Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Medlemmer: 1. Harald Lyngedal, leder. 2. William Melbye, nestleder. 3. Bjørg Dahl. 4. Ethel Eilertsen. 5. Aud Gudbrandsen. Personlige varamedlemmer: 1. Ronald Kristiansen. 2. Marius Johansen. 3. Magna Høgmo. 4. Kristine Fossmo. 5. Ingjerd Johansen.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 8/13 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsak RS 14/13 Referat fra eldrerådskonferansen i Sørkjosen 2012/74 RS 15/13 ELDRERÅDSKONFERANSEN - REISAFJORD HOTELL, SØRKJOSEN 8. OG 9. OKTOBER /74 Harald Lyngedal utvalgsleder

4 Sakertilbehandling

5 PS8/13Referatsak

6 REFERAT ELDRERÅDSKONFERANSEN PÅ REISAFJORD HOTELL, SØRKJOSEN 8. og 09. OKTOBER 2013 Fylkeseldrerådet i Troms

7 PROGRAM 8. oktober: Registrering og kaffe Åpning ved fylkeseldrerådet fungerende leder Aud Overå Fyhn Velkommen til Nordreisa v/ordfører Lidvart Jakobsen Lunsj Presentasjon og praktiske opplysninger v/ann Tobiassen, sekretær Skader hos eldre. Hvor skjer de, hva er de og hvordan forebygger vi? v/professor Børge Ytterstad Kaffe m/frukt Presentasjon av eldresikkerhetsprosjektet v/inge Hyld, fylkeseldrerådet Fremlegging av forslag 1900 Middag, kaffe og kulturelt program v/inger Birkelund og Inge Nilsen 9. oktober: Presentasjon av revidert Eldrepolitisk handlingsplan v/asbjørn Vassnes Innspill Redaksjonskomiteens forslag Kaffe m/kake og utsjekking Men hva når uhellet er ute? Akuttberedskapen i Troms Førstehjelp kan jeg gi det? v/professor Mads Gilbert 1330 Lunsj/Hjemreise Til stede: Representanter fra: Fylkeseldrerådet i Troms og fra de kommunale eldrerådene i: Balsfjord, Berg, Dyrøy, Harstad, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Storfjord, Sørreisa og Tromsø. Gjest: Einar Eriksen fra Statens Seniorråd

8 Forelesere: Professor Mads Gilbert, professor Børge Ytterstad, Asbjørn Vassnes og Inge Hyld. Til sammen: 41 deltakere inkludert gjester og forelesere. TIRSDAG 9. OKTOBER: Fungerende leder i eldrerådet, Aud Overå Fyhn åpnet årets konferanse med å ønske velkommen og holdt minneord over rådets leder Oddmund Soleng, som døde 26. august. Forsamlingen mintes han med et minutts stillhet. Ordfører Lidvart Jakobsen ønsker velkommen til Nordreisa og fortalte litt om denne vakre kommunen. Statens seniorrådet representant, Einar Eriksen, hilste fra Statens Seniorråd og gav en kort redegjørelse om rådets arbeid og funksjon. Konferansen konstituerte seg og valgte Karin Næsvold og Henry Høgmo som dirigenter, Aud O. Fyhn og Inge Hyld som referenter, og redaksjonskomite Asbjørn Vassnes og Paul Pedersen. Rådets sekretær Ann Tobiassen hadde ansvar for de praktiske oppgaver vedrørende konferansen. Til forskjell fra tidligere konferanser må denne konferansen kunne kalles for en «læringskonferanse» som i år tak sikte på et tema; «Eldresikkerhet». Dette fremgår klart av de tema som rådet har valgt for årets konferanse. Fylkeseldrerådet var også så heldig å få med kapasiteter på dette området som på en folkelig og lett måte foreleste om vanskelige tema. Få hovedtema på konferansen ga god tid til innspill fra tilhørerne.. PROGRAMPOSTER Skader hos eldre. Hvor skjer de? Hva er de? Hvordan forebygger vi? v/ professor Børge Ytterstad. Ytterstad belyst først i sitt foredrag om de skader som oftest rammer eldre, omfanget av skadene og hvor mange son skades årlig. Antall skader ligger på omlag pr år og ca får dødelig utgang. Disse skadene legger beslag på om lag 10% av våre sykehussenger, så det sier seg selv av aktiv forebygging mot skader vil lette trykket på sykehusene. Kostnadene forbundet med disse skadene ligger på omlag 25 milliarder årlig. I det forbyggende arbeidet er det viktig med rapportering både om skadenes omfang, hva de er og hvor de skjer. Dette for aktivt å kunne forebygge disse. Noen kommuner har allerede et flott rapporteringssystem, mens de fleste ligger langt etter. Det viser seg at 46% av skadene skjer i hjemmene, 7,8 % i trafikken, 18% uspesifiserte og 27,4% skjer på sykehjemmene.

9 På alle disse områdene er forbedringspotensialet stort og det kan gjøres mye med enkle midler. Han kom også inn på en hel rekke tiltak i hverdagen som kan redusere skadene blant eldre Vedlegg: Foredraget. Presentasjon av Eldresikkerhetsprosjektet v/ Inge Hyld Inge Hyld presenterte dette prosjektet som er en videreføring av fylkets vedtatte plan, Trygt Fylke. I 2012 gikk det ut invitasjon til 10 kommuner om å blir med i dette. Harstad, Skånland, Sørreisa, Tromsø og Lyngen kommuner takket ja. Disse har nå arbeidet med prosjektet som tar sikte på eldresikkerhet i boliger og institusjoner og det avsluttes 17. oktober med en erfarings- og spredningskonferanse. Det skal deretter søkes videreført i alle kommuner via folkehelsekoordinatorene. Det viser seg at med enkle midler kan man øke sikkerheten, ikke minst for de hjemmeboende eldre. Tiltakene går på brannsikkerhet, helse, medisinering, fallulykker osv. Notat om tiltak som de deltakende kommuner har jobbet med ble delt ut til deltakerne. Framlegging av forslag som ønskes behandlet av konferansen Siden konferansen i år ville ha et læringsaspekt ønsket Fylkeseldrerådet at konferansen ikke skulle være «resolusjonær», men det var gitt adgang til å fremme uttalelser likevel. Det ble presisert at forslagene en ville ha behandlet måtte leveres skriftlig. Forslag som kom inn: 1. Fra Inge Steffensen, Målselv 2. Fra Inge Hyld, Tromsæ 3. Fra Olga Nilsen, Kåfjord Saker som ble tatt opp muntlig, men ikke behandlet var: - Børge Ytterstad: Strøing/skraping i halve veibanen vinterstid bør kreves slik at spark kan brukes. Vi vil slå et slag for sparken som fremkomstmiddel. - Knut Melangen: Fylkeseldrerådet må sørge for at rapporten om eldresikkerhetsprosjektet blir bekjentgjort. Det må informeres om den, slik at de kommunale eldrerådene kan være pådrivere. - Karin H. Zachariassen: Eldrerådene ble oppfordret til å være vaktbikkjer den gang eldremilliarden ble bevilget. Ingen ting om saken kom til Salangen Eldreråd, og ingen henvendelser ble besvart. - Jarle A. Larsen: I programmet står det «Fremlegging av forslag», men vi var ikke informert om at eldrerådene kunne lage forslag for fremlegging på konferansen. - Dirigent Karin Næsvold svarte: Bare ettersend saker til fylkeseldrerådet, så tar vi opp det som ligger innfor vårt mandat. Vi tar gjerne imot innspill. -

10 9. OKTOBER Presentasjon av Eldrepolitisk Handlingsplan v/asbjørn Vassnes Fylkeseldrerådet har engasjert Asbjørn Vassnes til å revidere planen fra 2007 som han tidligere har utarbeidet. Planen var kun til høring i konferansen. Planen er fylkeseldrerådets plan og vedtas av rådet. Planen sendes til Fylkestinget når den er ferdig og til Eldrerådene om ønskelig. Innspillene som kom fram under høringen bliri varetatt av Asbjørn Vassnes. Forslag fra Redaksjonskomiteen Konferansen sluttet seg til redaksjonskomiteens forslag nr. 2 fra Inge Hyld: «Konferansen for eldrerådene i Troms ber politikerne og administrasjonene i fylkets kommuner følge opp «Eldresikkerhetsprosjektet ». Brev sendes ordførerne i kommunen. Vedtak: Enstemmig vedtatt De øvrige forslag ble ikke realitetsbehandlet. Men hva når uhellet er ute? Akuttberedskapen i Troms. Førstehjelp kan jeg i det? v/professor Mads Gilbert Under dette tema fikk deltakerne i konferansen er grundig «brifing» om akuttberedskapen i fylket og om hvordan den fungerer, med helikopterberedskap, lokal akuttberedskap, ambulanser osv. I sekvens nr. 2 fikk deltakerne en grundig innføring i hvordan en gir livreddende førstehjelp ved hjertestans og ulykker Vedlegg: Foiler fra foredraget ikke mottatt. Vil bli ettersendt når det kommer. Referenter: Inge Hyld og Aud Overå Fyhn

11 Skadeforebygging i lokalsamfunn Fallulykker hos eldre Troms Eldreråd Nordreisa, tirsdag 8. oktober 2013 Børge Ytterstad Professor Emeritus ISM, UIT The first success story Ulykker og skader som helseproblem i Norge Helsevesenet behandler ca ulykkesskader årlig Ca dør årlig Ca 10 % av sykehussenger opptas Kostnader som inkludere r materielle skader 25 milliarder Antall som får varig men per år (Lund 2004) Uføretrygdede per år 1300 (Lund 2004) /index-dok000-b-n-a.html Russia are hardest hit by injury in Europe r e p lity rta o M Europe Russia Arkhangelsk region Diseases circulatory Neoplasms Injuries and poisoning Diseases respiratory Diseases digestive Infectious parasitic of system of the system of the system and diseases All other causes Injury prevention and safety promotion 5 ECTS Arkhangelsk 28 April 2007 Northern state medical university Arkhangelsk International School of Public Health Børge Ytterstad MD PhD Professor Institute for community health University of Tromsø, Norway Mortality by main causes in Europe, Russia and Arkhangelsk region, Page 1

12 Arkhangelsk International School of Public Health Injury prevention and safety promotion module in MPH program Ulykker er dødsårsak nr.1 i aldersgruppen 1-44 år Dødsfall i Norge i students have taken the course during four years One student defended his PhD jan 2013 Kilde: SSB Formål Helse-Nord Hvorfor er vi her? helsefremmende og forebyggende arbeid helsemessig og sosial beredskap rehabilitering og habilitering somatisk helsetjeneste psykisk helsevern tiltak for rusmiddelmisbrukere innen spesialisthelsetjenesten laboratorie- og radiologiske tjenester ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste apotektjeneste på sykehus /Doc/Formal_og_oppgaver.php Kommunale: Primærhelsetjeneste leger helsesøstre fysioterapeuter Teknisk avdeling planlegging vedlikehold arkitekter Skoler skolekretser MEDIA Aksjonsutvalg mot ulykker Enhver samarbeidspartner - private eller offentlige organisasjoner eller individer som er relevant for målgruppen vi arbeider mot Stat/fylke/private organisasjoner: Sykehus (skadesekretær) Arbeidstilsyn Forbrukerkontor Politi Trafikkmyndigheter Kjøreskoler Politikere Forskningsrådet Folkehelsa Pensjonistservice Røde Kors Handelsstand Norske kvinners sanitetsforening Landbruksorganisasjoner Forsikringsselskaper Lokale interessegrupper Ungdomsklubber Motorsykkelklubb Samarbeidsutvalg skole/foreldre Interessegrupper for handikappede NAF/KNA Menighetsråd Sykehuslege Helsesøster Brannskader hos barn Første og andrelinjetjenesten samarbeider Page 2

13 COUNT THERMAL AND CHEMICAL INJURIES IN HARSTAD Scalding Injury in Toddler Brann Kjemiske AGE Forekomst av brannskader barn 0-4 år I tre befolknigsgupper Hospital bed-day consumption for burns in children for 0-4 years injured per 10,000 person years ,3 % n.s % p<0.05 Period 1 Period % n.s. count asylum seekers Trondheim Harstad Municipalities close to Harstad Study year Nye målgrupper for forebygging Trafikkskader Hvorfor har ikke norske kommuner benyttet seg av Harstadmodellen? Dette spør Chrstistna Brudvik i Tidsskrift for Den Norske Legeforening 7. Jan 2011 Page 3

14 Figur 1. Naimak T, Stormo S. Ulykkesrapport Statens Vegvesen, Troms Vegkontor 1998 for Troms Fylke Lokal skaderegistrering er lokomotivet som driver det lokale forebyggende arbeid Når dør pasienter utsatt for traume? % Når dør pasienter som utsettes for skader i trafikken? Data for 89 trafikkdrepte fra Region Nord Død plutselig eller innen en time etter skaden* Totalt Nordland T r o m s F i n n m3 a r k Totalt (72%) FOREBYGGING! Kilde: PHTLS, American College of Surgeons * Estimatet er foretatt uten at medisinsk journal er tilgjengelig og forbundet med en viss usikkerhet ** I store materialer på trafikkdød dør ca 50 % innen en time etter skaden B. Ytterstad Med faglig UAG Reg Nord Trafikkskaderapport nr. 40 Til 9300 husstander i Harstad to ganger årlig Spørreundersøkelser i Harstad Har du lest trafikkskaderapporten? % % 74 % Ja Nei N=732 (Ytterstad) N=248 (Rasmussen, Isachsen, Aspaker) Page 4

15 Sammenligning mellom sykehus-og politiregistrerte* personskader * (i parentes) Harstad Kommune Hilde Heitmann Figur 5 Rv83 Byskillet Kanebogenkrysset 9 (8) 9 (0) 26 (4) 23 (10) 23 (5) 3 (1) Accidents and injuries sout h of Mølnåstunnel from 1994 Photo box from January 2005 Pre-intervention: 62 injured (two fatalities) in 21 accidents during 11 years Post-intervention: In 2 accidents during 5 years (no fatalities) Significant accident reduction (p<0.05) Mølnås tunnel Photo boxes here Accident clustering Kilbotn Harstad Stangneskrysset Black-spot Stangneskrysset Stangneskrysset ( ) før lyskrysset ble installert i 1990: 16 ulykker og 25 skadde i løpet av mindre enn fire år (6 skader per år) : 1 skade per år (ÅDT økte fra 1986 til 1992) : 2 skader per år (ÅDT data ikke undersøkt) Hvis man hadde hatt seks skadde per år fra 1990 til 2007 ville krysset ha levert 108 skadde til sykehuset i stedet for 32 registrerte Teoretisk har vi forebygget 76 skadde Skadene registrerte etter lyskryss hadde mindre alvorlighetsgrad Traffic injury counts by road user groups and injury rates for Harstad children 0-15 years Count for road user groups Brudd hos eldre Study year Ytterstad B. International Journal of Circumpolar Health 2003; 62: Page 5

16 Kvæfjord kommune Innbyggere ca 3000 Siste 18 år behandlet 538 skadde 65+ år Av disse er 383 (71 %) fallskader Inlagte i sykehus for fall 168 (9 per år) Siste fem år 63 innlagt (12 per år) I 2012 ble 16 innlagt for fall, åtte lårhalsbrudd Hvor mange lårhalsbrudd pr år i Norge? Hva er de helsemessige og økonomiske kostnader? Angis fra ca 7000 til ca 9000 per år Norges helsevesens dyreste diagnose? for å behandle og rehabilitere Dødelighet for denne tils tanden angis fra % første år alle aldre under ett Gjennomsnittlig leneti d etter bruddet 3 år Hvis Harstads ( innbyggere) tall tatt ut fra skaderegisteret for (N=50/år) ekstrapoleres til nasjonale, vil det årlig behandles >9000 lårhalsbrudd I Norge? Lårhalsbrudd ICD 10 S.72.0 Mediale S.72.1 Pertrochantære S.72.2 Subtrochantære Collumfraktur Garden 4 Page 6

17 Endoprotese Fallulykker med brudd på offentlige veger og fortau Harstad kommune - eldre lårhalsbrudd for 50+ Antall Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Trafikkulykker er ikke tatt med Skademekanisme for 536 Lårhalsbrudd 5% Fall samme nivå Fall fra høyde Fall uspesifisert Andre/uoppgitt Lauritzen JB et al. Effect of ext ernal hip protectors Lancet Jan 2;341(8836):11-3. on hip fractures. 95% fallulykker Page 7

18 HARSTAD 65+ ÅR Alle brudd sammenligne t med lårhalsbrudd. Skademekanisme Skadested for 536 Lårhalsbrudd Fall samme høyde Fall fra høyde Fall uspes Andre/uoppgitt 18,7% 46,1% 7,8% 27,4% Private hjem Sykehjem Trafikkområde Andre/uoppgitt 0 Alle brudd Lårhalsbrudd l 100 ta n A lårhalsbrudd registrert på eldre 65+ år med bosted Harstad fra (14 år). Fordelt på aldersgrupper og kjønn. 73,1 % er kvinner Aldersgrupper menn kvinner Gjennomsnittlig levetid etter lårhalsbrudd tre år Municipal authorities: Primary health care Physicians Public health nurses Physiotherapists Technical dept road planning maintenance architects Educational dept schools Every conceivable public or private organisation or individual interested in or relevant for the injury preventive work presently on the IPG agenda (burns) MEDIA Injury Prevention Group State/county/privat e organisations: Hospital (injury secretary) Occupational authorities Consumer s office Police Traffic authorities Driving schools Politician(s) National research council National institute of public health Pensioner s service Red cross Chamber of commerce Norwegian women s public health organisation Farmers organisations Insurance companies Local interest groups Youth clubs Motorcycle club Parent Teacher Association Interest groups for handicapped Automobile societies Church groups Sparken får halv veg Årsaker til fall hos eldre Endogene/indre faktorer: Eksempler er åreforkalkni ng, demens, parkinson, diabetes, medikamenter (beroligende, søvnmiddel, blodtrykksmedisiner), dårlig balanseevne og muskelkraft på grunn av inaktivitet Exogene/ytre faktorer: Fysiske forhold som glatte gulv og veger, for lite lys, snublefeller, uhens iktsmessig arkitektur, Page 8

19 Twiggy type dame Stor risiko for Lårhalsbrudd Hjembesøk og andre forebyggende tiltak 80 % av eldre ga samtykke til hjemmebesøk og fikk en sjekk av bolig og råd om fallforebygging Helsestasjon for eldre ble opprettet Eldretrim ble etablert Pensjonistservice ble etablert Mediefokus på det forebyggende program Page 9

20 Lauritzen JB et al. Effect of external hip protectors Lancet Jan 2;341(8836):11-3. on hip fractures. Media Jazzmusikere er utsatt for fall momenter som fremmer interesse Vesentlig Nærhet Aktualitet Sensasjon Konfliktfullt Morsomt Demo av hoftebeskytter i Arkhangelsk Page 10

21 Brakk lårhalsen 1955 Kong Håkon VII How did the Pope get involved in this business? Pope John Paul II Potensialet for forebygging Studier fra Danmark og Norge viser at forebygging av lårhalsbrudd er mulig Med økende insidens burde (i) incitamentet for satsing på midler til og (ii) potensialet for gevinst ved forebyggende innsats bli større Mrs Solveig Bakken Public health nurse par excellence Ytterstad B. The Harstad injury prevention study: Community-based prevention of fall-fractures in the aged evaluated by means of a hospital-based injury recording system. J Epidemiol Community Health. 1996;50: Poulstrup A. Forebyggelse av behandlingskrævende skader efter fald blant hjemmeboende eldre. Et kontrollert prospektivt intervensjonsstudie. (Prevention of medically treated injuries from falls in aged living at home. A controlled prospective intervention study). Thesis. University Odense. Fig 2 Forebygging av fallfrakturer hos eldre i Harstad (65+ år). Baseline startet Endringene vises i % av baseline fordelt på sted Frakturer per 1000 personår % (n. s.) % (n. s) % (n. s.)** % (p<0.01) Baseline =3 år Intervensjon =5 år Andre steder Sykehjem Trafikkområde* Private hjem 0 Baseline Intervensjon * Inkluderer fallfrakturer in de syv måneder med snø og is (ekskl. trafikkulykker) Short-term hospital cost of treatment of accidental fall-fractures in homes for persons 65+ years old. Rates for Harstad residents are shown for period 1=3 years and period 2=5 years (per 100 person years), for consumption of hospital bed-days. Hip 72.5 % of all fract. Hip 64.1 % of all fract. Other fractures Hip fractures Period 1 Period 2 By extrapolating the rate for period 1 to period 2 and subtracting the observed bed-day consumpti on rate from the extrapolated rate, a savings of 24 hip fractur es/772 bed-days may be calculated. Børge Ytterstad 2001 Page 11

22 Web-accessed database of peer-reviewed reviews systematic 3 studies * Childhood burns and scalds * Traffic injuries * Fractures in the elderly Results Harstad (designated 1994, 2003) 2 controls 1) 6 surrounding municipalities 2) Trondheim Entails a rigorous methodology that provides a framework for high quality assessmentof interventions J uly Burns Traffic Elderly Baseline Follow-up The first success story GODE FISKEMULIGHETER Reklame for Harstad Eurosafecom 2014 Safe Jazz Page 12

23 From Russia with love TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Thank you for your attention Page 13

24 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\61374_fix.html Page 1 of Til sekretærene i de kommunale eldrerådene: Vedlagt følger referat fra eldrerådskonferansen i Sørkjosen for distribusjon til medlemmene i eldrerådene Når det gjelder Mads Gilbert sitt innlegg vil vedlegget bli ettersendt dersom det kommer senere til meg. Ann Tobiassen Rådgiver arkivavdelingen e.post: Telefon Mobil Postboks 6600, 9296 Tromsø

25 Arkivavdelingen Kommunene i Troms v/ordføreren Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/ Ann Tobiassen 065 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 35037/ ELDRERÅDSKONFERANSEN - REISAFJORD HOTELL, SØRKJOSEN 8. OG 9. OKTOBER 2013 Konferansen for eldrerådene i Troms, samlet til møte i Sørkjosen fikk seg forelagt Troms fylkes vedtatte prosjekt «Trygt Fylke skadeforebyggende og sikkerhetsfremmede arbeid». Som en oppfølging av dette er det iverksatt «Eldresikkerhetsprosjektet » som kommunene Skånland, Harstad, Sørreisa, Tromsø og Lyngen er med i. Dette prosjektet avsluttet 17. oktober 2013 med en erfarings- og spredningskonferanse. Konferansen fikk presentert det arbeidet som er gjort i de fem pilotkommunene og anser dette prosjektet som viktig for eldre i alle kommuner. Dette bør følgers opp i samtlige kommuner. Konferansen gjorde derfor følgende vedtak: «Konferansen for eldrerådene i Troms 2013 ber politikere og administrasjonen i alle kommuner å følge opp Eldresikkerhetsprosjektet ». Med vennlig hilsen for Eldrerådskonferansen i Troms Ann Tobiassen Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

26 2

27 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\61371_fix.html Page 1 of

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

REFERAT ELDRERÅDSKONFERANSEN

REFERAT ELDRERÅDSKONFERANSEN REFERAT ELDRERÅDSKONFERANSEN PÅ GRAND NORDIC HOTELL, TROMSØ 24. 25. SEPTEMBER 2014 Fylkeseldrerådet i Troms PROGRAM 24. september: 1130-1230 Registrering og kaffe 1230-1240 Åpning ved fylkeseldrerådets

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Lyngedal. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Lyngedal. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvig Hartvigsen Harriet Bakkejord Jens Tunstad

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvig Hartvigsen Harriet Bakkejord Jens Tunstad Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 1000 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvig

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Målselv kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 83 77 00. Vararepresentanter

Detaljer

Harstadmodellen Epidemiologi og forebygging av høyenergetiske ulykker/skader i trafikken Regional trafikksikkerhets konferanse i Tromsø B.

Harstadmodellen Epidemiologi og forebygging av høyenergetiske ulykker/skader i trafikken Regional trafikksikkerhets konferanse i Tromsø B. Harstadmodellen Epidemiologi og forebygging av høyenergetiske ulykker/skader i trafikken Regional trafikksikkerhets konferanse i Tromsø 1.11.16 B. Ytterstad Fig. 3 Gjennomsnittlig antall ulykkesdødsfall

Detaljer

Fylkeseldrerådet i Troms

Fylkeseldrerådet i Troms TROMS fylkeskommune ROMSSA EKESKOMfviUNE Saknr. e 2ft>'30 >5J3 Arkivar. O 9 JUL 2008 Fylkeseldrerådet i Troms ÅRSMELDING 2007 FYLKESELDRERÅDETS SAMMENSETNING. For valgperioden 2003-2007 Faste medlemmer:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Lyngedal

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Lyngedal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 21.08.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister Nasjonal skaderegistrering Bente Urfjell, Norsk pasientregister Innhold Fakta om ulykker i Norge Nasjonal strategi Modell for nasjonalt skaderegister FMDS Personentydig NPR Status for rapportering av skadedata

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære?

Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære? Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære? Fagdag om sykkel i Bergen 9.6.17 Johan Lund, dr. philos., seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller epost til sekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller epost til sekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 14.10.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller epost til

Detaljer

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Statistikk for 5-årsperioden 28-212 Basert på data fra personskaderegister ved UNN Harstad 1994 212 Harstad oktober 213 Rådgiver Ellen M. Nikolaisen

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Matthias Zielke 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 24088/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Matthias Zielke 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 24088/ Sekretariat Utvalgsmedlemmer Varamedlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/3639-2 Matthias Zielke 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 24088/15 77 78 80 00 23.06.2015 MØTEINNKALLING

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior»

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Prosjektskisse Midt-Troms «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Et utviklingsprosjekt for reduksjon av ulykkesskader blant eldre Med støtte fra Troms fylkeskommune og Helse Nord RHF I regi av Midt-Troms

Detaljer

Global sykdomsbyrde. Trygve Ottersen

Global sykdomsbyrde. Trygve Ottersen Global sykdomsbyrde Trygve Ottersen MD, PhD Associate Professor, Oslo Group on Global Health Policy, University of Oslo (from 1 March 2016) Research Fellow, Department of Global Public Health and Primary

Detaljer

Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?»

Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?» Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?» - om sikkerhetsfremmende arbeid i kommuner og regioner Velkommen! Klok av skade...? Velkommen til Tromsø

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Sykehjemmet Dato: 18.04.2007 Tidspunkt: 10.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Emil Lorentsen Hartvig

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Torsdag 28. august 2014 Workshop: Trygge lokalsamfunn

Torsdag 28. august 2014 Workshop: Trygge lokalsamfunn Torsdag 28. august 2014 Workshop: Trygge lokalsamfunn Eva Jakobson Vaagland, Inge Kristiansen, Sund by Horsens Ylva Bryngelsson, Uddevalla kommun Kees Jan Verhage, Norsafety AS Forebygging av skader og

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Leder Nestleder GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunalt råd for eldre Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 20.1.2014 Vår ref. Antall sider Kl 12.30 14.20 Trine-Lise W. Fossland 4 + vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2012 15.2.2013 1 Alvdal kommune 2 Lokale kontaktpersoner for Trygge lokalsamfunn Lokale kontaktpersoner i 2012 har vært: Leder: Janne Lunaas, politiker,

Detaljer

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode /

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Oddvar Brenna Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 74 16.10.2015 2015/2026-4 420.0 Deres dato Deres ref. Adresse1iste Invitasjon til plan- og

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet (under trappa) på Lyngstynet, Lyngseidet Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid. NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid. NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende Forum en liten organisasjon med store nettverk Samler

Detaljer

TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten

TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten Et pilotprosjekt om styrking av skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid i de fem Ofotenkommunene Tjeldsund Evenes Narvik Ballangen Tysfjord Prosjektbeskrivelse 15.1.2013

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-47/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 11.9.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. september 2013 Møtested: Helse Nord RHF

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inge Steffensen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inge Steffensen Målselv kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom ordførergangen, Kommunehuset Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inge Steffensen

Detaljer

Eva Jakobson Vaagland

Eva Jakobson Vaagland Innlegg på Folkehelsekonferansen 2014, Helsefremmende lokalsamfunn Eva Jakobson Vaagland Daglig leder i Skadeforebyggende forum Det stilles mange krav på kommunene Trygge lokalsamfunn kan bidra til å sette

Detaljer

Cost in BC: $2.6 billion

Cost in BC: $2.6 billion SKDE forum i Tromsø 20 oktober 2011 Børge Ytterstad Spesialist kirurgi Professor II ISM Universitet i Tromsø Rådgiver SKDE Helse Nord Disposisjon Personnummer i skaderegisteret Dødsulykker i trafikken

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Sørensen NESTL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Sørensen NESTL AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 08:00-10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett

En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett A Fresh Map of Life. The Emergence of the Third Age P. Laslett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland : 24.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015.

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Over 30 000 personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Hvordan har utviklingen vært? Hvordan blir den fremover? Hva kan vi bidra med? Steinar Tretli, PhD, Professor Kreftregisteret/ NTNU- ISM Litt

Detaljer

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 Et prosjekt om styrking av sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid i Ávjovárri urfolksregion (Kautokeino-Karasjok-Porsanger) (Prosjektbeskrivelse 12.8.13/rev.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Harriet Bakkejord Torbjørn Johansen Roald Lillegård

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Harriet Bakkejord Torbjørn Johansen Roald Lillegård Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-41/012 Bodø, 15.5.2013 Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Sakspapirene var ettersendt. Se

Detaljer

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Eldre ressurs eller utgift? Informasjons og erfaringsutveksling TL arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt SLT og kriminalitetsforebygging

Detaljer

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Ingrid Følling, Ph.d stipendiat HiNT, HUNT, ISM,NTNU i samarbeid med Innherred Samkommune Oslo 16.11.2012 Bakgrunn Økning i T2DM Økning i overvekt og fedme

Detaljer

Kontakt med primærhelsetjenesten forut for selvmord

Kontakt med primærhelsetjenesten forut for selvmord Kontakt med primærhelsetjenesten forut for selvmord Avdelingsdirektør Anne Reneflot Oslo, november 2017 Selvmord vanligste dødsårsaken i aldersgruppen 15-49 år Selvmordsforebygging i Norge 1993: Nasjonalt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Skånland kommune MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtested: Rådhuset, Møterom 210, Evenskjer Møtedato: 04.11.2013 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Olaug Skog, Karl Griff, Kristine Olsen og Ruth Nylund

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-66/012 Bodø, 19.9.2014 Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Se vedlagt kopi. side 88 Protokoll

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

NASJONAL TRAUMEPLAN OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN

NASJONAL TRAUMEPLAN OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN NASJONAL TRAUMEPLAN REHABILITERING - NÅR OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN NASJONAL KONFERANSE TRONDHEIM MAI 2017 1 Audny Anke Overlege, professor Spesialist

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Storfjord Eldreråd Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Laila Aronsen Medlem Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Øistein Hoe

Detaljer

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01 Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2011 15.2.2012 Lokale kontaktpersoner i 2011 har vært: Leder: Arne Dagfinn Øynes Bellingmo 2560 Alvdal Tlf 99 02 68 98 post@oynes-gartneri.no Sekretær:

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Årsmelding 2007. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus

Årsmelding 2007. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus Skaderegistret Hammerfest Sykehus Hammerfest Kommune Årsmelding 27 Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 1 * Avd: Akuttavdelingen

Detaljer

Lårhalsbrudd insidens, årsak, behandling og resultater

Lårhalsbrudd insidens, årsak, behandling og resultater Lårhalsbrudd insidens, årsak, behandling og resultater Ove Talsnes Overlege ortopedi, SIHF Elverum PhD kandidat OUS, Rikshospitalet Universitetslektor UiO, inst for Helse og Samfunn Den eldre pasienten

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Agnete Tjærandsen Leder H. Rådgiver, helse- og omsorgsavdelingen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Agnete Tjærandsen Leder H. Rådgiver, helse- og omsorgsavdelingen Møteprotokoll Utvalg: Bodø eldreråd Møtested: Møterom vest Moloveien 16, 6. et. Dato: 08.05.2017 Tidspunkt: 10:00-13:25 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Agnete Tjærandsen Leder H Elly Wolden

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Sekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Sekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 28.09.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Harald

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen. Master of Public Health MPH 2014:40

Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen. Master of Public Health MPH 2014:40 Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen Master of Public Health MPH 2014:40 Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 17.08.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesrådet for funksjonshemmede

MØTEPROTOKOLL. Fylkesrådet for funksjonshemmede TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan R,PF tc4t41.- oto(02/(2 gq MØTEPROTOKOLL 8 \!, 2914_ 1-R1 ( ( Motested: Motedato: 25.11.2014 Variuhet: 11:30 13:10 Fylkesrådet for funksjonshemmede TIL STEDE PÅ

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg. Gunnar Davidson Troms fylkeskommune (leder vannregionutvalg)

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg. Gunnar Davidson Troms fylkeskommune (leder vannregionutvalg) MØTEPROTOKOLL Vannregionutvalg Møtested: Fylkeshuset, møterom sør (rom 03.332) Møtedato: 27.01.2016 Varighet: 10:30-14:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Navn Parti Rolle Møtt for Per Olav Aslaksen Fylkesmannen i

Detaljer