BKK bidrar for å nå målene om energieffektivisering: ved Keilon Hiis Bergh, BKK. Bergen 13 mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKK bidrar for å nå målene om energieffektivisering: ved Keilon Hiis Bergh, BKK. Bergen 13 mai 2011"

Transkript

1 BKK bidrar for å nå målene om energieffektivisering: ved Keilon Hiis Bergh, BKK. Bergen 13 mai 2011

2 Først en tankevekker Norge er det land i verden som bruker mest energi per innbygger, og forbruket er stigende. Grunnene til dette er mange, men i basis skyldes dette en voldsom velstandsøkning kombinert med en tradisjonell holdning til energi som en billig og uuttømmelig ressurs.

3 CO2 utslipp: g/kwh produsert kraft Norge Kilde: IEA 2006

4 4 Klimatall ved energibruk CO2 utslipp for elektrisitet: CO2 utslipp for fyringsolje: 357 g CO2 utslipp pr. kwh 276 g CO2 utslipp pr. kwh CO2 utslipp fra fjernvarme: 176 g CO2 utslipp pr. kwh *) Kilde: CO2 utslippstabell fra GRIP og CO2focus som har lagt til grunn offentlig tilgjengelig statistikk og kjente utslippsfaktorer hentet fra SFT, Enova, Nordel og Lavutslippsutvalget. *) dette er en gjennomsnittsverdi for fjernvarmeanlegg i Norge.

5 Utslipp CO2 per innbygger i 2006 Minus flytransport og skipsfart

6 Klimagassutslipp Hordaland mill. tonn CO2. ekv

7 BKK ønsker å bidra for å nå målene om energieffektivisering Den 1/ skiftet BKK Energimåling AS navn til BKK Energitjenester AS Dette var det offisielle startskuddet for BKK sin satsning på energitjenester

8 Energitjenester Myndighetskrav og rådgivning Energirelatert Facility Management Energimåling Energioppfølgingssystem Energianalyse/-rådgivning Energisparekontrakter Energimerking Energivurdering av tekn. anlegg Enkel driftsavtale Tjenestepakker Utvidet driftsavtale Komfortavtale (total driftsavtale) Trykktesting & termografering Enkelttjenester Periodiske tjenester Kontinuerlige tjenester Energiforsyning Sentral Lokal 8 Strøm Fjernvarme (og kjøling) Nærvarme (og kjøling) Bygningsintegrert anlegg

9 Noen eksempler på energitjenester

10 Energitjenester Energimerking

11 Energimerking Direktiv 2002/91/EF januar 2003 Stortinget vedtok innføring; St.prp. nr. 79 ( ) juni 2003 Lovforslag vedtatt i Stortinget mars 2009 Forskrift vedtatt NVE er gitt i oppdrag å forvalte ordningen.

12 Hva må energimerkes og når? Alle yrkesbygg over 1000m2 plikter å kunne vise en energiattest. Yrkesbygg som selges eller leies ut plikter å ha energiattest f.o.m

13 Hvem har ansvaret for energimerkingen? Det er eier av bygningen som er ansvarlig for at Energimerking blir gjennomført. Som kjøper eller leietaker har man krav på å få se energiattesten.

14 Hva er resultatet av energimerkingen? Energiattest med energimerke og oppvarmingskarakter Energimerkerapport Et verktøy for å kunne beregne kost/nytte tiltak for energisparing Tiltaksliste med forslag til sparetiltak

15 NVE Fester grepet t

16 Energitjenester Enøk-analyse

17 ENØK-analyse: Gjennomføre Enøk-analyse med utgangspunkt i tiltakslisten Total lønnsomhetsvurdering for anbefalte tiltak (kr/år). Totalt energisparepotensial for anbefalte tiltak (kwh/år). Investeringskostnader, besparelse og inntjeningstid for hvert aktuelt tiltak. Evt. tiltak som øker komfort og som kan forbedre energikarakteren, men som har for lang inntjeningstid synliggjøres også.

18 Energitjenester Energimåling

19 Er det målbart er det kontrollerbart

20 Energimåling på den politiske dagsorden Kommunal- og regionalminister Liv Signe Narvasete, oppnevnte den en arbeidsgruppe som skulle gi innspill til en handlingsplan for energieffektive bygg innen 1 juli Overleveringen ble senere utsatt til 23 aug En av hovedkonklusjonene til arbeidsgruppen er å få på plass et nasjonalt måleverktøy for å følge utviklingen av energibruk til drift av bygg og effekten av igangsatte virkemidler for energieffektivitet. Det ble også konkludert med at alle leiligheter og andre leietagere i nybygg og eksisterende bygg skal avregnes etter individuell energimåling fra og med Kilde: KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg

21 Energitjenester EOS Energi oppfølgningssystem

22 EOS Typisk Admin-bilde med oversikt over alle bygg med tilhørende målere for ulike energikilder Her defineres type energikilde Energiforbruk time Energiforbruk måned Benchmark: Her kan man rangere bygg etter forbruk og kategori

23 EOS Har nettselskapet levert for høy spenning og teknisk utstyr blitt ødelagt. Her får du varsling om leveransen er utenfor +/- 10% Effekten kan reduseres med Multibox sin maksimalovervåker og dermed redusere kostnaden Er sikringsanlegget overbelastet? Fare for varmgang utkobling etc. Innkobling av elektrisk utstyr kan føre til støy på nettet som kan forårsake utkobling

24 Forbruksanalyse Sammenlign energiforbruket for like og ulike perioder Vannbåren varme Varmt tappevann Strøm Eget brukernavn og passord påført den enkeltes faktura:

25 Energimåling BKK Energitjenester har installert fellesmåling og fordelingsmåling til mer enn 400 større bygg, ca målepunkt NÆRING BORETTSLAG/SAMEIER Landsdekkende leverandør Første anlegg installert i 1999

26 Energimåling Fellesmåling av strøm

27 Besparelse fastledd nettleie for Åsane Storsenter Antall strømmålere mot netteier før installasjon av fellesmåling 112 stk Antall strømmålere mot netteier etter installasjon fellesmåling 5 stk Årlig energiforbruk 9,6 GWh Investering i måleranlegg og installasjon av dette kr Årlig besparelse i fastledd nettleie kr Årlig driftskostnad til BKKE som trekkes fra besparelsen kr Kundens reelle besparelse pr. år kr Nedbetalingstid investering VS besparelse 2,1 år Årlig forrentning besparelse VS investering 47,7 % I tillegg kommer besparelse: Ved å ha en samlet kraftavtale for alle leietagere Ikke noe fastledd på kraftleveransen Sammenlagringseffekt

28 NVE om Fellesmåling Fellesmåling kan kun selges til næringskunder og studentboliger. Studentboliger må før installasjon formelt søke lokal netteier om tillatelse.

29 Energimåling Effektstyring

30 Effektanalyse/effektstyring

31 Energimåling Fordelingsmåling Vannbåren varme, kjøling, varmt/kaldt tappevann og gass

32 Hva er poenget med fordelingsmåling? Betaler kun for reelt forbruk ikke naboens (man slipper belastning ut ifra areal) Mottar kun en faktura for reelt forbruk (alle energikilder) Muligheten til å påvirke eget forbruk

33 Energibesparelse i Steinsvikhagen sameie temp. korr temp. korr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Besparelse i energibruk til oppvarming og varmt tappevann fra 2008 til 2010 er på hele 22%

34 Gjennomføring Installasjon av: Individuelle målere for måling av vannbåren varme Individuelle målere for måling av varmt /kaldt tappevann Individuelle målere for måling av kjøling Individuelle målere for måling av gass Hovedmålere for måling av totalforbruket pr. energikilde Fjernavlesingssystem for alle målere Kunden eier målerne

35 Kunden ønsker trygghet

36 Energitjenester Måleverdinnsamling og fakturaadministrasjon

37 Kundeservice Kontinuerlig avlesing av forbruksdata fra alle målere. Strøm, gass, fjernvarme, v/k tappevann, kjøling og radiatorer (timeverdier) Vedlikeholde kunderegister ved flytting Brukernavn og passord til Internett for analyse av eget forbruk Generell kundesupport Fakturaadministrasjon (kun reelt forbruk) Alle energikilder på samme faktura er kostnadseffektivt for kunde Komplette driftsavtaler Eksport av måleverdier til EOS og SD anlegg

38 Energifaktura * 25,00 25, , , ,08

39 Energitjenester Avviksmåling

40 Avviksmåling og energitap Leilighetsmålere Hovedmåler Summen av forbruket for alle sluttbrukere bør kontrolleres mot hovedmålere for alle energikilder. Strøm Gass Vannbåren varme Varmt tappevann Kaldt tappevann Kjøling

41 Energitap i varmeanlegg

42 Energitap i varmeanlegg Hovedmåler Hovedmåler Konsentrator VV & VT Konsentrator VV & VT Energitap i spredenett i bygg Kundesentral Hovedmåler Konsentrator VV & VT

43 Energitjenester Termisk fotografering og etterisolering av varmeanlegg

44 Energitapet verifiseres og beregnes ved hjelp av termofotografering

45 Eksempel besparelse Investering isolasjon: kr ,- Årlig besparelse: kr ,- Nedbetalingstid: 2,1 år Årlig forrentning: 46,7% Varmeledningstall: Varmetap W 1 år 2 år 3 år 0, W/m-K Overflatetemperatur: 34 C Med isolering 1660 Kr Kr Kr Uten isolering Kr Kr Kr

46 Energitjenester Vannbehandling

47 VANNBEHANDLING FOR VANNBÅRNE VARME- OG KJØLEANLEGG I nye, lukkede anlegg vil vi finne et partikkel innhold på 3-7 kg/m³ i snitt. 3 kg rustslam / m³ øker energiforbruket med minst 6 % Effektivt slam- og luftutskilling er god ENØK Sikrer optimal energioverføring Forlenger anleggets levetid Reduserer service og vedlikeholdsutgifter Eksempel på besparelse 6 12 % årlig reduksjon i energiforbruket Nedbetalingstid besparelse VS investering = 0,5 2 år

48 Energitjenester Finansiering

49 Smart finansiering Byggeiere kvier seg ofte for å ta investeringen med utførelsen energitiltak Ingen kontantutlegg dag 1 Besparelsen finansierer installasjonen av sparetiltaket BKKE formidler finansiering BKKE administrerer innkreving av finansiering over energifakturaen til den enkelte sluttbruker (dette forutsetter at kunden har denne tjenesten) BKKE administrerer nedbetaling av finansiering Når finansiering er nedbetalt kan besparelsen i sin helhet tilfalle sluttbruker, byggeier eller en kombinasjon.

50 Noen av våre samarbeidspartnere Vi er i kontinuerlig prosess med å tilknytte oss strategiske samarbeidspartnere som kan bidra til at BKK kan etablere seg som en ledende aktør innen energitjenester

51 Kort oppsummering av BKK Energitjenester Energimerking Enøk analyse Etablere målersystem Etablering av ulike tiltak Formidler finansiering Systemtilgjengelighet EOS (energi oppfølgningssystem) (startforbruk målt opp mot effekten av tiltakene) Prosjektstøtte til gjennomføring av tiltak Driftsavtaler og kundeservice

52 Til slutt: Når det kommer til CO2 Om Bergens Tidende har rett 25 mil med bilkjøring = 1 kg oksekjøtt Takk og lov for at barna mine sykler til skolen og at de elsker spagetti.

53 Takk for meg!

Driftskonferansen 2011. 27. - 29. september, Color Fantasy. Energimåling i vannbårne anlegg

Driftskonferansen 2011. 27. - 29. september, Color Fantasy. Energimåling i vannbårne anlegg Driftskonferansen 2011 27. - 29. september, Color Fantasy Energimåling i vannbårne anlegg Agenda Siemens i Norge og Energisituasjonen. Hva er energimåling i vannbårne anlegg? Hvorfor? Hva skal til? Hva

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe Fyrtøyet Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Sist oppdatert februar 2010 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS Utførende: FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer