Bergspenningsmålinger muligheter og begrensninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergspenningsmålinger muligheter og begrensninger"

Transkript

1 2. 3. februar 2015 Clarion Hotel & Congress Trondheim Anvendt bergmekanikk Bergspenningsmålinger muligheter og begrensninger Simon Alexander Hagen Rock Technician, Rock and Soil Mechanics Bergtekniker, Berg- og Geoteknikk SINTEF Building and Infrastructure NO-7465 Trondheim, NORWAY Visit: Sem Sælandsvei (cell phone) skype: simonhagen1986 Teknologi for et bedre samfunn 1

2 Innhold Bergspenningers opprinnelse Metoder for bestemmelse av bergspenninger Overboringsmetoder 2D overboring (doorstopper metoden) 3D overboring Hydraulisk splitting Bergspenningsovervåkning Oppsummering 2

3 Bergspenningers opprinnelse Gravitative spenninger Vertikalspenning: v = g h Horisontalspenning: h = /(1 - ) v Topografiske betingede gravitasjonsspenninger (dalsider) 3

4 Bergspenningers opprinnelse Geologiske betingede bergspenninger Tektoniske spenninger Spenninger som skyldes platetektonikk (horisontalspenninger) Residualspenninger/restspenninger (fra avkjøling) Spenninger låst fast i et materiale fra tidligere 4

5 Bergspenninger i Norge Områder med spesielt høye horisontale spenninger Prekambriske grunnfjellsområder (Vestlandet, Trøndelag,Nord-Norge) Permiske intrusiver i Oslo-feltet (drammensgranitt og larvikitt) Generelle retninger: Orientert normalt/parallelt med den kaledonske fjellkjede 5

6 World stressmap 6

7 Overflateindikatorer på høye bergspenninger Eksfoliasjon (overflateparallelle sprekker) Overflateavskalling 7

8 Indikatorer på høye bergspenninger Spraking og bergslag i tunneler Høy horisontal spenning Høy vertikal spenning Høy spenning som vist 8

9 «Borehole breakout» Avskalling i borehull på grunn av høye tangentielle spenninger 9

10 «Coredisking» Spenningskonsentrasjoner i hullbunnen under kjerneboring 10

11 Bergspenningsmålinger - bruksområder Benyttes for måling av bergspenninger i en ingeniørmessing sammenheng Design og vurdering av stabilitet av bergrom Dimensjonering av bergsikring Redusere kostnader i forbindelse med sikring Viktig inngangsparameter ved numerisk modellering Design og orientering av bergrom, haller og gruver Trimming/fjerning av pilarer i gruver Pilarer med liten last har liten nytteverdi Orientering av målehull til hydraulisk splitting 11

12 Bestemmelse av bergspenninger Overboringsmetoder 2D overboring «Doorstopper» 3D overboring 12

13 Overboringsmetoden «Overcoring» Frigjøring av spenninger Målbare deformasjoner/tøyninger (passiv metode) 13

14 2D overboring (Doorstopper) Tøyninger på strekklapprosett leses av før og etter overboring Benytter Hooke s lov ved beregning av målt spenning fra: Målte tøyninger Elastiske egenskaper 14

15 2D Overboring Gjøres i eksisterende tunneler og bergrom Under driving/bygging Ved utvidelse Ved andre nærliggende anlegg 15

16 2D overboring måleprinsipp 6 8 målepunkter for hvert målehull Spenningsbildet fra kontur og innover i berget Nullavlesning Avlesning 16

17 2D overboring «takhull» Måle horisontalspenninger i «hengen» Kontrollere/måle innspenning i rom med stor spennvidde (stabilitet) 17

18 2D overboring «takhull» Bergrom med stor spennvidde (Ballangen dolomittgruve) 18

19 2D overboring «pilar» Måle pilarbelastning «Kamelrygg» (praktisk spenningsfordeling) «Dromedarrygg» (overbelastet/begynnende bruddtilstand) 19

20 2D overboring «pilar» «Timeglass» form 20

21 2D overboring Fordeler Trenger kun liten del av intakt kjerne Lettere å få målinger ved dårlig fjell eller coredisking Billig og rask målemetode, 1-2 arbeidsdager pr. målehull Måler både i horisontale og vertikale hull Horisontale hull for å måle pilarlast Vertikale hull for måling horisontalpilarlast Ulemper Måler kun spenninger i et plan normalt på boreretning Metoden krever tørt målehull 21

22 3D Overboring 22

23 3D overboring Tøyninger på 3 strekklapprosetter leses av før og etter overboring Benytter Hooke s lov ved beregning av målt spenning fra: Målte tøyninger Elastiske egenskaper Måler størrelse og retning til de 3 hovedspenningene i bergmassen 23

24 3D overboring Utføres som regel fra eksisterende tunneler i planleggingsfasen Kan også utføres tidlig i byggefasen (adkomsttunnel o.l.) 24

25 3D overboring Kan også utføres fra "dagen" i horisontale hull 25

26 3D overboring Målingene utføres min. 1-1,5 diameter fra tunnelveggen (utenfor influensområdet) Logger tøyningene underveis i boringen 7-10 målepunkter i hvert målehull 36 mm 76 mm Compressed air 61 mm 26

27 Tøyninger fra 3D overboring Start Overboring Slutt Biaksial testing 27

28 3D målecelle testes i biaksialcelle Stegvis hydraulisk omslutningstrykk Bestemmelse av elastiske konstanter 28

29 3D overboring resultatpresentasjon Spenningsberegning i «DISO» σ 2 σ 3 σ 1 29

30 3D overboring Fordeler Måler in-situ bergspenning Den mest benyttede og utviklede metoden i dag Ulemper Krever en viss bergmassekvalitet Tørt målehull Lav oppsprekning Et målehull gjennomføres i løpet 2-3 dager Vanskelig å utføre ved høye spenninger (coredisking) 30

31 Hydraulisk splitting 31

32 Hydraulisk splitting In-situ bergspenningmålingsmetode 32

33 Hydraulisk splitting Aktiv metode Pakkere stenger av en seksjon i borhullet Bestemme in-situ bergspenning i planet normalt på borehullet 33

34 Hydraulisk splitting Vann trykksettes i testseksjonen og til splitting bergmassen skjer Stenger vanntilførsel og måler trykket 34

35 Hydraulisk splitting Sprekkeorientering med avtrykkspakker Gir retning på største hovedspenning 35

36 Trykk [bar] Flow [L/min] Hydraulisk splitting Resultatpresentasjon Splittetrykk Trykk(bar) Flow(L/min) Lukketrykk Gjenåpningstrykk Tid

37 Hydraulisk splitting Beregning av bergspenning Minste hovedspenning 3 / h = Lukketrykk (P s ) Største hovedspenning 1 / H = 3*(P s ) + Strekkfasthet (T) - Splittetrykk (P b ) Strekkstyrke av bergmasse Strekkfasthet (T) = Splittetrykk (P b ) Gjenåpningstrykk (P r ) evt. bestemt på kjerner fra tester i lab 37

38 Hydraulisk splitting - bruksområder Måling av bergspenning i dype nedadgående/vertikale hull fra "dagen" 38

39 Hydraulisk splitting - bruksområder Måling av bergtrykk langs trykktunneler 39

40 Hydraulisk splitting - bruksområder Plassering av betongpropp i vannkraftstasjoner 40

41 Hydraulisk splitting Fordeler Aktiv metode måler minste hovedspenning direkte! Trenger ikke konverteres fra tøyning til spenning Kan måle på store dyp Måler i vannfylte/tørre hull Ulemper Gir kun minste hovedspenning Største hovedspenning må beregnes Må ha en viss bergmassekvalitet. (Stor oppsprekking fører til jekking av eksisterende sprekker) Metoden utvikles også i dag og kan også brukes på eksisterende sprekker ved et visst antall sprekkesett 41

42 Bergspenningsovervåkning 42

43 2D langtidsdoorstopper Er en modifisert 2D doorstopper 43

44 2D langtidsdoorstopper Er en modifisert 2D doorstopper Vanlig 2D doorstopper 44

45 σ h2 2D langtidsdoorstopper σ h1 Vanlige 2D doorstoppermålinger gjennomføres i flere omganger inn mot punktet hvor den modifiserte doorstopperen skal plasseres Dette gir en "basisverdi" for spenningene ved målestedet Langtidsdoorstopperen monteres Avlesninger tas regelmessig fra langtidsdoorstopperen ved hjelp av en målebro eller en datalogger 45

46 2D langtidsdoorstopper - bruksområder Kontroll/overvåkning av bergspenning ved driving/utvidelse Kritiske områder Sikkerhet 46

47 Oppsummering bergspenningsmålinger 2D overboring 3D overboring Hydraulisk splitting Forundersøkelser (X) (X) X Fra «dagen» (X) X In-situ spenning X X Dype hull X Verifisering X (X) Aktiv metode X Passiv metode X X 47

48 Takk for oppmerksomheten! 48

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen nr. 104 Publikasjon Statens vegvesen Publikasjon nr. 104 Bjørn Helge Klüver Vegdirektoratet Alf Kveen Vegdirektoratet Vegdirektoratet Oslo, januar 2004 2 Omslagsdesign: Svein Aarset, Oslo Forsidebilder:

Detaljer

Eksperter i Team våren 2001. HDR Status og Muligheter

Eksperter i Team våren 2001. HDR Status og Muligheter Eksperter i Team våren 2001 Verdiskapning fra Geologiske Ressurser Faglig Rapport HDR Status og Muligheter Forfattere: Lillian Todnem, Sture Rogde, Thorfinn Håkonsen og Ruben Janssen FORORD Denne rapporten

Detaljer

Eurocode 7 og. Anders Beitnes NBG 11. mars 2010

Eurocode 7 og. Anders Beitnes NBG 11. mars 2010 Eurocode 7 og Observasjonsmetoden i tunnelbygging Anders Beitnes NBG 11. mars 2010 Innhold Berginjeksjon - kontrakt 2 Tunnel som geoteknisk planobjekt Funksjonskrav k omfatter i svært liten grad last vs.

Detaljer

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer.

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning

Detaljer

TEKNISK RAPPORT 03. Sikker sprengning i dagen

TEKNISK RAPPORT 03. Sikker sprengning i dagen TEKNISK RAPPORT 03 Sikker sprengning i dagen September 2003 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Teknisk Rapport 03 FORORD For Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) er det sentralt å engasjere

Detaljer

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

NS 8141 Vibrasjoner og støt Ny rystelsesstandard i praksis -erfaringer fra utprøving av standarden

NS 8141 Vibrasjoner og støt Ny rystelsesstandard i praksis -erfaringer fra utprøving av standarden NS 8141 Vibrasjoner og støt Ny rystelsesstandard i praksis -erfaringer fra utprøving av standarden Nils Ramstad, Multiconsult AS Medforfatter: Christian Madshus, NGI Den norske standarden for vibrasjoner

Detaljer

Fire forskjellige materialer skal undersøkes ved hjelp av strekkprøving:

Fire forskjellige materialer skal undersøkes ved hjelp av strekkprøving: Kapittel 4 Case III: Strekkprøving 4-1 Kapittel 4 4 Case III: Strekkprøving 4.1 Bakgrunn 4.1.1 Strekkprøving Strekkprøving ble behandlet i forrige kapittel. Her ble blant annet formelverk for beregning

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Nussir ASA. Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune

Nussir ASA. Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune Nussir ASA Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune Forord Tiltakshaver for prosjektet er Nussir ASA, et gruveselskap som ble etablert

Detaljer

5 ä"ìëiïi,î,i ï%"'5il [ i* * 1 97 5

5 äìëiïi,î,i ï%'5il [ i* * 1 97 5 FJE LLSPRENG N INGSTEKN I K K 5 ä"ìëiïi,î,i ï%"'5il [ i* * 1 97 5 BEGREPET DAGFJELL OG TUNNELBYGGING The concept of surface weathering and tunneling. Professor Rolf Selmer-Olsen, Geologisk lnstitutt, Universitetet

Detaljer

Design og test av aksialvifter

Design og test av aksialvifter Design og test av aksialvifter Bror Øiseth Jakobsen Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Lars Sætran, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Ny jernbanetunnel Hommelvik Hell Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Juni 2008 Jernbaneverket Vi bygger for fremtiden Framtidas Nordlandsbane Utbyggingen av Gevingåsen tunnel første etappe

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer R A P P O R T

Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer R A P P O R T Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer 75 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Delprosjekt KvikkleireK e Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjoner og materialer/maskin Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Lars Topnes Fagansvarlig: Vidar Hansen Lars

Detaljer

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff - Åpen Rapport Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg Undertittel Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2012-10-22 Historikk DATO

Detaljer

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Vi holder det vi lover i samsvar med ISO 16331-1 Nøyaktighet og avstand Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Leica DISTO Pioneren med tradisjon Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport. 1980:2 KVALITETSKONTROLL AV RØNTGENDIAGNOSTIKKUTSTYR En katalog over anbefalte metoder og nødvendig måleutstyr. Arbeidsgruppe. Norsk forening for medisinsk

Detaljer

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse!

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Markedsundersøkelsen skal gi svar på om det er behov for produktet Markedsundersøkelsen skal gi svar på om kundene virkelig er interesserte i produktet deres.

Detaljer

Geotermiskvarme. Fremtidens energikilde? Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: FORFATTERE:

Geotermiskvarme. Fremtidens energikilde? Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: FORFATTERE: Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: Geotermiskvarme Fremtidens energikilde? FORFATTERE: Magnus Prestmo Mzafar Ibrahim Snorre Larsen Vegar Tangen Dato:06.11.201

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.472 - side 1 av 5 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.47 Skjærstyrke 14.472 Enkelt trykkforsøk Versjon mars 2005. Prosess: erstatter versjon juli 1997 Omfang Enkelt trykkforsøk utføres

Detaljer

Byggelab. Laboratorieøving 9 Byggelab GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål. Innledning. Konstruksjon i praksis fagverk

Byggelab. Laboratorieøving 9 Byggelab GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål. Innledning. Konstruksjon i praksis fagverk GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål Gi praktisk erfaring i prosjektering og bygging av en konstruksjon. Innledning Hvordan en konstruksjon bygges er vel så viktig som materialet som benyttes. I denne

Detaljer

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei 9-23 0765 Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no Fax

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer