Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen"

Transkript

1 Munn og mæle NR. 4/ ÅRGANG Tidkrift for medlemmer av Munn- og halkreftforeningen

2 REDAKTØREN HAR ORDET En travel høt ISSN Munn og mæle utgi av Munnog halkreftforeningen Anvarlig redaktør: Knut T. Petteren Tlf.: E-pot: munnoghalkreft.no Redakjonråd: Knut T. Petteren Tlf.: E-pot: munnoghalkreft.no Tor Wold Tlf.: E-pot: Arnulf Røigaard Tlf.: E-pot: rikhopitalet.no Deign: Knut T. Petteren Tlf.: munnoghalkreft.no Trykk: Nordberg Trykk Ryenvingen OSLO Tlf.: E-pot: nordberg.no MUNN- OG HALSKREFT- FORENINGEN Potbok 4 Sentrum, 0101 OSLO Tullingate 2, OSLO Telefon: E-pot: munnoghalkreft.no Styreleder Torbjørn Bull-Njaa, munnoghalkreft.no Sekretariat Organiajonervice AS Andrea Hole, E-pot: munnoghalkreft.no Deadline nr : 10. februar 2 Så tår vi foran den tore julehøytiden og de flete har forventninger. Noen har gaveforventninger, andre forventninger til maten og noen ogå til godt drikke. Vår forening har allerede fått en av våre forventninger oppfyllt. Vi mottar nemlig kr til to projekter fra Extratiftelen. Mer om dette kan du lee i Munn og mæle. Mye har kjedd i høt. Vi har fått en ny logo til vårt nye navn, noe du ogå finner i dette nummer. Munn- og halkreftforeningen avdeling Olo og Akerhu har feiret itt 30 år jubileum i Blåtua på Bredtvedt. Fra landtyret mottok de et bilde om vil bli hengt opp der de har ine fredagtreff oktober ble likemannkuret gjennomført om du ogå kan lee om i bladet. En ting om undertegnede poengterte er at vi må lutte å bruke begrepet beøker og kun benytte begrepet likemann. Når vi nevner for venner og kjente at vi er likemann er de ut om levende pørmåltegn. Vi må gjøre begrepet kjent blant menigmann i Norge og ikke bare blant paienter. Fredag 12. november gjennomførte vi et Rehabiliteringeminar med undertittel Likemannarbeid i forbindele med attføring og arbeid. Deverre var det ikke mange om meldte eg på, men de få om var der fikk god informajon fra rådgiver i Kreftforeningen, Epen Slettevold, om nakket om rettigheter og muligheter, og pret Knut Kittilaa, om nakket om hva om kjer med forholdet til arbeidlivet når ykdom rammer. Det hele kjedde i erverdige Brittania Hotel i Trondhjem. De to nete dagene i amme hotell gjennomførte foreningen Munn- og halkreftforeningen lederamling. Her var repreentanter fra våre avdelinger i Nord-Norge, Midt-Norge, Hordaland/-Sogn og Fjordane, Rogaland/Vet- Agder, Olo/-Akerhu og Øtfold. Mjøregionen var ogå repreentert og det amme var Likemannkomiteen. Samlingen ble innledet med et innlegg ved Nina Solberg; Det frivillige Norge - de tore pørmålene. Her fikk vi høre at frivilligheten går tilbake i Norge og at det ble vankeligere og vankeligere å få folk til å ta tillitverv. Noe vi ogå merker i vår forening. Det vi ærlig er det på er problemet med å få noen til å ta på eg verv i de avdelingene om ligger nede. Ingen ønker å være formann. Kan det være den typik norke tilbakeholdenheten at man ikke kal tikke eg fram om gjør eg gjeldende. Jeg deltar på die LMS kurene for munnhuleopererte om kal i gang med tråling på Radiumhopitalet og får ofte pørmål om det ikke er noen foreningavdeling i Hedmark, Oppland, Telemark, Vetfold og Aut-Agder. Jeg må jo bare beklage men ier at de kan bli medlemmer allikevel, men de får altå ingen lokal tilknytning. Synd for de og for o. Lørdagen ble avluttet med et beøk til Trondhjem nye tolthet: Rockheim. (Det burde vel hett: Rockhjæm). Her fikk man Norge rockhitorie i form av bilder og lyd, amt enkelte gamle gode ting om var typik for tidperiodene fra 1950 tallet og fram til i dag. Det ble veldig notalgik med å høre The Monn Keye amtidig om jeg fikk gjenyn med mine gamle bekømtøvler. Jeg vet jo at jeg begynner å dra på åra, men at jeg føler meg hjemme på et mueum er litt problematik. Eller var det mye gruppearbeid under temaene ampill - entralt/lokalt, rekruttering - lokalt/entralt og økonomi - lokalt/entralt. I forbindele med itnevnte kunne Andrea fra ekretariatet fortelle av vi har kommet inn ho en Bingo-entreprenør, noe om bør gi mer i kaa. I det hele tatt har ekretariatet jobbet hardt for å kaffe o mer penger. Vi har nå ogå fått vårt eget Intranett hvor vi har både et åpent og et lukket forum. Om du går inn på vår vanlige hjemmeide å vil du finne igjen vår nye hjemmeide uten ifjell. På menyen på øverte linje finner du putehullet om du trykker på og får opp en forklaring om hvordan du kommer til det åpne forum. For å komme inn på det lukkede forum må du få tildelt brukernavn og paord. Dette får du ved å kontakte ekretariatet. Lykke til. Nå gjentår det i grunn å takke for året om gikk til amtlige leere og ærlig bidragyterene. Uten dere hadde det ikke blitt noe blad. Samtidig vil jeg ønke amtlige leere en riktig God Jul og et Godt Nytt År, og å kal jeg prøve å få laget et nytt nummer til mar Knut

3 Munn- og halkreftforeningen Nord-Norgeavdelingen inviterer til oialt treff Munn- og halkreftforeningen Nord-Norgeavdelingen inviterer til treff og oialt amvær på Tjeldundbrua Kro og Motell lørdag 8. januar 2011, kl INGEBORG SKJERVUM Det ble avholdt årmøte i foreningen i Alta, eptember 2010 og der ble det gjort et vedtak om å ta et initiativ til et treff for både medlemmer og ikke medlemmer i Sør Trom. Derfor har vi nå den glede å invitere alle om har eller har hatt munn og halkreft og dere pårørende til et oialt treff. Det er tore avtander i Munn- og halkreftforeningen Nord-Norgeavdelingen og det er tor utfordring å nå fram til de om kunne ha interee å treffe medlemmer av foreningen eller kunne ønke å møte andre med amme diagnoe. Vi vet at det er mange om har og har hatt munn og halkreft om ikke kjenner til foreningen vår. HVEM KAN FÅ BOSTØTTE? Har du høye boutgifter og lav inntekt, kan du kvalifiere for botøtte. Alle over 18 år kan få tøtte, med unntak av tudenter uten barn og vernepliktige. Die har egne ordninger. Er du under 18 år og har barn kan du ogå øke. Boligen du øker botøtte for, må være en godkjent helårbolig. I tillegg må det være en elvtendig bolig med bad/toalett, kjøkken- og hvilefunkjon og egen inngang. Hvi du leier et rom i en annen bolig, kvalifierer du altå ikke for botøtte. Du må være folkeregitrert på adreen om du øker for. Størrelen på botøtten er tilpaet de reelle boutgiftene og inntektene i hutanden. Du må betale en del av boutgiftene elv. Størrelen på denne egenandelen er avhengig av hutanden amlede inntekt. I boutgiftene inngår blant annet huleie, felleutgifter i borettlag, renter, avdrag og vanlige gebyrer på boliglån amt andre utgifter for dem om bor i enebolig. Private trømabonnement inkludere ikke. BEHOVSPRØVING Botøtten er behovprøvd, og det er kattbar inntekt Det er en utfordring å nå fram med informajon til de om blir yke, liggetiden på ykehuene er kort og vi har ikke beøktjenete på ykehuene. Vi ønker vel møtt til et treff om vi tror kan være nyttig for alle om har eller har hatt kreft i munn eller hal og dere pårørende. Det er betandig godt å treffe andre i lignende ituajon, om har opplevd det amme om deg elv. Noen ønker å melde eg inn i en forening andre ikke. Dette er et møte for alle. Hvi du ønker det å ta kontakt med : Styremedlem Hauk Olauen tlf eller Styremedlem Ingeborg Skjervum tlf Eller bare møt opp på Tjeldundbrua kro og Motell Flere kan få botøtte fra 1. juli 2009 Hubanken botøtte er en tatlig økonomik tøtteordning for dem om har høye boutgifter og lav inntekt. Nye regler gjør at flere vil ha rett til botøtte. Det er kommunen om mottar og behandler øknadene, men Hubanken om fatter endelig vedtak. ANNE INGVALDSEN fra ite tilgjengelige ligning om legge til grunn. Fra førte juli 2009 økte både grenene for hvor mye man kan tjene, og makimalt beløp en kan få utbetalt. Alle om har lav inntekt og høye boutgifter bør derfor ta kontakt med itt offentlige ervicekontor i in kommune for å høre om en kan være tøtteberettiget for botøtte. Inntektgrenene (før katt) er om følger (for unge uføre gjelder noe høyere inntektgrener): INNTEKTSGRENSER Hutander med 1 peron per år Hutander med 2 peroner per år Hutander med 3 peroner per år Hutander med 4 peroner per år Hutander med 5 peroner per år SØKNAD Søknadkjema finner du i kommunen offentlige ervicekontor. Du finner mer informajon om botøtte på Hubanken nettider, hubanken.no. Der kan du ogå late ned øknadkjema. Snu øker riiko for munnkreft Å nue er ikke like kadelig om å røyke. Men bruk av nu øker riikoen for munnkreft med 80 %, i følge en omfattende underøkele utført av Verden heleorganiajon (WHO). Underøkelen amler reultater fra elleve tidligere tudier gjennomført i en rekke land. Konklujonen er at nu og kråtobakk ikke er like farlig om igaretter, iden de førtnevnte produktene ikke øker riikoen for lungekreft. Men er vi makabert på dette, vil foreningen få økt tilkudd av medlemmer over tid da ungdommen nubruk øker kraftig! Intallajon av varmepumpe Vil dele erfaringen med andre etter intallajon av varmepumpe. Tidligere hadde jeg kun elektrik oppvarming med panelovn og div. andre elektrike ovner, noe om medførte veldig tørr luft i leiligheten. Dette førte til at jeg ble veldig plaget med lim om korpet eg i toma, om var til tor plage og vankelig og få fjernet. Etter intallajon av varmepumpe har dette forandret eg og har ikke vært plaget med lim og korper. Det er jo ogå en økonomik fordel med varmepumpen, en parer trøm. Jeg økte Boligetaten i Bergen Kommune om tøtte til utbedring/tilpaing til intallajon av varmepumpe og fikk hele kotnaden dekket, om var en gledelig overrakele. Ønker noen å benytte eg av dette å finner dere øknadkjema på Kommunen hjemmeide i Kommunen du bor.det er en del pørmål om må bevare ved øknad. Er noen intereert kan dere ta kontakt med meg om hva dere må legge ved øknaden av dokumentajon og ateter. Hilen Brynjar Bredeen Tlf e-pot: online.no Tritee Selv den enklete jel er det alltid noe vondt i. NILS-FREDRIK NIELSEN 3

4 Mitt navn Tove Ludvigen og Grete Trondet i baenget. I 2001 fikk jeg cancer inito på begge temmebånd. Da det kom tilbake fort etter operajon, ble jeg trålebehandlet 33 ganger. Og jeg trodde jeg ble frik. Men i 2008 fikk jeg en vult i trupen. Dette endte med laryngetomi 8 oktober, og 35 trålebehandlinger etterpå. Jeg er amboer med Sveinn, om kommer fra Iland. Og lille Denni, en trihåret dach. Denni kom til meg da jeg trengte han om met. Han er nå 15 mnd. gammel. Jeg vokte opp i Trondheim. Og om liten var jeg fat gjet i Svømmehallen nedert i Prinen gate, om ommeren var det Munkholmen og Korvika om gjaldt. Jeg elket å bade, og i voken alder har ogå det å være i vann vært til tor glede for meg. Jeg har en leddgiktykdom om ogå har ført til at jeg trente 2 ganger i uken i baeng. Å hvor jeg elket die treningtimene. I vann føler jeg at jeg blir neten vektlø og klarer det mete. Den ite uken før jeg ble laryngektomert tilbrakte jeg mye tid i pirbadet. Var der ogå ammen med min bror 3 kjønne barnebarn. Vi var i velværebaenget, plaket og å utover Trondheimfjorden. 4 Det var herlig. Jeg tenkte i mitt tille inn, dette blir nok ite gang jeg kan utfolde meg lik i vannet. Før operajonen nakket jeg med en likemann fra foreningen. Vi kom innpå dette med norkel i forbindele med min jobb i Nordjøen. Jeg jobbet om riggadminitrator på boreriggen Maerk Innovator. Jeg hadde vært offhore iden 1989, og det å tenke tanken på å mite jobben, den klarte jeg ikke å tenke. Så jeg fantaerte om denne norkelen, at om jeg fikk den, ja å kunne jeg være med på ikkerhetkur og komme offhore igjen. Stemmen, den tenkte jeg over hodet ikke på. Det kulle nok gå bra. Da jeg kom hjem fra ykehuet etter operajonen og etter 35 trålebehandlinger, møtte jeg, om var å pykik terk, rett og lett veggen. Så dette med norkel ble att litt på vent. Etter at jeg begynte å bli frik begynte jakten på norkelen. Så nå i mai i år var vi i Sandefjord på landmøte til Munn og Halkreft foreningen. Der fikk jeg nakket med en fra Bergen. Jeg vite at han drev på med norkelvømming. Han hadde noe uttyr liggende, og kulle ende meg noe for å e om jeg kunne bruke det. Men ført måtte jeg kaffe meg en kanyle med kuff. Da var veien til Grete kort (igjen). Hun er et unikum om hjelper til med det mete, og er ekpert på uttyr. Hun ordnet med kanyle, og å fikk jeg norkelen. Det var en lange om jeg kulle fete i kanylen, og et munntykke. Men dette paet ikke. Så Grete tryllet fram et adapter, og vip der hadde vi norkelen klar.

5 er Tove Ludvigen Dette måtte jo ogå prøve og hjelp til dette måtte jeg ha. Da purte jeg Grete, kan du bli med meg i Pirbadet å vi kan prøve dette. Og hun forelo, hvorfor ikke her på ykehuet. Så med mange peroner involvert fikk vi låne det nye baenget i bevegeleentret på St.Olav. Endelig kulle jeg få bade igjen. Åh å glad jeg var den dagen Grete og jeg trådde våre førte kritt i baenget. Jeg formelig veltet meg uti. Det var 32 grader og livet var herlig. Tenk å kunne vømme og være i vann igjen. Jeg følte meg om en kikkelig badenymfe der jeg fløt i vannet. Det ble en å terk opplevele for o begge at tårene trillet. Uten Grete in velvilje ville jeg ikke klart dette. Vi var i vannet i ca halv time, og jeg nøt det virkelig. Tidlig i juni i år reite jeg og mine tantebarn Janne & Kenneth og dere 3 døtre. Hannah, Emilie og Sofie til Side i Tyrkia. Vi hadde betilt turen allerede i januar. Jeg vite enda ikke da at jeg hadde fått kreften tilbake. Men på tur kulle vi uanett, og bade hadde jeg ogå tenkt å gjøre. Der nede møtte vi Silje og familie, om er en meget god venninne av meg. Vi jobbet ammen på Innovator, og hun har ogå vært en tor tøtte for meg etter at jeg ble operert. Hun er ykepleier, å hun kunne aitere meg med norkelen. Vi torkote o der nede ikke mint de må og Tante Tove. Så kom dagen da jeg kulle prøve norkelen igjen. Denne gang i baenget på hotellet. Det var en tor opplevele for meg og hele gjengen. Ungene var elleville, Tante Tove bader. Det var tort. Enda tørre var det å få bade i det gode varme Middelhavet. Å kunne kjenne det deilige varme vannet omfavne meg. Det var å kjønt. Jeg lå og duppet i vannet, tok noen vømmetak og rullet meg rundt. Det var ubekrivelig. En dag vi var på tranda, jeg lå litt lengre fra de andre for meg elv da jeg ville ligge under paraoll. Jeg lå der og mediterte og kikket i lufta. Da å jeg rød flott fallkjerm med et tort milefje. Da tenkte jeg, denne vil jeg opp i, og det er Silje om kal være med. Om kvelden amme dag purte jeg henne om hun kunne tenke eg å bli med meg opp i en lik en. Nei, det var nok ikke ikkert hun torde. Hun ville tygge litt på det da. Fredagen kom og vår ite dag. Vi gikk alle ned til tranda, og jeg intallerte meg på min vanlige pla. Silje kom bort til meg. Skal vi to opp i den der, ja å gjør vi det her og nå. På med uttyret og bort til Seaparaglideren det bar. Med en hale av familie bak o. Mamma og tante Tove kal opp i fallkjerm. De andre på tranda trodde vi hadde paparazzia bak o, og at vi var de kjendiene. Opp i det blå vi dro, og det var en vidunderlig følele, og ned kom vi ogå velberget. Takk til alle dere om gjorde dette mulig for meg. Og en peiell takk til Grete Trondet ØNH ykepleier St.Olav. Takk for meg. 5

6 Skal vi koke i hop ei bok? - ei kokebok for nevre truper Rakfik og vikefromaj TEKST OG BILDER: ANNE LISE GRØNBREKK Da Mary Anne ringte og utfordra meg til å komme med bidrag til oppkriftboken, måtte det bli ei oppkrift med rakfik. Jeg bor i Etnedal, den minte av Valdrekommunene med ca innbyggere. Kommune har valgt en ambiiø vijon, nemlig mint og bet. Den met kjente av Etnedølene hører ikke til i virkeligheten verden, men i fantaien, Jen von Butenkjold, ført i pennen av Sigurd Lybeck. Nork rakfikfetival arrangere hvert år i bygdebyen Fagerne. Fetivalen amler ca beøkende. Fetivalpublikummet kommer i hovedak av tre grunner; den gode temningen, velmakende rakfik og fordi fokuet er lagt på lokale produkter og tradijonmat. Rakfik er en av Valdre met kjente merkevarer, og det elge ca. 40 tonn valdreproduert rakfik i løpet av fetivalen. RAKFISKRULLADE: Leferuller med rakfik og en del andre ingrediener blir til en liten forrett, om nack eller en kveldrett. 250 g beinfri rakfik 4 lefeblad 6 rømme/creme fraiche/nøfrik 2 ennep (kan løyfe) ½ rødløk eller purre Bland ammen rømme og ennep og mør det utover lefene. Legg på finhakket eller tynne kiver av rakfik og trø over finhakka løk eller purre. Rull lefa ammen og kjær på krå i paende biter. Sett evt. i en coctailpinne. Sender ogå med en oppkrift på en kjempegod deert om jeg har fått av min vigerinne Laila. SVISKEFROMASJ: 250 g viker, koke i 3 dl vann med 4 ukker, gjem fine viker til pynt på fromajen 30 gr. mandler (grovhakke) FROMASJ: 2 egg og 5 ukker pike til eggedoi. 2 dl fløte og 2 t. vaniljeukker pike til krem Eggedoi og krem blande ammen. 5 plater gelantin (oppløe i litt vann amen med 4-5 vikekraft) Alt pike å godt ammen. Hell fromajen i en rund bløtkakeform kylt i kaldt vann. La den tå kaldt til den blir tiv (ca 1 time) Legg viker og hakka mandler ammen med vikekraft i bunnen av et dypt fat om paer til formen. Hvelv fromajen over dette. 3 dl. fløte pike til krem. ½ plate kokejokolade rive. Fordel kremen over fromajen og legg de vikene på i mønter. Dry kokejokolade mellom vikene. Pynt med krem. Velbekomme! Ønker alle en riktig god jul og et godt, fredfylt nyttår. Jeg oppfordrer noen av leerne om å ta mattafetten videre. 6

7 Likemannkur 2010 Foredragholder Henning Karltad En lydhør foramling TEKST: BODIL OG TORGEIR RIISE Året likemannkur/amling for beøkere fant ted på Rica Helfyr Hotell, Olo, oktober. Fint hotell med god mat, fine grupperom og utmerket ervice. Nytt av året var at nye beøkere og noen med ulike erfaringer var amlet på fredag der noe av programmet var tanker og erfaring rundt det å være likemann. Likemannarbeid og egnethet Likemannarbeid og tauhetplikt På fredag var vi 8 tykker om var vært engajerte og alle fikk luftet ine tanker, erfaringer og vi fikk tilbake god tøtte og veiledning. Året kur tartet lørdag kl med kaffe, vafler og et nydelig høtvær med ol fra kyfri himmel. Temaet for kuret var KOMMUNIKASJON. Vi var totalt 27 deltakere. Grete Olen om i in gode trygge lederrolle ønket o alle velkommen. May Wettre Holter informerte og geleidet o gjennom trygde- og velferdordningene jungel av nye og gamle lover og paragrafer på en god og lærerik måte. Foredragholder Henning Karltad fortalte om kommunikajonutfordringer ved å være likemann. Han lærte o noen profejonelle grep om blant annet du kal være der du er men du er der og gjør det du gjør men du gjør det, amt det å være en aktiv lytter og aktiv deltaker. Han var et fyrverkeri av en mann om krøp under kinnet på hver og en av o. Han fikk alle til å ha ørene på tilker. Det var ikke kjedelig et ekund. Etter foredraget var det gruppearbeid med forkjellige em- ner, der innlevele og engajement var tort. Søndag var det oppummering av lørdagen gruppearbeider hvor Henning ledet gruppene gjennom framføringa. Her ble det både alvor og en del humor. I en av gruppene ble det agt at en likemann er et medmenneke att i ytem. Nyttig informajon fra kreftykepleierne Arnulf Røigaard og Mirzaye Mathab fra ØNH på Rikhopitalet om temaet Hvordan være forberedt på det uforberedte. Her var det mye å tenke over. Kuret var engajerende fra tart til lutt. Det var en gjennomgående fin tone på hele kuret og vi ønker kurkomiteen lykke til med videre arbeid. 7

8 Smittom kreft i halen går det an? TURID OMLAND, PH.D STUDENT OG OVERLEGE, AVDELING FOR ØNH / HODE OG HALS KIRURGI, RIKSHOSPITALET, OUS I forbindele med at vakinen mot humant papillomaviru (HPV) ble kommerielt tilgjengelig for et par år tilbake, kunne man lee i tabloidpreen om det om ble kalt for mittom kreft om vakinen kulle bekytte mot. Vakinen er nå innført i vakineprogrammet for jenter fra 11 til 12 år i flere vetlige land, deriblant i Norge, og den har fått mye oppmerkomhet i media. Vakinen forvente å bekytte mot livmorhalkreft ho kvinner, en ykdom om i all hovedak er foråraket av lokal infekjon med HPV i livmorhallimhinnen. Det finne over hundre ulike typer HPV-viru, og bare noen få av die er forbundet med øket riiko for kreftutvikling. Die typene kalle high-rik HPV, og finne i ca 80-90% av alle ondartede livmorhalvulter. De typene om ikke gir kreft kalle low-rik HPV, og kan forårake vanlig vorter i hud, kjønnvorter, og kan ogå ee i en form for godartede vulter i trupe og luftrør om kalle for papillomer. Hudvorter og kjønnvorter er ganke vanlig, men papillomer er jeldent. HPV betydning for utvikling av kreft i halregionen har ogå fått mye oppmerkomhet i mediinen. Kreft i munn og velg er ikke i eg elv mittomt, det er HPV-viruet om overføre.forkning har fatlått at high-rik HPV-infekjon øker riikoen for kreftutvikling i velget. Man er i flere vetlige land en økning av forekomten av kreft i velget, en økning man mener kan forklare av lik infekjon.. Tidligere var røyking og tort forbruk av alkohol de viktigte kjente riikofaktorene for denne krefttypen. 8 Kreft i munn og velg er ikke i eg elv mittomt, det er HPV-viruet om overføre. Man har ett en trend de ite 20 år, både i Norge og på verdenbai, at forekomten av krefttyper om kylde tobakkbruk er minkende, om f.ek trupekreft og lungekreft. Dette gjelder i ærlig grad for menn. Utviklingen paer godt med at færre røyker og da peielt menn. Imidlertid er man at forekomten av kreft i munn og velg øker, noe man ikke kulle forvente ut fra det ynkende tobakkforbruket. I amvar med den nye kunnkapen om at HPV-infekjon kan forårake kreft i velget, har man de ite år funnet økt forekomt av HPV-viru i like vulter, ammenliknet med vulter fra paienter om fikk amme krefttype på 70-og 80 tallet. Det om er poitivt er at vi er det går bedre med de paientene hvor vi finner HPV i vultene enn de om ikke hadde HPV. I forkningmiljøene dikutere det derfor om man i fremtiden kan gi mindre inteniv behandling til paienter med HPV i vultene ine. Kreft i munn og velg er ikke i eg elv mittomt, det er HPV-viruet om overføre. En annynlig mittevei er gjennom oralex. Noen tudier vier at de paientene om hadde HPV i kreftvultene ine hadde hatt flere oralex-partnere enn de paientene der man ikke fant HPV i munn og velg. Die tudiene fikk mye opplag i tabloidpreen da de ble publiert, og det ble krevet at munnex gir kreft. HPV i kjønnorganene limhinner er vært utbredt blant unge menn og kvinner. 70 % av befolkningen har en eller annen gang hatt viruet. Som regel forvinner HPV-viruet av eg elv, og hvi det kulle bli værende er det likevel liten annynlighet for at det kal utvikle eg til kreft, både i livmorhalen og i velget. Vi tror at endrede ekualvaner i befolkningen gjør at HPV i munnlimhinnene er mer utbredt nå enn tidligere. Det er naturlig at noen lurer på om HPV er farlig. For å kunne tudere hvilke faktorer om har betydning for å få ykdommen, munnex gir kreft ingen grunn til engtele er man gjerne på det om kalle den relative riiko: f.ek hvor tor annynlighet er det for at du får en betemt ykdom hvi du røyker enn hvi du ikke røyker. Eller forklart på en annen måte.: Hvi du kjøper 10 rekker i Lotto i tedet for 1, er det 10 ganger å tor annynlighet for at du vinner. Men amtidig vet vi at om du kjøper 10 rekker, er annynligheten vært liten for at du vinner likevel. Og lik er det ogå med HPV og utvikling av kreft i velget. Det er derfor ingen grunn til engtele. Men målinger av relativ riiko er av interee for forkere når man ønker å tudere faktorer om har betydning for utvikling og forebygging - av kreft på befolkningnivå. Kreft i hode/halregion er en jelden kreftform. Den utgjør bare 4-5 % av alle nye krefttilfeller i Norge årlig. Og hvi man kun er på kreft i velget, utgjør det igjen ca 30% av all kreft i hode/hal-regionen. Sannynligheten for å få kreft i velget er ålede liten. Siden HPV vakinen vi har innført i Norge, har vit å kunne forhindre kjønnvorter og amtidig fortadier til kreft i livmorhallimhinnen,er det rimelig å anta at den vil kunne reduere forekomten av papillomer i luftveiene og kreft i velget. Det gjentår å e om dette vil kje, og vi vil uanett ikke e denne effekten før om mange år iden det er år gamle jenter om får denne vakinen. Kreft i velget er en jelden krefttype og begrunnelen for maevakinering mot HPV ligger ført og fremt i å forhindre livmorhalkreft.

9 Nordik Kongre for Ørenee- hal-ykepleiere NSF fagruppe for ØNH-ykepleiere arrangerte Nordik kongre ved Rica Nidelven hotell i Trondheim eptember Fra uttillingområdet TEKST:TOR WOLD FOTO: TONE INGA BRASETH Dette var den andre nordike kongreen for Øre-nee-hal-ykepleierne. Det var deltakere fra alle de nordike landene. Norge Sykepleierforbund faggruppe for ØNH-ykepleiere har ca. 200 medlemmer fordelt over hele landet. Faggruppen har et nært amarbeid med Munn- og halkreftforeningen og Anne Margrethe Ingvalden og Ida Eltad repreenterte o under kongreen. Eller bidro tre av våre medlemmer i Kongreprogrammet lørdag formiddag. Tor Wold, om ogå bidro med muikalke innlag under åpningen og etter fetmiddagen, fortalte om ine erfaringer med å leve om laryngektomert. Jorid Wold kåerte deretter om hvordan det var å leve med en laryngektomert. Hun hentet opp mange intereante betraktninger rundt dette og belyte in ituajon på en måte om ga mange momenter til ettertanke. Til lutt delte Tove Ludvigen ine erfaringer fra baenget ved St Olav Hopital. Sammen med ykepleier Grete Trondeth har hun nemlig lært eg å vømme igjen - med norkel. For Tove har dette vært et godt teg tilbake til normalituajonen. Hun har alltid benyttet vømming om treningform og frem til nå har det vært et tort avn. Deltakere vi har nakket med og blogger vi har let på internett - forteller at dette var en vært god kongre med bredt og godt faglig innhold. Det amme ie om de oiale felleaktivitetene, beøk i Nidarodomen og på det nye najonale mueet for Rock og Pop, Rockheim. Til alt overmål glitret været fra in bete eptemberide i Trondheim die dagene. En negativ kommentar: - Munn- og Halkreftforeningen var ikke repreentert på uttillingområdet. Om dette kylde mifortåeler eller andre former for dårlig kommunikajon vite ikke. Vi burde vært der ogå. Tur til Danmark Munn og Halkreft foreningen, Avdeling Rogaland Turen tartet ved byterminalen I Stavanger tordag 26 augut. Her ble vi møtt av en hyggelig jåfør med en flott rød 15 eter minibu. Så atte vi kuren ørover mot Kritianand, ferje avgang med Color Line Super Speed 1 kl Ombord ventet et deilig måltid i retaurant Catch Me If You Can. Overfarten til Danmark gikk fint, etter flere dager med dårlig vær var det nå nærmet vindtille. Fra Hirthal fortatte turen til Ålborg hvor vi jekket inn på Firt Hotel. Fredag etter frokot på hotellet gikk turen til Skagen i nydelig vær. I Skagen møtte vi vår guide om tok o med på en fin tur i Skagen by. Turen ble avluttet med lunch på en retaurant i havnen. Så fortatte vi til Grenen der Sandormen kjørte o helt ut på pien hvor Skagerak og Kattegat møte. Om kvelden var det felle middag på hotellet. Etter middagen ble det en liten biljard tevling, en kan trygt i at det ble brukt litt forkjellige teknikker. Lørdag var det tur til Bilka og andre kjøpeentere. På kvelden var vi igjen amlet til felle middag på hotellet. Søndag gikk turen til Hirthal med beøk ho lakter Winter. Ole Kåre og Leif kjøpte forundringpakker i en portbutikk, die ble pakket opp i buen til tor jubel, tanga truer og lipper tr.37. Båt turen hjem ble en liten nedtur, vi hadde ikke fått pla i retauranten og ingen fate itteplaer. Med 2000 paajerer ombord ble det ikke helt enkelt og finne pla. Vel fremme i Kritianand gikk turen videre med den røde mini buen til Stavanger. Takker alle for en fin tur. Alfrid 9

10 Extratildelingen 2010 Kjempeuttelling for Munnog halkreftforeningen Tirdag 23. november 2010 er en merkedag i foreningen hitorie. Etter å ha forøkt å øke 3 ganger tidligere å ble det endelig uttelling for Munn- og halkreftforeningen. Vi fikk uttelling på hele 2 av 3 øknader. Det hele fant ted i Samfunnalen på Arbeidamfunnet pla i Olo, under tildelingarrangementet for året Extra-midler. PROSJEKTENE ER: Projekt 1: Tilbud til munnhulekreftpaienter. Etablere tilbud til munnhulekreftpaienter gjennom helgeeminarer i byene Olo, Bergen og Trondheim Projektleder: Knut Petteren Totalt bevilget: Kr ,- Projekt 2: "Munn og mæle" En informajonfilm om det å leve med munn og halkreft Projektleder: Tor Wold Totalt bevilget: Kr ,- 557 tore og må heleprojekter fra 108 norke frivillige organiajoner mottok Extra-midler fra ExtraStiftelen i år Ca. 220 millioner kroner ble fordelt. I overiktene nedenfor er de innvilgede projektene ortert etter ExtraStiftelen tre virkomhetområder; forebygging, rehabilitering og forkning. EXTRASTIFTELSEN ExtraStiftelen betår av 27 hele- og rehabiliteringorganiajoner, om tår bak TV-pillet Extra. Overkuddet fra pillet går til frivillige organiajoner projekter innen forebygging, rehabilitering og forkning. Det er ikke nødvendig å være medlem av tiftelen for å kunne øke om midler. Tildeling av midler fra overkuddet finner ted en gang i året, i november. Nork Tipping er operatør for pillet. Siden tarten har 4996 projekter fått tøtte, på totalt 2,5 milliarder kroner. Trygde- og velferdrettigheter TEKST: MAY WETTRE HOLTHE Dyr tannpine i Olo Tannlegeutgiftene for medlemmene i Munn- og halkreftforeningen kan beløpe eg til tore ummer. Refujonordningene via NAV er dårlige. Ordningene er av de dårligte i Europa. Arbeiderpartiet hadde forrige år et forlag til budjettet med dekning av generell tannheletjenete for utgifter den enkelte hadde til tannbehandling ut over vel 5000 kr i året. Dette forlaget ble det aldri noe av! Jeg yne det er en kam at ikke like forlag blir tatt med i budjettet. I Olo er tannbehandling dyrt, elv om det er tor konkurrane om paientene om de får dekket noe av behandlingen fra NAV eller ikke. Det kan dermed lønne eg å reie ut av byen for å få tannbehandling. Blant de dyrete er privatklinikkene i Olo, hvor de flete av de underøkte klinikkene ligger på kroner for amme behandling om klinikkene i f. ek. Lillehammer tar godt under kr. for. Billigt er de offentlige klinikkene i Hedmark og Hordaland, hvor den underøkte behandlingen jevnt over totalt koter i underkant av kroner. Aller dyret er imidlertid Dronningen tannklinikk i Bodø, om tar kroner for den amme behandlingen om de offentlige klinikkene i Hordaland kal ha kroner for. Die underøkelene kommer fram i en artikkel i Aftenpoten 14.okt Hva vil dette ha å i for våre medlemmer? Selv om NAV refunderer noe av tannbehandlingen, må jo dere betale en hel del elv. Og en må jo regne med at de dyrete klinikkene er dyre på ulike typer behandling. Det må derfor være lurt å få behandlingoverlag fra forkjellige tannleger og velge i etterkant hvor en vil gå til behandling. NAV refujonen er lik over hele landet. Men huk de offentlige klinikkene er neten alltid billigere enn de private. Hvi du kan få behandling ho en offentlig klinikk, vil dette neten alltid være lønnomt. Årlig får ca vokne behandling ved offentlige klinikker i Norge. Den offentlige tannheletjeneten kal i førte rekke behandle barn og unge og noen andre prioriterte grupper. Ved ledig kapaitet ut over dette, kan den offentlige tannheletjeneten ogå gi et tilbud til vokne paienter. Men mange teder i Norge er den offentlige tannheletjeneten det enete tilbudet - ogå til vokne. I Nord-Norge er tore deler av tannbehandlingen i offentlig regi, men ogå i Olo gi det ved noen klinikker tilbud til vokne. Konklujonen er: Prøv å få tannbehandling ved en offentlig tannklinikk. Hvi det ikke går, innhent prioverlag fra flere private tannleger og velg ut fra dette. Huk at du kal ha dekket tannlegeutgifter etter honorartakter fra NAV og kun betale et mellomlegg for tannbehandling. Nå blir ogå reeptene dine elektronike Papirer er på mange måter på vei ut av denne verden. Vi leer nettavier, betaler regninger, ender brev via mail, ja ogå julekort og chatter online (Putehullet). Hvi du enda ikke bruker PC, må du vurdere det, for om 2-3 år er ogå reeptene dine elektronike, og du får ikke lenger en papirlapp med deg når du har vært ho legen. HVORFOR NY ORDNING? Den nye elektronike ordningen mellom leger, apotek, og etter hvert o om paienter kal ikre paienter og hjelpe leger til å gjøre færre forekrivningfeil. Allerede når legen tater inn at han vil krive en reept til deg, begynner det nye ytemet å virke. Legen vil få opp all informajon om mediinen; doering, bivirkninger etc. Deretter ende reepten elektronik til en bae hvor apoteket, andre leger, ykehu og du om paient har tilgang. Dette gjør at hvi du kommer på ykehu og ikke kan gjøre rede for hva du bruker, kan ykehuet hente ut informajon fra databaen. Når du vil hente ut en reept, går du om vanlig til apoteket, men trenger ikke lure på hvor du har gjort av reepten du fikk it du var ho legen. Når du oppgir dine peronopplyninger, vil apoteket kunne hente ut reepten din fra databaen, uanett hvor i landet du befinner deg. Det er greit hvi du har glemt mediinene hjemme og befinner deg et helt annet ted i Norge og trenger mediinene. Du vil få en kode å du kan logge deg inn i databaen og e hvilke reepter du har liggende, og du kan ogå klikke deg videre å få informajon om dine mediiner. Det nye ytemet utprøve allerede fra mai 2010 i O ved Bergen, og forvente å være over hele landet i løpet av to-tre år. Det er derfor en dårlig nyhet til de om ennå ikke har ankaffet eg datamakin at NAV ikke lenger yter tønad til dette da de aner datamakin om et vanlig hjelpemiddel om hele befolkningen bruker. Om det går an å forøke en øknad med henvining til at det er et nødvendig hjelpemiddel til de om har problemer med talen og ærlig eldre folk ikke ville ha ankaffet eg PC eller, er jeg i tvil om. 10

11 STYRELEDER HAR ORDET: Repekten for det våte element Mange laryngektomerte avner å kunne bevege eg i det våte element om de gjorde før operajonen. Forholdet til dypt vann blir aldri om før vi fikk et åpent hull midt foran på halen. Har andre trupeløe det om jeg, å er familien ikke lenger begeitret for at de noen gang befinner eg i liten båt, i alle fall ikke alene, og helt ikke i noe mindre enn dankebåten i det hele tatt. Sommerkvelden ruling på bratte vaberg med luktanga er det definitivt lutt på, og badelivet arter eg tort ett lik at man vaer ut til vannet rekker en midt på brytet, å kriker en bedre halvdel taan! og å nur man lydig og vaer tilbake igjen. Ja, jeg kriver om meg elv, men det kulle forundre meg om ikke noen kjente ituajonen? Jeg har forreten forøkt meg i baeng uten hjelpemidler, og det gikk utmerket å vømme meter med én hånd og den andre klemt mot toma. Riktignok var det ikke dypere enn at jeg kunne ette foten i bånn om jeg måtte. Tilyn hadde jeg ogå, å det var ikke et pørmål om dritighet. Jeg kan og vil lett ikke anbefale like ekperimenter for andre, men du verden å tilfredtillende det var å fortå at jeg ikke behøver å økke rett ned i panikk, om jeg kulle ramle utfor kaien. Nå er det elvagt ingen mening i å ette livet på pill, og det finne utmerkede redningveter. Men likevel. Men om kjent er det fullt mulig å vømme igjen, ved hjelp av en peielt tilpaet norkel. Men likt uttyr er kotbart, leveringtiden lang, og det kreve et minimum av innføring i bruk før det kan nytte på en trygg måte. Det er nærmere ti år iden it det ble holdt like innføringkur i Norge. Men rett kal være rett, etterpørelen har vært begrenet. Det er flere grunner til det. Men badeliv er én ak, vømming om fullverdig fyik trening en annen. Både for å holde aldrende mukler og ledd i bevegele og for å tyrke lungekapaiteten, er denne formen for trim vært verdifull. Og for noen av o er dette et pørmål om livkvalitet. Nå har et av våre medlemmer i Midt-Norge kaffet eg nødvendig norkeluttyr og fått betydelig oppmerkomhet om in vømmeglede, både i lokalpree, tv-innlag på NRK og på St.Olav nettider. Gode hjelpere for Tove Ludvigen har vært ykepleier Grete Tronden og Ann Karin Merket. Et flott initiativ om fortjener vår heder og applau! Meld deg på kuret naret mulig å møte vi i Fredriktad! Torbjørn B-N Tove uttyr har imidlertid vært litt ammenraket av deler fra flere hold. Vi har kontaktet Thoma Haralden i Futma A/S om dette - Futma er firmaet om overtok agenturene fra Tor-Odd Damå - og Haralden poner et komplett nytt norkelett til henne. Det yne vi er flott! Munn- og halkreftforeningen lår nå et lag for at flere kal få vømmegleden tilbake. På nordik kongre til våren vil det bli tilbudt kur i bruk av norkel med DLFL rutinerte intruktør Bent Laen. Foreningen vil ogå tilby medlemmene ubidiering av nødvendig uttyr. Mer om dette i vedlegg til bladet og på våre hjemmeider. Kankje kan vi ogå få en egen norkelintruktør her i Norge? 11

12 Munn- og halkreftforeningen nye logo: Så er endelig den nye logoen på pla. Undertegnede i amarbeid med tyremedlem Tor Wold og Kathrine Storm-Olen i Organiajonervice a har ittet i profilkomiteen og kommet fram til die løningene. Som dere er har vi tatt utgangpunkt i den gamle logoen til NLFL. Vi ønket å myke den opp, da den gamle logoen hadde litt for tive vinkler og ørene lignet mer på øreklokker. Halhullet har vi amtidig forminket og vi har med henikt utelatt en munn, noe den venke logoen har fått. Vi fant at en munn ble for lite tydelig og å nærmet malplaert ut da man ikke hadde med nee eller øyne. Det hele valgte vi å ette inn i en irkel for igjen å lippe det karpe og de rette linjer. Det grafike uttrykket er bare en del av logoen og den får ikke tå alene. Den kal til enhver tid være ledaget av tekten, da det er dette om gir o identitet. Alle vil kunne e hva vår forening repreenterer. Die logoene vil bli endt rundt til avdelingene om egne bildefiler lik at den enkelte avdeling kan bygge opp egne preentajoner etter behov, men die tektfonter og farger er de enete om kan benytte. Dette for å få en uniform preentajon. Folder og brojyrer utarbeide nå til felle bruk og vil bli ditribuert når de er klare. Red. 12

13 13

14 Nord-Norge Likemannkontakter i Munn-og halkreftforeningen 2010 (m) = munnkreftoperert (t) =trakeotomert () = trupekreftbehandlet/laryngektomert (p) = pårørende Lokalforening Diagnoe Navn Adree Tlf. privat Mob/Tel. Arb. Midt-Norge Hordaland og Sogn og Fjordane Rogaland og Vet- Agder Aut-Agder/ Vetfold og Telemark Olo, Akerhu og Bukerud Hedmark og Oppland Øtfold m m p m m mp m t t p p m mp mp p m Samuel Hætta Potbok 77, 9525 Máze Idar Iaken Øverveien 52, 9146 Olderdalen Olav Sverre Johanneen Bø, 8484 Riøyhamn Thoralf Johnen Seljeveien 12, 8445 Melbu Jan Inge Kritofferen og Grete Vollan Gramyrbotn, 9303 Siland Reidar Lund 9068 Nord-Lenangen Karen-Inger Hagfor Neptunveien 29, 7036 Trondheim Karen Mari Haugum og Tore Nyheimvegen 62, 7058 Jakobli Anne M. Ingvalden Bekkaveien 7, 7717 Steinkjer Ann Karin Merket 7288 Soknedal Bjørn W. Ruland Håhjem, 6260 Skodje / Lage Skog og Marie Hammerdalen 15, 7350 Buvika May Skaali Bortvegen 18, 7234 Ler Tor Wold og Jorid Okar Skaugvei 8, 7088 Heimdal Brynjar Bredeen Storhammeren 51, 5145 Fyllingdalen Svein-Tore Danielen Hj. Brantingvei 127, 5143 Fyllingdalen Albert Jenen Nordre Toppe 56, 5136 Mjølkeråen Abjørn Konghavn Torborg Nedreaa gate 20, 5006 Bergen Bodil og Torgeir Riie Klauvarinden 46, 5107 Salhu Eli og Tor Standal Midthunhaugen 121, 5224 Nettun Arvid Jenen Hellevik, 6967 Fjalar Kjell Bjørnen Kaiveien 29, leil 110, 4310 Hommeråk Ole Kåre og Anne Lie Kvernmyr Breidablikkveien 35, 4017 Stavanger Johan Kåre Aa Åjøen, 4233 Erfjord Ale Eliaen Lohavnveien 405, Roger Gue Brunlaveien 28 B, 3290 Stavern Kai og Åe Vetgården 3840 Seljord p Torbjørn og Tove Bull-Njaa Solvangen 58, 2013 Skjetten m Erna Enge Kranveien 17, leil 583, 0684 Olo Grete Olen Rachvei 21, 1178 Olo mp Knut og Marianne Petteren Tormodvei 4, 1184 Olo Tor Sennerud Micheletvei 38 G, 1053 Olo Liv Wilkog Fuglåen 8 A, 1488 Hakadal t Mary-Anne Amunden Indutrigata 48 C, 2380 Brumunddal Anne Lie Grønbrekk 2890 Etnedal mp Viggo Eriken og Bente Drilletad Opundveien 54 B, 1726 Sarpborg p Kjell og Turid Gillingrud Glimmerveien 15, 1784 Halden p Lillian Solberg Rollvei 3 E, 1820 Spydeberg p Rune og Gro Karlen Nygårdhaugen 12, 1739 Borgenhaugen m Pål Wenberg Thorneløkkveien 7, 1531 Mo

15 Landtyret i Munn-og halkreftforeningen 2010 Navn Adree Tlf. privat Mob/Tel. Arb. E-pot Leder Solvangen 58 Torbjørn Bull-Njaa 2013 Skjetten Netleder Tormodvei 4b Knut T. Petteren 1184 Olo Styremedlem Rundtjernveien 59 May Lillian Wettre Holthe 0672 Olo Styremedlem Okar Skaugvei 8 Tor Wold 7088 Heimdal Styremedlem Åjøen Johan Kåre Å 4233 Erfjord Varamedlem Bekkavn 7 Anne Margrethe Ingvalden 7717 Steinkjer Varamedlem Øverveien 52 Idar Iaken 9146 Olderdalen Lokalledere og kaerere i Munn-og halkreftforeningen 2010 Nord-Norge Leder Samuel Hætta Potbok 77, 9525 Máze, Kaerer Idar Iaken Øverveien 52, 9146 Olderdalen Midt-Norge Leder Anne Margrethe Ingvalden Bekkavn 7, 7717 Steinkjer Kaerer Lage Skog 7350 Buvika Hordaland/Sogn og Fjordane Leder Abjørn Konghavn Torborg Nedreaa gate 20, 5006 Bergen Kaerer Kritine Frantzen Gilhu Midtunhaugen 92 b, 5224 Nettun Rogaland Leder Ole Kåre Kvernmyr Breidablikkveien 35, 4017 Stavanger Kaerer Kritian Dahle Gjerdeveien 12, 4317 Sandne Sør/Øt Kontakt- Roger Gue Brunlaveien 28B, 3290 Stavern peron Olo og Akerhu Kaerer Tor Eriken Langbølgen 59, 1150 Olo Styremedl.Berit Johanneen Bølerkrenten 4, leil 714, 0691 Olo Øtfold Leder Rune Karlen Nygårdhaugen 12, 1739 Borgenhaugen Kaerer Pål Wenberg Thorneløkkveien 7, 1531 Mo Mjøregionen Kontakt- Mary-Anne Amunden Indutrigt 48 C, 2380 Brumunddal peron Kåører i Munn-og halkreftforeningen 2010 Øtfold Viggo Eriken Opundveien 54 B, 1726 Sarpborg Kjell Gillingrud Glimmerveien 15, 1784 Halden Rune Karlen Nygårdhaugen 54 B, 1739 Borgenhaugen Olo/- Torbjørn Bull-Njaa Solvangen 58, 2013 Skjetten Akerhu Rogaland Ole Kåre Kvernmyr Breidablikkveien 35, 4017 Stavanger Hordaland Svein T. Danielen Hj. Brantingvei 127, 5143 Fyllingdalen /Sogn og Ove Ingebrigten Loddefjordveien 18, 5171 Loddefjord Fjordane Albert Jenen Nordre Toppe 56, 5136 Mjølkeråen Abjørn Konghavn Nipedalen 17, 5164 Lakevåg Svein E. Oen Loddefjordveien 36, 5171 Loddefjord Nord- Samuel Hætta Potbok 77, 9525 Maze Norge Idar Iaken Øverveien 52, 9146 Olderdalen Jan Inge Kritofferen Gramyr, 9303 Siland

16 Retur: Munn- og halkreftforeningen Potbok 4 Sentrum 0101 OSLO

Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/2010 13. ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE

Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/2010 13. ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE Munn og æle NR. 2/2010 13. ÅRGANG NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE EVALUERING AV LANDSKURSET TOR WOLDS CD LANDSMØTE 2010 MEDLEMMENE HAR ORDET Tidkrift for edleer av Munn og halkreftforeningen

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible Farlige toffer i julegavene Du kan gjøre en FORSKJELL Skadelige toffer i kroppen Bruk makten din! Tip for trygge leker ide 6 7 ide 8 9 ide 11 -make you viible Bilaget ditribuere ammen med Aftenpoten deember

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2007 10. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Genene gav Marit kreft

Genene gav Marit kreft NR. 3 /4 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Genene gav Marit kreft datteren testet frisk 10 14 18 Lytt til kroppen selv om du har vært på kontroll Amputert feminimitet Forsker frem mer

Detaljer

Heia GØY MED. Magisk øyeblikk med Isac Elliot. Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni. Team Rynkeby Norge! 335-SKVADRONTUR!

Heia GØY MED. Magisk øyeblikk med Isac Elliot. Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni. Team Rynkeby Norge! 335-SKVADRONTUR! UTGITT AV BARNEKREFTFORENINGEN NR. 1 2014 29. ÅRGANG VI I BARNEKREFT FORENINGEN ØNSKER ALLE VÅRE LESERE EN FIN VÅR! GØY MED 335-SKVADRONTUR! Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni Heia Team Rynkeby Norge!

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12 Parkinson Nr 3 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Setertausa på Holsingsetra MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Jeg har hatt kreft i underlivet!

Jeg har hatt kreft i underlivet! NR. 4 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Få vekk tabuene: Jeg har hatt kreft i underlivet! 10 14 18 Legene må tørre å snakke om sex Tannpuss ekstra viktig når du er syk Hjalp kvinner

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy.

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-8. årgang 2009 LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7 Enkle grep kan redde liv s. 4-5 Stor julemesse i Vesterålen s. 8-9 Vellykket

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

TEKSTKATALOG OVERSIKT OVER REVYTEKSTER FRA NORSK REVYS TEKSTBANK

TEKSTKATALOG OVERSIKT OVER REVYTEKSTER FRA NORSK REVYS TEKSTBANK TEKSTKATALOG OVERSIKT OVER REVYTEKSTER FRA NORSK REVYS TEKSTBANK Velkoen til tektbanken Har dere probleer ed å krie nok tekter til året rey? Det er ingen grunn til å bli fortilet, dere har hjelpen boktaelig

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 21. årgang Nr 4-2012 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Sommertreff 2012 - Sarpsborg 4 Landsmøte 2012 - Sarpsborg 5 Likemannskurs

Detaljer

Hør på meg. Se side 31! Bli med oss og gå Norge på langs neste år! Vi utfordrer hele parkinson-norge! Av innholdet ellers:

Hør på meg. Se side 31! Bli med oss og gå Norge på langs neste år! Vi utfordrer hele parkinson-norge! Av innholdet ellers: Nummer 4-2013 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad Bli med oss og gå Norge på langs neste år! Vi utfordrer hele parkinson-norge! nr. 4 nov 2013 årgang 7 NPF feirer 30 år i 2014, og vi vil vise hva

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer