www. kkph. no Innhold 30 tekster av 21 skrivere hvorav 4 debutanter 24 dikt, 4 prosatekster, 1 novelle og 1 aforisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www. kkph. no Innhold 30 tekster av 21 skrivere hvorav 4 debutanter 24 dikt, 4 prosatekster, 1 novelle og 1 aforisme"

Transkript

1 kraftverk46

2 Kraftverk er en antologi med dikt og prosa av uetablerte skrivere. Kraftverk ble utgitt første gang i Fra 2007 ble Kraftverk også lansert som internettbasert tidsskrift. I 2013 kommer Kraftverk med 3 utgaver: Nettutgaver vår og høst (nr. 45 og 46) og papirutgave i desember (nr. 47). Nettutgaver kan leses og papirutgaver bestilles på Kunst, kultur og psykisk helse i Bergen kommune står bak utgivelsene. Et overordnet mål for KKPH er å stimulere til økt kunst- og kulturdeltakelse blant psykisk syke, med fokus på det skapende. Leder for Kunst, kultur og psykisk helse er Livelin Remme. Innhold 4 8 FORORD Fanny Holmin ESSAY Litteratur til trøyst. Om dikting og diagnosar Jan Inge Sørbø 30 tekster av 21 skrivere hvorav 4 debutanter 24 dikt, 4 prosatekster, 1 novelle og 1 aforisme www. kkph. no Dugghjerter Mentale halmstrå Skihytta Irene Anderssen La skje. Det Siri Ansok, debutant Det neste liv Onkel tåke Singel og sånn Harald Juul Fyr Eg kvesser blyanten Evige Internett Johanne Magnus Morgenkor Marjatee To svarte drops Simen Kjærsdalen Unnlaug Oppedal Messaoudi 22 Gløgg gutt Utgiver: Bergen Kommune Kunst, kultur og psykisk helse ved Bergenhus og Årstad kulturkontor Formgivning: Ian J M Holcroft Roast, Bergen ISSN: Kraftverk Redaktør: Fanny Holmin Redaksjon: Henning Bergsvåg Mariann Dalen Husveg Torfinn Langelid Randi Magnussen Gunnar Staalesen Kontakt redaktør Fanny Holmin: E-post: Adresse: Bergenhus og Årstad kulturkontor, Kraftverk ved redaktør, Neumannsgate 1, 5015 Bergen Telefon: Kontakt for salg eller andre spørsmål: E-post: Telefon: En stor takk til bidragsytere og samarbeidspartnere. Det er ikke tillatt å kopiere fra dette tidsskriftet, uten med samtykke fra forfattere og utgiver Eldrid Dyrset Historie Øyne Alf Kjetil Flatøy Du spurte meg Gunhild Hofstad En kastrert bikkje kan fortsatt logre Joacim Johnsen, debutant Øyeblikkets nakne nærhet Vidar Kolås, debutant Dette er ikke meg Vanja Kvam 1984 Fuglene Helene Larsen Øyekontakt Lise J Libak Gjenskapelse Beate Fjelde Mæland Slik går dagene Ole Pust Jonsok Kolbjørn Støyle, debutant Din storm Om å vaske et vindu Hanne Østhagen Vil du sende oss tekster? Mer informasjon finner du her: 35 En aforisme Rolf Johnsen Avstand Mosaikk bak øyelokk Lindusen

3 OM PLANAR OG DRAUMAR OG MÅL Av Fanny Holmin Kunst, kultur og psykisk helse er så smått i gang med tankearbeidet omkring ein ny kommunal plan for tiltaket. Kraftverkredaktøren er difor i det grublande hjørnet. Eg er her ein stad bak alle stablane. Stablane av kvardagar tett inntil og oppå kvarandre som falleferdige tårn av uhøvla klossar. Stablane av usorterte draumar som namnlause og halvferdige ikkje er i stand til å forklare seg eller stå fram i forklarande lys. Stablane av nederlag og skamfulle små sorger som prøver å gjere seg anonyme i ytterkantane av tilveret. Og stablane av planar og mål som stadig roterer, vender og vrenger seg. Fanny Holmin er poet og scenekunstnar. Ho debuterte med diktsamlinga Song for to stemmer og ein lukka munn på Aschehoug forlag. I mange år arbeidde ho i Bergen med eigne sceneproduksjonar i samarbeid med musikarar, videokunstnarar og dansarar. Ho var også redaktør for Kraftverk i Fanny er no busett i Volda, og arbeider delvis ved høgskulen der, medan ho fullfører masterstudiet Meistring og Myndiggjering. FORORD Vi seier at vi må ha eit mål. Medan målet er noko som vil endre seg medan vi beveger oss mot det. Vi seier at vi må ha ein plan. Medan det alltid finnast fleire vegar til målet. Som også endrar seg. Kanskje nettopp alt etter kva for ein plan vi slår inn på. Planlegginga i ein prosess fram mot ei muligheit, fram mot eit ynskje, ein draum eller ein visjon, dreier seg like mykje om å modne ideen som å velje og føresjå den nøyaktig rette vegen fram mot målet. Eg kan ha lett for å tenke for vanskeleg og for lenge på alle detaljar før eg tør å gå i gang med ei oppgåve, kva det no enn skulle vere, skrive ei fantastisk ny tekst, få orden i den arkivhaugen på skrivebordet, eller delta i utviklingsprosessar på jobb. Men prosessar består av alle dei ørsmå skritta til saman, og det er ikkje alltid så skjebnesvangert kvar ein finn på å setje ned foten akkurat 5

4 i augeblikket, for det er det som held ein gåande. Det minste skrittet skal ikkje nedvurderast, om det så er eit snublande skritt til side, så må det til for å vinne att balansen. Du kan aldri sette deg for små mål. For alt er ein del av ein større plan. Men kva er planlegging? Å planlegge både er ei handling og handlar om å handle. Å planlegge og å handle og vere i aktivitet er ein kontinuerlig prosess som skal dra nytte av kvarandre. Gjennom å planlegge og konkretisere nettopp slike saker som er vanskelege å planlegge og konkretisere, veks nye erkjenningar fram. Tåka lettar og det blir lettare å forstå og sjå for seg dei ulike mulige framtidige scenario. Og det blir råd å gå i gang med å stige inn i landskapet, tørre setje foten ned på i alle fall dei tre fyrste sikre plankane som ligg framfor ein i myra. tilbake. Og hugse på alt det gode som ein har fått gjort, så langt som ein har gått. Og då ser det veldig ofte ut som om det har vore ein plan med det heile likevel. Ein god plan. Tusen takk til alle bidragsytarar i Kraftverk 46. Heilt utan at vi i redaksjonen har kunna planlagt det, men nettopp slik som vi drøymer om, har de velvillig overøst oss med tekster og gode ord. No har vi nådd målet vårt, for denne utgåva. Ein plan ser alltid så skråsikker ut der den ligg ferdig. Men all den tvil og usikkerheit som den har oppstått under, lurer under overflata. Planen er eit forslag, handlingsforslag, til stadig justering. Den gode planen har ingenting i mot verken å hoppe bukk over seg sjølv eller legge seg flat, og målet er både ein veg og eit kvilepunkt. Om ikkje anna så kan planane vere gode å sitje på. Alle desse planane som det aldri vart noko av. Ein kan tove dei saman og legge dei under baken når ein tar seg den velfortente kaffikoppen etter å ha plumpa med begge føtene i myra. Så kan ein sjå seg Fanny Holmin 7

5 LITTERATUR TIL TRØYST OM DIKTING OG DIAGNOSAR Av Jan Inge Sørbø I romanen Juloratoriet av Göran Tunström står det nokre linjer som eg har tenkt mykje på. Romanen opnar med ei tragedie: Den lyse og gode Solveig blir drepen i ei ulykke, ho blir trampa i hel av ein flokk kyr. Resten av boka handlar i grunnen om korleis dei ulike familiemedlemmene kjem til rette med det. Om ektemannen Aron blir det fortalt at han vandrar omkring på garden, «på utsiden av søvnen». Verda er blitt uforståeleg for han. «Ganske sakte, viss det i det hele tatt skjer, glir egenskapene frem av tingene, tar form, legger seg til rette, blir ett med sine navn. Men det finnes som oftest et hvitt øyeblikk rett før, som kan vare i flere minutter, da steinen nekter å bli stein, hånden nekter å bli hånd, da man ikke engang kan dø, siden man ikke lever.» (Tunström 1984, s. 23) Jan Inge Sørbø er professor ved Høgskulen i Volda, faglitterær og skjønnlitterær forfattar. Han gir ut boka Til trøyst. Å gje språk til psykiske kriser hausten ESSAY Den sørgjande Aron opplever at språket blir borte, og dermed blir også verda borte. Ting og namn skil lag. Grunnen er inne i han. Det indre livet er så sterkt at verda utanfor blir uforståeleg, namnlaus og kvit. Aron er i eit tomrom, der han verken lever eller er død. Det er ei kjent sak at psykiske påkjenningar kan verka inn på språket. Er det indre livet i for sterk rørsle, kan talen blir manisk, full av sprang og merkelege overgangar. Er det frose ned i sorg eller kvide, kan språket også frysa, og ein finn ikkje orda. Og framfor alt kan det bli vanskeleg å finna ord for det ein opplever. Ved sterke psykiske smerter, vil ein kanskje ikkje finna ord heller, for ein vil ikkje levera ut til andre det ein kjenner inne i seg. I slike krisesituasjonar får ein ofte bruk for diagnosar. Ein fagmann kan prøva å tolka situasjonen, og fortelja deg at du har ein kjent 9

6 sjukdom, og at det finst meir eller mindre gode hjelpetiltak mot den. Då er det fagmannen som får definisjonsmakta, det er han som avgjer kva slags ord som skal brukast: Bipolar, paranoid, tungt deprimert eller kva det måtte vera. Somme kan kjenna det som ein lette å få vita kva det er, særleg om dei blir tekne godt hand om. Andre kan oppleva dette diagnostiske språket som ei ekstra belastning. Uansett er det at det er fagmannen som eig dette språket. Det haltande, stotrande språket, der det tek tid frå tingen viser seg og til den får namn, blir endå meir haltande, eller det blir noko av grunnlaget for diagnosen. Fagmannen blir meir fagmann, pasienten meir pasient. Det siste året har eg arbeidd med ei bok som søkjer andre språklege kjelder enn dei diagnostiske, når kriser og liding skal skildrast. Eg er utdanna i litteraturvitskap, og har undervist i litteratur i mange år. Svært mange skjønnlitterære bøker handlar om kriser i ein eller annan forstand; det er ofte motoren i ei forteljing. Og mange fortel om erfaringar med psykisk liding eller sjukdom. I boka ser eg på tekstar av ein ti-tolv forfattarar, som eg meiner gir språk til psykiske kriser av ulikt slag. Mange skriv om eigne røynsler, som pasientar, deprimerte eller som pårørande. Somme har i periodar av livet blitt definerte som sjuke og vore innlagde, som Olav H. Hauge, Beate Grimsrud, Gunvor Hofmo og Amalie Skram. Andre byggjer på andre kjelder, eller dei har røynsle som pårørande. Lars Amund Vaage har skrive vakkert og skarpt om å vera pårørande til eit barn med ei sterk funksjonshemming. Det er tekstar om angst, depresjon og syner som somme ville kalla psykotiske. Det som har interessert meg, er kva som skil desse tekstane frå det meir diagnostiske språket. Det første, og mest slåande, er at dei litterære tekstane ikkje har noko klart skilje mellom sjukt og friskt. Dei skildrar sjølvsagt sjukdomstilstandar, og dei skildrar folk som blir friske. Men dei er ikkje opptekne av å dra skiljelinjer mellom dei to tilstandane. Og når ein tenkjer seg om, ser ein at desse skiljelinjene ikkje finst i livet sjølv. Dei oppstår i forhold til pengar, makt, arbeid og praktiske spørsmål. Når er eg så sjuk at eg ikkje kan arbeida? Når må eg få medisin? I den litterære skildringa er ein ikkje så oppteken av det. Snarare synes utfordringa for ein del av desse tekstane å vera at ein vil kjenna att det menneskelege i det som ved første augnekast verkar som rein galskap, som sjukdom og forvirring. Om vi held oss til Juleoratoriet, så skildrar den fleire sjukdomsutbrot. Sonen til Aron, Sidner, blir på eit tidspunkt lagt inn på sjukehus, og med god grunn. Men når vi les forteljinga om han, så tenkjer vi først og fremst: Dette var jo ein lett forståeleg reaksjon. Slik ville kanskje eg også reagert, om eg opplevde dei påkjenningane han gjekk gjennom. Hamlet sin ulykkelege kjæraste Ofelia blir kanskje skildra som «gal», og ho fører ein tale som er vanskeleg å forstå, før livet får ein trist slutt. Men Olav H. Hauge hentar henne inn att i det menneskelege, når han skriv: Du er ingi gåte, Ofelia Berre den gåta eit liv og eit hjarte er. 11

7 Skiljet mellom friskt og sjukt blir mindre opplagt når ein skildrar menneska, og ikkje skal gjera noko med dei. I mange litterære tekstar er det også slik at personane, om det no er forfattarane sjølve eller dei fiktive personane, hentar innsikt i erfaringane med sjukdom og krise. Olav H. Hauge deler dikta inn i tre slag: Dei som er skrive i den daglege, vanlege verda, dei som er skrivne i lyset frå hi sida, og dei som er blitt til heilt inne på den andre sida i det vi omtaler som sjukdom eller forvirring. Dei siste er skjelsynte, om dei i det heile teke finst, seier han. Dikt frå det kvardagslege livet er det derimot mange av. Men sjølv er han nok mest oppteken av dei som er skrivne i lyset frå hi sida ikkje frå døden eller det evige, men i psykisk forstand. Sjølv må han vakta seg for ikkje å koma for nært denne andre sida når han skriv, elles misser han kontrollen. Hauge hadde fleire opphald på Valen psykiatriske sjukehus, somme av dei langvarige. Men denne andre sida av han sjølv, som i diagnostisk språk må karakteriserast som sjukdomsperiodar, spela ei viktig rolle i diktarlivet hans. Det er vanskeleg å skriva nyansert nok om dette. Psykiske lidingar er harde og vonde, og det er ingen grunn til å romantisera dei. Men den andre sida av dette, ser ut til å vera at røynsler i grenselandet ser ut til å gje folk innsikter dei elles ikkje ville hatt. I dagbøkene skriv Hauge svært nyansert om dette. Eg argumenterer ikkje for den romantiske myten om at ein må lida for å skriva godt, det blir for enkelt. Men det ser samstundes ut til at ei spennvidde i erfaring, store svingingar i stemning og røynsler med kriser i nokre tilfelle spelar ei rolle for kreativ verksemd. Det diagnostiske språket kan, som eg skreiv, kjennast både frigjerande og bindande. Det kan vera godt å få svar på kva som plagar ein. Men det kjennest ikkje alltid godt å ha eit kaldt, vitskapleg blikk på seg. Tekstane i journalar kan vera både upersonlege og kalde, noko Beate Grimsrud skildrar godt. Dei kan også vera usanne, som når spesialistane diktar opp ein framgang hos det autistiske barnet som ikkje finst, slik Vaage skildrar det. Men eitt trekk ved det litterære språket er interessant i denne samanhengen. Mange gir uttrykk for at det å formulera seg, det å leita seg fram til eit uttrykk for det ein opplever, i seg sjølv har lækjande og lindrande verknad. Det uformulerte er tungt å bera på. Men det som er formulert, flyt fort over vatnet, som Oskar Stein Bjørlykke seier det i eit dikt. Den som opplever ein indre dramatikk, leitar etter ein måte å fortelja om det. Finn han eller ho det ikkje, aukar det smerta, og blir trykket for stort, kan det føra til utbrot av andre slag. Men finn ein ei forteljing som rommar smerta, kan det vera første steget mot betring. Det handlar om å finna fram til si eiga røyst. Det siste elementet eg vil peika på, er at det finst trøyst i mange av desse tekstane. Eg har lese Eidslott-dikt som tek deg med frå den nattsvarte botnen og opp i livet i fortetta forløp på nokre linjer. Dei kjennest truverdige, for dei kjem frå ein stad i verda. Eg har lese Skrams hospitalromanar som fortel om kunstnaren Else Kant som blir lagt inn og halden på sjukehuset mot si vilje, men som opplever tilfriskning på paradoksalt vis: Ho blir betre etter kvart som ho greier å interessera seg for dei andre pasientane 13

8 på avdelingane der ho er. Og ho blir nok også frisk gjennom sin eigen vilje til kamp. Eg har lese Alfred Hauge, som sender ein av sine karakterar nedover i tilværet, og erfarer at «på bunnen av tungsinnet bor tomheten». Men også han kan bli rørt av ei forteljing som har rom for hans eiga smerte. Alfred Hauge fortel også, sjølvbiografisk, om eit samanbrot som førte han ut av yrkeslivet og inn på institusjon eit halvt års tid. Der møtte han eit eigenarta fellesskap mellom dei som hadde berre det til felles at dei ikkje meistra sitt eige tilvære ein periode. Men som fann fram til kvarandre, og lyfte kvarandre opp. Frå denne tida formulerer han ei hardt tilkjempa trøyst: I din mørkaste time skal du vita at det kjem lysare tider. Det høyrest ut som ei triviell trøyst, men det kjem an på kven som seier det. Hauge fekk høve til å seia det til mange, og mange var det også som søkte han i vanskelege tider. Når dei kjente att erfaringane frå ein medlidande, hende det at dei trudde på han, og fekk nytt mot. Skal ein så avskaffa det diagnostiske språket, og heller lesa romanar? Fullt så enkelt er det nok ikkje. Medisinen må arbeida med sitt, og på sin måte, sjølv om fleire nok burde vita kor usikre og skiftande dei ymse diagnosane og kriteria kan vera. Men det trengst diagnostisk kunnskap og diagnostisk språk. Men både for dei som diagnostiserer og dei som får diagnosane kan det vera bruk for det andre språket, det som skildrar utan å skilja mellom frisk og sjuk, som ikkje skil mellom meg og deg, mellom behandlar og pasient, det språket som handlar om å vera menneske. Og her kan ein ausa av den gode skjønnlitteraturen. Jan Inge Sørbø 15

9 16 17

10 dugghjerter solen strømmer lune smil på dugget vindu der jeg kneler puster varmere tegner deg i hjerter IRENE ANDERSSEN mentale halmstrå mellom virkelighet og drøm tegner jeg broer i luften slår hormoner baklengs salto jeg blir en foss av ord og latter IRENE ANDERSSEN 19

11 skihytta fjellets ro kler tankene nakne uten blygsel de vandrer over vidder fjerner dagens stress solvarme drypp fra hyttetaket IRENE ANDERSSEN La skje. Det skje. Det var menn. Det var mann. Det var en. Det var vår. Årstid. Liv. Den som dro. Den som dro ut av meg. Den som dro meg ut på jordene. Ut av årstid. Det var vår og mer enn vår, og vi gjorde Du dro meg ut og du dro ut av meg, du forlot meg Og jordroten roterende rundt meg. Et år dratt ut av bane Dratt ut på et jorde og gravlagt. Lagt frem. Til fremsyn. Det var frivillig, det var ille. SIRI ANSOK 21

12 Gløgg gutt Gutten var så interessert i teknikk Biler og kjøretøy Hadde eget rom utallige leketøy av det slaget. Gikk bort til mannen i elektrisk rullestol Beundret og sa: Hvor har du fått tak i den? ELDRID DYRSET 23

13 historie jeg er ikke deres jesus du er ikke min gud jeg er et eventyr ALF KJETIL FLATØY øyne veien som virket så lang tok ikke ett skritt forbauset over øyeblikket da tiden snudde og du farget mitt blikk ALF KJETIL FLATØY 25

14 DU SPURTE MEG HVA JEG TRODDE JEG GA DEG MITT ÆRLIGE SVAR I GJENSKINNET DITT SÅ JEG AT GULL BLE TIL GRÅSTEIN GUNHILD HOFSTAD 27

15 EN KASTRERT BIKKJE KAN FORTSATT LOGRE Kent Radeberg satt ved kjøkkenbordet og smilte, avisen lå utfoldet på bordet og kaffegruten hadde ennå ikke samlet seg i bunnen av kaffekoppen. Avisen fortalte historien til den første rømte fangen fra det innestengte Nord- Korea. Diktatoren Kim Dongbang hadde verken bibel eller samvittighet til rådighet, gjestfrihet derimot hadde han nok av, en hel fangeleir til fulle. Hjelpeløse menn, uskyldige barn, de skrøpelige gamle, alle var velkommen til et liv i lenke. Mat fikk de finne selv, de avmagrede ble knekt og brukt som spisepinner og slik gikk det i generasjoner. Kent så for seg et liv blant små gule menn; som et fremmedlegeme i et dekadent bestialsk samfunn. Kanskje var det bedre sånn, de kjedet seg i hvert fall ikke. Han foldet sammen avisen og skylte ut det som nå hadde blitt en tykk masse i bunnen av koppen. Kent stilte seg ved vinduet. Ute var det like grått som forestillingen Kent hadde av veggene i den nordkoreanske fangeleiren han nettopp hadde lest om. I nabogården sto den gråtkvalte bikkjevalpen til Jens Sørgård og sang. Det ville vært et sørgelig syn for et normalt sinn, men for apatiske Kent Radeberg var det like irriterende som fuglekvitter. Han ble grepet av forakt, forakt mot de tilsynelatende intetanende menneskene. Der ute fantes verken fangeleirer eller psykopatiske diktatorer. De eksisterte kun i tidsskriftene han fikk levert på døren, men den obligatoriske klagingen ble det aldri nok av. Hans egne vegger hylte og bar seg, i tapetstripene kunne han skimte sitt eget ansikt. Kent slengte om seg en gammel polyesterjakke og tok motvillig det første skrittet ut døren. Han kunne høre sengen rope bak seg i den sparsommelig møblerte leiligheten. «God morgen!» Jens Sørgård sto henslengt opp mot gjerdet som skilte de to eiendommene fra hverandre med hunden i bånd og smilte til han. «Ja, god morgen.» Kent svelget stemmebåndene. Det som kom ut var en monoton klynkelyd, det kunne nesten vært hunden som pratet på hans vegne. «Hvor har så du tenkt deg?» Smilet til Jens var byttet ut med en spørrende alfakrøll. «Nei det er vel jobb da tenker jeg, må jo tjene til livets opphold jeg også.» Svarte Kent irritert. Han hadde overhode ingen gode tanker om sin eneste nabo, og hadde helst sett at dette møtet aldri hadde funnet sted. «Du får ha en fin dag da. Hvor jobber du forresten?» Jens var av den pratsomme sorten. Kent lot som han ikke hadde hørt det siste som ble sagt og gjemte seg bort i den hvite Toyotaen han hadde stående i oppkjørselen. Bilen hadde han fått av sin far da han var blitt for gammel til å sitte bak rattet. Den var rusten og hostet som en kols-pasient når den startet, men den hadde i hvert fall lungekapasitet til å komme seg til og fra enn så lenge. Kent jobbet i en liten kontoralkove i hjørnet av det lokale NAV-kontoret. Helt siden han begynte der hadde han hatt frekvente besøk av maur som holdt til i en liten maurtue lokalisert under bygningsfundamentet. Disse pleide han å knuse med stemplet han hadde fått utlevert for å godkjenne 29

16 søknader om trygd. Han gjemte dem under PC-skjermen, en maur for hvert sukk, stønn eller skrik fra køen foran NAV-skranken. Viten om at det var levende organismer som hadde det verre enn han selv hadde en beroligende effekt, dessuten holdt det kjedsomheten i sjakk i noen minutter. Foruten jobben og skribleriene hadde Kent få hobbyer. Dagene var gått inn i hverandre, hver dag var både mandag og lørdag, søndag kunne det ikke være, for det var de dagene han hadde innvilget til et skriveprosjekt han hadde begitt seg ut på, en krimroman om overnaturlige bakterieorganismer som overtok hjernene til intetanende mennesker, med en detektiv som i sitt eget sinn var en buddha-skikkelse, mens resten av verden ble kontrollert av biologiske eksperimenter utløst av den russiske regjeringen i samarbeid med USA og Kina. Etter å ha vasket stempeltrykk av skrivebordet, pakket han sammen. På veien hjem påkostet han seg en six pack. Vel fortjent etter et hardt dagsverk. Han åpnet den første ølen og fant frem dagboken. Dagbokinnlegg - Tirsdag Til min store forargelse våknet jeg i dag også. Det sto skrevet i de aviser jeg får utlevert, at det også i 2013 finnes slaver. Verden råtner dag for dag, mine medmennesker er trangsynte kynikere og de formerer seg som brann i tørt gress. Naboen er attpåtil en påtrengende idiot med et irriterende bikkje-dyr som burde vært sendt til Kina og kvernet til kjøttdeig. Etter å ha lagt dagboken tilbake på bordet, satte han seg foran TV-en og sovnet til det første programmet som kom rullende over skjermen. Kent jobbet vanligvis ikke på onsdager. Han hadde planlagt å sove store deler av dagen, men ble vekket tidligere enn ventet av den ukjente lyden fra dørklokken. Gjennom glassvinduet i døren kunne man skimte lyset fra taklampen Kent hadde glemt å slukke før han sovnet, så det ble for dumt å ikke åpne. «Hallo. Beklager å måtte spørre, men du har ikke tilfeldigvis en dorull å avse?» Det var Jens. Han sto og trippet på dørplanken. Kent irriterte seg over å ha blitt vekket, men det kunne være praktisk å opprettholde et sivilisert forhold til naboen, og en dorull tok han ikke stor økonomisk skade av å dele ut. «Ja, bare et øyeblikk.» Kent hentet dopapiret. «Vær så god.» Han lukket døren bak seg. Nå var Kent våken uansett, så han skrudde på PC-en og satte på kaffevann før han satte seg ned og åpnet et tekstdokument og begynte å skrive. Han klarte ikke lese det han selv hadde skrevet og begynte i stedet å lese nettavisen. Han leste sjelden avisen i digitalt format, men nå orket han ikke gå ut for å hente avisen. Dessuten likte han å delta i de debattene hvor temaet vekket interesse. Her var det lett å delta, ingen forventet noe som helst, og det å lese noen av de på-kanten-tilabsurde innleggene vekket en merverdighetsfølelse hos han. I tryggheten bak blokkbokstavene gjemte det seg et lystbetont ansikt. Han leste om straffedømte pedofile, 31

17 homofili-motkjempere og danske B-menneskesamfunn. Det var ikke særlig engasjerende. Mens han satt og skumleste gjennom artiklene, ringte telefonen. Kent reiste seg og vendte seg i den retningen den irriterende lyden kom fra. «Hallo.» «Du må melde deg på kontoret snarest. Tingene dine må ryddes sammen. Som du sannsynligvis har merket har vi et maurproblem. En fuktskade i veggpartiet i den lille kroken din er utløpspunktet. Alt må ut.» Det var den brautende sjefen hans, stemmen hans lød respektløs og befalende. Det tok ikke Kent lang tid å kle på seg og kjøre til arbeidsplassen. Skrivebordet hans var holdt ryddig, men det var en del ting Kent ønsket å ta vare på. Blant annet samlingen med maur. Han løftet på PC-skjermen og maurene åpenbarte seg. Det var en stor haug, flere hundre stykker. Det kunne minne litt om en miniatyrmodell av Auschwitz. Han feide dem ned i en plastikkboks og skrudde på lokket. Han gjemte den straks vekk. Det ville ikke tatt seg godt ut å bli fersket med en boks full av døde insekter. Han kom til å tenke på fangeleiren i Nord-Korea, det var som om han hadde sin egen leir. Riktignok var alle de innsatte døde, han hadde selv godkjent billetten deres til dødsriket. Da slo det han at for diktatoren Kim Dongbang var ikke menneskene han holdt fanget særlig mer enn maur. På mange måter var det Kent hadde gjort langt verre. Han hadde jo drept hele gjengen. Tanken lot seg ikke unnslippe, Kent følte seg svimmel og kvalm. Store deler av sitt voksne liv hadde han følt seg overmenneskelig. En moralsk kodeks, men nå gikk det sakte opp for han at han kun var en pretensiøs tulling. Med tunge vektlodd rundt anklene gikk han ut og satte seg i bilen. Han hadde en vond følelse i magen, det som hadde begynt med en anklagende tanke hadde utviklet seg til en revurdering av hele virkelighetssynet hans. Han visste ingenting lenger. Ute i nabohagen sto Jens, de møtte hverandre med blikket. «Hva er gul?» Jens stirret med blodig alvor over på Kent som om han hadde tilbudt han en nyretransplantasjon og ikke et meningsløst spørsmål han allerede visste svaret på. «Hva? Gul er gul» Jens var forvirret. «Gul er gul. Hva er da alveld?» Kent var rapp. «Neimen om jeg vet.» Svarte Jens. «Alveld er en fargenyanse mellom oransje og gul.» «Ok..?» Svarte Jens, som fortsatt var like forvirret. «Så hvis jeg nå spør deg hva alveld er, hva svarer du?» Spurte Kent. «En fargenyanse, som du nettopp sa selv.» Svarte Jens. «Helt feil. Alveld er en sykdom hos sau som gir leverskade, oppsvulmet ansikt og overfølsomhet for lys.» Det var nå åpenbart for Kent at han slettes ikke visste noen ting selv heller, ingenting annet en subjektiv kunnskap befant seg mellom de ubrukelige hjernedelene hans, det var det overhodet ingen mening i. Han var bare et vanlig menneske, han som alle 33

18 andre og likevel våget han å irritere seg over den subjektive kunnskapen andre mennesker satt på. For en hyklerisk tosk han hadde vært. Han ønsket ikke lenger å skrive ferdig boken sin. Han ønsket ikke å ta del i dette meningsløse tidsfordrivet mennesker fordyper seg i. Frem til vi dør er vi kun på jakt etter underholdning, fortalte han seg selv. Kent gikk inn til sitt og fant frem dagboken. Dagbokinnlegg - Onsdag Jeg beklager min plutselige bortgang, men jeg er lei av å kjede meg. Jeg er fullstendig klar over den sterke reaksjonen handlingen min vil skape hos de som står meg nærmest. Jeg er en egoistisk mann. Det er lenge siden jeg følte meg tilfreds. Jeg setter pris på de øyeblikkene vi har delt sammen, jeg gjorde det kanskje ikke tidligere, men nå har jeg åpnet øynene. Jeg skal tilbringe resten av livet i det fri slik maurene mine ville ønsket det, (fy faen stakkars maur.) - Kent Josef Radeberg. Tvil er troens sil Ute var det sol. JOACIM JOHNSEN ROLF JOHNSEN 35

19 DET NESTE LIV vi delte synspunkter på spørsmålet om dette livet er det eneste hun spurte meg om hva jeg ville forandret på dersom jeg fikk et neste liv jeg tenkte to sekunder og svarte at da ville jeg hatt helskjegg men det kan du jo anlegge i dette livet kommenterte hun nei det kan jeg ikke skjeggveksten min er altfor sparsom svarte jeg HARALD JUUL 37

20 Onkel Tåke ingen fortalte meg sannheten om hvordan min onkel døde det kommer en dag hvor jeg skal grave dypt i materien jeg akter å granske journaler til jeg finner noe sannferdig min onkel var manisk-depressiv som det het i de gamle tider men sykdommen i seg selv er ingen årsak til at han døde obduksjonsrapporten viste spor av kokain og lsd offisiell dødsårsak var knust skalle og ødelagt hjerne han skal ha hoppet fra niende uten at noen presset ham han var i et særdeles godt humør den kvelden i følge hans gjester spørsmålet er om han ville ta livet sitt eller om han var stein kanskje han trodde han kunne fly? sannheten om onkel tåkes hopp forblir et uløselig mysterium Singel og Sånn ingen venter på meg når jeg kommer hjem den gamle lenestolen står og gjesper av meg i kjøleskapet er det manko på alt spiselig i vinduskarmen står restene av en orkidé jeg roper til meg selv på badet og får svar stuen er nedsauset av nikotin og tjære jeg ønsker meg en dame som er huslig en som tar seg av alle blomstene mine det skader ikke at hun er god til å lage mat hun kan kysse meg når hun er først hjemme livet som enslig er sterkt overvurdert et sted ute i byen vår sitter det en dame og tenker det samme HARALD JUUL HARALD JUUL 39

21 EG KVESSER BLYANTEN Å KVESSE BLYANTEN MED KNIV KJENNE EGGEN SKRAPA GRAFITTEN SOM SOLA SKRAPAR TÅKEFLAKA FRÅ KALANDSVATNET I MORGONTIMANE FYR EG BYGDE FYRET STEIN FOR STEIN MELLOM BÅRER OG BRENNINGAR, FRAKTA KLIPPEBLOKKER FRÅ STEINBROTET RULLA DEI UTFOR SKRENTEN, LITT ETTER LITT REISTE EIN SKUGGE SEG FRÅ BOTNEN, KLØYVDE STORMANE SOM EIN KNYTT NEVE SJØLV TENDE EG ALDRI LYKTA LJOSET BAR EG I MEG SOM EIT DUVANDE BELTE AV MORELD OG SONG SIMEN KJÆRSDALEN SIMEN KJÆRSDALEN 41

22 Dette er ikke meg Øyeblikkets nakne nærhet VANJA KVAM Radioen på furukommoden skurrer nesten lydløst under det skjeve ungdomsbildet av mor med utslått hår og direkte blikk rommet og jeg hviler taust mens nåets eksakte nærhet varer og kaffen er fremdeles ikke blitt kald VIDAR KOLÅS Dette er ikke meg. En viljeløs klump med kjøtt, bein og fett som beveger seg fra sengen til spisesalen og til tv-stuen. Som svelger pillene uten et kny og oppfører seg pent. Som går den faste ruten til butikken, over veien og tilbake igjen uten å stikke av eller gjøre slutt på det hele. Dag ut og dag inn. Drømmer kommer og går. Et venterom med ukeblader sammen med andre som venter. Venter på mening, venter på bolig, venter på livet. Knappen står på pause. Dette er ikke meg. Jeg hadde drømmer, visjoner, ideer og mål! Dette er et annet modus, slow motion. Kjernen i jeget er gått i dvale og den eneste formen for aktivitet er å sige. Sige frem og tilbake. Det går treigt. Dette er ikke meg. 43

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Ute av verden. Karl Ove Knausgård

Ute av verden. Karl Ove Knausgård Ute av verden Karl Ove Knausgård 1998 Første del 3 1 Av og til hendte det at jeg låste meg inn på skolen om natten, gikk gjennom den lave, mørklagte bygningen mens jeg skurdde på bryter etter bryter

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 EXT. UTENFOR HUSET TIL - KVELD Line står utenfor huset til Even. Skal hun banke på? Hun går mot

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange andre ting.

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid Jessica Brody Glemt Oversatt av Heidi Sævareid Til Bill Contardi en ekte actionhelt, (også kjent som agenten min) Et hjerte som virkelig har elsket, glemmer aldri. Thomas Moore 0 VEKKET Bølgene slår mot

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Frøydis Sollid Simonsen. Hver morgen kryper jeg opp fra havet

Frøydis Sollid Simonsen. Hver morgen kryper jeg opp fra havet Frøydis Sollid Simonsen Hver morgen kryper jeg opp fra havet OM MORGENEN TIDLIG, fortsatt i mørke våkner jeg og er en amøbe. Forsvinner i søvnen igjen til vekkerklokka ringer. Jeg går gjennom alle utviklingens

Detaljer

Gutten skvetter til og kikker seg rundt i alle retninger. MANNEN: Sett dem ned i stolen her gutt.

Gutten skvetter til og kikker seg rundt i alle retninger. MANNEN: Sett dem ned i stolen her gutt. 1.Int- gammeldags kontor - dag Døren går opp, og en lysstripe streifer over det kjedeligge møblementet slik at det et øyeblikk ser litt koselig ut der inne. Inn i rommet kommer en mager liten gutt med

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

(Det kommer at Silje er i et forhold på facebook, Silje skriver på tastaturet imens, som om hun skriver diktet)

(Det kommer at Silje er i et forhold på facebook, Silje skriver på tastaturet imens, som om hun skriver diktet) S: Han var bare en såå stor taper da! Også har jeg liksom noe på gang med en annen type nå og det går ganske hett for seg! Han er bare sååå bra for meg assa, men det er ingen som vet om det enda da! Kanskje

Detaljer

Kristina Ohlsson. Askepott. Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Askepott. Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Askepott Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Til Thelma DEL I Villspor MANDAG Av en eller annen grunn begynte han før eller senere alltid å tenke på journalen når han lot tankene

Detaljer

Hilde Hagerup Spøkelsene på Frostøy 2 Ulvene kommer

Hilde Hagerup Spøkelsene på Frostøy 2 Ulvene kommer Hilde Hagerup Spøkelsene på Frostøy 2 Ulvene kommer Til Matias og Tomas 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25483-3

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith Hilde Lindset Avskjeder med Judith VICTORIAS AVSKJED Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville vært å kjenne henne før hun ble som hun ble. Før verden ble for skremmende. Pappa sier at hun elsket livet.

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer