(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/00 (06.01) B07C 3/18 (06.01) G06Q /08 (12.01) G06Q 0/32 (12.01) H04L 29/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , FI, 0843 (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Utpekte samarbeidende stater AL BA RS (73) Innehaver Itella Oyj, Postintaival 7 A, 002 Helsinki, FI-Finland (72) Oppfinner VIRTANEN, Seppo, Laaksonkaari 6, FI-0660 Hamari, FI-Finland PITKÄNEN, Pekka, Limingantie 37 A 2, FI-000 Helsinki, FI-Finland (4) Benevnelse System, fremgangsmåte, anordning og postsorteringsmaskin for muliggjøring av levering av forsendelser i en postoperatørs meldingsnettverk (6) Anførte publikasjoner DE-A DE-A US-A US-A US-A WO-A1-01/8668 WO-A1-02/1 FALTSTROM P ET AL: "The E.164 to Uniform Resource Identifiers (URI) Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Application (ENUM)", IETF REQUEST FOR COMMENTS, XX, XX, 1 April 04 ( ), pages 1-18, XP00209, MOCKAPETRIS ISI P: "DOMAIN NAMES - CONCEPTS and FACILITIES; rfc882.txt", , 1 November 1983 ( ), XP006872, ISSN: VIESTINTAVIRASTO: 'ENUM-tekninen kuvaus (Technical description of ENUM)', [Online] 06 October 07, Retrieved from the Internet: <URL:http://web.archive.org/web/ /http://www.ficora.fi/index/palvelut/pal velutaiheittain/enum/tekninenkuvas.html - elutaiheittain/enumltekninenkuvas.h (english translation of the above page; no publication date available)> [retrieved on ]

2 1 1 2 Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte og system, samt en innretning og en postsorteringsmaskin for å muliggjøre levering av sendinger i en postoperatørs meldingsnettverk. I tillegg vedrører oppfinnelsen innarbeidelse av en postoperatørs meldingsnettverk i elektroniske kommunikasjonsnett som et segment derav. Postoperatørenes meldingsnettverk brukes til å levere en rekke forskjellige utsendelser, den mest typiske av hvilke omfatter brev og pakker, så vel som andre fysiske forsendelser. Postoperatører kan også tilby en levering av elektroniske utsendelser, hvor det skriftlige materialet overføres elektronisk til en postoperatør, hvorpå det skal være, for eksempel, trykt, innhyllet og sendes til mottaker i en fysisk versjon. Ulike elektroniske leveringstjenester er også i dag tilbudt for eksempel ved mobil kommunikasjon og Internettoperatører, der utsendelse som skal leveres i elektronisk format kan overføres for eksempel ved hjelp av en mobil kommunikator og konvertert, før en endelig levering til målet, for eksempel til en elektronisk post overførbar i en Internettoperatørs kommunikasjonsnettverk, eller omvendt. Det er også tidligere kjent for å gjøre konverteringer til faksoverføringer eller for eksempel fra faksoverføringer til e-post. I tidligere kjent teknikk, US 0/02968 A1 beskrives en kryssreferanseserver som lagre kryssreferanser mellom forskjellige adressebokbetegnelser for en person, enhet eller plassering, som kryssreferanseserver kan benyttes til å kartlegge én adresse tildelt en person til en annen adresse tilordnet den samme personen. Adressene kan omfatte for eksempel en postadresse, et telefonnummer, en e-postadresse eller en URL tilknyttet personen, samt en virtuell adresse tilordnet den personen. DE A1 beskriver en fremgangsmåte som omfatter en dataprosessor ved hjelp av informasjonen som finnes på et lagringsmedium for å bestemme en geografisk adresse på basis av en tilordnet universell postadresse til en mottaker montert på overflaten av et postleveringsmateriale. 3 US 03/00869 A1 beskriver et system og en fremgangsmåte for massepost, hvori data omfattende at massepostordreartikler blir elektronisk formidlet til et mottagende senter hvor det er sortert fra område til område, og deretter til et tjenestesenter som er tilordnet området. Videre på servicesenteret, er dataene videre sortert etter linjen til ruten for distribusjon inkludert adressatens adresser. Dataene er trykt i mottak eller i et lokalt distribusjonssenter, hvorfra den er levert til adressaten.

3 Imidlertid innebærer de tidligere kjente løsningene visse problemer, slik som, for eksempel, å holde leveringsadressen oppdatert eller uforståeligheten til eller feiltolkningsmulighetene til lange gateadresser, samt oppdatering av adressene og selv svar til en endring av adressen midt i leveringen av en utsendelse. Det er ofte slik at adressen til en mottaker, skrevet på en utsendelse av en avsender av utsendelsen i hans / hennes personlige håndskrift, er så lang og / eller uforståelig at dens tolkning på en maskinlesbar måte er neste umulig eller i det minste utsatt for feil. Dessuten, selv om mottakeren skulle varsle avsendere om en endring av hans / hennes adresse, blir oppdatering og vedlikehold av adresseregistrene ofte oppfattet arbeidskrevende og upraktisk, hvilket resulterer i at adressene til private avsendere spesielt ofte er utdaterte. Holde adressene oppdatert er også hemmet for eksempel ved endringer av gatenavn samt ved endringer av postvesenets operatørers postnummer, for eksempel som følge av kommunale sammenslåinger. Dette nødvendiggjør ganske omfattende tiltak på postoperatørenes side for å finne ut en korrekt adresse i tilfelle at mottakerens adresse merket på en forsendelse har blitt utdatert. Ytterligere problemer, spesielt i elektroniske leveringstjenester, er forårsaket blant annet av utdaterte e-postadresser eller en erstattet e-post operatør, eller ved unnlatelse av å lese en mottatt e-postmelding eller en annen grunn. E-postmeldingen kan av og til ende opp for eksempel i et spam-filter, og dermed aldri nå målet. På grunn av endringene av e-postadresser eller operatører, er avsenderne tvunget til vedlikehold og å oppdatere listen over e-postadresser på regelmessig basis, som naturligvis tar tid og øker kostnadene. Det er også mulig at leveringen av en elektronisk melding til sin destinasjon mislykkes fordi de elektroniske kommunikasjonstjenestene ikke fungerer eller av en annen grunn, så som for eksempel på grunn av fastlåste programmer eller virus. Det er faktisk et formål med oppfinnelsen å skape en slik løsning for å muliggjøre levering av sendinger i en postoperatørs meldingsnettverk at de forannevnte tidligere kjente ulemper kan lindres. Blant de aspektene som oppfinnelsen forfølger å løse er hvordan man skal gjøre det mulig for avsenderen å slippe å vedlikeholde lister angående endringer av leveringsadresser. I tillegg forfølger oppfinnelsen å fremskynde fordelingen av utsendelser og å redusere kostnader, samt å motvirke fåfengt frem-og-tilbake levering av forsendelser.

4 3 1 Disse formålene med oppfinnelsen oppnås ved å gi, for å muliggjøre levering av en pakke sendt i en postoperatørs meldingsnettverk, adressen til en mottaker i form av en mottaker-angivende virtuell adresse. Den virtuelle adressen signaliseres til en første databasetransportør for retur, som reaksjon på signalering, en operatørs serveradresse, som er relevant for den virtuelle adressen. Dette etterfølges av signaleringen av nevnte virtuelle adresse til nevnte operatørs serveradresse for retur, som reaksjon på nevnte signal, er en leveringsadresse relevant for nevnte virtuelle adresse på en andre databasetransportør, hvilke poster er tilgjengelig for nevnte operatør, omdanner utsendelse fra et fysisk format til et elektronisk format og sendingen av nevnte levering i elektronisk format sammen med nevnte virtuelle adressen til nevnte serveradresse for levering av utsendelse til mottakeren i operatørens meldingsnettverk. Nevnte utsendelse er omgjort til et fysisk format og nevnte leveringsadresse brukes for å muliggjøre levering av utsendelsen i det fysiske formatet i nevnte operatørs meldingsnettverk. Systemet ifølge oppfinnelsen er karakterisert ved hva som er presentert i det selvstendige krav rettet på et system. Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen er karakterisert ved hva som er presentert i det selvstendige krav rettet mot en fremgangsmåte. Anordningen ifølge oppfinnelsen er karakterisert ved det som er presentert i det selvstendige kravet rettet mot en anordning. Datamaskinprogramvareproduktet i henhold til oppfinnelsen er karakterisert ved det som er presentert i det selvstendige krav rettet til et datamaskinprogramvareprodukt. 2 3 Noen foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen fremgår av de uselvstendige kravene. I henhold til én utførelsesform av oppfinnelsen, for å muliggjøre levering av en forsendelse i en postoperatørs meldingsnettverk, er den anvendte mottaker-angivende virtuelle adressen i form av et ENUM telefonnummer. ENUM står for en versjon av IETF forenlig med RFC 3761, hvori et E. 164 nummer blir konvertert til et domenenavn i henhold til Internett DNSsystemet, eller en såkalt ENUM identifikator, og for en måte som gjør det mulig, ved anvendelse av dette domenenavnet, adressering av et flertall av meldingstjenester, for eksempel Internett-tjenester og e-post, som er relevante for dette spesifikke E. 164 nummeret.

5 I ENUM-versjonen, er rekkefølgen av de individuelle sifrene i et E. 164 telefonnummer reversert og andre ekstra indisium slettet. I domenenavnet, er hvert enkelt siffer atskilt fra de andre med en prikk. For ferdigstillelse, er en rotkode (e164.arpa.) Lagt til som et postfix. I tråd med definisjonen, er et finsk telefonnummer uttrykt, etter ENUM konvertering, som et domenenavn e164.arpa. Postfixet ". Arpa" er et postfix benyttet i offentlige ENUM systemer. Andre postfix kan brukes i lukkede ENUM systemer. Det således oppnådde domenenavnet kan brukes til å lage en ENUM spørring for å avklare URI-tallet (Universal Resource Identifier) som samsvarer med domenenavnet. Hvis en ENUM identifikator er funnet i ENUM-systemet, skal den spørrende parten bli forsynt med returinformasjon om Tier-2 navneserveren definert for den aktuelle ENUM identifikatoren. På den annen side, en forespørsel rettet til disse Tier-2 navnetjenere returnerer ett eller flere Navne Autoritets Peker (NAPTR) poster, som brukes for å representere URI-er. Som svar, er den spørrende parten forsynt med en returliste over navn-matchende URI er (f.eks. SIP URI eller tel URI eller e-post URI) arrangert i henhold til prioriteringer gitt opp av en mottaker av meldingen. I henhold til én utførelsesform av oppfinnelsen, omgjøres ENUM telefonnummeret, brukt som en utsendelses-mottaker som angir den virtuelle adressen, til en ENUM identifikator. Konverteringen kan bli utført av en dataterminal, som er i ferd med å overføre utsendelse, eller alternativt for eksempel ved en teleoperatørs nettverkselement ved mottak av en forsendelse fra dataterminalen. I henhold til én utførelsesform, kan omgjøringen også bli implementert med en omformer-enhet av den første databasetransportøren. Den første databasebæreren omfatter en mottaker-spesifiserende virtuell adresse, samt en operatørs serveradresse relevant for nevnte virtuelle adresse. Den første databasebæreren kan omfatte et flertall av underliggende databasebærere, slik som for eksempel en rotserver. En måte å implementere den første databasebæreren er å tilveiebringe en Tier-0-server som rotserver, en nivå 1-server for lagring av den virtuelle adressen, så vel som for å peke minst en NAPTR post på en Tier-2-server, hvori minst en NAPTR post omfatter en postoperatørs serveradresse relevant for den virtuelle adressen. Det bør bemerkes at i Tier-servere som er nevnt i dette eksempel utgjør en måte å implementere den første databasebæreren, men at oppfinnelsen ikke er begrenset til slike servere alene.

6 1 2 3 I henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen blir den mottakerspesifiserende virtuelle adressen signalisert til den første databasebæreren som utgjøres av en NAPTR post. I sin tur inneholder NAPTR posten en operatørs serveradresse, som er relevant for den virtuelle adressen, og som er returnert, som reaksjon på signaleringen, for eksempel til en dataterminal eller for eksempel til en teleoperatørs nettelement, som signaliserer den virtuelle adressen til nevnte først databasebærer. Operatøren kan være for eksempel en mobilkommunikasjons- eller Internettoperatør, eller eventuelt en postoperatør i direkte tjeneste av mottakeren. Dette er fulgt ved å signalisere den virtuelle adressen til nevnte serveradresse. Operatøren mottar nevnte virtuelle adresse og hentes fra en annen databasebærer, hvilke registreringer er tilgjengelig for opertøren, en leveringsadresse relevant for nevnte virtuelle adresse. I henhold til én utførelsesform av oppfinnelsen, er nevnte leveringsadresse returnert, som en reaksjon på nevnte signalering, for eksempel til en dataterminal som gjennomførte signaleringen, idet sistnevnte mottar leveringsadresse og bruker den for å muliggjøre levering av en forsendelse i en postoperatørs meldingsnettverk. Alternativt kan en utsendelse også leveres sammen med en virtuell adresse, for en aktørs serveradresse, der andre databasebærere returnerer en leveringsadresse relevant til den virtuelle adressen til operatøren som i sin tur bruker det for å muliggjøre utsendelsen som skal bli levert i en postoperatørs meldingsnettverk. I henhold til én utførelsesform av oppfinnelsen, er den andre databasebæreren atskilt fra nevnte første databasebærer. I henhold til én utførelsesform av oppfinnelsen, kan operatøren være for eksempel en mobil kommunikasjons- eller Internett operatør som velger en leveringsadresse fra den andre databasebæreren, som overensstemmer med nevnte virtuelle adresse, og som brukes for å muliggjøre levering av en forsendelse i en postoperatørs meldingsnettverk. I henhold til én utførelsesform, betyr dette at leveringsadressen er den fysiske adressen til en mottaker, for eksempel en gateadresse, som den mobile kommunikasjonseller Internettoperatøren kan feste til avsendelsen og sender deretter utsendelsen til en postoperatør for å bli plassert i sistnevntes meldingsnettverk. I tilfelle av en mobilkommunikasjon- eller Internettoperatør, sender operatøren som oftest en pakke til en postoperatør som deretter leverer den over sitt eget meldingsnettverk til en mottaker. I tilfelle av en postoperatør, kan utsendelsen plasseres direkte i denne spesielle

7 6 postoperatørens meldingsnettverk eller valgfritt videresendt til en annen postoperatør for en levering. I henhold til én utførelsesform av oppfinnelsen, omfatter nevnte første databasebærer en preferanseliste av minst to forskjellige adresser eller operatørers serveradresser, hvorved en gyldig adresse eller en operatørs serveradresse kan velges i henhold til preferanser definert, for eksempel ved mottakeren og / eller avsenderen av en utsendelse. I henhold til én utførelsesform av oppfinnelsen, omfatter nevnte andre databasebærer en preferanseliste av minst to forskjellige mottageradresser, hvorved en gyldig leveringsadresse kan velges i henhold til preferanser definert, for eksempel ved mottakeren og / eller senderen av en utsendelse. 1 2 Ifølge et eksempel er utsendelse som skal leveres opprinnelig i elektronisk format. Alternativt kan den opprinnelige sendte pakken som skal leveres også være en fysisk sending konvertert til et elektronisk format, slik som, for eksempel, en optisk lesbar bokstav. I dette tilfellet, konverteres nevnte utsendelse fortrinnsvis til et elektronisk format før levering av forsendelsen. I henhold til én utførelsesform av oppfinnelsen har nevnte sendte pakke blitt omdannet til et fysisk format, for eksempel et brev eller et kort, forut for en endelig levering av utsendelsen til mottakeren i en postoperatørs meldingsnettverk. Mest foretrukket er konverteringen fra elektronisk format til fysiske format utført så nær en mottaker som mulig, slik som for eksempel i produksjonens sentrum av en mottakers postale operatør, hvorved utsendelse kan sendes raskt og bekvemt til sin destinasjon ved bruk av, for det meste, elektroniske meldingssystemer. Dette gjør det også mulig å verifisere at den endelige fysiske leveringsadressen er faktisk den nyeste. Deretter fortsetter den ultimate leveringen av en forsendelse konvertert til fysisk format på samme måte som leveringen av tradisjonelle fysiske sendinger i en postoperatørs meldingsnettverk. Konverteringen kan også utføres ved en annen operatør, så som for eksempel en mobilkommunikasjons- eller Internettoperatør, før avsendelse blir videresendt til en postoperatør. 3 I tillegg, i henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen, kan en pakke sendt også være forsynt med en senderspesifiserende virtuell identifikator, hvorved pakkesenderen kan være informert om fremdriften av utsendelsen ved å bruke den virtuelle senderidentifikatoren. Den virtuelle identifikatoren kan være for eksempel avsenderens ENUM telefonnummer, hvorved avsender kan

8 7 1 2 informeres for eksempel i form av en tekstmelding, men også ved andre lignende midler, som for eksempel beskrevet i dette dokumentet. I henhold til én utførelsesform av oppfinnelsen kan modus for kommunikasjon, foretrukket av en sender, bli funnet ut ved å signalisere til avsenderens virtuelle identifikator til en første databaseserver, som returnerer en kontaktsone adresse foretrukket av avsenderen, slik som direkte, for eksempel, en mobilkommunikators nummer eller en e-postadresse for avsenderen. Avsenderen kan bli informert, for eksempel når sendingen har gått over til ansvaret til en annen operatør eller når sendingen har blitt levert til sin destinasjon eller når mottakeren har plukket opp utsendelsen. I henhold til en utførelsesform kan senderen også bli informert i det tilfelle at en forsendelse ikke kan leveres til en mottaker, for eksempel dersom mottakeren ikke er plassert på en markert leveringsadresse eller hans / hennes adressedetaljer (for eksempel den anvendte virtuelle adressen) er feil av en eller annen grunn. I dette tilfellet, kan senderen sende, som en respons, for eksempel en ny virtuell adresse for mottakeren eller eventuelt en virtuell adresse for en annen mottaker. I henhold til enda en annen utførelsesform av oppfinnelsen, kan mottageren være informert på forhånd om en innkommende forsendelse og fremdriftsstadier av utsendelsen ved hjelp av mottagerens virtuelle adresse anvendt på utsendelsen. Informasjonstjenesten kan gjennomføres for eksempel ved å sende en tekstmelding til en mobil kommunikators sitt telefonnummer relevant til den virtuelle adressen eller alternativt på en annen måte i tilfelle mottakeren foretrekker en annen modus for kommunikasjon, for eksempel e-post. I henhold til én utførelsesform av oppfinnelsen, blir modusen foretrukket av en mottaker, og adressen for å sende informasjon om en innkommende sendt pakke, innhentet fra den første og / eller andre databasen ved bærerens signalering av nevnte virtuelle adresse til mottakeren til den nevnte første (og eventuelt også til den andre) databasebæreren. Oppfinnelsen gir betydelige fordeler sammenlignet med tidligere kjente 3 løsninger. Blant annet matcher oppfinnelsen sammen elektroniske meldingstjenester og posttjenester som et segment av eksisterende elektroniske globale meldingsnettverk, og gir en mulighet for mottakere til å definere preferanser for meldingstjenester som brukes dermed og deres personlige tilgjengelighet. Ifølge et eksempel, kan mottakeren kanalisere og konvertere meldinger fra elektroniske nettverk for direktemeldinger til

9 bokstaver, for eksempel når e-postadressen til en avsender har blitt utdatert eller e-postoperatøren har blitt erstattet eller hvis e-posten av en eller annen grunn slipper igjennom uten å bli lest. I tillegg, ifølge et annet eksempel vil mottakere kunne kanalisere eller konvertere for eksempel brev til elektroniske meldinger, for eksempel i tilfelle av en forstyrrelse i postvesenet leveringstjeneste, for eksempel til fakser, e-post eller tekstmeldinger, blant andre. I tillegg, i henhold til et ytterligere eksempel kan postvesenets utsendelser leveres til målet selv om senderen bare hadde elektronisk adresse for mottakeren, slik som for eksempel et telefonnummer, eller selv om en postadresse for mottakeren i besittelse av avsenderen var for en eller annen grunn utdatert eller feil. Eksemplene heri muliggjør det å nå en mottaker automatisk for eksempel ved et brev, selv når elektroniske meldingstjenester ikke er i drift, eller ved bruk av elektroniske meldingstjenester når mottakeren foretrekker disse fremfor et brev. Oppfinnelsen gjør det også mulig for senderne å nå sine telefon- eller e- postkunder vha. postgangen uten kostbar og tidkrevende innsamling og vedlikehold av postadresser, selv om all kommunikasjon ellers ble gjennomført elektronisk. I sistnevnte tilfelle, kan postadressene opprettholdes bare i tilfelle at den elektroniske kontaktinformasjonen blir utdatert eller kommunikasjonslinjene ikke fungerer. Videre, ved hjelp av oppfinnelsen, er avledning (videresending) av postforsendelser til en mottakers riktige adresse en oppdatert, rask og kostnadseffektiv prosess og, om nødvendig, kan videresendingen foretas så tidlig som mulig i prosessen med å sende en utsendelse i stedet for å vente til forsendelse har kommet i distribusjonsnettet til en mottakers postoperatør og har selv vært gjennomført til mottakerens postkontor, hvor den nye adressen er kjent. I tillegg muliggjør de eksemplene her angitt for aktivering av tekstmeldinger, e-poster, fakser og andre lignende elektroniske meldinger som skal kanaliseres og konverteres i henhold til preferansene til en mottaker og / eller avsender, for eksempel fra Internett og mobile kommunikasjonsnettverk for et postrutenett, og brevets utsendelser skal kanaliseres og konverteres fra et postnett for eksempel til tekstmeldinger, til e-post og fakser for eksempel Internett og mobile kommunikasjonsnett, samt leveranser fra en postoperatør kanaliseres globalt i postvesenets operatørnettverk. Foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen skal beskrives litt mer presist i det etterfølgende segment med henvisning til de medfølgende figurer, hvori

10 9 fig. 1A viser ett eksempel på en fremgangsmåte for registrering av et tall i et ENUM postoperatøradresseinformasjonssystem og i ENUM system, i henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen, fig. 1B viser en eksempelvis fremgangsmåte for å muliggjøre levering av en forsendelse i en postoperatørs meldingsnettverk, i henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen, fig. 2A viser et eksempel på et system, sammen med sin databasekonfigurasjon, for å muliggjøre levering av en pakke sendt i en postoperatørs meldingsnettverk, i henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen, fig. 2B viser et annet eksempel på et system, sammen med sin databasekonfigurasjon, for å muliggjøre levering av en forsendelse i en postoperatørs meldingsnettverk, 1 fig. 3 viser ett eksempel for levering av en elektronisk melding i form av en fysisk bokstav i en postoperatørs meldingsnettverk, fig. 4 viser et eksempel for å kommunisere et budskap ved hjelp av en flerkanalsmodus i en postoperatørs meldingsnettverk, fig. viser et eksempel på en postsorteringsmaskin for å levere en utsendelse i en postoperatørs meldingsnettverk, fig. 6 viser en enhet for slik levering av en pakke sendt i en postoperatørs meldingsnettverk, i henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen, fig. 7 viser et eksempel på et datamaskinprogramvareprodukt for å muliggjøre levering av en forsendelse i en postoperatørs meldingsnettverk, i henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen. 2 Fig. 1A viser et eksempel på en metode for registreringen 0 av et ENUM nummer i en operatørs, slik som for eksempel en post-operatørs adresseinformasjonssystem og i ENUM systemet, der brukeren, typisk registrering i trinn 2, rapporterer hans / hennes enkeltheter, som f.eks. et tall (f.eks ) for hans / hennes mobile kommunikator, så vel som minst én fysisk leveringsadresse, slik som hans / hennes gateadresse, til postoperatøren. Brukeren kan også sende andre leveringsadressedetaljer, slik som for eksempel hans / hennes e-postadresse (for eksempel og faksnummer (381234), samt i tillegg utarbeide en

11 preferanse liste, i henhold til hvilke senderen er i stand til å velge en leveringsadresse fra blant et antall forskjellige mottageradresser I trinn 4, blir opplysninger om en bruker som skal bli registrert mottatt og identifisert, samt validert for eksempel ved en postoperatør. I trinn 4, er det også mulig for en postoperatør eller lignende for å være sikker på at det mobile kommunikatornummeret sendes inn av brukeren ennå ikke er registrert og at det oppfyller de mulige formelle krav. Deretter, i trinn 6, blir de opplysninger overført og oppdatert til en første databasebærer (DB-I), som kan implementeres for eksempel ved hjelp av de ovenfor beskrevne Tierservere som inngår i ENUM systemet. Ifølge ett eksempel, er en ENUM identifikator relevant for ENUM telefonnummeret til en bruker som er lagret i en Tier-1 server, og en postoperatørs serveradresse matcher ENUM identifikatoren er lagret i NAPTR registreringen til en Tier-2-server, som vel som en referanse er opprettet fra ENUM identifikatoren, til stede i Tier-1 serveren og matchende nevnte ENUM telefonnummer, som nevnte NAPTR registrering av Tier-2 serveren. Tier-2- serveren omfatter således en ENUM identifikator (i dette tilfellet e164.arpa) samsvarende diskuterte ENUM telefonnummer, idet i det minste en NAPTR post festet til nevnte identifikator i Tier-2 serveren. NAPTR posten kan være for eksempel en serveradresse for brukerens postoperatør "postal: I dette eksemplet er brukerens fysiske adresser ikke angitt i Tier 2-databasen, men i stedet bare en referanse til postoperatørens adresse til serveren. I tillegg kan Tier-0 rotserveren også bli oppdatert for å aktivere den, på forespørsel, å peke til riktig Tier-2 server, der spurte ENUM telefonnummer er funnet. Rotserveren kan skille Tier-2-serveren for eksempel på grunnlag av ENUM telefonnummerets landkoder, slik at for eksempel finske telefonnummer (med prefiks 38) kan inkluderes i den første Tier-1 databasen og tyske telefonnumre (med et prefiks 49) i andre Tier-1 database. I Tier-2 databasen kan i utgangspunktet lagres adresseopplysninger også, men i lys av informasjonsbehandling, informasjonssikkerhet, og for å gjøre bruk av tidligere gjort vedtak om adresseledelse, er det nok lurt å ha kretsene utformet som beskrevet i denne dokument. Den første databasebæreren kan være for eksempel være underlagt styring av en tredjepart eller, alternativt, for eksempel postoperatøren kan tjene som en leverandør av Tier-2 tjenester.

12 I trinn 8, er opplysningene, for eksempel brukerens ENUM telefonnummer (f.eks ) eller en ENUM identifikator relevant til dette, så godt som brukerens fysiske adresse (f.eks. Postintaival 7), oppdatert også til en annen databasebærer (DB- II), som kan være for eksempel en postoperatørs adresseinformasjonssystem. Dermed, ved å plassere i den første databasebæreren for eksempel en forespørsel om ENUM nummer , returnerer først databasebærer en server adresse for mottakerens postoperatør, slik som for eksempel "postal: relevant til ENUM identifikator ( e164.arpa) som matcher ENUM telefonnummer, nevnte serveradresse blir matchet av brukerens faktiske fysiske adresse, slik som for eksempel Postintaival 7, som finnes i databasebæreren til postoperatør Likeledes kan den andre databasen, omfatte en flerhet av mottageradresser, samt en preferanseliste, hvorved leveringsadressen, for eksempel en fysisk gateadresse, er valgt på basis av preferanselisten. Brukerne kan også fortrinnsvis ha en mulighet til å opprettholde sin preferanseliste, og arbeider på samme for eksempel ved hjelp av om en tjeneste er tilgjengelig via Internett eller et mobilt kommunikasjonsnettverk. For eksempel, er brukeren i stand til å prioritere tilgjengelige leveringsadresser på en slik måte at alle kort skal leveres til ham / henne i form av en tekstmelding, utsendingene (fakturaer) fra en viss leverandøren i en faks, og andre bokstaver og pakker for eksempel ved hjelp av et vanlig postomdelingskonsepts nettverk. Ifølge den ovenfor beskrevne fremgangsmåtene, for eksempel meldingsnettverk til en postoperatør kan ha sammenheng med elektroniske meldingstjenestenettverk ved å supplere en Tier-2 tjeneste FN EM-teknologi med en serveradresse for postoperatør av en registrerende part, for eksempel I NAPTR 0 "u" "E2U + postal: itella.com", som dermed går tilbake til avsenderen av meldingen i tilfelle mottakeren ønsker at meldingen skal sendes i form av ordinær post. Nøkkelordet i en NAPTR posten er for eksempel postvesenet (= 3 posttjenester), som avslører en dataterminal at tjenestene forbundet med dette søkeordet kan bli funnet på adressen uttrykt i posten. Således betyr uttrykket "post-" en arbeidstittel brukt i denne spesifikasjonen for dette nye konseptet. I et postoperatørsystem, kan ENUM telefonnummeret brukes for å trekke frem en mottaker og kanalisering en melding til en bestemt adresse på mottakeren etter at postoperatøren har konvertert elektronisk melding til et

13 12 format som kreves av brevet. Avsenderens melding kanaliseres fremover i henhold til instruks / preferanser gitt av mottakeren Videre er mottakeren av meldinger i stand til å fastslå, for eksempel i en kontakt detaljtjeneste som tilbys av en postoperatør, hans / hennes spesifikke akseptpreferanser i trinn 1 (som kan være valgfri, for eksempel bare til brukere med mange forskjellige pre-etablerte leveringsadresser og / eller modi). Innstillingene kan lagres enten på NAPTR registreringer av ENUM teknologi i en Tier-2 lagring av informasjon eller i en postoperatørens adresseinformasjonssystem. Det bør bemerkes at i Tier-serveren som er beskrevet heri er bare ett eksempel, og at andre typer servere og informasjonssystemer kan også brukt og anvendt. Det bør også bemerkes at det eneste eksempel på virtuelle adresser angitt her refererer til ENUM tall og for registrering av den, men en lignende prosess også brukes til registrering av andre virtuelle adresser, slik som, for eksempel, for registrering av statiske IP-adresser for brukere eller et bestemt tilfeldig nummer dedikert til brukeren. I tillegg, i eksempelet angitt her og arbeider med ENUM tall, har forskjellen til virtuelle adresser båret av ulike servere blitt etablert ved hjelp av landkoder av ENUM telefonnumre, men det er åpenbart at i bruk av andre virtuelle adresser, kan skillet være basert på noe annet, for eksempel forskjeller knyttet til bestemte numre eller segmenter av IP-identifikatorer. Fig. 1B viser et eksempel på en fremgangsmåte for å muliggjøre levering av en forsendelse i en postoperatørs meldingsnettverk. I fremgangsmåten er pakken sendt først i trinn 12 forsynt med en virtuell adresse som utpeker adressen til en mottaker. I prosessen med å sende en pakke, leser og overfører enten en dataterminal som brukes av senderen eller et annet element slik som, for eksempel, en telekommunikasjonsoperatørs element, nevnte virtuelle adressen som brukes i de sendte direkte til en første databasebærer i trinn 14. Den første databasebæreren er tilpasset til å akseptere nevnte virtuell adresse og til å returnere fra sin database en operatørserveradresse relevant til nevnte virtuelle adresse. I trinn 16 blir, nevnte virtuelle adresse overført til nevnte operatørs serveradresse returnert av den første databasebæreren, hvilken serveradresse i sin tur returnerer, som reaksjon på signaleringen, en leveringsadresse relevant for denne bestemte virtuelle adressen.

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217972 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/12 (2006.01) H04W 8/28 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.07.11 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2481227 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 8/18 (09.01) H04W 8/24 (09.01) H04W 60/00 (09.01) H04W 60/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329669 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 6/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.04.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q 0/00 (2006.01) G08G 1/123 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20092789 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.07.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 219769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06Q /32 (12.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/04 (06.01) E03C 1/0 (06.01) H01H 2/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..14 (80) Dato for

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

FITS Kontinuitetsstyring

FITS Kontinuitetsstyring FITS Kontinuitetsstyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring Innhold KONT 1 Introduksjon... 1 KONT 2 Oversikt... 1 KONT 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer