Utseende til DAGUT. Denne scroll-baren brukes til å se nedover listen av valgte serier. Denne scrollbaren avslører et par avanserte opsjoner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utseende til DAGUT. Denne scroll-baren brukes til å se nedover listen av valgte serier. Denne scrollbaren avslører et par avanserte opsjoner."

Transkript

1 DAGUT er et program som skal vise brukeren innholdet av våre døgn-serier. Både for målinger og avledede data. Brukeren skal også kunne foreta enkle statistiske operasjoner på serien, som å finne ukes-middel, månedsmaksimalverdier eller middel over flere års målinger. Resultatet av disse hentingene skal kunne vises som plott eller som formaterte tabeller Det er også mulig å lagre resultatene på fil, sende til skriver eller lagre på en arbeidstabell. (Se dokumentasjonen om arbeidsserier.)

2 Utseende til DAGUT +RYHGYLQGXRJPHQ\HU Denne scroll-baren brukes til å se nedover listen av valgte serier. Denne scrollbaren avslører et par avanserte opsjoner. Det første en gjerne gjør etter å få opp vinduet er å hente inn en eller flere serier. Det gjøres ved å trykke på en knapp der det står hent. Hver linje representerer en serier, og den måten den skal hentes på.

3 Henting av en serie til DAGUT Når en har trykket hent (på en linje der ingenting er hentet allerede) vil en få opp vinduet under: Det aller første en gjerne gjør her er å bestemme seg for hvilket serie-arkiv en skal hente serien fra. 1. Historiske arkiv er de vanligste data. Dette er de NVE selv har samlet inn over årene. Her kan en velge variabel tidsoppløsning (data regnes om til døgnverdier on-the-fly ) eller døgn-arkiver. Disse data kan være kontrollert (HYKVAL/HYDAG) eller ukontrollert (HYTRAN/HYDAGT). 2. Vi tar også imot data fra eksterne kilder. 3. Arbeidsserier er serier som ulike brukere har eksperimentert seg fram til. 4. Magasindata er målinger vi mottar der kun et begrenset antall brukere har tilgang. 5. Sanntidsdata er data vi mottar hver dag fra automatstasjoner.

4 Spesifisering av serienøkkel: Når serie-arkivet er valgt, går vi over til å velge den spesifikke serie-nøkkelen. Dette kan gjøres på ulike måter. Den kanskje greieste er å bare klikke seg bortover listene som viser tilgjengelige vassdragsområde, hovednummer, punktnummer, parametre og versjonsnummer. Her vil stasjonen være valgt, og stasjonsnavnet vil vises. Merk: Finnes kun ett valg, velges dette, og programmet hopper til neste valg. Når hele serienøkkelen er valgt, vises en del informasjon om serien.

5 Spesifisering av serienøkkel (2); Det er også mulig å skrive inn serie-nøkkelen i et eget felt. Deretter trykkes enter-knappen eller <= søk vha. serie-id. Resultatet er at alle listene fylles ut, samt stasjonsnavn og serie-kommentarer. En kan også søke via delnavnet til en stasjon. En skriver inn delnavnet og trykker <= Søk vha. delnavn. (mer neste side)

6 Søk på delnavn; Det vil da komme opp et lite vindu som viser de stasjonene som har teksten som delnavn: Hvis en velger en stasjon, vil listene for stasjonsvalg bli fylt ut. Deretter kan en klikke seg fremover i listen over parametre og versjonsnummer.

7 Bruk av gammel serienøkkel; Hvis en kjente serie-nummeret i det gamle systemet, kan en klikke på gammel ID for å få opp vinduet under. Her er en delvis serie-id allerede blitt valgt, og en liste over de mulige seriene har kommet opp. Vi har valgt den nederste serien, som vil komme frem i vinduet under.

8 Stasjons-søk ved hjelp av kart; Hvis en er interessert i stasjoner med visse egenskaper, men ikke vet stasjonsnavn eller nøkkel, kan man bruke stasjons-kartet. Dette vinduet fyres opp ved å trykke Kart-søk. Søke-kriterier Visning av stasjoner med søke-kriteriene oppfylt. Klikkbart kart Avslutting av kart-visning

9 Stasjons-søk ved hjelp av kart(2); Enkleste bruk av dette kartet er å bare klikke i kart-området, for å få opp de stasjoner som er i nærheten av området som ble klikket. *klikk* En valgt stasjon vil så fylle ut listene i serievalgets vindu. (Resultatet vises på neste side.) En annen mulighet er å vise stasjoner som oppfyller visse krav. Kravet i dette tilfellet er at stasjonene som skal vises må være i vassdragsområde nummer 2 og måle enten vindhastighet eller luft-temperatur. Trykker så på Foreta søk, vise stasjoner.

10 Stasjons-søk ved hjelp av kart(3); Det resulterende kartet viser stasjonene som oppfyller disse kravene. Hvis en nå klikker på kartet får en kun opp disse stasjonene. Kartet kan sendes til skriver ved å trykke Skriv ut kartet NB: tabellen over stasjonenes koordinater er ikke helt oppdatert. Dette fører til at stasjoner blir feilplassert og at enkelte ikke vises. En kan også få en oversikt på tabellform over de stasjoner som oppfyller de angitte kravene, ved å trykke Vis liste over stasjoner. Resultatet kommer som vist på vinduet til høyre.

11 Hva som skjer etter at seriene er valgt; En velger å ta i bruk/undersøke en serie, ved å trykke Bruk serie i serievalg-vinduet. Etter at en eller flere serier er valgt, kan en fjerne serievalg-vinduet ved å trykke Lukk vindu I dette tilfellet har vi valgt å undersøke serien og serien Hovedvinduet vil da representere disse to valgene med hver sin linje i serievalg-området. Vi kan nå velge hvilke år vi er interessert i å undersøke. I dette tilfellet har vi markert årene 1992 og All statistikk og visning vil nå bli foretatt på disse årene. Man kan markere andre år senere, hvis en heller er interessert i disse årene. Hvis en vil, kan man bruke knappen alle år på mellom til å aktivisere alle år mellom et start- og slutt-år.

12 Valg av statistikk. I begge tilfellene ønsker vi å vise vannstandene i centimeter. Vi ønsker ukes-middel for den første serien og måneds-minimum for den andre. Vil derfor sette menyene for hver serie som vist under. Det første vi ønsker å gjøre er å se et plott av de resulterende seriene. Dette gjøres ved å trykke Vis plott -knappen nederst i hoved-vinduet.

13 Plotting Plotting-vinduet har en rekke menyer for navigering i plottet, utskrift og for selve visningen av seriene. Vil først bruke disse til å vise den andre serien litt bedre. Bruker meny-valget forandre linje-visning til å gjøre denne jobben. Markerer den andre linjen, og forandrer fargen til gul og linje-typen til heltrykket linje. Trykker så OK -knappen.

14 Mer om plotting: Ønsker også å markere større enheter med et grid Resultatet blir som nedenfor: Dette skulle kort illustrere hvordan man redigerer på visningen av plottet. For å navigere, dvs zoomeinn og ut eller gå til høyre og venstre i plottet, kan man bruke piltastene, klikke på bildet eller bruke menyen for navigasjon. Man kan også avmerke et rektangel man ønsker å zoome inn på, ved å trykke ned venstre mus-tast å dra pekeren bortover. Utskrift til skriver foretas på meny-linjen for skrivere. Trykker man sort/hvitt får man plottet ut på sin standard sort/hvitt-skriver. Farge -valget sender utskriften til ens standard farge-skriver. (Utskrifts-stedet kan forandres.

15 Om skjerm-tabeller: En kan også få ut data som tabeller på skjermen. Da kan man trykke vis formatert tabell. (For døgn- og måneds-oppløsning kan man få ekstra statistikk inn i disse tabellene. Hvis dette er ønskelig, kan knappen til høyre aktiviseres.) Resultatene vises nå som tekst, der hver ukes, eller måneds data listes opp. Dette utskrifts-formatet kan i stedet bli sendt rett til skriver ved å trykke

16 Mer om tekst-tabeller: En kan også vise, lagre eller skrive ut tekst-tabeller på dette og andre format. Dette gjøres ved å trykke tabell/fil i hoved-vinduet. Et mindre vindu vil nå dukke opp, der en kan velge mellom ulike tekst-formater. (Merk, uformatert er kun tilgjengelig for rene døgn-data.) Når en velger et format kan det dukke opp et vindu som spør om ekstrainformasjon for dette formatet. Dette er fordi mange formater trenger informasjon ut over det som en kan få ut ifra serie- og stasjons-nøkkel. (Merk; antall desimaler kan settes i hovedvinduets meny, under diverse.) Et eksempel på dette er er YDUGDW (II)-formatet, der operatør og instrumenttype skal oppgis. Dette er fordi dette er innkjørings-formatet til databasen, og innkjøringsprosedyren krever disse opplysningene. Vindu for utskrift til YDUGDW-format:

17 Mer om tekst-tabeller(2): Etter at man har valgt utskrifts-format, kan man vise tabellen på skjermen, skrive den ut eller sende den til en fil. Mulighet for å skifte skriver er også lagt inn. Skjerm- visning Her kan man velge en ny skriver... (For dokumentasjon av filutskrifts-modulen, se arbeidsserie-veiledningen.)

18 Editering og lagring på arbeidstabell: Det er også lagt inn moduler for editering og for lagring til arbeidstabell. Disse modulene er beskrevet i dokumentasjonen om arbeidsserier.

19 Meny-oversikt: Setter antall desimaler i tabell-utskrift. Diverse analyser/plott MinMaxfunksjonalitet Fungerer som den tilsvarende knappen nederst i vinduet. $YVOXWWHU '$*87 Fyller ut hull (manglende verdier) i data-settet. Disse menyvalgene fungerer på samme måte som knappene nederst på hovedvinduet. (Se beskrivelse av disse.) Dette meny-valget viser et vindu med en kort beskrivelse av DAGUT sin funksjonalitet.

20 Oversikt over valg for enkelt-serier: Hver serie er representert med en linje som viser serie-nøkkelen og de meny-valg som er blitt gjort for denne serien. Foretar glidende midling på serien I tilfelle en ønsker å foreta flerårs-midling, kan det være av interesse å undersøke flerårs-middel av en serie for flere ulike års-blokker. Disse års-blokkene kan da settes separat for hver linje ved å trykke inn knappen til høyre. Dermed får en opp vinduet nedenfor, der man kan sette undersøkte år separat for denne linjen. Som på hovedvinduet finnes det et undervindu her, der en kan aktivisere alle år fra et gitt start-år til et gitt slutt-år

21 Avsluttende ord: Dette dokumentet var ment som en hjelp til oppstart i bruk av DAGUT. Programmet har mye mer funksjonalitet, som blir dekket i andre dokumenter angående ulike komponenter inne i DAGUT (og som i stor grad er felles med de modulene man finner i programmet FINUT). PowerPoint-dokumentet arbeidsserier inneholder veiledning i bruk av redigering/lagrings-modulene i DAGUT/FINUT/SEREDIT og viser hvordan man kan bruke arbeidsserier. Eksempler på bruk av arbeidsserier finner du i dokumentet arb_eks. Dokumentet extra_feature inneholder dokumentasjon omkring en del av analysemulighetene som ligger inne i DAGUT/FINUT. FINUT har forøvrig en egen dokumentasjon, se finut -filen. DAGUT og FINUT blir jevnlig oppgradert, men jeg forsøker i stor grad å behold skjermbildene slik de er i dag.

VFTAB er et program som skal tillate brukeren å hente og vise vannføringskurver.

VFTAB er et program som skal tillate brukeren å hente og vise vannføringskurver. VFTAB er et program som skal tillate brukeren å hente og vise vannføringskurver. Brukeren skal også redigere på vannføringskurvene, til intern bruk i programmet. Resultatet av disse hentingene skal kunne

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Intro i hvordan bruke Vann-Nett

Intro i hvordan bruke Vann-Nett Intro i hvordan bruke Vann-Nett Vannforvaltningen i Norge samler miljødata om vann i databasen Vann-Nett. Alle registrerte data er tilgjengelige for allmennheten dvs at det er mulig å gå inn og se på den

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer