Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om. petroleum. Nordland 2011"

Transkript

1 Fakta om petroleum Nordland

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16 Skarvfeltet - BP Norge 18 Achilles først - Statoil North Energy 20 Oljevernberedskap i Nordland 22 Rapp Bomek Unifab 24 Nordmiljø Petro Arctic 26 Helgeland V&M Hålogaland Olje og Energi Olje- og gassnettverk Helgeland 28 Sandnessjøen - Brønnøysund 30 Energiledere fra Universitetet i Nordland Narvik - Kaldt Klima 32 Offshorerettet fagutdanning Fakta om sysselsetting 34 VRI - LUNN - FRAM Kontaktpunkter en mulig vei for petroleumsutviklingen i Nordland 2030 Nordland - Norges viktigste petroleumsregion 2029 Produksjonsstart på Nordland VI og Nordland VII 2025 Investeringsbeslutning vedr. Nordland VI og Nordland VII 2017 Oppstart Victoria 2015 Oppstart Luva 2015 Boring av 2 letebrønner per år i årene fremover på Nordland VI. Utforskningen av Nordland VII starter noen år etter 2014 Boring av en letebrønn på Nordland VI 2012 Statoil fatter investeringsbeslutning om Luva Marulkfeltet knyttes opp mot Norne og går i produksjon 2011 Produksjon på Skarv i gangsettes Utviklingen vil avhenge politiske beslutninger, såvel som oljeselskapenes valg. Tidsperspektivet for Nordland VI og VII er basert på tidsplanene som Oljedirektoratet har benyttet i rapporten «Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.» Tidsperspektivene for Luva og Victoria er det også knyttet noe usikkerhet til.

3 03 Nordland inn i oljealderen F or litt mer enn 13 år siden ble de første oljefatene hentet opp fra Nornefeltet, rett utenfor Sandnessjøen. Verdiskapingen på Norne har vært enorm sammenlignet med investeringskostnadene. Norne er bevis på at petroleumsutvinning utenfor Nordland dreier seg om så mye mer enn dagens diskusjon rundt oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Da Norne startet produksjonen var det kun et fåtall bedrifter i Nordland som posisjonerte seg for de mulighetene et slikt prosjekt representerer i form av oppdrag. I etterkant har flere bedrifter fått spennende oppdrag, men mange muligheter har også gått tapt i disse årene, både som følge av bedriftenes størrelse og mangel på kunnskap og erfaring med næringen. Det knytter seg stor spenning rundt mange av de kommende kontraktene knyttet til Skarv. Næringslivet i Nordland er mer forberedt, og flere bedrifter har gått inn i strategiske allianser med andre aktører i landsdelen, men også med etablert leverandørindustri andre steder i landet. Det er ikke noe spørsmål om det skal bli petroleumsaktivitet i Nordland, spørsmålet er heller hvor aktiv vi ønsker å være i denne internasjonale næringen som skaper arbeidsplasser over hele landet. Parallelt med diskusjonene om eventuell petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen må vi være offensive og bygge opp både kompetanse og arbeidsplasser innenfor den petroleumsrettede leverandørindustrien. Dette vil føre til at vi fremstår som konkurransedyktige uavhengig av beslutningsvalg vedrørende Lofoten og Vesterålen. Fakta Formålet med dette faktabilaget er å gi en enkel oversikt over dagens petroleumsaktivitet i Nordland og synliggjøre hvilke ressurser som ligger tilgjengelig utenfor kysten vår, som kan danne grunnlag for ny næringsaktivitet i fremtiden. Videre gir vi en oversikt over nordlandsbedrifter som i dag allerede er leverandører til petroleumssektoren. Oljeselskapene Statoil og BP Norge gir oss råd i forhold til hva som er viktige kriterier for å lykkes innenfor denne næringen. Nordland har allerede et bredt utdanningstilbud innenfor petroleum som synliggjøres her. Du kan også lese om de ulike bedriftsnettverkene som er etablert nettopp for å styrke Nordlands posisjon innenfor petroleum. Til slutt gis en oversikt over miljøer som jobber med næringsutvikling innenfor petroleum i Nordland. Visste du at... På Norne er det fra starten i 1997 til oktober 2010 utvinnet ca 91,8 mill Sm 3 oljeekvivalenter. Dette tilsvarer 918 Twh (918 milliarder kilowattimer) eller 257 millioner favner med ved Til sammenligning produseres det omtrent 15,4 Twh/år fornybar energi i hele Nordland fylke.

4 68 0 Kartet viser de ulike blokkene utenfor Nordlandssokkelen og ansvarlige operatørselskap for blokkene, se fargekoder for de ulike selskapene. Vi vil gjennom dette heftet gi en status på feltene som er i drift og de viktigste funnene hvor det i fremtiden kan bli produksjon VØRINGBASSENGET I DALSNUTEN Sm 3 = måleenheten standard kubikkmeter som brukes i petroleumsindustrien. 1 fat olje 159 liter 1 Sm 3 olje 6,29 fat 1 tonn olje 1,18 Sm 3 olje 1 Sm 3 olje 0,85 tonn olje 1 Sm 3 gass = 35,315 scf gass 1000 Sm 3 gass = 1 Sm 3 o.e. 1 Sm 3 NGL = 1 Sm 3 o.e 1 Sm 3 kondensat = 1 Sm 3 o.e GRO Oljeekvivalent (forkortet oe) er en målenhet for petroleumsressurser (olje, gass og NGL). Omregningsfaktorene er beregnet ut fra gjennomsnittlige brennverdier for de enkelte petroleumstyper. 1 Sm 3 olje tilsvarer 1 Sm 3 oe, 1000 Sm 3 gass tilsvarer 1 Sm 3 oe, 1000 tonn NGL tilsvarer 1,3 Sm 3 oe (Sm 3 = standard m 3 ) VØRINGBASSENGET II NORDLANDS- SOKKELEN olje- og gassfelt: Et oljefelt er et område (eller reservoar) i berggrunnen som inneholder olje. For å utvinne oljen må det bores brønner, som deretter må føres opp av reservoaret. Da et oljefelt kan ha stor utstrekning, vil det ofte være nødvendig å bore mange brønner for å få opp oljen. I mange tilfeller vil det også finnes naturgass i tilknytning til oljefeltene. Et naturgassfelt eller bare gassfelt er et naturlig dannet reservoar av rikgass som er oppstått ved at organisk materiale er isolert over lang tid slik at det har foregått en anaerob nedbryting. Rikgass er et begrep som benyttes for ubehandlet naturgass og er en type petroleum.

5 05 SORTLAND NORDLAND VII SVOLVÆR LEKNES NORDLAND VI ASTERIX BODØ OBELIX LUVA NORDLAND I NORDLAND III NORDLAND V MELØY OPERATØRER AMERADA BG GROUP BP STETIND LINERLE NORNE NORDLAND II CHEVRON DANA DET NORSKE ENI MARULK URD SANDNESSJØEN ESSO FRONT MAERSK ALVE NORECO SKARV BRØNNØYSUND NORTH ENERGY PETROCAN ROCKSOURCE VICTORIA HEIDRUN NORDLAND IV RUHRGAS RWE-DEA SHELL STATOIL ÅSGARD TOTAL WINTERSHALL Kart: NPF avdeling Nordland UTARBEIDET JANUAR 2011 noen begreper: Olje Samlebetegnelse for råolje og andre flytende petroleumsprodukter. Blokk en geografisk inndelingsenhet som brukes i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Sjøområdene innenfor kontinentalsokkelens yttergrense inndeles i blokker med en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet. Petroleum: Betegnelsen omfatter alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner. De fire petroleumstypene: NGL (Natural Gas Liquids) Samlebegrep for petroleumskvalitetene etan, propan, isobutan, normal butan og nafta. Delvis flytende ved normalt trykk. Råolje Flytende petroleum fra reservoaret. Det meste av vannet og oppløst naturgass er fjernet. Naturgass Hydrokarboner i gassform. Gass som selges under betegnelsen naturgass består i hovedsak av metan (CH4), noe etan og propan, mindre mengder av andre tyngre hydrokarboner og spor av forurensninger som CO 2, H 2 S og så videre. Kondensat En blanding av de tyngste delene av naturgassen. Kondensat er flytende ved normalt trykk og temperatur. Kilde: Oljeordlisten til Oljedirektoratet

6 6. november 1997 startet oljeutvinningen på Nornefeltet. Det var stor oppmerksomhet rundt igangsettelsen av produksjonen, både fordi Norne den gang var den nordligste oljekilden, men også fordi at Norne er det første oljefeltet som er bygget ut med et produksjonsskip. Produksjons- og lagerskipet Norne FPSO er tilknyttet 11 brønnrammer på havbunnen. Fleksible stigerør fører brønnstrømmen til skipet, og skipet dreier rundt et sylinderformet dreietårn som er forankret til havbunnet. Svivelen på dreietårnet er hjertet til produksjonsskipet, siden det er den som overfører oljestrømmen fra rørledningene til skipet. I 2008 skjedde en historisk jobb på Norne da svivelen ble byttet ut. Et slikt bytte er en svært krevende jobb og for første gang i verden ble denne byttet ut til havs på Norneskipet. Bergen NORNE Stavanger Trondheim Oslo Bodø Skipet har prosessanlegg på dekk, og lagertanker for olje. Havdypet er ca 380 m. Selve oljereservoaret ligger ca 2500 m under havflaten. Estimert produksjon for 2010 var fat olje per dag, 0,14 milliarder Sm 3 Gass og 0,02 millioner tonn NGL. Oljen blir lastet på tankskip og transportert ut i markedet, mens gasseksporten skjer via egen rørledning til Åsgårdfeltet og videre i Åsgård Transport til Kårstø i Rogaland for videre prosessering og eksport. Eierne er Petoro AS, Statoil Petroleum AS (operatør) og Eni Norge AS. Forsyningsbasen til Norne ligger i Sandnessjøen. Personellet fraktes ut med helikopter fra Brønnøysund. Det arbeider til enhver tid nærmere 90 personer på Norneskipet. Flere satellitter er knyttet til Norneskipet, dette er undervannsinstallasjoner som er separate olje- og gassfunn med ulike lisenseiere. Disse bidrar til å øke lønnsomheten og driftsperioden for Norne. Norne NORNE ALVE gassrørledning til Åsgård og videre til europa

7 07 En norne er en skjebnegudinne i norrøn mytologi. I Voluspå hører vi om tre norner, Urd, Verdande og Skuld, som sitter ved en kilde (Urds brønn) under treet Yggdrasil i Åsgard og bestemmer menneskenes skjebne. Nornene er til stede hver gang et menneske fødes. Kilde: Store Norske Leksikon Opprinnelig var levetiden forespeilet til 2016, nye funn gjør at driften kanskje kan vedvare til om lag år 2030 eller lengre. Disse satelittene er for små til selvstendige utbygginger. Et feltsenter slik som Norne er derfor avgjørende for å kunne utnytte de mindre funnene. Tilknyttede satelitter i 2010 er Alve og Urd. Alve Alve er et gass- og kondensatfelt som ligger om lag 16 km sørvest for Norne. Funnet ble gjort i 1990, produksjonen startet 19. mars Forventet produksjon i 2010 var 5000 fat olje per dag, 0,89 milliarder Sm 3 gass, og 0,17 millioner tonn NGL. Alve er tilknyttet Norneskipet gjennom en rørledning. Eierne er Statoil (operatør) og DONG E&P Norge AS. Urd Urdfeltet ligger nordøst for Norne. Feltet omfatter oljeforekomstene: Svale og Stær. Funnet ble gjort i 2000, mens produksjonen startet 8. november Eierne er Statoil (operatør), Petoro og Eni Norge. Urd er knyttet opp mot Norneskipet gjennom brønnrammer. Estimert produksjon for 2010 er fat olje om dagen. Nye funn opprettholder produksjonen Flere brønnboringer i fuglefjellet rundt Norne har avdekket forekomster som i årene fremover kan tilknyttes Norne og dermed forlenge driftsperioden med mange år. Marulk ble påvist i 1992, som er et gass- og kondensatfelt hvor produksjonen er planlagt fra to brønner. Marulk ligger om lag 30 kilometer sørvest for Nornefeltet. Utvinnbare reserver er anslått til å være 73 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonen vil igangsettes i Feltet kommer til å bli utbygget som en undervannsløsning med direkte tilkopling til Norne FPSO, og vil dermed også bidra til å øke produksjonen på Norne. Dompap, Fossekall, Gjøk og Linerle er navnene på andre mulige fremtidige satelitter til Norne. Storkontrakt til MOMEK Group URD Sommeren 2010 inngikk Statoil en stor rammekontrakt med Aibel for vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på Norneskipet. Momek er Aibels regionale samarbeidspartner for Nornekontrakten. Momek s andel er ca 50 % av kontrakten og er knyttet til personell for engineering i Harstad, offshore personell fra Helgeland, og prefabrikasjon i Mo i Rana. Totalt regner man med ca timer per år i åtte år innen disse kategoriene. Foto: Anne-Mette Fjærli, Statoil

8 SKARV Årets store begivenhet på Nordlandssokkelen i 2011 er igangsettelse av produksjonen på Skarvfeltet, hvor BP er operatør. Forventet produksjonstid for Skarv er omlag 25 år, noe som åpner for store og langsiktige muligheter for næringslivet i Nordland. Skarv ligger ca 200 km vest for Sandnessjøen, havdypet i dette området er mellom 350 og 450 m og reservarene ligger på meter dyp. Skarv ble oppdaget i 1998 og godkjent utbygd av Stortinget i 2007, utbyggingen vil også inkludere Idunfeltet. På samme måte som på Nornefeltet skal det tilknyttes et produksjonsskip til brønnene. Feltutbyggingen består av et stort produksjonsfartøy; en FPSO (Floating Production, Storage and Offloading), fem havbunnsrammer og 16 brønner. Nye funn kan kobles til undervannsanlegget og skipet i fremtiden. Skarv FPSO har et hundre enkeltlugarer. Ordinær bemanning vil være 45 personer, økende til under planlagt vedlikehold, og opptil 100 ved planlagt revisjonsstans. Drifts- og forsyningsbasen ligger i Sandnessjøen, og helikopterbasen i Brønnøysund. Skarv FPSO tar i bruk den nyeste teknologien for å øke driftseffektiviteten. Produksjonsskipet er nesten 300 meter langt, 50 meter bredt og er verdens største gassbehandlingsskip med en produksjonskapasitet på 15 millioner Sm 3 gass og fat olje per dag. Lagringskapasiteten er fat olje. Oljen skal lastes fra skipet direkte til shutteltankere, mens gassen blir eksportert via et nytt rør på 80 kilometer som er knyttet opp til Åsgård transportsystem. Utvinnbare reservarer forventes å være: 16,5 millioner Sm 3 olje, 42,1 milliarder Sm 3 gass og 5,5 millioner tonn NGL.

9 09 Illustrasjonen viser Skarvskipet og hvordan det er knyttet til feltet. Illustrasjon: BP Norge Nordområdesenteret ved Høgskolen i Bodø gjennomførte i 2009 en ringvirkningsanalyse av Skarvutbyggingen på oppdrag fra BP Norge. Studien har sett på hvilken betydning utbygging og senere drift av Skarv har for utviklingen på Helgeland generelt og Sandnessjøen spesielt. ringvirkninger I 2009 etablerte BP Norge kontor i Sandnessjøen, som vil bemannes med opptil 16 personer. Frem til mai 2009 har BP foretatt ulike innkjøp i regionen for om lag 350 mill fordelt på 8 kontrakter: Ruukki (fabrikasjon av sugeankre), verdi ca 25 mill kroner Aqua Rock (steinleveranse), verdi ca 80 mill kroner Allseas/Asco (lagring av gassrør), verdi ca 8 mill kroner Rapp Bomek (branndører til FPSO), verdi ca 9 mill kroner Nexans Rognan (fiberoptisk element), verdi ca 1 mill kroner Scomi Oiltools og Veolia (behandling av utboret masse og skittent vann fra borerigg), verdi ca 130 mill kroner over fire år Asco Norge (base og drift), verdi ca 90 mill kroner I tillegg til bedriftene over som har hovedkontrakter kjøper disse igjen varer og tjenester fra lokale underleverandører. BP Norge estimerer at de årlig vil etterspørre varer og tjenester for om lag 250 mill kr regionalt i driftsfasen. Skarvutbyggingen har per mai 2009 ført til at følgende virksomheter har etablert seg i Sandessjøen: Asco, Scomi Oiltools og Aqua Rock.

10 Luva Luva er et gass- og kondensatfelt som ligger 320 kilometer vest for Bodø i Vøringområdet i Norskehavnet. Etter Skarv kan Luva bli den neste store utbyggingen i Nordland. Mens diskusjonene går om hvor hvorvidt gassen skal ilandføres i Nordland eller fraktes gjennom rør, jobber Statoil som operatør aktivt for å nå målet om igangsettelse i Ressursene fra Luva vil være krevende å få ut, fordi funnet ligger langt fra land og utenfor etablert infrastruktur. Det er hele 140 kilometer til Norne som er nærmeste installasjon. Havdypet er 1270 m i området, mens reservoaret ligger på om lag 3000 meter dyp. Utbyggingen av Luva er avhenging av en ny gassledning på havbunnen, knyttet direkte til Europa eller til et anlegg på land. Værforholdene kan også være svært krevende. Dette kan bli den første utbyggingen på så dypt vann på norsk sokkel noe som vil kreve videreutvikling av ny teknologi for å kunne igangsettes. I 2008 ble det boret to brønner i nærheten til Luva som påviste enda flere gassressurser. Flere nærliggende funn kan knyttes opp mot en eventuell utbygging, dette inkluderer funnene Snefrid, Haklang og Asterix. Tilsammen er de utvinnbare ressursene estimert til mellom 40 og 60 milliarder Sm 3 gass. Alle disse funnene ligger også på omlag 1300 meters dyp, og er avhengige av en helhetlig løsning for prosessering og eksport av gass for å kunne bygges ut. Sterke krefter i Nordland arbeider for å få gassen fra Luva ilandført i regionen, dette for å kunne skape større ringvirkninger i Nordland. På vegne av Nordland Fylkeskommune har Norconsult i 2010 gjennomført «Egnhetsstudie for ilandføring av gass Helgelandskysten». Denne studien skal sammen med andre studier utført i regi av Nordland fylkeskommune danne grunnlag for en politisk prosess knyttet til valg av lokaliseringssted, og grunnlag for om eventuell gass som utvinnes skal kreves ilandført.

11 FREMTIDIGE utbygginger 11 Nordland VI og VII Nordland VI og VII er blant de mest lovende leteområdene på norsk sokkel, som fremdeles ikke er åpnet for petroleumsaktivitet. Mulighetene er store for at det ligger store olje- og gassressurser rett utenfor kysten vår. Hvor mye er det ingen som vet før etter at det gjennomføres prøveboringer. Samtidig som oljeselskapene venter i spenning på å få i gang sine aktiviteter på disse feltene, pågår det store diskusjoner hvordan petroleumsaktivitet vil kunne påvirke den sårbare naturen, relasjonene til andre næringer slik som fiskerier, men også hvilken betydning denne virksomheten vil ha for nordlendingene. Firkantede kolosser av plattformer har i mange tiår vært selve bildet på petroleumsvirksomheten. Ny teknologi gjør at det i dag er mulig å bygge ut hele oljeog gassfelt uten en eneste synlig plattform på overflaten. Slike havbunnsinstallasjoner kan bidra til å unngå arealkonflikter mellom petroleumsnæringen på den ene siden og andre næringer på den andre siden. Statoil benytter allerede denne løsningen på Snøhvit og Norne. Disse havbunnsinstallasjonene er overfiskbare, og legger derfor ikke beslag på noe areal fra fiskerne i området. Prosentvis fordeling av forventede utvinnbare ressurser fordelt på områder. For Nordland V gjelder dette uåpnet del. Oljeselskapene bruker seismikk til å kartlegge undergrunnen. Ved hjelp av lydbølgene fra seismikkbåter lager geologene kart over fjellet under havet. Gjennom å studere disse ser man hvor det er formasjoner som kan inneholde olje og gass, og hvor de mest lovende prospektene for leteboring befinner seg. Våren 2010 la myndighetene frem resultatene fra følgeforskningen etter seismikkinnsamlingen i Lofoten og Vesterålen sommeren Resultatene av forskningen viser ingen dramatiske effekter på fiskefangsten. I mai 2010 presenterte Oljedirektoratet rapporten «Geofaglig vurdering av petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja». Rapporten gir en status på Oljedirektoratets datainnsamling og evaluering av petroleumsressursene i Vestfjorden, uåpnet del av Nordland V, Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Eggakanten. I følge rapporten er de totale utvinnbare ressursene beregnet til 202 millioner Sm 3 o.e. med et usikkerhetsspenn mellom 76 og 371 millioner Sm 3 o.e. (90 % konfidensintervall). Dette betyr at det ifølge analysen er 95 prosent sikkert at ressursene er 76 millioner Sm 3 o.e. eller mer, og fem prosent sikkert at ressursene kan være 371 millioner Sm 3 o.e. eller mer. Nordland V 4% Vestfjorden 5% Nordland VI 43% Eggakanten 7% Visste du at... Troms II 20% 202 millioner Sm 3 oljeekvivalenter tilsvarer 2020 Twh (2020 milliarder kilowattimer). Den totale produksjonen fra vannkraftverk i Norge ligger i dag på ca. 120 Twh/år. 202 millioner Sm 3 oljeekvivalenter tilsvarer derfor omtrent samme mengde energi som alle norske vannkraftverk klarer å produsere i løpet av 16 år, med dagens produksjon. Nordland VII 21% 202 millioner Sm 3 oljeekvivalenter tilsvarer 1,3 milliarder fat, som vil ha en brutto salgsverdi på omlag 600 milliarder kroner.

12 Gass er i ferd med å overta for olje som Norges viktigste rikdom under havbunnen. Stadig bygges nye felt ut, og nye funn gjøres. Inntektene fra gass vil være svært viktige for samfunnet nå som oljeutvinningen avtar mer og mer. På Vøringsplatået som ligger rett ut i havgapet utenfor Nordland kan det skjule seg store ressurser. Vi vil her presentere noen av de mest lovende funnene som er avdekket. En utbygging av disse feltene ligger sannsynligvis noen år fram i tid, men vil kunne ha stort potensial. Victoria Victoriafeltet ligger i Norskehavet sør for Norne og vest for Skarv, rundt 220 kilometer vest for Brønnøysund. Victoria er kanskje det største ikke-utbygde gassfunnet på norsk sokkel. Havdypet er på rundt 434 meter. Utfordringen i reservoaret er store, det ligger dypt, rundt 6000 meter ned i bakken. Det er høytrykk, ca. 811 bar, og temperaturen kan ligge opp mot 220 grader celsius på 5600 meter. Utfordringene er mange og det er helt avgjørende at ny teknologi utvikles for at man skal kunne utnytte denne ressursen. Operatør er Total E&P Norge AS. Funnbrønnen ble boret i Gassen i reservoaret inneholder store mengder CO 2. Derfor må Total etablere et CO 2 - renseanlegg for feltet. Et slikt CO 2 -renseanlegg vil kreve stor plass, samt at det må finnes en lagringsordning for CO 2 i et vannførende lag i havbunnen ved feltet. Størrelsen på et slikt renseanlegg kan medføre at den utbyggingsløsningen som blir mest aktuell er en undervannsutbygging med prosessering på land. Da vil selve utbyggingen kanskje komme et sted på Helgelandskysten, høyst sannsynlig i nærheten av Brønnøysund. Gro Shells boringer på Grofeltet i Norskehavet (om lag 350 kilometer vest for Sandnessjøen) var en av de mest spennende operasjonene på norsk sokkel på mange år. Gro ligger i et område hvor havdypet er om lag 1345 meter. Resultatet av boringen viser at feltet inneholder ca 50 milliarder Sm 3 gass som er halvparten av det mest optimistiske anslaget. Grofeltet er 60 kilometer lang og 20 km bred. Brønnen ligger 150 kilometer nordvest for Norges største ikke-utbygde gassfunn, Victoria. Norske Shell er operatør. Asterix Asterix ligger et stykke vest for gassfunnene Luva, Haklang og Snefrid. Dette er blant de større funnene som er gjort på norsk sokkel siste årene. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3775 meter under havoverflaten. Havdypet på stedet er 1360 meter. Statoil er operatør. Tomme Brønner Det er en vanskelig og tidkrevende prosess å finne olje og gass. Flere av feltene som er merket på kartet på side 5 viste seg å være tomme. Feltene Dalsnuten, Obelix og Stetind ble alle fulgt med stor spenning, potensialet var der, men resultatet av boringen viste at disse brønnene var tomme.

13 13 Vøringplatået: Undersjøisk platå på meters dyp utenfor kysten av Nordland. Platået reiser seg over større dyp i Norskebassenget og Lofotenbassenget, og er innerst en del av kontinentalsokkelen, med tykke avleiringer særlig fra trias, jura og kritt. Den ytre delen av platået består av havbunnsbasalt og gabbro, dannet tidlig under åpningen av Atlanterhavet (eocen), og er geologisk en del av jordskorpen under verdenshavene. Man startet leteboring etter petroleum i dette området i 1990-årene. (Kilde: Store Norske Leksikon) Haklang Høsten 2008 ble det gjennom boring påvist et funn på mellom 8 og 14 milliarder Sm 3 utvinnbar gass. Haklang vil bli vurdert utbygd sammen med de nærliggende funnene Luva, Asterix og Snefrid Sør. Brønnen ble boret til et dyp på 3356 meter under havflaten. Havdypet er 1248 meter. Statoil er operatør. Brønnen i Haklang-prospektet befinner seg sørøst for gassfunnet Luva, 280 kilometer vest for Sandnessjøen. Snefrid Sør Funnet som ble gjort i 2008 er anslått til om lag fire milliarder Sm 3 utvinnbar gass, og vil bli vurdert utbygget sammen med Luva. Brønnen ligger vest for gassfunnet Luva, om lag 290 kilometer vest for Sandnessjøen. Brønnen ble boret til 3925 meter under havflaten, på et 1265 meters havdyp. Visste du at... Utviklingsløpet for nye feltutbygginger er en prosess som går over mange år og gjennom flere faser. Utlysning Søknad Tildeling av lisens Seismikk og leteboring PUD PUD godkjent Sveising og bygging Innstallasjon på feltet Produksjonsboring Produksjonsstart Avgrensnings boring ÅR Lengden på utviklingsløpet vil variere ut fra ulike faktorer slik som prosjektets omfang og havdypet i området. Også miljømessige perspektiver og mulige teknologiske løsninger er med på å påvirke utviklingsløpets lengde. PUD: Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster. VØRINGBASSENGETS SKJULTE SKATTER

14 LEVERANDØRindustrien Petroleumsrelatert omsetning Da «Levert!» undersøkelsen sist ble gjennomført (2009), fortalte 81 bedrifter fra Nordland at de i løpet av 2008 hadde bransjespesifikke leveranser til petroleumssektoren. Totalt omsatte disse bedriftene for 7,5 milliarder kr, og av dette var over 1,5 milliarder kr, eller 20 prosent av omsetningen knyttet til leveranser til petroleumssektoren. Dette er om lag en halv milliard høyere omsetning enn hva som ble rapportert for Petroleumsrelatert omsetning mill.kroner mill.kroner Leverandørbedriftene er i hovedsak lokalisert i regionene Salten og Helgeland, til sammen utgjør disse to regionene tre fjerdedeler av den petroleumsrelaterte omsetningen i Nordland. Mesteparten av leveransene er knyttet til konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold, dette utgjør over 640 millioner kroner. I denne kategorien finner man for en stor del den tradisjonelle industrien i landsdelen. En rekke bedrifter hadde inngått samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer, dette er ganske jevnt fordelt på henholdsvis lokalt, regionalt Total og nasjonalt omsetning: nivå. 7 Kun 4854 millioner prosent av kroner bedriftene hadde internasjonalt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer. Total omsetning: millioner kroner De samme bedriftene hadde totalt over 4500 årsverk i 2008, 18 prosent eller om lag 851 av disse var knyttet til leveranser til petroleumssektoren. Av alle de 81 bedriftene med leveranser var det kun 9 som hadde over 90 prosent av totalomsetningen sin knyttet til petroleumssektoren. I Nordland er det altså få bedrifter som har petroleumsnæringen som sin eneste kunde, i all hovedsak utgjør denne næringen en av flere bein for bedriftene Brønnøysund Lofoten Mo i Rana Mosjøen Narvik Salten/Bodø Sandessjøen Vesterålen Levert! er en publikasjon som viser hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har leveranser til petroleumssektoren. 3 utgaver: Nordland, Troms og Finnmark. Levert! Nordland, er skrevet av Kunnskapsparken Bodø AS og finansiert av: Nordland Fylkeskommune, Petro Arctic og Statoil. Ny utgivelse planlagt våren 2011.

15 Kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Nordland som leverer produkter og tjenester til oljeindustrien. Disse ble indentifisert i forbindelse med «Levert!»-rapporten og representerer kanskje ikke det fullstendige bildet. NorLense SMV Hydraulic Delitek Pumpeteknikk Nord Chriship Bulldozer Maskinlag Entreprenør Nordtrafikk NordNorsk Beredskapssenter Vesterålen Natech Metal co nord Extreme Invent VINN Narvik Data Process Automasjon Norconsult Multiconsult Nord-Norsk Metallisering Arctic Spill Control Bamek Namek Narvik 15 Design Consult Design Consult Lofoten Helgelandsbase Aquarock Company Pipetech SveTek Sandnessjøen Engineering Slipen Mekaniske Arne Bjørnvold Helgeland Hydraulikk Sinus Trones Skipsekspedisjon Eurotech Alsten Construction Klimateknikk Sandnessjøen Salten/Bodø Mo i Rana Rapp Bomek UNIFAB ESS Partner Nexans Rapp Hydema Elektro Bodø Bomek Consulting Nordkontakt Bis Production Partner Itet Kunnskapsparken Bodø Bedriftskompetanse NOVATEK Østbø Maskinering Restech Norway Beko Industriverksted Løvold Drag Industrier NOR Lines Det Norske Veritas Brønnøysund CHC Helicopter Torghattens Trafikkselskap Sør-Helgeland Vaktselskap Truck-Tek Mosjøen Minic Test og Inspeksjon Albert E. Olsen avd Mosjøen Helgeland Industrier Intromek Mosjøen Kulde og Klimaservice Miras Multimaskin Miras Grotnes Rukki Profiler Nordmiljø MOMEK Group Molab Strand Shipping Miras Hydraulikk Cerum MoTest Industriprosjekt Mo Industriinkubator Miras Stål og Metallsveis Miras Tech Team TESS Trondheim avd Rana Rantex Det Norske Veritas Løkaas

16 BP tilrettelegger for kortreiste varer og tjenester til Skarvfeltet Oljeselskapene stiller strenge krav til sine leverandører. For mindre bedrifter kan kravene nesten oppleves som uoppnåelige. Olav Fjellså, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BP Norge forteller hvilke egenskaper og krav som BP stiller til sine leverandører: - HMS - helse, miljø og sikkerhet er viktigst. Spesielt innen offshoreleveranser og operasjoner ute i havet settes erfaring, kunnskap og forståelse av HMS høyt. Det er stor forskjell på hvordan man opererer offshore og onshore. - Det andre området er erfaringer innenfor offshore olje- og gassvirksomhet. Satt på spissen er det å benytte selskaper uten noen erfaring i mange sammenhenger for krevende i forhold til å benytte leverandører som har erfaring. Det tredje området er kvalitet. Fjellså har følgende råd til leverandørbedrifter i Nordland som ønsker å posisjonere seg inn mot petroleumssektoren: - Først og fremst er det viktig at bedriftene øker sin kompetanse. En del små og mellomstore bedrifter er gjerne for små til å nå opp i anbudsrundene. Da har vi i BP kommunisert at det er viktig å finne samarbeidspartnere. Ved at flere bedrifter går sammen vil de stå sterkere i konkurransen og i tillegg kunne dekke et større område enn de alene har mulighet til. Da har man større ressurs- og erfaringsbase å trekke på. Et eksempel hvor flere bedrifter i Nordland har gått sammen, er Helgeland V&M. Selskapet er nå med i anbudskonkurransen blant annet om vedlikehold og modifikasjonskontrakter til Skarvfeltet. Fjellså har flere positive opplevelser med leveranser fra nordlandsbedrifter: - Både Nexans i Rognan og Bomek i Bodø har i flere år vært leverandør til BP internasjonalt. Disse bedriftene er i verdensklasse på sitt område. I forbindelse med utbyggingen av Skarvfeltet, har vi blant annet tildelt kontrakter til Aqua Rock og HIAS i Sandnessjøen. Det er interessant å registrere at bedrifter som Ruukki nå også leverer til petroleumsbransjen. De vant en kontrakt hos BP på å levere 26 spesial ankere til Skarvskipet. Vi oppfordrer våre leverandører til å velge lokale underleverandører dersom det finnes konkurransedyktige aktører i regionen. Fjellså trekker frem et eksempel på hvordan BP tenker lokalt: - Da vi gikk ut med anbud på rensing av borekaks og utboret masse fra boring av brønnene på feltet, satt vi som betingelse at det selskapet som vant anbudet måtte etablere et miljøsenter i Sandnessjøen. Alternativet til rensing i Sandnessjøen var å frakte massene til eksisterende anlegg i Hordaland. Scomi/Veolia vant anbudskonkurransen, og de har nå etablert et nytt miljøsenter i byen. - Man snakker ofte om kortreist mat. BP ønsker å legge tilrette for kortreiste varer og tjenester til Skarvfeltet. Denne nyetableringen tror vi vil være med å skape et miljø regionen kan nytte godt av fremover. HMS, kunnskap & erfaring og kvalitet...

17 17 BP jobber langsiktig for å få flere leverandører fra Nordland, Fjellså forteller: - Vi har i mange år arrangert leverandørseminarer, hvor vi har kommunisert til bedriftene hva som skal til for å levere til oss, hvilke kontrakter som vil komme, hvilke krav og kriterier som må oppfylles for å nå opp i konkurransen etc. Vi har hatt inntil deltagere, som representerer bedrifter i Nordland på disse seminarene. Vi har i tillegg arrangert kompetansehevingsseminarer, blant annen innen HMS, og juridiske kontrakter. I følge Fjellså kan mange varer og tjenester relatert til leting-, utbygging- og driftsfasen leveres fra lokale bedrifter. Nærhet til aktiviteten ute i havet og på basene gjør det naturlig å velge lokalt gitt tilgjengelighet, rett kvalitet og pris. - Et område jeg har tro på at bedrifter fra landsdelen kan bidra med er forbruksvarer innen V&M - vedlikehold og modifikasjon. Dette er varer og tjenester som et felt vil ha behov for i hele levetiden, gjerne år. Samfunnet har forhåpninger om ringvirkninger som følge av petroleumsaktivitetene utenfor nordlandskysten, Fjellså bekrefter at det vil være ringvirkninger: - I vår konsekvensanalyse i forbindelse med utbyggingen og drift av Skarv, anslo vi investeringer som vil ha lokal tilknytning på over 400 millioner kroner ved utgangen av Det har vi allerede passert, og dette vil trolig øke. Dersom du tar med direkte og indirekte investeringer i Sandnessjøregionen, har jeg sett estimat i størrelsesorden 1 milliard kroner. - En viktig målsetting for BP er å legge tilrette for lokale ringvirkninger. Dette har vi blant annet gjort ved å bruke en desentralisert kontraktsstrategi. Det vi si at vi forsøker å dele opp store kontrakter i mindre enheter tilpasset den lokale næringsstruktur. - Det vi gjør nå på Skarv, er å dele opp den store V&M kontrakten i mindre enheter, slik at vi kan tilpasse kontraktsstørrelsen i flere mindre oppdrag tilpasset den bedriftskulturen som finnes i Nordland. Dermed kan bedrifter i regionen og fylket være med å konkurrere. Enkelte påstår at gevinsten og arbeidsplassene vil komme i Sør-Norge, mens Nord-Norge sitter igjen med risikoen, disse uttalelsene er Fjellså uenige i. - BP har tildelt flere kontrakter til lokale bedrifter som har skapt lokale arbeidsplasser. - Gjennom vår desentralisert kontraktsstrategi håper og tror vi at flere bedrifter vil nå opp i konkurransen og derigjennom skape gevinster lokalt. Fjellså påpeker imidlertid at ringvirkninger ikke kommer gratis. - Det er viktig at næringslivet selv tar fatt i dette, bygger opp kompetanse, skaffer seg erfaring og er proaktive. Der er mye å lære av de som allerede har lyktes. BP tenker langsiktig i forhold til sin satsning i Nordland, Fjellså utdyper dette som følger: - Skarvfeltet skal starte produksjonen i 3. kvartal 2011, og feltet har en beregnet levetid på år. Det er godt mulig at feltet vil operere enda lenger, det er blant annet avhengig av om vi finner mer olje og gass som kan tilknyttes feltet. I mai 2010 gjorde vi et nytt funn i nærheten av Skarv, Snadd Nord funnet, på millioner fat oljeekvivalenter. Vi tror det er flere muligheter for nye funn i området rundt Skarv, så du kan trygt si at vi er optimistiske for fremtiden. Olav Fjellså, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, BP Norge. Til høyre: Skarvskipet (Foto: BP Norge)

18 Achilles er første steg Statoil henter alle sine potensielle leverandører fra Achilles. Dag Eide som er prosjektleder for anskaffelser i Statoil sier at Achilles er første steg for å bli vurdert, og at informasjonen som ligger i Achilles må være oppdatert. Eide har en rekke råd til leverandørbedrifter i Nordland som ønsker å posisjonere seg inn mot petroleumssektoren: - Register dere i Achilles, stå klar når det skjer noe, vær positiv og løsningsorientert. Husk også å finne den rette kunden er det et oljeselskap, eller er det et serviceselskap (underleverandør). Vi har mange leverandører som igjen har behov for underleverandører det er enklere å komme i inngrep med disse. Videre må dere ha tålmodighet. Erfaringen vil komme med økt aktivitet i nord. - Det er sjeldent det hjelper med forsøk på direkte kontakt før eventuelle forespørsler sendes ut i markedet. Det er heller ingen god idé å invitere på middag, eller å gi gaver. Oljebransjen er forsiktig med å ha for nære relasjoner med leverandører. Statoil har gode erfaringer med leverandører fra Nordland og håper på at flere bedrifter velger å registrere som potensiell leverandør i Achilles, Eide forteller: - Våre største leverandører i Nordland er Helgelandsbase og Momek systemet, dette er leverandører vi har en god dialog med. Vi kunne imidlertid hatt flere og håper dette utvikler seg med aktiviteten som øker i Nordland. I dag er det ca 50 bedrifter fra Nordland mens det er 550 fra Rogaland som er oppdatert i Achilles. Tror vi har noe å gå på her. Eide forteller at de fleste nordlandsleverandørene med unntak av de ovenfornevnte er i klassen leverandør til underleverandør, dette er måten de aller fleste starter som leverandør, noe som er helt naturlig. Statoil jobber langsiktig med å få flere leverandører fra Nordland ved deltakelse i Leverandørutviklingsprogrammmet LUNN sammen med Innovasjon Norge, LoVe Petro, Petro Arctic og Forskningsrådet i Nordland, Troms og Finnmark. Eide forteller at de velger de beste leverandørene og er disse fra Nordland så velger Statoil disse, samtidig påpeker han: - Ha realistiske forventninger. - Konkurransen er stor, men dere har fordeler i og med at dere har en nærhet til aktiviteten. Det er klart at oljebransjen stiller store krav, vi må og skal velge den beste leverandør noe annet har vi ikke anledning til, verken forretningsmessig eller i forhold til lover og forskrifter. Eide forteller hvilke tjenester og produkter som er mest relevante å innhente fra leverandører i Nordland: - Tjenester relatert til base / forsyning og vedlikehold / modifikasjoner er de mest relevante. Videre har Nordland betydelig mekanisk industri som vi håper vi i fremtiden kan benytte oss mer av. Eide har følgende synspunkt i forhold til påstanden om at gevinsten og arbeidsplassene vil komme i Sør-Norge, mens Nord-Norge sitter igjen med risikoen: - Det er helt naturlig at det vil komme en betydelig økt aktivitet på land når aktiviteten øker offshore. Ja, Sør-Norge som har en etablert leveranseindustri kommer til å få en positiv effekt, men jeg tror at Nord-Norge andelsmessig vil få et langt høyere utbytte. Eide mener det er feil å fokusere for mye på Nord/Sør- Norge. Dette vil komme alle til gode, uansett om man bor i Hedemark, Rogaland eller Nordland. Flere bedrifter i Nordland har begynt å jobbe sammen for å posisjonere seg for leveranser til olje- og gassektoren. Eide mener at >> Statoils Harstadkontor har i dag om lag 280 ansatte. Her ligger operasjonssenteret for Nornefeltet, og ansvaret for letevirksomhet og feltutvikling i Nordområdene. Letemiljøet i Harstad er betydelig styrket siste årene, og er nå på nivå med hovedkontoret i Stavanger.

19 19 Illustrasjonen viser en typisk undervannsinnstallasjon. Illustrasjon: Harald Pettersen, Statoil strategiske allianser er positivt og nødvendig, og utdyper dette som følger: - Strategieske allianser vil i årene som kommer være tema i LUNN. Man vil da være i stand til å mobilisere en større kapasitet, tverrfaglighet og tyngre kompetanse. Oljeselskaper setter gjerne ut større kontraktspakker, der det er en forutsetning at man er stor og bred. Allianser kan også gi større økonomisk og aktivitetsmessig fleksibilitet. I forhold til hvilke forventninger nordlandssamfunnet skal ha til Statoil som selskap forteller Eide at Statoil tradisjonelt sett har vært en samfunnsansvarlig aktør som har gitt betydelige ringvirkninger der de er lokalisert. Når nå aktiviteten øker i Sandnessjøen vil dette merkes gjennom økt aktivitet i lokalsamfunnet. Statoil tiltrekker seg kompetent arbeidskraft som får en attraktiv arbeidsplass. North Energy et nordnorsk oljeselskap North Energy ble historisk allerede ved etableringen 4. september 2007 som det første børsnoterte selskapet med hovedkontor i Alta. Selskapet har i dag om lag 50 ansatte hvor de fleste er lokalisert til hovedkontoret i Alta, resten er lokalisert på underkontorene i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø og Bodø. North Energys målsetning er å skape verdier for Norge og aksjonærene, og bidra til ringvirkninger på land ved å delta i lete-, utviklings- og produksjonsaktiviteter utenfor Midt- og Nord-Norge. Selskapets visjon er å bli et lønnsomt og ledende olje og gasselskap som aktivt bidrar til industriell verdiøkning i Nord-Norge. North Energy har ved utgangen av lisenser fordelt på fem lisenser i Norskehavet, seks i Barentshavet, og to lisenser i Nordsjøen. North Energy har allerede gjort flere funn og har store forventninger til de fire brønnene som skal bores i Tre av disse er i Barentshavet. På listen over de 20 største aksjonærene ved utgangen av 2010 finner vi flere Nordlandsbedrifter: SKS Eiendom AS, KAPNORD Fond AS, JPB AS, og Leonhard Nilsen og Sønner AS. Siw Sandvik har hatt stillingen som kommunikasjonsdirektør i North Energy siden oktober 2010, hun skal jobbe ved selskapets nyopprettede kontor i Bodø.

20 Oljevernberedskap i Nordland Arena Beredskap et klyngesamarbeid for utvikling Arena Beredskap startet i Lofoten og Vesterålen i Sommeren 2008 fikk klyngen status som hovedprosjekt i Arenaprogrammet. Samarbeidsarenaen gir bedriftene muligheten til å øke sin konkurranseevne gjennom strukturert arbeid med innovasjon, kompetan seutvikling og internasjonalisering. Arena Beredskap har tatt mål av seg til å til enhver tid representere en komplett industriell klynge innenfor norsk oljevernutstyr og beredskap. Klyngen skal for den enkelte partner være en drivkraft for utvikling. Klyngen skal oppnå dette ved innovasjon og nyskaping i de enkelte bedriftsmiljøer, samspill omkring viktige felles løft, og introduksjon av klyngen i internasjonale markeder. Norsk oljevern etterspurt i verden Helt fra begynnelsen har Arena Beredskap hatt høye ambisjoner med henhold til internasjonalisering. Innovasjon Norges utekontorer gjennomførte i 2008/09 en omfattende undersøkelse som viste at norsk oljevern har gode markedsmuligheter ute i verden. Flere av bedriftene har betydelig internasjonal kompetanse, og sammen med Innovasjon Norges utekontorer i de respektive regionene har det blitt arrangert flere studieturer. I prosjektperioden har klyngen besøkt relevante miljøer i Indonesia, Brasil og USA (Mexicogulfen). Dette har bidratt til vesentlig kompetanseutvikling i klyngen, eksempelvis hvordan man går inn i nye markeder både enkeltvis og som gruppe. Man har fått kunnskap om forretningskultur, regelverk, og sentrale aktørers behov. Bedriftene har også fått anledning til å presentere seg overfor internasjonale aktører. Lofoten og Vesterålen Petro er formell prosjekteier på vegne av klyngen. Partnere i klyngen: NorLense, Seaworks, Norwegian Petro Services, Arctic Protection, Poseidon Consulting, Vacumkjempen Nord-Norge, SMV Hydraulic, Reno-Vest Bedrift, Grovfjord Båtbyggeri, NorLense Beredskap, Mercur Maritime Kunnskapsparken Bodø, Universitetet i Nordland, SINTEF, NTNU, TI Status og resultater så langt Bedriftene har økt kunnskapen om potensielle nye markeder, og har etablert et utstrakt nettverk av kontakter som konkret følges opp. Bedriftene har økt sin innovasjonsevne, konkurransekraft og internasjonale markedsmuligheter gjennom deltagelse i Arena Beredskap. Veien videre Arena Beredskap arbeider strukturert med internasjonalisering, hvor prioriterte områder er operasjonell kompetanse innenfor oljevern, formell kompetanse og sertifisering. Resultatene etter aktivitetene har ikke latt vente på seg. Ett eksempel er NorLense, som har fått flere forespørsler om leveranser. Det er liten tvil om at Arena Beredskap utgjør en ressurs for de enkelte bedriftene, godt hjulpet av at norsk oljevern har god posisjon og status ute i verden. I disse dager legger Arena Beredskap en langsiktig strategi for internasjonaliseringsarbeidet. Arena er et nasjonalt nettverksprogram i regi av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Arena-programmet gir veiledning og finansiell støtte for langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Arena Beredskap er ett av 18 Arena-prosjekter i Norge. NorLense Beredskap erfaringer fra Mexicogulfen I april 2010 inntraff en eksplosjon på boreriggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen utenfor kysten av Louisiana. Eksplosjonen resulterte i en kraftig brann, hvoretter riggen sank, dette resulterte i den verste boreulykken i Mexicogolfen siden Riggen var innleid av BP fra Transocean Ltd. Den 4-30 juli 2010 deltok NorLense Beredskap fra Fiskebøl i opprydningsaksjonen med både personell og eget lensesystem. Dette var et resultat av flere måneders strategisk arbeid for å bidra inn i opprydningsarbeidet, både mot NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap), Kystverket og departement. Til slutt var det en e-post med bestilling fra rederiet Edison Chouest Offshore som ble døråpneren. Rederiet ønsket å kjøpe 4 systemer til sammen 1200 meter offshorelense, i tillegg kjøpte BP 1500 meter havnelenser direkte fra NorLense. >>

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri

Petroleumsrelatert leverandørindustri Petroleumsrelatert leverandørindustri ller et litt for dårlig føre kan utgjøre denne forskjellen. Nordland allet drepte og skadde i trafikken reduseres. oktan-nord.no oktan-nord.no OKTAN NORD OKTAN NORD

Detaljer

Nordland. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold. Skrevet av: OKTAN NORD

Nordland. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold. Skrevet av: OKTAN NORD Petroleumsrelatert leverandørindustri Alle som eier et kjøretøy vet en ting eller to om trafikksikkerhet, men unødvendig mange glemmer å gjennomføre det i praksis. Ofte er det snakk om små marginer som

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på olje og gasskonferansen i Sandnessjøen 11. juni 2010 Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Forsidebilde: Først vil jeg takke for invitasjonen

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Gas rate, MSm3/d Oil & Cond Rate ksm3/d Skarv området Skarv eiere BP 23.8% Statoil

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER ORGANISERING Nettverket etableres i første omgang som et 3-årig prosjekt Styringsgruppe o Beslutningsorgan og premissleverandør som

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12

VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12 VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12 PROGRAM: 09.00 Bjørn Audun Risøy og Charles Lien, Olje- og Gassnettverk Helgeland Presentasjon av nettverket

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

l e v e r t! Petroleumsrelatert leverandøridustri i Nordland Carl Erik Nyvold, Rune Finsveen og Tomas Norvoll

l e v e r t! Petroleumsrelatert leverandøridustri i Nordland Carl Erik Nyvold, Rune Finsveen og Tomas Norvoll l e v e r t! Petroleumsrelatert leverandøridustri i Nordland Carl Erik Nyvold, Rune Finsveen og Tomas Norvoll 2 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Metode... 6 3.1 Definisjon og avgrensning...

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Et driftsmiljø i utvikling. Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen

Et driftsmiljø i utvikling. Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen Et driftsmiljø i utvikling Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen BP-gruppen i tall $ Virksomhet i over 80 land Antall ansatte 83,900 Driftsresultat Kr.19,2 mrd 1..kvartal 2014 Påviste reserver 17,996

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011 Oljevirksomheten mot nord Brønnøysund 1. april 2011 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Vi er i dag 190 ansatte, kontor i Harstad med 12 ansatte Hovedkontor i Trondheim 2 Det norskes

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel.

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Dette gjør du: 1. Gå til www.petoroboken.no. Husk at pc-en din må ha tilknyttet kamera

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

Klyngesamling. Mo i Rana, 19. sept 2017

Klyngesamling. Mo i Rana, 19. sept 2017 Klyngesamling Mo i Rana, 19. sept 2017 Agenda 19. sept Start Slutt Aktivitet 12:00 12:45 Lunsj 12:45 12:55 Oppstart og informasjon fra prosjektledelsen 12:55 13:40 Oddbjørn Hatløy, Daglig leder i Norwegian

Detaljer

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS www.mip.no/en/ 2015 .litt om Mo Industripark Mo Industripark En ledende

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Classification: Internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Svein J. Grønhaug, Industrikoordinator StatoilHydro

Detaljer

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes?

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Torolf Christensen, Direktør Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt Statoil ASA Aasta Hansteen Pioner på dypt vann i Norskehavet 2

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Muligheter på nordlandssokkelen

Muligheter på nordlandssokkelen 1 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg på Bodøseminaret Bodø, 30 januar 2014 Muligheter på nordlandssokkelen Første bilde/forside Først vil jeg si at det er en glede å være her på hjemmebane for å snakke

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

LUNN Leverandørutvikling Nord Norge

LUNN Leverandørutvikling Nord Norge LUNN Leverandørutvikling Nord Norge Presentert av: Sissel Anita Kobro Industrikoordinator Nord Norge, Statoil E-mail: sianhan@statoil.com tel: +4791392327 www.statoil.com LUNN historikk Etablert i 2008

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik 2014/2015 Bendiks H. Arnesen, Seniorrådgiver Klar for olje eventyret! «Petroleumsklyngen Harstadregionen og Lenvik/Senja-regionen» Prosjektets mål: Legge til rette

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Harstad Petroleumsstrategi

Harstad Petroleumsstrategi Harstad Petroleumsstrategi Bakgrunn Regjeringen har gjennom sin nordområdestrategi og dokumentet "Nye byggesteiner i Nord" synliggjort viktigheten av et levende Nord-Norge for å sikre norske nasjonale

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge

Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge www.eninorge.com Bjørn Bjørgve Industrikoordinator / samfunnskontakt Mars 2016: Aller første oljeleveranse fra Barentshavet 2

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

Strategiske allianser som vekstalternativ

Strategiske allianser som vekstalternativ Strategiske allianser som vekstalternativ Jan Terje Henriksen Universitetet i Nordland Handelshøgskolen i Bodø Rammeverk - OED/OD ressursrapport - Statoil s industriskisser for Nordland VI og VII - Konkraft

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

FELT UNDER UTBYGGING FAKTA

FELT UNDER UTBYGGING FAKTA 12 FELT UNDER UTBYGGING 163 Gjøa D B C E Olje Oil til to Troll Troll Oil Oljerør Pipeline ll II Oil to Troll Troll Oil Pipeline II Vega Vega Sør Blokk 35/9 - utvinningsløyve 153, tildelt 1988 Blokk 36/7

Detaljer