[5-13] si magasinet. Vasker flere titalls tonn i uka 8. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[5-13] si magasinet. Vasker flere titalls tonn i uka 8. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013"

Transkript

1 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013 [5-13] si magasinet Vasker flere titalls tonn i uka 8 Sykehuset Innlandets blodomløp 10 Jubileumsfest på indre bane 22 Sykehuset Innlandet i ny TV-serie 38

2 Innhold SI Magasinet 5/13 3 Leder Det interne er eksternt 4 Investerer 500 millioner de neste årene: Omfattende digital fornying 8 Tekstilvask Innlandet: Vasker flere titalls tonn i uka 10 Alt avhenger av Divisjon Eiendomog intern service: Sykehuset Innlandets blodomløp 16 Elektronisk samhandling: Full fart framover 17 Det nærmer seg: Klart for nødnett 18 Fag- og forskningsdagen sprengte alle rammer: Som sild i tønne på Sanderud 19 Sanderuddagene: Åpnet dørene 20 I nyhetene siden sist 22 Sykehuset Innlandet 10 år: Jubileumsfest på indre bane 24 Besøkte Sykehuset Innlandet: Styreleder på visitt 26 For dårlig oversikt over legers tilstedeværelse: - Må planlegge bedre 27 Jubileum: 50 år med blodbank 28 Medarbeiderundersøkelsen Ta Pulsen: Fokus på arbeidsmiljø 30 Annerledes dag på jobben På vakt med Innlandskongressen for helseforskning: Imponerende bredde 34 Faglig påfyll: Engasjerende lederkonferanse 35 Fokus på ernæringstett mat: Når litt ikke er nok 36 Ekspertene samlet: Fistel i fokus 37 Viktig rutine: Øvelse i traumemottak 38 Vi holder liv i Norge: Sykehuset Innlandet i ny TV-serie 39 Peter Skredderprisen 2013: Prisvinner med langvarig engasjement 40 Gode erfaringer ved Revmatismesykehuset: Når du vil raskere tilbake 42 Helhetlig utviklingsplan: Klar for neste steg 43 Samfunnspanelet: Støtter framgangsmåten 44 Brukerutvalget: Brukermedvirkning også på kommunalt nivå Ansvarlig utgiver: n Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon Redaksjonen: n Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum Telefon n Redaktør/ kommunikasjonsrådgiver: Line Fuglehaug Telefon n Kommunikasjonsrådgiver: Trond Tendø Jacobsen Telefon / n Kommunikasjonsrådgiver: Herman Stadshaug Telefon n Kommunikasjonsrådgiver: Linda-Theres Trondsen Telefon n Redaksjonen avsluttet 19. oktober n Vi tar forbehold om feil og endringer. n Foto forside: Line Fuglehaug Målgruppe: n Ansatte og primærleger er hovedmålgruppe for SI Magasinet, som i papirversjon også gjøres tilgjengelig for pasienter, pårørende, besøkende og andre. Grafisk produksjon: n Design/førtrykk: Sykehuset Innlandet n Trykk: Møklegaard Printshop AS n Opplag: ISSN: n ISSN (trykt utgave) n ISSN (elektronisk utgave)

3 Leder: Det interne er eksternt Denne utgaven av SI Magasinet går i trykken når Norge akkurat har fått en ny regjering på plass. Under forhandlingene mellom FrP og Høyre ble det holdt pressekonferanser daglig om at samtalene gikk sin gang, men at de to partilederne ikke ønsket å si noe om innholdet. «Ingenting er klart før alt er klart», hørte vi Erna Solberg si. De siste ukene har vært preget av spekulasjoner om hvem som ville få hvilke statsrådsposter og hvordan den nye regjeringen vil sette sitt preg på statsbudsjettet den rødgrønne regjeringen har lagt frem. Slik må det være i partipolitikken og som mediemenneske er jeg imponert over hvor tett de klarte å holde kortene. Hos oss i Sykehuset Innlandet holdes ingen kort tett. Jeg kjenner etter hvert mange større offentlige organisasjoner fra innsiden og har aldri opplevd en virksomhet som er like åpen. Styremøtene er åpne, styreseminarene er åpne, avdelingssjefsamlingene er åpne og døren til Morten Lang-Ree er åpen, den også. Det er helt unikt, helt fantastisk og samtidig svært krevende. Vi forvalter fellesskapets penger og fellesskapets helsetilbud. Derfor ønsker vi å være en gjennomsiktig organisasjon hvor alle kan vite hvordan vi styrer organisasjonen. Det betyr at i motsetning til at «ingenting er klart før alt er klart», så vil allmennheten få tilgang til at det er «mange løsninger som diskuteres før ting er bestemt». For i en så stor organisasjon som Sykehuset Innlandet er det ofte langt mellom ideen og gjennomføringen. For eksempel diskuteres nå hvordan vi skal klare å spare nærmere 300 millioner kroner de neste årene. Ledelsen kunne valgt å holde kortene tett. Vi kunne kommet med en ferdig løsning til våren og unngått spekulasjoner og usikkerhet i mellomtiden. Men vi mener at åpenheten fører til bedre beslutninger og mer tillit til at den løsningen vi faller ned på er gjennomarbeidet, selv om den kan være upopulær. Som ansatt i Sykehuset Innlandet fører gjennomsiktigheten til at det av og til kan være vanskelig å vite hvordan arbeidsplassen utvikler seg og hvordan endringer vil berøre deg. Det er kostnaden ved åpenheten. Det interne blir eksternt hos oss. Budskapene blir mottatt, tolket og formidlet av langt flere enn ledere og ansatte i Sykehuset Innlandet. Det krever god kommunikasjon internt i organisasjonen og god dialog mellom ledere og ansatte. Det krever tillitt til våre offisielle kanaler og egne budskap. Det krever god ledelse. Jeg håper og tror at hver enkelt krever god kommunikasjon fra sin leder og setter seg inn i den informasjonen som finnes om hvilke endringer vi står midt oppe i og hvordan veien videre fortoner seg. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til endringer, men god informasjon fra egen organisasjon og egen leder - det har du krav på. Kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum Side 3 si magasinet 5/2013

4 Investerer 500 millioner de neste årene: Omfattende digital fornying Det er litt av et løft Sykehuset Innlandet og resten av Helse Sør-Øst nå har gitt seg i kast med. Prosjekt Digital fornying vil merkes av oss alle. Det er en omfattende modernisering og fornying som er på gang, i alt seks strategiske programmer skal i løpet av de neste årene gi forbedringer på en rekke felt. Av: Trond Tendø Jacobsen Digital fornying: Slik markerer administrerende direktør Morten Lang-Ree og IKT-sjef Roar Halvorsen den svære IKT-satsingen vi nå står foran. Blant annet PC-er skal skiftes ut i Det er etablert egne programstyrer som følger opp at programmene utvikles i tråd med mandatene. Sykehuset Innlandet og de andre helseforetakene har egne mottaksprosjekter som skal sørge for at programmene fases inn på en god måte. De seks programmene er: } Klinisk dokumentasjon } RIS/PACS } Laboratoriesystemer } Digital samhandling } Virksomhetsstyring } Infrastrukturmodernisering 500 millioner I løpet av fire til fem år skal Sykehuset Innlandet bruke 500 millioner av regionale investeringsmidler på en helt nødvendig modernisering av den digitale infrastrukturen. En vesentlig del av dette, 210 millioner kroner, brukes neste år. I tillegg kommer behovet for lokale IKT-investeringer. Situasjonen i dag er den, ifølge IKT-sjef Roar Halvorsen, at hele teknologiplattformen vår er i ferd med å forvitre. De teknologiske løsningene er ikke gode nok i dagens verden. Vi har for eksempel ikke bra nok internettilgang, og vi har gamle utdaterte PC-er som benytter gammel teknologi. - Det er mye som må gjøres. Flere kjernesystemer, blant andre røntgensystemene, er gått ut på dato. Vi kan ikke fortsette med ulike IT-plattformer i foretakene. I det moderne IT-samfunnet må vi i fullt monn kunne «snakke sammen» på tvers av foretaksgrensene, sier han. Halvorsen presiserer at det i tillegg til de regionale midlene også er behov for mange ressurser fra Sykehuset Innlandet for å klare dette løftet, og forteller at det allerede jobbes meget godt av mange dyktige ansatte. Regional strategi Det er felles løsninger som gjelder. Helse Sør-Øst bruker i år 1,3 milliarder kroner på denne fornyingen, og neste år er budsjettet på 1,5 milliarder kroner. I løpet av en planperiode på sju år vil det investeres milliarder kroner. - Det blir ingen «gratis lunsj» på de enkelte foretakene. Investeringene må dekkes gjennom økt tjenestepris i form av avskrivninger og driftspris. Dette vil selvsagt merkes, spesielt i økonomisk trange tider, men dette er helt nødvendige investeringer, sier Halvorsen. Det er en forutsetning at det realiseres effekter og gevinster av dette IKT-løftet, i form av blant annet forenklede og mer effektive arbeidsprosesser, samt bedre tjenestetilbud og kvalitet. I Sykehuset Innlandet bruker vi i dag om lag 2,5 prosent av totalbudsjettet til IKT-formål. I følge Statsconsult bruker staten i gjennomsnitt ca. fire prosent av budsjettet til slike formål, og det private næringslivet bruker fra sju prosent og oppover. I prosjektet SI-IT 2004, som ble gjennomført i perioden , ble det etablert felles teknologi innad i SI. Den gang var de samlede investeringene omkring 220 millioner kroner. Det var helt nødvendig, det var til dels svært ulike systemer i de enkelte foretakene. Da var det ikke mulig å få til fellesløsninger for hele RHF-et. Dette løftet kommer nå. Side 4 si magasinet 5/2013

5 En journal I løpet av fem til seks år er det også håp om at det kan etableres et nasjonalt system med en journal per pasient, der en kan hente journalinformasjon om pasienten uavhengig av hvor i landet han eller hun befinner seg. Dette er også avhengig av en forventet endring av lovverket. I Sykehuset Innlandet utarbeides det nå en IKTområdeplan ( IKT-Strategi ), som om kort tid legges fram for styret. Der vil en se investeringene og de ulike teknologiinnføringene og endringene i et sjuårsperspektiv. - Det vi gjør innen teknologiutviklingen de neste årene må sees i forhold til arbeidet mot et nytt hovedsykehus. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som ser på og definerer de teknologiske mulighetene et nytt sykehus åpner for. Teknologiutviklingen de neste årene gir store muligheter for å understøtte arbeidet mot og realiseringen av et nytt hovedsykehus, sier han. Les mer om Digital fornying på Intranett og på Helse Sør-Øst sine hjemmesider. Viktig og krevende løft - Det er et viktig og krevende løft Sykehuset Innlandet og resten av helseregionen nå står foran, sier administrerende direktør Morten Lang-Ree. - Gjennom prosjekt Digital fornying vil vi levere bedre kvalitet og få gode løsninger på tvers for samhandling med andre helseforetak, kommunene, fastleger og i siste instans også med pasientene, sier han. Han og de andre administrerende direktørene i helseforetakene utgjør et fornyingsstyre som er rådgivende for administrerende direktør Peder Olsen i Helse Sør-Øst. - Det er dessverre slik, sier han, at IKT i helsevesenet ligger noe etter andre bransjer i forhold til å sette av ressurser til dette. Derfor er det et svært viktig løft som nå tas, sier han. - Vi ser jo at IKT som arbeidsverktøy bli stadig mer integrert i den medisinske virksomheten og bidrar til å fremme utviklingen av nye behandlingsmetoder. IKT-verktøyet må også utvikles videre for å sikre enda bedre kommunikasjonsløsning mot våre mange samarbeidspartnere. Nå får vi endelig standardiserte løsninger, det er det som er det vesentlige i den satsingen som skjer. Vi er et så lite land at vi bør få en standardisering som omfatter hele landet, mener han. - Vi er i ferd med å få viktige regionale løsninger på plass. I de prioriteringer vi gjør må vi også tenke framover, og slik legge til rette for det kommende hovedsykehuset, sier Morten Lang-Ree. IKT er nøkkelen til kommunikasjon, og blir spesielt viktig når vi nå har fått samhandlingsreformen og skal kommunisere med 49 kommuner. Tilgang til egen journal og å sikre at pasienten settes i sentrum i forhold til kommunikasjon, ser jeg på som det neste viktige tiltaket. Det er det mange foretak som jobber med. - Når IKT får en så sentral betydning blir vi også mer sårbare og avhengige. Sårbare i forhold til driftsbrudd og mot det å sikre at taushetsbelagte opplysninger ikke kommer på avveie, minner han om. Skifter og fornyer PC-er En standardisering av IKT-plattformen i Helse Sør-Øst vil merkes av alle ansatte i Sykehuset Innlandet. Plattformprosjektet er selve grunnstammen i den omfattende endringen som nå skal gjennomføres. Blant annet skal samtlige PC-er enten skiftes eller gjennomgå en fullstendig oppgradering PC-er skal skiftes ut, og skal»tankes på nytt», med nytt operativsystem og oppsett. Inntil 130 millioner i investeringskroner koster den fornyelsen, som etter planen skal være fullført innen oktober neste år. Andre sentrale elementer i standardiseringen og omleggingen av IKT-plattformen er en lenge ønsket oppgradering av RIS/PACS, røntgensystemene. Det blir flere fellessystemer og bedre samhandling internt, og med andre foretak. Det blir enklere pålogging for brukerne og bedre kommunikasjonsløsninger. Det blir også direkte internettilgang. Det er sterkt fokus på å forbedre brukerverktøyet. Skrotes: av de PC-er i Sykehuset Innlandet skal skiftes og erstattes av nye, mens de resterende skal oppgraderes med nytt operativsystem og oppsett. Side 5 si magasinet 5/2013

6 Permisjonsvarsel: Det kan nå sendes ut permisjonsvarsel til alle faksmaskiner i Sykehuset Innlandet, men helst går det mot full oppsigelse. Den nye plattformen vil også danne grunnlag for fortløpende tilpasninger til moderne teknologi. Selve nettverket og den viktigste infrastrukturen er allerede skiftet og klar til bruk. - En utfordring i Sykehuset Innlandet er det store antallet små og store enheter, 77 når alle ambulansestasjonene også regnes med. Alle skal ha samme nettilgang og henge sammen i et felles nettverk. RIS/PACS-pilot i SI Sykehuset Innlandet er pilot for en ny regional RIS/PACS-løsning, det skal være «oppe å gå» innen april neste år. I RIS/PACS-sammenheng har helseforetakene i Helse Sør-Øst nesten vært som øde øyer, uten elektronisk samkvem på tvers. Det er svært viktig at denne situasjonen snart blir historie. - Det jobbes intenst for å få de nye systemene på plass, sier IKT-sjef Roar Halvorsen. Det nye RIS/PACS blir ikke vesentlig annerledes å bruke for klinikerne, men for de som jobber på de radiologiske avdelingene blir det behov for ganske mye opplæring. Løsningen skal i stor grad baseres på en omforent regional arbeidsflyt og prosesser. Det skal også innføres elektronisk talegjenkjenning på alle røntgenavdelingene i SI. - Det blir etter hvert helt nye kommunikasjonsløsninger som gjør at vi kan sende bilder på tvers mellom helseforetakene. Da blir det endelig slutt på at bilder enkelte ganger må sendes med taxi, sier han. RIS står for Radiology Information System, og PACS er forkortelse for Picture Archiving and Communication System. Digital samhandling De usikrede og utilstrekkelige kommunikasjonsløsningene mellom sykehuset og kommunene førte til at telefaksen, som de fleste vel hadde stuet bort på lageret, ble tatt fram igjen etter at Samhandlingsreformen ble igangsatt. Dette viste seg å være den eneste rimelig sikre måten å utveksle taushetsbelagte pleie- og omsorgsmeldinger mellom sykehuset og kommunene. Ved hjelp av prosjektet Digital samhandling kan faksene snart permitteres for godt. I Sykehuset Innlandet ble det startet et pilotprosjekt på Gjøvik i februar, og i Hamar i mai. Her erstatter pleie- og omsorgsmeldingene (PLO) den ressurskrevende og usikre papirhåndteringen. Det sendes nå elektroniske meldinger som kommunenes systemer forstår. Erfaringene så langt er gode. I løpet av april neste år vil dette være fullt utbygget mellom SI og de 48 kommunene i Innlandet. Dette vil da danne grunnlaget for videre elektronisk samhandling. (Se egen sak side 16) Prosjektet Digital samhandling er tredelt; Elektronisk henvisning, Interaktiv henvisning og rekvirering og pleie- og omsorgsmeldinger og meldingsutveksling med kommunene. Det som nå gjøres er mye «nybrottsarbeide» og danner grunnlaget for videre digital samhandling aktørene mellom. Virksomhetsstyring Programmet Regional virksomhetsstyring skal utvikle standardiserte prosesser innenfor virksomhetsstyring og standardisere felles grunndata og kodeverk der det er hensiktsmessig. Slik skal brukerne få tilgang på oppdatert, korrekt og sammenlignbar informasjon. Dette legger til rette for bedre pasientsikkerhet, drift og økonomistyring. Det skal kunne utvikles bedre bemanningsplaner og støtten for innkjøp, drift og økonomistyring skal styrkes. Klinisk dokumentasjon Programmet Regional klinisk dokumentasjon skal Side 6 si magasinet 5/2013

7 Kardiogram: Det blir felles kurveløsning for hele regionen. gi felles løsninger for all informasjon knyttet til pasientbehandlingen i sykehuset. Løsningene vil også danne grunnlag for elektronisk utveksling av informasjon mellom helseforetakene når det er tilrettelagt for dette. IKT-løsningene overfører relevant informasjon elektronisk til fastleger og kommunehelsetjenesten. Løsningene vil gi helsepersonell bedre støtte for standardiserte behandlingsprosesser. Alle sykehusene skal etter hvert over på samme løsning for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system basert på DIPS og det utvikles standardiserte oppsett og arbeidsprosesser. Det blir også felles kurveløsning for hele regionen. Dette er en løsning som viser grafisk detaljert informasjon om pasientens tilstand og den behandlingen som gis i sykehuset. Løsningen omfatter også system for medisinering slik at faren for feilmedisinering blir redusert. Andre relevante løsninger som kommer gjennom dette programmet er E-resept, Cytostatikasystem og multimedialøsninger. Laboratoriesystem Det skal også etableres ett felles standardisert laboratoriesystem med tilhørende standardiserte arbeidsprosesser i hele Helse Sør-Øst. Dette vil gi felles system for rekvirering, prøvemottak, resultatregistrering, rapportering og arkivering av prøver som er gjennomført i helseforetakenes laboratorier. Prøvesvar og analyseresultater vil bli integrert med den elektroniske pasientjournalen. Sykehuset Innlandet vil innføre denne nye regionale standardiserte løsningen i Standardisering: Felles standardisering av laboratoriesystemene innebærer blant annet standardiserte arbeidsprosesser. Side 7 si magasinet 5/2013

8 Tekstilvask Innlandet: Vasker flere titalls tonn i uka Hver uke leverer de rent arbeidstøy til om lag ansatte. Nærmere plagg i form av grønne og hvite legefrakker, skjorter, bukser, håndklær, sengetøy og pasientklær er innom vaskeriet på Biri. Forbruket av tekstiler er stort, og tøyet fra sykehusene i Innlandet utgjør mesteparten av leveransen ved Tekstilvask Innlandet. Store mengder: Flere titalls tonn med arbeidstøy går gjennom vasken hver uke. FAKTA Sykehuset Innlandet eier 94 prosent av Tekstilvask Innlandet og utgjør 60 prosent av omsetningen. Av: Line Fuglehaug I 2012 ble vaskeriene på Sanderud og Lillehammer slått sammen og samlokalisert i lokalene til det tidligere kjøpesenteret på Biri. Etter en del innkjøringsproblemer og utfordringer etter sammenslåingen, er det nå full fart framover for Tekstilvask Innlandet. Enorm logistikk Det er et øredøvende leven og et imponerende maskineri som møter oss når døren til produksjonshallen ved vaskeriet går opp. Skjorter og bukser transporteres på hengere oppe under taket i den flere tusen kvadratmeter store hallen. Vaskemaskiner og tørketromler på størrelser som en vanlig husmor bare kan drømme om kaster rundt på håndklær og sengetøy, mens ansatte mater de ulike maskinene med rene tekstiler til tørk, bretting, pakking og levering. Daglig leder, Dag Georg Jørgensen forteller entusiastisk om driften mens han viser oss rundt og forklarer logistikken i vaskeriet. Det er mange faktorer som skal fungere optimalt for at produksjonen skal gå knirkefritt, forteller han. Når tusenvis av sykehusansatte kommer på jobb hver eneste dag, skal arbeidstøy og tekstiler være tilgjengelig i alle varianter og størrelser, på alle avdelinger og ved alle sykehusene. Det er vaskeriet som eier tekstilene og sykehuset som leier dem. Problemer ga problemer Jørgensen legger ikke skjul på at perioden etter sammenslåingen har vært krevende. De har også fått erfare at problemer ofte fører til nye problemer og at de ofte forplanter seg og fører til konsekvenser for mange. Ettersom vi ikke har stort overskudd av tøy, er vi avhengige av en stabil rotasjon ved at vi får tilbake urent tøy i samme rytme som vi leverer ut rene. Dette var en av utfordringene vi møtte etter sammenslåingen i fjor vår, forteller han. Dag Georg Jørgensen er midlertidig administrerende direktør for selskapet etter at stillingen ble ledig i juli. I tillegg er Jørgensen styreleder for selskapet. Da selskapet fikk problemer med innkjøring av produksjonen klarte vi i perioder ikke å levere nok rent tøy ut til foretakene raskt nok. I tillegg ble store mengder urent tøy stående for lenge i sommervarmen og ødelagt på grunn av flere dagers Side 8 si magasinet 5/2013

9 stans i anlegget. Tekstiler for et par millioner gikk tapt, noe som har tatt tid å få erstattet. Dette førte til at det i en lengre periode har vært underskudd på tekstiler, forteller han. Dette har igjen ført til at bilene som transporterer ut tøy har måttet vente på utkjøring til de har hatt nok rent tøy og så videre. På bakgrunn av dette førte innkjøringsvanskene også til økonomiske utfordringer. Det er klart at de økonomiske vanskene vaskeriet har hatt i løpet av det siste året er en direkte konsekvens av at både kostnadsberegningene med sammenslåingen slo feil og at det oppsto innkjøringsproblemer med produksjonen. Dette er nå heldigvis i ferd med å snu, og vi håper å kunne skape balanse i regnskapene i 2014, sier Jørgensen. Kjøper nytt Selskapet har arbeidet med kostnadsreduksjoner og tilpasning av produksjonsrutiner, og utsiktene begynner å se lysere ut når produksjonen går bedre. Alt henger sammen, og i disse dager er vi i full gang med å kjøpe inn nye tekstiler. Normalt må vi kjøpe inn tøy for mellom tre og fire millioner kroner årlig. Med åtte millioner i underskudd i fjor har dette måttet vente, forteller Jørgensen. Nå er det nylig kjøpt inn ti tusen nye sett med arbeidstøy, altså nye plagg. Vi håper også å kunne fortsette oppgraderingen av tøylagrene. Dette vil kompensere noe, men vi håper å få kjøpt inn mer i løpet av kort tid, forteller han. Målet er å få bygd opp et lager, slik at de har litt å gå på om det skulle oppstå uforutsette problemer. Det nye tøyet er også ID-merket ved at det er sydd inn en liten minnebrikke. Maskinene leser av brikken og kan på denne måten vite hva de vasker, hvor mange ganger plagget har vært vasket og hvor det sendes. Dette vil effektivisere driften kraftig i framtiden, både når det gjelder sortering, kvalitet og oversikt over svinn og lignende. I tillegg jobber vaskeriet aktivt med å øke kundemassen. Vi har i dag større kapasitet enn vi utnytter. Blant annet har vi bare ett vaktskift, mens vi i teorien kan ha produksjon døgnet rundt, sier Jørgensen, som arbeider for å skaffe nye store kunder og økt produksjon i tiden framover. Kulepenner koster millioner Blekk gir bokstavelig talt røde tall for Tekstilvask Innlandet. Hvert eneste år må flere tonn tøy kastes fordi det blir ødelagt av kulepenner som ligger gjenglemt i lommene. Det er nok dessverre slik at tekstiler for flere hundre tusen kroner årlig går i søpla på grunn av dette, forteller vaskerisjef Bent Mailand. Hvis en kulepenn kommer med i vasken vil blekket smitte til det andre tøyet i maskinen. Mailand viser oss den siste tidens fangst av de fryktede pennene, som de helst skulle ønske de slapp å se i vaskeriet. Det er imidlertid umulig for de vaskeriansatte å søke gjennom lommer i de enorme mengdene skittentøy de mottar til sortering før vask. Jeg tror nok ikke alle er like bevisste på hvor stor skade disse kan gjøre, men mange har det travelt når de vrenger av seg arbeidstøyet ved arbeidsdagens slutt, og glemmer å tømme lommene. Det er viktig å være oppmerksom på at dette påfører både vaskeriet og sykehusene store tap. Mens det er kulepennene som gjør størst skade i vasken kan Mailand fortelle at de også finner mye annet rart i arbeidstøyets lommer. Jeg husker blant annet en fortvilet dame fra Lillehammer som ringte etter sin første arbeidsdag på sykehuset. Hun hadde glemt gifteringen i skjorten hun hadde kastet i vask. Vi satte i gang med en rask og effektiv leteaksjon i det mottatte tøyet og klarte å finne ringen. Dagen etter fikk vi kake på døra, smiler han, og forteller at de også har det litt moro når de for eksempel ringer fra sykehjem som etterlyser høreapparater som ligger igjen i skittentøyet. Da svarer vi «hæ?» ler Mailand. Kort i vask: Daglig ender både bankkort, nøkkelkort og annet lommefyll sine dager i vaskeriet. Vaskeriets fiende: Vaskerisjef Bent Mailand med den siste fangsten av uønskede kulepenner, og kurven med tekstiler som er merket med pennenes blekk. Savner sin eier: Er det din Ola som er gravert inn i denne gullringen som nylig dukket opp i vasken, kan du gjenforenes med den på Biri. Side 9 si magasinet 5/2013

10 Alt avhenger av Divisjon Eiendom og intern service: Sykehuset Innlandets blodomløp Tenk deg at strømforsyningen svikter, at livsviktige leveranser ikke kommer fram i tide, at renholdet sviktet, at maten uteble, - i det hele tatt at de tjenestene vi får fra Divisjon Eiendom og intern service plutselig skulle svikte fatalt. Da ville vi merke hvor totalt avhengig den svære sykehusorganisasjonen er av det mangfoldet av tjenester vi får fra denne divisjonen. Av: Trond Tendø Jacobsen Servicetorg: Det har skjedd en sterk ansiktsløfting av servicetorget og inngangsområdet ved sykehuset i Lillehammer. Som et ledd i dette er den interne postordningen endret, slik at post nå er tilgjengelig i avdelingsvise postbokser hele døgnet. - Jeg ser det som en viktig forbedring av tilbudet, sier divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad. Karin Aslien (t.h.) har foreløpig fått få tilbakemeldinger. -Jeg tror det fungerer bra, sier Kirsti Børde. Divisjonens brede og ofte usynlige tjenester er Sykehuset Innlandets blodomløp - det når ut til hver minste krok i foretaket, vi er helt avhengig av det. Så kan vi heller diskutere hva som er sykehusets hjerte. Så lenge alt går på skinner merker vi ingen ting, og reflekterer vel knapt nok over at det er et svært apparat i sving for at kjernevirksomheten skal fungere. Derfor fant vi i SI Magasinet ut at det er på tide å gi en bred presentasjon av divisjonen, som strekker ut sine armer i hele foretaket. Selv middagsmat leveres nå fra kjøkkenet på Lillehammer til alle større enheter i foretaket. Det ville ikke overraske om det er Norges mest vidtfavnende distribusjon av middagsmat. - Vi har veldig fokus på at vi ikke er en del av sykehusets kjernevirksomhet, men at vi er en tjenesteleverandør, sier divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad. - Vi må være veldig bevisste på at vi har en viktig kunde vi skal betjene. Derfor er det så viktig at vi hele tiden leverer sikre og gode tjenester. Tredelt Virksomheten er tredelt. - Vi har forsyningstjenester som transport, forsyning av varer og forbruksmateriell til alle enheter, mat, renhold, tekstil og servicetorg. Så har vi driften av den svære bygningsmassen, og vi har innkjøp- og kontrakter. Vi handler varer og tjenester for opp mot 2,5 milliarder kroner i året, sier Bjørnstad. Sykehuset Innlandet eier et bygningsareal på kvadratmeter, like mye som eneboliger på 150 kvadratmeter. - I tillegg leier vi inn omkring kvadratmeter, hovedsakelig til prehospitale tjenester, psykisk helsevern og habilitering og - rehabilitering ifølge Bjørnstad. Vi leier ut til apotek, Narvesen og har omkring 950 tjenesteleiligheter. Krav om arealkutt - SI har krav på seg fra Helse Sør-Øst om en arealreduksjon på ti prosent. - Ja, jeg føler meg jo litt som ei vaktbikkje. Det er mange ønsker fra de kliniske miljøene om nye eller mer sentrale og mer sentrale arealer. En kan få inntrykk av at det er en iboende imperialisme i de kliniske miljøene. Jeg har selvsagt forståelse for at de trenger gode lokaler, men det er ikke mulig å innfri alle ønsker. I forhold til Helse Sør-Østs krav er det som skjer innen psykisk helsevern et spennende bidrag, som kan redusere vårt eiendomsareal med Side 10 si magasinet 5/2013

11 Må redusere: Flyttingen av virksomheten på Hov i Land reduserer Sykehuset Innlandets bygningsareal med kvadratmeter. kvadratmeter. Avviklingen av virksomheten på Hov i Land vil alene frigjøre kvadratmeter. Vedlikeholdsbehov: to milliarder - Vi har nylig fått gjennomført en tilstandsanalyse som viser at det de neste ti årene er et vedlikeholdsbehov på to milliarder kroner. Da er det ikke tatt med ønsker om flere enerom, bad på alle pasientrom og lignende, det har kun vært snakk om behov som må innfris for å oppgradere bygningsmassen til et akseptabelt tilstandsnivå. Disse pengene får vi ikke. De finnes ikke. Det ville heller ikke vært en klok bruk av offentlige midler å legge så mye penger i den sykehusstrukturen vi har nå, sier Bjørnstad. Hvor og hvordan? - Det blir en veldig spennende oppgave framover, og i nær dialog med klinikken å se både på hvordan en kan organisere kjernevirksomheten slik at vi kan begynne å plukke ut bygningselementer som vi ikke trenger å ta så godt vare på lenger. For det er helt klart at vi på ett eller annet tidspunkt må redusere det vedlikeholdsvolumet vi har nå. Det er en konkurranse mellom ønsket om ombygging og ønsker om å ta vare på. Men dette har vi gode prosesser på, der hele sykehusets ledergruppe involveres. - Hvilke prosjekter er aktuelle nå? - Vi har nettopp åpnet nye operasjonsstuer på Gjøvik til 25 millioner kroner. Det største nå er investeringene i kreftenheten på Hamar, med budsjett på 20 millioner, det neste blir ny dialyseavdeling på Elverum til 16 millioner kroner. Ikke minst skal vi investere millioner kroner innefor psykisk helsevern de neste månedene. Dette inkluderer den nye sikkerhetsavdelingen på Reinsvoll. Bjørnstad er ikke så lite stolt av kompetansen i divisjonen. -Vi blir bedre og bedre til å planlegge og prosjektere. Det har gått sport i at vi ikke skal ha budsjettsprekk i byggeprosjektene våre. Jeg kan ikke huske sist det skjedde! Avbruddsfri strømforsyning - Det er noen områder jeg er mer opptatt av enn andre. Det er ikke greit om vinduer er utette og gulvbelegget sprekker opp. Men det er enda mindre greit at vi ennå ikke har en tilfredsstillende sikker avbruddsfri strømforsyning. Dette skal sikres ved installering av store og dyre batteripakker som slår inn når strømforsyningen faller ut, slik at vi ikke får avbrudd i de viktigste funksjonene, for eksempel på operasjonsstuene. Vi har nå etablert slike batteripakker på Lillehammer, Gjøvik, Kongsvinger og Tynset. Hamar får en slik sikker backup i løpet av høsten, da står Elverum igjen. Dette er svære investeringer som ingen ser, men som er helt avgjørende for at vi skal være sikret en avbruddsfri strømforsyning. Når også sykehuset i Elverum har fått UPS (Uninterruptible Powet Supply) vil det på få år være brukt opp mot millioner kroner til et behov som er lite synlig, men helt avgjørende. Side 11 si magasinet 5/2013

12 Viktig sikkerhet: Disse 120 batteriene sikrer en avbruddsfri strømforsyning ved sykehuset på Gjøvik, sier Willy Barthel og avdelingssjef Chay Håkonsen (t.h.). Dieselaggregater: Nødstrømsaggregatene er arbeidshestene, som sikrer strømforsynking til de høyest prioriterte driftsområdene, batteriene kan sammenlignes med gepardene, som er lynraskt på pletten, men ikke spesielt utholdende. Batteripakkene er et viktig supplement til de svære dieseldrevne nødstrømsaggregatene. Ved strømbudd tar det gjerne 15 sekunder før nødstrømsaggretane slår inn, noe som kan være livsviktige sekunder. Batteripakkene slår imidlertid inn umiddelbart ved strømbrudd. Disse vil sikre drift i to timer hvis også nødstrømsaggretane skulle svikte. Vi ble med til Gjøvik, der formann Willy Barthel og driftsleder Per Rune Amlien møtte oss. Først til UPS-rommet, «hjernen» som sørger for distribusjonen rundt i sykehuset, så til selve batterirommet, der en vegg med 120 batterier står klare til å gjøre en livsviktig innsats. Det testes med jevne mellomrom for å sikre at alt fungerer som det skal, forteller Barthel. Selve batteriene har en levetid på åtte til ni år, men brannsikker kabling og øvrig utstyr har vesentlig lenger levetid, og det er det som representerer den største investeringen. Selve batteripakken koster»bare» omkring 1,5 millioner kroner. På Gjøvik er det to separate UPS-systemer, ett til den ordinære sykehusdriften, og ett til AMKavdelingen, her ble det nylig investert 14 millioner kroner i nytt UPS-anlegg. Lenger borte i korridoren finner vi de dieseldrevne nødstrømsaggregatene, tre svære aggregater som har gjort tjeneste i mange år og begynner å bære preg av det. Lignende anlegg finner vi ved alle sykehusene i SI. Vil møte store utfordringer - Både vår divisjon og Sykehuset Innlandet som sådan vil møte store utfordringer de neste årene, sier divisjonsdirektør for Divisjon Eiendom og intern service, Bård Are Bjørnstad. Da sikter han ikke minst til den omstillingen som følger av prosjekt Det er ikke avklart hvilken rolle divisjonen får. Men jeg venter at vi på en eller annen måte blir med i arbeidet. I Sykehuset Østfold er det etablert en egen byggorganisasjon, jeg ser for meg at det blir noe lignende her, og at SI i tillegg får en egen prosjektorganisasjon som skal spille sammen med byggorganisasjonen. En av de største utfordringene framover, slik jeg ser det blir det som skal skje fra i dag og fram til nytt bygg står ferdig og tas i bruk. Vi kan ikke fortsette å drive sykehus slik vi gjør i dag i ti år til. Det har vi ikke økonomisk bæreevne til. Det er ikke riktig å gjøre det heller. Mjøssykehuset er godt faglig begrunnet. Det handler om å samle, samle, samle. Dette er en prosess som ikke kan vente til vi skal flytte inn i det nye. Det må skje gradvis. Det vi mener er riktig om ti år er for en stor del riktig i dag også. I den prosessen venter jeg at vi i nært samarbeid med klinikken, vil være med å tilrettelegge bygningsmasse, bygge om og tilpasse arealer. Det kan bli betydelige endringer de neste årene, spår Bjørnstad. Mange hundre tusen hellebevegelser Siden felleskjøkkenet på Lillehammer ble tatt i bruk for ni år siden er det laget flere hundre tonn med risgrøt. Dette er sykehusets faste lørdagsmeny. Helt fram til i vår er hver eneste middagsporsjon helt over i porsjonspakkene ved hjelp av en treliters mugge. Hver eneste dag skjer det slike hellebevegesler, opp mot i året! Det sier seg selv Side 12 si magasinet 5/2013

13 at det tar på armer, rygg og sener. - Det har vært slitsomt, bekrefter Elisabeth Hammerstad og Eva Pilhaug. Det har blitt en del overbelastninger og sykmeldinger. Men i vår fant man endelig fram til en langt mindre belastende måte å porsjonere grøten på. Ved hjelp av en slangeløsning pumpes nå grøten over i porsjonspakningene - en mye mindre arbeidsbelastende løsning. Det har også skjedd andre endringer i avdeling for matforsyning i år, røper Bård Are Bjørnstad. - Ingen hadde vel på alvor tenkt på muligheten av å sende middagsmat helt til sykehuset på Tynset. Det var ansett som urealistisk å sende maten helt dit i bil - helt til vi oppdaget at en slik transport ikke ville bety noen merkostnad, for det går jo en fast bil dit allerede. Nå har bilen som kjører mat til Elverum med seg Tynset-porsjonene, som omlastes til Tynsetbilen der. Så nå får alle somatiske og psykiatriske sykehus i Innlandet, foruten Granheim, middagsmat fra hovedkjøkkenet på Lillehammer. I løpet av høsten skjer det enda en stor nyhet i denne avdelingen, forteller Bjørnstad. Da lanseres det et nytt kantinekonsept. Ut over at det vil bli en oppgradering av så vel det estetiske som det gastronomiske vil han ikke røpe detaljer. - Men jeg har tro på at det vil bli tatt vel imot, sier han. Stor lettelse: Det er slutt på at risengrynsgrøten helles fra ei tung mugge over i porsjonspakningene. Det er en stor lettelse at vi har fått denne slangeløsningen, sier Elisabeth Hammerstad. Bård Are Bjørnstad konstaterer fornøyd at det fungerer godt. Historisk: Slik skjedde grøtporsjoneringen tidligere. Her er det Eva Pilhaug (t.v.) som er sammen med Elisabeth Hammerstad (reportasje i SI Magasinet nr ). Smaker godt: - Risengrynsgrøten holder fortsatt høy kvalitet, slår divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad fast. Side 13 si magasinet 5/2013

14 Åtte avdelinger Divisjon Eiendom og intern service består av følgende åtte avdelinger: Matforsyning, 125 årsverk, avdelingssjef Oddvar Henriksen. Matforsyning til alle pasienter, postkjøkken, kantiner. Leverer årlig omkring 2,5 millioner måltider til pasienter og ansatte. Servicetorg, 46,8 årsverk, avdelingssjef Guri Monssen. Sentralbord (mottar årlig oppringninger), resepsjonstjenester, postsortering, systemansvar arkiv med mer. Renhold og tekstil, 204 årsverk, avdelingssjef Ellen Hæreid Nylund. Renhold av kvadratmeter, sengevask, tekstiler til pasienter og ansatte. Eiendomsforvaltning, 9,5 årsverk, avdelingssjef Tor Martin Haaland. Forvaltning av kvadratmeter fordelt på 37 ulike adresser, foruten 29 ambulansestasjoner og 950 tjenesteleiligheter. Prosjekt og portefølgeavdeling, 4 årsverk. Avdelingssjef Torgeir Seim. Prosjektledelse og oppfølging av alle større investeringer innen bygg, IKT og medisinteknisk utstyr (MTU). Innkjøp og kontrakt, Avdelingssjef Karl Løkken. Anskaffelser og avtaleforvaltning. Årlig utbetaling til leverandører ca. to milliarder kroner. Gjennomfører ca. 60 offentlige anbudskonkurranser årlig. Forsyning og transport, 55,5 årsverk. Avdelingssjef Rune Aaberg. Forsyning og lagertjenester, portører, budtjenester, avfallshåndtering. Teknisk drift og vedlikehold, 108 årsverk. Avdelingssjef Chay Håkonsen. Daglig drift og vedlikehold av sykehusets samlede bygningsmasse. Etter at den aktuelle virksomheten ved sykehusene på Tynset, Kongsvinger og Granheim er innlemmet i divisjonen omfatter den nå hele Sykehuset Innlandet. Renhold og tekstil Med 255 ansatte (204 årsverk) er Renhold og tekstil divisjonens største avdeling. De har ansvar for å levere arbeidstøy til ansatte og for renhold og oppsyn av et gulvareal på kvadratmeter hver dag. Hver renholder har i gjennomsnitt ansvar for kvadratmeter daglig. Det tilsvarer eneboliger. Men det skal tillegges at det er ulik renholdshyppighet på arealene. Renholdshyppigheten er langt høyere der det foregår behandling og på pasientrom enn på kontorer og lagre. Det har skjedd mye på renholdsfronten de siste årene. Avdelingen har sterkt fokus på å benytte moderne teknologi, og slik redusere den fysiske belastningen. Det distribueres årlig 4,5 millioner tekstilartikler til pasienter og ansatte. Det er særlig to ting som nå oppleves som spesielt utfordrende, sier Bjørnstad, det økte behovet for smittevask, og klinikkens behov for renhold og smittevask utenom vanlig arbeidstid, på kveldstid, under høytider og lignende. Vi har sett en betydelig økning de seneste årene, sier han. Tidligere var det pleiepersonalet selv som utførte dette arbeidet når det var slikt behov utenom vanlig arbeidstid. Ønske om døgnåpent sentralbord - Det er viktig at pasienter og pårørendes første møte med sykehuset oppleves som så positivt som mulig. Et viktig element i dette arbeidet er å få etablert et døgnåpent sentralbord, foreløpig stopper det på manglende IT-løsninger. Men vi håper at dette snart lar seg løse. På kveldstid, natt og i helger er det ofte akuttavdelingene og sengeavdelingene som fungerer som sentralbord, og de har jo i utgangspunktet mer enn nok å drive med. Undersøkelser viser også at opptil halvparten av alle inngående telefonhenvendelser aldri blir Side 14 si magasinet 5/2013

15 ekspedert. Det er selvsagt svært uheldig. Derfor er et felles døgnåpent sentralbord svært ønskelig. Det vil øke servicen utad, bedre tilgjengeligheten og avlaste klinikken, sier divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad. Miljøsertifiseres i 2014 Sykehuset Innlandet skal i likhet med de andre foretakene i Helse Sør-Øst miljøsertifiseres i løpet av Det er et ganske omfattende arbeid, sier divisjonsdirektør Bjørnstad. Målet er å ha «Orden i eget hus», på avfallshåndtering, utslipp, innkjøp og energi er målet. Alt som kan påvirke det ytre miljøet er negativt. Avfallshåndteringen er avhengig av gode lokale løsninger. Bjørnstad tok oss med til Reinsvoll, som har SI s mest moderne miljøstasjon. Her sorteres alle relevante avfallsfraksjoner. Logistikken på Reinsvoll er også slik at de ansatte selv leverer papir og andre avfallssorter direkte på miljøstasjonen. Vi møter en stolt driftssjef Jens Ketil Holme, som er svært fornøyd med systemene som er etablert. Det er også avdelingssjef Chay Håkonsen og divisjonsdirektør Bjørnstad. - Vi har noe å strekke oss etter, sier de. Alle større bygg er nå energimerket. Dette viser energikvaliteten på de enkelte byggene og gir en oversikt over aktuelle energiøkonomiseringstiltak. Det er en rekke tiltak som kan nedbetales raskt. - Jeg skulle ønske vi kunne brukt mer på dette enn det vi nå ser mulighet til, sier han. - Et av de store tiltakene vi gjennomfører er å få fjernvarme til alle større anlegg, enten ved egen biofyring, som vi har på Reinsvoll, eller ved framføring av fjernvarme. Det som gjenstår nå er fullføringen på Gjøvik og Sanderud. Dette har en betydelig økonomisk plusside, sier han. Nesten 2000 tonn avfall Årlig kastes det anslagsvis tonn kilo avfall i Sykehuset Innlandet. Av dette utgjør matavfall knappe 140 tonn. Det er i alle fall regnestykket om vi antar av juni er en gjennomsnittsmåned. Da ble det hver eneste dag kastet kilo avfall. Det er et stort tall, men så er også Sykehuset Innlandet et stort heleforetak. Vi må ha i mente at SI har virksomhet på mange steder, seks somatiske og to psykiatriske sykehus, ansatte og et svært høyt antall pasienter. Avfallet i juni fordeler seg slik: Matavfall 380 kilo, papir og papp 853 kilo, restavfall sortert til forbrenning kilo, usortert restavfall kilo. Beregninger viser at om alt restavfallet ble omgjort til energi ville det dekke 20 prosent av sykehusets energibehov. Derfor samarbeider vi også nært med fjernvarmeleverandørene om mottak av avfall - slik at vi kan få det i retur som oppvarming. Da er kjeden sluttet - og miljøet er tatt vare på! Miljøstasjon: Driftssjef Jens Ketil Holme (t.v.) er godt fornøyd med avfallshåndteringen og driften av miljøstasjonen på Reinsvoll, det er divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad også. Side 15 si magasinet 5/2013

16 Elektronisk samhandling: Full fart framover Ordningen med elektroniske pleie og omsorgsmeldinger mellom Sykehuset Innlandet og kommunene er i disse dager inne i sin mest intensive fase. Etter halvannet år med prosjekt og pilot, er den elektroniske samhandlingen nå i ferd med å feste grep i hele foretaket. Grundig forarbeid Den aller første elektroniske pleie- og omsorgsmeldingen fra Sykehuset Innlandet ble sendt fra testbasen 15. oktober i fjor. Det første steget mot elektronisk samhandling ble tatt ved medisinsk avdeling på Gjøvik, som med sine tre sengeposter tok på seg pilotoppgaven for Sykehuset Innlandet. En arbeidsgruppe med representanter fra både sykehus og Gjøvik kommune ble etablert, gitt grundig opplæring i bruk av pleie- og omsorgsmodulen i de ulike EPJ-systemene. Faglig innhold i meldingene ble drøftet i utarbeidelsen av nye samhandlingsrutiner. I februar var det oppstart av piloten, og allerede første døgn ble det sendt 15 pleie- og omsorgsmeldinger til Gjøvik kommune, som svarte opp med 12 i retur. Allerede to måneder senere var hele divisjon Gjøvik i gang med elektronisk meldingsutveksling, og erfaringene derfra har lagt grunnlaget for den videre innføringen av ordningen i de øvrige divisjonene. I gang: Sykepleierne Ragnhild Eide og Berit Narum ser resultatet av nedlagt arbeid da den første offisielle elektroniske pleie- og omsorgsmeldingen ble sendt til Gjøvik kommune den 13. februar i år. Av: Line Fuglehaug Etter to måneders pilot ved Sykehuset Innlandet på Gjøvik, var det oppstart med elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger fra både Divisjon psykisk helsevern ved DPS Hamar og sykehuset på Hamar i vår. I løpet av høsten vil Lillehammer, Elverum, Kongsvinger og Tynset være i full gang med opplæring og bruk. Bort med papir Våren 2012 ble fellesprosjektet mellom Sykehuset Innlandet, Hamar kommune og Gjøvik kommune kalt «Elektronisk samhandling mellom SIHF og kommuner» etablert via Prosjekt Meldingsløftet. Prosjektets mandat gikk ut på å pilotere elektronisk meldingsutveksling mellom sykehusene og kommunene. Dette medfører en langt bedre arbeidsflyt ved redusert bruk av telefon og ikke minst telefaks. Det er mye tid å spare både for sykepleiere i sykehus og tilsvarende hos saksbehandlere og sykepleiere i kommunen når vi kan kommunisere elektronisk og slippe papirer som skal scannes og fakses, sier ansvarlig for innføring av elektronisk samhandling i Sykehuset Innlandet, Bente Sund Langøigjelten. I tillegg gir den elektroniske ordningen bedre kvalitet på både journal og saksbehandling ved at det blir journalført en tidslinje gjennom meldingsflyten. Mange fordeler Tilbakemeldingene fra de som har tatt i bruk elektronisk meldingsutveksling er udelt positive, ifølge Langøigjelten. Erfaringene viser blant annet at det er en langt enklere og mer oppklarende måte å kommunisere på, det oppnås raskere kontakt med kommunene og sykehuset får informasjon tilbake. I tillegg opplever de ansatte at de sparer mye tid, tildelingskontoret gir beskjed raskere og informasjon finnes lettere tilgjengelig i journalene, sier hun. Informasjonssikkerheten ivaretas ved at meldinger går mellom journalsystemene, informasjon er tilgangsstyrt, tilgjengelig og sikret etter EPJ-standarden. I tillegg til at hele Sykehuset Innlandet nå er i gang med å ta i bruk ordningen, skal mellom 15 og 20 nye kommuner være klare for å starte opp med elektronisk samhandling innen årsskiftet. - Det er mye arbeid med oppkobling og test av kommuner. Store tekniske leveranser fra Sykehuspartner, mange testtimer fra SI, mye koordinering med kommuner og tett samarbeid med KomUt. Hektisk, intenst og gøy når det går bra! sier Langøigjelten. Side 16 si magasinet 5/2013

17 Lokale instruktører: Denne gjengen skal lære opp 500 sluttbrukere i nødnett i avdeling ambulanse. Det nærmer seg: Klart for nødnett Den 27. november skal AMK og ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet ta i bruk det nye nødnettet. Radionettet vil da være klart i Vestoppland og i Gudbrandsdalen, mens det i Hedmark er varslet at nettet vil være klart om lag en uke senere, og først bli tatt i bruk mot slutten av året. I en overgangsperiode vil det altså bli operert med ulike løsninger for Hedmark og Oppland, men prosjektleder Jan Willassen tror Sykehuset Innlandet vil bli hundre prosent dekket av det nye nettet innen utgangen av året. Tidlig ute Sykehuset Innlandet er først i rekken for nasjonal utrulling av nytt nødnett, og det vil fortsatt ta tid før nødnettet er operativt i hele landet. - Dette gjør at det gamle helseradionettet skal fortsatt virke i noen år da vi er avhengig av at våre naboer også får nødnett før vi kan gå over til å bare benytte den nye løsningen. Dersom det skjer noe som medfører at andre ressurser skal hjelpe oss eller vi dem, er vi avhengig av å kommunisere også via det gamle nettet, sier Willassen. Ny teknologi De tekniske installasjonene på AMK, legevaktsentralene (lokalisert i SI) og akuttmottak er nå ferdig. I løpet av oktober og november vil Direktoratet for nødkommunikasjon, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett og leverandørene gjennomføre en test av installasjonen. - Dersom alt fungerer som forventet blir installasjonen overlevert til helse slik at vi nå kan starte egentesting og eventuell justering av konfigurering lokalt, forteller Willassen. I tillegg vil det bli gjennomført omfattende opplæring i de enhetene som vil bli direkte involvert i bruken av nødnett. Det er planlagt kurs for til sammen 265 ansatte i akuttmottak og legevaktsentraler, 500 i ambulansetjenesten og 50 ansatte i AMK. Kursene pågår nå videre gjennom hele året og et par måneder ut i Av: Line Fuglehaug Side 17 si magasinet 5/2013

18 Fag- og forskningsdagen sprengte alle rammer: Som sild i tønne på Sanderud Arrangørene av årets Fag- og forskningsdag på Sanderud var strålende fornøyd med interessen, men den skapte uventede utfordringer. - Vi hadde satt en øvre ramme på 150 plasser. Da det ble klart at det var meldt inn 250 fikk Europark beskjed om å holde seg borte denne dagen, for da innså vi at man måtte se noe mellom fingrene med ureglementert parkering, sa Lars Danbolt Sild i tønne: Tilhørerne satt som sild i tønne under Fag- og forskningsdagen på Sanderud i forrige måned. Tidlig oppdagelse Forskningssjef Knut Hestad ønsket 250 tilhørere velkommen til en interessant fag- og forskningsdag. Av: Line Fuglehaug Han utgjorde kurskomiteen sammen med Hilde Kristin A. Aam og Knut Hestad. Målgruppen for Fag- og forskningsdagen var ansatte i primærog spesialisthelsetjenesten, fastleger og ansatte i Sykehuset Innlandet. Årets oppslutning gikk over alle forventninger. Det tyder på at temaet fenget mer enn vanlig: «Psykose: mening, suicidalitet og tidlig intervensjon». Festsalen på Sanderud er ikke dimensjonert for så mange tilhørere, det er i hvert fall ikke ventilasjonsanlegget. Det føltes innimellom som en kunne skjære lufta med kniv. Derfor ble det lange og hyppige pauser. Det hadde lykkes arrangørene å kapre en rekke forskere fra sentrale forskningsmiljøer. TIPS En av disse var professor dr. med Tor Ketil Larsen ved Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssykehus. Han er helt sentral i forskningsmiljøet på tidlig intervensjon ved psykose (TIPS). Det var her det hele startet på slutten av 1990-tallet. Varigheten av en ubehandlet psykose (VUP) er gjerne mellom ett og to år. Mange pasienter har ikke sykdomsinnsikt, og kan skjule symptomene lenge. Derfor kan det ta lang tid før de kommer til behandling. Med TIPS prøver man å gjøre noe med dette. Erfaring viser at VUP kan reduseres helt ned til 4,5 uker. I Rogaland er det etablert oppdagelsesteam (OT) som blant annet gjennom en omfattende annonsekampanje har gått aktivt ut for å rekruttere pasienter. Sammenlignet med andre områder (Oslo og Roskilde) som også benytter TIPS, men som ikke har gjennomført informasjonskampanjer, har en sett at en når enda flere enda tidligere. - I Rogaland har vi nærmest «støvsuget» markedet, sa han. Selv om det var sprikende forskningsresultater var ikke Tor Ketil Larsen i tvil om at det er viktig å nå disse pasientene tidlig, de får en kortere sykdomsperiode, en relativt større andel blir friske og flere kommer i arbeid. Hans foredrag finnes på Selvmordsfare Psykologspesialist Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst tok for seg selvmordsrisiko ved førstegangs psykoser. Selvmordsfare for schizofrene er omkring fem prosent, sett i livsløpsperspektiv, Det er 12 ganger høyere enn i den generelle befolkningen. Mellom 20 og 40 prosent av schizofrene har gjort selvmordsforsøk. Faren er størst tidlig i sykdomsforløpet, når en har det som verst. Det er 60 prosent høyere risiko det første året, enn i senere faser av sykdommen. Risikoen for selvmord er høyest rett etter første innleggelse og i de første ukene og månedene etter utskrivelse. Selvmordsfrekvensen er klart høyere der det ikke er TIPS-tilbud. Den er høyere blant de yngste nysyke, enn blant eldre. Side 18 si magasinet 5/2013

19 Sanderuddagene: Åpnet dørene Åpen dag: Skoleelever fra Hedmark fikk blant annet høre om arbeidet til Kriseteamet ved DPS Hamar under den åpne dagen på Sanderud. Fag- og forskningsdagen var bare ett av flere populære arrangementer under Sanderuddagene. Det ble i tillegg gjennomført aktivitetsdag for pasienter og pårørende, og åpen dag for skoleelever i distriktet. Åpen dag har gjennom en årrekke vært et populært tiltak på Sanderud. I løpet av de årene arrangementet har vært gjennomført har det vært om lag skoleelever på besøk. Åpenhet Vi håper at slike arrangementer kan bidra til å ufarliggjøre og fjerne tabuer rundt psykisk sykdom, sier sykehusprest på Sanderud, Tor-Arne Isene. Om lag 200 elever fra videregående skoler i området var innom Sanderud i ulike grupper gjennom dagen. Kriseteamet ved DPS Hamar innledet med et foredrag om «sjelens voksesmerter». Her fikk ungdommene høre om hvordan hverdagslige problemer og utfordringer kan utvikle seg til psykisk sykdom, hvilke signaler en bør være oppmerksomme på hos seg selv og ikke minst hos venner og bekjente, og hvor man kan søke hjelp eller be om råd. Ulike typer kriser man kan oppleve i løpet av livet ble beskrevet, som traumatiske kriser, utviklings- og livskriser. Innblikk i behandlingstilbudene Elevene fikk også en omvisning ved flere av avdelingene og behandlingstilbudene ved sykehuset på Sanderud, blant annet ved BUP akuttenhet for barn og unge og Akuttenhet for voksne. En stor del av elevene som besøkte Sanderud denne dagen har valgt ulike utdanningsløp innen helse- og omsorgsfag og viste stor interesse både for det yrkesfaglige og de ansattes arbeidsoppgaver. Et slikt innblikk i det psykiske helsetilbudet synes derfor å være av stor verdi både med tanke på innblikk i psykiske diagnoser og behandling, og framtidig rekruttering til faget. Av: Line Fuglehaug Side 19 si magasinet 5/2013

20 I nyhetene siden sist Her presenterer vi, i stikkords form, noe av det avisene i Innlandet har skrevet om forhold som berører Sykehuset Innlandet siden forrige nummer av SI Magasinet. Stoffmengden er så svær at disse nyhetsglimtene ikke vil kunne gi et fullstendig bilde av medienes omfattende dekning. Så langt det er mulig gjengis sitatene ordrett, slik de sto i avisene. Valgkamputspill og hovedsykehusdiskusjoner har preget mye av mediefokuset de siste ukene. Disse klippene tar i hovedsak for seg andre sider av mediebildet. 20. september OA Mer enn hver tredje som møter opp på legevakta skulle aldri vært der. Dette kan gå ut over de som virkelig trenger akutt hjelp. Gjøvik er vertskommune for en interkommunal legevakt, i samarbeid med Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre Land, samt Gran og Lunner. Denne er lokalisert på Gjøvik sykehus. Legevakta betjener mennesker og har ofte stor pågangen. Da er det helt avgjørende å kunne gi riktig hjelp til de som trenger det aller mest. I kritiske tilfeller kan det bety forskjellen mellom liv og død. Dessverre belastes legevakta av mange som ikke skulle vært der, sier legevaktsoverlege Rasmus Egelund. Vår rolle er å ta oss av akutt sykdom. Mange kommer av andre grunner, sier han. 21. september GD Et nytt hovedsykehus ved Mjøsa vil doble trafikken over Mjøsbrua. Derfor må det bygges ei ny bru før bygginga av et nytt sykehus påbegynnes, mener prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen. Mens vi kan måtte vente til 2027 på ei ny mjøsbru, kan et nytt sykehus komme allerede i Det kan ikke bygges et nytt sykehus ved Biri eller i Moskogen i Moelv før ny bru er bygd. Et nytt hovedsykehus for Innlandet vil øke trafikken over Mjøsbrua med kjøretøyer i døgnet. Dagens mjøsbru har kjøretøyer i døgnet og er allerede underdimensjonert med sine to felt. En dobling av trafikken vil gjøre dagens mjøsbru til en flaskehals på E6 dersom vi bygger sykehuset først, sier Stensby. 23. september HA Mange pasienter møter ikke til avtalt time. På nyåret innfører Sykehuset Innlandet SMS-varsling. Meningen var å komme i gang med SMS-varsling allerede i høst, men nyordningen er utsatt til 1. kvartal Fagdirektør Toril Kolås i Sykehuset Innlandet sier at systemet vil bli testet ut ved en av SIs politiklinikker først, før en trekker flere avdelinger i helseforetaket med etter hvert. Det er ikke avgjort hvilken poliklinikk det blir. SMS-varsling skal gjennomføres for å minne pasientene om timen en er tildelt. Det er mange som ikke møter til en vanlig time, opplyser Kolås. Hun antar at det kan være ulike årsaker til at folk ikke møter. Samtidig påpeker hun at andre sykehus har fått flere pasienter til å møte opp til riktig tid etter å ha blitt minnet på timen over mobiltelefon. 26. september Ringsaker Blad Kvinner med ammeproblemer eller spørsmål rundt amming får et nytt tilbud: En ny ammepoliklinikk i Hamar. Mange sliter med amming etter fødsel. Behovet for hjelp synes økende, og nå kan vi tilby støtte rundt amming, sier Anne Marie Stenberg. I morgen åpner en helt ny ammepoliklinikk i andre etasje på Hamar sykehus. Hver fredag skal klinikken bistå kvinner i regionen som sliter med amming med eksperthjelp. Her vil de finne barnepleiere og ammeveiledere med spesialutdannelse innen ammeveiledning fra Høgskolen i Hedmark. I dag finnes tilbudet på torsdager ved sykehuset i Elverum, men nå får kvinner på Hedmarken og ellers i regionen et Hamar-tilbud. 8. oktober OA Det mangler fortsatt noen få fagpersoner for at den ambulerende psykiatritjenesten kan utvide med kveldsåpent. Målet var å utvide åpningstiden fra 15:30 til 21:30 i høst. Det lar seg ikke gjøre, men høyst sannsynlig er vi i gang fra 1. januar, sier Anne Thoresen, enhetsleder for Ambulant akutteam ved DPS Gjøvik. Årsaken til utsettelsen er at personalkabalen ikke har gått helt opp ennå. Vi er ikke langt unna, men mangler 1,4 stillinger for å kunne bemanne fra morgen til kveld. Vi håper avklaring på en hel stilling i løpet av oktober, sier Thoresen. Ambulant akutteam tar sikte på å hjelpe folk der de bor. Et slikt psykiatritilbud blir nå mer vektlagt, og enheten har brukt månedene som har gått til å bemanne seg opp. Side 20 si magasinet 5/2013

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Først litt om bakgrunnen for prosjektet - Prosjektets mandat PROSJEKTETS

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Interne revisjoner på foretaksnivå

Interne revisjoner på foretaksnivå Styresak 01-01 Vedlegg 1 Revisjonsplan 01 1 Eiendom- og Internservice Eiendom- og Internservice og Økonomi Oppfølging av kap. A i pasientrettighetsloven Interne revisjoner på foretaksnivå Strålevern Tilsyn

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2013 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

praksis Side 1 av 13

praksis Side 1 av 13 Styresak 017-2013 Vedlegg Revisjonsplan 2013 Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp Best for deg SYKEHUSET INNLANDET SI HF etablert 1. januar 2003 Totalt 42 enheter + 33 ambulansestasjoner i 49 kommuner 8 sykehus Elverum Hamar Kongsvinger Tynset

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Styresak 018-2012 Vedlegg. Revisjonsplan 2012. Målområder. Pasientbehandling. Forskning. Organisering og utvikling av fellestjenester

Styresak 018-2012 Vedlegg. Revisjonsplan 2012. Målområder. Pasientbehandling. Forskning. Organisering og utvikling av fellestjenester Styresak 018-2012 Vedlegg Revisjonsplan 2012 Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidens helsetjenester nærhet og helhet

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Illustrasjon: Martin Bernar Losvik Kort om mandat og bakgrunn Utredningen har sitt mandat fra styret i Helse Nord

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Norsk reform för effektivare samverkan

Norsk reform för effektivare samverkan Norsk reform för effektivare samverkan Stein Vaaler, VD, Akershus Universitetssykehus, ordförande, Programstyrelsen för digital samhandling, Helse Sør-øst Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 30. mai 2013 kl.1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Dag Erik Pryhn, Nils Røhne,

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 24. august 2011 kl. 1000-1500 Sted: Sel Rådhus, Otta Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik? VISJON OG MÅLSETTING

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 27. februar 2015 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering Bakgrunn for risikovurderingen En prosjektgruppe nedsatt av administrerende direktører i SØ og OUS har utredet muligheter og konsekvenser av å se AMK-tjenestene

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

Avdnr. Avdeling Leder. B0002 Stabsområde kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen. B0005 Stabsområde virksomhetsstyring og økonomi

Avdnr. Avdeling Leder. B0002 Stabsområde kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen. B0005 Stabsområde virksomhetsstyring og økonomi Avdnr. Avdeling Leder B00 Stab SI HF Morten Lang-Ree B0001 Stab Brumunddal Morten Lang-Ree B0002 Stabsområde kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen B0003 Stabsområde helse Hans Iver Børresen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Plan for interne revisjoner 2014 - Vedlegg. Revisjonsplan 2014. Stabsområde Helse Stabsområde Helse Stabsområde Helse Eiendom og Intern Service

Plan for interne revisjoner 2014 - Vedlegg. Revisjonsplan 2014. Stabsområde Helse Stabsområde Helse Stabsområde Helse Eiendom og Intern Service Plan for interne revisjoner 0 - Vedlegg Revisjonsplan 0 Målområder og Interne revisjoner på foretaksnivå Stabsområde Helse Stabsområde Helse Stabsområde Helse Eiendom og Intern Service Sykehusapoteket

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 15. desember 2011 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Marit

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Handlingsplan 2013. Årsrapport

Handlingsplan 2013. Årsrapport Handlingsplan 2013. Årsrapport Samarbeidsavtalene: Tjenesteavtale for ansettelse av turnusleger Delavtale C) om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl. 0830-1400 Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 170912 GSU GJØVIK

medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 170912 GSU GJØVIK medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-30/305/ Øfsti Dato: 10. oktober 2012 REFERAT 170912 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg Møtedato/ 17.september

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt?

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? HelHetlig medikamenthåndtering full kontroll På medisiner og informasjonsflyt SPar tid i medikamenthåndteringen Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? - ikke bruke tid på

Detaljer