Taylor- og Maclaurin-rekker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Taylor- og Maclaurin-rekker"

Transkript

1 Taylor- og Maclaurin-rekker Forelest: Okt, 004 Potensrekker er funksjoner Vi så at noen funksjoner vi kjenner på andre måter kan skrives som funksjoner, for eksempel: = + t + t + t t n + t e x = + x + x + x3 + x xn + 3! 4! n! Altså: Hvis vi satte inn samme tall for x eller t på begge sider, ville vi få samme verdi ut Men hvordan finner vi selv potensrekker som er lik kjente og kjære funksjoner? Hvordan finner vi potensrekker c n (x a) n som svarer til cos x, til ln x, osv? n=0 Se metodeark 3 for potensrekker: Taylor- og Maclaurin-rekker Potensrekkene i seg selv er lite nyttige i praktisk regning, men delsummene er desto nyttigere Delsummene til Taylor-rekker kaller vi Taylor-polynomer Se metodeark 4 for potensrekker: Taylor-polynomer Taylor-polynomene generert av en funksjon f er tilnærminger til f selv Men hvor gode er disse tilnærmingene? Og konvergerer de mot f selv? Det vil si: Konvergerer Taylor rekka generert av f mot f selv? Se metodeark 5 for potensrekker: Taylor s teorem og feilestimat

2 Potensrekker: Metode 3, Taylor- og Maclaurin-rekker I boka: Kapittel 87, Definition, Taylor Series, Maclaurin Series, s 67 Regel/Formel: Hvis vi starter i et punkt a, og har en funksjon f som kan deriveres vilkårlig mange ganger i a, kan vi finne ei potensrekke sentrert i a som kalles Taylor-rekka generert av f i a Vi vil kalle den Taylor-rekka til f i a Taylor-rekka til f i a ser slik ut: k=0 f (k) (a) (x a) k = f(a) + f (a)(x a) + f (a)! Maclaurin-rekka til f er spesialtilfellet der a = 0: k=0 (x a) + + f (k) (a) (x a) k + f (k) (0) x k = f(0) + f (0) x + f (0) x + + f (k) (a) x k +! I de tilfellene vi vil støte på, vil Taylor- og Maclaurin-rekkene til en funksjon f være lik f selv, innenfor konvergensintervallet til rekka Husk at ei potensrekke sentrert i a rett og slett er ei potensrekke med termer av typen 3(x a), 5(x a), π(x a) 4 (osv) Siden x 0 = x, blir for eksempel (x 0) 7 = x 7

3 Metode: En av de greieste metodene for å finne Taylor-rekker er å sette opp en tabell der du har med de deriverte av f i a både for konkrete tall og for generell n: SUM/Formel Utførelse: k f (k) (x) f (k) (a) k te term, f (k) (a) (x a) k 0 f(x) f(a) f(a) f (x) f (a) f (a)(x a) f (x) f (a) 3 f (3) (x) f (3) (a) 4 f (4) (x) f (4) (a) n f (n) (x) f (n) (a) f (a) (x a) f (3) (a) 3! (x a) 3 f (4) (a) 4! (x a) 4 f (n) (a) n! (x a) n f(a) + f (a)(x a) + f (a) (x a) + + f (n) (a) (x a) n + n! f (n) (a) = (x a) n n! k=0 Sett opp tabellen Husk å sette inn verdien for a Kolonnen f (k) (x): Sett inn f(x) i raden med k = 0 Deriver den, og sett inn resultatet i raden med k = Deriver igjen for å finne hva som skal være på neste rad, osv 3 Kolonnen f (k) (x): For hver rad, sett inn a for x i uttrykket i kolonnen for f (k) (x) 4 Kolonnen f (k) (a) (x a) k : Sett inn i formelen for kolonnen For rad, for eksempel, er k = Uttrykket blir da f (a)! (x a) 5 Skriv ut nok rader til at du ser et system Det er ofte lettest å se systemet i høyre kolonne Finn en generell formel ut fra dette systemet Prøv den på en av de tidligere radene hvor du fant systemet Skriv deretter ned rad n 6 SUM/Formel-raden: Her skal du skrive summen av det du har i kolonnen til høyre Du kan selv velge om du vil skrive det som en serie med uttrykk med + mellom, eller om du vil skrive det ved hjelp av -tegn En blanding er også lov, dersom du mener det er best 3

4 Mathematica: Series[f[x], x, a, k] Denne kommandoen gir de k første termene i Taylor-rekka til f(x) i a Du må sette inn konkrete tall for a og k for å få output Feil å passe seg for: Å skrive opp kun resultatet av de første linjene med konkrete tall, og glemme å sjekke om det finnes noe generelt uttrykk for n Å skrive opp kun resulatet for et generelt uttrykk n, og glemme å sjekke om vi trenger å spesialbehandle enkelte tall (typisk for små verdier av k) Eksempel: (874) Spørsmål: Finn Maclaurin-rekka til f(x) = (x + ) Svar: Vi husker at Maclaurin-rekka til f er Taylor-rekka til f når a = 0 Vi setter opp tabell: k f (k) (x) f (k) (0) k te term, f (k) (0) x k 0 (x + ) (x + ) x x = x n når n > SUM/Formel + x + x Vi ser at siden f (k) (x) i rad 3 var 0, må vi ha 0 der for alle påfølgende rader og, og vi skriver i særdeleshet 0 for rad n Da får vi 0 i alle kolonnene unntatt tellekolonnen k, i rad n Summen bli nå (x + ) + (x + ) ; vi trenger selvfølgelig ikke skrive opp den uendelige summen av 0 er Så Maclaurin-rekka til et polynom er polynomet selv! Mathematica: Normal[Series[(x+)ˆ, {x, 0, 0}]] Vi valgte her k = 0 fordi det var tilstrekkelig stort Eksperimentér! 4

5 Eksempel: (876) Spørsmål: Finn Taylor-rekka generert av f(x) = 3x 5 x 4 + x 3 + x i a = Svar: Vi setter opp tabell: k f (k) (x) f (k) ( ) k te term, f (k) ( ) (x ( )) k 0 3x 5 x 4 + x 3 + x 7 7 5x 4 4x 3 + 6x + x 3 3(x + ) 60x 3 x + x + 8 4(x + ) 3 80x 4x (x + ) x (x + ) n når n > 5 SUM/Formel 7 + 3(x + ) 4(x + ) + 36(x + ) 3 6(x + ) 4 + 3(x + ) 5 Ganger vi ut parantesene får vi tilbake polynomet vi startet med Mathematica: Normal[Series[3xˆ5 - xˆ4 + xˆ3 + xˆ -, {x, -, 0}]] Expand[%] vil få Mathematica til å gange ut parantesene 5

6 Eksempel: (878) Spørsmål: Finn Taylor-rekka generert av f(x) = x i a = 0 x Svar: Vi setter opp tabell Merk at a = 0, så dette er også ei Maclaurin-rekke: k f (k) (x) f (k) (0) k te term, f (k) (0) x k 0 x x 0 0 (x ) x (x ) 3! x = x 3 6 (x ) 4 = 3 (x ) 4 6 = 3! 6 3! x3 = x (x ) 5 = 3 4 (x ) 5 4 = 4! 4! 4! x4 = x (x ) 6 = 5! (x ) 6 5! 5! 5! x5 = x (x ) (x ) 8 n = ( )7 6! (x ) 7 6! 6! 6! x6 = x 6 = ( )7+ 7! (x ) 7+ 7! 7! 7! x7 = x 7 ( ) n+ n! (x ) n+ n! n! n! xn = x n SUM/Formel x + x + x x n + = Vanskeligheten i denne oppgaven var å finne en generell formel for n te linje Det hjelper ofte å regne ut ganske mange linjer før man ser etter mønster, og det er ofte mer til hjelp å se etter et mønster i kolonnen lengst til høyre enn å søke mønsteret i kolonnene lenger til venstre Og har man først mønsteret i én kolonne, finner man fort mønsteret i de andre kolonnene ut fra det n= x n x Mathematica: Normal[Series[, {x, 0, 40}]] x Dette skulle gi nok å gå på for å se et mønster for de fleste funksjoner 6

7 Potensrekker: Metode 4, Taylor-polynomer I boka: Kapittel 87, Definition, Taylor Polynomial of Order n, s 67 Regel/Formel: Hvis vi starter i et punkt a, og har en funksjon f som kan deriveres vilkårlig mange ganger i a, kan vi finne et polynom sentrert i a som kalles Taylor-polynomet av orden n generert av f i x = a Taylor-polynomet av orden n generert av f ser slik ut: P n (x) = n k=0 f (k) (a) (x a) k = f(a)+f (a)(x a)+ f (a)! (x a) + + f (n) (a) (x a) n Taylor-polynomene til f i a er med andre begynnelsen av Taylor-rekka til f i a Mens Taylor-rekka fortsetter summeringen helt ut til uendelig, vil et Taylor-polynom av orden n slutte på (x a) n -termen Metode: Et Taylor-polynom er rett og slett en sum av de første termene i ei Taylorrekke Vi finner dem på samme måte som vi gjorde for Taylor-rekker Så Taylorpolynomet av grad 4, for eksempel, finner vi ved å sette opp en tabell til og med rad 4, og deretter summere radene for å finne P 4 (x): P 4 (x) k f (k) (x) f (k) (a) k te term, f (k) (a) (x a) k 0 f(x) f(a) f(a) f (x) f (a) f (a)(x a) f (x) f (a) 3 f (3) (x) f (3) (a) 4 f (4) (x) f (4) (a) f (a) (x a) f (3) (a) 3! (x a) 3 f (4) (a) 4! (x a) 4 f(a) + f (a)(x a) + f (a) (x a) + f (3) (a) 3! (x a) 3 + f (4) (a) 4! (x a) 4 Mathematica: Series[f[x], x, a, n] Denne kommandoen gir de k første termene i potensrekka generert av f(x) i a Du må sette inn konkrete tall for a og k for å få output Feil å passe seg for: Å ikke skrive opp resultatet av samtlige linjer i tabellen, men slutte for tidlig 7

8 Motivasjon: Når en funksjon er lik Taylor-rekka si, er Taylor-polynomene gode tilnærminger til funksjonen Siden polynomer ofte er svært mye lettere å regne ut og regne med enn de funksjonene vi starter med, er dette en klar effektivisering For å se hvor gode tilnærminger Taylor-polynomene faktisk er, prøv å plotte følgende i Mathematica (se Mathematica Notebooks på Fronter): 3 Plot[{Cos[t], ( ) n tn }, {t, -0, 0}, PlotStyle -> {{}, {Hue[07]}}, Axes -> True, PlotRange -> {-3,3}] n! n=0 Bytt 3-tallet på toppen av summetegnet med høyere tall for å se hvordan Taylor-polynomene nærmer seg cosinus-funksjonen etter hvert som du øker tallet Eksempel: (87) Spørsmål: Finn Taylor-polynomene av orden 0,, og 3 generert av f(x) = ln(x + ) i x = 0 Svar: Vi setter opp tabell: k f (k) (x) f (k) (0) k te term, f (k) (0) x k 0 ln(x + ) 0 0 x+ x (x+)! x 3 (x+) 3 3! x3 = 3 x3 P 0 (x) 0 P (x) P (x) P 3 (x) x x x x x + 3 x3 Mathematica: Normal[Series[Log[x+], x, 0, 3]] 8

9 Metode 5, Taylor s teorem og feiles- Potensrekker: timering I boka: Kapittel 87, Theorem 6 Taylor s Theorem og Theorem 7 The Remainder Estimation Theorem Teorem (Taylor s teorem) Hvis f er en funksjon som kan deriveres n + ganger i samtlige punkter i et intervall I som inneholder a, da vet vi for hver x I at det finnes et tall c mellom a og x slik at 3 hvor f(x) = f(a) + f (a)(x a) + f (a) (x a) + + f (n) (a) (x a) n + R! n (x) = P n (x) + R n (x) R n (x) = f (n+) (c) (x a)n+ (n + )! (Feilestimeringsteoremet for Taylor-rekker) Hvis det finnes konstanter M, r > 0 slik at vi for alle n N har at f (n+) (t) M r n+ for alle t fra a til og med x, så: (a) f(x) P n (x) = R n (x) Mr n+ x a n+ (n+)! for alle n N (b) lim R n (x) = 0 n f (k) (a) (c) f(x) = (x a) k - Taylor-rekka generert av f i a konvergerer mot f k=0 selv i punktet x Regel/Formel: Hvis det finnes en konstant M > 0 slik at f (n+) (t) M for alle t [a, x], 4 så har vi følgende estimat 5 på restleddet fra Taylor s teorem: x a n+ f(x) P n (x) = R n (x) M (n + )! 3 Husk at P n (x) = f(a) + f (a)(x a) + f (a)! (x a) + + f (n) (a) n! (x a) n 4 hvis x a; respektivt for alle t [x, a] dersom x < a 5 Estimat: I dagligtale betyr det et anslag på en størrelse Prosjekter skal for eksempel ofte ha tidsestimater, anslag på hvor lang tid de tar å gjennomføre Estimat (matematisk): Formel som gir en absolutt grense for størrelsen på noe 9

10 Metode: How-to Vi skal typisk finne ut hvor mye feil vi gjør når vi bruker P n (x) i stedet for f(x) Vi skal med andre ord finne ut størrelsen på f(x) P n (x), som du jo ser fra formelen over at er lik R n (x) Måten vi finner størrelsen på R n (x) er som følger: 6 Finn M: Finn den største verdien f (n+) (t) tar i intervallet [a, x], eller finn et tall du vet er større enn dette tallet Dette tallet 7 kaller du M Basis-eksempel Vi skal finne ut hvor mye feil vi gjør når vi bruker P 4 (x) = x x3 i stedet 3! for f(x) = sin x Her er altså n = 4 I tillegg er P 4 (x) fra Maclaurin-rekka til sin, så a = 0 sin (n+) (x) = sin (4+) (x) = cos(x) Den femtederivete av sin(x) er altså alltid mindre enn eller lik, når vi tar absoluttverdi, og da er den jo også det i intervallet [a, x] = [0, x] Så vi kan velge M = Skriv formel: Regelen sier da at R n (x) x 4+ (4+)! = x 5 0 f(x) P n (x) = R n (x) M x a n+ (n+)! Vi vet altså at forskjellen mellom sin(x) og x x3 er mindre enn x 5 3! 0 Oppgaver hvor vi bruker feilestimat vil gjerne spørre om noe mer enn dette For eksempel: Hvor stor er feilen for et bestemt tall t? Da må vi sette inn dette tallet t for x i feilestimatet vårt Hvor stor er feilen for x i et intervall I? Altså: Hvor stor feil kan vi komme til å gjøre når vi bruker P n (x) for f(x) i I? Da må vi finne max av R n (x) i I, som i praksis betyr å finne max av M x a n+ i I Siden feil-estimatet er en konveks (n+)! funksjon, er det nok å sette inn endepunktverdiene til I i feil-estimatet, og plukke de største av de to verdiene 3 Hvor stor kan x være dersom vi ikke ønsker en større feil enn ε? Dette finner du ved å løse M x a n+ (n+)! < ε 4 Hvilken n må vi bruke for at R n (t) skal være mindre enn ε for en gitt t? Her må du bare prøve deg frem ved å sette inn forskjellige verdier for n og regne ut! 0

11 Eksempel: (Example 8 i 87) Regn ut e med en feil på mindre enn 0 6 Vi antar at vi allerede vet at e < 3: Løsning: Vi vet at e = e, så vi lar f(x) = e x, og bruker at Taylor-rekka generert av e x i x = 0 til å beregne e Rekka er 8 n=0 x n n! = + x + x + + xn n! + R n (x) = P n (x) + R n (x) Vi skal altså finne en tilnærmet verdi for e = e ved å regne ut P n () = n n! = n! Vi bruker nå metoden vår for å estimere feilen, R n (): Taylor-rekka ble generert av e x i 0, så vi har a = 0 og x = Vi må finne n tederiverte av e x ; men siden e x er sin egen deriverte, er (e x ) (n) = e x Hva er den største verdien e x tar i intervallet [0, ]? Siden e er voksende, er den største verdien e = e Vi antok at vi allerede visste at e < 3, så da velger vi M = 3 Vi har nå et estimat på hvor feil P n () er i forhold til e = e : e P n () = R n () 3 0 n+ (n + )! = 3 (n + )! Vi skulle ha en feil på ikke mer enn Vi må da finne en n slik at < 0 6 Vi (n+)! 3 prøver oss frem med forskjellige n, og finner ut at < 0 6, så vi velger n = 9 Da (9+)! gjenstår det bare å regne ut P 9 (): e P 9 () = 9 k=0 = !, Dette tar vi annetstedsfra, og tar derfor for gitt i denne oppgaven; i tilsvarende oppgaver må du kanskje regne ut Taylor-rekka først, før du tar feilestimat

12 Eksempel: (Example 9 i 87) For hvilke verdier av x kan vi skrive sin x som x x3 3! og være sikker på å ikke ha en større feil enn 3 0 4? Løsning: Vi merker oss først at Taylor-rekka generert av sin x i x = 0 er x + 0 x x3 3! + 0 x4 + x5 5! Det betyr at P 3 (x) = x x3, men også at P 3! 4(x) = x x3, siden 3! x4 -termen er 0 Dette hjelper oss til å få et skarpere estimat, siden vi nå finner R 4 (x) = M x 4+ i stedet for (4+)! R 3 (x) = M x 3+ Vi bruker nå metoden vår: (3+)! (sin x) (4), den fjerdederiverte av sin x, er sin x selv Siden sin x, har vi (sin x) (4) = sin x Så vi velger M = 0 Vi har nå feilestimatet R 4 (x) = x 4+ (4 + )! = x 5 0 Vi har med andre ord garantert at forskjellen mellom sin x og x x3 3! er mindre enn dersom x 5 0 < Vi løser ulikheten, og får at x < Tilnærmingen til sin x, x x3 3!, er innenfor en feilmargin på når x < Se for eksempel Haugans formelsamling 0 og er sikre på at f (4) (t) M for alle t [0, x], uansett verdi av x

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008 Differenslikninger Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1 Høsten 2008 Inger Christin Borge Matematisk institutt, UiO Forord Trilogien fortsetter, og du tar nå fatt på Kompendium 2 i MAT1001. Her skal vi ta

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X Problemløsing Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade Einar Andreas Rødland 199X Innhold 1 Innledning 3 2 Logikk og notasjon 3 3 Reductio ad absurdum 5 4 Induksjon 5 4.1 Induksjonsbevis.................................

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsningsforslag 1T Eksamen 6 Høst 4.11.010 Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Forelesningsnotat nr 3, januar 2009, Steinar Holden Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Notatet er ment som supplement til forelesninger med sikte på å gi en enkel innføring

Detaljer

System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man

System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man System av likninger System av likninger er en mengde likninger med flere ukjente. I økonomiske sammenheng er disse svært vanlige ved optimering. Ofte må vi kreve deriverte lik null for å optimere. I kurset

Detaljer