OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING"

Transkript

1 OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING 2011

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen 3 Styret, æresmedlem 4 Årsmøtet Positivprisen 9 Styrets virksomhet 10 Barndomsminner frå Oppland 11 Møter og arrangementer som styret har deltatt på 12 Sommerturen Inspirasjonsseminar i Kristiansand 15 Regionmøte Krafttak mot kreft 18 KFB Komite Oppland 19 Fylkesledersamling Arbeidet i lokallagene 20 Kontoret 24 Ledere i lokale bygdekvinnelag 28 Medlemstall 29 Regnskap 31 Revisjonsberetning 33 NBK-sangen 34 Støtt våre annonsører! 2

3 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I OPPLAND BYGDEKVINNELAG 23. OG 24. MARS 2012 På vegne av fylkesstyret vil jeg ønske alle årsmøteutsendinger og gjester hjertelig velkommen til årsmøte i OBK på Fagernes. Året 2011, vil bli husket på så mange måter, først ble landsdelen vår herjet av uvær med regn og flom. Elver, bekker og veger ble omdannet til store juv, jorder og utmark så ut som diker. Det var mange som mistet kontakten med omverden i flere dager, og andre måtte evakueres fra hus og hjem, Flere mistet alt de hadde, store verdier gikk tapt. Ukene etter skjedde den forferdelige massakren på Utøya, og i regjeringskvartalet. Helt ufattelig at noe så fælt kunne skje i vårt trygge Norge. 22 juli vil for mange bli den verste dag i deres liv. På førjulsvinteren kom stormene Berit og Dagmar og herjet i fylket vårt. De skapte store ødeleggelser på strømnettet, hustak og ikke minst skogen. Dette ble jula vi minne med ekstra mye stearinlys og brettspill, men for dem med dyr i fjøset - store problemer. I forkant av alt dette hadde vi i OBK planlagt kurs gjennom Kvinners Frivillige Beredskap (KFB). Tema var Psykisk helse, Hvordan møte menneske i krise? Aldri før hadde vel tema passet bedre!! Derfor var interessen stor og mange meldte seg på kursene som ble fulgt opp på våre to regionsmøter i høst. Fylkesstyret er stolte av dere alle i lokallaga at dere får til så mange flotte møter. Det er ikke så lett for vi har mange lag og foreninger å konkurrere med, men med våre gode møteplasser og tradisjonsrike aktiviteter, håper vi at vi fortsatt kan se lyst på framtida. Årsmøtet er vårt høyeste organ, det er her vi skal legge planer og ta beslutninger, derfor håper jeg dette kan bli to inspirerende dager i Valdres hvor vi kan treffe nye medlemmer vi kan samarbeide med, og ønske om at fylket vårt kan bli enda åpnere, rausere og mere inkluderende. Velkommen Hilsen Anne Mari 3

4 Fylkeslaget i Oppland ble stiftet 18. mars i Da hadde det vært lokallag i arbeid siden 1923 da det første lokallaget i Oppland, Lunner Bondekvinnelag ble stiftet. Før 1930 var det lokallag i Brandbu, Ulnes, Ø. Toten, Fåvang og Brekkom, Lesja, Dovre, Skeivoll og Follebu.Stadig flere lag ble stiftet og behovet for et bindeledd på fylkesnivå meldte seg. Det møtte 24 utsendinger fra 14 lag på stiftelsesmøtet. I dag har vi 36 lag i aktivitet og 1151 medlemmer. Det finnes et eller flere bygdekvinnelag i alle kommuner unntatt Lunner, S. Land, Gausdal, S-Aurdal og Etnedal. Oppland Bygdekvinnelag er tilsluttet Norges Bygdekvinnelag. NORGES BYGDEKVINNELAG er en selvstendig, ideel, frivillig organisasjon for kvinner. Organisasjonen har medlemmer fordelt på lokallag over hele landet. Disse kvinnene arbeider med samfunnsspørsmål som gjelder bygdefolk generelt og kvinner spesielt. Kvinnenettverk på tvers av yrke og alder. ÆRESMEDLEMMER. Oddbjørg Blakar, Lom, 1997 STYRET Styret i Oppland Bygdekvinnelag har i 2011 bestått av: Verv Navn Adresse Telefonnr E-post Leder Anne Mari Amlien 2846 Bøverbru no Nestleder Magnhild Grimsrud 2636 Øyer Styremedlem Aslaug Valde 2680 Vågå Styremedlem Cathrine Thorstensen 2836 Biri Styremedlem Berit Breivik 2966 Slidre Styremedlem Berit Nerby 3520 Jevnaker Fra OB Haaken Helgestad 2848 Skreia Fra OBU Bente Gaukstad 2837 Biristrand vara Anne Irene Aaberg 2920 Leira vara Solveig Sangnæs 2760 Brandbu vara Kari Tromsnes 2634 Fåvang

5 Årsmøte 2011 Ordinært årsmøte ble holdt på Honne Hotell og konferansesenter på Biri mars Ellen Krageberg ønsket velkommen og ga en orientering om Gjøvik kommune. Deretter ble Jane Dahl Sogn ønsket velkommen. Hun er leder for Granavollen pilgrimssenter og holdt foredrag om senterets virksomhet og pilgrimsleden fra Bønsnes til Biri. Hun viste bilder og snakket om leden i ulike årstider. Bitten Nesbakken som er tilknyttet kirkene i Gran var med på å videreføre foredraget med å fortelle om Olsokfeiring fra Granavollen og samarbeidet med pilgrimssenteret. Ellen takket Jane med blomster og boka Barndomsminner fra Oppland. Møtet ble hevet Kl ble det servert middag. Årsmøtemiddagen ble avviklet med god mat sanger taler og utdeling av positivprisen. Positivprisen gikk til Sigrid Øistad. Hun fikk diplom, blomster og god omtale av Betty Ann. Lørdag ble møtet satt kl Ellen Krageberg ønsker velkommen til årsmøte og NBK sangen ble sunget. Leders tale Leder Betty Ann Stennes Fretheim ønsket velkommen og takket for en fin festkveld dagen før. Hun ønsket spesielt velkommen til leder i Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland. Videre takket Betty Ann for at hun fikk fornya tillit som fylkesleder på forrige årsmøte. Dette er noe av temaene hun tok opp under talen. Hun startet med å nevne rapportene om aktiviteten i lokallaga. Det er et mylder av arrangement, møter og kurs. Det bevitner om stå-på-vilje, engasjement og styrke. Medlemsverving I følge rapportene fra lokallaga, har medlemstallet økt med 35 medlemmer i Oppland. Medlemstallet i Norges Bygdekvinnelag har gått ned. Oppland er et sterkt Bygdekvinnelagsfylke! Denne positive bølga må vi ta med oss inn i et nytt arbeidsår. Vi skal fortsette vervingen, men også ha et sterkt fokus på å beholde etablerte medlemmer. Ledermøte Takk til alle som deltok på ledermøtet i høst. Det gode oppmøtet gir oss i fylkesstyret pågangsmot og giv til å skape felles arenaer der vi lærer noe nytt, oppdaterer oss og utveksler informasjon. Takk til fylkesstyret Tusen takk til fylkesstyret! De er dyktige, engasjerte, humørfylte, framtidsretta, positive og ikke minst glade i Bygdekvinnelaget. I fellesskap har vi hatt konstruktive styremøter, med rom for moro og latter. Barndomsminne frå Oppland Eg er så glad for måten de har omfavna vår felles bok Barndomsminne frå Oppland. Tusen takk for hver eneste bok dere har vært med å solgt. 5

6 NBK sitt årsmøte i Balestrand 2010 I juni reiste fire av fylkesstyrerepresentantene til Balestrand for å delta på årsmøtet i Norges Bygdekvinnelag. Det var et flott gjennomført årsmøte med mange delegater fra hele landet. Under årsmøtet vart det nye strategidokument vedtatt, vår felles arbeidsplan der nærmaste åra med nytt slagord: Bygdekvinnelaget- en moderne møteplass. Kontingent Kontingentøkning har vært et hett tema. Vi som representerte Oppland i Balestrand stemte i mot en så stor kontingentøkning. Dette fordi vi hadde fått signal frå våre medlemmer i Opplanda t en slik økning ville oppleves som vanskelig. Flertallet på årsmøtet i Norges Bygdekvinnelag ville noe annet. Ganefart I 2010 var konkurransen Ganefart på nytt ute for å finne gode spisested langs veiene våre. Ganefart er en sjanse til å profilere Bygdekvinnelaget, og slike sjanser trenger vi. Ganefart gav mange medieoppslag i aviser, radio og tv i Oppland. Matkultur Fokus på mat er et kjerneområde for Bygdekvinnelaget. Vi er bærere av matkultur, kunnskap om ernæring, kokkekunst og matglede. Mat skal være trendy blir det sagt. Hva er trendy? Norsk tradisjonskost er like moderne som noe annen mat. Det er måten vi presenterer oss og maten på som er avgjørende for om den skal bli lagt merke til. Mat i skolen Fylkesstyret la fram for årsmøtet et forslag til uttalelse om skolemat. Dette er et forsømt tema i mange sammenhenger. Det er provoserende at vi i Norge synes det er heilt på sin plass å bruke store ressurser på detaljerte kostplaner for våre idrettshelter, men organiserte mattilbud i skolen er vanskelig å finne midler til. Gode matvaner må læres fra en er liten, og vil ha effekt på måten vi lever livene våre som voksne. Temaet mat i skolen har også Norges Bygdekvinnelag et fokus på, noe jeg er svært glad for. Veien videre Hva viser fremtiden for Bygdekvinnelaget? Jeg tror at Bygdekvinnelaget er liv laga, men vi må stå sammen. La oss ha stor takhøyde og kunne diskutere hvilken retning vi skal dra i og hva som er måla våre og hvordan vi skal nå de - men la oss være sterke sammen. La oss se hva som er mulig, ikke hva som begrenser oss. Arbeidsplan for Kommunikasjon - Organisasjon Miljø Kultur. Styreleder i Norges Bygdekvinnelag Kathrine Kleveland fikk deretter ordet. Leders tale og Katrine Klevelands sin tale ble tatt opp til debatt. Styret merket seg de synspunkter som har kommet fram i debatten. Leders tale tas til etterretning. Kontingent Kontingenten til Oppland Bygdekvinnelag ble behold uendret med kr 80,- pr medlem/år. 6

7 Valg Anne Marie Amlien fra Bøverbru ble valgt som ny leder i OBK. Ingen andre forslag. Styremedlemmer: Aslaug Valde, Cathrine Thorstensen og Berit Nerby Vara: 1. Anne Irene Aaberg, Leira 2. Solveig Sangnæs, Brandbu 3. Kari Tromsnes, Nordre Fåvang Nestleder: Magnhild Grimsrud Revisorer: Else Borgen, Fåvang og Ingrid Bardal, Biri Valgkomite foran årsmøtet 2012: Nord-Gudbrandsdal: Randi Tordhol, Lesja gjenvalg Vara Rigmor Slettum, Lesjaskog gjenvalg Gjøvik Toten: Tonje Aas, Lena gjenvalg Vara Aina Haug Kløvrud, Eina gjenvalg 7

8 Hadeland Land: Marie Myrvang, Aust-Torpa gjenvalg Vara Irene Trondsen Amundfoss, Jevnaker gjenvalg Ikke på valg: Sør-Gudbrandsdal: Karen Inger Aarnes ikke på valg Valdres: Jorunn Lome ikke på valg Møteleder for årsmøtet 2011 ble Solveig Sangnæs, Brandbu, med Anita Lerfald, Øyer, som vararepresentant. Leder for valgkomiteen ble Marie Myrvang. Utsendinger med vara til årsmøte i NBK skal ikke velges i Godtgjørelser til tillitsvalgte endres ikke. Innstiller på det samme som i 2010: Leder: kr i godtgjørelse for arbeidsåret Kr 500,- i diett pr. styremøte pr. årsmøtedag pr. samrådingsmøte i OBK Styremedlemmene: Kr 500,- i diett pr. styremøte pr. årsmøtedag pr. samrådingsmøte i OBK pr. andre møter (f. eks. styrerepr. i OBU) etter godkjenning i styret Tlf. godtgjørelse: kr 1 000,- pr år til leder kr. 500,- pr år til styremedlemmer Reisegodtgjørelse offentlig transport etter kvittering. Bilgodtgjørelse: Kr 3,50/km + kr 0,75 /km /passasjer (forhøyet i 2009) Godtgjørelse til valgkomiteen: Kr. 300,- pr møtedag i valgkomiteen Reise- og bilgodtgjørelse som styret. Telefongodtgjørelse etter regning det varierer fra år til år. 8

9 POSITIVPRISEN Oppland Bygdekvinnelag deler hvert år ut en Positivpris til et lokallagsmedlem som har utmerket seg spesielt i arbeidet for Bygdekvinnelaget et JA menneske. Prisen er en heder for god frivillig innsats og engasjement. Denne gangen var det Sigrid Øistad fra Torpa som fikk prisen. Prisen ble delt ut under årsmøtemiddagen til OBK fredag 25. mars. Sigrid Øistad har vært medlem i laget alle år siden hun ble voksen. Hun har i svært mange av disse årene vært styremedlem og i noen år var hun nestleder. Ellers har hun også hatt andre viktige verv i laget. Sigrid er alltid positiv og sier ikke nei til noe oppdrag, så sant hun kan makte dette. Tidligere i en travel hverdag som kone på gard med mjølkeproduksjon, omsorg for tre barn og familiens eldre. Nå i en roligere hverdag, men med slitets spor i kroppen. Sigrid har nå i flere år hatt ansvar for den årlige kreftaksjonen, et verv hun utfører med glans! Torpa bygdekvinnelag har i mange år ligget helt på toppen med hensyn til innsamlet beløp pr. innbygger. Her i bygda er kreftaksjonen velorganisert. Bygda er delt inn i roder og Sigrid kontakter hjelpemannskaper på en måte som gjør at alle stiller opp med smil og glede- for en god sak. Og resultatet gjenspeiler dette. Vi kan nevne at i 2010 ble det samlet inn kr ,50, som var en rekord, men i 2009 var beløpet kr Tidligere års beløp ligger i samme kategori. Takk for innsatsen Sigrid. 9

10 STYRETS VIRKSOMHET Styret har fra årsmøtet i 2011 og frem til januar 2012 hatt 6 styremøter og behandlet 69 saker. En av de viktigste sakene for styret har vært planlegging og gjennomføring av de to regionmøtene som ble avholdt i november 2011 i henholdsvis Nordre-Land og Nord-Fron. I forkant av møtene ble det sendt ut henvendelse til lokallagene for å kartlegge hva og hvordan møtene skulle legges opp og gi best utbytte. På hvert av møtene var det omkring 30 deltagere. For styret er det viktig at fylkesleddet oppleves som nyttig for lokallagene. Vår oppgave er å samle lokallagene på tvers av fylket, gi rom for diskusjoner og sørge for faglig påfyll! I etterkant har styret fått gode tilbakemeldinger på opplegget som var for regionmøtene. Styremedlemmene har forsøkt å følge opp «sine» lokallag, og invitasjoner og henvendelse fra lokallagene har vært fulgt opp så langt styret har hatt anledning til. Styret ser det som svært viktig å delta på disse arrangementene, og vi setter stor pris på å bli invitert. En oversikt over aktivitetene utenom styremøtene styret har deltatt på både som representanter i råd, utvalg og styrer, samt andre arrangement, finnes på et annet sted i årsmeldingen. En annen viktig sak har vært fordeling av fondsmidler til lokallagene. Som følge av det svært gode salget på boka «Barndomsminne frå Oppland», ble det på årsmøtet i 2011 vedtatt å opprette et fond til bruk for lokallagsarbeid. Til sammen er fondet på kr og i 2011 ble det avsatt kr til fordeling i lokallagene. Styret behandlet 20 søknader etter vedtatte retningslinjer og fordelte ut til sammen kr med inntil kr per lag. Alle søknader ble besvart individuelt. Styret har ellers behandlet søknad om NBKs diplom, søknad om hustavle, søknad om positivprisen samt foreslått et æresmedlem. Av andre saker som styret har brukt tid på er både denne årsmelding og planleggingen av årsmøte i 2012 da OBK også har 75 års jubileum. Salg av boka «Barndomsminne frå Oppland» har også vært en gjennomgående sak på styremøtene og på regionmøtene. Salget har vært bra men vi har fortsatt et opplag på omkring 1800 bøker som vi ønsker å selge. Ulike løsninger har vært diskutert og lokallagene har blitt oppfordret til å distribuere boka til lokalmiljøet enten ved salg eller som gave til eksempelvis barnehager, skoler, kulturkontor, historielag, eldre- og sykehjem m.m. Styret har imidlertid ikke lykkes i å få solgt ut en større andel, og dette arbeidet vil fortsette i For innkallinger, distribusjon og tilgjengeliggjøring av styremøtereferater, saker fra NBK, kontaktinformasjon og annet aktuelt stoff har styret hatt svært god og uvurderlig hjelp av Jorunn Løvdal fra Oppland Bondelag. Jorunn var på nettside-kurs hos NBK 14. oktober men fikk fylkesnettsidene til å være operative lenge før den tid. NBK har t.o.m. henvist til Oppland Bygdekvinnelag om hvordan informasjon om styret bør se ut! Se adressen: Sekretær for årsmeldingen er det også Jorunn som har vært. Tåle Willerud, også på kontoret i Oppland Bondelag, har vært til stor og nødvendig hjelp mht. økonomien og regnskapet vårt. 10

11 BARNDOMSMINNE FRÅ OPPLAND Boka vår. Som de alle veit, har vi no starta å selja frå andre opplaget av boka. Det første gjekk strålande, og gav mye pengar i kassa. Dette har styret brukt til å gje rimelegare årsmøte i fjor, og på regionmøta i haust. Det er og sett av eit fond som laga kan søka midler frå noen år framover. Dette året er det brukt over til laga. Rekneskapen dette året viser at det er solgt bøker for kr Det er og eit godt tilskudd til arbeidet i OBK; og er med på å halda kontingenten låg. Lageret av bøker er no ca Dette kan synest mye, men er berre 1,64(!!) bok pr medlem! Dersom vi er litt ivrige på å selge neste år `og klarer vi vel dette! Vi får tre goder, laget får pengar, OBK får pengar, og du som selger får ein hyggeleg prat med den/dei du selger til. Verd ein liten kveldstur, ikkje sant? 11

12 MØTER OG ARRANGEMENT Styret har i tillegg til OBK`s møter og arrangementer deltatt på: Anne Mari: Styremøter i OBK Ledersamling i NBK i Oslo KFB Kongress på Akershus Festning. Sommertur på Hadeland med OBK. Årsmøte i Norsk Havreforening, Bioforsk Apelsvoll. Løkdag på Vang Gård, Østre Toten. Kvinnehelse i et globalt perspektiv. Opera/Tapas Hadeland Glassverk. Fårikåldagen på Valle vdg. Skole. Inspirasjonsseminar i Kristiansand. Havredag med tilflyttere til Vestre Toten. Frivillighetssentralen. KFB psykisk førstehjelp Årsmøte i Torpa Bygdekvinnelag. Årsmøte i Østre Toten Bygdekvinnelag. Regionmøte på Bjørnesn. Regionmøte på Sinclair. Temakonferanse for Landbrukssamvirke på Øyer/Hafjell. 75-års fest i Kolbu. Magnhild Grimsrud Styremøter i OBK Årsmøte OBK - Honne Regionmøte på Kvam Inspirasjonsseminar i Kristiansand - NBK Styremøter i Oppland Bondelag Årsmøte i Oppland Bondelag i Øyer Ledersamling Oppland Bondelag i Oslo Temakonferanse Oppland Bondelag i Øyer Berit Nerby Styremøter i OBK KFB psykisk førstehjelp KFB - Brandbu Regionmøte på Bjørnen 12

13 Aslaug Valde Styremøter i OBK Årsmøte i OBK 2011 Regionmøte i Kvam Årsmøte i Lesjaskog Bygdekvinnelag Berit Breivik Styremøter i OBK Årsmøte i OBK 2011 Krafttak mor kreft Cathrine Thorstensen Styremøter i OBK Deltatt på et dagskurs i regi av prosjekt RULL om kurs i strategisk bruk av sosiale medier i landbruket i Oppland. Idemyldringsmøte i Østre Toten Bygdekvinnelag om satsingsprosjektet til NBK «Bygdekvinnelaget åpner bygda». Deltatt på OBKs regionmøte på Bjørnen på Odnes i Nordre Land Bak f.v. Berit Breivik, Magnhild Grimsrud, Berit Nerby. Foran f.v. Bente Gaukstad, Anne Mari Amlien, Anne Irene Aaberg og Aslaug Valde 13

14 SOMMERTUREN I 2011 Sommerturen 2011 gikk i år til sørenden av fylket. Der var bygdekvinnelaga i Brandbu, Østre og Vestre Gran, samt Jevnaker vertskap. Fredag 17. juni møttes 40 personer på Du store Alpakka til omvisning og muligheter for å handle litt. Der ble deltakerne servert kaffe og rundstykker. Om kvelden ble det servert middag på Hotell Hadeland, hvor de tilreisende deltakerne overnattet. Lørdag møttes vi på Kistefos - museet på Jevnaker klokken 10. Her var det omvisning i industrimuseet og i kunsthallen. Etterpå drakk vi kaffe i café Consulen. Neste post på programmet var Hadeland Glassverk. Her var første post besøk i glasshytta, hvor vi fikk se hvordan glass blir laget. Så var det mulighet for å besøke glassmuseet og bunadsutstillingen. Det ble også tid til besøk i de ulike butikkene. På kokkestua ble det servert mat klokken Etter maten, gikk turen til Hjørdis Bjertnæs vevstue, hvor hennes vevarbeider ble vist fram. Her ble det servert kaffe og kringle, før deltakerne reiste hjem. Sommerturer fra 2008 Toten 2008, Hadeland-Land 2009, Nord-Gudbrandsdal 2010, Hadeland 2011, Gjøvik Toten 2012, Sør-Gudbrandsdal 2013, Valdres 2014, Nord-Gudbrandsdal

15 INSPIRASJONSSEMINAR I KRISTIANSAND MED TEMA " Med hjarte på rette staden i Nord og Sør " Her var det samlet 160 damer hvorav 4 fra Oppland Bygdekvinnelag. Her møtte vi nytenkende lag og fikk inspirasjon til å jobbe for å skape åpnere bygder. Hvordan kan vi være åpne for nye medlemmer, tilflyttere, innvandrere og hvordan kan vi som enkeltpersoner være så andre føler seg velkomne i bygda? Dette var hovedtema på seminaret, og ut fra engasjementet og diskusjoner var det mange som kjente seg igjen i dette. Bygdekvinnelaget er motoren som skal dra andre med seg og sørge for at bygdene blir mere åpne, rause og inkluderende. Dette er en del av arbeidsplan for Gjennom dette arbeidet bygger vi videre på det verdifulle arbeidet som enkeltmedlemmer, lokallag og organisasjonen har stått for gjennom mange års aktiviteter. Motsatt-tenkning Motsatt-tenkning er et beskrivende begrep for opplegget til Halvor Haukerud fra Motarbeider.no. Han var foredragsholder på seminaret. Ved å snu alt opp ned, spurte han " hva kan vi gjøre for å unngå nye medlemmer, gjøre så ingen vil være med i bygdekvinnelaget, avfeie nye ideer og tanker?" Med mye humor og latter ledet han tankene inn på nye områder. Vi satt tilbake med tanker om hva kan vi gjøre sjøl for å bli mere åpne og inkluderende. Fokuset på alt som gjøres galt må snues til positive tanker og handlinger. Dette var et kjempebra kurs. Vi reiste hjem med mange gode tanker. Magnhild Grimsrud Oslo Sør-Fron Otta Dovre Dombås Lesja

16 REGIONMØTE 2011 Regionmøtene i år var 5. og 19. november. Møtene ble holdt på henholdsvis Bjørnen, Oddnes og Sinclair i Kvam På begge stedene var det bra oppslutning, til sammen over 50 medlemmer fra lokallaga. Vi startet opp med kaffe og rundstykker kl og møtestart Lørdager synes for de fleste å passe bra. Som foredragsholder hadde vi Ingeborg Grimsrud, fra Ringebu og tema var: Psykisk helse. "Døden er en del av å leve- men i krise er den uventet og tøff". Det var et gripende foredrag. Hun er sykepleier, sitter i kriseteam i sin kommune, og har masse konkret erfaring å dele med andre på en åpen og levende måte. Etter hennes "time", ble det lett og ta ordet og komme med egne opplevelser og også få noen gode råd. 3 lag hadde på forhånd forberedt seg til å legge fram sin arbeidsplan. Dette gir også stor inspirasjon til andre lag. Flott å se at så mange lag har gått sammen om aktiviteter og møter. Gjennom Aktivitetsfondet (resultatet fra Barndomsminner) var det 17 lokallag som fikk tilsammen kr ,- til et planlagt prosjekt for bygda. Vi syns det er flott å ha penger til slike prosjekt og er Bokkomiteen og de som satte i gang med boka, stor takk skyldig! Denne gangen hadde vi laget evalueringsskjemaer som alle fikk og måtte fylle ut før de reiste hjem. Da OBK har så god økonomi så hadde vi kjøpt inn linhandkler, og alle fikk hver sitt som takk for jobben de gjør i laget sitt. På Oddnes fikk vi også besøk fra Hadeland Glassverk som fyller 250 år i Dit kan vi reise på masse flotte arrangement i året som kommer og få rimelig mat og omvisning, bare vi bestiller gjennom bygdekvinnelaget - et flott tilbud. Ut fra evalueringsskjemaene ser det ut til at slike dagmøter er det greieste, vi er så mange ute i arbeid på ukedager, så vi fortsetter med lørdager. Anne Mari Anne Mari Amlien og Cathrine Thorstensen 16

17 17

18 Krafttak mot kreft Kreftaksjonen i 2011 gikk av stabelen i uke 10 og 11 og innsamlingsformålet var kreftforskning på tre kreftsykdommer som har lav overlevelse. 24 lokale lag fra OBK samlet inn kr kr og aktivitetene var mange; noen gikk fra dør til dør, andre stod på butikk og enkelte valgte å gi av loddsalg fra medlemsmøter. For første gang samarbeidet Lom Bygdekvinnelag med Lom-russen og det ble så vellykket at de vil gjenta dette i 2012! Til sammenligning var det i lag som bidro til å samle inn kr Fra Hedmark og Oppland var det totalt 1501 bøssebærere fra 68 lokale lag og foreninger som til sammen samlet inn kr ,52 under aksjonen og det var første gang vi klarte å nå 2 millioner til kreftforskning i Innlandet! Kreftforskningen har kommet langt og antall personer som overlever kreft er doblet de siste 50 år. For 50 år siden overlevde 1 av 3 som fikk en kreftdiagnose. I dag overlever 2 av 3. Kreftforskning har endret prognosen for mange kreftpasienter fra dyster til god. Forskning nytter. Tusen takk til alle bygdekvinner som bidrar i en viktig sak! Kreftaksjonen i 2011 gikk av stabelen i uke 10 og 11 og innsamlingsformålet var kreftforskning på tre kreftsykdommer som har lav overlevelse. 18

19 KFB KOMITE OPPLAND Det ble holdt kurs i psykisk førstehjelp over tre kvelder på Brandbu høsten deltakere fullførte kurset og kursleder var Oddny Sandbekken. Hun har et langt yrkesliv på Oppland Psykiatriske sykehus bak seg. Kurset tok for seg hva vi som vanlige personer kan gjøre når noen kommer ut for en alvorlig krise. Ordet krise blir ofte misbrukt i dag, særlig blant ungdommen, da det ikke alltid er mye som skal til for at det blir krise for dem. Krise i rett betydning er mer enn jeg kan mestre selv. Da er det viktig at vi kan være tilstede og gi den hjelp vi kan og som er ønsket der og da. Senere kan vi besøke den gjelder, gjerne med ei kake, mat eller bare for at personene som har opplevd krise kan få snakke. Det viktigste er at vi er et medmenneske! 19

20 FYLKESLEDERSAMLING 2011 Fylkesledersamling ble holdt april i Oslo. Dette var mitt første møte med ledelsen og sekretariatet i NBK. Vi ble veldig godt mottatt, alle nyvalgte ledere var invitert til å møtes torsdag kveld for å bli kjent. Tema for dagene var "Kvinner vil, kan og får det til". Det ble lagt fokus på samarbeide i alle ledd og at vi må bygge kunnskap gjennom dokumentene i arbeidsplanen son NBK har laget. Det var satt av god tid til å presentere fylket sitt, her fikk vi mye inspirasjon fra hverandre. Havreår- prosjektet 2010/11 har vært meget vellykket, så å si alle lokallaga har hatt temaer med havre og dagligvarehandelen har merket at salget har går i været. Skolemat for alle. Stiftelsen "Skolematens venner", hvor Kathrine Kleveland sitter i styret har lenge jobbet for å få til et måltid mat daglig for alle skolebarn o Norge, pga dårlig økonomi i skolesektoren er dette vanskelig, men det jobbes videre med saken. Sunn skepsis til GMO (genmodifiserte organismer). Leder har her gjort en kjempeinnsats, samlet inn underskrifter og overlevert statsråder. Delt ut T-skjorter med logo" Jeg elsker den norske genteknologiloven". Vi håper mange politikere har fått øynene opp for at vi vil ha GMO fri mat og for i Norge. Andre temaer vi drøftet var: Sunn matglede i SFO. Mat og helse i barselgrupper. Møter ang. Psykisk helse. Miljøgrønn hverdag med mer. Vi ble også presentert det nye prosjektet Vi åpner bygda, hvor det overordna målet er at lokallaga, skal bli rausere, åpnere og mere inkluderende i møte med tilflyttere fra inn og utland. Prosjektet er finansiert av Bolyst-midler fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det var også besøk fra Gjensidige, som gjerne kommer på møter med info og profilering. Helgen var meget lærerik, med mye nytt stoff som skal formidles videre i fylket. Det er svært viktig å ha slike samlinger i en så stor organisasjon som NBK. ARBEIDET I LOKALLAGENE For 2011 er det 32 lokallag som har levert årsmelding. Pr var det ifølge rapporten: 1062 medlemmer i Oppland. 45 nye medlemmer, 94 utmeldte derav 1 død. 5 lag har ikke levert årsmelding Lokallagene har hatt: styremøter medlemsmøter/åpne møter - 28 lag har møteplan - 1 lag har lagsblad -13 lag har hjemmeside - 22 lag er presentert på kommunens oversikt over lag/organisasjoner Innenfor NBK's arbeidsplan har det vært forskjellige arrangement: Tema Bygdekvinnelaget åpner bygda, havreåret, kultur, mat og miljø 20

21 Tema på møter: Havreåret har vært et tema i de aller fleste lokallag. Baking med unger i barnehage og elever i skolen. Åpent møte om samhandlingsreformen, idemyldring om bygdekvinnelaget åpner bygda, tradisjonsmat, vinkveld, fjellturer og teatertur. Foredrag om kvinneliv i Uganda, Indiaforedrag og kvinneliv i et globalt perspektiv. Litteraturkveld, interiørkveld, planteauksjon, brannsikring. Kildesortering med renovasjonsetaten. Møte om hvordan bli fosterforeldre. Tema-sosiale relasjoner på garden. Dette er en god del av det som har vært på møtene i 2011 Kurs: Det er avholdt totalt 25 kurs med bra deltagelse på alle. Fotoredigering, lefse og flatbrød, data, skinnfellkurs, re-design av gamle klær, fingermat/tapas, jul- og påskedekorasjoner, potet/vin, kakepynting, mat fra Asia, maritimt håndtverk, kornband og soppkurs er noe av det som har vært. Andre arrangement med ulike temaer: Bondens marked, Fellesmøte om Norge og verdens matvaresituasjon, Pilgrimsvandring, Krafttak mot Kreft, markering av bygdekvinnenes dag, Tur med Skiblander, tur til Aulestad og Bjerkebekk, og Vianvang med Arne Brimi. Prøysenkveld, hyggekveld på sjukeheimen, pynte kirka til høsttakkefest, Strikking av babysokker til nyfødte i bygda, Suppemøte hos" Damene på gården" der unge kunstnere er invitert til å selge sine produkter. Lanbrukets dag i Valdres. Kommunikasjon: Lagene har samarbeidet med: Sanitetsforeninger, skoler og barnehager, bondelag og bygdeungdomslag, kommuner, historielag, kreftforeningen. Mange lag har tradisjon for å arrangere juleverksted og juletrefester, samt hyggekvelder på eldresenter og sjukehjem. Medieoppslag: Ut fra rapportene har det vært en god del medieoppslag i forbindelse med åpne møter, medlemsmøter og kurs. Det har vært gitt gaver til ulike sosiale og humanitære formål. Fra 19 lag er det gitt gaver på til sammen kr ,-. Lokallag som har hatt jubileum i 2011: Kolbu bygdekvinnelag 75 år V.Toten bygdekvinnelag 75 år N.Fåvang bygdekvinnelag 85 år S.Fåvang bygdekvinnelag 85 år N.Ål bygdekvinnelag 65 år Vingrom bygdekvinnelag 65 år Biri bygdekvinnelag 65 år Vardal bygdekvinnelag 75 år 21

22 Dombås veterinærkontor Veterinærpraksis for alle dyr Vakttelefon: Klinikk for smådyr Ved smådyrveterinær Kathrine Holten mandag formiddag og onsdag ettermiddag Timebestilling smådyrklinikk alle kvardagar 8.00 til Operasjon, røntgen, ultralyd, id merking, tannbehandling, salg av Specific hundefôr og kattefôr Operasjon, røntgen, ultralyd, id merking, tannbehandling, salg av Specific hundefôr og kattefôr 22

23 23

24 KONTORET. Oppland Bygdekvinnelag har sitt fylkeskontor på Lillehammer. Kontoret er felles for Oppland Bondelag, Oppland Bygdeungdomslag og Oppland Bygdekvinnelag. Ansatte i 2011: Ola Råbøl Astrid Simengård Jorunn Løvdal Tåle Willerud Organisasjonssjef Rådgiver 60 % stilling Førstekonsulent i 100 % stilling Førstekonsulent i 50 % stilling I tillegg til de nevnte organisasjonene har kontoret sekretærfunksjoner for: - Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonene i Hedmark og Oppland, som tar seg av naturlige fellesoppgaver som Unge Bønder og Eierskifte-kurs, kontakt med skoler og arrangementet Bønder til torgs. - Bondens Marked, Lillehammer. Jorunn Løvdal er sekretær for Oppland Bygdekvinnelag. Kontoret ligger i underetasjen i Kirkegt. 70, 2609 Lillehammer. Telefon : E-post: / TAKK 2011 er nå over og vi kan se tilbake på et givende arbeidsår med Bygdekvinnelaget. Fylkesstyret ønsker å rette en stor takk til tillitsvalgte og samarbeidspartnere gjennom året. Takk til våre kontakter og vi håper på et fortsatt godt samarbeid i Retter også en stor takk til kontor for god hjelp i Lillehammer, Hilsen Styret i Oppland Bygdekvinnelag Anne Mari Amlien /s/ Aslaug Valde /s/ Berit Breivik /s/ Bente Gaukstad /s/ Magnhild Grimsrud /s/ Cathrine Thorstensen /s/ Berit Nerby /s/ Haaken Helgestad /s/ 24

25 25

26 26

27 27

28 LEDERE I OPPLAND BYGDEKVINNELAG Lokallag Navn Postnr/sted Tlf E-post Dovre Bygdekvinnelag Hildrun Granseth 2662 Dovre Lesja Bygdekvinnelag Kirsti Kolstad 2665 Lesja Lesjaskog Bygdekvinnelag Laila Brøste 2669 Bjorli Skjåk Bygdekvinnelag Solveig Holø Kleiven 2690 Skjåk Lom Bygdekvinnelag Mari Sletten 2686 Lom Vågå Bygdekvinnelag Aslaug Valde 2680 Vågå Ruste Bygdekvinnelag Ester Hågå 2640 Vinstra Sør-Fron Bygdekvinnelag Ellen Steberg 2647 Sør-Fron Ringebu Bygdekvinnelag Solveig Haaland 2630 Ringebu Venabygd Bygdekvinnelag Pernille Kalseth 2632 Venabygd Brekkom Bygdekvinnelag Mette Flyen 2634 Fåvang N. Fåvang Bygdekvinnelag Kari Tromsnes 2634 Fåvang Søre Fåvang Bygdekvinnelag Karen Randi Wimmer 2634 Fåvang Tretten Bygdekvinnelag Tone Rui 2635 Tretten Øyer Bygdekvinnelag Anne Berit Rishagen 2636 Øyer N. Fåberg Bygdekvinnelag Aashild Mølmen Rustad 2625 Fåberg N. Ål Bygdekvinnelag Olaug Ekrum 2624 Lillehammer Vingrom Bygdekvinnelag Eli Marie Lindstad 2607 Vingrom Biri Bygdekvinnelag Ellen Krageberg 2636 Biri Snertingdal Bygdekvinnelag Inger Karin Ø. Lønnum Snertingdal Vardal Bygdekvinnelag Turid Rødningsand 2821 Gjøvik Ø. Toten Bygdekvinnelag Unni Lund 2850 Lena Kolbu Bygdekvinnelag Hilda Ringe Ulsrud 2847 Kolbu V. Toten Bygdekvinnelag Gunnlaug Granberg 2846 Bøverbru Eina Bygdekvinnelag Ingvild Rebne 2843 Eina Brandbu Bygdekvinnelag Solveig Sangnæs 2760 Brandbu Ø. Gran Bygdekvinnelag Marit Hval 2750 Gran V. Gran Bygdekvinnelag Anne Marie Hansen 2750 Gran Jevnaker Bygdekvinnelag Mari Bratvold 3520 Jevnaker N. Land Bygdekvinnelag Marianne Gjefle 2870 Dokka Torpa Bygdekvinnelag Marie Myrvang 2881 Aust- Torpa Ulnes Bygdekvinnelag Randi M. Gudheim 2918 Ulnes Ranheim og Garli Bygdekvinnelag Marit Bakke Solhaug 2900 Fagernes Åbjør Bygdekvinnelag Anne Irene Aaberg 2920 Leira Røn Bygdekvinnelag Ruth Marie Røn 2960 Røn Ø. Slidre Bygdekvinnelag Inger Hermundstad 2943 Rogne Vang Bygdekvinnelag Inger Bøland 2975 Vang i Valdres

29 MEDLEMSTALL OPPLAND BYGDEKVINNELAG Lag Stiftet Dovre Lesja Lesjaskog Skjåk Lom Vågå Sel Ruste Sør-Fron Ringebu Venabygd Brekkom N. Fåvang S. Fåvang Tretten Øyer N. Fåberg N. Ål S. Ål Vingrom Biri Snertingdal Vardal Ø.Toten Kolbu V. Toten Eina Brandbu Ø. Gran V. Gran Jevnaker N. Land Torpa Ulnes Ranheim og Garli Åbjør Røn Øystre Slidre ? Heggebø Vang Sum

30 30

31 31

32 32

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Formål Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske,

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag 17.000 Papir: g-print

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4. Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Tema: Samfunnsaktør Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 22. MARS 2014.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 22. MARS 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 22. MARS 2014. Sandar Bondekvinnelag var vertskap for årets årsmøte. Dagen startet med samling i Sandar kirke. Der fikk vi en orientering om kirken av kapellan

Detaljer

Bygdekvinner. Entreprenørskap hva er det? Side 14. Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16. nr 1.11

Bygdekvinner. Entreprenørskap hva er det? Side 14. Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16. nr 1.11 Bygdekvinner nr 1.11 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16 Entreprenørskap hva er det? Side 14 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Bygdekvinner. Bygdekvinnen fra Oslo. 4 - Miljøvennlige klær? 15 - Gjestens beste i Ganefart 20 - Ny giv for fylkesledere

Bygdekvinner. Bygdekvinnen fra Oslo. 4 - Miljøvennlige klær? 15 - Gjestens beste i Ganefart 20 - Ny giv for fylkesledere Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 2-2012 Bygdekvinnen fra Oslo 4 - Miljøvennlige klær? 15 - Gjestens beste i Ganefart 20 - Ny giv for fylkesledere Leder Gode og sterke bygdekvinnelag

Detaljer

nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda

nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda Bygdekvinner nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag 17.000 Papir: g-print 90g Format: 17

Detaljer

Bygdekvinner. Bygdekvinner i 100. Inspirasjonsseminar. 10 - Sunn skepsis til GMO 16 - Kamp for stemmerett 28 - Der husrom møter hjerterom

Bygdekvinner. Bygdekvinner i 100. Inspirasjonsseminar. 10 - Sunn skepsis til GMO 16 - Kamp for stemmerett 28 - Der husrom møter hjerterom Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 2-2013 Inspirasjonsseminar Bygdekvinner i 100 10 - Sunn skepsis til GMO 16 - Kamp for stemmerett 28 - Der husrom møter hjerterom Leder Se mulighetene!

Detaljer

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Årsmelding 2008 Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Coop satser på lokalprodusert mat Med over 100 års historie som forbrukereid dagligvarekjede

Detaljer

Bygdekvinner. Tema: Ny giv i ny tid. Kathrine Kleveland. Samfunnsaktør. Årsmøte 2008: Ny NBK-leder: nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Tema: Ny giv i ny tid. Kathrine Kleveland. Samfunnsaktør. Årsmøte 2008: Ny NBK-leder: nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Årsmøte 2008: Ny giv i ny tid Ny NBK-leder: Kathrine Kleveland Tema: Samfunnsaktør En sommeroppfordring Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon!

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon! Tilsluttet Associated Country Country Women Women of the World of the World Tilsluttet Associated Country Women of the World Til Bygdekvinnelagets lokallagsledere Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

OPPlendingen HØSTARRANGEMENT LOKALLAGSLEDERE NYE LOKALLAG HØSTKURS. Et organ for Oppland Bygdeungdomslag. Nr. 4 2012

OPPlendingen HØSTARRANGEMENT LOKALLAGSLEDERE NYE LOKALLAG HØSTKURS. Et organ for Oppland Bygdeungdomslag. Nr. 4 2012 Nr. 4 2012 OPPlendingen Et organ for Oppland Bygdeungdomslag HØSTARRANGEMENT LOKALLAGSLEDERE NYE LOKALLAG HØSTKURS KONTAKT OSS LEDER Bente Gaukstad Tlf: 902 03 404 bentegaukstad@hotmail.com ORGANISASTORISK

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Bygdekvinner. forretningsidé? Har du en. 4 - Kreativt arbeidsjern 7 - Hekta på røtter 13 - Ny Ganefart-konkurranse

Bygdekvinner. forretningsidé? Har du en. 4 - Kreativt arbeidsjern 7 - Hekta på røtter 13 - Ny Ganefart-konkurranse Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 1-2012 Har du en forretningsidé? 4 - Kreativt arbeidsjern 7 - Hekta på røtter 13 - Ny Ganefart-konkurranse Leder Kvinnemakt og innflytelse Kathrine

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER ORGANISASJONSHÅNDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135 OSLO

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag Det er lenge siden dere har fått brev fra fylkesstyret, men informasjon via mail kommer ganske ofte. Mail fra NBK eller

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer