UNINETT Digital Eksamensavvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNINETT Digital Eksamensavvikling"

Transkript

1 Versjon: 1.0 Dato: evry.com Forstudie UNINETT Digital Eksamensavvikling Roy Myhre & Eskild Brede med flere EVRY 2013

2 Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av Etablering av dokument Roy Myhre Første versjon ferdig Roy Myhre & Eskild Brede Side 2/33

3 Innhold 1 Hensikt Problemstillinger Funn og erfaringer fra Universitetene i Agder, NTNU, Bergen, Oslo, Tromsø Eksisterende lisenser 6 2 Konklusjon og anbefaling Test før eksamensgjennomføring 7 3 Forutsetninger og forbehold Fremdrift og milepæler Fysisk hardware Oppsett og konfigurasjon konsulenter Server-virtualisering med Hypervisor Begrensninger i klyngeteknologi for hypervisor sortert på leverandør 9 4 Vurdering av ulike løsninger Inspera Assessment Hyper-V med XenDesktop og SEB Hyper-V med XenApp og SEB VMWare Horizon View VDI og SEB Microsoft VDI og SEB Microsoft RDS og SEB Boot fra USB / Windows to Go og SEB 20 5 Kravmatrise Juridiske krav og begrensninger Funksjonelle krav og begrensninger Tekniske krav og begrensninger 24 6 Detaljering av hvert krav Offentlighetslov Personopplysningslov Individuelle forskrifter for universitet/høyskole Arkivlov Strømuttak Kommunikasjon Funksjonell test Logging Løpende Lagring til passende område Nedlåst kommunikasjon Anonymisering 27 Side 3/33

4 Konvertere til PDF/A Bred kompatibilitet Automasjon Minimumskrav utstyr Sikker levering med kvittering Skalering Arkivering 28 7 Teknologier Citrix XenDesktop Microsoft VDI VMWare Horizon View (VDI) SEB Safe Exam Browser Respondus lockdown browser Inspera Assessment Nettverk 33 Side 4/33

5 1 Hensikt EVRY Consulting har fått i oppdrag av UNINETT/eCampus-prosjektet å se på muligheter for teknologiplattform for digital eksamensavvikling. Spesifikt skal rapporten kartlegge funksjonelle, organisatoriske og sikkerhetsmessige krav og forventninger til plattform og kjøremiljø, begrenset til selve eksamensgjennomføringen på eksamensdagen. Følgende momenter spesifiseres: Beskrivelse av potensielle teknologiplattformer for infrastruktur som kan benyttes (med tilhørende fordeler og ulemper) Krav og begrensninger på sentral plattform o Sikkerhetskrav o Funksjonelle krav o Krav til kommunikasjon, kapasitet, ytelse, tilgjengelighet m.m. o Krav til distribusjon Krav og begrensninger til eksamenssted o Sikkerhetskrav o Funksjonelle krav o Krav til kommunikasjon, kapasitet, ytelse, tilgjengelighet m.m. o Krav til klient som kan benyttes Sammenstille funn og erfaringer fra Universitetene i Agder, Bergen, Trondheim, Tromsø m.m. Krav og forventninger hos UNINETT/universitet/andre Estimerte kostnader Fremdriftsplan, milepæler og overlevering Andre vektige momenter som måte avdekkes som en del av utarbeidelse av forstudien Dokumentet redegjør for krav og begrensninger som stilles til eksamenssted i forbindelse med avvikling av selve eksamen (på eksamensdag) digital skoleeksamen, og dekker kun fasen Gjennomføre. I hovedsak skal det leveres tekstbehandler-funksjonalitet for avvikling av skriftlige, lukkede skoleeksamener på digital plattform. Øvrige faser i grafikken under er ikke direkte berørt av denne rapporten. Dokumentet er organiser i 7 deler, hvor del 1 gjennomgår forventninger og identifiserte problemstillinger, mens del 2 gir konklusjon og anbefalte løsninger. Del 3 gjennomgår noen problemstillinger og avhengigheter. Del 4 vurderer hver enkelt teknologiplattform, mens del 5 lister opp krav og forventninger som er lagt til grunn. Del 6 delatjerer og beskriver krav og forventninger, mens del 7 beskriver de ulike teknologiene. Side 5/33

6 1.1 Problemstillinger Løsningen må kunne understøtte bruk av elevens eget utstyr (Bring Your Own Device, BOYD), uten at dette øker risiko for fusk eller feil. Teoretisk sett skal det kunne gjennomføres eksamen for studenter på samtidig, og legge til rette for arkivering av studentens kjøremiljø i inntil 6 måneder etter endt eksamen. Offentlig lov og rett, personvernbestemmelser og eksamensstedets forskrifter må følges samtidig som det må legges til rette for størst mulig automasjon og standardisering for å forebygge og forenkle gjennomføringen og de tilstøtende eksamensfasene på en forutsigbar og pålitelig måte. Følgende krav og forventninger er identifisert i workshop; Åpne for bruk av studentens eget utstyr Sikkerhet i løsningen o Forhindre fusk o Hindre tap av data Skalering o Løsningen må støtte inntil samtidige eksamensavviklinger o Løsningen må ivareta samtlige gjennomførte eksamener i inntil 6 måneder etter avlevert eksamen Personvern o Studentens personvernrettigheter må ivaretas under hele eksamensprosessen Anonymisering Fysisk plassering av data 1.2 Funn og erfaringer fra Universitetene i Agder, NTNU, Bergen, Oslo, Tromsø Flere mindre prosjekter er gjennomført på flere universiteter med vekslende hell, og ulike fokus på teknologiplattformer. Gjennomgående ser man en dragning mot tankene rundt Bring Your Own Device (BYOD), som åpner for bruk av studentens eget utstyr. Universitet i Agder har gjort noen forsøk på VDI, og har omtrent de samme konklusjonene som denne rapporten. 1.3 Eksisterende lisenser Denne rapporten har ikke samlet inn eksisterende lisenser og avtaler UNINETT eller samarbeidspartnere innehar, og har kalkulert alle nødvendige lisenser inn i kostnadsmodellen. Eksempelvis antas det at det eksisterer Microsoft Windows Core CAL-lisens for alle studenter. Dersom man må skaffe Core CAL-lisenser for brukere vil dette koste estimert ca for tre år, som da kommer i tillegg til kostnader angitt i denne rapporten. Side 6/33

7 Det er heller ikke gjort regnskap for kostander til tekstbehandler eller annen støtteprogramvare som eventuelt vil bli benyttet. 2 Konklusjon og anbefaling Alle anbefalte løsninger benytter SafeExam Browser (SEB) for å oppnå ekstra sikkerhet på studentens lokale enhet (Microsoft Windows/Apple OSX). Denne rapporten konkluderer med følgende todelte konklusjon/anbefaling; 1. Microsoft Hyper-V med XenDesktop + SEB denne løsningen møter alle identifiserte krav, kan skaleres ytterligere, og åpner for andre eksamensformer med støtteprogramvare dersom dette skulle bli aktuelt senere. 2. Inspera Assessment 2.0 denne løsningen fra norske Inspera as dekker ikke bare alle identifiserte krav, men skalerer så langt man ønsker, er en komplett løsning for hele eksamensprosessen fra planlegging til sensur, har en løpende kostnadsmodell etter faktisk bruk, og krever minst av sentrale tekniske IT-ressurser. Rapporten anbefaler ecampus å vurdere begge disse alternativene opp mot hverandre da de er fundamentalt forskjellige, med vidt forskjellige tilnærminger og løsninger. Inspera Assessment 2.0 er åpner for kundetesting i disse dager. 2.1 Test før eksamensgjennomføring Forstudien anbefaler at alle studenter tester sin enhet i god tid før gjennomføring av eksamen. Dette for å gi studenten innføring i eksamensopplevelsen og teknologien, samt test av kompatibilitet og luke ut eventuelle feil. 3 Forutsetninger og forbehold 3.1 Fremdrift og milepæler Forstudien konkluderer med at en detaljering av milepæler og fremdriftsplaner er urealistisk pga. de mange potensielle uklarhetene og utfordringene som forventes. Grovt sett vil forstudien indikere følgende milepæler på veldig overordnet nivå; Inspera Assessment v2.0 forventes ifg. Leverandøren å komme på markedet i Q såfremt tester går som forventet. Side 7/33

8 Etablering av fysisk hardware for de andre løsningsforslagene forespeiles følgende tidslinjer; o Bestilling og levering av hardware 2 måneder fra bestillingsdato. Denne er veldig usikker. o Montering, design av løsning, samt installasjon 3-4 månedsverk. o Definere kjøremiljø 1 månedsverk o Test og akseptanse 1 måned. 3.2 Fysisk hardware Grunnet den store mengden sesjoner og data som skal behandles er det nødvendig å benytte de mest moderne komponentene. Samtidig vil administrasjon, fysisk krav til plass, og kjøling tale for en modulær og fysisk liten løsning. På serversiden har vi benyttet en HP ProLiant BL685c G7-bladeserver som byggekloss. Disse samstilles 8 og 8 i såkalte enclosures med felles nettverks- og lagringstilkoblinger for enkel administrasjon og forvaltning. Spesifikasjoner: HP ProLiant BL685c G7 o 1024 GB RAM o 4 Prosessorer med 16 kjerner hver o Listepris ca C7000 BladeEnclosure o Listepris ca o Delkomponenter kan tilkomme avhengig av valgte lagringssystem. Lagringssystem (SAN) rapporten har ikke foreslått lagringsløsning, men heller lagt et grovestimat på for lagring. Pris avhenger av valgte løsning, valg av leverandør, spesifikasjoner, tilleggsfunksjoner etc. 3.3 Oppsett og konfigurasjon konsulenter Hver enkelt løsning er estimert løst med forventet bidrag fra eksterne konsulenter uten at dette er spesifisert. 3.4 Server-virtualisering med Hypervisor Alle løsninger foruten Inspera Assessment kjøres på fysiske servere som er bestykket med programvare for server-virtualisering. Dette er en teknologi som tillater flere skjermede instanser av et operativsystem eller en applikasjon å kjøre samtidig på underliggende hardware. Typisk vil en byggekloss med servere bestå av et hardware-lag i bunnen, deretter et hypervisor-lag, deretter et tjenerlag, og til sist et applikasjonslag. Side 8/33

9 Grunnet behovet for skalering, feiltoleranse, lastbalansering og enkel administrasjon organiseres alle Hypervisorene i klynger Begrensninger i klyngeteknologi for hypervisor sortert på leverandør Valg av hypervisor dikteres i stor grad av kravene til antall VM denne må understøtte. Som tabellen under viser, har Hyper-V en teoretisk tetthet på 64 fysiske servere i en og samme klynge, mens Citrix XenServer kun støtter 16. Antall VM per klynge varierer også betydelig. I tillegg til selve node-tettheten er også ytelsen hver enkelt node kan tilby avgjørende for totalen. Begrensninger i antall medlemmer (noder) i en klynge taler for å benytte kraftige fysiske servere. Leverandør Antall noder per klynge Antall VM per klynge Citrix XenServer Microsoft Hyper-V VMWare vsphere Vurdering av ulike løsninger Følgende løsninger er vurdert i denne rapporten: 1. Inspera Assessment 2.0 høyeste anbefaling. 2. Hyper-V med XenDesktop høyeste anbefaling. 3. Hyper-V med XenApp 4. VMWare Horizon View 5. Microsoft VDI 6. Microsoft RDS 7. Windows To Go / Boot-from-USB Inspera Assessment 2.0 Styrker: Meget bra skalerbarhet. Pay as you Go, liten investeringskost up front. Bred bruk i andre offentlige utdanningsinstitusjoner (versjon 1.0) Muligheter: Sannsynligvis gode utviklingsmuligheter Dekker også de andre fasene i eksamensprosessen, ikke bare selve eksamensavviklingen. Svakheter: Manglende mulighet for skreddersøm for mer spesialiserte eksamensformer (per dd.). Svak sikkerhet på enheter foruten Windows og OSX (disse benytter SEB) Risiko: Inspera Assessment 2.0 er enda ikke produksjonssatt, kvalitet og stabilitet usikkert. Side 9/33

10 Overordnet beskrivelse Inspera Assessment er en norskprodusert, skybasert LMS integrert med SEB som i dag benyttes av flere aktører i den offentlige utdanningssektoren på lavere nivå. Løsningen krever kun bruk av rik nettleser på studentens enhet, samt installasjon av SEB. Se seksjon 7.6 for utdypende beskrivelse Komponenter Komplett skybasert løsning uten krav til andre komponenter enn kommunikasjon og strøm i eksamenslokalet. Lokalt redundant nettverk og redundant strømtilførsel i eksamenslokalet Skalerbarhet Løsningen kjører på Amazon s skytjenester, og skalerer svært godt Sikkerhet Løsningen benytter SEB til å låse ned studentens kjøremiljø, og tilbyr en god sikkerhet for system som benytter Microsoft Windows eller Apple OSX. Andre enheter kan ikke låses ned på samme måte, men også her finnes en del kontroller for eksempelvis vilkårlig skjermdump underveis i eksamen. Inspera Assessment 2.0 kjører på en plattform som følger EU Data Protection Directive, som bl.a. garanterer at data lagres i EU Kostnad Kostnad beregnes basert på en kombinasjon av bruk og kompleksitet på eksamener som skal kjøres. Inspera as har dessverre ikke klart å levere et kostnadsbilde innen fristen. I tillegg må lokale kommunikasjonsløsninger anskaffes. Kost for dette er ikke vurdert Vurdering Dette virker som en god løsning, men den er ikke tilgjengelig for test i skrivende stund. Forventet kostnad er heller ikke kjent enda Hyper-V med XenDesktop og SEB Styrker: Bred støtte, fungerer på de fleste enheter. Velprøvd og stabilt. Svakheter: Krever kraftig infrastruktur. Kostbart, krever høye kostnader up front. Side 10/33

11 Muligheter: Muligheter for å utvikle avanserte eksamenstyper, f.eks. programeringseksamen. Krever god kompetanse på IT-teknisk personell. Risiko: Overordnet beskrivelse XenDesktop er en VDI-løsning fra Citrix som gir hver enkelt student et eget virtuelt kjøremiljø på sentral server (en virtuell maskin, eller VM), med dedikert arbeidsflate og startmeny. Dette åpner for installasjon av nødvendige støtteapplikasjoner i miljøet for bruk under eksamensavviklingen. Dette gir god fleksibilitet, men krever mye av underliggende infrastruktur. Denne rapporten legger VDI Edition av XenDesktop til grunn. SEB installeres på studentens Windows- eller OSX-maskin, og benyttes så til å åpne VDIsesjonen via Citrix Receiver alt kjørende i SEB-sesjonen. Se kapittel XXX for utdypende beskrivelse av Citrix XenDesktop. I skrivende stund har ikke XenDesktop 6.5 støtte for å kjøre på Hyper-V v3, og må derfor kjøres på den eldre versjon 2, som har dårligere skalerbarhet. Støtte for Hyper-V versjon 3 er forventet innen relativt kort tid. Det er forventet at dette vil bedre skalerbarheten.. Se sekjson 7.1 for utdypende beskrivelse Komponenter Datasenterløsning med inntil flere rack med fysiske servere, kommunikasjons- og lagringsløsninger. 40 fysiske Hyper-V noder med 250 XenDesktops hver, som presenterer en Windows 7-basert VDI til hver student. Kommunikasjon og lagring Administrasjons- og støttesystem for kontroll og forvaltning av systemet. Sentral Web/filklynge for nedlasting/innlevering av eksamensoppgaver. Redundans i alle komponenter, inklusive kjøling, strøm, og andre nærmiljøfaktorer. Hver virtuelle maskin er installert med nødvendige programmer for eksamensavviklingen, ferdig konfigurert for automatisk lagring etc Skalerbarhet Forventet skalerbarhet er god, da 40 Hyper-V-hoster forventes å være nok for samtidige eksamenssesjoner med egen VDI per student. Da kan man videre skalere opp med inntil 16 nye Hyper-V-hoster (Hyper-V støtter maks 64 noder i en klynge) som da kan tilby Side 11/33

12 enda 4000 samtidige eksamenssesjoner (minus noe ressurser til administrasjon og støttefunksjoner) Sikkerhet Løsningen vil møte sikkerhetsutfordringene på en god måte såfremt studentene benytter Microsoft Windows eller Apple OSX, som begge støtter SEB. Andre enheter krever økt fysisk kontroll, da SEB sannsynligvis ikke er støttet. Citrix XenDesktop kommer i tillegg med en rekke sikkerhetsfunksjoner for blokkering av datautveksling mellom VDI og kjøremiljøet (studentens lokale maskin), men krever SEB for å forhindre bruk av lokale applikasjoner på utsiden av VDI Kostnad Alle kostnader er estimert ut fra leverandørenes listepriser. Det forventes at UNINETT s eksisterende rammeavtaler vil trekke ned disse kostnadene betydelig. Estimert anskaffelse, oppsett og klargjøring: for 3 år. Kostnaden er estimert som følger; Hardware 40 fysiske servere ca nok SAN Lagringsløsninger ca nok Lisenser Lisenser for Microsoft Hyper-V 40 Windows Server 2012 DataCenter = nok per server for 3 år, totalt ,- nok Lisenser for Citrix XenDesktop VDI Edition = 55,- nok per bruker per år = nok for ett år, eller nok for tre år. Lisenser for Microsoft RDS nok for tre år. Lisenser for administrasjon og forvaltning inkludert. Andre kostnader Betydelige årlige kostnader i form av strøm og behov for kjøling av datasenter Personell til drift og vedlikehold. Andre potensielle kostnader ikke regnet med SEB ukjent, men forventet liten kostnad. Denne programvaren er lisensiert under GPL. Windows 7 Word 2013, eventuelt annen tekstbehandler Vurdering Dette vil i utgangspunktet være en meget god løsning basert på sikkerhetskrav og fleksibilitet, og anbefales sammen med Inspera Assessment 2.0. Side 12/33

13 4.1.3 Hyper-V med XenApp og SEB Styrker: Bred støtte, fungerer på de fleste enheter. Velprøvd og stabilt. Skalerer godt. Muligheter: Dersom man ser bort fra SEB kan denne løsningen benyttes på det aller meste av student-enheter. Svakheter: Krever kraftig infrastruktur Krever god kompetanse på IT-teknisk personell. Mindre funksjonelt sammenlignet med VDIbaserte løsninger. Risiko: Tilbyr ikke den samme fleksibiliteten rundt eksamensform og støttede applikasjoner som XenDesktop eller andre fullverdig VDIløsninger Overordnet beskrivelse Denne løsningen benytter en ren terminalserver-tjeneste, som betyr at studenten får presentert kun selve eksamensapplikasjonen (eksempelvis tekstbehandleren) via SEB, som kjører, behandler og lagrer data på sentral server. Dette medfører mindre funksjonalitet enn XenDesktop i utgangspunktet, men krever også mindre av den underliggende infrastrukturen i datasenteret. Lisensgrunnlaget er det samme, men denne løsningen krever færre hoster og mindre lagringskapasitet Komponenter Datasenterløsning med inntil flere rack med fysiske servere, kommunikasjons- og lagringsløsninger. 50 unike samtidige sesjoner per VM, totalt 200 VM fordelt på 30 fysiske Hyper-Vtjenere Kommunikasjon og lagring Administrasjons- og støttesystem for kontroll og forvaltning av systemet. Sentral Web/filklynge for nedlasting/innlevering av eksamensoppgaver. Redundans i alle komponenter, inklusive kjøling, strøm, og andre nærmiljøfaktorer. Hver student tildeles en virtuell applikasjon (Word eller annen tekstbehandler) på sentral server for gjennomføring av eksamen Skalerbarhet Løsningen skalerer godt innenfor den logiske grensen på 64 fysiske servere i en Hyper-Vklynge. Det forventes at en Hyper-V-hoster kan kjøre 8 virtuelle XenApp-tjenere som hver kan betjene 50 samtidige brukersesjoner for en total av 30 fysiske Hyper-V-hoster. I tillegg kommer infrastruktur- og forvaltningstjenere. Dette vil gi en makskapasitet på samtidige sesjoner. Side 13/33

14 Merk at også dette er langt under den øvre logiske grensen på 64 fysiske noder i en og samme Hyper-V-klynge. Teoretisk sett kan denne løsningen skaleres opp til å dekke inntil samtidige sesjoner ved å benytte 64 Hyper-V-hoster Sikkerhet Løsningen vil møte sikkerhetsutfordringene på en god måte såfremt studentene benytter Microsoft Windows eller Apple OSX, som begge støtter SEB. Andre enheter krever økt fysisk kontroll, da SEB sannsynligvis ikke er støttet. Citrix XenApp kommer i tillegg med en rekke sikkerhetsfunksjoner for blokkering av datautveksling mellom sesjonen og kjøremiljøet (studentens lokale maskin), men krever SEB for å forhindre bruk av lokale applikasjoner på utsiden av sesjonen Kostnad Alle kostnader er estimert ut fra leverandørenes listepriser. Det forventes at UNINETT s eksisterende rammeavtaler vil trekke ned disse kostnadene betydelig. Estimert anskaffelse, oppsett og klargjøring: for 3 år. Kostnaden er estimert som følger; Hardware 30 fysiske servere ca nok Kommunikasjon og lagring ca nok Lisenser Lisenser for Microsoft Hyper-V 30 Windows Server 2012 DataCenter = nok per server for 3 år, totalt ,- nok Lisenser for Citrix XenDesktop VDI Edition = 55,- nok per bruker per år = nok for ett år, eller nok for tre år. Lisenser for administrasjon og forvaltning inkludert. Lisenser for Microsoft RDS nok for tre år. Andre kostnader Betydelige årlige kostnader i form av strøm og behov for kjøling av datasenter Personell til drift og vedlikehold. Andre potensielle kostnader ikke regnet med SEB ukjent, men forventet liten kostnad. Denne programvaren er lisensiert under GPL. Windows 7 Word 2013, eventuelt annen tekstbehandler. Side 14/33

15 Vurdering Denne løsningen vil fungere godt innenfor standardiserte eksamener hvor tilgang til tekstbehandler i utgangspunktet er nok. Kreves andre applikasjoner i tillegg til tekstbehandleren vil dette kunne realiseres, men da på bekostning av sikkerhet og noe skalerbarhet VMWare Horizon View VDI og SEB Styrker: Bred støtte, fungerer på de fleste enheter. Velprøvd og stabilt. Muligheter: Muligheter for å utvikle avanserte eksamenstyper, f.eks. programeringseksamen. Svakheter: Skalerer kun opp til 32 medlemmer i klyngen ikke nok kapasitet. Kostbart, krever høye kostnader up front. Krever god kompetanse på IT-teknisk personell. Ikke like effektiv teknologi som XenDesktop (ICA-protokoll) Kost Risiko: Overordnet beskrivelse Denne løsningen baseres på VMWares løsning for VDI, VMWare Horizon View. Denne er sammenlignbar med Citrix XenDesktop, men benytter kun VMWare-baserte løsninger. Se kapittel 7.3 for utdypende beskrivelse av teknologien Komponenter Datasenterløsning med inntil flere rack med fysiske servere, kommunikasjons- og lagringsløsninger. 40 fysiske servere kreves for å dekke belastningen (kun 32 støttet i samme klynge). Kommunikasjon og lagring Administrasjons- og støttesystem for kontroll og forvaltning av systemet. Sentral Web/filklynge for nedlasting/innlevering av eksamensoppgaver. Redundans i alle komponenter, inklusive kjøling, strøm, og andre nærmiljøfaktorer. Hver virtuelle maskin er installert med nødvendige programmer for eksamensavviklingen, ferdig konfigurert for automatisk lagring etc Skalerbarhet VMWare Horizon View skalerer kun opp til 32 hoster, dersom man har behov for en større løsning må man sannsynligvis inn med tredjepartskomponenter som både fordyrer og øker Side 15/33

16 kompleksiteten i løsningen. For å kunne støtte inntil samtidige sesjoner forventes det at man må benytte 40 hoster, altså mer enn en enkelt klynge kan støtte Sikkerhet Løsningen vil møte sikkerhetsutfordringene på en god måte såfremt studentene benytter Microsoft Windows eller Apple OSX, som begge støtter SEB. Dersom man skal tillate andre enheter, vil man ikke ha samme kontroll på kjøremiljøet, hvor studenten relativt enkelt kan legge ned VDI og benytte lokale ressurser. Dette vil i så fall kreve andre kontroller, eksempelvis økt fysisk tilstedeværelse av eksamensvakter o.l Kostnad Alle kostnader er estimert ut fra leverandørenes listepriser. Det forventes at UNINETT s eksisterende rammeavtaler vil trekke ned disse kostnadene betydelig. Estimert anskaffelse, oppsett og klargjøring: for 3 år. Kostnaden er estimert som følger; Hardware 40 fysiske servere ca nok SAN Lagringsløsninger ca nok Lisenser o Lisenser for VMWare Horizon View 5.0 for samtidige brukere total per år, eller Nok for 3 år. o Lisenser for administrasjon og forvaltning inkludert. Andre kostnader Betydelige årlige kostnader i form av strøm og behov for kjøling av datasenter Personell til drift og vedlikehold. Andre potensielle kostnader ikke regnet med SEB ukjent, men forventet liten kostnad. Denne programvaren er lisensiert under GPL. Windows 7 Word 2013, eventuelt annen tekstbehandler Vurdering Denne løsningen vurderes som lite hensiktsmessig og samtidig mest kostbare VDI-løsningen, og anbefales derfor ikke Microsoft VDI og SEB Styrker: Svakheter: Side 16/33

17 Velprøvd og stabilt. Skalerer godt. Ingen ekstralisenser utover Microsoft og SEB Muligheter: Standardisert og enklere løsning Krever kraftig infrastruktur Krever god kompetanse på IT-teknisk personell. Støtter kun enheter med støtte for RDPprotokollen kun Microsoft-løsninger i utgangspunktet. Tredjepartsløsninger finnes, men kvaliteten på disse er erfaringsmessig ikke av særlig høy kvalitet eller stabilitet. Risiko: Overordnet beskrivelse Løsningen benytter innebygget VDI-funksjonalitet fra Microsoft Server 2012, som medfører at man ikke trenger å anskaffe lisenser fra tredjepart. Løsningen gir hver enkelt student et eget virtuelt kjøremiljø på sentral server, med dedikert arbeidsflate og startmeny. Dette åpner for installasjon av nødvendige støtteapplikasjoner i miljøet for bruk under eksamensavviklingen. Dette gir god fleksibilitet, men krever mye av underliggende infrastruktur. SEB installeres på studentens Windows-maskin, og benyttes så til å åpne VDI-sesjonen via Microsofts RDP-protokoll alt kjørende i SEB-sesjonen. Se kapittel 7.2 for utdypende beskrivelse av Microsoft VDI Komponenter Datasenterløsning med inntil flere rack med fysiske servere, kommunikasjons- og lagringsløsninger. 40 fysiske Hyper-V noder med 250 VDI hver, som presenterer en Windows 7-basert VDI til hver student. Kommunikasjon og lagring Administrasjons- og støttesystem for kontroll og forvaltning av systemet. Sentral Web/filklynge for nedlasting/innlevering av eksamensoppgaver. Redundans i alle komponenter, inklusive kjøling, strøm, og andre nærmiljøfaktorer. Hver virtuelle maskin er installert med nødvendige programmer for eksamensavviklingen, ferdig konfigurert for automatisk lagring etc Skalerbarhet Løsningen skalerer godt innenfor den logiske grensen på 64 fysiske servere i en Hyper-Vklynge. I tillegg kommer infrastruktur- og forvaltningstjenere. Innenfor en og samme klynge kan denne løsningen teoretisk skaleres opp til samtidige VDI dersom man øker antallet noder i klyngen til 64 (250 *64). Side 17/33

18 Sikkerhet Løsningen vil møte sikkerhetsutfordringene på en god måte såfremt studentene benytter Microsoft Windows, som støtter SEB. Microsoft Windows RDS kommer i tillegg med en rekke sikkerhetsfunksjoner for blokkering av datautveksling mellom VDI og kjøremiljøet (studentens lokale maskin), men krever SEB for å forhindre bruk av lokale applikasjoner på utsiden av VDI. Andre enheter vil ikke kunne benytte denne løsningen uten å benytte tredjepartsløsninger for å kunne tyde protokollen RDP Kostnad Alle kostnader er estimert ut fra leverandørenes listepriser. Det forventes at UNINETTs eksisterende rammeavtaler vil trekke ned disse kostnadene betydelig. Estimert anskaffelse, oppsett og klargjøring: for 3 år. Kostnaden er estimert som følger; Hardware 40 fysiske servere ca nok SAN Lagringsløsninger ca nok Lisenser Lisenser for Microsoft Hyper-V 40 Windows Server 2012 DataCenter = nok per server for 3 år, totalt ,- nok Lisenser for Microsoft RDS nok for tre år. Lisenser for administrasjon og forvaltning nok for tre år. Andre kostnader Betydelige årlige kostnader i form av strøm og behov for kjøling av datasenter Personell til drift og vedlikehold. Andre potensielle kostnader ikke regnet med SEB ukjent, men forventet liten kostnad. Denne programvaren er lisensiert under GPL. Windows 7 Word 2013, eventuelt annen tekstbehandler Vurdering Dette er en rimelig og funksjonell løsning for Windows-baserte klienter, men den fungerer ikke for andre enheter som Apple OSX eller nettbrett som ikke kjører Windows. Løsningen anbefales derfor ikke. Side 18/33

19 4.1.6 Microsoft RDS og SEB Styrker: Ingen ekstralisenser utover Microsoft og SEB Muligheter: Standardisert og enklere løsning Svakheter: Støtter kun enheter med støtte for RDPprotokollen kun Microsoft-løsninger i utgangspunktet. Tredjepartsløsninger finnes, men kvaliteten på disse er erfaringsmessig ikke av særlig høy kvalitet eller stabilitet. Mindre optimale protokoller med færre støttede enheter. Risiko: Overordnet beskrivelse Denne løsningen er lik Microsoft VDI og SEB, men benytter en ren terminalserver-tjeneste i stedet for en VDI, som betyr at studenten får presentert kun selve eksamensapplikasjonen (eksempelvis tekstbehandleren), som kjører, behandler og lagrer data på sentral server. Dette medfører mindre funksjonalitet enn VDI i utgangspunktet, men krever også mindre av den underliggende infrastrukturen i datasenteret Komponenter Datasenterløsning med inntil flere rack med fysiske servere, kommunikasjons- og lagringsløsninger. 30 fysiske Hyper-V noder med 4 RDS-roller hver, som presenterer en virtuell applikasjon til hver student. Kommunikasjon og lagring Administrasjons- og støttesystem for kontroll og forvaltning av systemet. Redundans i alle komponenter, inklusive kjøling, strøm, og andre nærmiljøfaktorer. Sentral Web/filklynge for nedlasting/innlevering av eksamensoppgaver. Hver virtuelle maskin er installert med nødvendige programmer for eksamensavviklingen, ferdig konfigurert for automatisk lagring etc Skalerbarhet Løsningen skalerer godt innenfor den logiske grensen på 64 fysiske servere i en Hyper-Vklynge. I tillegg kommer infrastruktur- og forvaltningstjenere. Innenfor en og samme klynge kan denne løsningen teoretisk skaleres opp til samtidige VDI dersom man øker antallet noder i klyngen til 64 (250 *64) Sikkerhet Løsningen vil møte sikkerhetsutfordringene på en god måte såfremt studentene benytter Microsoft Windows, som støtter SEB. Side 19/33

20 Microsoft Windows RDS kommer i tillegg med en rekke sikkerhetsfunksjoner for blokkering av datautveksling mellom virtuell applikasjon og kjøremiljøet (studentens lokale maskin), men krever SEB for å forhindre bruk av lokale applikasjoner på utsiden av den virtuelle applikasjonen. Andre enheter vil ikke kunne benytte denne løsningen uten å benytte tredjepartsløsninger for å kunne tyde protokollen RDP Kostnad Alle kostnader er estimert ut fra leverandørenes listepriser. Det forventes at UNINETTs eksisterende rammeavtaler vil trekke ned disse kostnadene betydelig. Estimert anskaffelse, oppsett og klargjøring: for 3 år. Kostnaden er estimert som følger; Hardware 30 fysiske servere ca nok SAN Lagringsløsninger ca nok Lisenser Lisenser for Microsoft Hyper-V 40 Windows Server 2012 DataCenter = nok per server for 3 år, totalt ,- nok Lisenser for Microsoft RDS nok for tre år. Lisenser for administrasjon og forvaltning nok for tre år. Andre kostnader Betydelige årlige kostnader i form av strøm og behov for kjøling av datasenter Personell til drift og vedlikehold. Andre potensielle kostnader ikke regnet med SEB ukjent, men forventet liten kostnad. Denne programvaren er lisensiert under GPL. Windows 7 Word 2013, eventuelt annen tekstbehandler Vurdering Dette er en rimelig og funksjonell løsning for Windows-baserte klienter, men den fungerer ikke for andre enheter som Apple OSX eller nettbrett som ikke kjører Windows. Løsningen anbefales derfor ikke Boot fra USB / Windows to Go og SEB Styrker: Svakheter: Side 20/33

Til: Prosjekt Digital Eksamen Fra: Claus Wang Dato: 12.06.2013. Evaluering av piloter, Ny Fronter Eksamensløsning

Til: Prosjekt Digital Eksamen Fra: Claus Wang Dato: 12.06.2013. Evaluering av piloter, Ny Fronter Eksamensløsning Til: Prosjekt Digital Eksamen Fra: Claus Wang Dato: 12.06.2013 Sak: Evaluering av piloter, Ny Fronter Eksamensløsning Bakgrunn En ide fra Halvard Øysæd om en egen variant av Fronter, bare til eksamensformål,

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Pålogging Du logger deg på via himolde.inspera.no (med vanlig Feide-pålogging): 1 Din oversikt over prøver og eksamener Så snart du har logget på, kommer

Detaljer

Digital skoleeksamen: Hvordan gjør vi det? Ja takk, begge deler, Tromsø, Ingrid Melve, Uninett

Digital skoleeksamen: Hvordan gjør vi det? Ja takk, begge deler, Tromsø, Ingrid Melve, Uninett Digital skoleeksamen: Hvordan gjør vi det? Ja takk, begge deler, Tromsø, 2012-11-06 Ingrid Melve, Uninett Bakgrunn Helhetsblikk: arkitektur og arbeidsflyt Status for digital eksamen Arbeidsgruppen: sjekkliste

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord): 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Innhold Innledning... 4 Elementer i policy for MRFK... 4 Informasjonssikkerhet... 5 Forenkling av autentisering... 6 Målrettet informasjonsflyt... 7

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Veileder for bruk av tynne klienter

Veileder for bruk av tynne klienter Veileder for bruk av tynne klienter Dette dokumentet er en veileder for bruk av terminaltjener/klient (tynne klienter) for å skille samtidige brukerrettigheter i åpne og sikre soner. April 2005 Postadresse:

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

VMware ESX og krav til hardware

VMware ESX og krav til hardware Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag VMware ESX og krav til hardware Stein Meisingseth 01.02.2011 Lærestoffet er utviklet for faget LN400D Drift av virtuelle nettverk og overvåkning

Detaljer

La deg inspirere! Inspiration Day Virtualization 2011 er gratis for deg og dine kunder! Se www.inspirationday.no for mer informasjon!

La deg inspirere! Inspiration Day Virtualization 2011 er gratis for deg og dine kunder! Se www.inspirationday.no for mer informasjon! La deg inspirere! Inspiration Day Virtualization 2011 er gratis for deg og dine kunder! Se www.inspirationday.no for mer informasjon! Virtual Desktop - forklart Virtual Desktop Infrastructure også ofte

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

Brukerveiledning for eksamensvakter

Brukerveiledning for eksamensvakter Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark som studenter får utdelt på eksamen...

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Atea Klientologi. - Læren om leveranse av innhold til klienter

Atea Klientologi. - Læren om leveranse av innhold til klienter Atea Klientologi - Læren om leveranse av innhold til klienter Bjørn M. Riiber Klientologi evangelist bjorn.riiber@atea.no 92018498 Agenda Utrulling Administrasjon Selvbetjening Brukere Software Hardware

Detaljer

Digital Eksamen i trådløst nett

Digital Eksamen i trådløst nett Digital Eksamen i trådløst nett Forslag til teknisk løsning Wolfgang Leister (c) Clipart.com IT i skolen 21. februar 2008 Digital Eksamen Digital eksamen Elev besvarer oppgaver under kontrollerte forhold

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Digital hjemmeeksamen PPU

Digital hjemmeeksamen PPU Digital hjemmeeksamen PPU Før du går opp til eksamen er det viktig at du er kjent med eksamensløsningen eksamen.uio.no. Denne løsningen kobler dere opp mot den terminalserver på UiO gjennom eget brukernavn

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Servere. Katalog 2014. 21 60 30 90 Åpningstid: 09:00-17:00 alle hverdager. www.nextron.no E-mail: salg@nextron.no

Servere. Katalog 2014. 21 60 30 90 Åpningstid: 09:00-17:00 alle hverdager. www.nextron.no E-mail: salg@nextron.no Katalog 2014 Lagringssystemer Opptil 288TB i ett kabinett SAN, NAS og DAS løsninger Automatisk failover mellom redundante systemer Servere 1U til 5U 1 til 8 prosessorer Single, Microcloud, Twin eller Blade

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

Digital eksamensavvikling

Digital eksamensavvikling Digital eksamensavvikling Ansgar Teologiske Høgskole Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter Revisjon november 2015 Før eksamen settes i gang Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

EMENTOR Application Management Center

EMENTOR Application Management Center EMENTOR Application Management Center Agenda Hvordan levere en god brukeropplevelse i et konfliktfritt miljø Bjørn M. Riiber Produktsjef - Citrix og Ementor AMC briiber@ementor.no 92018498 Ementors fem

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

HP StoreVirtual Spesifikasjoner HP StoreVirtual 4000 arkitektur

HP StoreVirtual Spesifikasjoner HP StoreVirtual 4000 arkitektur 4300 iscsi baserte SAN løsninger med avanserte egenskaper Alle StoreVirtual 4000 SAN støtter RAID over flere systemer og synkron fjernspeiling 4000 SAN (LeftHand) benytter innovativ teknologi og egenskaper

Detaljer

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Telefon 22 12 98 00 post@iterum.no iterum.no SKYTJENESTER ASP Med skytjenester fra Iterum får dere hele IT-funksjonen levert gjennom en plugg i veggen. Du logger

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow kjøres ofte med en såkalt FLOWlock-browser. Denne browseren låser ned PCen din slik at det eneste du har tilgang til er den funksjonaliteten

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Mobile Enheter med SCCM 2012 og Windows Intune. En presentasjon av Kristian Bendiksen

Mobile Enheter med SCCM 2012 og Windows Intune. En presentasjon av Kristian Bendiksen Mobile Enheter med SCCM 2012 og Windows Intune En presentasjon av Kristian Bendiksen Introduksjon Kort hensikt og beskrivelse av oppgaven: Kartlegg og vis alle muligheter med klienthåndtering av Windows

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

1. Citrix XenApp 6.5 - introduksjon

1. Citrix XenApp 6.5 - introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Citrix XenApp 6.6 - introduksjon Stein Meisingseth 12.06.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1003 Citrix 1. Citrix XenApp 6.5 - introduksjon

Detaljer

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 WISEflow Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 Contents 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark til eksamensvakter

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IT-forum 2011. ITA og Mac ved UiB. Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix. http://bit.ly/itamac

IT-forum 2011. ITA og Mac ved UiB. Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix. http://bit.ly/itamac http://www.cad-comic.com IT-forum 2011 ITA og Mac ved UiB http://bit.ly/itamac Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix #1 Er drift av Mac vanskelig? Nei, fordi... ... det ligner mye på Linux* TCP/IP DHCP TFTP

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Introduserer XenDesktop 5.5

Introduserer XenDesktop 5.5 Introduserer XenDesktop 5.5 Ivar Tønseth Løsningsrådgiver ivto@commaxx.no 21.09.2011 Commaxx 1 Enklere. Raskere. Kraftigere. 5 Kostnadseffektiv personlig virtuell desktop HDX for eksterne brukere Intuitiv

Detaljer

Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT

Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT Norge AS Infrastruktur i praksis: Virtualiseringslag

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt RFID AutoLogOff - et studentprosjekt Utført ved Høgskolen i Gjøvik våren 2008 av Erik Sørdal (dataingeniør) Vegard Ruden (datasikkerhet) Stig Atle Haugen (informatikk) som avsluttende bacheloroppgave Presentert

Detaljer

ephorte krav til teknisk plattform

ephorte krav til teknisk plattform ephorte krav til teknisk plattform Versjon 2010.1 og senere 05.12.2011 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 COPYRIGHT...3 EPHORTE KRAV TIL TEKNISK PLATTFORM...4

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Public 360 Online Datasikkerhet

Public 360 Online Datasikkerhet Public 360 Online Datasikkerhet Ver. 1.0 Mars 2014 Public 360 Online er en tjeneste som leveres av Software Innovation og som driftes på Microsoft Windows Azure. Azure er valgt som skyplattform ettersom

Detaljer

Fagspesifikasjon. Klienter for digital eksamen

Fagspesifikasjon. Klienter for digital eksamen Fagspesifikasjon Klienter for digital eksamen Klienter for digital eksamen UFS nr.: 146 Versjon: 0.70 Status: Utkast Dato: 30. apr. 2015 Tittel: Klienter for digital eksamen Arbeidsgruppe: ecampus digital

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Digitalisering av skoleeksamen en veiledning. Administrative og organisatoriske utfordringer

Digitalisering av skoleeksamen en veiledning. Administrative og organisatoriske utfordringer Digitalisering av skoleeksamen en veiledning Administrative og organisatoriske utfordringer Ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen, juni 2014 Innhold Bakgrunn for dokumentet... 2 Beskrivelse av

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk.

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk. De beste sikkerhetsrutiner for Symantec pcanywhere Dette dokumentet inneholder informasjon om forbedrede sikkerhetsendringer i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan viktige deler av

Detaljer

Oppgave: Last ned og installer bzflag apt-get install bzflag www.bzflag.org. 121A - Virtualisering

Oppgave: Last ned og installer bzflag apt-get install bzflag www.bzflag.org. 121A - Virtualisering Virtualisering Xen Oppgave: Last ned og installer bzflag apt-get install bzflag www.bzflag.org 121A - Virtualisering Xen OpenSource prosjekt XenoLinux initiert av University of Cambridge Kom i 2004 med

Detaljer

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav:

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav: Tekniske krav: Datamaskin Modell A: samme programvare image kan benyttes i hele perioden. Skjerm: 22" LED skjerm, med full HD oppløsning (1080p), integrert HD web-kamera og mikrofon. Datamaskin: Intel

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Helse Vest IKT: Saksnummer 2013/105 og Avtalenummer 901238 Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Status: Tilbud Sist oppdatert: 25.02.2014 Signert dato:

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Den mobile arbeidshverdagen

Den mobile arbeidshverdagen Den mobile arbeidshverdagen - Sikkerhetsutfordringer og løsninger Siv Hilde Houmb & Øystein Hermansen Kort om Secure-NOK AS Inkubatorbedrift ipark Stavanger Sikkerhetsspesialister Fokusområder Strategisk

Detaljer

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Løsninger Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Innhold Bredbandsfylkets grunnmur Trådløs Internett Sikkerhet Helse, Skatt, Gjest, Papirløse politikere Infrastruktur som tjeneste Digitale senter + Ditt

Detaljer

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: Date

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: <Manager> Date Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet... 3 1.1.

Detaljer

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE. Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE. Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 TILBYDERS BESVARELSE 3 1.1 GENERELT/ DAGENS SITUASJON 3 1.2 NÆRMERE OM

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Installasjon av IAS Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Det kreves en IAS server pr. domene Steg 1) Installasjon av IAS Gå til Kontrollpanel Legg til eller fjern programmer

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Automatisering av datasenteret

Automatisering av datasenteret Automatisering av datasenteret 2012-04-23 1 / 53 Automatisering av datasenteret Stig Sandbeck Mathisen Redpill Linpro 2012-04-23 Automatisering av datasenteret Introduksjon 2012-04-23 2 / 53 Stig Sandbeck

Detaljer

Erfaring med BYOD. Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 08.02.2012 12:02

Erfaring med BYOD. Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 08.02.2012 12:02 Erfaring med BYOD Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 Bring Your Own Device Bring Your Own Device Verktøyene som benyttes er i større grad forbruks teknologi Ikke lenger noe IT avdelingen har godkjent

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Brukerveiledning. for student skoleeksamen

Brukerveiledning. for student skoleeksamen Brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Eksamensgjennomføring med sikker nettleser Avinstallasjon

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

PowerOffice Mobile Server

PowerOffice Mobile Server PowerOffice Mobile Server 20 14 Po we ro ffice AS - v20 12.1.0 PowerOffice SQL - PowerOffice Mobile Server Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server med System Center

Distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server med System Center Automatisert og sentralisert distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server Å distribuere og vedlikeholde Windows Server - operativsystemer i datasentre og på tvers av ITmiljøer kan være en

Detaljer

Valg av virtualiseringsløsning

Valg av virtualiseringsløsning Valg av virtualiseringsløsning VMware, Citrix, Microsoft lars.troen@atea.no Et spørsmål om pris? Microsoft Hyper-V er inkludert i Windows Server 2008 VMware ESXi, XenServer Express og Hyper-V Server (Server

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Installasjon av NPS Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Det kreves en NPS server pr. domene Steg 1) Legg til rollen Network Policy and Access Services, den eneste rolletjenesten

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Effektiv Systemadministrasjon

Effektiv Systemadministrasjon Effektiv Systemadministrasjon UBW MILESTONE WILLIAM NILSEN Introduksjon William Nilsen ASP/Cloud avdelingen i Evry Jobbet flere år med generelt teknisk drift og ca 3 år med drift av UBW ASP/Cloud avdelingen

Detaljer

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite STYRKEN I ENKELHET Business Suite TRUSSELEN ER REEL Nettbaserte trusler mot virksomheten din er reele uansett hva du driver med. Hvis du har data eller penger, er du et mål. Antall sikkerhetshendelser

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer. Vedlegg 1 Beskrivelse av løsningen som skal driftes

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer. Vedlegg 1 Beskrivelse av løsningen som skal driftes Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Vedlegg 1 Beskrivelse av løsningen som skal driftes 1 1 Beskrivelse av Nasjonalmuseets organisasjon Nasjonalmuseet har ca. 150 fast ansatte og ca 20

Detaljer