Eric Haugen, forretningsrådgiver EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER"

Transkript

1 Eric Haugen, forretningsrådgiver EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

2 TEMA OG STRUKTUR Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

3 INNKJØPSPROSESSEN DEFINISJON En betegnelse på prosessen fra et behov oppstår til kjøpet er betalt og bokført

4 EKSEMPLER PÅ BEHOV Innkjøp av kontorrekvisita på rammeavtale Inngåelse av husleieavtaler og månedlig behandling av husleiefakturaer Innkjøp av julepresanger til de ansatte Bestilling av rørlegger ved en akutt lekkasje Innkjøp av mobiltelefoner Innkjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med innføring av et innkjøpssystem

5 INNKJØPSLØSNINGER OG E-HANDEL Innkjøpssystem E-handel

6 INNKJØPSLØSNINGER OG E-HANDEL Det er mulig å innføre et innkjøpssystem uten å innføre e-handel, men det er ikke mulig å innføre e-handel uten et innkjøpssystem. Et innkjøpssystem er et elektronisk system for skriftlig registrering av bestillinger, normalt med mulighet for arbeidsflyt med eller uten muligheter for å bestille direkte på elektroniske markedsplasser eller i elektroniske kataloger (altså e-handel) vanligvis med mulighet for å registrere varemottak Mulig å matche innkommende fakturaer med bestillinger og varemottak

7 INNKJØP VANLIGE UTFORDRINGER Forskjellig praksis i forskjellige avdelinger Varer og tjenester bestilles uten at budsjettansvarlige har mulighet til å påvirke det Liten lojalitet til inngåtte avtaler Vanskelig å vite hvor mye som er igjen på budsjettet Uklar rollefordeling hvem er rekvirent, bestiller, attestant og anviser for hva? Mange av leverandørene kunne sendt e-fakturaer, men få eller ingen innkommende fakturaer er e-fakturaer Fakturabehandling tar mye tid

8 UTFORDRINGER VED INNKJØPSPROSJEKTER Vi kan dele inn innkjøp langs mange forskjellige akser Strukturert innkjøp (katalogvarer)/ikkestrukturert innkjøp (gravearbeider, rådgivning)

9 VIRKSOMHETENES SITUASJON Mange virksomheter har store utfordringer på innkjøpsområdet?

10 PROSJEKTRAMME til rammeavtaler Valg av leverandør til løpende avtaler Transaksjonsprosess ved enkeltkjøp rutiner arbeidsflyt verktøy - for bestilling og fakturabehandling etter at leverandør er valgt

11 RESKONTROANALYSE Kategorier: Bestillinger Avtaler og løpende kostnader

12 RESKONTROANALYSE Hente ut reskontrodata for fjoråret eller de foregående 12 mnd. Så langt mulig: kategorisere reskontroen i følgende grupper: Bestillinger (bestillinger på rammeavtaler, hastebestillinger, engangsbestillinger osv. og hvis man ønsker å endre på dagens praksis på det området innkjøp i butikk hvor utlegg blir refundert). Avtaler (husleie, abonnementer, telefoni, katalogoppføringer, eksterne driftsavtaler etc.) og løpende kostnader (bankgebyrer, avgifter etc.) denne delen av reskontroen er uinteressant å se på ved innføring av et bestillingssystem, men for fakturabehandlingens del må vi ta hensyn til også disse fakturaene.

13 RESKONTROANALYSE Følgende data er blant dem man gjerne vil ha ut: Samlet antall bestillingstransaksjoner Samlet omsetning, helst kategorisert på bestillinger/andre Liste over de største bestillingsleverandørene etter antall transaksjoner Liste over de største bestillingsleverandørene etter omsetning Hvor mange av bestillingsfakturaene er større enn de interne beløpsgrensene for protokollføring/innhenting av tilbud fra flere leverandører/utlysning? Hvor mange leverandører og bestillingsleverandører har virksomheten totalt sett? Det kan være interessant å se om det er noen innkjøpsområder eller enkeltleverandører som peker seg ut hvor virksomheten ikke har rammeavtale, men kanskje burde hatt det Antallet engangsleverandører kan være interessant Antallet leverandører med veldig lav omsetning kan være interessant

14 PROSESS- OG KOMPETANSEKARTLEGGING Kartlegg hvilke interne regler og rutiner som gjelder i tillegg til lovpålagte krav, terskelverdier osv. Prøv å kartlegge forekomsten av avvik fra dagens regler og rutiner Gjennomfør intervjuer med rekvirenter, bestillere, varemottagere og fakturabehandlere i forskjellige avdelinger Det kan være en god idé å fremstille dagens situasjon i et prosessdiagram

15 DEFINERE MÅL Enhver endring er en belastning for organisasjonen og medfører motstand. Hvis prosjektet ikke har klare mål, blir det vanskelig å begrunne hvorfor endringen er nødvendig, og hvorfor det er nødvendig å gjennomføre den nå.

16 DEFINERE MÅL Lag prosessdiagram for transaksjonsprosessen etter innføring av innkjøpssystemet. Lag en liste over de positive følgene man forventer at innføringen vil få. NB! Sett realistiske mål.

17 EKSEMPLER PÅ POSITIVE FØLGER Automatisk matching og bokføring av fakturaene fra utvalgte leverandører. Dette gir en besparelse det bør være mulig å tallfeste. Økt andel innkommende e-fakturaer færre fakturaer å scanne, mindre risiko for feil. Arbeidsbesparelsen på scanning er det mulig å tallfeste. Etter opplæring og innkjøring: Enklere å bestille katalogvarer. Dette gir en besparelse det er mulig å tallfeste. Bedre oversikt over hvor man står sett opp mot budsjettet. Bedre kontroll med at fullmaktsmatrisen overholdes. Arbeidsflyt på bestillinger gir budsjettansvarlige mulighet til å stoppe bestillinger før de sendes til leverandør. Bedre oversikt over det faktiske innkjøpet i ettertid, bedre kort på hånden ved reforhandling/fremforhandling av ny avtale. Enklere å begrense bestilling til de leverandørene virksomheten faktisk har avtale med. Sender et signal til omverdenen, inkludert potensielle medarbeidere, om at virksomheten tenker fremtidsrettet. Det er en uunngåelig og ønskelig utvikling at stadig mer av innkjøp skjer via elektroniske kanaler. På et eller annet tidspunkt vil virksomheten uansett innføre en elektronisk innkjøpsløsning, og nå er det klare gevinster å hente ut. Dette er ingen uttømmende liste.

18 ENDRINGSLEDELSE & GEVINSTREALISERING Forankring hos ledelsen Interessentanalyse Utarbeide kommunikasjons- og opplæringsplan Utarbeide plan for å takle motstand Utarbeide gevinstrealiseringsplan

19 PROSJEKTPLAN Teknisk innføring Endringsledelse Prosjektplan Gevinstrealisering

20 OPPSUMMERING AV METODIKK Reskontroanalyse Prosess- og kompetansekartlegging Definere mål Endringsledelse og gevinstrealisering o o o o o Forankring hos ledelsen Interessentanalyse Utarbeide kommunikasjons- og opplæringsplan Utarbeide plan for å takle motstand Utarbeide gevinstrealiseringsplan Utarbeide integrert prosjektplan teknisk innføring, endringsledelse, gevinstrealisering

21 NESTE STEG Hovedprosjekt

22 APPELL Vi ser gang på gang at kunder i sin fullt forståelige iver etter å kutte kostnader fjerner flest mulig av de prosjektaktivitetene som de ikke ser som absolutt nødvendige, og da er det gjerne kostnader til endringsledelse, gevinstrealisering og opplæring som ryker. Dette er forferdelig kortsynt og risikabelt, og det fører til at verden er full av virksomheter, både offentlige og private, som har betalt i dyre dommer for IT-systemer og løsninger som de kun får utnyttet en brøkdel av potensialet av, eller som aldri har tatt i bruk overhodet. Derfor: Når dere utlyser leveranse av innkjøpssystem eller et hvilket som helst annet IT-system, så sørg for at dere samtidig forlanger estimater og planer for leverandørenes arbeid med endringsledelse, gevinstrealisering og opplæring.

23 OPPSUMMERING Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

24 KONKLUSJONER Innkjøp er et komplisert område Innføring av et innkjøpssystem krever mye endringsledelse for å lykkes Gode prosjekter for innføring av innkjøpssystemer krever en metodikk som griper problemstillingene riktig an

25 Spørsmål? Kontakt: Mobil

26

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011 Jon A Kveen SSØ Hamar Senter for statlig økonomistyring Side 1 1) STATUS Side 2 Fra og med 1.1.2011 tilbyr SSØ e-handel som en del av sin

Detaljer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel

Effektive kommunale innkjøp med E-handel ØF-notat nr. 05/2003 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Innkjøpsanalyse og gevinstanalyse av Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Administrasjonsutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 1/14 13/00356-5 Elektronisk handel - hovedprosjekt 1

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

7 tips for bedre prosjektledelse

7 tips for bedre prosjektledelse Visma.net Guide 7 tips for bedre prosjektledelse 1 Innhold 7 Tips for bedre prosjektledelse Innledning... 3 De indre omstendighetene... 3 Har alle tilgang til prosjektdata?... 3 Mangel på oversikt og kontroll...

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. E-handel i Bærum kommune. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 05.06 24.10

F R. Forvaltningsrevisjon. E-handel i Bærum kommune. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 05.06 24.10 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon E-handel i Bærum kommune Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 05.06 24.10 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Anne Gro B. Thomas jurist

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer