Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Medlemmer: 1. Harald Lyngedal, leder. 2. William Melbye, nestleder. 3. Bjørg Dahl. 4. Ethel Eilertsen. 5. Aud Gudbrandsen. Personlige varamedlemmer: 1. Ronald Kristiansen. 2. Marius Johansen. 3. Magna Høgmo. 4. Kristine Fossmo. 5. Ingjerd Johansen.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 8/13 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsak RS 14/13 Referat fra eldrerådskonferansen i Sørkjosen 2012/74 RS 15/13 ELDRERÅDSKONFERANSEN - REISAFJORD HOTELL, SØRKJOSEN 8. OG 9. OKTOBER /74 Harald Lyngedal utvalgsleder

4 Sakertilbehandling

5 PS8/13Referatsak

6 REFERAT ELDRERÅDSKONFERANSEN PÅ REISAFJORD HOTELL, SØRKJOSEN 8. og 09. OKTOBER 2013 Fylkeseldrerådet i Troms

7 PROGRAM 8. oktober: Registrering og kaffe Åpning ved fylkeseldrerådet fungerende leder Aud Overå Fyhn Velkommen til Nordreisa v/ordfører Lidvart Jakobsen Lunsj Presentasjon og praktiske opplysninger v/ann Tobiassen, sekretær Skader hos eldre. Hvor skjer de, hva er de og hvordan forebygger vi? v/professor Børge Ytterstad Kaffe m/frukt Presentasjon av eldresikkerhetsprosjektet v/inge Hyld, fylkeseldrerådet Fremlegging av forslag 1900 Middag, kaffe og kulturelt program v/inger Birkelund og Inge Nilsen 9. oktober: Presentasjon av revidert Eldrepolitisk handlingsplan v/asbjørn Vassnes Innspill Redaksjonskomiteens forslag Kaffe m/kake og utsjekking Men hva når uhellet er ute? Akuttberedskapen i Troms Førstehjelp kan jeg gi det? v/professor Mads Gilbert 1330 Lunsj/Hjemreise Til stede: Representanter fra: Fylkeseldrerådet i Troms og fra de kommunale eldrerådene i: Balsfjord, Berg, Dyrøy, Harstad, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Storfjord, Sørreisa og Tromsø. Gjest: Einar Eriksen fra Statens Seniorråd

8 Forelesere: Professor Mads Gilbert, professor Børge Ytterstad, Asbjørn Vassnes og Inge Hyld. Til sammen: 41 deltakere inkludert gjester og forelesere. TIRSDAG 9. OKTOBER: Fungerende leder i eldrerådet, Aud Overå Fyhn åpnet årets konferanse med å ønske velkommen og holdt minneord over rådets leder Oddmund Soleng, som døde 26. august. Forsamlingen mintes han med et minutts stillhet. Ordfører Lidvart Jakobsen ønsker velkommen til Nordreisa og fortalte litt om denne vakre kommunen. Statens seniorrådet representant, Einar Eriksen, hilste fra Statens Seniorråd og gav en kort redegjørelse om rådets arbeid og funksjon. Konferansen konstituerte seg og valgte Karin Næsvold og Henry Høgmo som dirigenter, Aud O. Fyhn og Inge Hyld som referenter, og redaksjonskomite Asbjørn Vassnes og Paul Pedersen. Rådets sekretær Ann Tobiassen hadde ansvar for de praktiske oppgaver vedrørende konferansen. Til forskjell fra tidligere konferanser må denne konferansen kunne kalles for en «læringskonferanse» som i år tak sikte på et tema; «Eldresikkerhet». Dette fremgår klart av de tema som rådet har valgt for årets konferanse. Fylkeseldrerådet var også så heldig å få med kapasiteter på dette området som på en folkelig og lett måte foreleste om vanskelige tema. Få hovedtema på konferansen ga god tid til innspill fra tilhørerne.. PROGRAMPOSTER Skader hos eldre. Hvor skjer de? Hva er de? Hvordan forebygger vi? v/ professor Børge Ytterstad. Ytterstad belyst først i sitt foredrag om de skader som oftest rammer eldre, omfanget av skadene og hvor mange son skades årlig. Antall skader ligger på omlag pr år og ca får dødelig utgang. Disse skadene legger beslag på om lag 10% av våre sykehussenger, så det sier seg selv av aktiv forebygging mot skader vil lette trykket på sykehusene. Kostnadene forbundet med disse skadene ligger på omlag 25 milliarder årlig. I det forbyggende arbeidet er det viktig med rapportering både om skadenes omfang, hva de er og hvor de skjer. Dette for aktivt å kunne forebygge disse. Noen kommuner har allerede et flott rapporteringssystem, mens de fleste ligger langt etter. Det viser seg at 46% av skadene skjer i hjemmene, 7,8 % i trafikken, 18% uspesifiserte og 27,4% skjer på sykehjemmene.

9 På alle disse områdene er forbedringspotensialet stort og det kan gjøres mye med enkle midler. Han kom også inn på en hel rekke tiltak i hverdagen som kan redusere skadene blant eldre Vedlegg: Foredraget. Presentasjon av Eldresikkerhetsprosjektet v/ Inge Hyld Inge Hyld presenterte dette prosjektet som er en videreføring av fylkets vedtatte plan, Trygt Fylke. I 2012 gikk det ut invitasjon til 10 kommuner om å blir med i dette. Harstad, Skånland, Sørreisa, Tromsø og Lyngen kommuner takket ja. Disse har nå arbeidet med prosjektet som tar sikte på eldresikkerhet i boliger og institusjoner og det avsluttes 17. oktober med en erfarings- og spredningskonferanse. Det skal deretter søkes videreført i alle kommuner via folkehelsekoordinatorene. Det viser seg at med enkle midler kan man øke sikkerheten, ikke minst for de hjemmeboende eldre. Tiltakene går på brannsikkerhet, helse, medisinering, fallulykker osv. Notat om tiltak som de deltakende kommuner har jobbet med ble delt ut til deltakerne. Framlegging av forslag som ønskes behandlet av konferansen Siden konferansen i år ville ha et læringsaspekt ønsket Fylkeseldrerådet at konferansen ikke skulle være «resolusjonær», men det var gitt adgang til å fremme uttalelser likevel. Det ble presisert at forslagene en ville ha behandlet måtte leveres skriftlig. Forslag som kom inn: 1. Fra Inge Steffensen, Målselv 2. Fra Inge Hyld, Tromsæ 3. Fra Olga Nilsen, Kåfjord Saker som ble tatt opp muntlig, men ikke behandlet var: - Børge Ytterstad: Strøing/skraping i halve veibanen vinterstid bør kreves slik at spark kan brukes. Vi vil slå et slag for sparken som fremkomstmiddel. - Knut Melangen: Fylkeseldrerådet må sørge for at rapporten om eldresikkerhetsprosjektet blir bekjentgjort. Det må informeres om den, slik at de kommunale eldrerådene kan være pådrivere. - Karin H. Zachariassen: Eldrerådene ble oppfordret til å være vaktbikkjer den gang eldremilliarden ble bevilget. Ingen ting om saken kom til Salangen Eldreråd, og ingen henvendelser ble besvart. - Jarle A. Larsen: I programmet står det «Fremlegging av forslag», men vi var ikke informert om at eldrerådene kunne lage forslag for fremlegging på konferansen. - Dirigent Karin Næsvold svarte: Bare ettersend saker til fylkeseldrerådet, så tar vi opp det som ligger innfor vårt mandat. Vi tar gjerne imot innspill. -

10 9. OKTOBER Presentasjon av Eldrepolitisk Handlingsplan v/asbjørn Vassnes Fylkeseldrerådet har engasjert Asbjørn Vassnes til å revidere planen fra 2007 som han tidligere har utarbeidet. Planen var kun til høring i konferansen. Planen er fylkeseldrerådets plan og vedtas av rådet. Planen sendes til Fylkestinget når den er ferdig og til Eldrerådene om ønskelig. Innspillene som kom fram under høringen bliri varetatt av Asbjørn Vassnes. Forslag fra Redaksjonskomiteen Konferansen sluttet seg til redaksjonskomiteens forslag nr. 2 fra Inge Hyld: «Konferansen for eldrerådene i Troms ber politikerne og administrasjonene i fylkets kommuner følge opp «Eldresikkerhetsprosjektet ». Brev sendes ordførerne i kommunen. Vedtak: Enstemmig vedtatt De øvrige forslag ble ikke realitetsbehandlet. Men hva når uhellet er ute? Akuttberedskapen i Troms. Førstehjelp kan jeg i det? v/professor Mads Gilbert Under dette tema fikk deltakerne i konferansen er grundig «brifing» om akuttberedskapen i fylket og om hvordan den fungerer, med helikopterberedskap, lokal akuttberedskap, ambulanser osv. I sekvens nr. 2 fikk deltakerne en grundig innføring i hvordan en gir livreddende førstehjelp ved hjertestans og ulykker Vedlegg: Foiler fra foredraget ikke mottatt. Vil bli ettersendt når det kommer. Referenter: Inge Hyld og Aud Overå Fyhn

11 Skadeforebygging i lokalsamfunn Fallulykker hos eldre Troms Eldreråd Nordreisa, tirsdag 8. oktober 2013 Børge Ytterstad Professor Emeritus ISM, UIT The first success story Ulykker og skader som helseproblem i Norge Helsevesenet behandler ca ulykkesskader årlig Ca dør årlig Ca 10 % av sykehussenger opptas Kostnader som inkludere r materielle skader 25 milliarder Antall som får varig men per år (Lund 2004) Uføretrygdede per år 1300 (Lund 2004) /index-dok000-b-n-a.html Russia are hardest hit by injury in Europe r e p lity rta o M Europe Russia Arkhangelsk region Diseases circulatory Neoplasms Injuries and poisoning Diseases respiratory Diseases digestive Infectious parasitic of system of the system of the system and diseases All other causes Injury prevention and safety promotion 5 ECTS Arkhangelsk 28 April 2007 Northern state medical university Arkhangelsk International School of Public Health Børge Ytterstad MD PhD Professor Institute for community health University of Tromsø, Norway Mortality by main causes in Europe, Russia and Arkhangelsk region, Page 1

12 Arkhangelsk International School of Public Health Injury prevention and safety promotion module in MPH program Ulykker er dødsårsak nr.1 i aldersgruppen 1-44 år Dødsfall i Norge i students have taken the course during four years One student defended his PhD jan 2013 Kilde: SSB Formål Helse-Nord Hvorfor er vi her? helsefremmende og forebyggende arbeid helsemessig og sosial beredskap rehabilitering og habilitering somatisk helsetjeneste psykisk helsevern tiltak for rusmiddelmisbrukere innen spesialisthelsetjenesten laboratorie- og radiologiske tjenester ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste apotektjeneste på sykehus /Doc/Formal_og_oppgaver.php Kommunale: Primærhelsetjeneste leger helsesøstre fysioterapeuter Teknisk avdeling planlegging vedlikehold arkitekter Skoler skolekretser MEDIA Aksjonsutvalg mot ulykker Enhver samarbeidspartner - private eller offentlige organisasjoner eller individer som er relevant for målgruppen vi arbeider mot Stat/fylke/private organisasjoner: Sykehus (skadesekretær) Arbeidstilsyn Forbrukerkontor Politi Trafikkmyndigheter Kjøreskoler Politikere Forskningsrådet Folkehelsa Pensjonistservice Røde Kors Handelsstand Norske kvinners sanitetsforening Landbruksorganisasjoner Forsikringsselskaper Lokale interessegrupper Ungdomsklubber Motorsykkelklubb Samarbeidsutvalg skole/foreldre Interessegrupper for handikappede NAF/KNA Menighetsråd Sykehuslege Helsesøster Brannskader hos barn Første og andrelinjetjenesten samarbeider Page 2

13 COUNT THERMAL AND CHEMICAL INJURIES IN HARSTAD Scalding Injury in Toddler Brann Kjemiske AGE Forekomst av brannskader barn 0-4 år I tre befolknigsgupper Hospital bed-day consumption for burns in children for 0-4 years injured per 10,000 person years ,3 % n.s % p<0.05 Period 1 Period % n.s. count asylum seekers Trondheim Harstad Municipalities close to Harstad Study year Nye målgrupper for forebygging Trafikkskader Hvorfor har ikke norske kommuner benyttet seg av Harstadmodellen? Dette spør Chrstistna Brudvik i Tidsskrift for Den Norske Legeforening 7. Jan 2011 Page 3

14 Figur 1. Naimak T, Stormo S. Ulykkesrapport Statens Vegvesen, Troms Vegkontor 1998 for Troms Fylke Lokal skaderegistrering er lokomotivet som driver det lokale forebyggende arbeid Når dør pasienter utsatt for traume? % Når dør pasienter som utsettes for skader i trafikken? Data for 89 trafikkdrepte fra Region Nord Død plutselig eller innen en time etter skaden* Totalt Nordland T r o m s F i n n m3 a r k Totalt (72%) FOREBYGGING! Kilde: PHTLS, American College of Surgeons * Estimatet er foretatt uten at medisinsk journal er tilgjengelig og forbundet med en viss usikkerhet ** I store materialer på trafikkdød dør ca 50 % innen en time etter skaden B. Ytterstad Med faglig UAG Reg Nord Trafikkskaderapport nr. 40 Til 9300 husstander i Harstad to ganger årlig Spørreundersøkelser i Harstad Har du lest trafikkskaderapporten? % % 74 % Ja Nei N=732 (Ytterstad) N=248 (Rasmussen, Isachsen, Aspaker) Page 4

15 Sammenligning mellom sykehus-og politiregistrerte* personskader * (i parentes) Harstad Kommune Hilde Heitmann Figur 5 Rv83 Byskillet Kanebogenkrysset 9 (8) 9 (0) 26 (4) 23 (10) 23 (5) 3 (1) Accidents and injuries sout h of Mølnåstunnel from 1994 Photo box from January 2005 Pre-intervention: 62 injured (two fatalities) in 21 accidents during 11 years Post-intervention: In 2 accidents during 5 years (no fatalities) Significant accident reduction (p<0.05) Mølnås tunnel Photo boxes here Accident clustering Kilbotn Harstad Stangneskrysset Black-spot Stangneskrysset Stangneskrysset ( ) før lyskrysset ble installert i 1990: 16 ulykker og 25 skadde i løpet av mindre enn fire år (6 skader per år) : 1 skade per år (ÅDT økte fra 1986 til 1992) : 2 skader per år (ÅDT data ikke undersøkt) Hvis man hadde hatt seks skadde per år fra 1990 til 2007 ville krysset ha levert 108 skadde til sykehuset i stedet for 32 registrerte Teoretisk har vi forebygget 76 skadde Skadene registrerte etter lyskryss hadde mindre alvorlighetsgrad Traffic injury counts by road user groups and injury rates for Harstad children 0-15 years Count for road user groups Brudd hos eldre Study year Ytterstad B. International Journal of Circumpolar Health 2003; 62: Page 5

16 Kvæfjord kommune Innbyggere ca 3000 Siste 18 år behandlet 538 skadde 65+ år Av disse er 383 (71 %) fallskader Inlagte i sykehus for fall 168 (9 per år) Siste fem år 63 innlagt (12 per år) I 2012 ble 16 innlagt for fall, åtte lårhalsbrudd Hvor mange lårhalsbrudd pr år i Norge? Hva er de helsemessige og økonomiske kostnader? Angis fra ca 7000 til ca 9000 per år Norges helsevesens dyreste diagnose? for å behandle og rehabilitere Dødelighet for denne tils tanden angis fra % første år alle aldre under ett Gjennomsnittlig leneti d etter bruddet 3 år Hvis Harstads ( innbyggere) tall tatt ut fra skaderegisteret for (N=50/år) ekstrapoleres til nasjonale, vil det årlig behandles >9000 lårhalsbrudd I Norge? Lårhalsbrudd ICD 10 S.72.0 Mediale S.72.1 Pertrochantære S.72.2 Subtrochantære Collumfraktur Garden 4 Page 6

17 Endoprotese Fallulykker med brudd på offentlige veger og fortau Harstad kommune - eldre lårhalsbrudd for 50+ Antall Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Trafikkulykker er ikke tatt med Skademekanisme for 536 Lårhalsbrudd 5% Fall samme nivå Fall fra høyde Fall uspesifisert Andre/uoppgitt Lauritzen JB et al. Effect of ext ernal hip protectors Lancet Jan 2;341(8836):11-3. on hip fractures. 95% fallulykker Page 7

18 HARSTAD 65+ ÅR Alle brudd sammenligne t med lårhalsbrudd. Skademekanisme Skadested for 536 Lårhalsbrudd Fall samme høyde Fall fra høyde Fall uspes Andre/uoppgitt 18,7% 46,1% 7,8% 27,4% Private hjem Sykehjem Trafikkområde Andre/uoppgitt 0 Alle brudd Lårhalsbrudd l 100 ta n A lårhalsbrudd registrert på eldre 65+ år med bosted Harstad fra (14 år). Fordelt på aldersgrupper og kjønn. 73,1 % er kvinner Aldersgrupper menn kvinner Gjennomsnittlig levetid etter lårhalsbrudd tre år Municipal authorities: Primary health care Physicians Public health nurses Physiotherapists Technical dept road planning maintenance architects Educational dept schools Every conceivable public or private organisation or individual interested in or relevant for the injury preventive work presently on the IPG agenda (burns) MEDIA Injury Prevention Group State/county/privat e organisations: Hospital (injury secretary) Occupational authorities Consumer s office Police Traffic authorities Driving schools Politician(s) National research council National institute of public health Pensioner s service Red cross Chamber of commerce Norwegian women s public health organisation Farmers organisations Insurance companies Local interest groups Youth clubs Motorcycle club Parent Teacher Association Interest groups for handicapped Automobile societies Church groups Sparken får halv veg Årsaker til fall hos eldre Endogene/indre faktorer: Eksempler er åreforkalkni ng, demens, parkinson, diabetes, medikamenter (beroligende, søvnmiddel, blodtrykksmedisiner), dårlig balanseevne og muskelkraft på grunn av inaktivitet Exogene/ytre faktorer: Fysiske forhold som glatte gulv og veger, for lite lys, snublefeller, uhens iktsmessig arkitektur, Page 8

19 Twiggy type dame Stor risiko for Lårhalsbrudd Hjembesøk og andre forebyggende tiltak 80 % av eldre ga samtykke til hjemmebesøk og fikk en sjekk av bolig og råd om fallforebygging Helsestasjon for eldre ble opprettet Eldretrim ble etablert Pensjonistservice ble etablert Mediefokus på det forebyggende program Page 9

20 Lauritzen JB et al. Effect of external hip protectors Lancet Jan 2;341(8836):11-3. on hip fractures. Media Jazzmusikere er utsatt for fall momenter som fremmer interesse Vesentlig Nærhet Aktualitet Sensasjon Konfliktfullt Morsomt Demo av hoftebeskytter i Arkhangelsk Page 10

21 Brakk lårhalsen 1955 Kong Håkon VII How did the Pope get involved in this business? Pope John Paul II Potensialet for forebygging Studier fra Danmark og Norge viser at forebygging av lårhalsbrudd er mulig Med økende insidens burde (i) incitamentet for satsing på midler til og (ii) potensialet for gevinst ved forebyggende innsats bli større Mrs Solveig Bakken Public health nurse par excellence Ytterstad B. The Harstad injury prevention study: Community-based prevention of fall-fractures in the aged evaluated by means of a hospital-based injury recording system. J Epidemiol Community Health. 1996;50: Poulstrup A. Forebyggelse av behandlingskrævende skader efter fald blant hjemmeboende eldre. Et kontrollert prospektivt intervensjonsstudie. (Prevention of medically treated injuries from falls in aged living at home. A controlled prospective intervention study). Thesis. University Odense. Fig 2 Forebygging av fallfrakturer hos eldre i Harstad (65+ år). Baseline startet Endringene vises i % av baseline fordelt på sted Frakturer per 1000 personår % (n. s.) % (n. s) % (n. s.)** % (p<0.01) Baseline =3 år Intervensjon =5 år Andre steder Sykehjem Trafikkområde* Private hjem 0 Baseline Intervensjon * Inkluderer fallfrakturer in de syv måneder med snø og is (ekskl. trafikkulykker) Short-term hospital cost of treatment of accidental fall-fractures in homes for persons 65+ years old. Rates for Harstad residents are shown for period 1=3 years and period 2=5 years (per 100 person years), for consumption of hospital bed-days. Hip 72.5 % of all fract. Hip 64.1 % of all fract. Other fractures Hip fractures Period 1 Period 2 By extrapolating the rate for period 1 to period 2 and subtracting the observed bed-day consumpti on rate from the extrapolated rate, a savings of 24 hip fractur es/772 bed-days may be calculated. Børge Ytterstad 2001 Page 11

22 Web-accessed database of peer-reviewed reviews systematic 3 studies * Childhood burns and scalds * Traffic injuries * Fractures in the elderly Results Harstad (designated 1994, 2003) 2 controls 1) 6 surrounding municipalities 2) Trondheim Entails a rigorous methodology that provides a framework for high quality assessmentof interventions J uly Burns Traffic Elderly Baseline Follow-up The first success story GODE FISKEMULIGHETER Reklame for Harstad Eurosafecom 2014 Safe Jazz Page 12

23 From Russia with love TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Thank you for your attention Page 13

24 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\61374_fix.html Page 1 of Til sekretærene i de kommunale eldrerådene: Vedlagt følger referat fra eldrerådskonferansen i Sørkjosen for distribusjon til medlemmene i eldrerådene Når det gjelder Mads Gilbert sitt innlegg vil vedlegget bli ettersendt dersom det kommer senere til meg. Ann Tobiassen Rådgiver arkivavdelingen e.post: Telefon Mobil Postboks 6600, 9296 Tromsø

25 Arkivavdelingen Kommunene i Troms v/ordføreren Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/ Ann Tobiassen 065 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 35037/ ELDRERÅDSKONFERANSEN - REISAFJORD HOTELL, SØRKJOSEN 8. OG 9. OKTOBER 2013 Konferansen for eldrerådene i Troms, samlet til møte i Sørkjosen fikk seg forelagt Troms fylkes vedtatte prosjekt «Trygt Fylke skadeforebyggende og sikkerhetsfremmede arbeid». Som en oppfølging av dette er det iverksatt «Eldresikkerhetsprosjektet » som kommunene Skånland, Harstad, Sørreisa, Tromsø og Lyngen er med i. Dette prosjektet avsluttet 17. oktober 2013 med en erfarings- og spredningskonferanse. Konferansen fikk presentert det arbeidet som er gjort i de fem pilotkommunene og anser dette prosjektet som viktig for eldre i alle kommuner. Dette bør følgers opp i samtlige kommuner. Konferansen gjorde derfor følgende vedtak: «Konferansen for eldrerådene i Troms 2013 ber politikere og administrasjonen i alle kommuner å følge opp Eldresikkerhetsprosjektet ». Med vennlig hilsen for Eldrerådskonferansen i Troms Ann Tobiassen Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

26 2

27 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\61371_fix.html Page 1 of

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sykehusbasert skaderegistrering

Sykehusbasert skaderegistrering Sykehusbasert skaderegistrering En sammenligning av trafikkskader i vinterog sommerhalvåret i Harstad kommune gjennom ti år (1994-2003) Harstad Januar 2005 Ellen M. Nikolaisen Forord Jeg har i denne studien

Detaljer

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Trygge eldre Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Forebygging av fallulykker hos eldre - Iverksetting og utprøving av tverrsektorielle

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 Foto: Ola Røe 1 INNHOLD SIDE FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 SAMHANDLING OM HELSETJENESTER 11 ELDRESENTER.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

rapport 2014:2 Skadebildet i Norge Hovedvekt på personskader i sentrale registre

rapport 2014:2 Skadebildet i Norge Hovedvekt på personskader i sentrale registre rapport 214:2 Skadebildet i Norge Hovedvekt på personskader i sentrale registre rapport 214:2 Skadebildet i Norge Hovedvekt på personskader i sentrale registre Rapport 214:2 Folkehelseinstituttet Tittel:

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Legens rolle i ulykkesforebygging, sentral eller marginal?

Legens rolle i ulykkesforebygging, sentral eller marginal? Johan Lund Legens rolle i ulykkesforebygging, sentral eller marginal? Michael 2009;6:402 10. Gjennom det kurative arbeidet får allmennpraktikeren, bedriftslegen og skadekirurgen innsikt i sammenhengen

Detaljer

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn S ikkert! I DETTE NUMMER: Nr 1 / 2007 >> 2 Leder >> 2 Ny pris på ne >> 3 Hva koster r på hjemmeulykker, utdanningsulykker, utdannings- og fritidsulykker? >> 4 Forslag om alkohollås i biler innen 20012

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Formål Norsk senter for bygde forskning (Bygdeforskning) skal gjennom samfunns vit skapleg forsking gje fakta, analysar, idear og ny kunnskap som kan bidra

Detaljer

S ikkert! Julen nærmer seg. på vei mot et tryggere samfunn

S ikkert! Julen nærmer seg. på vei mot et tryggere samfunn S ikkert! I DETTE NUMMER: Nr 2 / 2006 >> 2 Leder >> 2 Trygge Lokalsamfunn samler kreftene >> 3 Hvordan kan lokale data brukes til forebygging av ska der og ulyk ker? >> 4 Tid for vinterdekk! >> 5 Nær halvparten

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2010-2013 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Innledning s. 4 Statens seniorråd s. 4 Statens seniorråds mandat s. 4 Statens seniorråds medlemmer s. 4 Sekretariat

Detaljer

Nasjonal strategi. Ulykker i Norge. Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014

Nasjonal strategi. Ulykker i Norge. Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014 Nasjonal strategi Ulykker i Norge Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014 Nasjonal strategi Ulykker i Norge Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2012 TEMA: Forskningsbasert praksis AV INNHOLDET: Leder: Kjære medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Pasientopplæring et område med stort potensiale! 4

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig SALANGEN KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming PLANGRUPPEN SALANGEN Desember 2010 Utarbeidet av: Øystein Ånesen, Bjørn Hugo Solvang, Simon

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18.

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18. NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester Nr. 2/2013 18. Årgang NHV - NYTT 1 NHV-nytt Utgiver: Norsk Helse og Velferdsforum 18. årgang Nr

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer