Radar. Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radar. Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer 2003 19. årgang"

Transkript

1 Radar Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer årgang Hordabøkyrkja skal få glasmaleri. Me ser på teikningane og symbolbruken side 7-9.

2 Påsketid og vår Dei kjem i lag, dei vi så inderleg treng: Guds under i skaparverket og Guds under i påsken. No er dei her att, snart, med lyset og varmen, vona og gleda. Ein ung skulle vel ikkje tenkja så mykje på døden. Han har jo livet framfor seg! Men eg minnest eg tenkte mykje på døden då eg var ung. Eg kunne leggja meg på ryggen i vårgraset og fundera: Ikkje døy når det er mørkt og kaldt, men med vårsola rett i ansiktet, i ei blomstereng, til humlesurr og fuglekvitter. Ikkje då var eg klar over kor eg søkte trøyst i naturen, i dei tilbakevendande, fornyande vår- og livskreftene. Seinare greidde eg etter kvart å få tak i den andre trøysta, trøysta frå påske, som gjev styrke innanfrå. Tenk at Jesus døydde! Han vart endå til gravlagt! Grava skremmer. Difor er det godt å tenkja at Jesus og har vore der. Ingen venta han tilbake. Alle som var glade i han, kunne berre gråta. Men dei som hadde gjeve opp håpet, tok feil. Og dei som gret, på dei venta gleda. Jesus måtte ikkje koma til jorda. Han måtte ikkje døy ikkje for sin eigen del. Han kom på grunn av oss. Han døydde for oss og stod opp for oss. Vi skal få overlata oss i hans hand og tru at det livet Gud har gjeve oss, og som vi må gje frå oss i døden, det skal vi ein dag få tilbake i fornya og herleggjort skapnad. Ja, heile skaparverket skal fornyast i all sin rikdom: Ny himmel og ny jord! Det ser ikkje håpefullt ut når hausten sine stormdagar og frostnetter har avkledd naturen den fargerike drakta, lagt det meste i svart-kvitt og sendt blomar og blad til jord att. Det ser ikkje håpefullt ut. Tvert om! Men det er noko vi veit, og som ber oss gjennom den mørke vinteren: Under is og snø ligg livet i slummer og ventar på å ta over att. Det er som alt berre skal få kvila ei stund og så stå opp i ein ny vårdag, når sola kallar livet fram på underfullt vis. Vårtid og påske forkynner i lag. Skapingas Gud og frelsens Gud er den same. Så og i gamle, gode Petter Dass sin frydefulle påskesalme: Efter fornedrelse skal vi opphøyes, solen skal skinne når regnet er endt, heder og ære deg, Kristus, tilføyes, for ved oppstandelsen ble det fullt kjent at du Den Høyestes sønn monne være, som over døden vant seier med ære. Halleluja! Halleluja! Aldri er kornet i jorden så lenge at vi ei spirende oppvekst får se. Blomster ved sommer skal lokkes av enge, de som lå dekket av vinter og sne. Så skal og blomstre de visnede lemmer, de som i støvet med tårer vi gjemmer. Halleluja! Halleluja! Godt mot og gledeleg påske! Helsing Ingvar Fykse 2

3 Manger Kristian Nyhammer Nordeide Bendik Øgaard Ruben Larsen Møn Catalina Grindheim Sæbø Joachim Turner Thomassen Iselin Espenes Austgarden Sindre Taule Sandstå Hordabø Emil Helland Manger Tore Silseth & Synnøve Kolstad Manger Gunnar Malvin Nyhavn ( ) Olai Ystebø ( ) Helene Myking ( ) Johan Ystebø ( ) Gunnar Kolstad ( ) Johanna Halland ( ) Hordabø Jon Kvalheim ( ) Emma Marøy ( ) Alfred O Hella ( ) Bjarne Ragnar Sture ( ) Anna Elida Haugland ( ) Sæbø Leif Opheim ( ) Sofie Vetås ( ) Åsmund Vetås ( ) Anna Vagtskjold ( ) Soknepresten har flytta med heile sitt hus Ingvar og Valla Fykse har flytta i eigen bustad på Ikenberget i Alversund. Torsdag 27. februar drog siste flyttelasset frå prestebustaden på Manger til den nye privatbustaden i Alvermarka. Det er sjølvsagt litt leit at prestefolka ikkje lenger bur på Radøy. Ingvar og Valla når om nokre år pensjonsalderen, og me har full forståing for at dei no hadde trong for å skaffa seg sitt eige husvære. Radar vil difor ynskja Valla og Ingvar lukke til i eige hus, og så er me glade for at dei vil arbeida i kyrkjelydane på Radøy nett som før; Ingvar som sokneprest med kontor på Manger og Valla som kyrkjetenar i Manger kyrkje. Dei har fått ny privattelefon etter flyttinga. Det nye nummeret er

4 Kongesølv til Oddmund Skjelvik Ved ei enkel tilstelling i Emigrantkyrkja fredag 28. februar fekk Oddmund Skjelvik tildelt H. M. Kongens fortenstmedalje for stor frivillig innsats på Radøy. Oddmund har m.a.vore heilt sentral i utviklinga av idrettsanlegget på Sletta, samfunnshuset Skogen, bedehuset Betel og ikkje minst i oppbygginga av Vestnorsk Utvandringssenter og Emigrantkyrkja. Fram gjennom åra har han lagt ned titusenvis av dugnadstimar. Det er stort å få kongeheider. Oddmund har til gagns fortent det. Radar vil gratulera han og kona Aud, takka for innsatsen og ynskja lukke og signing med vidare engasjement. Radøysamfunnet vil ha bruk for deira innsatsvilje og pågangsmot i mange år framover. Kjetil Hauge, den kjekke unge sørlendingen som var vikar hjå oss fem veker i fjor haust, vart ordinert til prest i Vestbygda kapell i Farsund kommune 5. januar. Kjell Sekkingstad var til stades i ordinasjonen som representant frå kyrkjelydane på Radøy. Korleis har du det eigentleg? Kirkens SOS Lettare tilgang til alteret i Mangerskyrkja Ei arbeidsgruppe i Manger ser på korleis ein kan gjera tilgangen til alteret lettare for dei i kyrkjelyden som brukar rullestol eller på andre måtar har vanskar med å gå i trapper. Ein tek sikte på å laga eit rekkverk til altertrappa (på preikestolsida) og ein portabel rullestolrampe. Kyrkjeforeininga arbeider dessutan med å skaffa midlar til utbetring av knefallet rundt alterringen, slik at det blir meir komfortabelt (mindre glatt og ikkje så bratt). 4

5 Takk til Åsmund Åsmund Stray Nordberg har slutta som dirigent for Hordabø barnekantori. Dei siste åra har han leia koret til stor glede for born og foreldre og gjeve kyrkjelyden mange fine stunder i kyrkja både ved gudstenester og konsertar. Åsmund er ein inspirerande leiar og drivande god pianist. Heldigvis vil Åsmund fortsetja med å traktera pianoet når koret skal ha konsertar. Tusen takk skal du ha for innsatsen, Åsmund. «Godt Nytt» til 5.-klassen 5.klassingane i Hordabø, Manger og Sæbø fekk nytestamente frå kyrkjelyden under familiegudstenester den 16. februar. Bileta er frå Manger, der heile klassen møtte fram. Elevane tok aktivt del i gudstenesta, viste fram ulike utgåver av bibelen og las tekstar. Flinke var dei! Barne og minigospel song veldig fint og gjorde bevegelsar til. Sølvi Kvalheim Mjøs har sagt seg villig å overta barnekantoriet til hausten. Det er vi veldig glade for. Sølvi har og tidlegare vore leiar for koret. Lukke til, Sølvi! BLADPENGAR Ved ein liten glipp kom det ikkje med nokon giro til bladpengar i førre nummer av Radar. Me prøver oss difor igjen: Dersom du vil gje eit bidrag til å dekkja utgiftene med å gje ut Radar, kan du nytta giroen som er lagt ved dette nummeret. Radar sitt kontonummer er

6 Konfirmantar i Manger prestegjeld våren 2003 Sæbø kyrkje 4. mai Ivar Andre Bjorøy Remi Rath Odland Cecilie Sanden Anne Sivertsen Kenth-Roger Solheim Anja Elin Soltveit Alexander Steinsland Lill Veronica Erstad Storheim Daniel Torkelson Hordabø kyrkje 11. mai Arild Instebø Bø Line Risnes Fjellsende Janette Lavik Helland Tina Kvalheim Alexander Lavik Camilla Aina Marøy Ingrid Bø Marøy Terje Marøy Thomas Valdersnes Marøy Ida Camilla Mellingen Madeleine Njøten Øystein Helle Nordberg Sebastian Sylta Paulsen Carina Skjelvik Walter Sjøstrøm Steindal Torstein Rikstad Sylta Per-Anders Villanger Jannicke Øvretveit Manger kyrkje 25. mai Tony Andre Bauge Alexander Bergfjord Christine Isabelle Dalland John Rune Gran Kristian David Halland Maja Andrea Haugland Lars-Ove Kolstad Øystein Hafnor Kolstad Ranita Kviste Lene Lunde Roger Myking Silje Ottesen Nesse Øyvind Langøy Røiseth Knut Arild Valle Solen Erlend Vetås Aagaard-Nilsen Emigrantkyrkja 29. mai Mailinn Gjerde Ane Ottesen Henriette Helle Soltveit BASAR BASAR BASAR BASAR BASAR BASAR Fjerning av julekransane På kyrkjegardane på Radøy har me i mange år rydda vekk julekransane i god tid før påske. Me har tid om anna fått kritikk for å ha fjerna kransar som dei pårørande sjølve ville ta vare på. KYRKJEBASAR PÅ BØ Palmesundag 13 kl har apr Hordabø kyrkjeforeining basar på Hordabø skule. Inntekta går med til å sluttfinansiera dei nye glasmaleria i kyrkja. Det vert underhaldning med musikk av ei gruppe frå Hordabø skulemusikklag. Kapellan Kjell Sekkingstad skal halda andakt. Vidare vil Hordabø sokneråd leggja fram årsmelding og rekneskap for året Det vert servert kaffi, kaker og saft. Vinstar til åretrekningane vert mottekne med takk. Me vonar på god tilslutnad. Hordabø kyrkjeforeining I år vil me difor gå ut med melding i god til slik at dei som sjølve vil ta julekransane vekk og kanskje lagra dei for seinare bruk, kan få høve til det. I veke 15, siste veka før palmesundag, vert gravplassane rydda dette året. Då vert alle julekransar fjerna. Dei som vil ta vare på sine kransar, må difor henta dei før 7. april. 6

7 Nye glasmaleri i Hordabø kyrkje Hordabø kyrkje vart bygd i Kyrkja var teikna av arkitekt J.W. Nordan og reist av byggmeister Jon Jonsen Alvær. Kyrkja vart vigsla av prost Hveding 5. august Den vakre altertavla med motiv frå langfredag er måla av kunstnaren H. Nicolaisen i Etter siste verdskrigen vart kyrkja kledd innvendig med huntonitt og måla. Huntonittplatene vart tekne bort til hundreårshøgtida i Dei gamle treveggane kom då fram att. Veggane vart avluta og rote treverk skifta. Under restaureringsarbeidet i 1975 vart også farga glas teke bort frå korvindaugo. Sidan har kyrkjelyden ynskt seg nye glasmaleri. Bøsokna har samla inn pengar og spart i snart 20 år. Sokneråda har vore aktive, og kyrkje foreininga ikkje mindre. Bygdefolket har også støtta saka. Mange har gitt mykje både av tid, pengar og innsats. Glasmaleri kostar. Soknerådet såg seg difor ikkje i stand til å realisera draumane før Ole Hjelme hausten 2001 melde frå at han ville betala halve kostnaden. Då vart prosjektet råd å få til. Utan Ole Hjelme sitt engasjement hadde det ikkje vore råd å få nye glasmaleri i Hordabøkyrkja no. Kyrkjelyden er han difor stor takk skuldig. Sidan har det gått fort. Radøy kyrkjelege fellesråd valde plannemnd der desse var med: - Kornelius Sylta og Arne Villanger frå Hordabø sokneråd, - Kirsten Skage Mellingen frå Radøy kyrkjelege fellesråd, - Gerda Paulsen frå kyrkjeforeininga - og sokneprest Ingvar Fykse. - Kyrkjeverje Meinert Helland var sekretær for nemnda. - Åse Eriksen frå Radøy Kunstsenter vart vald som kunstnarleg konsulent. Den engelske glaskunstnaren Peter Sutton vart beden om å laga forprosjekt. Det vart levert i slutten av august Forprosjektet fall i smak, og vart godkjent lokalt. Med nokre mindre endringar vart det 8. januar 2003 også godkjent av biskopen i Bjørgvin. 26. januar 2003 vart kontrakten med kunstnaren underteikna. Glasmaleria skal etter avtalen vera på plass i kyrkja til påske Kontrakten med Peter Sutton er på kr. Andre utgifter er kostnads rekna til Heile summen på i alt vil verta dekka av innsamla midlar og private gåver. Soknerådet manglar framleis omlag før alle pengane er på plass. Hordabø sokneråd sin innsamlings konto er Dei som ynskjer å gi pengar til restfinansieringa, kan nytta den kontoen. Sokneprest Ingvar Fykse har hatt ansvar for det teologiske og liturgiske motiv valet. På neste side forklarer han tankane som ligg bak utforminga av glasmaleria. 7

8 GLASMALERI Praktisk og dekorativ funksjon Dempe lysgjennomgangen i dei store vindaugo på kvar side av altertavla for å motverke motlys som legg alterbiletet i skugge. Vere dekorativt med avstemte fargar, slik at fokus ikkje blir trekt bort få alterbiletet, men at dei framhevar og utfoldar dette. Liturgisk, forkynnande, pedagogisk funksjon Glasmaleria er komponerte i moderne form, og er delvis abstrakte. Bileta inviterer til ettertanke, undring, fordjuping. Dei opnar for individuelle inntrykk og opplevingar. Ulike personar kan oppleve forskjellige sider ved same motiv. Nye inntrykk ventar den som gjev seg tid til refleksjon og undring. Begge glasmaleria er sette saman innom altertavla si ramme. På venstre side (epistelsida) finn vi sentrale motiv frå Det gamle testamentet; sett ovanfrå og ned flg: Alfa den første bokstaven i det greske alfabetet som symboliserer opphavet og skapinga av universet (1. Mosebok 1, 1-25) Gud skaper menneske som trer inn på den historiske arena (1. Mosebok 1, ,1-25) Syndefallet. Vi ser m.a. eplet frå kunnskapens tre, som dei første menneske let seg freiste til å ete av (1. Mosebok 3) Paktslutninga på Sinai. Vi ser bl.a. steintavlene som Moses skreiv Herrens bod på. (2. Mosebok 19 og 20) 8

9 I HORDABØ KYRKJE Vi møter frelsesprofetiane, særleg representert ved Jesaja. Sjå Jesaja 9, 2-7!! Det folket som ferdast i mørket skal sjå eit stort ljos... På høgre side (evangeliesida) er vi i Det nye testamentet, Den nye pakt. Blikket startar nede og vandrar oppover: Først julemotivet. Johannes 1: Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss jfr. Lukas 2, 1-20 (juleevangeliet) Langfredag. Jesus på krossen. Det er fullført. Krossen tyder forsoning. Påskedag. Han er oppstaden!. Sigeren er faktum. Synda sona. Døden overvunnen. Dette er kyrkja si tid, misjonstida frå pinse til parusi (gjenkome). Vi skimtar vår eiga kyrkje, som både er biletet på vår eigen kyrkjelyd, og at vi lokalt høyrer til i den store samanhengen, Jesu Kristi kyrkje på jord på veg mot fullendinga. Øverst på venstre side side er vi i byrjinga, opphavet, symbolisert ved Alfa. Her er vi ved enden, symbolisert ved Omega, og den nye byrjinga og det nye skaparverket Heilskapen Alfa og Omega er Kristus-symbol, jfr. Joh. openb. 21, 6. Jesus Kristus, den krossfeste som altertavla framstiller, er både skapingsformidlaren og frelseformidlaren, sjå Joh. 1, 1ff; Kol. br. 1, Bileta forkynner frelseshistoria, med skaping og syndefall som prolog, og utsikt mot det nye skaparverket som epilog. 9

10 30 mar Søndag 30. mars kl 1100 er det familiegudsteneste i Manger med årsfest etterpå i kyrkjestova. Barnegospel og konfirmantar vil delta i gudstenesta, og eitt barn skal døypast. Det vert servert middag (gryterett) på årsfesten. Pris: kr 100 per person. Born går gratis. Programmet omfattar m.a. panel med samtale omkring korleis me vil ha det i kyrkja vår. Årsmelding og rekneskap. vert presentert. Alle er 30 mar KYRKJELYDEN SIN ÅRSFEST PÅ MANGER KYRKJEBASAR PÅ SÆBØ SKULE Søndag 30. mars kl Andakt - Barnekoret deltek - Enkel servering - Åresal - Trekkjing av loddbøker Parker ikke bilar inne på kyrkjegardane! Særleg ved Manger kyrkje har det gjennom åra utvikla seg ein uheldig praksis ved at folk som skal til kyrkja eller kyrkjegarden, køyrer bilen inn og parkérer innanfor kyrkjeporten. Det er ikkje bra. Kyrkjegardane må ikkje få lov til å utvikla seg til offentlege parkeringsplassar. Nokre få har trong for å køyra heilt fram til kyrkja. Det gjeld dei som arbeider på kyrkjegarden, dei som leverer varer og det gjeld folk som har vanskar med å gå. Rullestolbrukarar, eldre med dårlege bein og andre funksjonshemma har stundom problem med å koma fram til kyrkja fordi heilt funksjonsfriske menneske har parkert bilen sin inne ved kyrkja. Branntryggleiken må også ivaretakast i kyrkjene. Brannbilar og andre utrykkingskøyretøy må heile tida ha fri tilgang til kyrkjebygga om noko skulle henda. Kyrkjeverja vil difor innstendig be folk om ikkje å parkera inne på kyrkjegardane og heller ikkje stenga innkøyrslene til kyrkjene med parkerte bilar. Sæbø sokneråd takkar for minnegåve som går til innsamling for å skaffa ny nattverdskalk til Sæbø kyrkje. SMILE Dei hadde ikkje tannkrem før, så då hadde åndene fritt spelerom. Mattis, 7 år BANDET 10

11 Plantekassar som alternativ til steinrammer rundt gravplantinga Mange har dei siste åra kjøpt skiferrammer framfor gravsteinen for å avgrensa plantefeltet og for å halda ugraset i sjakk. Ulempa er at skiferrammer er dyre, og dei kan vera vanskelege å montera utan at dei kjem i vegen for plenklipparen. Skiferrammer i naturstein er likevel fullt lovlege, men det er viktig at dei vert monterte slik at overkanten av ramma fylgjer bakkenivået. Kyrkjeverja vil gjerne slå eit slag for plantekassar som alternativ til skiferrammer. Plantekassar er å få tak i frå fleire firma. Ein slik kasse er todelt. Nedste delen med plass til vatn vert graven ned. Den øvste delen vert fylt med jord og planta i. Ingen del av kassen skal visa over bakkenivået. Frå underkassen går det ein veike til plantekassen slik at vatning ikkje er nødvendig meir enn om lag ein gong om månaden. Plantekassar kan leverast i plast og i brennlakkert aluminium. Aluminiumskassane er mest varige. Dei tåler at ein køyrer rundt dei med plenklippar og dei tåler tineapparat. Plastkassane er billegare. Dei fungerer på same måten, men vil neppe ha like lang brukstid som aluminiumskassane. Kyrkjegardsarbeidarane vil kunna ta på seg arbeidet med å montera kassane forskriftsmessig. Prisen må me koma tilbake til når me får litt røynsle med kor lang tid som går med, og kor mykje hagesingel som må nyttast rundt kvar kasse. Truleg vil ein få ein fullt ferdig montert kasse til omlag 1300 kr. Jord og planter kjem i tillegg. Då har den ei garantert brukstid i minst 25 år kr er mykje pengar, men truleg berre halve summen av det ei skikkeleg skiferramme kostar. Og så vert gravene penare og mykje lettare å stella. Endring av forskriftene til gravferdslova I rundskriv frå kyrkjedepartementet er det gjort endringar i forskriftene til gravferdslova. Den mest interessante endringa er i 21, andre leddet som no har slik ordlyd: Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet. Det betyr at når ei grav vert sletta, kan namn frå den sletta grava førast opp på gravsteinen til ein annan i familien. På den måten kan dei pårørande sletta graver utan at namna vert tekne heilt vekk frå kyrkjegarden. Viktig er det likevel å merka seg at flytting av namn til ein anna gravstein berre kan gjerast etter løyve frå kyrkjeleg fellesråd. Grunnen er at fellesrådet heile tida skal ha protokollført kor folk er gravlagde og kor namn eventuelt er flytta til. Kyrkjerverja vil tilrå folk å nytta seg av den nye retten. På den måten kan me få sletta fleire gamle graver. Me vil få meir ledig gravareal og mindre trong for nyareal til gravplass. Dei pårørande vil også kunna konsentrera gravstellet om færre graver. 11

12 FASTEAKSJONEN 2003 Fasteaksjonen "Kirkens Nødhjelp 2003" har som mål å betra kvardagen til HIV-positive og deira familiar i heile verda. Kirkens Nødhjelp vil kjempa mot diskriminering og fordomar, og støtta HIV-postive sin kamp for eit verdig liv. Motiverte bøsseberarar. Via lokale organisasjonar i det einskilde landet, stør Kirkens Nødhjelp både førebyggjande arbeid, omsorg og pleie av sjuke og etterlatne, og bekjemping av fordommar. Stempling og diskriminering av dei som vert ramma av hiv/aidsepidemien, er eit stort hinder for dette arbeidet. Mange stader opplever hiv-positive mobbing og utestengjing frå arbeid, utdanning og lokalsamfunn. Eit godt innsamlingsresultat aksjonsdagen 8. april 2003 vil føra til at Kirkens Nødhjelp når endå fleire med sitt arbeid! Kyrkjelydane sin aksjon Fasteaksjonen er kyrkjelydane sin årlege informasjons- og innsamlingsaksjon. Heilt sidan starten i 1967 har kyrkjelydane i Den norske kyrkja - og etterkvart også i fleire av frikyrkjene - gjennomført denne aksjonen i fastetida før påske. Kvart år går rundt millionar menneske er i dag hivsmitta, 25 millionar er døde av aids, medan 14 millionar born har blitt foreldrelause. Årleg vert fem millionar menneske smitta av epidemien. 95 prosent av dei som er smitta, bur i utviklingsland. Mange hiv-positive, aidssjuke og deira pårørande lever under uverdige tilhøve. Dei vert utsette for diskriminering og grove brot på grunnleggjande rettar. Sjuke vert utestengde Kirkens Nødhjelp arbeider for å avgrensa katastrofen og snu utviklinga. Konfirmantar frå Nordhordland lagar film frå SørAfrika for NRK. 12

13 menneske frå dør til dør for å samla inn penger til Kirkens Nødhjelp. I Nordhordland er dei fleste bøsseberarane konfirmanter, men mange stader er også vaksne med på aksjonen, både som sjåførar og med bøsser. Mange er i aksjon for Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon denne våren: eittåringar, tilsette i Kirkens Nødhjelp, internasjonale samarbeidspartnarar og konfirmantar. Dette året skal konfirmantar også vera med å inspirera til aksjon. Tre konfirmantar frå Nordhordland reiste i haust til Sør-Afrika. Det vart laga film som har vore sendt på NRK. No skal dei rundt i landet saman med sine klassekameratar, visa film og inspirera sine medkonfirmantar. Kyrkjelyder som klarer å verva éin vaksen bøsseberar per konfirmant, eller er særleg kreative i avviklinga av aksjonen, er med i trekninga om to gratis konsertar med artisten Maria Solheim! I fjor vart det samla inn kr i Nordhordland. Dette var meir enn året før, og gav eit snitt pr. innb. på kr Dette var det høgaste snittet i Hordaland, og eit resultat å vera stolte av! No vonar Kirkens Nødhjelp på eit minst like godt resultat i Kyrkjelyden i Hordabø har lenge ynskt seg lysglobe. Julaftan i 2002 var den på plass i kyrkja. Globen er ei gåve frå mange glade gjevarar. Den har sidan jul vore i bruk ved fleire høve utover vinteren. Kyrkjelyden er svært takksam for gåva, og vil takka: Aina og Kurt Nilsen for jernvarene, Hordabø kyrkjeforeining for pengar til det som måtte betalast, Alf Svenheim for vakker smijernkunst, Geir Taule for lakkering og Arne Palmesen, Magnus Marøy, Rolf Haugland, Jostein Bø og Kornelius Sylta for arbeid med globen. Takk til alle frå Hordabø kyrkjelyd. 13

14 Bøvågen Center ENTREPRENØR BJØRN DALE 5936 MANGER TLF MOB GRAVING SPRENGING TRANSPORT Geir Kvalheim Glasservice 5936 Manger Alt i glass, dører og vinduer VI SKAPER TRIVSEL HELLA BETONG Hella kai, 5936 Manger Telefon Telefaks Mobil møte- og selskapslokale leverer snittar, koldtbord og varm mat Manger Ring Bruktbilsalg Ny Toyota Din totalleverandør i Nordhordland GRAVMINNER Egen utstilling Rimelige priser Lørdagsåpent Oppussing 5936 MANGER Tlf Manger, Tlf

15 KYRKJEKONTORET fax Hilde Marit Solend kontorfullmektig arb mob Meinert Helland kyrkjeverje arb priv mob Ingvar Fykse sokneprest arb priv mob Kjell J. Sekkingstad kapellan arb priv mob William Kay organist arb priv mob Konfirmantgruppe som driv med idrett (KRIK) samla til andakt i Radøyallen. Kyrkjekontoret er ope kvardagar mellom 0900 og Prestane er å treffa etter avtale. KYRKJENE Hordabø kyrkje Manger kyrkje Sæbø kyrkje Emigrantkyrkja SOKNA I PRESTEGJELDET ANDRE Vestnorsk utv.senter Hordabøheimen alarmsentral Kornelius Sylta leiar fellesrådet priv HORDABØ MANGER SÆBØ Arne Palmesen soknerådsleiar 5937 Bøvågen priv Margun Taule klokkar 5937 Bøvågen priv Kjersti Straume kyrkjetenar 5936 Sletta priv Magne Myrtveit klokkar og soknerådsleiar 5936 Manger priv Kirsten Skage Mellingen klokkar E.kyrkja priv Valbjørg Fykse kyrkjetenar 5911 Alversund priv Grethe Lunde soknerådsleiar 5938 Sæbøvågen priv Maria Fjellsende klokkar 5938 Sæbøvågen priv Kjell Fjellsende kyrkjetenar 5938 Sæbøvågen priv ANDRE Hildur Haukås reinhaldar 5936 Manger priv Olav Mellingen kyrkjegardsarbeidar arb mob Mette Hjelmeland organistvikar 5936 Manger priv Oddjørg Mjøs organistvikar 5939 Sletta priv GJEVARTENESTA Bankgiro: Til barne- og ungdomsarbeid RADAR Bankgiro: Hordabø (Stilling ledig) Manger Astrid Myrtveit tlf Sæbø Kristin Kleveland tlf Jorunn Nesheim tlf Utforming Magne Myrtveit Trykkjing Miljøtrykk 15

16 23. mars 1100 Hordabø kyrkje Høgmesse v/ingvar Fykse. 26. mars 2000 Manger kyrkje Fastekonsert v/j. William Kay. 30. mars 1100 Manger kyrkje Høgmesse ved Ingvar Fykse. Barnekor. Kyrkjelydens årsfest i kapellet etterpå. Middag. ons. 2. april 2000 Hordabø kyrkje Musikkandakt ved J.William Kay,Radøykoret. 6. april 1100 Sæbø kyrkje Høgmesse ved Kjell Sekkingstad. ons. 9. april 2000 Sæbø kyrkje Fastekonsert ved J.William Kay. 13. april 1100 Emigrantkyrkja Høgmesse ved Ingvar Fykse. tors. 17. april 1100 Manger kyrkje Nattverdsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad. tors. 17. april 1930 Hordabø kyrkje Nattverdsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad. fre. 18. april 1100 Sæbø kyrkje Pasjonsgudsteneste ved Ingvar Fykse. 20. april 1100 Manger kyrkje Høgtidsgudsteneste ved Ingvar Fykse. 20. april 1100 Hordabø kyrkje Høgtidsgudsteneste ved Odd Sverre Hove. man. 21. april 1100 Sæbø kyrkje Høgtidsgudsteneste ved Ingvar Fykse. 27. april 1100 Sæbø kyrkje Samtalegudsteneste ved Kjell Sekkingstad. 27. april 1600 Manger kyrkje Samtalegudsteneste ved Kjell Sekkingstad. 27. april 1800 Hordabø kyrkje Samtalegudsteneste ved Kjell Sekkingstad. 4. mai 1100 Sæbø kyrkje Konfirmasjonsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad, Ingvar Fykse. 11. mai 1100 Hordabø kyrkje Konfirmasjonsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad, Ingvar Fykse. laur. 17. mai 1000 Manger kyrkje Festgudsteneste ved Kjell Sekkingstad. laur. 17. mai 1100 Sæbø kyrkje Festgudsteneste ved Ingvar Fykse. laur. 17. mai 1100 Hordabø kyrkje Festgudsteneste ved Kjell Sekkingstad. laur. 17. mai 1215 Emigrantkyrkja Festgudsteneste ved Ingvar Fykse. 25. mai 1100 Manger kyrkje Konfirmasjonsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad, Ingvar Fykse. tor. 29. mai 1100 Emigrantkyrkja Konfirmasjonsgudsteneste ved Kjell Sekkingstad. tor. 29. mai 1100 Solenfjellet Friluftsgudsteneste ved Ingvar Fykse. 1. juni 1100 Sæbø kyrkje Høgmesse ved Kjell Sekkingstad. 8. juni 1100 Manger kyrkje Høgtidsgudsteneste ved Ingvar Fykse. man. 9. juni 1100 Hordabø kyrkje Høgtidsgudsteneste ved Ingvar Fykse. 15. juni 1100 Sæbø kyrkje Høgmesse ved Ingvar Fykse. 22. juni 1100 Hordabø kyrkje Høgmesse ved Kjell Sekkingstad. 29. juni 1100 Manger kyrkje Høgmesse ved Vikar. 6. juli 1100 Emigrantkyrkja Gudsteneste ved Kjell Sekkingstad. US Independence Day. Oppdatert liste av gudstenester og andre arrangement finn du også på Internett: Gå til Sjå dessutan Strilen og Nordhordland. Framsidefoto: J. W. Kay

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Møteprotokoll for Radøy sokneråd

Møteprotokoll for Radøy sokneråd Møteprotokoll for Radøy sokneråd Tid: 02.02.2016 kl. 18:00-20:00 Stad: KYRKJEKONTORET, MØTEROMMET Frammøte: Gunnar Olav Kartveit Grethe Lunde Sølvi Helen Kvalheim Mjøs Silje Kristin Ellingsen Tore Morland

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Radar. Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 2004 20. årgang

Radar. Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 2004 20. årgang Radar Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 2004 20. årgang Eg vil gje dykk eit nytt hjarta, og inni dykk vil eg gje dykk ei ny ånd. Eg vil ta steinhjarta ut or kroppen dykkar og gje dykk eit kjøthjarta

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Ulsteinvik Bibelen

Ulsteinvik Bibelen Ulsteinvik 02.09.2016 Bibelen 2Tim 3:14-17 14 Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden 2015-2019 Formannskapet Sp/Ap/KrF: Jon Askeland SP 1. Silje Namtvedt SP Jostein Borlaug AP 2. Torill Helland AP Anne Berit Bø Palmesen SP 3. Dag

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden 2015-2019 Formannskapet : Sp/Ap/KrF: Silje Namtvedt SP Jon Askeland SP Torill Helland AP Jostein Borlaug AP Dag Sætre SP Anne Berit Bø Palmesen SP

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Vekeplan for 5.klasse Veke 48

Vekeplan for 5.klasse Veke 48 Vekeplan for 5.klasse Veke 48 INFORMASJON: REFLEKSVESTKONKURRANSEN. Ha på refleksvest kvar morgon! Det blei ein fin tur til Vitengarden på fredag. Elevane var med på «musikkverkstad» og lærte å lage ulike

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s.

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 1 INNHALDSLISTE 1. Forord s. 2 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 6 3. Ein av foreldra/føresette eller syskjen

Detaljer

Jesus taler om sin død

Jesus taler om sin død Den rare loven i Guds Rike Teksten: Johannes 12.20 36 Jesus taler om sin død 20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne 34 Familien om variasjonar i Eg skal veta om ulike typar familieformer og om familiar. 35 relasjonar og oppgåver i familien 36 37 38 39 40 42 Haust Bruk

Detaljer