Innblikk. Piggfritt gir friskere luft. Storslått visjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innblikk. Piggfritt gir friskere luft. Storslått visjon"

Transkript

1 Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr Du oppfordres herved til å fortelle ungdommen din en «solskinnshistorie» fra kommunen ved neste søndagsmiddag. Gøril Bertheussen, rådmann Piggfritt gir friskere luft Småbarna rammes hardest av at så få kjører piggfritt i Tromsø. De befinner seg nært bakken der det er mest svevestøv. SIDE Brukerne skryter av sentral kjøkkenet Maten som produseres av sentralkjøkkenet roses i en ny brukerundersøkelse. SIDE 8-9 Storslått visjon Hilde Gaard vil gjøre Nordområdemuseet til noe Norge ikke har sett maken til. SIDE 2-3

2 Leder aktuelt Planen klar for Omdømmearbeidet i gang Innbyggerne og omgivelsene eier vårt omdømme. Slik er det bare, og det må vi forholde oss til. Og med en slik innstilling kan vi starte et målrettet omdømmearbeid. begynnelsen av denne måneden var Byutvikling samlet I i Harstad der omdømmearbeid blant annet sto på programmet. En konsulent med mye erfaring fra kommunalt omdømmearbeid, var innleid og etter hans foredrag ble det gruppearbeid hvor mange momenter for det videre arbeidet kom fram. I sitt arbeid med virksomhetsplanen skal Byutvikling ha omdømme som et av temaene de skal jobbe med. Brann- og redning er også i gang med et prosjekt i regi av KS, og innenfor pleie- og omsorg er det også planer for å gå i gang med omdømmearbeid. Slike prosesser kan bringe mye godt med seg. Arbeidet starter innenfra og det legges opp på en slik måte at alle blir med en såkalt «bottumup-prosess». Alle er med i fasene som skaper motivasjon, kunnskap og leder til beslutninger. Målgrupper skal prioriteres, omdømmet skal kartlegges, omdømmestrategien skal utvikles og den skal implementeres i hele organisasjonen. Ordet «kommune» er en tung ryggsekk å bære i omdømmesammenheng, og det gir oss ekstra utfordringer. Likevel er det utfordringer vår organisasjon takler. På svært mange områder utfører vi fantasiske tjenester til våre innbyggere. Gjennom omdømmeprosesser vil vi bli mer bevisste på den jobben vi gjør og finne ut hva innbyggerne mener om oss. Et annet element som en konsulent sa: Kast ut konsulentene når dere tar tak i omdømmearbeidet. Den jobben klarer dere best selv. Vi ønsker at Nordområdemuseet skal bli noe unikt og storslått som landet ikke har sett maken til, sier prosjektleder Hilde Gaard. I løpet av det siste halvannet året har Tromsø kommune i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Troms fylkeskommune lagt grunnlaget for hvordan Nordområdemuseet skal se ut. I spissen for arbeidet med lokaliseringsstudiet står prosjektleder Hilde Gaard. Visjonene om prosjektet er storslåtte, men det er noe som er realiserbart. Dette er en sjanse vi ikke kan la gå fra oss, sier hun. Et museum for alle Det planlagte Nordområdemuseet skal bli en konsolidering av museer i Tromsø. Et område i byen skal settes av til bygging av museet, men akkurat hvor dette blir er ennå usikkert. Et område i tilknytning til sentrum er å foretrekke, mener Gaard. Breivika er fremmet av universitetet som alternativ, men prosjektlederen mener tilgjengeligheten til prosjektet må være viktig. Vi må sette det i sammenheng med de andre attraksjonene vi har i byen. Vi ønsker det skal være lav terskel for å bruke museet. Det kan bli en barriere dersom det da skal ligge i Breivika, påpeker hun. Politisk vilje Det er stor politisk vilje i byen for å få til storsatsingen, og signalene fra Kulturdepartementet peker i samme retning. Departementet har allerede gitt fem millioner kroner for konsolidering, samordning av museene i Tromsø, og har kommet med lovnader om finansiering så lenge de tre aktørene i Tromsø legger grunnlaget. Men hva skal museet bli? Det må være en formidlingsinstitusjon som er helt i front og som er i stand til å ha et internasjonalt nedslagsfelt. Tromsø har muligheten til å få et signalbygg og en motor i byutviklingen, forteller en engasjert Gaard. Prosjektlederen mener tiden å handle på er nå, mens vi er inne i en storstilt satsing på Nordområdene. Guggenheim? Ifølge tegningene er det i første rekke tre områder det står mellom. Verftet, Polar Park ved Polaria og Nansens plass. Men det er ikke en selvfølgelighet at det blir en av disse tre. Nordområdemuseet kan ikke bare havne der det akkurat har blitt ledig. Vi må samordne lokalt for å finne den beste løsningen. Vi ønsker at museet skal bli noe unikt og storslått som landet ikke har sett maken til, sier Gaard og nevner Guggenheim i Bilbao som noe det burde sammenliknes med. Det foreligger enn så lenge ingen nøyaktig kostnadsramme for museet, men tilsvarende prosjekter ligger på rundt én milliard kroner. Museet skal, dersom alt går etter planen, åpnes i Morgan Lillegård ansvarlig redaktør Ansvarlig redaktør: Morgan Lillegård Redaktør: Sidsel Figenschow Redaksjon: Informasjonstjenesten og Krysspress AS. Produksjon: Krysspress AS Trykk: Nr1Trykk as Neste utgivelse er planlagt til 5. desember. Tips må være inne før 7. november. Kontakt oss på e-post: e l l e ri n n b l i k k r y s s p r e s s. n o. Ta også kontakt med Informasjonstjenesten om du har saker til intranett eller Internett. «Nordområdemuseet: fusjon, friksjon, framtid». Foto: Marius Fiskum 2 Innblikk september 2008

