Workshop: forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Oslo 17. desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Workshop: forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Oslo 17. desember 2012"

Transkript

1 Workshop: forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Oslo 17. desember 2012 Agenda ( ) Velkommen og innledning: Blodbadet hvorfor det? Vekstfasen og kort om casebedriften Del 1: Forretningsideen Hva menes med forretningsidéen? Gruppearbeid mot virtuell vegg: Behov, Målgruppe, Spiss-kompetanse: Presentasjon fra tre grupper. Diskusjon og avstemning. Pause KPMG, Økonor Argentum, Investinor, Connect og Viaduct inviterer til heldags inspirasjons workshop i forretningsmodellering og forretningsplanlegging. STED: KPMGs lokaler, Majorstuen. ADR.: Sørkedalsveien 6 (klikk for kart) Workshop en er rettet mot ansatte i små og mellomstore selskaper, samt alle som gir råd, finansiering eller yter tjenester til disse. Workshop en finansieres av partnerne, og er gratis for deltagerne. Målsetning for workshop en Hver deltaker skal etter workshop en sitte igjen med en krystallklar forståelse av konseptet forretningsidé (kundesegment, segmentets behov og din unike spisskompetanse), hvordan forretningsmodellen er utviklet for å ivareta vekstambisjonene i et selskap samt hvordan forretningsplanen kan brukes som et dynamisk verktøy for å nå målsetningene dine. Utover et sterkt faglig fundament for forretningsutvikling vil deltakerne lære en rekke øvelser for å kunne identifisere og prioritere kundebehov, målgrupper, kompetansebehov, løsninger, salgsmetodikk og inntekts- og leveransemodeller. Del 2. Forretningsmodell trinn 1 Innledning. Gruppearbeid mot virtuell vegg Hva leverer vi? Hvem selger vi til? Hvem er venner og fiender? Presentasjon fra tre grupper. Diskusjon og avstemning Lunsj Del 3. Forretningsmodell trinn 2 Innledning. Gruppearbeid mot virtuell vegg Hvordan selge? Hvordan ta betalt? Hvordan levere? Presentasjon fra tre grupper. Diskusjon og avstemning. Pause Del 4. Forretningsplan og mål Innledning. Målsetninger og struktur. Forretningsplanen som et dynamisk verktøy som brukes hver uke Individuelle målsetninger: Oppsummering fra hver deltaker. Påmelding: Klikk her se eller web-sidene til våre medarrangører. Mer om Viaducts modell for forretningsutvikling under.

2 Hvorfor er forretningsmodellering viktig? Mellom år 2000 og 2007 er det etablert over aksjeselskaper i Norge. For hvert selskap som lykkes med å nå en omsetning på 20 millioner, mislykkes tretti Dette skyldes ofte grunnleggende feil i firmaenes forretningsmodell og at forretningsplanen skrives og deretter legges i skuffen. Hva er en forretningsmodell? Parallelt med at vi skrev boken Vekstbedriften har vi utviklet et enkelt 6-trinns verktøy som hjelper deg med å utvikle en robust forretningsmodell som gjør at du kan vokse raskt og effektivt. Modellen tar ganske enkelt utgangspunkt i at 6 spørsmål skal besvares tilfredsstillende: Et spørsmål som begynner med hva nemlig hva skal vi levere. To spørsmål som begynner med hvem henholdsvis hvem er kunden og hvem er venner og fiender. Workshop ene har 10 arbeidsgrupper med inntil 4 deltagere i hver. Deltagere fra samme bedrift bør være i samme gruppe. Dagen er delt inn i tre deler. Før workshop en begynner velges det ut en casebedrift. Alt arbeidet dokumenteres slik at arbeidet kan videreføres av deltakerne i etterkant av samlingen. Arbeidet gjøres opp mot en elektronisk vegg i verktøyet Symphonical.. Til slutt tre spørsmål som begynner med hvordan hvordan skal vi selge, hvordan skal vi ta betalt og hvordan skal vi levere. Ved å besvare disse spørsmålene rendyrker du forretningsmodellen. Forretningsmodellen bygger på de tre komponentene i Forretningsideen. Behov, målgruppe og unik spisskompetanse. Forretningsplanen bygger bro mellom forretningsidé, forretningsmodell, målsetninger, handlingsplan og budsjett. Forretningsplanen gjør at vi kan bruke disse verktøyene i den daglige driften I vekstbedriften, 2.utg handler kapittel 3, 4 og 5 om henholdsvis Forretningsideen, Forretningsmodellen og Forretningsplanen.

3 Eksempel på en god forretningsmodell For ytterligere å understreke hvor viktig forretningsmodellen er for bedriftens suksess, skal vi ta en titt på et forretningscase. Meltwater News ble etablert i 2001 med det formål å selge internettbaserte nyhetsklipp til ulike foretak. En relativt tradisjonell forretningsidé som andre selskaper har levert i en årrekke. Første versjon av produktet ble lagd av en håndfull mennesker på noen få måneder og var etter selskapets eget utsagn sånn midt på treet med hensyn til kvalitet. Allikevel omsetter selskapet nå for nesten en milliard kroner og har i underkant av 800 ansatte i over 30 land. Hvordan kan man oppnå en slik suksess med en ordinær forretningsidé og en middelmådig løsning? Svaret er en perfeksjonert forretningsmodell der de forskjellige elementene er trimmet og tilpasset til hverandre i flere runder: Hva - Løsning Genialiteten i Meltwater News sin løsning er at svært mange har behov for den. Det betyr at løsningen har mulighet til å skalere nesten ubegrenset. Selskapet har helt bevisst lagt løsningen på et «OK» nivå med hensyn til hvor mye funksjonalitet det inneholder. Dette reduserte kostnaden og risikoen i utviklingsprosessen 0g gjorde løsningen mer oversiktlig og brukervennlig. Selskapet falt ikke for fristelsen til å perfeksjonere løsningen og levere verdens beste. Hvem - Kundesegment Meltwater News mente at løsningen burde vinkles inn mot en dedikert rolle i organisasjonen informasjonssjefen. Det ble lagt vekt på å finne bedrifter med en tydelig informasjonsavdeling. I tillegg er selgerne bransjespesialister for å kunne ha ekstra fokus på de bransjespesifikke fordelene i løsningen. Hvem - partnere og fiender Meltwater News har valgt en direkte salgsstruktur. Hvordan - Salgsmetode Hemmeligheten bak suksessen ligger i salgsmetoden. Man utviklet over tid en meget strukturert metode der man valgte ut de mest

4 sannsynlige potensielle kundene. Disse ble oppringt og tilbudt selskapets tjeneste ut fra et tydelig script der de kun ble bedt om å ta stilling til et gratis to ukers prøveabonnement. De aller fleste sa ja til tilbudet. Selgeren fikk på denne måten to uker på seg til å synliggjøre verdien i løsningen. Når prøveperioden er omme, gjennomfører selgeren den siste delen av salget der han tilbyr en kontrakt med Meltwater News. Siden hele salget er automatisert i scripts, er det veldig enkelt å lære opp et ungt og fremadstormende provisjonsavlønnet selgerkorps. På denne måten pådrar man seg bare kostnader dersom man samtidig har inntekter. Siden de beste selgerne tjener svært godt har selskapet hurtig klart å bygge opp et stort og effektivt selgerkorps. Hvordan - Inntektsgenerering Her ligger den andre genistreken i forretningsmodellen til Meltwater News. Firmaet gikk tidlig inn for en abonnementsmodell. Det betyr at hvert selskap betaler en årlig leie for løsningen. Dette innebærer at det blir lettere for kunden å si ja til løsningen, siden hun ikke trenger å forholde seg til en stor initiell investering. I tillegg vil en slik modell på sikt gjøre firmaet mye mer lønnsomt. Prisnivået ble satt så lavt at informasjonssjefen alltid kan ta beslutningen alene. Dette hindrer lange beslutningsprosesser som kan involvere mange mennesker. Svært få av kundene faller fra når året har gått. Meltwater News leverer en enkel, grei løsning hvor verdien for kunden overstiger kostnaden ved løsningen. Hvordan - Leveranse Her kommer den siste spesielle tilpasningen som Meltwater News har gjort i sin forretningsmodell. Deres aggressive salgsmodell sørger for en hurtig tilvekst av kunder. Med en tradisjonell leveransemodell ville installasjon og spesialtilpasninger til kundens infrastruktur kunne vært en vesentlig vektbegrensning. Man ville ha hatt behov for en stor konsulentstab for å gjøre alt dette arbeidet. En slik flaskehals ville ha begrenset hastigheten i veksten. Slike problemer har Meltwater News elegant unngått ved å kjøre en Software-as-a-Service-modell. Det finnes bare en eneste versjon av systemet, og den er installert på en sentral server. Alle kundene jobber mot denne serveren via Internett Legg merke til hvordan pristilpasningen, salgsmodellen og leveransemodellen er perfekt tilpasset hverandre Sed i dette venenatis, tilfellet. augue Dersom leveransemodellen non hadde varius vært tempus, mindre metus effektiv, ville man ikke fått fullt nibh utbytte mollis erat, av selgerkorpset. a tempus Dersom man hadde hatt neque en ipsum mindre sit amet veltilpasset prisstrategi, ville ikke nisi. selgerne Donec elementum, kunne vært så effektive. Dersom utviklerne justo eu hadde pulvinar tenkt slik ordinære utviklere vanligvis tincidunt, gjør, mauris ville nunc løsningen hatt betydelig utvidet funksjonalitet, consectetuer større mi, eu sjanse for ustabilitet og vært ornare mer komplisert augue ligula å bruke a for kunden. Summen av god nok nibh. løsning, riktig prising, klart definert målgruppe, en velvalgt salgsstrategi og banalt enkel logistikk er en hyperlønnsom bedrift.

5 Hva sier deltagerne? Workshop en i Mo i Rana var en suksess! Deltakerne var meget fornøyde med Dahles praktiske tilnærming og den kreative og motiverende organiseringen. Kombinasjonen av forelesning, gruppearbeid og diskusjoner med utgangspunkt i et konkret case bidro til stort engasjement og læringsutbytte. En inspirerende og lærerik dag som absolutt kan anbefales både for etablerte bedrifter og gründere! Bjørn Audun Risøy, Daglig leder Kunnskapsparken Helgeland På tide med meir fokus på forretningsmodellering. Modell og metode er enkel og inspirerande, og godt tilpassa norske bedrifter. Vidar Bondevik dgl leiar Gasta design & kommunikasjon "Denne workshopen tar for seg noen elementære prinsipp alle bedrifter burde ha forståelse for. Kan ikke gjøre annet enn å oppfordre alle andre til å delta!" Johnny Nesje, Gründer Workshopen gav inspirasjon til å jobbe vidare med forretningsmodellering. I mitt arbeid med bedriftsutvikling i målgruppa små og mellomstore bedrifter og grundarar, er det viktig å få til gode prosessar på dei avgjerande faktorane for god lønsemd og vekst. Systematikken gjev oss god struktur og ein oversiktleg måte å jobbe med dette på. Ronny Mowatt, Mentor AS Selskapet vårt er i startgropa med å utvikle ei ny teneste med ein global marknad. Workshopen og boka Vekstbedriften resulterte i at tankar vart gjort om til handling umiddelbart. Vi kalla alle tilsette inn til vår eigen workshop der vi skal bruke forretningsmodellen som utgangspunkt for vår strategi. No skal vi for alvor bli ei vekstbedrift, og innan eit par år må vi vonleg halde workshop om Driftsfasen og korleis handtere inntekter på hundrevis av millionar. Arild Nybø, dgl leiar, Mediebruket Takk for en innholdsrik, "morsom" og effektiv dag! Jeg er motivert og på nytt blitt minnet på verdien av forretningsmodellering. Christina Kvamme, Xform AS Jeg fikk masse ut av workshopen, og det som var bra for meg var å erfare at jeg hadde masse å bidra med i gruppearbeidet, og at de tankene og ideene jeg hadde var bra også sammenlignet med resten av deltakerne, det ga meg selvtillit. Du hadde også energien og entusiasmen som skulle til. Veldig bra. Anne Jorun Sæten, Gründer Tusen takk for en særdeles nyttig workshop. Synes innfallsvinkelen dere brukte til temaet var veldig konkret og forståelig. Per Mygland, Made AS Kvifor skrev du ikkje boken for 8 år siden? Birgitta Ralston, Transplant "Workshop'en i forretningsmodellering var inspirerende og forfriskende. Vi har integrert mye av det vi lærte inn i vår bedrift. Anbefales på det sterkeste til alle som ønsker vekst og målrettet bedrifts-utvikling!" Kent-Erik Sjursen og Alexander Nilsskog, Bad og Baderom AS One2touch var heldige og blei brukt som case på workshop i Bergen. Eit lite kinderegg for oss. Me fekk; delta i lærerik prosess, mange gode innspel frå flinke folk og spennande kontaktar! Dag Finne, Daglig leder One-2- Touch Syns det var en lærerik og utfordrende seanse, der tankene vedrørende egen forretningsplan ble satt i sving, veldig kjekt. Geir Morten Folkestad, Daglig leder Totaloversikt AS Mer informasjon Tlf.: /

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II Figur 1 Velkommen til samling 2 av denne plandugnaden. I dag blir en utrolig hektisk dag, så la oss bare komme i gang. Figur 2 I dag skal vi utelukkende fokusere på de to strategielementene

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

www.aseaglobal.com success guide

www.aseaglobal.com success guide www.aseaglobal.com success guide veien til suksess * asea viser deg veien Nettverksmarkedsføringens historie er fylt med mennesker som har overgått sine egne forventninger og oppnådd stor suksess uten

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop.

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. 1 Kapittel 1: Din Facebook page. Siden sin lansering I 2004, har Facebook blitt sett på som en plattform

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENØRSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og gjøre noe med den. Det skjer i mange sammenhenger, men oftest snakker man om entreprenørskap

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter.

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter. Start smart Innhold Velkommen til eqology business 04 Slik går du frem 08 Navneliste 09 Prioritere 15 Topp 20 kunder 16 Topp 20 distributører 17 Booke møter 19 Skape nysgjerrighet 20 Presentere Eqology

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer