Bruksanvisning - modul 3425

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning - modul 3425"

Transkript

1 ASIO OMPUTER O., LT. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan 3425 Modu Nr Norsk Brukermanua 5 E Bi kjent med uret Gratuerer med nytt ur! u får størst utbytte av uret hvis du eser manuaen grundig. Ta vare på denne manuaen for seinere bruk. Utsett uret for direkte soys Eektrisiteten som soceene produserer agres i urets oppadbare batteri. Hvis uret er i et område som ikke Lys utsettes for ys, vi batteriet bi tappet for strøm. La uret være utsatt for ys så mye som muig. La uret igge rettet mot en yskide når du ikke bruker Socee pane det. u bør normat gå med uret utenfor ermet så mye som muig. Ladestyrken reduseres betrakteig hvis bare deer av uret er udekket. N-1 Uret fortsetter å fungere sev om det ikke utsettes for ys. Men hvis uret bir enge nok i mørke, vi batteriet ti sutt bi fatt og det vi føre ti at enkete funksjoner ikke vi fungere. Hvis batteriet bir fatt, må du foreta urinsstiingene på nytt når det er adet opp igjen. Så for at uret ska fungere er det best å utsette det for så mye ys som muig. Batteri ading i ys. Batteri tapping i mørke. Soar pane Bright Light (onverts ight to Eectrica eectrica power.) energy På hvike nivå noen av funksjonene er deaktivert, avhenger av urmodeen. Husk å ese avsnittet Batterier (side N-40) for viktig informasjon om å utsette uret for sterkt ys. Hvis dispayet er bankt... Hvis dispayet er bankt, betyr det at urets hviemodus er aktivt. Se Energisparefunksjonen (side N-53) for mer informasjon. Om bruksanvisningen LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 harge LEVEL 4 A functions enabed ischarge LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 Some or a functions disabed N-2 Rechargeabe battery N-3 Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med bokstaver som vist i iustrasjonene. Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen tar for seg et av urets modus. Ytterigere teknisk informasjon finnes i avsnittet "Referanser". For best muig utbytte og vedikehod av dette uret bør du ese denne manuaen grundig. N-4 Innhod Genere Guide...N-8 Tidvisning...N-11 Stoppekokke...N-17 Gjenka Modus...N-22 Nedteing...N-26 Verdenstid...N-30 Aarmer...N-33 Lys...N-38 Strøm...N-40 Referanse...N-48 Spesifikasjoner...N-57 Forhodsreger ved bruk...n-59 Vedikehod...N-69 N-5 Referanseiste over funksjoner et føgende er en praktisk referanseiste for ae operasjoner som denne bruksanvisningen innehoder. Å gå ut av emo Modus...N-10 Innstiing av tid og dato...n-12 Sommertid-innstiinger...N-16 Måing av tid med stoppekokken...n-18 Posisjonen for rundetid og meomtid i dispayet...n-20 Tibakeka stoppekokke-data...n-22 Setting av en ogg...n-24 Å sette ae oggene...n-25 Innstiing av nedteeren...n-27 Bruk av nedteeren...n-29 N-6 Hvordan se tiden i en annen by...n-31 Skift meom vanig tid og sommertid for en bykode...n-32 Innstiing av aarm-tid...n-34 Testing av aarmen...n-35 Så av og på en aarm...n-36 Så av og på timesignaet...n-37 Å yse opp dispayet manuet...n-38 Veg ysvarighet...n-39 Hvordan så av og på knappetonen...n-52 Avsutt hviemodus...n-54 Så av og på hviemodus...n-54 N-7

2 Genere guide Trykk for å skifte fra modus ti modus. Trykk L for å yse opp dispayet. emo Modus Stoppekokke Modus Tibakekaings Modus Nedteings Modus Tidvisnings Modus Aarm Modus Verdenstid Modus N-8 N-9 Stå i Tidvisnings Modus og hod inne i ca. 3 sekunder for å gå ti emo Modus. I emo Modus vi skjermen skifte meom vanig tidvisning, stoppekokke og verdenstid dispay i 5-sekunders interva. Tidvisning Bruk tidvisning-modus for å innstie og se tidvisning og dato. Å gå ut av emo Modus Trykk på en av urets knapper. PM indikator Ukedag Time: Minutter Sekunder År måned dag Read This Before You Set the Time and ate! Uret har et anta bykoder agret, som hver representerer tiden for den gjedende by. Når du stier tiden er det viktig at riktig bykode for din hjemby bir vagt. (Med hjemby menes den byen som du normat vi bruke kokken i.) Hvis din bykode ikke er agret i uret, veger du den bykoden som har samme tidssone som din hjemby. Husk at der er sammenheng meom bykoder i Verdenstid Modus og den bykoden du har vagt i vanig Tidvisnings Modus. N-10 N-11 Innstiing av tid og dato 1. Hod nede A i Tidvisnings Modus ti bykoden er kar ti å sties (binker). 2. Benytt og B ti å vege bykode. Husk å stie inn riktig bykode før du stier andre ting. For mer informasjon om bykoder, se bykodetabeen bak i bruksanvisningen. 3. Trykk for å fytte binkingen i sekvensen som er vist nedenfor. ity ode Power Saving ST Iumination uration 12/24-Hour Format Seconds Button Operation Tone ay Hour Month Minutes Year Trinnene nedenfor viser hvordan man stier tidvisning. 4. Når dataene som ønskes å redigeres binker, trykk eer B for å endre dataene som vist nedenfor. ispay For å gjøre dette: Gjør dette: Endre bykode Bruk (øst) og B (vest). Bytt meom sommer tid ( ) og vanig Trykk. tid ( ) Skifte meom 12-timer ( ) og 24-timer( Trykk. ) tidvisning Nustie sekundene Trykk. Skifte timer eer minutter Bruk (+) og B (-). N-12 N-13 ispay For å gjøre dette: Gjør dette: / Skift år, måned eer dag Veg trykker tone enten (på) og Bruk (+) og B (-). Trykk. (av) Sti inn ysvarigheten på enten (ca. Trykk. 1.5 sekunder) eer (ca. 3 sekunder). Veg meom Strømsparing på ( ) og Trykk. av ( ) 12-timer og 24-timers tidvisning Ved bruk av 12-timersformatet vi en P indikere PM og være i dispayet fra 12 på formiddagen ti om kveden. AM indikeres ved fraværet av indikator i dispayet. Ved vag av 24-timersformatet er det ingen indikator i dispayet. Timeformatet (12/24) som veges i tidvisning vi gjede i ae modus. Sommertid (ST) Sommertid er en time frem fra norma tidvisning. Husk at ikke ae and opererer med sommertid. 5. Press A når du er ferdig. Ukedag vises automatisk i forhod ti datoinnstiingen. N-14 N-15

3 Sommertid-innstiinger ST indikator 1. Hod nede A i Tidvisnings Modus ti bykoden er kar ti å sties (binker). 2. Trykk for å få frem dispayet for innstiing av sommertid (ST ayigh Saving Time). 3. Bruk for å ba gjennom sommertid-innstiingene som vist i sekvensen nedenfor. 4. Trykk A når du er ferdig. ST indikatoren vises i dispayet når sommertid er aktivert. Stoppekokke Gjenstående minne Grafikk Område Meomtid enne 1/100-sekund stoppekokken kan måe forøpt tid og runde/meomtider. Stoppekokke tider er agret i minne. Stoppekokke-måinger fortsetter sev om uret skifter ti et annet modus. Skiftes modus mens en rundetid eer meomtid er i dispayet, vi denne ikke bi agret, men stoppekokken vi fortsette internt. Ae operasjonene i dette avsnittet utføres i Stoppekokke Modus, som uret kommer i ved at du trykker (side N-8). Merk Se side N-50 for informasjon om hvike type data som agres i urets minne når du bruker stoppekokken. Bruk Tibakeka Modus (side N-22) for å se data som er agret i minnet. N-16 N-17 Måing av tid med stoppekokken Runde/meomtid indikator Forøpt tid B Start Stop Runde/meomtider Meomtid Start Runde/meomtid indikator Runde/ meomtid B B Fortsett Stop Nusti B B Neste Runde/ meomtid Stop Nusti Merk Trykkes når en utfører en runde/meomtids måing, gjør at tiden i dispayet fryses i ca. 8 sekunder. Runde/meomtiden vi stå i dispayet i åtte sekunder, deretter kommer måingen tibake i dispayet. Under en stoppekokkemåing vi gjedende runde/meomtid nummer vises øverst i dispayet, og rundetid og meomtid vises i midten og nederst i dispayet. u kan endre posisjonene for visninga av rundetid og meomtid ved å trykk A når stoppekokken går eer når den er stoppet. For detajer, se "Posisjonen for rundetid og meomtid i dispayet" (side N-20). N-18 N-19 Posisjonen for rundetid og meomtid i dispayet Trykk A for å ba gjennom de forskjeige innstiingene vist i sekvensen nedenfor. u kan utføre operasjonen over når stoppekokken går eer er stoppet. En grafisk animasjon kan sees i dispayet når stoppekokken er i gang. u kan så animasjonen på og av ved å hode inne A når stoppekokken er nustit. Gjenstående minne Grafikk Område Meomtid Meomtid Mer enn 10 timer A A A Meomtid Timer Sekunder Minutter Timer Sekunder Minutter Når den måte tiden overstiger 10 timer, vi måingen endres fra 1/100-sekund enheter ti 1-sekunds enheter. A N-20 N-21 Tibakekaings Modus Opprettet dato (Måned - ag) Logg nummer Måing var utført Loggtitte dispay N-22 Benytt Tibakeka Modus for å tibakekae og sette agrede data i Stoppekokke Modus. Stoppekokke-data er agret i "ogger" som opprettes automatisk av uret. Se "Minnestyring" på side N-48 for mer informasjon. Titte-dispayet ti den nyeste oggen kommer først frem når uret går ti Tibakeka Modus. Loggnummer er automatisk gitt og begynner fra 01. Ae operasjonene i dette avsnittet utføres i Tibakeka Modus, som uret kommer i ved at du trykker (side N-9). Å tibakekae stoppekokke data I Tibakeka Modus brukes A ti å ba gjennom oggtiter, starter fra den nyeste, som vist nedenfor. Når titteen på den ønskede ogg er i dispayet, benytt (+) og B ( ) ti å ba gjennom dataene i oggen. A A Loggtitte dispay B Skjerm for atasett for stoppekokke Runde/meomtid nr Meomtid B B Skjerm for beste rundetid BEST indikator N-23

4 Passeringen av runde/meomtider i dispayet (i midten eer nedre de av dispayet) i stoppekokkens datasett-dispay bestemmes av dispayformatet som sist be vagt i Stoppekokke Modus. BEST-indikatoren identifiserer datasettet som innehoder den beste rundetiden i oggen. Hvis beste rundetid settes automatisk når oggen er fu, vi ikke BEST-indikatoren overføres ti den nest beste rundetiden. Se "Minnestyring" på side N-48 for mer informasjon om automatisk setting av data. Setting av en ogg 1. Få frem tittedispayet ti oggen som ønskes settet. 2. Når du hoder inne B, hod også inne i ca 2 sekunder ti uret piper. LR vi binke i dispayet i 2 sekunder og så vi uret pipe. Sipp B og nå. u kan ikke sette oggen for en pågående måing av medgått tid. Å sette ae oggene Når du hoder inne B, hod også inne i ca 5 sekunder ti uret piper en gang og så en gang ti. LR vi binke i dispayet i 2 sekunder og så vi uret pipe en gang. Fortsatt hod inne B og og ALL vi binke i dispayet i 3 sekunder, og så vi kokken pipe igjen. ette indikerer at ae oggene er settet. u kan ikke sette en ogg når måing for medgått tid pågår. N-24 N-25 Nedteings Timer obbe nedteing kan sties inn med 2 forskjeige starttider. Uret kan konfigureres sik at de 2 nedteings tidene Anta repetisjoner starter etter hverandre, så når den første nedteingen kommer ti nu, vi den andre nedteingstiden starte. u kan spesifisere en "anta repetisjoner" verdi som kontroerer hvor mange ganger "dobbe nedteing" operasjonen er utført (1=En gang, 2= 2 ganger etc.). Start-tiden for hver nedteing kan sties inn med 5-sekunders steg, opp ti 99 minutter og 55 sekunder. u kan spesifisere opp ti 10 repetisjoner. Uret vi gi fra seg et kort pip når en av nedteerne kommer ti nu under Sekunder en pågående nedteings operasjon. Uret vi gi fra seg Minutter Nedteing 1 et 5-sekunders pip når den totae nedteingen er ferdig. (Spesifisert ved anta repetisjoner). Suttsigna Suttsignaet yder når nedteingen er kommet ti nu. Pipingen stopper etter 5 sekunder eer ved å trykke på en knapp. N-26 Innstiing av nedteeren 1. Når nedteerens starttid er i dispayet i Nedteings Modus, hod nede A ti starttiden er kar ti å sties (binker). Hvis nedteerens starttid ikke vises i dispayet, se "Bruk av nedteingen" (side N-29) for hvordan man får det frem i dispayet. 2. Trykk for å fytte binkingen i sekvensen som er vist nedenfor. Nedteer 1 Minutter Nedteer 1 Sekunder Nedteer 2 Minutter Anta repetisjoner Nedteer 2 Sekunder N Når dataene som ønskes å redigeres binker, trykk eer B for å forandre dataene som viste nedenfor. Innstiinger Minutter, Sekunder Anta repetisjoner ispay Bruk av urets knapper Benytt (+) og B ( ) ti å skifte innstiingen. Benytt (+) og B ( ) ti å skifte innstiingen. Bruk av nedteeren Teer for gjedende repetisjon Tid for gjedende nedteer Gjedende tid Forhåndsinnstit anta repetisjoner (Nusti) Nedteer 1 eer 2 For å deaktivere en av nedteerne, sett 00'00" som nedteerens start-tid. 4. Press A når du er ferdig. N-28 (Start/Stop) Trykk i nedteer-modus for å starte nedteeren. Nedteingen er utført ved å vekse meom Timer 1 og Timer to. En kort pipeyd høres for å signaisere en overgang fra én tidtaker ti den andre. Trykk for å pause nedteingen. Trykk igjen for å fortsette nedteingen. Trykker du B mens nedteeren er stoppet, bir den tibakestit ti start-tiden. Uret vi gi fra seg et 5-sekunders pip når den totae nedteingen er ferdig. (Spesifisert ved anta repetisjoner). Sev om du går ut av Nedteings Modus, vi nedteingen fortsette og uret vi pipe etter behov. N-29 Verdenstid Bykode Gjedende tid i den vagte by Verdenstid viser tiden i 48 byer (31 tidssoner). Tidvisningen i verdenstid Mode beregnes med utgangspunkt i innstiingen av okatid i tidvisningmodus. Hvis du tror det er en fei på tiden i verdenstid Modus, sjekk da at du har vagt riktig bykode for din hjemby. Sjekk også at tiden i Tidvisnings Mode er korrekt. Veg en bykode i Verdenstid Modus for å få frem nåværende tid for en av jordens tidssoner. Se "Bykode tabeen" for info. om hvike UT offset som støttes. Ae operasjonene i dette avsnittet utføres i Verdenstid Modus, som uret kommer i ved at du trykker (side N-9). Hvordan se tiden i en annen by Stå i Verdenstid Modus og trykk (østover) og B (vestover) for å ba gjennom bykodene (tidssonene). Trykk og B samtidig for å gå ti UT tidssone. N-30 N-31

5 Skift meom vanig tid og sommertid for en bykode 1. I Verdenstid Modus benytter du og B for å få frem den ønskede bykoden (tidssonene). 2. Hod nede A for å skifte meom sommertid (ST i dispayet) og vanig tid. ST-indikatoren vises i dispayet i Verdentid Modus når sommertid er aktivert. Husk at sommertidsinnstiingen kun gjeder for den bykoden som vises i dispayet. e andre bykodene forbir uforandret. ST indikator Vær oppmerksom på at du ikke kan skifte meom vanig tidvisning og sommertid hvis GMT er vagt som bykode. Aarmer Aarm nummer Innstiing av aarm-tid Aarm tid (Time: Minutter) Aarm Modus innehoder 5 dagige aarmer, hvor en også har snooze-funksjon. Også timesignaet aktiveres i Aarm Modus.(SIG) på og av. Snooze aarmen indikeres med SNZ, mens de andre aarmene er nummerert fra AL1 ti AL4. ispayet for timesignaet indikeres med SIG. Ae operasjonene i dette avsnittet utføres i Aarm Modus, som uret kommer i ved at du trykker (side N-9). N-32 N Trykk i Aarm Modus for å vege en aarm. Hvis du vi angi en aarm tid, få frem den aktuee aarmskjermen (AL1 tial4, eer SNZ). Snooze-aarmen repeterer hvert femte minutt. 2. Veg en aarm og hod nede A ti timetaene er kar ti å sties (binker). enne operasjonen aktiverer aarmen automatisk. 3. Trykk for å fytte binkingen meom timer og minutter. 4. Når en innstiing binker, bruk (+) og B ( ) ti å forandre innstiingen. Benyttes 12-formatet er det viktig at man veger riktig: Enten am eer pm (P indikator). 5. Press A når du er ferdig. Aarm-operasjoner Aarmen yder i ti sekunder uansett hviket modus uret er i. Snooze-aarmen vi gå på hvert femte minutt opp ti sju ganger eer ti den bir sått av (side N-36). Aarmer og timesignaer føger tiden som vises i vanig tidvisnings modus. Trykk en av urets knapper for å stoppe aarmen. Forhodene nedenfor avyser 5-minutterintervaene ti snooze-funksjonen. Hvis uret står i endrings modus for tidvisning (side N-12) Viser aarm SNZinnstiings skjerm (side N-34) Testing av aarmen Hod nede i aarm-modus. N-34 N-35 Så av og på en aarm Aarm på indikator Snooze aarm indikator 1. Veg en aarm i Aarm Modus ved å trykke på. 2. Trykk B for å skifte meom av og på. Å så på en aarm (AL1, AL2, AL3, AL4 eer SNZ) viser aarm på-indikator i aarmens Aarm Modus dispay. I ae modus vi aarmenes på-indikator vise for ae aarmer som er aktivert. På-indikatoren ti aarmen binker mens aarmen yder. Indikatoren for snooze-aarmen binker når aarmen går samt under 5-minutters intervaene meom aarmene. Så av og på timesignaet Timesigna på indikator 1. I Aarm Modus brukes ti å vege timesigna. (SIG). 2. Trykk B for å skifte meom av og på. Timesigna-indikatoren vises i dispayet i ae modus når den er aktivert. Aarm på/av : Aarm på : Aarm av N-36 N-37 Lys-funksjonen En ysdiode (LE) yser opp urets dispay, sik at det er enket å se tiden i mørke omgiveser. Lys - forhåndsreger et kan være vanskeig å se om ys-funksjonen fungerer, om uret er utsatt for soys. Lyset går av om en aarm yder. Unngå unødvendig bruk av ys-funksjonen, da det gjør batteriene svake. Veg ysvarighet 1. I vanig tidvisnings modus, hod inne A ti innhodet i dispayet begynner å binke. ette er innstiingsdispayet. 2. Trykk 10 ganger ti innstiing for ys-varighet ( eer ) vises. 3. Trykk for å vege meom (ca. 1.5 sekunder) og (ca. 3 sekunder). 4. Press A når du er ferdig. Oppysning av dispayet manuet Uansett mode, Trykk L for ys i dispayet. u kan benytte fremgangsmåten som vises under ti å yse opp dispayet i enten 1,5 eer 3 sekunder. Når du trykker L, vi yset forbi på i ca. 1,5 eer 3 sekunder, avhengig av den gjedende innstiingen. N-38 N-39

6 Strøm Uret er utstyrt med soceer og et oppadbart batteri som ades av energien som produseres av soceen. Bidet nedenfor viser hvordan uret bør passeres i forhod ti yskiden som benyttes. Eksempe: Vend uret mot en yskide. Soceepane Iustrasjonen viser hvordan man ska passere ur med resin reim. Vær oppmerksom på at adingseffekten bir mindre hvis deer av soceepaneet dekkes ti. u bør normat gå med uret utenfor ermet så mye som muig. Ladestyrken reduseres betrakteig hvis bare deer av uret er udekket. Viktig! Lagres uret på et mørkt sted, eer brukes det på en sik måte at det sjedent eer adri bir eksponert for ys, vi batteriet ikke ades opp og uret sutter å fungere. Passer uret sik at dispayet er rettet mot en yskide når dette er muig. ette uret benytter et oppadbart batteri for å agre strømmen som produseres av soceene, så derfor er det ikke nødvendig å skifte batteriet som ved vanige batteridrevne ur. Men etter ang tids bruk vi også det oppadbare batteriet miste kraften. Ta kontakt med din casio forhander hvis du mener at batteriet ikke ades het opp. Forsøk ikke å skifte det oppadbare batteriet sev. Bruk av feit batteri kan skade uret. Ae data som er agret i minne bir settet og tiden samt ae andre innstiinger bir tibakestit ti fabrikk innstiing hvis batterinivået faer ti Leve 5 (side N-42 og N-43) og når batteriet bir skiftet. Hvis uret ska agres i engre tid bør energisparingsfunksjonen (side N-53) sås på og uret agres på et yst sted. ette vi få det oppadbare batteriet ti å hode seg bedre. N-40 N-41 Batteri-indikator Batteri-indikatoren i dispayet viser gjedende status for det oppadbare batteriet. Batteriindikator Nivå Batteri-nivåindikator Funksjonsstatus Ae funksjoner aktivisert Ae funksjoner aktivisert Lys, og aarm deaktivert. Bortsett for tidvisning og HG (ade)batteri-indikator er ae funksjoner og indikaterer deaktivert. Ae funksjoner deaktivert. Hvis indikatorene L og LOW binker på Leve 3 betyr det at batterinivået er vedig avt, og at uret snarest må bi utsatt for sterkt ys (ikke varme), sik at batteriene kan ades opp. Ved Leve 5 stopper ae funksjoner og innstiingene går tibake ti standardinnstiingene som be foretatt på fabrikken. Når batteriet kommer ti Leve 2 etter å ha fat ti Leve 5, må uret sties på nytt (tid, dato osv.). Urets hjemby kode settes automatisk ti TYO (Tokyo) når batteriet faer ti Leve 5. Indikatorene kommer tibake i dispayet så snart batteriet ades opp fra Leve 5 ti Leve 2. Hvis uret er utsatt for direkte soys eer andre sterke yskider, kan dette føre ti at batteri-indikatoren midertidig viser et høyere batterinivå enn hva som faktisk er tifeet. et riktige nivået bør komme tibake igjen etter noen minutter. N-42 N-43 Tifriskningsindikator Ved å bruke yset eer en aarm operasjon i en kort periode, kan føre ti at (recover) vises i dispayet. Etter en tid, når batteriet er bitt adet, vi (recover) forsvinne fra dispayet og de nevnte funksjonene over vi igjen fungere. Hvis (recover) vises ofte i dispayet, er det mest sannsynig fordi batteriet er svakt. La uret igge på et yst sted for oppadning. Forhodsreger ved oppading av batteri Noen adeforhod kan resutere i at uret bir vedig varmt. Unngå å egge uret på steder som beskrevet nedenfor når batteriet ska ades. Hvis uret bir vedig varmt, kan dette også føre ti at dispayet bir sort. ette bør forsvinne når uret bir kjøigere. Advarse! Vær oppmerksom på at uret kan bi meget varmt hvis det igger nær en sterk yskide over enger tid. Vær forsiktig så du ikke brenner deg på uret. Uret bir særig varmt hvis det utsettes for de føgende forhodene over ang tid: På dashbordet på bi som er parkert i direkte soys I nærheten av en gødeampe I direkte soys N-44 N-45 Ladeguide Tabeen nedenfor viser hvor enge uret må være eksponert for ys hver dag for å få nok energi ti å utføre de dagige operasjonene. Beysningsnivå (ysstyrke) Soys utendørs ( ux) Soys gjennom vindu ( ux) agsys gjennom vindu på en overskyet dag (5000 ux) Fuorescerende ys innendørs (500 ux) N-46 a. eksponeringstid 5 minutter 24 minutter 48 minutter 8 timer For mer informasjon om operasjonstider og dagige operasjonsforhod, se Strømforbruk under avsnittet Spesifikasjoner (side N-58). Ved å ade opp batteriet ofte vi urets funksjoner bi mer stabie. Ladetider Nedenfor er en iste som viser hvor meget uret må utsettes for ys for at batteriene ska nå de forskjeige nivåene (Leve). Beysningsnivå a. eksponeringstid (ysstyrke) Leve 5 Leve 4 Leve 3 Leve 2 Leve 1 Soys utendørs ( timer 23 timer 7 timer ux) Soys gjennom vindu 9 timer 115 timer 31 timer ( ux) agsys gjennom vindu 17 timer 234 timer 63 timer på en overskyet dag (5000 ux) Fuorescerende ys innendørs (500 ux) 202 timer Eksponeringstidene som er vist i tabeen ovenfor, er kun for referanse. Nøyaktige ta er avhengig av ysforhodene. N-47

7 TEKNISKE REFERANSER ette avsnittet innehoder mer detajert og teknisk informasjon om urets operasjoner. et innehoder dessuten informasjon om viktige forhodsreger om de forskjeige funksjonene. Stoppekokke u kan bruke rundetid måing for å måe hvor ang tid det tar å fuføre en spesifikk de (som en enket runde) av et race. u kan bruke meomtid måing for å måe hvor ang tid det tar fra start ti et spesifikk punkt i et race. Minnestyring Hver gang stoppekokken starter ved trykk på i Stoppekokke Modus (side N-17) vi uret automatisk opprette en ogg i minnet. Loggen er åpen for data ti den ukkes for godt ved å trykke B for å nustie stoppekokken. Uret har minne ti 121 datasett. Hver ogg-titte skjerm (start dato og tid) og runde/ meomtid bruker ett datasett. En ogg-titte skjerm identifiserer en enke medgått tid-måing, fra starten og ti det punktet stoppekokken bir nustit. atasettet for en runde/meomtid måing er agret under en ogg-titte skjerm hver gang du utfører en runde/meomtid operasjon. Eksempe 1Enke medgått tid måing Logg-titte skjerm runde måinger = 121 datasett Eksempe 2 Mutippe medgått tid måinger Måing 1 Logg-titte skjerm + 60 runde måinger = 61 datasett Måing 2 ogg-titte skjerm + 59 rundemåinger = 60 datasett Bruk Tibakeka Modus for å se stoppekokkens datasett (side N-22). Hvis minnet aerede er fut når det utføres en stoppekokke-operasjon som oppretter en ny ogg, vi den edste agrede oggen og at dens innhod bi settet. Hvis det egges inn data ti den eneste oggen i uret og denne oggen er fu, vi de edste data i oggen settes for å gi rom ti de nyeste dataene. N-48 N-49 Hvis det egges inn data i en og og det er mange ogger i minnet og minnet er fut, vi den edste oggen automatisk settes for å gi rom ti den nyeste. Hvordan stoppekokke-data er agret Tabeen nedenfor viser hvordan data er agret når du utfører de forskjeige knappe operasjonene som beskrevet på side N-18. Trykker operasjon for ata agring operasjon stoppekokke Start (fra nu) Opprette ny ogg for gjedende dato. (Loggen oppdateres under måing) B Stop Måing stopper, uten å agre data i minne.. Fortsett Måing re-starter, uten å agre data i minne.. Runde/meomtid Lager nytt datasett: viste runde-/meomtider B Nusti Lager nytt datasett: viste runde-/meomtider (Stoppekokken er nustit.) N-50 Knappetone Mute indikator Knappetonen yder hver gang du trykker på en av urets knapper. Knappetonen kan sås av og på. Sev om du sår av knappetonen, vi tone for aarm, timesigna og nedteer være aktivert. N-51 Hvordan så av og på knappetonen 1. Hod nede A i Tidvisnings Modus ti bykoden er kar ti å sties (binker). 2. Trykk 9 ganger ti innstiing for knappetone ( eer ) vises. 3. Trykk for å vege meom (knappetone på) og (knappetone av). 4. Press A når du er ferdig. Når knappetonen er sått av, vi dette vises av en mute indikator i ae modus. N-52 Strømsparings funksjon Energisparingsfunksjonen, når den er aktivert, vi sette Energisparing indikator uret i hviemodus om uret har vært i et mørkt område en stund. Tabeen nedenfor viser hvordan urets funksjoner påvirkes av hviemodus. Forøpt tid i mørke 60 ti 70 minutter 6 eer 7 dager ispay Bank, med energisparings indikator binker Bank, energisparings indikator binker ikke Funksjon Ae funksjoner aktivert, bortsett fra dispayene Pipetone, ys, dispay og knapper er deaktivert. Hvis et jakkeerme dekker for yset, kan dette føre ti at uret går over i hvie modus. N-53 Uret vi ikke gå i hvie modus meom k og 21:59:00. Men hvis uret aerede er i hviemodus når kokken bir 06.00, vi det fortsette med å være det. Avsutt hviemodus Utfør en av de føgende operasjonene. Fytt uret ti et yst område. Trykk på en av urets knapper. Så av og på hviemodus 1. Hod nede A i Tidvisnings Modus ti bykoden er kar ti å sties (binker). 2. Trykk 11 ganger ti strømsparings dispayet kommer ti syne. 3. Trykk for å så strømsparing på ( ) eer av ( ). 4. Press A når du er ferdig. Strømisparings indikatoren er i dispayet i ae modus mens strømsparing er aktivert. Auto retur Hvis du ikke utfører noen operasjoner i øpet av to eer tre minutter mens kokken er i innstiings modus (binker), vi uret avsutte innstiings modus automatisk. Finne frem ti data Knappene B og benyttes ti å ba gjennom data som er i dispayet. I de feste tifeene vi baingen gå hurtigere hvis knappene hodes inne. Første dispay i hver modus Når uret kommer inn i aarm modus eer verdenstid modus, vi data som var fremme siste gang uret gikk ut av det gjedende modus, være det som først kommer frem. På/Av status N-54 N-55

8 Tidvisning Å nustie sekundene ti 00 når sekundene er meom 30 og 59 vi minuttvisningen øke med 1 minutt. Iintervaet fra 00 ti 29, nusties sekundene ti 00 uten å endre minuttene. Årsta kan sties i tidsperioden 2000 ti Urets kaender regner automatisk ut skuddår og måneders engde. Når uret først er innstit, bør det ikke være nødvendig å stie det på nytt før ved skifte av batterier. Tidvisningen for ae bykoder i Tidvisnings Modus og Verdenstid Modus er kakuert på bakgrunn av tidsforskjeen meom oordinated Universa Time (UT) og hver enket by, sett i reasjon ti den bykode du har vagt som okatid. Verdenstid Sekundvisningen i verdenstid er synkronisert med sekundene i vanig Tidvisnings Modus. N-56 Spesifikasjoner Nøyaktighet ved normatemperatur: ±30 sekunder pr måned Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, p.m. (P), år, måned, dato, ukedag Tids Format: 12-timer og 24-timer Kaendersystem: Fu autokaender forhåndsprogrammert for perioden 2000 ti Annet: By kode; sommertid/standard tid Stoppekokke: Tids måinger Måeenhet: 1/100 for de første 10 timer, og så 1 sekund etter 10 timer Måekapasitet: 99:59 59 Måe nøyaktighet: ±0.0012% Måings typer: Forøpt tid, rund/meomtider Minne kapasitet: 121 datasett (brukt på datasett for rund/meomtid og ogg-titte skjermer) Nedteer: Anta timere: 2 (ett sett) Innstiingsenhet: 5 sekunder Område: 99 minutter 55 sekunder hver nedteing Nedteingsenher: 1 sekund Anta repetisjoner: 1 ti 10 Annet: 5-sekund time up aarm N-57 Verdenstid: 48 byer (31 tids soner) Annet: Vanig tid/sommertid Aarmer: 5 dagige aarmer (hvor av en snooze aarm), Time Signa Lys-funksjonen: LE (ight-emitting diode); vagbar ys varighet Annet: Knappetone på/av Strøm: Soceer og et oppadbart batteri Et fuadet batteris ca. operasjonstid: 11 måneder (fra fuadet ti Nivå 4) under føgende forutsetninger: Uret er ikke utsatt for ys Intern tidvisning ispayet er på 18 timer i døgnet og av ("sovende") i 6 timer pr. døgn Bruk av ys en gang om døgnet (1,5 sekunder) Aarmen yder 10 sekunder pr. døgn Bykodetabeen Unngå unødvendig bruk av ys-funksjonen, da det forbruker meget strøm og kan gjøre batteriene svake. N-58 L-1 Bykodetabeen Bykode By UT forskje/ GMT differanse PPG Pago Pago -11 HNL Honouu -10 AN Anchorage -9 YVR Vancouver SFO San Francisco -8 LAX Los Angees EN enver -7 MEX Mexico ity HI hicago -6 MIA Miami NY New York -5 S* aracas -4 YYT St. Johns -3,5 RIO Rio e Janeiro -3 RAI Praia -1 Bykode By UT forskje/ GMT differanse LIS Lisbon LON London 0 BN Barceona PAR Paris MIL Mian +1 ROM Rome BER Berin ATH Athen JNB Johannesburg IST Istanbu +2 AI airo JRS Jerusaem MOW Moscow JE Jeddah +3 THR Tehran +3,5 Bykode By UT forskje/ GMT differanse XB ubai +4 KBL Kabu +4,5 KHI Karachi MLE Mae +5 EL ehi +5,5 A haka +6 RGN Yangon +6,5 BKK Bangkok +7 SIN Singapore HKG Hong Kong +8 BJS Beijing SEL Seou TYO Tokyo +9 AL Adeaide +9,5 Bykode By UT forskje/ GMT differanse GUM Guam +10 SY Sydney NOU Noumea +11 WLG Weington +12 Basert på data fra desember Regene for kontro av gobae tider (GMT-forskjeer og UT differanser) i forhod ti sommertid bestemmes av det enkete and. * I esember 2007, Venezuea endret sin forskje fra 4 to 4.5. Merk at dette uret viser en forskje på 4 (gamme forskje) for S (aracas, Venezuea) by kode. L-2 L-3

Bruksanvisning - modul xxxx

Bruksanvisning - modul xxxx Modul Nr. 3427 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Some or all functions disabled

Some or all functions disabled MO1004-EA Bruksanvisning - modu 3197 Bi kjent med uret Gratuerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du eser manuaen grundig. Utsett uret for direkte soys Eektrisiteten som soceene produserer

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3420

Bruksanvisning - modul 3420 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3434

Bruksanvisning - modul 3434 Om bruksanvisningen vhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. lle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot lys

Detaljer

Modul Nr. 5194. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 5194. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 5194 Modul Nr. 5194 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen

Detaljer

Modul Nr. 3426. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 3426. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 3426 Modul Nr. 3426 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

Modul Nr. 3422. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 3422. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 3422 Modul Nr. 3422 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet

Detaljer

Bruksanvisning - modul

Bruksanvisning - modul Bruksanvisning - modu 3440 3441 Bi kjent med uret Gratuerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du eser manuaen grundig. Ta vare på denne manuaen for seinere bruk. Utsett uret for sterkt ys

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3436

Bruksanvisning - modul 3436 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3419

Bruksanvisning - modul 3419 Gratulerer med nytt ur! Bluetooth er et registrert varemerke eller et varemerke for Bluetooth SIG, Inc. i USA. N-1 Mobil Link Funksjon ette produktet inkluderer funksjoner som gjør det mulig å kommunisere

Detaljer

Funksjoner. Innhold. Om denne bruksanvisningen. Verdenstid Modus... Side N-20 Se klokkeslett i en av 100 byer over hele verden

Funksjoner. Innhold. Om denne bruksanvisningen. Verdenstid Modus... Side N-20 Se klokkeslett i en av 100 byer over hele verden Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. N-1 Funksjoner Uret har de egenskaper og funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5338

Bruksanvisning - modul 5338 Gratulerer med nytt ur! NORSK 5338 Modul Nr. 5338 5 E For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene under Operating Precautions og User Maintenance.

Detaljer

Bruksanvisning - modul

Bruksanvisning - modul Bi kjent med uret Gratuerer med nytt ASIO ur! u får størst utbytte av uret hvis du eser manuaen grundig. Ta vare på denne manuaen for seinere bruk. NORSK Advarse! Måefunksjonene i dette uret er ikke aget

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5522

Bruksanvisning - modul 5522 Gratulerer med nytt ur! NORSK N-1 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5479

Bruksanvisning - modul 5479 Gratulerer Gratulerer med med Gratulerer nytt nytt med ur! ur! nytt med ur! nytt ur! NORSK NORSK NORSK N-1 N-1 N-1 N-1 Om Om Om bruksanvisningen Om Avhengig Avhengig av av hvilke Avhengig hvilke av modell

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5382

Bruksanvisning - modul 5382 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. N-1 Om bruksanvisningen vhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3159

Bruksanvisning - modul 3159 Bruksanvisning - modu 3159 Bi kjent med uret Gratuerer med nytt ur! u får størst utbytte av uret hvis du eser manuaen grundig. Ta vare på denne manuaen for seinere bruk. Utsett uret for direkte soys Eektrisiteten

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5208

Bruksanvisning - modul 5208 Brukanvining - modu 5208 Bi kjent med uret Gratuerer med nytt ur! u får tørt utbytte av uret hvi du eer manuaen grundig. Ta vare på denne manuaen for einere bruk. Utett uret for direkte oy Eektriiteten

Detaljer

Bruksanvisning - modul

Bruksanvisning - modul Bruksanvisning - modu 3217 3275 Bi kjent med uret Gratuerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du eser manuaen grundig. Ta vare på denne manuaen for seinere bruk. Advarse! Måefunksjonene i

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3451

Bruksanvisning - modul 3451 Bruksanvisning - modu 3451 Bi kjent med uret Gratuerer med nytt ur. Funksjoner De innebygde sensorene i dette uret måer retning og temperatur. NORSK Advarse! Måefunksjonene i dette uret er ikke aget for

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5161

Bruksanvisning - modul 5161 5161 Modul Nr. 5161 Norsk Brukermanual 5 E Utsett uret for direkte sollys Elektrisiteten som solcellene produserer lagres i urets Lys oppladbare batteri. Hvis uret er i et område som ikke utsettes for

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5398

Bruksanvisning - modul 5398 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. N-1 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5381

Bruksanvisning - modul 5381 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. N-1 Advarsel! Målefunksjonene i dette uret

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

Modul Nr. 5299. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 5299. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 5299 Modul Nr. 5299 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis

Detaljer

MO1006-EA BRUKSANVISNING MODUL 3173/3246. (Lys) Ladetider. Belysningsnivå (lysstyrke) 60 til 70 minutter (displayhvilemodus)

MO1006-EA BRUKSANVISNING MODUL 3173/3246. (Lys) Ladetider. Belysningsnivå (lysstyrke) 60 til 70 minutter (displayhvilemodus) MO1006-EA BRUKSAVISIG MODUL 3173/3246 Gratuerer med nytt ur! Funksjonene Sensoren i dette uret måer retning, barometrisk trykk, temperatur og høyde. Måeresutatene kommer frem i dispayet. Måefunksjonene

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5476

Bruksanvisning - modul 5476 Bruksanvisning - modu 5476 Gratuerer med nytt CASIO ur! For best muig utbytte og vedikehod av dette uret bør du ese denne manuaen grundig. Ta godt vare på denne manuaen. Funksjonene Dette uret har en innebygd

Detaljer

Innstilling av alarm-tid... E-34 Slå av og på en alarm E-36 Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid... E-19

Innstilling av alarm-tid... E-34 Slå av og på en alarm E-36 Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid... E-19 BRUKSNVISNING MODUL NR. 5229 Om bruksanvisningen vhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. lle eksempler i denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3445

Bruksanvisning - modul 3445 Bruksanvisning - modu 3445 Gratuerer med nytt ur! For best muig utbytte og vedikehod av dette uret bør du ese denne manuaen grundig. Ta godt vare på denne manuaen. Funksjonene Sensorene i dette uret måer

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5123

Bruksanvisning - modul 5123 NORSK Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Dette uret inneholder ikke en bykode som

Detaljer

BRUKSANVISNING MODUL 5518

BRUKSANVISNING MODUL 5518 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778

BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778 BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778 GENERELL GUIDE Trykk C for å skifte fra modus til modus. I alle modus trykker du B for å lyse opp displayet (unntatt når en innstilling er i gang). OM

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5475

Bruksanvisning - modul 5475 Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta godt vare på denne manualen. NORSK N-1 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: WVA-430/470 M. NR. 3354/5053

BRUKSANVISNING MODELL: WVA-430/470 M. NR. 3354/5053 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte av uret anbefales det at du setter deg grundig inn i denne bruksanvisningen. Utsett uret for sterkt lys men IKKE varme for å lade opp batteriene

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5122

Bruksanvisning - modul 5122 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene "Forholdsregler i forbindelse med bruk" og "Vedlikehold av uret".

Detaljer

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Advarsel! Målefunksjonene i dette uret er ikke laget for å ta

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5444

Bruksanvisning - modul 5444 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Vær oppmerksom på at ASIO OMPUTER O., LT

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5477

Bruksanvisning - modul 5477 Bruksanvisning - modu 5477 NORSK Urets høydemåer Modus kakuerer og viser reativ høyde basert på barometer trykk måt med urets trykk-sensor. Dette betyr at måinger tatt på forskjeig tidspunkt på samme sted

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5173

Bruksanvisning - modul 5173 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5255

Bruksanvisning - modul 5255 Bruksanvisning - modul 5255 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! u får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Om bruksanvisningen Avhengig

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5497

Bruksanvisning - modul 5497 Bruksanvisning - modu 5497 Gratuerer med nytt CASIO ur! For best muig utbytte og vedikehod av dette uret bør du ese denne manuaen grundig. Ta godt vare på denne manuaen. Funksjonene Sensoren i dette uret

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5480

Bruksanvisning - modul 5480 Bruksanvisning - modu 5480 Gratuerer med nytt CASIO ur! For best muig utbytte og vedikehod av dette uret bør du ese denne manuaen grundig. Ta godt vare på denne manuaen. Funksjonene Sensoren i dette uret

Detaljer

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan 3408 Modul Nr. 3408 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5571

Bruksanvisning - modul 5571 Bruksanvisning - modu 5571 Gratuerer med nytt CASIO ur! For best muig utbytte og vedikehod av dette uret bør du ese denne manuaen grundig. Ta godt vare på denne manuaen. Funksjonene Sensoren i dette uret

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5510

Bruksanvisning - modul 5510 Bruksanvisning - modul 5510 Om bruksanvisningen Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med bokstaver som vist i illustrasjonene. Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten

Detaljer

BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334

BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Advarsel!

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5463

Bruksanvisning - modul 5463 Bruksanvisning - modu 5463 Gratuerer med nytt ur! For best muig utbytte og vedikehod av dette uret bør du ese denne manuaen grundig. Funksjonene Sensoren i dette uret måer retning, barometrisk trykk, temperatur

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5369

Bruksanvisning - modul 5369 Gratulerer med nytt ur! NORSK Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe fra illustrasjoner/bilder

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

BRUKSANVISNING DOMMERKLOKKEN MODELL RFT-100 MODUL NR. 2993

BRUKSANVISNING DOMMERKLOKKEN MODELL RFT-100 MODUL NR. 2993 BRUKSANVISNING DOMMERKLOKKEN MODELL RFT-100 MODUL NR. 2993 OM BRUKSANVISNINGEN Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet). Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5410

Bruksanvisning - modul 5410 Bruksanvisning - modul 540 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig.ta vare på denne manualen for seinere bruk. Illustrasjonene

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3139/3456

Bruksanvisning - modul 3139/3456 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! u får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Advarsel! Uret er fabrikk innstilt med Auto isplayet

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5311

Bruksanvisning - modul 5311 5311 Modul Nr. 5311 Norsk Brukermanual 5 E NORSK Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene under Forholdsregler

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3283

Bruksanvisning - modul 3283 Om brukanviningen N (Ly) (Ly) Brukanvining - modu 3283 Avhengig av hvike mode du har, vi tekten i dipayet være enten mørk mot y bakgrunn eer y mot mørk bakgrunn. Ae ekemper i denne brukanviningen bruker

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: AMW-700 MODUL NR. 3768, 3769

BRUKSANVISNING MODELL: AMW-700 MODUL NR. 3768, 3769 BRUKSANVISNING MODELL: AMW-700 MODUL NR. 3768, 3769 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte av uret anbefales det at du setter deg grundig inn i denne bruksanvisningen. Viktig!

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5515

Bruksanvisning - modul 5515 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Vær oppmerksom på at ASIO OMPUTER O., LT

Detaljer

DAB/DAB+ adapter med Bluetooth

DAB/DAB+ adapter med Bluetooth DAB/DAB+ adapter med Buetooth Takk for at du vagte DAB-03, en DAB/DAB+ mottaker med buetooth. Denne enheten vi hjepe deg å høre på DAB/DAB+ radio, teefon, musikk eer ringe med teefon fra din biradio. For

Detaljer

ANALOGT KVARTSUR Bruksanvisning

ANALOGT KVARTSUR Bruksanvisning Ref. SLT Cal. 8F56 Du har nå blitt eier av et SEIKO analogt kvartsur Cal. 8F56. Les denne bruksanvisningen nøye før du tar ditt analoge kvartsur i bruk! Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted! INNHOLD

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5537

Bruksanvisning - modul 5537 MA1807-EA 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD. Innhold Før du begynner... Urskivens innhold og Display indikatorer Navigering mellom Modus Veksle mellom Tidvisnings Modus sitt Digitale Display innhold Å flytte

Detaljer

2017 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul Å bruke Mobile Link med en Mobil telefon

2017 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul Å bruke Mobile Link med en Mobil telefon MA1704-EA 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul 5502 Innhold Basis Operasjoner Enheter på urskiven Navigering mellom Modus Modus oversikt Å bruke kronen Viser og dato indikator bevegelse

Detaljer

BRUKSANVISNING. Modell: WVQ-200/WVQ-201 Modul nr.: 4304/4305 RADIOSTYRTE UR FRA CASIO

BRUKSANVISNING. Modell: WVQ-200/WVQ-201 Modul nr.: 4304/4305 RADIOSTYRTE UR FRA CASIO RADIOSTYRTE UR FRA CASIO BRUKSANVISNING Modell: WVQ-200/WVQ-201 Modul nr.: 4304/4305 BLI KJENT MED URET Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte av uret anbefales det at du setter deg grundig inn

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5520

Bruksanvisning - modul 5520 Gratulerer med nytt ur! NORSK Vær oppmerksom på at SIO OMPUTER O., LT ikke kan holdes ansvarlig for skader eller tap som du eller tredjepart er utsatt for som et resultat av bruk av dette produktet eller

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5540

Bruksanvisning - modul 5540 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Vær oppmerksom på at SIO OMPUTER O., LT

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5325

Bruksanvisning - modul 5325 SIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 5325 Modul Nr. 5325 Norsk Brukermanual 5 E NORSK Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5441

Bruksanvisning - modul 5441 Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene "Forholdsregler i forbindelse med bruk" og "Vedlikehold av uret". Funksjonene

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5174

Bruksanvisning - modul 5174 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Dette uret inneholder ikke en bykode som

Detaljer

BRUKSANVISNING MODUL 5419

BRUKSANVISNING MODUL 5419 MA1409-EA 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD. BRUKSANVISNING MODUL 5419 Basis funksjoner Informasjonen under gjelder for alle Modus. Generell Guide 123 Navigering mellom Modusene (Funksjonene) Bluetooth tilkopling

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5176

Bruksanvisning - modul 5176 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, Funksjonene Sensoren i dette uret måler barometrisk trykk, temperatur og høyde. Måleresultatene

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3459/3461

Bruksanvisning - modul 3459/3461 MA1806-EA 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD. Innhold Før du begynner... indikatorer Navigering mellom Modus Solcelle Lading Nyttige funksjoner Justering av tid Justering av tid ved bruk av Tids Signal En oversikt

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

2018 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul Stoppeklokke

2018 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul Stoppeklokke MA1803-EB 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul 5554 Innhold Før du begynner... indikatorer Grafikk Område Veksle mellom Tidvisnings Modus sitt Digitale Display innhold Navigering mellom

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3464

Bruksanvisning - modul 3464 MA1807-EA 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD. Innhold Før du begynner... indikatorer Grafikk Område Navigering mellom Modus Tilkopling med en mobil Å bruke Mobile Link med en Mobil telefon Tilkopling Tilkopling

Detaljer

Relativitet og matematikk

Relativitet og matematikk Reatiitet og matematikk Eementær agebra og igninger Beregning dersom rommet er absoutt og dersom det er reatit Horfor måingen i 887 ga det resutat man fant. At yset bruker ike ang tid ti å gå i ae retninger

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODUL 2572 MODELL: SPS-300

BRUKSANVISNING MODUL 2572 MODELL: SPS-300 BRUKSANVISNING MODUL 2572 MODELL: SPS-300 Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte av uret anbefales det at du setter deg grundig inn i denne bruksanvisningen. Husk også å oppbevare den slik at du

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan 5087 Modul Nr. 5087 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette

Detaljer

2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul 5429. Navigering mellom Modus. Uret har følgende Modus som vist under. Bluetooth connection

2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul 5429. Navigering mellom Modus. Uret har følgende Modus som vist under. Bluetooth connection MA1504-EB 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul 5429 Basis Operasjoner Dette avsnittet gir en oversikt over uret og forklarer operasjoner som er felles for alle Moduser. Navigering mellom

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5450

Bruksanvisning - modul 5450 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Funksjonene Sensoren i dette uret måler barometrisk trykk, temperatur og høyde. Måleresultatene

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5544

Bruksanvisning - modul 5544 MA1805-EA 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD. Innhold Basis Operasjoner Enheter på urskiven Navigering mellom Modus Modus oversikt Å bruke kronen Viser og dato indikator bevegelse Solcelle Lading Tilkopling

Detaljer

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan 5230 Modul Nr. 5230 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Bruksanvisning - modul xxxx

Bruksanvisning - modul xxxx Bruksanvisning - modul xxxx Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene "Forholdsregler i forbindelse med bruk"

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

CAL. H022 REF. PBP DUO-DISPLAY QUARTZ DUO-DISPLAY QUARTZ. Bruksanvisning. Ref. PBP Cal. H022

CAL. H022 REF. PBP DUO-DISPLAY QUARTZ DUO-DISPLAY QUARTZ. Bruksanvisning. Ref. PBP Cal. H022 L. H022 REF. PP UO-ISPLY QURTZ Ref. PP al. H022 UO-ISPLY QURTZ ruksanvisning nalogt display for klokkeslett igitalt klokkeslett og kalender Klokkeslett i hele verden larm for klokkeslett i hele verden

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer