Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki"

Transkript

1 Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt sterkt 3 Hovedtrekk 4 Avkastnings- og risikomålinger 5 Styrets beretning 9 Fondsrangering 10 Porteføljeforvalternes beretning 19 Revisjonsberetning 20 Årsregnskap 21 Noter 24 Portefølje SKAGEN Høyrente og SKAGEN Avkastning 27 Portefølje SKAGEN Global 29 Portefølje SKAGEN Vekst 31 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki Året 2002 ble tredje året på rad med fallende aksjekurser. Mistilliten og risikopremien i aksjemarkedet har sjeldent vært høyere. Og selskaper som ved inngangen til året var "billige", ble enda "billigere". Trøsten for våre andelseiere er at våre aksjefond og vårt verdisyn gjorde det relativt bra også i fjor. Langt bedre enn sine refranseindekser. Klikk her! Rentefondene slo banken Med et særnorsk høyt rentenivå gjennom 2002 var investeringer i rentepapirer en meget god og trygg havn i året som gikk. Våre to rentefond slo gjennomsnittlig høyrente i bank med god margin. Klikk her! Fremdeles god langsiktig avkastning Til tross for tre påfølgende år med negativ avkastning kan de andelseierne som har vært med siden oppstart av SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, i henholdsvis 1993 og 1997, fremdeles vise til en årlig gjennomsnittlig avkastning på respektive 13,8 og 15,0 prosent. Klikk her! 33 Medarbeidere 34 Idégrunnlag SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, Mercursenteret 7011 Trondheim

2 INNKALLING TIL VALGMØTE Tilbake til førstesiden 2 Stavanger, 31. januar 2003 Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Vi ønsker våre andelseiere velkommen til valgmøte onsdag 19. februar. Å stadig forbedre kommunikasjonen med våre kunder, er et høyt prioritert mål. Derfor vil vi i år avholde valgmøtet i alle de byer vi er representert i: Stavanger (Atlantic Hall), Bergen (Radisson SAS Hotel Norge), Ålesund (Radisson SAS Hotel), Trondheim (Radisson SAS Royal Garden Hotel) og Oslo (Radisson SAS Scandinavia Hotel). De som avholder møtet vil være tilstede i Stavanger, og møtet videooverføres til de andre byene, hvor det vil være tilstede representanter fra SKAGEN Fondene som vil videreformidle spørsmål. Møtet starter klokken i Bergen, Ålesund, Trondheim og Oslo, og klokken i Stavanger, og varer til ca I tillegg vil valgmøtet bli direkte overført på vår hjemmeside på internett, slik at flest mulig av våre kunder kan følge med. Til behandling foreligger: 1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen. 2. Styrets årsberetning for SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki. 3. Revisors beretning. 4. Valg til valgkomitéen (Styret har innstilt at Britt S. U. Mikkelsen gjenvelges) 5. Valg av 1 styremedlem til styret i Stavanger Fondsforvaltning AS (Valgkomitéen innstiller at Atle Strømme velges som andelseierrepresentant til styret) 6. Innmeldte spørsmål fra andelseierne På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseier kan stemme ved fullmektig. Ingen møtedeltaker kan avgi stemme for mer enn 1/3 av samtlige stemmer representert på møtet. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Godkjent fullmaktskjema er tilgjengelig på eller ved å ta kontakt med Kundeservice. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som han melder skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før valgmøtet holdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Paneldebatt ledet av Christian Vennerød Etter valgmøtet vil det bli en paneldebatt med Christian Vennerød som leder. I panelet sitter våre fire porteføljeforvaltere og adm. direktør Harald Espedal. Nærmere informasjon og påmelding er tilgjengelig på eller ved å ta kontakt med Kundeservice på Påmeldingsfrist 17. februar. Det vil bli enkel servering. Med vennlig hilsen Styret i Stavanger Fondsforvaltning AS Martin Gjelsvik Styreformann Stavanger Skagen 3, Torgterrassen. Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo. Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen. Trondheim Kongensgate 8, 7011 Trondheim. Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund. Stavanger Fondsforvaltning AS Postboks 160, 4001 Stavanger Telefon Telefaks Organisasjonsnummer:

3 HOVEDTREKK Tilbake til førstesiden 3 Skuffelser og gleder Hovedtrekk 2002 var et år preget av skuffelser og gleder for oss i SKAGEN Fondene. Fjoråret var det første i fondenes historie med betydelig verdifall for aksjefondene våre. Det var også det tredje året vi ikke kunne gi positiv avkastning til andelseierne i aksjefondene. Samtidig hadde vi sterke porteføljeresultater i forhold til sammenlignbare fond, og betydelig markedsfremgang. Året kan oppsummeres i noen korte punkter: Både SKAGEN Global og SKAGEN Vekst ga i overkant av 20 prosent negativ avkastning til andelseierne. SKAGEN Kon-Tiki, som ble lansert i begynnelsen av april, ga 30 prosent negativ avkastning på ni måneder og utviklet seg på linje med våre to øvrige aksjefond i denne perioden. Fondene hadde langt bedre avkastning enn de aksjemarkedene de investerer i. SKAGEN Vekst slo Oslo Børs hovedindeks med ni prosentpoeng og SKAGEN Global oppnådde 15 prosentpoeng bedre avkastning enn verdensindeksen. SKAGEN Vekst har gjort det bedre enn Oslo Børs i syv av ni år siden oppstarten i 1993, mens SKAGEN Global har slått verdensindeksen alle fem årene siden fondet ble startet opp i Dette innebærer at våre andelseiere har kommet betydelig bedre ut av både oppgangs- og nedgangstider enn de som har vært investert i de aller fleste andre fond. Rentefondene ga begge nær syv prosent avkastning i fjor. SKAGEN Høyrente klarte igjen sin målsetting om å gi bedre rente enn høyrentetilbudene i Norges største banker. Både SKAGEN Høyrente og SKAGEN Avkastning ble oppgradert av Morningstar, og hadde ved årsskiftet henholdsvis fem og fire stjerner av totalt fem mulige. SKAGEN Vekst og SKAGEN Global forsvarte sine topp rangeringer hos Morningstar og Dine Penger. Wassum og Standard & Poor gir også toppkarakter til SKAGEN Global. Det er gledelig å se at fondene også ligger i absolutt toppklasse på rangeringene i Sverige hvor langt Harald Espedal adm. direktør flere av de beste globale fondene er representert enn i Norge. Vår markedsandel i det norske aksjefondsmarkedet økte fra syv til over ti prosent. Vår sterke posisjon i sparemarkedet blir nå supplert av en kraftig økende andel i pensjons- og institusjonsmarkedet. Markedsandelen for rentefond doblet seg til i overkant av en prosent. Vi har i 2002 fått kunder i Sverige gjennom den svenske folketrygdordningene PPM hvor svenskene kan plassere en del av sine offentlige pensjoner i rente- og aksjefond. Jeg vil gjerne takke alle andelseiere for den tillit som er vist oss i året som gikk og kan love at vi i 2003 vil legge våre krefter i å skape best mulig avkastning for dere.

4 AVKASTNINGS- OG RISIKOMÅLINGER Tilbake til førstesiden 4 Avkastnings- og risikomålinger Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning). Avkastning per måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst -21,91 % -12,22 % -9,02 % 7,45 % 4,51 % 13,75 % Oslo Børs hovedindeks -31,09 % -24,18 % -17,31 % -4,76 % -9,61 % 3,08 % SKAGEN Global -23,20 % -14,24 % -11,16 % 10,57 % 17,08 % 15,04 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) -37,97 % -27,85 % -20,95 % -10,36 % -3,96 % -5,19 % SKAGEN Avkastning 6,74 % 6,45 % 6,32 % 5,88 % 5,43 % 7,48 % BRIX obligasjonsindeks 8,10 % 7,87 % 6,75 % 6,44 % 5,71 % 7,57 % SKAGEN Høyrente 6,86 % 7,20 % 6,86 % 6,79 % 6,85 % Statssertifikatindeks 0,5 6,77 % 7,17 % 6,79 % 6,67 % 6,70 % Differanseavkastning per SKAGEN Vekst 9,17 % 11,95 % 8,30 % 12,21 % 14,12 % 10,67 % SKAGEN Global 14,76 % 13,60 % 9,79 % 20,93 % 21,04 % 20,23 % SKAGEN Avkastning -1,36 % -1,42 % -0,43 % -0,56 % -0,29 % -0,10 % SKAGEN Høyrente 0,09 % 0,03 % 0,06 % 0,12 % 0,15 % Standardavvik per SKAGEN Vekst 23,37 24,30 22,12 22,29 22,68 Oslo Børs hovedindeks 25,84 24,84 22,29 22,03 26,55 SKAGEN Global 22,09 27,71 24,61 25,16 27,42 Morgan Stanley verdensindeks 21,98 20,85 18,89 18,62 20,09 SKAGEN Avkastning 2,34 2,58 2,23 2,15 2,01 BRIX obligasjonsindeks 2,53 2,24 2,10 2,49 2,49 SKAGEN Høyrente 0,31 0,28 0,32 0,33 Statssertifikatindeks 0,5 0,62 0,51 0,49 0,55 Relativ volatilitet per SKAGEN Vekst 5,40 5,58 7,62 9,03 11,20 SKAGEN Global 9,11 13,02 12,66 12,69 * SKAGEN Avkastning 1,28 1,30 1,23 1,49 1,56 SKAGEN Høyrente 0,36 0,28 0,24 0,30 Sharpe-indeks per SKAGEN Vekst -1,21-0,80-0,70 0,04-0,08 Oslo Børs hovedindeks -1,42-1,22-0,97-0,40-0,54 SKAGEN Global -1,38-0,76-0,73 0,15 0,39 Morgan Stanley verdensindeks -2,09-1,67-1,51-0,96-0,54 SKAGEN Avkastning -0,15-0,29-0,20-0,40-0,45 BRIX obligasjonsindeks 0,44 0,33-0,02-0,11-0,24 SKAGEN Høyrente 0,24 0,29 0,07 0,18 Statssertifikatindeks 0,5-0,10 0,11-0,10-0,12 Information Ratio per SKAGEN Vekst 1,58 2,13 1,06 1,33 1,26 SKAGEN Global 1,61 0,98 0,75 1,65 * SKAGEN Avkastning -1,15-1,14-0,33-0,39-0,20 SKAGEN Høyrente 0,39 0,07 0,29 0,40 * Relativ volatilitet for SKAGEN Global forligger ikke fra OBI for den aktuelle tidsperiode. OBI s årsavsluttningstall per er benyttet for risikomålinger. Tabellen omfatter ikke SKAGEN Kon-Tiki, da fondet ble opprettet i Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennomsnittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andelseier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/ indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpeindeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanseindeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere relativ risikojustert avkastning har fondet. IR som mål på risikojustert avkastning passer best hvis en er opptatt av relativ risiko (dvs. faren for å oppnå lavere risiko enn referanseindeksen). Vi i SKAGEN Fondene er mer opptatt av absolutt risiko (dvs. faren for å tape penger), og mener derfor at Sharpe gir et bedre uttrykk for risikojustert avkastning. IR beregnes per definisjon ikke for indekser.

5 STYRETS BERETNING Tilbake til førstesiden 5 Tillitskrise i aksjemarkedet økte markedsandeler Styrets beretning I et klima preget av tillitskrise opplevde verdens aksjemarkeder kraftige kursfall. SKAGEN Fondenes aksjefond opplevde også et trist år hva gjelder absolutt avkastning. Trøsten for andelseierne er at 2002 ble nok et år med relativt sett bedre avkastning enn tilsvarende aksjefond. SKAGEN Fondene økte også sin markedsandel innen aksjefond betydelig. Andelseierne i rentefondene fikk en god sikker avkastning ble et meget dårlig aksjeår preget av en særdeles negativ utvikling i store, sterkt belånte børsselskaper i USA og Europa, som utløste en generelt sviktende tillit til regnskaper og selskapsinformasjon blir det tredje vanskelige børsåret på rad og markerer at vi er inne i en periode med nedgangstider i det globale aksjemarkedet, som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. Status for SKAGEN Fondene i 2002 er preget av skuffelser og gleder. Avkastningen i våre aksjefond viste betydelige minustall. Selv om vi kan vise til gode langsiktige avkastningstall, er det med beklagelse vi må konstatere at vi ikke har levert positiv avkastning til andelseierne i aksjefondene de siste tre årene. Våre langsiktige målsettinger om meget god risikojustert avkastning ligger imidlertid fortsatt fast. Samtidig kan vi konstatere at aksjefondene også i 2002 gjorde det langt bedre enn sine referanseindekser. SKAGEN Global slo verdensindeksen med 15 prosentpoeng. SKAGEN Kon-Tiki var seks prosentpoeng bedre enn samme indeks siden oppstarten i begynnelsen av april, mens SKAGEN Vekst slo Oslo Børs Hovedindeks med ni prosentpoeng. Fremdeles god langsiktig avkastning I siste femårs periode kan SKAGEN Global og SKAGEN Vekst vise til en årlig gjennomsnittlig meravkastning sammenlignet med sine referanseindekser på henholdsvis 21 og 14 prosentpoeng. Til tross for at de tre siste årene har gitt negativ avkastning, kan fremdeles både SKAGEN Vekst og SKAGEN Global vise til en tilfredsstillende gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart i 1993 og 1997, på henholdsvis 13,8 og 15,0 prosent. Målinger foretatt av media og uavhengige aktører viser at våre aksjefond er blant de aller beste i sine klasser basert på både avkastning og den underliggende risikoen til fondet. Av det anerkjente analysebyrået Morningstar får både SKAGEN Global og SKAGEN Vekst topp score med fem stjerner. Markedsundersøkelser viser at en meget stor andel av våre andelseiere måler oss nettopp på hvorvidt vi gjør det bedre enn sammenlignbare fond eller fondenes referanseindekser. SKAGEN Kon-Tiki ble meget godt mottatt av nye og eksisterende andelseiere i forbindelse med lanseringen i april Fondets lansering når markedene var på årets høyeste nivå ved inngangen til andre kvartal var, sett i ettertid, uheldig. Verdiutviklingen har siden oppstart vært svak, men fondet har, som nevnt, gjort det bedre enn verdensindeksen og nymarkedsindeksen. Bak fra venstre: Kjell Frønsdal, Jan Erik Tveteraas, Ulrik Scheen, Harald Sig. Pedersen Foran fra venstre: Tor Dagfinn Veen, Martin Gjelsvik, Mona C. Riisøen, Sigve Erland Netto nytegning på 845 aksjemillioner Samlet ble netto nytegning i våre aksjefond 845 millioner kroner og netto nytegning i alle våre fond ble millioner kroner. Den gode nytegningen, sammen med bedre verdi-utvikling enn øvrige fond, har medført at vår markedsandel på det norske aksjefondmarkedet har økt fra 7,1 prosent til 10,2 prosent gjennom Dette innebærer at SKAGEN Fondene nå er den femte største forvalter av aksjefond på det norske markedet. Rentefondene våre viste god verdiutvikling gjennom SKAGEN Avkastning ga 6,7 prosent avkastning og SKAGEN Høyrente 6,9 prosent. Begge ble oppgradert med en stjerne fra analysebyrået Morningstar. SKAGEN Høyrente hadde ved utgangen av året topp rating, fem stjerner, mens SKAGEN Avkastning hadde fire stjerner. Rentefondene hadde samlet en dobling i antall andelseiere og forvaltningskapital i året som gikk. I SKAGEN Høyrente ble netto nytegning 297 millioner kroner, og i SKAGEN Avkastning 53 millioner. Markedsandelen i rentefondsmarkedet økte fra 0,5 prosent til 1,1 prosent gjennom Vi gleder oss over større markedsandeler og har ambisjoner om å øke disse ytterligere over de neste årene. Vi tar økningen i antall andelseiere i rentefondene som en bekreftelse på at flere av våre kunder ser oss som en samlet leverandør av formuesforvaltningsprodukter. Samlet forvaltningskapital for fondene var 5,3 milliarder kroner ved årets utgang. Nedgangen på 0,2 milliarder i forhold til året før reflekterer at verdifallet i aksjefondene var noe større enn samlet netto tegning. Antall kunder økte fra til SKAGEN Fondenes organisering Forretningsfører for de enkelte SKAGEN-fondene er Stavanger Fondsforvaltning AS med Handelsbanken som depotmottaker. Risikoen i verdipapirfondene oppstår som følge av markedsbevegelser, utvikling i valuta, renter, konjunkturer og bedriftsspesifikke forhold. Lovgivningen stiller spesifikke krav til spredning av porteføljene på antall verdipapirer og andel unoterte verdipapirer. Disse kravene har vært oppfylt i årets løp.

6 STYRETS BERETNING Tilbake til førstesiden 6 Forvaltningsselskapet har i sin investeringsstrategi krav til bransjebalanse og likviditet i de underliggende verdipapirerene. Disse krav er også oppfylt i årets løp. Fordelingen av aksjeporteføljenes investeringer fremkommer som et resultat av vår investeringsstrategi. Denne setter krav til selskapenes verdsetting, produkt/markedsmatrise, gjeldsgrad og verdi-papirets likviditet. Aksjefondene har brede geografiske mandater. Ved investering utenfor OECD-området er hovedtyngden av investeringene fortsatt i form av depotbeviser for å redusere oppgjørsrisiko og forenkle oppgjør. I takt med en langsiktig tendens i retning av sterkere lokale verdipapirmarkeder arbeider forvaltningsselskapet nå aktivt med å øke andelen av lokalt noterte aksjer for å øke likviditeten og bedre lokal informasjonstilgang. Som et ledende globalt investeringshus i Norge har vi et selvstendig ansvar for kontinuerlig å øke kompetansen internt og bedre tilgangen til samtlige informasjonskilder med innflytelse på våre plasseringer. Til tross for sterk kursnedgang i andre halvår 2002 var det ikke unormalt høy innløsning. Snarere var høsten preget av lav aktivitet både for innløsning og tegning av fondsandeler. I siste halvdel av desember økte derimot transaksjonsnivået betydelig både for tegninger og innløsninger. Dette var kompliserende for vår likviditetsplanlegging. Vi har i denne perioden prioritert å tilpasse porteføljene i et tempo som ikke skader andelseierenes verdier. Våre selskapsvalg har bidratt til mindre negativ avkastning enn markedene generelt fordi selskapene har vært preget av god operativ drift, sunne balanser og rasjonelle beslutningsprosesser. Volatiliteten, dvs. svingningene i andelskursen, i fondene har vært synkende gjennom året og er nå på linje med eller lavere enn referanseindeksene. Dette skyldes blant annet at en del av markedets volatilitet i 2002 har vært knyttet til kurskollapsen i en rekke indekstunge selskaper i USA og Europa selskaper som vi har unngått. Videre har våre asiatiske investeringer gjennomgående hatt mindre i verdiendringer enn markedene for øvrig. De første månedene i 2002 var også preget av at et meget stort antall eksisterende og nye andelseiere flyttet midler fra konkurrerende fond over i våre fond. Denne gledelige interessen for våre fond krevde betydelig innsats for å sikre et godt og korrekt andelsoppgjør. SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst er eldst i SKAGEN-familien og skal som norsk/internasjonalt aksjefond med minst 50 prosent i norske aksjer, gi andelseierne en god risikojustert avkastning. Avkastningen ble minus 21,9 prosent, som er betydelig bedre enn referanseindeksens minus 31,1 prosent, men langt fra tilfredsstillende ut i fra målet om god risikojustert avkastning. Den norske porteføljen gjorde det bedre enn Oslo Børs Hovedindeks, mens utenlandsporteføljen gjorde det vesentlig bedre enn verdensindeksen. Ved årsskiftet hadde fondet oppnådd en årlig geometrisk avkastning (rentes rente) på 13,8 prosent p.a. siden start, mot vår målsetting på 20 prosent p.a. Det er beklagelig at fondet for første gang ligger klart under vår langsiktige målsetting, men dette må forstås på bakgrunn av de tre siste års meget svake aksjemarked. Vi opprettholder vårt langsiktige avkastningsmål. Sammenlignet med både rene norske aksjefond og fond med både norsk og internasjonalt mandat fremstår SKAGEN Vekst som klart bedre enn de øvrige alternativene. Også i 2002 var fondets kurssvingninger mindre enn for Oslo Børs Hovedindeks. Siden starten i 1993 er fondets svingninger markert lavere enn referanseindeksen for det norske markedet selv om avkastningen er markert bedre. Fondet har i syv av totalt ni år oppnådd bedre avkastning enn referanseindeks. Ved årsskiftet var 26 prosent av utenlandsinvesteringene i fondet valutasikret. Fondet tar ikke aktive valutaposisjoner ut over det naturlige arbeidskapitalbehov. Omløpshastigheten på fondets portefølje har også i 2002 vært meget lav noe som medfører at fondet er blitt belastet med lave transaksjonsomkostninger. Fondet har betalt Stavanger Fondsforvaltning AS et fast forvaltningshonorar tilsvarende 1 prosent p.a. av forvaltningskapitalen. Honoraret er blitt beregnet daglig, men avregnet mot forvaltningsselskapet kvartalsvis. Det er ikke utbetalt variabelt forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet fordi fondets avkastning ikke har oversteget 6 prosent p.a. SKAGEN Global SKAGEN Global er et globalt aksjefond som investerer utelukkende utenfor landets grenser. Fondet har et meget bredt geografisk mandat og skal investere i undervurderte selskaper over hele verden. Fondet har hvert år siden starten i 1997 gitt bedre avkastning enn sin referanseindeks (Morgan Stanleys Capital International Daily Traded Net $ World Indeks målt i norske kroner) og målt som et årlig gjennomsnitt har fondet vært 20 prosentpoeng bedre. I 2002 var avkastningen på minus 23,2 prosent, mot referanseindeksens minus 38,0 prosent. Volatiliteten har vært fallende gjennom 2002 og for året under ett var svingningene på linje med verdensindeksens, selv om avkastningen var langt bedre. Ved årsskiftet var årlig avkastning siden oppstart 8. august 1997 på 15 prosent, mot referanseindeksens minus fem prosent. Ved årsskiftet var 10 prosent av fondet valutasikret. Fondet skal ikke ta aktive valutaposisjoner utover det naturlige arbeidskapitalbehovet. Også i SKAGEN Global har omløpshastigheten vært lav gjennom Fondet har betalt et fast forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet tilsvarende 1,0 prosent p.a. av forvaltnings-kapital beregnet på daglig basis og avregnet kvartalsvis. Videre er det betalt et variabelt forvaltningshonorar tilsvar-ende 1/10 av meravkastning i forhold til Morgan Stanleys Capital International Daily Traded Net $ World Indeks målt i norske kroner basert på daglige beregninger med utgangspunkt i den mer- eller mindreavkastningen som er skapt på forvaltningskapitalen den aktuelle dagen. Fast forvaltningshonorar og eventuell avsetning for variabelt forvaltningshonorar er fratrukket i fondskursen som stilles daglig. Det variable forvaltningshonoraret ble avregnet til forvaltningsselskapet ved årsslutt. SKAGEN Kon-Tiki Fondet skal investere minst 50 prosent av midlene i såkalte nye markeder. Dette er markeder som ikke er inkludert i Morgan Stanleys verdensindeks. Disse er: Øst-Europa, Tyrkia, Afrika, Asia (utenom Japan, Singapore og Hong Kong) samt hele Latin-Amerika inklusive Mexico. Som følge av vårt krav til en fornuftig bransjebalanse, kan inntil 50 prosent av fondets midler investeres i markeder som inngår i Morgan Stanleys verdensindeks. Forutsetningen er imidlertid at selskapene det investeres i må være registrert i, og/eller ha nye markeder som sitt primære virksomhetsområde. Fondet hadde første kursnoteringsdag 5. april 2002 og møtte et meget vanskelig aksjemarked. Fondets avkastning siden starten har vært minus 29,8 prosent mot referanseindeksens (Morgan Stanleys Capital International Daily Traded Net $ World Indeks målt i norske kroner) minus 35,5 prosent. Morgan Stanleys nymarkedsindeks, som ikke korrigerer for utbytte, falt til sammenligning med 34,3 prosent.

7 Årsrapport 2002 SKAGEN Fondene STYRETS BERETNING Tilbake til førstesiden 7 SKAGEN Kon-Tiki har en noe høyere risikoprofil enn SKAGEN Global, men også en høyere forventet avkastning. Ved årsskiftet var 21 prosent av fondet valutasikret. Fondet tar ikke aktive valutaposisjoner ut over det naturlige arbeidskapitalbehov. Fondet har betalt et fast forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet tilsvarende 2,5 prosent p.a. av forvaltningskapital beregnet på daglig basis og avregnet kvartalsvis. Videre er det betalt et variabelt forvaltningshonorar tilsvarende 1/10 av meravkastningen i forhold til Morgan Stanleys Capital International Daily Traded Net $ World Indeks målt i norske kroner basert på daglige beregninger med utgangspunkt i den mer- eller mindreavkastningen som er skapt på forvaltningskapitalen den aktuelle dagen. Fast forvaltningshonorar og eventuell avsetning for variabelt forvaltningshonorar er fratrukket i fondskursen som stilles daglig. Det variable honoraret er oppad begrenset slik at summen av det faste og variable honoraret ikke skal være høyere enn 4 prosent p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende kan det variable forvaltningshonoraret bli negativt, men nedad begrenset til at summen av det faste og variable ikke kan bli lavere enn 1,0 prosent p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det variable forvaltningshonoraret ble avregnet til forvaltningsselskapet ved årsslutt. SKAGEN Avkastning SKAGEN Avkastning skal på seks måneders tidshorisont oppnå best mulig avkastning i rentemarkedene ved riktig valg av løpetid i forhold til konjunkturutvikling og rentenivå. Fondet skal søke å unngå kredittrisiko og være det beste alternativ for en investor i rentemarkedet med en tidshorisont over seks måneder. Fondet ga en avkastning på 6,7 prosent i 2002, mot referanseindeksens (BRIX) 8,1 prosent. Årsaken til mindreavkastningen er først og fremst at vi lå med relativt kort rentebinding i andre halvår, mens langrentene fortsatte å falle. Fondet har mandat til å investere i utlandet. Dette mandatet ble benyttet i november da vi gjorde en mindre investering i brasilianske statsobligasjoner. Investeringen ga meget god avkastning. Fondet bortimot doblet forvaltningskapitalen i Forvaltningsselskapet har belastet fondet med et forvaltningshonorar på 0,5 prosent p.a. avregnet på kvartalsvis basis. SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente hadde et nytt godt år med en avkastning på 6,9 prosent mot referanseindeksens 6,8 prosent. Fondet har som mål å være et godt alternativ til høyrentekonto i bank ved å investere i sikre rentepapirer utstedt av stat, kommune, finans, kraft og solide industriselskaper. Fondet skal i likhet med SKAGEN Avkastning søke å unngå kredittrisiko. Bladet Dine Penger oppgir at gjennomsnittsrenten på høyrentekonto (beløp over kr) i 2002 i de ni største bankene i Norge var 5,9 prosent. Tilsvarende rente for beløp over kr var 6,5 prosent. SKAGEN Høyrente lå ett prosentpoeng over dette nivået, blant annet fordi forvaltningsselskapet kun belaster fondet med 0,3 prosent p.a. i forvaltningshonorar. Også i 2002 styrket fondet sin stilling innenfor sin kategori lange pengemarkedsfond. Fondet har doblet antall andelseiere i 2002 og mer enn doblet forvaltningskapitalen. Best mulig informasjon og rådgivning I 2002 har vi sett ytterligere fordeler ved å være et integrert foretak som både forvalter våre egne fond og rådgir våre kunder om plassering innenfor vår fondsportefølje. Denne modellen sikrer kvalitet i alle ledd, fra produksjon av forvaltningsproduktet frem til rådgivning overfor kunden med hensyn til sammensetning av porteføljen ut i fra individuell tidshorisont, risikopreferanse og økonomisk situasjon. Eierstruktur: Stavanger Fondsforvaltning AS eies av J. Kristoffer C. Stensrud (10 %), T.D. Veen AS (37,5 %), Åge K. Westbø (10 %), Solbakken AS (27,5 %) og MCM Westbø AS (15 %). Tillitsmenns andeler: Navn Antall andeler Funksjon Martin Gjelsvik Styreformann Kjell Frønsdal 0 Styremedlem Tor Dagfinn Veen Styremedlem og eier Harald Sig. Pedersen 674 Styremedlem Sigve Erland Styremedlem Ulrik Scheen Varamedlem Jan Erik Tveteraas 231 Varamedlem Mona C. Riisøen Varamedlem Harald Espedal Adm. direktør J. Kristoffer C. Stensrud Investeringsdirektør og eier Åge K. Westbø Salgs- og markedsdirektør og eier Styret Styreformann Martin Gjelsvik er Dr. Oecon fra NHH. Han har erfaring fra bank/finans og forskning, og er til daglig forskningsleder i Rogalandsforskning. Aksjonærvalgt Kjell Frønsdal Utdannet siviløkonom og jurist, nå lagdommer i Gulating lagmanns-rett med hovedsete i Bergen. Han har tidligere vært børsdirektør ved Oslo Børs. Aksjonærvalgt Tor Dagfinn Veen er utdannet siviløkonom, har lang erfaring fra verdipapirmarkedet via Rogalandsbanken, Stafonds AS og senere porteføljerådgivning for private aksjeselskap. Tor Dagfinn Veen er daglig leder i Stavanger Forvaltning AS. Andelseiervalgt Harald Sig. Pedersen Med utdanning som siviløkonom og erfaring fra finans og økonomi/ ledelse, er han viseadministrerende direktør i Stavanger Aftenblad ASA. Andelseiervalgt Sigve Erland er bedriftsrådgiver i Jærkonsult. Han var tidligere direktør ved Bryne-bedriften Serigstad AS og visepresident i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Erland er utdannet siviløkonom og ingeniør. Aksjonærvalgt varamedlem Ulrik Scheen arbeider nå som bedriftsrådgiver i eget selskap. Han har en variert og lang erfaring som leder, innen handel, tjenesteyting og industri. Han er utdannet siviløkonom fra NHH Aksjonærvalgt varamedlem Jan Erik Tveteraas er utdannet ved Norges Handelshøyskole. Han er administrerende direktør i Sevan Marine AS. Han var tidligere finansdirektør i Navis ASA og har arbeidet i ulike sentrale stillinger i Transocean ASA, blant annet som finansdirektør. Andelseiervalgt varamedlem Mona C. Riisøen er ansatt som administrasjonssekretær i Christian Michelsen Research AS i Bergen. Hun har erfaring i styreverv og innen kontor/administrasjon/service. Hun sitter også som meddommer i Gulating lagmannsrett i Bergen. Valgkomitéen ble valgt på valgmøte i Valgkomitéen består av Kurt Stangenes (formann), Knut T. Traaseth og Britt S. U. Mikkelsen. Deres oppgave er å foreslå kandidater til andelseiervalgte medlemmer i styret i Stavanger Fondsforvaltning AS.

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Desember 2002 8 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. Velg en forvalter du tror på: 2 Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Størst på aksjefond

Markedsrapport. Størst på aksjefond Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2005 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

1Markedsrapport Januar 2002

1Markedsrapport Januar 2002 1Markedsrapport Januar 2002 Godt nyttår! Børsåret 2001 så lenge ut til å bli et meget trist år for alle som har sparepenger i aksjefond. Etter den tragiske terroraksjonen i New York 11. september stupte

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008?

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2007 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt SKAGEN FONDENE Årsrapport 26 Gjentar suksessen Kunsten å investere - Jeg arbeider ikke som investor jeg ER en investor. For porteføljeforvalter Filip Weintraub dreier det seg om en levemåte, ikke et yrke.

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

6Markedsrapport September 2001

6Markedsrapport September 2001 6Markedsrapport September 2001 Etter USA-terroren - hva nå? Vi i SKAGEN Fondene er dypt rystet og sjokkert over de fryktelige hendelsene og ondskapen som ligger bak terrorhandlingene i USA tirsdag 11.

Detaljer

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2007 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

2Markedsrapport Mars 2001

2Markedsrapport Mars 2001 2Markedsrapport Mars 2001 Oppmuntrende start på året SKAGEN Fondene har fortsatt den gode utviklingen fra desember. Alle våre fond har en positiv avkastning og ligger foran sine respektive referanseindekser.

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene Tilbake til førstesiden Markedsrapport Juni 2005 3 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer