2.1 Sentralstyrets beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1 Sentralstyrets beretning"

Transkript

1 2.1 Sentralstyrets beretning 1. Innledning Hovedsatninger Organisasjonsutvikling og ledertrening Regionslagssatsingen Hyperions Ultimate Upgrade Aktivitet og medlemstilbud Hypercamp Fantastisk Folkehøgskole Pegasus Kontoret Foreningsstøtte Frivillighetswiki Lokallagsrekruttering NM i miniatyrspill Informasjonsarbeid Samfunnsdebatt Internasjonal Kontakt Informasjonskanaler Annen aktivitet Problemet med Problemspilling Heltinneprosjektet Integrasjonsprosjekt Nye rekrutteringsarenaer (fra idéheftet) Organisasjonen Arbeidsutvalget Sentralstyret Representantskapet Medlemsforeninger og medlemmer... 8 X. Diagrammer Sentralstyrets beretning Side 1

2 1. Innledning Generelt kan man si at forbundet har fremgang på de aller fleste områder. Antallet medlemmer og foreninger øker, driftstøtten fortsetter å øke, og vi mottar i år rekordstore bevilgninger fra Frifond. Forbundet har i 2013 omsatt en del øremerkede midler fra Kulturdepartementet, som har bidratt til å videre øke omsetningen. Hyperion har klart å bli mer synlige og tilgjengelige for medlemmene. Dette har stort sett skjedd gjennom økt aktivitet på nett, men også flere besøk til medlemsforeningenes aktiviteter. Forbundet gjennomfører fremdeles ikke den mengden kursing og konferanser man kunne ønske seg, og driften avhenger i stor grad av et lite antall ansatte og frivillige som utfører store deler av arbeidet. Bredere engasjement og skolering bør være et satsingsområde i Forandringene i organisasjonsstrukturen som ble vedtatt på Landstinget i 2012 har medført en god del barnesykdommer fordi innarbeidede rutiner ikke lenger har hatt den samme gyldigheten. Møtene i de nye organene har alltid kunnet settes innen rimelig tid, og organene har utøvd sine mandater. Dette kan sies å være bedre enn situasjonen man så i Forbundsstyret i løpet av 2012, uten at det nødvendigvis er et sterkt utsagn. 2. Hovedsatninger 2.1 Organisasjonsutvikling og ledertrening I året som har gått har dette punktet blitt ivaretatt under prosjektene Fantastisk læring og Heltinneprosjektet, det førstnevnte handler om å utvikle lavterskel skoleringsverktøy basert på spill som metode, mens Heltinneprosjektet er et skoleringstilbud spesielt utformet for jenter i forbundet. Begge prosjektene støttes med midler fra LNU. I disse prosjektene har vi innledet denne nye hovedsatsingen, vi anskaffer læringsverktøy for å drive skolering i årene som kommer, samtidig som vi starter med et målrettet prosjekt for en gruppe som tradisjonelt har vært noe underrepresentert i Hyperions sentrale organer. 2.2 Regionslagssatsingen Hyperion har i dag tre regionslag, Vest, Øst og Midt. Øst ble til etter sammenslåingen av Oslo- og Akershus-lagene, og inkluderer også Østfold. Vest ekspanderer sørover. Gjennom perioden har Hyperion hatt en regionssekretær for å styrke Hyperion i regionene, med hovedfokus på Vest, der sekretæren har bodd i perioden. Hyperion Midt er også støttet med oppstartsmidler. På nåværende tidspunkt foregår det sonderinger med tanke på et eventuelt Hyperion Nord. Sentralstyret bemerker at Representantskapet har vært en arena der regionslagene har fått muligheten til å representere de fylkene og foreningene de omfatter. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 2

3 Et sentralstyremøte og det ene av to representantskapsmøter har blitt avholdt i Bergen, i begge tilfellene ble det praktiske arbeidet gjennomført av sentralstyremedlemmer i Bergen og regionssekretæren. Regionslagene er avgrensede og noenlunde stabile, de har også en naturlig kontakt med Hyperion sentralt gjennom sine faste plasser i Representantskapet. 2.3 Hyperions Ultimate Upgrade Hyperion har fått på plass nye nettsider og renovert profilene på sosiale medier. Aktiviteten har blitt skrudd kraftig opp, og vi har nådd flere mennesker enn tidligere. Kombinasjonen av stilrene innbydende nettsider og aktiv bruk av sosiale medier har fungert godt for å spre informasjon. AU har designet en enkel flyer som er planlagt trykket opp i et større opplag, slik at de kan deles ut ved flere ulike anledninger. Dette framsto som en enkel og effektiv løsning. Flyeren er ment å lede interesserte til å finne ut mer om forbundet, stifte forening, eller melde inn en forening. Landstinget avholdes igjen på Sundvollen, etter at LT2012 uttrykte entusiasme for denne møtemodellen. Hensikten er at Landstinget skal være en mer attraktiv arena og tiltrekke seg flere medlemsforeninger, slik at miljøet av aktivt engasjerte vokser. Representantskapsmøtene har også engasjert et bredere antall personer enn de tidligere møtene til Forbundsstyret gjorde. Dette punktet utgår i år, på LT2012 identifiserte man at det som hovedsakelig gjensto var å oppdatere informasjonskanalene til Hyperion. Sentralstyret mener dette er oppnådd, men det kan fremdeles være forbedringspotensial med tanke på rekruttering. 3. Aktivitet og medlemstilbud 3.1 Hypercamp Sommerleiren ble gjennomført som planlagt, med over 90 deltakere. Generelt vurderer Sentralstyret det dit hen at sommerleiren var en stor suksess på alle måter. Vi kan trekke frem følgende punkter: Deltakerrekord Det var over 90 deltakere på Hypercamp, omtrent 30% av dem var jenter. Deltakerne var mellom 14 og 24 år gamle, med hovedvekt rundt 18 år. Flere kurs enn tidligere esport ble introdusert med en del tekniske vanskeligheter, i tillegg var det foredrag om teknologi og spilldesign. Effektsminke ble gjennomført som et nytt kurs og oppnådde høy popularitet. Dersom man ser bort fra at esport hadde en del problemer med internett ble hele bredden av de fantastiske fritidsinteressene representert. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 3

4 Større frivilligteam Flere frivillige enn tidligere var med i gjennomføringen av leiren, uten at det ble gjort noen stor innsats for å rekruttere frivillige. Headliners Spilldesigner og forfatter James Wallis holdt program på leiren, i tillegg hadde vi besøk av Simon McCallum, en professor i spilldesign fra høyskolen i Gjøvik. Hyperions materiell ble ivaretatt på en god måte og er nå klart til bruk igjen. I forbindelse med esport-kurset ble det kjøpt inn 10 spillemaskiner som forbundet nå har tilgjengelig. 3.2 Fantastisk Folkehøgskole Olav Helland har blitt ansatt ved Buskerud Folkehøgskole for å utarbeide en eller flere linjer rundt dataspill. I tillegg vurderer skolen å ta inn en rollespillskaper for å bidra til dramalinja. Folkehøgskoleprosjektet går dermed videre til at man fra 2014 kan studere fantastiske fritidsinteresser ved en norsk folkehøgskole. Veien videre kan enten være å fortsette arbeidet mot en ny folkehøgskole, eller forsøke å vri Buskerud FHS over mot å tilby flere undervisningsopplegg for fantastiske fritidsinteresser. Pengene øremerket for prosjektet har så langt blitt benyttet til å utforme en logo, samt til å dekke eventuelle reisekostnader tilknyttet prosjektet. 3.3 Pegasus På nåværende tidspunkt legger redaksjonen opp til å gi ut tre Pegasus i Dersom Landstinget likevel ønsker fire utgaver bør dette fremgå av møtet. Redaksjonen mener de ikke har kapasiteten til å levere fire gode magasiner i år, og ønsker heller å fylle tre utgaver med stoff av høyere kvalitet. 3.4 Kontoret Arbeidsutvalget har gjennomført en opprustning av EDB på kontoret. I perioden er kontoret blitt stilt til disposisjon for Hyperion Øst, Pegasus-redaksjonen, Ares, Arcon, KANDU, KFE, Norges Othelloforbund, Polar, Ranking Battles Norway, Sepp Blatters baller av stål, SKSF og TSP. I løpet av høsten vil flytting bli iverksatt, i første rekke satser man på Kolstadgata 1 og Frivillighetshuset, dersom dette ikke lar seg gjøre vil man måtte finne en alternativ løsning. 3.5 Foreningsstøtte Materiell til leie ligger nå på nettsiden, og vi har hatt utleie av mye forskjellig materiell. Vi har opprettet en foreningsmentorordning der foreninger kan søke om å få tildelt en egen kontaktperson i Hyperion. Noen foreninger har alt benyttet seg av dette tilbudet. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 4

5 3.6 Frivillighetswiki En wiki som ligger tett på dette driftes alt av LNU, Sentralstyret så det derfor ikke som hensiktsmessig å lage en til. Dette punktet har blitt droppet i sin helhet fra Hyperions side, dersom Landstinget ønsker at det likevel skal gjennomføres må Arbeidsutvalget instrueres til å gjøre dette i løpet av høsten. 3.7 Lokallagsrekruttering Hyperion har hatt et stort tilfang av nye foreninger i løpet av hele Vi opplever at dette er en god måte for forbundet å vokse i størrelse og omfang. Et problem med lokallagsrekrutteringen er at enkelte opplever det som forvirrende at Frifond først utbetales på høsten, når innmelding gjerne finner sted på alle tider av året. Hyperion var tilstede på The Gathering med en stand der man aktivt forsøkte å oppmuntre til nye lokallag. Opprettelsen av lokallag etter dette har vært god, slik som tidligere. 3.8 NM i miniatyrspill Norgesmesterskap i Miniatyrspill ble arrangert den januar med prosjektmidler fra LNU. Arrangementet samlet 150 deltagere og flere hundre tilskuere på Hasle i Oslo. Jon Bing kastet glans over premieutdelingen. Sentralstyret er godt fornøyd med arrangementsgjennomføringen, som ser ut til å ha fungert godt som et samlende prosjekt for miniatyrspillmiljøet og ser ut til å kunne fortsette som et selvstendig prosjekt i årene fremover. 4. Informasjonsarbeid 4.1 Samfunnsdebatt Hyperion har publisert kommentarer på n4f.no når det har vært aktuelt i media. Dette har vært kommentarer i det offentlige ordskiftet om dataspillavhengighet, og debatten om dataspill og voldelig atferd. Hyperion har generelt kommunisert at man bør utvise mer åpenhet i forskning på dataspill. Hyperion har også fått leserinnlegg på trykk i Aftenposten, om samme tema. I forbindelse med konkurransen Problemet med problemspilling ble skaperen av vinnerbidraget, Toni Vučić, og Felix Vaager intervjuet på radio. Hyperion er også blitt profilert i andreutgaven av Ung, Altapostens ungdomsmagasin. 4.2 Internasjonal Kontakt Hyperion har deltatt på Forum, en rollespillkonferanse i regi av Bifrost, i Danmark. I tillegg har Hyperions ansatte samarbeidet med Sverok om Heltinneprosjektet og utvikling av et dynamisk foreningskart. Det er i tillegg avholdt møter med leder i Bifrost og Sverok med tanke på kompetanseutveksling og tettere samarbeid. Men deltok også på Sveroks Riksmøte i 2012 og planlegger å gjenta dette i år. Sentralstyret planlegger også en mulig tur til en spillkonferanse i England der Hyperion ble invitert av arrangøren. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 5

6 4.3 Informasjonskanaler De nye nettsidene har generelt vært en suksess, informasjon om støtteordninger og medlemskap i forbundet er lett tilgjengelig, og siden driftes med jevnlig oppdatering av informasjon. I tillegg til nettsiden har Hyperion vært aktiv på Google +, Twitter og Facebook. Facebook gir helt klart best eksponering, Twitter dekker antagelig et noe annet nedslagsfelt. Google+ brukes parallelt med Facebook fordi det kan være et mer fremtidsrettet alternativ til Facebook. Hyperion har opprettet en egen YouTube-kanal der filmer fra arrangementer legges ut. 5. Annen aktivitet 5.1 Problemet med Problemspilling Tidlig på året ble Hyperion oppsøkt av Medietilsynet fordi de ønsket å arrangere en ytringskonkurranse om problemspilling. Hyperion utformet og promoterte konkurransen, Medietilsynet formidlet midler fra Kulturdepartementet, øremerket som en del av Handlingsplan mot spillproblemer og støttet oss i arbeidet med å promotere konkurransen. Bidragene som vant konkurransen er gode innlegg i debatten om problemspilling, og Sentralstyret er fornøyd med at disse meningene har blitt løftet fram. Dekningen av konkurransen har vært generelt god, med intervjuer i radio, saker på NRK nettavis og gode seertall for filmen som vant konkurransen. 5.2 Heltinneprosjektet Heltinneprosjektet ble utviklet på initiativ fra Organisasjonssekretæren og finansieres delvis med midler for mangfold og inkludering fra LNU. Prosjektet ligger innenfor rammene av organisasjonsskolering i arbeidsprogrammet, men retter seg utelukkende mot jenter i forbundet. Intensjonen er å gjennomføre en serie hytteturer med program som blir holdt av jenter for jenter. 5.4 Integrasjonsprosjekt Hyperion deltar i en arbeidsgruppe for integrasjonsløsning mellom enhetsregisteret og medlemsdatabaser. Dette er hovedsakelig noe Unicornis jobber med, Hyperion sentralt har en mindre fremtredende rolle. Prosjektet kan bli svært nyttig for medlemsforeningene, det kan gjøre prosessen med å registrere en forening i Brønnøysundregisteret vesentlig enklere. 5.5 Nye rekrutteringsarenaer (fra idéheftet) Hyperion har oppsøkt deler av Cosplay-miljøet og Rumpeldunk-miljøet, men foreløpig har det ikke resultert i noen tilstrømning av nye foreninger. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 6

7 6. Organisasjonen 6.1 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har jobbet tett i Hyperions kontorer i perioden. Samtlige medlemmer har disponert lønnede stillinger og tilbragt tid på kontoret ukentlig. Fordi medlemmene i AU interagerer kontinuerlig med hverandre har det ikke vært veldig mange formelle møter. AU har forsøkt å likevel gjennomføre dette for å få protokollfestet beslutninger på en ryddig måte. Medlemmene av arbeidsutvalget har alle deltatt på prosjekter utenfor kontorene, slik som The Gathering-standen og sommerleiren, og har alle deltatt i planleggingen av slike prosjekter. Arbeidsutvalget har bestått av: Felix Vaager, leder. Fredrik Vaaheim, 1. nestleder. Trygve Bernhardt Moen Haaland, 2. nestleder. 6.2 Sentralstyret Sentralstyret har hatt ett møte i 2012 og seks møter og to ekstraordinære møter så langt i Sentralstyret har behandlet detaljbudsjetter og større økonomiske disponeringer, samt løpende behandlet innmeldinger og utmeldinger. Sentralstyremedlemmene har også deltatt i forbundets arbeide i større grad enn det tidligere Forbundsstyret gjorde, blant annet på The Gathering, Sommerleiren, og i gjennomføringen av møter i Representantskapet. Sentralstyret har i perioden bestått av: Felix Vaager Fredrik Vaaheim Trygve Bernhardt Moen Haaland Ian Phillip Darlington Liv Sarah Ansnes Mari Embla Nerhus Peder Hulthin Susanne Bergø Trude Kraft Vincent Robert Hohler Jalland Sentralstyret har ytt mer arbeidskraft for forbundet enn Forbundsstyret gjorde, men skolering og sosial aktivitet kan og bør antakelig struktureres bedre. I tillegg kan det være en fordel hvis overlapping løper mellom Landstinget og påtroppingsdatoen, dersom dette er gjennomførbart. 6.3 Representantskapet Representantskapet har møttes to ganger siden organet ble opprettet. Møtene har vært preget av at organet skal behandle saker av stor langsiktig betydning for forbundet. Representantskapet har revidert budsjettet i forbindelse med reduserte inntekter og behov for omfattende vedlikehold av en av Hyperions biler. På det siste møtet endret også Representantskapet de organisatoriske retningslinjene med tanke på å minimere konsekvensene av at KANDU risikerte å ikke godkjennes som lokallag. Representantskapet har ved begge møtene blitt orientert om forbundets virksomhet i sin helhet. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 7

8 Representantskapet har bestått av representanter for følgende foreninger (antall representanter i parantes): Arcon (1) Geex IL (1) GlobeORG (1) KANDU (3) KFE (1) Samt følgende direktevalgte representanter: Polar (2) Regncon (1) SørLanet (2) The Shadow Project (1) Haakon Magnus Borch Helene Lund Maria Kolseth Jensen Marthe Kock Sæbø Morten Fjellstad Simen Sunde Nordberg Adrian Rabben (1. vara) Olav Helland (2. vara) I tillegg har samtlige regionslag vært representert. Det er sentralstyrets vurdering at representantskapet fungerer som et tungt organ der forbundets medlemmer representeres bredt. Møtene bærer preg av å være alvorlige og viktige, all den tid det er få av dem, og de begge gangene har hatt betydningsfulle saker på dagsorden. 7. Medlemsforeninger og medlemmer Hyperion har samlet inn og godkjent 111 årsrapporter for 2012, dette er en oppgang på 17 foreninger fra i fjor. Medlemsforeningene har totalt medlemmer, hvorav er støttegenererende. Se også diagrammene vi har lagt ved. I årets tilsagnsbrev fra LNU ble KANDU i første omgang ikke godkjent som tellende lokallag, og samtlige medlemmer av KANDU ble fjernet fra Hyperions beregningsgrunnlag. Begrunnelsen man fikk oppgitt var at KANDU ble oppfattet som en organisasjon med nasjonalt siktemål, og dermed ikke en leverandør av lokal aktivitet. Dette ville resultert i omtrent NOK lavere frifondutbetaling for Hyperion som en helhet, noe som ville medført en nedgang i støtte for medlemsforeningene. Arbeidsutvalget valgte å klage på vedtaket, og fikk medhold i klagerunde nummer to, da klagen ble behandlet av LNUs særskilte klageutvalg. I påvente av at klagen skulle behandles vedtok representantskapet å endre retningslinjene for Frifond, slik at ikke de nye foreningene ville bli mer skadelidende enn resten av forbundets medlemmer. Representantskapet la også inn en budsjettrevisjon med forbehold om at klagen ikke ble tatt til følge, der man ville fjerne Hyperions administrasjonsandel fra budsjettet, for å berøre medlemsforeningene minst mulig. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 8

9 X. Diagrammer Oversikt over medlemsforeninger Medlemsforeninger Antall godkjente årsrapporter Oversikt over medlemmer Totalt 0-25 år Troms 2 % Sogn og Fjordane 4 % Fylkesforedeling av foreninger (2012) Telemark 1 % Vest- Agder 4 % Sør-Trøndelag 6 % Vestfold 3 % Rogaland 11% Østfold 5 % Oslo 26% Akershus 6 % Hordaland 18% Aust-Agder 2 % Finnmark 0 % Hedmark 1 % Møre og Romsdal 3 % Nord-Trøndelag 1 % Nordland 3 % Oppland 2 % Buskerud 3 % Interesseområder (2012 før rapportering) Sentralstyrets beretning Side 9

Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014

Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014 Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014 Utgangspunktet for programmet er at Arbeidsutvalget skal gjennomføre alle punktene i det. Ordlyden i hvert punkt differensierer mellom hva som er et minimum

Detaljer

Arbeidsprogrammet Vedtatt på Landstinget 2015

Arbeidsprogrammet Vedtatt på Landstinget 2015 Arbeidsprogrammet Vedtatt på Landstinget 2015 Utgangspunktet for programmet er at Arbeidsutvalget skal gjennomføre alle punktene i det. Ordlyden i hvert punkt differensierer mellom hva som er et minimum

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Protokoll for Hyperions 9. Ordinære landsting

Protokoll for Hyperions 9. Ordinære landsting Protokoll for Hyperions 9. Ordinære landsting Møtested: Konferansesalen, Sundvollen Hotell, Buskerud, Norge Møtedato: 20.10-21.10.2012 Møtetid: Lørdag 10:30(opprop starter)- Søndag 15:51 Opprop starter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Orienteringer: Styret sin orientering

Orienteringer: Styret sin orientering SAK 6a, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN Orienteringer: Styret sin orientering Dette dokumentet er Styret sin orientering for arbeidsåret 2013-2014. Orienteringen inneholder hovedpunktene for aktiviteten

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

NB! Saksliste, sakspapirer og mer informasjon kommer i 2. Innkalling, som også vil bli sendt til de påmeldte delegatene.

NB! Saksliste, sakspapirer og mer informasjon kommer i 2. Innkalling, som også vil bli sendt til de påmeldte delegatene. Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 24. oktober 2010 1. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.00 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER Hvordan opprette en profil for skolen og en profil for lærer på EwB-nettsiden: http://www.jaewb.org/ 1. Før ungdomsbedriften oppretter en profil på EwB-nettsiden,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte ved NAV-kontor som blir

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

1.7 Forslag til tidsplan for LT2014

1.7 Forslag til tidsplan for LT2014 0 1.7 Forslag til tidsplan for LT2014 Innstilling fra arbeidsutvalget Fredag 24. oktober 09.00 10.00 Frokost på K1 med innledning om Landstingets rolle 10.00 12.00 Hvordan påvirke Hyperion 101 Generalsekretær

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015.

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2015. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12. Dagsorden

Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12. Dagsorden Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Dagsorden Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsmelding Sak 3: Budsjett og Regnskap Sak 4: Medlemskontingent for 2012 Sak 5: Fordelingsnøkkel kommunal støtte Sak 6: Vedtektsendringer

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

VANN FORANDRER ALT. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker

VANN FORANDRER ALT. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker VANN FORANDRER ALT Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over 1 million mennesker 1 DAG 2 TIMER 2 300 000 HUSSTANDER 100 000 BØSSEBÆRERE 7 000 FRIVILLIGE TV-aksjonen 40 år! Organisering

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer