Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen"

Transkript

1 Munn og mæle NR. 4/ ÅRGANG Tidkrift for medlemmer av Munn- og halkreftforeningen

2 REDAKTØREN HAR ORDET En travel høt ISSN Munn og mæle utgi av Munnog halkreftforeningen Anvarlig redaktør: Knut T. Petteren Tlf.: E-pot: munnoghalkreft.no Redakjonråd: Knut T. Petteren Tlf.: E-pot: munnoghalkreft.no Tor Wold Tlf.: E-pot: Arnulf Røigaard Tlf.: E-pot: rikhopitalet.no Deign: Knut T. Petteren Tlf.: munnoghalkreft.no Trykk: Nordberg Trykk Ryenvingen OSLO Tlf.: E-pot: nordberg.no MUNN- OG HALSKREFT- FORENINGEN Potbok 4 Sentrum, 0101 OSLO Tullingate 2, OSLO Telefon: E-pot: munnoghalkreft.no Styreleder Torbjørn Bull-Njaa, munnoghalkreft.no Sekretariat Organiajonervice AS Andrea Hole, E-pot: munnoghalkreft.no Deadline nr : 10. februar 2 Så tår vi foran den tore julehøytiden og de flete har forventninger. Noen har gaveforventninger, andre forventninger til maten og noen ogå til godt drikke. Vår forening har allerede fått en av våre forventninger oppfyllt. Vi mottar nemlig kr til to projekter fra Extratiftelen. Mer om dette kan du lee i Munn og mæle. Mye har kjedd i høt. Vi har fått en ny logo til vårt nye navn, noe du ogå finner i dette nummer. Munn- og halkreftforeningen avdeling Olo og Akerhu har feiret itt 30 år jubileum i Blåtua på Bredtvedt. Fra landtyret mottok de et bilde om vil bli hengt opp der de har ine fredagtreff oktober ble likemannkuret gjennomført om du ogå kan lee om i bladet. En ting om undertegnede poengterte er at vi må lutte å bruke begrepet beøker og kun benytte begrepet likemann. Når vi nevner for venner og kjente at vi er likemann er de ut om levende pørmåltegn. Vi må gjøre begrepet kjent blant menigmann i Norge og ikke bare blant paienter. Fredag 12. november gjennomførte vi et Rehabiliteringeminar med undertittel Likemannarbeid i forbindele med attføring og arbeid. Deverre var det ikke mange om meldte eg på, men de få om var der fikk god informajon fra rådgiver i Kreftforeningen, Epen Slettevold, om nakket om rettigheter og muligheter, og pret Knut Kittilaa, om nakket om hva om kjer med forholdet til arbeidlivet når ykdom rammer. Det hele kjedde i erverdige Brittania Hotel i Trondhjem. De to nete dagene i amme hotell gjennomførte foreningen Munn- og halkreftforeningen lederamling. Her var repreentanter fra våre avdelinger i Nord-Norge, Midt-Norge, Hordaland/-Sogn og Fjordane, Rogaland/Vet- Agder, Olo/-Akerhu og Øtfold. Mjøregionen var ogå repreentert og det amme var Likemannkomiteen. Samlingen ble innledet med et innlegg ved Nina Solberg; Det frivillige Norge - de tore pørmålene. Her fikk vi høre at frivilligheten går tilbake i Norge og at det ble vankeligere og vankeligere å få folk til å ta tillitverv. Noe vi ogå merker i vår forening. Det vi ærlig er det på er problemet med å få noen til å ta på eg verv i de avdelingene om ligger nede. Ingen ønker å være formann. Kan det være den typik norke tilbakeholdenheten at man ikke kal tikke eg fram om gjør eg gjeldende. Jeg deltar på die LMS kurene for munnhuleopererte om kal i gang med tråling på Radiumhopitalet og får ofte pørmål om det ikke er noen foreningavdeling i Hedmark, Oppland, Telemark, Vetfold og Aut-Agder. Jeg må jo bare beklage men ier at de kan bli medlemmer allikevel, men de får altå ingen lokal tilknytning. Synd for de og for o. Lørdagen ble avluttet med et beøk til Trondhjem nye tolthet: Rockheim. (Det burde vel hett: Rockhjæm). Her fikk man Norge rockhitorie i form av bilder og lyd, amt enkelte gamle gode ting om var typik for tidperiodene fra 1950 tallet og fram til i dag. Det ble veldig notalgik med å høre The Monn Keye amtidig om jeg fikk gjenyn med mine gamle bekømtøvler. Jeg vet jo at jeg begynner å dra på åra, men at jeg føler meg hjemme på et mueum er litt problematik. Eller var det mye gruppearbeid under temaene ampill - entralt/lokalt, rekruttering - lokalt/entralt og økonomi - lokalt/entralt. I forbindele med itnevnte kunne Andrea fra ekretariatet fortelle av vi har kommet inn ho en Bingo-entreprenør, noe om bør gi mer i kaa. I det hele tatt har ekretariatet jobbet hardt for å kaffe o mer penger. Vi har nå ogå fått vårt eget Intranett hvor vi har både et åpent og et lukket forum. Om du går inn på vår vanlige hjemmeide å vil du finne igjen vår nye hjemmeide uten ifjell. På menyen på øverte linje finner du putehullet om du trykker på og får opp en forklaring om hvordan du kommer til det åpne forum. For å komme inn på det lukkede forum må du få tildelt brukernavn og paord. Dette får du ved å kontakte ekretariatet. Lykke til. Nå gjentår det i grunn å takke for året om gikk til amtlige leere og ærlig bidragyterene. Uten dere hadde det ikke blitt noe blad. Samtidig vil jeg ønke amtlige leere en riktig God Jul og et Godt Nytt År, og å kal jeg prøve å få laget et nytt nummer til mar Knut

3 Munn- og halkreftforeningen Nord-Norgeavdelingen inviterer til oialt treff Munn- og halkreftforeningen Nord-Norgeavdelingen inviterer til treff og oialt amvær på Tjeldundbrua Kro og Motell lørdag 8. januar 2011, kl INGEBORG SKJERVUM Det ble avholdt årmøte i foreningen i Alta, eptember 2010 og der ble det gjort et vedtak om å ta et initiativ til et treff for både medlemmer og ikke medlemmer i Sør Trom. Derfor har vi nå den glede å invitere alle om har eller har hatt munn og halkreft og dere pårørende til et oialt treff. Det er tore avtander i Munn- og halkreftforeningen Nord-Norgeavdelingen og det er tor utfordring å nå fram til de om kunne ha interee å treffe medlemmer av foreningen eller kunne ønke å møte andre med amme diagnoe. Vi vet at det er mange om har og har hatt munn og halkreft om ikke kjenner til foreningen vår. HVEM KAN FÅ BOSTØTTE? Har du høye boutgifter og lav inntekt, kan du kvalifiere for botøtte. Alle over 18 år kan få tøtte, med unntak av tudenter uten barn og vernepliktige. Die har egne ordninger. Er du under 18 år og har barn kan du ogå øke. Boligen du øker botøtte for, må være en godkjent helårbolig. I tillegg må det være en elvtendig bolig med bad/toalett, kjøkken- og hvilefunkjon og egen inngang. Hvi du leier et rom i en annen bolig, kvalifierer du altå ikke for botøtte. Du må være folkeregitrert på adreen om du øker for. Størrelen på botøtten er tilpaet de reelle boutgiftene og inntektene i hutanden. Du må betale en del av boutgiftene elv. Størrelen på denne egenandelen er avhengig av hutanden amlede inntekt. I boutgiftene inngår blant annet huleie, felleutgifter i borettlag, renter, avdrag og vanlige gebyrer på boliglån amt andre utgifter for dem om bor i enebolig. Private trømabonnement inkludere ikke. BEHOVSPRØVING Botøtten er behovprøvd, og det er kattbar inntekt Det er en utfordring å nå fram med informajon til de om blir yke, liggetiden på ykehuene er kort og vi har ikke beøktjenete på ykehuene. Vi ønker vel møtt til et treff om vi tror kan være nyttig for alle om har eller har hatt kreft i munn eller hal og dere pårørende. Det er betandig godt å treffe andre i lignende ituajon, om har opplevd det amme om deg elv. Noen ønker å melde eg inn i en forening andre ikke. Dette er et møte for alle. Hvi du ønker det å ta kontakt med : Styremedlem Hauk Olauen tlf eller Styremedlem Ingeborg Skjervum tlf Eller bare møt opp på Tjeldundbrua kro og Motell Flere kan få botøtte fra 1. juli 2009 Hubanken botøtte er en tatlig økonomik tøtteordning for dem om har høye boutgifter og lav inntekt. Nye regler gjør at flere vil ha rett til botøtte. Det er kommunen om mottar og behandler øknadene, men Hubanken om fatter endelig vedtak. ANNE INGVALDSEN fra ite tilgjengelige ligning om legge til grunn. Fra førte juli 2009 økte både grenene for hvor mye man kan tjene, og makimalt beløp en kan få utbetalt. Alle om har lav inntekt og høye boutgifter bør derfor ta kontakt med itt offentlige ervicekontor i in kommune for å høre om en kan være tøtteberettiget for botøtte. Inntektgrenene (før katt) er om følger (for unge uføre gjelder noe høyere inntektgrener): INNTEKTSGRENSER Hutander med 1 peron per år Hutander med 2 peroner per år Hutander med 3 peroner per år Hutander med 4 peroner per år Hutander med 5 peroner per år SØKNAD Søknadkjema finner du i kommunen offentlige ervicekontor. Du finner mer informajon om botøtte på Hubanken nettider, hubanken.no. Der kan du ogå late ned øknadkjema. Snu øker riiko for munnkreft Å nue er ikke like kadelig om å røyke. Men bruk av nu øker riikoen for munnkreft med 80 %, i følge en omfattende underøkele utført av Verden heleorganiajon (WHO). Underøkelen amler reultater fra elleve tidligere tudier gjennomført i en rekke land. Konklujonen er at nu og kråtobakk ikke er like farlig om igaretter, iden de førtnevnte produktene ikke øker riikoen for lungekreft. Men er vi makabert på dette, vil foreningen få økt tilkudd av medlemmer over tid da ungdommen nubruk øker kraftig! Intallajon av varmepumpe Vil dele erfaringen med andre etter intallajon av varmepumpe. Tidligere hadde jeg kun elektrik oppvarming med panelovn og div. andre elektrike ovner, noe om medførte veldig tørr luft i leiligheten. Dette førte til at jeg ble veldig plaget med lim om korpet eg i toma, om var til tor plage og vankelig og få fjernet. Etter intallajon av varmepumpe har dette forandret eg og har ikke vært plaget med lim og korper. Det er jo ogå en økonomik fordel med varmepumpen, en parer trøm. Jeg økte Boligetaten i Bergen Kommune om tøtte til utbedring/tilpaing til intallajon av varmepumpe og fikk hele kotnaden dekket, om var en gledelig overrakele. Ønker noen å benytte eg av dette å finner dere øknadkjema på Kommunen hjemmeide i Kommunen du bor.det er en del pørmål om må bevare ved øknad. Er noen intereert kan dere ta kontakt med meg om hva dere må legge ved øknaden av dokumentajon og ateter. Hilen Brynjar Bredeen Tlf e-pot: online.no Tritee Selv den enklete jel er det alltid noe vondt i. NILS-FREDRIK NIELSEN 3

4 Mitt navn Tove Ludvigen og Grete Trondet i baenget. I 2001 fikk jeg cancer inito på begge temmebånd. Da det kom tilbake fort etter operajon, ble jeg trålebehandlet 33 ganger. Og jeg trodde jeg ble frik. Men i 2008 fikk jeg en vult i trupen. Dette endte med laryngetomi 8 oktober, og 35 trålebehandlinger etterpå. Jeg er amboer med Sveinn, om kommer fra Iland. Og lille Denni, en trihåret dach. Denni kom til meg da jeg trengte han om met. Han er nå 15 mnd. gammel. Jeg vokte opp i Trondheim. Og om liten var jeg fat gjet i Svømmehallen nedert i Prinen gate, om ommeren var det Munkholmen og Korvika om gjaldt. Jeg elket å bade, og i voken alder har ogå det å være i vann vært til tor glede for meg. Jeg har en leddgiktykdom om ogå har ført til at jeg trente 2 ganger i uken i baeng. Å hvor jeg elket die treningtimene. I vann føler jeg at jeg blir neten vektlø og klarer det mete. Den ite uken før jeg ble laryngektomert tilbrakte jeg mye tid i pirbadet. Var der ogå ammen med min bror 3 kjønne barnebarn. Vi var i velværebaenget, plaket og å utover Trondheimfjorden. 4 Det var herlig. Jeg tenkte i mitt tille inn, dette blir nok ite gang jeg kan utfolde meg lik i vannet. Før operajonen nakket jeg med en likemann fra foreningen. Vi kom innpå dette med norkel i forbindele med min jobb i Nordjøen. Jeg jobbet om riggadminitrator på boreriggen Maerk Innovator. Jeg hadde vært offhore iden 1989, og det å tenke tanken på å mite jobben, den klarte jeg ikke å tenke. Så jeg fantaerte om denne norkelen, at om jeg fikk den, ja å kunne jeg være med på ikkerhetkur og komme offhore igjen. Stemmen, den tenkte jeg over hodet ikke på. Det kulle nok gå bra. Da jeg kom hjem fra ykehuet etter operajonen og etter 35 trålebehandlinger, møtte jeg, om var å pykik terk, rett og lett veggen. Så dette med norkel ble att litt på vent. Etter at jeg begynte å bli frik begynte jakten på norkelen. Så nå i mai i år var vi i Sandefjord på landmøte til Munn og Halkreft foreningen. Der fikk jeg nakket med en fra Bergen. Jeg vite at han drev på med norkelvømming. Han hadde noe uttyr liggende, og kulle ende meg noe for å e om jeg kunne bruke det. Men ført måtte jeg kaffe meg en kanyle med kuff. Da var veien til Grete kort (igjen). Hun er et unikum om hjelper til med det mete, og er ekpert på uttyr. Hun ordnet med kanyle, og å fikk jeg norkelen. Det var en lange om jeg kulle fete i kanylen, og et munntykke. Men dette paet ikke. Så Grete tryllet fram et adapter, og vip der hadde vi norkelen klar.

5 er Tove Ludvigen Dette måtte jo ogå prøve og hjelp til dette måtte jeg ha. Da purte jeg Grete, kan du bli med meg i Pirbadet å vi kan prøve dette. Og hun forelo, hvorfor ikke her på ykehuet. Så med mange peroner involvert fikk vi låne det nye baenget i bevegeleentret på St.Olav. Endelig kulle jeg få bade igjen. Åh å glad jeg var den dagen Grete og jeg trådde våre førte kritt i baenget. Jeg formelig veltet meg uti. Det var 32 grader og livet var herlig. Tenk å kunne vømme og være i vann igjen. Jeg følte meg om en kikkelig badenymfe der jeg fløt i vannet. Det ble en å terk opplevele for o begge at tårene trillet. Uten Grete in velvilje ville jeg ikke klart dette. Vi var i vannet i ca halv time, og jeg nøt det virkelig. Tidlig i juni i år reite jeg og mine tantebarn Janne & Kenneth og dere 3 døtre. Hannah, Emilie og Sofie til Side i Tyrkia. Vi hadde betilt turen allerede i januar. Jeg vite enda ikke da at jeg hadde fått kreften tilbake. Men på tur kulle vi uanett, og bade hadde jeg ogå tenkt å gjøre. Der nede møtte vi Silje og familie, om er en meget god venninne av meg. Vi jobbet ammen på Innovator, og hun har ogå vært en tor tøtte for meg etter at jeg ble operert. Hun er ykepleier, å hun kunne aitere meg med norkelen. Vi torkote o der nede ikke mint de må og Tante Tove. Så kom dagen da jeg kulle prøve norkelen igjen. Denne gang i baenget på hotellet. Det var en tor opplevele for meg og hele gjengen. Ungene var elleville, Tante Tove bader. Det var tort. Enda tørre var det å få bade i det gode varme Middelhavet. Å kunne kjenne det deilige varme vannet omfavne meg. Det var å kjønt. Jeg lå og duppet i vannet, tok noen vømmetak og rullet meg rundt. Det var ubekrivelig. En dag vi var på tranda, jeg lå litt lengre fra de andre for meg elv da jeg ville ligge under paraoll. Jeg lå der og mediterte og kikket i lufta. Da å jeg rød flott fallkjerm med et tort milefje. Da tenkte jeg, denne vil jeg opp i, og det er Silje om kal være med. Om kvelden amme dag purte jeg henne om hun kunne tenke eg å bli med meg opp i en lik en. Nei, det var nok ikke ikkert hun torde. Hun ville tygge litt på det da. Fredagen kom og vår ite dag. Vi gikk alle ned til tranda, og jeg intallerte meg på min vanlige pla. Silje kom bort til meg. Skal vi to opp i den der, ja å gjør vi det her og nå. På med uttyret og bort til Seaparaglideren det bar. Med en hale av familie bak o. Mamma og tante Tove kal opp i fallkjerm. De andre på tranda trodde vi hadde paparazzia bak o, og at vi var de kjendiene. Opp i det blå vi dro, og det var en vidunderlig følele, og ned kom vi ogå velberget. Takk til alle dere om gjorde dette mulig for meg. Og en peiell takk til Grete Trondet ØNH ykepleier St.Olav. Takk for meg. 5

6 Skal vi koke i hop ei bok? - ei kokebok for nevre truper Rakfik og vikefromaj TEKST OG BILDER: ANNE LISE GRØNBREKK Da Mary Anne ringte og utfordra meg til å komme med bidrag til oppkriftboken, måtte det bli ei oppkrift med rakfik. Jeg bor i Etnedal, den minte av Valdrekommunene med ca innbyggere. Kommune har valgt en ambiiø vijon, nemlig mint og bet. Den met kjente av Etnedølene hører ikke til i virkeligheten verden, men i fantaien, Jen von Butenkjold, ført i pennen av Sigurd Lybeck. Nork rakfikfetival arrangere hvert år i bygdebyen Fagerne. Fetivalen amler ca beøkende. Fetivalpublikummet kommer i hovedak av tre grunner; den gode temningen, velmakende rakfik og fordi fokuet er lagt på lokale produkter og tradijonmat. Rakfik er en av Valdre met kjente merkevarer, og det elge ca. 40 tonn valdreproduert rakfik i løpet av fetivalen. RAKFISKRULLADE: Leferuller med rakfik og en del andre ingrediener blir til en liten forrett, om nack eller en kveldrett. 250 g beinfri rakfik 4 lefeblad 6 rømme/creme fraiche/nøfrik 2 ennep (kan løyfe) ½ rødløk eller purre Bland ammen rømme og ennep og mør det utover lefene. Legg på finhakket eller tynne kiver av rakfik og trø over finhakka løk eller purre. Rull lefa ammen og kjær på krå i paende biter. Sett evt. i en coctailpinne. Sender ogå med en oppkrift på en kjempegod deert om jeg har fått av min vigerinne Laila. SVISKEFROMASJ: 250 g viker, koke i 3 dl vann med 4 ukker, gjem fine viker til pynt på fromajen 30 gr. mandler (grovhakke) FROMASJ: 2 egg og 5 ukker pike til eggedoi. 2 dl fløte og 2 t. vaniljeukker pike til krem Eggedoi og krem blande ammen. 5 plater gelantin (oppløe i litt vann amen med 4-5 vikekraft) Alt pike å godt ammen. Hell fromajen i en rund bløtkakeform kylt i kaldt vann. La den tå kaldt til den blir tiv (ca 1 time) Legg viker og hakka mandler ammen med vikekraft i bunnen av et dypt fat om paer til formen. Hvelv fromajen over dette. 3 dl. fløte pike til krem. ½ plate kokejokolade rive. Fordel kremen over fromajen og legg de vikene på i mønter. Dry kokejokolade mellom vikene. Pynt med krem. Velbekomme! Ønker alle en riktig god jul og et godt, fredfylt nyttår. Jeg oppfordrer noen av leerne om å ta mattafetten videre. 6

7 Likemannkur 2010 Foredragholder Henning Karltad En lydhør foramling TEKST: BODIL OG TORGEIR RIISE Året likemannkur/amling for beøkere fant ted på Rica Helfyr Hotell, Olo, oktober. Fint hotell med god mat, fine grupperom og utmerket ervice. Nytt av året var at nye beøkere og noen med ulike erfaringer var amlet på fredag der noe av programmet var tanker og erfaring rundt det å være likemann. Likemannarbeid og egnethet Likemannarbeid og tauhetplikt På fredag var vi 8 tykker om var vært engajerte og alle fikk luftet ine tanker, erfaringer og vi fikk tilbake god tøtte og veiledning. Året kur tartet lørdag kl med kaffe, vafler og et nydelig høtvær med ol fra kyfri himmel. Temaet for kuret var KOMMUNIKASJON. Vi var totalt 27 deltakere. Grete Olen om i in gode trygge lederrolle ønket o alle velkommen. May Wettre Holter informerte og geleidet o gjennom trygde- og velferdordningene jungel av nye og gamle lover og paragrafer på en god og lærerik måte. Foredragholder Henning Karltad fortalte om kommunikajonutfordringer ved å være likemann. Han lærte o noen profejonelle grep om blant annet du kal være der du er men du er der og gjør det du gjør men du gjør det, amt det å være en aktiv lytter og aktiv deltaker. Han var et fyrverkeri av en mann om krøp under kinnet på hver og en av o. Han fikk alle til å ha ørene på tilker. Det var ikke kjedelig et ekund. Etter foredraget var det gruppearbeid med forkjellige em- ner, der innlevele og engajement var tort. Søndag var det oppummering av lørdagen gruppearbeider hvor Henning ledet gruppene gjennom framføringa. Her ble det både alvor og en del humor. I en av gruppene ble det agt at en likemann er et medmenneke att i ytem. Nyttig informajon fra kreftykepleierne Arnulf Røigaard og Mirzaye Mathab fra ØNH på Rikhopitalet om temaet Hvordan være forberedt på det uforberedte. Her var det mye å tenke over. Kuret var engajerende fra tart til lutt. Det var en gjennomgående fin tone på hele kuret og vi ønker kurkomiteen lykke til med videre arbeid. 7

8 Smittom kreft i halen går det an? TURID OMLAND, PH.D STUDENT OG OVERLEGE, AVDELING FOR ØNH / HODE OG HALS KIRURGI, RIKSHOSPITALET, OUS I forbindele med at vakinen mot humant papillomaviru (HPV) ble kommerielt tilgjengelig for et par år tilbake, kunne man lee i tabloidpreen om det om ble kalt for mittom kreft om vakinen kulle bekytte mot. Vakinen er nå innført i vakineprogrammet for jenter fra 11 til 12 år i flere vetlige land, deriblant i Norge, og den har fått mye oppmerkomhet i media. Vakinen forvente å bekytte mot livmorhalkreft ho kvinner, en ykdom om i all hovedak er foråraket av lokal infekjon med HPV i livmorhallimhinnen. Det finne over hundre ulike typer HPV-viru, og bare noen få av die er forbundet med øket riiko for kreftutvikling. Die typene kalle high-rik HPV, og finne i ca 80-90% av alle ondartede livmorhalvulter. De typene om ikke gir kreft kalle low-rik HPV, og kan forårake vanlig vorter i hud, kjønnvorter, og kan ogå ee i en form for godartede vulter i trupe og luftrør om kalle for papillomer. Hudvorter og kjønnvorter er ganke vanlig, men papillomer er jeldent. HPV betydning for utvikling av kreft i halregionen har ogå fått mye oppmerkomhet i mediinen. Kreft i munn og velg er ikke i eg elv mittomt, det er HPV-viruet om overføre.forkning har fatlått at high-rik HPV-infekjon øker riikoen for kreftutvikling i velget. Man er i flere vetlige land en økning av forekomten av kreft i velget, en økning man mener kan forklare av lik infekjon.. Tidligere var røyking og tort forbruk av alkohol de viktigte kjente riikofaktorene for denne krefttypen. 8 Kreft i munn og velg er ikke i eg elv mittomt, det er HPV-viruet om overføre. Man har ett en trend de ite 20 år, både i Norge og på verdenbai, at forekomten av krefttyper om kylde tobakkbruk er minkende, om f.ek trupekreft og lungekreft. Dette gjelder i ærlig grad for menn. Utviklingen paer godt med at færre røyker og da peielt menn. Imidlertid er man at forekomten av kreft i munn og velg øker, noe man ikke kulle forvente ut fra det ynkende tobakkforbruket. I amvar med den nye kunnkapen om at HPV-infekjon kan forårake kreft i velget, har man de ite år funnet økt forekomt av HPV-viru i like vulter, ammenliknet med vulter fra paienter om fikk amme krefttype på 70-og 80 tallet. Det om er poitivt er at vi er det går bedre med de paientene hvor vi finner HPV i vultene enn de om ikke hadde HPV. I forkningmiljøene dikutere det derfor om man i fremtiden kan gi mindre inteniv behandling til paienter med HPV i vultene ine. Kreft i munn og velg er ikke i eg elv mittomt, det er HPV-viruet om overføre. En annynlig mittevei er gjennom oralex. Noen tudier vier at de paientene om hadde HPV i kreftvultene ine hadde hatt flere oralex-partnere enn de paientene der man ikke fant HPV i munn og velg. Die tudiene fikk mye opplag i tabloidpreen da de ble publiert, og det ble krevet at munnex gir kreft. HPV i kjønnorganene limhinner er vært utbredt blant unge menn og kvinner. 70 % av befolkningen har en eller annen gang hatt viruet. Som regel forvinner HPV-viruet av eg elv, og hvi det kulle bli værende er det likevel liten annynlighet for at det kal utvikle eg til kreft, både i livmorhalen og i velget. Vi tror at endrede ekualvaner i befolkningen gjør at HPV i munnlimhinnene er mer utbredt nå enn tidligere. Det er naturlig at noen lurer på om HPV er farlig. For å kunne tudere hvilke faktorer om har betydning for å få ykdommen, munnex gir kreft ingen grunn til engtele er man gjerne på det om kalle den relative riiko: f.ek hvor tor annynlighet er det for at du får en betemt ykdom hvi du røyker enn hvi du ikke røyker. Eller forklart på en annen måte.: Hvi du kjøper 10 rekker i Lotto i tedet for 1, er det 10 ganger å tor annynlighet for at du vinner. Men amtidig vet vi at om du kjøper 10 rekker, er annynligheten vært liten for at du vinner likevel. Og lik er det ogå med HPV og utvikling av kreft i velget. Det er derfor ingen grunn til engtele. Men målinger av relativ riiko er av interee for forkere når man ønker å tudere faktorer om har betydning for utvikling og forebygging - av kreft på befolkningnivå. Kreft i hode/halregion er en jelden kreftform. Den utgjør bare 4-5 % av alle nye krefttilfeller i Norge årlig. Og hvi man kun er på kreft i velget, utgjør det igjen ca 30% av all kreft i hode/hal-regionen. Sannynligheten for å få kreft i velget er ålede liten. Siden HPV vakinen vi har innført i Norge, har vit å kunne forhindre kjønnvorter og amtidig fortadier til kreft i livmorhallimhinnen,er det rimelig å anta at den vil kunne reduere forekomten av papillomer i luftveiene og kreft i velget. Det gjentår å e om dette vil kje, og vi vil uanett ikke e denne effekten før om mange år iden det er år gamle jenter om får denne vakinen. Kreft i velget er en jelden krefttype og begrunnelen for maevakinering mot HPV ligger ført og fremt i å forhindre livmorhalkreft.

9 Nordik Kongre for Ørenee- hal-ykepleiere NSF fagruppe for ØNH-ykepleiere arrangerte Nordik kongre ved Rica Nidelven hotell i Trondheim eptember Fra uttillingområdet TEKST:TOR WOLD FOTO: TONE INGA BRASETH Dette var den andre nordike kongreen for Øre-nee-hal-ykepleierne. Det var deltakere fra alle de nordike landene. Norge Sykepleierforbund faggruppe for ØNH-ykepleiere har ca. 200 medlemmer fordelt over hele landet. Faggruppen har et nært amarbeid med Munn- og halkreftforeningen og Anne Margrethe Ingvalden og Ida Eltad repreenterte o under kongreen. Eller bidro tre av våre medlemmer i Kongreprogrammet lørdag formiddag. Tor Wold, om ogå bidro med muikalke innlag under åpningen og etter fetmiddagen, fortalte om ine erfaringer med å leve om laryngektomert. Jorid Wold kåerte deretter om hvordan det var å leve med en laryngektomert. Hun hentet opp mange intereante betraktninger rundt dette og belyte in ituajon på en måte om ga mange momenter til ettertanke. Til lutt delte Tove Ludvigen ine erfaringer fra baenget ved St Olav Hopital. Sammen med ykepleier Grete Trondeth har hun nemlig lært eg å vømme igjen - med norkel. For Tove har dette vært et godt teg tilbake til normalituajonen. Hun har alltid benyttet vømming om treningform og frem til nå har det vært et tort avn. Deltakere vi har nakket med og blogger vi har let på internett - forteller at dette var en vært god kongre med bredt og godt faglig innhold. Det amme ie om de oiale felleaktivitetene, beøk i Nidarodomen og på det nye najonale mueet for Rock og Pop, Rockheim. Til alt overmål glitret været fra in bete eptemberide i Trondheim die dagene. En negativ kommentar: - Munn- og Halkreftforeningen var ikke repreentert på uttillingområdet. Om dette kylde mifortåeler eller andre former for dårlig kommunikajon vite ikke. Vi burde vært der ogå. Tur til Danmark Munn og Halkreft foreningen, Avdeling Rogaland Turen tartet ved byterminalen I Stavanger tordag 26 augut. Her ble vi møtt av en hyggelig jåfør med en flott rød 15 eter minibu. Så atte vi kuren ørover mot Kritianand, ferje avgang med Color Line Super Speed 1 kl Ombord ventet et deilig måltid i retaurant Catch Me If You Can. Overfarten til Danmark gikk fint, etter flere dager med dårlig vær var det nå nærmet vindtille. Fra Hirthal fortatte turen til Ålborg hvor vi jekket inn på Firt Hotel. Fredag etter frokot på hotellet gikk turen til Skagen i nydelig vær. I Skagen møtte vi vår guide om tok o med på en fin tur i Skagen by. Turen ble avluttet med lunch på en retaurant i havnen. Så fortatte vi til Grenen der Sandormen kjørte o helt ut på pien hvor Skagerak og Kattegat møte. Om kvelden var det felle middag på hotellet. Etter middagen ble det en liten biljard tevling, en kan trygt i at det ble brukt litt forkjellige teknikker. Lørdag var det tur til Bilka og andre kjøpeentere. På kvelden var vi igjen amlet til felle middag på hotellet. Søndag gikk turen til Hirthal med beøk ho lakter Winter. Ole Kåre og Leif kjøpte forundringpakker i en portbutikk, die ble pakket opp i buen til tor jubel, tanga truer og lipper tr.37. Båt turen hjem ble en liten nedtur, vi hadde ikke fått pla i retauranten og ingen fate itteplaer. Med 2000 paajerer ombord ble det ikke helt enkelt og finne pla. Vel fremme i Kritianand gikk turen videre med den røde mini buen til Stavanger. Takker alle for en fin tur. Alfrid 9

10 Extratildelingen 2010 Kjempeuttelling for Munnog halkreftforeningen Tirdag 23. november 2010 er en merkedag i foreningen hitorie. Etter å ha forøkt å øke 3 ganger tidligere å ble det endelig uttelling for Munn- og halkreftforeningen. Vi fikk uttelling på hele 2 av 3 øknader. Det hele fant ted i Samfunnalen på Arbeidamfunnet pla i Olo, under tildelingarrangementet for året Extra-midler. PROSJEKTENE ER: Projekt 1: Tilbud til munnhulekreftpaienter. Etablere tilbud til munnhulekreftpaienter gjennom helgeeminarer i byene Olo, Bergen og Trondheim Projektleder: Knut Petteren Totalt bevilget: Kr ,- Projekt 2: "Munn og mæle" En informajonfilm om det å leve med munn og halkreft Projektleder: Tor Wold Totalt bevilget: Kr ,- 557 tore og må heleprojekter fra 108 norke frivillige organiajoner mottok Extra-midler fra ExtraStiftelen i år Ca. 220 millioner kroner ble fordelt. I overiktene nedenfor er de innvilgede projektene ortert etter ExtraStiftelen tre virkomhetområder; forebygging, rehabilitering og forkning. EXTRASTIFTELSEN ExtraStiftelen betår av 27 hele- og rehabiliteringorganiajoner, om tår bak TV-pillet Extra. Overkuddet fra pillet går til frivillige organiajoner projekter innen forebygging, rehabilitering og forkning. Det er ikke nødvendig å være medlem av tiftelen for å kunne øke om midler. Tildeling av midler fra overkuddet finner ted en gang i året, i november. Nork Tipping er operatør for pillet. Siden tarten har 4996 projekter fått tøtte, på totalt 2,5 milliarder kroner. Trygde- og velferdrettigheter TEKST: MAY WETTRE HOLTHE Dyr tannpine i Olo Tannlegeutgiftene for medlemmene i Munn- og halkreftforeningen kan beløpe eg til tore ummer. Refujonordningene via NAV er dårlige. Ordningene er av de dårligte i Europa. Arbeiderpartiet hadde forrige år et forlag til budjettet med dekning av generell tannheletjenete for utgifter den enkelte hadde til tannbehandling ut over vel 5000 kr i året. Dette forlaget ble det aldri noe av! Jeg yne det er en kam at ikke like forlag blir tatt med i budjettet. I Olo er tannbehandling dyrt, elv om det er tor konkurrane om paientene om de får dekket noe av behandlingen fra NAV eller ikke. Det kan dermed lønne eg å reie ut av byen for å få tannbehandling. Blant de dyrete er privatklinikkene i Olo, hvor de flete av de underøkte klinikkene ligger på kroner for amme behandling om klinikkene i f. ek. Lillehammer tar godt under kr. for. Billigt er de offentlige klinikkene i Hedmark og Hordaland, hvor den underøkte behandlingen jevnt over totalt koter i underkant av kroner. Aller dyret er imidlertid Dronningen tannklinikk i Bodø, om tar kroner for den amme behandlingen om de offentlige klinikkene i Hordaland kal ha kroner for. Die underøkelene kommer fram i en artikkel i Aftenpoten 14.okt Hva vil dette ha å i for våre medlemmer? Selv om NAV refunderer noe av tannbehandlingen, må jo dere betale en hel del elv. Og en må jo regne med at de dyrete klinikkene er dyre på ulike typer behandling. Det må derfor være lurt å få behandlingoverlag fra forkjellige tannleger og velge i etterkant hvor en vil gå til behandling. NAV refujonen er lik over hele landet. Men huk de offentlige klinikkene er neten alltid billigere enn de private. Hvi du kan få behandling ho en offentlig klinikk, vil dette neten alltid være lønnomt. Årlig får ca vokne behandling ved offentlige klinikker i Norge. Den offentlige tannheletjeneten kal i førte rekke behandle barn og unge og noen andre prioriterte grupper. Ved ledig kapaitet ut over dette, kan den offentlige tannheletjeneten ogå gi et tilbud til vokne paienter. Men mange teder i Norge er den offentlige tannheletjeneten det enete tilbudet - ogå til vokne. I Nord-Norge er tore deler av tannbehandlingen i offentlig regi, men ogå i Olo gi det ved noen klinikker tilbud til vokne. Konklujonen er: Prøv å få tannbehandling ved en offentlig tannklinikk. Hvi det ikke går, innhent prioverlag fra flere private tannleger og velg ut fra dette. Huk at du kal ha dekket tannlegeutgifter etter honorartakter fra NAV og kun betale et mellomlegg for tannbehandling. Nå blir ogå reeptene dine elektronike Papirer er på mange måter på vei ut av denne verden. Vi leer nettavier, betaler regninger, ender brev via mail, ja ogå julekort og chatter online (Putehullet). Hvi du enda ikke bruker PC, må du vurdere det, for om 2-3 år er ogå reeptene dine elektronike, og du får ikke lenger en papirlapp med deg når du har vært ho legen. HVORFOR NY ORDNING? Den nye elektronike ordningen mellom leger, apotek, og etter hvert o om paienter kal ikre paienter og hjelpe leger til å gjøre færre forekrivningfeil. Allerede når legen tater inn at han vil krive en reept til deg, begynner det nye ytemet å virke. Legen vil få opp all informajon om mediinen; doering, bivirkninger etc. Deretter ende reepten elektronik til en bae hvor apoteket, andre leger, ykehu og du om paient har tilgang. Dette gjør at hvi du kommer på ykehu og ikke kan gjøre rede for hva du bruker, kan ykehuet hente ut informajon fra databaen. Når du vil hente ut en reept, går du om vanlig til apoteket, men trenger ikke lure på hvor du har gjort av reepten du fikk it du var ho legen. Når du oppgir dine peronopplyninger, vil apoteket kunne hente ut reepten din fra databaen, uanett hvor i landet du befinner deg. Det er greit hvi du har glemt mediinene hjemme og befinner deg et helt annet ted i Norge og trenger mediinene. Du vil få en kode å du kan logge deg inn i databaen og e hvilke reepter du har liggende, og du kan ogå klikke deg videre å få informajon om dine mediiner. Det nye ytemet utprøve allerede fra mai 2010 i O ved Bergen, og forvente å være over hele landet i løpet av to-tre år. Det er derfor en dårlig nyhet til de om ennå ikke har ankaffet eg datamakin at NAV ikke lenger yter tønad til dette da de aner datamakin om et vanlig hjelpemiddel om hele befolkningen bruker. Om det går an å forøke en øknad med henvining til at det er et nødvendig hjelpemiddel til de om har problemer med talen og ærlig eldre folk ikke ville ha ankaffet eg PC eller, er jeg i tvil om. 10

11 STYRELEDER HAR ORDET: Repekten for det våte element Mange laryngektomerte avner å kunne bevege eg i det våte element om de gjorde før operajonen. Forholdet til dypt vann blir aldri om før vi fikk et åpent hull midt foran på halen. Har andre trupeløe det om jeg, å er familien ikke lenger begeitret for at de noen gang befinner eg i liten båt, i alle fall ikke alene, og helt ikke i noe mindre enn dankebåten i det hele tatt. Sommerkvelden ruling på bratte vaberg med luktanga er det definitivt lutt på, og badelivet arter eg tort ett lik at man vaer ut til vannet rekker en midt på brytet, å kriker en bedre halvdel taan! og å nur man lydig og vaer tilbake igjen. Ja, jeg kriver om meg elv, men det kulle forundre meg om ikke noen kjente ituajonen? Jeg har forreten forøkt meg i baeng uten hjelpemidler, og det gikk utmerket å vømme meter med én hånd og den andre klemt mot toma. Riktignok var det ikke dypere enn at jeg kunne ette foten i bånn om jeg måtte. Tilyn hadde jeg ogå, å det var ikke et pørmål om dritighet. Jeg kan og vil lett ikke anbefale like ekperimenter for andre, men du verden å tilfredtillende det var å fortå at jeg ikke behøver å økke rett ned i panikk, om jeg kulle ramle utfor kaien. Nå er det elvagt ingen mening i å ette livet på pill, og det finne utmerkede redningveter. Men likevel. Men om kjent er det fullt mulig å vømme igjen, ved hjelp av en peielt tilpaet norkel. Men likt uttyr er kotbart, leveringtiden lang, og det kreve et minimum av innføring i bruk før det kan nytte på en trygg måte. Det er nærmere ti år iden it det ble holdt like innføringkur i Norge. Men rett kal være rett, etterpørelen har vært begrenet. Det er flere grunner til det. Men badeliv er én ak, vømming om fullverdig fyik trening en annen. Både for å holde aldrende mukler og ledd i bevegele og for å tyrke lungekapaiteten, er denne formen for trim vært verdifull. Og for noen av o er dette et pørmål om livkvalitet. Nå har et av våre medlemmer i Midt-Norge kaffet eg nødvendig norkeluttyr og fått betydelig oppmerkomhet om in vømmeglede, både i lokalpree, tv-innlag på NRK og på St.Olav nettider. Gode hjelpere for Tove Ludvigen har vært ykepleier Grete Tronden og Ann Karin Merket. Et flott initiativ om fortjener vår heder og applau! Meld deg på kuret naret mulig å møte vi i Fredriktad! Torbjørn B-N Tove uttyr har imidlertid vært litt ammenraket av deler fra flere hold. Vi har kontaktet Thoma Haralden i Futma A/S om dette - Futma er firmaet om overtok agenturene fra Tor-Odd Damå - og Haralden poner et komplett nytt norkelett til henne. Det yne vi er flott! Munn- og halkreftforeningen lår nå et lag for at flere kal få vømmegleden tilbake. På nordik kongre til våren vil det bli tilbudt kur i bruk av norkel med DLFL rutinerte intruktør Bent Laen. Foreningen vil ogå tilby medlemmene ubidiering av nødvendig uttyr. Mer om dette i vedlegg til bladet og på våre hjemmeider. Kankje kan vi ogå få en egen norkelintruktør her i Norge? 11

12 Munn- og halkreftforeningen nye logo: Så er endelig den nye logoen på pla. Undertegnede i amarbeid med tyremedlem Tor Wold og Kathrine Storm-Olen i Organiajonervice a har ittet i profilkomiteen og kommet fram til die løningene. Som dere er har vi tatt utgangpunkt i den gamle logoen til NLFL. Vi ønket å myke den opp, da den gamle logoen hadde litt for tive vinkler og ørene lignet mer på øreklokker. Halhullet har vi amtidig forminket og vi har med henikt utelatt en munn, noe den venke logoen har fått. Vi fant at en munn ble for lite tydelig og å nærmet malplaert ut da man ikke hadde med nee eller øyne. Det hele valgte vi å ette inn i en irkel for igjen å lippe det karpe og de rette linjer. Det grafike uttrykket er bare en del av logoen og den får ikke tå alene. Den kal til enhver tid være ledaget av tekten, da det er dette om gir o identitet. Alle vil kunne e hva vår forening repreenterer. Die logoene vil bli endt rundt til avdelingene om egne bildefiler lik at den enkelte avdeling kan bygge opp egne preentajoner etter behov, men die tektfonter og farger er de enete om kan benytte. Dette for å få en uniform preentajon. Folder og brojyrer utarbeide nå til felle bruk og vil bli ditribuert når de er klare. Red. 12

13 13

14 Nord-Norge Likemannkontakter i Munn-og halkreftforeningen 2010 (m) = munnkreftoperert (t) =trakeotomert () = trupekreftbehandlet/laryngektomert (p) = pårørende Lokalforening Diagnoe Navn Adree Tlf. privat Mob/Tel. Arb. Midt-Norge Hordaland og Sogn og Fjordane Rogaland og Vet- Agder Aut-Agder/ Vetfold og Telemark Olo, Akerhu og Bukerud Hedmark og Oppland Øtfold m m p m m mp m t t p p m mp mp p m Samuel Hætta Potbok 77, 9525 Máze Idar Iaken Øverveien 52, 9146 Olderdalen Olav Sverre Johanneen Bø, 8484 Riøyhamn Thoralf Johnen Seljeveien 12, 8445 Melbu Jan Inge Kritofferen og Grete Vollan Gramyrbotn, 9303 Siland Reidar Lund 9068 Nord-Lenangen Karen-Inger Hagfor Neptunveien 29, 7036 Trondheim Karen Mari Haugum og Tore Nyheimvegen 62, 7058 Jakobli Anne M. Ingvalden Bekkaveien 7, 7717 Steinkjer Ann Karin Merket 7288 Soknedal Bjørn W. Ruland Håhjem, 6260 Skodje / Lage Skog og Marie Hammerdalen 15, 7350 Buvika May Skaali Bortvegen 18, 7234 Ler Tor Wold og Jorid Okar Skaugvei 8, 7088 Heimdal Brynjar Bredeen Storhammeren 51, 5145 Fyllingdalen Svein-Tore Danielen Hj. Brantingvei 127, 5143 Fyllingdalen Albert Jenen Nordre Toppe 56, 5136 Mjølkeråen Abjørn Konghavn Torborg Nedreaa gate 20, 5006 Bergen Bodil og Torgeir Riie Klauvarinden 46, 5107 Salhu Eli og Tor Standal Midthunhaugen 121, 5224 Nettun Arvid Jenen Hellevik, 6967 Fjalar Kjell Bjørnen Kaiveien 29, leil 110, 4310 Hommeråk Ole Kåre og Anne Lie Kvernmyr Breidablikkveien 35, 4017 Stavanger Johan Kåre Aa Åjøen, 4233 Erfjord Ale Eliaen Lohavnveien 405, Roger Gue Brunlaveien 28 B, 3290 Stavern Kai og Åe Vetgården 3840 Seljord p Torbjørn og Tove Bull-Njaa Solvangen 58, 2013 Skjetten m Erna Enge Kranveien 17, leil 583, 0684 Olo Grete Olen Rachvei 21, 1178 Olo mp Knut og Marianne Petteren Tormodvei 4, 1184 Olo Tor Sennerud Micheletvei 38 G, 1053 Olo Liv Wilkog Fuglåen 8 A, 1488 Hakadal t Mary-Anne Amunden Indutrigata 48 C, 2380 Brumunddal Anne Lie Grønbrekk 2890 Etnedal mp Viggo Eriken og Bente Drilletad Opundveien 54 B, 1726 Sarpborg p Kjell og Turid Gillingrud Glimmerveien 15, 1784 Halden p Lillian Solberg Rollvei 3 E, 1820 Spydeberg p Rune og Gro Karlen Nygårdhaugen 12, 1739 Borgenhaugen m Pål Wenberg Thorneløkkveien 7, 1531 Mo

15 Landtyret i Munn-og halkreftforeningen 2010 Navn Adree Tlf. privat Mob/Tel. Arb. E-pot Leder Solvangen 58 Torbjørn Bull-Njaa 2013 Skjetten Netleder Tormodvei 4b Knut T. Petteren 1184 Olo Styremedlem Rundtjernveien 59 May Lillian Wettre Holthe 0672 Olo Styremedlem Okar Skaugvei 8 Tor Wold 7088 Heimdal Styremedlem Åjøen Johan Kåre Å 4233 Erfjord Varamedlem Bekkavn 7 Anne Margrethe Ingvalden 7717 Steinkjer Varamedlem Øverveien 52 Idar Iaken 9146 Olderdalen Lokalledere og kaerere i Munn-og halkreftforeningen 2010 Nord-Norge Leder Samuel Hætta Potbok 77, 9525 Máze, Kaerer Idar Iaken Øverveien 52, 9146 Olderdalen Midt-Norge Leder Anne Margrethe Ingvalden Bekkavn 7, 7717 Steinkjer Kaerer Lage Skog 7350 Buvika Hordaland/Sogn og Fjordane Leder Abjørn Konghavn Torborg Nedreaa gate 20, 5006 Bergen Kaerer Kritine Frantzen Gilhu Midtunhaugen 92 b, 5224 Nettun Rogaland Leder Ole Kåre Kvernmyr Breidablikkveien 35, 4017 Stavanger Kaerer Kritian Dahle Gjerdeveien 12, 4317 Sandne Sør/Øt Kontakt- Roger Gue Brunlaveien 28B, 3290 Stavern peron Olo og Akerhu Kaerer Tor Eriken Langbølgen 59, 1150 Olo Styremedl.Berit Johanneen Bølerkrenten 4, leil 714, 0691 Olo Øtfold Leder Rune Karlen Nygårdhaugen 12, 1739 Borgenhaugen Kaerer Pål Wenberg Thorneløkkveien 7, 1531 Mo Mjøregionen Kontakt- Mary-Anne Amunden Indutrigt 48 C, 2380 Brumunddal peron Kåører i Munn-og halkreftforeningen 2010 Øtfold Viggo Eriken Opundveien 54 B, 1726 Sarpborg Kjell Gillingrud Glimmerveien 15, 1784 Halden Rune Karlen Nygårdhaugen 54 B, 1739 Borgenhaugen Olo/- Torbjørn Bull-Njaa Solvangen 58, 2013 Skjetten Akerhu Rogaland Ole Kåre Kvernmyr Breidablikkveien 35, 4017 Stavanger Hordaland Svein T. Danielen Hj. Brantingvei 127, 5143 Fyllingdalen /Sogn og Ove Ingebrigten Loddefjordveien 18, 5171 Loddefjord Fjordane Albert Jenen Nordre Toppe 56, 5136 Mjølkeråen Abjørn Konghavn Nipedalen 17, 5164 Lakevåg Svein E. Oen Loddefjordveien 36, 5171 Loddefjord Nord- Samuel Hætta Potbok 77, 9525 Maze Norge Idar Iaken Øverveien 52, 9146 Olderdalen Jan Inge Kritofferen Gramyr, 9303 Siland

16 Retur: Munn- og halkreftforeningen Potbok 4 Sentrum 0101 OSLO

Munn- og halskreftforeningen

Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen 4 Munn og mæle Munn og mæle 5 6 Munn og mæle Munn og mæle 7 8 Munn og mæle Munn og mæle 9 10 Munn og mæle Munn og mæle 11 12 Munn og mæle Munn

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 2 Oppett Klar for internett fra Altibox? av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Window Vita 4 Koble opp mot e-pot/oppett Window

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Kontoranatte i BUP, del II 15 tudiepoeng Høgkolen i Sør-Trøndelag Avdeling for hele-og oialfag 2004 Godkjent avdelingtyret AHS 09.12.04 Etableringtillatele gitt av Avdelingtyret

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN Vår dato: 12. mar 2015 Emnekode.: EHAV8340 Vår ref: 2015033075 Sakbeh.: Inge Tangerå Telefon: Epot: Inge.Tangerabergen.kommune.no Dere ref.: Hordaland Fylkekommune,

Detaljer

Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/2010 13. ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE

Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/2010 13. ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE Munn og æle NR. 2/2010 13. ÅRGANG NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE EVALUERING AV LANDSKURSET TOR WOLDS CD LANDSMØTE 2010 MEDLEMMENE HAR ORDET Tidkrift for edleer av Munn og halkreftforeningen

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole Bedriftnavn: Hjelp24 a Kritianund videregående kole v/ Marit Bjerketrand Sankthanhaugen 2 6514 KRISIANSUND N Kopi er endt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 a HMS Bruhagen Sentrumbygg 6530 AVERØY lf:

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult.

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult. Utviklingfondet Utviklingfondet arbeider for en verden uten ult. Derom verdenamfunnet ønker, kan ult utrydde. Og derom den fattige bonden på landbygda får mulighet, kan hun dyrke mer mat enn hun og familien

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25 Olo kommune Plan og bygningetaten Allround Entreprenør AS Adalveien 113 3157 BARKAKER _5132 Dere ref: Vår ref (aknr): 20141220611 Oppgi alltid ved henvendele Sakbeh: Bjørn Wikan Dato: 17.12.2014.Arkivkode:531

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag Signalfiltrering Finn Haugen TechTeach. eptember 3 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort bekrivele av ignalfiltrering med tidkontinuerlige, ogå kalt analoge, filtere og med tiddikrete, ogå kalt digitale,

Detaljer

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE Intitutt for petroleumteknologi: Sivilingeniørtudium i Samfunnikkerhet Våremeteret 2003 Åpen Forfatter: Bjørnar Heide Knuden Faglig anvarlig og

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig?

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig? Hele og ny teknologi På inniden av nye AHUS Alt er planlagt og deignet med paienten bete for øye. HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Erik Kreyberg Normann Hvilken teknologi

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere Årmelding 2011 Kompetaneorganiajonen for autorier te regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet Sluttrapport Analyefae FOR Medikajontjeneteprojektet Ditribujonlite NIKT Projekteierforum NIKT Styringgruppe Regionale forankringfora Hdir / Kjernejournalprojektet Projektet tyringgruppe Endringlogg Verjon

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Munn- og halskreftforeningen. Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel

Munn- og halskreftforeningen. Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel Munn- og halskreftforeningen Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel Munn- og halskreftforeningen Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 2011

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2009 Onsdag 17. februar 2010 kl. 09:00-15:00

Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2009 Onsdag 17. februar 2010 kl. 09:00-15:00 Kontinuajonekamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM høt 009 Ondag 7. ebruar 00 kl. 09:00-5:00 Oppgaveettet betår av 4 ider Viktige opplyninger: Alle oppgaver kal bevare. Hver av de ire delene (I-IV) må betå og teller

Detaljer

Podium. FoU-magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - #02/2008. Kunstfagdidaktikk

Podium. FoU-magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - #02/2008. Kunstfagdidaktikk Podium FoU-magain fra Høgkolen i Tromø, Avdeling for kuntfag - #02/2008 Kuntfagdidaktikk Kuntfagdidaktikken utfordringer Kraftfull reflekjon i bevegele Barn kaper muikk Vellyd og realime Fiolinen i entrum

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Podium. FoU-Magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - nr 01/2007. Kunstnerisk utviklingsarbeid

Podium. FoU-Magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - nr 01/2007. Kunstnerisk utviklingsarbeid Podium FoU-Magain fra Høgkolen i Tromø, Avdeling for kuntfag - nr 01/2007 Kuntnerik utviklingarbeid P Kuntnerik utviklingarbeid Ferk profeor i klavér Larven Geir Myteriet matercla På jakt etter broneklangen

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike I august har vi Velkommen til et nytt barnehageår alle nye og gamle barn og foreldre! August er forbi, og med den også en tid der vi har fått blitt kjent med mange nye barn og foreldre. Det har begynt

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Reisebrev Den Dominikanske Republikk

Reisebrev Den Dominikanske Republikk Reisebrev Den Dominikanske Republikk Rundt denne tiden for akkurat et år siden var jeg godt i gang med søking, papirarbeid og valg av land. Hvor i verden ville jeg tilbringe et helt år? Ville jeg i det

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Kjøreplan Rally Telemark 2013

Kjøreplan Rally Telemark 2013 Kjøreplan Rally Telemark 2013 HG = Haave grustak Oppmøte Start antall POST Location Ansv pers / mobil Beskrivelse FREDAG 30. august 26.08 NB: TIDLIGERE I UKA - mellomlagre benker Heavy TBU - Robert - Bjørn

Detaljer

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv (31, Norge vadrag- og energidirektorat N V E Adreelite Vår dato: 21 OES 2010 Vår ref.: NVE 201006229-1 kd/kmk Arkiv: 432 Sakbehandler: Dere dato: Kritoffer Mariu Skogeid Dere ref.: 22 95 98 08 Rapporteringplikt

Detaljer

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Invitasjon NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Velkommen til NLFLs landskurs og landsmøte på Rica Park Hotel i Sandefjord. 17. - 19. april 2009

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

To år med ART i Arendal

To år med ART i Arendal To år med ART i Arendal AV THOMAS OWREN Vernepleier Thomas Owren (tow@hib.no) er høgskolelærer og masterstudent ved Høgskolen i Bergen. ART er smart. På Jovanntunet samordnete boliger i Arendal har seks

Detaljer

Postavisen FREMTID. Her er vår

Postavisen FREMTID. Her er vår OSS MENNESKER IMELLOM BASEFRIMERKE Baehopperne André Bach og Terje Halvoren er kommet på frimerker i Kina. MIDTEN BOX SIVERT Box-budet Sivert Nebø Eide er å glad i jobben in at han yklet fra Liboa til.

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible Farlige toffer i julegavene Du kan gjøre en FORSKJELL Skadelige toffer i kroppen Bruk makten din! Tip for trygge leker ide 6 7 ide 8 9 ide 11 -make you viible Bilaget ditribuere ammen med Aftenpoten deember

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Søknaden er sendt gjennom:

Søknaden er sendt gjennom: Slagferdig kunst Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen 2012 Deltakere er fra: Alta afasiforening Ringerike afasiforening Aurskog-Høland afasiforening Søknaden er sendt gjennom: Prosjektet startet i

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 budjett 2012 Marnardal kommune Rådmannen forlag Marnardal kommune Innhold Rådmannen forord...... Generelle kommentarer til dokumentet...... Sammendrag budjett 2012 Del I Hovedoverikter

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Da Håkon og Siri var på sykehus

Da Håkon og Siri var på sykehus Da Håkon og Siri var på sykehus Hei! Denne boken er til deg som skal opereres. Du kan lese den sammen med en voksen. Det er lurt at dere snakker sammen om det som skal skje før dere kommer til sykehuset.

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Styret i NLFL ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Lederen har ordet Redaktørens spalte Trønderlagsforeningen på tur

Styret i NLFL ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Lederen har ordet Redaktørens spalte Trønderlagsforeningen på tur NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 2/2006 9. årgang Styret i

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

November har akkurat begynt med

November har akkurat begynt med LEDER MOTTO Dere er verden ly, dere er jorden alt KRISTEN FORENING FOR HELSEPERSONELL er en ammenltning på evangelik felle kritelig grnn. Kritne fra alle grpper innen heleektoren kan bli medlemmer. Foreningen

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer