Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K. Ajourført etter Håndballtinget Gjelder for perioden 1. juli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K. Ajourført etter Håndballtinget 2013. Gjelder for perioden 1. juli 2013 30."

Transkript

1 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K Ajourført etter Håndballtinget 2013 Gjelder for perioden 1. juli juni 2015 Innhold Innholdsfortegnelse Lov, kamp- og konkurransereglement Stikkordliste Utgitt av Norges Håndballforbund Oslo, 1. juli 2013 Norges Håndballforbund 0840 Oslo Ettertrykk uten tillatelse forbudt

2 ii

3 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 0: DEFINISJONER... 1 KAPITTEL 1 10: LOV FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND... 3 KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virksomhet Organisasjon... 3 KAPITTEL 2: HÅNDBALLTING Håndballtinget Tingrepresentasjon Med tale-, forslags- og stemmerett: Med tale- og forslagsrett: Med tale- og forslagsrett unntatt ved valg Med tale- og forslagsrett i saker som berører deres virkeområde: Krav til regionene Krav til representantene Beslutningsdyktighet Utgiftsfordeling Tidsfrister Håndballtingets oppgaver Bestemme sted for neste Håndballting Valgbarhet Forslag Ikrafttredelse Ekstraordinært Håndballting KAPITTEL 3: FASTE MØTEPLASSER Faste møter mellom NHFs sentral- og regionalledd Forbundsråd Ledermøte Strategikonferanse Regionenes faste møter med sone- og klubb Temakonferanse KAPITTEL 4: FORBUNDSSTYRE/ARBEIDSUTVALG Myndighet Innkalling i

4 4-3 Beslutningsdyktighet Arbeidsutvalget Generalsekretærens møterett Ansattes møterett Tiltredelse Habilitet/stemmelikhet Protokoller Forbundsstyrets oppgaver KAPITTEL 5: VALGTE KOMITEER Lovkomiteen Appellkomiteen Domskomiteen Kontrollkomiteen Valgkomiteen KAPITTEL 6: REGIONER Regionenes oppgaver Regionsgrenser Regionenes lover og reglementer KAPITTEL 7: HÅNDBALLKLUBBER Opptak Utmelding Klubbers forpliktelser/tap av rettigheter Kontrakt med spillere Generelt Kontraktskategorier Regnskap m.v Klubblisens for spill i NHFs 2 øverste divisjoner Generelt Krav Prosedyrer Klubblisenskategorier Virkemidler Norsk Topphåndball Organisasjonsnormer ii

5 KAPITTEL 8: MEDLEMMER Opptak av medlemmer Medlemskap Lisens og forsikring Medlemmers ansvar KAPITTEL 9: REGULERING AV RETTIGHETER Rettigheter til håndballarrangement Medierettigheter Bestemmelse om konkurranseforbud Utfyllende bestemmelser KAPITTEL 10: OPPLØSNING KAPITTEL 11 40: KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT KAPITTEL 11: GENERELLE BESTEMMELSER Virkeområde KAPITTEL 12: BESTEMMELSER FOR NHF Spilletillatelse Landskamper Behandling av søknad om arrangement KAPITTEL 13: BESTEMMELSER FOR REGIONER Deltakelse i kamper i utlandet Arrangement av kamper mot utenlandske lag Arrangement av kamper mot norske lag Søknadsfrister for arrangementer Tidsfrister ved kampberamming KAPITTEL 14: BESTEMMELSER FOR KLUBBER Partnerklubbsamarbeid Generelle bestemmelser Godkjenning av partnerklubbsamarbeid Spillere Spesielle bestemmelser for opp- og nedrykk Endringer i partnerklubbsamarbeidet Dommerkvoter Nøytralitet iii

6 14-2 Deltakelse i kamper i utlandet Arrangement av kamper mot utenlandske lag Arrangement av kamper mot norske lag Treningskamper Kamper mot lag utenfor NHF og IHF KAPITTEL 15: BESTEMMELSER FOR SPILLENDE LAG Sammensatte lag Høyere/lavere lag Trekking av lag Reservasjon mot opprykk KAPITTEL 16: BESTEMMELSER FOR PERSONER Generelle bestemmelser Lisens Spiller- og dommertilhørighet Endring av spiller- og/eller dommertilhørighet (overgang) mellom norske klubber Bestemmelser for spillere og dommere Endring av spiller- og/eller dommertilhørighet (overgang) mellom norske klubber Endring av spillertilhørighet (overgang) fra utenlandsk til norsk klubb Endring av spillertilhørighet (overgang) fra norsk klubb til utenlandsk klubb Utlån av spillere og dommere Aldersbestemmelser Spesielle regler for yngre aldersbestemte klasser Spilleberettigelse Bestemmelser for lagsansvarlige Bestemmelser for dommere Endring av klubbtilhørighet (overgang) for dommere Oppnevning Dommerens plikter Tap av autorisasjon Dommerpar-system Dommernes nøytralitet Dommere som ikke møter til fastsatt tid Bestemmelser for kampfunksjonærer Bestemmelser for delegater Bestemmelser for arrangementskontrollører KAPITTEL 17: BESTEMMELSER OM ARRANGEMENT Generelle bestemmelser Omberamming Annullerte kamper iv

7 17-4 Avbrutte eller avlyste kamper KAPITTEL 18: BESTEMMELSER OM UTSTYR Bane og materiell Ball - reserveball Spillerdrakt Godkjennelse Reglementerte drakter Bruk av ikke-reglementerte drakter Bruk av klister KAPITTEL 19: BESTEMMELSER OM KAMPAVVIKLING Kampavvikling Lag som ikke stiller til kamp uten å ha meldt forfall Ventetid Kampavgjørelse Avviklingsformer Poengberegning i serie- og puljespill Rekkefølgeberegning (rangering) i serie- og puljespill Rangering av lag i forskjellige serier/puljer Endelig kampavgjørelse ved uavgjort i kamp etter utslagsmetoden KAPITTEL 41 60: REGLEMENT FOR NHFS SERIER KAPITTEL 41: NHFS SERIER FOR SENIORLAG Innledende bestemmelser Bestemmelser for opp- og nedrykk Spesielle bestemmelser for opp- og nedrykk Økonomiske bestemmelser Generelle bestemmelser Bestemmelser for kvalifiseringskamper Generelle bestemmelser Kvalifiseringskamper mellom 2 lag Kvalifiseringskamper mellom flere enn 2 lag KAPITTEL 42: BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN Innledende bestemmelser Premiering Spesielle bestemmelser Reisekasse Spillemodell for Eliteserien Eliteserien Sluttspillet Nedrykk Kvalifiseringskamper KAPITTEL 43: BESTEMMELSER FOR 1. DIVISJON v

8 43-1 Generelle bestemmelser Premiering Reisekasse Menn Spillemodell for 1. divisjon menn Opprykk Kvalifiseringskamper Nedrykk Kvinner Spillemodell for 1. divisjon kvinner Opprykk Kvalifiseringskamper Nedrykk KAPITTEL 44: BESTEMMELSER FOR 2. DIVISJON Generelle bestemmelser Premiering Sammensetning Spillemodell Opprykk Nedrykk KAPITTEL 45: BESTEMMELSER FOR 3. DIVISJON Generelle bestemmelser Premiering Sammensetning Spillemodell KAPITTEL 46: BESTEMMELSER FOR 4. DIVISJON Generelle bestemmelser Premiering Sammensetning Spillemodell KAPITTEL 52: BESTEMMELSER FOR DEN LANDSOMFATTENDE SERIEN FOR J18 OG G18 (LANDSSERIEN J18 OG G18) Generelle bestemmelser Påmelding Premiering Avviklingsform Generelle bestemmelser Kvalifisering Landsserien Dommere Jury Økonomiske bestemmelser Generelle bestemmelser Fordeling av kostnader og økonomisk resultat i første kvalifiseringsrunde Fordeling av kostnader og økonomisk resultat i øvrige kamper vi

9 52-8 Ordensregler KAPITTEL 53: BESTEMMELSER FOR DEN INTERREGIONALE SERIEN FOR J16 OG G16 (INTERREG J16 OG G16) Generelle bestemmelser Påmelding Premiering Avviklingsform Generelle bestemmelser Kvalifisering Interregional serie Nasjonalt sluttspill Dommere Jury Økonomiske bestemmelser Generelle bestemmelser Fordeling av kostnader og økonomisk resultat Ordensregler KAPITTEL 54: BESTEMMELSER FOR DET NASJONALE SLUTTSPILLET FOR J14 OG G Generelle bestemmelser Premiering Avviklingsform Generelle bestemmelser Dommere Jury Økonomiske bestemmelser Generelle bestemmelser Fordeling av kostnader og økonomisk resultat Ordensregler KAPITTEL 62: NORGESMESTERSKAPET FOR SENIORER Generelle bestemmelser Påmelding Premiering Avviklingsform Generelle bestemmelser Spillesystem Dommere Økonomiske bestemmelser vii

10 Generelt Fordeling av kostnader og økonomisk resultat til og med 3. runde Fordeling av kostnader og økonomisk resultat fra og med 4. runde til og med semifinalene Fordeling av kostnader og økonomisk resultat i finalen KAPITTEL 63: NORGESMESTERSKAPET FOR JUNIORER Generelle bestemmelser Påmelding Premiering Avviklingsform Generelle bestemmelser Spillesystem Dommere Jury Økonomiske bestemmelser Generelt Fordeling av kostnader og økonomisk resultat til og med 1. runde Fordeling av kostnader og økonomisk resultat fra og med 2. runde til og med 7. runde Betingelser for semifinaler og finale Ordensregler KAPITTEL 64: NORGESMESTERSKAPET FOR VETERANER Generelle bestemmelser Påmelding Premiering Avviklingsform Generelle bestemmelser Innledende runder i sluttspillet Dommere Jury Økonomiske bestemmelser Ordensregler Arrangement av sluttspillet KAPITTEL 65: NORGESMESTERSKAPET FOR REGIONSLAG J17 OG G Generelle bestemmelser Påmelding Premiering Avviklingsform Generelle bestemmelser viii

11 65-5 Dommere Jury Økonomiske bestemmelser Generelle bestemmelser Fordeling av kostnader og økonomisk resultat Ordensregler KAPITTEL 66: BYLAGSTURNERINGEN FOR KLASSENE J15 OG G Generelle bestemmelser Påmelding Premiering Avviklingsform Generelle bestemmelser Bylagsturneringen Dommere Jury Økonomiske bestemmelser Generelle bestemmelser Fordeling av kostnader og økonomisk resultat i sluttspillet Ordensregler KAPITTEL 67: NORGESMESTERSKAP I BEACH HÅNDBALL FOR SENIOR OG JUNIOR Generelle bestemmelser Jury/Protester KAPITTEL 72: FYLKESMESTERSKAPET FOR VIDEREGÅENDE SKOLER Generelle bestemmelser Påmelding Premiering Avviklingsform Generelle bestemmelser Spillesystem Avgjørelse ved uavgjort kamp Dommere Jury/Protester Økonomiske bestemmelser Ordensregler KAPITTEL 81 90: DIVERSE REGLEMENTER OG BESTEMMELSER ix

12 KAPITTEL 81: BESTEMMELSER FOR DELTAKELSE I EUROPACUPENE Generelt Rett til å delta i Europacupene Rangering av Europacupene Deltakelse i Europacupene Krav til deltakerklubber KAPITTEL 82: MARKEDSREGLEMENT Generelle bestemmelser Virkeområde, formål og omfang mv Rett til å inngå markedsavtaler Utøveres medvirkning og forbeholdsrett Markedsrettigheter knyttet til idrettsarrangement Øvrige markedsrettigheter Reklame på spillerdrakt Krav til draktens utseende Reklame på dommerdrakt Nasjonale og internasjonale kamper Krav til utseende Tvisteløsning og sanksjoner Tvister Sanksjoner ved brudd på markedsreglementet KAPITTEL 83: JURYREGLEMENT FOR NHFS KAMPTILBUD KAPITTEL 84: ORDENSREGLEMENT KAPITTEL 85: BESTEMMELSER FOR TURNERINGSARRANGEMENT Generelle bestemmelser Virkeområde Økonomisk garanti Godkjennelse av påmelding Turneringsreglement Generelle bestemmelser Bekjentgjørelse Turneringsreglementets innhold NHFs rettigheter Bestemmelser om jury for turneringen Oppnevning Juryens oppgaver Protestgebyr Juryens avgjørelser Juryens rettigheter og plikter Regionenes rettigheter KAPITTEL 86: BESTEMMELSER OM BARNEKLASSENE(6-11 ÅR) Spilleregler og Spillformer Avviklingsform Spillere x

13 86-4 Arrangørens plikter Spesielle regler for klassene J9/G9 og yngre Spesielle regler for klassene J10/G KAPITTEL 87: REGLER FOR TILDELING AV ADGANGSKORT Generelt Kortinnehavere Innløsning KAPITTEL 91-94: SANKSJONS-, PROTEST- OG ANKEBESTEMMELSER KAPITTEL 91: GENERELLE BESTEMMELSER Virkeområde Saksbehandling Forklaringer Beregning av frister KAPITTEL 92: ADMINISTRATIV BEHANDLING AV SPILLEBERETTIGELSE OG MINDRE FORSEELSER Brudd på deltakerberettigelse Påtalenemnd Disiplinærutvalg KAPITTEL 93: BESTEMMELSER OM SANKSJONER Virkeområde Saksbehandling Sanksjonsgrunnlag Sanksjoner Overprøving Appellkomiteens reaksjonsmuligheter Ikrafttredelse Gjenopptakelse KAPITTEL 94: BESTEMMELSER OM PROTESTER Protestgebyr Protestgrunn xi

14 94-3 Formelle krav Protestfrister Innsending/levering av protest Gyldighet KAPITTEL 95: BESTEMMELSER OM ANKER Ankegebyr Ankegrunn Formelle krav Ankefrister Gyldighet Endelig avgjørelse KAPITTEL 99: ENDRINGER STIKKORDLISTE xii

15 KAPITTEL 0: DEFINISJONER Aldersklasser: Barneklasser: Klassene J11 og G11 og yngre Yngre aldersbest. klasser: Klassene J20 og G20 og yngre. Juniorklasser: Klassene J20 og G20. Ungdomsklasser: Klassene J18 og G18. Seniorklasser: Klassene kvinner (K) og menn (M); alle divisjoner. Veteranklasser: Klassene J35, G35, J40, G40, J50, G50, J60, G60. Arrangør: Den instans som er ansvarlig for den praktiske avviklingen/gjennomføringen av en håndballkamp. Barnekampleder: Den som leder en kamp i barneklassene. Interregionsserie: Serie med deltakelse av lag fra klubber i flere regioner. Kvalifisering, aldersbest. lag: I kvalifisering til deltakelse i aldersbestemte klasser kan bare benyttes de spillere som med hensyn til alder og spilleberettigelse kan delta for laget i den sesongen som kvalifiseringen gjelder for. NS J14/G14: Det nasjonale sluttspillet for klassene J14 og G14. IR J16/G16: Den interregionale serien for klassene J16 og G16. LS J18/G18: Den landsomfattende serien for klassene J18 og G18. NHFs kamptilbud: Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM senior, NM Junior, LS 18, NM Regionslag, IR 16, Bylagsturneringen, NS 14, NM Beach Håndball. NM: Norgesmesterskap. Obligatoriske kamper: Håndballkamper terminfestet av IHF, EHF, NHF eller region. Overgangsgebyr: Det fastsatte gebyret for endring av klubbtilhørighet. Regionsapparatet: Person(er) valgt eller oppnevnt til funksjon(er) i regionen. Registreringsgebyr for utlån: Det fastsatte gebyret for registrering av utlån. Sesongslutt: Den dato laget (lagene) spiller siste obligatoriske kamp(er) i en sesong. Virkedager: Virkedager er ukedagene fra og med mandag til og med fredag unntatt alle bevegelige og faste hellig- og høytidsdager som faller på disse ukedagene. 1

16 Lagsansvarlig: Prestasjonsklubb: Partnerklubb: Nasjonale kamper: Rundedato: Skriftlighet: Skriftlighet ved protester/appeller: Person(er) som er ført opp på kamprapporten som leder(e). Lagsansvarlige nummereres fra A til D på kamprapporten. Der Lagsansvarlig A er lagets hovedansvarlige. Den klubben som har det høyest rangerte laget i et partnerklubbsamarbeid. Den klubben som i et partnerklubbsamarbeid leverer spillere til høyere rangerte lag i prestasjonsklubben. Alle kamper berammet av NHF eller NHFs Regioner. Med rundedato menes perioden fom onsdag tom tirsdag i den uken som runden er plassert. Med skriftlig menes elektronisk overgang, brev, faks eller e-post. Med skriftlig i denne sammenheng menes pr. post, faks, rekommandert, e-post eller ved personlig oppmøte 2

17 KAPITTEL 1 10: LOV FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Stiftet i Oslo 2. mai Formål KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER Norges Håndballforbunds (NHFs) formål er å utbre og lede håndballidretten i Norge, og å representere idretten internasjonalt. 1-2 Virksomhet NHF består av håndballklubber opptatt etter denne lov, og er den høyeste myndighet på håndballidrettens område i Norge. NHF inndeles i regioner. NHF er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) og er undergitt dets til enhver tid gjeldende lov og bestemmelser. NHF er videre tilsluttet det Internasjonale Håndballforbundet (IHF) og det Europeiske Håndballforbundet (EHF). 1-3 Organisasjon Norges Håndballforbund styres av: 1. Håndballtinget. 2. Forbundsstyret. 3

18 KAPITTEL 2: HÅNDBALLTING 2-1 Håndballtinget Håndballtinget er forbundets høyeste myndighet. 2-2 Tingrepresentasjon På Håndballtinget møter: Med tale-, forslags- og stemmerett: a. Fra regionene: a1. Den valgte lederen. Ved forfall fra denne, møter nestlederen eller ved forfall også fra denne, et av de øvrige styremedlemmene etter regionsstyrets beslutning. a2. Ytterligere 2 representanter etter regionsstyrets beslutning. a3. Tilleggsrepresentanter beregnet ut fra telling av det antall spillende lag, bortsett fra lag i klassene J/G 11 og lavere som deltar i kamper arrangert av regionen eller NHF pr. 1. januar det året Håndballtinget holdes. Det møter 1 representant for hvert påbegynt 50 spillende lag slik at 1-50 spillende lag får 1 tilleggsrepr spillende lag får 2 tilleggsrepr spillende lag får 3 tilleggsrepr. o.s.v. Det totale antall representanter etter a2 og a3 skal fordeles slik at minst 30 % kommer fra klubbene og minst 30 % kommer fra regionsapparatet. b. Forbundsstyret. c. Lovkomiteens leder (ved lederens forfall møter et annet medlem valgt av komiteen). d. Appellkomiteens leder (ved lederens forfall møter et annet medlem valgt av komiteen). e Domskomiteens leder (ved lederens forfall møter et annet medlem valgt av komiteen). f. 4 representanter fra Norsk Topphåndball. g. Tillitsvalgt etter pkt. b, c, d eller e har ikke stemmerett ved behandling av saker etter og

19 2-2.2 Med tale- og forslagsrett: a. Varamedlem til Forbundsstyret. b. Medlemmene av Lovkomiteen, Appellkomiteen, Domskomiteen samt lederen og medlemmene av Kontrollkomiteen. c. NHFs event. representanter i IHFs og EHFs råd og komiteer Med tale- og forslagsrett unntatt ved valg a. Forbundets generalsekretær. b. Ledere av komiteer oppnevnt av Forbundsstyret. c. Hovedtillitsvalgt for de ansatte i NHF. d. Inntil 3 avdelingsledere fra NHFs administrasjon (ved forfall møter en av de øvrige ansatte). e. Regionenes daglige ledere (ved forfall møter en av de øvrige ansatte). f. Daglig leder i Norsk Topphåndball Med tale- og forslagsrett i saker som berører deres virkeområde: a. Ledere og medlemmer i oppnevnte komiteer og utvalg i den utstrekning Forbundsstyret bestemmer det. b. Leder av Valgkomiteen (ved lederens forfall møter et annet medlem valgt av komiteen). c. 1 representant for hver av de klubber som har sendt inn forslag til tinget (representanten deltar ikke i reiseutgiftsfordelingen) Krav til regionene Regioner som ikke har ordnet sine forpliktelser til forbundet innen 30 dager etter at rekommandert varsel er gitt, kan møte på Håndballtinget, men mister tale-, forslags- og stemmeretten for sine representanter og deltar ikke i reiseutgiftsfordelingen Krav til representantene Enhver representant må ha medlemskap i en klubb i den region han/hun representerer. Personen kan kun representere en organisasjon av gangen, og hvilken organisasjon som vedkommende representerer skal klargjøres i tilknytning til det enkelte representasjonsoppdrag. Bare de fremmøtte representanter har stemmerett. Ingen representant har mer enn en stemme. Representanten må ha fylt 15 år. Forbundsstyrets medlemmer har dog ikke stemmerett under behandling av beretninger og regnskap. 5

20 2-2.7 Beslutningsdyktighet 2-3 Utgiftsfordeling Ethvert Håndballting som er sammenkalt på lovlig måte er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter. Ved tinget nyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett). Fly godkjennes som ordinært befordringsmiddel etter Forbundets bestemmelser. De valgte regions-representantenes andel i reiseutgiftsfordelingen og deres diettgodtgjørelse kan av regionsstyret utlignes på samtlige klubber i regionen. 2-4 Tidsfrister Håndballtinget holdes annet hvert år innen utgangen av mai måned. Håndballtinget innkalles av Forbundsstyret innen 1. september året før tinget avholdes. Følgende forslagsfrister gjelder: Klubber: Frist (Sendes gjennom respektive regioner) Tingvalgte organer : Frist Ansatte gjennom hovedtillitsvalgt: Frist Generalsekretæren: Frist Norsk Topphåndball: Frist Regionene: Frist Forbundsstyret: Frist Foreliggende forslag sendes av Forbundsstyret til Lovkomiteen til uttalelse. Saksliste med foreliggende forslag, beretning, et utdrag av de reviderte regnskap og valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig for regioner og klubber senest 15. mars det året tinget holdes, og være utsendt i skriftlig form senest 31. mars samme år. Regionene skal i forkant av Håndballtinget avholde ett eller flere klubbledermøter der sakene til det kommende Håndballtinget drøftes. Protokoll fra Håndballtinget sendes ut senest 30. juni samme år. 6

21 2-5 Håndballtingets oppgaver Håndballtinget skal: Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakter Godkjenne saksliste og forretningsorden med tidsramme Velge: a. Dirigenter. b. Sekretærer. c. Tellekorps. d. Redaksjonskomite (3 representanter). e. 2 tingrepresentanter som sammen med dirigentene skal gjennomgå og undertegne protokollen fra tinget. Dirigenter, sekretærer og medlemmer av redaksjonskomiteen behøver ikke være representanter Behandle beretninger for: a. Forbundsstyret og komiteer oppnevnt av Forbundsstyret. b. Lovkomiteen. c. Appellkomiteen. d. Domskomiteen. e. Kontrollkomiteen. f. Valgkomiteen Behandle avsluttede og reviderte regnskap, herunder regnskap for fonds, Håndballmagasinet og andre økonomiske enheter som ligger inn under NHF Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere NHFs regnskaper Behandle innkomne forslag og saker Behandle og vedta langtidsprogram. 7

22 2-5.9 Behandle og vedta for budsjettperioden (kommende to kalenderår, dvs. kalenderåret etter det år tinget avholdes og det derpå følgende): a. Budsjettramme og budsjettprofil 1 b. Klubbkontingent til NHF. c. Startkontingent for deltakelse i NHFs serier, kvinner og menn. d. Vesentlige endringer i inngått forsikringsavtale. e. Fastsette møte- og utgiftsgodtgjøring for Forbundsstyret Velge: a. Forbundsstyre, som består av: President 1. visepresident 2. visepresident 6 styremedlemmer Dessuten velges * Ett varamedlem b. Lovkomite, som består av: * Leder * 2 medlemmer Dessuten velges * 1. varamedlem * 2. varamedlem c. Appellkomite, som består av: * Leder * 2 medlemmer Dessuten velges * 1. varamedlem * 2. varamedlem d. Domskomite, som består av: * Leder * 2 medlemmer Dessuten velges * 1. varamedlem * 2. varamedlem 1 Budsjettrammene baseres på framskrivning av foregående års regnskap og skal angi eventuelle politiske prioriteringer og målsettinger innenfor hovedvirksomhetsområdene Spill og trening, drift og organisasjon, marked, arrangement og informasjon. Budsjettprofil er den innbyrdes fordelingen mellom hovedvirksomhetsområdene 8

23 e. Kontrollkomite, som består av: * Leder * 2 medlemmer Dessuten velges * Ett varamedlem f. Valgkomite, som består av: * Leder * 7 medlemmer (Jfr. 5-5) g. Representanter til andre ting * Representanter til Norges Idrettsforbunds ting * Vararepresentanter til Norges Idrettsforbunds ting Dersom det foreligger mer enn ett forslag, skal alle valg foregå skriftlig. Presidenten, visepresidentene, styremedlemmer og varamedlemmer samt ledere i komiteene velges enkeltvis. For Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer kreves at disse får mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å være valgt. Oppnås ikke slikt flertall ved første avstemning, foretas omvalg mellom de 2 som hadde flest stemmer. Ved stemmelikhet i denne avstemning foretas loddtrekning. De øvrige tillitsvalgte velges med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i denne avstemning foretas loddtrekning Bestemme sted for neste Håndballting 2-6 Valgbarhet Alle tillitsvalgte må være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Håndballforbund. Det kan kun fremmes benkeforslag på kandidater som tidligere har vært skriftlig foreslått for Valgkomiteen innen forslagsfristens utløp, eller er til stede på tinget. President, visepresidenter eller styremedlemmer i Forbundsstyret kan ikke samtidig være leder, nestleder eller styremedlem i NHFs regioner. Dersom den valgte president eller visepresidentene innehar slike verv, plikter de straks å fratre disse. Lovkomiteens, Appellkomiteens, Domskomiteens og Kontrollkomiteens ledere, medlemmer og varamedlemmer skal være over den myndighetsalder som er fastsatt i norsk lov. Medlemmer og varamedlemmer i den enkelte komite bør ikke være medlemmer av samme klubb. 9

24 Valgkomiteens medlemmer med varamedlemmer bør velges mest mulig geografisk fordelt. Tillitsvalgte etter lovens a-e, bør ikke velges som medlemmer eller varamedlemmer til Valgkomiteen. Medlemmer og varamedlemmer i Appellkomiteen og Kontrollkomiteen kan ikke velges til andre tillitsverv etter lovens Forslag Ethvert forslag må for å være vedtatt oppnå alminnelig flertall. Dersom forslagene gjelder NHFs Lov, Kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser, gjelder vedtaksreglene gitt i kapittel 99. Ved stemmelikhet anses forslaget for falt. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitt og teller ikke. Forslag til endring av lov, reglementer og instrukser som ikke er ført på sakslisten, kan ikke tas opp til behandling. I tillegg til klubber tilsluttet NHF har de organisasjonsledd, komiteer og personer (med unntak av personer nevnt i a) som i 2-2 er gitt forslagsrett på Håndballtinget, rett til å sende inn selvstendige forhåndsforslag til Håndballtinget, med følgende unntak: a. Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret, skal sende sine forslag til Forbundsstyret som vurderer om forslagene skal fremmes for Håndballtinget på vegne av Forbundsstyret. b. Avdelingsledere fra NHFs administrasjon skal sende sine forslag til Generalsekretæren som vurderer om forslagene skal fremmes for Forbundstinget på vegne av Generalsekretariatet. c. Regionenes daglige ledere og Norsk Topphåndballs daglige leder skal sende sine forslag til sine respektive styrer som vil vurdere om forslagene skal fremmes for Håndballtinget. 2-8 Ikrafttredelse Alle vedtak må ha ikrafttredelsestidspunkt. 10

25 2-9 Ekstraordinært Håndballting Ekstraordinært Håndballting innkalles av Forbundsstyret ved rundskriv vedlagt saksliste, til regioner og klubber, med minst 1 måneds varsel, etter enten: a. Beslutning av Håndballtinget eller b. Beslutning av Forbundsstyret eller c. Krav fra minst halvparten av de tilsluttede regioner. På ekstraordinært Håndballting kan bare behandles de saker som er satt opp på sakslisten. 11

26 KAPITTEL 3: FASTE MØTEPLASSER 3-1 Faste møter mellom NHFs sentral- og regionalledd Forbundsråd Sammensetning: Forbundsrådet utgjøres av Forbundsstyret, generalsekretæren, regionenes politiske ledere og politisk leder i Norsk Topphåndball. Møtene i Forbundsrådet ledes av NHFs president. Møtefrekvens: Forbundsrådet møtes minimum 2 ganger pr år. (1 gang som separatmøte og 1 gang som ledermøte jfr. neste). Forbundsstyret innkaller til møte i Forbundsrådet. Mandat: Forbundsrådet skal i hovedsak arbeide med organisering og gjennomføring av de strategiske beslutninger som er vedtatt på Håndballtinget, herunder bidra til vurdering av konsekvenser og ressursbehov som grunnlag for å foreta prioriteringer. Videre vil Forbundsrådet drøfte og eventuelt behandle enkeltsaker av felles karakter for norsk håndball. Forbundsrådet har beslutningsmyndighet i de saker som Forbundsstyret velger å legge fram for Forbundsrådet til beslutning. Det føres protokoll fra møtene i Forbundsrådet. Økonomi: Alle utgifter i tilknytning til Forbundsrådsmøtene skal belastes sentralt regnskap Ledermøte Sammensetning: Ledermøtet utgjøres av Forbundsstyret, lederne av tingvalgte komiteer, generalsekretæren og organisasjonssjefen, regionenes politiske leder, ett styremedlem fra hver region og daglige ledere, politisk leder, ett styremedlem og daglig leder i Norsk Topphåndball. 12

L O V O LOV OG REGLEMENT G R

L O V O LOV OG REGLEMENT G R LOV OG REGLEMENT 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Loven side 6 2. Kampreglement side 66 3. Reaksjonsreglement side 110 4. Breddereglement side 152 5. Reklamereglement side 187 6. Overgangsreglement side 193

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Innkomne forslag... side 5 1: NBBFs Lov Revidering

Detaljer

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015.

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. NIHFs LOV Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) NIHFs formål er å fremme idrettene ishockey, inline

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund Lov og reglement for Norges Vektløfterforbund FORORD LOV OG REGLEMENT FOR NVF 2014 Det er igjen tid for oppdatering av Lov og Reglement for Norges Vektløfterforbund. Dette skyldes selvsagt at lover og

Detaljer

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 Revidert pr. 15.06.13. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Norges bryteforbunds formål er å fremme brytesporten i Norge, og representere idretten

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er:

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er: Lov for Norges Motorsportforbund (NMF) Vedtatt på forbudstinget 13. oktober 2001 Endringer vedtatt på forbundsting 6. april 2003, 10. april 2005, 29. april 2007, 16. november 2007 (ekstraordinært forbundsting),

Detaljer

FRIIDRETTENS HÅNDBOK

FRIIDRETTENS HÅNDBOK FRIIDRETTENS HÅNDBOK KONKURRANSEREGLER, LOVER OG BESTEMMELSER Revidert utgave 2010 NORGES FRI-IDRETTSFORBUND Norges Fri-idrettsforbund 2010 Alle henvendelser om denne boka rettes til: Norges Fri-idrettsforbund

Detaljer

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Revidert etter endringer i NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24.01.2012 Sist godkjent av NIF:22.10.2013 2 1 FORMÅL...

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013)

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) Punkter fremhevet med rød skrift = nye bestemmelser i lovnormen som ikke allerede fremkommer i våre gamle vedtekter. Punkter med grønn

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Furuset Ishockey Idrettsforening av13 mars 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 12mai 2014 FIIF er benyttet som forkortelse

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

LOV FOR KVIK HALDEN FOTBALLKLUBB

LOV FOR KVIK HALDEN FOTBALLKLUBB LOV FOR KVIK HALDEN FOTBALLKLUBB Lov for Kvik Halden Fotballklubb 1 stiftet 19. juni 1906, med senere endringer, senest av 15. mars 2014, godkjent av Østfold idrettskrets den 13. mai 2014. I. INNLEDENDE

Detaljer

Lover For DRØBAK GOLFKLUBB

Lover For DRØBAK GOLFKLUBB Lover For DRØBAK GOLFKLUBB Lov for Drøbak Golfklubb (heretter DGK), stiftet 31. oktober 1988 med senere endringer, senest av 1. mars 2012 godkjent av Akershus idrettskrets den 1. november 2012. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 Vedtatt 21. juni 1989. Senere endret i Årsmøtet 29. mars 2001, Årsmøtet 1. juni 2006, Årsmøtet 9. juni 2009, og Årsmøte 18. april 2013 Siste endring basert

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 1, stiftet 21. august 1952, med senere endringer, senest av 6. november 2012

Detaljer

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no.

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ÅRSMØTET 24.03.2015 LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. Lov for Ullern

Detaljer

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014.

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012 INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU BARDU, 23 Februar 2012 2015 teriat. Enhet: NMK BARDU Utvide Dato: løpsdepot. 2012-02-23 Eier: NMK Bardu Utarbeidet av: NMK Bardu 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord.... 4

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

(1) HK Eidsberg er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) HK Eidsberg er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for idrettslag 1, stiftet (dato/år), med senere endringer, senest av.godkjent av.idrettskrets den LOV FOR HÅNDBALLKLUBBEN

Detaljer