Radar. Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radar. Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer 2003 19. årgang"

Transkript

1 Radar Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer årgang Hordabøkyrkja skal få glasmaleri. Me ser på teikningane og symbolbruken side 7-9.

2 Påsketid og vår Dei kjem i lag, dei vi så inderleg treng: Guds under i skaparverket og Guds under i påsken. No er dei her att, snart, med lyset og varmen, vona og gleda. Ein ung skulle vel ikkje tenkja så mykje på døden. Han har jo livet framfor seg! Men eg minnest eg tenkte mykje på døden då eg var ung. Eg kunne leggja meg på ryggen i vårgraset og fundera: Ikkje døy når det er mørkt og kaldt, men med vårsola rett i ansiktet, i ei blomstereng, til humlesurr og fuglekvitter. Ikkje då var eg klar over kor eg søkte trøyst i naturen, i dei tilbakevendande, fornyande vår- og livskreftene. Seinare greidde eg etter kvart å få tak i den andre trøysta, trøysta frå påske, som gjev styrke innanfrå. Tenk at Jesus døydde! Han vart endå til gravlagt! Grava skremmer. Difor er det godt å tenkja at Jesus og har vore der. Ingen venta han tilbake. Alle som var glade i han, kunne berre gråta. Men dei som hadde gjeve opp håpet, tok feil. Og dei som gret, på dei venta gleda. Jesus måtte ikkje koma til jorda. Han måtte ikkje døy ikkje for sin eigen del. Han kom på grunn av oss. Han døydde for oss og stod opp for oss. Vi skal få overlata oss i hans hand og tru at det livet Gud har gjeve oss, og som vi må gje frå oss i døden, det skal vi ein dag få tilbake i fornya og herleggjort skapnad. Ja, heile skaparverket skal fornyast i all sin rikdom: Ny himmel og ny jord! Det ser ikkje håpefullt ut når hausten sine stormdagar og frostnetter har avkledd naturen den fargerike drakta, lagt det meste i svart-kvitt og sendt blomar og blad til jord att. Det ser ikkje håpefullt ut. Tvert om! Men det er noko vi veit, og som ber oss gjennom den mørke vinteren: Under is og snø ligg livet i slummer og ventar på å ta over att. Det er som alt berre skal få kvila ei stund og så stå opp i ein ny vårdag, når sola kallar livet fram på underfullt vis. Vårtid og påske forkynner i lag. Skapingas Gud og frelsens Gud er den same. Så og i gamle, gode Petter Dass sin frydefulle påskesalme: Efter fornedrelse skal vi opphøyes, solen skal skinne når regnet er endt, heder og ære deg, Kristus, tilføyes, for ved oppstandelsen ble det fullt kjent at du Den Høyestes sønn monne være, som over døden vant seier med ære. Halleluja! Halleluja! Aldri er kornet i jorden så lenge at vi ei spirende oppvekst får se. Blomster ved sommer skal lokkes av enge, de som lå dekket av vinter og sne. Så skal og blomstre de visnede lemmer, de som i støvet med tårer vi gjemmer. Halleluja! Halleluja! Godt mot og gledeleg påske! Helsing Ingvar Fykse 2

3 Manger Kristian Nyhammer Nordeide Bendik Øgaard Ruben Larsen Møn Catalina Grindheim Sæbø Joachim Turner Thomassen Iselin Espenes Austgarden Sindre Taule Sandstå Hordabø Emil Helland Manger Tore Silseth & Synnøve Kolstad Manger Gunnar Malvin Nyhavn ( ) Olai Ystebø ( ) Helene Myking ( ) Johan Ystebø ( ) Gunnar Kolstad ( ) Johanna Halland ( ) Hordabø Jon Kvalheim ( ) Emma Marøy ( ) Alfred O Hella ( ) Bjarne Ragnar Sture ( ) Anna Elida Haugland ( ) Sæbø Leif Opheim ( ) Sofie Vetås ( ) Åsmund Vetås ( ) Anna Vagtskjold ( ) Soknepresten har flytta med heile sitt hus Ingvar og Valla Fykse har flytta i eigen bustad på Ikenberget i Alversund. Torsdag 27. februar drog siste flyttelasset frå prestebustaden på Manger til den nye privatbustaden i Alvermarka. Det er sjølvsagt litt leit at prestefolka ikkje lenger bur på Radøy. Ingvar og Valla når om nokre år pensjonsalderen, og me har full forståing for at dei no hadde trong for å skaffa seg sitt eige husvære. Radar vil difor ynskja Valla og Ingvar lukke til i eige hus, og så er me glade for at dei vil arbeida i kyrkjelydane på Radøy nett som før; Ingvar som sokneprest med kontor på Manger og Valla som kyrkjetenar i Manger kyrkje. Dei har fått ny privattelefon etter flyttinga. Det nye nummeret er

4 Kongesølv til Oddmund Skjelvik Ved ei enkel tilstelling i Emigrantkyrkja fredag 28. februar fekk Oddmund Skjelvik tildelt H. M. Kongens fortenstmedalje for stor frivillig innsats på Radøy. Oddmund har m.a.vore heilt sentral i utviklinga av idrettsanlegget på Sletta, samfunnshuset Skogen, bedehuset Betel og ikkje minst i oppbygginga av Vestnorsk Utvandringssenter og Emigrantkyrkja. Fram gjennom åra har han lagt ned titusenvis av dugnadstimar. Det er stort å få kongeheider. Oddmund har til gagns fortent det. Radar vil gratulera han og kona Aud, takka for innsatsen og ynskja lukke og signing med vidare engasjement. Radøysamfunnet vil ha bruk for deira innsatsvilje og pågangsmot i mange år framover. Kjetil Hauge, den kjekke unge sørlendingen som var vikar hjå oss fem veker i fjor haust, vart ordinert til prest i Vestbygda kapell i Farsund kommune 5. januar. Kjell Sekkingstad var til stades i ordinasjonen som representant frå kyrkjelydane på Radøy. Korleis har du det eigentleg? Kirkens SOS Lettare tilgang til alteret i Mangerskyrkja Ei arbeidsgruppe i Manger ser på korleis ein kan gjera tilgangen til alteret lettare for dei i kyrkjelyden som brukar rullestol eller på andre måtar har vanskar med å gå i trapper. Ein tek sikte på å laga eit rekkverk til altertrappa (på preikestolsida) og ein portabel rullestolrampe. Kyrkjeforeininga arbeider dessutan med å skaffa midlar til utbetring av knefallet rundt alterringen, slik at det blir meir komfortabelt (mindre glatt og ikkje så bratt). 4

5 Takk til Åsmund Åsmund Stray Nordberg har slutta som dirigent for Hordabø barnekantori. Dei siste åra har han leia koret til stor glede for born og foreldre og gjeve kyrkjelyden mange fine stunder i kyrkja både ved gudstenester og konsertar. Åsmund er ein inspirerande leiar og drivande god pianist. Heldigvis vil Åsmund fortsetja med å traktera pianoet når koret skal ha konsertar. Tusen takk skal du ha for innsatsen, Åsmund. «Godt Nytt» til 5.-klassen 5.klassingane i Hordabø, Manger og Sæbø fekk nytestamente frå kyrkjelyden under familiegudstenester den 16. februar. Bileta er frå Manger, der heile klassen møtte fram. Elevane tok aktivt del i gudstenesta, viste fram ulike utgåver av bibelen og las tekstar. Flinke var dei! Barne og minigospel song veldig fint og gjorde bevegelsar til. Sølvi Kvalheim Mjøs har sagt seg villig å overta barnekantoriet til hausten. Det er vi veldig glade for. Sølvi har og tidlegare vore leiar for koret. Lukke til, Sølvi! BLADPENGAR Ved ein liten glipp kom det ikkje med nokon giro til bladpengar i førre nummer av Radar. Me prøver oss difor igjen: Dersom du vil gje eit bidrag til å dekkja utgiftene med å gje ut Radar, kan du nytta giroen som er lagt ved dette nummeret. Radar sitt kontonummer er

6 Konfirmantar i Manger prestegjeld våren 2003 Sæbø kyrkje 4. mai Ivar Andre Bjorøy Remi Rath Odland Cecilie Sanden Anne Sivertsen Kenth-Roger Solheim Anja Elin Soltveit Alexander Steinsland Lill Veronica Erstad Storheim Daniel Torkelson Hordabø kyrkje 11. mai Arild Instebø Bø Line Risnes Fjellsende Janette Lavik Helland Tina Kvalheim Alexander Lavik Camilla Aina Marøy Ingrid Bø Marøy Terje Marøy Thomas Valdersnes Marøy Ida Camilla Mellingen Madeleine Njøten Øystein Helle Nordberg Sebastian Sylta Paulsen Carina Skjelvik Walter Sjøstrøm Steindal Torstein Rikstad Sylta Per-Anders Villanger Jannicke Øvretveit Manger kyrkje 25. mai Tony Andre Bauge Alexander Bergfjord Christine Isabelle Dalland John Rune Gran Kristian David Halland Maja Andrea Haugland Lars-Ove Kolstad Øystein Hafnor Kolstad Ranita Kviste Lene Lunde Roger Myking Silje Ottesen Nesse Øyvind Langøy Røiseth Knut Arild Valle Solen Erlend Vetås Aagaard-Nilsen Emigrantkyrkja 29. mai Mailinn Gjerde Ane Ottesen Henriette Helle Soltveit BASAR BASAR BASAR BASAR BASAR BASAR Fjerning av julekransane På kyrkjegardane på Radøy har me i mange år rydda vekk julekransane i god tid før påske. Me har tid om anna fått kritikk for å ha fjerna kransar som dei pårørande sjølve ville ta vare på. KYRKJEBASAR PÅ BØ Palmesundag 13 kl har apr Hordabø kyrkjeforeining basar på Hordabø skule. Inntekta går med til å sluttfinansiera dei nye glasmaleria i kyrkja. Det vert underhaldning med musikk av ei gruppe frå Hordabø skulemusikklag. Kapellan Kjell Sekkingstad skal halda andakt. Vidare vil Hordabø sokneråd leggja fram årsmelding og rekneskap for året Det vert servert kaffi, kaker og saft. Vinstar til åretrekningane vert mottekne med takk. Me vonar på god tilslutnad. Hordabø kyrkjeforeining I år vil me difor gå ut med melding i god til slik at dei som sjølve vil ta julekransane vekk og kanskje lagra dei for seinare bruk, kan få høve til det. I veke 15, siste veka før palmesundag, vert gravplassane rydda dette året. Då vert alle julekransar fjerna. Dei som vil ta vare på sine kransar, må difor henta dei før 7. april. 6

7 Nye glasmaleri i Hordabø kyrkje Hordabø kyrkje vart bygd i Kyrkja var teikna av arkitekt J.W. Nordan og reist av byggmeister Jon Jonsen Alvær. Kyrkja vart vigsla av prost Hveding 5. august Den vakre altertavla med motiv frå langfredag er måla av kunstnaren H. Nicolaisen i Etter siste verdskrigen vart kyrkja kledd innvendig med huntonitt og måla. Huntonittplatene vart tekne bort til hundreårshøgtida i Dei gamle treveggane kom då fram att. Veggane vart avluta og rote treverk skifta. Under restaureringsarbeidet i 1975 vart også farga glas teke bort frå korvindaugo. Sidan har kyrkjelyden ynskt seg nye glasmaleri. Bøsokna har samla inn pengar og spart i snart 20 år. Sokneråda har vore aktive, og kyrkje foreininga ikkje mindre. Bygdefolket har også støtta saka. Mange har gitt mykje både av tid, pengar og innsats. Glasmaleri kostar. Soknerådet såg seg difor ikkje i stand til å realisera draumane før Ole Hjelme hausten 2001 melde frå at han ville betala halve kostnaden. Då vart prosjektet råd å få til. Utan Ole Hjelme sitt engasjement hadde det ikkje vore råd å få nye glasmaleri i Hordabøkyrkja no. Kyrkjelyden er han difor stor takk skuldig. Sidan har det gått fort. Radøy kyrkjelege fellesråd valde plannemnd der desse var med: - Kornelius Sylta og Arne Villanger frå Hordabø sokneråd, - Kirsten Skage Mellingen frå Radøy kyrkjelege fellesråd, - Gerda Paulsen frå kyrkjeforeininga - og sokneprest Ingvar Fykse. - Kyrkjeverje Meinert Helland var sekretær for nemnda. - Åse Eriksen frå Radøy Kunstsenter vart vald som kunstnarleg konsulent. Den engelske glaskunstnaren Peter Sutton vart beden om å laga forprosjekt. Det vart levert i slutten av august Forprosjektet fall i smak, og vart godkjent lokalt. Med nokre mindre endringar vart det 8. januar 2003 også godkjent av biskopen i Bjørgvin. 26. januar 2003 vart kontrakten med kunstnaren underteikna. Glasmaleria skal etter avtalen vera på plass i kyrkja til påske Kontrakten med Peter Sutton er på kr. Andre utgifter er kostnads rekna til Heile summen på i alt vil verta dekka av innsamla midlar og private gåver. Soknerådet manglar framleis omlag før alle pengane er på plass. Hordabø sokneråd sin innsamlings konto er Dei som ynskjer å gi pengar til restfinansieringa, kan nytta den kontoen. Sokneprest Ingvar Fykse har hatt ansvar for det teologiske og liturgiske motiv valet. På neste side forklarer han tankane som ligg bak utforminga av glasmaleria. 7

8 GLASMALERI Praktisk og dekorativ funksjon Dempe lysgjennomgangen i dei store vindaugo på kvar side av altertavla for å motverke motlys som legg alterbiletet i skugge. Vere dekorativt med avstemte fargar, slik at fokus ikkje blir trekt bort få alterbiletet, men at dei framhevar og utfoldar dette. Liturgisk, forkynnande, pedagogisk funksjon Glasmaleria er komponerte i moderne form, og er delvis abstrakte. Bileta inviterer til ettertanke, undring, fordjuping. Dei opnar for individuelle inntrykk og opplevingar. Ulike personar kan oppleve forskjellige sider ved same motiv. Nye inntrykk ventar den som gjev seg tid til refleksjon og undring. Begge glasmaleria er sette saman innom altertavla si ramme. På venstre side (epistelsida) finn vi sentrale motiv frå Det gamle testamentet; sett ovanfrå og ned flg: Alfa den første bokstaven i det greske alfabetet som symboliserer opphavet og skapinga av universet (1. Mosebok 1, 1-25) Gud skaper menneske som trer inn på den historiske arena (1. Mosebok 1, ,1-25) Syndefallet. Vi ser m.a. eplet frå kunnskapens tre, som dei første menneske let seg freiste til å ete av (1. Mosebok 3) Paktslutninga på Sinai. Vi ser bl.a. steintavlene som Moses skreiv Herrens bod på. (2. Mosebok 19 og 20) 8

9 I HORDABØ KYRKJE Vi møter frelsesprofetiane, særleg representert ved Jesaja. Sjå Jesaja 9, 2-7!! Det folket som ferdast i mørket skal sjå eit stort ljos... På høgre side (evangeliesida) er vi i Det nye testamentet, Den nye pakt. Blikket startar nede og vandrar oppover: Først julemotivet. Johannes 1: Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss jfr. Lukas 2, 1-20 (juleevangeliet) Langfredag. Jesus på krossen. Det er fullført. Krossen tyder forsoning. Påskedag. Han er oppstaden!. Sigeren er faktum. Synda sona. Døden overvunnen. Dette er kyrkja si tid, misjonstida frå pinse til parusi (gjenkome). Vi skimtar vår eiga kyrkje, som både er biletet på vår eigen kyrkjelyd, og at vi lokalt høyrer til i den store samanhengen, Jesu Kristi kyrkje på jord på veg mot fullendinga. Øverst på venstre side side er vi i byrjinga, opphavet, symbolisert ved Alfa. Her er vi ved enden, symbolisert ved Omega, og den nye byrjinga og det nye skaparverket Heilskapen Alfa og Omega er Kristus-symbol, jfr. Joh. openb. 21, 6. Jesus Kristus, den krossfeste som altertavla framstiller, er både skapingsformidlaren og frelseformidlaren, sjå Joh. 1, 1ff; Kol. br. 1, Bileta forkynner frelseshistoria, med skaping og syndefall som prolog, og utsikt mot det nye skaparverket som epilog. 9

10 30 mar Søndag 30. mars kl 1100 er det familiegudsteneste i Manger med årsfest etterpå i kyrkjestova. Barnegospel og konfirmantar vil delta i gudstenesta, og eitt barn skal døypast. Det vert servert middag (gryterett) på årsfesten. Pris: kr 100 per person. Born går gratis. Programmet omfattar m.a. panel med samtale omkring korleis me vil ha det i kyrkja vår. Årsmelding og rekneskap. vert presentert. Alle er 30 mar KYRKJELYDEN SIN ÅRSFEST PÅ MANGER KYRKJEBASAR PÅ SÆBØ SKULE Søndag 30. mars kl Andakt - Barnekoret deltek - Enkel servering - Åresal - Trekkjing av loddbøker Parker ikke bilar inne på kyrkjegardane! Særleg ved Manger kyrkje har det gjennom åra utvikla seg ein uheldig praksis ved at folk som skal til kyrkja eller kyrkjegarden, køyrer bilen inn og parkérer innanfor kyrkjeporten. Det er ikkje bra. Kyrkjegardane må ikkje få lov til å utvikla seg til offentlege parkeringsplassar. Nokre få har trong for å køyra heilt fram til kyrkja. Det gjeld dei som arbeider på kyrkjegarden, dei som leverer varer og det gjeld folk som har vanskar med å gå. Rullestolbrukarar, eldre med dårlege bein og andre funksjonshemma har stundom problem med å koma fram til kyrkja fordi heilt funksjonsfriske menneske har parkert bilen sin inne ved kyrkja. Branntryggleiken må også ivaretakast i kyrkjene. Brannbilar og andre utrykkingskøyretøy må heile tida ha fri tilgang til kyrkjebygga om noko skulle henda. Kyrkjeverja vil difor innstendig be folk om ikkje å parkera inne på kyrkjegardane og heller ikkje stenga innkøyrslene til kyrkjene med parkerte bilar. Sæbø sokneråd takkar for minnegåve som går til innsamling for å skaffa ny nattverdskalk til Sæbø kyrkje. SMILE Dei hadde ikkje tannkrem før, så då hadde åndene fritt spelerom. Mattis, 7 år BANDET 10

11 Plantekassar som alternativ til steinrammer rundt gravplantinga Mange har dei siste åra kjøpt skiferrammer framfor gravsteinen for å avgrensa plantefeltet og for å halda ugraset i sjakk. Ulempa er at skiferrammer er dyre, og dei kan vera vanskelege å montera utan at dei kjem i vegen for plenklipparen. Skiferrammer i naturstein er likevel fullt lovlege, men det er viktig at dei vert monterte slik at overkanten av ramma fylgjer bakkenivået. Kyrkjeverja vil gjerne slå eit slag for plantekassar som alternativ til skiferrammer. Plantekassar er å få tak i frå fleire firma. Ein slik kasse er todelt. Nedste delen med plass til vatn vert graven ned. Den øvste delen vert fylt med jord og planta i. Ingen del av kassen skal visa over bakkenivået. Frå underkassen går det ein veike til plantekassen slik at vatning ikkje er nødvendig meir enn om lag ein gong om månaden. Plantekassar kan leverast i plast og i brennlakkert aluminium. Aluminiumskassane er mest varige. Dei tåler at ein køyrer rundt dei med plenklippar og dei tåler tineapparat. Plastkassane er billegare. Dei fungerer på same måten, men vil neppe ha like lang brukstid som aluminiumskassane. Kyrkjegardsarbeidarane vil kunna ta på seg arbeidet med å montera kassane forskriftsmessig. Prisen må me koma tilbake til når me får litt røynsle med kor lang tid som går med, og kor mykje hagesingel som må nyttast rundt kvar kasse. Truleg vil ein få ein fullt ferdig montert kasse til omlag 1300 kr. Jord og planter kjem i tillegg. Då har den ei garantert brukstid i minst 25 år kr er mykje pengar, men truleg berre halve summen av det ei skikkeleg skiferramme kostar. Og så vert gravene penare og mykje lettare å stella. Endring av forskriftene til gravferdslova I rundskriv frå kyrkjedepartementet er det gjort endringar i forskriftene til gravferdslova. Den mest interessante endringa er i 21, andre leddet som no har slik ordlyd: Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet. Det betyr at når ei grav vert sletta, kan namn frå den sletta grava førast opp på gravsteinen til ein annan i familien. På den måten kan dei pårørande sletta graver utan at namna vert tekne heilt vekk frå kyrkjegarden. Viktig er det likevel å merka seg at flytting av namn til ein anna gravstein berre kan gjerast etter løyve frå kyrkjeleg fellesråd. Grunnen er at fellesrådet heile tida skal ha protokollført kor folk er gravlagde og kor namn eventuelt er flytta til. Kyrkjerverja vil tilrå folk å nytta seg av den nye retten. På den måten kan me få sletta fleire gamle graver. Me vil få meir ledig gravareal og mindre trong for nyareal til gravplass. Dei pårørande vil også kunna konsentrera gravstellet om færre graver. 11

12 FASTEAKSJONEN 2003 Fasteaksjonen "Kirkens Nødhjelp 2003" har som mål å betra kvardagen til HIV-positive og deira familiar i heile verda. Kirkens Nødhjelp vil kjempa mot diskriminering og fordomar, og støtta HIV-postive sin kamp for eit verdig liv. Motiverte bøsseberarar. Via lokale organisasjonar i det einskilde landet, stør Kirkens Nødhjelp både førebyggjande arbeid, omsorg og pleie av sjuke og etterlatne, og bekjemping av fordommar. Stempling og diskriminering av dei som vert ramma av hiv/aidsepidemien, er eit stort hinder for dette arbeidet. Mange stader opplever hiv-positive mobbing og utestengjing frå arbeid, utdanning og lokalsamfunn. Eit godt innsamlingsresultat aksjonsdagen 8. april 2003 vil føra til at Kirkens Nødhjelp når endå fleire med sitt arbeid! Kyrkjelydane sin aksjon Fasteaksjonen er kyrkjelydane sin årlege informasjons- og innsamlingsaksjon. Heilt sidan starten i 1967 har kyrkjelydane i Den norske kyrkja - og etterkvart også i fleire av frikyrkjene - gjennomført denne aksjonen i fastetida før påske. Kvart år går rundt millionar menneske er i dag hivsmitta, 25 millionar er døde av aids, medan 14 millionar born har blitt foreldrelause. Årleg vert fem millionar menneske smitta av epidemien. 95 prosent av dei som er smitta, bur i utviklingsland. Mange hiv-positive, aidssjuke og deira pårørande lever under uverdige tilhøve. Dei vert utsette for diskriminering og grove brot på grunnleggjande rettar. Sjuke vert utestengde Kirkens Nødhjelp arbeider for å avgrensa katastrofen og snu utviklinga. Konfirmantar frå Nordhordland lagar film frå SørAfrika for NRK. 12

13 menneske frå dør til dør for å samla inn penger til Kirkens Nødhjelp. I Nordhordland er dei fleste bøsseberarane konfirmanter, men mange stader er også vaksne med på aksjonen, både som sjåførar og med bøsser. Mange er i aksjon for Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon denne våren: eittåringar, tilsette i Kirkens Nødhjelp, internasjonale samarbeidspartnarar og konfirmantar. Dette året skal konfirmantar også vera med å inspirera til aksjon. Tre konfirmantar frå Nordhordland reiste i haust til Sør-Afrika. Det vart laga film som har vore sendt på NRK. No skal dei rundt i landet saman med sine klassekameratar, visa film og inspirera sine medkonfirmantar. Kyrkjelyder som klarer å verva éin vaksen bøsseberar per konfirmant, eller er særleg kreative i avviklinga av aksjonen, er med i trekninga om to gratis konsertar med artisten Maria Solheim! I fjor vart det samla inn kr i Nordhordland. Dette var meir enn året før, og gav eit snitt pr. innb. på kr Dette var det høgaste snittet i Hordaland, og eit resultat å vera stolte av! No vonar Kirkens Nødhjelp på eit minst like godt resultat i Kyrkjelyden i Hordabø har lenge ynskt seg lysglobe. Julaftan i 2002 var den på plass i kyrkja. Globen er ei gåve frå mange glade gjevarar. Den har sidan jul vore i bruk ved fleire høve utover vinteren. Kyrkjelyden er svært takksam for gåva, og vil takka: Aina og Kurt Nilsen for jernvarene, Hordabø kyrkjeforeining for pengar til det som måtte betalast, Alf Svenheim for vakker smijernkunst, Geir Taule for lakkering og Arne Palmesen, Magnus Marøy, Rolf Haugland, Jostein Bø og Kornelius Sylta for arbeid med globen. Takk til alle frå Hordabø kyrkjelyd. 13

14 Bøvågen Center ENTREPRENØR BJØRN DALE 5936 MANGER TLF MOB GRAVING SPRENGING TRANSPORT Geir Kvalheim Glasservice 5936 Manger Alt i glass, dører og vinduer VI SKAPER TRIVSEL HELLA BETONG Hella kai, 5936 Manger Telefon Telefaks Mobil møte- og selskapslokale leverer snittar, koldtbord og varm mat Manger Ring Bruktbilsalg Ny Toyota Din totalleverandør i Nordhordland GRAVMINNER Egen utstilling Rimelige priser Lørdagsåpent Oppussing 5936 MANGER Tlf Manger, Tlf

15 KYRKJEKONTORET fax Hilde Marit Solend kontorfullmektig arb mob Meinert Helland kyrkjeverje arb priv mob Ingvar Fykse sokneprest arb priv mob Kjell J. Sekkingstad kapellan arb priv mob William Kay organist arb priv mob Konfirmantgruppe som driv med idrett (KRIK) samla til andakt i Radøyallen. Kyrkjekontoret er ope kvardagar mellom 0900 og Prestane er å treffa etter avtale. KYRKJENE Hordabø kyrkje Manger kyrkje Sæbø kyrkje Emigrantkyrkja SOKNA I PRESTEGJELDET ANDRE Vestnorsk utv.senter Hordabøheimen alarmsentral Kornelius Sylta leiar fellesrådet priv HORDABØ MANGER SÆBØ Arne Palmesen soknerådsleiar 5937 Bøvågen priv Margun Taule klokkar 5937 Bøvågen priv Kjersti Straume kyrkjetenar 5936 Sletta priv Magne Myrtveit klokkar og soknerådsleiar 5936 Manger priv Kirsten Skage Mellingen klokkar E.kyrkja priv Valbjørg Fykse kyrkjetenar 5911 Alversund priv Grethe Lunde soknerådsleiar 5938 Sæbøvågen priv Maria Fjellsende klokkar 5938 Sæbøvågen priv Kjell Fjellsende kyrkjetenar 5938 Sæbøvågen priv ANDRE Hildur Haukås reinhaldar 5936 Manger priv Olav Mellingen kyrkjegardsarbeidar arb mob Mette Hjelmeland organistvikar 5936 Manger priv Oddjørg Mjøs organistvikar 5939 Sletta priv GJEVARTENESTA Bankgiro: Til barne- og ungdomsarbeid RADAR Bankgiro: Hordabø (Stilling ledig) Manger Astrid Myrtveit tlf Sæbø Kristin Kleveland tlf Jorunn Nesheim tlf Utforming Magne Myrtveit Trykkjing Miljøtrykk 15

16 23. mars 1100 Hordabø kyrkje Høgmesse v/ingvar Fykse. 26. mars 2000 Manger kyrkje Fastekonsert v/j. William Kay. 30. mars 1100 Manger kyrkje Høgmesse ved Ingvar Fykse. Barnekor. Kyrkjelydens årsfest i kapellet etterpå. Middag. ons. 2. april 2000 Hordabø kyrkje Musikkandakt ved J.William Kay,Radøykoret. 6. april 1100 Sæbø kyrkje Høgmesse ved Kjell Sekkingstad. ons. 9. april 2000 Sæbø kyrkje Fastekonsert ved J.William Kay. 13. april 1100 Emigrantkyrkja Høgmesse ved Ingvar Fykse. tors. 17. april 1100 Manger kyrkje Nattverdsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad. tors. 17. april 1930 Hordabø kyrkje Nattverdsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad. fre. 18. april 1100 Sæbø kyrkje Pasjonsgudsteneste ved Ingvar Fykse. 20. april 1100 Manger kyrkje Høgtidsgudsteneste ved Ingvar Fykse. 20. april 1100 Hordabø kyrkje Høgtidsgudsteneste ved Odd Sverre Hove. man. 21. april 1100 Sæbø kyrkje Høgtidsgudsteneste ved Ingvar Fykse. 27. april 1100 Sæbø kyrkje Samtalegudsteneste ved Kjell Sekkingstad. 27. april 1600 Manger kyrkje Samtalegudsteneste ved Kjell Sekkingstad. 27. april 1800 Hordabø kyrkje Samtalegudsteneste ved Kjell Sekkingstad. 4. mai 1100 Sæbø kyrkje Konfirmasjonsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad, Ingvar Fykse. 11. mai 1100 Hordabø kyrkje Konfirmasjonsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad, Ingvar Fykse. laur. 17. mai 1000 Manger kyrkje Festgudsteneste ved Kjell Sekkingstad. laur. 17. mai 1100 Sæbø kyrkje Festgudsteneste ved Ingvar Fykse. laur. 17. mai 1100 Hordabø kyrkje Festgudsteneste ved Kjell Sekkingstad. laur. 17. mai 1215 Emigrantkyrkja Festgudsteneste ved Ingvar Fykse. 25. mai 1100 Manger kyrkje Konfirmasjonsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad, Ingvar Fykse. tor. 29. mai 1100 Emigrantkyrkja Konfirmasjonsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad. tor. 29. mai 1100 Solenfjellet Friluftsgudsteneste ved Ingvar Fykse. 1. juni 1100 Sæbø kyrkje Høgmesse ved Kjell Sekkingstad. 8. juni 1100 Manger kyrkje Høgtidsgudsteneste ved Ingvar Fykse. man. 9. juni 1100 Hordabø kyrkje Høgtidsgudsteneste ved Ingvar Fykse. 15. juni 1100 Sæbø kyrkje Høgmesse ved Ingvar Fykse. 22. juni 1100 Hordabø kyrkje Høgmesse ved Kjell Sekkingstad. 29. juni 1100 Manger kyrkje Høgmesse ved Vikar. 6. juli 1100 Emigrantkyrkja Gudsteneste ved Kjell Sekkingstad. US Independence Day. Oppdatert liste av gudstenester og andre arrangement finn du også på Internett: Gå til Sjå dessutan Strilen og Nordhordland. Framsidefoto: J. W. Kay

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Radar. 2015 nr. 2 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang

Radar. 2015 nr. 2 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang Radar 2015 nr. 2 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy sokn Idrettsvegen 1, 5936 Manger Tlf 5634 9840 www.kirken.no/radoy Dagleg leiar

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

Helgedagen KyrKjelydsblad

Helgedagen KyrKjelydsblad Helgedagen KyrKjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2011 43. årg. VIKTIG FOR FOLK FLEST Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til å bedre og levekår. Mennesker får nye muligheter og en enklere og bedre

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal Fulldistribusjon 60. årg. Nr. 3-4/2006 DALE KYRKJE 50 ÅR! JUBILEUMS PROGRAM Side 5-10 Flygel til Dale kyrkje Side 10 Julehelsing frå kapellanen Side 3 Kunstverket Fader Vår Side 4 Aksjon Håp 3. og 10.

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2015 47. årg. Moskus side 6 Presteordinasjon side 4 Konfirmantar side 12 Ekteskapet side 8 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51 77 03 77

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ - 57. årgang Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt,

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer