KKE. Produkt- og tjenestekatalog for Vaktmester- og Renholdstjenester i formålsbygg. «Velholdte bygninger gir mer til alle»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KKE. Produkt- og tjenestekatalog for Vaktmester- og Renholdstjenester i formålsbygg. «Velholdte bygninger gir mer til alle»"

Transkript

1 KKE Kongsberg kommunale eiendom KF Produkt- og tjenestekatalog for Vaktmester- og Renholdstjenester i formålsbygg «Velholdte bygninger gir mer til alle» KKEs vakttelefon: (hele døgnet) KKE kundesenter: (åpent alle hverdager ) Adresse: Chr IVs gt 10, 3616 Kongsberg Postboks 115, 3602 Kongsberg Prinfo Vanberg as Ajourført pr

2 vaktmestertjenesten RENHOLDSTJENESTEN vaktmestertjenesten kvalitetsnormer Vaktmestertjenester kan defineres i tre kategorier; tilsyn-, standard- og servicetjenester (brukerservice). Tilsyn Vaktmester skal føre generelt tilsyn til eiendommen/utemiljø, bygninger og de tekniske anleggende varme, ventilasjon, elektriske anlegg samt ivareta daglig teknisk drift. Utstyr og tjenester som inngår i kategorien tilsynstjenester er alltid KKE KF sitt ansvar. Tilsyn er en fast driftskostnad. Standard Vaktmester skal utføre tekniske og praktiske oppgaver som etter husleieloven er leietakers ansvar. I det daglige arbeid vil utførelse av standard oppgaver være beskrevet i vaktmesterens driftsguide, tilpasset det enkelte bygg og eiendom. Leietaker er pålagt å ta kontakt med vaktmester i ordinær arbeidstid (07 15), eller vakt i KKE sin vaktmestertjeneste utenfor normal arbeidstid, ved akutte behov som oppdages av leietaker. Standardtjenester inngår i faste driftskostnader. Service (brukerservice) Servicetjeneste er en ønsket tjeneste for den daglige drift vurdert av leietaker. Ønskede servicetjenester bestilles via KKEs nett-sider, alternativt via KKEs kundesenter. Utstyr og tjenester som inngår i kategorien servicetjenester er alltid leietaker sitt ansvar. Denne form for tjenester kan være av varierende karakter og omfang over tid. Servicetjenester blir fakturert etter regning.

3 1 uteområde GENERELT KKE KF ansvar leietakers ansvar Huskostnader (herunder kommunale avgifter) Tilsyn- og standardtjenester Brukerspesifikt fastmontert inventar og løst inventar Øvrig fastmontert inventar Hvite- og brunevarer Utvendig inventar, også fastmontert (herunder aktivitetsapparater) Leietaker som kjøper brukerspesifikt inventar av eksterne aktører anbefales å kjøpe med serviceavtaler. KKE tilbyr kun tjenester på områder som KKE besitter kompetanse og hvor brukerveiledning på spesialutstyr følger med. Inventar og utstyr som er kategorisert som leietaker sitt ansvar er leietakers ansvar å forvalte, drifte, vedlikeholde og fornye, selv når inventaret eller utstyret er utleier sin eiendom. Standard for tilsynsog standardtjenster Standarden for tilsyn- og standardtjenester som vaktmester skal utføre for leietaker er som følger: Utemiljø Foreta tilsynsrunder på eiendom med hensyn til sikkerhet og gjennom føre umiddelbare tiltak som hindrer uønskede følgeskader. Påse at det ikke er forhold i ute- eller innemiljø som kan representere en fare for brukerne Utøve renhold av utvendige trapper, rennestein, feiing/spyling gårdsplass begrenset antall ganger i året. Etterpuss og strøing etter brøyting/feiing med bil foran inngangsparti, trapper og rømningsveier Melde fra om spesielle avvik fra normal tilstand Bygning Foreta tilsynsrunder på bygningen med hensyn på sikkerhet og opprettholdelse av vedlikeholdsstandard, samt gjennomføre umiddelbare tiltak som hindrer uønskede følgeskader (ved: glasskader, hærverk, innbrudd el.) Føre kontroll av brannvarslingsanlegg, branndører, rømningsveier, brannslukningsutstyr og tilfluktsrom. Foreta utskiftning av mindre glassruter i dører, beslag, dørvridere, dør pumper, pakning i vannkraner, rensing av vannlåser og staking av avløpsledninger, rensing av taksluk, rensing av takrenner og nedløp. Utbedring av skader, utvendig hærverk, reparasjon av hengsler ol. Småreperasjoner og utbedring av faste innredninger. Innemiljø Sørge for at temperatur, lysforhold og luftkvalitet i de enkelte rom reguleres etter gjeldende helseforskrift, driftsinstruks og etter brukers behov. Tekniske anlegg Foreta tilsyn med tanke på energi og miljøvennlig drift av de tekniske anlegg. Foreta ettersyn/rensing/feiing/utskiftninger (filter og lignende) på bygningens basisanlegg i henhold til driftsinstruks for anleggende (ventilasjon, fyr el.). Føre kontroll på elektriske anlegg (sterk- og svakstrøm) Utføre småreperasjoner på bygning og bygningens tekniske anlegg. Dersom ikke annet er nevnt i produkt- /tjenesteoversikten, er ansvarlig for utstyr/inventar også ansvarlig for vedlikehold og gjenanskaffelse av utstyret/inventaret. Adkomst til kraner og sluker, utvendig Asfaltering (lapping) Benker Beplantning ved overlevering av bygg Beplantning opparbeidet etter leietakers ønske Aktiviteter opparbeidet etter leietaker/brukers ønske (f.eks. ballbinge, sansehage, osv.) Brukerspesifikt inventar og utstyr (også fastmontert) Flagg, flaggstang og flaggline Flagging offentlige flaggdager (kun skoler) Flagging øvrig Fotskraperist Gjerder, faste satt opp av KKE Grøntarealer og hekker satt opp av KKE Idrettsmateriell, ute Leke- og aktivitetsapparater Løvoppsamling Motorvarmeanlegg Skilting og merking som er påkrevet Plenklipping Feiing veier, gangveier og parkeringsplasser Feiing innganger og utetrapper Sandfangere tømming/olje avskilling Snømåking veier, gangveier og parkeringsplasser (1) Snømåking av tak Snømåking innganger og utetrapper Snømåkings- og feie utstyr, gressklipper Strøing parkeringsplasser Strøing innganger og utetrapper Spesialbelysning for baner o.l Spyle/hage-slanger Stige Sykkel- og bilparkering iht. gjeldende lovverk. Sykkelparkering og parkeringsplass øvrig Trær (vindfall/død) Utebod (bygningsmessig) Utemøbler Utvendig belysningsarmatur (inkl skift lysrør/lyspære) Utvendig behandling av fasadene/maling Vei-bom tilsyn Standard service 1) Det utføres ikke ordinær snømåking i jule- og påskeferien. Imidlertid skal til enhver tid gjeldende forskrifter for rømningsvei/nødutgang overholdes (dvs. ved døgndrift).

4 2 bygg generelt tilsyn Standard service Akustisk demping, fast Akustisk demping, flyttbar Anvisningstavle, inn- og utvendig Blendingsgardiner Blomster inne Brukerspesifikt inventar/utstyr (også fastmontert) Brukertilpasninger (utenom lovbestemmelser) Brukertilpasninger (lovbestemte) Dørautomatikk (åpner/lukker/holder) Dørmerking, innvendig Døråpner, fjernkontroll Enklere tilrettelegging for funksjonshemmede (herunder terskel-eliminator, døråpner) Fastmontert spesialutstyr for bruker Flytte/rydde før ombygging/ved utflytting Foldere/skyvedører Frittstående hyller og skap Gardinbrett (bygningsmessig, fast) Gardiner m/oppheng Hengelåser Hjelpemidler spesielt for bruker (rullestol, takheis m.m) Hærverk, innvendig Hærverk, utvendig (2) Intern kontroll-, nød- og vernerunde Juletre, julebelysning o.l (flytte, assistere) Medisinskap Møbler Navneskilt, inn- og utvendig Markiser Persienner, innvendige Persienner, utvendige Persienner, markiser o.l som er montert av leietaker Rullegardiner for blending Posthylle m/nøkkelskap, postkasser Rensing av taksluk, takrenner og nedløp Reparasjon og flytting av brukerutstyr (stoler, senger, rullestoler, inne- /utemøbler o.l) Rydding (etter brukerrelatert aktivitet) Skap, fastmontert Skap, frittstående Radonmålinger GARDEROBER OG TOALETTER tilsyn Standard service Avfallsbøtte for sanitetsbind Fast garderobeanlegg Fortrekksgardin- og stang Garderobehyller og stativer (fastmontert) Garderobehyller og stativer (frittstående) Garderobeskap, frittstående Kassetter for papirhåndklær, faste Klosettbørste m/stativ Klosetter og urinaler Knagger til klær i undervisningskorridor Knagger til håndkle/klær i garderobe Sittebenker i garderober (fastmontert) Sittebenker i garderober (løst) Skap, fastmontert Skap, frittstående Speilhyller Stumtjenere Såpeautomater for væske eller pulversåpe Toalettpapirholder Veggfaste speil gymnastikk- og svømmehaller, forsamlingssal tilsyn Standard service Badebasseng, daglig drift Badeheis- fast Beskyttelsesnett/gitter, sikring av armaturer, vinduer, lys/ventilasjon etc. Fast scenelys med lysbro. Garderobeutstyr for festsal (løst) Garderobeutstyr for festsal (fast) Gymsal materiell (undervisning) Gymsalsgarderobe-utstyr, benker, fastmont. hårtørrer Idrettsmateriell Kroker/fester for montering av turnapparater Klatretau, turnringer, gymapparater, turnskranke og bom Mekanisk oppheng for turnringer Oppmerking på gulv/banemarkør Ribbevegger Sceneoppbygg (løst) Sceneteppe, installasjon for oppheng og drift av Sceneteppeoppheng, skinne-, lys og teppe Startpaller, stupebrett- faste (inkl. festing) 2) Bygningsmessige skader er KKE sitt ansvar. Ved skader på skolen skal rektor bistå for å avdekke hvem som har begått hærverk.

5 kontorer, møte- og oppholdsrom tilsyn Standard service Arkivhyller Auditorieinnredning og faste auditoriestoler Bord- og stålamper Ekspedisjonsbord Filmfremviser Ikke fastmonterte stoler Innredning i hvelv Kontormaskiner Kontormøbler Møbler i personalrom, sittegrupper Oppslagstavle, korktavle Overhead-prosjektør Rullende arkiver Safe (løse) Tale-/Musikk-forsterkeranlegg (fast) Traller Videokanon undervisningsrom tilsyn Standard service Audiovisuelt utstyr Datamaskiner og terminaler Flyttbare skrive-, oppslagstavler og fremvisnings-skjermer, kart Heimkunnskapsinnredning (fastmontert) Heimkunnskapsutstyr/hvite- og brunevarer Høvelbenker Kateter Keramikkovn Møbler Skap, fastmontert Skap, frittstående Skoleklokkeanlegg Skolepulter, stoler Skoleskap, utstillingsskap Skrivetavler, oppslagstavler, kartstativ og fremvisningsskjermer fast montert på vegg. Tavle, for undervisning Verktøy for skolemateriell kjøkken, kantine, vaskerom tilsyn Standard service Benker, skap og arbeidsbord (frittstående) Benker, skap og arbeidsbord (fastmontert) Fettavskillere, tømming/serviceavtaler Kafeteriadisk med kaffemaskin og saftholder Kantinemøbler, kassa-apparat og automater Kjøkkeninnredning Kjøkkenmaskiner som er fast tilkoplet byggets elektriske og VVS-anlegg eller festet til underlag Kjøkkenredskaper Kjøkkenutstyr og maskiner/hvitevarer Kjøle- og fryserom, hylleinnredning Kjøle- og fryserom Koke- og stekeapparater (Hvitevarer) Kurver til transport, transportvogner Over- og underskap Skap eller bokser for oppbevaring av mat (varmeskap, kjøleskap, fryseskap/bokser). Tørkeskap-/arrangement Tørketrommel for mopper Tørketrommel øvrig Vaskemaskin for mopper Vaskemaskiner øvrig stelle- og behandlingsrom, bad, lege/tannlege tilsyn Standard service Autoklaver med fast rørtilkopling Badekar/dusj Baderomsinnredning (fastmontert) Baderomsinnredning (frittstående) Bekkenspyler Benker, arbeidsbord og skap (frittstående) Benker, arbeidsbord og skap (fastmontert) Destillasjonsapparater Elektrisk skjermede bur. Elektrisk skjerming av faste konstruksjoner Fatkoker Hyller og skap på veggskinner Laboratoriebenker Røntgenapparater Stelle-/undersøkelsesbenk Tørkeskap og kjøleskap

6 3 tekniske installasjoner elektriske annlegg m.m tilsyn Standard service Alarm/melderanlegg, brann/innbrudd/tyveri Alarm, lydgiver Alarm/meldeanlegg, ran/overfall Allmennbelysning inkl. skifte av armatur og pærer Armatur for plassbelysning (eks bordlamper) Brannredningsutstyr, fast Brannslukningsutstyr (også i spesialrom) El. opplegg for lading av rullestoler etter stikk. El.skap Elektrisk opplegg for datamaskiner Faste overvåkingsanlegg med utstyr Heis Klokker Komponenter i fyrrommet Nødaggregat, nødlysanlegg, reservelysanlegg Oljetanker Ovner Personsøkeranleggsentral Radio- og TV-apparat, plate- og båndspiller Radio- TV-antenne-anlegg/abonnement/lisens Sentral/ekspedisjonsbord Sprinkelanlegg Sykesignalanlegg Tale-/Musikk-forsterkeranlegg (fast) Telefonapparater, interntelefon Telefonsentral for alarm (Altel, Telenor, 110-sentral) Telefonlinjer, eksisterende Telelinjer, oppgradering/økning av antall Teleslynge Varmeanlegg Varmtvannsberedere Ventilasjonsanlegg div. vvs-anlegg tilsyn Standard service Armaturer Badekar og dusjkabinett Toalettskåler, urinaler Vaskeservanter Avløp for oppvaskmaskin Nøddusj Kontroll av legionella 4 driftsrelaterte oppgaver- og utstyr (herunder avfall) GARDEROBER OG TOALETTER tilsyn Standard service Avfallscontainer, pålagt Avfallscontainer, selvpålagt Risiko/smitte avfall Avfallskomprimator Rydding av søppel (for å utføre anvist tjeneste) Søppelstativer selvpålagt Søppelstativer, pålagt Filter (inkl. skifte, tilsyn) Låser Låser (ekstra montering/skifting tilpasset bruker) Låsing av bygg (bl.a. før og etter skoletid) Nøkkelsystem Nøkler ekstra Tiltak mot skadedyr, bygningsmessige årsaker Tiltak mot skadedyr, pga. virksomheten i bygget Transportvogner for avfall Verktøy og maskiner for bygningens drift/vedlikehold Kildesortering av avfall 2 stk/bygg Dokumenter/arbeid som er lagt til grunn for ansvarsfordelingen: SLA (service leveranse avtalen) Driftsguider i byggene Dokument: «Ansvarsfordeling mellom KKE og kommunale tjenesteprodusenter som må hensyntas i arbeidet med utarbeidelse av forslag til budsjett- og økonomiplan », datert Norsk standard; NS 3454 Dokument: «Prøveprosjekt innføring av kontraktbasert husleie og tjenesteproduksjon», besluttet

7 RENHOLDSTJENESTEN Renholdstjenester Leveransen består av: Renholdsplan: Til enhver tid gjeldende renholdsplan beskriver renholdet som skal ut føres i hvert bygg Daglig behovsprøvd renhold av gulv og personære flater Behovsprøvd renhold vurderes ut fra brukerfrekvens og aktiv bruker medvirkning Periodisk renhold utføres ut fra faglig vurderinger Innkjøp av håndsåpe og tørkemateriell i tilknytning til toalett og håndvask i bygg hvor renhold utføres av renholdstjenesten Innkjøp av renholdsutstyr i bygg hvor renhold utføres av renholdstjenesten. Kvalitetsnormer: Eget arbeidsprogram er utarbeidet for det enkelte renholdsteam Renholdsfrekvens og ytelsesfaktor er tilpasset det enkelte rom Kvalitetsstandard følger beskrevet i eget vedlegg. Tjenester utover renholdsplanen eller ekstraordinær frekvens regnes som service, og faktureres leietager. Denne form for tjenester kan være av varierende karakter og omfang over tid. Aktiviteter Renholdstjenesten skal utføres ihh til den gjeldende Hovedtariffavtalens bestemmelser om bekvem arbeidstid ( ). Renholdspersonalet har muligheter til å benytte fleksibel arbeidstid ( ). Renhold søkes tilpasset driften på det enkelte bygg. Leietaker skal stille bøttekott til disposisjon for renholdstjenesten Den enkelte leietaker kan være med å redusere renholdskostnadene ved aktiv brukermedvirkning og ved å tilrettelegge for renhold ved innredning av lokaler. KKE KF vil ved tilrettelegging av uteareal og etablering av renholdssoner i tilknytning til inngangspartier kunne redusere renholdskostnadene for leietager. Foretaket vil kontinuerlig jobbe for å forbedre og effektivisere rutiner og renholdsmetoder. Begrensninger Dersom brukeradferd er uakseptabel stenges rom før rengjøring. Renholder avgjør hvorvidt brukeradferden er uakseptabel. Henvisninger Renholdskvalitet, se renholdsplan for deres bygg. KKE leverer to typer renholdstjenester: 1. Standardtjenester Standardtjenester daglig renhold og gulvvedlikehold er tjenester som leveres automatisk til fast pris. Renholdsplanen beskriver standard tjenesteleveranse. Frekvens og metode vil i detalj beskrives i renholdsplanen. 2. Servicetjenester Servicetjenester er ønsket tjeneste utover standardtjenestene og bestilles fra KKE etter regning. Type tjeneste tjenester/aktiviteter fakturering Standardtjeneste Som beskrevet i renholdsplanen for hvert bygg Fast pris Servicetjenester Øvrige tjenester Etter regning Dokumenter/arbeid som er lagt til grunn for kategori fordelingen: SLA (service leveranse avtalen) Renholdsplaner i byggene Dokument: «Ansvarsfordeling mellom KKE og kommunale tjenesteprodusenter som må hensyntas i arbeidet med utarbeidelse av forslag til budsjett- og økonomiplan », datert Norsk standard; NS 3454 Dokument: «Prøveprosjekt innføring av kontraktbasert husleie og tjenesteproduksjon», besluttet servicetjenester Vask/rens av Vask av gardiner Vask/rens av øvrige tekstiler (herunder sofaputer og duker) Vask etter dødsfall Vask v/smittebehandling Behandling/vask av skinn Hærverk Avtørking av Hyller kjøkkenskap Hvitevarer(innvendig vask) Brukerspesifikk inventar Tømming av Matavfall/rengjøring av beholder Papp/papir/rengjøring av beholder Diverse: Produkter/tjenester etter forespørsel For spesifisert pristilbud på servicetjenester kontakt KKE. Pris pr time Etter regning Etter regning Etter regning /etter regning

8 vaktmestertjenesten RENHOLDSTJENESTEN

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 194 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

KAST UT G PI Ø REL O F

KAST UT G PI Ø REL O F FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 272 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT Innhold... 1 A GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 5 A0 Generelt... 5 A1 Byggeprogrammet... 5 A1.0 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Internkontrollmanual for. AS Kjølberggata 1

Internkontrollmanual for. AS Kjølberggata 1 Side 1 Dato 06.02.11 Internkontrollmanual for Rev. Dato Beskrivelse Utarb. Godkjent 01 15.02.10 Utgitt for godkjennelse av styret KF/ Styret 02 06.02.11 Revidert utgitt for godkjennelse av styret KF/ Styret

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar?

0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar? Hovedtema Undertema 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold 1. Generelt Formål Plikter og håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker Salg/utleie Skilting 3. Flytting & Transport Flytting, heisbruk og tralleutlån Parkering

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Vedlegg 2. Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg

Vedlegg 2. Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg Innholdsfortegnelse 1.0 INNHOLD, OMFANG OG KVALITETSKRAV s 3 1.1 Driftsårets lengde 1.2 Kvalitetskrav 1.2.1 Fullstendig renhold 1.2.2 Optisk rent 1.2.3

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN

ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN 01.03.2013 GOL KOMMUNE PROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN Gol kommune Ingebjørg By Teigen og Astrid Myro Rust 1 Romprogram Romprogrammet for den nye skolen er laget med tanke på en 1-10 skole for inntil

Detaljer

Velkommen til Lysejordet borettslag!

Velkommen til Lysejordet borettslag! Velkommen til Lysejordet borettslag! Denne lille orienteringen er ment som et hjelpemiddel slik at du vet hvilke rettigheter og plikter du har i borettslaget vårt, enten du er ny her hos oss eller har

Detaljer

Reglement for utleie av kommunale eiendommer.

Reglement for utleie av kommunale eiendommer. Reglement for utleie av kommunale eiendommer. 1. Utleiereglementet gjelder a) for samtlige kommunale eiendommer, så vel innendørs som utendørs b) all form for utleie ut over kommunal virksomhet c) alle

Detaljer

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer.

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer. Solhøgda, Bryne LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen og vedlagte romskjema, er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom Leveransebeskrivelsen

Detaljer