NR ÅRGANG 67 INNHOLD. Bjelland kyrkje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD. Bjelland kyrkje"

Transkript

1 NR ÅRGANG 67 INNHOLD Bjelland kyrkje Prestens penn...s.2 Til ettertanke v/biskopen...s.3 Kirkevergens hjørne, julevandring Laudal kyrkje...s.4 Menighetsmøter, formiddagstreff, aksjon givertjeneste..s.5 Julevenn v/paul Sveinall...s. 6-7 Barnas side, juletrefester...s. 8 Gudstjenester, slekters gang...s.9 Annonser...s og 51-årskonfirmanter...s.12 Redaksjonen ønsker alle leserne en god jul!

2 2 KYRKJELYDEN MARNARDAL MARNARDAL KIRKEKONTOR Rådhuset Marnardal fax: kontortid: tirsdag kl torsdag kl sokneprest: Arild Knutsen tlf: mob: kyrkjeverge: Truls Glesne, tlf: trosopplæring 0-18: Lasse Braadland mob: men.sekr.: Kari J. Greibesland tlf: privat: BJELLAND KYRKJE klokkar: Kari June Greibesland tlf: organist: Dag Strømme tlf: kyrkjetenar: Kari June Greibesland tlf: soknerådsformann: Hans Olav Gunstveit, Koland, 4536 Bjelland tlf: LAUDAL KYRKJE: klokkar: Theodor Tjomsland, tlf: organist: Kåre Søyland tlf: soknerådsformann: Torgeir Hagestad 4534 Marnardal kyrkjetenar: Ole Jørgen Gangså ØYSLEBØ KIRKE: organist: Camilla Wiig Wennesland tlf: menighetsrådsformann: Kåre Glesne, 4532 Øyslebø, tlf: klokker/kyrkjetenar: Truls Glesne tlf: Tone Glesne Stoff til neste nummer må vi ha innen ETT SOKN I MARNARDAL? Prestens penn En arbeidsgruppe i Agder og Telemark bispedømme har levert sin innstilling. Her anbefaler de menighetene i Marnardal å slå sammen de tre soknene til ett. Nå har våre menighetsråd/sokneråd vurdert fordeler og ulemper ved dette. Forhold som har vært viktige i vurderingen: 1. Soknene i Marnardal har en lang historie. Vil vi vinne noe ved å slå oss sammen? 2. Neste år er det nytt valg til menighetsråd/sokneråd. Det har ikke vært så lett å finne kandidater ved de siste valgene, ikke minst pga den 4-årige valgperioden. (De vi fant, har vært fantastisk gode, synes jeg!) 3. Menighetsrådene har fått på bordet mange tunge høringssaker i kirken til vurdering. (Det er ikke så rart, med tanke på de store reformene vi er oppe i.) Da er det soknerådenes plikt å gjøre seg opp mening om mange ting, som lovformuleringer og liturgibestemmelser. Heldigvis har vi hatt med oss noen som er gode på å lese sakspapirer. Men mange av dem som lot seg velge til menighetsråd/sokneråd, hadde nok ønsket å arbeide med mer direkte menighetsbyggende arbeid. Dette har det ikke blitt så mye tid til som vi skulle ønske. 4. Erfaringer fra andre steder med små sokn som har allerede slått seg sammen, er gode. Alle tre soknerådene har konkludert med at det er mest som taler for at vi slår soknene sammen. Hvis dette blir resultatet, vil det felles soknerådet behandle de mer organisatoriske sakene som hører hjemme i et sokneråd, men også ha ansvar de «gamle» soknene, ved å arbeide for å «vekke og nære det kristelige livet», som det heter i kirkeloven. De samme menneskene med en kommunal representant - vil også være fellesråd, med ansvar for kirkene, økonomi og personalet i soknet. I tillegg til sokneråd/fellesråd, vil det være ønskelig/nødvendig med et menighetsutvalg knyttet opp til hvert kirkested, med mandat til å arbeide for økt oppslutning om gudstjenester og det kristelige arbeidet i bygda. Her slipper vi å bruke tid på utredninger og slikt. Funksjonstida være f.eks 2 år. Dette ønsker vi også å høre din mening om. Saken blir behandlet på menighetsmøter etter gudstjenestene på nyåret. Beslutningen treffes i bispedømmerådet i tide til neste års valg. Vi ønsker er demokratisk kirkeordning og da er soknerådsvalget svært viktig for at menighetene skal fungere etter intensjonen. Det blir spennende å se hvordan dette blir. Uansett trenger vi mange mennesker som er villige til å gjøre en frivillig innsats i menighetene våre. JUL Det er jo slik med frivillig arbeid: Det gir ofte mer lønn, enn hva kroner og øre kan betale! «Det er ved å gi, at vi får.» Er det ikke slik med julegavene, også? Det er like spennende å gi bort, som hva du får. Hva er det så du vil gi? Det vi setter mest pris på med jula, er at noen vi er glad, er tilstede, sammen med oss. Har du mulighet for å være tilstede, er det en gave bare du kan gi. Ved å være deg selv. Helt. Der og da. Slik var det jula ble til. Ved barnet som kom og fylte rommet med sitt lys og sitt nærvær. Han er julas sentrum. Forteller ikke jula oss dermed, at ett menneske kan gjøre en stor forskjell? Det kan faktisk være du som gjør den forskjellen for noen, denne jula. Ved at du er den du er, og lar ditt lys skinne for menneskene rundt deg. «Det er ved å gi, at vi får». God jul til deg og dine! Med vennlig hilsen Arild prest

3 KYRKJELYDEN 3 Til ettertanke Trenøkkelen Jula er den kristne høgtida som utan tvil vert mest feira i samfunnet vårt. Kredittkorta går varme. Familiar samlast, og det er den perioden i året vi et aller mest god mat. Samstundes er jula som eit forstørringsglas. Det fine vert endå finare, medan det såre vert opplevd som endå sårare. Dei vonde relasjonane smertar endå meir. Einsemda vert større. Fattigdomen er aldri så tydeleg som i jula. For nokon er jula ei tid ein gler seg til, for andre er det heller slik at ein gler seg til jula er over. Det er eit paradoks at jula vert feira med så mykje pomp og prakt. For det er jo eigentleg det motsette jula handlar om. Vi ser ein fattig familie som har lagt ut på ei lang vandring. Ikkje fordi dei hadde lyst, men fordi keisaren hadde gjeve ordre om det. Det var ingen vei utanom, sjølv om Maria kunne få barnet kor tid som helst. Dei to som snart skal bli foreldre, får bokstaveleg talt oppleva bustadskrisa. Trass i at alle kunne sjå at dei trengte ly for natta, var det ikkje plass i vertshusa. Ingen av dei som var innanfor baud dei sin plass. Vonbrotne gjekk dei frå dør til dør. Når så barnet vert fødd, er det i ein stall. Dei som først kjem til stallen er ikkje dei rike, men dei fattige gjetarane. Nei, pomp og prakt passar ikkje inn i juleevangeliet. Augustin, ein kyrkjefader frå 300-talet, sa ein gong: «Ein trenøkkel er ikkje så vakker som ein gullnøkkel, men dersom det er den som kan opne døra og ikkje gullnøkkelen, så er den mykje meir nyttig.» Viss Gud hadde sendt Sonen sin julenatt for å gjere inntrykk og skape beundring, då hadde han kome på ein annan måte. Viss det var for å imponera, ville han å kome med all si makt og velde. Då hadde sjølv keisaren i sitt palass vore nøydd til å kasta seg ned i beundring,. Men når han kjem så enkelt og stille til jorda vår, var det fordi han ønska å nå heilt inn til oss. Jesus tok av seg sin verdigheit og kom som eit menneske. Han var framleis Guds Son, men han blei samstundes menneske som ein av oss. Han vart sårbar, trøytt, sliten, han gret og trygla til Far sin. Det står om Jesus: «Han gav avkall på sitt eige, tok ein tenars skapnad og vart menneske lik» (Fil. 2,2). Materialet Gud brukar er ikkje gull, men tre. Jesus blei lagt i ei krubbe av tre då Han kom til jorda. Gud brukte stokkane frå eit tre då han skulle frelse oss. To bjelkar sett saman i ein kross. Det var slett ikkje så vakkert som keisarpalasset, men det er denne krossen som opnar vegen for oss: Fra krybben til korset gikk veien for deg Slik åpnet du porten til himlen for meg Kva er vel ein gullnøkkel berekna til pynt, samanlikna med ein nøkkel av tre som kan føra oss inn til noko stort. Ein nøkkel som kan opna ei stengt dør. «I dag er det fødd dykk ein Frelsar. Han er Kristus, Herren.» Med ønske om ei velsigna julehøgtid! Stein Reinertsen Biskop i Agder og Telemark

4 4 KYRKJELYDEN Kirkevergens hjørne «Noen kommer, andre går!» Erik Gordon Jensen har vært klubbleder i Take a Break siden Nå i sommer sluttet han. Vi er veldig takknemlig for det arbeidet og den tiden du har lagt ned som klubbleder. TUSEN TAKK! Daniel Aarflot har nå sagt seg villig til å overta jobben som klubbleder. Han begynte den 15. november. Vi er veldig glad for at du var villig til dette og ønsker det lykke til og Guds velsignelse over arbeidet. Truls Glesne Kirkeverge JULEVANDRING I LAUDAL KYRKJE Her er et tilbakeglimt fra julevandringen som 1. og 2.klasse v/laudal skole hadde i fjor

5 KYRKJELYDEN 5 Kyrkjelydsmøter: LAUDAL KYRKJE: Søndag 4.januar etter gudstenesten. BJELLAND KYRKJE: Søndag 11.januar etter gudstenesten. ØYSLEBØ KIRKE: Søndag 18. januar etter gudstjenesten. SAK: SAMMMENSLÅING AV SOKNA. Laudal sokneråd - Bjelland sokneråd - Øyslebø menighetsråd Formiddagstreff på Øyslebø Menighetshus Program for våren 2015 Tirsdag 27. januar: Indokina - Buddas barn; glimt fra Østen. v/ Kristian Hagestad Tirsdag 24. februar: Israel og jødedommen v/jan Austad Tirsdag 24. mars: NB! Merk dato Fra ungdom til alderdom i skjemt og alvor v/ Øyvind Laundal God kaffepause! Alle samlinger fra Tirsdag 28. april: Mitt liv i Afrika v/ Kåre Rosseland Med hilsen fra Øyslebø menighets formiddagstreff Tirsdag 26. mai: Island slik jeg har opplevd det v/ Mariane Sønju Hagestad

6 6 KYRKJELYDEN Julevenn Av Paul Sveinall Me høyrer om pinsevenner, og sikkert fins det mange påskevennar(om ordet enn manglar i ordlister). Sjølv er eg helst ein julevenn. Det høver bra for slik ei barnslig sjel som eg. Her skal eg koma med juleminne. Det blir eit djupdykk i tid, og ikkje så lett å gripa slikt i få ord. Så kom eg på at John Ljosdal har eit dikt som går på det same. Han sit som gamal mann og ser utover alle julepakkane, og minnest den tid då einaste gaven var ein appelsin. Midt oppe i det heile manglar denne, og så alle dei kjære som då var tilstades, - den gong. Slik er det etter kvart også blitt for meg. Eg let meg siga inn i eit minne, ei feiring på Sveinall. Det må truleg ha vore i 1943, for tyske offiserar ville då okkupera bedehuset til matvarelager. Orgelet var alt flytta opp til oss. Vi hadde rett nok eit lite orgel frå før, men dette nye var så mykje gildare. Ellers var alt som før. Og slik skulle det alltid forbli, tenkte eg då. Pappa var utskriven til arbeid på jernbanen, mamma stelde dyra, og Mor (mi farmor) reiste frå bygd til bygd med sy-kurs. Men nå var ho dukka opp med symaskin og koffertar. Og straks gjekk ryktet om at «Johana æ kåmen». Dermed kom det ei sann beleiring av «kåner» og ungjenter som bare måtte ha ny kjole eller anna klæsplagg til jul. Livslykka hong i ein tynn tråd. Nytt tøy var aldri å tenka på, så det gjekk på omsying. Mor var skreddar og ein kunstnar i å laga klær etter moteblader, også av gamle og utbrukte plagg. Her vart det klypt ut stykke som kunne brukast, store og små. Her var kragar og «lapellar» og pynt her og der. Prøvinga gjekk føre seg i kammerset. På døra var det ein solid krok. Det var den tid damer som mislikte å kle av seg utan at døra var forsvarlig lukka. Dei yngre gjorde ikkje noko av at eg var til stades, for eg var så liten. Og dessutan hadde mor bruk for meg. Det var nemlig eg som kraup rundt på golvet og bles kritt i ein strek rundt skjørtet med eit apparat som var til dette bruket. Skjørtelengda for jenter var til vanlig midt på leggen, men gamle «kåner» våga seg ikkje på slikt, og heller ikkje på gilde fargar. Svart og kvitt var best. Det er ikkje for mykje sagt at mor sydde dag og natt i heile adventstida. Ein høyrde «surren» av den elektriske Singermaskinen til alle tider. Og kringom i kammerset sat det damer på vedkassa og i senga, og skravla i vei. Alle tala om jul, og korleis alt skulle bli i år, om nå tyskarane gjorde alvor av å okkupera bedehuset. Så blei det kanskje ikkje festar, og dermed få høve til å visa seg i stasen? Gaver ja! I butikkane var det lite å få kjøpt, bare slikt som var av papir og tre. Om ein då ikkje var så heldig å ha rasjoneringskort på eit og anna. Så laut heimeproduksjonen ta seg av resten. Og den var stor. Sauane var klypte til skinnet, og rokkane dura friskt i alle stover. Det var ikkje så enkelt å holda hemmelig kva som vart strikka, men det var i alle fall nyttige ting. Også her var det ein god del «oppatt-røkking» av gamle plagg. Her var eit virvar av fargar og heimelaga mønster. Far laga to nye sopelimar, men det var ikkje gaver, det høyrde bare til jula. Eg vart setta til å sopa gonga. Bòset tømde eg ned i eit hol i tilet ute ved inngangsdøra. Og så kom Gonel Fjælestad og vaska. Det var fast skikk. Og ho kunne fortelja litt av kvart som skulle ha hendt i bygda, eller som kunne skje. Hadde eg ikkje høyrt om jolebukken? Han sette seg fyrst i det eine stovehjørnet, så i eit

7 KYRKJELYDEN 7 anna, og enda til sist i omnskrona. Eller var det fyrst i kjellaren, så i stova, så på loftet og til sist inne på det mørka, skumla «hæstaloptet»? Her måtte eg skikka meg, ellers kunne bukken ta meg! Eg bleikna reint, men då skunna Gonel seg med å tilføya at når kyrkjeklokkene kima, kom jula og jaga alt slikt på dør. Takk og lov! Ute var det snø, og omnen sveiv for fullt for å halda kulda ute. Det var så kaldt at det knirka under skoa når ein var ute og gjekk. Småfuglane laut derfor få fugleband og fleskesvor. Far henta juletre og fekk dette omsider «póda» ned i ein trefot. Noko ustødig vart det, så mamma var i tvil om det var tilrådelig å setta på lys. Kunne ikkje alt saman ta fyr, og huset brenna opp? Pyntekassa kom likevel inn, og fram tok ho forsiktig opp glitrande kuler og korger av papir. Tenk at vi hadde slikt! Godt brukt alt i hop, særlig eit par fuglar som hadde mista halen. Og så var det norske flagg i lange rader frå «spydet» som stod på toppen og nedover greinene. Så norsk, så norsk som Betlehem kunne bli hos oss. Mamma ymta frampå om dette kanskje kunne bli galt, om det kom husundersøkelse. Slike mengder av norske flagg kunne jo av strenge tyske militære oppfattast som ein protest! Mor(framleis mi farmor) avgjorde det heile med å seia at tyskarane nok feira jul, dei óg, og tenkte på seg og sine. Kanskje sat dei og song? For at det ikkje skulle bli for mykje sukk over krig og elendighet, setta far seg til orgelet og spela. Det lydde sterkt i den lille stova, - så det rista når han drog ut alle «klaffane». Også «diapasonen». Brått slutta han av, for nå «kom julå». Me gjekk ut på trappa for å lytta etter om me kunne høyra kyrkjeklokkene. Det kom an på vèret, om dei lydde så langt. Då me kom inn att, stemde Mor i med julesongar, utanat, og mamma og pappa fylgde med. Dei kunne kvart ord, og nytta helst dei gamle tonene. Det var mest kraft i dei. Eg hugsar best «Et barn er født i Betlehem» og «Jeg er så glad hver julekveld». Så la «mor» aleine i veg på «Et lidet barn» og andre som eg ikkje hugsar. Og så bad ho julebønn. Det gjekk mest på fred og vern mot alt som truga. (Det hadde ho god grunn til sidan ho var bodbringar for motstandsrørsla og hadde Grøvan i Lyngdal som utgangspunkt og frakta breva inne i symaskinen sin når ho reiste rundt med sykurs. Ho hadde nemlig passerseddel for heile Agder. Eg trur ho denne gonga var komen att frå Valle i Setesdal, der ho hadde base hos kjøpmann Lund). Og så var det mat, og mat, og atter mat. Fyrst middag. Hos oss gjerne langsteikte kotelettar i saus med flatbrød, jordeple, kålrabi og gulerot. Eg hadde lite godt av maten, for eg venta så på gaver. Sant nok hadde eg ikkje vore snill heile tida. Mange påfunn hadde det blitt. Men nå! Nokre gaver låg alt under treet. Særlig spent var eg på ein avlang ein, som eg trudde kunne vera til meg. Så kom fleire pakkar inn. Det var ikkje all verdens mange til fire menneske. Og så fekk eg pakka opp den avlange, det var ski, - av fure og svartmåla. «Om dei nå vart smurde, så kunne det gå an», sa pappa. Kva som det ellers var av underlige strikkeplagg og nytteting, minnest eg ikkje. Eg sneik meg ut for å prøva skia, sånn litt på tunet der det var móka ein veg med issvullar i bunnen. Her glei skia bakover, og hovudet rauk i isen så det blødde friskt og rødt av panna. Pappa bar meg inn. Mamma tørka av meg og setta på eit blått «fæsel» (sundriven skjorteerme) rundt hovudet. Det blei nasjonale fargar! Rødt blod, bleikt fjes og blått fæsel. Så kunne endelig «starinlysa» tennast. Å du så fint og skinande dei blei. Og så gjekk me kring treet. Med fire menneske var det ikkje så enkelt å få til ein ring. Til sist la mamma i veg med «einerbærbusken». Me to hoppa rundt, ho så lett som ei fjør, og eg med storkna blod nedover panna. Og så var det kaffeerstatning, lefser, småkaker og «sød-epla». Eg såg meg ut «Signe Tillis» for dei lika eg best. Dei smaka pære. Om det ute var aldri så mørkt og trugande, var det i stova vår lys og fred. Det var Jul, og ingen og ingenting mangla.

8 8 KYRKJELYDEN Velkommen til juletrefester: BJELLAND: Bjelland bedehus fredag 2.januar kl ØYSLEBØ: Øyslebø menighetshus søndag 4.januar kl LAUDAL: Laudal menighetshus fredag 9.januar kl

9 KYRKJELYDEN 9 Velkommen til møter og gudstjenester! Bjelland kyrkje Laudal kyrkje Øyslebø kirke DESEMBER: 14. Lysmesse kl Familiegudstjeneste kl Gudstjeneste Marnarheimen kl JANUAR: 11. Gudstjeneste. Kyrkjelydsmøte om samanslåing av sokna. FEBRUAR: 8. Gudstjeneste 18. Fastegudstjeneste kl Årsmøte. MARS: 8. Gudstjeneste 29. Gudstjeneste, Palmesøndag. APRIL: 3. Gudstjeneste, Langfredag TRENGER DU KIRKESKYSS? da kan du ringe: ØYSLEBØ KIRKE: Kari Bue tlf Slekters gang DESEMBER: 24. Familiegudstjeneste kl Høytidsgudstjeneste. JANUAR: 4. Gudstjeneste. Kyrkjelydsmøte om samanslåing av sokna. Konfirmantpresentasjon. FEBRUAR: 1.Gudstjeneste. Tårnagenter (8-9-åringer: også lørdagen) MARS: 1.Gudstjeneste 18. Fastegudstjeneste kl på menighetshuset. Årsmøte. APRIL: 2. Gudstjeneste kl , Skjærtorsdag. 6. Gudstjeneste kl på Marnarheimen KYRKJELYDEN for Laudal - Øyslebø - Bjelland UTGJEVE AV SOKNERÅDA I MARNARDAL REDAKSJON: Arild Knutsen. DESEMBER: 21: Vi synger jula inn, kl : Keltisk kveldsbønn kl : Familiegudstjeneste kl : Kveldsbønn, Øyslebø kirke kl.17. JANUAR: 18. Gudstjeneste. Menighetsmøte om sammenslåing av sokna. Konfirmantpresentasjon FEBRUAR: 15. Gudstjeneste. MARS: 4. Fastegudstjeneste kl.19.30, menighetshuset. Årsmøte. 15. Gudstjeneste. Lys Våken! (11-12-åringer: også lørdagen) 22. Konsert. «Easter Suite». Påskesuite av Oscar Peterson. L.E.G. trio fra Flekkefjord. Entrè. APRIL: 5. Gudstjeneste, Påskedag. Red.sekr. Kari June Greibesland - Kasserer: Kari June Greibesland, Bjelland Gåver til bladet vert motteke med takk! Kontonummer: Trykk: Setesdalstrykk a.s 4735 Evje BJELLAND Døpte: Maria Vrålstad (døpt i Konsmo kyrkje), Karoline Sølvskar, August Haugland- Johnsen. Døde: Svein Knutsen (gravlagt Mandal kirkegård) Døpte: Jens Edvard Finsådal Døde: Arnfinn Olsen LAUDAL Døpte: Liam Haugstad-Skogli (døpt i Riska kirke), Elevine Teland Eriksen, Maline Teland Eriksen, Olav Dahl Jostedt, Matheo Øislebø Skansen. Døde: John Glomså ØYSLEBØ

10 10 KYRKJELYDEN MARNARDAL KOMMUNE Kommunens administrasjon finner du i rådhuset, tlf Ordfører treffes mandag - fredag (9-15) tlf Rådmannen tlf Helsesenteret ved rådhuset tlf Helse og omsorgsavdelingen på Marnarheimen tlf Landes Begravelsesbyrå as Mandal Døgnvakt: Evje og Vennesla Begravelsesbyrå as Vi ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner. DØGNVAKT: Magne Kjetså: Snefrid og Einar Dale: Faks: EVJE Vi har bøker og musikk NOMI Bok & media Store Elvegate Mandal Telefon Marnardal folkebibliotek Åpningstider: Øyslebø: Tirsdag Tlf: Onsdag Torsdag Bjelland: (betjent) Tirsdag Tlf: (Bok i butikk, åpent som Joker Bjelland). Sjekk vår NYE hjemmeside: Mettes Blomst og Gaver Mandager stengt (ring) Tirsdag - fredag Lørdag Øyslebø Tlf kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter. UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: Mobil: Fax: MARNARDAL HELSESENTER ÅPNINGSTIDER: Legekontor, Marnardal - tlf Mandag - fredag kl Helsesøster, Marnardal - tlf MARNARDAL FYSIKALSKE INSTITUTT Terapiriding - fysikalsk behandling 4534 Marnardal Tlf

11 KYRKJELYDEN 11 HVORDAN HAR DU DET egentlig? ØVREBYEN. TLF.: ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST LAUDAL, 4534 MARNARDAL Tlf.: OPPRETTING DEKK REKVISITA ØYSLEBØ Tlf / Kontortid: Øyslebø: Man., tirsd., ons., tors., fre. kl SMS varsling: Ønsker du å få en sms med invitasjon til gudstjeneste? Kontakt kontoret. Hva folk snakket om har de lest i LOKALAVISEN følg med du også! Gravmonumenter og skifer fra Evje Steinindustri Oppussing av gamle monumenter TORGNY SANDLAND Bjelland, tlf: / en «sterk fyr» i sør BUA LANDHANDEL 4534 Marnardal - Post i butikk - Tipping Åpningstider: Mandag Fredag Lørdag Tlf:

12 B-blad Returadr: Marnardal kirkekontor 4534 Marnardal 50-årskonfirmanter i Øyslebø og Laudal menigheter. En hel flokk av de som ble konfirmert i Øyslebø og Laudal kirker i september 1964 satte hverandre stevne på Øyslebø søndag 2. november Først var det gudstjeneste der dette bildet er tatt, og deretter var det mat og samtale og deling av minner på Menighetshuset. Her er de fra venstre og etternavnene fra den gangen er beholdt for alle: Birger Usland, Toralf Øyslebø, Knut Eikså, Elin Bratteberg, Aun Drivdal, Randi Norun Finsådal, Einar Manneraak, Eva Torbjørg Kløvfjell, Aud Johnsen, Gunnar Skaar, Ingrid Dønnestad (delvis skjult), Bjørg Odny Birkeland, Liv Edel Ramsland og Ingrid Sandåker. Bakerst står sokneprest Arild Knutsen. JUBILANTER 50 og 51-årskonfirmanter i Bjelland 16. november 2014: Fra venstre: Bodil (Valand) Hem, Liv (Ask) Haaland, John Hjemlestad, Kari Torunn (Skjæggestad) Flottorp, Hans Olav Gunstveit, Kari Gunhild (Monan) Botnan, Arild prest, Per Tormod Pytten, Elling Stedjan, Kåre Normann Koland.

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

NR 2 2015 ÅRGANG 69 INNHOLD

NR 2 2015 ÅRGANG 69 INNHOLD NR 2 2015 ÅRGANG 69 INNHOLD Prestens penn...s.2 Til ettertanke...s.3 Ny salmebok ny salme...s.4 Kirkevalget 2015...s.5 Valgliste menighetsrådsvalget, Marnardal sokn...s. 6 7 Lys våken...s.8 Møter og gudstjenester,

Detaljer

NR 1 2015 ÅRGANG 67 INNHOLD

NR 1 2015 ÅRGANG 67 INNHOLD NR 1 2015 ÅRGANG 67 INNHOLD Prestens penn... s. 2 Til ettertanke... s. 3 Konsert i Øyslebø kirke 22.mars... s. 4 Bjelland musikkor 40 år... s. 5 Nyoppusset peisestue i Øyslebø menighetshus... s. 6 7 Kirkevergens

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Bispevisitas i Marnardal og Åseral 7. 11. mai.

Bispevisitas i Marnardal og Åseral 7. 11. mai. NR 3 2014 ÅRGANG 67 Bispevisitas i Marnardal og Åseral 7. 11. mai. Mer på side 5 8. INNHOLD Prestens penn... s.2 Til ettertanke, konfirmanter, formiddagtreff... s.3 Ledig stilling v/laudal kyrkje... s.4

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

NR 3 2015 ÅRGANG 69 INNHOLD

NR 3 2015 ÅRGANG 69 INNHOLD NR 3 2015 ÅRGANG 69 Konfirmanter i Øyslebø kirke 6. september 2015 kl 11: Foran fra venstre: Cecilie Usland Eiane,, Eirik Nome, Kim-Robin Edvardsen Gabrielsen og Espen Elias Vigemyr. Bak: Nora Skjævesland,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

NR 4/5 2014 ÅRGANG 67

NR 4/5 2014 ÅRGANG 67 NR 4/5 2014 ÅRGANG 67 Frå venstre: John Askeland Lauvdal, Peder Sveinall, Jens Arvid Forgård, Endre Bergum, Sivert Askeland Lauvdal og Britha Sangesland (konfirmert på Misjonshuset). INNHOLD Prestens penn...

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

m j ø s o r m e n leseserie Nynorsk Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad

m j ø s o r m e n leseserie Nynorsk Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad leseserie Nynorsk m j ø s o r m e n og andre uhyre Norsk for barnetrinnet 15795_Mjosormen_M_NN.indd 1 09-11-07 13:04:28 Mjøsa er den største innsjøen i Noreg.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Jon Fosse. Lilla. Skodespel

Jon Fosse. Lilla. Skodespel Jon Fosse Lilla Skodespel Personar BASSISTEN 2 Ei uvanleg brei jerndør opnar seg og Guten kjem inn, held døra open, og Jenta kjem inn etter han, og han let døra att, det er ein lysbrytar til høgre for

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź

det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź marit kaldhol det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź roman Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2014 ISBN 978-82-521-8437-2 Om boka

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Ståle Aklestad Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Treeiningssøndag Det er treeinigssøndag. Og vi skal langt bort. Og djupt ned i jorda. For i Roma, nede i ei av katakombane, som er tidlege, kristne gravplassar,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas 1,6 Kristi himmelferd: Jesus reiste frå jorda og opp til himmelen. Han skal koma att på same måten som han reiste. 2,1 Anden kjem pinsedagen: Læresveinane vart fylte

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte Personalia: Testpersonens namn:... Fødselsdato:... Norm:.. Skule/Institusjon:... Klasse:.... Testleiar:... Dato:.. Merknadar: 1. Leseflyt og leseforståing

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen!

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Eit lite julekorthefte! Eg gleder meg til jul. Kanskje er eg ikkje aleine om det. Famile, julefilmar, julebrus, kakemenn og ikkje minst julehefte. Eg har i ei årrekkje

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna.

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna. Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) Kilde: Boka om Lars O. Skrefsrud (Kerap - Jungelfolkets høvding) av Olav Hodne. Innleiing: For 160 år sidan (i 2010, er det 170 år sidan) vart det født ein

Detaljer

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne?

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne? Norsk etnologisk gransking Desember 1956 Emne 61 TURKESTOVA 1. Var det vanleg i Dykkar bygd å ha eit hus som dei kalla turkestova, tørrstugu, tørrstua, tørrstoga, trøstogo, tørrstugu, trystugu, trysty,

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Hallo i nedslagsfeltet!

Hallo i nedslagsfeltet! Hallo i nedslagsfeltet! Her i Valdres flyg tida av stad, og eg har det supert! Kvar dag skjer det nye og spanande ting, og eg har storkosa meg dei siste vekene, sjølv med ribbeinsbrudd. Logisk nok har

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer