er luftet skikkelig. Kontroller om papiret er bøyd eller brettet før utskrift. Hvis du slipper opp for papir under kontinuerlig utskrift, eller hvis du skriver ut uten papir i papirskuffen, vil ERROR-indikatoren lyse. Legg mer papir i skriveren uten å slå av skriveren, og gjenoppta deretter utskriften. Utskriftspapiret du brukte, er ikke kompatibelt med skriveren. Bruk papir som er kompatibelt med skriveren. Hvis du bruker utskriftspapir som ikke er kompatibelt med skriveren, kan det oppstå funksjonsfeil. (tside 11) Når skriveren ikke kan mate papir, vil ERROR-indikatoren blinke hurtig. Fjern papirskuffen og kontroller om det er papirstopp. (tside 25) Utskriftspapiret kommer ut før utskriften er ferdig. Utskriftspapiret kan komme ut noen få ganger i løpet av utskriften. Ikke rør eller trekk i papiret som vises. Vent til papiret er løst helt ut og utskriften er ferdig. Utskriftspapiret kommer ut på baksiden et par ganger i løpet av utskriftsperioden, så pass på at det er plass bak skriveren ved å bruke papirbeskytteren under utskrift. Kan ikke skrive ut. Du kan ikke skrive ut filmer. 22

23 x Utskriftsresultater De utskrevne bildene har dårlig kvalitet. Det er støv på fargebåndet. Tørk plastdelen av fargebåndet for å fjerne støv. Det er støv eller fingeravtrykk på utskriftsoverflaten. Ikke berør utskriftsoverflaten (den glansede siden uten trykk). Fingeravtrykk på utskriftsoverflaten kan føre til utskrifter av dårligere kvalitet. Du bruker utskriftspapir eller fargebånd som er brukt tidligere. Ikke anvend brukt utskriftspapir. Det blir ikke bedre kvalitet på bildet om du skriver ut to ganger på samme papir. Du risikerer også at skriveren ikke fungerer som den skal. Bildekvalitet og farger på det bildet som forhåndsvises på kameraets skjerm, er forskjellig fra utskriftsresultatet. Farger og kvalitet på et bilde varierer avhengig av skjermen eller LCD-skjermen. Bildet som vises på skjermen, er kun for referanse. Bildet skrives ikke ut i full størrelse innenfor utskriftsområdet. Utskriftsområdet varierer avhengig av bildestørrelsen. Se side 30. NO Det trykte bildet er skjevt. Papirskuffen er ikke skikkelig satt inn. Sett inn papirskuffen på nytt. Bruk en bestemt bevegelse, og pass på at skuffen står bent og når helt inn. Et rotert bilde på kameraet vises ikke som det skal på utskriften. Når du prøver å skrive ut et rotert bilde, vil skriveren skrive ut bildet slik det var før roteringen. x Vise bilder på TV Bilder/lyd kan ikke spilles av på en TV. Lyden kan ikke høres når bare komponentvideokabelen er koblet til. Koble A/Vtilkoblingskabelen til lydkontakten som samsvarer med komponentvideokabelen. Det er mulig at innstillingen for HD-komponentvideo ut på kameraet ikke er korrekt. Sjekk brukerveiledningen for kameraet og angi korrekt innstilling for "COMPONENT". Bilder kan ikke vises via A/V-tilkoblingskabelen. Hvis komponentvideokabelen er koblet til skriveren og TVen, kobler du komponentvideokabelen fra skriveren. 23

24 x Annet Har problemer med å sette inn fargebåndet. Ta ut fargebåndet og sett det deretter tilbake igjen. Hvis fargebåndet er for slakt til å settes inn, kan du stramme båndet ved å vinde det opp i pilens retning. (tside 13) Fargebåndet kan ikke tas ut. La papirskuffen stå i og slå av ved å trykke på knappen 1 (på/standby). Deretter slår du på igjen. Når den første bevegelsen er over, tar du ut fargebåndet. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du Sony-servicesenteret eller Sony-forhandleren. Utskriftspapiret kommer ikke ut. Hvis ERROR-indikatoren blinker hurtig, er det papirstopp. Se "Papirstopp" (tside 25) og fjern det fastkjørte papiret fra skriveren. Hvis det fastkjørte papiret ikke kan fjernes, kontakter du Sony-servicesenteret. Hvis ERROR-indikatoren lyser, starter du utskriften på nytt etter at utskriftspapiret er fjernet. Se "Papirstopp" (tside 25) og fjern det fastkjørte papiret fra skriveren. Hvis det fastkjørte papiret ikke kan fjernes, kontakter du Sony-servicesenteret. Skrivingen stopper underveis. Hvis ERROR-indikatoren blinker hurtig, er papiret fastkjørt. Se "Papirstopp" (tside 25) og fjern det fastkjørte papiret fra skriveren. Hvis det fastkjørte papiret ikke kan fjernes, kontakter du Sony-servicesenteret. Knappene på fjernkontrollen virker ikke, og ingen funksjoner fungerer. Kontroller om kameraet er korrekt tilkoblet kameraadapteren. Kontroller om vekselstrømadapteren er ordentlig koblet til. Batteriet i fjernkontrollen er helt utladet. Bytt det ut med et nytt. Kan ikke feste kameraet på kameraadapteren. Kontroller om bryteren for modellvalg er satt til "B". (tside 9) 24

25 Papirstopp Ved papirstopp vil ERROR-indikatoren lyse eller blinke hurtig og utskriften stopper. Hvis ERROR-indikatoren lyser, fjerner du utskriftspapiret og gjenopptar utskriften. Når ERROR-indikatoren blinker hurtig, kobler du strømkabelen fra vegguttaket og plugger den deretter i igjen. Når skriverens innledende innlastingsprosess er avsluttet, fjerner du papirskuffen fra skriveren. Kontroller om det er fastkjørt papir i papiruttaket eller papirinntaket og fjern eventuelt fastkjørt papir. Rengjøre innsiden av skriveren Hvis det er hvite streker eller prikker med jevne mellomrom på bildene, bruker du rensekassetten og rensearket som ble levert med utskriftspakken, for å rense skriveren innvendig. 1 Åpne dekselet for fargebåndrommet. Hvis det er et fargebånd der, fjerner du det (side 12). 2 Sett den medfølgende rensekassetten inn i skriveren og lukk dekselet for fargebåndrommet. NO ERROR-indikatoren PMerk Hvis du ikke klarer å fjerne det fastkjørte papiret, kontakter du Sony-forhandleren eller servicesenteret. 3 Fjern papirskuffen fra skriveren. Hvis det er utskriftspapir i skuffen, så fjerner du det. 25

26 4 Legg rensearket i papirskuffen. Legg rensearket inn slik at den blanke siden uten trykk vender opp. overflate uten trykk Når rengjøringen er ferdig Sett fargebåndet og utskriftspapiret inn i skriveren. PMerk Du skal bare rengjøre hvis det er hvite streker eller prikker på utskriften. Hvis du oppnår vanlig kvalitet på utskriftene, vil ikke rengjøring forbedre bildekvaliteten på utskriftene. Ikke plasser rensearket øverst i papirskuffen når du utfører rengjøringen. Dette kan føre til papirstopp og andre problemer. Hvis du ikke synes at bildekvaliteten er blitt bra nok etter én rengjøringsomgang, kan du gjenta prosessen et par ganger. 5 Sett papirskuffen inn i skriveren. Skriveren starter rengjøringen automatisk. Indikatoren 1 (på/standby) blinker sakte i grønt. Etter at rensingen er ferdig, blir rensearket automatisk løst ut via papiruttaket. 6 Fjern rensekassetten og rensearket fra skriveren. Oppbevar rensekassetten og rensearket sammen slik at du kan bruke dem ved fremtidig rengjøring. 26

27 Forholdsregler Om sikkerhet Pass på at du ikke plasserer eller mister tunge gjenstander på strømledningen eller skader den på noen måte. Du må aldri bruke skriveren hvis strømledningen er skadet. Hvis en gjenstand eller væske kommer inn i kabinettet, må du plugge ut kontakten og få skriveren sjekket av kvalifisert personell før den brukes igjen. Du må aldri demontere skriveren. Når du skal koble fra strømledningen, må du trekke den ut ved å holde i pluggen. Trekk aldri i selve strømledningen. Når skriveren ikke skal brukes over en lengre periode, bør du koble strømledningen fra vegguttaket. Behandle skriveren forsiktig. For å redusere risikoen for elektrisk støt må du alltid koble skriveren fra strømuttaket før rengjøring og vedlikehold. Ved installasjon Sørg for å installere skriveren vannrett eller loddrett som beskrevet. Ellers kan det oppstå feil. Ikke oppbevar skriveren på et sted som er utsatt for: vibrasjon høy fuktighet mye støv direkte sollys ekstremt høye eller lave temperaturer Ikke bruk elektrisk utstyr nær skriveren. Skriveren vil ikke fungere på riktig måte i elektromagnetiske felt. Ikke plasser tunge gjenstander på enheten. La det være nok rom rundt skriveren, slik at ventilasjonshullene ikke blokkeres. Hvis disse hullene blokkeres, kan det oppstå varmedannelse inne i enheten. Om vekselstrømadapteren Pass på å bruke vekselstrømadapteren som følger med skriveren. Ikke bruk andre vekselstrømadaptere, da dette kan føre til feil. Ikke koble den medfølgende vekselstrømadapteren til andre enheter. Elektrisk transformator (reiseomformer) må ikke brukes, siden disse kan føre til overoppheting eller funksjonsfeil. Hvis ledningen på vekselstrømadapteren er skadet, må den ikke brukes, da dette kan være farlig. Om kondens Hvis skriveren blir fraktet direkte fra et kaldt til et varmt sted, eller hvis den blir plassert i et svært varmt eller fuktig rom, kan fuktighet kondensere inne i enheten. I slike tilfeller vil skriveren sannsynligvis ikke fungere på korrekt måte, og den kan til og med bli ødelagt hvis du fortsetter å bruke den. Hvis det dannes kondens, må du koble fra strømkabelen til skriveren og ikke bruke skriveren i minst én time. Om transport Når du transporterer skriveren, må du fjerne fargebåndet, papirskuffen og vekselstrømadapteren fra skriveren og legge skriveren og tilleggsutstyret i originalesken med den beskyttende innpakningen. Hvis du ikke lenger har originalesken og innpakningsdelene, må du bruke lignende materiale slik at skriveren ikke blir skadet under transporten. Om rengjøring Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene med en tørr, myk klut eller en myk klut som er fuktet lett med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk løsemidler, som for eksempel alkohol eller rensebensin, da dette kan skade overflaten. NO 27

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Digital Color Printer

Digital Color Printer 2-059-516-32 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D55 2004 Sony Corporation ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer