2.1 Sentralstyrets beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1 Sentralstyrets beretning"

Transkript

1 2.1 Sentralstyrets beretning 1. Innledning Hovedsatninger Organisasjonsutvikling og ledertrening Regionslagssatsingen Hyperions Ultimate Upgrade Aktivitet og medlemstilbud Hypercamp Fantastisk Folkehøgskole Pegasus Kontoret Foreningsstøtte Frivillighetswiki Lokallagsrekruttering NM i miniatyrspill Informasjonsarbeid Samfunnsdebatt Internasjonal Kontakt Informasjonskanaler Annen aktivitet Problemet med Problemspilling Heltinneprosjektet Integrasjonsprosjekt Nye rekrutteringsarenaer (fra idéheftet) Organisasjonen Arbeidsutvalget Sentralstyret Representantskapet Medlemsforeninger og medlemmer... 8 X. Diagrammer Sentralstyrets beretning Side 1

2 1. Innledning Generelt kan man si at forbundet har fremgang på de aller fleste områder. Antallet medlemmer og foreninger øker, driftstøtten fortsetter å øke, og vi mottar i år rekordstore bevilgninger fra Frifond. Forbundet har i 2013 omsatt en del øremerkede midler fra Kulturdepartementet, som har bidratt til å videre øke omsetningen. Hyperion har klart å bli mer synlige og tilgjengelige for medlemmene. Dette har stort sett skjedd gjennom økt aktivitet på nett, men også flere besøk til medlemsforeningenes aktiviteter. Forbundet gjennomfører fremdeles ikke den mengden kursing og konferanser man kunne ønske seg, og driften avhenger i stor grad av et lite antall ansatte og frivillige som utfører store deler av arbeidet. Bredere engasjement og skolering bør være et satsingsområde i Forandringene i organisasjonsstrukturen som ble vedtatt på Landstinget i 2012 har medført en god del barnesykdommer fordi innarbeidede rutiner ikke lenger har hatt den samme gyldigheten. Møtene i de nye organene har alltid kunnet settes innen rimelig tid, og organene har utøvd sine mandater. Dette kan sies å være bedre enn situasjonen man så i Forbundsstyret i løpet av 2012, uten at det nødvendigvis er et sterkt utsagn. 2. Hovedsatninger 2.1 Organisasjonsutvikling og ledertrening I året som har gått har dette punktet blitt ivaretatt under prosjektene Fantastisk læring og Heltinneprosjektet, det førstnevnte handler om å utvikle lavterskel skoleringsverktøy basert på spill som metode, mens Heltinneprosjektet er et skoleringstilbud spesielt utformet for jenter i forbundet. Begge prosjektene støttes med midler fra LNU. I disse prosjektene har vi innledet denne nye hovedsatsingen, vi anskaffer læringsverktøy for å drive skolering i årene som kommer, samtidig som vi starter med et målrettet prosjekt for en gruppe som tradisjonelt har vært noe underrepresentert i Hyperions sentrale organer. 2.2 Regionslagssatsingen Hyperion har i dag tre regionslag, Vest, Øst og Midt. Øst ble til etter sammenslåingen av Oslo- og Akershus-lagene, og inkluderer også Østfold. Vest ekspanderer sørover. Gjennom perioden har Hyperion hatt en regionssekretær for å styrke Hyperion i regionene, med hovedfokus på Vest, der sekretæren har bodd i perioden. Hyperion Midt er også støttet med oppstartsmidler. På nåværende tidspunkt foregår det sonderinger med tanke på et eventuelt Hyperion Nord. Sentralstyret bemerker at Representantskapet har vært en arena der regionslagene har fått muligheten til å representere de fylkene og foreningene de omfatter. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 2

3 Et sentralstyremøte og det ene av to representantskapsmøter har blitt avholdt i Bergen, i begge tilfellene ble det praktiske arbeidet gjennomført av sentralstyremedlemmer i Bergen og regionssekretæren. Regionslagene er avgrensede og noenlunde stabile, de har også en naturlig kontakt med Hyperion sentralt gjennom sine faste plasser i Representantskapet. 2.3 Hyperions Ultimate Upgrade Hyperion har fått på plass nye nettsider og renovert profilene på sosiale medier. Aktiviteten har blitt skrudd kraftig opp, og vi har nådd flere mennesker enn tidligere. Kombinasjonen av stilrene innbydende nettsider og aktiv bruk av sosiale medier har fungert godt for å spre informasjon. AU har designet en enkel flyer som er planlagt trykket opp i et større opplag, slik at de kan deles ut ved flere ulike anledninger. Dette framsto som en enkel og effektiv løsning. Flyeren er ment å lede interesserte til å finne ut mer om forbundet, stifte forening, eller melde inn en forening. Landstinget avholdes igjen på Sundvollen, etter at LT2012 uttrykte entusiasme for denne møtemodellen. Hensikten er at Landstinget skal være en mer attraktiv arena og tiltrekke seg flere medlemsforeninger, slik at miljøet av aktivt engasjerte vokser. Representantskapsmøtene har også engasjert et bredere antall personer enn de tidligere møtene til Forbundsstyret gjorde. Dette punktet utgår i år, på LT2012 identifiserte man at det som hovedsakelig gjensto var å oppdatere informasjonskanalene til Hyperion. Sentralstyret mener dette er oppnådd, men det kan fremdeles være forbedringspotensial med tanke på rekruttering. 3. Aktivitet og medlemstilbud 3.1 Hypercamp Sommerleiren ble gjennomført som planlagt, med over 90 deltakere. Generelt vurderer Sentralstyret det dit hen at sommerleiren var en stor suksess på alle måter. Vi kan trekke frem følgende punkter: Deltakerrekord Det var over 90 deltakere på Hypercamp, omtrent 30% av dem var jenter. Deltakerne var mellom 14 og 24 år gamle, med hovedvekt rundt 18 år. Flere kurs enn tidligere esport ble introdusert med en del tekniske vanskeligheter, i tillegg var det foredrag om teknologi og spilldesign. Effektsminke ble gjennomført som et nytt kurs og oppnådde høy popularitet. Dersom man ser bort fra at esport hadde en del problemer med internett ble hele bredden av de fantastiske fritidsinteressene representert. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 3

4 Større frivilligteam Flere frivillige enn tidligere var med i gjennomføringen av leiren, uten at det ble gjort noen stor innsats for å rekruttere frivillige. Headliners Spilldesigner og forfatter James Wallis holdt program på leiren, i tillegg hadde vi besøk av Simon McCallum, en professor i spilldesign fra høyskolen i Gjøvik. Hyperions materiell ble ivaretatt på en god måte og er nå klart til bruk igjen. I forbindelse med esport-kurset ble det kjøpt inn 10 spillemaskiner som forbundet nå har tilgjengelig. 3.2 Fantastisk Folkehøgskole Olav Helland har blitt ansatt ved Buskerud Folkehøgskole for å utarbeide en eller flere linjer rundt dataspill. I tillegg vurderer skolen å ta inn en rollespillskaper for å bidra til dramalinja. Folkehøgskoleprosjektet går dermed videre til at man fra 2014 kan studere fantastiske fritidsinteresser ved en norsk folkehøgskole. Veien videre kan enten være å fortsette arbeidet mot en ny folkehøgskole, eller forsøke å vri Buskerud FHS over mot å tilby flere undervisningsopplegg for fantastiske fritidsinteresser. Pengene øremerket for prosjektet har så langt blitt benyttet til å utforme en logo, samt til å dekke eventuelle reisekostnader tilknyttet prosjektet. 3.3 Pegasus På nåværende tidspunkt legger redaksjonen opp til å gi ut tre Pegasus i Dersom Landstinget likevel ønsker fire utgaver bør dette fremgå av møtet. Redaksjonen mener de ikke har kapasiteten til å levere fire gode magasiner i år, og ønsker heller å fylle tre utgaver med stoff av høyere kvalitet. 3.4 Kontoret Arbeidsutvalget har gjennomført en opprustning av EDB på kontoret. I perioden er kontoret blitt stilt til disposisjon for Hyperion Øst, Pegasus-redaksjonen, Ares, Arcon, KANDU, KFE, Norges Othelloforbund, Polar, Ranking Battles Norway, Sepp Blatters baller av stål, SKSF og TSP. I løpet av høsten vil flytting bli iverksatt, i første rekke satser man på Kolstadgata 1 og Frivillighetshuset, dersom dette ikke lar seg gjøre vil man måtte finne en alternativ løsning. 3.5 Foreningsstøtte Materiell til leie ligger nå på nettsiden, og vi har hatt utleie av mye forskjellig materiell. Vi har opprettet en foreningsmentorordning der foreninger kan søke om å få tildelt en egen kontaktperson i Hyperion. Noen foreninger har alt benyttet seg av dette tilbudet. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 4

5 3.6 Frivillighetswiki En wiki som ligger tett på dette driftes alt av LNU, Sentralstyret så det derfor ikke som hensiktsmessig å lage en til. Dette punktet har blitt droppet i sin helhet fra Hyperions side, dersom Landstinget ønsker at det likevel skal gjennomføres må Arbeidsutvalget instrueres til å gjøre dette i løpet av høsten. 3.7 Lokallagsrekruttering Hyperion har hatt et stort tilfang av nye foreninger i løpet av hele Vi opplever at dette er en god måte for forbundet å vokse i størrelse og omfang. Et problem med lokallagsrekrutteringen er at enkelte opplever det som forvirrende at Frifond først utbetales på høsten, når innmelding gjerne finner sted på alle tider av året. Hyperion var tilstede på The Gathering med en stand der man aktivt forsøkte å oppmuntre til nye lokallag. Opprettelsen av lokallag etter dette har vært god, slik som tidligere. 3.8 NM i miniatyrspill Norgesmesterskap i Miniatyrspill ble arrangert den januar med prosjektmidler fra LNU. Arrangementet samlet 150 deltagere og flere hundre tilskuere på Hasle i Oslo. Jon Bing kastet glans over premieutdelingen. Sentralstyret er godt fornøyd med arrangementsgjennomføringen, som ser ut til å ha fungert godt som et samlende prosjekt for miniatyrspillmiljøet og ser ut til å kunne fortsette som et selvstendig prosjekt i årene fremover. 4. Informasjonsarbeid 4.1 Samfunnsdebatt Hyperion har publisert kommentarer på n4f.no når det har vært aktuelt i media. Dette har vært kommentarer i det offentlige ordskiftet om dataspillavhengighet, og debatten om dataspill og voldelig atferd. Hyperion har generelt kommunisert at man bør utvise mer åpenhet i forskning på dataspill. Hyperion har også fått leserinnlegg på trykk i Aftenposten, om samme tema. I forbindelse med konkurransen Problemet med problemspilling ble skaperen av vinnerbidraget, Toni Vučić, og Felix Vaager intervjuet på radio. Hyperion er også blitt profilert i andreutgaven av Ung, Altapostens ungdomsmagasin. 4.2 Internasjonal Kontakt Hyperion har deltatt på Forum, en rollespillkonferanse i regi av Bifrost, i Danmark. I tillegg har Hyperions ansatte samarbeidet med Sverok om Heltinneprosjektet og utvikling av et dynamisk foreningskart. Det er i tillegg avholdt møter med leder i Bifrost og Sverok med tanke på kompetanseutveksling og tettere samarbeid. Men deltok også på Sveroks Riksmøte i 2012 og planlegger å gjenta dette i år. Sentralstyret planlegger også en mulig tur til en spillkonferanse i England der Hyperion ble invitert av arrangøren. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 5

6 4.3 Informasjonskanaler De nye nettsidene har generelt vært en suksess, informasjon om støtteordninger og medlemskap i forbundet er lett tilgjengelig, og siden driftes med jevnlig oppdatering av informasjon. I tillegg til nettsiden har Hyperion vært aktiv på Google +, Twitter og Facebook. Facebook gir helt klart best eksponering, Twitter dekker antagelig et noe annet nedslagsfelt. Google+ brukes parallelt med Facebook fordi det kan være et mer fremtidsrettet alternativ til Facebook. Hyperion har opprettet en egen YouTube-kanal der filmer fra arrangementer legges ut. 5. Annen aktivitet 5.1 Problemet med Problemspilling Tidlig på året ble Hyperion oppsøkt av Medietilsynet fordi de ønsket å arrangere en ytringskonkurranse om problemspilling. Hyperion utformet og promoterte konkurransen, Medietilsynet formidlet midler fra Kulturdepartementet, øremerket som en del av Handlingsplan mot spillproblemer og støttet oss i arbeidet med å promotere konkurransen. Bidragene som vant konkurransen er gode innlegg i debatten om problemspilling, og Sentralstyret er fornøyd med at disse meningene har blitt løftet fram. Dekningen av konkurransen har vært generelt god, med intervjuer i radio, saker på NRK nettavis og gode seertall for filmen som vant konkurransen. 5.2 Heltinneprosjektet Heltinneprosjektet ble utviklet på initiativ fra Organisasjonssekretæren og finansieres delvis med midler for mangfold og inkludering fra LNU. Prosjektet ligger innenfor rammene av organisasjonsskolering i arbeidsprogrammet, men retter seg utelukkende mot jenter i forbundet. Intensjonen er å gjennomføre en serie hytteturer med program som blir holdt av jenter for jenter. 5.4 Integrasjonsprosjekt Hyperion deltar i en arbeidsgruppe for integrasjonsløsning mellom enhetsregisteret og medlemsdatabaser. Dette er hovedsakelig noe Unicornis jobber med, Hyperion sentralt har en mindre fremtredende rolle. Prosjektet kan bli svært nyttig for medlemsforeningene, det kan gjøre prosessen med å registrere en forening i Brønnøysundregisteret vesentlig enklere. 5.5 Nye rekrutteringsarenaer (fra idéheftet) Hyperion har oppsøkt deler av Cosplay-miljøet og Rumpeldunk-miljøet, men foreløpig har det ikke resultert i noen tilstrømning av nye foreninger. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 6

7 6. Organisasjonen 6.1 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har jobbet tett i Hyperions kontorer i perioden. Samtlige medlemmer har disponert lønnede stillinger og tilbragt tid på kontoret ukentlig. Fordi medlemmene i AU interagerer kontinuerlig med hverandre har det ikke vært veldig mange formelle møter. AU har forsøkt å likevel gjennomføre dette for å få protokollfestet beslutninger på en ryddig måte. Medlemmene av arbeidsutvalget har alle deltatt på prosjekter utenfor kontorene, slik som The Gathering-standen og sommerleiren, og har alle deltatt i planleggingen av slike prosjekter. Arbeidsutvalget har bestått av: Felix Vaager, leder. Fredrik Vaaheim, 1. nestleder. Trygve Bernhardt Moen Haaland, 2. nestleder. 6.2 Sentralstyret Sentralstyret har hatt ett møte i 2012 og seks møter og to ekstraordinære møter så langt i Sentralstyret har behandlet detaljbudsjetter og større økonomiske disponeringer, samt løpende behandlet innmeldinger og utmeldinger. Sentralstyremedlemmene har også deltatt i forbundets arbeide i større grad enn det tidligere Forbundsstyret gjorde, blant annet på The Gathering, Sommerleiren, og i gjennomføringen av møter i Representantskapet. Sentralstyret har i perioden bestått av: Felix Vaager Fredrik Vaaheim Trygve Bernhardt Moen Haaland Ian Phillip Darlington Liv Sarah Ansnes Mari Embla Nerhus Peder Hulthin Susanne Bergø Trude Kraft Vincent Robert Hohler Jalland Sentralstyret har ytt mer arbeidskraft for forbundet enn Forbundsstyret gjorde, men skolering og sosial aktivitet kan og bør antakelig struktureres bedre. I tillegg kan det være en fordel hvis overlapping løper mellom Landstinget og påtroppingsdatoen, dersom dette er gjennomførbart. 6.3 Representantskapet Representantskapet har møttes to ganger siden organet ble opprettet. Møtene har vært preget av at organet skal behandle saker av stor langsiktig betydning for forbundet. Representantskapet har revidert budsjettet i forbindelse med reduserte inntekter og behov for omfattende vedlikehold av en av Hyperions biler. På det siste møtet endret også Representantskapet de organisatoriske retningslinjene med tanke på å minimere konsekvensene av at KANDU risikerte å ikke godkjennes som lokallag. Representantskapet har ved begge møtene blitt orientert om forbundets virksomhet i sin helhet. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 7

8 Representantskapet har bestått av representanter for følgende foreninger (antall representanter i parantes): Arcon (1) Geex IL (1) GlobeORG (1) KANDU (3) KFE (1) Samt følgende direktevalgte representanter: Polar (2) Regncon (1) SørLanet (2) The Shadow Project (1) Haakon Magnus Borch Helene Lund Maria Kolseth Jensen Marthe Kock Sæbø Morten Fjellstad Simen Sunde Nordberg Adrian Rabben (1. vara) Olav Helland (2. vara) I tillegg har samtlige regionslag vært representert. Det er sentralstyrets vurdering at representantskapet fungerer som et tungt organ der forbundets medlemmer representeres bredt. Møtene bærer preg av å være alvorlige og viktige, all den tid det er få av dem, og de begge gangene har hatt betydningsfulle saker på dagsorden. 7. Medlemsforeninger og medlemmer Hyperion har samlet inn og godkjent 111 årsrapporter for 2012, dette er en oppgang på 17 foreninger fra i fjor. Medlemsforeningene har totalt medlemmer, hvorav er støttegenererende. Se også diagrammene vi har lagt ved. I årets tilsagnsbrev fra LNU ble KANDU i første omgang ikke godkjent som tellende lokallag, og samtlige medlemmer av KANDU ble fjernet fra Hyperions beregningsgrunnlag. Begrunnelsen man fikk oppgitt var at KANDU ble oppfattet som en organisasjon med nasjonalt siktemål, og dermed ikke en leverandør av lokal aktivitet. Dette ville resultert i omtrent NOK lavere frifondutbetaling for Hyperion som en helhet, noe som ville medført en nedgang i støtte for medlemsforeningene. Arbeidsutvalget valgte å klage på vedtaket, og fikk medhold i klagerunde nummer to, da klagen ble behandlet av LNUs særskilte klageutvalg. I påvente av at klagen skulle behandles vedtok representantskapet å endre retningslinjene for Frifond, slik at ikke de nye foreningene ville bli mer skadelidende enn resten av forbundets medlemmer. Representantskapet la også inn en budsjettrevisjon med forbehold om at klagen ikke ble tatt til følge, der man ville fjerne Hyperions administrasjonsandel fra budsjettet, for å berøre medlemsforeningene minst mulig. 2.1 Sentralstyrets beretning Side 8

9 X. Diagrammer Oversikt over medlemsforeninger Medlemsforeninger Antall godkjente årsrapporter Oversikt over medlemmer Totalt 0-25 år Troms 2 % Sogn og Fjordane 4 % Fylkesforedeling av foreninger (2012) Telemark 1 % Vest- Agder 4 % Sør-Trøndelag 6 % Vestfold 3 % Rogaland 11% Østfold 5 % Oslo 26% Akershus 6 % Hordaland 18% Aust-Agder 2 % Finnmark 0 % Hedmark 1 % Møre og Romsdal 3 % Nord-Trøndelag 1 % Nordland 3 % Oppland 2 % Buskerud 3 % Interesseområder (2012 før rapportering) Sentralstyrets beretning Side 9

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer