Kartleggingsverktøy for regning grunnleggende ferdigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartleggingsverktøy for regning grunnleggende ferdigheter"

Transkript

1 Kartleggingsverktøy for regning grunnleggende ferdigheter

2 Kartleggingsverktøy for regning grunnleggende ferdigheter Forfattere: Våril Bendiksen, Christina Berg, Svein Kvalø I samarbeid med: Olav Lunde, Sørlandet kompetansesenter Kjersti Lundetræ, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger May Renate Settemsdal, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Ingvill Merete Stedøy-Johansen, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Revidert av Anna Nes Gustavsen 2015 ISBN Vox, 2009 Revidert utgave 2015 Design og produksjon: Vox

3 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING 3 Innhold Innledning...4 Intervjuguide...5 Kartlegging del 1 tallforståelse og tallbehandling (veileder)...9 Kartlegging del 2 regneferdigheter i dagliglivet (veileder) Oppsummering del 1 tallforståelse og tallbehandling Oppsummering del 2 regneferdigheter i dagliglivet...22

4 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING 4 Innledning Nytteverdi Kartleggingsverktøyet bidrar til å plassere deltakeren på riktig nivå i forhold til Læringsmål i regning. Dette verktøyet skal hjelpe læreren med å avdekke vanlige misoppfatninger i matematikk, og gi tips om tiltak for å bøte på disse. Verktøyet kan også gi en pekepinn på deltakerens kunnskaper og videre læringsbehov. Resultatet av kartleggingen vil gi nyttig informasjon til bruk i planlegging av opplæring for deltakeren. Kartleggingen bør følges opp med en samtale og foregå en-til-en. Verktøyet er tenkt som utgangspunkt for en omfattende kartlegging av deltakerens kompetanse i regning. Delene kan brukes samlet eller hver for seg. Dette er ikke et digitalt verktøy, det vil si at veileder skriver ut de delene som skal brukes. Utskrift av deltakerutgavene deles ut til de som skal kartlegges, mens veilederutgavene brukes av veilederen under den etterfølgende samtalen. Her fyller også veileder ut de respektive protokollene. Intervjudelen gjennomføres ved at deltakeren blir intervjuet og veilederen noterer ned svarene. Dette gjøres for å få et innblikk i deltakerens erfaring med regning og holdninger til faget. Tallforståelse og tallbehandling Deltakeren svarer på spørsmålene uten innblanding fra veilederen. Deretter gjennomgår veilederen og deltakeren 4 5 oppgaver sammen, inkludert noen av oppgavene som er korrekt besvart. Her kan veilederen også kontrollere kalkulatorbruk (oppgavene 21 og 22). Veilederen noterer svar og kommentarer i skjemaet «Oppsummering del 1 tallforståelse og tallbehandling.» Dette gir oversikt over hva som bør vektlegges i opplæringen. Ved en eventuell senere kartlegging vil notatene kunne brukes som sammenligningsgrunnlag for å synliggjøre framgangen deltakeren har hatt. Misoppfatninger I veilederutgaven til kartlegging av tallforståelse og tallbehandling står det henvisninger til koder. Kodene viser til misoppfatninger deltakeren kan ha i forbindelse med det aktuelle lærestoffet. Kodene og misoppfatningene er beskrevet i boken «Alle Teller!» 1 Boken er ikke nødvendig for kartleggingen, men gir nyttig informasjon om hva misoppfatningene består i, og hvilke grep man kan ta for at deltakeren skal få innsikt i disse og komme videre med lærestoffet. Regneferdigheter i dagliglivet Denne delen er tilrettelagt for dynamisk testing. I veilederutgaven er det forslag til hint man kan gi dersom deltakeren ikke kan svare på spørsmålet. Hintmetoden gir større innsikt i hvordan deltakeren tenker enn hva man får ved å summere opp riktige og gale svar. Kartleggingen gjennomføres ved at deltakeren løser oppgavene uten innblanding fra veilederen. Det er viktig at veilederen presiserer at deltakeren bør svare Vet ikke, og ikke gjette hvis han eller hun ikke vet svaret. Deretter gjennomgår deltakeren og veilederen besvarelsen sammen. Hvis deltakeren har svart feil eller Vet ikke, gir veilederen hint om løsning. Veilederen bør også gi noen kontrollspørsmål på oppgaver hvor deltakeren har riktig svar. Veilederen kan føre svar og kommentarer i skjemaet «Oppsummering del 2 regneferdigheter i dagliglivet.» Til alle delene Hvis deltakeren har problemer med å forstå eller lese teksten, kan veilederen lese den høyt. 1 Alle Teller! Håndbok for lærere som underviser i matematikk i grunnskolen, Matematikksenteret, ISBN

5 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING INTERVJUGUIDE 5 Intervjuguide Dato: Veileder: Deltakerens personlige data. Navn: Alder: Har du norsk som morsmål? Ja Nei Hvis nei, angi morsmål: 1. Motivasjon Gi grunner til at du vil bli bedre i regning. Sett gjerne flere kryss. For å kunne hjelpe barna med matematikklekser. For å bli bedre til å regne i hverdagen. (F.eks. forstå tallene på kassalappen i butikker og lignende). For å bli bedre i regning på arbeidsplassen. For å kunne følge bedre med i nyheter og debatter (TV, aviser etc.). For å gå videre til en annen utdannelse. (F.eks. grunnskoleeksamen, fagbrev med mer). Annet: 2. Holdning til regning Hva er det første du tenker på når man snakker om regning? Skriv ned noen stikkord: Er du enig i dette utsagnet? Regneoppgaver kan være fengende. Ja Nei

6 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING INTERVJUGUIDE 6 3. Erfaringer med regning Hvilke erfaringer har du med regning? Antall år med matematikkundervisning etter grunnskolen: Eksempler på gode erfaringer med regning: Eksempler på dårlige erfaringer med regning: Har du mye bruk for regning i hverdagen? Ja Nei Hvis ja, hvordan synes du selv at du er til å regne? Ikke så god God Veldig god Hva er du god til? Hva er du ikke så god til? Trenger du hjelp med regning i hverdagen? Ja Nei Hvis ja, får du hjelp fra: Familie Kollegaer Andre

7 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING INTERVJUGUIDE 7 4. Skolegang, utdanning og yrke Har du en avsluttende eksamen? Ja Nei Hvis ja, hvilken? Har du en fagutdannelse? Ja Nei Hvis Ja, hvilken? Har du fått støtteundervisning i skolen? Ja Nei Hvis ja, i hvilket fag og omtrent hvor lenge? Har du fått spesialundervisning som voksen? Ja Nei Hvis ja, i hvilket fag og omtrent hvor lenge? Er du i arbeid? Ja Nei Hvis ja, hva slags? Har du hatt jobb i løpet av de siste to årene? Ja Nei Hvis ja, hvilke? Har dine regneferdigheter gitt deg problemer i forbindelse med utdannelse og jobb? Ja Nei Hvis ja, hvilke? Inngår det regning i jobben din? Ja Nei Hvis ja, på hvilken måte? Hvordan klarer du kravene til regning på jobben? Ikke så godt Godt Veldig godt

8 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING INTERVJUGUIDE 8 5. Erfaringer med voksenopplæring Har du tidligere deltatt i voksenopplæring? Ja Nei Hvis ja, hvor? Fag i den kommunale voksenopplæringen. Spesifiser: Kurs gjennom Nav. Spesifiser: Kurs i et av studieforbundene. Spesifiser: Annet:

9 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 1 9 Del 1 Oppgave 1 22 Kartlegging av tallforståelse og tallbehandling I forhold til læringsmålene i regning er det fire oppgaver som har en vanskelighetsgrad på nivå 1 2, to oppgaver på nivå 1 3, ti oppgaver på nivå 3, to oppgaver på nivå 3 4 og fire oppgaver på nivå 4. Kodene refererer til boken «Alle teller!» del B.1 Oppgave 1 Kode 2.4, 2.5 Nivå 1 2 Misoppfatning: problemer med å telle med tieroverganger eller hundreroverganger. Telling. Posisjonssystemet. Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: 1200 kr Oppgave 2 Kode 5.2 Nivå 1 2 Representere brøker med samlinger av objekter og områder. Enkle brøker. Brøk som en del av en hel. 1 Du skal gå tur rundt et område (se figuren). Merk av på figuren når du har gått 4 av turen. Start Oppgave 3 Kode 3.3 Misforstå posisjonssystemet når 100 trekkes fra Nivå 1 Enkel subtraksjon. Olga ble 100 år gammel i I hvilket år ble hun født? 1914

10 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 1 10 Oppgave 4 Kode 3.3 Misforstå posisjonssystemet. Skriver for eksempel Nivå 1 3 Enkel addisjon. Oscar er født i Når vil han bli 100 år gammel? 2114 Oppgave 5 Kode 5.3 Nivå 1 3 Brøk som en del av en mengde. Misoppfatning: en tredel (1/3) av boksene kan oppfattes som tre bokser. Forstå enkel brøk. 1 Tegn en ring rundt 3 av boksene. Setter ring rundt to bokser. Oppgave 6 Kode 4.2, 4.3, 4.4 Misoppfatning: klarer ikke å knytte desimaltall til billedlige brøker. Nivå 3 Kan forstå enkle desimaltall. Sett ring rundt det tallet som best beskriver hvor stor den grå delen er av hele figuren. 0 0,5 1 A: 0,15 B: 0,4 C: 0,80 D: 0,52 E: 2,5 Oppgave 7 Kode 4.3 Nivå 3 Misoppfatning: desimaltall med flere siffer etter komma kan oppfattes som større enn desimaltall med få siffer (selv om det motsatte er tilfelle for to bestemte tall). Posisjonssystemet for enkle desimaltall. a) Sett et kryss på linja der tallet 0,10 skal stå. 0 0,5 1 b) Sett et kryss på linja der tallet 0,06 skal stå. 0 0,5 1

11 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 1 11 c) Sett et kryss på linja der tallet 0,9 skal stå. 0 0,5 1 Oppgave 8 Kode 5.1, 5.2, 5.3 Nivå 3 Misoppfatning: når noe deles opp oppfattes det ofte at det deles i like store deler. «En halv og en kvart og en kvart, det er tre stykker. De kalles tredeler?» Enkel brøk med 1 i teller. Knut deler eplet sitt i to deler. Så deler han den ene halvdelen i to deler igjen. a) Hvor mange eplebiter har han til sammen? 3 1 b) Hvor stor del av hele eplet er en av de minste bitene? 4 Oppgave 9 Kode 9.2, 9.9 Nivå 3 Misoppfatning: telling har ingenting med subtraksjon å gjøre. Oversettelse fra kontekst til regnestykke. (Velge riktig regneoperasjon). Enkel subtraksjon i kontekst. Stig gikk til kiosken med 150 kroner. Da han kom hjem hadde han bare 20 kroner igjen. Sett ring rundt regnestykket som viser hvor mange penger han har brukt. A: B: C: D: Oppgave 10 Kode 3.4 Nivå 3 Evnen til å se (sånn omtrent) hvor et tall skal plasseres på en blank tallinje. Sammenlikne tallstørrelser. Omtrent hvilket tall peker pilen på? Svar:

12 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 1 12 Oppgave 11 Kode 10.2 Se sammenhengen mellom regnestykker (med multiplikasjon og divisjon) og bilder og objekter. Nivå 3 Kan grunnreglene for multiplikasjon. Forstå multiplikasjon som begrep. Lag et gangestykke til dette bildet. Svar: 5 4 eller 4 5 Oppgave 12 Kode 10.3 Nivå 3 Se sammenhengen mellom regnefortellinger og regnestykker med multiplikasjon. Forstå multiplikasjon som gjentatt addisjon. Tolke tekst og velge riktig regneoperasjon. Fem baller har femten prikker hver. Hvilke av disse uttrykkene forteller oss hvor mange prikker det er til sammen på ballene? Sett ring rundt de du tror er riktige. A: B: 15 5 C: 5 15 D: Oppgave 13 Regn ut: Kode 20.1 Misoppfatning addisjon: kan addere søylene hver for seg som om de ikke hadde noe med hverandre å gjøre. Kode 20.2 Misoppfatning subtraksjon: blander sammen reglene for subtraksjon og addisjon, subtraherer det største sifferet fra det minste. Nivå 3 Kan addisjon og subtraksjon med og uten tieroverganger = = = 237 Oppgave 14 Kode 5.5 Nivå 3 Misoppfatning: stor nevner indikerer stor brøk, 9 i nevneren indikerer at brøken er nær en hel. Forstå brøk med 1 i teller. Sett ring rundt den største brøken: A: 6 B: 7 C: 8 D: 9

13 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 1 13 Oppgave 15 Kode 6.1 Nivå 3 4 Forstår ikke begrepet prosent. Skiller ikke mellom prosent og tallverdi. Eventuelt: forstår ikke ordene i teksten (f. eks. øker). Kan regne med prosent. En vanntank inneholder 1000 fisker. Hvis antall fisk øker med 50 %, hvor mange fisker blir det til sammen? Sett ring rundt svaret ditt. A: 500 B: 1050 C: 1500 D: 2000 Oppgave 16 Kode 4.3 Nivå 3 4 Misoppfatning: jo flere desimaler tallet har, jo større er tallet. Forstå posisjonssystemet for desimaltall. Sett ring rundt det største tallet: a) 2,06 eller 2,3 Sett ring rundt det største tallet: b) 4,7 eller 4,52 Oppgave 17 Kode 4.2, 4.3, 4.4 Nivå 4 Misoppfatning: at desimaltall oppfattes som to sett med hele tall, at heltallsdelen og desimaltalldelen oppfattes som to forskjellige tall. Forstå cm som en hundredels meter, og forstå desimalnotasjonen for det. Kan foreta enkel omregning av enheter for blant annet lengde. Skriv med tall: «tre meter og fem centimeter». 3,05 m Oppgave 18 Kode 4.4 Misoppfatning: at det ikke finnes noen desimaltall mellom 1,1 og 1,2. Nivå 4 Forstå desimaltall. Jeg tenker på et tall mellom 1,1 og 1,2. Sett ring rundt A, B eller C. A: Det finnes ikke noe tall mellom 1,1 og 1,2 B: Det finnes bare ett tall mellom 1,1 og 1,2 C: Det kan være mange tall mellom 1,1 og 1,2. To av dem kan være: 1,15 og 1,18

14 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 1 14 Oppgave 19 Kode 6 Nivå 4 Misoppfatning: å tro at å legge sammen 10 % av en del med 10 % av en annen del til sammen gir 20 % av de kombinerte delene. Forstå at prosent er knyttet til bestemte størrelser. 10 % av guttene og 10 % av jentene på skolen røyker. Hvor mange prosent av alle elevene på skolen røyker? Sett ring rundt svaret ditt. A: 5 % B: 10 % C: 15 % D: 20 % E: Kan ikke svare Oppgave 20 Kode 6.1 Nivå 4 Misoppfatning: kan ha problemer med å sortere ut økning og vite hva grunnlaget for økningen er. Kan regne med prosent. En person økte vekten sin fra 40 kg til 50 kg. Hvor mange prosent økning er dette? Sett ring rundt svaret ditt. A: 10 % B: 25 % C: 50 % D: 90 % Oppgave 21 og 22 spares til intervjuet. Kan teste kalkulatorferdigheter ved å observere. Oppgave 21 Kode 22.2 Bruke lommeregneren til subtraksjon og addisjon. Misoppfatning: Siden tallene kommer opp på skjermen fra høyresiden først, tror enkelte noen ganger at de skal taste inn sifre lengst til høyre først. Den andre misoppfatning er at de tror lommeregneren er en magisk boks som sier i fra hvis en gjør feil. Nivå 1 2 Kan betjene operasjoner på kalkulator. Bruk lommeregneren og regn ut Svaret er: 37 Oppgave 22 Kode 4.1 og 22.3 Nivå 3 Misoppfatninger: meter og cm er separate sett med hele tall. Beherske kalkulatorbruk. Trekke sammen måltall oppgitt med forskjellig måleenhet. I hvilken rekkefølge vil du trykke på tastene på lommeregneren din for å regne ut: 3,5 meter 35 centimeter 350 cm 35 cm = 315 cm = 3,15 m eller 3,5 m 0,35 m = 3,15 m Tastetrykk: eller

15 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 2 15 Del 2 Oppgave 1 7 Kartlegging av regneferdigheter i dagliglivet Oppgavene i denne delen relaterer seg til nivåene i Læringsmål i regning. Oppgave a) tilsvarer nivå 1 2, oppgave b) tilsvarer nivå 3, oppgave c) tilsvarer nivå 4. Oppgave 1 arbeidsledighet Arbeidsledighet i seks land 11 % 10 % 9 % Arbeidsledighet 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Japan Nederland Norge Polen Sverige Tyskland Tallene er angitt i prosent av arbeidsstyrken. Kilde:SSB.no a) Hvilket land har en arbeidsledighet på ca. 4,5 %? Hint 1: Finn et punkt mitt mellom 4 og 5 på skalaen til venstre. Hint 2: Trekk en vannrett linje gjennom diagrammet fra 4,5. A: Japan B: Vet ikke b) Hvor stor er forskjellen i arbeidsledighet mellom Polen og Tyskland? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Finn arbeidsledighetstallene (i prosent) for Polen og Tyskland. Hint 2: Finn forskjellen i arbeidsledigheten mellom Tyskland og Polen. A: Ca. 3,5 prosentpoeng B: Ca. 4,0 prosentpoeng C: Ca. 4,5 prosentpoeng D: Vet ikke c) Hvilket land har ca. 50 % høyere arbeidsledighet enn Nederland? Hint 1: Finn arbeidsledighetstallet (i prosent) for Nederland. Hint 2: Hvor mye utgjør 50 % av arbeidsledigheten i Nederland? A: Sverige B: Vet ikke

16 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 2 16 Oppgave 2 næringsinnhold i medisterpølse Protein Karbohydrat Fett Andre stoffer a) Bruk kakediagrammet til å avgjøre om det er mer eller mindre enn en fjerdedel fett i medisterpølse. Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Den grønne sektoren er fettmengden. Hint 2: Del sirkelen inn i fire like store deler. A: Mer B: Mindre C: Vet ikke b) Hvor mange prosent er det til sammen av protein, karbohydrater og fett i medisterpølse? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Se på diagrammet, alt unntatt det største feltet. Hint 2: Er det mer eller mindre enn 25 %, 50 %? Alternativt hint 2: 10 g protein av 100 g pølse betyr at det er 10 % protein i medisterpølse (avhengig av om den som testes bruker diagram eller tabell). A: ca. 26 % B: ca. 36 % C: ca. 64 % D: Vet ikke c) Hvor mange gram fett er det i en porsjon medisterpølse? En porsjon er ca. 250 g. Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Se på tabellen. Omtrent hvor stor del fett er det i medisterpølse? Hint 2: Det er ca. 20 % fett i pølsa (eventuelt 1/5). A: 52,5 g B: 72 g C: 15 g D: Vet ikke Næringsinnhold medisterpølse Protein Karbohydrater Fett per 100 g 10 g 5 g 21 g

17 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 2 17 Oppgave 3 prosent a) En skjorte koster 450 kr. Ved januarsalget blir prisen satt ned med 50 %. Hva må kunden betale for skjorta på salg? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: 50 % av prisen er halvparten av prisen. Hint 2: Del den ordinære prisen med 2. A: 400 kr B: 225 kr C: 50 kr D: Vet ikke b) En 3 liters kartong vin inneholder 10 % alkohol. Hvor mange desiliter (dl) ren alkohol er det? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: 10 % er en tidel av volumet. Hint 2: 1 liter er 10 desiliter (dl). A: 30 dl B: 10 dl C: 3,0 dl D: Vet ikke c) Hvor mange prosent er buksa på bildet satt ned i forhold til veiledende pris? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Omtrent hvor mange kroner er buksa satt ned? Hint 2: Prisforskjellen er ca. 800 kr. Er det mer eller mindre enn halve prisen? A: ca. 80 % B: ca. 60 % C: ca. 40 % D: Vet ikke Veil. pris 1 299,- Nå 499,-

18 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 2 18 Oppgave 4 reisetid Reisetiden med vanlig tog i dag og høyastighetstog i fremtiden. Strekning I framtiden I dag Oslo Kristiansand 2 t 30 min 4 t 30 min Oslo Stavanger 3 t 30 min 7 t 45 min Oslo Bergen 2 t 30 min 6 t 30 min Oslo Trondheim 2 t 30 min 6 t 30 min Oslo Göteborg 2 t 15 min 3 t 55 min a) Hvor lang er reisetiden i dag mellom Oslo og Stavanger? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Finn Oslo Stavanger i tabellen. Hint 2: Les av tiden under I dag i tabellen. A: 2 timer og 30 min B: 3 timer og 40 min C: 7 timer og 45 min D: Vet ikke b) Hvor mye kortere vil reisetiden med høyhastighetstog mellom Oslo og Stavanger bli i fremtiden? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Studer tabellen. Hint 2: Finn forskjellen mellom reisetiden I fremtiden og reisetiden I dag. A: 4 timer og 15 min B: 4 timer og 30 min C: 4 timer og 75 min D: Vet ikke c) Det er ca. 500 kilometer (km) fra Oslo til Trondheim. Hvor stor gjennomsnittshastighet i kilometer per time (km/t) vil høyhastighetstoget ha på denne strekningen i fremtiden? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: 2 timer og 30 minutter = 2,5 timer. Hint 2: Del avstanden Oslo Trondheim (i km) med reisetiden (i timer). A: ca. 200 km/t B: ca. 217 km/t C: ca. 250 km/t D: Vet ikke Oppgave 5 EU-lønn a) I hvor mange land har innbyggerne høyere lønn enn i Norge? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Hvor stor er en gjennomsnittlig norsk årslønn i tabellen? Hint 2: Hvilke land har i henhold til tabellen mer enn kr i inntekt? A: 0 B: 1 C: 3 D: Vet ikke b) I hvor mange land er månedslønnen høyere enn kr? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: I ett år er det 12 måneder. Hint 2: Hvor stor årslønn har en person som tjener kr måneden? A: 7 B: 9 C: 11 D: Vet ikke

19 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 2 19 c) I løpet av 3 måneder i Norge klarer en polsk arbeider å spare kr. Bruk tabellen til å finne ut ca. hvor mange månedslønner kr tilsvarer i Polen. Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Regn ut hvor mye en polsk månedslønn er. Hint 2: Del kr med en polsk månedslønn. A: Ca. 7 månedslønner B: Ca. 3,5 månedslønner C: Ca. 10 månedslønner D: Vet ikke Lønn i norske kroner per år (Tall fra 2006) Nasjon Årslønn Danmark Nederland Sverige Belgia Irland Tyskland Finland Luxembourg Østerrike Storbritannia Hellas Frankrike Spania Italia Slovenia Portugal Latvia Ungarn Polen Tsjekkia Estland Litauen Slovakia Norge Oppgave 6 saft a) Thomas skal blande ut så mye saft at han skal kunne fylle opp 10 halvlitersflasker. Hvor mange liter saft må han lage i alt? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: En halvliter er 0,5 liter Hint 2: Hvor mange liter er det i alt i 10 0,5-litersflasker? A: 5 liter B: 5 desiliter C: 10 liter D: Vet ikke

20 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING VEILEDER DEL 2 20 b) Til de voksne har Thomas kjøpt inn et fat med 6 liter øl. Hvor mange halvlitere med øl kan han servere fra fatet? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Hvor mange liter øl har Sandra og Thomas kjøpt inn? Hint 2: En liter er 2 halvlitere. A: 3 B: 6 C: 12 D: Vet ikke c) På saftflasken står det at saften blandes en del ren saft og fire deler vann. Hvor mange liter ren saft og hvor mange liter vann er det i fem liter ferdigblandet saft? Hint 1: Til sammen utgjør en del ren saft og fire deler vann fem deler. Hint 2: Ren saft utgjør en femdel av den ferdige saftblandingen. A: 1 liter ren saft og 4 liter vann B: Vet ikke Oppgave 7 hagefesten a) Hvor høyt er det til toppen av bordet på bildet? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Les av antall cm på metermålet du ser på bildet. Hint 2: Måleenheten er cm. A: 72 cm B: 70 cm C: 7,2 cm D: Vet ikke b) Et firkantet bord er 80 cm bredt og 120 cm langt. Du ønsker å lime på ei list rundt bordet. Hvor lang må lista være? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Lag en skisse av bordet og skriv opp lengdene av langsidene og kortsidene til bordet. Hint 2: Lista må være like lang som omkretsen av bordet. A: 2 m B: 0,4 m C: 4 m D: Vet ikke c) Et annet bord er 100 cm bredt og 120 cm langt. Til en fest ønsker du å kjøpe stoff til en duk. Du vil at duken skal falle 20 cm rundt hele bordet. I butikken selges stoff i bredder på 140 cm. Hvor mye stoff må du kjøpe? Sett ring rundt svaret ditt. Hint 1: Lag en skisse av hvordan duken må se ut. Hint 2: Husk at du må legge til 20 cm på hver side av sidene på bordet. A: Ca. 120 cm B: Ca. 140 cm C: Ca. 160 cm D: Vet ikke

21 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING OPPSUMMERING DEL 1 21 Oppsummering del 1 tallforståelse og tallbehandling Dato: Navn: Oppgave Riktig/gal Kommentarer

22 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING OPPSUMMERING DEL 2 22 Oppsummering del 2 regneferdigheter i dagliglivet Generelt (sett ring rundt svaret): Synes du oppgavene var vanskelige passe lette Var tiden du fikk til rådighet for lang passe for kort Gjelder alle oppgavene uansett om svaret er riktig eller ei: Kan du fortelle hvordan du har kommet fram til svaret? (Hvordan tenkte du? Hvordan regnet du ut dette?) Oppgave 1a x Kommentarer Oppgave 1b Oppgave 1c Oppgave 2a x Kommentarer

23 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING OPPSUMMERING DEL 2 23 Oppgave 2b x Kommentarer Oppgave 2c Oppgave 3a x Kommentarer Oppgave 3b Oppgave 3c

24 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING OPPSUMMERING DEL 2 24 Oppgave 4a x Kommentarer Oppgave 4b Oppgave 4c Oppgave 5a x Kommentarer Oppgave 5b Oppgave 5c

25 KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING OPPSUMMERING DEL 2 25 Oppgave 6a x Kommentarer Oppgave 6b Oppgave 6c Oppgave 7a x Kommentarer Oppgave 7b Oppgave 7c

26 Karl Johans gate 7, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo Telefon:

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole Matematikk 1P Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 1P. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være ganske

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN Lærerveiledning 6+ Aschehoug Læremidlet er en del av læreverket Regnereisen 1 7. Verket

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

MATEMATIKKEN RUNDT OSS

MATEMATIKKEN RUNDT OSS 1 MATEMATIKKEN RUNDT OSS 1.1 Matematikk er mer enn bare Ô kunne regne Du skal l re ^ hvorviktigdeterôanslôsvar,gjöreoverslagogvurdererimelighetenavsvar ^ Ô tolke, vurdere og diskutere matematisk innhold

Detaljer

FRI KOPIERING "MATTE-PRØVA" Kartlegging av kunnskap og innsikt i matematikk. Oppgaver til bruk ved direkte observasjon

FRI KOPIERING MATTE-PRØVA Kartlegging av kunnskap og innsikt i matematikk. Oppgaver til bruk ved direkte observasjon FRI KOPIERING "MATTE-PRØVA" Kartlegging av kunnskap og innsikt i matematikk Oppgaver til bruk ved direkte observasjon Elev: Prøvd dato: Reidunn Ødegaard & Ragnhild Skaar. - 4. rev.utg., Gjøvik, Øverby

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Forfatterne bak Multi:

Forfatterne bak Multi: Multi i praksis Tilpasset opplæring Forfatterne bak Multi: Bjørnar Alseth Universitetet i Oslo Henrik Kirkegaard, Flisnes skole, Ålesund Mona Røsseland, Matematikksenteret Gunnar Nordberg, Høgskolen i

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole.

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole. 1 2 INNHOLD Innledning.. s. 4 Regneferdigheter kan læres... s. 5 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 8 Overgang barnehage skole s. 11 Regning i alle fag

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Acta Didactica Oslo INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO

Acta Didactica Oslo INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO Acta Didactica Oslo 2/ i INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO Rapport fra kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet for 2. årstrinn og Vg1 Bjørnar Alseth, Inger

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P dekker målene i læreplanen av 005 for Matematikk VgP i studieforberedende utdanningsprogram. H. Aschehoug & Co. (W.

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET 9 LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Innhold Dette er Maximum.... III Grunnleggende ferdigheter.... III Grunnbok...

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Regning med desimaltall

Regning med desimaltall Regning med desimaltall Gard Brekke I denna artikel beskrivs och diskuteras sådana uppfattningar som kommit fram när man studerat hur elever räknar med tal i decimalform. De uppfattar ibland talen som

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2010 Meningsfull Matematikk Motiverer Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Illustrasjon ved Merete Lysberg Bidragene er samlet

Detaljer

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark.

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Det vil være en stor fordel om du har tilgang til regneark hjemme. Du må regne med å få oppgaver som må løses hjemme

Detaljer

Brøk, prosent og desimaltall. Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner. matematikkhuset. Divisjon med tall mindre enn 1

Brøk, prosent og desimaltall. Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner. matematikkhuset. Divisjon med tall mindre enn 1 Dag 1: 09.00-10.00 Test er best? Hva, hvorfor, hvordan vi tester og kartlegger med mål om å forbedre elevens forståelse, anvendelse og ferdigheter 10.00-10.15 Pause 10.15-12.00 Alle teller - ikke bare

Detaljer