Forord. Mer enn bare papirbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Mer enn bare papirbok"

Transkript

1 MED NETTRESSURS

2 Forord Forord Dette er en av to bøker om praktisk automatiseringsteknikk. Denne boken, automatiseringsteknikk 1, tar for seg praktisk industriell måleteknikk. Bok 2, automatiseringsteknikk 2, tar for seg PID-regulering, pådragsorganer, omformere, prosessdata, grunnleggende om sikkerhet, dokumentasjon og grunnleggende vedlikeholdsteknikk. Denne boken dekker målenøyaktighet og kalibrering, måleteknikk for trykk, nivå, gjennomstrømning, temperatur, ph og gassanalyse. Både digitale og analoge måleteknikker behandles. Målgruppen er studenter i teknisk fagskole, men boken er tilrettelagt for VG2 og VG3 automatisering i videregående skole. Det er laget en tilpasset nettressurs for hver studieretning. Både veiledninger, oppgaver, animasjoner, videofilmer og tekniske spesifikasjoner er tilpasset læreplanene for studieretningene. Læreboken passer også svært godt til selvstudium også for etter- og videreutdanning i industrien. Mer enn bare papirbok Til boken er det knyttet store digitale nettressurser. Video- og animasjonsfilmer Elektroniske tester Animasjoner Lenker til nettsteder Tekniske spesifikasjoner Dynamiske simulatorer Oppgaver med løsningsforslag DIGITAL NETTRESSURS PAPIRBASERTE LÆREBØKER Brukeren kan bruke boken og samtidig se konkretiserende animasjoner og videofilmer i nettressursen. Brukerens kunnskaper kan testes gjennom elektroniske tester. I oppgavesamlingen kan brukeren løse oppgaver og kontrollere svarene mot løsningsforslag. Det er viktig at teoriene knyttes til praktisk anvendelse. Derfor har nettressursen tilrettelagte tekniske spesifikasjoner, for måleteknisk utstyr. Dette er pdf-filer som kan lastes ned til brukerens datamaskin. 2 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

3 Forord Nettressursen har også lenker til anbefalte nettsteder som kan være utdypning til læringen. I boken er det symboler som henviser til digitale ressurser på nettsiden. Symbolene vises i tabellen. Symbol Forklaring PowerPoint til lærer/instruktør Symbolet viser at du kan studere animasjon i den digitale ressursen. Symbolet viser at du kan se videofilm i den digitale ressursen. Symbolet viser at du kan lese mer i tekniske spesifikasjoner. Alle tekniske spesifikasjoner kan lastes ned. Symbolet viser at du kan teste kunnskaper i den digitale ressursen. Dette er felles symbol for elektroniske tester og papirbaserte oppgaver. Papirbaserte oppgaver lastes ned som pdf-filer, sammen med løsningsforslag. Symbolet viser til regneark som kan lastes ned for bruk i oppgaver. Symbolet viser til at du kan se dynamiske simulatorer i den digitale ressursen. Det er laget PowerPoint-serier for hvert kapittel i boken. seriene inneholder illustrasjoner fra boken sammen med animasjoner i den digitale nettressursen. Dette er et unikt pedagogisk hjelpemiddel for lærer i PowerPoint- undervisningen. Om forfatter Bjørnar Larsen har undervist automatiseringsfaget i skole og industri i en årrekke. Han har vært medlem i fagprøvenemder i 18 år og har skrevet mer enn 30 lærebøker for skole og industri. Forfatteren har også produsert elektroniske læremidler, elektronisk informasjonsverktøy og videofilmer. Arbeidet er utført for en lang rekke bedrifter og organisasjoner. Vi nevner Noretyl, Hydro Polymers, Herøya Industripark, YARA, NHO, Utdanningsdirektoratet, Industriskolen, Vett og Viten og Gyldendal. Forfatteren deltok i det Europeiske prosjektet CELEBRATE, der han produserte mer enn 60 animasjoner for realfaget. Hele 22 land deltok i CELEBRATE-prosjektet. Animasjonene til forfatteren har siden blitt en pedagogisk veiviser for utvikling av tilsvarende animasjoner, for bruk i elektroniske læremidler i inn og utland. Bjørnar Larsen 1. mars 2013 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 3

4 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Målenøyaktighet og kalibrering Innledning Noen begreper og definisjoner Kalibrering Justering Sporbarhet Fiskale målinger Målenøyaktighet Statisk og dynamisk nøyaktighet Statisk nøyaktighet Oppløsningsevne Repeterbarhet Reproduserbarhet Hysterese Linearitet Aldring Standardsignaler Utgangsomfang Dynamisk nøyaktighet Måleområde og måleomfang Inn- og utgangsomfang Største måleomfang og kalibrert måleomfang Instrumentets Nøyaktighet Dokumentering av kalibrering Testserie Trening i bruk av datablader Samlet målefeil i en målesløyfe Beregning av delfeilene Feil på grunn av endring i omgivelsestemperaturen Feil på grunn av endring av statisk trykk Feil referert i forhold til måleomfanget Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

5 Innholdsfortegnelse Kapittel 2: Metoder for å måle trykk SI-systemet for trykk Masse Treghet Måle masse Massetetthet Hastighet Akselerasjon Gravitasjonskraft Kraft Kraft og motkraft Oppsummering Friksjon Trykkenheter Regneeksempler: Atmosfæretrykk Trykkreferanser Toricellis forsøk Kraft Instrumenter for å måle trykk Mekaniske måleinstrumenter Bourdonrørsmanometer Membranmanometer Kapselmanometer Belgmanometer Instrumenter med analog elektrisk utgang Måleelementer basert på endring i kapasitans Installasjon av trykkmålere Strømsløyfer og spenningstilkobling Tolederkobling Tolederkobling til instrumenter Firelederkobling Måle differansetrykk Trykkmålere med piezoresistive måleelementer Eksempel på bruk av differansetrykkmålere Måle over pumper og filtre Eksempel på bruk i absorpsjonstårn Montasje av differansetrykkmåler En tøyningsgiver (strekklapp) Prinsippet for å måle trykk med strekklapper Instrumenter med diskontinuerlig utgang (av/på-utgang) Pressostater Pressostater for ulike medier...64 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 5

6 Innholdsfortegnelse Datablad for en pressostat Elektronisk trykkbryter «Smarte instrumenter» Dataoverføring i HART-instrumenter Nyere måleelement basert på kapasitivt prinsipp Kommunikasjon med vedlikeholdssystemet Eksempler på montasje Manifold montert på d/p-cellen Eksempel på test av målingen under drift Eksempel på montasje i kasse Kalibrering og justering av trykkmålere Kalibrering Kalibreringseksempel: Justering Oppsett for trykkalibrering Eksempel på kalibrering av manometre Målenøyaktighet for manometre Kalibrering i fem punkter...75 Kapittel 3: Metoder for å måle nivå Innledning Hydrostatiske målemetoder Åpen tank Måle med differansetrykkmåler d/p-cellen er montert under nullpunktet Måle nivå med boblerør Eksempel 1. Måle nivå i lukket tank Eksempel 2. Måle nivå i lukket tank Ligningen til nivåmålingen Fortrengningsmåler basert på endring i oppdrift Oppdrift brukt i måleteknikk Eksempel på utregning av tyngden til et oppdriftslegeme Nivåmåler basert på refleksjon av ultralyd Nivåmåler basert på refleksjon av radarpulser Nivåmåler basert på endring i kapasitans Måling av nivå basert på veiing av tanken Eksempel fra næringsmiddelindustri Måleomformere for nivå med av/på-utgang Pressostat Flottørbryter Nivåvippe Elektroder Grensebryter basert på endring av kapasitans Måle nivå med radioaktive strålingskilder Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

7 Innholdsfortegnelse 3.11 Av/på-giver basert på endring i frekvens...96 Kapittel 4: Metoder for å måle gjennomstrømning Bernullis ligning for strømmende væsker og gasser Tofasestrømning Måleenheter for gjennomstrømninger Normalkubikkmeter Massestrøm Måle gjennomstrømning med strupeskive Kvadratisk måling Kvadratisk skala Elektroniske instrumenter beregner gjennomstrømningen Eksempel målefeil ved lavt måleområde Endring i trykk og temperatur Måle massestrøm (kg/s, kg/h, tonn/h) Montasje Nye måleskivekonstruksjoner Manifold på d/p-cellen Treveis manifold Femveis manifold Eksempel på test av måleomformer under drift Montasje Venturidyse Pitotrør Annubar, en videreutvikling av pitotrør Turbinmåler Endringer i viskositet og massetetthet Strømningsretter Eksempel på turbinmålere Gjennomstrømningsmåler basert på induksjon Hva er elektrisk induksjon? Eksempler på bruk av induksjonsprinsippet Induksjonsprinsippet brukt i gjennomstrømningsmålere Fordeler med elektromagnetiske gjennomstrømningsmålere Ulempe Rotameter Virvelstrømsmåler (vortexmåler) Innledning Gjennomstrømningsmåler basert på virvler (Vortex) Ekspandert vortexmåler To eksempler på installasjon Installasjon i kaldt medium Installasjon i varmt medium Gjennomstrømningsmåler basert på Coriolis kraft Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 7

8 Innholdsfortegnelse Prinsipiell virkemåte To målerør Noen fordeler med coriolismåler Eksempel på en installasjon Gjennomstrømningsmåler basert på dopplereffekt Gjennomstrømningsmåler basert tidsforskjell Virkemåte Eksempel på installasjon Strømningsvakter Kalorimetrisk prinsipp Eksempel på anvendelse Mekanisk strømningsvakt Strømningsvakt basert på måling av trykkfall Strømningsvakter med elektronisk utgang Endring av frekvens Måling av massestrøm med veieteknikk Innledning Doserbåndvekt Beholdervekt Doseringsorganer Kapittel 5: Metoder for å måle temperatur Bimetalltermometre Fylte termometre Bimetallkompensator Termostat Måle temperatur ved å måle endring i resistans Resistansen til metaller øker når temperaturen øker Platinaelementer (RTD) Tabeller for motstandsverdier til Pt-100-element Litt om utforming av Pt-100-elementer Keramisk innkapsling Flatfilm Nøyaktighet Egenoppvarming Kobling av Pt-100-elementer Tolederkobling Trelederkobling Installasjon i eksplosjonsfarlig område Termoelementer Metaller og termospenning Eksempel på termospenning Ikke bruk et tredje metall Eksempel på tabeller for termoelementer Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

9 Innholdsfortegnelse Tabell for Fe-CuNi, type J Tabell for NiCr-Ni, type K Tabell for Cu-CuNi, type T Eksempel på bruk av tabellene Beregningsekesempel Automatisk temperaturkorrigering Kompensasjonskabel Beskyttelse av termoelementer Termografering Elektromagnetisk stråling Infrarød varme Emissivitet (strålingsevne) Eksempler på bruk av termografering Eksempel på termografering i dampsystem Hva bør undersøkes i et dampsystem? Undersøkelse av kulelager til motorer Hva skal sjekkes? Hva skal du se etter? Termografi i elektriske anlegg Hva skal undersøkes? Hva skal du se etter? Analysere bildene på datamaskin Kapittel 6: Metoder for å måle ph og gasskonsentrasjon Måling av luftkvalitet Luftfuktighet Mettet luft Relativ fuktighet Måle luftfuktigheten Diagram for fuktig luft, et såkalt Mollierdiagram Måleinstrumenter for måling av relativ fuktighet Måleelement Måleomformeren Nettverkstilkobling/ethernet Måle ph-verdi Innledning Definisjoner SI-enheten mol Hva er ph? Definisjonen til ph Måleutstyr for å måle ph Elektroder Referanseelektrode Glasselektroden (målelektroden) Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 9

10 Innholdsfortegnelse Gelsjikt (gelbelegg) Målekretsen Målefeil og vedlikehold Pass på prosesstrykket Temperaturavhengighet Målinger i fabrikk og på laboratoriet Rengjøring og kalibrering Den kombinerte ph-elektroden Nye elektroder Måle ph ved å måle ledningsevnen (konduktansen) Spesifikk ledningsevne Cellekonstanten Måleelementet (målecellen) Temperaturkompensering Målecelle med fire elektroder Kalibrering/justering Rengjøring Gassanalyseinstrumenter Innledning Felles for gassanalysatorer Andre enheter enn prosent Hjelpeutstyr og montasje Gassuttak Måleledninger, ventiler mm Filtrering Kjøling Utløp fra analysatoren Eksempel på et analyseanlegg Eksempel på symboler til komponenter i analyseanlegg Eksempel på et analyseanlegg Gassanalysatorer Oksygenanalysator Eksempel fra et prosessanlegg Oksygenanalysator basert på paramagnetisme Oksygenanalysatorens prinsipielle virkemåte Gassanalysatorer basert på Infrarød stråling Edelgasser absorberer ikke infrarødt lys Prinsipiell virkemåte Eksempel på en analysator Gassanalysator basert på varmeledningsevne Innledning Prinsipielle virkemåte Måling av oksygeninnhold i vann Løsbarhet i vann Måling av oppløst oksygen i vann Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

11 Innholdsfortegnelse Elektrokjemisk celle Måling av oppløst oksygen med fluoroscensprobe Måling av slaminnhold i vann Turbiditet Noen bruksområder Kilder Tillegg Stikkordregister Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 11

12 Kapittel 1 Forsterkning = Utgang Inngang = 16mA = 0,16mA / C 100 C Nøyaktighet Nøyaktighet oppgis i prosent av måleomfanget. Måleområdet til et måleinstrument er o C. Måleomfanget er da 100 o C. Si at temperaturen i målepunktet er 50 C, men måleomformerens utgang viser 50,5 C. Måleinstrumentet måler altså 0,5 C for høy temperatur. Nøyaktigheten til målingen, regnet i prosent blir da: 0, 5 C Nøyaktighet = 100% = 0, 5% 100 C Generelt kan dette skrives slik: Nøyaktighet = Avvik Måleomfang 100% 1.7 Dokumentering av kalibrering Når vi skal kalibrere et instrument gjøres det ved å tilføre instrumentet forskjellige kjente måleverdier innenfor måleområdet og avlese tilhørende utgangsverdier. I figur 18 vises eksempel på oppstilling for kalibrering av et måleinstrument som skal måle temperatur. Figur Testserie En testserie over hele måleområdet for stigende og fallende måleverdier kalles for en kalibreringssyklus. Som oftest testes kalibreringen i 0%, 25%, 50%, 75% og 100% av måleområdet. Testen gjøres for stigende og fallende måleverdier. Koordinatene for denne fempunktstesten plottes i et koordinatsystem. Eksempel vises i figur Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

13 Målenøyaktighet og kalibrering Figur 19. Dokumentering av kalibrering. 1.8 Trening i bruk av datablader Dette er en orientering om hvilken informasjon man kan forvente å finne i datablader til instrumenter. Åpne databladet til RosemoDifferential Pressure Gauges. Les om: Nøyaktighet (Accuracy class) Måleområder(Scale ranges) Temperaturer (Operating temperature) Termiske karakteristikker(temperature effect) mm. Åpne databladet til Tecsis trykktransmittere. På første side kan du lese lineariteten (nøyaktigheten) som Tecsis er 0,5%. Man kan få kjøpt den med nøyaktighet 0,25%. Man kan få instrumentet levert med forskjellige typer utgangssignaler, blant annet 4-20mA. Du ser at du kan få levert måleren i områder fra 0...1bar to bar. Se Measuring Range Spesifikasjonen. Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 13

14 Kapittel 2 Start animasjonen DP_celle. Bruk animasjonen når du leser om virkemåten til d/p-cellen i fi gur 30. Med differansetrykk mener vi her trykkdifferansen mellom to trykk der begge trykk kan variere, eller mellom et vilkårlig konstant trykk og et trykk som kan variere. Start animasjonen. Inne i et tett målekammer plasseres en fleksibel membran mellom to faste membraner. Vi får da to kapasitanser inne i kammeret. De to kapasitansene, C 1 og C 2, som dannes av den felles fleksible membranen og de to ikke fleksible membranene. Den fleksible membranen er da felles for begge kapasitansene. Si at prosesstrykkene p H = p L. Da er avstanden til den fleksible membranen l 1 og l 2 like store. Da er kapasitansen til C 1 = kapasitansen til C 2. Det kobles en vekselspenning til C 1 og C 2. Når kapasitansen C 1 = C 2, blir strømmene I 1 lik I 2. Si at prosesstrykket p H øker. Den fleksible membranen tøyes da mot høyre i figuren. Da blir kapasitansen C 1 mindre enn C 2. Mindre kapasitans gir større vekselstrømresistans. Da blir strømmen I 1 mindre enn I 2. Endring i strøm måles av elektronikken i måleomformeren. Forskjellen i strøm blir et mål for differansetrykket p H -p L. Figur 29 og animasjonen viser prinsipiell oppbygningen til et kapasitivt måleelement for måling av differansetrykk. Figur 29 Figur 30 viser en måleomformer som kan måle differansetrykk og tilhørende prinsippskisse. 14 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

15 Metoder for å måle trykk Figur 30 Åpne databladet til Rosemount_3051. Dette er oppslagsverk og ikke stoff som må huskes. Gjennomfør elektronisk test 4. Bruk databladet: Se på side 2.6 til 2.9 om montasjebraketter. Bla gjennom side 2.10 og ut til side Sørg for at du blir litt orientert om hva du kan lese om i spesifikasjonene. På side 2.18 står det om elektrisk kobling. Figur Load Limitation skal du merke deg. Den forteller om maksimal last i strømkretsen ved en gitt forsyningsspenning. Dersom denne lasten overstiges, kan ikke måleomformeren levere 20mA. Se også på Manifold Operation på side 2-26 til Se ekspandert tegning på side A-22 (side 120). Vi skal bruke disse spesifikasjonene i modulen om å måle nivå og i modulen om å måle gjennomstrømning Trykkmålere med piezoresistive måleelementer Dette er målelementer basert på silisiumteknologi. Det er måleelementets resistans som endres når måleelementet blir utsatt for trykk. De piezoresistive måleelementene er montert på en tynn skive laget av silisium. Denne skiven kan betraktes som en membran. Når membranen bøyes på grunn av trykkendring, utsettes de piezoresistive elementene for mekanisk påkjenning. Resistansen endres da i de piezoresitive måle- elementene. Endring i resistans blir et mål for det trykket som skal måles. Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 15

16 Kapittel 2 Figur 31 Måleelementene er svært motstandsdyktige mot slipende medier og mekaniske påvirkninger. De er også motstandsdyktige i forhold til de fleste kjemikalier. I figur 32 vises en skisse av et måleelemet basert på pizoresitivitet. Start animasjonen om dp-celle med Piezoresistivt måleelement. Slå på teksten i animasjonen. Kjør animasjonen og studer virkemåten. Figur Eksempel på bruk av differansetrykkmålere Differansetrykkmåleren kan brukes til måling av undertrykk, overtrykk, absolutt trykk og differansetrykk Måle over pumper og filtre Figur 33 viser to eksempler på bruk av differansetrykk over pumpe og over filtre. Figur Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

17 Metoder for å måle trykk Som vi senere skal se brukes differansetrykkmåleren til måling av væskenivå i tanker og for måling av gjennomstrømning i rør Eksempel på bruk i absorpsjonstårn Start animasjonen Absorpsjon. Bruk animasjonen for å studere virkemåten. Figur 34 Absorpsjonstårnet er fylt med keramiske sylindere for å øke kontaktflaten mellom væske og gass. Under drift legger det seg avleiringer på de keramiske sylindrene. Gjennomstrømningsevnen i tårnet blir da dårligere. Da øker trykkfallet over området med keramiske sylindere. Trykkfallet blir et mål for hvor mye tårnet har tettet til. Vi installerer en d/p-celle for å måle trykkfallet. PT i figuren måler dette trykkfallet. Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 17

18 Kapittel Montasje av differansetrykkmåler Installasjon av måleomformeren omfatter sammenstilling av det nødvendige hjelpeutstyr som impulsrør, montasjebrakett, mekanisk montasje av måleomformer og elektriske tilkoblinger. Figur 35 Gjennomfør elektronisk test 5. Åpne databladet til Tecsis trykktransmittere. Figur 35 viser en d/p-celle montert i montasjeskap ute i et fabrikkområde. Utenpå rørene som fører prosesstrykket til d/p-cellen er det montert varmekabler for å hindre at kondens kan fryse til is vinterstid. Is kan tette impulsrørene og dermed gi målefeil eller hindre måling. Bruk databladet: På første side kan du lese lineariteten (nøyaktigheten) som er 0,5%. Man kan få kjøpt den med nøyaktighet 0,25% Man kan få den levert med forskjellige typer utgangssignaler, blant annet 4-20mA. Du ser at du kan få levert måleren i områder fra bar til bar. Se Measuring Range Spesifikasjonen. Les tabellen med tekniske data (Technical Data). Dette er ikke for å lære noe utenat, men som en orientering om hvilken informasjon man kan forvente å finne i spesifikasjoner (tekniske data) til et instrument En tøyningsgiver ( strekklapp) Resistansen i en leder varierer når tverrsnittet eller lengden til lederen forandres. Det ser vi av formelen for en leders resistans: R = δ l A 18 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

19 Metoder for å måle nivå 3.3 Fortrengningsmåler basert på endring i oppdrift Arkimedes lov er slik: «Når et legeme senkes i en væske, får det en oppdrift som er lik vekten av den fortrengte væskemengden.» Eller slik: Oppdrift er lik vekten av fortrengt væskemengde. Eksempel: En kloss av aluminium med sider lik 0,1m senkes i vann. Hvor stor oppdrift får denne klossen? Løsning: Vannets massetetthet ρ = 1 000kg/m 3. Klossens volum V = 0,1m 0,1m 0,1m = 0,001m 3. Klossen fortrenger da 0,001 m 3 vann som veier 0,001m kg/m 3 = 1kg. 3.4 Oppdrift brukt i måleteknikk Figur 7 viser den prinsipielle oppbygningen til en nivåmåler basert på en dring i oppdrift. Denne type nivåmåler kalles ofte for oppdriftsmåler. Start animasjonen Nivåmåler_fortrengning. Test måleren og les teksten i animasjonen og teksten under. Figur 7 Start animasjonene: Absorpsjonstårn,, og Strippetårn. Les teksten i animasjon- ene. Studer sessenes provirkemåter. Måleren kobles til tanken med flenser. Oppdriftslegemet er like langt eller litt lengre enn måleomfanget. Væskenivået i målerøret er det samme som væskenivået i tanken. Dersom væskenivået i tanken endrer seg, endres væskenivået like mye i målerøret. Oppdriftlegemet er senket ned i væsken inne i målerøret. Endring i væskenivået forårsaker da at oppdriften til oppdriftslegemet endrer seg. Da endres tyngden til oppdriftslegemet fordi oppdriften endrer seg. Vi kan nå måle væskenivået ved å veie oppdriftslegemet. Oppdriftslegemet er tyngst ved målingens nullpunkt og lettest når væskenivået er 100%. Oppdriftslegemet henger i en torsjonsfjær (fjær for vridning). Endring i væskenivået medfører endring i vridningen til torsjonsfjæren. Dette gir posisjonsendring til armen i enden på torsjonsfjæren. Bevegelsen til denne armen måles elektronisk. Måleomformeren omformer armens bevegelse til 4-20mA utgangssignal. Oppdriftslegemet må tilpasses væskens massetetthet. Massetettheten til væsken må være konstant. Variasjon i massetettheten gir målefeil. Nivåmålingene, merket LT, utføres med oppdriftsmålere. Tenk gjennom hvordan nivåmålingen virker. Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 19

20 Kapittel 3 Trykket over fyllegemene måles med d/p.celle. Tenk nøye gjennom målingenes virkemåte Eksempel på utregning av tyngden til et oppdriftslegeme Eksempel: Oppdriften og tyngden til oppdriftslegemet må beregnes før måleområdet kan justeres. I databladet til en oppdriftsmåler leser vi dette: Oppdriftslegemet veier 1200 gram, inklusiv vekten til kjettingen som oppdriftslegemet henger i. Radiusen til oppdriftslegemet er: r = 0,0242m Lengden til oppdriftslegemet er: l = 0,35m Massetettheten ρ til prosessmediet er 983kg/m 3. Først beregner vi volumet til oppdriftslegemet: V = πr 2 l V = 3,14 0, ,35 = 0, m Oppdriften er lik vekten av fortrengt væskemengde. Da får vi: Oppdrift = O = V ˑ ρ = 0, = 0,62912kg Vekten til oppdriftslegemet når det er helt nedsenket i prosessvæske blir da: 1200gram - 629,12gram = 570,88gram. Vi kan da si at måleområdet omsatt til flottørens vekt er: Ved nullpunkt (0%): 1200gram Ved høyeste nivå (100%): 570,88gram 3.5 Nivåmåler basert på refleksjon av ultralyd Ultralyd er lyd over det hørbare frekvensområdet for mennesker. På tankens topp monteres en enhet som sender og mottar ultralydpulser. Når en utsendt puls treffer overgangen mellom luft og mediet, reflekteres en del av lydenergien tilbake til mottakeren, som et ekko. Start animasjonen Nivåultralyd. Studer virkemåten til måleren. Figur 8 20 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

21 Metoder for å måle nivå Nivåmåler basert på refleksjon av radarpulser Nivåmåler basert på refleksjon av radarpulser arbeider med frekvenser i GHz-området (Ghz er lik 109Hz). Eksempel på anvedt frekvens er 24-26GHz. Eksempel fra hverdagen: Radar som brukes for å lokalisere fly i atmosfæren og antenner som sender ut mikrobølger i mikrobølgeovner arbeider med frekvenser i området GHz (gigahertz, 109Hz). Figur 9 viser eksempel på en nivåmåler som bruker radarprinsippet. Den prinsipielle virkemåten er som for nivåmåler basert på ultralyd. Prinsipielt kan vi si at det er frekvensene som brukes som er forskjellige. Start animasjonen Nivåradar_basseng. studer den prinsipielle virkemåten til nivåmåleren. Figur 9 Nivåmåling med radar er en effektiv og berøringsfri metode for å måle fyllingsnivå til alle typer medier i tanker. Målemetoden brukes til målinger der det er fare for korrosjon og beleggdannelse på andre typer måleelementer eller i anlegg hvor annet måleutstyr krever mye vedlikehold. Radarmåler med høy frekvens kan ha liten strålevinkel, i figur 10. Figur 10 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 21

22 Kapittel 3 Start videofi lmen Radar_flere_typer_kort. Se gjennom fi lmen og bli fortrolig med virkemåten til målerne som vises i fi lmen. Måleren kan derfor monteres nær tankveggen, der det kan være enklere å unngå refleksjon fra forstyrrende elementer i tanken. Eksempel på det er røreverk, andre måleelementer, kjølerør med mer. Refleksjon fra skum, på mediets væskespeil, er sjelden årsak til måleproblem, fordi eventuelle refleksjoner fjernes med filtre i måleren. Eksempel fra hverdagen: En flyradar «ser» flyene også i overskyet vær. Sagt på en annen måte flyene kan ikke skjule seg bak skyer. Åpne databladet til Radar_E_H_Micropilot. Bruk databladene: a) Les informasjon på forsiden og om Function and system design på side 3. Studer skjemaet på side 4, 4 to 20mA output with HART Protocol. Åpne databladet til Rosemount 5400 Series1. b) Product Data Sheet for Rosemount 5400 Serie. Les informasjon på forsiden. Studer bildeeksempler på side 2 til 3. På side 4 ser kan du lese om Rosemount 5402 High Frequency Radar Level Transmitter. Hvilken frekvens arbeider radarmåleren med? 3.6 Nivåmåler basert på endring i kapasitans Kondensatorens prinsipielle virkemåte er nærmere beskrevet i andre moduler. Til venstre i figur 11 vises en prinsippskisse for en nivåmåler basert på endring av kapasitans. Figur 11 Se skissen til venstre i figur 11. Målestaven tilsvarer den ene platen i en platekondensator. Tankens vegger er den andre platen i plate- kondensatoren. Væsken og gassen mellom målestaven og tankens vegger er isolerende fyllmasse, ε. C = ε A l [ F] Start videofi lmen Capacitive probes. Når væskenivået endrer seg, så endres kapasitansen C. Endring i kapasitans blir et mål for væskenivået. Filmen er laget av Endress og Hauser. Filmen viser egentlig en grensebryter, men beskriver prinsippet for å måle nivå ved endring av kapasitans meget bra. Animasjonen for platekondensatoren er også svært god. 22 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

23 Metoder for å måle nivå 3.9 Grensebryter basert på endring av kapasitans Start videofi lmen Capacitive probes. Se videofilmen dersom du ikke så den under avsnittet om nivåmåler basert på endring i kapasitans. Databladet viser også nivåmåler med kontinuerlig utgang. Åpne databladet til Kapasitiv_EH_Liquidcap M. Bruk databladet: Studer side 1. Bla fram til side 3, Function and system design. Studer fram til side Måle nivå med radioaktive strålingskilder Den radioaktive strålingskilden stråler ut radioaktive gammastråler. Gammastrålene trenger gjennom tankveggen og treffer mottageren på den andre siden av tanken. Start animasjonen Nivå_radioaktiv. Studer virkemåten til nivåmåleren basert på radioaktiv stråling. Figur 24 Start videofi lmen Radiometric measurement og Radiometric measurement_separator. Når væskenivået i tanken ikke «skygger for» strålingen, og det bare er tankveggen som demper energien i strålingen, så treffes mottageren av maksimal strålingsenergi. Når væskenivået i tanken er så høyt at det «skygger for» strålingen dempes strålenergien, fordi den radioaktive strålingen absorberes av væsken i tanken. Omformeren kan programmeres for å gi alarm, eller starte en motor for eksempel ved høyt nivå Av/på-giver basert på endring i frekvens Måleren i figur 25 monteres ved grensen for høyt eller lavt nivå i en tank. De to benene i måleren settes i mekaniske svingninger med en elektrisk vibrasjonsgenerator. Når de to benene svinger i gass eller luft, er svinge frekvensen 150Hz. Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 23

Forord. Mer enn bare papirbok

Forord. Mer enn bare papirbok MED NETTRESSURS Forord Forord Dette er en av to bøker om praktisk automatiseringsteknikk. Denne boken, automatiseringsteknikk 2, tar for seg praktisk reguleringsteknikk og systemforståelse. Bok 2, automatiseringsteknikk

Detaljer

Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon

Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon 2013 Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon Bjørnar Larsen Auyech kompetanse as 5/12/2013 1 Læreverket. Læreverket omfatter produksjonsprosesser, maskiner og anlegg med måleteknikk, reguleringsteknikk,

Detaljer

DeltaV Prosessautomasjonssystem

DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2013 PRH606 Hovedprosjekt IA6-4-13 DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Adresse: Kjølnes

Detaljer

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin System for automatisk flushing og trykktesting av hydraulikkrør. - Undersøkelse av gjennomførbarhet og produksjon av prototype. Utdanning/kull/klasse: 11HUVT

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjoner og materialer/maskin Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Lars Topnes Fagansvarlig: Vidar Hansen Lars

Detaljer

Finn Haugen. Reguleringsteknikk. 100 NOK techteach.no/shop. TechTeach. techteach.no

Finn Haugen. Reguleringsteknikk. 100 NOK techteach.no/shop. TechTeach. techteach.no Finn Haugen Reguleringsteknikk 100 NOK techteach.no/shop TechTeach techteach.no Januar 2012 2 Reguleringsteknikk Innhold 1 Innledning 9 1.1 De første begrepene....................... 9 1.2 Er det viktig

Detaljer

Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser

Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for ingeniørfag. Studieretning: Elektro Automatiseringsteknikk. Av: Britt Eide Olene Mjølhus

Detaljer

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6 SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2012 PRH606 Hovedprosjekt IA6-6-12 Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1 AUTOMATISERINGSFAGET Programmerbare systemer 1 Sist revidert: 24.07.2014 KURSMODUL "PROGRAMMERBARE SYSTEMER 1" Kursmodulen inngår i følgende av Industriskolens kurs: Automatiseringsfaget Kursmodulen har

Detaljer

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Innholdsfortegnelse 2 Innledning generelt 1. Grunnleggende teori 2. Generelle

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling...

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling... Innhold 1 Likestrøm... 6 2 Vekselstrøm... 18 3 Resistorer... 26 4 Spolen... 38 5 Kondensatoren... 44 6 Dioden... 56 7 Effekt... 76 8 Seriekopling... 82 9 Elektrisk potentsial... 90 10 Parallellkopling...

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Pekka Einar Andersen Heinänen

Pekka Einar Andersen Heinänen NTNU Diplomoppgave Mikrokraftverk for varme- og strømproduksjon Pekka Einar Andersen Heinänen 1 FORORD Denne rapporten er en besvarelse på en masteroppgave gitt av Harald Valland på Marinteknisk institutt.

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Esten Øyen Fremmegaard Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 20 Hovedveileder: Erling Ildstad,

Detaljer

NXT i skolen en innføring

NXT i skolen en innføring NXT i skolen en innføring Eirik Jåtten versjon 7 Forord I 2003 fikk jeg en telefon fra den lokale arrangøren av First Lego League (FLL). Jeg visste ikke hva dette var, men jeg hørte ordet Lego, og syntes

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

Universitetet i Bergen Fysisk institutt

Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE 216 - våren 1999 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Gruppe 1 Jørn

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport Eirik Marthinsen Geir-Arne Fuglstad Jørn Skogsrud Magnus Botnan Sindre Hansen 5. mai 2010 TODO: Bør skrive noe her Sammendrag

Detaljer

M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K

M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K F Y S Y S-3921 M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K Optisk resonans i mikrokuler av glass med høy brytningsindeks Bjarne Janson Husabø Juni,

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Design og test av aksialvifter

Design og test av aksialvifter Design og test av aksialvifter Bror Øiseth Jakobsen Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Lars Sætran, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Temahefte Brannalarmanlegg

Temahefte Brannalarmanlegg Temahefte Brannalarmanlegg Carsten S. Due Hvordan de fungerer Hvordan velge riktig detektor Hvordan unngå blindalarmer Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med Honeywell

Detaljer

HØGSKOLEN I AGDER. Undervisnings og demonstrasjonsmodell av en produksjonsenhet styrt av PLS.

HØGSKOLEN I AGDER. Undervisnings og demonstrasjonsmodell av en produksjonsenhet styrt av PLS. HØGSKOLEN I AGDER Undervisnings og demonstrasjonsmodell av en produksjonsenhet styrt av PLS. Studieretning: Mekatronikk Hovedprosjekt utført ved Høgskolen i Agder - Avd.Grimstad ingeniørfag Av: Fred Ingve

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer