Fiskerimagasin. frå Austevoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerimagasin. frå Austevoll 2008-2010"

Transkript

1 Fiskerimagasin frå Austevoll

2 Innhald Arbeidsjernet Anders 5 Anders Våge Med hjarta for havet 9 Birger Drønen Forliset av Møgsterøy 11 John Hanøy forel I Njords nåde 14 Olav Endre Drønen På jomfrujakt med Østerbris 17 Frå matjes-sesongen 2010 Eit stykke Austevoll kilometer unna 23 Austevoll Seafood sitt anlegg i Peru Frå tomme hender til reiar 26 Lars Einar Sandtorv Fiskeriteikningar 28 Teikna av May Linn Clement Den havgåande fiskeflåten i Austevoll 30 Oversikt Annonsar 32 Utgjevar: Opplag: Grafisk formgjeving: Tekst og foto fiskarportretta: og reportasjar: Fiskeribilete: Framsidebilete: Austevoll Forlag AS / Marsteinen, 5392 Storebø 1000 stk Linda Økland, Austevoll Forlag AS / Marsteinen Trond Hagenes, May Linn Clement (Marsteinen) Marsteinen, Jermund Skår, Otto Eriksen, Olav Endre Drønen, Magnus Fagervik, Knut Helge Drønen. Norderveg. Foto: Jermund Skår 2

3 3

4 4

5 Arbeidsjernet Anders Sjøen vart livet til Anders Våge (93). Han lenar seg over bordet og fortel med innleving om englandsfart og utrulege stormar i Norskehavet. Det var eit anna liv for 80 år sidan. Kvar dag kunne vera ein kamp for å få mat på bordet. Anders Våge (93) fortel om korleis det var å mønstra på fiskebåt like etter konfirmasjonen. Eg hadde ikkje noko glede av fisket. Den fyrste turen vart bomtur. Eg reiste ut med nokre få kroner, og kom heim att heilt blakk, seier 93-åringen og ristar på hovudet. Dei fyrste turane var berre sorga, men me mista ikkje motet av den grunn, slår den gamle mannen fast. Året var 1932 og han fiska med Thomas Årland sin Våren var derimot eit godt år, då reiste han på island. Stor barneflokk Anders sit lent framover i lenestolen i stova på Austevollshella, og snakkar høgt og ivrig om dei fyrste åra på fiske. Det gjekk mange år før det vart noko skikkeleg avkasting. Elles vart det mykje slit - og moro var det slett ikkje. Han reiser seg brått, og uventa spenstig og hentar eit av mange fotografi som heng ramma inn på veggane inne i den gule tomannsbustaden like ved kyrkja på øya. Det er eit falma bilete av heile familien. Dette er den einaste gongen me var samla alle saman! Det må ha vore under krigen ein gong. Me var elleve barn. Åtte gutar og tre jenter, og det var 16 år mellom yngste- og eldstemann. Eldst var Absalon, seier Anders og peikar. Det verkar som eldstebroren vart retteleg sett opp til. Sjølv var Anders nummer sju i den store barneflokken. Familien hadde ein liten jordlapp på Våge på Stolmen der dei hadde to kyr, ein gris og ei handfull sauar til å brødfø seg. Faren var spesialist på nòt og garn, og hadde ein part i ei verksemd frå Brandasund. Gjennom hardt arbeid fekk dei endane til å møtast. Idrettsmann Anders var fødd med open gane, og hadde problem med å tala slik at folk forstod han. Eg fekk lida mykje for det, og dei mobba og herma etter meg. Det var ikkje kjekt å høyra. Det er så mykje at eg ikkje vil snakka om det. Det vart mange harde stunder, fortel den gamle mannen. Som ungdom tok han det igjen på andre frontar. Har var arbeidsam, sterk og hadde kondisjon som ein langdistanseløpar. Når arbeid skulle utførast, vende folk seg ofte til sprekingen frå Våge. Du veit, eg hadde ikkje noko problem med å springa etter sauene heile dagen. Dessutan pleidde me å løfta kampesteinar over hovudet for gøy, seier Anders og kopierer rørslene frå ungdomen. Mor var drivande. Ho hadde heile barneflokken, heimen og floren og sjå til. Og dei einaste gongane ho hadde taus var i samband med barnefødsel. Vêret utanfor Florø Eit av minna som har brent seg fast var då han var med Havøy 1. Det var ein kald januarkveld, og dei fiska like ved Florø, då det bles opp til ein frykteleg storm. Det var mørkt og kring midtnatt. Dei hadde kasta på ein sundag, og den religiøse båtsmannen tørna ikkje ut. Så kom vinden. Sjøane vart større og større, og medan Anders sat i den eine doryen, måtte dei prøva å få dei to båtane akterut, samstundes som dei søkte naudhamn. Anders tok ei viktig avgjerd. Han måtte forsøkja å koma seg om bord i Havøy 1. Det klarte han. Eg hadde ikkje vore om bord i mange minutt då tampen til den andre doryen rauk. Nòta og alt fòr på sjøen, fortel den gamle mannen med ei dramatisk armrørsle. Denne turen kunne fort ha kosta menneskeliv. Hadde eg sitte i den andre doryen, hadde eg ikkje vore her i dag, seier Anders. Dagen etter var det finevêr. Dei klarte å finna att nòta, men doryen som slitna var for evig borte. Dramatisk under krigen Den tyske krigsmaskinen kom rullande over landet. For den unge stolmaren vart det om å gjera å klara seg best mogleg, men å arbeida for tyskarane, det ville han slett ikkje. I 1943 skjedde det. Det var akkurat på same tida Telavåg-tragedien. Det var ein kamerat av meg som ring- 5

6 Her gjeld det å ta i. Tunge tak om bord i doryen. Med Våren Frå venstre: Anders Våge, bas Thomas Aarland, bergensaren Jim, Hans Aarland og Jan Våge i ferd med å ta opp eit godt sildekast. de og ville ha meg som mannskap på ein liten båt, som skulle gå til Trondheim. Då eg kom til Bergen, viste det seg at båten tilhøyrde tyskarane, og eg nekta å vera med. Då vart me sende til Gestapo-kontoret ved teateret. Me vart arresterte då me nekta å gå for tyskarane. Då sende dei oss vidare til krigsfengselet. Dei kua oss, let oss bæra tunge møblar opp til fjerdeetasje, medan dei skreik og spende bein på oss. I 14 dagar var me der, og eg vil seia at det var jævleg. Dei fann på all slags påfunn. Men me stod på vårt, og dei forstod at dei kunne ikkje trumfa oss. Til slutt vart me sette fri att, seier Anders på den typiske avmålte måten sin. Kapring Krigens dramatikk var slett ikkje over. I februar 1945 låg stolmabåten Havøy 1 ved Haugesund ei helg. Skipper var Nils Johan Stangeland, som vart lagt inn på sjukehus før båten hans vart kapra. Til gjengjeld gjekk deleigar Edvard Stangeland, bestefar til Edvard Johannes Stangeland, om bord. Me vart kapra. Det kom to karar om bord og insisterte at me skulle ta dei til Storbritiannia. Alle måtte fram i lugaren, og det var uro om bord. Dei var trass alt væpna. Den einaste som var sett i land var ein ungdom frå Sogn og Fjordane, som slett ikkje var sjøsterk. Den eine karen var frå Oslo, men hadde røter i Steinevik, og eg kjende han frå dans på ungdomshuset på Stolmen, seier Anders. Den andre karen hadde høgare skipparutdanning og var frå Haugesund. Anders trur at han var frå marinen, men karane sa minst mogleg om seg sjølve. Seint om kvelden sette Havøy 1 kursen for Shetland, og så fekk dei nordvestkuling midt i mot. Då det lysna dagen etter var dei berre 30 mil frå Norskekysten. Anders 6 passa på litt på maskinen, men hadde frivakt og i fire-fem-tida hadde han lagt seg. Då kom ein av desse karane og purra meg. Han sa det kom eit fly. Eg tenkte at viss det er eit tysk fly, er me ferdige uansett, så eg tørna ikkje ut. Ti minutt seinare kom han attende og sa at det lukkelegvis hadde vore eit britisk fly, smiler Anders. Han må ha hatt nervar av stål. Ein av kaprarane kunne morse, og hadde kommunisert med piloten. Dagen etterpå fekk dei òg fly over seg. Det runda dei to gongar og vippa med halen. Då forstod me at dei følgde med oss. Morgonen etter kom me til Shetland. Så kom det ein stor krigsbåt og henta oss. Me måtte berre fylgja etter inn til Lerwick. Der var me ei veke, og me var under forhøyr heile tida. Deretter reiste nordmennene til det skotske fastlandet med Havøy 1. Saman med fleire krigsseglarar tok dei tog storbyen London. Her vart det endå meir forhøyr. Norsk militære og styresmakter i eksil ville ha informasjon om kven som sympatiserte med nazistane, men mannskapet frå austevollbåten kjente ikkje til noko. Austevollingen fortel om ei spent stemning i London. Tyskarane sende rakettane sine over til England, og dei slo ofte ned i nærleiken av militærleiren der Våge var forlagd. Det var store mengder nordmenn i leiren. Så fekk dei melda seg til teneste. Eg ville helst til handelsflåten. Harald Aarland og Mons Vaage melde seg til marinen. Sistemann frå Havøy 1, ein sogning, gjekk om bord i handelsflåten og vart torpedert og omkom i Atlanteren på fyrste turen. Sigrid tonnaren Sigrid frå Trondheim gjekk med all slags last rundt Storbritannia. Skipet vart heimen til Anders i nesten to år. Liknande lasteskip gjekk saman med dei i konvoi frå Lands End, til Liverpool, Belfast og andre hamnebyar. Ved eitt høve vart eit skip i konvoien torpedert utanfor Liverpool, men Sigrid vart aldri angripe direkte. Skipet hadde to britiske skipparar om bord, som dei bante og steikte då den andre båten gjekk ned. Det var ein gut frå Mosterhamn med Sigrid, og dei to sunnhordlendingane fann snart tonen, og vart kameratar. Mange av krigsseglarane sleit med nervane, og drakk så mykje at dei måtte stela frå skipskameratane for å finansiera alkoholen. Anders vart sjølv fråstelt pengar, mat- og kledekupongar. Det er tragisk når du tenkjer på det. Mange kom heimatt etter krigen utan så mykje som eitt øre. Dei sa at eg lever i dag, i morgon er eg død, seier Våge og minnast gamle skipskameratar og sjøfolk. Som ei slags lagnaden sin ironi kom livets mest dramatiske oppleving til havs seglande på eit isfjell etter krigen. For Anders heldt fram om bord. 500 kroner i månaden var gode pengar på den tida. I oktober 1945 skulle Sigrid gå til Svalbard med forsyningar. Det vart den hardaste turen eg var vore med på i heile livet mitt til sjøs, seier Anders. Sigrid var komen seg til kai i Longyearbyen, og klokka fem gjekk hamnearbeidarane og dei av mannskapet som ville sjå seg om, på land. Anders vart attende om bord. Han hadde sett seg til med heilskjegg og ville sleppa å barbera det bort. Det vart brått full storm, og det isen kom flytande inn fjorden og dei måtte få tampane lause. Dei kom seg så vidt ut på reia, men skipet hadde fått så mykje tau på propellen at dei måtte sleppa ankeret. Det gjekk ikkje lenge før du såg det eine svære isfjellet etter det andre kom

7 Havøy 1. Foto utlånt av Selbjørn Fiskerisogelag. Etter den dramatiske stormen i Norskehavet og påfylgjande grunnstøytting, låg Sigrid i seks månadar på verft i København for reparasjon. drivande i full fart innover fjorden. Mindre isflak kom og slo bunkar i skroget... Så kom eit isfjell på fleire hundre tonn og la seg over ankeret - det var høgare enn brua vår, fortel Anders medan augo slår gnistar av dei 65-årgamle minna. Lukkelegvis hadde iskolossen grunnstøytt samstundes med at det trefte ankeret. Framleis var Sigrid eksponert for vêr og vind, og snøen lava ned. Lukene til lasterommet måtte lukkast, slingringa gjorde det nesten umogleg å festa dei tunge jernstokkane som skulle helda dei på plass. Heimvegen Dagen etter vart det bra vêr att. Ankeret var ikkje til å rikka. Isfjellet sytte for det. Det måtte ingeniørar med fjellklatringsutstyr og dynamitt til for å fjerna isfjellet. Dei bora hol og skaut den gigantiske isklumpen i bitar, slik at Sigrid kunne heva ankeret. Trass i dramatikken, trekkjer Anders på smilebande òg når han tenkjer på turen som verkeleg innprenta seg i minnet hans: På vegen oppover hadde dei grisar med seg, og ein dag hadde grisungane kome seg lause nede i lasterommet. Det vart eit valdsamt liv. Eg og styrmannen måtte bruka alle slags knep og tricks for å tak i dei. Han bante og steikte, og grisungane skreik og bar seg. Dei skulle ha vist det på kino. Nei eg gløymer det aldri, skrattar stolmaren. Om isfjellet hadde sett ein støkk i dei, skulle det straks verta endå verre ver. Dei sette kursen sørover, og uvêret vart kasta på dei som ein ilter djevel. Me heldt på å driva på Bjørnøya. Det var mykje nordlys om kvelden før. Brått vart det heilt stille. Styrmannen sat at eg måtte ned og snakka med losen. Losen som hadde gått i farvatnet heile livet sitt, vart redd for eit isbelte, og me endra kurs. Eg gjekk og la meg, og nokre timar seinare tørna eg ut. Det var eit fæla vêr. Eg opna berre ei dør, og då såg eg Bjørnøya. Sjøen braut ved det stupbratte fjellet. Og øya for urovekkjande nær, seier Anders. På brua stod dei med hendelen og slo ut maskinen for kvar gong propellen slo tørt, og me vart redde for maskinen. Det var panikk om bord. Me hadde med oss 30 passasjerar, like mange kvinner som menn. Dei var redde og skulle ta skipperen. Det var berre ein ting å gjera: Sigrid sette alle klutar til, og dei klarte såvidt å komma seg klar av Bjørnøya. Men det var på håret. Me hadde fart på båten, men orkanen tok tak i båten og pressa han sidevegs i stor fart, seier Anders. Etter den harde turen, der dei til og med grunnstøytte utanfor Narvik, venta det seks månadar med reparasjonar på verft i København. Både isfjell og grunnstøytting gjorde at mange plater måtte skiftast på Sigrid. Eg opplevde meir om bord i det skipet, enn eg gjorde resten av livet på havet, konstaterer den gamle sjømannen. Fiskeri Med Snurp 7 reiste han sidan på fiske med, og var mellom anna med på å levera salta sild til Hamburg i Nord-Tyskland. Folk var svolte, og effekten av krigen var enno særs synleg. Seinare reiste Anders til sjøs på mellom anna tankbåtar, og fekk sjå store delar av verda. Han gifta seg med Kristi, og flytta til Austevollshella, men fekk ingen barn. Ein skipskamerat fortalde korleis det var når han skulle reisa ut. Den treårige sonen gret og klamra seg til beinet hans heile dagen. Det var tungt å ha familie og vera sjømann på den tida. Du kunne vera ute i fleire år om gongen, og når du kom heim att, kjende ikkje barna deg att og var redde deg, seier Anders. Han kjem brått på at han har samla ei rekkje fotografi frå og 50-talet i ein album, og reiser seg og går raskt og medviten for å henta han. I ein brun, sliten bok viser han journalisten fotografi frå både Havøy I, Sigrid og seinare då han var om bord tankbåtar. Nordisk brorskap på verft i København, bilete frå staden han let seg tatovera, og bilete av unge damer han vart kjend med som sjømann. Dessutan er det ingen tvil om at unge Våge var ein skikkeleg stram og atletisk kar. Anders reiste ei årrekkje på fiske med legendariske austevollbåtar som Ståløy som fiskar og Ole Bakk, då som styrmann. Folk som kjenner Andres karakteriserer han som eit arbeidsjern og som ein stolmar med stor s. Likevel vil ikkje 93-åringen ha noko skryt. Eg har aldri fått skryt, og eg har heldt meg i bakgrunnen og har villa vera ven med alle, seier den gamle sjøulken, framleis ivrig framoverbøygd. Likevel er den enorme arbeidskapasiteten hans godt kjent. Mange har hatt vondt for å forstå kvifor eg kunne gjera så mykje meir enn andre, seier arbeidsjernet. Det er ikkje tvil; ei knipe om bord i eit skip eller fiskebåt, må det ha vore ei enorm styrke å ha ein mann av Anders sitt kaliber ved si side. Trond Hagenes 7

8 8

9 Med hjarta for havet Ei kraftig, men lun røyst ropar kom inn, kom inn! før eg har rukke å trykka på ringeklokka. Døra går opp, og ein stram, smilande mann ynskjer meg velkomen inn i heimen sin på Hundvåkøy. Ståløy unge menn med hatten på snei, derav seks Drønen-brør. Fotografiet som heng i gangen til Birger Drønen (82) seier mykje om kva som er viktig i livet i hans; fiskeri og familie. Størje og dory Yngst av sju brør og tre systrer, står Birger no att som den siste gjenlevande. Han hadde eit nært forhold til syskena sine, då spesielt brørne. Me var ein særs samansveisa gjeng. Sjølvsagt kunne me vera høgrøysta mot einannan, men det stakk aldri djupt, fortel Birger, som måtte på fiske like etter han var konfirmert i Då var det brørne som tok hand om veslebroren. Birger reiser seg og går bort til ein massiv treskjenk frå 50-talet. Der finn han fram ei stor bok som han tek med seg bort att til journalisten. No skal eg visa deg noko eventyrleg, seier Birger i det han opnar boka og blar. Bileta i boka er på alder med treskjenken, og viser fiskar større enn menneske. Fiskane vert halne om bord i fiskebåtar som ligg på halv åtte grunna tyngdeskilnaden. Sjå så fint det er, størjefisket! Sjå på all den fisken! Birger blar ivrig. Heile andletet hans smiler, og leppene vibrerer som om han heile tida skal til å seia noko. Det... Det var eit eventyrfiske! Heilt utruleg. Så var det jo dory me fiska med, held han fram og strekkjer ut armane for å demonstrera korleis fisket gjekk føre seg. Nok ein gong går Birger bort til skjenken, no for å finna ei bok om dei små hjelpebåtane. Sjå på desse båtane! Er det ikkje flott? Birger fortel om korleis fiskarane måtte bruka handmakt for å få fangsten om bord, og kor revolusjonerande det var då ringnôta kom midt på 60-talet. Eg hugsar det så godt, seier han og ser mimrande ut stovevindauga. Kalla opp etter faren Sidan 1941 har Drønen-familien eigd Ståløy, og i 1963 kjøpte dei Storeknut òg. I byrjinga vart Storeknut leigd ut, og vart mellom anna nytta som vêrvarslingsskip i Nordsjøen. Båtane vart på denne tida delte på dei seks brørne, som før hadde eigd dei saman. Rasmus og Kristoffer fekk Ståløy, og Nils, Ole, Knut og Birger Storeknut. I 1967 vart den fyrste Storeknut bygd om til ringnôtar, og har sidan den tid vore brukt til fiske, fortel Birger. Det har til no vore tre Storeknut -ar. Namnet kjem frå far til Birger og brørne, som enkelt nok heitte Knut og var ein stor mann! Då lyset kom Det ringer på døra, og inn kjem Anna Dorthea, eldste dottera til Birger. Han lyser opp. Sjå kor ho liknar på mor si, seier Birger og snur seg i stolen slik at han ser rett på eit foto av kona si, Kjellaug Lilly. Birger har heilt rett; det fyldige, mørke håret, og dei klåre, store augo har nok Anna Dorthea frå mor si! Eg har vore enkemann i fire år no, seier Birger roleg. Han minnast alt han har opplevd saman med Kjellaug, som kom til Hundvåkøy for å tena hjå tanta si på førtitalet. Me vart saman i 1947, men gifte oss ikkje før i 1951, fortel Birger. Året etterpå kom Anna Dorthea til verda, same år som lyset kom til Austevoll. Det var heilt fantastisk. Alle var ute den kvelden og stod på haugane rundt forbi for å sjå lyset som kom i hus og stolpar. Dagen etter skulle Anna Dorthea døypast, og me venta med å stryka dåpskjolen til etter lyset var kome. Birger ler, og Anna Dorthea smiler og nikkar; denne historia har ho høyrt før. På godt og vondt Som fyrste barn av seks, hugsar Anna Dorthea godt tidene då faren reiste på fiske og var vekke fleire månadar om gongen. Ho fortel om isandsfisket, og om Birger og brørne som reiste fram og tilbake over Norskehavet heile seks gongar på ein haust. Så hugsar eg i 1959, då tvillingane vart fødde, held ho fram. Birger lyttar på dottera. Dei vart fødde her i stova som me sit i no. Far var på fiske, og kom ikkje heim att før Bjørn og Lillian var to månadar gamle, fortel Anna Dorthea. Birger snur seg i stolen igjen, og ser ut av det store stovevindauga og mot barndomsheimen sin. Eller Drønshuset, som det vert kalla. Birger og Kjellaug gifta seg i 1951, og fekk seks barn. 9

10 Alle Drønen-brørne, frå venstre nede: Arne, Kristoffer, Rasmus, Nils. Oppe frå venstre: Ole, Knut og Birger. Biletet som heng i gangen til Birger, som sjølv er nummer fem i andre rekkje. Den stakkar stuerten, som sit i kvit framme, er pressa inn mellom Kristoffer og Rasmus. Den fyrste Storeknut vart bygd om til ringnotar i Tenk, ein dag for åtte år sidan sat eg her i stova og snakka med Bjørn. Berre to timar etterpå ringte dei. Birger vert stille, og eg høyrer han pustar tungt. Son hans, Bjørn, hadde fått hjartestopp, berre 42 år gamal. Gullbryllaupsfeiringa til Birger og Kjellaug vart erstatta med gravferda for son deira. Det er då det er godt å vera ein stor familie, seier Anna Dorthea. Ho sit med folda hender og ser på far sin. Det var så tungt å missa Bjørn. Birger tek ein pause. Eg har levd eit rikt liv, på godt og vondt. Dageleg på internett Det er noko kaldare i lufta når Marsteinen vitjar Birger for andre gong. Birger og bilen hans står ved vegen dryge hundre meter unna huset hans, der postkassen er. Han drøsar med ein sambygding, men er rask med å koma seg bak rattet når han ser journalisten kjører forbi! Kontrasten mellom den kalde lufta ute og den varme, lune stova er tydlegare i dag. Eg måtte berre ha meg ein kjøretur, skjønar du, seier ein smilande Birger, medan han tek av seg hatten, skjerfet og jakka. Det er til Storebø og Sentrumsbygg han plar kjøra for å treffa folk no, seier han. Før var det i butikken på Austevollshella me møttes. Eg trur eg snakkar for mange når eg seier at eg saknar den butikken, held han fram. Der vart alltid siste døgerets fangstar diskuterte, og ein kunne gå med litt meir heva hovud om ein hadde slått 10 naboen i mengd fisk! Birger humrar. Men det er vennskaplege konkurransar, det har alltid vore litt slik. Birger tek journalisten med opp i andreetasje i huset. Like ved trappa, står ei datamaskin. Her sit eg kvar morgon og sjekkar dagens fangstar på internettskjermen. Så smilar eg litt breiare når Storeknut gjer det godt, skjemtar den blide mannen, og me trekkjer ned att i stova. Folkeglad bestefar Birger har i dag ein son og tre barnebarn som jobbar om bord på Storeknut. Ein av barnebarna, er Anders Douglas (24), som er på veg inn i stova til bestefaren. Han er styrmann på ringnotaren. Birger ser stolt bort på sonesonen, som akkurat har kome heim for jul. Eg synest det er svært at barnebarna mine er interessert i fiske og vil vera med å driva det vidare. Det gledar meg å sjå dei unge på fiskebåtar, seier Birger. I haust fekk Anders Douglas oppleva eit kast med Storeknut som gav dei heile 700 tonn hestmakrell. Det er sånt ein berre får oppleva eit par gongar i livet, seier den unge styrmannen. Bestefaren er alltid blant dei fyrste han ringer til dersom det skjer noko stort om bord. Det er takka vera han der og syskene hans at det er blitt ein arbeidsplass for oss, seier Anders Douglas og nikkar bort på Birger. Han fortel vidare om bestefaren si evne til å snakka med folk, og korleis dei alltid måtte stoppa opp når dei var på turar saman, fordi Birger alltid møtte folk han ville prata med. Huska du ikkje den gongen me skulle på båtmesse i Bergen? Du snakka så mykje, at me ikkje fekk tid til å sjå på ein einaste båt. Ja, ja, sånn kan det gå! Birger ler, og Anders Douglas har vanskar med å halda seg han òg. Lyset og bruene Anders Douglas må reisa igjen, og me vert aleine i den store stova. Birger seier han er takksam for livet, og for familien han har rundt seg. 14 barnebarn og tre oldebarn har han rukke å få - førebels. Det er eit stort sprang mellom dei djupe sorgene og dei store gledene han har opplevd, likevel smilar han der han sit og ser ut mot Drønshuset. Det største eg har opplevd i livet, er då lyset kom i 1952 og alle bruene som har kome i Austevoll. Tenk å få oppleva å kjøra over til Storebø! Det er framleis dagslys på Hundvåkøy når journalisten forlét den varme heimen for andre gong - mange gode historier rikare. Det vesle av frost som har lagt seg på bilen, tinar lett når Birger vinkar frå døra. May Linn Clement

11 Forliset av Møgsterøy Aldri kjem John Hanøy (70) til å gløyma morgonen den 6. april Seksten år gamal, fekk han arbeid på Lars Olai Møgster si nye inntektskjelde; Møgsterøy. Eventyret om bord skulle visa seg å verta kortare enn venta. 11

12 Eventyret som enda brått Etter eit vellukka sildefiske vinteren 1957, reiser Møgsterøy direkte nordover på lodda i mars same år. Loddefiske er noko heilt nytt, og den ganske nyrenoverte Møgsterøy er utstyrt med siste skrik innanfor fiskeri; to dorybåtar, to lettbåtar på dekk og to svære bomullsnøter; ei på 15 og ei på heile 23 famn djup. 31. mars. Møgsterøy er på veg nordover, og plukkar opp 13 mann i Sigerfjord, og ein mann pluss stuerten i Tromsø. På kaien står òg ein tynn og spe fjorten-femtenåring og spør etter jobb. Skipper Birger Sandtorv stussar. Guten er ung, og munnbruken hans går ikkje akkurat hand i hand med den kristelege skipperen sine normar. Men stuerten treng ein messegut, så la gå. 21 mann luffar vidare nordover. Kastar og lossar I Honningsvåg bunkrar fiskebåten olje før han går vidare til Porsangerfjorden i Finnmark. Dei kastar og kastar, til Møgsterøy er full med fisk; hektoliter. Fyrste last reiser dei til Honningsvåg for å lossa. Deretter går turen til Varangerfjorden. På same måte, er mannskapet på jobb heile dagen til båten er full. Andre lasta går til Vadsø sildoljefabrikk. Her sym lodda heilt inne ved kaien. Ein annan fiskebåt, Uran, ligg til og med og kastar medan han lossar! Dårleg vêrmelding 5. april. Møgsterøy går ut frå Vadsø, og mannskapet kastar til båten igjen er full. Men grunna stor pågang i Vadsø, må dei til Honningsvåg for å lossa. Vêret er fint og stille, men på radioen melder dei nordleg, liten til full storm. Basen og skipperen diskuterer om dei skal bli i Vadsø eller om dei skal gå vestover mot Honningsvåg. I åtte-nitida fredagskvelden set Møgsterøy kursen mot Honningsvåg. Klokka sju laurdagsmorgon går John på vakt. Ikkje har 17-åringen kome inn i styrhuset, før ein kraftig sjø kjem. Båten vert slengd over på babord side. Skipper Birger Sandtorv skjønar at Møgsterøy må evakuerast. Han gjev ordre til John og ein nordlending. 13 mann hoppar om bord i den eine doryen. John og ein nordlending, som begge står att i Møgsterøy, slår kvar si øks mot brøkene, stroppene som held doryen fast i dårleg vêr. John treff, nordlendingen bommar - doryen vert hengande skeivt og alle mann i nôtbåten fell ned i baugen. Skipper Sandtorv tek affære. Han får øksa i hende, og hogg av brøka bak; doryen er endeleg laus. Brått brekk aktermasta og fell rett mot doryen på sjøen. Antennekrossen treff baugen, og masta vert liggjande og pressa båten ned. Med rein handmakt, klarer mennene i båten å pressa masta vekk. Møgsterøy rettar seg opp att. I løpet av berre nokre minuttar er lettbåtane, som var ekstra godt knytte fast, knuste vekk. Berre motorane ligg att på dekk. Hent øksene i livbeltekassane bak på båtdekket! 12

13 Skipper Birger Sandtorv ropar at alle må henta livbelta sine i lugarane. Når John går inn mot lugaren sin har han vatn til livet. Plutseleg kjem livbeltet flytande mot han. I gongen på veg opp att møter John den unge messeguten. Han har berre underklede på. Han er i sjokk, og ler og gret om ein annan. Mannskapet pakkar ungguten inn i skinnfrakken til basen og kastar han mot doryen i sjøen. Heldigvis treff dei båten. Ta tak i livbøyen! Møgsterøy dett ned på styrbord side, og mannskapet får lausna den andre doryen. Mannskappet kjem seg om bord i notbåten - berre skipperen og styrmann Kristoffer Blænes står igjen i det som er att av Møgsterøy. Styrhuset er det einaste av Møgsterøy som er over vassoverflata. Etter boka, skal skipperen vera han siste som forlet eit farty. Slik er det ikkje denne gongen. Skipperen hoppar ut i sjøen, og kjem seg om bord i den fyrste doryen. Ein stor sjø tek Møgsterøy. Styrmann Blænes vert med i fallet. Like før dragsuget kjem, får mannskapet i den andre doryen drege Kristoffer om bord. No er dei sju mann i eine doryen og 14 i han andre. Alle er i live. Dei to notbåtane driftar etter kvart frå einannan. Doryen med flest folk i, held på å søkkja, og må kasta alt utstyr dei har om bord, på sjøen. Når snøen lettar, ser mannskapet i doryane kvarandre igjen. I fem timar ligg dei to nôtbåtane i havet, før Vikheim og Bondøy kjem og reddar dei. Det var fem austevollingar som opplevde forliset av Møksterøy. Skipper Birger Sandtorv, styrmann Kristoffer Blænes, Reidar Heggholmen, Njål Møgster og John Hanøy. Mista luten I solveggen heime i Kolbeinsvik, sit John og kona Annlaug. Begge hugsar dei episoden på kvar sin måte; medan John var oppi det heile, opplevde Annlaug forliset via radioen. Det var palmelaurdag alt hende. Me var ikkje kome saman på den tida, men eg var veldig begeistra for John, seier ho og ser på mannen sin. John fortel om då dei kom seg til land att, om fiskarheimen som tok imot mannskapet med suppe og varme klede. På Hurtigruta Erling Jarl frå Båtsfjord og ned att til Bergen, fekk dei eta restane etter middagen om kveldane. Me fekk fem kroner dagen i kostpengar, og middagen om bord kosta fem kroner. Så me hadde jo brukt opp kostpengane allereie då me kom til Tromsø. Grunna tapet av alle eigendelane dei hadde med seg om bord i Møgsterøy, hadde ingen av mannskapet noko ekstra å rutta med. Eg mista mellom anna heile luten min på kroner frå sildefiske, fortel John. I Bergen tok Halvard Møgster, som då gjekk på skipperskulen der, i mot karane. Han gav dei reisepengar til rutebåten heim til Austevoll. Ei veke etter forliset, laurdag 15. april, klokka var dei tilbake i Kolbeinsvik. Var unge Historia om Møgsterøy er ikkje vorte skrive om i media før, og dette er fyrste gong John går i detaljar og fortel korleis forliset skjedde. John og kameraten Reidar Heggholmen er dei einaste av austevollingane om bord som framleis lever. Begge var dei unge då hendinga gjekk føre seg. Eg vart 17 år i løpet av turen. At eg var så ung, trur eg gjorde meg meir uredd. I motsetnad til mange av dei andre om bord, hadde eg ikkje kone og barn å tenkja på då, seier John, som i dag har fire barn og sju barnebarn. Han har fleire gongar i ettertid vore i området der forliset av Møgsterøy fann stad. Det kjem alltid fram igjen, avsluttar John. May Linn Clement 13

14 I Njords nåde Munin er ute på oppdrag. Er havguden Njord i godlune, vil han kanskje lata Olav Endre Drønen og Marsteinens utsende smaka på godbitar frå spiskammerset sitt. Skoltafjorden ligg nesten speglblank. Det er tidleg om morgonen. Klokka er berre sju. Om eg gnir meg i augo, har eg ingen ting å klaga på. Allereie har Olav Endre Drønen vore vaken i fleire timar. Munin tøffa sørover frå Kvaløy ved Bakkasund allereie i halvsekstida. Ukristeleg tidleg. No ligg båten ved kai i Kvalvåg og ventar på bladfyken som skal vera med og bisna på trål, reker og bifangst. Feltet, som er eit av berre ein dryg handfull blant øyane våre, ligg parallelt med Ystaneset i Skoltafjorden. Det er eigentleg feil årstid for å fanga store mengder reker frå djupet, men etterspurnaden er stor. I dag vonar han å fiska ferdig ei av førehandstingingane sine, og kanskje ha nokre kilo att til faste, sjømathungrige kundar. Ved Kandeloskjeret har måsane etablert kolonien sin. Eit par vengjeslag unna ligg tyskarane sine fiskebåtar. Her vert det nok sløya fisk til å halda unge, vonefulle kjuklingar trinne nok til å klara barnetilvêret. Uvêr, drag og store, kalde bråttsjøar er langt unna. Når Olav Endre gjer reketrålen klar, er det krusingar som knapt kunne skapt storm i eit vassglas på fjorden. Nokre av dei svoltnaste måsane er med oss, og padlar i moderat dorgefart etter oss. Å tråla er drepande keisamt, seier Olav Endre. Før trålen er på veg ned mot botnen, er det likevel hektisk aktivitet om bord. Trålen vert slengd ut frå trommelen sin, dei tunge tråldørene vert hekta på, og så er han laus. Reketrålaren brukar kubein for å løysa wiretromelen. Trålkulene er brått forsvunne under overflata. Trålen, med ei maskevidde på 35 millimeter, er på veg ned mot djupna for å henta opp dei små, raude krepsdyra som kystganane set så stor pris på. Brukskonflikt Det går sakte med oss. 1,1 knop står det på gps-en. Ekkoloddet visar omlag 180 meter, og botnen har eit gul-grønt skin. Det betyr at det er sediment eller leire under oss. Hadde det vore raudt, eller stein, ville trålen sett seg fast. Og det kan vera farleg for ein liten fiskebåt. Stort sett er det problemfritt å tråla på dei faste felta. Ein stad er det gamle krigsflyrestar som kjem i trålen, men andre stadar kan det vera meir prekært. 14 På ein av dei beste felta våre, veit eg at mange store fiskefartøy slengjer frå ser wire og tungt skrap. Dette er livsfarleg. Set du deg fast i desse, er det ikkje berre til skade for bruket, men det kan godt gå som med Stokkøy, som sakk på få sekund. Lærlingen, som var på dekk klarte å koma seg vekk utan problem, men skipperen måtte knusa ei rute på styrhuset. Hadde han sett seg fast kunne det gått ille, seier Olav Endre. Han har telefonisk kontakt med Tor Heine Drivenes, som er langt meir rutinert på rekefelta enn det han sjølv er. Det er forventninga til fangsten som loddast fiskarane seg i mellom, og ikkje minst luftar dei frustrasjonen over at andre er i ferd med å leggja beslag på felta deira. Krepseteiner og djuptvassgarn er vanskeleg å hanskast med. Fastståande reiskapar har føretrinn. Det er årsak til gråe hår hos ei som driv med reketråling i Austevoll. Me har ingen andre stadar å gå. Ein ting er at me kan ha planlagt å tråla ein stad, og har brukt mange timar på å gå til staden, berre for å måtta finna ein annan stad fordi det står utstyr der. Eit anna poeng er at alle som set krepseteiner bør satsa på å setja dei i hellinga like ved rekefelta. Der er her krepsen står, og me kjem ikkje i vegen for kvarandre om dei gjer det på den måten, seier Olav Endre. Krepsefiskefeberen er i ferd med å breia om seg i Austevoll, og rekefiskarane fryktar at dei så og seia vil bli stengde ute frå felta sine. Olav Endre kunne godt tenkt seg at folk merka utstyret sitt så godt, at det berre var å ta ein telefon for å vita korleis bruket er sett på felta. Gudar i havet Munin trekkjer framleis tålmodige måsar til det grøne skroget sitt. Ute på Skoltafjorden er det klare teikn til at fellesferien for lengst er unnagjort. Sola skin på den vesle øya forut, som forvirrande nok heiter Slåtterøy. Olav Endre fortel om reka. Det er for tidleg til at me kjem til å få særleg mykje. Ein av kollegane hans har sett kursen langt vestom land. Får han mykje i trålen sin der ute, kan det vera eit teikn på innsig av dei små, raude godbitane. Sjølv synest skipperen at rognreka du får i januar er den beste. Den beste tida er i perioden tre dagar før og tre dagar etter fullmåne. Dessutan er solskin gode greier. Om vinteren er marginane mindre under tråling. I ille vêr, med mykje drag og store bylgjer, kan det vera direkte farleg med motorstogg eller andre tekniske problem når ein har tung trål ute bak båten. Men Munin gjer jobben sin utan problem i dag. Det er kjekt å ha ein stålbåt. Med ein vinkelslipar og eit sveiseapparat, kan du tilpassa det meste du treng sjølv, seier Olav Endre. Munin er truleg ein hamnebåt, bygd tidleg på 1980-talet. Og kjekk å ty til når det er så som så med aktivitet på ringnôtbåten Storeknut, der Olav Endre er styrmann. Dessutan har austevollingen vore ute av spel ei stund etter ein infeksjon i ryggen. Då var det forfriskande å kara seg ned i båten å ha noko å hengja fingrane i. Tidlege morgonar og lange tråleseansar plagar ikkje den stoiske austevollingen. Med seg om bord har han tidtrøye i form av tidsskiftet Historie. Eg likar historie, og tek heller for meg dette bladet enn til dømes Illustrert vitenskap, seier skipperen. Dessutan har han sansen for norrøn mytologi. Båten er døypt

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.-

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.- Leidarsteidn Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr. 60.- Innhald Side Kjære medlem og lesar...................... 3 Bømlo Tur og Sogelag 30 år.................. 4 Frå båtboka................................ 6

Detaljer

Leidarsteidn. Årshefte 2005. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,-

Leidarsteidn. Årshefte 2005. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,- Leidarsteidn Årshefte 2005 Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr 60,- Innhald Forord ved leiar i Bømlo Tur- og Sogelag... s. 3 Styre og nemnder... s. 4 Espevær-bilete... s. 5 Frå Norsemann til Roerwater... s.

Detaljer

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler Olaf Moriarty Solstrand Trolløya eit godnatteventyr Solstrand Tekst og Bobler 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski www.olafsolstrand.no/trolloya/ Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

Detaljer

Leidarsteidn. Årshefte 2004. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,-

Leidarsteidn. Årshefte 2004. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,- Leidarsteidn Årshefte 2004 Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr 60,- Innhald Forord ved leiar i Bømlo Tur- og Sogelag... s. 3 Om Leidarsteidn... s. 4 Styre og stell... s. 4 Skipsruta Stavanger - Haugesund - Sunnhordland

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

Jaktblad. Mitt. Europas jaktskyttarkonge Ekstremjakt på Vestlandet Polarsirkelens MacNab

Jaktblad. Mitt. Europas jaktskyttarkonge Ekstremjakt på Vestlandet Polarsirkelens MacNab TOPPTEKST 1. utgåve mai 2014 1. årgang Europas jaktskyttarkonge Ekstremjakt på Vestlandet Polarsirkelens MacNab Høgfjellsjakt i Kirgisistan Elgokser i Yukons villmark Diana Jagtrejser i førti år 1 Utgjeve

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Onsdag 5. juni 2013 Årgang 38 nr 43

Onsdag 5. juni 2013 Årgang 38 nr 43 H HOS OSS På kommunal tomtejakt? Mange ønskjer å slå rot i Suldal, gjerne på ei kommunal tomt. Svein Tore Ulset fortel om godt tomtesal dei siste åra. Side 2 og 3 Onsdag 5. juni 2013 Årgang 38 nr 43 Kommunen

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar * Brann i Gudvangatunnelen

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

alvåg kystkulturstemne

alvåg kystkulturstemne alvåg kystkulturstemne fredag 3. til søndag 5. august 2012 generalsponsor Kystpuls.no Nettstaden der alle kan delta i diskusjonar, opprette eigne soner, legge arrangement i kalendaren og mykje meir! Legg

Detaljer

Helsesenter til 36 millionar

Helsesenter til 36 millionar Sommarpraten: Per Nordstrand SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Ingen grønskolling Lars-Henrik Paarup Michelsen nyttar fartstida si i politikken og datatilsynet godt når har arbeider for eit grønt skifte innanfor

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg 1 TORSDAG 8 APRIL 2010 NR 13 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Satsar på foredling Avskjer frå laks, som Roger Hofseth her viser fram har tidlegare gått til avfall, men skal no verte kalsium, protein og fiskeolje.

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

Roman. Omsett frå engelsk av

Roman. Omsett frå engelsk av Roman Omsett frå engelsk av øystein vidne s Det Norske Samlaget oslo 2009 originaltittel : Little Brother 2008 by Cory Doctorow 2009 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag & sats: Øystein Vidnes Omsl

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

ÅRBOK FOR SYKKYLVEN 1994 SYKKYLVEN SOGENEMND

ÅRBOK FOR SYKKYLVEN 1994 SYKKYLVEN SOGENEMND ÅRBOK FOR SYKKYLVEN 1994 SYKKYLVEN SOGENEMND INNHALD: 'side Hermann Starheimsæter: Vatn... 1 Roald Solheim: Føreord... 2 Eldar Høidal: Rapport frå Sykkylven sogenemnd... 3 Astor Furseth: Med Aure som leikeplass...

Detaljer

Austevoll - friske opplevingar

Austevoll - friske opplevingar Austevoll guide 14/15 visitaustevoll.no 2 Austevoll - friske opplevingar Austevoll er eit særs vakkert øyrike sørvest for Bergen. Staden er kjend for den flotte naturen og eit rikt kulturliv. Friske opplevingar

Detaljer

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS GRATISAVIS Den løynde smilekulpen Ned eit juv, over eit gjerde og bakom ein stein finn Julia Herault og Siri Tronerud Andersen ei skjult badeperle. Badeguide side 18 & 19 FOTO: VIDAR HERRE 2 Det våte element

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer