lfred Vaagsvold energi A Returkraft AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lfred Vaagsvold energi A Returkraft AS"

Transkript

1 energi Alfred Vaagsvold Returkraft AS

2 Billedkunstner: Tittel: Mål: Materiale: Teknikk: Verksted: Alfred Vaagsvold Borhaug Energi 330x330x800cm Mattpolert syrefast stål Elektrosveising. Einar Øgrey Farsund AS Oppdragsgiver: Returkraft a/s Kristiansand. Konsulent: Agder Kunstnersenter : Folkehøgskoler. Grunnskoler. Videregående skoler : Riksgalleriet. 1993: Stortingsplassen, Oslo. 1995: Bunkers -95, Galleri Lista Fyr. Moravany, Slovakisk billedhogger forening, Bratislava. 1997: Holmen i Reyaviktjern og Gerduberg Kulturhus, Reykavik.1999: Hå Gamle Prestegard, Hå. Galleri Lista Fyr, Borhaug. 2002: Bomuldsfabriken, Arendal. 2004: Agderbiennalen, Christianssands Kunstforening 2010: Returkraft as, Kristiansand

3

4 Det er mer enn 10 år siden kommunene på Agder for første gang begynte å drøfte mulighetene for å bygge et energi - gjenvinningsanlegg for avfall. Underveis har mange alternativerb vært diskutert, og nesten like mange blitt forkastet. Det anlegget som i dag står ferdig er derfor resultatet av en lang prosess. Returkraft-anlegget har også blitt et landemerke for alle som ferdes langs Setesdalsveien, i kraft av sin størrelse og de arkitektoniske løsninger som er valgt. Det er i denne konteksten utsmykningen foran anlegget må sees. Vaagsvolds kunstverk inngår som en del av et større hele, der hensikten har vært å bygge et verk som ikke bare virker godt, men også tar seg godt ut. Juryen for utsmykningskonkurransen sier følgende om Vaagsvolds bidrag: Juryen la vekt på utsmykingens form og størrelse i forhold til Returkraft-anlegget. Juryen la også vekt på hvor mye tid/kontemplasjon de forskjellige verkene krever, verkets plassering i en rundkjøring krever at en betrakter i løpet av kort tid får en forståelse av hva de ser. Juryen gikk enstemmig inn for Alfred Vaagsvolds forslag til utsmyking som de mente best tilfredstilte det overnevnte. Returkraft gratulerer Alfred Vaagsvold med oppdraget, og takker for vel utført arbeid. Odd Terje Døvik Administrerende direktør Returkraft AS

5

6 Vi har, i samarbeid med billedkunstneren Alfred Vaagsvold, stått for den tekniske produksjonen av utsmykningen "Energi" til Returkraft i Kristiansand. Sammen med kunstner har vi vurdert modell og materialer, og har beregnet materialstyrke og konstruksjon ut fra størrelse og utvendig plassering. Den endelige konstruksjon og utforming i forhold til styrke og holdbarhet, har vi attestert og godkjent. Vi setter pris på at vår ekspertise benyttes til produksjon av kunstarbeid, og tar gjerne den utfordring det ligger i å arbeide utradisjonelt med en kunstner sammen med våre fagfolk. Gratulerer med "Energi," den står flott i eksteriøret ved Returkraft! Takk for oppdraget! Med vennlig hilsen Arne Marthinsen, adm. dir. Einar Øgrey Farsund AS,

7

8 Hei! Det går mot lysere tider og vi kom inn på montasje av skulpturen Energi. Vi kom opp i en diskusjon i lunsjen, og i første omgang bare for nysgjerighet. Hvordan skal den transporteres til Kristiansand og Returkraft? Rambøll Norge AS Per Husebø

9

10

11

12 Energi Skulpturen Energi til Returkraft as, Kristiansand, er utført som en frikonstruksjon i syrefast stål. Den er laget i samarbeid med fagfolk på Øgrey Mekaniske verksted, Farsund, og konstruert i en kreativ prosess uten faste tegninger etter en modell i liten målestokk der prinsippet for konstruksjonen vises. Den likner, men er ikke en kopi av modellen. Skulpturen er tilpasset rundkjøringen i utearelet til Returkraft. Den står mot en bakgrunn av en naturlig fjellskrent og en imponerende bygningsmasse der den også kan sees fra riksveien. I mørke belyses den av kraftige lyskastere som en del av uttrykket. Materialet i hele skulpturen er mattpolert, syrefast stål som er værbestandig og vedlikeholdsfritt. Skulpturen er en videreføring og et endelig resultat etter en lang rekke liknende installasjoner i tre, utført på forskjellige steder siden Disse installasjonene ble utført i fluoriserende rødmalte trestenger som ble sammenføyd med tape eller ståltråd. De hadde alle kortvarig, midlertidig plassering. Hvert verk skulle være tilpasset sitt sted. De har vært en del av et kunst - pedagogisk opplegg som jeg har utviklet med tanke på at barn og voksne skulle arbeide og bygge noe sammen. Dette har skjedd på alle trinn, fra barnehage til arkitekthøgskole og i samarbeid med Riksutstillinger. Flere hundre barn og voksne har siden 1991 deltatt i slike opplegg under tittelen: "Kråkeslott og katedral". I tillegg til de pedagogiske oppleggene har installasjonene blitt oppført som frikonstruksjoner i kunstgallerier som mine individuelle verk under titellen «Kaos/Kosmos» Installasjonskunstens karakter er at den er kortvarig. Valg av tid, sted og materiale er ofte bevisst ut fra flyktighet som egenskap og kvalitet ved installasjonen. Skulpturen Energi har en estetisk og konstruktiv utforming som likner på de tidligere kortvarige installasjonene, men skiller seg fra dem i materialstyrke og varighet. Den er konstruert av 4 meter lange massive rundstenger i syrefast stål sveiset til en massiv rupolert stålplate. Det er med stor glede og inspirasjon at jeg har viderført erfaringene med installasjonskunsten til arbeidet med den varige utsmykningen Energi. Jeg takker oppdragsgiver Returkraft as, Kristiansand, samarbeidende verksted Einar Øgrey Farsund AS Mekaniske Verksted og Agder Kunstnersenter som har formidlet oppdraget og tilbudt konsulentassistanse. Takk til arbeidsfolk og alle som har bidradd til at dette kunstprosjektet kunne gjennomføres. Vennlig hilsen Alfred Vaagsvold

13 Kunstpedagogiske opplegg : Folkehøgskoler. Grunnskoler. Videregående skoler : Riksgalleriet. 1993: Stortingsplassen, Oslo. «Jeg husker veldig godt spesielt et prosjekt vi gjorde på Lundheim Folkehøgskolen i 1992, «Katedral». Å, det bringer masse gode minner!» Indra Ozola. Musiker, New York. Bunkers -95, Gelleri Lista Fyr

14 KAOS-KOSMOS TUR/RETUR Er kosmos bare et annet ord for et ordnet kaos? Eller er kaos uttrykk for et kosmos på avveie? I Alfred Vaagsvolds skulpturer ligger det ansatser til slike problemstillinger. Er pinnekonstruksjonene de rene tilfeldigheters spill, en slags abstrakt ekspresjonisme i tredimensjonal form? En form der kunstnerens bevissthet og formende vilje er annulert, satt til side for å slippe til de ubevisste kreftene i skapelsesprosessen? Eller er det stikk motsatt, at tilfeldighetene bare er tilsynelatende, at kunstneren er vel så sterkt tilstede med sin kunstneriske viljeshandling i pinnekonstruksjonene som i de laminerte og forseggjorte treskulpturene? Det er selvfølgelig en grunn for spekulasjoner som dette. Et nærgående blikk på pinne - konstruksjonen i neonrødt røper at hver enkelt pinne er nøyaktig formgitt. Tversnittet er kvadratisk. Altså noe bortimot det motsatte av tilfeldig. Men selve konstruksjonen, sammenføyningen, er tilfeldig. Skjønt, helt tilfeldig er de nok ikke de heller. For det dukker opp andre assosiasjoner parallelt med kaos-tankene. Alfred Vaagsvold gir nemlig holdepunkter for å "lese" denne skulpturinstallasjonen som en krans eller et tornekratt. Det er i og for seg uttrykk for det samme. Den ene representerer en villet orden, den andre kaos. Vi trenger ikke gå lenger enn det. Det er nok å bare peke ut retningen for tanken. Men la oss bruke det samme nærgående blikket på de laminerte skulpturene. I selve arbeidsprosessen ligger det en stor grad av bevisst styring. Hver del er nøye føyd sammen, her er ingen sprekker, ingen hull, kunstneren har full kontroll over sitt arbeid. Og likevel er det som selve formen, skulpturen i seg selv, har tatt styringen. Den organiske formen vitner om viltvoksende natur, ikke kontrollert natur. Slik blir vandringen blant Alfred Vaagsvolds skulp turer en vandring i tanken mellom kaos og kosmos, mellom natur og kultur, mellom vilje og tilfeldighet. Det er ikke en vandring i dypsindig gravalvor. Den visuelle vandringen Alfred Vaagsvold tar oss med på, er mer å ligne med en fri og leken livsutforldelse. Den røper en barnlig innstilling, en sinnets letthet der kunstverkene blir til underveis. Det er kunstverk skapt av overskudd, i glede og fryd. Han har vist dette tidligere, i andre utstillinger og i offentlige utsmykningsoppdrag han har hatt. De siste årene har Alfred Vaagsvold arbeidet like mye (hvis ikke mer!) som kunstformidler. Han driver Galleri Lista Fyr, han er organisator, kurator og administrator for de store "kunst i landskap" - prosjektene på Lista, de to siste kalt Nordberg Fort -97 og -98, og han driver utstrakt formidlingsarbeid for barn og unge. Han er stadig på reisefot for Riksutstillinger og han gjennomfører store prosjekter med elever på folkehøgskoler landet over. I alt dette, enten han selv er kunstneren eller han formidler andres kunst, ligger en inderlig tro på kunstens evne til å bevege. Dens evne til å bidra med nye perspektiv, til å se verden med litt andre øyne. Det er ikke sikkert kunsten gir så mange nye svar. Viktigere er det at den kan gi oss et og annet nytt spørsmål. Øystein Laundal, Kunsthistoriker 1999, (Senere direktør for Sørlandets Kunstmuseum)

15 1995: Moravany, Slovakisk billedhogger forening, Bratislava. Uenes videregående skole 1999: Hå Gamle Prestegard, Nærbø

16 CHAOS-COSMOS ROUND TRIP Is cosmos just another word for orderly chaos? Or is chaos an expression for a cosmos gone astray? Alfred Vaagsvold s sculptures carry initiations for this kind of problematization. Are his stick constructions merely arbitrary, a kind of abstract expressionism in three-dimensional form? A form where the artist s awareness and creative determination is canceled, set aside in order to make way for the unconscious forces of the creative process? Or is it quite the opposite, that the coincidences are illusory, that the artist is just as strongly present with his creative acts of will in his stick constructions as he is in his laminated and elaborate wooden sculptures? There is, of course, a reason for this type of speculation. A close look at the stick construction in neon red reveals that every single stick is accurately sculpted. The cross section is quadrilateral - practically the opposite of coincidence, in other words. But the construction in itself, the assembly, is coincidental. Then again; hardly completely coincidental. Because other associations emerge alongside the connotations of chaos. Alfred Vaagsvold provides us with reasons to read this sculpture installation either as a wreath or a shrubbery of thorns. Which both in a way express the same. One represents a determined orderliness, the other represents chaos. There is no need for additional elaboration. Merely pointing out the direction for our imagination is enough. But let us take the same close look at Alfred Vaagsvold s laminated sculptures. During the manual process of sculpting, there is a large degree of conscious control. Each part is meticulously fit into place; here are no gaps, no holes, the artist has total command over his work. Even so, it is as if the form, the sculpture itself, has taken charge. The organic form bears witness of untamed nature, not controlled nature.consequently, a stroll amongst Alfred Vaagsvold s sculptures becomes a mental journey between chaos and cosmos, between nature 2004: Agderbiennalen, Christianssands Kunstforening

17 CHAOS-KOSMOS HINWEG/RüCKWEG and culture, between purpose and chance. This is no journey in gloomy solemnity. The visual journey Alfred Vaagsvold invites us to take, is more akin to a free and playful display of life. It reveals a childlike disposition, a lightness of mind where his works of art are born en route. These are works of art created out of surplus energy, in joy and elation. He has shown this before, in other exhibitions and in public art assignments he has undertaken.during recent years Alfred Vaagsvold has been working just as much (if not more!) as a mediator of art. He is the director of Galleri Lista Fyr (The Lista Lighthouse Gallery), he is the organizer, curator and administrator of the renowned art in landscape projects on the peninsula of Lista, the last two named Nordberg Fort 97 and Nordberg Fort 98, and he recurrently teaches art through workshops for children and youth. He is frequently on the move with The National Touring Exhibitions, and he carries out large art projects with students at colleges across the country. In all this effort, whether he himself is the artist or he is mediating the work of others, lies a profound faith in the capacity of art to touch, to move. Its capacity to provide new perspectives and enable us to see the world through slightly different eyes. Art may not give us very many new answers. It is of greater importance that art may give us one or two new questions. Øystein Laundal, Art historian 1999, (Later Director of Sørlandets Kunstmuseum) Ist Kosmos nur ein anderer Ausdruck für ein geordnetes Chaos? Oder ist Chaos ein Ausdruck für einen auf Abwege geratenen Kosmos? In Alfred Vaagsvolds Skulpturen finden sich Ansätze für solche Problemstellungen. Sind die Holzstabkonstruktionen ein reines Zufallsspiel, eine Art abstrakter Expressionismus in dreidimensionaler Form? Eine Form, in der des Künstlers Bewusstsein und der formende Wille aufgehoben sind, zur Seite gelegt, um die unbewussten Kräfte im Schaffungsprozess zuzulassen? Oder ist es genau das Gegenteil, dass die Zufälle nur zu Tage bringen, dass der Künstler mit seiner künstlerischen Willenshandlung in den Holzstabkonstruktionen genauso stark präsent ist wie in den laminierten und ausgefeilten Holzskulpturen? Es gibt selbstverständlich Grund für Spekulationen wie diese. Ein nähergehender Blick auf die Holzstabkonstruktion verrät, dass jeder einzelne Stab exakt gestaltet ist. Der Querschnitt ist quadratisch. Also in etwa das Gegenteil von zufällig. Aber die eigentliche Konstruktion, die Zusammenführung [der Holzstäbe], ist zufällig. Obgleich, völlig zufällig ist diese auch nicht. Weil andere Assoziationen parallel zu den Chaosgedanken auftauchen. Alfred Vaagsvold gibt nämlich Anhaltspunkte, diese Skulpturinstallationen als einen Kranz oder ein Dornengebüsch zu lesen. Das ist an und für sich Ausdruck für das Gleiche. Der eine (der Kranz) repräsentiert eine gewollte Ordnung, das andere (das Dornengebüsch) Chaos. Wir benötigen nicht weiter als bis hier zu gehen. Es genügt, auf die Richtung des Gedankens hinzuweisen. Aber lassen Sie uns den gleichen nähergehenden Blick auf die laminierten Skulpturen werfen. Im eigentlichen Arbeitsprozess befindet sich ein hoher Grad an bewusster Steuerung. Jedes Teil ist mit Genauigkeit zusammengeführt, hier sind keine Risse, keine Löcher, der

18 Künstler hat vollständige Kontrolle über seine Arbeit. Und dennoch ist es, als ob die eigentliche Form, die Skulptur an sich, die Führung übernommen hat. Diese organische Form bezeugt eine wildwachsende Natur, nicht eine kontrollierte Natur. So wird die Wanderung durch Alfred Vaagsvolds Skulpturen eine Gedankenwanderung zwischen Chaos und Kosmos, zwischen Natur und Kultur, zwischen Wille und Zufall. Es ist kein Gang in tiefsinniger Grabesernste. Die visuelle Wanderung, auf die uns Alfred Vaagsvold mitnimmt, gleicht eher einer freien und spielenden Entfaltung des Lebens. Sie verrät eine kindliche Einstellung, eine sinnliche Leichtigkeit, mit der die Kunstwerke unterwegs sind. Es sind Kunstwerke, geschaffen im überschuss, mit Freude und Fröhlichkeit. Vaagsvold hat dies bereits gezeigt, in anderen Ausstellungen und in öffentlichen Ausschmückungsaufträgen. Alfred Vaagsvold hat in den letzten Jahren genau so viel (wenn nicht mehr!) als Kunstvermittler gearbeitet. Er betreibt die Galerie Lista Fyr, er ist Organisator, Kurator und Administrator der großen Projekte auf der Halbinsel Lista Kunst in Landschaft die beiden letzten mit dem Titel Nordberg Fort-97 und - 98, und macht weit verbreitet Vermittlungsarbeit für Kinder und Jugendliche. Er ist regelmäßig auf Reise für Riksutstillinger, und er führt große Projekte mit Schülern der Volkshochschulen im ganzen Land durch. All diesem, entweder in der Rolle als Künstler oder in der Rolle als Vermittler der Kunst anderer, liegt ein tiefgehender Glaube zu Grunde an die Fähigkeit der Kunst zu bewegen. Dieses Vermögen, mit neuen Perspektiven beizutragen, die Welt mit etwas anderen Augen zu betrachten. Es ist nicht sicher, dass die Kunst so viele neue Antworten liefert. Wichtiger ist, dass sie uns die eine oder andere neue Frage stellt. Oysetin Laundal, Kunsthistorike, 1999, (Späterer Direktor des Sörlandets Kunstmuseum) 1997: Holmen i Reykviktjern og Gerduberg Kulturhus, Reykavik. «Det kan være riktig å definere Alfred Vaagsvold som avantgardist.» Svein Thorud. Kunsthistoriker «Vaagsvolds works, both paintings as sculptures, give an aestetic experience, an experience of lines, rhytms and color- effects. But his works also give the possibility for other experiences demand that the onlooker takes his time to inwardly consider, to muse. Altemating effects of dark - light, death - life are conspicious in the both language of the shapes and the choice of colour, but one notices an overtone in the direction of a vision of light, of hope.» Kristian Jensen. Artcritic, Denmark

19 Alfred Vaagsvold: adresse: N-4563 Borhaug. Mobil: Fax: e.mail: C V. Forkortet versjon (Short version) Medlemskap (Membership) Norske Billedkunstnere. NBK. ( Norwegian Visual Artists). Norske Billekunstnere, Agder. (Norwegian Visual Artists, Agder) Norsk Billedhoggerforening. NBH (Norwegian sculptors society). Landsforeningen for norske malere. LNM. (Norwegian painters society) Kardowsky Club, Russland. Bono. (Norwegian Visual Artist Copyright Society) Utdanning. (Education) Stord Offentlige Lærerskole, grunnfag i forming, 1973 Det Teologiske Menighetsfakultet, grunnfag 1972 Stavanger Lærerhøgskole, lærerprøven Egne kunststudier gjennom flere studiereiser i utlandet. Undervisning hos Kjell Nupen, Erlend Grøstad, Hugo Frank Watne, Cato Augensen, m.fl. Arbeids og studieopphold (Studies and travels) Baumberger Sandstein Museum, Havixbeck, Münster, Tyskland: Kunming, Kina: Paris: Mumbai, India: Kolkata og Orissa, India: Marokko: 2000, 2001, 2005 og Kunming, Kina. Bankok, Thailand: 2003.Berlin:1989, 2002 og 2007 New York: 1971, 1977, 1990, London:1970, 1980, Reykavik: 1997.Bratislava: Sveaborg, Finland. Leningrad, Sovjet Separatutstillinger i utvalg (Separate Exhibitions) 2010: Baumberg Sandstein Museum, Havixbeck, Tyskland. 2009: TCG Nordica, Kunming, Kina. - Maison de Norvége, Paris. - Galleri Oksen, Porsgrunn. - Norsk Billedhoggerforening, Oslo. 2008: Søgne Gamle prestegård, Søgne. Paulus kirke, Oslo. - Galleri Farsund. - Galleri Lista Fyr. - Agder Kunstnersenter, Kristiansand. 2006: Galleri Bi-Z, Kristiansand. - IKO Oslo. - Internasjonalt hus, Stavanger. - Academy of Fine Arts, Kolkata, India. - Stavanger Domkirke. 2002, 2001 Galleri Lista Fyr, Farsund Bomuldsfabriken, Arendal. - Galleri III,Oslo. - Hå gamle prestegård, Hå Galleri Inuit, Ålborg. - Galleri Lista Fyr, Farsund. - Galleri Lundsen, Flekkefjord Galleri Bi-Z, Kristiansand. - Gerduberg kulturhus, Reykavik. - Holmen, Reykavik Stavanger Kunstforening. - Rogaland Kunstmuseum, Stavanger Folkehøgskolens dag. Stortingsplassen, Oslo. I samarb. med Lundheim Fokehøgskole Lund Kommune, Moi Galleri Sølvpilen, Ålesund Galleri Tonne, Sentrumsavd. Oslo. - Vinterhaven Solborg, Mandal Galleri Syvert, Mandal. - Galleri Deco, Ålborg. 1985, 1984 Galleri Fire tre, Farsund 1982 Unge kunstneres samfund, Oslo Farsund Kunstforening, Farsund og Egersund. Landsdelsutstillinger (Juryed state and country exhibitions) 1979, -80,-81,-82,-83,-84,-89, 90.Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen) 1976,-80,-81,-82,-83,-84,-85,-86,-89. Sørlandsutstillingen Vestlandsutstillingen Frie Fotografers forbund, første utstilling. Gruppeutstillinger. (Group shows) 2009: Nordan, Moi. 2008: Folk-08 ArtsNordica, Mariannelund, Sverige. 2008: Kunstløypa, Odderøya, Kristiansand. 2008: Maison de Norvege, Paris 2007: Galleri Grafill, Oslo 2006: Galleri BOA, Oslo. 2005: FOLK-05, Galleri Lista Fyr. - Thavibu Gallery, Bankok. 2004: Agderbiennalen, Kristiansand. - Tegnerforbundet, Oslo. 2003: Nordica Gallery, Kunming, Kina. - Tagesspiegel, Berlin. 2002: Bomuldsfabriken, Arendal. - Agderbiennalen, Kristiansand. 2000: Lilja Art, Moskva. - Kardowsky house, Pereslavl, Russland. -"Ny arena",sørlandets Kunstmuseum. - Bohusgalleriet, Uddevalla, Sverige. 1999: Ålborg Kunstpavillion, Danmark.- Gardermoen Næringspark. - Christianssands Kunstforening. - Galleri Bi-Z, Kr.sand. 1998: Norwood Skulpturfestival, Oslo. - Nordberg Fort Akkerhaugen, NBF. 1997: Vandreutstilling Riksutstillinger. 1995:Bunkers-95, Galleri Lista Fyr. - Moravany, Bratislava, Slovakia. 1994: Drift-94, Galleri Lista Fyr. 1993: Hå Gamle Prestegard. 1992: Soli Deo Gloria, Christianssands Kunstforening. - Passasje, Stavanger. - Drift Warehouse Gallery, Aberdeenshire. - Peacock Gallery, Aberdeen. 1989: Galleri G, Brønderslev, Danmark. 1988: "Jeg og fem andre" Christianssands Kunstforening og 83. Festspillene i Bergen, NBF. 1983: Stavanger Festdager. 1982: Nordisk Konstcentrum, Sveaborg, Helsingfors. Utsmykninger (Official, permanent works) Siden 1982 (Since 1982): Lund Torg, Kristiansand. - Øvre Slettheia Skole, Kristiansand. - Lundheim Folkehøgskole, Moi.- Borhaug Skole, Farsund. - Farsund Sparebank. - Røinås Bilforretning, Kristiansand. - Lund kommune. - Mosby Skole, Kristiansand. - Uenes Videregående skole, Vest Agder Fylke. - Postens Godsterminal, Alfaset, Oslo. - Stiftelsen Listeskøyta, Farsund. - Vestbygda kapell. - Vestre Moland Kirke. - Vanse kirke. -Omsorgssenteret, Farsund. - Havforskningsskipet G.O. Sars. - Temporær utsmykning av kapellet MF, Oslo. - Hisøy Skole, Arendal. BRG Mandal. - Returkraft, Kristiansand 2010 Offentlige innkjøp (Representation in Museums and Official Collections) Siden 1979 (since 1979): Riksgalleriet. - Kulturrådet. - Oslo kommunes kunstsamlinger. - Nasjonalgalleriet. - Aust Agder Fylkeskommune. - Bergen Billedgalleri. - Kristiansand kommune. - Norsk Perinatalmedisinsk Forening. - Skal-skal ikke, Oslo. - TCNordica, Kunming, Kina. - Vest Agder Fylkeskommune. - Arendal kommune. - Den Norske Ambassade i Paris (2009) Stipend (Scolarships and Grants) Utenriksdepartementet Farsund Kommune. Vest Agder Fylkeskommune, kultur, 2008 og Vederlagsfondet 2001, 2000, 1997 og Vest Agder Fylkes kulturpris Vest Agder Fylkes reisestipend Norsk Illustrasjonsfond. - Farsund kommunes kulturpris Vest Agder Fylkes Kulturstipend Statens materialstipend Statens etableringsstipend 1982.

20 Kunstutsmykking: Energi Alfred Vaagsvold Returkraft AS Kontakt: Galleri Lista Fyr No-4563 Borhaug Tel Foto: Galleri Lista Fyr Trykk: Snartrykk, Farsund 2010 Oversettere Anne Lind. Bourkhard Werner ISBN

SYDNORSK - NORVÈGE MÉRIDIONALE - SOUTH NORWEGIAN REIDAR RUDJORD ALFRED VAAGSVOLD LARS ROGER FURNES INGER SALTAAG PARIS LISTA OSLO

SYDNORSK - NORVÈGE MÉRIDIONALE - SOUTH NORWEGIAN REIDAR RUDJORD ALFRED VAAGSVOLD LARS ROGER FURNES INGER SALTAAG PARIS LISTA OSLO Katalog 1-21 25-02-08 08:49 Side 1 SYDNORSK - NORVÈGE MÉRIDIONALE - SOUTH NORWEGIAN REIDAR RUDJORD ALFRED VAAGSVOLD LARS ROGER FURNES INGER SALTAAG PARIS LISTA OSLO Katalog 1-21 25-02-08 08:49 Side 2 Katalog

Detaljer

Kjære BKH- medlemmer og publikum! Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4

Kjære BKH- medlemmer og publikum! Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4 Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4 Finn Aage Andersen 6 Ragnhild Arneberg 7 Ann Avranden 8 Linda Bakke 9 Anne Bekkelund 10 Alf-Kaare Berg 11 Siri Bjerke 12 Anne Kampmann 31 Svein Tore

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz ØYSTEIN TØMMERÅS 2008 The Stenersen Museum www.stenersen.museum.no Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre [1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005 Terje Nicolaisen Henie Onstad Art Centre Kolofon / Colophon [2] [3] Indeks / Index Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals

Detaljer

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen TILDE rapporter från Institutionen för estetiska ämnen 1 Tilde ~ Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen Redaktör: Per-Olof Erixon Omslag och grafisk form: Eva Skåreus Redaktionens adress: Humanistiska

Detaljer

Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet

Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet Speiling og tilpasning i menneskelig samspill ASTRID HELGA SUNDT Rudolf Steiner University College, Norway International Master Degree Programme Master Thesis

Detaljer

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011 HANNE LYDIA Opøien Kristoffersen belonging 17.02. 24.04.2011 GRÅMØLNA TRONDHEIM KUNSTMUSEUM SPRING 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. Fra serien/from the series Belonging 152

Detaljer

Brita Been Tekstilkunstner

Brita Been Tekstilkunstner Brita Been Tekstilkunstner Textile Artist INSPIRASJONENS HERLIGE RUNDDANS Det burde være vel kjent at særnorske tradisjonsmarkører som rosemaling og stavkirker har forbindelseslinjer til andre kulturer.

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole Forslag kunstnere til lukket konkurranse for KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole På grunnlag av våre diskusjoner i komitéen har vi kommet frem til en sammenstilling av 4 kunstnerskap som vi tror vil resultere

Detaljer

Skriftserie. Konferanserapport. No. 4-2006. IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger

Skriftserie. Konferanserapport. No. 4-2006. IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger Skriftserie Konferanserapport No. 4-2006 IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 21. og 22. november 2005 Forside: Besøk på matematikksenterets

Detaljer

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE!

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! DECOR M A G A S I N E T NO 3 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 STORT TEMA: Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris Fjell & landskap

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

FRONTH REPLIKA FINEART

FRONTH REPLIKA FINEART FRONTH REPLIKA FINEART FRONTH REPLIKA FINEART Galleri Fineart / Oslo NOVember 2014 Per Fronth Tekst: Cecilie Tyri Holt / kunsthistoriker / arthistorian NO eng To enorme betongklosser som veier syv tonn

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER 21. januar 29. april Portrett, 1992 Olje på plate 29 x 29 cm Ragnar Almén (f. 1949) har lenge spilt en markant og meget synlig rolle i Vestfolds kunstliv. Til tross for

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel?

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? 0 Sigbjørn Hals IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? En studie av faktorer som kan påvirke bruken av IKT generelt og GeoGebra spesielt, hos lærere og elever på 10. og 11. årstrinn.

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Novemberutstillingen 30 år JUBILEUMSKATALOG 1977-2007

Novemberutstillingen 30 år JUBILEUMSKATALOG 1977-2007 Novemberutstillingen 30 år JUBILEUMSKATALOG 1977-2007 NOVEMBERUTSTILLINGEN 30 ÅR DEN 28. MARS 1976 DEN 22. NOVEMBER 2007 Den 28. mars 1976 ble Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) opprettet. Ett hvert jubileum

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

RYGGE RÅDE VÅLER MOSS2014 09.-24. AUGUST 2014. WWW.VISITMOSS.NO i samarbeid med

RYGGE RÅDE VÅLER MOSS2014 09.-24. AUGUST 2014. WWW.VISITMOSS.NO i samarbeid med RYGGE RÅDE VÅLER MOSS2014 09.-24. AUGUST 2014 WWW.VISITMOSS.NO i samarbeid med Når du vil høre variert musikk - og vite hva som skjer i Mossedistriktet. Følg oss på.com/radioprimemoss Musikkønsker, sommerhilsener

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer