Mat fra Toten Årsmelding 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12.03.2012. Mat fra Toten Årsmelding 2012"

Transkript

1 Mat fra Toten Årsmelding 2012

2 Innhold 1. Mat fra Toten mat med identitet og lange tradisjoner 2. Styrets melding 3. Strategier og aktiviteter a. Fire overordnede strategier b. Aktiviteter i Organisasjon 5. Årsregnskap

3 1. Mat fra Toten mat med identitet og lange tradisjoner Utvikling av merkevaren Mat fra Toten er en strategi for fremtiden. Mat fra Toten skal medvirke til at matproduksjonen på Toten utvikler seg på en positiv måte. Mat fra Toten står for sunne kvalitetsprodukter som forbrukerne vil velge, og bøndene er stolte av å produsere. Mat fra Toten er matproduksjon av høy kvalitet, basert på kompetanse og lange tradisjoner. Mat fra Toten SA har etablert et verdigrunnlag som bygger på kjerneverdiene: Ækte, gromt og raust. Organisasjonen har følgende verdisett: Mat fra Toten SA bygger sine verdier på en felles forpliktelse for alle selskapets eiere til å arbeide mot felles målsetninger og gode resultater. Det skal bygges en felles identitet tuftet på produksjonsmulighetene, produktenes dokumenterte kvalitet og produsentenes dyktighet. Mat fra Toten SA sitt omdømme og kommunikasjon skal bygge på tillit, åpenhet, lojalitet og respekt for menneskers integritet. Mat fra Toten SA skal vise felles sosialt samfunnsansvar og vil fokusere på miljø, lønnsomhet og å ta vare på humankapitalen. 2

4 2. Styrets melding Forretningsidéen og hovedmålsettingen til Mat fra Toten SA er å bidra til å styrke medlemmenes konkurranseevne og bedre inntjeningen ved å markedsføre og selge mat med lokale fortrinn merkevaren Mat fra Toten. Årets drift Det er vår oppfatning at selskapets framtidige utvikling vil være positiv. Dette bekreftes av virksomheten så langt i Det har blitt holdt 5 styremøter i Mat fra Toten SA i I tillegg til møtene har styret deltatt i gjennomføringen av ulike aktiviteter. Dette gjelder spesielt arbeidet med å delta på matfestivaler. Strategien for og Forretningsplanen for ble vedtatt på årsmøtet i 2011, og har vært grunnlaget for arbeidet i Av prioriterte oppgaver i 2012 kan nevnes: Gjennomføring av år to i forskningsprosjektet Mat fra Toten - Potet og gulrot med dokumentert kvalitet, - betydning av sort, naturgitte forhold og dyrkningsteknikk i samarbeid med Bioforsk Øst på Apelsvoll. Profilering av merkevaren Mat fra Toten gjennom deltagelse på ulike arrangementer. Arbeide for markedsadgang til butikk. 3

5 Arbeidsmiljø og ytre miljø Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og Mat fra Toten SA øver ingen påvirkning på det ytre miljøet i form av forurensning. Likestilling Styret har bestått av seks menn og en kvinne. Prosjektleder i Mat fra Toten er en kvinne. Økonomi Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av selskapets utvikling, resultat og stilling pr Styret mener at forholdene ligger til rette for videre drift av Mat fra Toten SA. Styret for Mat fra Toten SA, 12. mars

6 3. Strategier og aktiviteter 3.1 Tre hovedstrategier for lokal mat fra Toten I 2011 ble strategien for vedtatt. Strategien består av tre hovedområder. Det er her gjengitt en kortversjon: Marked og salg Mat fra Toten skal arbeide for å vinne og sikre markedsandeler, samt å øke mulighetene for å hente ut merpris i markedet. Organisasjonsutvikling Organisasjonen skal utvikles slik at den evner å spille på lag med selskapets eiere og miljøene rundt. Organisasjonen skal være preget av åpne interne kommunikasjonslinjer og en effektiv styringsstruktur. Merkevarebygging Mat fra Toten skal tilby et bredt spekter av produkter som holder lovet kvalitet. Kvalitetsbegrepet skal relateres til produktet, til Totens omdømme og til produsentmiljøets kompetanse. Organisasjonen skal, gjennom merkevaren Mat fra Totens posisjon og omdømme, bidra indirekte til at relevante næringer på Toten får økt utvikling (for eksempel reiseliv, utdanning og forskning). 3.2 Aktiviteter i 2012 Stedsegen smak fra Toten Stedsegen smak, eller mat fra et bestemt terroir", er mat som får en smak og karaktertrekk på grunn av at den produseres innenfor et spesielt geografisk område; karaktertrekk som kommer av jordsmonn, klima, genetikk, dyrkingsteknikk med mer. Dersom man skal kunne bruke begrepet stedsegen smak om mat fra et bestemt geografisk område må man, på vitenskapelig vis, dokumentere dyrknings- og produksjonsforholdene som påvirker produktene. Mat fra Toten har som ambisjon å utrede den stedsegne smaken til produkter som er produsert på Toten. Organisasjonen har derfor brukt mye tid på å utvikle og delta i prosjektet Mat fra Toten - Potet og gulrot med dokumentert kvalitet, - betydning av sort, naturgitte forhold og dyrkningsteknikk i samarbeid med Bioforsk Øst på Apelsvoll. Prosjektet, som får støtte fra Det 5

7 regionale forskningsfondet, er en viktig del av arbeidet med å dokumentere kvaliteten på produktene som kommer fra Toten, og det er derfor en del av merkevarebyggingen til Mat fra Toten. Fire medlemmer i Mat fra Toten, to gulrotdyrkere og to potetdyrkere, har deltatt med betydelig egeninnsats. I november 2012 presenterte vi også prosjektet og dets utvikling for RFF Innlandet. Richard Julin, kjent for å ha verdens beste nese testet potet og gulrot fra Toten med svært gode resultater. 6

8 Utvikling av kvalitetssikringssystem for Mat fra Toten Det ble i 2011 arbeidet med utvikling av et kvalitets-sikringssystem for organisasjonen. Dette arbeidet fortsatte inn i Se ellers rapporten «Kvalitetssikringssystem for Mat fra Toten SA». Kompetansetiltak for medlemmene Mat fra Toten legger vekt på å arrangere samlinger som kan bidra til kompetanseheving og nettverksbygging. Det har blitt gjennomført et møte i 2012, temaet for dette var kvalitetssikring. Møte nummer to ble avlyst. Logo og grafisk profil Merkevaren Mat fra Toten skal appellere til forbrukernes ønske om å kjøpe mat med en spesiell geografisk opprinnelse. Noen vil velge Mat fra Totenprodukter fordi de er fra Toten eller kjenner til området, andre vil velge produktene fordi de holder den beste kvaliteten og smaker best, eller man velger Mat fra Toten fordi det er viktig å vite hvor maten kommer fra og fordi det gir en trygghetsfølelse. Emballasjen er svært viktig for å lykkes i butikk. I utviklingsarbeidet har det blitt lagt vekt på at Mat fra Toten-produktene skal kommunisere verdiene merkevaren står for: Ækte, Gromt og Raust. I tillegg vektlegges at produktene er sunne, og det er oppskrifter på bruk av produktene på emballasjen. Dette arbeidet er videreført i

9 Mat fra Toten i butikk I 2012 har Mat fra Toten hatt flere produkter i salg i butikk, henholdsvis i ICA og Rimi-butikker. Produktene som har vært i salg er minipurre, salatløk, neper, rødbeter og pastinakk. Mat fra Toten har hatt møter med Norgesgruppen for å diskutere muligheter for salg i deres butikker. Det er også avhold møter med Totenkjøtt, produsenter av kjøttfe, samt Nortura på Rudshøgda for å legge til rette for produksjon kjøttprodukter fra Mat fra Toten. For annet salg, se profileringsaktiviteter. Profileringsaktiviteter Profilering av merkevaren Mat fra Toten, for på den måte å skape oppmerksomhet og et omdømme for produktene, har også vært en prioritet i Eksempler på aktiviteter som Mat fra Toten SA har gjennomført i 2012: arrangert og deltatt på markedsdag på Annexstad deltagelse på Matstreif på Rådhusplassen i Oslo sponsor med produkter på Starum Cup i Håndball bidratt og deltatt på marked på Hadeland glassverk deltatt på Høstdager på Skreia med bod varer til Landbrukets hus på Lillehammer ved to anledninger sponsor med produkter til matpakkedag på Lena videregående varer hos delikatessebutikken Smakfullt på Gjøvik foredrag om rotgrønnsaker for Bygdekvinnelaget julemarkedet til Valle videregående skole 8

10 Kommunikasjon Mat fra Toten jobber kontinuerlig med å bedre kommunikasjonen både internt og eksternt. Mat fra Toten har en hjemmeside og en Facebook-side. Disse blir jevnlig oppdatert, og i 2012 var det på Facebooksiden en fordobling av antall likere til nesten 500 personer. Hjemmesiden trenger fortsatt en del arbeid, ifht både innhold og design, men den fungerer ok. Internt blir det sendt ut et nyhetsbrev 4-6 ganger i året på e-post. Det blir i tillegg sendt ut annen informasjon per e-post når det er behov. Mat fra Toten har hatt flere oppslag i media i løpet av 2012, hovedsakelig knyttet til markeder og nye produkter i salg. 9

11 42 TE MA NÆRI NG SLIV N y prosjek tle der KAP P Frøydis Bar prosjek tled stad (33) fra Reinsv oll er i 80 pro Toten. sent stilling er ny i Mat fra Barstad gikk er ikke ans inn i stillingen for en att foretak. Hun i Mat fra Toten, memåned siden. Hun n ette inn rfølger Silje leid fra ege over i en led Joh t Toten kom erstilling i samfun nson, som har gått nsenheten sasjonserfa mune. Frøydis Barstad i Østre leder av Norring. Lokalt er hun blan har bred organistevne på Lunges Bygdeungdom t annet kjent som slag d i Kolbu for s (NB tre år siden. U) lands- N NY E PR ODUK TER OPPL AN D ARBE ID ERBL AD tirsdag 9. oktobe r Foruten jobbet båd tre år som ansatt i NBU e i Norges rådet for Nor Handikapf sentralt, har hun orbund og (LNU). Hun ges barne- og ungdom Landssorganis byggingspro jobbet som informa sjonsrådgiveasjoner hun takket sjektet dobbeltspor r på uteid ja til Ja, nå har prosjektstillingen svoll-hamar da år med bas jeg flyttet hjem igje i Mat fra Toten. e hovedsake n til Toten etter totningen med lig i hoveds ni informasjon bachelor i visuell taden, sier vestrekommunika organisasj og samfunnskontakt. sjon og on ved siden av og ledelse ved Høg Nå studerer hun sko jobben i Ma t fra Toten. len i Hedmark Smaken av To ten MERKE T M,0/ AT FR A TO TEN 503 1ª,BQQ / SJ,"1 1 'S ZEJT #BSTUB OHTIBHF E PH.BU G SB 5PUFO IB 'PUP 4 N S LPOUPS TUFE J VOE.PTIB HFO." &7 QÇ TBMBUM L &-4 & m 7J OTLFS Ç CFS BW TPSUFO & YIFCJUJPO GS JLF GPMLT IWFSEBH N FE N B FHFU QSP EVLTKPO QÇ BUPQQMFWFMTFS GSB 5PU 7BOH HÇSE J 5PUFOWJLB FO TJFS QSPEVTFOU PH TUZSFMFEF S J.BU GSB 5P UFO 1FS 0E E (KFTU WBO H )FS UBS I BO TNBLTUFT 'PUP 4 N VOE.PTIB UFO HFO 10

12 4. Organisasjon Mat fra Toten SA ble stiftet 6.oktober 2008 av Per Odd Gjestvang, Odd Hveem, John Olav Dyste, Eli Rogneby og Toten Eggpakkeri AS. Det tegnet seg flere andelseiere, og antall eiere er i dag 32. Produsentsammenslutningen består i hovedsak av jordbruks- og næringsmiddelbedrifter bedrifter fra Østre og Vestre Toten kommune. Produsentnettverket ledes av et styre og leier inn prosjektbistand fra eksterne personer. Mat fra Toten SA har kontor og adresse på Kapp næringshage. I 2012 har styret bestått av Per Odd Gjestvang (leder), Anders Holter, Bjørn Bollum, Eli Rogneby, Ingvar Hage, Johannes Dyste og Per Ivar Rognlien. Mat fra Toten SA har en prosjektleder: Silje Johnson ble leid inn som prosjektleder fra 1. september Hovedansvaret hennes har vært drift av Mat fra Toten SA, inkludert revisjon av strategi, utvikling av forretningsplan, finansieringssystem og kvalitetssikringssystem, kontakt med Innovasjon Norge og andre offentlige samarbeidsparter. Silje Johnson sa opp sin avtale med virkning fra august Frøydis Barstad ble leid inn som ny prosjektleder i august 2012, og tok over ansvarsområdene og oppgavene til tidligere prosjektleder Silje Johnsen. I tillegg bidrar Ole Anton Hoel på timesbasis. Han har vært engasjert i Mat fra Toten SA helt siden etableringen, og har ansvaret for markedsarbeidet med vekt på kontakt og forhandlinger med butikkjedene og grossistene. Toten Økonomitjenester er regnskapsfører, og Deloitte AS er selskapets revisor. 11

13 5. Årsregnskap for 2012 Mat fra Toten har fått støtte fra Innovasjon Norge, Regionrådet for Gjøvikregionen og Ecboes legater. Dette har vært nødvendig for å kunne gjennomføre aktivitetene. Medlemmene har bidratt med en egeninnsats i 2012 som er verd om lag kroner (BIP-prosjektet er ikke regnet med i dette). Mat Fra Toten SA Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER 21 (2 359) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Mat Fra Toten SA Organisasjonsnr

14 13

15 Mat Fra Toten SA Noter 2012 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Noter for Mat Fra Toten SA Organisasjonsnr

16 Mat Fra Toten SA Noter 2012 Note 1 - Betalbar skatt Spesifikasjon av årets skattekostnad: 2012 Beregnet skatt av årets resultat = Sum betalbar skatt for lite (- for mye) avsatt tidligere 0 = Ordinær skattekostnad Årets ekstraordinære betalbare skatt 0 = Ekstraordinær skattekostnad Betalbar skatt i balansen består av: Beregnet skatt av årets resultat For lite avsatt formueskatt = Betalbar skatt i balansen tsatt skatt/utsatt skattefordel = Grunnlag utsatt skatt 0 0 Utsatt skatt 0 0 Noter for Mat Fra Toten SA Organisasjonsnr

17 Mat Fra Toten SA Noter 2012 Note 2 - Selskapskapital I selskapet er det pr totalt 33 andeler pålydende kr 5 000,-, samlet andelskapital utgjør kr Alle andelseiere har kun en andel. Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler: Antall andeler Styreleder (daglig leder): 1 Styremeldemmer 5 Note 3 - Endring egenkapital Aksjekapital / Annen Sum selskapskapital egenkapital egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Anvendt til årsresultat Andre transaksjoner: Pr Note 4 - Lønn, ansatte, ledelse Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret. Ytelser til ledende personer og revisor Styreleder/daglig leder herav: Honorar Styremedlemmer 0 Revisjonshonorar Noter for Mat Fra Toten SA Organisasjonsnr

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer