Grensekostnad og grenseinntekt Matematikk S1 1. Refleksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grensekostnad og grenseinntekt Matematikk S1 1. Refleksjon"

Transkript

1 Grensekostnad og grenseinntekt Matematikk S1 1. Refleksjon Læreplanmål Matematikk S1 lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi tegne grafen til polynomfunksjoner, (både) med (og uten) digitale hjelpemidler finne tilnærmingsverdier for momentan vekst i praktiske anvendelser regne ut den deriverte til funksjoner og bruke den til å drøfte polynomfunksjoner. Konkretisering av målene NYTT å finne grensekostnaden ved å derivere kostnadsfunksjonen at grensekostnaden forteller hva det koster å øke produksjonstallet med én enhet å finne grensekostnaden ved å derivere inntektsfunksjonen at grenseinntekten forteller hvor mye inntekten øker dersom vi øker salgstallet med én enhet at overskuddet er størst når grenseinntekten er lik grensekostnaden REPETISJON Kostnads- og inntektsfunksjoner Overskuddet O(x)=I(x)-K(x) Enhetskostnader og marginalkostnader Momentan vekst og derivasjon Bruk av GeoGebra GeoGebra er godt egnet fordi fokuset her ikke er på regning eller tegning av grafer uten digitale hjelpemidler. Dermed blir det mer tid til å forstå grensekostnader og grenseinntekter som de deriverte til de respektive funksjonene. Så fokuset ligger mer i retning å forstå, tolke og analysere. Grafene blir store, klare og tydelige med bruk av projektor framfor krittavle/whiteboard Ved å zoome inn ser vi at stigningen i punktet {x,(f(x)} er lik den deriverte til funksjonen i punktet {x,(f(x)}. Vi ser også at tangenten i punktet {x,(f(x)} er en god tilnærming til funksjonen i nærheten av tangentpunktet. Ved å bruke en glider går det an å vise hvordan grenseinntektene og grensekostnadene endrer seg når antall produserte databord endrer seg. Ved å vise begge tangentene samtidig kan man se at overskuddet er størst når tangentene har samme stigning. Bruk av animasjon gjør det enda bedre Ola Lie Side 1 av 6

2 2. Beskrivelse av undervisningsopplegget Case En databedrift produserer databord i tre. Kostnadsfunksjonen er gitt ved K(x) = 0,2x x Inntektsfunksjonen er gitt ved I(x) = 0,3x x. Hvor mange databord skal bedriften produsere for å få størst overskudd? Modellen Vi har tidligere vært gjennom bakgrunnen for å bruke kostnad- og inntektsfunksjoner av annen grad: For kostnadsfunksjonen o Konstantleddet utgjør faste kostnader o Førstegradsleddet er typisk direkte lønn og materialforbruk per enhet o Annengradsleddet er først viktig når produksjonen er stor, eksempelvis overtid For inntekstfunksjonen o Førstegradsleddet er salgsprisen per enhet o Annengradsleddet er først viktig når salget er stort, eksempelvis kvantumsrabatt Positivt resultat (overskudd) Vi har tidligere brukt formelen O(x) = I(x) K(x) for overskuddet og løst ulikheten O(x) > 0 ved regning. Her ville det blitt: O(x) = I(x) K(x) = [ 0,3x x] [0,2x x ] > 0 0,3x x 0,2x 2 200x = 0,5x x > 0 x = 300 ± ( 0.5) ( 25000) 2 ( 0.5) gir x = 100 eller x = 500 ( 0.5)(x 100)(x 500) > 0 gir fortegnslinjene som vist på neste side Vi ser at resultatet er positivt (overskudd) når produksjon er mellom 100 og 500 databord. Her får elevene en elektronisk kopi av teksten ovenfor, men jeg beskriver kun framgangsmåten og gjennomfører ikke utregningen. I GeoGebra legger vi inn funksjonene med kommandoene K(x)=Funksjon[0.2x²+200x+25000,0,600] I(x)=Funksjon[-0.3x²+500x,0,600] Ola Lie Side 2 av 6

3 og stiller inn aksene til vi ser grafene som vist til høyre. Så velger vi Skjæring mellom to objekt, klikker på skjæringspunktetene til inntekts- og kostnadsfunksjonene og leser av x-verdiene i de to punktene. Vi har overskudd når inntekstfunksjonen ligger over kostnadsfunksjonen. Igjen ser vi at det blir et positivt resultat når produksjonen ligger mellom 100 og 500 databord. Marginalkostnad Vi har tidligere lært at kostnaden for én ekstra enhet kalles marginalkostnaden. Vi finner marginalkostnaden ved å regne ut kostnadsøkningen dersom x øker med 1 ut fra det nivået vi har. Eksempelvis kan vi finne marginalkostnaden til bord nr 201 ved å skrive inn mk201=k(201)-k(200). mk201=280.2 vises da i Algebrafeltet. Grensekostnad og grenseinntekt Hvis vi regner ut den deriverte til kostnadsfunksjonen når x=200, får vi en god tilnærming til marginalkostnaden: K (x) = 0.4x så K (200) = = 280. Alternativt kunne vi latt GeoGebra gjøre jobben: dk200=k'(200) som gir samme resultat i Algebrafeltet: dk200=280. Vi kan nå se på stigningen til kostnadsfunksjonen når x=200. Vi lager et punkt med kommandoen P=Punkt[{200,K(200)}]. Deretter velger Tangenter fra verktøylinja, så Stigning og avslutter med å zoome inn. Den momentane vekstfarten akkurat når x=200, er stigningstallet til tangenten i P. Den kalles den deriverte av x=200, og vi skriver K (200). Vi kan legge merke til to ting: Stigningen til tangenten er lik den deriverte i punktet P Tangenten er en god tilnærming til kostnadsfunksjonen i nærheten av punktet P Ola Lie Side 3 av 6

4 Når kostnaden er K(x), er grensekostnaden K'(x). Den viser hvor mye det koster å øke produksjonen med én enhet. Tilsvarende, når inntekten er I(x), er grenseinntekten I'(x). Den viser hvor mye inntekten øker når salget øker med én enhet. gi=i'(200) gir grenseinntekten kr 380/bord når produksjonen er 200 bord. Bord 201 koster altså kr 280 å produsere samtidig som det selges for kr 380. Bedriften vil tjene kr 100 mer på å øke produksjonen fra 200 til Størst overskudd Se på animasjonen! Hva kan du si om grensekostnaden og grenseinntekten når det er størst overskudd? Når grenseinntekten er større (tangenten er brattere) enn grensekostnaden, lønner det seg å øke produksjonen. En ekstra enhet gir et positivt bidrag til overskuddet. Når grensekostnaden har blitt større enn grenseinntekten medfører en ekstra enhet et negativt bidrag til overskuddet. Når det er størst overskudd, er grensekostnaden lik grenseinntekten. I (x) = K (x) 0,6x = 0,4x x = 300 Vi ser at når produksjonen x=300, er tangentene parallelle. Overskuddsfunksjonen Alternativt kan vi definere overskuddsfunksjonen O(x)=Funksjon[I(x)-K(x),0,600]. Deretter skriver vi inn kommandoen Nullpunkt[O(x)] Ola Lie Side 4 av 6

5 Enda en gang ser vi at det blir et positivt resultat når produksjonen ligger mellom 100 og 500 databord. Størst overskudd har vi i toppunktet: Ekstremalpunkt[O(x)]. Da er O'(x)=0 og tangenten ligger vannrett: I toppunktet er O'(x)=0, Siden O(x)=I(x)-K(x) er O'(x)=I'(x)-K'(x). Dersom O'(x)=0, må I'(x)-K'(x)=0 som er det samme som I'(x)=K'(x), altså grenseinntekt lik grensekostnad. Enhetskostnader Vi har tidligere lært om enhetskostnader. UTFORDRINGER: Kostnadene for x enheter er K(x). Da er enhetskostnaden E(x) = K(x) x. E(x) = 0.2x x x Lavest enhetskostnader har vi når E (x) = 0. = 0.2x x E (x) = x 2 og x 2 = 0 gir x Ved er produksjon på 354 enheter er E(354) 341 den laveste enhetskostnaden, salgsinntekten er I(354) = og resultatet er O(354) = Ola Lie Side 5 av 6

6 Ved en produksjon på 300 enheter har vi E(300) 343, som er en høyere enhetskostnad, samtidig som salgsinntekten I(300) = er lavere. Likevel er resultatet bedre ved en produksjon på 300 framfor 354 databord: O(300) = > O(354) = FORKLAR HVORFOR! (PS Det gjelder også dersom salgsinntekten hadde vært lineær.) Grafen til grensekostnaden, K', skjærer grafen til enhetskostnaden, E, i bunnpunktet til enhetskostnaden. Se figuren nedenfor. FORKLAR HVORFOR! Oppsummering Grensekostnaden er det samme som den momentane veksten eller den deriverte til kostnadsfunksjonen. Grenseinntekten er det samme som den momentane veksten eller den deriverte til inntektsfunksjonen. Vi får størst overskudd når grensekostnaden er lik grenseinntekten Ola Lie Side 6 av 6

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole FORORD Formålet med dette heftet er å vise noen anvendelser av digitale hjelpemidler til å løse matematikk oppgaver i videregående skole. Du kan

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL. Matematikk 1P. forenklet

Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL. Matematikk 1P. forenklet Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL Matematikk P forenklet 0 Funksjoner Funksjoner Koordinatsstemet Andreaksen (-aksen) På figuren til venstre ser du et vanlig koordinatsstem. Den vannrette

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

Matematikk S2. det digitale verktøyet. Kristen Nastad

Matematikk S2. det digitale verktøyet. Kristen Nastad Matematikk S2 og det digitale verktøyet Kristen Nastad Forord Heftet er skrevet på grunnlag av versjon 1.6.4295 2008 12 09 av operativsystemet til programmet TI-nspire TM CAS Operating System Software

Detaljer

Det digitale verktøyet. Matematikk S2. Kristen Nastad

Det digitale verktøyet. Matematikk S2. Kristen Nastad Det digitale verktøyet og Matematikk S2 Kristen Nastad Forord Heftet er skrevet på grunnlag av versjon 1.6.4319 2008 12 09 av operativsystemet til programmet TI-nspire TM CAS Computer Software for Windows

Detaljer

Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra. Av Sigbjørn Hals

Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra. Av Sigbjørn Hals Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra Av Sigbjørn Hals 1 Innhold Innledning... 3 Typeoppgave 1... 3 Oppgaven... 3 Fremgangsmåten... 4 Løsningen... 4

Detaljer

Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Funksjoner, likningssett og regning i CAS Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement...

Detaljer

10 Funksjoner. Lineære funksjoner

10 Funksjoner. Lineære funksjoner 10 Funksjoner Lineære funksjoner 1 En bedrift skal produsere postkasser og kalkulerer med faste kostnader på 15 000 kroner og variable kostnader på 50 kroner per kasse. a) Hva koster det totalt å produsere

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011?

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011? 2: Lineære funksjoner VG1-T - teoretisk retning En del av dere synes nok at innføringa i kapittel 1 er i vanskeligste laget. Trass i at vi stort sett har repetert foreløpig, ser jeg at dere merker overgangen

Detaljer

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014)

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014) 4 8 Eksamenstrening 8 Eksamens trening Uten hjelpemidler E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 014) E (Kapittel 1) Bruk konjugatsetningen

Detaljer

Grafer og funksjoner

Grafer og funksjoner Grafer og funksjoner Fredrik Meyer Sammendrag Vi går raskt igjennom definisjonen på hva en funksjon er. Vi innfører også begrepet førstegradsfunksjon. Det forutsettes at du husker hva et koordinatsystem

Detaljer

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42 Sinus T uten grafisk kalkulator Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus T boka til Cappelen Damm til Excel- og GeoGebrastoff.. Regnerekkefølge ( + ) (6+ ):+ CTRL+J Bytter mellom

Detaljer

GeoGebra på vgs. Versjon 3.0

GeoGebra på vgs. Versjon 3.0 GeoGebra på vgs. Versjon 3.0 Bokmål Lær å bruke et gratis program for graftegning, funksjonsanalyse og dynamisk geometri. av Sigbjørn Hals GeoGebra på vgs. Innhold: HVA ER GEOGEBRA?... 3 HVOR KAN JEG FÅ

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) I en klasse er det 20 elever. Nedenfor ser du hvor mange dager hver av elevene var borte fra skolen i løpet av et

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk P-Y Høsten 014 Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,00,0 10,0 4 8 3,0 10 5,0 10 3,0 5,0 4 8 ( 3) 7 3 10 7,5 10 Oppgave (1 poeng) Prisen

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer