Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4"

Transkript

1 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 6 - desember 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino i 1859 JULEGLEDER FOR BARN: Frå Flora Røde Kors sin juletrefest i Innhald: side Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4 Leiarsamling 4 Avis - to gonger 5 Triveleg førjul 5 Ekspertkompetanse 5 Takk frå Åsne 5 Opningstider 5 snart slutt på dagane i 2013 Vi er godt inne i adventstida og førebuing til Jul er for mange av oss godt i gang. Ei spesiell takk til alle aktive som kvar dag tek av si fritid og gjer ein fantastisk frivillig innsats. På vegne av Sogn og Fjordane Røde Kors ynskjer eg alle ei riktig god jul! Odd Erik Loftesnes Distriktsleiar Sogn og Fjordane Røde Kors Sogn og Fjordane Røde Kors Langebruvegen 28 Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: FØRDE Postb Faks: Org.nr: NO Trondheim 1

2 nok for dei som var oppe i det, og visst ikkje dei hadde fått kome i hus hadde situasjonen vore ein heilt annan, seier Bø. Røde Kors Lotteriet 2013 VINNAR: Unge Erlend G. Sunnarvik frå Florø er den mest sjarmerande vinnaren i årets lotteri. Han kom sjølv oppom kontoret og leverte inn vinnarloddet som prov på at han er den rette vinnaren av ein reisegåvesjekk på 5000 kroner. Erlend som er 5 ½ år seier at han vil ta med seg mamma Oddrun Alice Sunnarvik med på tur, det kan besta og besten også få lov til. Sjølv om det verka litt skummelt sa Erlend at han godt kunne stille opp for å ta eit bilde. Men det vart for vanskeleg å smile, sjølv om han er ein ekte vinnar. Men det vart stas likevel, for når ein er så kjekk som han er veit alle at smilet ligg på lur. Drog gjørme i hus Sidan folk måtte vasse i gjørme, var det ikkje akkurat det reinaste besøket som steig inn døra til Ola og Kari Berge. Folk kom trakkande inn i stova skitne og våte, nokre med gjørme til langt opp over knea, og dumpa ned i sofaen og rundt borda. Det er ikkje alle som hadde opna huset på den måten som dei gjorde, seier Bø. Han vil syte for at andre tek hand om julevasken for Berge dette året, og har lova at ISS kjem på besøk. Ja, det gjorde eg. Normalt sett tek Hovudredningssentralen hand om slike kostnader, og det reknar eg med dei vil gjere her også. Eg kjem til å be ordføraren ligge litt på dei, og visst ikkje skal eg heller ta dette frå eiga lomme, flirer Bø. Basarstemning Han fortel også om ei litt spesiell stemning på starten av natta. Etter at folket var komne i hus så gjekk det eit nytt ras opp i det eine. Det var eit fæla leven, og då var det antyding til panikk hos fleire. Seinare på natta let vi dei som var reddast, og dei som var best skikka, få evakuere ned til Stryn. Då vart det også litt betre plass for dei omlag 20 som var att til å kunne legge seg ned på litt, fortel Bø. Når morgonen kom vart også stemninga etter kvart veldig god. Folk vakna til pådekka frokost, og dei kom i godt humør og det vart reine basarstemninga i huset, smiler Bø. Frå Statsbudsjettet 2014 AUKA SKATTEFRÅDRAG: Dei fire borgarlege partia ha kome med framlegg om å auke skattefrådraget for gåver til frivilligheita frå til kr. Beløpsgrensa for skattefrådraget for gåver har stått uendra sidan 2005, og den gledelege nyheita kan bety auka inntekter til Røde Kors og andre delar av frivilligheita. Julegleder for barn 2 Spanderer Julevasken KRAMGOD: Vonar de hugsar historien om bussen som vart ståande fast i eit ras i Styn kommune. Stryn Røde Kors sette båt på vatnet den natta og evakuerte dei av pasasjerane som ønska seg ut av området. Dei andre vart innlosjerte i ein heim og denne historia sto å lese i Fjordingen. Jostein Bø var Røde Kors sin mann på staden i Oppstryn. Han var i huset saman med passasjerane heilt til vegen opna, og Bø er imponert over måten ekteparet Berge opna huset for dei på. For det sette sine spor. - Folk var kliss våte og skitne, mange skalv og fraus. Det var dramatisk LINDRE BYRDER: Det å kunne oppleve ei heilt vanleg jul er ikkje sjølvsagt for alle barn i dette fylket. Tal fattige barn aukar i Noreg og det same gjeld i Sogn og Fjordane. Aktiviteten «Julegleder for barn» er eit initiativ frå Røde Kors for å lindre byrdene hos familiar med låg eller inga inntekt, som er mellom dei mest sårbare i ei alminneleg julefeiring. Aktiviteten blir i hovudsak finanisert av Gjensidigestiftinga og «Julegleder for barn» skal gje ei ekstra merksemd til barn som av ulike år-

3 saker lever i ein vanskeleg livssituasjon. Røde Kors i Sogn og Fjordane har søkt om midlar for 520 barn, det er 150 fleire enn i fjor. Lokalforeiningane har samla motteke ,- kroner som berre skal gå til barn. Det kan vere ei fin julegåve, eit julearrangement eller ein romjulstur til eit badeland o.a. Fleire kommunar har fått augene opp for denne flotte aktiviteten og ønskjer å nytte høve til ekstra julegleder for sine. Det er òg med og forklarer kvifor tal barn har auka. Aurland Røde Kors i aksjon Innsamling Filippinene GODT RESULTAT: Denne veka passerte Røde Kors i Sogn og Fjordane eit innsamlingsresultat på kroner til tyfonofra på Filippinene. Det er eit resultat som vi har all grunn til å vere nøgde med. Dette er i hovudsak pengar som er gitt frå hand til bøsse. I tillegg har folk i Sogn og Fjordane gitt gjennom dei elektroniske bøssene, som telefon og internett, men dei pengane vert rekna inn i samla tal for heile Noreg. Så langt i denne Røde Kors aksjonen nærmar ein seg no 37 millionar kroner. Luster kommune har dei rausaste innbyggarane. Over 23 kroner ga kvar innbyggar i gjennomsnitt. I Førde kommune vart det samla inn mest, med over kroner. Fjaler kommune var den første arbeidsgjevaren som melde om at julegåvene til dei tilsette skulle gå til Røde Kors sitt hjelpearbeid på Filippinane. Mange frivillige har stilt opp med bøsser. Dårleg vêr har ikkje vore noko alvorleg hinder. Spesielt har det vore hyggeleg å møte engasjerte og begeistra unge bøssebererane. Mange frivillige bøsseberarar fortel òg om gode møte med medmenneske, som har vore rause og imøtekommande til spørsmålet om å gje. Sjølv om bøsseaksjonen er over i vårt fylke, forventar Røde Kors at innsamlingsresultatet vil auke. Fleire lokale arbeidsplassar fortel at dei kan tenkje seg å gje dei tilsette si julegåve til Filippinene. Røde Kors Resultat per Askvoll 13194,00 Aurland 24357,00 Balestrand 15915,00 Eid 35535,50 Fjaler 0 Flora 42339,00 Førde ,00 Gaular 6947,00 Gloppen 18240,00 Gulen 16193,50 Hornindal 0 Hyllestad 0 Høyanger Lavik Vadeheim Lavikdal , , ,00 Jølster 13849,00 Leikanger 0 Luster ,00 Lærdal 8368,00 Naustdal 0 Olden 10000,00 Selje 0 Sogndal 3981,00 Stryn 14177,50 Svelgen-Bremanger 0 Vik 15868,00 Vikane 5000,00 Vågsøy 23000,00 Årdal 10606,00 Samla frå Røde Korsledd ,50 Fjaler kommune 22000,00 Fotballtinget i Sogn og Fjordane 10000,00 Studentane ved Høgskulen i Sogndal/ 5884,00 Studenthuset SUM per ,50 om: Jula Livet jobbar på spreng i jula. Det kastar oss inn i eit hav av minne, lukt og kjensler. Det er difor ho er så god - og så vanskeleg. Kathrine Aspaas 3

4 Føremålet med samlinga er å informere og sikre god dialog og naudsynt avklaring om aktuelle saker. Erfaringar frå samlingane dei siste åra er referert særs positivt frå lokale ledd. Joy og Magnar Falkevik frå Almenningen i Vågsøy Middag for ei god sak Joy og Magnar Falkevik frå Almenningen i Vågsøy inviterte grannar til sundagsmiddag i slutten av november. Formålet var å samle inn pengar til dei tyfonråka på Filippinene. Saman med seg hadde dei Vågsøy Røde Kors, som styrte eit flott lotteri. Det vart ein suksess, over kroner vart samla inn. - Eli Blålid, leiar i Vågsøy Røde Kors er svært takknemleg for innsatsen til Joy og Magnar Falkevik. Dei har verkeleg gjort mykje for folket på Filippinene. Til saman kom det inn kroner, ein svært god sum, som vil komme godt med i arbeidet. Vi vil gjerne få sende ei stor takk til lokale bedrifter og private som sponsa alle gevinstane. Eg takker også alle som var med denne dagen, og ei spesiell takk til Magnar og Joy for at dei drog i gang arrangementet. Pengane er allereie sendt vidare til Røde Kors sentralt for å bli formidla til dei tyfonråla, seier Eli Blålid. På sakskartet; Førebu lokale valmøte og årsmøte; om valreglar, valnemndarbeid, malar årsmelding, handlingsprogram, økonomi, innkalling og møtebok m.v. Førebu valmøte og årsmøte i distriktet; om saker som kjem opp, valreglar og valnemndarbeid, førebuing inkl. avklare lokale deltakarar, fristar m.v. Drøfte justeringar i distriktet sitt handlingsprogram; jamfør prioriteringar m.v. Førebuing til Landsmøtet 2014; presentasjon av utkast til nytt Hovudprogram; avklare vidare saksgang, mål om 100 % deltaking?, felles transport m.v. Aktuelle saker som det er naturleg å gje informasjon om og få reaksjonar på. Heri ny avtale med Røde Kors Førstehjelp AS, presentasjon av DiBa/nytt medlemsregister, oppvekstsatsinga, Ferie for alle, beredskapsavtale med Helse Førde, øvinga TYR, samarbeidet med Brcko, ungdomssamlingar, Stopp Volden, økonomisaker m.v. Ver gild å meld inn saker de ynskjer det vert orientert om eller lagt fram til drøfting. Utkast til nytt Hovudprogram vert sendt ut til lokale ledd så snart det ligg føre frå Landsstyret. Påmelding skal skje til distriktskontoret på e-post: snarast råd og innan tysdag 7. januar. Lokale ledd dekker eigne reisekostnader. Distriktet dekker servering og møtekostnader. Distriktsstyret vonar at alle lokalforeiningane vert representert. LEIARSAMLING LAURDAG 11. JANUAR 2014 EIN GOD START: Tradisjonen tru vert det leiarsamling på Skei som ein felles oppstart på det nye året. Leiar og nestleiar i lokalforeiningane og leiarane av lokalråda, og tillitsvalde i distriktsleddet vert med dette kalla inn til leiarsamling på Skei Hotell laurdag 11. januar kl. 10:00 (varer til ca kl 16:00). 4

5 Røde Kors avis 2 gonger Årets desember avis har ved ein feil trykk annonser frå eit tidlegare år. Det betyr at Mediehuset Firda trykkjer oppatt avisa og ny distribusjon blir i veke 2 eller 3. Nokre små justeringar gjer vi, men det redaksjonelle innhaldet blir ikkje endra. Ekspertkompetanse D-rådaleiar Stian Antonsen fortel at to hjelpekorpsarar frå vårt fylke har delteke på «sentralt kurs i operativ ledelse barmark». Desse to har brukt ni dagar av si fritid for å delta på dette krevjande kurset. Dei to er Per Inge Belt fra Balestrand RKHj og Susanne Merkesdal Gåsemyr fra Førde RKH.j Begge har bestått kurset. Vi gratulerer! Månedspostens desember-nr Over 70 festkledde gjestar deltok på Røde Kors Hafslo Besøksteneste sin årlege julemiddag for pensjonistar. TRIVELEG FØRJUL Røde Kors Hafslo Besøksteneste hadde sin årlege julemiddag for pensjonistar, onsdag 4. desember. Over 70 festkledde gjestar fann vegen til Luster vidaregåande Skule denne dagen. Det har vore tradisjon i mange år at Luster vidaregåande skule på Hafslo har hatt ansvaret og arbeidet med alt det praktiske i høve til mat og pynting av bord. Slik var det i år også. I døra vart alle var møtte av blide og hyggelege elevar og frå første stund kjende gjestane seg velkomne. Leiaren i Besøkstenesta, Magnar Heggestad yngste velkommen og etterpå vart det servert svært god og tradisjonell julemiddag. Som vanleg var det åresal. I år var to juletre, nokreo av premiane. Juletrea var gåve frå Oklvik og resten av premiane var frå Gosh PGP AS, takk til begge. Samlinga vart avslutta med kaffi og kake og heilt til slutt song og musikk av Asbjørg Ormberg som spelte gitar og song og Per Fossøy med på trekkspel. Topp underhaldning og eit vellukka arrangement. https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/kommunikasjon/fagomrde%20%20for%20alle/månedsposten%202013/månedsposten_ des2013_orig.pdf Åsne Havnelid - Tusen takk! Artistgalla blei ein stor suksess. Takka vere god jobbing i forkant, blei TV-sendinga flott med ein tydeleg gjennomgåande bodskap, fine reportasjar og attraktive artistar. Og takket vere ein fantastisk mobilisering på hovudkontoret, i distrikta og mellom frivillige i heile landet, oppnådde vi òg høge sjåartal. Dette - i kombinasjon med stor gjevarglede hjå nordmenn - resulterte i heile nye fadrar. Dei mange nye fadrane sikrar ein stabil og langsiktig pengestøtte til vårt internasjonale arbeid. OPNINGSTIDENE I JULA Distriktskontoret har redusert bemanning i romjula. 24. og 31. desember stengt 27. og 30. desember ope frå 10:00-15:00 Ta gjerne ein telefon på førehand om ein vil innom kontoret. Tlf /Faks e-post: 5

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Valkamputvalet sin sluttrapport

Valkamputvalet sin sluttrapport Valkamputvalet sin sluttrapport Vi slår det fast med ein gong: Sogn og Fjordane Venstre nådde målsetjinga vi har slåss for sidan 1969. Gunvald Ludvigsen vart etter nervepirrande oppteljingar vald som stortingsrepresentant

Detaljer

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4 Kurskatalog 27.-29. sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 1 2010 15. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har hatt ein litt merkeleg vinter. Ein av det gode, gamle slaget når det gjeld temperatur, men

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Vi vil sjølvsagt ikkje avsløre programmet før konserten startar, så du har ikkje noko anna val enn å få med deg konserten dersom du er nyfiken.

Vi vil sjølvsagt ikkje avsløre programmet før konserten startar, så du har ikkje noko anna val enn å få med deg konserten dersom du er nyfiken. Årskonsert 31. januar : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Årskonsert 31. januar (2009-01-06) I dag starta dei verkelege førebuingane til korpset sin årskonsert laurdag 31. januar. Vi voner vårt trufaste

Detaljer

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013 www.sfj.no Innhold Innleiing... 2 Dag 1 i Venlo: tysdag 1.oktober... 3 Dag 2 i Venlo: onsdag 2.oktober...

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle : : Nyhende : År... Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle (2010-01-10) Då er vi i gang med eit nytt korpsår, godtfolk. Det skal bli spennande

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul!

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul! LUSTRA Nr. 2 2013 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 18. årgang nytt God jul! Ordføraren har ordet Det har også dette halvåret vore aktive månader i kommunal regi, me har feira 50-årsjubileet

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni Lyngmo-Glytten 24. årgang - Januar 2015 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo 50 år i 2015 Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR VINTERLEIRAR - sjå baksida for informasjon!!

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Juli 2009 Siem Dorado - Største utrustningsjobben til no ved Myklebust Verft Den 14. juni gjekk byggnr. 326 Siem Dorado frå Myklebust Verft. Skroget

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer