Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur"

Transkript

1 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Øytun Folkehøgskole, Øytun, Alta. Møtedato: 13.mars Tid: Kl orientering og omvisning på Øytun folkehøgskole. Kl HOUK-møte. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen leder Heidi Nilsen Røst Bjørn Einar Lyng Jenny Marie Rasmussen SV Anita Håkegård Pedersen Hallgeir Johan Strifeldt vararep. RV/KYST/SP RV Tor Bjørnar Henriksen H/KRF/FRP FRP Ellinor Nilsen vararep. Forfall: SV H/KRF/FRP Rita Larsen FRP Tanja Romsdal Paulsen H Åshild Karlstrøm Rundhaug Fra adm. (evt. andre): Oppvekstsektoren: Oppvekstsjef Per Hindenes Saksbeh. Tor Fredriksen, unt. sak 24, 25, 26, 27 og orient om barnehage. Kultursektoren: Kultursjef Jan H. Pettersen Øytun Folkehøgskole v/rektor Helge Ludvigsen orientering om skolen og omvisning. Øytun Folkehøgskole v/inspektør Solveig Rognstad orientering om skolen og omvisning. Sekretær Torunn Gallavara Innkalling: Av 02. mars Godkjent. Saksliste: Av 02.mars 2007 m/tilleggsliste av 02. og 05. mars Godkjent. Merknader: Ingen. Behandlede saker: Sak 15-27/2007. Orienteringer: v/helge Ludvigsen om Øytun Folkehøgskole. v/per Hindenes om barnehagedekninga i Alta kommune. Omvisning: v/helge Ludvigsen og Solveig Rognstad - Øytun Folkehøgskole m/internat (nytt og gammelt). Alta rådhus, politisk sekretariat, 13. mars Torfinn Reginiussen leder Torunn Gallavara - sekretær

2 Side 2 av 20 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Saksnr. Tittel 15/07 06/1333 ÅRSREGNSKAP 2006 SEKTOR 210 UNDERVISNING OG 270 BARNEHAGER 16/07 07/444 TILBUD ETTER SKOLETID ÅRSTRINN - FORELDREBETALING 17/07 07/66 RESSURSBEHOV SPESIALUNDERVISNING VÅREN FOSTEHJEMSPLASSERT ELE 18/07 06/809 BEMANNING I SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO TILTAK ETTER SKOLETID BUDSJETTÅRET /07 07/435 FILM & KINOS LANDSMØTE VALG AV DELEGATER 20/07 07/354 REPRESENTANT I STYRET FOR NORDISK INFORMASJONSKONTOR I NORD-NORGE FOR PERIODEN /07 07/672 LERREFJORD GRENDEHUS A/L - SØKNAD OM TILSKUDD 22/07 07/102 STUDENTUKA ØKONOMISK STØTTE KLAGE 23/07 06/1117 SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE TIL ALTA SAMISKE SPRÅKSENTER AS- ÁLTTÁ SÁMI GIELLAGUOVDDÁ`S AS 24/07 06/3057 IDA & LYRA MUSEET - STOREKORSNES KJØP AV ANDELER 25/07 06/3363 SKIALLIANSEN ALTA - STØTTE TIL SKI NNM I ALTA 2007

3 Side 3 av 20 26/07 07/627 SØKNAD OM STØTTE TIL NM HÅNDBALL FOR VIDEREGÅENDE SKOLE I OSLO MARS KLAGE 27/07 07/803 ÅRSMELDING OPPVEKSTSEKTOREN 2006

4 Side 4 av 20 Sak 15/07 Sakstittel: ÅRSREGNSKAP 2006 SEKTOR 210 UNDERVISNING OG 270 BARNEHAGER Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur tar oppvekstsjefens redegjørelse vedr. årsregnskapet for sektor 210 og 270 til orientering. Innstillinga vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur tar oppvekstsjefens redegjørelse vedr. årsregnskapet for sektor 210 og 270 til orientering.

5 Side 5 av 20 Sak 16/07 Sakstittel: TILBUD ETTER SKOLETID ÅRSTRINN - FORELDREBETALING 1. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur vedtar at foreldrebetalingen for SFOtilbud for 5. 7.årstrinn skal forholdsvis være den samme som betalingen for årstrinn. Ved beregningen legges antall skoletimer i uka til grunn. 2. Videre vedtar hovedutvalget at det ikke skal kreves foreldrebetaling for tilbud etter skoletid for årstrinn. 3. Endringene iverksettes umiddelbart Forslag fremmet i møtet: Omforent forslag: Innstillingens pkt. 3 utgår. Nytt pkt. 3: Saken oversendes Formannskapet og Kommunestyret for endelig behandling. Innstillingen pkt. 1 og 2 vedtatt enstemmig. Nytt pkt. 3 vedtatt enstemmig.

6 Side 6 av Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur vedtar at foreldrebetalingen for SFOtilbud for 5. 7.årstrinn skal forholdsvis være den samme som betalingen for årstrinn. Ved beregningen legges antall skoletimer i uka til grunn. 2. Videre vedtar hovedutvalget at det ikke skal kreves foreldrebetaling for tilbud etter skoletid for årstrinn. 3. Saken oversendes Formannskapet og Kommunestyret for endelig behandling.

7 Side 7 av 20 Sak 17/07 Sakstittel: RESSURSBEHOV SPESIALUNDERVISNING VÅREN FOSTEHJEMSPLASSERT ELE 1. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur tar saksutredningen til orientering, og ber administrasjonen om å føre opp tiltaket kostnadsberegnet til kr som behov ved 1. budsjettregulering Innstillinga vedtatt enstemmig. 1. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur tar saksutredningen til orientering, og ber administrasjonen om å føre opp tiltaket kostnadsberegnet til kr som behov ved 1. budsjettregulering 2007.

8 Side 8 av 20 Sak 18/07 Sakstittel: BEMANNING I SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO TILTAK ETTER SKOLETID BUDSJETTÅRET Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur tar saksutredning til orientering og vedtar at tiltakene etter skoletid for brukere på årstrinn skal videreføres våren 2007 i samme omfang som for høsten Videre vedtar hovedutvalget at ordningen utvides for nye brukere fra og med høsten Hovedutvalget ber administrasjonen om at ressursbehovet i samsvar med punkt 1 og 2 meldes inn ved 1. budsjettregulering. Forslag fremmet i møtet: Alle forslagene v/ap Heidi Nilsen Røst og Anita Håkegård Pedersen: Endring i pkt. 1, linje 2:.. for brukere med særskilte behov på årstrinn Endringa vedtatt enstemmig Nytt pkt. 4: Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur ber videre om at det foretaes en økonomisk samordning i forhold til Helse- og sosial, og dagens tilbud for disse brukerne. Forslaget vedtatt enstemmig. Nytt pkt. 5: Saken oversendes Formannskapet og Kommunestyret. Forslaget vedtatt enstemmig.

9 Side 9 av Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur tar saksutredning til orientering og vedtar at tiltakene etter skoletid for brukere med særskilte behov på årstrinn skal videreføres våren 2007 i samme omfang som for høsten Videre vedtar hovedutvalget at ordningen utvides for nye brukere fra og med høsten Hovedutvalget ber administrasjonen om at ressursbehovet i samsvar med punkt 1 og 2 meldes inn ved 1. budsjettregulering. 4. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur ber videre om at det foretaes en økonomisk samordning i forhold til Helse- og sosial, og dagens tilbud for disse brukerne. 5. Saken oversendes Formannskapet og Kommunestyret.

10 Side 10 av 20 Sak 19/07 Sakstittel: FILM & KINOS LANDSMØTE VALG AV DELEGATER Ingen innstilling. Forslag fremmet i møtet: v/ AP Heidi Nilsen Røst og SV Anita Håkegård Pedersen: Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur sender Jenny Marie Rasmussen til Film og Kinos landsmøte 3. og 4. juni Vara for Jenny Marie Rasmussen er Bjørn Einar Lyng. Forslaget vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur sender Jenny Marie Rasmussen til Film og Kinos landsmøte 3. og 4. juni Vara for Jenny Marie Rasmussen er Bjørn Einar Lyng.

11 Side 11 av 20 Sak 20/07 Sakstittel: REPRESENTANT I STYRET FOR NORDISK INFORMASJONSKONTOR I NORD-NORGE FOR PERIODEN Ingen innstilling Forslag fremmet i møtet: v/ap Heidi Nilsen Røst: Sylvi Bellika reoppnevnes som Alta kommunes representant. Forslaget vedtatt enstemmig. Sylvi Bellika reoppnevnes som Alta kommunes representant.

12 Side 12 av 20 Sak 21/07 Sakstittel: LERREFJORD GRENDEHUS A/L - SØKNAD OM TILSKUDD 1. Søknad om tilskudd for 2007 for Lerresfjord Grendehus A/L avslås på grunn av manglende budsjettdekning. 2. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur vil vurdere driftstilskudd til selskapet i forbindelse med budsjettarbeidet for Forslag fremmet i møtet: RV Tor Bjørnar Henriksen: 1. Søknaden innvilges med kr, ,-. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur forutsetter at man jobber for å redusere driftsutgiftene ved grendehuset. Forslaget fikk 1 stemme 7 stemte mot forslaget. AP Heidi Nilsen Røst og SV Anita Håkegård Pedersen: Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur er positiv til økonomisk støtte, men ber administrasjonen utrede forslag til en helhetlig og langsiktig plan for kommunens grendehus. Innstillinga falt mot forslaget som ble vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur er positiv til økonomisk støtte, men ber administrasjonen utrede forslag til en helhetlig og langsiktig plan for kommunens grendehus.

13 Side 13 av 20 Sak 22/07 Sakstittel: STUDENTUKA ØKONOMISK STØTTE KLAGE Kultursjefens vedtak i sak DEL KUL 6/07 opprettholdes. Forslag fremmet i møtet: v/ap Bjørn Einar Lyng og SV Anita Håkegård Pedersen: Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur innvilger kr ,- til studentuka 2007, finansieres over prosjektmidler, og oversendes Formannskapet for full finansiering av søknaden. Innstillinga falt mot forslaget som ble vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur innvilger kr ,- til studentuka 2007, finansieres over prosjektmidler, og oversendes Formannskapet for full finansiering av søknaden.

14 Side 14 av 20 Sak 23/07 Sakstittel: SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE TIL ALTA SAMISKE SPRÅKSENTER AS- ÁLTTÁ SÁMI GIELLAGUOVDDÁ`S AS 1. Álttá Sámi Giellaguovddáš AS innvilges kr ,00 i driftstilskudd for 2007 med følgende fordeling: - Oppvekstsektoren og Kultursektoren - kr ,- fra posten tilskudd barn/unge - Formannskapet - kr ,- fra formannskapets reservepost 2. Det forutsettes at selskapet sender Alta kommune en melding om virksomheten og hvordan tilskuddet faktisk er brukt. 3. Et eventuelt varig driftstilskudd må tas med i budsjettbehandlingen og innarbeides i budsjettet for 2008 og i økonomiplanen. RV Tor Bjørnar Henriksen erklærte seg inhabil i saken - 7 representanter tilstede v/behandling og avstemming. Forslag fremmet i møtet: Omforent forslag: Nytt pkt. Det bes om at det lages en samarbeidsavtale som gir skoler og barnehager muligheter for bruk av senteret i språkopplæringa. Innstillinga med tillegg vedtatt enstemmig.

15 Side 15 av Álttá Sámi Giellaguovddáš AS innvilges kr ,00 i driftstilskudd for 2007 med følgende fordeling: - Oppvekstsektoren og Kultursektoren - kr ,- fra posten tilskudd barn/unge - Formannskapet - kr ,- fra formannskapets reservepost 2. Det forutsettes at selskapet sender Alta kommune en melding om virksomheten og hvordan tilskuddet faktisk er brukt. 3. Et eventuelt varig driftstilskudd må tas med i budsjettbehandlingen og innarbeides i budsjettet for 2008 og i økonomiplanen. 4. Det bes om at det lages en samarbeidsavtale som gir skoler og barnehager muligheter for bruk av senteret i språkopplæringa.

16 Side 16 av 20 Sak 24/07 Sakstittel: IDA & LYRA MUSEET - STOREKORSNES KJØP AV ANDELER 1. Alta kommune ønsker ikke å benytte seg av tilbudet om å tegne andeler i andelslaget Ida & Lyra muséet Storekorsnes 2. Alta kommune vil i forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2008 vurdere driftsstøtte til andelslaget. Innstillinga vedtatt enstemmig. 1. Alta kommune ønsker ikke å benytte seg av tilbudet om å tegne andeler i andelslaget Ida & Lyra muséet Storekorsnes 2. Alta kommune vil i forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2008 vurdere driftsstøtte til andelslaget.

17 Side 17 av 20 Sak 25/07 Sakstittel: SKIALLIANSEN ALTA - STØTTE TIL SKI NNM I ALTA 2007 Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur innvilger kr ,- i tilskudd til Skialliansen Alta i forbindelse med NNM på ski mars 2007 i Alta. Tilskuddet omdisponeres fra nasjonale mesterskap/kulturarrangement post og overføres Skialliansen Altas konto Forslag fremmet i møtet: v/ap Heidi Nilsen Røst og SV Anita Håkegård Pedersen: Nytt 3. avsnitt: Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur bevilger i tillegg kr ,- fra posten prosjektmidler Inndtilling og forslag vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur innvilger kr ,- i tilskudd til Skialliansen Alta i forbindelse med NNM på ski mars 2007 i Alta. Tilskuddet omdisponeres fra nasjonale mesterskap/kulturarrangement post og overføres Skialliansen Altas konto Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur bevilger i tillegg kr ,- fra posten prosjektmidler

18 Side 18 av 20 Sak 26/07 Sakstittel: SØKNAD OM STØTTE TIL NM HÅNDBALL FOR VIDEREGÅENDE SKOLE I OSLO MARS KLAGE Kultursjefens avslag og begrunnelse i sak DS KUL 8/07 opprettholdes Forslag fremmet i møtet: v/ap Heidi Nilsen Røst og SV Anita Håkegård Pedersen: Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur bevilger kr ,- til NM håndball for videregående skole i Oslo mars Taes fra posten prosjektmidler. Innstillinga falt mot forslaget som ble vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur bevilger kr ,- til NM håndball for videregående skole i Oslo mars Taes fra posten prosjektmidler.

19 Side 19 av 20 Sak 27/07 Sakstittel: ÅRSMELDING OPPVEKSTSEKTOREN HOUK tar den framlagte årsmelding for oppvekstsektoren til orientering. 2. Sektorens årsmelding viser mange positive utviklingstrekk for barnehager, skoler og øvrige virksomheter. Hovedutvalget vil bidra aktivt i vurdering av resultater i sektoren. HOUK mener at brukerundersøkelser er nyttige, og det bes om at det tas sikte på å framskaffe data fra slike undersøkelser. 3. HOUK har merket seg følgende forhold som må vies oppmerksomhet i videre arbeid: a. Pedagogiske og kompetansemessige konsekvensene av økt antall små barn i barnehager b. Vektlegging av elevenes arbeidsmiljø med økt fokus på elevenes medvirkning og deltakelse i utforming av mål for eget læringsarbeid c. Forsterket fokus på realfag i skolen med sikte på at elever i Alta minst skal oppnå resultater ved avgangsprøva på linje med landsgjennomsnitt d. Økt innsats for å skaffe skoler nødvendig inventar og læremidler e. Rekruttering av kompetansearbeidskraft til alle virksomheter f. Behov for en nærmere gjennomgang og vurdering av antall voksne knyttet til Ungdommens hus. Innstillinga vedtatt enstemmig.

20 Side 20 av HOUK tar den framlagte årsmelding for oppvekstsektoren til orientering. 2. Sektorens årsmelding viser mange positive utviklingstrekk for barnehager, skoler og øvrige virksomheter. Hovedutvalget vil bidra aktivt i vurdering av resultater i sektoren. HOUK mener at brukerundersøkelser er nyttige, og det bes om at det tas sikte på å framskaffe data fra slike undersøkelser. 3. HOUK har merket seg følgende forhold som må vies oppmerksomhet i videre arbeid: a. Pedagogiske og kompetansemessige konsekvensene av økt antall små barn i barnehager b. Vektlegging av elevenes arbeidsmiljø med økt fokus på elevenes medvirkning og deltakelse i utforming av mål for eget læringsarbeid c. Forsterket fokus på realfag i skolen med sikte på at elever i Alta minst skal oppnå resultater ved avgangsprøva på linje med landsgjennomsnitt d. Økt innsats for å skaffe skoler nødvendig inventar og læremidler e. Rekruttering av kompetansearbeidskraft til alle virksomheter f. Behov for en nærmere gjennomgang og vurdering av antall voksne knyttet til Ungdommens hus.

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Lille Haldde Møtedato: 13.11.2014 Tid: 10:00 14:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Nestleder Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.01.2012 Tid: 10:00 15.30

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.01.2012 Tid: 10:00 15.30 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.01.2012 Tid: 10:00 15.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. desember 2008. Tid: 10.00 14.00. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Allan Johansen Medlem Christine Schybaj Antonsen

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf)

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 29.04.2009 kl. 18.30 19.50 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Borras Alta helsesenter Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 12.00 Til stede på møtet: SV Ole Simonsen leder Leif Birger Mækinen AP Turid

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 Fra F-sak: 48/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 50/11 Til kl.: 18.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer