Innblikk. Piggfritt gir friskere luft. Storslått visjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innblikk. Piggfritt gir friskere luft. Storslått visjon"

Transkript

1 Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr Du oppfordres herved til å fortelle ungdommen din en «solskinnshistorie» fra kommunen ved neste søndagsmiddag. Gøril Bertheussen, rådmann Piggfritt gir friskere luft Småbarna rammes hardest av at så få kjører piggfritt i Tromsø. De befinner seg nært bakken der det er mest svevestøv. SIDE Brukerne skryter av sentral kjøkkenet Maten som produseres av sentralkjøkkenet roses i en ny brukerundersøkelse. SIDE 8-9 Storslått visjon Hilde Gaard vil gjøre Nordområdemuseet til noe Norge ikke har sett maken til. SIDE 2-3

2 Leder aktuelt Planen klar for Omdømmearbeidet i gang Innbyggerne og omgivelsene eier vårt omdømme. Slik er det bare, og det må vi forholde oss til. Og med en slik innstilling kan vi starte et målrettet omdømmearbeid. begynnelsen av denne måneden var Byutvikling samlet I i Harstad der omdømmearbeid blant annet sto på programmet. En konsulent med mye erfaring fra kommunalt omdømmearbeid, var innleid og etter hans foredrag ble det gruppearbeid hvor mange momenter for det videre arbeidet kom fram. I sitt arbeid med virksomhetsplanen skal Byutvikling ha omdømme som et av temaene de skal jobbe med. Brann- og redning er også i gang med et prosjekt i regi av KS, og innenfor pleie- og omsorg er det også planer for å gå i gang med omdømmearbeid. Slike prosesser kan bringe mye godt med seg. Arbeidet starter innenfra og det legges opp på en slik måte at alle blir med en såkalt «bottumup-prosess». Alle er med i fasene som skaper motivasjon, kunnskap og leder til beslutninger. Målgrupper skal prioriteres, omdømmet skal kartlegges, omdømmestrategien skal utvikles og den skal implementeres i hele organisasjonen. Ordet «kommune» er en tung ryggsekk å bære i omdømmesammenheng, og det gir oss ekstra utfordringer. Likevel er det utfordringer vår organisasjon takler. På svært mange områder utfører vi fantasiske tjenester til våre innbyggere. Gjennom omdømmeprosesser vil vi bli mer bevisste på den jobben vi gjør og finne ut hva innbyggerne mener om oss. Et annet element som en konsulent sa: Kast ut konsulentene når dere tar tak i omdømmearbeidet. Den jobben klarer dere best selv. Vi ønsker at Nordområdemuseet skal bli noe unikt og storslått som landet ikke har sett maken til, sier prosjektleder Hilde Gaard. I løpet av det siste halvannet året har Tromsø kommune i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Troms fylkeskommune lagt grunnlaget for hvordan Nordområdemuseet skal se ut. I spissen for arbeidet med lokaliseringsstudiet står prosjektleder Hilde Gaard. Visjonene om prosjektet er storslåtte, men det er noe som er realiserbart. Dette er en sjanse vi ikke kan la gå fra oss, sier hun. Et museum for alle Det planlagte Nordområdemuseet skal bli en konsolidering av museer i Tromsø. Et område i byen skal settes av til bygging av museet, men akkurat hvor dette blir er ennå usikkert. Et område i tilknytning til sentrum er å foretrekke, mener Gaard. Breivika er fremmet av universitetet som alternativ, men prosjektlederen mener tilgjengeligheten til prosjektet må være viktig. Vi må sette det i sammenheng med de andre attraksjonene vi har i byen. Vi ønsker det skal være lav terskel for å bruke museet. Det kan bli en barriere dersom det da skal ligge i Breivika, påpeker hun. Politisk vilje Det er stor politisk vilje i byen for å få til storsatsingen, og signalene fra Kulturdepartementet peker i samme retning. Departementet har allerede gitt fem millioner kroner for konsolidering, samordning av museene i Tromsø, og har kommet med lovnader om finansiering så lenge de tre aktørene i Tromsø legger grunnlaget. Men hva skal museet bli? Det må være en formidlingsinstitusjon som er helt i front og som er i stand til å ha et internasjonalt nedslagsfelt. Tromsø har muligheten til å få et signalbygg og en motor i byutviklingen, forteller en engasjert Gaard. Prosjektlederen mener tiden å handle på er nå, mens vi er inne i en storstilt satsing på Nordområdene. Guggenheim? Ifølge tegningene er det i første rekke tre områder det står mellom. Verftet, Polar Park ved Polaria og Nansens plass. Men det er ikke en selvfølgelighet at det blir en av disse tre. Nordområdemuseet kan ikke bare havne der det akkurat har blitt ledig. Vi må samordne lokalt for å finne den beste løsningen. Vi ønsker at museet skal bli noe unikt og storslått som landet ikke har sett maken til, sier Gaard og nevner Guggenheim i Bilbao som noe det burde sammenliknes med. Det foreligger enn så lenge ingen nøyaktig kostnadsramme for museet, men tilsvarende prosjekter ligger på rundt én milliard kroner. Museet skal, dersom alt går etter planen, åpnes i Morgan Lillegård ansvarlig redaktør Ansvarlig redaktør: Morgan Lillegård Redaktør: Sidsel Figenschow Redaksjon: Informasjonstjenesten og Krysspress AS. Produksjon: Krysspress AS Trykk: Nr1Trykk as Neste utgivelse er planlagt til 5. desember. Tips må være inne før 7. november. Kontakt oss på e-post: e l l e ri n n b l i k k r y s s p r e s s. n o. Ta også kontakt med Informasjonstjenesten om du har saker til intranett eller Internett. «Nordområdemuseet: fusjon, friksjon, framtid». Foto: Marius Fiskum 2 Innblikk september 2008

3 Tromsøs Guggenheim Hilde Gaard har sammen med Odd Arne Berkaak brukt nærmere et og et halvt år på å utrede museet i rapporten Kommunene må kapre ungdommen! Rådmannenshjørne Denne overskriften kunne vi lese på Kommunenes Sentralforbunds nettside etter at årets arbeidslivskonferanse var avviklet. Rekrutteringen er en av de største utfordringene vi står overfor. Fremskrivninger viser at det vil bli stor mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere frem mot Det er allerede mangel på førskolelærere i deler av landet. Og dersom ikke søkningen til lærerutdanningen øker, vil vi i fremtiden også kunne oppleve lærermangel. Det er med andre ord kritisk for rekrutteringen innenfor det vi kjenner som kommunens store kjerneoppgaver; omsorg og utdanning. Hvordan skal vi møte denne utfordringen? Lønn, er svaret fra noen. Denne våren ble det forhandlet frem en ny tariffavtale for kommunal sektor. Resultatet ble en gjennomsnittlig lønnsøkning på 6,3 prosent. Med en gjennomsnittlig prisvekst på 3,1 prosent siste året gir dette rom for reallønnsøkning til mange. Det er positivt, men er det nok? Lønn er uten tvil viktig for den enkelte, og vi må søke å tilby gode lønnsbetingelser både til de unge og til seniorene. Generelt er det slik at kommunene gjerne tilbyr de unge konkurransedyktig begynnerlønn, men strever med å beholde de som har fått noen års erfaring. Rekruttering henger også nært sammen med omdømmebygging. Hvilket omdømme har kommunen som arbeidsgiver? Er vi flinke nok til å synliggjøre de spennende og mangfoldige arbeidsoppgavene som utføres i en kommune? Omdømme anses av de aller fleste bedrifter som et særdeles viktig strategisk område. Også innenfor kommunal sektor har oppmerksomheten rundt omdømmebygging blitt stadig sterkere. Jeg tror vi må bli bedre til å kommunisere med ungdommen, og gjennom ungdommens kanaler. Vi må møte ungdommen der ungdommen er; på skolene, ja kanskje til og med i barnehagene, og på universitetet og høgskoler. Vi må også ta godt imot de ungdommene som kommer til oss, enten det er på besøk eller som sommervikarer. Mange eldre husker svært godt sitt første møte med arbeidslivet. La møte med arbeidslivet bli et godt møte for ungdommen som kommer til Tromsø kommune! Omdømme henger nært sammen med både service og bedriftskultur. Og hva gjelder disse områdene så er det du og jeg som ansatt i Tromsø kommune som er de viktigste ambassadørene. Som ansatt i Tromsø kommune er du en del av en stor organisasjon. I store organisasjoner utvikler det seg gjerne flere ulike subkulturer. Det er slett ikke sannsynlig at hjemmetjenesten og bydrift preges av den samme bedriftskultur. Uten at dette nødvendigvis er negativt. Det er likevel en målsetning at organisasjonen preges av en felles oppfatning av hvordan vi forstår servicebegrepet i forhold til kommunens innbyggere. Og det er viktig at vi ser oss selv som en del av den store organisasjonen, og ikke som en brikke på utsiden. Vi som er ansatt i kommunen er også brukere av kommunale tjenester innenfor andre sektorer enn vi selv er ansatt. Vi har derfor kunnskap om hvordan kommunens tjenester oppleves av innbyggerne. Denne kunnskapen kan vi bringe videre i organisasjonen. Samtidig er det viktig at vi har respekt og forståelse for våre kollegaer, og utfordringene innenfor andre sektorer enn vi selv jobber. For å kunne bygge vårt omdømme bør vi utad stå fram som en organisasjon. Som ansatt i kommunen vet vi at det finnes mange områder hvor vi har flotte ansatte som utfører en god jobb, og hvor vi ikke står tilbake for noen hva gjelder kvalitet og service. Du oppfordres herved til å fortelle ungdommen din en «solskinnshistorie» fra kommunen ved neste søndagsmiddag. På den måten kan vi alle være med å bygge både omdømme og en god bedriftskultur. Det er en målsetning at folk skal være stolte av jobben sin. Og kanskje kan vi gjennom det kapre noen ungdommer? Gøril Bertheussen Rådmann For å kunne bygge vårt omdømme bør vi utad stå fram som en organisasjon. Jeg tror vi må bli bedre til å kommunisere med ungdommen, og gjennom ungdommens kanaler. september 2008 Innblikk 3

4 Først i Norge med nytt tiltak Elever og omrorgsarbeidere har allerede fått til et godt samspill. Fra venstre: omsorgsarbeider Heidi Soleng, lærling Kaja Flatø, lærling Heidi-Beate Hansen, lærling Mir Hussein og prosjektansvarlig/ergoterapeut Trine Helberg. Foto: Sidsel Figenschow Lærerik løsning med lønn Tre dager i uka på lærebedrift og to dager i uka på skolen. Og lønn. Det er hverdagen for 12 andreklassinger på Breivang videregående skole. Omsorgstjenesten Langnes har tatt konsekvensene av at de i årevis har slitt med rekruttering av fagarbeidere. Den 3. september tok de i mot 12 lærlinger fra helse- og sosialfag på Breivang videregående skole. Elevene har bak seg ett år grunnkurs i helse- og sosialfag, og skal være lærlinger i tre år i stedet for to år som er normalt. Nå er de på plass i et nytt og moderne bygg sammen med både unge og erfarne ansatte. Mindre studielån For oss betyr det at vi får lønn under utdanning i tre i stedet for to år, og vi får kombinert teori og praksis på en fin måte. Ordninga gir også mulighet til å slippe eller få mindre studielån, sier Kaja Flatø, Heide-Beate Hansen og Mir Hussein. Ergoterapeut og prosjektansvarlig Trine Helberg er svært fornøyd med at Omsorgstjenesten Langnes har fått i gang ALLO-prosjektet (Alternativt Læringsløp ved Langnes Omsrogstjeneste) i samarbeid med Troms fylkeskommune. Første kullet i Norge Vi har slitt med å få besatt stillinger. Den negative trenden ønsket vi å snu og etter hvert fikk vi en dialog med Breivang videregående skole, som på sin side ville være med å forsøke å øke rekrutteringa til utdanninga, sier Trine Helberg og legger til: Vi er først i Norge med denne ordninga, og mange har vist interesse for prosjektet både eksternt og internt i kommunen. Kan ta ekstravakter Læringene kan ta ekstravakter i helgene. Det gir mulighet for å tjene ekstra penger og arbeidsgiver får på sin side flere personer som kan ta ekstravakter. Lærlingene vil etter hvert bli godt kjent med brukerne For oss betyr det at vi kan redusere bruk av overtid og dermed arbeidsbelastningen på personalet, som igjen kan føre til færre sykemeldinger, sier Trine Helberg. Ikke turnus det første året Lærlingene har ikke turnus det første året de jobber. Mange er dessuten under 18 år og kan derfor ikke jobbe etter kl I løpet av de tre årene skal lærlingene innom alle våre fem avdelinger og det kan også være at de kan få hospitere i andre enheter for å oppfylle målene i lærerplanen deres, sier Trine. Lærlingene er fornøyd med å kombinere teori og praksis på en alternativ måte. Jeg synes det er flott å få brukt kompetansen til å hjelpe andre mens man går på skolen, sier lærling Heidi-Beate Hansen. Det er bra å kunne lære gjennom praksis og få mer praksis enn det vi normalt ville ha hatt etter den tradisjonelle ordningen, mener lærling Kaja Flatø. Positiv start Omsorgsarbeider Heidi Soleng kom selv som lærling til Omsorgstjenesten Langnes da de åpnet i Gledelig utvikling Det har i flere år vært svært vanskelig å rekruttere både lærlinger og faglært arbeidskraft til pleie- og omsorgssektoren. Det er derfor veldig gledelig at dette prosjektet er kommet i gang. Elevene får verdifull opplæring knyttet til faget samtidig som enheten får arbeidskraft med muligheten for å vise hva yrket kan by på, sier Rune Birkelid, rådgiver for lærlingordningen i Tromsø kommune. Etter det vi kjenner til så har ikke dette vært gjort etter Reform-94 og med en hel klasse som målgruppe. Man håper på at dette kan bidra til økt rekruttering på sikt og at det fører til ung faglært arbeidskraft i sektoren. Jeg opplever at lærlingene har vært kjempeflinke. De er tiltaksrike og ivrig etter å komme i gang. Jeg har selv hatt det flott her siden jeg startet opp og er nok enda her på grunn av det gode miljøet, sier hun. Jeg er stolt av at vi har kommet i gang med dette prosjektet og lærlingene er positive. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger så langt, men selvsagt er vi start- og bli-kjent-fasen og kan vel møte på utfordringer etter hvert, men nå er vi i gang med noe nyskapende og alt lover godt, mener Trine Helberg. Rune Birkelid, rådgiver for lærlingordningen i Tromsø kommune, håper på flere unge faglærte i omsorgssektoren. 4 Innblikk september 2008

5 Drikker fairtrade kaffe Første fairtrade-tiltak er gjennomført i Tromsø kommune. Du gjør nå en god gjerning når du kjøper kaffe i rådhuskantina. Jonas Eilertsen (fv), Kim-Allan Nilsen og Børge Robertsen har sans for fairtradekaffe. Alle foto: Sidsel Figenschow Internasjonal rådgiver Eirin Rødseth (t.h.) og prosjektleder Annelill Bruun Flaamo i «Tromsø som fairtradeby» tar grep for at Tromsø kommune skal bli sertifisert som fairtradeby. Kaffen er kjempegod. Jeg har til og med tatt en blindtest på en kollega. Hun syntes fairtrade-kaffen var hakket bedre, sier Børge Robertsen. Han er i kantina sammen med Jonas Eilertsen og Kim-Allan Nilsen. De er alle opptatt av at fairtrade er handel og ikke bistand eller «trade and not aid» som Mandela uttrykte det. Jo flere som kjøper og drikker kaffen, jo bedre fortjeneste får råvareprodusenten i de fattige landene. Nå kan jeg kjøpe kaffe med god samvittighet og gi et bidrag i det daglige, smiler Børge. Pådrivere Internasjonal rådgiver Eirin Rødseth og prosjektleder Annelill Bruun Flaamo i «Tromsø som fairtradeby», er pådrivere for å oppfylle kommunestyrets vedtak om å bli fairtradekommune innen året er omme. Eirin skal se til at kommunebedriften kvalifiserer seg til å bli «faritrade». Det innebærer blant annet at det serveres faritrade-kaffe i kantina og på kaffeautomatene på rådhuset, samt på møter. Kommunen skal også gå gjennom sine innkjøpsrutiner med tanke på etikk og faritrade skal markedsføres og gjøres godt kjent internt i organisasjonen. Det var rimelig enkelt å få rådhuskantina til å servere faritrade-kaffe. Det var bare å ta en telefon til kommunens kaffeleverandør, sier Eirin. 30 arbeidsplasser Annelill Bruun Flaamo i Grønn Hverdag, som fikk prosjektansvar og midler fra kommunen, skal se til at minst fem kafeer i byen serverer fairtrade innen utgangen av året. Dessuten skal tretti arbeidsplasser i kommunen drikke fairtrade-kaffe. Allerede er tjueen bedrifter i gang, sier Annelill og presiserer: Men fairtrade er selvsagt mer enn bare kaffe. Andre produkter kan være blomster, sukker eller vin. Dersom vi kjøper faritrade-vin fra Sør Afrika så kan vi gi et nytt innhold til Mandela-byen Tromsø og kan bidra til at barn får skolegang, supplerer Eirin. Rettferdig handel Fairtrade er handel og ikke bistand. Det handler ikke bare om rettferdig pris, men også om en hel rekke andre sosiale fordeler for produsentene: som rett til å organisere seg og at barnearbeid ikke er tillatt. Fairtrade stiller krav til både arbeidsmiljø og ytre miljø, og det inngås alltid langsiktige kontrakter slik at bøndene kan planlegge fram i tid og investere i planter og hjelpemidler, sier Eirin. Gjennom å kjøpe fairtrade-produkter så bidrar man til at bonden eller produsenten er garantert en fast pris på produktet sitt og står bedre rustet overfor store prissvingninger i markedet, sier Annelill. Sertifsering av Tromsø kommue som fairtrade-kommune vil skje på nyåret. På biblioteket går det bare i fairtradekaffe. Kaffe er en viktig del av hverdagen. Det er dessuten «in» i tiden å tenke økologisk og hvis man i tillegg kan bidra til at kaffebøndene får mer betalt, så er fairtrade midt i blinken for oss. Dessuten er kaffen velsmakende, sier fagansvarlig Stine Fjeldsøe ved biblioteket. Fra venstre: Ellen Berg Larsen, Renate Løkse, Stine Fjeldsøe og Paul Henrik Kielland. FAKTA Her kan du handle FAIRTRADE i Tromsø Alle dagligvarebutikker i byen har minst en variant av fairtrademerket kaffe. Flere, som Eide Handel i Eidkjosen, Eurospar i Storgata, Coop Obs! Jekta, Coop Prix Tromsdalen og ICA-kjeden. har også andre fairtradeprodukter. Coop Prix Elverhøy er foreløpig alene om å ha et svært godt utvalg i fairtradeprodukter. Andre butikker som har eller venter inn fairtradeprodukter: Taras, helsekostbutikker, JYSK, Mester Grønn, Narvesen, MIXkiosker, Café Circa serverer fairtrade kaffe Galleri Krane, selger kunsthåndverk som er produsert under rettferdige forhold. september 2008 Innblikk 5

6 aktuelt Sykepleier Ann-Karin Hausberg (fv) og daglig leder June Eikrem i nattjenesten har blant annet ved hjelp av gode rutiner og logistikk gjort det enklere å skaffe sykevikarer i helgene. Foto:Sidsel Figenschow Har tatt natta tilbake Etter at vaktene ved nattjenesten for ett år siden ble enige om å ordne med egen vikar ved sykdom i helgene, har sykefraværet gått ned og det er skapt en vinn-vinn situasjon for alle parter. Det sier leder June Eikrem og sykepleier Ann-Karin Hausberg i nattjenesten ved Nordøya omsorgstjeneste, og fremholder at gode rutiner og logistikk har vært nøkkelen til suksess. Mindre stress Før den nye ordningen var det leder eller hjemmetjenesten i enheten som hadde ansvaret for å skaffe vikar ved akutt sykdom. Det førte til mye stress spesielt i helgene. Nå får jeg minimalt med telefoner på ettermiddag og kveldstid og hjemmetjenesten slipper å bli kontaktet for å skaffe en vikar. Ordningen går ut på at helgevakta må gi beskjed til meg før fredag kl , slik at jeg får mulighet til å skaffe en vikar før jeg går fra jobb. Alternativet er at de ordner det selv, sier June og legger til: En av de som går helgevakt er dessuten «ansvarsvakt» og kan ringes opp mellom kl. 17 og 22 på lørdag eller søndag hvis noen ikke har rukket å kontakte meg på dagtid eller ordnet med vikar selv. Gode rutiner Sykepleier Ann-Karin Hausberg har bare godt å si om den nye ordningen. Hun har gjort seg gode erfaringer med å være ansvarsvakt når hun selv er på i helgene. Vi har lister på kontoret hvor folk kan føre seg opp som vikar i tilfelle sykdom i ukedagene og i helga, inklusiv oversikt over hvem som er ansvarsvakt den aktuelle helga. Ved å kontakte de som står oppført som vikarer slipper man å måtte ringe så mange og ofte ukjente personer, og vi unngår dessuten unødig overtid i tjenesten, sier Ann-Karin og tilføyer: Vi har helt klart fått bedre stabilitet etter at alle har ansvar for å ordne selv. Det er skapt en vinn-vinn-situasjon hvor alle er mer fornøyd enn før. Jeg vil også berømme June Eikrem for å lage gode systemer og skriftlige rutiner som fungerer godt. Kan reservere seg Ansvarsvakten er en frivillig ordning som man kan reservere seg mot og den går på omgang mellom de som har Vi har helt klart fått bedre stabilitet etter at alle har ansvar for å ordne selv. Ann-Karin Hausberg, sykepleier helgevakt. Det betyr også ekstra avlønning. Vi får minimum tre timer ekstra for jobben eller vi får kompensert den faktiske tiden vi bruker for å skaffe vikar. Dette kan tas ut som lønn eller avspasering, sier Ann-Karin og presiserer: I disse innsparingstider ser vi en tendens til at noen ønsker å reservere seg mot å være ansvarsvakt og at det kan være vanskeligere å skaffe folk etter at nattjenesten ble redusert fra seks til fem på natta. 6 Innblikk september 2008

7 Prinfo Porsgrunn 2AMMEAVTALE LEVERAND R TIL 4ROMS KOMMUNE Pk LEKEAPPARATER Prinfo Porsgrunn KuG: ;DG=6C9A:G: hi[day (*.)+*+*! H³kZAZ`Zb^a_³6H edhibvhizg5hdkz#cd år s gara s garan ti s garan.orges F RSTE O G ENESTE 3VANEME.ORGES F RSTE OG RKEDE LEKEMILJ ENESTE 3VANEMERKEDE RSTE OG.ORGES F RKEDE ME LEKEMILJ ANE 3V STE ENE LEKEMILJ WW W SOVE NO WWW SOVE NO WWW SOVE NO 3 VE,EKEMILJ 3 VE,EKEMILJ 3 VE,EKEMILJ 6ISSTE DU AT 6I ER.ORGES F RSTE OG ENESTE 3VANE MERKEDE LEKEMILJ OG AT VI GIR HELE krs GARANTI Pk ALLE VkRE LEKEAPPARATER år 15 &OR BARNAS SKYLD 3 VE,EKEMILJ ti WWW SOVE NO ` hi[day Igdbh!;^ccbVg (*.)+*+*!,,+&(+%%! H³kZAZ`Zb^a_³6H >kvghvcyczh6h edhibvhizg5hdkz#cd edhi5^hvh#cd 15 WWW SOVE NO år år 15 WWW SOVE NO &OR BA 15 Gd\VaVcY!KZhi"V\YZg 6jhi"6\YZg =dgyvavc Y! *&*-),%%! (*.)+*+*! Hd\cd\ ;_dgyvcz H³kZAZ`Zb^a_³6HCn\VVgY6H **.-.) ))! \]5cn\VVgY"Vh#cd `cji#]vakdghzc5hdkz#cd DahZc >cyg³ n6h WZg\Zc5 hdkz#cd Gd\VaVcY!KZhi"V\YZg =dgyvavcy! B³g Zd\Gdb *&*-),%%! hyva! Hd\cd\;_dgYVcZ Ig³cYZaV Cn\VVgY6H \ **.-.)))!,&+ )-&%,! \]5cn\VVgY"Vh#cd DahZc >cyg³n6h Cdga ch 6\ZcijgZ g WZg\Zc5hdkZ#cd cdv\5dc a^cz#cd =dgyvavcy! B³gZd\GdbhYVa! Hd\cd\;_dgYVcZ Ig³cYZaV\ CdgYaVcY **.-.)))!!,&+)-&%,! Igdb DahZc >cyg³n6h Cdga ch6\zcijgzg h!;^ccbvg`,,+ WZg\Zc5hdkZ#cd cdv\5dca^cz#cd &(+%%! >kvghvcy czh6h Va! B³gZd\GdbhY edhi5^hv h#cd Ig³cYZaV\,&+)-&%,!CdgYaVcY! hi[day Igdbh!;^c Zg cbvg` Cdga ch6\zcijg (*.)+*,,+&(+%%! +*! cdv\5dca^cz#cd H³kZ >kvghvcyczh6h AZ`Zb^a_³6H edhibvhizg5 edhi5^hvh#cd hdkz#cd CdgYaVcY! 3 6% +!4!,/' &OR BARNAS SKYLD %. 3 6% +!4!,/'%. %. /' &OR BARNAS SKYLD!,!4 + 6% 3 RNAS SKYLD ti 7jh`ZgjY 7jh`ZgjY (',%&* (+! :^`Zg<g³ cib^a_³6 H edhi5z^` Zg\b#cd =ZYbVg`!D eeavcy +'*(*. -%! HX]_³aWZg\ IdbWg Z6H edhi5 (',%&*(+! :^`Zg<g³cib^a_³6H edhi5z^`zg\b#cd hx]_dawzg\ "idbwgz#c d =ZYbVg`!DeeaVcY 7jh`ZgjY +'*(*.-%! (',%&*(+! KZhi :^`Zg<g³cib^a_³6H HX]_³aWZg\ IdbWgZ6H [day!izazbvg`! 6jhi edhi5z^`zg\b#cd edhi5hx]_dawzg\"idbwgz#cd "6\YZg (*.)+* +*! H³kZAZ` Zb^a_³6H =ZYbVg`!DeeaVcY `cji#]vak dghzc5hdkz# +'*(*.-%! cd KZhi[daY!IZaZbVg`! HX]_³aWZg\ IdbWgZ6H Gd\VaVc 6jhi"6\YZg Y!KZhi"V\Y edhi5hx]_dawzg\"idbwgz#cd Zg *&*-), (*.)+*+*! %%! H³kZAZ`Zb^a_³6H Cn\VVgY6H \]5cn\V `cji#]vakdghzc5hdkz# cd VgY"Vh#cd KZhi[daY!IZaZbVg`! Søve Lekemiljø: Et miljøvennlig valg ø: Søve Lekemilj valg Et miljøvennlig 4EKNISKE SPESIFIKAS JONER OG TEGN INGER KAN LAST ES NED Pk WWW SO VE NO 4EKNISKE SPESIFIKASJONER OG TEGNINGER KAN LASTES NED Pk WWW SOVE NO VE NO ES NED Pk WWW SO INGER KAN LAST JONER OG TEGN 4EKNISKE SPESIFIKAS i Dhad!6`Zgh]jh ''('&(-%! Dhad`dcidg Vgk^Y#\Zgd5hdkZ#cd Søve Lekemilj ø: Et miljøvennlig valg : nt KuG: ;DG=6C9A:G: Dhad!6`Zgh]jh ''('&(-%! Dhad`dcidg Vgk^Y#\Zgd5hdkZ#cd Prinfo Porsgrunn KuG: ;DG=6C9 A:G Dhad!6`Zgh] jh ''('&( -%! Dhad`dci dg Vgk^Y#\Zgd 5hdkZ#cd s garan 4ELEFON % MAIL LIV ISAS NO,ES MER Pk WWW SOVE NO TRENGER DU NOEN TIL Å PAKKE FOR DEG? Tromsø ASVO A/S er en bedrift mange i Tromsø kjenner til, og vi er kanskje mest kjent for bl.a. guttene som rydder i bybildet eller jobbfrukttilbudet som pr. i dag har ca. 600 abonnenter. I tillegg til at vi tilrettelegger arbeidsoppgaver for 62 personer som av ulike grunner ikke kan jobbe i det ordinære arbeidslivet tilbyr vi også ulike varer og tjenester for salg. Er dette noe for dere? Ta i så fall kontakt med Hege Lorentsen på Bokbinderiet på Tromsø ASVO og be om et tilbud. Vi kan nå tilby din bedrift pakkeservice. Det betyr at vi pakker for dere for eksempel v Reklamematerial og DMs v Fakturaer v Brev etc. Telefon , mail Vi kopierer også for bedrifter. Alt dette utføres kjapt til hyggelige priser. september 2008 Innblikk 7

8 aktuelt Sentralkjøkkenet får ros fra fornøyde brukere i en ny undersøkelse. Alle foto: Marius Fiskum Byens eldre takker for maten Sentralkjøkkenet på Mortensnes lager både velsmakende og appetittlig mat, mener de eldre i kommunen. Siden 2002 har Mortensnes Sentralkjøkken levert mat til institusjoner, hjemmeboende, privatboliger og omsorgsboliger i kommunen. Kjøkkenet produserer cirka 680 middager per dag. I en brukerundersøkelse gjennomført av Tromsø kommune nylig svarer 80 prosent av de eldre på sykehjemmene at maten i stor grad eller svært stor grad er velsmakende. 84 prosent synes den også er innbydende. I en lignende undersøkelse i 2002 svarte bare halvparten at maten var velsmakende. Resultatene fra brukerundersøkelsen kommer ikke overraskende på kjøkkenledelsen. Vi får daglig tilbakemeldinger fra brukerne, og det er sjelden noen som er Topp 3 kjøtt: Lapskaus Kjøttkaker og karbonader misfornøyd. Vi har dyktige og faglærte kokker. Når man lager mat med godt humør, så blir det god mat, sier kjøkkensjef Hugo Bakkevold. Blant hjemmeboerne er forøvrig ikke resultatene så gode. Der sier 66 prosent at maten er velsmakende, mens 71 prosent synes den er tiltrekkende. Likevel er tilfredsheten betydelig bedre enn da «kok og kjøl» ble innført. Sesongmat Brukerne kan velge mellom to middagsalternativer, en kjøttrett og en fiskerett. På lørdager kan man også velge grøt. Kjøkkenet setter opp menyer som brukerne kan velge fra, og de tar gjerne imot forslag på nye matretter. Topp 3 fisk: Seibiff Seikaker Lammefrikasse Fiskegrateng Vi får ofte forslag fra sykehjemmene. De er nærmest brukeren, og vet hva de liker og har lyst på. Vi varierer menyen etter sesong, forteller enhetsleder Wenche Jensen. Denne uka har kjøkkenet laget fårikål til søndagsmiddag, bare tre av totalt 680 sultne sjeler ønsket heller laks. Med kok/kjøl-prinsippet kan vi lage alt mulig. Vi prøver og tester ut forskjellige retter. Vi har for eksempel servert lutefisk, det gikk helt greit, sier Bakkevold. Kjøkkenet beiner selv ut fisk og kjøtt, og lager blant annet hjemmelagde fiske- og kjøttkaker. Beholder næring Kok/kjøl-prinsippet betyr at maten lages på vanlig måte, før den pakkes i lufttette poser og kjøles ned til cirka fire grader i løpet av 90 minutter. Middagsmaten lages tre-fem dager i forkant av servering. I starten fikk kjøkkenet en del kritikk. Mange var skeptiske da vi innførte kok/kjøl, og var redde for å bli avspist med gammel mat. Men dette er jo ikke annerledes enn det som var gjort før. Forskjellen er at da sto maten i varmevogn. Med denne måten å lage mat på, så mister vi ingen næringsstoffer, sier Wenche Jensen, og mener at prinsippet er det samme som Fjordland-produktene i butikken. Balanse I fjor gikk kjøkkenet med en halv million kroner i underskudd, men i år styrer de mot balanse. Det er politikerne som fastsetter prisen på middagene. 66 kroner koster middagen for hjemmeboere, inkludert dessert. I dag leverer vi også middag til kommunestyret. Politikerne får akkurat samme middag som sykehjemsbeboerne. Vi får også bare fornøyde tilbakemeldinger fra dem, sier Bakkevold. Sentralkjøkkenet har nylig også levert en prøvemiddag til kommunestyret i Kåfjord, som også er interessert i å begynne å servere mat etter kok/kjøl-prinsippet til sine eldre. I større byer, som for eksempel Oslo, serveres også mat til brukere med bakgrunn fra andre land. Vi har fått to spørsmål om halal-kjøtt, og det har vi levert. Vi er pliktig å ta religiøse hensyn. Foreløpig er det få henvendelser om dette, men vi vet at det kommer og er forberedt, smiler Bakkevold. FAKTA Sentralkjøkkenet 16,3 årsverk Leverer mat til sykehjem og hjemmeboende 8 Innblikk september 2008

9 Tilkallingsvikar tok fagprøve Etter tre-fire år som tilkallingsvikar og lærling har Eva Katarina Strandli tatt fagprøven og er godkjent institusjonskokk. Strandli begynte som sommervikar ved Sentralkjøkkenet på Mortensnes i I perioder etterpå har hun vært vikar ved kjøkkenet, samtidig som hun begynte på lærerhøgskolen. I fjor høst fikk hun tilbud om lærlingplass ved Sentralkjøkkenet, og fikk godskrevet erfaring. Derfor kunne hun allerede 24. september i år ta fagprøven. Jeg har permisjon herfra 16 uker i året for å gå på lærerhøgskolen, forteller Eva K. Strandli. Jeg skulle egentlig ikke bli kokk, jeg så for meg at det var mye stress og mas. Men jeg trives veldig godt og her på Sentralkjøkkenet. Det er et veldig godt arbeidsmiljø, sier Strandli. Strandli synes institusjonskokk kombinert med lærerkompetanse er en godt utgangspunkt. Det er en fordel hvis jeg skal jobbe i barneskolen. Jeg er mer enn godt nok kvalifisert som heimkunnskapslærer. Jeg kan også bli lærer på kokkeskolen, sier hun. Kjøkkensjef Hugo Bakkevold er i prøvenemnda. Han forteller at institusjonskokkene må ha samme grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som andre kokker. Forskjellen er at institusjonskokken også skal kunne lage spesialkost, både med hensyn til allergier og diabetes, sier Bakkevold. Eva Katarina Strandli pakker middagsmat til fornøyde brukere. Sentralkjøkkenets kapasitet er sprengt, sier enhetsleder Wenche Jensen. Trenger mer plass Sentralkjøkkenet åpnet i 2002, men er allerede for lite. I dag produseres mat fra mandag til torsdag, mens fredag går med til restproduksjon og storvask. Kvelder og helger brukes til å pakke mat. Vi burde helst hatt nytt kjøkken allerede i går, men håper at det er på plass som fort som mulig. Skal vi klare å utvikle oss, så må vi ha nytt kjøkken. Slik det er i dag klarer vi ikke å møte behovet. To sykehjem Utreder nye kjøkkenplaner Tromsø kommune er i gang med å se på hvordan produksjonen av mat til kommunens institusjoner og hjemmeboende kan løses i framtida. Det er nylig inngått en avtale med konsulentselskapet Tokheim Vekst. De skal blant annet utrede ulike framtidige løsningsmodeller for å videreutvikle leveransesystemet for mat, for å dekke forventet økt etterspørsel. får kun middag og ikke et fullt kostdøgn slik vi og de ønsker. Et fullt kostdøgn består også av frokost, kvelds- og mellommåltid i tillegg til middag, sier enhetsleder Wenche Jensen. Kjøkkenet ønsker også å levere fullt kostdøgn til hjemmeboende, i tillegg til mat til barnehager og skoler. I dag disponerer Sentralkjøkkenet 400 kvadratmeter. Vi trenger i alle fall to ganger større areal, sier enhetsleder Wenche Jensen Konsulentrapporten skal gi et grunnlag for kommunen til å fatte et vedtak for hvordan mat skal bestilles, produseres og distribueres. Styringsgruppa ledes av rådgiver Jan Hugo Hermansen. Første møtet var 14. oktober. Arbeidet skal være sluttført om fire måneder, og det er selvsagt for tidlig å antyde hva resultatet kan bli, sier Hermansen. Til hjemmeboere porsjonspakkes middagen. Deretter merkes den med navn på retten, når den er pakket, holdbarhetsdato og hvordan den bør oppbevares. september 2008 Innblikk 9

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene?

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Vennskapsbykonferansen, Bergen 10. - 11. mai 2012 Hege Gjertsen og Terje Olsen, Nordlandsforskning

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

INDIVIDUELL MUNTLIG EKSAMEN 2010 LEDELSESUTVIKLING I BARNEHAGEN (LutBa)

INDIVIDUELL MUNTLIG EKSAMEN 2010 LEDELSESUTVIKLING I BARNEHAGEN (LutBa) HØGSKOLEN I NESNA INDIVIDUELL MUNTLIG EKSAMEN 2010 LEDELSESUTVIKLING I BARNEHAGEN (LutBa) Dato: 3.-4.juni 2010 Tid: Se egen liste Sted: Mediarommet, Rådhuset, Vefsn. Instruksjon: Eksamensoppgavene utleveres

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ).

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ). Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden (2011-2015). Et parti med én representant kan selvsagt ikke bestemme, eller avgjøre hvordan kommunen skal arbeide. SV kan påvirke i riktig

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALT RÅD FOR FUNSKJONSHEMMEDE - 16.11.11. Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/676 /54610/11/033 TROMSØ 23.11.

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALT RÅD FOR FUNSKJONSHEMMEDE - 16.11.11. Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/676 /54610/11/033 TROMSØ 23.11. Notat PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALT RÅD FOR FUNSKJONSHEMMEDE - 16.11.11. Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/676 /54610/11/033 TROMSØ 23.11.2011 Dato: 16.11.11 Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tidspkt.: Kl.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring

Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring Sollerud, januar 2003 1 Bakgrunn Piggdekkene sliter asfalt som i byområder kan medføre helsefare, og kostnadene

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Polar Mat AS Telefon: 91 61 61 11 Foretaksregisteret Humleveien 7 E-post:: post@polarmat.no 892269742 9514 ALTA Web: www.polarmat.

Polar Mat AS Telefon: 91 61 61 11 Foretaksregisteret Humleveien 7 E-post:: post@polarmat.no 892269742 9514 ALTA Web: www.polarmat. INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Polar Mat Ernærings retningslinjer Grunnmeny Avlastningsmeny Informasjon om Polar Mat AS Polar Mat As er et etablert aksjeselskap i Alta. Daglig leder og initiativtakerne

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer