lfred Vaagsvold energi A Returkraft AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lfred Vaagsvold energi A Returkraft AS"

Transkript

1 energi Alfred Vaagsvold Returkraft AS

2 Billedkunstner: Tittel: Mål: Materiale: Teknikk: Verksted: Alfred Vaagsvold Borhaug Energi 330x330x800cm Mattpolert syrefast stål Elektrosveising. Einar Øgrey Farsund AS Oppdragsgiver: Returkraft a/s Kristiansand. Konsulent: Agder Kunstnersenter : Folkehøgskoler. Grunnskoler. Videregående skoler : Riksgalleriet. 1993: Stortingsplassen, Oslo. 1995: Bunkers -95, Galleri Lista Fyr. Moravany, Slovakisk billedhogger forening, Bratislava. 1997: Holmen i Reyaviktjern og Gerduberg Kulturhus, Reykavik.1999: Hå Gamle Prestegard, Hå. Galleri Lista Fyr, Borhaug. 2002: Bomuldsfabriken, Arendal. 2004: Agderbiennalen, Christianssands Kunstforening 2010: Returkraft as, Kristiansand

3

4 Det er mer enn 10 år siden kommunene på Agder for første gang begynte å drøfte mulighetene for å bygge et energi - gjenvinningsanlegg for avfall. Underveis har mange alternativerb vært diskutert, og nesten like mange blitt forkastet. Det anlegget som i dag står ferdig er derfor resultatet av en lang prosess. Returkraft-anlegget har også blitt et landemerke for alle som ferdes langs Setesdalsveien, i kraft av sin størrelse og de arkitektoniske løsninger som er valgt. Det er i denne konteksten utsmykningen foran anlegget må sees. Vaagsvolds kunstverk inngår som en del av et større hele, der hensikten har vært å bygge et verk som ikke bare virker godt, men også tar seg godt ut. Juryen for utsmykningskonkurransen sier følgende om Vaagsvolds bidrag: Juryen la vekt på utsmykingens form og størrelse i forhold til Returkraft-anlegget. Juryen la også vekt på hvor mye tid/kontemplasjon de forskjellige verkene krever, verkets plassering i en rundkjøring krever at en betrakter i løpet av kort tid får en forståelse av hva de ser. Juryen gikk enstemmig inn for Alfred Vaagsvolds forslag til utsmyking som de mente best tilfredstilte det overnevnte. Returkraft gratulerer Alfred Vaagsvold med oppdraget, og takker for vel utført arbeid. Odd Terje Døvik Administrerende direktør Returkraft AS

5

6 Vi har, i samarbeid med billedkunstneren Alfred Vaagsvold, stått for den tekniske produksjonen av utsmykningen "Energi" til Returkraft i Kristiansand. Sammen med kunstner har vi vurdert modell og materialer, og har beregnet materialstyrke og konstruksjon ut fra størrelse og utvendig plassering. Den endelige konstruksjon og utforming i forhold til styrke og holdbarhet, har vi attestert og godkjent. Vi setter pris på at vår ekspertise benyttes til produksjon av kunstarbeid, og tar gjerne den utfordring det ligger i å arbeide utradisjonelt med en kunstner sammen med våre fagfolk. Gratulerer med "Energi," den står flott i eksteriøret ved Returkraft! Takk for oppdraget! Med vennlig hilsen Arne Marthinsen, adm. dir. Einar Øgrey Farsund AS,

7

8 Hei! Det går mot lysere tider og vi kom inn på montasje av skulpturen Energi. Vi kom opp i en diskusjon i lunsjen, og i første omgang bare for nysgjerighet. Hvordan skal den transporteres til Kristiansand og Returkraft? Rambøll Norge AS Per Husebø

9

10

11

12 Energi Skulpturen Energi til Returkraft as, Kristiansand, er utført som en frikonstruksjon i syrefast stål. Den er laget i samarbeid med fagfolk på Øgrey Mekaniske verksted, Farsund, og konstruert i en kreativ prosess uten faste tegninger etter en modell i liten målestokk der prinsippet for konstruksjonen vises. Den likner, men er ikke en kopi av modellen. Skulpturen er tilpasset rundkjøringen i utearelet til Returkraft. Den står mot en bakgrunn av en naturlig fjellskrent og en imponerende bygningsmasse der den også kan sees fra riksveien. I mørke belyses den av kraftige lyskastere som en del av uttrykket. Materialet i hele skulpturen er mattpolert, syrefast stål som er værbestandig og vedlikeholdsfritt. Skulpturen er en videreføring og et endelig resultat etter en lang rekke liknende installasjoner i tre, utført på forskjellige steder siden Disse installasjonene ble utført i fluoriserende rødmalte trestenger som ble sammenføyd med tape eller ståltråd. De hadde alle kortvarig, midlertidig plassering. Hvert verk skulle være tilpasset sitt sted. De har vært en del av et kunst - pedagogisk opplegg som jeg har utviklet med tanke på at barn og voksne skulle arbeide og bygge noe sammen. Dette har skjedd på alle trinn, fra barnehage til arkitekthøgskole og i samarbeid med Riksutstillinger. Flere hundre barn og voksne har siden 1991 deltatt i slike opplegg under tittelen: "Kråkeslott og katedral". I tillegg til de pedagogiske oppleggene har installasjonene blitt oppført som frikonstruksjoner i kunstgallerier som mine individuelle verk under titellen «Kaos/Kosmos» Installasjonskunstens karakter er at den er kortvarig. Valg av tid, sted og materiale er ofte bevisst ut fra flyktighet som egenskap og kvalitet ved installasjonen. Skulpturen Energi har en estetisk og konstruktiv utforming som likner på de tidligere kortvarige installasjonene, men skiller seg fra dem i materialstyrke og varighet. Den er konstruert av 4 meter lange massive rundstenger i syrefast stål sveiset til en massiv rupolert stålplate. Det er med stor glede og inspirasjon at jeg har viderført erfaringene med installasjonskunsten til arbeidet med den varige utsmykningen Energi. Jeg takker oppdragsgiver Returkraft as, Kristiansand, samarbeidende verksted Einar Øgrey Farsund AS Mekaniske Verksted og Agder Kunstnersenter som har formidlet oppdraget og tilbudt konsulentassistanse. Takk til arbeidsfolk og alle som har bidradd til at dette kunstprosjektet kunne gjennomføres. Vennlig hilsen Alfred Vaagsvold

13 Kunstpedagogiske opplegg : Folkehøgskoler. Grunnskoler. Videregående skoler : Riksgalleriet. 1993: Stortingsplassen, Oslo. «Jeg husker veldig godt spesielt et prosjekt vi gjorde på Lundheim Folkehøgskolen i 1992, «Katedral». Å, det bringer masse gode minner!» Indra Ozola. Musiker, New York. Bunkers -95, Gelleri Lista Fyr

14 KAOS-KOSMOS TUR/RETUR Er kosmos bare et annet ord for et ordnet kaos? Eller er kaos uttrykk for et kosmos på avveie? I Alfred Vaagsvolds skulpturer ligger det ansatser til slike problemstillinger. Er pinnekonstruksjonene de rene tilfeldigheters spill, en slags abstrakt ekspresjonisme i tredimensjonal form? En form der kunstnerens bevissthet og formende vilje er annulert, satt til side for å slippe til de ubevisste kreftene i skapelsesprosessen? Eller er det stikk motsatt, at tilfeldighetene bare er tilsynelatende, at kunstneren er vel så sterkt tilstede med sin kunstneriske viljeshandling i pinnekonstruksjonene som i de laminerte og forseggjorte treskulpturene? Det er selvfølgelig en grunn for spekulasjoner som dette. Et nærgående blikk på pinne - konstruksjonen i neonrødt røper at hver enkelt pinne er nøyaktig formgitt. Tversnittet er kvadratisk. Altså noe bortimot det motsatte av tilfeldig. Men selve konstruksjonen, sammenføyningen, er tilfeldig. Skjønt, helt tilfeldig er de nok ikke de heller. For det dukker opp andre assosiasjoner parallelt med kaos-tankene. Alfred Vaagsvold gir nemlig holdepunkter for å "lese" denne skulpturinstallasjonen som en krans eller et tornekratt. Det er i og for seg uttrykk for det samme. Den ene representerer en villet orden, den andre kaos. Vi trenger ikke gå lenger enn det. Det er nok å bare peke ut retningen for tanken. Men la oss bruke det samme nærgående blikket på de laminerte skulpturene. I selve arbeidsprosessen ligger det en stor grad av bevisst styring. Hver del er nøye føyd sammen, her er ingen sprekker, ingen hull, kunstneren har full kontroll over sitt arbeid. Og likevel er det som selve formen, skulpturen i seg selv, har tatt styringen. Den organiske formen vitner om viltvoksende natur, ikke kontrollert natur. Slik blir vandringen blant Alfred Vaagsvolds skulp turer en vandring i tanken mellom kaos og kosmos, mellom natur og kultur, mellom vilje og tilfeldighet. Det er ikke en vandring i dypsindig gravalvor. Den visuelle vandringen Alfred Vaagsvold tar oss med på, er mer å ligne med en fri og leken livsutforldelse. Den røper en barnlig innstilling, en sinnets letthet der kunstverkene blir til underveis. Det er kunstverk skapt av overskudd, i glede og fryd. Han har vist dette tidligere, i andre utstillinger og i offentlige utsmykningsoppdrag han har hatt. De siste årene har Alfred Vaagsvold arbeidet like mye (hvis ikke mer!) som kunstformidler. Han driver Galleri Lista Fyr, han er organisator, kurator og administrator for de store "kunst i landskap" - prosjektene på Lista, de to siste kalt Nordberg Fort -97 og -98, og han driver utstrakt formidlingsarbeid for barn og unge. Han er stadig på reisefot for Riksutstillinger og han gjennomfører store prosjekter med elever på folkehøgskoler landet over. I alt dette, enten han selv er kunstneren eller han formidler andres kunst, ligger en inderlig tro på kunstens evne til å bevege. Dens evne til å bidra med nye perspektiv, til å se verden med litt andre øyne. Det er ikke sikkert kunsten gir så mange nye svar. Viktigere er det at den kan gi oss et og annet nytt spørsmål. Øystein Laundal, Kunsthistoriker 1999, (Senere direktør for Sørlandets Kunstmuseum)

15 1995: Moravany, Slovakisk billedhogger forening, Bratislava. Uenes videregående skole 1999: Hå Gamle Prestegard, Nærbø

16 CHAOS-COSMOS ROUND TRIP Is cosmos just another word for orderly chaos? Or is chaos an expression for a cosmos gone astray? Alfred Vaagsvold s sculptures carry initiations for this kind of problematization. Are his stick constructions merely arbitrary, a kind of abstract expressionism in three-dimensional form? A form where the artist s awareness and creative determination is canceled, set aside in order to make way for the unconscious forces of the creative process? Or is it quite the opposite, that the coincidences are illusory, that the artist is just as strongly present with his creative acts of will in his stick constructions as he is in his laminated and elaborate wooden sculptures? There is, of course, a reason for this type of speculation. A close look at the stick construction in neon red reveals that every single stick is accurately sculpted. The cross section is quadrilateral - practically the opposite of coincidence, in other words. But the construction in itself, the assembly, is coincidental. Then again; hardly completely coincidental. Because other associations emerge alongside the connotations of chaos. Alfred Vaagsvold provides us with reasons to read this sculpture installation either as a wreath or a shrubbery of thorns. Which both in a way express the same. One represents a determined orderliness, the other represents chaos. There is no need for additional elaboration. Merely pointing out the direction for our imagination is enough. But let us take the same close look at Alfred Vaagsvold s laminated sculptures. During the manual process of sculpting, there is a large degree of conscious control. Each part is meticulously fit into place; here are no gaps, no holes, the artist has total command over his work. Even so, it is as if the form, the sculpture itself, has taken charge. The organic form bears witness of untamed nature, not controlled nature.consequently, a stroll amongst Alfred Vaagsvold s sculptures becomes a mental journey between chaos and cosmos, between nature 2004: Agderbiennalen, Christianssands Kunstforening

17 CHAOS-KOSMOS HINWEG/RüCKWEG and culture, between purpose and chance. This is no journey in gloomy solemnity. The visual journey Alfred Vaagsvold invites us to take, is more akin to a free and playful display of life. It reveals a childlike disposition, a lightness of mind where his works of art are born en route. These are works of art created out of surplus energy, in joy and elation. He has shown this before, in other exhibitions and in public art assignments he has undertaken.during recent years Alfred Vaagsvold has been working just as much (if not more!) as a mediator of art. He is the director of Galleri Lista Fyr (The Lista Lighthouse Gallery), he is the organizer, curator and administrator of the renowned art in landscape projects on the peninsula of Lista, the last two named Nordberg Fort 97 and Nordberg Fort 98, and he recurrently teaches art through workshops for children and youth. He is frequently on the move with The National Touring Exhibitions, and he carries out large art projects with students at colleges across the country. In all this effort, whether he himself is the artist or he is mediating the work of others, lies a profound faith in the capacity of art to touch, to move. Its capacity to provide new perspectives and enable us to see the world through slightly different eyes. Art may not give us very many new answers. It is of greater importance that art may give us one or two new questions. Øystein Laundal, Art historian 1999, (Later Director of Sørlandets Kunstmuseum) Ist Kosmos nur ein anderer Ausdruck für ein geordnetes Chaos? Oder ist Chaos ein Ausdruck für einen auf Abwege geratenen Kosmos? In Alfred Vaagsvolds Skulpturen finden sich Ansätze für solche Problemstellungen. Sind die Holzstabkonstruktionen ein reines Zufallsspiel, eine Art abstrakter Expressionismus in dreidimensionaler Form? Eine Form, in der des Künstlers Bewusstsein und der formende Wille aufgehoben sind, zur Seite gelegt, um die unbewussten Kräfte im Schaffungsprozess zuzulassen? Oder ist es genau das Gegenteil, dass die Zufälle nur zu Tage bringen, dass der Künstler mit seiner künstlerischen Willenshandlung in den Holzstabkonstruktionen genauso stark präsent ist wie in den laminierten und ausgefeilten Holzskulpturen? Es gibt selbstverständlich Grund für Spekulationen wie diese. Ein nähergehender Blick auf die Holzstabkonstruktion verrät, dass jeder einzelne Stab exakt gestaltet ist. Der Querschnitt ist quadratisch. Also in etwa das Gegenteil von zufällig. Aber die eigentliche Konstruktion, die Zusammenführung [der Holzstäbe], ist zufällig. Obgleich, völlig zufällig ist diese auch nicht. Weil andere Assoziationen parallel zu den Chaosgedanken auftauchen. Alfred Vaagsvold gibt nämlich Anhaltspunkte, diese Skulpturinstallationen als einen Kranz oder ein Dornengebüsch zu lesen. Das ist an und für sich Ausdruck für das Gleiche. Der eine (der Kranz) repräsentiert eine gewollte Ordnung, das andere (das Dornengebüsch) Chaos. Wir benötigen nicht weiter als bis hier zu gehen. Es genügt, auf die Richtung des Gedankens hinzuweisen. Aber lassen Sie uns den gleichen nähergehenden Blick auf die laminierten Skulpturen werfen. Im eigentlichen Arbeitsprozess befindet sich ein hoher Grad an bewusster Steuerung. Jedes Teil ist mit Genauigkeit zusammengeführt, hier sind keine Risse, keine Löcher, der

18 Künstler hat vollständige Kontrolle über seine Arbeit. Und dennoch ist es, als ob die eigentliche Form, die Skulptur an sich, die Führung übernommen hat. Diese organische Form bezeugt eine wildwachsende Natur, nicht eine kontrollierte Natur. So wird die Wanderung durch Alfred Vaagsvolds Skulpturen eine Gedankenwanderung zwischen Chaos und Kosmos, zwischen Natur und Kultur, zwischen Wille und Zufall. Es ist kein Gang in tiefsinniger Grabesernste. Die visuelle Wanderung, auf die uns Alfred Vaagsvold mitnimmt, gleicht eher einer freien und spielenden Entfaltung des Lebens. Sie verrät eine kindliche Einstellung, eine sinnliche Leichtigkeit, mit der die Kunstwerke unterwegs sind. Es sind Kunstwerke, geschaffen im überschuss, mit Freude und Fröhlichkeit. Vaagsvold hat dies bereits gezeigt, in anderen Ausstellungen und in öffentlichen Ausschmückungsaufträgen. Alfred Vaagsvold hat in den letzten Jahren genau so viel (wenn nicht mehr!) als Kunstvermittler gearbeitet. Er betreibt die Galerie Lista Fyr, er ist Organisator, Kurator und Administrator der großen Projekte auf der Halbinsel Lista Kunst in Landschaft die beiden letzten mit dem Titel Nordberg Fort-97 und - 98, und macht weit verbreitet Vermittlungsarbeit für Kinder und Jugendliche. Er ist regelmäßig auf Reise für Riksutstillinger, und er führt große Projekte mit Schülern der Volkshochschulen im ganzen Land durch. All diesem, entweder in der Rolle als Künstler oder in der Rolle als Vermittler der Kunst anderer, liegt ein tiefgehender Glaube zu Grunde an die Fähigkeit der Kunst zu bewegen. Dieses Vermögen, mit neuen Perspektiven beizutragen, die Welt mit etwas anderen Augen zu betrachten. Es ist nicht sicher, dass die Kunst so viele neue Antworten liefert. Wichtiger ist, dass sie uns die eine oder andere neue Frage stellt. Oysetin Laundal, Kunsthistorike, 1999, (Späterer Direktor des Sörlandets Kunstmuseum) 1997: Holmen i Reykviktjern og Gerduberg Kulturhus, Reykavik. «Det kan være riktig å definere Alfred Vaagsvold som avantgardist.» Svein Thorud. Kunsthistoriker «Vaagsvolds works, both paintings as sculptures, give an aestetic experience, an experience of lines, rhytms and color- effects. But his works also give the possibility for other experiences demand that the onlooker takes his time to inwardly consider, to muse. Altemating effects of dark - light, death - life are conspicious in the both language of the shapes and the choice of colour, but one notices an overtone in the direction of a vision of light, of hope.» Kristian Jensen. Artcritic, Denmark

19 Alfred Vaagsvold: adresse: N-4563 Borhaug. Mobil: Fax: e.mail: C V. Forkortet versjon (Short version) Medlemskap (Membership) Norske Billedkunstnere. NBK. ( Norwegian Visual Artists). Norske Billekunstnere, Agder. (Norwegian Visual Artists, Agder) Norsk Billedhoggerforening. NBH (Norwegian sculptors society). Landsforeningen for norske malere. LNM. (Norwegian painters society) Kardowsky Club, Russland. Bono. (Norwegian Visual Artist Copyright Society) Utdanning. (Education) Stord Offentlige Lærerskole, grunnfag i forming, 1973 Det Teologiske Menighetsfakultet, grunnfag 1972 Stavanger Lærerhøgskole, lærerprøven Egne kunststudier gjennom flere studiereiser i utlandet. Undervisning hos Kjell Nupen, Erlend Grøstad, Hugo Frank Watne, Cato Augensen, m.fl. Arbeids og studieopphold (Studies and travels) Baumberger Sandstein Museum, Havixbeck, Münster, Tyskland: Kunming, Kina: Paris: Mumbai, India: Kolkata og Orissa, India: Marokko: 2000, 2001, 2005 og Kunming, Kina. Bankok, Thailand: 2003.Berlin:1989, 2002 og 2007 New York: 1971, 1977, 1990, London:1970, 1980, Reykavik: 1997.Bratislava: Sveaborg, Finland. Leningrad, Sovjet Separatutstillinger i utvalg (Separate Exhibitions) 2010: Baumberg Sandstein Museum, Havixbeck, Tyskland. 2009: TCG Nordica, Kunming, Kina. - Maison de Norvége, Paris. - Galleri Oksen, Porsgrunn. - Norsk Billedhoggerforening, Oslo. 2008: Søgne Gamle prestegård, Søgne. Paulus kirke, Oslo. - Galleri Farsund. - Galleri Lista Fyr. - Agder Kunstnersenter, Kristiansand. 2006: Galleri Bi-Z, Kristiansand. - IKO Oslo. - Internasjonalt hus, Stavanger. - Academy of Fine Arts, Kolkata, India. - Stavanger Domkirke. 2002, 2001 Galleri Lista Fyr, Farsund Bomuldsfabriken, Arendal. - Galleri III,Oslo. - Hå gamle prestegård, Hå Galleri Inuit, Ålborg. - Galleri Lista Fyr, Farsund. - Galleri Lundsen, Flekkefjord Galleri Bi-Z, Kristiansand. - Gerduberg kulturhus, Reykavik. - Holmen, Reykavik Stavanger Kunstforening. - Rogaland Kunstmuseum, Stavanger Folkehøgskolens dag. Stortingsplassen, Oslo. I samarb. med Lundheim Fokehøgskole Lund Kommune, Moi Galleri Sølvpilen, Ålesund Galleri Tonne, Sentrumsavd. Oslo. - Vinterhaven Solborg, Mandal Galleri Syvert, Mandal. - Galleri Deco, Ålborg. 1985, 1984 Galleri Fire tre, Farsund 1982 Unge kunstneres samfund, Oslo Farsund Kunstforening, Farsund og Egersund. Landsdelsutstillinger (Juryed state and country exhibitions) 1979, -80,-81,-82,-83,-84,-89, 90.Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen) 1976,-80,-81,-82,-83,-84,-85,-86,-89. Sørlandsutstillingen Vestlandsutstillingen Frie Fotografers forbund, første utstilling. Gruppeutstillinger. (Group shows) 2009: Nordan, Moi. 2008: Folk-08 ArtsNordica, Mariannelund, Sverige. 2008: Kunstløypa, Odderøya, Kristiansand. 2008: Maison de Norvege, Paris 2007: Galleri Grafill, Oslo 2006: Galleri BOA, Oslo. 2005: FOLK-05, Galleri Lista Fyr. - Thavibu Gallery, Bankok. 2004: Agderbiennalen, Kristiansand. - Tegnerforbundet, Oslo. 2003: Nordica Gallery, Kunming, Kina. - Tagesspiegel, Berlin. 2002: Bomuldsfabriken, Arendal. - Agderbiennalen, Kristiansand. 2000: Lilja Art, Moskva. - Kardowsky house, Pereslavl, Russland. -"Ny arena",sørlandets Kunstmuseum. - Bohusgalleriet, Uddevalla, Sverige. 1999: Ålborg Kunstpavillion, Danmark.- Gardermoen Næringspark. - Christianssands Kunstforening. - Galleri Bi-Z, Kr.sand. 1998: Norwood Skulpturfestival, Oslo. - Nordberg Fort Akkerhaugen, NBF. 1997: Vandreutstilling Riksutstillinger. 1995:Bunkers-95, Galleri Lista Fyr. - Moravany, Bratislava, Slovakia. 1994: Drift-94, Galleri Lista Fyr. 1993: Hå Gamle Prestegard. 1992: Soli Deo Gloria, Christianssands Kunstforening. - Passasje, Stavanger. - Drift Warehouse Gallery, Aberdeenshire. - Peacock Gallery, Aberdeen. 1989: Galleri G, Brønderslev, Danmark. 1988: "Jeg og fem andre" Christianssands Kunstforening og 83. Festspillene i Bergen, NBF. 1983: Stavanger Festdager. 1982: Nordisk Konstcentrum, Sveaborg, Helsingfors. Utsmykninger (Official, permanent works) Siden 1982 (Since 1982): Lund Torg, Kristiansand. - Øvre Slettheia Skole, Kristiansand. - Lundheim Folkehøgskole, Moi.- Borhaug Skole, Farsund. - Farsund Sparebank. - Røinås Bilforretning, Kristiansand. - Lund kommune. - Mosby Skole, Kristiansand. - Uenes Videregående skole, Vest Agder Fylke. - Postens Godsterminal, Alfaset, Oslo. - Stiftelsen Listeskøyta, Farsund. - Vestbygda kapell. - Vestre Moland Kirke. - Vanse kirke. -Omsorgssenteret, Farsund. - Havforskningsskipet G.O. Sars. - Temporær utsmykning av kapellet MF, Oslo. - Hisøy Skole, Arendal. BRG Mandal. - Returkraft, Kristiansand 2010 Offentlige innkjøp (Representation in Museums and Official Collections) Siden 1979 (since 1979): Riksgalleriet. - Kulturrådet. - Oslo kommunes kunstsamlinger. - Nasjonalgalleriet. - Aust Agder Fylkeskommune. - Bergen Billedgalleri. - Kristiansand kommune. - Norsk Perinatalmedisinsk Forening. - Skal-skal ikke, Oslo. - TCNordica, Kunming, Kina. - Vest Agder Fylkeskommune. - Arendal kommune. - Den Norske Ambassade i Paris (2009) Stipend (Scolarships and Grants) Utenriksdepartementet Farsund Kommune. Vest Agder Fylkeskommune, kultur, 2008 og Vederlagsfondet 2001, 2000, 1997 og Vest Agder Fylkes kulturpris Vest Agder Fylkes reisestipend Norsk Illustrasjonsfond. - Farsund kommunes kulturpris Vest Agder Fylkes Kulturstipend Statens materialstipend Statens etableringsstipend 1982.

20 Kunstutsmykking: Energi Alfred Vaagsvold Returkraft AS Kontakt: Galleri Lista Fyr No-4563 Borhaug Tel Foto: Galleri Lista Fyr Trykk: Snartrykk, Farsund 2010 Oversettere Anne Lind. Bourkhard Werner ISBN

Egil Røed. Tresnitt fra 1988 til 2013. Med Island som utgangspunkt. Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014

Egil Røed. Tresnitt fra 1988 til 2013. Med Island som utgangspunkt. Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014 Egil Røed Egil Røed Tresnitt fra 1988 til 2013 Med Island som utgangspunkt Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014 Island. Denne fasinerende og spennende øya midt ute i Nord-Atlanteren,

Detaljer

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr Separatutstillinger 2016 Galleri Skallum (januar) 2014 Rikshospitalet Oslo 2014 Galleri Skallum, Stabekk 2012 Bekkestua Eldresenter, Bærum 2012 Palma, Skøyen 2007 Jeppe, Oslo 2006 Etta Place, Oslo mobil

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle The Lake 1984 Jan-Erik Halseide Kristiansand katedralskole Gimle «Som billedkunstner er jeg opptatt av å finne fram til et enkelt symbolspråk, et språk som minner om det vi til daglig er omgitt av. Tenk

Detaljer

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold. CV Berit Myrvold Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.no Født 1952 i Oslo Utdanning: 1996 Lektorkompetanse 1979-81

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Katalog 22-33 25-02-08 08:49 Side 22 REIDAR RUDJORD

Katalog 22-33 25-02-08 08:49 Side 22 REIDAR RUDJORD Katalog 22-33 25-02-08 08:49 Side 22 REIDAR RUDJORD Katalog 22-33 25-02-08 08:49 Side 23 Katalog 22-33 25-02-08 08:49 Side 24 24 Landskap i rødt - Paysage rouge - Red landscape 1972. 32 x49 etsning - gravure

Detaljer

JEANNIE OZON C YC L E S

JEANNIE OZON C YC L E S JEANNIE OZON CYCLES JEANNIE OZON CYCLES GALLERI ASPECT, 12.1 3.2 2017 This catalog contains selected works from the exhibition JEANNIE OZON CYCLES Jeannie Ozon er en kanadisk billedkunstner, bosatt i

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail.

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail. CURRICULUM VITAE Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen Mobil: 91157826 E-post: heidibj70@gmail.com www.heidibjorgan.com Utdanning 2008 2010 Kunsthøgskolen i Bergen,

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Tegning og maleri 2001-2003

Tegning og maleri 2001-2003 Gita S. Norheim Av din munn Tusj 29 x 39 cm Tegning og maleri 2001-2003 KULTURHUSET ØVRE FREDNES Telemark Kunstnersenter / Porsgrunn Kunstforening FORHOLD 2003 I forkledning Gouache 24 x 24 cm Strie strømmer

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 R e p r e s e n t e d at: The National Museum for Art, architecture and

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Film Oppgåve 1 Was ist Ihr Lieblingsfilm? Warum finden Sie diesen Film so gut? Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar om favorittfilmen din. Du skal skrive på tysk. Oppgåve 2 Les teksten

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn: O Alder: 52 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, eg er kanskje det. Ja, das bin ich! Liker du reglar? Nei, det er eg

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

KEIM Design-Lasur. Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit

KEIM Design-Lasur. Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit KEIM Design-Lasur Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit transparente Transparent eleganse Eleganz mit med Lasuren laseringsteknikker Faszination Fascinerende lebendiger levende vegger Wände Lasuren

Detaljer

Hans Martin Øien Strandveien 7 3075 Berger. Født 13.07 1964. Mobil: 91680655 e-post: post@hansmartinoien.no internet: www.hansmartinoien.

Hans Martin Øien Strandveien 7 3075 Berger. Født 13.07 1964. Mobil: 91680655 e-post: post@hansmartinoien.no internet: www.hansmartinoien. Hans Martin Øien Strandveien 7 3075 Berger CV Født 13.07 1964 Mobil: 91680655 e-post: post@hansmartinoien.no internet: www.hansmartinoien.no Utdannelse: 91-93 Wimbledon School of Art, London M.A.(master

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen.

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen. Quartett Berømte nordmenn Lernziel Einübung der Ordnungszahlen Wiederholung Satzstellung Vorbereitungen Sie benötigen einen Satz Spielkarten für 4 Spieler bei Gruppen von 3 Spielern werden nur 24 Karten

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

steffen wellinger forskningsdagen intern bruk

steffen wellinger forskningsdagen intern bruk Hvordan kan forskning drive praksis framover? pra ksis en gr. * skikk og bruk, sedvane, utøvelse, anvendelse i livet ( mots. teori) forskningsdagen 071122 Hvorfor forsker vi? forkningsdagen 071122 Hvordan

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn:J Alder:49 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, og greier meg sjølv. Ja und ich bin selbständig Liker du reglar? Nei Kva

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt)

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) Für zwischen 01.01.2007 und 31.12.2008 eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren 15 65.880,88 72.657,71 75.180,62

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk FREDRIK EIVE REFSLI Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk OM MEG SJØL Hovedfag i visuell kommunikasjon, khio, 2006 Grafisk designer i Blæst design as Skriver for Snitt, tidsskrift for

Detaljer

berøringer med verden samspillet mellom naturfag og kunstfag

berøringer med verden samspillet mellom naturfag og kunstfag berøringer med verden samspillet mellom naturfag og kunstfag edvin østergaard seksjon for læring og lærerutdanning norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. november 2014 «Naturen og det estetiske

Detaljer

TORUNN MYRANN Født 1953 Sanssouciveien 12, 3714 Skien Tlf.: 35 52 56 10 930 83 811 e-post: t.myrann@online.no www.torunnmyrann.com

TORUNN MYRANN Født 1953 Sanssouciveien 12, 3714 Skien Tlf.: 35 52 56 10 930 83 811 e-post: t.myrann@online.no www.torunnmyrann.com TORUNN MYRANN Født 1953 Sanssouciveien 12, 3714 Skien Tlf.: 35 52 56 10 930 83 811 e-post: t.myrann@online.no www.torunnmyrann.com MEDLEM NK-Sør (Norske Kunsthåndverkere) NBF (Norsk Billedhoggerforening)

Detaljer

Katalog 46-57 25-02-08 08:50 Side 46 LARS ROGER FURNES

Katalog 46-57 25-02-08 08:50 Side 46 LARS ROGER FURNES Katalog 46-57 25-02-08 08:50 Side 46 LARS ROGER FURNES Katalog 46-57 25-02-08 08:50 Side 47 Katalog 46-57 25-02-08 08:51 Side 48 48 Hyllest til Henrik Sørensen - Hommage à Henrik Sørensen. 2007. 60 x 80

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Mikkel McAlinden. Born 1963 Lives and works in Oslo. Education

Mikkel McAlinden. Born 1963 Lives and works in Oslo. Education Mikkel McAlinden Born 1963 Lives and works in Oslo Education 1994-1996 Majors in the Institute of Photography, SHKD, Bergen. 1991-1994 Studies at the Institute og Photography, SHKD, Bergen. Solo shows

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet mangler det noen ord. Kan du finne ut hvilke ord som skal stå hvor? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht s?

Detaljer

Motivasjon for å stille til valg i Vedrelagsfondets styre.

Motivasjon for å stille til valg i Vedrelagsfondets styre. Motivasjon for å stille til valg i Vedrelagsfondets styre. Den vanskelige økonomiske situasjonen for billedkunstnerne gjør vederlagsfondet til et stadig Viktigere organ. Vederlagsfondet er billedkunstnernes

Detaljer

CV Utdanning. Separatutstilling (utvalg) Asker Kunstfagskole Elev hos Oddmund Raudberget Elev hos Kjell-Eivind Wang

CV Utdanning. Separatutstilling (utvalg) Asker Kunstfagskole Elev hos Oddmund Raudberget Elev hos Kjell-Eivind Wang Biografi Tom Erik Andersen (f.1964) bor og arbeider i Drammen. Han har en lang rekke utstillinger og mange utsmykningsoppdrag bak seg. Han er innkjøpt av private selskaper og offentlige institusjoner.

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Einige Mautgesellschaften haben vollautomatische Mautstationen installiert, an denen man nicht mehr bar bezahlen kann. Die Spuren sind mit Do not stop ausgeschildert.

Detaljer

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011 www.vestagdermuseet.no Til lærerne I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen.

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Working Paper Investments in the Human Capital of the Socially Disadvantaged Children - Effects on Redistribution

Working Paper Investments in the Human Capital of the Socially Disadvantaged Children - Effects on Redistribution econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lohse,

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag!

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag! LEKTION 1 Wer bist du? 1 Hallo! Guten Tag! a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Morgen! Tschüss! Wir sehen uns. Auf Wiedersehen! Bis später.

Detaljer

TY Tysk språk 1

TY Tysk språk 1 TY-125 1 Tysk språk 1 Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 TY-125 15/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum 2 TY-125 15/12-15 Aufgabe 1: Satzanalyse Skriveoppgave Manuell poengsum 3 TY-125 15/12-2015 Aufgabe

Detaljer

Anne Kristine Thorsby

Anne Kristine Thorsby Anne Kristine Thorsby Biografi ANNE KRISTINE THORSBY er født og oppvokst i Oslo og bosatt på Lillehammer. Hun ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo i. Thorsby har mottatt gode anmeldelser for sine

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Utsmykninger Arnold Johansen

Utsmykninger Arnold Johansen Utsmykninger Arnold Johansen 1 Noen Kommentarer til noen av utsmykningene. Glassfasaden til TANN bygget i Tromsø er utført som keramisk silketrykk på herdet glass. Motivet er hav/sjø. 300kvm. Forsan Kraftstasjon

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet manglar det nokre ord. Kan du finne ut kva for ord som skal stå kvar? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht

Detaljer

Arbeid mot friksjon 2 (lærerveiledning)

Arbeid mot friksjon 2 (lærerveiledning) Arbeid mot friksjon 2 (lærerveiledning) Vanskelighetsgrad: Noe vanskelig Short English summary In this exercise we shall measure the work (W) done when a constant force (F) pulls a block some distance

Detaljer

Separatutstilling (utvalg) Vindafjord Kommune "Litrakultur",kunst foredrag, sang samarbeid med Berit Meland. 2010

Separatutstilling (utvalg) Vindafjord Kommune Litrakultur,kunst foredrag, sang samarbeid med Berit Meland. 2010 Olaf Storø Biografi - Drømmen var så sterk at jeg måtte gjør noe med den. Jeg kom første gang til Longyearbyen og Svalbard i. I dette miljøet finner jeg ting jeg ikke visste jeg lette etter. Naturen her

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer