Crash and Carry workshop

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Crash and Carry workshop"

Transkript

1 Crash and Carry workshop Ingemar Jansson Haverstad Versjon

2 Agenda Crash and Carry Bakgrunn Lisensiering VMware installasjon Linux installasjon VMware Server 1 Oracle Enterprise Linux 5 Oracle installasjon Oracle11g

3

4 Linux dialekter SUSE/Novell SUSE 8, 9 og 10 Red Hat SLES 8, 9 og 10 Red Hat Red Hat AS/ES/EL 2.1, 3, 4 og 5 Oracle Enterprise Linux United Linux 1.0 Asian Asianux 1 og 2 Red Flag DC China Miracle Linux Japan Fedora Core 4, 5, 6,7 Fedora 8 og 9 Debian Mandriva Knoppix og Ubuntu Linux From Scratch LFS 4

5 Linux distribusjon 2.6 kjernen er den mest aktuelle for servere for bærbare Linux er influert av UNIX Unix 4.3 BSD AT&T System V og Xenix Hver dialekt har laget egne system verktøy 5

6 Oracle Enterprise Linux Blåkopi av Red Hat Enterprise Linux ds.pdf «Available as open source, Oracle Enterprise Linux is fully compatible both source and binary with Red Hat Enterprise Linux AS (RHEL AS). kdebase kernel kexec tool libvirt wireshark trademark / logo changes GPG key related changes trademark / logo changes trademark / logo changes ocfs2 related fix. 6

7 Oracle Enterprise Linux versjoner Oracle Enterprise Linux 4 Update 1 Update 2 Update 3 Update 4 Update 5 Update 6 Oracle Enterprise Linux 5 Update 1 7

8 Oracle lisensiering Utvikling «OTN Development License». 1 bruker lisens. Kan ikke brukes i produksjon, test eller delte miljøer. Programvare kan lastes ned fra Oracle Technology Network for begrenset utviklingsarbeide i 30 dager. Ikke tillat til intern databehandling, kommersielt bruk eller produksjon. Test OLSA (Oracle License and Service Agreement) 8

9 Linux programmer Server Samba Postfix Apache VNCserver Klient IPtables nessus Nmap rlwrap Thunderbird Firefox OpenOffice VNCviewer Gimp Eclipse OpenSSH OpenSSL (putty) 9

10 Hvilken plattform? Oracle10g R2 x86: x86: AMD64: Itanium: Patcher x86: Itanium: Itanium: AMD64: AMD64: Oracle11g R1 Patcher x86: AMD64: Itanium: 10

11 Maskinkrav Linux CPU Oracle CPU Tekst: Pentium 200 Mhz Grafisk: Pentium II 400 Mhz Minne Minne Tekst: 64 MB (runlevel 3) Grafisk: 256 MB (runlevel 5) Disk Server 1,1 GB Grafisk: 512 MB Disk EE + DB 3,7 GB Ikke kjøp den nyeste modellen! 11

12 Desktop og server Desktop Ha det gøy Server Høy oppetid Teste nye versjoner Etablerte versjoner Eksperimentell hardware Utprøvd hardware Fikse på egen hånd Supportavtale Dualboot Linux/Windows 12

13 13 VMware server installer exe

14 VMware lisens 14

15 VMware tilpasset installasjon 15

16 VMware Management Interface 16

17 VMware autorun CD ROM 17

18 18

19 19

20 VMware lisens informasjon 20

21 21

22 VMware oppkobling 22

23 VMware server konsoll 23

24 24

25 Standard virtuell server 25

26 Gjeste operativ system: Linux 26

27 Navn på virtuell server 27

28 Nettverks tilkobling 28

29 Opprette disk, 10+ GB 29

30 Opprette disk(er) 30

31 31

32 Unbreakable Linux Network 32

33 Linux installasjon 33

34 Booting: linux text, side 62 34

35 Sjekk installasjonsmedia 35

36 36

37 Konfigurering: Språk (LANG) 37

38 Konfigurering: Tastatur 38

39 Konfigurering: Diskpartisjonering 39

40 Konfigurering: Diskpartisjoner 40

41 Konfigurering: Disk 41

42 Konfigurering: Nettverk 42

43 Konfigurering: IP adresse 43

44 Konfigurering: Tidssone 44

45 Passord root administrator 45

46 Tilpass programmer etterpå... 46

47 47

48 Linux CD nr. 1, 2 og 3 48

49 Bytt CD: VM > CD ROM > Edit 49

50 Linux CD nr. 3 50

51 Start på nytt... 51

52 Konfigurering av Linux 52

53 53

54 54

55 55

56 Høyere sikkerhet? 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 Booting: linux text 62

63 Teste media 63

64 64

65 Konfigurering: Språk (LANG) 65

66 Konfigurering: Tastatur 66

67 Konfigurering: Disk 67

68 Konfigurering: Diskpartisjoner 68

69 Konfigurering: /dev/sda 69

70 Konfigurering: Partisjonering 70

71 Konfigurering: Nettverk 71

72 Konfigurering: IPv4 og IPv6 72

73 Konfigurering: IP adresse 73

74 Konfigurering: Gateway og DNS 74

75 Konfigurering: Navn 75

76 Konfigurering: Tidssone 76

77 Passord: root administrator 77

78 Konfigurering: programvare 78

79 Logg av installasjonen 79

80 3 av 5 CDer trenges 80

81 Mellom 10 og 30 minutter 81

82 Bytt CD: VM > CD ROM > Edit 82

83 83

84 Tilpassinger 84

85 85

86 Installere ny kjerne: el5 86 ~]# uname r el5 ~]# ls kernel el5.i686.rpm kernel headers el5.i386.rpm ~]# rpm ivh kernel el5.i386.rpm Preparing... ###################################### [100%] 1:kernel ###################################### [100%] ~]# rpm ivh kernel headers el5.i386.rpm Preparing... ###################################### [100%] 1:kernel headers ###################################### [100%] ~]# reboot

87 87

88 Installere VMware tools 88 ~]# mount r /dev/cdrom /mnt ~]# cd /mnt mnt]# ls VMwareTools i386.rpm VmwareTools tar.gz mnt]# rpm ivh VMwareTools i386.rpm Preparing... ########################################### [100%] 1:VMwareTools ########################################### [100%] ~]# reboot

89 Konfigurer X11 windows 89

90 Forberedelser: Metalink notat Hardware requirements i) Physical Memory At least 1024MB of physical RAM is required. To determine the physical RAM size, enter the following command ~]# grep MemTotal /proc/meminfo MemTotal: kb ii) Swap Space RAM between 1024 MB and 2048 MB, swap space 1.5 times the size of RAM ~]# grep SwapTotal /proc/meminfo SwapTotal: kb iii) Disk space Requirement 400 MB of disk space in the /tmp directory Between 1.5 GB and 3.5 GB of disk space for the Oracle software 1.2 GB of disk space for a preconfigured database that uses file system storage ~]# df h / Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/volgroup00 LogVol00 7,7G 1,9G 5,5G 26% / 90

91 91 2. Kernel Requirements The system must be running the following kernel version (or a later version) To determine whether the required kernel is installed, enter the following command: ~]# uname r el5

92 92 3a. Installing required packages fra CD 2 The minimum required packages given here are sufficient only if Linux has been installed without customizing the package selection. Install all these packages from the directory Server in CD#2 of RHEL/OEL 5. ~]# mount r /dev/cdrom /mnt ~]# cd /mnt mnt]# rpm import RPM GPG KEY ~]# cd Server Server]# rpm ivh gcc c el5.i386.rpm gcc el5.i386.rpm \ libstdc++ devel el5.i386.rpm \ glibc devel i386.rpm \ glibc headers i386.rpm \ libgomp el5.i386.rpm \ libxp i386.rpm \ compat libstdc i386.rpm \ compat libstdc i386.rpm Preparing... ###################################### [100%] 1:libgomp ###################################### [ 11%]...

93 93 3b. Installer ikke dokumenterte pakker fra CD 2 Server]# rpm ivh *ODBC* Preparing... ########################################### [100%] 1:unixODBC ########################################### [ 50%] 2:unixODBC devel ########################################### [100%] Server]# rpm ivh libaio devel i386.rpm Preparing... ########################################### [100%] 1:libaio devel ########################################### [100%]

94 94 3c. Installing required packages fra CD #3 Install this package from the directory Server in CD#3 of RHEL/OEL 5. Demonter CDen først! mnt]# cd ~]# umount /mnt Monter CD nummer 3, ved hjelp av Vmware først. Importer nøkkel og installer den siste pakken. ~]# mount r /dev/cdrom /mnt ~]# cd /mnt mnt]# cd Server Server]# rpm ivh sysstat el5.i386.rpm Preparing... ########################################### [100%] 1:sysstat ########################################### [100%]

95 95 3d. Hentet fra Oracle Unbreakable Network For å unngå feilmeldinger under Oracle installasjonen er to pakker lastet ned fra ~]# rpm ivh elfutils libelf devel el5.i386.rpm \ elfutils libelf devel static el5.i386.rpm Preparing... ########################################### [100%] 1:elfutils libelf devel static ########################################### [ 50%] 2:elfutils libelf devel ########################################### [100%]

96 96 4. Set the kernel parameters Add the following the lines in the file /etc/sysctl.conf Install all these packages from the directory Server in CD#2 of RHEL/OEL 5 by the command. ~]# gedit /etc/sysctl.conf kernel.shmmni = 4096 kernel.sem = fs.file max = net.ipv4.ip_local_port_range = net.core.rmem_default = # Oracle10g R2 net.core.rmem_max = # Oracle10g R2 net.core.wmem_default = net.core.wmem_max = # net.ipv4.tcp_wmem_default = # net.ipv4.tcp_wmem_max = # net.ipv4.tcp_rmem_default = # net.ipv4.tcp_rmem_max = To place these changes into effect, execute the command: Server]# sysctl p

97 97 5. Create Oracle user and groups ~]# groupadd oinstall ~]# groupadd dba ~]# groupadd oper ~]# groupadd asm ~]# useradd g oinstall G dba,oper,asm oracle ~]# passwd oracle Changing password for user oracle. New UNIX password: ####### Retype new UNIX password: ####### passwd: all authentication tokens updated successfully ~]# system config users

98 98 6. Create the required directories for Oracle Base and change the ownership ~]# mkdir p /oracle ~]# chown R oracle:oinstall /oracle ~]# mkdir p /oradata ~]# chown R oracle:dba /oradata

99 99 7. Set the session limits for Oracle user Add the following lines to the /etc/security/limits.conf file ~]# gedit /etc/security/limits.conf oracle soft nproc 2047 oracle hard nproc oracle soft nofile 1024 oracle hard nofile Add the following line in the /etc/pam.d/login file ~]# vi /etc/pam.d/login session required pam_limits.so Add the following lines to the /etc/profile ~]# gedit /etc/profile if [ $USER = "oracle" ]; then ulimit u ulimit n fi

100 Configure the Oracle user's environment Configuring the oracle User's Environment. Note that setting $ORACLE_BASE (not $ORACLE_HOME) in the environment will ease a couple of entries in the Oracle Universal Installer. ~]$ cd ~]$ vi.bash_profile #.bash_profile # Get the aliases and functions if [ f ~/.bashrc ]; then. ~/.bashrc fi # User specific environment and startup programs export ORACLE_BASE=/oracle export ORACLE_SID=TEST11g unset ORACLE_HOME unset LANG PATH=/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:$HOME/bin

101 Invoking Oracle Universal Installer (OUI) Log in as Oracle user and start installation by any one of the following methods. This is required because Oracle 10.2 (and Oracle 11.1) expects the OS to be RHEL 3 or RHEL/OEL 4. ~]$ cd /Nedlasting/Oracle/Linux/Oracle11gR1 Oracle11gR1 ~]$ unzip linux_11gr1_database.zip inflating: database/doc/server.111/b32009/toc.htm inflating: database/doc/server.111/b32009/tuning.htm inflating: database/doc/server.111/b32009.pdf inflating: database/runinstaller Oracle11gR1]$ cd database database]$./runinstaller Starting Oracle Universal Installer... Checking Temp space: must be greater than 80 MB. Actual 5235 MB Passed Checking swap space: must be greater than 150 MB. Actual 1983 MB Passed Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors. Actual Passed Please wait...

102 OUI: Welcome 102

103 OUI: Inventory 103

104 OUI: Installation Type 104

105 OUI: Install Location 105

106 OUI: Prerequisite Checks 106

107 OUI: Configuration Option 107

108 OUI: Configuration Option 108

109 OUI: Summary 109

110 OUI: Summary 110

111 OUI: root skript 111

112 112

113 VMware: /oradata Disk 113

114 VMware: /oradata Disk 114

115 VMware: /oradata Disk 115

116 Forberedelser: Filsystem ~]# mkfs.ext3 /dev/sdb1 L /oradata mke2fs 1.36 (05 Feb 2005) Filesystem label=/oracle OS type: Linux Block size=4096 (log=2) Fragment size=4096 (log=2) inodes, blocks blocks (5.00%) reserved for the super user First data block=0 Maximum filesystem blocks= Writing inode tables: done Creating journal (8192 blocks): done Writing superblocks and filesystem accounting information: done ~]# vi /etc/fstab LABEL=/oradata /oradata ext3 data=journal

117 Tilrettelegging: Oracle profil ~]$ vi.bash_profile... export ORACLE_BASE=/oracle export ORACLE_HOME=${ORACLE_BASE}/product/ /db export ORACLE_SID=DEMO11G export NLS_LANG=NORWEGIAN_NORWAY.WE8ISO8859P1 PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:$HOME/bin:${ORACLE_HOME}/bin export CDPATH=.:${ORACLE_HOME}:${ORACLE_BASE}/admin/${ORACLE_SID} UNSET LANG #export LANG=en_US PS1=$(hostname)':${ORACLE_SID}> ' ~]$..bash_profile demo:demo11g> 117

118 Tilrettelegging: /etc/hosts demo:demo11g> vi /etc/hosts # Do not remove the following line, or various programs # that require network functionality will fail localhost.localdomain localhost ::1 localhost6.localdomain6 localhost6 # demo.oraklet.no demo ~]# system config networks 118

119 Oracle brannmur iptables Åpne port 1521 mot server med IP adresse Port 1521 inn Ukjent port ut, etablert ~]# vi /etc/sysconfig/iptables A INPUT p tcp \ s 0/0 \ sport 1024:65535 \ d \ dport 1521 \ m state state NEW,ESTABLISHED j ACCEPT A OUTPUT p tcp \ s \ sport 1521 \ d 0/0 \ dport 1024:65535 \ m state state ESTABLISHED j ACCEPT ~]# system config firewall 119

120 Oracle verktøy dbca emca netca netmgr oidca oidadmin esm 120 Database Configuration Assistant Enterprise Manager Configuration Assistant Network Configuration Assistant Network Manager OID Configuration Assistant OID Manager Enterprise Security Manager

121 Network Configuration Assistant demo:demo11g> which netca /oracle/product/ /db/bin/dbca demo:demo11g> netca 121

122 netca: Add Listener 122

123 netca: LISTENER 123

124 netca: TCP protocol 124

125 netca: Port 1521? 125

126 126

127 Database Configuration Assistant demo:demo11g> which dbca /oracle/product/ /db/bin/dbca demo:demo11g> dbca 127

128 dbca: Create a Database 128

129 dbca: Type of Database 129

130 dbca: Database Name 130

131 dbca: Enterprise Manager 131

132 dbca: Administrative Passwords 132

133 dbca: Storage 133

134 dbca: Database file locations 134

135 dbca: Flash Recovery Area 135

136 dbca: Sample Schemas 136

137 dbca: Memory, etc 137

138 dbca: Oracle11g Security 138

139 dbca: Automatic Maintenance Tasks 139

140 dbca: Storage names 140

141 dbca: Database creation options 141

142 dbca: Common Options 142

143 dbca: Database creation 143

144 Enterprise Manager Database Control demo:demo11g> emctl status dbconsole Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release Copyright (c) 1996, 2007 Oracle Corporation. All rights reserved. https://demo.oraklet.no:1158/em/console/aboutapplication Oracle Enterprise Manager 11g is not running. demo.oraklet.no:demo11g> emctl start dbconsole Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release Copyright (c) 1996, 2007 Oracle Corporation. All rights reserved. https://demo.oraklet.no:1158/em/console/aboutapplication Starting Oracle Enterprise Manager 11g Database Control... started. Logs are generated in directory /oracle/product/ /db/demo.oraklet.no_demo11g/sysman/log ~]# vi /etc/sysconfig/iptables A RH Firewall 1 INPUT m state state NEW m tcp p tcp dport 443 j ACCEPT 144

145 Enterprise Manager Database Control 145

http://www.brr.no/linux/

http://www.brr.no/linux/ Notater fra mitt forsøk på å lære meg bruken av Red Hat Linux http://www.brr.no/linux/ Benyttede kilder: http://www.gnuskole.dk/bog http://www.sslug.dk/linuxbog/ Benyttede Linux distribusjoner: Red Hat

Detaljer

Migrere fra XA 5.0 til XA 6.0

Migrere fra XA 5.0 til XA 6.0 Migrere fra XA 5.0 til XA 6.0 Stian A. Petersen Løsnings arkitekt Stian@commaxx.no Commaxx 1 Hva er forskjellen mellom oppgradering og migrering? Oppgradering Installere en nyere versjon eller utgivelse

Detaljer

Installasjonsveiledning for Fedora 11 og Olex 7.17 eller nyere

Installasjonsveiledning for Fedora 11 og Olex 7.17 eller nyere 2 februar 2011 Hans Ole Hestvik /felles/trykksaker/installasjonsveiledning/f11_no.odt Installasjonsveiledning for Fedora 11 og Olex 7.17 eller nyere Dette er er en veiledning for installasjon av Fedora

Detaljer

Hvordan bryte seg inn i Oracle databaser?

Hvordan bryte seg inn i Oracle databaser? Hvordan bryte seg inn i Oracle databaser? Ingemar Jansson Haverstad ingemar@oraklet.no www.oraklet.no/foredrag Version 1.0 13.03.2007 Bakgrunn Kilder Verktøy Passord Rettigheter Oracle programvare SQL*Net

Detaljer

Ubuntu Guiden oppsumert Av: Lars- Martin Hejll H2012 Kilde: Ubuntuguid part 1

Ubuntu Guiden oppsumert Av: Lars- Martin Hejll H2012 Kilde: Ubuntuguid part 1 Ubuntu Guiden oppsumert Av: Lars- Martin Hejll H2012 Kilde: Ubuntuguid part 1 26. april 2012 ble upuntu LTS 12.04 først Utgitt LTS står for long time support og angir en type utgivelse. (support fram til

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

Utgivelsesnotater for Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64. The Debian Documentation Project (http://www.debian.org/doc/)

Utgivelsesnotater for Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64. The Debian Documentation Project (http://www.debian.org/doc/) Utgivelsesnotater for Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64 The Debian Documentation Project (http://www.debian.org/doc/) November 11, 2010 Utgivelsesnotater for Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64 Published

Detaljer

Kan en sikker løsning bli en for sikker løsning?

Kan en sikker løsning bli en for sikker løsning? Kan en sikker løsning bli en for sikker løsning? Ingemar Jansson Haverstad ingemar@oraklet.no www.oraklet.no/foredrag Version 0.86 02.05.2005 Sikkert? 2 Hvor høy oppetid ønskes? 99,9999% 7x24 Installasjon

Detaljer

Hvordan sette opp, og drifte et Skolelinux nettverk.

Hvordan sette opp, og drifte et Skolelinux nettverk. Hvordan sette opp, og drifte et Skolelinux nettverk. Hvordan bruke mindre tid på å drifte, og mer på opplæring av elevene. Mr. Klaus Ade Johnstad Skolelinux sysadmin Oslo, Kampen Mob: 938 69 567 klaus@skolelinux.no

Detaljer

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter Brukerveiledning RT-N56U Ekstrem ytelse med stil Dual-band trådløs-n gigabit ruter Den ultratynne og stilige RT-N56U har en 2,4 GHz og 5 GHz dual band for en uovertruffen samtidig trådløs HD-direkteoverføring;

Detaljer

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen?

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen? Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server, en arbeidsstasjon og en skriver. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres

Detaljer

ZENWALK LINUX MANUAL. Zenwalk brukerguide. Skrevet av ZenDoc Teamet. Copyright 2005-2007 - Zenwalk Linux. Om lisensen til denne dokumentasjonen

ZENWALK LINUX MANUAL. Zenwalk brukerguide. Skrevet av ZenDoc Teamet. Copyright 2005-2007 - Zenwalk Linux. Om lisensen til denne dokumentasjonen 1 sur 57 ZENWALK LINUX MANUAL Zenwalk brukerguide Skrevet av ZenDoc Teamet. Copyright 2005-2007 - Zenwalk Linux Om lisensen til denne dokumentasjonen Du har rett til å kopiere, distribuere og/eller modifisere

Detaljer

LTSP Linux Terminal Server Project v3.0

LTSP Linux Terminal Server Project v3.0 James McQuillan jam@ltsp.org Ragnar Wisløff ragnar@wisloff.no Copyright 2002 av James A. McQuillan for den engelskspråklige versjonen Copyright 2002 av Ragnar Wisløff for den norskspråklige versjonen Revisjonshistorie

Detaljer

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse).

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse). Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server og en arbeidsstasjon. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres på arbeidsstasjonen.

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

Slutteksamen in115 Nettverksdrift (bokmål) Svarskisse: Løsningsforslag

Slutteksamen in115 Nettverksdrift (bokmål) Svarskisse: Løsningsforslag Slutteksamen in115 Nettverksdrift (bokmål) Svarskisse: Løsningsforslag Dato: 11. Mai 2004 tidsrom: kl. 0900 1100 Hjelpemidler: Formelsamling (ett ark) og kalkulator (tomt minne) Oppgaven har fem (5) oppgaveark.

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Eduroam brukerveiledning. Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS

Eduroam brukerveiledning. Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS Eduroam brukerveiledning Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS Innhold Windows 8 Windows XP Windows 7 og Vista Mac OS X 10.4 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Linux Ubuntu 10.4 iphone og ipod Touch

Detaljer

Linux Installasjonskurs. & Konfigurasjon

Linux Installasjonskurs. & Konfigurasjon Linux Installasjon & Konfigurasjon Versjon 2.3.1 (sist oppdatert: 2003.02.26) Laget av : Victor Gjeset victor@decna.com 1 Innledning Utviklingen av LINUX har vært veldig rask de siste par årene. De fleste

Detaljer

Setup and Quick Reference Guide

Setup and Quick Reference Guide Dell Precision Workstations Setup and Quick Reference Guide www.dell.com support.euro.dell.com Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of

Detaljer

Unix forelesningsnotater. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo

Unix forelesningsnotater. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Unix forelesningsnotater Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Contents 1 Forelesning 5/1-22(2 timer). Om kurset. Unix-shell, Unix-filsystem 2 1.1 Om kurset.........................................

Detaljer

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service,

Detaljer

Tom Svendsen Senior systemkonsulent Atea AS tom.svendsen@atea.no

Tom Svendsen Senior systemkonsulent Atea AS tom.svendsen@atea.no Tom Svendsen Senior systemkonsulent Atea AS tom.svendsen@atea.no Sertifisert kompetanse VMware VMware Certified Professional (VCP101, VCP301) VMware Certified Enterprise Administrator (VCEA * ) * Er en

Detaljer

Oracle10g og Oracle9i Grid og RAC, hva er forskjellen?

Oracle10g og Oracle9i Grid og RAC, hva er forskjellen? Oracle10g og Oracle9i Grid og RAC, hva er forskjellen? Version 1.03 23.03.2004 Ingemar Jansson Haverstad ingemar@oraklet.no www.oraklet.no/foredrag Real Application Cluster Oracles visjoner Oracle10g g

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Komme i gang. www.apple.com/no/support

Komme i gang. www.apple.com/no/support 1 Komme i gang www.apple.com/no/support Installer Leopard Hvis du vil oppgradere til Mac OS X Leopard, setter du inn installeringsplaten og dobbeltklikker på Installer Mac OS X. Klikk deretter på Omstart.

Detaljer

hp LaserJet 3015 hp LaserJet 3030 hp LaserJet 3380 fax fax faks

hp LaserJet 3015 hp LaserJet 3030 hp LaserJet 3380 fax fax faks hp LaserJet 3015 hp LaserJet 3030 hp LaserJet 3380 fax fax faks hp LaserJet 3015 all-in-one hp LaserJet 3030 all-in-one hp LaserJet 3380 all-in-one English Fax Guide Copyright Information 2003 Copyright

Detaljer

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen Cateno E-post oppsett Cateno AS Gjerdrums vei 14 0484 Oslo Support: Tlf: 23 00 78 80, Faks: 23 00 78 99 Internett: www.cateno.no E-mail: support@cateno.no

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett tilgang Nettverk Windows 2008r2, Windows 7 Business/Professional/Ultimate. Windows 8, windows

Detaljer