3 Tromsøs Guggenheim Hilde Gaard har sammen med Odd Arne Berkaak brukt nærmere et og et halvt år på å utrede museet i rapporten Kommunene må kapre ungdommen! Rådmannenshjørne Denne overskriften kunne vi lese på Kommunenes Sentralforbunds nettside etter at årets arbeidslivskonferanse var avviklet. Rekrutteringen er en av de største utfordringene vi står overfor. Fremskrivninger viser at det vil bli stor mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere frem mot Det er allerede mangel på førskolelærere i deler av landet. Og dersom ikke søkningen til lærerutdanningen øker, vil vi i fremtiden også kunne oppleve lærermangel. Det er med andre ord kritisk for rekrutteringen innenfor det vi kjenner som kommunens store kjerneoppgaver; omsorg og utdanning. Hvordan skal vi møte denne utfordringen? Lønn, er svaret fra noen. Denne våren ble det forhandlet frem en ny tariffavtale for kommunal sektor. Resultatet ble en gjennomsnittlig lønnsøkning på 6,3 prosent. Med en gjennomsnittlig prisvekst på 3,1 prosent siste året gir dette rom for reallønnsøkning til mange. Det er positivt, men er det nok? Lønn er uten tvil viktig for den enkelte, og vi må søke å tilby gode lønnsbetingelser både til de unge og til seniorene. Generelt er det slik at kommunene gjerne tilbyr de unge konkurransedyktig begynnerlønn, men strever med å beholde de som har fått noen års erfaring. Rekruttering henger også nært sammen med omdømmebygging. Hvilket omdømme har kommunen som arbeidsgiver? Er vi flinke nok til å synliggjøre de spennende og mangfoldige arbeidsoppgavene som utføres i en kommune? Omdømme anses av de aller fleste bedrifter som et særdeles viktig strategisk område. Også innenfor kommunal sektor har oppmerksomheten rundt omdømmebygging blitt stadig sterkere. Jeg tror vi må bli bedre til å kommunisere med ungdommen, og gjennom ungdommens kanaler. Vi må møte ungdommen der ungdommen er; på skolene, ja kanskje til og med i barnehagene, og på universitetet og høgskoler. Vi må også ta godt imot de ungdommene som kommer til oss, enten det er på besøk eller som sommervikarer. Mange eldre husker svært godt sitt første møte med arbeidslivet. La møte med arbeidslivet bli et godt møte for ungdommen som kommer til Tromsø kommune! Omdømme henger nært sammen med både service og bedriftskultur. Og hva gjelder disse områdene så er det du og jeg som ansatt i Tromsø kommune som er de viktigste ambassadørene. Som ansatt i Tromsø kommune er du en del av en stor organisasjon. I store organisasjoner utvikler det seg gjerne flere ulike subkulturer. Det er slett ikke sannsynlig at hjemmetjenesten og bydrift preges av den samme bedriftskultur. Uten at dette nødvendigvis er negativt. Det er likevel en målsetning at organisasjonen preges av en felles oppfatning av hvordan vi forstår servicebegrepet i forhold til kommunens innbyggere. Og det er viktig at vi ser oss selv som en del av den store organisasjonen, og ikke som en brikke på utsiden. Vi som er ansatt i kommunen er også brukere av kommunale tjenester innenfor andre sektorer enn vi selv er ansatt. Vi har derfor kunnskap om hvordan kommunens tjenester oppleves av innbyggerne. Denne kunnskapen kan vi bringe videre i organisasjonen. Samtidig er det viktig at vi har respekt og forståelse for våre kollegaer, og utfordringene innenfor andre sektorer enn vi selv jobber. For å kunne bygge vårt omdømme bør vi utad stå fram som en organisasjon. Som ansatt i kommunen vet vi at det finnes mange områder hvor vi har flotte ansatte som utfører en god jobb, og hvor vi ikke står tilbake for noen hva gjelder kvalitet og service. Du oppfordres herved til å fortelle ungdommen din en «solskinnshistorie» fra kommunen ved neste søndagsmiddag. På den måten kan vi alle være med å bygge både omdømme og en god bedriftskultur. Det er en målsetning at folk skal være stolte av jobben sin. Og kanskje kan vi gjennom det kapre noen ungdommer? Gøril Bertheussen Rådmann For å kunne bygge vårt omdømme bør vi utad stå fram som en organisasjon. Jeg tror vi må bli bedre til å kommunisere med ungdommen, og gjennom ungdommens kanaler. september 2008 Innblikk 3

4 Først i Norge med nytt tiltak Elever og omrorgsarbeidere har allerede fått til et godt samspill. Fra venstre: omsorgsarbeider Heidi Soleng, lærling Kaja Flatø, lærling Heidi-Beate Hansen, lærling Mir Hussein og prosjektansvarlig/ergoterapeut Trine Helberg. Foto: Sidsel Figenschow Lærerik løsning med lønn Tre dager i uka på lærebedrift og to dager i uka på skolen. Og lønn. Det er hverdagen for 12 andreklassinger på Breivang videregående skole. Omsorgstjenesten Langnes har tatt konsekvensene av at de i årevis har slitt med rekruttering av fagarbeidere. Den 3. september tok de i mot 12 lærlinger fra helse- og sosialfag på Breivang videregående skole. Elevene har bak seg ett år grunnkurs i helse- og sosialfag, og skal være lærlinger i tre år i stedet for to år som er normalt. Nå er de på plass i et nytt og moderne bygg sammen med både unge og erfarne ansatte. Mindre studielån For oss betyr det at vi får lønn under utdanning i tre i stedet for to år, og vi får kombinert teori og praksis på en fin måte. Ordninga gir også mulighet til å slippe eller få mindre studielån, sier Kaja Flatø, Heide-Beate Hansen og Mir Hussein. Ergoterapeut og prosjektansvarlig Trine Helberg er svært fornøyd med at Omsorgstjenesten Langnes har fått i gang ALLO-prosjektet (Alternativt Læringsløp ved Langnes Omsrogstjeneste) i samarbeid med Troms fylkeskommune. Første kullet i Norge Vi har slitt med å få besatt stillinger. Den negative trenden ønsket vi å snu og etter hvert fikk vi en dialog med Breivang videregående skole, som på sin side ville være med å forsøke å øke rekrutteringa til utdanninga, sier Trine Helberg og legger til: Vi er først i Norge med denne ordninga, og mange har vist interesse for prosjektet både eksternt og internt i kommunen. Kan ta ekstravakter Læringene kan ta ekstravakter i helgene. Det gir mulighet for å tjene ekstra penger og arbeidsgiver får på sin side flere personer som kan ta ekstravakter. Lærlingene vil etter hvert bli godt kjent med brukerne For oss betyr det at vi kan redusere bruk av overtid og dermed arbeidsbelastningen på personalet, som igjen kan føre til færre sykemeldinger, sier Trine Helberg. Ikke turnus det første året Lærlingene har ikke turnus det første året de jobber. Mange er dessuten under 18 år og kan derfor ikke jobbe etter kl I løpet av de tre årene skal lærlingene innom alle våre fem avdelinger og det kan også være at de kan få hospitere i andre enheter for å oppfylle målene i lærerplanen deres, sier Trine. Lærlingene er fornøyd med å kombinere teori og praksis på en alternativ måte. Jeg synes det er flott å få brukt kompetansen til å hjelpe andre mens man går på skolen, sier lærling Heidi-Beate Hansen. Det er bra å kunne lære gjennom praksis og få mer praksis enn det vi normalt ville ha hatt etter den tradisjonelle ordningen, mener lærling Kaja Flatø. Positiv start Omsorgsarbeider Heidi Soleng kom selv som lærling til Omsorgstjenesten Langnes da de åpnet i Gledelig utvikling Det har i flere år vært svært vanskelig å rekruttere både lærlinger og faglært arbeidskraft til pleie- og omsorgssektoren. Det er derfor veldig gledelig at dette prosjektet er kommet i gang. Elevene får verdifull opplæring knyttet til faget samtidig som enheten får arbeidskraft med muligheten for å vise hva yrket kan by på, sier Rune Birkelid, rådgiver for lærlingordningen i Tromsø kommune. Etter det vi kjenner til så har ikke dette vært gjort etter Reform-94 og med en hel klasse som målgruppe. Man håper på at dette kan bidra til økt rekruttering på sikt og at det fører til ung faglært arbeidskraft i sektoren. Jeg opplever at lærlingene har vært kjempeflinke. De er tiltaksrike og ivrig etter å komme i gang. Jeg har selv hatt det flott her siden jeg startet opp og er nok enda her på grunn av det gode miljøet, sier hun. Jeg er stolt av at vi har kommet i gang med dette prosjektet og lærlingene er positive. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger så langt, men selvsagt er vi start- og bli-kjent-fasen og kan vel møte på utfordringer etter hvert, men nå er vi i gang med noe nyskapende og alt lover godt, mener Trine Helberg. Rune Birkelid, rådgiver for lærlingordningen i Tromsø kommune, håper på flere unge faglærte i omsorgssektoren. 4 Innblikk september 2008

5 Drikker fairtrade kaffe Første fairtrade-tiltak er gjennomført i Tromsø kommune. Du gjør nå en god gjerning når du kjøper kaffe i rådhuskantina. Jonas Eilertsen (fv), Kim-Allan Nilsen og Børge Robertsen har sans for fairtradekaffe. Alle foto: Sidsel Figenschow Internasjonal rådgiver Eirin Rødseth (t.h.) og prosjektleder Annelill Bruun Flaamo i «Tromsø som fairtradeby» tar grep for at Tromsø kommune skal bli sertifisert som fairtradeby. Kaffen er kjempegod. Jeg har til og med tatt en blindtest på en kollega. Hun syntes fairtrade-kaffen var hakket bedre, sier Børge Robertsen. Han er i kantina sammen med Jonas Eilertsen og Kim-Allan Nilsen. De er alle opptatt av at fairtrade er handel og ikke bistand eller «trade and not aid» som Mandela uttrykte det. Jo flere som kjøper og drikker kaffen, jo bedre fortjeneste får råvareprodusenten i de fattige landene. Nå kan jeg kjøpe kaffe med god samvittighet og gi et bidrag i det daglige, smiler Børge. Pådrivere Internasjonal rådgiver Eirin Rødseth og prosjektleder Annelill Bruun Flaamo i «Tromsø som fairtradeby», er pådrivere for å oppfylle kommunestyrets vedtak om å bli fairtradekommune innen året er omme. Eirin skal se til at kommunebedriften kvalifiserer seg til å bli «faritrade». Det innebærer blant annet at det serveres faritrade-kaffe i kantina og på kaffeautomatene på rådhuset, samt på møter. Kommunen skal også gå gjennom sine innkjøpsrutiner med tanke på etikk og faritrade skal markedsføres og gjøres godt kjent internt i organisasjonen. Det var rimelig enkelt å få rådhuskantina til å servere faritrade-kaffe. Det var bare å ta en telefon til kommunens kaffeleverandør, sier Eirin. 30 arbeidsplasser Annelill Bruun Flaamo i Grønn Hverdag, som fikk prosjektansvar og midler fra kommunen, skal se til at minst fem kafeer i byen serverer fairtrade innen utgangen av året. Dessuten skal tretti arbeidsplasser i kommunen drikke fairtrade-kaffe. Allerede er tjueen bedrifter i gang, sier Annelill og presiserer: Men fairtrade er selvsagt mer enn bare kaffe. Andre produkter kan være blomster, sukker eller vin. Dersom vi kjøper faritrade-vin fra Sør Afrika så kan vi gi et nytt innhold til Mandela-byen Tromsø og kan bidra til at barn får skolegang, supplerer Eirin. Rettferdig handel Fairtrade er handel og ikke bistand. Det handler ikke bare om rettferdig pris, men også om en hel rekke andre sosiale fordeler for produsentene: som rett til å organisere seg og at barnearbeid ikke er tillatt. Fairtrade stiller krav til både arbeidsmiljø og ytre miljø, og det inngås alltid langsiktige kontrakter slik at bøndene kan planlegge fram i tid og investere i planter og hjelpemidler, sier Eirin. Gjennom å kjøpe fairtrade-produkter så bidrar man til at bonden eller produsenten er garantert en fast pris på produktet sitt og står bedre rustet overfor store prissvingninger i markedet, sier Annelill. Sertifsering av Tromsø kommue som fairtrade-kommune vil skje på nyåret. På biblioteket går det bare i fairtradekaffe. Kaffe er en viktig del av hverdagen. Det er dessuten «in» i tiden å tenke økologisk og hvis man i tillegg kan bidra til at kaffebøndene får mer betalt, så er fairtrade midt i blinken for oss. Dessuten er kaffen velsmakende, sier fagansvarlig Stine Fjeldsøe ved biblioteket. Fra venstre: Ellen Berg Larsen, Renate Løkse, Stine Fjeldsøe og Paul Henrik Kielland. FAKTA Her kan du handle FAIRTRADE i Tromsø Alle dagligvarebutikker i byen har minst en variant av fairtrademerket kaffe. Flere, som Eide Handel i Eidkjosen, Eurospar i Storgata, Coop Obs! Jekta, Coop Prix Tromsdalen og ICA-kjeden. har også andre fairtradeprodukter. Coop Prix Elverhøy er foreløpig alene om å ha et svært godt utvalg i fairtradeprodukter. Andre butikker som har eller venter inn fairtradeprodukter: Taras, helsekostbutikker, JYSK, Mester Grønn, Narvesen, MIXkiosker, Café Circa serverer fairtrade kaffe Galleri Krane, selger kunsthåndverk som er produsert under rettferdige forhold. september 2008 Innblikk 5

6 aktuelt Sykepleier Ann-Karin Hausberg (fv) og daglig leder June Eikrem i nattjenesten har blant annet ved hjelp av gode rutiner og logistikk gjort det enklere å skaffe sykevikarer i helgene. Foto:Sidsel Figenschow Har tatt natta tilbake Etter at vaktene ved nattjenesten for ett år siden ble enige om å ordne med egen vikar ved sykdom i helgene, har sykefraværet gått ned og det er skapt en vinn-vinn situasjon for alle parter. Det sier leder June Eikrem og sykepleier Ann-Karin Hausberg i nattjenesten ved Nordøya omsorgstjeneste, og fremholder at gode rutiner og logistikk har vært nøkkelen til suksess. Mindre stress Før den nye ordningen var det leder eller hjemmetjenesten i enheten som hadde ansvaret for å skaffe vikar ved akutt sykdom. Det førte til mye stress spesielt i helgene. Nå får jeg minimalt med telefoner på ettermiddag og kveldstid og hjemmetjenesten slipper å bli kontaktet for å skaffe en vikar. Ordningen går ut på at helgevakta må gi beskjed til meg før fredag kl , slik at jeg får mulighet til å skaffe en vikar før jeg går fra jobb. Alternativet er at de ordner det selv, sier June og legger til: En av de som går helgevakt er dessuten «ansvarsvakt» og kan ringes opp mellom kl. 17 og 22 på lørdag eller søndag hvis noen ikke har rukket å kontakte meg på dagtid eller ordnet med vikar selv. Gode rutiner Sykepleier Ann-Karin Hausberg har bare godt å si om den nye ordningen. Hun har gjort seg gode erfaringer med å være ansvarsvakt når hun selv er på i helgene. Vi har lister på kontoret hvor folk kan føre seg opp som vikar i tilfelle sykdom i ukedagene og i helga, inklusiv oversikt over hvem som er ansvarsvakt den aktuelle helga. Ved å kontakte de som står oppført som vikarer slipper man å måtte ringe så mange og ofte ukjente personer, og vi unngår dessuten unødig overtid i tjenesten, sier Ann-Karin og tilføyer: Vi har helt klart fått bedre stabilitet etter at alle har ansvar for å ordne selv. Det er skapt en vinn-vinn-situasjon hvor alle er mer fornøyd enn før. Jeg vil også berømme June Eikrem for å lage gode systemer og skriftlige rutiner som fungerer godt. Kan reservere seg Ansvarsvakten er en frivillig ordning som man kan reservere seg mot og den går på omgang mellom de som har Vi har helt klart fått bedre stabilitet etter at alle har ansvar for å ordne selv. Ann-Karin Hausberg, sykepleier helgevakt. Det betyr også ekstra avlønning. Vi får minimum tre timer ekstra for jobben eller vi får kompensert den faktiske tiden vi bruker for å skaffe vikar. Dette kan tas ut som lønn eller avspasering, sier Ann-Karin og presiserer: I disse innsparingstider ser vi en tendens til at noen ønsker å reservere seg mot å være ansvarsvakt og at det kan være vanskeligere å skaffe folk etter at nattjenesten ble redusert fra seks til fem på natta. 6 Innblikk september 2008

7 Prinfo Porsgrunn 2AMMEAVTALE LEVERAND R TIL 4ROMS KOMMUNE Pk LEKEAPPARATER Prinfo Porsgrunn KuG: ;DG=6C9A:G: hi[day (*.)+*+*! H³kZAZ`Zb^a_³6H edhibvhizg5hdkz#cd år s gara s garan ti s garan.orges F RSTE O G ENESTE 3VANEME.ORGES F RSTE OG RKEDE LEKEMILJ ENESTE 3VANEMERKEDE RSTE OG.ORGES F RKEDE ME LEKEMILJ ANE 3V STE ENE LEKEMILJ WW W SOVE NO WWW SOVE NO WWW SOVE NO 3 VE,EKEMILJ 3 VE,EKEMILJ 3 VE,EKEMILJ 6ISSTE DU AT 6I ER.ORGES F RSTE OG ENESTE 3VANE MERKEDE LEKEMILJ OG AT VI GIR HELE krs GARANTI Pk ALLE VkRE LEKEAPPARATER år 15 &OR BARNAS SKYLD 3 VE,EKEMILJ ti WWW SOVE NO ` hi[day Igdbh!;^ccbVg (*.)+*+*!,,+&(+%%! H³kZAZ`Zb^a_³6H >kvghvcyczh6h edhibvhizg5hdkz#cd edhi5^hvh#cd 15 WWW SOVE NO år år 15 WWW SOVE NO &OR BA 15 Gd\VaVcY!KZhi"V\YZg 6jhi"6\YZg =dgyvavc Y! *&*-),%%! (*.)+*+*! Hd\cd\ ;_dgyvcz H³kZAZ`Zb^a_³6HCn\VVgY6H **.-.) ))! \]5cn\VVgY"Vh#cd `cji#]vakdghzc5hdkz#cd DahZc >cyg³ n6h WZg\Zc5 hdkz#cd Gd\VaVcY!KZhi"V\YZg =dgyvavcy! B³g Zd\Gdb *&*-),%%! hyva! Hd\cd\;_dgYVcZ Ig³cYZaV Cn\VVgY6H \ **.-.)))!,&+ )-&%,! \]5cn\VVgY"Vh#cd DahZc >cyg³n6h Cdga ch 6\ZcijgZ g WZg\Zc5hdkZ#cd cdv\5dc a^cz#cd =dgyvavcy! B³gZd\GdbhYVa! Hd\cd\;_dgYVcZ Ig³cYZaV\ CdgYaVcY **.-.)))!!,&+)-&%,! Igdb DahZc >cyg³n6h Cdga ch6\zcijgzg h!;^ccbvg`,,+ WZg\Zc5hdkZ#cd cdv\5dca^cz#cd &(+%%! >kvghvcy czh6h Va! B³gZd\GdbhY edhi5^hv h#cd Ig³cYZaV\,&+)-&%,!CdgYaVcY! hi[day Igdbh!;^c Zg cbvg` Cdga ch6\zcijg (*.)+*,,+&(+%%! +*! cdv\5dca^cz#cd H³kZ >kvghvcyczh6h AZ`Zb^a_³6H edhibvhizg5 edhi5^hvh#cd hdkz#cd CdgYaVcY! 3 6% +!4!,/' &OR BARNAS SKYLD %. 3 6% +!4!,/'%. %. /' &OR BARNAS SKYLD!,!4 + 6% 3 RNAS SKYLD ti 7jh`ZgjY 7jh`ZgjY (',%&* (+! :^`Zg<g³ cib^a_³6 H edhi5z^` Zg\b#cd =ZYbVg`!D eeavcy +'*(*. -%! HX]_³aWZg\ IdbWg Z6H edhi5 (',%&*(+! :^`Zg<g³cib^a_³6H edhi5z^`zg\b#cd hx]_dawzg\ "idbwgz#c d =ZYbVg`!DeeaVcY 7jh`ZgjY +'*(*.-%! (',%&*(+! KZhi :^`Zg<g³cib^a_³6H HX]_³aWZg\ IdbWgZ6H [day!izazbvg`! 6jhi edhi5z^`zg\b#cd edhi5hx]_dawzg\"idbwgz#cd "6\YZg (*.)+* +*! H³kZAZ` Zb^a_³6H =ZYbVg`!DeeaVcY `cji#]vak dghzc5hdkz# +'*(*.-%! cd KZhi[daY!IZaZbVg`! HX]_³aWZg\ IdbWgZ6H Gd\VaVc 6jhi"6\YZg Y!KZhi"V\Y edhi5hx]_dawzg\"idbwgz#cd Zg *&*-), (*.)+*+*! %%! H³kZAZ`Zb^a_³6H Cn\VVgY6H \]5cn\V `cji#]vakdghzc5hdkz# cd VgY"Vh#cd KZhi[daY!IZaZbVg`! Søve Lekemiljø: Et miljøvennlig valg ø: Søve Lekemilj valg Et miljøvennlig 4EKNISKE SPESIFIKAS JONER OG TEGN INGER KAN LAST ES NED Pk WWW SO VE NO 4EKNISKE SPESIFIKASJONER OG TEGNINGER KAN LASTES NED Pk WWW SOVE NO VE NO ES NED Pk WWW SO INGER KAN LAST JONER OG TEGN 4EKNISKE SPESIFIKAS i Dhad!6`Zgh]jh ''('&(-%! Dhad`dcidg Vgk^Y#\Zgd5hdkZ#cd Søve Lekemilj ø: Et miljøvennlig valg : nt KuG: ;DG=6C9A:G: Dhad!6`Zgh]jh ''('&(-%! Dhad`dcidg Vgk^Y#\Zgd5hdkZ#cd Prinfo Porsgrunn KuG: ;DG=6C9 A:G Dhad!6`Zgh] jh ''('&( -%! Dhad`dci dg Vgk^Y#\Zgd 5hdkZ#cd s garan 4ELEFON % MAIL LIV ISAS NO,ES MER Pk WWW SOVE NO TRENGER DU NOEN TIL Å PAKKE FOR DEG? Tromsø ASVO A/S er en bedrift mange i Tromsø kjenner til, og vi er kanskje mest kjent for bl.a. guttene som rydder i bybildet eller jobbfrukttilbudet som pr. i dag har ca. 600 abonnenter. I tillegg til at vi tilrettelegger arbeidsoppgaver for 62 personer som av ulike grunner ikke kan jobbe i det ordinære arbeidslivet tilbyr vi også ulike varer og tjenester for salg. Er dette noe for dere? Ta i så fall kontakt med Hege Lorentsen på Bokbinderiet på Tromsø ASVO og be om et tilbud. Vi kan nå tilby din bedrift pakkeservice. Det betyr at vi pakker for dere for eksempel v Reklamematerial og DMs v Fakturaer v Brev etc. Telefon , mail Vi kopierer også for bedrifter. Alt dette utføres kjapt til hyggelige priser. september 2008 Innblikk 7

8 aktuelt Sentralkjøkkenet får ros fra fornøyde brukere i en ny undersøkelse. Alle foto: Marius Fiskum Byens eldre takker for maten Sentralkjøkkenet på Mortensnes lager både velsmakende og appetittlig mat, mener de eldre i kommunen. Siden 2002 har Mortensnes Sentralkjøkken levert mat til institusjoner, hjemmeboende, privatboliger og omsorgsboliger i kommunen. Kjøkkenet produserer cirka 680 middager per dag. I en brukerundersøkelse gjennomført av Tromsø kommune nylig svarer 80 prosent av de eldre på sykehjemmene at maten i stor grad eller svært stor grad er velsmakende. 84 prosent synes den også er innbydende. I en lignende undersøkelse i 2002 svarte bare halvparten at maten var velsmakende. Resultatene fra brukerundersøkelsen kommer ikke overraskende på kjøkkenledelsen. Vi får daglig tilbakemeldinger fra brukerne, og det er sjelden noen som er Topp 3 kjøtt: Lapskaus Kjøttkaker og karbonader misfornøyd. Vi har dyktige og faglærte kokker. Når man lager mat med godt humør, så blir det god mat, sier kjøkkensjef Hugo Bakkevold. Blant hjemmeboerne er forøvrig ikke resultatene så gode. Der sier 66 prosent at maten er velsmakende, mens 71 prosent synes den er tiltrekkende. Likevel er tilfredsheten betydelig bedre enn da «kok og kjøl» ble innført. Sesongmat Brukerne kan velge mellom to middagsalternativer, en kjøttrett og en fiskerett. På lørdager kan man også velge grøt. Kjøkkenet setter opp menyer som brukerne kan velge fra, og de tar gjerne imot forslag på nye matretter. Topp 3 fisk: Seibiff Seikaker Lammefrikasse Fiskegrateng Vi får ofte forslag fra sykehjemmene. De er nærmest brukeren, og vet hva de liker og har lyst på. Vi varierer menyen etter sesong, forteller enhetsleder Wenche Jensen. Denne uka har kjøkkenet laget fårikål til søndagsmiddag, bare tre av totalt 680 sultne sjeler ønsket heller laks. Med kok/kjøl-prinsippet kan vi lage alt mulig. Vi prøver og tester ut forskjellige retter. Vi har for eksempel servert lutefisk, det gikk helt greit, sier Bakkevold. Kjøkkenet beiner selv ut fisk og kjøtt, og lager blant annet hjemmelagde fiske- og kjøttkaker. Beholder næring Kok/kjøl-prinsippet betyr at maten lages på vanlig måte, før den pakkes i lufttette poser og kjøles ned til cirka fire grader i løpet av 90 minutter. Middagsmaten lages tre-fem dager i forkant av servering. I starten fikk kjøkkenet en del kritikk. Mange var skeptiske da vi innførte kok/kjøl, og var redde for å bli avspist med gammel mat. Men dette er jo ikke annerledes enn det som var gjort før. Forskjellen er at da sto maten i varmevogn. Med denne måten å lage mat på, så mister vi ingen næringsstoffer, sier Wenche Jensen, og mener at prinsippet er det samme som Fjordland-produktene i butikken. Balanse I fjor gikk kjøkkenet med en halv million kroner i underskudd, men i år styrer de mot balanse. Det er politikerne som fastsetter prisen på middagene. 66 kroner koster middagen for hjemmeboere, inkludert dessert. I dag leverer vi også middag til kommunestyret. Politikerne får akkurat samme middag som sykehjemsbeboerne. Vi får også bare fornøyde tilbakemeldinger fra dem, sier Bakkevold. Sentralkjøkkenet har nylig også levert en prøvemiddag til kommunestyret i Kåfjord, som også er interessert i å begynne å servere mat etter kok/kjøl-prinsippet til sine eldre. I større byer, som for eksempel Oslo, serveres også mat til brukere med bakgrunn fra andre land. Vi har fått to spørsmål om halal-kjøtt, og det har vi levert. Vi er pliktig å ta religiøse hensyn. Foreløpig er det få henvendelser om dette, men vi vet at det kommer og er forberedt, smiler Bakkevold. FAKTA Sentralkjøkkenet 16,3 årsverk Leverer mat til sykehjem og hjemmeboende 8 Innblikk september 2008

9 Tilkallingsvikar tok fagprøve Etter tre-fire år som tilkallingsvikar og lærling har Eva Katarina Strandli tatt fagprøven og er godkjent institusjonskokk. Strandli begynte som sommervikar ved Sentralkjøkkenet på Mortensnes i I perioder etterpå har hun vært vikar ved kjøkkenet, samtidig som hun begynte på lærerhøgskolen. I fjor høst fikk hun tilbud om lærlingplass ved Sentralkjøkkenet, og fikk godskrevet erfaring. Derfor kunne hun allerede 24. september i år ta fagprøven. Jeg har permisjon herfra 16 uker i året for å gå på lærerhøgskolen, forteller Eva K. Strandli. Jeg skulle egentlig ikke bli kokk, jeg så for meg at det var mye stress og mas. Men jeg trives veldig godt og her på Sentralkjøkkenet. Det er et veldig godt arbeidsmiljø, sier Strandli. Strandli synes institusjonskokk kombinert med lærerkompetanse er en godt utgangspunkt. Det er en fordel hvis jeg skal jobbe i barneskolen. Jeg er mer enn godt nok kvalifisert som heimkunnskapslærer. Jeg kan også bli lærer på kokkeskolen, sier hun. Kjøkkensjef Hugo Bakkevold er i prøvenemnda. Han forteller at institusjonskokkene må ha samme grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som andre kokker. Forskjellen er at institusjonskokken også skal kunne lage spesialkost, både med hensyn til allergier og diabetes, sier Bakkevold. Eva Katarina Strandli pakker middagsmat til fornøyde brukere. Sentralkjøkkenets kapasitet er sprengt, sier enhetsleder Wenche Jensen. Trenger mer plass Sentralkjøkkenet åpnet i 2002, men er allerede for lite. I dag produseres mat fra mandag til torsdag, mens fredag går med til restproduksjon og storvask. Kvelder og helger brukes til å pakke mat. Vi burde helst hatt nytt kjøkken allerede i går, men håper at det er på plass som fort som mulig. Skal vi klare å utvikle oss, så må vi ha nytt kjøkken. Slik det er i dag klarer vi ikke å møte behovet. To sykehjem Utreder nye kjøkkenplaner Tromsø kommune er i gang med å se på hvordan produksjonen av mat til kommunens institusjoner og hjemmeboende kan løses i framtida. Det er nylig inngått en avtale med konsulentselskapet Tokheim Vekst. De skal blant annet utrede ulike framtidige løsningsmodeller for å videreutvikle leveransesystemet for mat, for å dekke forventet økt etterspørsel. får kun middag og ikke et fullt kostdøgn slik vi og de ønsker. Et fullt kostdøgn består også av frokost, kvelds- og mellommåltid i tillegg til middag, sier enhetsleder Wenche Jensen. Kjøkkenet ønsker også å levere fullt kostdøgn til hjemmeboende, i tillegg til mat til barnehager og skoler. I dag disponerer Sentralkjøkkenet 400 kvadratmeter. Vi trenger i alle fall to ganger større areal, sier enhetsleder Wenche Jensen Konsulentrapporten skal gi et grunnlag for kommunen til å fatte et vedtak for hvordan mat skal bestilles, produseres og distribueres. Styringsgruppa ledes av rådgiver Jan Hugo Hermansen. Første møtet var 14. oktober. Arbeidet skal være sluttført om fire måneder, og det er selvsagt for tidlig å antyde hva resultatet kan bli, sier Hermansen. Til hjemmeboere porsjonspakkes middagen. Deretter merkes den med navn på retten, når den er pakket, holdbarhetsdato og hvordan den bør oppbevares. september 2008 Innblikk 9

Skal bli bedre. Langsiktig læring

Skal bli bedre. Langsiktig læring UNN matforsyning har kapasitet til å ta hele kommunens matproduksjon uten særlig store utvidelser. Internavis for Tromsø kommune Nr 5, 2010 Les mer om felles storkjøkken i Breivika på side 10 Skal bli

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 4 2007 Vi som skole er ofte både fengsel, skole og sykehus i en og samme institusjon, men vi er det uten at ressursene til å være det er der. Les hele debattinnlegget

Detaljer

REN SUKSESS. INNBLiKK SAMLET GODE AMBASSADØRER SIDE 4-5 BEDRE STEMNING I SKOLEGÅRDEN INN I FAMILIENS HUS. Internavis for Tromsø kommune Nr 2, 2012

REN SUKSESS. INNBLiKK SAMLET GODE AMBASSADØRER SIDE 4-5 BEDRE STEMNING I SKOLEGÅRDEN INN I FAMILIENS HUS. Internavis for Tromsø kommune Nr 2, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 2, 2012 REN SUKSESS En omorganisering i Fagrent har halvert sykefraværet og redusert driftskostnadene med flere millioner kroner. SIDE 6-9 SAMLET GODE AMBASSADØRER

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer

På jobb tross vondt i ryggen

På jobb tross vondt i ryggen Internavis for Tromsø kommune Nr 3 2009 Det gjør oppriktig godt å høre de gode historiene de gode historiene som vi kan videreformidle til de over 4.000 ansatte. SIDE 2 På jobb tross vondt i ryggen Ingenting

Detaljer

Innblikk STØTTE I KRISE

Innblikk STØTTE I KRISE Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 2 2009 Vi har derfor et godt utgangspunkt for hele tiden å utvikle en tjeneste som er tilpasset de behov og de ønsker vi har lokalt. For å klare denne utfordringen

Detaljer

INNBLiKK. På nett når det brenner. Marit Krogstad. Egen bolig med basetjenester. Dyttet i gang av. for skolene

INNBLiKK. På nett når det brenner. Marit Krogstad. Egen bolig med basetjenester. Dyttet i gang av. for skolene INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 1, 2015 PORTRETTET: Lisa Hoen hverdaghelten Marit Krogstad På nett når det brenner TEMA: NY TEKNOLOGI I TEKNISKE TJENESTER SIDE 4-9 Dyttet i gang av Truls Svendsen

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Innblikk. Talende tegn. Klarte fristløftene. Rekordrask Tønsnesutredning

Innblikk. Talende tegn. Klarte fristløftene. Rekordrask Tønsnesutredning Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 1 2008 Kan vårt felles mål være at arbeidstakere vurderes ut fra kompetanse og ikke etnisk opprinnelse, religion, funksjonshemming eller annet? Elisabeth Giæver-Many

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

Generalene går. 1 år med eget magasin! Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2007. Næringsliv stenges ute SIDE 8-9

Generalene går. 1 år med eget magasin! Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2007. Næringsliv stenges ute SIDE 8-9 1 år med eget magasin! Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2007 Generalene går Knut Schrøder, Torvall, Lind, Odd Erik Hansen og Henrik Andenæs har mange tanker om det å være toppleder og

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 16-19 26-29 4-7 < 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag og andres < 8-10 Servicetorg bra bare for innbyggerne?

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no Årsmelding 2006 Innhold Forord...3 Tema Økonomisk analyse... 4-9 Servicekvalitet under lupen... 10-11 Stort engasjement for brukerundersøkelse... 12-13 Kortnytt HMS arbeid...14 Sykefravær...14 Likestilling...14

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Rapport Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Heftets tittel: Takk for hjelpen! Eksempler på nytten av koordinerende

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Vi tråkker til igjen!

Vi tråkker til igjen! Psykes opp Alle som jobber med psykisk syke i kommunen er samlet i Psykiatritjenesten. En viktig joggetur Den visjonære sjefsingeniøren Jørn Roar Moe fikk en banebrytende idé. Swing it Å jobbe som hjelpepleier

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid nr. 3 - mai 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ingrid Vaggen og Brita Stjern. (Foto Tora Herud) Lange vakter mot deltid Steinkjer sykehjem i Nord-Trøndelag prøver 12 ¼ times vakter for å

Detaljer

avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig

avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2009 avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig Samtidig med at drivstoffavgiften har fått realisert store utbyggingsprosjekt, har den fått over halvparten av næringslivet

Detaljer

Fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet Fremst på telemedisin Kroken sykehjem er med i unikt prosjekt. Støvfri barnehage Varden barnehage skreddersyr tilbud for unger med allergi og astmaplager. Stemmesedlene scannes Resultatet av årets valg

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer