SUPERSAGBLAD for tøff saging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUPERSAGBLAD for tøff saging"

Transkript

1 B Returadresse: Norsk Bygdesag Forening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt å slipe som et standardblad. NB! Vi leverer også lavenergi sagblad! For bekymringsfri saging og høvling: Ring Postboks 44, 2261 Kirkenær E-post: SLIPEVERKSTED Forum for norske bygdesager

2 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4 Bransjenormer s 5 Medlemsbedriften s 6-8 Bioenergidagen s Tradisjonstre for fremtiden s Fagtur i Gudbrandsdalen s 18 Medlemsblad for Norsk Bygdesagforening. Årgang 21, Nr september 2009 ISSN-nr.: Medlemsbedrift: Lervike AS

3 Sagbladet Norsk Bygdesagforening Sagbladet er et medlemsblad for Norsk Bygdesagforening og utkommer med 6 nummer i året. Bladabonnement er kr 500 pr. år. Ved flere abonnement til samme adressat betales kr 250 pr. år for første tilleggs-abonnement, og kr 125 pr. år for alle ytterligere abonnement. Opplag 600. Redaksjonen avsluttet: 04. september Ansvarlig redaktør: Inger-Marie Svingeset 6763 Hornindal Tlf.: e-post: Journalist: Gunnhild Sindre Sør-Markane, Stryn Tlf.: e-post: Designmal: Forglemmegei, Parkveien 11, 2500 Tynset Tlf.: Trykk og lay-out: Forglemmegei, Parkveien 11, 2500 Tynset Tlf.: e-post: Redaksjonen: Jostein Ljones Harald Mo Birkenes Geir Håvar Ingdal Arnold Øverås Andreas Lomsdal Utgivelse 2009 NR.: Materiellfrist Utgivelse Nr feb. 06. mars Nr april 30. april Nr mai 15. juni Nr aug. 09. sep. Nr okt. 30. okt. Nr nov. 14. des. Annonsepriser: 1/1 bakside 2750,- 1/1 side: 2530,- 1/2 side: 1650,- 1/4 side: 1100,- 1/8 side: 770,- Prisene er eks mva. Rabatter: Ved minimum 3 innrykk: 10%. Ved minimum 6 innrykk: 20% Forsidebiletet: Rolf Trygve Lervik t.h. og Erling Vike driv verksemda Lervike AS i Øksendal på Nordmøre. Foto: Gunnhild Sindre Norsk Bygdesagforening ble stiftet i Foreningen har pr medlemmer og 113 bladabonnenter. Ordinært medlemsskap: kr 1750 pr. år. Men for første året er det halv kontigent, dvs. kr 875. SEKRETARIAT Inger-Marie Svingeset, dagleg leiar 6763 Hornindal Tlf Fax Gunnhild Sindre, organisasjonsmedarbeider 6763 Hornindal Tlf Fax STYRET Jostein Ljones, leiar 5620 Tørvikbygd, tlf Geir Håvar Ingdal, nestleiar 7316 Lensvik. tlf Harald Mo Birkenes, styremedlem 4760 Birkeland, tlf Arnold Øverås, styremedlem Øveråsvn, 9360 Bardu tlf: Andreas Lomsdal, styremedlem Ringelia 2860 Hov tlf: FYLKESKONTAKTER Østfold Johan Skammelsrud, Degernes, tlf Akershus Roar Sørgård Hurdal, tlf Hedmark Ivar Grøndahl, Løten, tlf Oppland Ole Jonny Kalstad tlf og Per Arne Jostad, Snertingdal tlf Buskerud Svein Granheim, Gol, tlf Vestfold Runar Bekkeseth, Holmestrand, tlf Telemark Asbjørn Roheim, Bø i Telemark, tlf Agder Harald Mo Birkenes Birkeland, mob Rogaland Svein Kjetil Rønnevik, Jørpeland, mob Hordaland Jostein Ljones, Tørvikbygd, tlf Sogn og Fjordane Rune Aabrekk, Oldedalen, tlf Møre og Romsdal Herman Hervåg, Sykkylven, tlf Sør-Trøndelag Geir Håvar Ingdal, Lensvik, tlf Nord-Trøndelag Ottar Staberg, Utøy, tlf Nordland Per Kristian Helgesen, Røkland, tlf Troms Arild K. Hansen, Harstad, tlf Forum for norske bygdesager

4 Sagbladet Frå redaktørkrakken Hausten er komen og aktiviteten er igjen høg i foreininga. Medlemsblad, nettside, kurs, studietur i Gudbrandsdalen, omlegging til nytt medlems- og faktureringssystem. Dagane går fort med andre ord. Har snakka med mange medlemmar dei siste dagane. Får litt varierande tilbakemeldingar. Nokon har mindre produksjon enn tidlegare, andre har meir enn nokon gong. Sjølv om nokon har hatt sterk nedgang, er ikkje mitt inntrykk at det gjeld veldig mange. Har lagt merke til at for fleire av dei som har merka nedgang, så gjeld det lafteplank. Hyttebygginga har nok totalt sett blitt redusert (25% på dei 2 første kvartala i forhold til fjoråret i flg. prognosar eg har sett), men mange vel også å satse på å få opp flest muleg hytter no medan prisane er lågare både på leige av snikkar og på materialar. Forutsetninga er nok her at ein har ein del kapital i ryggen. For dei som har vorte ramma av stor nedgang, vil eg gjerne trøste med at det i dei aller fleste prognosar blir spådd oppgang i Den 17. august arrangerte Skognæringsforum i Sogn og Fjordane ein stor bioenergikonferanse i Loen. Norsk Bygdesagforening var godt profilert som medarrangør. Neste helg skal vi delta på Dyrsku n i Seljord. Vi er dermed på gang med meir marknadsføring av foreininga og det er spennande. Det er viktig at vi blir kjent ut i marknaden og at folk finn oss og våre produkt. I denne samanheng vil eg be dykk om å bruke nettsida vår sag.no. Pass på at alle opplysningar er riktige på registreringa av di bedrift og pass på å sjekke dei førespurnadane som ligg inne. Om vi skal behalde kundane, må dei få svar frå oss! Vi har tidlegare hatt ei for dårleg nettside, men dette året har vi lagt mykje ressursar i fornying og oppdatering. Om dette skal vere ein god marknadskanal treng vi hjelp frå alle våre medlemmar. Håpar å møte mange av våre medlemmar på tur i Gudbrandsdalen! Inger-Marie Kjære lesarar! Gode sagvener! Etter ein hektisk sommar som bonde og rundballeentreprenør har eg no teke til å tenkje på organisajonsarbeid. Eg gledar meg til hausten på mange måtar, me har ei spanande tid framom oss i foreningen. Me skal delta på Dyrsku n i Seljord med eigen stand, der me håpar å treffe mange både gamle - og potensielt nye medlemar. Me planlegg og ein fagtur i Gudbransdalen oktober, her kan du treffe gode sagvener og ut få eit fagleg påfyll. Det er komt ut info frå kontoret om opplegget for turen i lag med bransjenormene. Sist men ikkje minst er det eit spanande stortingsval i haust. Me i Norsk Bygdesagforenningen er i godt gang med arbeidet. Den 17. august hadde eg gleda av å delta på BioEnergi konferanse på Hotell Alexandra i Loen. Konferansen var arrangert av Skognæringsforum i Sogn og Fjordane, der foreningen er med i samarbeidet. Kontoret ved Inger Marie var primus motor for denne viktige konferansen. Blant deltakarar og innleiarar var det ikkje mindre enn to ministrar, Lars Peder Brekk (sp) og Heidi Grande Røys (SV), og listetoppar frå Sogn og Fjordane til stortingsvalet. Det vart presentert prosjekt frå Sogn og Fjordane som alt er i drift (Stryn) og nye anlegg som er under planlegging (Førde og Måløy), felles for prosjekta er utfordringane med lønsam drift. Anlegget i Stryn er i god drift, etter ein del innkjørings problem ser det no ut til at anlegget fungerar tilfredstillande reint teknisk. Tema for konferansen var kva som er gjort og kva som skal skje vidare for å gjera Bioenergi lønsamt frå stubbe til varmtvatn i rør. Skal ein lukkast må det setjast inn ressursar, og klare politiske prioriteringar må til. I dag er det slik at anleggs og driftskostnadane er for store til at fjernvameanlegg er konkurransedyktige i forhold til alternative energiformer, og det er utan at bioanlegga betalar for flisa. Skal bioenergi verte interressant må det skapast grunnlag for økonomi i alle ledd i verdikjeda. Eg meinar politikarane må sjå den plikta dei har til å legge tilrette for meir fornybar energi. Skal ein døma etter paneldebatten på konferansen manglar det ikkje på godvilje blant politikarane. Landbruksminister Lars Peder Brekk såg utfordringen og var villig til og gjera noko med situasjonen. Han hevda regjeringa har sett i verk tiltak Bio Stigen - lønsam logistikk og bruk. Eg er stolt over at Norsk Bygdesagforeneing gjennom samarbeidet me har med andre er med og set dagsorden i ei så viktig sak som dette. Tusen takk for at de arrangerer denne viktige konfreransen Sagt av Landruksminister Lars Peder Brekk på konferansen i Loen. Helsing Jostein 3

5 Organisasjonsnytt Jamn trafikk på nettsida Det har vore ein jamn trafikk på den nye nettsida til Norsk Bygdesagforening. Sideteljaren viser at det i sommarmånadane jamnleg har vore rundt 700 enkelttreff i veka, altså i underkant av 3000 enkelttreff på ein månad. Kanskje vil det bli endå meir trafikk på nettsida når kveldane blir lengre og mørkare? Besøk oss på Dyrsku n! Norsk Bygdesagforening skal ha eigen stand på Dyrsku n i Seljord. Du finn oss på utstillarområde D 011, i området mellom Telemarkskogen og Fjoset. Velkomen innom for ein prat! Årsmøtet 2010 til Bergen Styret i Norsk Bygdesagforening har vedteke at årsmøtet 2010 skal haldast i Bergen. Årsmøtet vert avvikla i tidsrommet februar. Så set av desse datoane! Sjekk nettsida og finn nye kundar! Det kjem jamt og trutt inn nye forespørslar frå aktuelle kundar til nettsida Vårt tips til medlemmene er å gjere det til ein vane å klikke seg innom og sjekke desse forespørslane ofte. Det er viktig, både for deg som leverandør og for Norsk Bygdesagforening som organisasjon, at kundane får respons på sine forespørslar. Og i desse tider er det vel greitt å skaffe seg nye kundar? Slik gjer du: Gå til heimesida og logg deg inn til venstre ved å skrive inn brukarnamn og passord. Dette har du fått tilsendt frå Norsk Bygdesagforening. Dersom du manglar brukarnamnet og passordet, så ta ein telefon eller send ein e-post til oss på kontoret. Når du har logga deg inn med brukarnamn og passord, kjem det opp eit nytt val i menyen til venstre. Dette heiter Medlemsinfo. Klikk på denne, og du får opp ei side der du mellom anna finn Salgsliste. Når du klikkar på denne, kjem det opp ei liste med alle forespørslane frå kundar dei siste vekene. Her finn du all informasjon, både om kva dei ynskjer av materiale/virke, og korleis du kan kontakte kunden pr. telefon eller e-post. Gje tilbakemelding til organisasjonskontoret dersom det er noko som ikkje fungerer! Tørkekurs i Rogaland I juli arrangerte Norsk Bygdesagforening tørkekurs i Rogaland. Kurset vart innleia fredagen med teori med kursleiar Leif Grøndahl. Deltakarar og kursleiar på tørkekurs i Rogaland: Frå venstre Svein Kjetil Rønnevik (Jørpeland Sag/Trelast), Harald Frøyland (Frøyland Sag), Lars Berge Rønnevik (Rønnevik Sag), Adam Tessmann (Riska Sag AS) og kursleiar Leif Grøndahl. Audun Jøssang (Jøssang Sag AS) deltok også på kurset, men var ikkje til stades då biletet vart teke Tema som vart gjennomgått: Kvifor er det viktig å tørke materialen? Definisjonar og tørkebegrep Tørkeskjema og spesialtørking Tørketypar og tørkemetodar Styringsprinsipp Måling og kontroll av tørkeresultat Korleis oppretthalde ønska sluttfuktigheit fram til sluttbrukar? Laurdag samla kursdeltakarane seg på Jørpeland Sag/Trelast. Her var det tørking i praksis som stod på programmet, ut frå dei same tema som var gjennomgått i teorien dagen før. Lunsjen vart innteken på den prisbelønte Preikestolhytta. - Eit kjekt, greitt og nyttig kurs. Men vi var disverre litt få deltakarar, det kunne gjerne vore fleire, seier Svein Kjetil Rønnevik frå Jørpeland Sag/Trelast. Kursplan utover hausten Komande kurs i Norsk Bygdesagforening sin regi i haust: sept, Tørkekurs, Løten sept, Panelsortering, Rogaland 23. sept, Virkesutnytting, Troms (kveldskurs) okt, Datakurs, Rogaland 15. okt, Juridisk kurs, Oppland Ta kontakt på e-postadressa eller ring oss på dersom du har ønske om kurs som Norsk Bygdesagforening skal arrangere. Informasjon om påmelding osb til dei ulike kursa vil bli lagt ut på nettsida Du kan også ta kontakt med fylkeskontakene i dei aktuelle fylka, dersom du har spørsmål. Hugs at kursa er opne også for andre enn dei som bur i arrangørfylket! 4 Forum for norske bygdesager

6 Sagbladet Bransjenormer Bransjenormer for ukanta kledningsbord, ujusterte kledningsbord og kjernevedprodukter er klare for bruk. Alle medlemmane fekk rundt den 25. august tilsendt ein stor konvolutt frå Norsk Bygdesagforening. Hovudinnhaldet var dei 3 bransjenormene som er utarbeidde av Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt. Tekst: Inger-Marie Svingeset Foto: Gunnhild Sindre Vi oppmodar no alle våre medlemmar om å bruke desse bransjenormene og la kvaliteten vere så god på desse produkta at dei held seg innanfor normene. Dette vil bransjen tene på og kundane vil kunne ha dokumentasjon på kva dei kjøper av oss. Norsk Bygdesagforening har tidlegare motteke mange henvendingar både frå medlemmar og frå kundar på kva slags kvalitetskrav som ligg til grunn ved sortering av desse produkta. Å ikkje kunne gi nokon gode svar på dette har ikkje vore noko god sak for verken foreininga eller medlemmane. Det er difor ei stor glede å no ha dokumentasjon på plass. De må gjerne kopiere og legge ved kvalitetskrava til dykkar kundar som eit kvalitetsbevis frå dykkar sagbruk. Flott om de også oppmodar andre enn våre medlemmar til å bruke desse normene. Vi håpar sjølvsagt at desse skal vere standarden for alle som produserer desse produkta her i Norge. Når de har fått brukt desse ei tid vil eg oppmode dykk om å kome med tilbakemeldingar til oss. Kanskje her er justeringar som burde vore gjort? Vi legg i alle fall opp til revisjon etter ei tids bruk, men då må de som aktive brukarar gjere oss den tenesta at de gjev oss beskjed om justeringane. Dagleg leiar i Norsk Bygdesagforening, Inger-Marie Svingeset, med dei nye bransjenormene Arbeidsprosessen Arbeidet med å lage desse normene var ein prosess der vi oppnemnde ei styringsgruppe med personar frå ulike deler av verdikjeda. Gruppa bestod i desse personane: Leif Grøndahl, Løten Bygdesag Håvard Moen, Byggverket A/S Jakob Trøan, Materialbanken A/S Inger-Marie Svingeset, Norsk Bygdesagforening Sekretariat var Treteknisk Institutt ved Audun Øvrum. Styringsgruppa vart etablert i 2008, og Treteknisk utarbeidde eit utkast til styringsgruppa. Desse blir diskutert og revidert av styringsgruppa, som har dei til gjennomsyn fleire gongar. Når vi var nesten einige hadde vi ein dag på Materialbanken og prøvesorterte etter dei nye normene. Bransjenormene blir sendt ut på høyring til alle medlemmane i Norsk Bygdesagforening og til utvalte potensielle brukarar av bransjenormene. Deretter blir høyringsuttalingane samla og gjennomgått av styringsgruppa og vi gjennomførte ei ny prøvesortering. I etterkant av dette vart dei endelege versjonane vedtekne av styringsgruppa. Bransjenormene skal reviderast etter ei tids bruk. Norsk Bygdesagforening takkar alle som har bidrege med å få utarbeidd normene. Lukke til med dei nye bransjenormene rundt om i heile landet. 5

7 Medlemsbedriften Lervike AS Dei arbeider gjerne ut frå Askeladden-prinsippet, dei to karane bak verksemda Lervike AS: Alt krokut og rart vert plukka unna, ut frå tanken om at det kjem til nytte ein dag. Tekst/foto: Gunnhild Sindre Verksemda held til i Øksendal på Nordmøre, der dei har base på heimgarden til Rolf Trygve Lervik (27). Firmaet driv han saman med barndomskameraten Erling Vike (28). Rolf Trygve er tømrar av utdanning, og har heilt sidan han byrja i arbeidslivet drive med lafting. No er han næming (spesiallærling i restaureringsfag knytt til opplæringssenteret Husasnotra) på tredje året. Erling har vore maskinarbeidar i det store industrimiljøet i Sunndal, men arbeider no full tid med sag- og restaureringsfirmaet. Og sagtomta vitnar utan tvil om at Askeladden sitt livsmotto vert etterlevd. Her ligg det meste som kan plukkast ut av ein skog og sagast opp: Frå enorme dimensjonar til tømmer i den motsette enden av skalaen. Furu og gran, bjørk, bøk og Sortering av kyrkjespon. I bakgrunnen Meber bandsaga med eiga oppfinning for skjering av spon lerk. Stort og smått, rett og bøygd. - Vi tek vare på det meste. Plutseleg har vi bruk for det, seier dei to karane, peikar på ulike emne og fortel kva dei er meint for, frå bordplater til økseskaft. Spesialisert på takspon Men det er takspon dei har spesialisert seg på. Dei har levert spon til restaureringa av Hopperstad stavkyrkje, og dei skal levere til Gol stavkyrkje på Norsk Folkemuseum. Fleire andre kjende kyrkjebygg, som Ringebu og Borgund, står også på lista over dei som har spon frå Lervike på taket. Elles går det i spesialvirke, restaureringsvirke i ulike variantar. til kollegaer, fortel Rolf Trygve og Erling. Kjekk trapp, kjapt laga med høveleg material og motorsag! Til sagtomt har dei bygsla 4 mål. Her reiser dei no eit 320 kvm stort bygg i stavlinekonstruksjon. Det skal romme både laftehall, kontor, tømringshall, lagringslass og pauserom. - Her i bygdene var det frå gammalt av sager på kvar gard. No er det lange avstandar mellom sagbruka her, noko som betyr enorme transportkostnadar for tømmer til restaurering. Difor var det veldig nyttig med eiga sag. Det meste vi skjer går til eiga restaurering, eller Rolf Trygve og Erling er godt nøgde med mobilsaga, ei Pezzolato Det er veldig praktisk at vi kan hekte saga på ein stor bil og ta henne med til større restaureringsprosjekt og nybygg der det krevst ein del spesialdimensjonar, seier dei 6 Forum for norske bygdesager

8 Medlemsbedriften Fyrste åra hadde begge to fullt arbeid utanom firmaet. Det vart mykje jobbing på kveldar og i helger. Planen har også heile tida å ta ting litt om litt. Å prøve å bygge seg opp utan for stor gjeld, seier Rolf Trygve. - Vi investerer etter kvart som vi har pengar til det. Då slepp vi å betale halve summen i renter etterpå. Og så søv vi betre om natta! Laftehallen reiser dei også slik innimellom. Dei stressar ikkje med dette. - Det vert stort sett helgearbeid. Så hallen vert i alle fall ikkje ferdig før til neste vinter, seier dei. Eia oppfinning Det er fire år sidan dei kjøpte mobilsaga av typen Pezzolato 800, som kan skjere dimensjonar opp mot 1m. Dei har også etter kvart investert i dimensjonshøvel, tørkeklyve og diverse lafteutstyr. - Dimensjonshøvelen leita vi lenge etter. Vi fann ein gammal, brukt ein som tek ein meter, seier Rolf Trygve. Ei Meber bandsag har dei også, utstyrt med eit eige anlegg til skjering av spon. - Ei hemmeleg oppfinning! seier dei lurt. Fyrste åra skar dei rundt 300 kubikk med furu. No er volumet redusert noko på grunn av at dei også driv med restaureringsarbeid. - Vi sagar mest til eige bruk no. Fyrste åra selde vi ein del laftetømmer og anna material, no går det meste til eige arbeid eller kollegaer. Rolf Trygve Lervik (27) og Erling Vike (28), her med kaffipause på kjernevedstabelen, har fullt opp å gjere og trivs godt med eiga sag- og restaureringsverksemd Tømmeret kjøper dei inn sjølve. - Vi går og kikar i skogar. Tek direkte kontakt med grunneigar og spør. Nokre har vi også avtale med, at dei varslar oss om dei skal hogge noko vi kan trenge. Og så har vi ein nabo som har ein større eigedom, ein av dei finaste furueigedomane eg veit om, i alle fall. Der får vi gå og plukke når vi har behov. Det er utruleg flott, seier Rolf Trygve. Han håpar fleire av dei mindre sagbruka kan få til Den gamle traktorgarasjen er teken i bruk som tørkelokale for takspon. - Tørking av spon skjer helst om vinteren for å få lenger tørk. Spon bør ikkje tørke for fort, seier Rolf Trygve Lervik Det blir solide dimensjonar over bygget i stavlinekonstruksjon. Her blir det 320 kvm med laftehall, kontor, tømringshall, lagringsplass og pauserom slike avtalar med skogeigarar. - Men då krevst det at det ligg økonomi i det. Å skaffe restaureringsmateriale er tidkrevjande. Riksantikvaren har strenge krav. Grunneigar må få betalt for å leige vekk skogen på rot, og sagbrukar må få betalt for den tida som går med til å finne og ta ut rette virket. Her håpar eg det offentlege kjem inn med ordningar som gjer at det blir lønsemd i det, seier han. 7

9 Medlemsbedriften Lervike AS Eit gammalt kvernhus som rotna vekk for 50 år sidan, vart rekonstruert i fjor. I sommar kom vassrenne på plass. Her kom ei skeiv osp til god nytte. - Det vert ekstra fall, det! seier dei to nevenyttige karane Viktig fagmiljø Som medlemmer i Norsk Bygesagforening meiner både Rolf Trygve og Erling at det er viktig med eit fagforum for dei mindre i sagbransjen. - Særleg for dei som driv åleine rundt på bygdene, seier dei. Og at fagmiljøet rundt dei mindre sag- og trelastverksemdene har ein svært viktig funksjon, er dei ikkje i tvil om. - Det trengst folk som har greie på spesialvirke. Nokon folk kan ringe til og som kan skaffe det som trengst på kort varsel. Mange handverkarar har då også små sagbruk som dei har avtalar med, seier Erling og Rolf Trygve. Teroteknisk Service AS Telefon Telefaks Sagtomta, 2337 Tangen Tømmeret i framgrunnen skal bli taksperrer til laftehallen i stavlinekonstruksjon. Det skal skjerast på éi side. - På denne måten får vi brukt mykje tømmer til husbyggjing som ellers gjerne hadde gått til slip eller flis, seier Rolf Trygve Sjølve ser dei lyst på framtida. Finanskrisa har dei først og fremst berre merka på ein måte: Då det vart dårlige tider på Erling sin tidlegare arbeidsplass, såg han det som eit glimrande høve til å byrje på full tid i eige firma. - Og her har vi fullt opp å gjere, og vel så det. Neste år vonar vi også å leige med oss nokon. Så lenge vi har så godt samarbeid med skogeigarane rundt her, har vi det veldig fint. Det er berre å setje seg i traktoren og hente akkurat det spesiellet treet som trengst til føremålet. - Så tilgangen på tømmer har de ingen problem med? - Du kan vanskeleg få tak i betre furu enn vi får her. Men det er litt vanskeleg å få tak i nok sponvirke. For å produsere sekstoms takspon krevst det frå Riksantikvaren rein kjerneved, ganske tettvokst virke. For å Kjører egne sliperuter få til det må vi ha toppmål med kjerneved på 40 cm. Det finst det ikkje så mykje av. Og dei står dessutan godt bortgøymde, med vanskeleg tilkomst, som regel, seier Rolf Trygve. Hørselvern! Den mest massive dei har hatt i så måte, var ei fure henta i Todalen, som hadde 35 cm kjerneved i 16 m. - Kor mykje takspon vert det av noko slikt? - Ca 500 godkjende, førstesort kyrkjespon, seier Erling, som med kjapp hovudrekning anslår det til mellom 8 og 10 kvm ferdig kyrkjetak. For tida er både Erling og Rolf Trygve engasjerte i eit større restaureringsarbeid. - Korleis er det å jobbe i lag og drive firma i lag, gå slik oppå kvarandre inntil 16 timar i døgnet er det ikkje fare for at de blir leie? - Det går greitt, det. Vi veit ikkje om noko anna, vi har trass alt vakse opp i lag, seier dei to karane. Og så er hørselvern ein fin ting! flirer Erling. 8 Forum for norske bygdesager

10 Annonser 9

11 Sagbladet Bioenergidagen Det var stor oppslutning om Bioenergidagen som Skognæringsforum Sogn og Fjordane skipa til i Loen. Til og med to statsrådar stilte opp. Men konkrete lovnadar vart det mindre av. Tekst/foto: Gunnhild Sindre Skognæringsforum Sogn og Fjordane er samansett av representantar frå heile verdikjeda innan skogbruk og trebearbeiding. Eitt av hovudmåla bak stiftinga var å auke bruken av tre, samt å auke verdiskapinga i Sogn og Fjordane. Tanken bak Bioenergidagen var både å skipe ein fagdag om emnet, og å få i gang ein debatt om bioenergi for å få fart i dette arbeidet i fylket. Langsiktige rammevilkår Inger-Marie Svingeset frå Norsk Bygdesagforening og Ragnhild Lunde frå Fjordane Bioenergi stod for den praktiske tilrettelegginga av Bioenergidagen i Loen. Dei hausta mykje lovord, både for sjølve tilskipinga, og ikkje minst for å ha stabla på beina eit breitt knippe av innleiarar og debattantar, med to statsrådar i rekkjene, midt i innspurten av ferien. Oppslutninga om seminaret ga også signal om at det er stor interesse for temaet bioenergi. Her var nærare 100 frammøtte: Skogeigarar, skogeigarlag, bønder, representantar for bioenergi-verksemder i så vel privat næringsliv som offentleg sektor, politikarar og byråkratar. Dei mange innleiarane belyste temaet frå ei rekkje ståstader, og var innom tilskotsordningar, utfordringar, praktiske løysingar og politiske visjonar. Eit felles gjennomgangstema var økonomi. - Det er heilt nødvendig å få stabile og langsiktige rammevilkår, slik at det vert lønsemd i å satse på bioenergi, sa Jorunn Stort engasjement under Bioenergidagen. Jorunn Kirketeig (nærast kamera) frå Skognæringsforum i Sogn og Fjordane, Trond Hammeren frå Innovasjon Norge, fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, bak til høgre kan ein skimte leiar i Norsk Bygdesagforening, Jostein Ljones Kirketeig, leiar for Skognæringsforum Sogn og Fjordane innleiingsvis. Potensiale i grot Fleire lokale innleiarar fortalde om røynsler og planar når det gjeld fjernvarmeanlegg. Ein av dei, Trond Kvernevik frå Fjord Miljøenergi AS, sette fokus på det lokale råstoffpotensialet. - Om lag all slip blir i dag eksportert ut av regionen. Her ligg det eit potensiale for lokalt energivirke dei komande åra, sa han, og la til: - I grot ligg det også eit viktig potensiale. Pr. i dag ligg 20-30% av råstoffet att i skogen. Dersom ein kan samle dette ved veg, vil dette vere eit viktig tilskot som energikjelde. Men pr. i dag er det ikkje lønsamt å gjere dette, sa Kvernevik, som dermed sette søkjelyset på at det også her må inn økonomiske stimuleringstiltak/ tilretteleggjing, dersom ein skal kunne nytte dette virket til produksjon av bioenergi i framtida. Støtte til transportleddet Kvernevik tok også føre seg rammevilkåra for bioenergi. Han peika mellom anna på trongen for t.d. langsiktig tettstadplanlegging i fylke som Sogn og Fjordane, slik at ein kan få effektiv varmedistribusjon til mange, små kundar. Vidare framheldt han at skogeigarane har behov for støtte til transportleddet for råstoffet. - slik kraftbransjen har hatt det. Kvernevik meinte også at støtteordningar m.m. bør koordinerast betre og gjerast meir oversiktleg. - Støtte og initiativ innan perifere ressursar, som vegog landskapsrydding, sorterer innan landbruksmidlar, reiseliv og vegvesen m.m. Dette kan koordinerast betre og innrettast mot leveransar til bioenergi, sa han, og avslutta med eit hjartesukk: - Eg saknar bankfolk i salen. Dei treng å utdannast innan bioenergi! Stabile tilskotsordningar! Ole Christoffer Røste frå AT Skog BA fortalde om røynsler med organisering av bioenergiproduksjon. Dette har vore eit fokusområde i AT Skog siste ti åra. Også han understreka at økonomien i bransjen er svært marginal. Kraftprisen er styrande. - Flis frå stammevirke kostar fort 20 øre/kwh. Flis frå heiltre, grot m.m. kan kome rimelegare ut ved bruk av dagens tilskotsordningar. Men rammevilkåra er i pr. i dag ikkje gode nok, fastheldt Røste. Han presenterte også ei samanstilling av kostnadar i samband med nye energikjelder: Biobasert fjernvarme ca 15 øre/kwh Onshore vindkraft ca Forum for norske bygdesager

12 Sagbladet øre/kwh Offshore vindkraft ca 1 krone/ kwh Gasskraft med CO2-rensing?/kwh (uvisse kostnadar førebels) - Vi bør prioritere dei enklaste og rimelegaste løysingane, slik som bioenergi, fyrst! fastslo han. Ole Christoffer Røste sende ein klar bodskap til landbruks- og matminister Brekk og alle andre politikarar i salen: - Gode tilskotsordningar er avgjerande for biobrenselproduksjonen. Og dei må bli stabile. Vi må ikkje risikere at nye ordningar kjem og forsvinn frå regjering til regjering. Det vert umogeleg dersom ein skal byggje opp ein flisfabrikk ut frå gjevne rammevilkår, og så brått risikere at tilskotet er borte neste år! Korleis få lønsemd? Mot slutten av seminaret var det paneldebatt, der det vart opna for innlegg frå salen. I panelet sat representantar frå dei politiske partia i Sogn og Fjordane, inklusive fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Leiar i Norsk Bygdesagforening, Jostein Ljones trekte parallellar mellom løysinga av klimakrisa og finanskrisa, då han fekk ordet i debatten. Er politikarane villige til å gå tungt inn og satse på økonomiske tiltak for å løyse klimakrisa, slik som det har vore gjort i høve til finanskrisa? - Dette er ikkje eit spørsmål om vi har nok varme, men om vi har politikarar som er villige til å satse på bioenergi som ei miljøløysing. Politikarane er nøydde til å sørge for at det blir lønsamt å produsere virke til bioenergi. Elles får vi aldri til nokon stabil leveranse av flis. Vi må få eit skikkeleg svar på korleis ein skal få lønsemd for dei som skal levere flisa frå skogen, understreka Ljones. Ole Christoffer Røste frå AT Skog BA fortalde om røynsler med organisering av bioenergiproduksjon, som har vore eit fokusområde i AT Skog de siste ti åra Jakob Hammer frå Sogn og Fjordane Skogeigarlag var også klar i sin tale til politikarane: - Vi har hittil fått lite svar på om det er råstoffleverandøren som skal bringe fram biovirket, eller ikkje. Som skogeigarsamvirket har påpeika lenge, er det nøydd vere økonomi i det, om ein skal forvente nokon skal ville ta på seg å bringe fram biovirke av dimensjonar. Ikkje dugnad Til desse spørsmåla var partia i sine svar samde om i alle fall ein ting: At produksjon av biovirke ikkje skal vere nokon dugnad produsentane er venta å gjere på vegne av storsamfunnet. Og at lønsemd til produsentane faktisk er nøkkelen til å få til bioengergi. Det vart knapt med tid til utfyllande svar på slutten av debatten, men partia trekte fram støtte til uttak av virke, støtte til skogsvegar, støtte til biovirke og auka avgift på fossilt brennstoff som aktuelle verkemiddel. Semja gjekk på at det må økonomi til, for at nokon skal vere villige til å satse på produksjon av bioenergivirke. Grøne sertifikat var eit stikkord som gjekk igjen. Konklusjon: Det kan såleis verke som om alle politiske parti legg opp til at det skal nyttast økonomiske verkemiddel for at det skal verte lønsemd i å produsere flis og anna bioenergivirke. Så attstår det å sjå kven, når og korleis! For mange panelovnar! Cato Kjølstad, dagleg leiar, presenterte Norsk Bioenergiforening under Bioenergidagen. Nobio har over 350 medlemmer i heile bioenergiverdikjeda: Skogeigarandelslag, produsentar av flis, brikettar og pellets, og utstyrsleverandørar til heile bioenergisektoren. Hovudmålet er å gjere det lønsamt å produsere, selje og nytte miljøvenleg bioenergi i Noreg. Utfordringane innan bioenergi i dag er i fylgje Kjølstad: - Oppvarimingssystema i bygningar (mange panelovnar i nye bygg, lite vannboren varme). - Høge investeringskostnadar for bioenergi høve til alternativ (elektrisitet, fyringsolje, varmepumper m.m). - Vilje og kompetanse hos styresmakter, kundar og aktørar. Mogelegheiter Framtidsmogelegheitene for bioenergien, sa Kjølstad, ligg i at: - EU vil leggje premissar som vil krevje meir bioenergi i Noreg 11

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesag Forening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesag Forening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Årsmøte 2006 s 6-9 Dokka Biovarme s 10-11 Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sitkagran som konstruksjonsvirke s 14 Kystskogbruket s 15 Medlemsblad

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

God jul! Moderne trebruk. Organisasjonsnytt. Bioenergikonferanse. Sag s 8. Årsmøte 2007 s 9-15. Moderne trebruk: Fra prosjekt til produksjon s 16-17

God jul! Moderne trebruk. Organisasjonsnytt. Bioenergikonferanse. Sag s 8. Årsmøte 2007 s 9-15. Moderne trebruk: Fra prosjekt til produksjon s 16-17 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Bioenergikonferanse s 6-7 Medlemsbedriften Wangen Sag s 8 God jul! Årsmøte 2007 s 9-15 Moderne trebruk: Fra prosjekt til produksjon s 16-17

Detaljer

Lien Sag og. Høvleri AS f.h: Per Arne Jostad, Amund Jostad og Egil Engh. Foto:Jørn Wad. Organisasjonsnytt. Prosjekt i Trøndelag s 6-7

Lien Sag og. Høvleri AS f.h: Per Arne Jostad, Amund Jostad og Egil Engh. Foto:Jørn Wad. Organisasjonsnytt. Prosjekt i Trøndelag s 6-7 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Prosjekt i Trøndelag s 6-7 Frå Husmessa til Falkenberg s 8 Ryfylke Bioenergi s 9 Medlemsbedriften Lien Sag og Høvleri A/S s 10-11 Tur til Russland

Detaljer

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7 Tørkekurs på Løten s 8-9 Medlemsbedriften s 10-11 Rundtømmerprosjektet i Nord- Gudbrandsdal s 12-13 Spesialkledning

Detaljer

God jul. Bygdesager som utvider. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. s 16. s 18. s 19. Nytt fra organisasjonen

God jul. Bygdesager som utvider. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. s 16. s 18. s 19. Nytt fra organisasjonen Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra organisasjonen God jul s4 Program for årsmøtehelg 2014 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften: Skiftenes sag s 10-12 Eltilsyn - sikrer mot brann s 14-15 Fagtur

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett NBF-Nytt Forum for Norske Bygdesager s 4-5 Organisasjonsnytt Markedsrapport Energi s 6-7 s 10-11 Kurs i Grindverksbygging Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke s 12-13 Trelastfaget på nett s 14

Detaljer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra organisasjonen s 4-5 Medlemsbedriften Varnestre SA s 6-9 Flott levering fra Agdermedlemmer s 12-13 Telefonsalg hva gjør du? s 14-15 Nytt patent for strøflis

Detaljer

Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Debatt: Kjerneved s5 Medlemsbedriften Riska sagbruk AS s 6-9 Ser nye verdier for løer og låver s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Vekst for trearkitektur s5 Medlemsbedriften Kolbjørnrud sag s 6-8 Nytt om PEFC for bygdesager s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

Overskrift. Sagbladet. Ser fram til ny tørke. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur. Flott håndverk med eik

Overskrift. Sagbladet. Ser fram til ny tørke. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur. Flott håndverk med eik Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Vekst for trearkitektur s5 Medlemsbedriften Kolkind sag s 6-7 Flott håndverk med eik s8 Gode karakterer for tre s 10-11 Bli

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 Fornybar energi 23.05.2012 Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2012 1 Referanseside Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks: 57722501. www.hisf.no

Detaljer

Helsesenter til 36 millionar

Helsesenter til 36 millionar Sommarpraten: Per Nordstrand SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Ingen grønskolling Lars-Henrik Paarup Michelsen nyttar fartstida si i politikken og datatilsynet godt når har arbeider for eit grønt skifte innanfor

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 29 JANUAR 2009 NR 5 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Utsett Kvalitetsikringsarbeidet av Stad skipstunnel tek lenger tid og tunnelen

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

Innleiing. 1. Bakgrunn

Innleiing. 1. Bakgrunn Prosjektnamn.: Nyskaping i småbedriftsmiljø Prosjektansvarleg: Osterøy Utvikling ved styreleiar Hans Kvåle Prosjektleiar: Industrikonsulenten på Osterøy ved Lars Mjøs Start: April 2001 Slutt: Sommaren

Detaljer

For at overgangen skal bli enkel så vil de ha samme adresser, telefonnr., e-postadresser og kontaktperson som tidligere.

For at overgangen skal bli enkel så vil de ha samme adresser, telefonnr., e-postadresser og kontaktperson som tidligere. Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B SKARPT VERKTØY Presentasjon av Toolmarket A.S Toolmarket A.S ble etablert 2013 for å effektivisere salgsorganiasjonen og forbedre kundeservicen gjennom

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad

Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn ein ipad! NR 1. VÅRUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad Kristina Bakka er Kvinnherads

Detaljer